17.

SSSR i Njemačka u doba velike gospodarske krize

SSSR u doba Staljina (1924. – 1953.) kolektivizacija - pretvaranje svih zemljišnih posjeda u državno vlasništvo kolhozi - „kolektivno gospodarstvo“ – privid privatnog vlasništva – podjela dobiti s ostalima sovhozi – „sovjetsko gospodarstvo“ – radnik = nadničar kontrola industrije - elektrifikacija, industrijalizacija, petogodišnji planovi… podržavljenje privatnog vlasništva izazvat će velika nezadovoljstva, pad proizvodnje, glad ... jaka propaganda, tajna policija (NKVD), kult ličnosti logori (gulag) u kojima je ubijeno više milijuna

Njemačka u doba krize jačanje nacističkih ideja NSDAP – Nacional-socijalistička njemačka radnička partija inflacija + reparacije + Francuska okupirala Ruhr = politička - ekonomska - društvena kriza 1923. Minhenski puč (Pivnički puč) – pokušaj rušenja bavarske vlade – Hitler u zatvoru (Mein Kampf) 1929. – gospodarska kriza – izašli razvojem ratne industrije 1932. – oprošten reparacije izbori - Paul Hindenburg predao Hitleru mandat za vladu (kancelar) palež Reichstaga - optužili komuniste - izvanredno stanje – Zakon o ovlaštenju vlada može donositi zakone + međunarodni ugovori 1933. u Potsdamu proglašen Treći Reich 1933. prvi logor (Dachau) 1934. noć dugih noževa - ubijen Ernst Röhm i vodeći u SA odredima (stranačka vojska) umire Hindenburg - Hitler = kancelar + predsjednik države = Führer (vođa) jednostranačje + progoni + Gestapo (Heinrich Himmler) + propaganda (Joseph Goebbels) 1935. Nirnberški zakoni – Židovima oduzeta građanska prava - ozakonjen genocid 1938. Kristalna noć - napadi na sinagoge i imovinu Židova 1933.

IV. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1938.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful