You are on page 1of 31

, /

Wika at Kulturang Koreyano: Libro ng mga/Larawan at Laro


story book/activity book for learning Korean language and culture

.

.
.

.
4


.

?

,
,
.

.

.
.
, .

,
.
,

.
, ?

?
,
.

.

10

,
.

11

?


.

12

,
.

13

,

?

.

14

,
.

15

?

.
16

,
.
, ?
.

17

.
.
.

.
.

18

.

.

.

19

.

.
, !

20

,

.
!
.

21

,
.
.
, .

22

. ?
.
.

.
.
.
? ,
.
?
, , , ?
.

23148 02 2669 9744 02 2669 9747
2010 11 2010 11
828-10 1013 02 558 9312(3)
http://kids.korean.go.kr
, 2009
.

< >


. ,


. ,
,
.