Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kolesterol

Kolesterol

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by Hjärt- Lungfonden
Vi behöver kolesterol. Det är nödvändigt i kroppens alla celler, inte minst i hjärnan. Samtidigt är kolesterol ett ämne med en stor varningsstämpel. Det fastnar i blodkärlens väggar och leder till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

Vi behöver kolesterol. Det är nödvändigt i kroppens alla celler, inte minst i hjärnan. Samtidigt är kolesterol ett ämne med en stor varningsstämpel. Det fastnar i blodkärlens väggar och leder till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

More info:

Published by: Hjärt- Lungfonden on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

 
Kolesterol
En temaskrift om blodfetter 
 
Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondensarbete med att sprida information om hjärt- ochlungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor frånprivatpersoner och företag.Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mottuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegrahjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfondensamlar in och fördelar pengar till forskning samtinformerar om forskningsresultat och sjukdomar.Fonden har inga statliga bidrag utan är helt bero-ende av gåvor från privatpersoner och företag.Hjärt-Lungfonden är Sveriges största och vikti-gaste finansiär av den oberoende hjärt- och lung-forskningen. Trots att fonden årligen delar ut cirka150 miljoner kronor kan den bara tillgodosecirka 13 procent av de sökta medlen. Fondensviktigaste uppgift är därför att samla in merpengar. Ett 90-konto är givarens garanti för attpengarna går till ändamålet. SFI (Stiftelsen förInsamlingskontroll) kontrollerar regelbundet allaorganisationer med 90-konto. Hjärt-Lungfondenprioriterar klinisk forskning för att de medicinskaresultaten snabbt ska komma till praktisk använd-ning inom sjukvården.ISBN 978-91-976632-0-5Box 5413, 114 84 StockholmBesöksadress: Biblioteksgatan 29Tel 08-566 24 200, Fax 08-566 24 229www.hjart-lungfonden.seinsamlingskonton: pg 90 91 92-7, bg 909-1927organisationsnummer 802006-0763
 
 
Hjrt-Lunfonden
KOLESTEROL
3Hjrt-Lunfonden
KOLESTEROL
3
04
Lipiderna
07
Kolesterol
10
Symptom och diagnos
12
Ärtlighet 
14
Riskaktorer
26
Behandling
33
Forskning
Bakom varje hjärtinfarkt
och många all av stroke innsateroskleros, åderörettning. Blodetter lagras i kärlväggarnasom blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer ram.I dag är orskarna överens om att en hög nivå av det ”onda”LDL-kolesterolet i blodet är en av de viktigaste orsakernatill åderörettning, liksom en allör låg nivå av det ”goda”HDL-kolesterolet. De vet att obalansen mellan kolesterolhal-terna till stor del beror på vårt sätt att leva, äta och röra oss.Det inns också ärtliga aktorer. Ungeär 5 procent av perso-ner med högt LDL-kolesterol har så kallad amiljär hyper-kolesterolemi.Det inns två sätt att å bättre balans mellan kolesterolvär-dena och att minska LDL-kolesterolet: att ändra livsstil och att medicinera. Att äta mindre av mättade etter och mer grön-saker och rukt, samt att motionera regelbundet hjälper till att skapa balans mellan HDL och LDL. Statiner har visat sig varamycket eektiva ör att sänka LDL-halten i blodet. I dag ärstatiner världens mest sålda läkemedel.Forskningen om kolesterol har varit intensiv sedan det stodklart hur viktig balansen mellan LDL och HDL är ör vår hälsa.Man har kommit en bit på väg, men mycket återstår. För varjenytt svar öppnas dörren ör nya rågor om orsaker, sambandoch möjliga behandlingar. Varör drabbas till exempel intealla med högt kolesterolvärde av hjärtinarkt?Med den här skriten vill vi ge en bild av kolesterolets rolli åderörettningsprocessen. Vi beskriver orsakerna ochbehandlingarna samt ger en inblick i de utmaningar somorskarna står inör. Forskningen om kolesterol angår ossalla och du kan bidra genom att skänka en gåva till Hjärt-Lungonden.
Innehåll

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->