Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Élmény itthon május 2013

Élmény itthon május 2013

Ratings: (0)|Views: 109 |Likes:
Published by Magyar Turizmus Zrt
Fókuszban
Országjárás két keréken
Fókuszban
Országjárás két keréken

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Magyar Turizmus Zrt on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
 
 F ó k  u  z b a n 
 O r  z á g j á r á   k  é t  k  e r é k  e n 
 É L M É N Y
  i t t h o n
Minden élménnyel több leszelwww.itthon.hu
  2 0 1 3.  MÁ J U s 
 I n g y e n e   t u r i  z t i k  a i  p r o g r a m a j á n l ó  m a g a z i n 
EGÉsZsÉGEsEN | MOZGÁsBAN | vÍZPARTON | kUL-TÚRA | ÍZUTAZÁs | FALUJÁRÁs
 
www.itthon.hu
MÁJUs
 |3
24
3430
  I n g y e n e   t u r i  z t i k  a i  p r o g r a m a j á n l ó  m a g a z i n 
MÁJUs
20
vízparton
6
Balaton7 – több mint egy hét!
8
Balatoni feztiálaalád
 10
Világörökségünk,aFertő-táj
 12
Tiza-túra ét eréenMozgában
 14
kiöté a ki-Dunán
 15
Teeré a Gerecében
20
Négy pató – op-op-op
23
kalando a mélybenNaptár
18
Programtippe májuraEgézégeen
 
24
SzázévesaSzéchenyifürdő 
kul-túra
26
Erzébet ünnepe, Gizella napjai
29
Öt nap a Zolnay „ultúrházban”
30
Piro pünöd napjánÍzutazá
32
Páliná jóed, boro forgatag
34
Nyitott Pince Napo 
Megjelenik havonta a Magyar Turizmus Zrt. kiadásában.
Felelőskiadó:
Horváth Gergely vezérigazgató-helyettes
Felelősszerkesztő:
Fucskó Hajnalka
Tervezőszerkesztő:
Vitéz Petra
Szerkesztőség:
Turizmus Kft. 1074 Budapest, Munkás utca 9.
Telefon:
(36-1)266-5853
Fax:
(36-1)338-4293
 
E-mail:
magazin@turizmus.com
Hirdetésfelvétel:
sales@turizmus.com
 
Fotók:
Magyar Turizmus Zrt. Fotótár 
Nyomda:
CREW Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 9.
 É L M É N Y
  i t t h o n
6
29
15
 
4|
MÁJUs
Minden élménnyel több leszel
MÁJUs 
|5www.itthon.hu
 Ú t ö zben 
INFÓ
Magyar Turizmu Zrt.Nemzeti TuriztiaiInformáció szolgálat
0–24 órás infóvonal: 1/438-8080E-mail: info@itthon.huWeb:www.itthon.huwww.tourinform.hu
Urbitáli majáli egy hónapon át
A civileket, a városért tenni akaró és sze-
rető szervezeteket, szakembereket, mű
-
vészeti társulatokat tömörítő urbanisztikaimajális szervezői hisznek abban, hogy Bu
-
dapest nem elsősorban házak összessé
-ge, nem csupán épített környezet, hiszena város valódi báját „szelleme” adja. En-nek megismeréséhez egy hónapon ke-resztül megmutatkozik a kreatív város ésaz is, ami a felszín alatt van. Urbanisztikaiesemények, utcai performanszok, rend-hagyó városismereti séták, koncertek,szabadtéri majálisok, kiállítások várják az
érdeklődőket május 1–31. között Budapest
több helyszínén.www.urbitalis.hu
sípályá helyett Bringaréna
Ahol télen sílécen csúsztunk, ott most két ke-réken száguldozhatunk: az eplényi sípálya
április végétől Bringarénává lényegült át.
A kerékpárost és bringáját is felviszi a SzentSólyom felvonó, így csak gurulni kell a vad-regényes környezetben kanyargó pályákon.Minden korosztály talál itt szórakozást: csalá-
di élménypályák, libegőzés, hegyikerékpáros
tanulópálya, túrakerékpározás, freeride ésdownhill pályák közül lehet választani, ésmég biciklit sem szükséges hozni, mert hely-
ben kölcsönözhető.
www.bringarena.hu
vidéjáró zöldutaon é tanyáon
A Vidékjáró című egyéves rendezvénysorozat keretében, a pünkösdi hétvé
-gén megismerkedhetünk a hazai zöldutak gazdag népi, kulturális és termé-szeti örökségeivel, kerékpáros, gyalogos, lovas és vízitúraprogramjaival, he-lyi termékekeivel. A központi helyszínek: Boldog, Nagykökényes, valamint aGalga–Zagyva Zöldút.
Egy héttel később a Vidékjáró mozgalom azt a célt tűzte ki, hogy hazánk 
-
ban minden gyerek ismerje meg a hagyományos, falvainkban még fellelhető
gazdálkodási módokat. Ennek érdekében május 25–26-án magánporták, gaz-
daságok, falusi programgazdák tárják ki kapuikat a családok előtt, a közpon
-ti helyszín Miklós Rudolf mikóházai gazdálkodó birtoka lesz.www.videkjaro.hu
Aludjonőseinkszállásán!
Kiváncsi rá, milyen érzés jurtában aludni?A Bács-Kiskun megyei Lajosmizsén június 1-jénnyíló, csaknem héthektáros jurtatáborban akülönleges szálláshelyeket a turáni nemzet-ségbe tartozó népcsoportok saját hagyomá-nyai szerint alakították ki, és berendezésükkelaz egyes népcsoportok honfoglaláskori vi-seleteit, használati eszközeit, fegyvereit, élet-
módját mutatják be. Az érdeklődők a turáni
népek eszközeit és életmódját interaktív, akár több napos program keretében próbálhat- ják ki, de a tábor területén saját sátorral is le-het kempingezni.www. larppark.hu
Ciruz az s örül
Az S betű formája, hangalakja és nyelvtani pozí 
-ciója szolgált inspirációul az ausztrál újcirkuszi tár-
sulat előadásához, melynek különleges a címeis: C!RCA: S. Az előadást május utolsó két napjánés június 1-jén láthatják a Trafó Kortárs Művésze
-
tek Házában mindazok, akiket vonz a lenyűgöző
technika, a félelmetes és veszélyes attrakciók, az
olyan előadás, melyben a művészek túllépnek sa
-
 ját zikai, sőt érzelmi korlátaikon is – mindezt töb
-bek közt a Kronos Quartet zenéjére.www.trafo.hu
Mini Magyarorzág szaraon
A brüsszeli Mini Európa és a klagenfur-
ti Minimundus világát idéző Mini Magyar 
-ország makettpark nyílt a szarvasi arboré-
tumban, az új attrakció a főváros és a me
-gyék leghíresebb épületegyütteseinek ki-csinyített másait foglalja magába. Terü-letén 22 létesítmény látható: Budapes-tet például a Parlament, a Széchenyi für-
dő és a Hősök tere jelképezi, az egri vár csatajelenettel hívja fel magára a gyel
-met, Szeged a Dómmal, Kecskemét aCifrapalotával képviselteti magát. (MTI)www.minimagyarorszag.hu
Balatoni látnialó 3D-ben
A Balaton régió már több mint tíz jelentős turisztikai lát
-ványosságát kereshetjük fel virtuálisan és tekinthet- jük meg 3D-s panorámaképeken awww.itthon.huol-dalon. Köztük van a siófoki Víztorony, a rádpusztai Ár-pád-kori templomrom, a boglári Gömbkilátó, a fonyó-di Kripta-villa, a keszthelyi Balatoni Múzeum, az egyik gyenesdiási strand, a füredi Kerektemplom és a keszt-helyi Festetics-kastély – Helikon Kastélymúzeum. A vir-tuális túra játéknak is jó, de ha megtetszett valamelyik hely, ne habozzanak a valóságban is útnak indulni.
Fejedelemazonyo é irályné 
A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
-ben május 6-tól Fejedelemasszonyok és vallásszabadság Er-délyben, illetve Ikonok és ortodox liturgikus tárgyak címmel te-
kinthető meg kiállítás. A 16-17. századi Erdélyt, a kor bibliafor 
-
dításait, a felekezeti sokszínűséget és Erdély fejedelemasszo
-
nyait bemutató tárlat textíliákat, ötvöstárgyakat és török mű
-
tárgyakat is felvonultat, melyek különböző gyűjteményekből
érkeztek. Az Érseki Palotában Erzsébet és Zita királyné emléke-zete címmel történeti kiállítást láthatnak a múlt dolgai iránt ér-
deklődők.
www.veszpremiersekseg.hu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->