NOTICE or DOCUIVIENl"f

ON TIlE l\1ICROFICE RECf)RD
L f I
Companies House regrets-that the microficherecordfor this companycontain SOUle
documeuts whic11 are illegible. '.
The poor quality has been noted, but unfortunatelysteps taken to improve themwere
unsuccessful.
Companies House would like to, apologies for any inconveniencethis may cause.
\'
'..::.\ //
/ ['
,\
'.1
J)
II
,
,
,AWAADEJ> ftm EXCELLENCE
rt No. F'S 31059
lonnol & TraInIng
HOUSf! 15 an EXdcutiva- AlJen/'y of af ,'md Industry
I , I>
{
(
THE EVERTON FOOTBALL CL..UB COi\1PANY Ui\UTEO
ft..'OTICf OFAIEETING
a.,nkN5
TSll 8M'''- ptt,

J, Cu 1{llt'Vt'\
ll:.uditors
I{o;wn" HowIer &. Cu
Directors
P. D ('A::11
11,
f Bf 'I t h,wm.Hl
}\ \\'1
K TElI':lhn
(J. t\ n N('wlnn
n Ii Pltfhl'ir
D" ,'1.Mahh
\V.
Scnetil'1' and OW,
; Gn'Nlo:.'t()od"
t l4 oIf t
'-
Admisslon on o(
Annual Report
2irtJ 1
Ir.(1 In&Jw'd til oj ,Ih'
( HmJl.10\. m,;! It,,-!v, tfhM ·m Jum.rs fllt' 01 aM'
,', e(·-t
J rt'l,u,,"
PM,"" l h'('rpmlf l4 4fl
f IU!\f BY (Ji\ ( NHMI tht"\ 4UWlumdu..f & llh
/\flJHMI (;t
1
iw !'Jl .Mt'H tOHt\f th(' ",sUIU' held tilt'
,»iht. Q.h, tt' Thf'hHton roulb.:J1l ( luh t I unurd,
(l(,n"'., I 4H" un lhlH'\tJ.W lht, l'ird Ua\.'
/\'itgu".!. p·14a, at ';T WGP m In rf't ('IU"' clod t tilt:
ut .liP tl.r,," anddw/\(.\.uunti\ (tH' tlw \ earl'f1df'd
, ht 1litm, , f')'fh ..11 hWI)i)IIH 1(1"
and elit1\ and l' an\'
l!h-l'l h mol't ht
l
U'<ln'h)l t('{f Jt
(d tht.
'
\mp.ln'li'
NOhU'I" Ht\:(en thllt,1 Mc:mlwr "d' Cumpam. rUhllN! ttl
JUt)nd and voto ,ll the Annulli (,portal
to .. pn.n..)· hI 11tit
l
ndand'lotl' ..ltl OjhUll,
.Uttl '.hllt lhf' pm\VIW'l"tf not I>t.\ memberof
I ,hp rtHnp,m't . unH' 24(h
1qqn
__m III
I). ,\1 'e\.."H
p
Rph!\
} t hhwH t(
!"t R,tlc
".1t L1H
\\
K
f Hi}: J,ll"" IPp!l71; \...... ' ..... hi',1 I,
In flw V, f" hl "..;" 1:1/: V'.. '..
Attn't'hi ••nd P(lll"t 1';.1\\ •.,,, ,t ('n' i P,I ""I
H.llIWf'. tw \\ m" f':ml i'li
I\t\\'Ui R,H( hft", \\nit 4B nnw WUf)
flJlltl1MI honour\ .In\! In "h
I 'B"
nU,H).! 'W
"-u,'dt'fj '( ....' '1'
tnn'LWtJ 'f;:2
n.11Itm.d 'I\. qutUl'd .. lIb.
oedl[ dtHHlR ttwIt.'\( \\ ,trW ( op ('omIWhfmn T 'I,\'Nt'
•4) "t Jy from Hli'th.1' fllMI, and \'H1lll'd J
t,Urt
i
l
hrnu.th1 tn m"ild'l tl -nuth /:tn-·,-ltN 81,1
l IO! d(ltt 'ImmLlluHI
n h't h\
\\ JIt·",>
\.
Irp'cmd
I ttl"
I h'l\\(I\'t.\r" [ ngLwd '"''l'..k pl.X\ Mid .Hldgdp;
:h(' brmmht Ihpln "LB,r ..UUI I t!fiD
(1(llw,htt'tl, Iln llt.'h.dl' t.f (' to
t}Wlt Bl.lhh\ £{ub··ql), Il,l1d lu<>,
1 (nRIr,h (hih't tB I
mu'l.t .11)pt'lUd{'fJ t 1\\ :h,ltth!"t nm\r Pit',
wt"llmnrd b
r
.,11 o,ltt;UI),lnh, \",110 l.:it\t JtH\
tilt, .1!Jd m.. p!"pmQ'nt t.l lfw
tl\1I11'"
THE EVERTON fOOTBAl;" CtUB €
Cl-IAIRMAN'S REPORT
\ r:.'mt h In lhl' f uMm rkpI1lt
'\l ( m.mh
lltf' t l ln "t th ..... tWnlt'l\, dl
t
,lpl)4 hoth
lh.)m tht' pwnt t j: .. 11)\\ nt l .lJiI' (1111
pi·f'-UU1Mm", ntt' taMll (It Mil um \oj
I\:HNh'\f lit ,\ \v.lll t!lPt""l tfpll!m
oil utnn 1m\ n JIHI ,t..hlhfullL '1M'IMtI um
l
nt tlw\'.nr\t
nn'h It! ttul 1 .... llmUlHonl)l l an
(-'('\PJH\ v.ht'n,'t'"' '"un
<4 IU ""h,up .. lmtrilq tf' hOrtt(b U't otd.
wlwtp \\t' ,u\tdm "d tlw lugtw\t rnnnbor of
dl I·' 1h(' ,lnti Btt-lrd tiM! ,ht,
from h. 1\qUlh'lUlil( f we tiff'
ont.P, mthr' IIlJrkN
t lfhllu,n In IWf. t up ('ompPhllf):l\ •••...IS ,\h.u
('fWlj..nrK "'lttloulot til<' 1•. : IJp
In dtp.uhRound trw Nt. mUl#lJf1l f on..." c.md rn'I)11l,1 nt plllV
': If) f :\ t '\''('' \\('i(' ht1.ut."l !W C>ldhJfI1 Athlt'lic
InRmmd !'.i <,11\-, ). (L'pIIW"
In dw Wf'fl' lHll,
touur iu\t ttWll\qll.ldnMd(\ 11 IW( l' ..... u'! tortht', O,l( h
to f11(t\" a P"f( ol pIJYN..tlhln flW'fihl),
lhp .". T£'..UiJ hrw.. lwd" t wdltJblt, 4th In lht.·lllf'ltt\<thire
fomlMII
Nul o! dill Han) ('Iur C- hwi
rptlr('(f "ltl'(!; l ¥('M\ wllh Ih(J Club,\\,,1thiln.... himfor I ',tll
and ,.uti I J..nU'\\ tlh1t t1t h('rWn I C
him htlPP\ ,lntl nl Ii,Ut\', \'t' lit .JIWil.rs hi.'
Wt'!,om£\ _Il dw{ iU'.l.
T fl.ur,u tIlt 11.\\ IWen.1Pi)fUl\tl'(f tilt\' pnt."wH\ (II (
l-UI" dud\Hll h,IH' J\,< (Inp,.18t'fJ tht
'
(', nt jUklJll\·
('c.lhm·l. ,1\\C'1t knn\Hl t'x (\ ntun pli\yHOI' tilt
'
t)w
1\1 ('(1,U h
______________""''-
.."...=-.,..",..,--.-;
THE EVERTON FOOT'8AlL CLUB COI't'U'ANY LIMITED
CHAIRMAN'S REPORT continued
PHIUf
'
CARTER
Ch.urrn..Ul
1ilh July 199tl
8ullr-o't ROMf r),,\rldo{ b\\ lillI{' "",l!,nj 10
newPoll!e Room\\ 111.)(' t ';:;;
II OtiC' 01' Itl.t\'l modt
1
lf1 Il1lJw ( ounlry
Thr PA ... tern \'iIU ht.· t.'),t()nl!<..-i eu tfw
ground
"J tlt t an·l>t'mgprm '1 I,' I
lIi\t\lll,ltlon ofa nt"W,lul,nnMht flff>
\Vt' w,1I eonnnue\Of'ltli nur ,) Hp'
tOIIl-ts, mort' 111<1(1 tht'a1.:m t \Jl{>ki! IR,' Ib >
19A.9190 h'Mn, lal "(tilr,,
ani thebox Mut I';'d\
110 ,uJdltlonal mJt( l' day 'B(tlfl.. to j>\1NldOHf'

dl't( ()ntfnup tht" IP--
development Of P,l'''-lnd
NEC,. our'th"t tonll nU(lIO the('Ilib
and w(' \\'(Il(-' to to-nJX\MU' zhf'llt
0lJ.lkcl'Oh4l11d promotmnal.Ktl\'Jty dunrm(Jur t"nl
dw Lu Ell'll.
fl.ir. Rill St:ott••tfmmllrChJlrm.,n fWI1l1qj'(J'
aftNJ.2 a Dirpnnr, \V(\ ,\ (,11 to
6lnd ..m.' lhdt ct)uhnu('", (() I'.·omt·
gamt'; Mr mu \\oi1t" 10 th,' BOMd h) hi!
th£' lmd HU'ltlh.\t Iw ('nlOV"t hit, n! o!htf>
Iwould wish 10 on old to}' de«p ,11}prCU,\tlnn
thl' hrlp ,\nd J h.1\'(' (lin'(! tr(}lnmN1'l1-wp, o! 'hp
80.ud ilnd clw(hi(l( Ex('(. limGrl\(·Jlwuod••lnd
f W(" til h<'r1on u'm.l") (Untid<'rll our hUWI'
\V(' Cohn hi' 'StJH AUld p],)Yl'rs (l\'N)' m
thl
i
0\,\11)" lru(' \Upport('r HI\'t' IhtAIn
tlwlr {Omplt'll:" bJt:kll\g If\ lht"llr ("f1orts tn had., tn
PM}.. tht, ,mel (Of \\hl( il
huntv')'"
5
()ur .. alti'miluu dJ,t,lln wei th... jilt\"
dl!t"PJhllnU1\t'nlg and,..ft." downto2tJpJ7N .=., 11 reducuon of
'"' "'('
(I
ImnnlC' nom our rnam joolh.lll Iell (nnn
1, 1') to i·t.!lltt '\h6 due tf) our t omp,u.lt1H'IMJ... of
PHJAl(""\ III tht
t
( up i C 1h(\ on 'lootb:11l
,1(l'i ... lW't· Hom J to LSJ6.
rH)R
lwtort' tf,\n\!l'f h..
Immm' 'mal uur tltlWI W,ltir-li and
\\'t'h onwtnt frurn L .olinIuL
1h(\ort u.ln\jN ['11 WhH h
oiht'l til(> 01 .t providN.1 in y('.u'!,

Inr)(,,-ord,lnc,'(l \\ fth uur prlHlH.l' or rt'(lmt \C,lr\. We.'
II tufttwr tran"fl'ft('(' UI L500,000 and th('
towllo\s r"lrrlNitoAllfU"1.1I £1U:.! after
ollhl' wff,mmpnd,lhon" withm the
lor \\ III t,'ke pl,)tt' O\'('t J period Ul The
Irrno\JJ oj ttw l(tnt CcoHdiso!l I.bt '.... welcomed
bvourfans Ihe PnlH with (()-
oper,ltmndUringthe hornl' butW-cTl' ''fISK about
IIt(" plt( h forth" game (){lh(- «Jut."
to thl' of our \ 'V(t (lV(,I)'Ot'<" will
rrstft\int <.luting Ol'\t
DUling W(" tlppornted' (':< Chlt-" Supt. Norman
f lautlJ!ld th1
J
(Jub"'J Mr..
one ()f m05t (l\prrwtlt. ed IloHu'" Offit. N\ In Country
in'hI' MeJ oj CrowdControf ,le OlI'Jor grounds
IS to('nSlIlt' that tluhoprr.,tl'.1 ,'ull)'\\'uhu\
the oi IJw Cer1i(l( c'Ind MlY other
tmggrwJI1d safNyIh.lt lJMVlw In
til{" IUlur{i,
()u,mg Ih(' r W'C' WIII fontl null' to,mpluve !In'
and III th(i (Iub, whiM
cd dwTaylor R<"I>Ort rt!(
THE EVERTON FOOTBAll CLUB COMP,I\NY usurao
PROFITAND LOSS ACCOUNTFOR THlf YEAll ENDED 31st AfAY 199D
________________.. Ilo .. __
II.t!lO

i, t
Income
tliltl
1
and tncomo from (ootbafllng lllb 4,};: i 'jlI
!"conn'- ,1" ',,,,;; ."'.14
- . -

f:i,::,(,m,a,i,
Expcndllurc
Cost of goods for IJ
till ,j .,lfl 'i
St.lf( c:mt.. 10 ;; l:lhH h9;;
travel, h and otherexpenses hiO,27!\
Ground andm41intt"nMlt.(' );1:1<822
Utihhc'i 3(18
Q
134
1atIon Z 12Jl'123 '00,1 :U
Aud,tms' rernunerauon t; a[m
Other 11.3,·105 '](,9,2 HI
- .... "
5,.6b4,3 Tt r.J.."4f)s 5v')
s..... ' K;>'-
Balan(e before lr;ansr"\f fcc!
AdlJ.' fees rei. ch'lj)ble J,214,484 ';,.
Dtducl: TransfC'r fees, payable f3
n1
J1,9(0) N p.fJq,,,j41J
• -.
OperaUngloss t232.656) f
Add: Inl('test 41
f926

InlNC'it p,lpbfe 11 t2&.8'3-Sl nt?.lm
.. .... ..,
Loss on ordinary ilCllvllles before t.\Xdtton t216wSbSJ
(1
TtJ)ll1fiOn re ordinary <1Ctl\'ltICS 12 ijJ,r.'J
.... -a-."
Loss on ordln.1ry activities tax3-lloo t2t";,st,:i) i 1.. 7114.. 21;')
Add: 13 113,513
T (romTrc1n!lfN 9 50().OOO
l)t'do[l' Tr,'lns(cr to FN.!S Reserve 9 t500.000)
.....
Ioss (ransferred to reserves Profit) 002,992) b9.9&7


1
---'.....-----------------_..
THE EVERTON fOOTBALL cius COMPANY UhilTED
BALAf\N::ESHEETASAr 31st MAl' 1990
COMPANlES HOUSE .
02NOV t9?O
8
;;LSO{g
9 2,916,.341 1., rh,.J41
q

9 862,773 !}[i.$)'6C;

4_301.bl·'
.......
l
'J9t)

t: L .i i:
l 4,.600,8'12 4))14
3 56#190 ..."
4 li65,J61 s
104,31..1 ·1. JihfJ

I 1\:..."':"- __ .'-::. ,
1/.025... B67
2.) t 14
s 1,509,,675 14

'\Ilc;:II';l:;r.....
(483.608l (Bh/HW
.. -.' 'L •
V.
iJ,7 fJ5,,450} ';'3.bU8l
.'; u<:; ... c __ -.a >-
4..•
., ..... (.=-:r: ':..=.._" _-_ - .2 R';:'
Creditors: ..'mounts Calling due withinone .
Net
Total less
t:1cditors; amounts ialUoK dueilHer more
thimone year
Net Assets
Fixed Assets
Tangible
Current

l)('blors
Ci'lSh ell bank and In hand
ml)
C,pitClI and
Called up capnal
t, I Revaluatlon
Otherreserves
Pro{il.,nd loss account
I
I
Iv qaO;'

94.748
..'95()

lQ90
! L ! J
1/1 ; ;'f"
l ,:J
111
1b't;: j ) II
"::I:i;'"L- .-.,r<;::,.("
t93A4J'
k t. "l.,
11 t5r.3 UN,
2.1,100


62.8(}] 8, ;14
•• ).-. .- . -
104.324
u. ;


64/360 fm,ltjO
.14
1,-144

,278,]24
___

.... •• ., ,-111 u -t, J:
(174,000> tl/J:'),17Jb
1J,(!8
1
",

t9J9,257} l;ln
...
,,08_748

,fo!l ":JIJ
L W.,1,·'; ;-..:-_...::.
9·t148 J/;_n"
....... ..- , '- ',:- ,
IncreaseIn net liquid funds <1989: decrease)
Sourceof funds
Fum/!'! 8rnNJtNl (film
ProiltJ'lL.(w,} 00 mchoi\l)" aC'i1villC:S taxauon
AOju'UJU'tH I'fir J(fm, not
Orprr<"l.ltton
THE EVERTON FOOTBAl.L Cl.UD COMPANY LIMITED
STATEMENTOFTHESOURCEANOAPPLICATIONOFFUNDS FOR rueYEAR ENDEDn«AIAY1990
m:...•
DI1r\k balant.es
inhand
Funds (romfJlhe
J
[ ·Ul, ',),
Doot1l!()o"
S"lcoi
(Jrant\(corn Thef(»'ltIMtI 'rlust
Tot.,l ronds (rc>IU all sources
Application01 funds
Purchase offlxNl assets
Of loanv
Ihlld
Moyernent in\Vorkins C,lpit"I
Dt'(tC'tl$('JtI In st()('k'S
rNSttJ(innl'JsC") jndcb'OlS
inct"l1(J,tOrs
-------------_.. .
,...... ..
_........ ........---...................__.........""""'-- '--_,..,..,__.. -_---'""""1"""............... ;= ... , ...
THE EVERTON FOOTBALL CLUB CO,\iPANY lI,\1ITED
NOTES 1'0 THEAceoUNTS FOR TfJE YEAR ENDED 37st AfAY 1990
JllMUJod

V(lhlt

.... ..
(
t: L J
4A26,519 197"b04
9,907 58,,111 3·1b 19J/)64
UJ2.891) f6.!.,893A
t·1bJll.lj
__ )jIojf..,
,- =-=.::=e:::::'': _T. -:. '-;:1"'- r
36
f41.b
043,51')U 276.6
Ql
51
.. ...."'QII
406,42b ()·B.SSO 276;897

4
M
r.30J10{)
-...... ..... , --=---"1< -u t ':!ll'" _ "r
276897
5"1$u"B73
... .... .. ... lIO: .... •
)8#,184 70,247
b4,()41 57,082 11)",123
1.22,753) ,'j
.• t.:,-n:tI a, =-. .....
1 lO<-!,5il,
...
4,436A:Z6 125 1it:l:ll '1,800,a1,l
... 'b................;;;.....-:... ,""' ........_...... ......
19 260,346 127
1
:157 4,,814.224
1"C1-":'CJO....... ....--... ...
to
Net bookvalue
At 11st i\{tl\' 1(J90
At 1989
Depreciation
At I5t lune t 989
Provided dunngVl'ar
On drsposi11s
Al 1990
Cost
Villu4luon mApnl 1987
CO\lorV.duaWHl
At 1 Jun(lo 1909
.hddltlon"


At 1990
2. FlxedAssets
1. Accounting Basts and Pollcles
havebeen on hi,tOCi(.ll oi',;')(("OUNIOg asmodlf.cdW In( fittiwt
.1ndind( fordllOt(\ withtK(()Unting pi)( je. fanSI stem\\'1th .tdop1ed .. fj."and OHlin thl}
noW,- appmprailll('
':\'
D4"

; .'i1 'f

.. 't'J...1
1,. ./1 Vii
14":.
;-, ',;;.,
HI
(j, I
U4!1

»r,»
: l
5J.6()6

t) J. ibfJ
lrH

.;l("
1.,'n "
h4fl.i()'
1


l'J49}Jbi
t
S.
I-
• '·"·T " r
H .' I;, ,', -a
. : a 11# 'l' .' __.. ,-
II thp tll",,'hnld proPNtlt''\ h.lt§ not lWelH the; "'ll.,mtrlJ .. \ ,;,) ,
on (til'
Co',t
'HIlt<' d(:prt"t lIlli, m
4.
dt'hlOf\
OtltNdt'hlor....
.1fUf \1( ( J!Ih.. 'fltP
t.l'(.
B41nk fo,\o (St'>«' noro61
t.oan..frombr(\Wl'f'r f\ntr- 4';
(\11\1 ..
t
l

"moonls ,'ill 806 1W.lh8
'flw Ju.m r.U'IH.,' t,hlt.:',J \\f ithIt1 In mOlHhl 1mM ofL7J)'\( .1Od •
.(m (hl.' tlub\ ttt'<'hoid .ll C(/o<flson f>.uk and(s(!lll'fwhf
11
H ttl(' rtuh\ UlJJtl!,lln dw.. (·"tend htt
J
i.I ) 'j'
,mdIt Jft'\ tllU(l Ifw loot Mid tlw \ ilf nrdingh I tnmH h r I ,':
nut P,fU\ duet tllf' f 1""the t If 4'.1 mw t, t
vtdUID f'\f ('Nh \hi'lt value,lUld til th(:, (.''1.1' ot ottwv PWI')(\'lliM:
1
llip l"u mUl'+nh fill \\.. , h.,1 'iii
l >t'IUf'(hl!Um on nthn t.....t
1
d been ( 25
l
: j tm !lw \'J!uP
J.
J.,,,, MI' \'J{uNI tht' 10\\'" (il t u\t .lmI oN "4llufl and ttw
6.. Balnk loan
I" f "'hngduewnhrn UftP 'J(\lt
Ih1 (JUt' MtN than (lMand ,..'thmhv('
Creditors; (&illlng doe'\ ilhlnone)
rr'ld('
SO( 1&11 r.JUt)- l)nd ()thN
Peoston "( p:rO)lUmc,
(}lhN
and df'-ft'IlNf liK(ln1('
O'fU·;
;}
7. loans fromBrCWN)' ! !.
ttl) f'.,lIinn doewulun iHl(l ,,"PJr
IJ • 1
(0) L'llhnndWl mgff, then00(; ,"'PM.
Rt'lklyabll
'
Wrtlun h..,(,yt.\(lh 1.)".. 1'11)
R('payabll' aftl'rIIV(\ \'('M\ l.HW)

Fj ...VJO
or? (:;;,;4
iltlmUnl4i .n

1\·.0loans arl' fn( hnled one 111 .mtalnwnlt, 01 1iJq2 ,,",
perannum, rt'payabl(f' io ..\I(\M(Y iIHI,llm('nh of Ll,.!.'iOOunhI19'·H, dod
per annum
o. Up ShareCapital
.A.ulhorM"f1' 2aSOO £1stoc], Unit, .' 'h'
? Rcscn'cs

1l,11,UKC' ,)1 hl JUf1l' 19lJO
AdJu\lnwnt on of
BtllMlte or1ht 1tNt}
1ftln:..iN
l!tt June 1CHit'
Tr.ln"l'rN.'d to profit and 1m\. r
1 from profit and ,In ount In re>p<'c! offuture
eXJ.wlldltutl, b) the
0411t"tll((· 11 \t 1
1'roi,: iJnd I {:()Onl
B"limu' at 1st lune1
Loss im the )"CM
elt 31 fl.1ay 1mm
10. Partlculars of Employees
1 average wl't"kly number ofernplovee-. dur-loU the 115, follow,:·-
PlaYing/ (fllining and rn,H1Jg()ment
t\1i'1inteniint c," and,ldmll)j-;1rallo:l '
C..ltt1't(ng lind sales
Theaggu'&.lte of above were
and
S<xlal
OthN'
2,91l), ,.!
-,,- T"l -t; -r--
2,910, i41 2,.'H-,. l4T
ft';)O' -_'.,.P.zf/" "";;1O,';l!:1 "IIl' .... •• c
.SO<MXlCl s. :Hnj,iffJ
tIjOO,()Om tl
SOC.f)(){)
'\....,":S"":'r v---:......_._:..::.-
500J-XI(1 r,WtOU{)965.?61 "11
OO.2,,(92)
i _......-:::: , •.\.v c-
88.!.77J
t.."".- ... q .. ':'L ••=
47 48
Ji)
JO
11 .11
", ':JII_ __
107 11[)
....... p..,,,l-."=,
;l.b57... 158 r.CJ4
eJ4·i
2.Ut6
1
' 2 11)7p '.14
31
v
"OJ1
J8'};]:tO
-:; •
J.209,03? 3" 160,f,€l?
t'... .,
(Oftt/) c; OIl\PtIU' fonlribulll)nS made bvtht,lCompnnv 10 of t1w' nliljorltyof jl'l !'>Nnlllr(mt
to J>eosion bythe fO<HbJlllt!i1guc Lirnued, with tOlllrrhulf<J:iS to
tOnlr.KC) Ufh.icf wHh cNt.lin t'tllf)toy('(·s, 1\11 dl,lfm:"('] ((Irlrnbmlt'n

12
" .t •
, '
,7
1
WI
IAc,1
1

l ..
\ l '.-.
L10,J1!11 ,uld 1E\,.frtW
1. ElJlOj ,md
lAUJ:Ol and
1:.45, mn imd!!i nono
1'..litUHII \\ntl1."l):>,Wlrt
!. i and LbO,tlnO
i..bt;,.mn 1:70,000
£?O,.()t)l lod L75,OOU
illlUJHl .H\5.0Un
amiHHJUnO
t,0U,.WH ,Hl(! LtJ.t'i,,(tfitl
\'l1\d l. tnO,t)i)lt
l, 1oo.om l1ncf £101.00U
j, andt 110nou
j, f lOJI/ i1 and1.11
L115J)'. J unl)
! t .?O.t i't11 ,md11 fi.W
L1 ilnd Lll5,nOft
£14
fj,P;1l
andi
1. 1(,r; UH1 tHld .UUO,OOO
llU' number ni Whmf' ('Xl pn;' I' ,':1 ( ! o1r \.'," , ',-
,1'- fullow
c
,' , .
0\";'(1 fUl Nlluiorra'ol') trom thf
1
durlnp,
f
l
,l )",lhle
0" lmd
Orj :oihor
12. Tilx.1Hon
TftXdhon 01 lhe
r...:O!por,ltlOn tJ1X "if( lhl
'
(If tll(1 "CM l\( .i
AdjusllUr(lt, w
In\lW\\, ,,( Ih(t of tilt' r)(lI;;U\ (Onl,;dN('d ,'it', Itl 'P"TX'H liw
t.)x fl,lhJltttJ \\hlt h Ul.h.., t'VNlt of tfw ot the il, lilt" il,t whu hth..
l
) JUt III
counts, ,tt1d sn theopinion ,)t liw dm'!tt!)1i lSIOIJlhKtit .able andofno usefuI to "1U
l
mpt tu quan{it"V II
13. Donatlons R(lcclvllhlc
f)Orldllom IN(\IVllhf<,l (mnprt,\(' Iln'Hnmh IN from th\' vanouv (\,f1tton d\'vdnpnwnt ,Wlt)\ .iUlOfl'l. (('{flil pd In
p),r)(IO,p'f IhNt'to,
14. FUlure Expenditure
Ctlptt,\1 (f>nfrartedtor but "01 pUJVHi(l{t forrn th('\(1 tI<:c.ounl.,. nmcunted to NH \1'
t'urthrr bY' t!w dlWt!t':'l\ onwlnrhmdt.'(s t)lid nOI bt'(lf:' pturd
pflor dt'At(l amountedfo I 41J ",I
II'Olr()tltfl 1Hl:MEMIHKS 01 1ft[ roorsxu (1.lJ8 CO.\IPANY UMlfltJ
.... J to'! 'It It .. l.h:;"
... , .. .. ,..' l,tM.. " d.t" ..
()'I"!M ,,.1 JU\'(' i1h1",l,' 'J' \::¥. 1\:Qll
'U)( l1t ('0 t f:.t7;'f .£11"\\' ... :'!\11\n i
13
----------------.. .._--=
DIRH:rOR$1 RffJORT Ol
It, 41}VPt·d Ih;Hth(l (.)!n'j ;md h:qlf\th
tIn Ulllt{'d, ..houtdIi(· ((',Id tn'
on th(' Au.ounh· ·,tr 1 H. \V. , ••
adoption tht' Hrr)( 111 Jd t.ounl\.- .Mt J }1 !»" "li
onded .,1Od lhi· pUJfSo,.11 \'\.1'" tiff
OIVIOfN{)
Mr, K, M 1,ltTJ1JO prm)l);l,,<:i lh4!( (W fN'
pillet Mr. (" M'condNi Mid Ihl(' V'.,t"l( t; iff,
unarumouslv.
E:l r:CTION ()I'
Mr. A \V. JJlviR'ti to li\hr',hi'Ch.m thl\
uem and that P l) C.lrtClJ'l H \.\:" StHU
and K M.T L) All \\
mlti .. t(\t.1l(m" NOIiUlMllO-':\ rN('1\'(l('j
oj'G H. L llifeh ;uul P.I. I).my h.ld beonwnhdrawn
ThenteNlflt\ unan f"fUJ)fH,ll r(\,
vi [.(tinS tilt" tflr("(t u't I ri nft Om\flor\ lor it IurdWll Yf..'J r tNTJl
Mr. VYtltNw()rth thlH J'. ()
C.1r'f.'r
M
T. J 1',h1.. T.l1111l1l1x\('!t'(t('(la1l0m,"(\w\
for "'t fmth\I'" 1 Mr A, G" \,'(ondt,,(1 tU':J the
propus.\( wa, l.1.triP.d - Mr, 1_. A \V_ xnu
on lX'h"lft\fhh CElt.·r» c'\.\r Tllmlm
';lUti hifllsdt,
VOlf: OFlti,\NK"-
lowdwuhfl \OR' of thlll',,"'1 fu Ih,' Ouedol!o,
i1rid St.'df, N.. f).lmly and
St'i (,mdN! by
i"J>P()JN1l.. ()r
Mr f). H Plldwrp'wpul.('d ..!., 1.,
Co.. bt' tt'lrdw vein
.111d UlI'\)( H'nluner.HlOn btl I('it for tht
l
!() d{'t Id{'
l'orlf. G, P, thr' propt)<"ll \"••H t
UlljlnUnou,fy.
14
f()SVFNINC; llU ,)\1l£'TiNG
It .1\ tlIo;U"i"d Ili-oH tlw t \ '" M('(·tP'l;t ,.hnuld
ht'· ae; rt>Jcl,
P D. (',:utN Htl ,fUI ( "'li". r H \\',
A.\\ \''.lk'I\\'I,.,ltL,1\ \\ H·
L Gwt'r.....'nod i. J, C, l andP. U.
lJtiWh.'c Nt lfen\ Ior ,,\ t. o. J with
1]1\ Slll( l.hhldN'"-
"lloluHI£.'" \\N,) rt·umlt·(f 'rom John C,O" 'r
.. nAn D, i\" MIlt'.h. P L PJrl"t' and
ft.1r.. 1.
rur. ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
['-ERTON fOOTOAll CLUB CO. 1.,10., UElf.) AT
IlARK, t IVERPOOt ON THURSDAY, 1,th
AUGUST, 1989AT1.00 p.m,

II U16\l the!\iinul('!l Ollfw 109thAnnu"l Gt\nl\rid
<- ItC:UIMN', bt." read. Mr, f
PWlIowd tlll
lI
...pprov('d t.md ,1'\.') corrptt
r("( ord Ntt R4 E, [), .llld i'"
carliNI
ArJ.MhSION OF11 U- PRfSS
It Wtl\ dut nwml)(\r\ of dw Pfl-!-S In a\f('ndai)(, l'
beperlmtt('(\ to1{)!llllIH In (' thmugfltRIl th(\

RtfiORT
leWlh ,1H'.('t'(llhal Ihr Rt'pnrt Wkf'O
«4J<J ;\i" C to 10 tlwr('JxH1
1t'ltlllllHtopl,l}'('" SIUIU" i]n(J dll'('UN1oftheInll'tlmRt'port
of loedJO' fi,.'p T mtu JII IhbmoUfth W'! thi'
(')OOdj:-'-:H'c whi(h wnultf l}(l redu(co from
50
1
059 tu 4,t889 £1 '
THEEVERTON fOOTBAll CLUB lIM1TED
A41NUTES OFTHE 110th ANNUAL CENERA L"'tEETING
..z-r:s IUI_m."__Rl " __-_-__1III!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful