Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌ1

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌ1

Ratings: (0)|Views: 442 |Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌCGV: VŨ PHẤN ( YÊN SỞ- HOÀNG MAI- HN).CĐ: 0436.453.591;DĐ: 01236.575.369I. Phương pháp ghép ẩn số
:Trong toán học hệ phương trình với số ẩn nhiều hơn số phương trình gọi là hệ vô đinh vìhệ thường cho vô số nghiệm và khó giải được. Tuy nhiên trong hóa học thì những hệ nhưvậy vẫn có thể giải được nhờ những tính chất riêng của hóa học và một số thủ thuật củatoán học.
 Phương pháp ghép ẩn số 
sẽ cho thấy điều đó thông qua một số ví dụ sau:
Ví dụ 1
: Hòa tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonnat của hai kim loại phânnhóm IA và IIA bằng dung dịch HCl ( vừa đủ) thu được dung dịch A và 6,72 lít khí ( đoở đktc).1/ Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?2/ Xác định tên của hai kim loại biết khối lương nguyên tử của chúng hơn kémnhau 1 đơn vị.
Giải:
 
Gọi X, Y lần lượt là tên và khối lương nguyên tử của hai kim loại.Hai muốicacbonnat là X 
2
CO
3
; YCO
3
với số mol tương ứng x;y. Các phản ứng:
2
CO
3
+ 2HCl 
2XCl + H 
2
O
 
+ CO
2
 
(1)Mol: x 2x xYCO
3
+ 2HCl 
YCl 
2
+ H 
2
O + CO
2
 
(2)Mol: y y y1 /Theo bài ra và theo các phản ứng ta có hệ:
=+=+++
3,04,2 7)6 0()6 02(
 y x y X  x
.
 
Từ hệ trên bằng cách ghép ẩn số ta có: 2xX + yY = 9,4.(*) Vậy tổng khối lượng muốiclorua khan thu được là : m
clorua
= 2x( X + 35,5) + y ( Y + 71 ) = (2xX + yY) + 71 ( x + y ) = 30,7 (g)2/ Ta có y = 0,3 – x và X = Y 
±
1 thay vào (*) được 2x ( Y 
±
1) + ( 0,3 – x ) Y =9,4.Từ đây suy ra 44/3 < Y < 100/3 ( Vì 0<x < 0,3).Vậy Y là Mg =24. Suy ra X là Na = 23.
Ví dụ 2:
Để trung hòa 20,8 gam hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức cần 300 ml dung dịch NaOH 1M.1/ Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối có khối lương bằng bao nhiêu?2/ Xác định công thức hai axit biết chúng là đồng đẳng của nhau và hơn kém nhauhai nhóm CH
2
.
Giải:
 
Gọi công thức của hai axit là RCOOH và R’COOH với số mol tương ứng là a,b.Các phản ứng:RCOOH + NaOH 
RCOONa + H 
2
O (1)Mol: a a aR’COOH + NaOH 
R’COONa + H 
2
O (2)Mol: b b b1/ Theo bài ra ta có hệ:
=+=+++
3,08,2 0)4 5'()4 5(
ba Rb Ra
.Từ hệ trên bằng cách ghép ẩn số ta có: aR + bR’ = 7,3(*). Vậy tổng khối lương hai muốithu được là: m =a(R+67) + b(R’+67) =(aR+bR’) + 67(a+b) = 7,3+ 20,1=27,4 (g),2/ Theo giả thiết ta có thêm điều kiện: R’ = R+ 28 và dễ dàng chứng minh được R<24,3.Có hai đáp án: (HCOOH và C 
2
 H 
5
COOH) ; (CH 
3
COOH và C 
3
 H 
COOH)
Mấy năm gần đây do thi trắc nghiệm nên bài toán dạng này cho đơn giản hơn và phương pháp ghép ẩn số cũng ít sử dụng. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng các phương phápkhác hiệu quả hơn cho bài toán trắc nghiệm
.
II. Phương pháp bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố:
 
Cơ sở của phương pháp này là
định luật bảo toàn khối lượng (BTKL).
Ví dụ 3:
Hòa tan hoàn toàn 3,22 g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủvừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được 1,344 lít khí H
2
( ở đktc) và dung dịch chứa mgam muối. Giá trị của m là:A. 8,98. B.9,52 C. 10,27 D. 7,25.(
Trích “TSĐH-CĐ A -2007 
”)
Giải:
 
 Phương trình chung: M + H 
2
SO
4
 
MSO
4
+ H 
2
Ta có:
monn
 H SO H 
06,04,22344,1
242
===
. Áp dụng định luật BTKL ta có:m
muối
= m
 X 
+ m
axit 
-
2
 H 
m
= 3,22+ 0,06.98 – 0,06.2 = 8,98 (g).
 
Chọn đáp án A.
Ví dụ 4:
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
C
4
H
10
cần V lit O
2
(đktc) thu được 4,4 gam CO
2
và 2,52 gam H
2
O. Tính m và V?
Giải:
 Áp dụng định luật BTKL và BTNT ta có:m = m
+ m
 H 
= (4,4/44).12 + (2,52/ 18).2 = 1,48 (g)
O H COO H OCOOO
nnnn pun
2222222
21)(
)()(
+=+=
= 0,1 + 0,07 = 0,17 (mol) .Vậy V =0,17.22,4 = 3,808(l)
Ví dụ 5:
Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H
2
SO
4
đặc, thu được hỗnhợp các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 litkhí CO
2
( ở đktc) và 7,2 gam H
2
O. Hai ancol đó làA. CH
3
OH và CH
2
=CH-CH
2
-OH B. C
2
H
5
OH và CH
2
=CH-CH
2
-OHC. CH
3
OH và C
2
H
5
OHD. C
2
H
5
OH và CH
3
OH(
Trích “ TSĐH A -2009”)
Giải:
 
 Xét ete Y đem đốt cháy. Áp dụng định luật BTKL và BTNT ta có: m
( Y) = m
(CO
2
 )=(8,96/22,4).12= 4,8 (g); m
 H 
(Y) = m
 H 
(H 
2
O) = (7,2/18).2 = 0,8 (g) ; m
O
= m
– (m
+ m
 H 
 )=1,6 (g)Từ đó n
: n
 H 
: n
O
= 0,4 : 0,8 : 0,1 = 4:8:1. CTĐGN đồng thời cũng là CTPTcủa Y là
4
 H 
8
O.CTCT của Y chỉ có thể là CH 
3
-O-CH 
2
-CH=CH 
2
( Có 1 liên kết đôi trong gốc ancol).

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Trương Pham liked this
Nguyen Doan Youngest added this note
sao k0 tai ve dc ?????????????
thang53 added this note
download
tohoasinh liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->