18

Tak to widzę Dzięki kryzysowi docenimy jakość
Jerzy Szkwarek
prezes Vobisu

środa 23 III 2011

Kiedy się obserwuje wyniki polskiej gospodarki, wydaje się, że najgorsze jest już za nami i każdy kolejny kwartał powinien być lepszy. Efektem ustępującego kryzysu pozostanie przez pewien jeszcze czas stosunkowo wysoka stopa bezrobocia i niski poziom zaufania przeciętnego Kowalskiego do makroekonomii. Z tego powodu nie znikną szybko problemy związane z chę-

cią do wydatków o charakterze inwestycyjnym. Jednak z założenia mają one charakter przejściowy, więc powinny stopniowo ustępować, wzmacniając popyt na towary oferowane przez sieć Vobis. Spodziewamy się również, że pokryzysowa racjonalność podejmowanych decyzji pozwoli budować popyt na produkty trwalsze, lepsze jakościowo i z wartościami dodanymi oraz na całe rozwiązania zintegrowane wokół komputera. [KA]

R O Z M O WA Z B E AT Ą B O C H I Ń S K Ą , P R E Z E S I N S T Y T U T U W Z O R N I C T WA P R Z E M YS Ł O W E G O ( I W P )

Dobrze wykorzystane wzornictwo daje zysk
Internet, społeczności Web 2.0 to szansa dla polskich przedsiębiorstw
Firmy potrzebują kompetencji zarządzania wzornictwem i umiejętności współpracy z projektantami produktów i usług.

Właśnie odebrała pani Award for Innovative Enterprises — prestiżową nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Gratuluję. Beata Bochińska, prezesem IWP: Dziękuję. Nagrody wręczono w siedzibie GPW w trakcie międzynarodowej konferencji pod hasłem „Wzornictwo w innowacyjnej gospodarce”. Wzornictwo, czyli co? W powszechnym odbiorze często wiąże się je z wyglądem: kształtem, kolorem, estetyką. Ale na wzornictwo przemysłowe składa się, oprócz estetyki przedmiotu, także to, czy jest funkcjonalny, bezpieczny, z odpowiedniego materiału, odpowiada na wymagania i potrzeby rynku, ile kosztuje. Giełdowa spółka Bioton sprzedaje m.in. urządzenia medyczne i projektuje je tak, by były bezpieczne, wygodne i łatwe w użyciu, tanie, przystosowane dla różnych grup wiekowych. I bardzo ważne: dobrze wykorzystane wzornictwo przekłada się na zysk firmy. Można to zmierzyć. Da się przecież zbadać rozpoznawalność marki, ilość sprzedaży i to, na ile pomogło w tym wzornictwo. Dlatego IWP uczy polskich przedsiębiorców i menedżerów zarządzania wzornictwem? Tak. Bo zastosowanie wzornictwa to proces biznesowy i chcemy, by przedsiębiorcy to zrozumieli. Muszą najpierw określić swoją strategię wykorzystania wzornictwa, czyli ustalić, do czego jest im potrzebne: wprowadzenia na rynek nowego produktu, wzmocnienia marki, zastosowania nowych technologii lub lepszego wykorzystania już

posiadanych? Drugi krok to ustalenie, jak mierzyć efekty, np. przewagę konkurencyjną można budować, redukując liczbę reklamacji, a to da się osiągnąć dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przedmiotu. No i trzecia ważna sprawa — znajomość rynku, czyli dostęp do rzetelnych badań i trendów. Jak to się ma do innowacyjności z hasła konferencji? Jeśli firma nie chce stać w miejscu, musi rozwijać swoje produkty. Stawiać nainnowacje, w tym wzornictwo, które jest nie tylko innowacją produktową. Uważa się, że na to trzeba dużo pieniędzy, ale firmy, które stawiają np. nainnowacyjne e-usługi, nie muszą być duże i bogate. Rozwój usług to szansa dla polskiej gospodarki? Oczywiście. W dodatku nieduże firmy mogą tu zyskać dużą przewagę konkurencyjną, bo są elastyczniejsze od kolosów. Warunkiem jest dobry pomysł, znajomość potrzeb klienta i wykorzystanie wzornictwa usług. Na czym w usługach polega rola projektanta? Odproduktu dotowaru daleka droga — klient musi go zaakceptować i kupić. Najprostszy przykład: we-usługach często rządzi informatyk. Tworzy stronę internetową, jej tzw. funkcjonalności, często szatę graficzną. A przecież zna się nasprawach technicznych, ale raczej nie ma pojęcia opotrzebach klienta. Wnajlepszym razie działa intuicyjnie. Stronę, naktórej np. bank oferuje swoje produkty, powinien tworzyć ktoś, kto nie tylko zna te produkty, ale też wie, jak sprawić, by klient chciał ze strony skorzystać inanią wrócić. Projektowanie e-usługi powinno być zespołowe: informatyk proponuje sprawy techniczne, aspecjalista odwzornictwa usług — jak tę technikę wykorzystać, by sprawić klientowi satysfakcję z użytkowania. Wówczas klient wróci.

jektantów, mediów. Opracowaliśmy metodologię dostosowania trendów międzynarodowych dopolskich realiów i odnajdowania specyficznych, własnych. Są tam dane liczbowe, analizy rynkowe, wskazanie korzyści biznesowych. Robimy to jako jedyni. Pokazujemy trzy parametry: siłę, temperaturę i potencjał trendu na rynku. Co to znaczy? Na przykład: określamy, że jakiś produkt lub usługa ma wysoką temperaturę, czyli wszyscy o niej mówią, może więc osiągnąć sukces medialny. Ale duży potencjał na rynku może osiągnąć dopiero za cztery lata, czyli teraz ma niedużą siłę, choć spory potencjał. Nasze narzędzie pomaga sprzedawać i mądrze planować rozwój produktu. To nie jedyna pomoc IWP dla firm. We współpracy z SGH uruchomiliśmy studia podyplomowe z zarządzania wzornictwem. Trwa trzecia edycja. A w październiku ruszymy z pierwszymi w Europie studiami z zarządzania wzornictwem usług. Organizujemy — w ramach programu Zaprojektuj Swój Zysk współfinansowanego z pieniędzy unijnych — bezpłatne warsztaty o zarządzaniu wzornictwem. W ramach tego projektu działa portal www.zsz.com.pl, m.in. ze studiami przypadków i filmem o efektach pracy projektantów oraz pierwszą na świecie platformą e-learningową poświęconą zarządzaniu wzornictwem. Udostępniamy Słownik Projektantów Polskich (www.slownikprojektantow.pl), który promuje wzorników i jest realną pomocą dla firm w dotarciu do nich. Czy wzornictwo może tworzyć znaczącą część polskiego PKB? Skandynawowie w latach 60. zauważyli, że ich rynek jest dla ich firm zamały izdecydowali, że muszą sprzedawać

Beata Bochińska: W październiku ruszymy z pierwszymi w Europie studiami z zarządzania wzornictwem usług. [FOT. ARC]
Czy małe i średnie firmy stać na strategię zarządzania wzornictwem? To mit, że doradztwo zarządzania wzornictwem jest drogie. W porównaniu z kosztami produkcji, promocji, sprzedaży to kropla w morzu, a w dodatku pozwala zaoszczędzić jeszcze przedsprzedażą produktu na rynku. Takie firmy na ogół mają zbyt mały potencjał, by zajmować się wymyśleniem, wyprodukowaniem i sprzedażą produktu samodzielnie. Brak doradztwa projektowego, czyli wiedzy, jak zastosować wzornictwo, sprawia, że rośnie ryzyko nieudanej sprzedaży. IWP radzi, by przede wszystkim wykształciły sobie fachowców od zarządzania wzornictwem. Potrzebują strategii, czyli wiedzy, po co im wzornictwo, kompetencji, czyli wiedzy, jak wzornictwem zarządzać (np. przygotować brief — zamówienie projektowe, wyznaczyć cele, ustalić sposób mierzenia efektów), no i wiedzy o rynku, czyli umiejętności posługiwania się badaniami i korzystania z rynkowych trendów. Skąd pozyskać wiedzę o trendach? Do niedawna w Polsce można było dotrzeć tylko do wiedzy o trendach międzynarodowych, ale nie polskich. Dlatego właśnie po dwóch latach pracy uruchomiliśmy profesjonalny serwis www.trendwizor.pl dla tych, którzy opracowują lub wprowadzają produkt na rynek, czyli dystrybutorów, szefów zakupów, marketingu, produktów, pro-

swoje towary na świecie. Ale muszą to być produkty dobre, tanie, spełniające wymagania estetyczne i funkcjonalne potrzeby klientów. U nas też się wiele zmieniło. Urząd Patentowy iGPW zorganizowały sesję dotyczącą wzornictwa, przedstawiciele firm giełdowych mówili na niej o współpracy z projektantami. Nasz biznes zaczyna rozumieć potencjał wzornictwa. Instytucje otoczenia biznesowego i klienci wymuszają nafirmach dostosowanie produktów do potrzeb rynku. Internet, społeczności Web 2.0 powodują, że można w ciągu dnia poinformować tysiące osób o swoim produkcie, a klienci mogą go zarekomendować innym. To szansa dla naszych firm. Muszą mieć jednak dobry, przemyślany produkt, odpowiadający na potrzeby odbiorców z liczącą się wartością dodaną. Mamy w Polsce potencjał intelektualny i dość dużą empatię w rozumieniu potrzeb innych ludzi, ato ważne wartości przy tworzeniu usług. Potrzebujemy do tego projektantów produktów i usług —stąd nasza oferta edukacyjna. Tytuł konferencji to: „Innowacyjność i kreatywność kobiet na rzecz rozwoju gospodarczego”. No to muszę zapytać: mężczyźni są mniej innowacyjni i kreatywni? Binying Wang, zastępca dyrektora generalnego WIPO, mówiła na konferencji, że utwierdziła się w przekonaniu o predyspozycjach kobiet do tworzenia innowacyjnych produktów, bo nie myślą rutynowo, gdyż występują w życiu w wielu rolach: zajmują się domem, opiekują się osobami w różnym wieku, pracują zawodowo. Dlatego są elastyczne, otwarte na różne rozwiązania, pracują koncepcyjnie. Przyzna pan, że coś w tym jest. No, ale spokojnie — innowacyjni i kreatywni bywają też mężczyźni. W mojej rodzinie na pewno.
Rozmawiał Wojciech Staruchowicz

SKYCASH POLAND

Bilety MPK Olsztyn w komórce
Od 18 marca 2011 r. pasażerowie olsztyńskiej komunikacji miejskiej mogą kupować bilety z wykorzystaniem systemu firmy SkyCash Poland. Wymaga to zainstalowania w telefonie specjalnej aplikacji, ale umożliwia opłacenie przejazdu w dowolnym miej-

scu i czasie. System ten działa już we Wrocławiu i Warszawie, gdzie został uruchomiony 14 lutego. Przez pierwszy miesiąc sprzedano w ten sposób w Warszawie 3,2 tys. biletów. Około połowy to 20-minutowe bilety normalne. Przez konkurencyjny system mPay, działający w stolicy od 2008 r., miesięcznie sprzedaje się około 20 tys. różnych biletów. [KA]

ASSECO BS

Softlab przyda się słodyczom
Spółka Asseco Business Solutions podpisała umowę na wdrożenie produkowanego przez siebie systemu Softlab ERP w Zakładach Produkcji Cukierniczej Vobro z Brodnicy. Przedsięwzięcie obejmie moduły: finansów i księgowości, logistyki i sprzedaży, produkcji, kadry

i płac, CRM oraz magazynu wysokiego składowania, przystosowany do współpracy z terminalami ręcznymi magazynierów. W ramach kontraktu Asseco Business Solutions dostarczy niezbędny do działania systemu sprzęt oraz bazę danych Microsoft SQL. Wdrożenie ma się zakończyć do końca 2011 r. W firmie cukierniczej z systemu będzie korzystało 50 użytkowników. [KA]

BPSC

Agmar zaczął wdrażać Impuls
W mieleckim Agmarze, produkującym szafy przemysłowe, rozpoczęło się wdrożenie systemu Impuls autorstwa BPSC. Obejmuje ono moduły: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, dystrybucja, gospodarka materiałowa, zarządzanie produkcją i CRM. Licencja dotyczy 30 użytkowników. [KA]

19
Światowe indeksy 24 godziny na dobę. Ponad 7 000 instrumentów finansowych w jednym miejscu

środa 23 III 2011

Kupujemy brzydki sprzęt
Maszyny drukujące się nam nie podobają. Ale to nie wygląd decyduje o ich zakupie.

Na zlecenie produkującej sprzęt drukujący firmy Lexmark w styczniu 2011 r. przepytano 450 pracowników biurowych z ośmiu krajów europejskich (w tym Polski), co sądzą o wzornictwie sprzętu wykorzystywanego do pracy. Niemal trzy czwarte respondentów (72 procent) stwierdziło, że najbardziej stylową częścią wyposażenia ich stanowiska pracy jest komputer. Inne tradycyjne sprzęty biurowe otrzymały mniej wskazań. Za najmniej stylowe uznano urządzenia dofaksowania idrukowania. Co więcej, jeden na czterech ankietowanych przyznał, że wolałby ukryć swój faks przed innymi, gdyż jest on zbyt duży lub nie wygląda tak nowocześnie jak inne urządzenia elektroniczne w otoczeniu. Iwona Chmielek-Przystał z polskiego biura firmy Lexmark wzbrania się jednak przed przyznaniem, że takie wyniki badania oznaczają porażkę producentów sprzętu drukującego. Podkreśla za to, że firmy z tej branży pracowały głównie nad funkcjonalnymi, a nie estetycznymi aspektami swoich urządzeń. Być może pewnym uzasadnieniem takiej postawy jest fakt, że — co również wynika z badania — ci sami ludzie, którzy wstydzą się swoich drukarek, deklarowali, że głównym kryterium skłaniającym ich do wyboru konkretnego urządzenia jest jego funkcjonalność i łatwość obsługi, a dopiero po nich cena i wygląd.

Problem wizerunku drukarek staje się jednak dla producentów coraz ważniejszy. Do końca maja Samsung prowadzi np. kampanię promującą usługę zamawiania przez

internet kolorowych naklejek, które całkowicie okrywają obudowy drukarek tego producenta i tym samym dopasowują sprzęt do estetycznych upodobań właścicieli.

Szatę graficzną naklejek można wybrać spośród dostępnych szablonów lub zaprojektować samemu. Wybrane naklejki są wysyłane bezpłatnie. [KA]

W oczy kole: Samsung pokazuje, że drukarka nie musi być biała, szara lub czarna. Może się mienić kolorami tęczy. [FOT. ARC]

Ważna liczba Uczą się zarządzać wzornictwem

550
Tyle przedsiębiorstw oraz 100 studiów projektowych bierze udział w prowadzonym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego programie Zaprojektuj Swój Zysk. [WS]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful