Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grzegorz Pazura - SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Grzegorz Pazura - SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,688 |Likes:
Published by kszekosz
Krótki, syntetyczny artykuł opisujący strukturę, doktrynę i obecny stan (potencjał bojowy) armii białoruskiej
Krótki, syntetyczny artykuł opisujący strukturę, doktrynę i obecny stan (potencjał bojowy) armii białoruskiej

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: kszekosz on Jan 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
Siły zbrojne RepublikiBiałoruś
Grzegorz Pazura
Lublin 2010
 
Wstęp
Charakter sił zbrojnych Białorusi, podobnie jak i pozostałychczłonw Wslnoty Niepodleych Państw, jest wcż ębokoukształtowany przez okres „zimnej wojny”. Większość posiadanegosprzętu wojskowego, struktura, doktryna, umundurowanie, a takżesymbolika
1
jest dziedzictwem Związku Radzieckiego. Po rozpadzietego supermocarstwa, Białoruś zatrzymała tę częśćkonwencjonalnego komponentu radzieckich sił zbrojnych, któraulokowana była na terenie Bioruskiej Socjalistycznej RepublikiRadzieckiej
2
. Dotyczyło to również elitarnych oddziałów takich jak 5.Brygada Specjalnego Przeznaczenia czy nieistniejących już 103.Dywizji i 38. Brygady Powietrznodesantowej.Pomimo upływu prawie dwóch dekad, nie przeprowadzono dotej pory prawdziwej reformy strukturalnej
3
ani widocznejmodernizacji uzbrojenia. Zarówno struktura jak i charakteruzbrojenia wskazuna utrzymywanie „zimnowojennychdoktrynstrategicznych oraz taktycznych koncepcji prowadzenia wojny. Dużailość sprzętu pancernego oraz lotnictwa bojowego, a z drugiej stronybrak samolotów bezzałogowych i nowoczesnego uzbrojenia innegotypu świadczą o zachowywaniu gotowości do prowadzenia wojnymasowej z symetrycznym silniejszym przeciwnikiem oraz
1
Jest to widoczne chociażby na klamrach od pasa wojskowego, gdzie znajduje się sierp imłot czy na guzikach i czapce gdzie umieszczona jest sowiecka gwiazda.
2
Komponent lądowy zorganizowany był w ramach Białoruskiego Okręgu Wojskowego, wktórym znajdowały się wojska drugiego rzutu, rozwijane na wypadek konfliktuogólnoeuropejskiego w ramach dwóch armiipancernych (5.Gwardyjskiej i 7.) oraz jednej ogólnowojskowej (28.). Dochodziła do tego jedna armia lotnicza oraz silne wojska obrony powietrznej.
3
Reforma utożsamiana jest jedynie ze zmniejszeniem liczebności sił zbrojnych, które byłyzbyt rozbudowane w stosunku do możliwości budżetu obronnego.
 
nieprzystosowaniu do starcia z przeciwnikiem asymetrycznym iniepaństwowym.Przedstawione w dalszej części opracowania dane liczbowemogą budzić zaniepokojenie sąsiadów Białorusi, ale należy pamiętać,że większość uzbrojenia jest albo niesprawna albo zakonserwowana,pomimo szumnych wypowiedzi odnośnie stale przeprowadzanejmodernizacji sprzętu. Dostosowywaniu się białoruskich sił zbrojnychdo współczesnych konfliktów nie sprzyja brak udziału w realnymkonflikcie od czasów drugiej wojny światowej oraz niski potencjałgospodarczy państwa.1. Struktura i uzbrojenie armii białoruskiejObecnie bioruskie siły zbrojne (biał.
Узброеныя СілыРеспублікі Беларусь
, ros.
Boopённыe лы PecпликиБeлapycь
) podzielone na Wojska dowe, Siły Powietrzne iWojska Obrony Powietrznej oraz Wojska Specjalne
4
. Ponadto możnawyodbnstruktury tyłowe, lub wiąc inaczej - logistyczne
5
.Całość tych struktur podlega Ministerstwu Obrony i SztabowiGeneralnemu. Zagraniczne ośrodki oceniają liczebność całej armii naoko 72940 żnierzy w użbie czynnej oraz oko 289500rezerwistów, którzy odbyli służbę w ciągu 5 ostatnich lat
6
. Spośródczynnych żołnierzy 25 tys. należy do jednostek bezpośredniopodpordkowanych Ministerstwu Obrony, też pracuje wsamym ministerstwie. Ponadto Biorposiada ok. 110 tys.
4
W tej strukturze nie znajdują się jednostki specjalne w rozumieniu wojsk NATO, ale jednostki wsparcia (wywiad, jednostki walki elektronicznej, łączność, jednostkiinżynieryjne, OPBMR oraz nawigacja i topografia).
5
Zajmujące się zaopatrzeniem materiałowym, opieką medyczną, weterynaryjną izakwaterowaniem.
6
„The Military Balance” 2010, s. 177.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->