Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 BiblOnLine Hung

1 BiblOnLine Hung

Ratings: (0)|Views: 1,113|Likes:
Published by Dr. Csaba Varga

More info:

Published by: Dr. Csaba Varga on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Csaba VARGA
elektronikus hozzáférhetősége
magyar nyelven
V
ARGA
C
SABÁ
tólSzerzői tanulmányok 
‘A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat’
 Állam- és Jogtudomány
XIII (1970) 2,249–307:
‘Preambulumok az alkotmányi gyakorlatban’
 Iustum Aequum Salutare
VI (2010) 4, 217– 241:
‘Az ifjú Lukács és a jog’
Világosság 
XX (1979) 11, 664–671:
‘A jog mint történelem’
Világosság 
XXVII (1986) 1, 1–6:
‘A jog mint történelem’
 Jogtörténelmi Szemle
1987/2, 65–73:
‘Kodifició az ezredfordulón l’ in
 Kodifikáció
Tanulmányok [VII. Budapesti NyáriEgyetem] összeáll. Takács ter (Budapest: ELTE ÁJK 2002), 101–133 [BibliothecaIuridica: Miscellanea 6]:
‘Jogállamiság – kihívások keresztútján’
Valóság 
XLV (2002. április) 4, 28–39:
‘Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában’
Valóság 
XLV(2002) 9, 1–10:
‘Losonczy István, a filozófus jogtudós’
 PTE Orvoskari Hírmondó
(2002. május), Melléklet, 3– 6:
‘Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa: Kudarcot vallott kereszteshadjárat?’
 PoLíSz
(2002.december–2003. január), No. 68, 18–28:
‘A Hart-jelenség’
Világosság 
XLIV (2003) 1–2, 75–87:
‘Paradigmaváltás a jogi gondolkodásban: Carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése’
Világosság 
XLIV (2003) 7–8, 93–102:
‘Előszóin
 A szocializmus marxizmusának jogelmélete
szerk. Varga Csaba [függelék in]
 Jogelméleti Szemle
2003/4:
1(lezárva 2012. március 20-án)
 
Csaba VARGA
elektronikus hozzáférhetősége
magyar nyelven
‘Beköszöntőin ‘Marxizmus és jogelmélet’ [szerk. Varga Csaba] =
Világosság 
Bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLV (2004) 4, 3–4:
‘A szocializmus marxizmusának jogelmélete: Hazai körkép nemzetközi kitekintésben’ in
 A szocializmus marxizmusának jogelmélete
szerk. Varga Csaba [függelék in]
 JogelméletiSzemle
2003/4:
& in ‘Marxizmus és jogelmélet’ [szerk. Varga Csaba] =
Világosság 
Bölcsészeti-akadémiaifolyóirat XLV (2004) 4:
‘A jog mint kultúra?’
 Jogelméleti Szemle
2004/3:
‘Jogállami vívódás mintakényszerek Szküllája és csalódások Kharübdisze közt (Litvánia példáján)’
Valóság 
XLVII (2004. január) 1, 29–37:
‘Visszavont emberi teljesség? Eszmeuralom és tetszőlegesség’ [Külvilágunk – belvilágunk, 4]
 PoLíSz
(2005. március), No. 82, 14–21:
‘Célok és eszközök a jogban’ in STEP Budapest Conference (July 12–16, 2005) on
ThomisticUnderstanding of Natural Law
:
‘Hans Kelsen, a kontinentális jogi gondolkodás formaadója’
Világosság 
XLVI (2005) 10[Kelsen jogfilozófiájáról, I], 29–38:
‘Ami megtörtént, és ami azóta történik (A hortobágyi kényszermunkatáborokba hurcoltatások emlékére)’ [Külvilágunk – belvilágunk, 5]
 PoLíSz
(2005. május), No. 84, 34–42:
‘Halász Aladár (életrajzi jegyzet)’
 Jogelméleti Szemle
2005/2:
‘Jogfilozófia, jogelmélet – a teoretikus jogi gondolkodás jövője’
 Jogelméleti Szemle
2006/1:
‘Jogkölcsönzés egy globalizálódó világban’
Társadalomkutatás
24 (2006) 1, 33–60:
‘Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás útján? (Rendszerváltoztatásunk természetrajzához)’
 PoLíSz
(2006. június), No. 95, 4–30:
‘1956 erkölcsi és jogi megítélése, avagy a jog válaszadási képességének erkölcsi egysége mint atotalitarizmusok utáni korszak dilemmája’
 PoLíSz
(2006. december – 2007. január), No. 100,[Külvilágunk – belvilágunk], 163–174:
 Iustum, Aequum, Salutare
III (2007) 1, 31–44:
‘Irodalom? Jogbölcselet?’
 Iustum Aequum Salutare
III (2007) 2, 119–132:
‘Jogelmélet jogi prajz, avagy a pszosvizsgálatok teoretikus hozaka
Társadalomkutatás
26 (2008) 3, 275–298:
2(lezárva 2012. március 20-án)
 
Csaba VARGA
elektronikus hozzáférhetősége
magyar nyelven
‘Az Európai Unió közös joga: Jogharmonizálás és jogkodifikáció’
 Iustum Aequum Salutare
IV(2008) 3, 131–150:
‘Közös felelősségünk a jogért’
 Magyar Szemle
XVII (2008) 3–4, 94–108:
‘Rendszerváltoztatásunk – nemzetközi erőtérben’
 Hitel 
XXI (2008) 8, 11–25:
‘Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek nemzetközi ellenszélben [A joglehetőségei elidegenedés és az emberszolgálat között]’
 PóLíSz
(2009. nyár), No. 125, 4– 25:
‘Mítosz és valóság az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jogban (Jany János könyvéről)’
 Jogelméleti Szemle
2008/1:
‘Dél keresztje alatt (Úti tűnődés sorsunkról – a közös múltról s jövőről)’
 Hitel 
XXII (2009) 12,69–76
‘Kényszeredetten bolyongunk’ [Gazsó Balázs László & ifj. Lomnici Zoltán / Interjú VargaCsabával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárával]
de Jure
[Jogászok magazinja] X (2009) 11–12, 2–7:
‘Válság a válságban? Zavarok jogfelfogásunk, jogrendünk körül’
 Iustum Aequum Salutare
VI(2010) 3, 5–9:
‘Az öncéllá válás és kiüresedés veszélyei’[abstract:] in
»Válság – Választás – Demokrácia«
A Magyar Politikatudományi TársaságXVI. Vándorgyűlése, 2010. június 18–19. (Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- ésJogtudományi Kar Politológiai Tanszék 2010), 69:
 Iustum Aequum Salutare
VI (2010) 3, 37–44:
‘Halála-e vagy egyetlen lehetősége a tettnek az okoskodás?’
 Hitel 
XXIII (2010) 2: »Elveszett bennünk Európa?«, 168–176:
‘A rendszerváltoztatás kritikusa – és posztumusz tanulmánya’
 PoLíSz
(2010. tavasz), 127, 17– 20:
‘Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete JogösszehasonlíOsztályán
 Jogelméleti Szemle
2010/1:
‘Látásmódok a Schmitt-problematikában’
Világosság 
2010 ősz, 13–17:
‘Találkozások és emlékek’
Világosság 
LI (2010. tavasz), 7–13 + [fotó:] 2 & 189 + [levél
 fac simile
] 6&14&56 & <http://www.vilagossag.hu/pdf/20110914152026.pdf >‘Fenséges magány: Varga Csaba a működésképtelen repülőről, az AB hatalombitorlásáról és avonzó lebegésről’ [Kulcsár Anna interjúja, Hegedűs Márta fotója]
 Magyar Nemzet 
LXXIII(2010. december 18. szombat) 344, Hétvégi Magazin, 23:
3(lezárva 2012. március 20-án)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->