You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 939-5022 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA Bardzo, ale to bardzo zapraszam do współ-
pracy, do śpiewania! I starszych, i młodszych, i tych
ZWYKŁA w średnim wieku! Każdego! Myślę, że jeśli uda się w
19 PAŹDZIERNIKA 2008 ramach jednego dużego chóru stworzyć kilka mniej
szych grup, na przykład zbliżonych wiekowo, czy o
podobnych możliwościach, to już wkrótce pięknie
Co w trawie piszczy… zabrzmi jakiś gregoriański utwór a capella w wyko-
naniu kilku czystych męskich głosów, albo medyta-
cyjny śpiew z Taizé w wykonaniu delikatnych głosów
Niech będzie pochwalony kobiecych. Jeszcze zupełnie czymś innym będzie
Jezus Chrystus! kolęda „Bóg się rodzi”, kiedy zewrzemy wszystkie
siły na najpiękniejsze święta… Mamy szansę stwo-
Tym razem będzie o chórze. Zdaję sobie rzyć cos dobrego i pięknego, tylko… czy z niej sko-
sprawę, że nie każdego to może interesować, bo tak rzystamy? Sam jestem baaardzo ciekaw!
naprawdę, to śpiewać nie „każdy może”, ale ponie- Pierwsza próba, spotkanie i zapisy już w
waż w jakiś sposób dotyczy to każdego, kto w koście- czwartek wieczorem, po Mszy świętej. Do zobacze-
le się znajdzie, więc niech będzie. nia!
Chodziłoby jednak o to, żeby śpiewał każdy,
albo prawie każdy. Tak, jak umie. Może nie każdy w ks. Sławek
jakimś parafialnym chórze, czy tym bardziej solo, ale
śpiewał chwałę Bożą głosem, który ma, tym słyszal-
nym. Pewnie niektórzy z nas pamiętają sztandarowe
opowiadanie (i później tytuł książki) jezuity de Mello
„Modlitwa żaby”, w którym okazało się, że taki re-
chot milszy jest Panu Bogu niż niejedno ludzkie sło-
wo. To ogromna zachęta, żeby włączać się we wspól-
ne śpiewy i modlitwy, nawet jak się nie ma predys-
pozycji. A co dopiero kiedy się ma, choćby odrobinę!
O tym właśnie chciałem dzisiaj… Otóż wresz-
cie zakładamy parafialny chór! Wiem, że istniał,
przestawał istnieć, znów powstawał, pozostaje mi się
tylko ucieszyć, że trafiam na próbę wzlotu, a nie na
moment upadku. Wiem, że każdy ma dużo zajęć, a
takie próby chóru niektórym kojarzą się nie zawsze
dobrze, ale jeśli pojawia się przed nami szansa stwo-
rzenia nowej jakości, to może trzeba się zapytać, czy
to nie do mnie wezwanie? Przypomnę tylko, że będę
się modlił o straszne wyrzuty sumienia dla tych, któ-
rzy zlekceważą przemyślenie tego tematu…
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Kolektorzy:
INTENCJE MSZALNE 4:00 - Edward Steplowski , Michał Gardocki
8:00 - Stanisław Sakowski, Janusz Wolski
Sobota 18 października - Św. Łukasza 9:30 - Stanisław Dutka, Karlic, Stanisław
4:00 + Stanisław Sarka ......................................... ............... .... Kwiek, Andrzej Łopatowski
4:00 ++ Aleksander i Stefania Ptasiński............... ............... .... 11:15 - Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski, Augustyn
Niedziela 19 października - XXIX Niedziela Zwykła
Nytko, Jerzy Sokołowski,
8:00 ++ Stanisław Piróg i Kazimierz Teles ............ . córka i żona
9:30 + Wanda Papuga ......................................... .................... 1:00 - Tadeusz Byra, Stanisław Królczyk, Wacław Mu-
11:15 O Boże bł. dla Katarzyny i Jacka Kumor w 15 rocz. ślubu szyński
11:15 ++ Augustyn i Maria Kosznicki .................... syn z rodziną 7:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiński
1:00 O Boże bł. dla Olivii w 1 rocz. ur .................. ......... rodzice
1:00++ Aniela, Maria, Władysław Tomaszewscy . ....................
7:00 + Tadeusz Walicki w 12 rocz. śm. ................. .........rodzina
Poniedziałek 2o października – Św. Jana Kantego Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
9:00 + Władysława Topa………………….. … siostra z rodziną
9:00 + Helena Niekra……………………………………………….
7:00 + Eugeniusz Kuczyński……………………… ..........……… Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele
7:00 ++ Ewa Klejnota, Marta Gaweł…………………przyjaciółka rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy
Wtorek 21 października - Bł. Jakuba Strzemię
się w intencji misji i misjonarzy zakon-
9:O Boże bł. dla Janiny w 69 rocz. ur…………………….rodzina
7:00 + Stanisław Delimat ...................................... ……...rodzina nych i świeckich. To stosowny czas
Środa 22 października abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty
9:00 .…………………………………………………………………. życia Kościoła należy powołanie misyjne.
7:00 + Paweł Szwarc………………………………………..rodzina Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak
7:00 ++ Stanisław i Danuta Trałka…………………..syn rodziną
Czwartek 23 października - Św. Jana Kapistrana
bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a
9:00 W pewnej intencji .......................................... .................... przez to rzeczywiście powszechny. Wielkie dzieło mi-
7:00 ++ Anna i Józef Chryczyk ........................... .................... syjne wspieramy na różne sposoby.
7:00 O Boże bł. dla Wiktorii w rocz. ur. ................. ....................
Piątek 24 października – Św. Ignacego Antiocheńskiego Przed nami kolejny tydzień różańcowy. Nie
9:00 ++Józef i Magdalena Limanowscy ................ ............ ……
7:00 ++ Jadwiga, Jan , Ryszard Przybył ….. ........ … …..synowa
lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka
7:00 ++ Jan i Maria Królczyk…………………...rodzina Chryczyk Boża w swych objawieniach i wielu
7:00 + Irena Klimecki ............................................ ............córka świętych wskazu- je na różaniec jako
Sobota 25 października mistyczną broń i narzędzie Bożych zwy-
9:00 ++ Henryka i Antoni Świekatun ..................... .......... siostra cięstw. Jako chrześcijanie, nie
9:00 + Ilona Rakowiecka……………………synowie z rodzinami
4:00 ++ Katarzyna i Jan Węgrzyn ......................... …………..syn
walczymy mieczem. Kto mieczem wo-
4:00 ++ Rozalia i Czesław Chojnowscy………………...rodzina juje, od miecza ginie”! Naszym orężem
Niedziela 26 października - XXX Niedziela Zwykła jest różaniec, w myśl zawołania Slugi Bożego Jana
8:00 + Aleksander Gut 1 rocz. śm......................... ............ J Gut Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie gro-
9:30 + Wacław Mieczkowski ................................ .........rodzina madzimy się na Eucharystu, którą łączymy z
11:15 O Boże bł. dla Kasi Koziatek z okazji ur………………….
11:15 ++ Augustyn i Maria Kosznicki .................... syn z rodziną nabożeństwem różańcowym. Wszystkich bez
1:00 O Boże bł. dla Olivii w 1 rocz. ur .................. ......... rodzice wyjątku zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego
1:00++ Aniela, Maria, Władysław Tomaszewscy . .................... wokół Maryi Kościoła.
7:00 + Tadeusz Walicki w 12 rocz. śm. ................. .........rodzina
W środę, 22 października, przypada
60. rocznica śmierci Sługi Bożego kardy-
Służba Liturgiczna nała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa
Polski w jakże trudnych latach 1926-
Sobota/ niedziela 25/26 października 1948. Jego wielką troską był Naród i
Kościół nie tylko w Ojczyżnie, ale także
Lektorzy: Rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem.
4:00 - Monika i Józef Majcher By na wychodźstwie nie ginęły polskie
8:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: To-
9:30 - Małgorzata i Zbigniew Purzyccy warzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.
11:15 - Kl. VI b Przez wstawiennictwo Sługi Bożego będziemy prosić
1:00 - Celina Basta, Jan Berent, Stanisław Dobrzyński Boga, by i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących
7:00 - Młodzież lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o
własnej Ojczyźnie.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OGŁOSZENIA RÓŻNE
W tym tygodniu Patronują nam:
20 października- św. Jan Kanty prezbiter, pro- ZAPROSZENIA NA ZABAWY ORGANIZOWA-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niez- NE W PARAFII
wykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
Zespół Pieśni i Tańca Dunajec
21października- bł. Jakub Strzemię, francisz- zaprasza na „Zabawę Jesienną”
kanin, biskup, gorliwy misjonarzy Kresów Wschod- 25 października Bilety w cenie
nich. $15 w dniu zabawy $20.00. Rezer-
23 października- św. Jan Kapistran, wielki wacja u Barbary Kwiatkowski (586)601-8991
kaznodzieja franciszkański, działający również w
Polsce. Rycerze Kolumba zapraszają na
24 października- bł. Jan Balicki wykładowca i zabawę „Jesienny Plon” w dniu
rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu. Jako 15 listopada bilety sprzedawane są
kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich
w sklepiku parafialnym u pana Al-
potrzebujących.
berta Ciesielskiego w cenie $15.00
oraz w dniu zabawy przy wejściu do sali cena
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE $20.00
Koło Przyjaciół Księży Chrystu-
MISJONARZ W PARAFII w dzisiejsza niedzielę gości-
my ks. Macieja Szmytowskiego kapłana ze Zgromadzenia sowców zaprasza na zabawę An-
Księży Chrystusowców, obecnie duszpasterzującego na drzejkową w dniu 22 listopada.
Białorusi. Z okazji niedzieli misyjnej ks. Maciej wygłosi Bilety w cenie $15.00 sprzedawane
do nas Słowo Boże i przybliży nam specyfikę pracy będą 9 i 16 listopada w loby kościoła
wśród Polonii białoruskiej. Zachęcamy do obejrzenia
lub prosimy rezerwować u Grażyny Tarnicki pod
strony internetowej parafii: www.chrystusowiec.by
nr tel. (248) 652– 7926.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
odprawiane są:
- dla dorosłych codziennie rano po mszy świętej OFIARY NIEDZIELNE
oraz w poniedziałki i czwartki o godz. 6:30pm sobota / niedziela 11/12 października
i w soboty o godz. 3:30pm.
- dla dzieci we wtorki i piątki o godz. 6:30pm. Ofiary z kopert- $ 4,992.00
- dla młodzieży w środy o godz. 6:30pm. Ofiary bez kopert - $ 550.00
Przypominamy, że w październiku odprawiane są dodat- Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
kowo msze św., w ciągu tygodnia od poniedziałku do piąt- Bóg zapłać!
ku o godz. 7:00pm.

WYPOMINKI– przypominamy, że można OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
już wypisywać imiona bliskich zmarłych Zofia Szykoski i Barbara Boik $100.00
w „wypominkach”. W intencji wszystkich Dotychczas wpłynęło $198,291.00.
zmarłych podanych w „Wypominkach” Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na:
zostanie odprawiona Nowenna dziewięciu Society of Christ - Building Fund
mszy św. Koperty na wypominki załączone
są w rocznym zestawie, a także dodatkowo wyłożone
są na stolikach przy wejściu do kościoła. Prosimy o
czytelne wypisywanie imion i nazwisk. Solenizantom i Jubilatom
tygodnia oraz
MODLITWY NA CMENTARZU RESURRECTION wszystkim obchodzącym
odprawione zostaną niedzielę 2 listopada o godz. 3:00pm. rocznice i jubileusze
Nabożeństwo żałobne za zmarłych rozpoczniemy w kapli- życzymy
cy cmentarnej, a potem w procesji przejdziemy odma- Bożego błogosławieństwa
wiając różaniec do sekcji Księży Chrystusowców. wszelkich łask oraz
Prosimy o przyniesienie w tym dniu kwiatów i zniczy. Macierzyńskiej opieki Maryi naszej najlepszej Matki.
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr
s. Franciszka Keler MChR Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
Program Radiowy Księży Chrystusowców W soboty o godz. 9:00am
Sobota godz. 8:00am - 8:30am Adoracja Najświętszego Sakramentu
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am
- 7:00pm.
Rada Duszpasterska Liturgia Godzin
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. 8:45am.
Alicja Karlic - sekretarz - (248) 375-8942. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki o godz. 6:45pm.
pozostali członkowie:
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Sakramenty:
Antoni i Lucyna Malarz. Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
1:00pm.
Organista
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Lektorzy
Józef Ledziński - (586) 726-0636.
trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Kolektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna datą ślubu.
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078. porze.
Linia Modlitewna - (586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Koło Seniorów „ Złota Róża” Sobota -12 :00pm.
Franciszek Gac - (586) 268-0765. Opiekun duchowy - s. Franciszka Keler MChR.
Rycerze Kolumba Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Zespół Taneczny „Mireczki”I ( 4-5 lat)
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Elżbieta Ciesielska - (586) 247-4217. Zespół Taneczny „Mireczki II” (6-7 lat)
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731-0355. Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Koordynator do spraw Katechezy - Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
ks. Robert Będziński SChr. Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Parafialny Teatrzyk Dziecięcy i Klub Malucha
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Taniec Towarzyski dla dzieci
Grupa AA - Roman - (248) 421-6454. Instruktor - Barbara Słomiński
Kontaky i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS