You are on page 1of 5

SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA

REPUBLIKE HRVATSKE

Centar za studij demokracije


i ljudskih prava

Voditelj programa: Dragan Markovina

Koordinator projekta: Vladimir Gjurčević

Zagreb, listopad 2018.


„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarsva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti SABA
RH i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarsva hrvatskih branitelja.
SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA
REPUBLIKE HRVATSKE

O projektu.....
Dragan Markovina

Društveni i politički trenutak u kojem pokrećemo Studij demokracije i ljudskih prava,


kako u Hrvatskoj, tako i u čitavoj Europi prilično je zabrinjavajući. Opći porast populizma, jačanje
radikalne desnice, sveprisutni historijski revizionizam te pojava tzv. neliberalnih demokracija,
koja otvoreno krše demokratske standarde i dokidaju dostignute standarde ljudskih prava
predstavljaju njegova temeljna obilježja.

Iako su današnja Europa i Hrvatska utemeljene na vrijednostima antifašizma i pobjedi


antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu, svjedoci smo potpune razgradnje spomenutih
vrijednosti na praktično cijelom europskom prostoru. O razlozima zašto je tome tako, mogli
bismo ispisati čitave studije, no da takva vrsta povijesnog revizionizma kao činjenica i fenomen
postoji, jasno je manje-više svim građanima. S obzirom da spomenuti povijesni revizionizam
svoje motive pronalazi u aktualnoj društvenoj i političkoj situaciji, nastojeći razgradnjom
antifašističkog narativa, ovladati sadašnjošću i budućnošću društva, a tek potom i prošlošću,
jasno je kako je riječ o fenomenu kojem se treba suprostaviti na svim razinama. Tim više što je
sustavnim iznošenjem frizirane ili otvoreno lažne slike prošlosti i falsificiranjem karaktera
ustaške države, ali i antifašističke borbe, taj diskurs do te mjere prodro u javnost, zadobivši
potporu čak i nekih najviših dužnosnika vlasti, da ga je moguće zaustaviti isključivo
sistematičnim i kvalitetnim obrazovnim radom. U tu svrhu, pokretanje Centra za studije
demokracije i ljudskih prava bi s jedne strane omogućilo takvu vrstu sustavnog obrazovanja,
primarno za članove SABH-a i zainteresirane studente društveno-humanističkih fakulteta, ali ne
samo za njih, dok bi s druge strane koncentriralo najkvalitetnije znanstvenike, novinare, pisce i
intelektualce, poznate po jasnom zastupanju antifašističkih stavova u javnosti i borbi za ljudska
prava, omogućilo vođenje suvislog dijaloga među njima, kao i između njih i polaznika.

„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarsva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti SABA
RH i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarsva hrvatskih branitelja.
SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA
REPUBLIKE HRVATSKE

1. Modul: Historijski antifašizam i temelji hrvatske države, stvaranje neovisne


Hrvatske

Uvod u studije antifašizma, demokracije i ljudskih prava bavit će se povijesnim pojavama


totalitarnih nacističkih i fašističkih režima, kako u Europi tako i na prostoru Kraljevine
Jugoslavije. Ovaj uvid omogućit će razumijevanja načina na koji je ideološki aparat funkcionirao
u tim režimima i na koji se odnosio prema svim vrstama manjina, ali i prema lijevom pokretu.
Slijedom toga u modulu će biti obrađene i strategije borbe protiv fašizma, ali i odnos političkih
pokreta prema njemu. Poseban naglasak stavit će se na pitanje španjolskog građanskog rata i
pojavu antifašističke internacionale. U konačnici, program će se baviti antifašističkim pokretom
u Hrvatskoj i Jugoslaviji, koji je uspio u gotovo nemogućim uvjetima poraziti fašizam te iznova
izgraditi povjerenje među jugoslavenskim narodima, otvarajući ujedno i pitanja aktivne uloge
žena u društvu, čija istinska emancipacija počinje upravo za vrijeme antifašističke borbe.

Izvorišne osnove ustava Republike Hrvatske nalaze se : “ – u uspostavi temelja državne


suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne
Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja
Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima
Socijalističke Republike Hrvatske (1963. – 1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja
komunističkog sustava, – u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog
naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom
Domovinskom ratu (1991. – 1995.)“ i kao takve predstavljaju nužno znanje za bolje
razumjevanje stvaranja neovisne Hrvatske. Ovaj modul predstaviti će prvenstveno elemente
moderne hrvatske povijesti – odluku o izlasku iz Jugoslavije, stvaranja ustava, četničke agresije,
hrabrih dragovoljaca i početaka hrvatske vojske te pregledom hrvatskih ustava kroz povijest kao
osnovnih pravnih elementa hrvatske neovisnosti. Polaznici će moći saznati iz prve ruke što se
dešavalo u modernoj hrvatskoj povijesti jer predavači ne samo da su bili svjedoci vremena, nego
su i sami sudjelovali u bitnim događajima.

„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarsva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti SABA
RH i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarsva hrvatskih branitelja.
SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA
REPUBLIKE HRVATSKE

KOLEGIJI:

IZVOĐAČ NAZIV PREDAVANJA


Dragan Markovina Uspon i karakter fašizma u Europi i u Hrvatskoj
Zoran Pusić Intelektualni temelji fašizma
Dražen Lalić Koncept i zbilja suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj
Vjeran Pavlaković Španjolski građanski rat i kultura sjećanja
Tvrtko Jakovina Antifašizam u međunarodnoj politici
Hrvoje Klasić Činjenice i kontroverze oko antifašističkog ustanka u Hrvatskoj / Jugoslaviji
Snježana Koren Politike povijesti nakon 1945.
Stjepan Mesić Stvaranje samostalne Hrvatske i Domovinski rat
Vuk Perišić Konzervativizam, nacionalizam, komunizam
Boris Pavelić Uloga medija u demokratizaciji društva
Ivo Josipović Antifašizam kao dio ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske
Fakultativni izlet Topusko

RASPORED PREDAVANJA:

DATUM VRIJEME NAZIV PREDAVANJA IZVOĐAČ


17:00 Uspon i karakter fašizma u Europi i u Hrvatskoj Dragan Markovina
10.11.
18:30 Koncept i zbilja suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj Dražen Lalić
11:00 Antifašizam u međunarodnoj politici Tvrtko Jakovina
17.11. Činjenice i kontroverze oko antifašističkog ustanka u
18:30 Hrvoje Klasić
Hrvatskoj / Jugoslaviji
17:00 Uloga medija u demokratizaciji društva Boris Pavelić
24.11.
18:30 Intelektualni temelji fašizma Zoran Pusić
17:00 Politike povijesti nakon 1945. Snježana Koren
1.12.
18:30 Španjolski građanski rat i kultura sjećanja Vjeran Pavlaković
17:00 naknadno
8.12. Antifašizam kao dio ustavnopravnog poretka Republike
18:30 Ivo Josipović
Hrvatske

„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarsva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti SABA
RH i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarsva hrvatskih branitelja.
SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA
REPUBLIKE HRVATSKE

2. Modul: Antifašizam danas i borba za demokraciju i ljudska prava

Imajući u vidu da su u posljednjih četvrt stoljeća zbog čitavog niza okolnosti, a ponajprije
zbog dominantne ideologije nacionalizma, vrijednosti antifašističke borbe posve marginalizirane
i do minimuma uklonjene iz školskih programa, postoji realna potreba za proučavanjem tih
vrijednosti u kontekstu modernog društva. Tim prije, što se na čitavom europskom prostoru,
kao i u Hrvatskoj, sve više revitaliziraju ideje neofašizma, koje zbog izostanka ozbiljnog otpora
postaju sve više prihvaćene u društvu. Drugi modul će stoga ukazati na te tendencije na
europskom i hrvatskom prostoru te ponuditi čitanje antifašizma i potencijala kojeg te
vrijednosti imaju danas, u otporu prema revizionizmu i neofašističkim pokretima.

KOLEGIJI:

IZVOĐAČ NAZIV PREDAVANJA


Vuk Perišić Modeli uspona fašizma nekad i sad
Hrvoje Klasić Suvremeni hrvatski povijesni revizionizam
Boris Pavelić Uloga medija u afirmaciji revizionizma
Zoran Pusić Stanje ljudskih prava i odnosa prema manjinama
Politički i društveni kontekst borbe za demokraciju i ljudska prava u
Dražen Lalić
Hrvatskoj
Tvrtko Jakovina Svijet budućnosti s ili bez antifašizma
Dragan Markovina Antifašizam danas: Nove prakse otpora
Ivana Dragičević Populizam i kriza Europske Unije
Snježana Koren Antifašizam u nastavi povijesti
Vjeran Pavlaković Odnos prema partizanskoj spomeničkoj baštini

Aleksandra Zhelez Očuvanje povijesnih sjećanja i odnos prema antifašističkoj baštini u


suvremenoj Rusiji
Fakultativni izlet Petrova Gora

RASPORED PREDAVANJA ZA PROLJETNI SEMESTER BITI ĆE OBJAVLJEN NAKNADNO.

PRIJAVE NA: saba.centar@gmail.com

„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarsva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti SABA
RH i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarsva hrvatskih branitelja.