Kajian Tindakan

1

Nama dan Alamat Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR. ISMAIL, JALAN LEONG YEW KOH, TAMAN TUN DR. ISMAIL, 60000 KUALA LUMPUR.

Nama Pengkaji SHARULAZMAN BIN MOHAMED NASIR

Tajuk Kajian MENINGKAT KEMAHIRAN PELAJAR DALAM OPERASI +, - , ÷ DAN × MENGGUNAKAN KALKULATOR BAGI PELAJAR TINGKATAN 3 HAZEN.

Semasa memeriksa kertas kuiz. kesemua penolakan. pertamanya untuk menentukan tahap pencapaian murid dalam menyelesaikan masalah melibatkan dan penambahan. Mereka tidak dapat menjawab solan yang berkaitan dengan tajuk ini. Tingkatan 3 Hazen adalah operasi kelas yang ke-8. pendaraban. operasi ini. didapati bahawa tahap penguasaan murid dalam penyelesaian melibatkan keempat-empat operasi ini masih lagi ditahap yang lemah. Saya merasakan bahawa penerangan bersama contoh. pembahagian campuran mengenalpasti bentuk kesilapan murid dan akhir sekali mengenalpasti kesilapan dan mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan jawapan. matematik dianggap sebagai satu mata pelajaran yang sukar .Kajian Tindakan 2 1. aktiviti dan penekanan beserta penyertaan pelajar dan latihan yang diberikan di dalam kelas sudah cukup untuk pelajar menguasai konsep ini. Keduanya. Kuala Lumpur. Ismail. Bagi kebanyakan pelajar.0 REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG LALU Kajian ini dijalankan kepada 29 orang murid Tingkatan 3 Hazen di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr. Sangkaan ini meleset apabila mendapati rata rata pelajar saya masih belum dapat menguasainya. Objektif kajian. Sekolah ini mempunyai sembilan kelas Tingkatan 3 yang diisihkan mengikut tahap pencapaian pelajar. saya dapati bahawa murid masih lemah dalam operasi pendaraban dan pembahagian nombor bulat serta gabungan operasi darab dan penambahan.Ini terbukti daripada keputusan peperiksaan intervensi yang baru saja berlalu. Daripada rekod keputusan peperiksaan akhir tahun dan kuiz kelas tingkatan 3 Hazen.

0 OBJEKTIF KAJIAN 3.0 KUMPULAN SASARAN . 2. menyelesaikan merupakan sebahagian dalam penyelesaian matematik. Murid menguasai kemahiran menggunakan kalkulator. iii. Murid tidak melakukan kesilapan dalam menyelesaikan masalah. . Murid dapat menguasai kemahiran operasi +.Kajian Tindakan 3 dan mengelirukan. 2. Fokus kepada kajian kes saya ialah: i.1 OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran asas murid 3. 3. x dan ÷ dengan cepat dan betul.2 OBJEKTIF KHUSUS 1. 4. Tajuk ini menjadi tajuk kajian tindakan yang bakal saya jalankan. x dan ÷ Saya masalah merasakan ini penting bahawa kerana penekanan konsep ini dalam adalah betul.. Murid tidak melakukan kesilapan dalam menyelesaikan masalah...0 FOKUS KAJIAN Fokus kajian kes saya ialah untuk menyelesaikan masalah pelajar saya yang dengan gagal menyelesaikan masalah operasi +. ii. 3. . Ini membuatkan saya teruja untuk mengkaji permasalahan ini . Murid menguasai kemahiran menggunakan kalkulator. x dan ÷ cepat dan betul. Murid dapat menguasai kemahiran operasi +. .

respon yang baik sebelum pelajar tidak menunujukkan sikap yakin diri apabila saya . 5.Kajian Tindakan Kajian ini melibatkan semua murid tingkatan 3 Hazen Lelaki : 20 orang Perempuan : 9 orang Jumlah : 29 orang 4 5. PELAKSANAAN KAJIAN Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Pelajar saya kurang memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan sebahagian pelajar kurang menunjukkan kajian dijalankan. 2. 3. 4.1 TINJAUAN MASALAH 5.0 Bil 1. 7.Ujian Post Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Pembentangan dapatan Kajian Tarikh Pelaksanaan Catatan 6. Menulis Proposal Kajian Pembentangan Proposal Kajian Pelaksanaan “Program Mari Mengira” .Ujian Pra . Malahan pembelajaran.1 Pemerhatian Saya teruja untuk menjadikan tajuk kecil ini sebagai tajuk kajian (walaupun nampak mudah) tetapi menjadi masalah untuk pelajar saya menguasai konsep ini.1. 5. 8. Membincang dan menganalisis masalah yang timbul dalam tindakan 1.bimbingan penggunaan kalkulator .

. yang mendapat markah 5.Kajian Tindakan meminta 5 mereka menjawab soalan di papan putih. Pelajar diuji lagi dengan ujian pos dangan format soalan yang sama.2 Ujian pra dan pos Ujian pra dijalankan kepada pelajar untuk menguji kemahiran mereka tentang konsep ini. Ganjaran diberikan kepada kumpulan dan individu yang tertinggi.1 Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Keputusan bagi kedua dua ujian adalah seperti tertera di bawah. Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan.2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH 5. 5. Item dipilih dari soalan tahun tahun lepas yang agak ebih mencabar minda pelajar. 5.1. Keputusan ujian topikal dan ujian bulanan juga tidak memberangsangkan. Lebih yakin menjawab soalan di papan putih.2.1 Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan didapati: murid lebih memahami dan dapat menguasai konsep topik diatas.2.

Kajian Tindakan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAMA Ujian Pra Ujian Pos 6 .

5. Perbincangan dijalankan diantara guru dan pelajar. Kaedah Simulasi dan disertakan nota ringkas. Murid membuat latihan 1 dan latihan 2 di antara masa senggang yang ada untuk menguji kemahiran pelajar. Dalam aktiviti ini murid dibahagikan kepada 7 kumpulan. Murid menjalani ujian pos untuk menguji pemantapan kemahiran 9. 5. 8. 6. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang dan ada 1 kumpulan terdiri daripada 3 orang ahli. 7. Cungkil pengetahuan sedia ada murid tentang menukarkan persamaan kepada bentuk am. 2. Murid yang sedikit ini telah dapat menguasai konsep asas topik kajian tindakan ini. Murid akan menulis konsep ini setiap kali sebelum memulakan sesi aktiviti .Kajian Tindakan 29 Dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan dari segi pencapaian murid. 4. 3. Disusuli pula dengan perbincangan sebagai pengukuhan. Seterusnya latihan berkumpulan diberikan .3 1. Tiada teknik khas hanya pemantapan konkrit konsep melalui latihan berkala. TINDAKAN YANG DIJALANKAN 7 Langkah pertama yang saya ambil ialah memikirkan teknik berkesan untuk menyampaikan konsep ini kepada pelajar. Untuk memantapkan penguasaan konsep ini – teknik latih tubi saya terapkan pada murid . .

Mereka lebih mendapat respon dari kerana konsepnya pelajar bahawa mereka suka untuk membuat aktiviti aktiviti yang memahami dimantapkan beberapa kali.Kajian Tindakan 8 5. Pada Disusuli ke dengan dua beberapa sesi latihan aktiviti pengukuhan. Saya memperuntukkan 5 waktu seminggu untuk bertemu murid dan membimbing mereka memantapkan konsep mudah ini. berkumpulan . latihan yang diberi disatukan di dalam topik kajian tindakan saya. Minggu pertama saya konkritkan konsep topik ini kepada murid secara peta minda. rakan.5 REFLEKSI KAJIAN Prestasi pelajar yang sangat ketara dalam Ujian Pra dan Ujian Pos 1 menunjukkan keberkesanan aktiviti secara individu . Di samping menggalakkan murid membina sikap dan personaliti yang positif terutama dalam aktiviti berkumpulan yang dijalankan. Saya yakin pembelajaran secara ini sangat berkesan untuk memantapkan sesuatu konsep sehingga murid murid minggu adalah berkumpulan untuk memantapkan kemahiran bersama rakan .4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh PENILAIAN 2 minggu (8 sesi) dan diluar waktu pengajaran dan pembelajaran. 5. Saya seperti ini . Latihan pengukuhan selepas aktiviti adalah sangat memberangsangkan dari segi pemarkahan berbanding dengan latihan pada minggu pertama.

Semoga hasil kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Suasana semasa 9 kerja berkumpulan dapat membantu murid murid membina kemahiran sosial menggalakkan kerjasama dan membina keyakinan diri. . Hasil dari kajian tindakan yang dijalankan . saya dapati terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan pembelajaran murid. x dan ÷. 6.Kajian Tindakan master dalam topik ini. berkesan dan menyeronokkan.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Prestasi murid murid saya menunjukkan peningkatan yang baik dan mereka telah memahami konsep operasi +.. .

Menulis Proposal Kajian Pembentangan Proposal Kajian Pelaksanaan “Program Backward Solution” .Kajian Tindakan 10 LAMPIRAN Lampiran 1 Aktiviti-aktiviti ini akan diubah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 3. 4. Membincang dan menganalisis masalah yang timbul dalam tindakan 1. Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Bil 1. 5.Ujian Pra (memfaktorkan persamaan kuadratik) Tarikh Pelaksanaan Catatan . 2.

Keputusan Peperiksaan Akhir tahun bagi C D E matapelajaran Matematik 5.1000 1000 .2000 L B B C 3. Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan. Lampiran 2 SOALAN SOALSELIDIK Jawab semua soalan. Kerjasama anda sangat dihargai. Pendapatan Keluarga .Kajian Tindakan . 1. Jantina 2. Keputusan UPSR bagi matapelajaran Matematik D E 4. 7. Bangsa L M P B A A <500 500 . 8.bimbingan penggunaan kalkulator untuk memfaktorkan persamaan kuadratik .Ujian Post Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Pembentangan dapatan Kajian 11 6.

. Saya akan belajar jika guru matematik seorang yang garang 25. 12. Kawan-kawan saya mempengaruhi saya untuk bersembangsembang semasa guru mengajar Ya 12 4 5 Lampiran 3 SMK TAMAN TUN DR. Saya tidak dapat beri tumpuan semasa guru mengajar. Saya menyiapkan latihan matematik yang diberikan oleh guru 9. Saya suka guru mengajar menggunakan bahasa Inggeris 22. Saya bekerja diluar waktu sekolah 13... Saya tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru matematik 23. Saya meminati matapelajaran matematik 8.. 60000 KUALA LUMPUR PRE-TEST NAME:. Adakah anda mengikuti kelas tuisyen matematik di pusat tuisyen Tidak Pilih jawapan yang tepat. Saya selalu tidur dalam kelas semasa guru mengajar 27.... Saya selalu tidur lewat kerana menonton televisyen 14. 20.Kajian Tindakan >2000 6. Saya membantu ibu dan bapa membuat kerja di rumah 15. Saya tidak berminat untuk belajar 17. . Matematik adalah matapelajaran yang susah untuk belajar 19..... Ahli keluarga saya memberi sokongan yang penuh untuk saya belajar 11.. 18. Saya tiada masa untuk mengulangkaji pelajaran di rumah 16.. Saya tidak suka keadaan kelas yang bising 28.. 1-Sangat Tidak Setuju 2-Tidak Setuju 3-Tidak Pasti 4-Setuju 5-Sangat Setuju 1 2 3 7.. JALAN LEONG YEW KOH. Kelas saya sangat bising 29.Latihan yang diberikan oleh guru tidak mencukupi 24... Keadaan di rumah saya sangat bising 30... ISMAIL...... Cara guru matematik mengajar sangat bosan dan tidak menarik 21. Keadaan di rumah saya menyebabkan saya sukar untuk memberi tumpuan masa belajar.. Saya mempunyai masalah keluarga 10.. Saya suka ponteng kelas matematik 26. Guru matematik tidak membantu saya untuk memahami topiktopik yang diajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful