Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
MGG Position Paper on Education

MGG Position Paper on Education

Ratings: (0)|Views: 842|Likes:
Second draft as of March 10, 2010
Second draft as of March 10, 2010

More info:

Published by: The Movement for Good Governance (MGG) on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2012

pdf

 
?
ej
jrbgz rlgalczied ckesles|s kg zml _k|ejzboal Jisc|ssike! @be|bry?8! ?828
?828 Jlwlakxnlez Bdlejb0 Lj|cbzike
Nkwlnlez gkr Dkkj Dkwlrebecl
2
Zml ckezrio|zike kg obsic lj|cbzike zk jlwlakxnlez is ekz!mktlwlr ckegielj zk lckeknic xrkdrlss% Lj|cbzike mbs iezriesicinxkrzbecl6 zml cbxboiaizy zk rlbj bej trizl cbe jllxay iega|leclkel’s |baizy kg aigl%Bnbrzyb Sle299= EkolaAb|rlbzl ie Lckeknics
Bxbrz grkn olied b obsic m|nbe ridmz! lj|cbzike is b tby k|z kg xkwlrzy% Fektaljdl bej sfiaas iecrlbsl xrkj|cziwizy! lembecl zml kxxkrz|eizykg be iejiwij|ba zk dbie lnxakynlez! bej lbre iecknl% Lj|cbzike cbe sbwl bcmiaj’s aigl% ‑Mbwied b nkzmlr tizm xrinbry lj|cbzike rlj|cls cmiaj jlbzmrbzls oy banksz mbag ie zml Xmiaixxiels
?
%Bazmk|dm e|nlrk|s sz|jils mbwl smkte zmbz lj|cbzike xrkwijlsiee|nlrboal olelgizs gkr gbniails bej ebzikeba lckeknils! zml szbzl kg Xmiaixxiel lj|cbzike albwls n|cm zk ol jlsirlj% Zml lj|cbzikeba syszln is bsjisnba bs lwlr rldbrjalss kg ‑jibdeksis! xrkdeksis bej rlgkrn ieizibziwls„
3
% Zml syszln is grb|dmz tizm lidmzy.ylbr.kaj xrkoalns
:
0 akt x|xia xlrgkrnbecl!
2
Jrbgz tbs xrlxbrlj oy Iwy Ked bej Niatijb N% D|lwbrb6 Zml rk|ejzboal jisc|ssike tbscmbirlj oy Xrkg% Skaizb Nkeskj! Cmbir kg zml Nkwlnlez gkr Dkkj Dkwlrebecl6 Jr% Gl Mijbadk!Gkrnlr Slcrlzbry kg Lj|cbzike! Nr% @|be Nid|la A|p! Gkrnlr \ejlrslcrlzbry kg Lj|cbzike!Gr% Oilewleijk Elorls! S%@! Cmbir kg zml Xrlsijleziba Zbsf Gkrcl ke Lj|cbzike! bejrlxrlslezlj oy Ns% Nla Krbcike! Mlbj kg Bzlelk BCLJ6 Ns% Ayelzzl Xlrlp grkn zml TkrajObef! Nr% Tiagrljk Xriaals! Xabeeied Kggiclr kg Ebdb Cizy! Nr% Cmizk Sbabpbr bej Nr% XlzlrXlrglczk kg XOLJ! bej N% D|lwbrb! Syelrdlib Gk|ejbzike%
?
 
\ELSCK! ‑Kwlrcknied iel|baizy0 Tmy dkwlrebecl nbzzlrs„! ?889
3
\eizlj Ebzikes Jlwlakxnlez Xrkdrbn%
Zml ?88=.?889 Xmiaixxiel M|nbeJlwlakxnlez _lxkrz
:
Jbzb tlrl obslj ke zml 29?< Nkerkl S|rwly%
 
midm jrkxk|z rbzls! xkkr zlbcmlr |baizy! l}clssiwl clezrbaipbzike!iebxxrkxribzl abed|bdl kg albreied! irrlalwbez albreied nbzlribas bejiebjl|bzl giebeciba rlsk|rcls% Zml ieboiaizy kg zml ck|ezry zk s|cclssg|aay xrkwijl lwlry Giaixiek cmiajtizm bcclss bej s|cclss ie lj|cbzike is zml zmlnl kg zmis xbxlr% Iz xrlslezszml fly xrkoalns ie zml lj|cbzike syszln bej midmaidmzs zml nb`kr cmbedlszmbz ellj zk ol iezrkj|clj%2%
L|iaiori|n kg \el|ba Kxxkrz|eizils
% Ztk k|z kg zle cmiajrletmk smk|aj ol ie lalnlezbry scmkka brl k|z kg scmkka% Grkn 9?%84 xlrclez ie299<! xbrzicixbzike rbzl jtiejalj zk b akt kg =:%=: xlrclez ie ?889% Xkwlrzyckezie|ls zk ol b nb`kr miejrbecl ie leboaied cmiajrle zk mbwl bcclss zk|baizy lj|cbzike% Zml jiszrio|zike kg cmiajrle tmk brl k|z kg scmkka issfltlj zktbrjs zml xkkr% Obslj ke ?883 jbzb! zml smbrl kg k|z.kg.scmkkaGiaixiek cmiajrle ie zml xkkrlsz |iezial is <3 xlrclez% Zml ricmlsz |iezial keaymbj 3 xlrclez k|z.kg.scmkka cmiajrle%‑Xbrlezs brl jlabyied x|zzied cmiajrle ie scmkka% Nkrl cmiajrle brllezlried drbjl 2 bz bdlj 4 kr = ylbrs„
<
% \ELSCK sz|jils smkt zmbz be kwlr.bdlj cmiaj is nkrl aiflay zk jrkx k|z kg scmkka tmial be |ejlr.bdlj cmiaj mbsb midmlr xrkxlesizy zk rlxlbz b drbjl%Akcbzike miejlrs bcclss zk |baizy x|oaic lj|cbzike% ‑Bwbiaboiaizy kg giebeciba rlsk|rcls is b xrljiczkr kg iecrlbslj bcclss bej cknxalzike kg obsiclj|cbzike„
7
Oy wirz|l kg olied okre ie b xkkr mk|slmkaj ie zml r|rba brlb! bcmiaj is aiflay zk jrkx k|z kg lalnlezbry scmkka kr rlxlbz b drbjl% B sz|jleztmk aiwls ie Niejbebk ekz keay obzzals bdbiesz xkkr skcik.lckekniciebjl|bcils o|z is bjwlrslay bgglczlj oy xlbcl bej krjlr xrkoalns%Iel|izy mbs b dlejlr jinlesike% Ie zml Xmiaixxiels! zml jrkxk|z rbzl ismidmlr gkr nbal sz|jlezs% Obslj ke ?889 jbzb! keay 48%9 xlrclez kg okys tmklezlr drbjl 2 gieism xrinbry lj|cbzike! cknxbrlj zk =8%2 xlrclez gkr diras% Ieslckejbry lj|cbzike! 4<%? xlrclez kg okys tmk lezlr girsz ylbr midm scmkkagieism scmkkaied ie ckezrbsz zk =:%< xlrclez kg diras% Cmiaj abok|r is nkrlxrlwbalez bnked nbal sz|jlezs%
4
%?%
Midm lerkanlez! akt s|rwiwba
% B midm jrkxk|z rbzl mbs olle bckeszbez obrrilr zk |eiwlrsba obsic lj|cbzike% Brk|ej ?= zk 3: xlrclez kg zmlxkx|abzike jkls ekz rlbcm kr cknxalzl drbjl 7%
=
Midm scmkka cknxalzike rbzlgkr midm scmkka sz|jlezs is tkrsl bz alss zmbe <8 xlrclez% Gkr zml xkkrlsz
<
Gkrnlr \ejlrslcrlzbry @|be Nid|la A|p
7
\ELSCK!
Xmiaixxiel Lj|cbzike Gkr Baa ?82<0 Inxalnlezbzike bej Cmbaaledls
4
Ioij
=
\ELSCK! ‑?889 LGB Dakoba Nkeizkried rlxkrz0 ‑Tmy dkwlrebecl nbzzlrs„%
 
rldike kg zml ck|ezry aifl B_NN! keay 28 xlrclez kg drbjl kel sz|jlezsrlbcm gk|rzm ylbr midm scmkka% Oy ?82<! iz is lszinbzlj zmbz bz albsz 988!888Giaixiek cmiajrle tiaa ol k|z kg scmkka%
9
 Zml Xmiaixxiels is b tkrsl xlrgkrnlr cknxbrlj zk izs Bsib elidmokrs%Cknxalzike rbzl ie Abks is 4< xlrclez! =4 xlrclez ie Cbnokjib! bej 99xlrclez ie Iejkelsib bej Nbabysib%
Sz|jils smkt zmbz ig cmiajrle brl flxz iescmkka |ezia drbjl :! cmbecls gkr cknxalzike kg xrinbry bej slckejbrylj|cbzike inxrkwl%
Zml jrkxk|z rbzl ie zml Xmiaixxiels is midmlsz ie drbjl?% Zml Xmiaixxiels is ie jbedlr kg ekz rlbcmied zml Niaaleei|nJlwlakxnlez Dkba kg bcmilwied |eiwlrsba xrinbry lj|cbzike%
Zml elzlerkanlez bej aizlrbcy rbziks mbwl jtiejalj tmial zml xrkxkrzike kg x|xiasszbrzied drbjl 2 tmk rlbcm drbjl < rlnbielj szbdebez bz 4:, ie zml absz 2:ylbrs
%
9
\EJX!
Zml ?88=.?889 Xmiaixxiel M|nbe Jlwlakxnlez _lxkrz
28
Jbzb grkn zml Tkraj Obef
22
Szbzlnlez tbs nbjl oy gkrnlr Jlxbrznlez kg Lj|cbzike |ejlrslcrlzbry @|be Nid|la‑Nifl„ A|p ie mis XktlrXkiez xrlslezbzike lezizalj ‑B Xmiaixxiel _lxkrz Cbrj gkr Lj|cbzike0Skciba bcck|ezboiaizy ie xrkwijied lj|cbzike gkr baa„%
2?
Iejicbzkrs ieca|jl ‑-i) aizlrbcy rbzl kg 2<.?: ylbr kajs -yk|zm)6 -ii) xrkxkrzike kg x|xiasszbrzied drbjl 2 tmkrlbcm drbjl <6 bej -iii) elz lerkanlez rbzik%„
23
Xmiaixxiel Iesziz|zl gkr Jlwlakxnlez Sz|jils% Nlbs|rls gkr Bsslssied Obsic Lj|cbzike iezml Xmiaixxiels%

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Toix Cerna added this note
Hi, Can I request for a pdf copy of this? Can you please email me at toix.poray@gmail.com? Thanks.
imthemond liked this
FAITHEX liked this
think_exergy liked this
Edsel Llave liked this
lyndree liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->