Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
S e j mR z e c z y p o s p o l i t e j Po l s k i e jK a d e n c j a V I
S
prawozdanie
 
S
tenograficzne
z 24 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 8 października 2008 r.(drugi dzień obrad)Warszawa 
2008
 
Wznowienie
posiedzenia
Komunikaty 
Poseł Sekretarz Mirosław Maliszewski . . . . 113
Zmiana
porządku dziennegoMarszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Punkt 12. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Finansów Publicznycho rządowym projekcie ustawy o zmia-nie ustawy Prawo celne oraz o zmia-nie niektórych innych ustaw 
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Punkt 2. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Obrony Narodowej orazKomisji Spraw Zagranicznycho pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do TraktatuPółnocnoatlantyckiego o akcesji Repu-bliki Albanii, sporządzonego w Brukse-li dnia 9 lipca 2008 r.
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Punkt 3. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Obrony Narodowej orazKomisji Spraw Zagranicznycho pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do TraktatuPółnocnoatlantyckiego o akcesji Repu-bliki Chorwacji, sporządzonegow Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Punkt 6. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Gospodarki o poselskimprojekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Punkt 7. porządku dziennego: Sprawozda-nie Komisji Infrastruktury o rządowymprojekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Punkt 8. porządku dziennego: Sprawozda-nie Komisji Finansów Publicznycho rządowym projekcie ustawy o zmia-nie ustawy o podatku od czynnościcywilnoprawnych
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Punkt 10. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsio rządowym projekcie ustawy o zmia-nie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europej-skiej przeznaczonych na finansowaniewspólnej polityki rolnej oraz o zmianieniektórych innych ustaw 
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Punkt 11. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmia-nie ustawy o samorządach zawodowycharchitektów, inżynierów budownictwaoraz urbanistów oraz ustawy Prawobudowlane
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Punkt 14. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Polityki Społeczneji Rodziny o poselskim projekcie uchwa-ły w sprawie ustanowienia roku 2008Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego
(cd.)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Punkt 15. porządku dziennego: Sprawoz-danie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie usta-wy o zmianie ustawy Prawo o ustrojusądów powszechnych oraz niektórychinnych ustaw – trzecie czytanie
Poseł Andrzej Mikołaj Dera. . . . . . . . . . . . . . 116Podsekretarz Stanu w MinisterstwieSprawiedliwości Jacek Czaja. . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
(Przerwa w posiedzeniu)
Wznowienie
posiedzenia
Punkt 16. porządku dziennego: Pytaniaw sprawach bieżących
Poseł Ewa Wolak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Sekretarz Stanu w Ministerstwie InfrastrukturyTadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Poseł Ewa Wolak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
str. str.
 
TREŚĆ24. posiedzenia Sejmu
(Obrady w dniu 8 października 2008 r.)str. str.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->