Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
Batı Anadolu'da Selçuklu Bizans Kültürel Etkileşimi (West Anatolia Interaction of the Cultures Between Seljuk and Byzantine)

Batı Anadolu'da Selçuklu Bizans Kültürel Etkileşimi (West Anatolia Interaction of the Cultures Between Seljuk and Byzantine)

Ratings: (0)|Views: 83 |Likes:
Published by Emre Aygün

More info:

Published by: Emre Aygün on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
T.C.SAKARYA ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 
SOSYAL
 
B
Đ
L
Đ
MLER
 
ENST
Đ
TÜSÜ
BATI ANADOLU’DA SELÇUKLUB
Đ
ZANS KÜLTÜREL ETK
Đ
LE
ŞĐ
M
Đ
 
YÜKSEK L
Đ
SANS TEZ
Đ
 
Muhsine SARICAEnstitü Ana Bilim Dalı : TarihEnstitü Bilim Dalı : Ortaça
ğ
TarihiTez Danı
ş
manı: Doç. Dr. Mustafa DEM
Đ
REK
Đ
M- 2007
 
T.C.SAKARYA ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 
SOSYAL
 
B
Đ
L
Đ
MLER
 
ENST
Đ
TÜSÜ
BATI ANADOLU’DA SELÇUKLUB
Đ
ZANS KÜLTÜREL ETK
Đ
LE
ŞĐ
M
Đ
 
YÜKSEK L
Đ
SANS TEZ
Đ
 
Muhsine SARICAEnstitü Ana Bilim Dalı : TarihEnstitü Bilim Dalı : Ortaça
ğ
Tarihi
Bu tez 05/10/2007 tarihinde a
ş
a
ğ
ıdaki jüri tarafından Oybirli
ğ
i ile kabul edilmi
ş
tir.
________________ _________________ _______________
Jüri Ba
ş
kanı Jüri Üye Jüri Üyesi
 
 
BEYAN
 Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyuldu
ğ
unu, ba
ş
kalarının eserlerindenyararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıftabulunuldu
ğ
unu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadı
ğ
ını, tezinherhangi bir kısmının bu üniversite veya ba
ş
ka bir üniversitedeki ba
ş
ka bir tezçalı
ş
ması olarak sunulmadı
ğ
ını beyan ederim.
Muhsine SARICA
05.10.2007
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
1 hundred reads
2804654321 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->