You are on page 1of 3

Aktuelno

Tradicionalni ramazanski omladinski iftar u Norrkpingu


Iftar je ovosvjetska radost postaa.

Sa zadnjim zrakama sunca, 11. avgusta 2012. godine, poele su pristizati prve grupe omladine na Tradicionalni omladinski iftar u Norrkpingu. Pri samom ulasku u Mesdid IZ Norrkping zatiemo brojnu aktivnu i raspoloenu omladinu koja, u toploj ramazanskoj atmosferi i mirisima raznih jela koja su ispunjavala stolove, vrijedno obavlja zadnje pripreme za iftar i servira hranu do posljednjeg mjesta na stolovima. Prije ijedne rijei dobrodolice, ve sam se osjeao dobrodolim i odmah se uklapio u taj predivni ramazanski ambijent i osjeao se lijepo. Nisu izostale ni rijei bujruma i dobrodolice, koje je srdano uputila predsjednica Omladinske organizacije u Norrkpingu, Nela Mainovi, brojnoj okupljenoj omladini, a tako i ramazanskom softi koji za ovaj ramazan boravi u IZ rebro, Abidu Paiu iz Kotor Varoi. On je student IPF-a u Bihau i prisutnoj omladini se obratio sa prigodnim predavanjem, istiui vanost ove vrste okupljanja, druenja, razgovora u damijskom ambijentu, mladalakom duhu, konstatirajui: Kako je lijepo kada nekome ta pomognemo, koji osjeaj zadovoljstva, osjeaj da moemo nekome pomoi. Pomoi bez oekivanja zahvalnosti, osjeaja da smo korisni lanovi drutva, svoga demata, omladinske organizacije zavravajui: Savremena omladina je preokupirana raznim informaciono-tehnikim sredstvima: mobiteli, razne igrice, kompjuteri, facebook. Sve ine samo da nas odvrate od damije, od posta, od

roditelja, pa je potrebno da o ovome razmislimo, da se okrenemo sebi, svojim roditeljima, svome dematu i omladini, vrnjacima na prirodan nain. Polaznik mektebske nastave mlaahni Almir Kljuanin je uio ezan, a akam namaz, kao i teravih namaz je predvodio Abid Pai, ramazanski softa. Iftar je ovosvjetska radost postaa. Ona je veeras umnogostruena u zajednikom iftaru sa vrnjacima, dragim ljudima. Ovom iftaru su se odazvali omladinci i omladinke iz Linkpinga na elu s muallimom Amilom ajlakovic i predsjednicom Omladinske organizacije Jasminom ehic, kao i omladinci i omladinke iz Stockholma, rebra, Jnkpinga, Motale, Nykpinga, Finspnga i naravno domaini iz Norrkpinga. Nakon teravih namaza omladini se obratio i sekretar BEMUF-a Izet Bei, prenosei omladini i iskustvo boravka u koncentracionom logoru na podruju Prijedora u toku agresije na nau Domovinu, prije tano 20 godina. Poruio je da se o agresiji na BiH pria, da za to omladina zna i da se pamti. Sekretar je pruio i aktuelne informacije iz BEMUF-a. On je odgovarao pitanja postavljena od prisutne omladine o aktivnostima BEMUF-a i pozvao prisutne da i ove godine budu lanovi BEMUF-a popunjavajui pristupnice, to je prisutna omladina odmah i uinila.

Ispred IZ i BOO Norrkping, vrijedna i portvovana Ernada Mehanovi, biva lanica IO-a BEMUF-a, uz zahvale zbog njegova prisutva iftaru, uruila je Izetu Beiu skroman poklon, promotivni materijal o Allahovim poslanicima i ashabima Allahova poslanika Muhameda a.s. Ernada je uputila i rijei zahvale svim momcima i djevojkama koji su preli stotine kilometara da bi doli na ovaj zajedniki iftar. O svojim utiscima i doivljaju iftara, Amina Imamovi, koja kao gost kod rodbine boravi ovdje za vrijeme raspusta, inae iz Hadia, kae: Doavi ovdje, svi su me lijepo doekali. Svi su dobri i jako mi je lijepo ovdje. Veeras je posebno lijepo kada je prireen omladinski iftar i druenje omladine nakon teravih namaza. Lijepo je, svi se potuju. Za ovaj iftar imam samo sve pohvale. Ermina Koji brine o horu ilahija i kasida, te o programu. Ona uvijek ide i razmilja korak dalje, pa

nam kae: Veeranji omladinski iftar, kao i uvijek, bio je odlian. Dobra prilika za druenje i upoznali smo dosta nove brae i sestara. elja i nada nam je da emo se uvijek ovako susretati i lijepo druiti. Ramazanski softa Abid Pai nam dolazi iz Kotor Varoi. Za na iftar kae: Sam dojam mladih lica koja su krasila ovaj iftar, ne znam ta bih drugo mogao rei, nego da je primjetno da islam ivi u naoj omladini, tako i u naim porodicama. Ova omladina je jaina, snaga i ogledalo islama. Bio sam poaen da odrim predavanje i predvodim namaz. Fino je to, jer omladina treba glas svoga vrsnjaka ule su se pohvale na izvrsnu organizaciju i ovog Tradicionalnog omladinskog iftara. Mi bismo rekli: s pravom! Pohvala i dragoj omladini iz susjednih gradova koji su svojim prisustvom uveliali i uljepali ovaj iftar. Radost je time bila kompletnija! Bilo je impresivno vidjeti i doivjeti brojne safove mladih dua, momaka i djevojaka na akam namazu, na iftaru, na jaciji, teravih namazu, na ugodnom omladinskom druenju do sehura. Molimo Allaha da ih uvrsti na pravom putu, da im omili islam i rad za islam i musliamane, amin! Tekst: Zekerijah ef. ajlakovi Foto: Nela Mainovi, Amar Hasanagi