Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RESURSET NATYRORE TË KOSOVËS-

RESURSET NATYRORE TË KOSOVËS-

Ratings: (0)|Views: 4,125|Likes:
Published by Salih Veseli

More info:

Published by: Salih Veseli on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2015

pdf

text

original

 
 
INSTITITUTI PËR STUDIME BASHKËKOHORE
FAKULTETI EKONOMIK  Lënda: Ekonomia e Resurseve
RESURSET NATYRORE KOSOVËS-POTENCIALI PËR ENERGJI DHEZHVILLIMI EKONOMIK 
 
Prishtinë
 
Përmbajtja
1.Hyrje
Shkenca ekonomike ndahet në shumë degë sipas lendes dhe fushave tëstudimit. Ekonomia e resurseve - është një disiplinë e veçantë eshkencave ekonomike e cila merret me studimin e ligjeve ekonomike nëkuadër të veprimtarisë njerëzore (të organizuar në njësi, kompani apodegë) të cilët merren me shfrytëzimin e resurseve të kufizuara, me qëllimprodhimit mirave materiale dhe jo materiale, nevojin rekzistencën dhe zhvillimin e njeriut dhe shoqërisë njerëzore.Ekonomia e resurseve ka të bëjë me faktorët kryesor të prodhimit siburimet natyrore (toka, nëntoka me pasuritë e sajë), puna e njeriut dhekapitali. Ekonomia e resurseve siguron njohuri për shfrytëzimin më të mirëtë faktorëve të prodhimit.Prodhimi është rezultat i bashveprimit tre tyre faktorëve prodhimit (puna, objekti i punës dhe mjetet e punës). Prodhimi ështëproces i përshtatjes natyrës (resurseve) nevojave njeriut. Njeriuduke prodhuar, resurset natyrore, i transformon në produkte të cilat ipërgjigjen kërkesave të tij.
 2.Qëllimi i Studimit – rëndësia e sektorit
2
 
Kosova disponon me resurse natyrore ndryshme cilat, me njëvalorizim bashkëkohor dhe racional, mund të jenë edhe në të ardhmen njëburim kualitativ i zhvillimit. Nga 9 xehe strategjike bo, 4prodhohen në Kosovë( nikeli, zinku, plumbi dhe thëngjilli). Kërkesat eplanifikuara vjetore në tregun botëror për këto xehe janë mjaftë të larta.(nikeli 5%, zinku 4,9%, plumbi 5,7% dhe thëngjilli 5,5% në vit).Resurset natyrore paraqesin burimet e hulumtuara (të balancuara) dheato potenciale (të mundshme) për eksploatim. Rëndësia e resurseve, nëdimensionin kohor, kushtet e zhvillimit intensiv tekniko-teknologjik,është shumë më e madhe. Në këto rrethana hulumtimet gjeologjike dhehulumtimet tjera rreth resurseve kanë rëndësi të veçantë.Në mesin e burimeve natyrore të Kosovës, është biosfera (dielli, ajri, uji,etj.), Biosfera ka një rëndësi të veçantë, e cila deri tani, nuk është ndotur (të vetmit ndotës të mëdhenj janë KEK-u dhe Kombinati Trepça, e parapunon me kapacitet dukshëm të zvogëluar kurse e dyta kryesisht nukpunon.Midis burimeve natyrore të Kosovës janë edhe klima, toka dhe malet. NëKosovë janë prezentre tipe klimash mesdhetare e ndryshueshme,kontinentale dhe malore.Klima e cila mbizotëron në Kosovë është në vetvete një pasuri natyroredhe një faktor ndihmës për zhvillimin e bujqësisë e sidomos të blegtorisë,të perimeve, drithërave, të pemëve dhe të hardhisë. Kosova disponon meburime dhe akumulime të konsiderueshme ujore.Kosova me një sipërfaqe prej 10.887 km2 si tërësi gjeografike shtrihet nëpjesën qendrore Gadishullit Ballkanik dhe si e tillë ka një ndësigjeostrategjike nga se merr pjesë në shtetet të cilat e lidhin EvropënQendrore me Lindjen e Afërt.
3.Resurset e Energjisë
Burimi kryesor i energjisë primare në Kosovë është thëngjilli-linjiti. Burimetë tjera energjetike si nafta, gazi dhe urani, akoma nuk janë hulumtuar. Thëngjilli është burim energjetik tradicional nga të ashtuquajturat burime joregjenerative. Në mungesë të burimeve të tjera, përkundër fuqisë sëulët kalorike, Kosovë thëngjilli përdoret masivisht si lëne parëenergjetike.Vendburimet e zbuluara të linjitit janë të përqendruara në dy bazene: iKosovës dhe i Dukagjinit. Sipas hulumtimeve rezervat e thëngjillit Kosovë vlerësohen në 11,5 miliardë tonë dhe niveli i hulumtimeve tërezervave është 85,1%, është rrethamjaft e volitshme r
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rina Juniku liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Lavdim Tahiri liked this
Albin Maksuti liked this
edmondkera1974 liked this
Kaltrina Humolli liked this
Mergim Ibishi liked this
Mergim Ibishi liked this
Fillesa Mehaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->