Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
POSLOVNO PRAVO

POSLOVNO PRAVO

Ratings: (0)|Views: 373|Likes:
Published by iwa666

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: iwa666 on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2015

pdf

text

original

 
1
IZVORI PRAVA
Izvor prava u materijalnom smislu je drustveni uzrok koji izaziva nastajanje prava kao drustvene pojave,a u formalnomsmislu je opsti pravni akt koji sadrzi opstu pravnu formu.Opsta pravna forma sadrzana u izvoru prava ne prestaje da vazi.Izvor prava sadrzi opstu normu.Ona se odnosi naneogranicen broj slucajeva iste vrste.Pojedinacna pravna norma se odnosi na konkretan slucaj i svoje dejstvo iscrpljuje primenom na taj slucaj.One nastaajuprimenom opste pravne norma na konkretan slucaj.Formalni izvor prava je konstatacija materijalno uslovljene "postojece" norme.Razvijen pravni poredak pociva na izvorima prava u formalnom smislu.Oni obezbedjuju pravnu sigurnost.Tako dasubjekti na koje se odnose tacno unapred znaju kakve su pravne norme po kojima se moraju ponasati.To obezbedjujepravnu jednakost.Najvazniji izvor prava je zakon.Stvaralac izvora prava kao i drugih pravnih akata moze biti drzava,odnosno njen organ ilineko lice koje nije drzavni organ.Opste pravne norme mogu biti formulisane u Ustavu jedne zemlje,zakonima i podzakonskim aktima,obicajima,sudskojpraksi...
ZAKON
Zakon je opsti pravni akt,koji donose zakonodavni organi u posebnom zakonodavnom postupku.U nasem pravu to jeskupstina.Zakoni kao pravni akti nalaze se na vrhu hijerarhijske lestvice izvora prava.Opste pravne norme sadrzane uzakonu mogu da se podele na imperativne i dispozitivne norme.Imperativne norme odredjuju prava i obaveze lica u pravnom odnosu na takav nacin da ih lica ne mogu menjati svojomvoljom.Dispozitivne norme odredjuju prava i obaveze lica u pravnom odnosu tako sto ova lica svojom voljom mogu da ihizmene.One su karakteristicne po tome sto omogucavaju pravnim subjektima da slobodno odrede elemente svogpravnog odnosa.
OBICAJI
Obicaj je norma koja nastaje stalnim ponavljanjem jednog nacina ponasanja ljudi u odredjenoj situaciji tako da sevremenom u odredjenoj drustvenoj grupi ustali svest o tome da je ova norma obavezna.Kada dodje do stvaranja skupaobicaja drzava ih pretvara u pravne norme.Tada obicaji postaju izvori prava.Obicaji su cesto sistematizovani pa tako nastaju uzanse.Uzanse po pravilu sastavljaju organizacije trgovaca ili privrednika(priv.komore,udruzenja)Opste uzanse regulisu odnose izmedju priv.subjekata.
 
2
 Posebne uzanse odnose se na poslovne odnose u jednoj oblasti proizvodnje ili trgovine.Primena uzansi nije obavezna niti s pretpostavlja ali izricito ili precutno se moze ugovoriti.
SUDS
KA PRAK
S
A
Sudska praksa je ustaljen apraksa sudova,odnosno istovetno resavanje svih istovrsnih sporova od strane svihsudova.Sudska praksa visih sudova vrsi veliki uticaj na rad nizih sudova.Sudska praksa ne obavezuje ni jedan sud.
PRAVNI
SU
BJEKT,PRAVNA I PO
SL
OVNA
S
PO
S
OBNO
S
T
Pravni subjekt je subjekt koji je nosilac prava i obaveza u pravnom odnosu.Svojstvo pravnog subjekta da bude nosilacovlascenja i obaveza naziva se pravna sposobnost.Pravnu sposobnost fizicko lice stice rodjenjem.Pravni subjektivitet fizickog lica gasi se njegovom smrcu ili proglasenjemnestalim.Sva fizicka lica imaju isi obim pravne sposobnosti.Pravna sposobnost pravnih lica nije ista sa pravnom sposobnoscu fizickih lica.Obim pravne sposobnosti pravnog licadefinisan je njegovim opstim aktom a odredjen je ciljnom funkcijom osnivanja pravnog lica.Prestanak pravne sposobnosti regulise se zakonom ili aktom o osnivanju.Poslovna sposobnost je sposobnost stvaranja prava i obaveza svojim izjavama volje.I pravna i poslovna sposobnost jeregulisana imperativnim pravnim normama.Potpuno poslovno nesposobna lica po nasem zakonu su lica do 14 godina.
IMOVINA
Imovina je skup apsolutnih i relativnih subjektivnih prava koja pripadaju jednom licu.Stvari i druge ekonomske vrednostikoje cine predmet jedne imovine nazivaju se imovinskom masom.Imovina se od subjekta odvaja usled njegove smrti.Mada moze da bude i u slucaju stecaja,nastaje kao posledicainsolventnosti subjekta imovine tako da ovaj nije u stanju da izmiri svoje obaveze.Imovinska prava priv.subjekta cine sva prava koja ulaze u pojam imovine.Mogu biti apsolutna (pravo svojine) i relativna(obligaciono pravo).
 
3
 
UG
OVORI
Ugovor je svaka saglasnost volja dvaju ili vise lica kojom se postize neko pravno dejstvo.Pravno dejstvo se moze sastojati ili u zasnivanju pravnog odnosa ili u izmeni nekog postojeceg pravnog odnosa ili unjegovom ukidanju.Za ugovor se u praksi spominju i : pakt ,konvencija(medjunar.pravo), dogovor (pregovori koji suprethodili zakljucenju ugovora), sporazum (saglasnost volja).Najznacajniji su obligacioni ugovori.Oni se klasifikuju u odredjene grupe:1
.jednostrane i dvostrane
-da li ugovor stvara obavezu samo za jednu stranu ili za obe strane.Ugovor o zajmu je
 jednostran
. Kod
dvostranih
ugovora postoji medjuzavisnot obaveza jedne i druge strane osnosno svaki saugovarac jeujedno i poverilac i duznik.Svaka strana ima pravo da odbije izvrsenje svoje obaveze dok druga strana ne izvrsi svoju.
2
.teretne (sa naknadom) i dobrocine (besplatne)
u zavisnosti da li stranka za ono sto dobija iz ugovora daje nekunaknadu ili ne.
3
.na
aleatorne
(ugovori na srecu)
i komutativne
(kupoprodaja) -dele se prema tome da li se u trenutku zakljucenjaugovora zna krajnji odnos medjusobnih davanja izmedju ugovornih strana i koja ce od strana biti poverilac ili duznik.4.
konsensualne i realne
.konsusealni su oni kada je za zakljucenje ugovora dovoljna prosta saglasnost volja o bitnimelementima.a realni kada je potrebna i predaja stvari.5.
individualni i kolektivni
.individualne zakljucuje pojedina fizicka i pravna lica medju sobom,a kolektivne sindikalnaorganizacija sa poslodavcem kojim se uredjuju radni odnosi.6.sa
trajnim presticajima i sa trenutnim presticajima
-u slucaju raskida ugovora sa trajnim presticajima raskid imaretroaktivno dejstvo,a kod ugovora sa sukcesivnim presticajima deluje samo ubuduce.7.
preliminarne i glavne
-ako su se strane obavezale da ce u odredjenom roku sklopiti ugovor radi se o preliminarnim ,aako se ugovor odmah zakljuci radi se o glavnim.8.
 jednostavne i mesovite
-ako se sadrzina sastoji samo od elemenata koji su karakteristicni za jedan odredjeni tipugovora radi se o jednostavnim; a ako se sadrzina sastoji od elemenata dva ili vise jednostavnih ugovora onda se radi omesovitim.9.
sporzumno odredjenom sadrzinom i po pristupu
-kada samo jedna strana unapred odredjuje elemente i usloveugovora a druga samo pristupa tako ucinjenoj ponudi radi se o ugovoru po pristupu.10.
samostalni i akcesorni
-kada ugovor postoji i proizvodi dejstva nezavisno od drugog ugovora onda je to samostalni,akada ugovor ne moze samostalno da egzisitira nego je zavisan od postojanja nekog drugog ugovora onda je to akcesorni.
OB
L
I
G
ACIJE
Obligaciono pravo je skup pravnih normi koje regulisu odnose u kojima je jedna strana poverilac,ovlacena da zahteva oddruge strane duznika,da se na odredjen nacin ponasa.Obligacioni odnos je takav pravni odnos na osnovu koga je jedno lice ovlasceno da zahteva od drugog lica odredjenoponasanje.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vakanjac Zoran liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->