PELAN TINDAKAN PENDIDIKAN MUZIK SJK (C) CHENG MING PAPAR

ISU STRATEGIK Bahan Bantu mengajar banyak yang telah rosak. MATLAMAT STRATEGIK Sentiasa mempastikan peralatan disimpan dengan baik. OBJEKTIF y Menjaga alat muzik dengan baik. y Mengcungkil bakat murid. y Meningkatkan Motivasi murid. PERINGKAT 12 Strategi TOWS Matriks SASARAN (Sekolah)
TOV 2011 12 13 14 15

KPI TOV

PERINGKAT SASARAN (Daerah) 09 10 11

PELAN TAKTIKAL (PT)

80

85

90

95

100

BI L 1.

PELAN TAKTIKAL Menggunakan bahan bantu semasa mengajar.

TANGGUNG JAWAB Guru Muzik

TEMPOH Semasa Pendidikan Muzik

KOS

OUTPUT Pengajaran guru berkesan

KPI 12 Waktu

PELAN KONTEGENSI Jadual Induk Sekolah

CATATAN Semua Guru Muzik menggunaka n bahan bantu semasa mengajar

2.

3.

Guru menggenalpasti kelemahan murid Ujian Bulanan/ Peperiksaan

Semua guru muzik

Semua Guru Muzik

Semasa subjek pendidikan muzik 4 kali setahun y Feb y Mei y Ogos

Peringkat Sekolah

12 Waktu

Jadual Induk Sekolah

Semua Guru Muzik

Menguji pengetahuan pelajar tentang penguasaan sesuatu kemahiran.

12 Waktu

Jadual Induk Sekolah

Guru mengadakan Ujian Bulanan supaya murid lebih bersedia untuk menghadapi Peperiksaan

Muzik seminggu setahun. 1 hari 5. Menjalankan mesyuarat Panitia Menjalankan Pertandingan Nyanyian Guru Panitia dan Semua guru muzik Semua guru muzik Jan. Mei. Sept Merancang aktiviti panitia sepanjang tahun.4.Muzik Takwim Sekolah 2011 . Minggu P. Minggu P.

2. Mengagihkan tugas kepada guru.PELAN OPERASI PENDIDIKAN MUZIK SJK (C) CHENG MING PAPAR Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Pengurusan Kurikulum ± Mesyuarat Panitia : Mengcungkil bakat murid dan motivasi murid. : Jan. Mei. : 1. -Tentukan objektif -Menyediakan soalan-soalan peperiksaan -Mengagihkan tugas kepada guru. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun TANGGUNGJAWAB Guru Panitia Muzik Guru Muzik Guru Panitia Muzik TEMPOH 1 hari STATUS / PELAN KOTIGENSI 2 1 hari 3 Guru Panitia Muzik Guru Muzik _ . Sept : Semua guru Muzik : PROSES KERJA MESYUARAT -Berbincang dengan semua guru muzik PERBINCANGAN. Untuk merancang aktiviti panitia sepanjang tahun.

-Tentukan objektif -Menyediakan soalan-soalan peperiksaan MENJALANKAN PEPERIKSAAN -Menguji pengetahuan pelajar tentang penguasaan sesuatu kemahiran. Mei. -Membuat Penilaian -Membuat kerja susulan -Membuat Penambahbaikan Semua guru muzik Jan 3 Semua guru muzik Fab. PERBINCANGAN.PELAN OPERASI PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SJK (C) CHENG MING PAPAR Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Ujian dan peperiksaan : : Menyediakan murid kepada pertandingan muzik. : Masa Pendidikan Muzik : Tahap 1 dan 2 PROSES KERJA MESYUARAT -Berbincang dengan semua guru muzik TANGGUNGJAWAB Semua guru muzik Jan TEMPOH STATUS / PELAN KOTIGENSI 2. Ogos 4 Semua guru muzik Sept .

Sept STATUS / PELAN KOTIGENSI 2. TANGGUNGJAWAB Semua guru muzik TEMPOH Feb.Mei.PELAN OPERASI PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SJK (C) CHENG MING PAPAR Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Mengenal pasti kelemahan murid :Semua guru muzik dapat mengenalpasti apakah masalah sebenar dalam P&P muzik : Feb. Mei dan Sept :Tahap 1 dan tahap 2 PROSES KERJA PERBINCANGAN -Bincang dengan semua guru muzik Menggunakan persembahan atau latihan untuk menpastikan kelemahan murid Menilaikan cara untuk meningatkan asas teori muzik murid. Semua guru muzik Semasa Pendidikan Muzik Semasa P&P 3 Semua guru muzik .

l Semua guru muzik Sepanjang Masa . TANGGUNGJAWAB Semua guru muzik TEMPOH Fenruari STATUS / PELAN KOTIGENSI 2.PELAN OPERASI PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SJK (C) CHENG MING PAPAR Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Menggunakan Bahan bantu /alat-alat muzik : :Menjaga alat muzik dengan baik Menningkatkan motivasi dan mengcungkil bakat murid : Waktu Pendidikan Muzik :Tahap 1 dan 2 PROSES KERJA MESYUARAT -Memintakan semua guru muzik menggunakan alat muzik semasa P&P. Guru menggunakan alat muzik dalam P&P Semua guru muzik Masa P&P 3 Guru mengajar murid menyimpan peralatan di tempat yang disediakan.

Muzik seminggu dalam setahun STATUS / PELAN KOTIGENSI 2 Semua guru muzik Minggu P. MENJALANKAN PERTANDINGAN -Ikut jadual yang telah dibincang. TANGGUNGJAWAB Semua guru muzik TEMPOH Minggu P.Muzik : Tahap 1 dan 2 PROSES KERJA PERBINCANGAN -Bincang dengan semua guru muzik -Mencadangkan cara dan jenis pertandingan.Muzik seminggu dalam setahun 3 -Membuat Penilaian -Membuat kerja susulan -Membuat Penambahbaikan Semua guru muzik 1 hari (Selepas Minggu P. -Menjalan tugas dengan mengikut tugas sendiri.PELAN OPERASI PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SJK (C) CHENG MING PAPAR Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Pertandingan nyanyi dan tarian : : Mengcungkil bakat murid : Minggu P.Muzik) . -Menbincangkan jadual pertandingan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful