Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
manindigan 1

manindigan 1

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MANINDIGAN AT IPAGLABAN MO
Session Guide Blg. 1
I.
MGA LAYUNIN
1.Naipahihiwatig ang sariling ideya at pagpapahalaga sa isyu
2. Naipakikita ang sariling kakayahang ipaglaban ang paniniwala
3. Natutukoy ang taglay na pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay
II.
PAKSA
A.Aralin 1
: Ano ang Paninindigan Mo Tungkol Sa Isyung Ito ?, pp.

Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay :
Pansariling kamalayan, paglutas ng suliranin at
mabisang komunikasyon

B. Kagamitan : Diyaryo
III.
PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
Pagganyak
\u2022

Hikayatin ang mag-aaral na magbahagi ng mga balitang narinig nila sa Radyo o napanood sa TV. Hayaang makinig sa balita at sa mga mahalagang isyu na pinag-usapan.

\u2022
Magtalaga ng 2 mag-aaral na babasa ng ilang balita o isyu na
nasa diyaryo.
\u2022
Ipaliwanag ang tungkulin ng tagapakinig:

- Alalahanin ang pamantayan sa wastong pakikinig
- Ipatala ang mga isyu na mababanggit sa ulat
- Suriin kung bakit ito ay masasabing isyu

B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
\u2022
Ipabasa ang komik istrip sa pahina 5-10 ng Modyul.
\u2022

Pasagutan ang mga pagsasanay sa Magbalik-Aral Tayo, sa
pahina 10-11 ng Modyul na ang nilalamang isyu ay tungkol sa
pagpapalibing kay dating Presidente Marcos sa libingan ng Mga
Bayani

\u2022
Pag-usapan ang mga sagot
\u2022
Suriin ang mga sagot ng mga mag-aaral. Patingnan kung aling
sagot ang magkakatulad.
2. Pagtatalakayan
\u2022
Hatiin sa 5 grupo ang mag-aaral.
\u2022
Bigyan ng gawain ang bawat grupo.
\u2022
Hikayatin na magkaroon ng maliit na talakayan ang mga grupo
tungkol sa paksang naiatang sa kanila.

- Pangkat I - Talakayin at ipasadula ang komik istrip na ukol sa pagpapalibing kay Presidente Marcos sa Libingan ng Mga Bayani sa pahina 4-5. Sagutan ang tanong sa Mag-aral Tayo sa pahina 10-11.

- Pangkat II - Ipabasa ang ukol sa pagpapahalaga ng mga
Pilipino na nasa Alamin Natin sa pahina 11.

Ipasadula ang nilalaman ng Basahin Natin Ito sa pahina 12-13. Pasagutan ang tanong sa Magbalik- Aral Tayo sa pahina 13.

- Pangkat III - Ipahayag nang may damdamin ang isinasaad
sa larawan sa pahina 14-15. Ito ay ukol sa

tama at makatotohanang paninindigan. Pasagutan at ipasagot ang mga tanong sa Basahin Natin, pahina 15.

- Pangkat IV - Ipa role play ang ipinahahayag ng mga
larawan ukol sa illegal logging na nasa pahina
16. Ipabasa ang sulat sa pahina 17. Pasagutan
ang mga tanong sa Pag-isipan Natin Ito.

- Pangkat V - Iparole play ang paraan ng pagtitimpi na
isinasaad sa pahina 18. Ipatalakay ang
kanilang paksa.

\u2022
Ipasulat ang tungkol sa paksa at kasagutan sa mga tanong
(bawat pangkat)
\u2022
Ipabigay ang buod ng paksang tinalakay
\u2022

Pabigyang diin ang pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay tulad ng pansariling kamalayan, paglutas ng suliranin, mabisang komunikasyon.

2
3. Paglalahat
\u2022
Ipasagutan ang sumusunod na mga tanong:
a.Ano ang pinakamahalagang bagay na natutuhan ninyo
sa araw na ito ?

b.Ano pa ang hindi malinaw sa araling ito ?
c.Ano pa ang gusto mong malaman tungkol sa paksa ?
d.Ano sa paksa o mga paksang tinalakay ang nakaantig ng

iyong damdamin ?
e.Ilagay ito sa isang tsart :
Pinakamahalagang
Bagay
Hindi
Malinaw
Gustong
Malaman

Nakaantig
ng
Damdamin

4. Paglalapat

Magpasadula ng ilang sitwasyon na makapag-bibigay kaalaman kung ano ang nararapat gawin kung maninindigan sa isang mahalagang isyu.

5. Pagpapahalaga
\u2022
Bakit mahalagang panindigan ang prinsipyo sa iba\u2019t ibang
pagkakataon ?
\u2022
Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral na magbigay ng
kahalagahan ng paninindigan at prinsipyo.
IV.
PAGTATAYA
\u2022
Pasagutan ang mga pagsasanay sa Anu-ano na ang Mga Alam
Mo? sa pahina 2-3 ng Modyul.
\u2022
Ipahambing ang inyong sagot sa pahina 32 ng Modyul.
V.
KARAGDAGANG GAWAIN
\u2022
Ipabahagi sa mga kaibigan, kapitbahay at kapamilya ang mga
natutuhan sa araling ito.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
arenroferos liked this
Benjie Aguilo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->