P. 1
Korisnički interfejs Veb Kalendara za mobilne telefone

Korisnički interfejs Veb Kalendara za mobilne telefone

5.0

|Views: 185|Likes:
Published by Igor Popov
Platforma mobilnih telefona stvara ogromne mogućnosti za proširenje interakcije čovek-računar čime bi
stvorila pretpostavku za novu generaciju aplikacija koje bi se oslanjale na dinamičniju i aktivniju upotrebu.
Takve aplikacije bi asistirale korisnicima u realnom vremenu, jer bi uvek bile dostupne i bilo bi moguće da se
usled konstante prisutnosti počnu tretirati kao stvarni sastavni deo života, a ne samo povremena zabava ili
alat.
Platforma mobilnih telefona stvara ogromne mogućnosti za proširenje interakcije čovek-računar čime bi
stvorila pretpostavku za novu generaciju aplikacija koje bi se oslanjale na dinamičniju i aktivniju upotrebu.
Takve aplikacije bi asistirale korisnicima u realnom vremenu, jer bi uvek bile dostupne i bilo bi moguće da se
usled konstante prisutnosti počnu tretirati kao stvarni sastavni deo života, a ne samo povremena zabava ili
alat.

More info:

Published by: Igor Popov on Feb 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

Predmet

:

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Projektni rad na temu:

KORISNIČKI INTERFEJS VEB KALENDARA ZA MOBILNE TELEFONE

Student:

IGOR POPOV, 540

Januar 2009.

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

SADRŽAJ
Sadržaj..................................................................................................................................................2 Uvod.....................................................................................................................................................3 Skraćenice.............................................................................................................................................3 Ekrani...................................................................................................................................................4 Prijava, PRIJ....................................................................................................................................4 Odjava, ODJA..................................................................................................................................5 Zaboravljena šifra, SFZA................................................................................................................5 Registracija naloga, NARG.............................................................................................................6 Aktivacija naloga, NAAK................................................................................................................6 Promena šifre, SFPR........................................................................................................................7 Promena maila, MAPR....................................................................................................................7 Izmena profila, PFPR.......................................................................................................................8 Brisanje naloga, BRIS......................................................................................................................8 Potvrda brisanja naloga, BRIP.........................................................................................................9 Deaktivacija naloga, DEAK............................................................................................................9 Komentari na uslugu, USKO.........................................................................................................10 Podešavanje privatnosti, PRIV......................................................................................................10 Podešavanje obaveštenja, OBAV...................................................................................................11 Početna strana, POCE....................................................................................................................11 Pregled događaja, DOPR...............................................................................................................12 Pregled gostiju događaja, DOGO..................................................................................................12 Pregled profila korisnika, PRPR....................................................................................................13 Preporuka događaja prijatelju, DOPP............................................................................................13 Pretraga događaja, DOPT..............................................................................................................14 Pretraga korisnika, KOPT..............................................................................................................14 Zaključak............................................................................................................................................14

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

2

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

UVOD
Platforma mobilnih telefona stvara ogromne mogućnosti za proširenje interakcije čovek-računar čime bi stvorila pretpostavku za novu generaciju aplikacija koje bi se oslanjale na dinamičniju i aktivniju upotrebu. Takve aplikacije bi asistirale korisnicima u realnom vremenu, jer bi uvek bile dostupne i bilo bi moguće da se usled konstante prisutnosti počnu tretirati kao stvarni sastavni deo života, a ne samo povremena zabava ili alat. Osnovna prepreka na ispunjenju ove ideje jeste izuzetno velika nekompatibilnost između mobilnih platformi različitih proizvođača. Nedovoljna standardizacija mnogih oblasti, od hardverskih preko sistemskih pa sve do softverskih, vođena zatvorenim standardima i nepostojanjem volje za usklađivanjem usled želje za dominantnim položajem na prosperitetnom tržištu mobilnih tehnologija, dovela je do situacije u kojoj programeri radi postizanja portabilnosti odustaju od mnogih funkcionalnosti. Pored nekompatibilnosti platformi i nedovoljne standardizacije oblasti, ograničavajući faktor razvoja aplikacija za mobilnu platformu je i ograničenost raspoloživih resursa za rad aplikacije. Tako raspoloživa memorija, procesorska moć, brzina Internet pristupa, broj boja ekrana, rezolucija ekrana, cena prenetog kilobajta, i druge predstavljaju veoma realna ograničenja sa direktim uticajem na opseg mogućnosti kojima programer može da se posluži. XHTML kao naslednik HTML jezika u striktnoj XML notaciji raspolaže sa nekoliko profila za različite upotrebne scenarije, pa je njegov najosnovniji profil, XHTML Basic, namenjen za mobilne veb čitače. Specifikacija ovog jezika nudi osnovni skup elemenata dovoljan za Internet upotrebu, ali iako krajnje ograničen zarad većeg stepena ineroperabilnosti, nije još postao u dovoljnoj meri prihvatljiv za sve situacije. Razlog jeste postojanje drugih jezika, kao što su CHTML i WML, koji se dosta manje koriste, ali ipak dovoljno da bi narušili većinski zastupljeni standard. Imajući na umu navedena ograničenja, u nastavku je izložen predlog interfejsa ekrana za veb aplikaciju sistema Veb Kalendara. Dat je prikaz većine sistemskih ekrana koji se bave radom sa korisničkim nalogom, kao i osnovnih ekrana potrebnih za navigaciju kroz sadržaje kalendara. Prethodno samim ekranima dat je pregled upotrebljenih skraćenica, neophodnih radi postizanja veće preglednosti teksta.

SKRAĆENICE
U nastavku su opisane skraćenice koje su korišćene pri definisanju ekrana koji se koriste od strane sistema Veb Kalendara za mobilni uređaj. One preciznije opisuju podatke sa kojima se radi na ekranima, polja u formi koje ih prikazuju, kao što i preciznije opisuju dalji tok akcija koje su na raspolaganju kako u slučaju uspešne obrade tako i u slučaju problema. Meta podaci za vrednosti polja za unos podataka: • • • • • OB – Obavezan unos podatka, podrazumevana vrednost. IZ – Unos podataka je izboran. DEF – Inicijalna vrednost polja. SER – Vrednost koja je prikazana je dobijena od strane servera. CLI – Vrednost koja je prikazana je dobijena od strane klijenta, najčešće putem web kolačića. INP – Input polje za unos kraćih tekstualnih podataka, podrazumevana vrednost za tip polja. DEF vrednost je prazan tekst. AREA – TextArea višelinijsko polje za unos dužeg teksta. DEF vrednost je prazan tekst. CHK – Checkbox polje za da/ne odabir. DEF vrednost je FALSE, odnosno polje je isključeno, osim u slučaju da je nakon CHK navedeno TRUE.

Tipovi polja za unos podataka: • • •

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

3

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA • • CMBX – ComboBox polje za odabir jedne vrednosti od više ponuđenih. DEF ponašanje je da je u combo box-u unapred odabrana prva ponuđena vrednost. HID – Hidden polje je istog tipa kao u Input polje pri čemu ono nije prikazano korisniku na ekranu, već čuva informacije neophodne za izvršavanje akcije, a koje nisu na korisniku da ih odredi. aaaa – Ime ekrana koji će sledeći biti prikazan nakon uspešnog izvršenja akcije ili linka. Ukoliko akcija ne bude izvršena uspešno u većini slučajeva, osim ako nije drugačije napomenuto, ostaje se na istoj stranici kako bi se razlog neuspeha otklonio ili od akcije direktno odustalo. #HERE – Ostajanje na tekućem ekranu i nakon izvršavanja akcije. Ovo je predviđeno za one aktivnosti koje izvršavaju manje izmene tekuće prikazanog sadržaja i omogućavaju dalji rad sa istim. #BACK – Odlazak na ekran koji je prethodno bio aktivan. Praćenje aktivnosti kao i redosleda posećivanja ekrana obavlja server. INFOx – Nakon uspešno obavljene akcije na sledećoj strani koja je određena da se prikaže, biće prikazan i informativni tekst o efektima obavljene akcije. Ukoliko postoji više informacija koje se u različitim okolnostima mogu prikazati, one su preciznije određene rednim brojem X iza reči INFO. Informativni tekst se nalazi u Info sekciji definicije ekrana. VALx – Nakon aktiviranja akcije koja podatke iz polja u formi šalje na obradu serveru može se desitit da neki od podataka nisu korektno uneti u formu ili da jednostavno, akciju iz nekog razloga server nije uspeo da sprovede u potpunosti. U oba slučaja, probleme sa podacima i problema sa obradom, korisniku se ispisuje poruka o razlozima nastale situacije. Tekst koji će se prikazati je naznačen rečju VAL praćen rednim brojem teksta ukoliko ih ima više. Naznačeni tekst se nalazi u Validacija sekciji definicije ekrana.

Opisi događaja nakon aktiviranja linkova ili akcija: •

• • •

EKRANI
Prijava, PRIJ
Prijava na sistem je namenjena za postojeće korisnike, ali je dobra pristupna tačka i za buduće korisnike jer se sa ovog ekrana brzo može stići i do ekrana Registracije naloga ili Zaboravljene šifre. Mail se šalje direktno, dok se šifra po unapred definisanom algoritmu kombinuje sa mailom i hašuje. Ova vrednost se poredi sa uskladištenom vrednošću u sistemu, ali opet ne direktno, već se obe vrednosti dodatnu skrivaju u kombinaciji sa slučajno generisanim ključem od strane servera koji je dostupan na ovoj stranici. Tako izmenjena šifra se tek šalje do servera na poređenje. Sama šifra se ne šalje, već se neposerdno pre slanja podataka iz forme to polje onemogući, dok se modifikovana šifra, kako je prethodno opisano, smešta u skriveno polje koje se šalje. Mail adresa i heš šifre i maila koji se koriste za slanje mogu biti sačuvani na klijentskoj strani pomoću kolačića. Brisanje kolačića se može ostvariti tako što se prilikom prijave ne odabere opcija Zapamti me, ili tako što se kroz ekran Podešavanje privatnosti PRIV odabere akcija uklanjanja kolačića za identifikaciju. Tekst: Dobrodošli na Veb Kalendar kreiran za Vaš mobilni aparat sa željom da uz Vas bude tokom svakog koraka. Molimo, unesite mail i šifru za pristup personalizovanom okruženju za upravljanje događajima. Podaci: Generisani ključ za hešovanje šifre i maila SER, Mail adresa CLI, Heš šifre i maila CLI Unos: Mail adresa, Šifra, Zapamti me CHK, Heš šifre HID Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540 4

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA Linkovi: Registracija naloga NARG, Zaboravljena šifra SFZA, Nazad #BACK, Početna strana POCE Akcije: Prijava #BACK VAL1,2 Validacija: 1) Mail ili šifra su netačni. Molimo, pokušajte ponovo. 2) Mail nije unet u odgovarajućem formatu. Obratite pažnju da se za prijavu mora uneti kompletna mail adresa, a ne samo korisničko ime.

Odjava, ODJA
Ekran za odjavu se u startu prikazuje, ali ako korisnik odabere da ubuduće bude odjavljivan bez potvrde, što takođe može podesiti u profilu, onda se ovaj ekran ne prikazuje i tretira se kao da je akcija Odjava odabrana na njemu. Drugim rečima, podrazumevano ponašanje jeste da je potvrda odjave zahtevana. Tekst: Da li ste sigurni da želite da napustite Veb Kalendar? Podaci: Mail adresa Unos: Bez potvrde odjave ubuduće CHK (snimanje u profil) Linkovi: početna strana POCE, nazad #BACK Akcije: Odjava POCE INFO1, odustani #BACK Info: 1) Hvala na poseti i nadamo se da ćete nam ubrzo ponovo doći.

Zaboravljena šifra, SFZA
U slučaju da je korisnik zaboravio svoju šifru, sistem mu može generisati novu i poslati je na mail adresu sa kojom se prijavljuje. Ovo je osetljiv momenat jer je neophodno da šifra putuje u nezaštićenom obliku, te se i sada kao i prilikom registracije naloga, korisnik upozorava da je poželjno da što pre promeni šifru na neku samo njemu poznatu. Tekst: Ako želite da Vam ponovo generišemo šifru to možete zatražiti ovde. Novu šifru sa daljim instrukcijama ćete dobiti na mail adresu kojom se prijavljujete na Veb Kalendar. Unos: Mail adresa Link: Nazad #BACK INFO2, Registracija NARG Akcije: Generiši PRIJ INFO1 Info: 1) Kreirana Vam je nova šifra i poslata na mail, prethodna više nije važeća. Nakon što dobijete mail, možete se prijaviti. Predlažemo Vam da nakon toga prvom prilikom šifru koju smo generisali zamenite nekom poznatom samo Vama. 2) Ukoliko želite da imate personalizovani Veb Kalendar i da pratite događaje koji Vas interesuju, otvorite nalog na stranici za Registraciju – sve što je potrebno je da posedujete mail adresu. Ukoliko nalog već posedujete, a zaboravili ste šifru – na stranici Zaboravljena šifra možete dobiti novu.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

5

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Registracija naloga, NARG
Registracija naloga je početni ekran za svakog budućeg korisnika personalizovanih funkcionalnosti Veb Kalendara. Popunjavanje ove stranice jeste jedan od ciljeva marketing akcija usmerenih na promociju servisa. Tekst: Registracijom možete ostvariti pristup personalizovanom Veb Kalendaru i pratiti događaje i sadržaje baš Vama interesantne. Možete ostvarivati kontakt sa prijateljima i dobiti preporuke na osnovu njihovih interesovanja i aktivnosti. Za početak je potrabno samo da posedujete mail adresu, a nakon ovog koraka registracije u mailu koji ćemo Vam dostaviti dobićete sve informacije koje su potrebne za prijatan rad u samo Vašem Veb Kalendaru. Unos: Mail adresa Link: Nazad #BACK Akcije: Registracija PRIJ (slanje maila na unetu adresu) VAL1,2 Validacija: 1) Uneti mail nije validnog formata. 2) Mail je sa domena koji je na crnoj listi.

Aktivacija naloga, NAAK
Nakon što je u aktivacionom mailu, koji je poslat u procesu registracije, aktiviran aktivacioni link, dolazi se do ove strane. Takođe, sa aktivacionim mailom je dostavljena i inicijalna šifra za koju se preporučuje što ranija izmena, ali se na njoj ne insistira od strane sistema. Aktivacioni link izvršava i inicijalnu prijavu sistema samo taj jedan put i pri tome u sistem beleži da je iskorišćen i ubuduće će njegovo korišćenje dovoditi do početne stranice sa porukom da je link već iskorišćen, a nalog kreiran. Na ovom ekranu se može uneti nova šifra, zajedno sa potvrdom, kako bi zamenila inicijalnu, ali to nije neophodno. Poželjna akcija jeste da se šifra promeni jer će se tada lakše zapamtiti i povećaće se mogućnost ponovne prijave na sistem. Tekst: Aktivacioni link uspešno iskorišćen i Vaš nalog je sada spreman za korišćenje i prilagođavanje. Možete i dalje koristiti inicijalnu šifru koju ste dobili sa aktivacionim mailom, ali Vam preporučujemo da istu promenite kroz opcije na ovom ekranu? Unos: Ime IZ, Prezime IZ, Nova šifra OB, Potvrda šifre OB (bez unosa inicijalne šifre, za razliku od SFPR) Linkovi: Početna strana POCE INFO1 Akcije: Sačuvaj POCE VAL1,2 INFO2 Validacija: 1) Nova šifra nije prihvatljiva. 2) Potvrdna šifra nije dobro uneta. Info: 1) Dobrodošli u Veb Kalendar. Možete izmeniti Vaš profil i opisati se kako bi pristupili relevantnijim događajima i sadržajima. Zadržali ste inicijalnu šifru koju ste dobili u aktivacionom mailu, ali je možete uvek promeniti pristupom stranici za Promenu šifre. 2) Dobrodošli u Veb Kalendar. Možete izmeniti Vaš profil i opisati se kako bi pristupili relevantnijim događajima i sadržajima.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

6

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Promena šifre, SFPR
Ovo je standardni ekran za promenu šifre. Zahteva unos nove šifre sa potvrdom i za razliku od procesa Aktivacije naloga, NAAK, gde se samo unosi nova šifra, ovde je obavezan unos i postojeće šifre. Sve šifre se prenose između klijenta i servera i čuvaju u sistemu u heš obliku kako bi se obezbedilo od prisluškivanja. Heš koji se skladišti u sistemu je generisan pri akciji kreiranja ili postavljanja šifre i to na osnovu dva podatka – same šifre i mail adrese za pristup sistemu. Ovo se radi kako bi se izbeglo poklapanje heš vrednosti za više korisnika koji imaju iste šifre, a različite pristupne mail adrese. S druge strane, za potrebe autorizacije se od klijenta ka serveru šalje pomenuta heš vrednost zasnovana na samoj šifri i mail adresi, ali i dodatno modifikovana na osnovu vrednosti koju za svaki zahtev slučajno generiše server i šalje klijetnu. Tekst: Ovde možete promeniti Vašu pristupnu šifru. Unesite postojeću šifru za autorizaciju akcije, zatim novu šifru koju želite od sada da koristite i potvrdite je ponovnim unosom. Validacija: 1) Pogrešna stara šifra. 2) Nova šifra nije prihvatljiva. 3) Potvrda nije dobro uneta. Unos: Stara šifra, Nova šifra, Potvrda šifre Linkovi: Odustani #BACK Akcije: Promeni #BACK INFO1 VAL1,2,3 Info: 1) Postojeća pristupna šifra je uspešno promenjena. Više nije aktivna i od naredne prijave na sistem morate koristiti novu.

Promena maila, MAPR
Za prijavu na sistem se ne koristi korisničko ime iz jednostavnog razloga, a to je da bi se smanjio broj potrebnih podataka i koraka za otvaranje naloga. Dodatni motiv je da se se korisnici Web kalendara preusmere na identifikovanje imenom i prezimenom umesto anonimnim i u društvenom kontekstu teško prepoznatljivim korisničkim imenom. Omogućena je izmena maila, jer je on po svojoj prirodi takođe promenjljiv, ali svi dosadašnji podaci, uključujući tu i šifru, će ostati povezani sa postojećim identitetom. Pošto se šifra ne skladišti u originalnom obliku, a ni u običnoj heš vrednosti, već se prethodno računanju heša šifra kombinuje sa mail adresom kako bi se obezbedila jedinstvenost podatka, pri promeni maila neophodno je voditi računa i o ovome. Neophodno je u ekranu za izmenu zatražiti i unošenje šifre, kako bi se generisao novi heš na osnovu nove mail adrese i stare šifre i na kraju akcije uskladištio u sistemu. Tekst: Unesite nov mail sa kojim želite ubuduće da se prijavljujete i na koji želite da budete kontaktirani, a samu akciju promene autorizujte Vašom šifrom. Novi mail ćete koristiti tek nakon uspešno obavljene aktivacije za koju ćete uputstva dobiti na unetom mailu. Do tada koristite postojeći koji Vam je ispod i prikazan. Podaci: Tekući mail Unos: Nov mail, Potvrda šifre Akcije: Promeni #BACK INFO1, odustani #BACK Validacija: 1) Uneti mail nije validnog formata. 2) Mail je sa domena koji je na crnoj listi. Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540 7

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA Info: 1) Na unetu mail adresu su poslate instrukcije za njegovu aktivaciju. Ostaćete prijavljeni i koristićete tekući mail dokle god ne atkivirate link koji ćete dobiti. Od tada se morate prijavljivati na sistem sa novom mail adresom i postojećom šifrom koja Vam ostaje ista kao i do sada.

Izmena profila, PFPR
Ekran Izmena profila omogućava izmenu osnovnih podataka vezanih za korisnika, dok se dodatnim izmenama može pristupiti putem prisutnih linkova. Podaci: Ime, Prezime, Pol, Godine, Zanimanje, Kompanija, Fakultet, Oganizacije, Tagovi Linkovi: Nazad #BACK, Izmena šifre SFPR, Izmena maila MAPR, Brisanje naloga BRIS, Podešavanje privatnosti PRIV Akcije: snimi #BACK VAL1,2,3,4 INFO1, odustani #BACK Validacija: 1) Promene su uspešno snimljene u Vašem profilu, ali nemate uneto prezime. Poželjno je da ga unesete kako bi Vas prijatelji lakše prepoznali i stupili u kontakt sa Vama. 2) Promene su uspešno snimljene u Vašem profilu, ali nemate uneto ime niti prezime. Ime je neophodno kako biste bili uključeni u društvene aktivnosti Veb Kalendara kao što su dodavanje prijatelja, lične preporuke i slično. 3) Podatak o polu je obavezan. 4) Tagovi mogu biti samo jednostavne reči odvojene zarezima. Info: 1) Promene su uspešno snimljene u Vašem profilu.

Brisanje naloga, BRIS
Iako ova usluga mora biti vidljivo dostupna, isto tako se mora učiniti sve da se korisnik od nje odvrati. Ovo bi se postiglo tako što bi se korisniku predočile sve alternative gašenju naloga koje možda mogu rešiti problem s kojim je suočen, osim u slučaju da baš konkretno želi da prestane koristiti usluge Veb Kalendara. Tekst: poruka da se obaveštenja mogu isključiti, privatnost zaštititi, mail i šifra promeniti, informacija o posledicama brisanja naloga, objašnjenje toka brisanja (potvrda deaktivacionog maila) Podaci: Mail adresa, Broj prijatelja, Broj događaja na koje u narednom periodu prijatelji idu, Spisak prijatelja, Spisak relevantnih događaja Linkovi: Izmena maila MAPR, Izmena šifre SFPR, Izmena profila PRPR, Obaveštenja OBAV, Privatnost PRIV, Komentari na uslugu USKO Akcije: Isključivanje svih obaveštenja #BACK INFO1, Postavljanje maksimalne anonimnosti #BACK INFO2, Brisanje svih događaja #BACK INFO3, Brisanje naloga BRIP Info: 1) Sva obaveštenja na koja ste do sada bili prijavljeni su isključena, i na Vašu mail adresu ćete dobijati isključivo neophodne servisne informacije. Detaljnija podešavanja možete uneti u Podešavanjima obaveštenja. 2) Za Vaš nalog je podešen najviši stepen privatnosti. Ovo znači da nećete više biti prikazivani među spiskovima gostiju događaja, da nećete biti izlistani u spisku prijatelja Vaših prijatelja kao i da pristup Vašem profilu neće biti moguć. Naravno, i dalje ćete biti uračunati u broj gostiju ili prijatelja, ali anonimno. Detaljnija podešavanja možete uneti u Podešavanjima privatnosti. 3) Svi događaji na koje ste do sada bili prijavljeni su Vam uklonjeni. Vaš spisak događaja sada je prazan, ali možete ga ponovo popuniti kroz mnoge stranice Veb Kalendara.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

8

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Potvrda brisanja naloga, BRIP
U drugom koraku brisanja naloga, ako je korisnik ipak tako odlučio, od njega se zahteva unos šifre kako bi se sprečila eventualna zloupotreba. Nakon uspešnog unosa šifre, na mail adresu korisnika se šalje deaktivacioni link i tek nakon njegove upotrebe nalog će i biti obrisan sa sistema. Tekst: Akciju brisanja je neophodno potvrditi Vašom šifrom. I dalje možete odabrati alternativna rešenja i nastaviti da koristite usluge Veb Kalendara. Podaci: Mail adresa Unos: Šifra Linkovi: Izmena maila MAPR, Izmena šifre SFPR, Izmena profila PRPR, Obaveštenja OBAV, Privatnost PRIV, Komentari na uslugu USKO Akcije: Potvrda brisanja POCE INFO1 VAL1, Odustani #BACK 2 INFO2 Validacija: 1) Šifra nije ispravna ili nije precizno uneta. Molimo Vas da obratite pažnju na velika i mala slova. Info: 1) Link za deaktivaciju, odnosno konačnu potvrdu brisanja naloga, Vam je poslat na mail adresu. Žao nam je što nas napuštate, ali ako imate minut zamolili bi Vas da nam u Komentarima na uslugu saopštite koji su razlozi? Hvala na posetama. 2) Hvala Vam što ste nam pružili još jednu šansu i nadamo se da Vas nećemo razočarati. Ako mislite da bi nešto moglo da se unapredi kako bi korišćenje Veb Kalendara bilo prijatnije i udobnije, molimo Vas da nam izmene preporučite putem Komentara na uslugu.

Deaktivacija naloga, DEAK
Ovaj ekran se prikazuje nakon što korisnik aktivira deaktivacioni link koji je dobio na mail adresu nakon potvrde brisanja naloga. Omogućeno je da se unese razlog napuštanja serivsa, kao i mogućnost da nastavi da dobija servisne informacije na mail adresu, bez da poseduje nalog što bi omogućilo kasniji lakši i brži povratak korisnika na Veb Kalendar. Tekst: Vaš nalog je uklonjen iz sistema Veb Kalendara. Žao nam je što odlazite i molimo Vas da, ako već niste, navedete razlog Vašeg odlaska? Unos: Razlog odlaska CMBX, Opis razloga AREA, Praćenje servisnih informacija CHK TRUE Linkovi: Početna strana POCE Akcije: Slanje POCE INFO1 Info: 1) Hvala na povratnoj informaciji. Svakako ćemo Vaše mišljenje uvažiti i potruditi se da Veb Kalendar unapredimo kako bi mogao da Vam pruži odgovarajući nivo usluga.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

9

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Komentari na uslugu, USKO
Na ekranu za slanje komentara je korisnicima omogućeno da pošalju povratnu informaciju o svojim utiscima na rad Veb Kalendara. Ovo je jedna od poslednjih mera za sprečavanje konačne odjave korisnika sa sisitema i omogućava da se brzom reakcijom taj postupak spreči i korisnik zadrži. Takođe bi bilo poželjno omogućiti standardizovan način za aktivaciju ovog ekrana kako bi se lako, iz celog sistema, mogao aktivirati tako da očuva kontekst lokacije poziva radi preciznije identifikacije primedbe ili grupisanja onih koje su potekle sa sličnog mesta. Tekst: Unesite komentar na uslugu. Unos: Autor INP (samo u slučaju neregistrovanog korisnika), Tema INP, Komentar AREA Linkovi: Odustani #BACK Akcije: Pošalji #BACK INFO1 Info: 1) Hvala na Vašem komentaru i volji da nama prenesete sopstvena iskustva sa Veb Kalendarom. Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da Vam ubuduće omogućimo još kvalitetniji i komforniji rad.

Podešavanje privatnosti, PRIV
U podešavanjima privatnosti bi se omogućila potpuna kontrola nad profilom, odnosno inforamacijama koje korisnik unosi. Za sve podatke bi morao da može da odluči kako da budu tretirani, pri čemu bi se u startu podrazumevao najveći nivo zaštite. S druge strane, pri svakoj aktivnosti tokom upotreba Veb Kalendara koja nije omogućena u potpunosti, usled nepostojanja ili neobjavljivanja određenih podataka, korisniku bi se na to skretala pažnja i omogućavalo mu se trenutno reagovanje u tom smislu kroz odgovarajuće ekrane. Za svaki podatak korisnik može da odredi i njegovu vidljivost, dok bi se ubuduće ovo moglo proširiti i određivanje vidljivosti grupe podataka radi unapređenja efikasnosti u radu. Odabrana vidljivost može imati više nivoa i to od skrivenog, preko vidljivog za prijatelje i vidljivog za prijatelje prijatelja do potpuno javnog nivoa. Podaci: Vidljivost profila, Potvrda pri odjavi Unos: Vidljivost profila CMBX, Vidljivost slike CMBX, Vidljivost broja telefona CMBX, Vidljivost mail adrese CMBX, Vidljivost spiska prijavljenih događaja CMBX, Potvrda pri odjavi CHK, Očisti kolačiće CHK Akcije: Snimi #BACK INFO1 Info: 1) Podešavanja privatnosti su uspešno snimljena.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

10

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Podešavanje obaveštenja, OBAV
U podešavanjima obaveštenja bi se omogućila potpuna kontrola nad tipovima sadržaja i kanalima komunikacije. Korisnik bi mogao kroz ovaj ekran da precizno odredi koje sadržaje želi, a koje ne, kao i kojim kanalima komunikacije želi da ih prima. Neki kanali bi bili slanje mailova, sms poruka i personalizovani online feedovi. Takođe bi se moglo omogućiti nezavisno podešavanje za svaki vid komunikacije posebno. Podaci: Sms aktiviran, Mail aktiviran, Feed aktiviran, Objavljivanje aktivnosti prijatelja, Objavljivanje preporuka, Objavljivanje poruka, Objavljivanje izmena događaja Unos: Aktiviraj sms CHK, Aktiviraj mail CHK, Aktiviraj feed CHK, Praćenje prijatelja CHK, Praćenje preporuka CHK, Praćenje poruka CHK, Praćenje događaja CHK Akcije: Snimi #BACK INFO1 Info: 1) Podešavanja obaveštenja su uspešno snimljena.

Početna strana, POCE
Na početnoj strani se prikazuje pregled što više različitih podataka pri čemu se iz svake kategorije izdvajaju ili najrelevantniji ili najpopularniji. Zamišljena je kao ekran bez ikakvih aktivnosti, ali zato sa brojnim linkovima ka svim drugim ekranima odakle je i moguće preduzeti određenu akciju. Neki od sadržaja koji bi trebali da se prikažu su aktuelni događaji koji se dešavaju danas ili u narednih dan, dva, a veoma su popularni i po geografskoj lokaciji bliski korisniku. Dalje, tu su i preporučeni događaji koji se mogu održavati bilo kad u budućnosti, ali s druge strane su po svom sadržaju veoma usklađeni sa interesovanjima ili aktivnostima korisnika. Takođe bi bilo korisno prikazati i kraći spisak svih prijatelja koji su trenutno prijavljeni na sistem Veb Kalendara, kao i spisak aktivnosti što prijatelja, što ranije odabranih događaja kako bi se omogućilo praćenje društvenog života sistema u realnom vremenu. Podaci: Spisak najaktuelnijih događaja, Spisak preporučenih događaja, Spisak prijavljenih prijatelja, Spisak relevantnih aktivnosti Linkovi: Detalji događaja DOPR, Detalji prijatelja PRPR, Slanje preporuke , Izmena profila PFPR, Odjava POCE INFO1 Akcije: Pretraga događaja DOPT, Pretraga korisnika KOPT Info: 1) Uspešno ste se odjavili sa Veb Kalendara. Hvala Vam na poseti i nadamo se da ćete nam uskoro ponovo doći.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

11

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Pregled događaja, DOPR
Osnovni ekran za rad sa odabranim događajem. U sklopu njega su prikazani svi relevantni podaci u svom punom obimu, pri čemu se neki veći sadržaji kao što je detaljan opis ili kontakti mogu naći samo ovde. Drugi ekrani ih ne prikazuju iz potrebe za uštedom prostora imajući na umu ograničenja mobilne platforme. Podaci: Naslov događaja, Vreme održavanja, Lokacija, Kratak opis (<200 karaktera), Detaljan opis (<2000 karaktera), Domaćin događaja, Sajt, Telefon(i), Mail za kontakt, Broj posetilaca, Spisak prijatelja koji dolaze (do 10, po datumu prijavljivanja, tri tačkice na kraju ako ima više) Linkovi: Oceni pozitivno #HERE INFO1, Oceni negativno #HERE INFO1, Pregled gostiju DOGO, Odjava sa događaja #HERE INFO2, Komentar na događaj USKO Akcije: Prijava na događaj #HERE INFO3, Preporuči prijatelju DOPP Info: 1) Vaša ocena je uspešno zabeležena. Hvala. 2) Događaj je uklonjen iz Vašeg spiska i nećete više dobijati informacije o njemu. Da li bi ste želeli da nam kažete zašto Vam se događaj nije dopao? 4) Događaj je uspešno dodat u Vaš spisak.

Pregled gostiju događaja, DOGO
Ekran predviđen za pregled prijavljenih gostiju za određeni događaj koji će takođe ukratko biti prikazan. Ekran sadrži imena onih gostiju koji su korisniku prijatelji u sistemu Veb Kalendara, zatim one goste sa kojima korisnik ima zajedničke prijatelje te ih stoga možda i poznaje, pa tek onda ostale goste koji su mu verovatno nepoznati. Prijatelji bi bili sortirani po koeficijentu bliskosti koji na osnovu aktivnosti u sistemu, interesovanja, i odabira događaja redovno izračunava i ažurira sam sistem Veb Kalendara. Prijatelji prijatelja bi bili sortirani po broju zajedničkih prijatelja, pa onda po njihovim združenim koeficijentima bliskosti. Podaci: Naslov događaja, Vreme održavanja, Lokacija, Kratak opis (<200 karaktera), Broj gostiju, Spisak gostiju koji su prijatelji, Spisak ostalih gostiju Linkovi: Događaj DOPR, Profili gostiju PRPR Akcije: Prijava na događaj #HERE INFO1, Preporuči prijatelju DOPP Info: 1) Događaj je uspešno dodat u Vaš spisak.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

12

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Pregled profila korisnika, PRPR
Ekran je predviđen za prikaz detalja o odabranom korisniku. Skup podataka koji će se konačno i prikazati zavisi od više faktora. Jedan od njih je informacija o tome da li je trenutni korisnik sistema Veb Kalendar takođe i prijatelj korisnika čiji profil gleda. Takođe zavisi i od činjenice da li je možda prijatelj njegovog prijatelja. Sve ovo iz razloga što podešavanja privatnosti korisnika koji se gleda mogu onemogućiti uvid u određene podatke kroz odabir nivoa privatnosti koji su, kao što je već navedeno javni, samo za prijatelje, i za prijatelje prijatelja kao i nivo na kome su podaci potpuno skriveni od svih. Podaci: Ime, Prezime, Slika, Mail adresa, Telefon, Interesovanja, Spisak nastupajućih događaja na koje je prijavljen, Spisak prijatelja Linkovi: Izbaci iz spiska prijatelja #HERE Akcije: Dodaj kao prijatelja #HERE INFO1, Preporuči događaj DOPP Info: 1) Korisnik je od sada Vaš prijatelj. Ako želite, možete mu preporučiti neki događaj?

Preporuka događaja prijatelju, DOPP
Pomoću ovog ekrana je moguće poslati poziv drugom korisniku, uglavnom i prijatelju u sistemu Veb Kalendara, za određeni događaj za koji se misli da bi mu mogao biti interesantan. Potrebno je uneti dakle dve grupe podataka – korisnike i događaj. Ovo se ne može učiniti u okviru samo jednog ekrana tako da se ova funkcionalnost oslanja i na dodatne ekrane koji omogućuju pretragu korisnika, odnosno događaja. Takođe, ukoliko se do ove stranice dolazi sa pregleda konkretnog događaja ili konkretnog korisnika sistema, odnosno prijatelja aktivnog korisnika, taj događaj odnosno korisnik se postavljaju kao početni podatak ove stranice kako bi se donekle ubrzao postupak slanja preporuke. Podaci: Odabrani događaji, Odabrani korisnici Linkovi: Ukloni događaj #HERE INFO1, Ukloni korisnika #HERE INFO2 Akcije: Pošalji preporuku POCE INFO3, Dodaj događaj DOPT, Dodaj korisnika KOPT Info: 1) Događaj je uklonjen iz spisak događaja za preporuku. 2) Korisnik je uklonjen iz spiska korisnika za preporuku. 3) Preporuka je uspešno poslata.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

13

IT390 PROFESIONALNA PRAKSA I ETIKA

Pretraga događaja, DOPT
Pretraga događaja može da se koristi nezavisno u smislu pretrage i pregleda detalja odabranih, a može se koristiti i kao deo druge funkcionalnosti kao što je kreiranje preporuka za koju je neophodno odabrati jedan ili više događaja. Akcija Dodaj u prvom slučaju izvršava akciju dodavanja događaja među one koje trenutno aktivni korisnik prati i planira da poseti, dok se u drugom slučaju taj događaj dodaje na spisak onih koji će biti preporučeni. Akcija Dodaj i izvrši se ponaša slično kao i akcija Dodaj pri čemu se nakon njenog izvršavanja kontrola toka vraća na prethodni ekran, što je, konkretno, u drugom slučaju ekran za Preporuku događaja. Podaci: Spisak nađenih događaja Linkovi: Detalji događaja Unos: Kriterijum pretrage INP, Odaberi događaj CHK Akcije: Traži #HERE, Dodaj #HERE INFO1, Dodaj i završi #BACK INFO1 Info: 1) Događaj je uspešno dodat.

Pretraga korisnika, KOPT
Slično kao prethodni ekran, Pretraga korisnika može da se koristi nezavisno, a može se koristiti i kao deo funkcionalnosti kreiranja preporuka. Akcija Dodaj u prvom slučaju izvršava akciju dodavanja korisnika u spisak prijatelja trenutno aktivnog korisnika, dok se u drugom slučaju taj korisnik dodaje na spisak onih kojima će preporuka biti upućena. Podaci: Spisak nađenih korisnika Linkovi: Detalji korisnika Unos: Kriterijum pretrage INP, Odaberi korisnika CHK Akcije: Traži #HERE, Dodaj #HERE INFO1, Dodaj i završi #BACK INFO1 Info: 1) Korisnik je uspešno dodat.

ZAKLJUČAK
U ovom radu je dat pregled većine sistemskih i nekih od osnovnih ekrana koji karakterišu sistem Veb Kalendara kao i web aplikaciju u načelu. Dalji razvoj ove specifikacije korisničkog interfejsa za mobilnu platformu je moguće usmeriti na obogaćivanje ekranima za precizniji, detaljniji i sveobuhvatniji rad sa podacima koje na raspolaganje stavlja Veb Kalendar i koji se nikako ne ograničava na ovde iznete. Za konačnu verziju rešenja, neophodno je osnovne komponente ponuđenog testirati na različitim mobilnim uređajima kako bi se utvrdilo da li ponuđeni koncepti mogu i da se na njima i realizuju.

Projektni rad: Korisnički interfejs veb kalendara za mobilne telefone – Igor Popov, 540

14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->