Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bhalobasa_2

bhalobasa_2

Ratings: (0)|Views: 154 |Likes:
Published by api-3763803

More info:

Published by: api-3763803 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

VJZ
- \u00dfoJyJ\u00ffh IJTrJo \u00dfyJPxj
1967 xJu\u00c7 V\u00b4Jo \u00dfZPz vyPr KVP~ nKft yuJo TPuP\\u00c7 TPuP\ pJS~Jr kPg k\u00b4go KhjA \u00dfhUuJo fJPT
rJ\u02dcJr kJPv\u00c7 k\u00b4go hvtPjA WPa \u00dfVu IJoJr \LmPj\u00c7

xPmoJ\u00a9 FxFxKx kJx TPrKZ\u00c7 \u2030TPvJPrr k\u00b4J\u2202 \u00dfkKrP~ \u00dfpRmj ZMA ZMA TrKZ\u00c7 \u00dfk\u00b4Po kzJr \u00dfrJoJK\u2264T m~xA mPa! KT\u2202\u00e1 FPTmJPrA FTfrlJ\u00c7 KYKj jJ, \JKj jJ, KbTJjJ hNPrr TgJ, jJoaJS \JKj jJ\u00c7 k\u00b4KfKhj TPuP\ pJA-IJKx\u00c7 fJPT \u00dfhKU rJ\u02dcJr kJPv FTA \J~VJ~\u00c7 FTA nK\u00f1Pf\u00c7 KjmtJT Kj\u00c1u\u00c7 oM\u00ea \u00dfYJPU \u00dfYP~ \u00dfhKU \u00caiM fJr Ik\u201ek \u201ek x\u00f7Jr\u00c7

IJxPu IJoJr nJPuJmJxJr m\u02dc\u00e1 \u00dfTJPjJ oJjmL j~\u00c7 FTaJ l\u00e1Puu mO\u00e3\u00c7 IkNmt xM\u00aar I\u2202f IJoJr TJPZ\u00c7 \u00dfpoj u\u2019J \u00dffoKj \u00dfoJaJ TJ\u00a7\u00c7 kNet m~\u00db xmM\-x\Lm FTaJ VJZ\u00c7 Km\u02db~ vJUJ k\u00b4vJUJ~ \u00dfTJPjJ l\u00e1u \u00dfjA\u00c7 TJP\u00a7r \u00dfnfr \u00dfgPT xrJxKr \u00dfmKrP~PZ l\u00e1Pur TJKh\u00e8PuJ\u00c7 uJPur xP\u00f1 yJuTJ yuMPh \u00dfovJPjJ rX, V\u00baS nJrL KoK\u00d3\u00c7 \u201ek\u00e8e hMP~A nrkMr\u00c7

TPu\ \u00dfgPT \u00dflrJr kPg VJPZr fuJ~ KVP~ hJzJA\u00c7 ^Pr kzJ l\u00e1u T\u00e1zJA, V\u00ba \u00caKT\u00c7 VJP~ yJf mMKuP~
IJhr TKr\u00c7 \u00e2PoA fJr xP\u00f1 VPz SPb FT jLrm, KjKmz m\u00ba\u00e1f\u00f4 \u00c7
IJvkJPvr \u00dfuJT\jPT K\\u00f9JxJ TPrS jJo \JjPf kJKrKj\u00c7 m~x mJ m\u00c4vKm\u02dcJr x\u0152PTtS \u00dfTC \u00dfTJPjJ
fgq KhPf kJPrKj\u00c7

KjP\r I\JP\u2202A oPj FTaJ x\u00c4T\u00b7 TUj \u00dfpj hJjJ mJPi! \LmPj FA k\u00b4\JKfr I\u2202f FTaJ VJZ IJKo uJVJPmJA\u00c7 KT\u2202\u00e1 YJrJ kJPmJ \u00dfTJgJ~? pPfJa\u00e1T\u00e1 \u00df\PjKZ pMPV pMPV jJKT hMA FTaJ lu iPr\u00c7 KT\u2202\u00e1 VJPZr KjPY \u00dfTC TUPjJ YJrJ \u00dfhPUKj\u00c7 yfJv yAKj fmM\u00c7 FTaJ VJZ pUj \Pj\u00ecPZ fUj \u00dfTJPjJ jJ \u00dfTJPjJnJPm Fr m\u00c4vKm\u02dcJr ImvqA WPa gJPT\u00c7

ybJ\u201c TPr muJ pJ~ IJoJr oJP^ FTaJ jf\u00e1j x\u2022Jr \j\u00ec yPuJ\u00c7 xJoKV\u00b4TnJPm VJPZr k\u00b4Kf IJoJr IJV\u00b4y xOK\u00d3 yPuJ, nJPuJmJxJ \j\u00ecJPuJ\u00c7 VJZ uJVJPf \u00ca\u00c0 TruJo IJo, \Jo, TJbJu, \u00dfk~JrJ, Kv\u00ca AfqJKh \u02d9JjL~nJPm \u00dfpxm VJPZr YJrJ \u2030fKr x\u00f7m\u00c7

fUPjJ mO\u00e3PrJke IKnpJj \u00ca\u00c0 y~Kj\u00c7 IJ\PTr KhPj xrTJKr, \u00dfmxrTJKr Ix\u00c4Uq jJxtJKr kKumqJPV KmKnj\u00fa k\u00b4\JKfr YJrJ C\u201ckJhj TPr v\u02dcJ~ \u00dfhJrPVJzJ~ \u00dfkRPZ KhP\u00f2\u00c7 KT\u2202\u00e1 fUj \u00dfxA x\u2022r hvPTr \u00dfVJzJ~ F\u00e8PuJ T\u00b7jJ TrJ \u00dfpPfJ jJ\u00c7 fUj IJ\PTr oPfJ VJZ uJVJPjJ x\u0152PTt \u00dfTJPjJ IJV\u00b4y mJ xPYfjfJA KZu jJ\u00c7 IJKoA YJrJ C\u201ckJhj TPr VJZ uJVJPf \u00ca\u00c0 TKr\u00c7 IjMnm TKr, FTaJ VJZ uJVJPjJ oJPj \u00caiM kJKrmJKrT TuqJeA j~, \u00dfVJaJ \u00dfhv fgJ kOKgmLr \jq KTZM TuqJe TPr pJS~J\u00c7 fJA IJKo oPj TKr, xm oJjMPwrA CKYf xJrJ \LmPj I\u2202f FTaJ VJZ kOKgmLPT CkyJr KhP~ pJS~J\u00c7

FT xo~ TPu\ \Lmj \u00dfvw yPuJ\u00c7 mJ\u00c4uJ xJKyfq KjP~ FoF kzPf KVP~ IJPrT KmkK\u2022 WaPuJ\u00c7
xJKyPfqr oJiqPo KTZM IJjToj VJPZr jJPor xP\u00f1 kKrKYf yuJo\u00c7 \u00dfpoj KvrLw, o\u00c9~J, kuJv S Y\u0152J\u00c7
VJj S TKmfJ\u00e8PuJ KT nJrL KoK\u00d3!

Kak Kak fJrJ hLk \\u00f4 uPZ
FUPjJ rJPfr jJjJ ZujJ
yJS~JrJ KvrLw mPj \u00dfhJu UJ~
FUPjJ oPjr TgJ mu jJ\u00c7

IgmJ
o\u00c9~J~ \PoPZ IJ\ \u00dfoR \u00dfVJ
KT\u00c4mJ
KvoMu, kJ\u00c0u, Y\u0152J (Y\u00c5JkJ) cJPT
TetlNuL jhLr mJPT\u00c7
IgmJ
S kuJv, S KvoMu \u00dfTj F oj \u00dfoJr rJ\u00f1JPu\u00c7

FA \u00dfp KvrLw, kuJv, Y\u0152J, kJ\u00c0u, o\u00c9~J, F VJZ\u00e8PuJ IJxPuA KT IJoJPhr \u00dfhPv IJPZ IgmJ TUPjJ KT KZu? jJKT TKmPhr T\u00b7jJ oJ\u00a9? TPfJ\j oJjMw Fxm VJZ \u00dfYPj mJ \u00dfhPUPZ muMj \u00dffJ? A\u00f2J y~ jJ FA VJZ\u00e8PuJ I\u2202f FTmJr \u00dfYJPU \u00dfhUPf\u00c7

lPu IJPrJ FTKa x\u00c4T\u00b7 KjuJo Fxm k\u00b4\JKfr VJZ\u00e8PuJ \u00dfhPvr \u00dfp TjtJPrA gJT fJ UMP\ \u00dfmr TrPmJA\u00c7 Kv\u00e3J \Lmj \u00dfvw TPr Tot\Lmj \u00ca\u00c0 TPrKZ\u00c7 TJ\ CkuP\u00e3 \u00df\uJ xhr T\u00e1K\u00d3~J \u00dfVPuA vf mq\u02dcfJr oJP^S FTa\u00e1 xo~ TPr \u00dfxA m\u00ba\u00e1 VJPZr xP\u00f1 \u00dfhUJ TPr IJKx\u00c7

IJr FKhPT YuPZA IJoJr mO\u00e3PrJke IKnpJj\u00c7 KT\u2202\u00e1 fJPf IJoJr \u00dffoj f\u00ed K\u00ac \u00dfjA\u00c7 rmL\u00aasjJPgrk r v
kJgr TKmfJr \u00dfxA \u00e3qJkJr oPfJ IJKo IJxPuA UMP\ KlrKZ \u00dfxA VJZ, \u00dfxA krv kJgr\u00c7 FPfJKhj pJ
uJKVP~KZ, pJ uJVJK\u00f2 fJ \u00caiM Cku\u00e3q oJ\u00a9\u00c7

AKfoPiq IPjT xo~ VKzP~PZ\u00c7 mJ\u00c4uJPhPv yP~PZ kNmt kJKT\u02dcJj\u00c7 \u00dfhPv mO\u00e3PrJke IKnpJj \u00ca\u00c0 yP~PZ\u00c7 IJoJr x\u00c4V\u00b4Py FPxPZ YJkJ, o\u00c9~J, kuJv, mT\u00e1u, jJPVv\u00f5r\u00c7 IJo, \Jo, TJbJu, jJKrPTu, fJu, xMkJKr, \u00dfU\Mr lu KhPf \u00ca\u00c0 TPrPZ\u00c7 Kv\u00ca, \u00dfoyVKj-r hJo hJKzP~PZ kPjPrJ Kmv yJ\JPr\u00c7 Km\u00c4v vfJ\u00bbL AKfyJx yPf YPuPZ\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfhUJ kJAKj m\u00ba\u00e1 VJPZr\u00c7 \u00caiM jJoaJ \u00df\PjKZ jJVKu\u00f1o\u00c7 IJvJ k\u00b4J~ \u00dfZPz KhP~KZ\u00c7

2000 xJu\u00c7 \LmPjr Yro hMPptJVo~ xo~ kJr TPrKZ\u00c7 \u02d8Lr \u00dfms\u02c6 TqJ\u00bfJr\u00c7 IkJPrvj TPr \u00dflPu KhPf
yPm FTaJ \u02dcj\u00c7 dJTJ~ mJ\u00c4uJ \u00dfoJaPrr TJPZ FT KT\u00ee KjPT nKft TrJuJo\u00c7 a\u00e1 KxPac \u00c0o\u00c7

IJPVA nKft yP~PZj FT\j\u00c7 oKyuJr VuJr \u00dfnfr TqJ\u00bfJr\u00c7 xP\u00f1 \u02ddJoL S \u00dfoP~\u00c7 nhsPuJT x\u0152sKf Imxr KjP~PZj mj KmnJPVr YJTKr \u00dfgPT\u00c7 kKrY~ \u00dfgPT WKj\u00d4 yPf xo~ uJVPuJ jJ \u00dfoJPaS\u00c7 xomqgJ~ hM\u201dUL hMKa oJjMw\u00c7 KfKj Ifq\u2202 rKxT S Ko\u00caT\u00c7 m~Pxr mqmiJPj YJYJ cJTPuS x\u0152TtaJ yPuJ m\u00ba\u00e1 xMun\u00c7

mj KmnJPVr \u00dfuJT\u00c7 IJuJk \u00ca\u00c0 yPuJ VJZ KjP~\u00c7 oPj yPuJ IJoJr FPfJKhPjr \u02ddk\u00fa kNre yPf YPuPZ\u00c7 YJYJ \u00caiM jJVKu\u00f1o \u00dfYPjj fJ-A j~, rojJ kJPTt KjP~ KVP~ VJZ \u00dfhKUP~ IJjPuj\u00c7 oPj oPj dJTJ vyPrr jJxtJKr\u00e8PuJr KyxJm TPw muPuj, nJVq nJPuJ yPu YJrJ KouPfS kJPr\u00c7

IJKo \u00dfm\J~ C\u201cl\u00e1u\u00e4\u00c7
IPjPTr oPj yPf kJPr, pJr \u02d8L TqJ\u00bfJPr IJ\u00e2J\u2202, xJoJjq VJZ KjP~ fJr FPfJ oJfJoJKf S C\u201cl\u00e1u\u00e4
yS~J xJP\ KT?
xJP\\u00c7 oJjm oj mzA KmKY\u00a9\u00c7
krKhj \u00dfmr yuJo YJrJr \u00dfUJP\\u00c7 lJotPVPar TJPZA \J~VJaJ jJo UJoJr mJKz\u00c7 SUJPj IPjT\u00e8PuJ

jJxtJKr IJPZ\u00c7 pJrJ \u00dfvRKUj VJPZr YJrJ UM\PZj fJrJ \u00dfYJU mMP^ YPu pJPmj SUJPj\u00c7
TJC\u2264JPr mxJ I\u00b7 m~\u00db oKyuJPT K\\u00f9JxJ TPr \JjJ \u00dfVu YJrJ IJPZ\u00c7
hJo TPfJ? \u00caiJPuj YJYJ\u00c7

FTv aJTJ\u00c7 FTv aJTJ! YJYJ KmK\u02dbf Fm\u00c4 jJPUJv\u00c7

oKyuJ Vz Vz TPr mPu YPuPZj, mJ\u00c4uJPhPv FA YJrJ C\u201ckj\u00fa y~ jJ\u00c7 AjKc~J \u00dfgPT m\u00e4qJPT IJPx\u00c7 yJf mhPu hJo mJPz\u00c7 fJZJzJ FA YJrJ KmK\u00e2 y~ UMmA To\u00c7 hJo FTa\u00e1 \u00dfmKv jJ KjPu \u00dfkJwJ~ jJ\u00c7 Imvq kJTJ \u00dfoPoJ kJPmj\u00c7 FaJA IJoJPhr KjitJKrf \u00dfra\u00c7

YJYJ IJoJr KhPT IgtkNet hOK\u00d3Pf fJTJPuj\u00c7
IJKo FPfJ\u00e3e oPj oPj \u00dfTRf\u00e1T IjMnm TrKZ\u00c7 FTv \u00dfTj kJYv-FT yJ\Jr yPuS YJrJ \u00dfjPmJA\u00c7 pJPT
yPjq yP~ UM\KZ k\u00b4J~ Kfj pMV, \u00dfp IJoJPT TPr f\u00e1PuPZ k\u00b4T\u00ed KfPk\u00b4KoT\u00c7 muuJo, \u00dfoPoJ T\u00c0j\u00c7

\u02d8L TqJ\u00bfJr IJ\u00e2J\u2202, oPr KT mJPY IJu\u00e4JyA \JPj\u00c7 IgtQjKfT x\u00c4Ta, fJr xP\u00f1 mftoJj S nKmwqPfr Ix\u00c4Uq \Kau KY\u2202J~ oj-\u00dfo\J\ nJrJ\u00e2J\u2202\u00c7 fJ xP\u2022\u00f4S \u00dfWJr mwtJ~ \u00dfoWJmOf IJTJPv ybJ\u201c TPrA FT lJKu YJPhr Kjotu IJPuJ~ \u00e3KePTr \jq yPuS C\u00d8JKxf yP~ CbPuJ IJoJr oPjr IJTJv\u00c7

ogMrJkMr, T\u00e1 K\u00d3~J \u00dfgPT
k\u00b4x\u00f1\u00e2Po : mT\u00e1 u, kuJv, o\u00c9~J, YJkJ,
jJPVv\u00f5r, Ky\u, Tho, ZJKfo, TJ\u00fbj, jJVKu\u00f1o (l\u00e1u),
YJufJ, \ukJA, TJamJhJo, IJouKT, yKrfKT, (SwMKi \JfL~
lu) FTA xP\u00f1 FPfJ\u00e8PuJ VJZ \u00dfTC
pKh \u00dfhUPf YJj, KjK\u00c6t
iJ~ YPu IJxM
j\u00c7 gJTJ- UJS~J l\u00ed
\u00c7 mqm\u02d9J FA VKrmUJjJ~\u00c7
rJ\u00c9V\u00b4 \u02dc
- oK\u2020\u00d4J oKu\u00e4TJ

Vf mZr nJPuJmJxJ KhmPx KZu IJoJr FjPV\Po\u2264\u00c7 IJoJr mJmJ IJr FToJ\u00a9 nJA mz pPf\u00fa IJoJr \jq xmt\u00e8e x\u0152j\u00fa, xMhvtj, C\u00f3 KvK\u00e3f, nhs Fm\u00c4 nJPuJ YJTMPr xMkJ\u00a9 \u00df\JVJz TPrKZPuj\u00c7 IJr hvaJ \u00dfpJVq kJ\u00a9Lr oPfJ IJoJr KZu lvtJ rX, mJmJr x\u00f2ufJ Fm\u00c4 \u00dfmv KTZMKhj ACKjnJKxtKaPf kzJr IKn\u00f9fJ\u00c7 FxPmr \u00df\JPr IJ\ IJKo \u00dfxA xMhvtj nhsPuJPTr \u02d8L\u00c7

IJ\ k\u00b4J~ FTaJ mZr iPr FA xMhvtj nhsPuJPTr x\u00f1 Fm\u00c4 IPjT KTZMA FT ^\u00e1Kz V\u00b7 yP~ \Po IJPZ mMPTr oPiq\u00c7 IJ\ IJoJr FA I\u00d8Mf, I\u02ddK\u02dcTr Fm\u00c4 y~PfJ mJ I\u00c0KYTr VP\u00b7r ^\u00e1Kz UMuPmJ \u00caiM pJpJKhr TJPZ\u00c7 F xMPpJV jJ \u00dfkPu y~PfJ mJ mMT \u00dflPa oPrA \u00dfpfJo\u00c7

KmP~r IJPV \u00dfk\u00b4o TKrKj\u00c7 nJAP~r m\u00ba\u00e1Phr xP\u00f1 hOK\u00d3 KmKjo~, I\u00f9Jf \u00dfk\u00b4rPTr TJct, KYKb, l\u00e1u k\u00b4n\u00edKf \u00dfhPU \u00dfrJoJK\u00fbf yS~J, mqx\u00c7 ol\u02dduL~ IJmyJS~J~ m\u00e4M Klu\u00ec, FcJ\ufb01 oMKn Fxm \u00dfTmu \u00caPjKZA\u00c7 TUPjJ KaKn khtJ~ IKf xfTtfJ~ KT\u00c4mJ Kjn\u00ed Pf KjKm\u00d3 oPj pJ KTZM \u00dfhPUKZ mJ \u00caPjKZ \u00dfx\u00e8PuJr \u00dfnfr KhP~S \u00dfx\u00e9 KZu IJoJr TJPZ FT IjJ\u02ddJKhf \u00dfxR\u00aapt Fm\u00c4 \u00caiMA \u00dfxR\u00aapt\u00c7

KmP~r kr k\u00b4go rJfaJ \u00dfTPaKZu mJmJr mJxJ~\u00c7 fJr krKhjA \u02ddJoLr Tot\u02d9Pu\u00c7 IKlPxr \u00dfTJ~JatJPr IJoJr jf\u00e1j \Lmj\u00c7 \u00dfmv KZoZJo, \u00dfmJ^JA pJ~ \u00dfp, IJKo IJxPmJ mPu KmPvwnJPm \u00dfVJZJPjJ\u00c7 UMm nJPuJ uJVKZu\u00c7 IJoJPhr rJPfr \u00dfasj KZu\u00c7 \u00dfkRZJPf \u00dfkRZJPf \u00dfnJr, FTa\u00e1 kPrA TftJr yJKx oMPU IKlx pJ\u00a9J\u00c7

Frkr nJmPf mxuJo\u00c7 \u00dfVJuJKk kJUJ~ nr TPr CKz\u00c7 WMPr WMPr \u00dfhKU IJr nJKm\u00c7 KmP~r kr oMy\u00ebft \u00dfgPT
FPfJ mq\u02dc xo~ \u00dfVPZ \u00dfp, fJr KhPT nJPuJ TPr fJTJPjJrS ImTJv kJAKj\u00c7 KmP~r rJPf fJPT KTZMaJ

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sumon002 liked this
sumon002 liked this
johirul islam liked this
Mezbah Ahmed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->