You are on page 1of 6

.

..
.. :
BCilHI'HA IIBT AILA
SA UOJL\rAILE CTPY'UIOr HCIIBTA WACBTEBHHX P AJUJHJCA H
WABC'I'BEBIIX CAPA)I]IBKA CA BBmOM H CPEJJ;U.OM
CI'PY!UIOM CIIPEMOM
A. Ycru Cpbje
' '
t"C& IMICIII PC. 6pqj 9812006)
\

1. Ha'ICI& tcrua PCD)&ac Cp6Hje.
, 6. V'P.PPCU upua. CJio6oAe.
7. .HWA'MOOf PCII)&De Cp6wje. .
I. \
9. TeprroprJuao Pc0)'6mmo Cp6Hje.
:s. . 3aiCOII WD11ml


rc.. i.IQCHIUt PC'. 6pqJ 10712006)

2. OcKolit 3axoH& o 31Illl'KI'K.
2. H& .. S&Dmm.
I. Upotocloa1na uJu pa.IDDW (CipiJUDIU).
9. 3.DpucDcBe )'CWIOII.
10. 1Csuimr upucraouo SIDll'VTO 11 npoaepa JI:UJUI'I"eTa ctpy'{HOr puL
II. 'HmopRQ pQoll ycnaou H npHUTHe npaxce.
12. pwvmr ClpiJUOOUI.
a 3axow o OCIII')'paHt)'
(MeA. UQCNIIIC PC" 6pqJ 10712006)
) ....
2. 0c:Bo1111 3uoH& 0 3Jij)iCICBCHOW OCKJ}'piBt)'.
Hav.u 06uc:Jaor :urpucneHor OCHI')'piHoL
. l. mma ar JIP)T& JlWUI OCHI)'piHI3& oJij)CJ}CHe
-4. Tipu.a ID o6Uc::JHOr OCKl')'p&HoL
r. 3aJcoll 0 DIIOIIjCKOM .IIDUKJlCJCOW OCIII')'pl&.)'
("CA. lMICNIUt PC", 6poj 3412003, 6-1120fJ.I-OO.JtyKa YCPC, 8-11200-1-0p. laKoH, IU/'1005, 1011]005-
dp. :J4KDM YCPC)
S. YIOlDIC 3uoaa o 11 HHJ.IJlKAcxow OCRT')'Pin.y.
6. 06UCIJIO aoawQCKO OCMl)'p&H.C.
7, Ilpua Ia DCB:UQc:xor KIIHI&JlHACXOl'
t nCH3H,}aar era.
JI.. 3aiCOII 0 paJQ'
("CA. l.IDCHwt PC', 6pqJ Z-1/200$ 116J/200S.)
6. OCHOIHO 3uoHI 0 pa.ay.
1. 3aaiKIIN panHOI' OJUIOCI.
&. PUHO apewe.
9. 3aDmn'a MDOCACHWX.
10. 0cHoiHO 0Jq)CA6o KXOHI 0 3&WTHnl HI pBJzy.
{HIUIDMUIII: HGIIpU nunuuw (nob A. 1(.) 6ultt ucnumua numaHta y pa/ly
KOMIICII)I 1 fUI.}UI yi(Aylltll npaiHUK)
.
, ..
(PGIIII.vMaiUMCXII 3ax.ou o 3aWMJDJIII cmaHo.HilUJMIO oo :sapmHta 00/recmu
"Cr. 2I"'C"W PC1I3 Sc)pa;c..,.,. - &ozpoa: "HopMamli6U
11 y opzaHJI3(/I/lljOJJa".
lNI..; ,SSSJ Q61 Jltw:JM.To<MOGA- &mt;m: nJIIlPY'Uiwc ,a nponuca o
II ,Y JaUDfellml (MIIffoOalrDWK11 MOmtpujaJI)"
. . ,
..
15. OaiiiN IMpl1,1pllrCDDII11IDITIITO cr&HOa'RIIllm& O.ll3&p&lHHX OOnect'K.
16. CIIBOIHWUITI& OJl
'17.Jlan4-* ICJda. JlePC1DIWdL
lL Clu:ropi pallll Mcpo 3IJilT'IlTe et'IHOIHHmTI& OJI WICOIHKX
"CCIIp"''D C5alomL
19. 11CmmU1 pq II WCTQAC piJlJ.
20. ucmml&cpe,111:DL
21,. 3IIIIVJ ...... Olmllt unUIIW S& O'I)'UlW II )'Hanpel}ea.t upun.1.
22. XllnQeu JICXPIRI upan o&lnun JUIUL
23. QpCriiX II 'rOIUIIIX cmwDIHX WatepHj&DL
24. BaJiocsr4JVIIM GIIIIOIHKDiraL
25. C'\c:wm111 MCIJIQXHCR 11 UHO ltpUHliHO aol}cn.e.
26. 2nruar CWIOO upiiCDC8QI' PIZUWD (cape 'D'BX') npewa D&UHjeHT'Y.
21. 3aavJ 11IMC&OI'JIUIM U&IUn'miO npy.aa.e yc.nyra.
21. ClmicmuK apiNipHC II cex)'IWpHC 3,1lpUCDcHe 31llmrre.
(llaiiiiUIIhl .. liM ... (lfH 21) 6Mitl llCICJlllfH lfiUffDIW 1 JHlOY KOMucu}t y llU}IM jt
MQIIq 11tA1VJI II IIJM'Mill()


HCIIHTHA XOMHCHJA
UBO,aA :U JABHOJJIPABJI,E JJECKOB.Al.l
UPEJlCEJIHHK
J(p 3opa6xo Mumult
arOmil!iCnt' VOOC
.. miksrurc
. kapi
-sluzi
.,....f.ckovit r-kolocJijum i
cliksiri
0
''
. .. '
; ; ' : 1:
.. , ,. : : ..
,I "'
. J
.
:< : SlJl'.OllTORIJE I V/\GITORIJE. . .,
r:::l'in
F'''''t.'t1 .'


fll;t<:Cr;'lli
or:flo%i
i
'
.<.-. .. ... .
. .. ..: ,\ ...: .
: ' .-
...
. .,; , : .
.... : .. :
' :
' . '
;., :.;. ......
.: . .
' ...
.
...
' J .
I
:. . .
. .
... - ......
-
..
.... --
..... -----
'
' .;..--- 0 . . ...... .-:- - -
----""'
---:..:--"'
: -::i.. ..
t-
If) t
.. .. ...

....
I e
-4;.
:.: \_ : I
... ., 0. . .
,..., .. ,,_ .... _ .
0
. : .,
- tin.kturc ; ...
t ... - .
. . .. , . .
..... . . . .;.. '. . .
.
- sinipa::.:. ; :.: ....
. . .
..
: JO: ..
. : .
JO.PARENTERALNI PREPARATI
- steriliucija
izotoniucija
injekcijc
- infundibilije
1
-'iznda i ispiliva"je
II. OFTALMIKA
- kapi za oei
- masti za oei
12. SUSPENZJJE
suspenzije za intc:mu
suspenzije za p3renter611nu upotrcbu
- suspcnzijc za spolja5nu upotrebu
- suspc:nzije za oci
- izrada
13.EMULZIJE
- cmulgatori
- metcxlc izrade emulzija
- ispiti'r'tnja
14. LEKOVJTE MAST!'
pOdloge
- ivada
- ispitivanje
paste
. .
... -
15. TAOLETE . .... ----------- _____ , ... -.
__ .. __ .. __ ............ .
- srcdstva za izradu tablcta
izrada
- obloiene.tabletc (drai.ejc, film tablctc)
ispitivanje
16. PODELA LEKOVA KA OSNOVU fARMAKOLOSKOG DEJSTVA
- analgetika
L .. ou-----
. ....
:
..
.. :
..
.. .. .-.--------;-:-:.-. - .. -.-. -.- : -- -1 ----;
I
...
; ., ..
f. ..' ' . ..
. .
[ .:
, .. .' I,
: . ..
'
I

::.
. , .. ... . ............ .
.'.;._
SH
.. . . . ' . ., :=
... -: .. : ;.----: .... _ .. , ....... :
. . . . . . . . . : : ... ;:
, ..
:- hiP,nQt ... _ . . . . ' .::_: ..
...
. - - -
.. 0 0 ., .. : ... . : ..
." . . : ... . ... . ... . . .:. . . . .c .
BEZRECEPTA I LEKOVA SA-NEGATIVNE tfSTE LEKOVA
.; 0 0 .... ' , -
: .. .. , .. ...::- .. .., ...... ... : .... .. ... ;
1x.
- va[;a.. : .
-gaza
: uv.ojj
...
..........
-
..... '
.-\ .... .__ , ..
. .. . . . -
. . .... .: ; .. .....
; .>
. . '
: .
. ,
. . , '--.. .... ( .li.. :
\ .".I .... . ..!
.: ..
.....
.. . . .
. . \ . , . . .
'"":' '!
. . . . .. .. .'
.
..
0 .......
. ...
'
.. ..
/
<I : .. ...
.: ... .
. ... ..,
I
,
, ... ...
. . . . . ' ..
: .,, ..... ..
"' . /'}. 'l .
./' . , : . t
...... ..
..
'{
L
'