FINDIĞIN ANATOMĠSĠ

Paylaş :
   

Tanımı Morfolojik Özellikleri Önemli Türleri Tarım Takvimi

TANIMI
Fındık, bitkisel literatürde, Fagales takımının Betulaceae familyası Corylus cinsi içinde yer almaktadır. Bu cins bitkilerin özelliği kışın yaprakları döken çalı ve ağaçlar olmalarıdır. Fındıklarda kromozon sayısı 22 yada 26 olarak bildirilmektedir. Bu nedenle fındık türlerinin sınıflandırılmasında ayırt edici farklılık olarak bitkinin morfolojik, pomolojik ve zuruf özellikleri kullanılmaktadır.

ile

Corylus cinsi içindeki bütün türler, monoik-diklin çiçek yapısına sahiptir ve rüzgar tozlanmaktadırlar.

Çiçekleri bir evcikli ve bir eşemlidir. Erkek çiçekler, kış aylarında olgunlaşır ve tozlarını saçarlar. Bu dönemde dişi çiçeklerde ne yumurtalık ve ne de yumurta hücresi oluşmamıştır. Dişilerde yumurta hücresi ilkbahar aylarında olgunlaşır ve döllenme tozlaşmadan 3-5 ay sonra gerçekleşir.

Corylus cinsi, çiçeklerini bu özellikleriyle diğer bitki cinslerinden ayıran bir özellik gösterir. Çiçeklenmenin kış aylarında oluşu herhangi bir yerde ekonomik anlamda bir fındık yetiştiriciliğini sınırlayan ve belirleyen önemli unsurlardan biridir.

 

MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ
Fındık kültür çeşitleri ülkelere ve yörelere göre değişiklik göstermektedirler. Türkiye’de fındık kültür çeşitleri genellikle, 3-4 metreye kadar varan çalı formunda bulunmaktadır. ABD’de ise tek gövdeli ağaç şeklinde fındık yetiştirilmekte ve boy uzunluğu 6 metreye kadar çıkmaktadır. Amerika’da fındık tarımı Oregon eyaletinin Willamette vadisinde yapılmaktadır.

Her braktenin dibinde kendisine yapışık yüksek yapraklı ve dibine kadar ikiye bölünmüş dört anteri olan bir çiçek vardır. Kargalak. Palaz. b-DiĢi Çiçekler: Dişi çiçekler. Sonbaharda büyümeye başlayan erkek çiçekler 6-7 cm uzunluğunda püskül gibi sarkık. silindirik başaklar halindedir. yuvarlak veya hafif uzunca. Yapraklar Yapraklar ilkbahar da açar. büyüme şekli. Fındıklarda kökler çok derine gitmez. üst yüzü buruşuk. bir braktenin dibinde 2 çiçek olmak üzere 2. Acı ve Yassı Badem çeşitleri ise kuvvetli gelişme göstermektedir. Anterler olgunlaştıkları zaman bol miktarda çiçek tozu verirler. Tombul. Fındık çeşitleri arasında ağacın kuvveti. kenarları testere dişli ve yer yer derin dişli.4 ve 6 tanesi bir arada başakçık oluşturacak şekilde bulunurlar. Cavcava. Çoğunlukla ağacın kısa dalları üzerinde meydana gelen çiçekler. Fındık yaprakları iri. sap tarafı yürek biçiminde. ağacın bir tepe tomurcuğu yada yan tomurcuk içinde yer alırlar. Dişi çiçekleri taşıyan tomurcuklar. küçük ve dik durumdadırlar. ağaç formunda yetiştirilenlere göre daha fazladır. Kalınkara. . Sivri ve Yuvarlak Badem çeşitleri arto düzeyde kuvvetli. ile ilişkilendirilmektedir. yaprakların dökülmesinden sonra dallardan sarkarlar. Bir püskülde 6 milyona yakın çiçek tozu vardır. Türk çeşitleri içinde Çakıldak. İncekara ve Kuş çeşitleri zayıf. sonbaharda bitkinin dinlenmeye girmesiyle birlikte dökülürler. Foşa. Aralık ya da Ocak ayından itibaren çiçeklenmenin başlangıcına kadar dişi çiçek salkımları diğerlerinden göz ile kolaylıkla ayrıt edilemezler. Yumurta biçiminde ve yuvarlaktırlar. Kazık kök çok az bulunmaktadır. Uzunmusa. Kan.Dip ve kök sürgünü oluşumu çalımsı çeşitlerde. Her dişi çiçek. alt yüzü hafif seyrek tüylü Çiçekler aErkek Çiçekler: ve kısa saplıdır. Dişi çiçek salkımları tomurcuğun uç kısmından dışarı doğru çıkan kırmızı stigmalar demetinden oluştukları için karanfil olarak da adlandırılırlar. Aşırı gelişme genellikle düşük verim Tomurcuklar Fındıkta tomurcuklar almaşık olarak dallar üzerinde sıralanırlar. Mincane. dip sürgünü oluşturma eğilimi yönünden önemli farklılıklar vardır.

Meyve içi.Döllenme zamanı tomurcuk pulları arasından bu çiçeklerin her birindin ikişer tane olmak üzere uzun ve dar bir yelpaze şeklinde koyu kırmızı veya menekşe renkli dişicik tepeleri ortaya çıkar. dişi çiçek tozu kabul edebilir hale gelirler. Yine çeşide bağlı olarak Kasım ayı sonlarından başlayıp. etrafa yayılan çiçek tozları stigma üzerine gelmekte ve tozlanma olmaktadır. Fındığın türlerine göre meyveyi tamamen veya kısmen Meyve Fındığın içi dış kabuğunun şekline uygun olarak sivri veya badem şeklindedir. erkek ve dişi çiçekleri aynı bitki üzerinde ancak değişik yerlerde oluşmaktadır. Şubat ayına kadar püsler olgunlaşıp açarlar. don tehlikesinin nadir olduğu. Ancak bu dönemde bile yumurtalık tam olarak olgunlaşmamıştır. örter. Dişi çiçek kümesi (karanfil) daha çok bitkinin yan dallarında oluşur. Yeniden hareketlenen çim borusu yumurtalık tabanına kadar uzayarak döllenmeye sağlar. . Stigma üzerine gelen çiçek tozları burada çimlenirler. Püsler olgunlaşıp anterler patladıktan sonra. Döllenme Fındık tek evcikli bir bitki olup. boru şeklindeki tek parçalı koruyucu yapraktır. kahverengi veya kırmızı ince kabuk ile örtülüdür. Erkek çiçek salkımları (püs) ise o yılın sürgünü üzerinde oluşur. Dişicik borusu içinde oluşan çim boruları yumurtalığın gelişmesine kadar duraklarlar. en yüksek sıcaklığın ise 36-37 derece ve yıllık ortalamanın ise 1316 derece olduğu ortamlarda ideal olarak yetişir. Çeşide bağlı olarak Kasım ayından itibaren çiçeklenme başlamakta ve yine Şubat ayı sonuna kadar devam etmektedir. ortalama kış sıcaklığının eksi 8 derecenin altına düşmediği. Zuruf Ağaç üzerinde fındık meyvesini saran olgunlaşma döneminde yeşil renkli. düz veya eğri bir göbekbağı ile kabuğa bağlıdır. Üzeri sarı. Ġklim Fındık. İlk olarak kırmızı. Mayı ayına doğru havaların ısınmasıyla olgunlaşan yumurtalık. çim borusunun yeniden hareketlenmesini sağlar. Stigmaların görülmeye başlamasından bir süre sonra. pembe ve mor renkli stigmalar görülmeye başlar.. Ucu az veya çok dilimli olarak değişkenlik gösterir.

Corylus Ferox : Bu fındık türü 10 metre kadar boylanabilen ağaç şeklindedir. yıllık yağış toplamının 700 mm’nin üzerinde olması ve bu yağışın aylara dengeli dağılması gerekir. Bu tür Himaliya’larda yaygın olup. Balkan yarımadasının kuzeyinde. Fındık. Uygun toprak tipleri arasında tınlı-humuslu. Bununlar beraber her üründe olduğu gibi verimli topraklarda daha iyi bir gelişme gösterir. Bu fındık türü 1582 yılında İstanbul’dan Avusturya’ya götürüldüğü için Türk fındığı adını almıştır. drenajı iyi olan topraklarda ideal ölçülerde yetiştirilebilmektedir. verimli. Trakya’dan Doğu Karadeniz’e kadar uzanan dağlar. 2. Fındık diğer bir çok meyve türünün aksine kış ayları boyunca çiçek açmaktadır. ÖNEMLĠ TÜRLERĠ 1. Avrupa’nın hemen hemen tamamına yayılmıştır. killi kumlu ve organik maddelerce zengin olan topraklar sayılabilir. Fındık için rakımı 600 metreyi geçmeyen bölgeler daha uygundur. Kışın aşırı yağış tozlanmaya engel olur. İlkbahar geç donları da fındık yetiştiriciliğini sınırlayan diğer bir iklim etmenidir. Toprak Fındık toprak isteği bakımından fazla seçici bir meyve türü değildir. Güney Asya’da da yaygındır. Bu nedenle aşırı kış soğuklarına duyarlıdır. Trakya ve Makedonya olarak bilinmektedir. Genç sürgünleri ince tüylerle kaplıdır. ağaçlar yüksek toprak nemini tolere edemeyecekleri için mutlaka drenaj yapılmalıdır. . Kafkas Dağları ve İtalya yabanilerinde rastlanmaktadır. Denizden uzak olan iç kesimlerde ekonomik anlamda fındık yetiştirilmesini sınırlandıran en önemli faktör çok düşük kış sıcaklıklarıdır. derin. Aşırı derecede ıslak olan alanlarda.Corylus Maxima (Lambert veya Kan fındığı): Kültür ve yabani formları mevcuttur.Corylus Colurna (Türk Fındığı): Ana vatanı Karadeniz sahilleri. 3.Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 60 oranında neme. Çin’de de bulunmaktadır.Adi Fındık (Corylus avellana): En geniş yayılma alanı bulmuş fındık türüdür. Sıkı ve ağır topraklar ile kuru kireçli topraklarda fındığın gelişimi yetersiz olmaktadır. 4. Anadolu’nun Kuzey doğusunda ve İtalya’da yabani formlarına rastlanmaktadır.

Corylus Chinensis Franch: şeklindedir Bu tür 40 metreye kadar boylanabilen ağaç Çin’de yaygındır.Corylus Californica Rose: Kaliforniya’dan Washington’a kadar yayılma alanı gösteren bu tür 7 metreye kadar boylanabilen bir çalıdır.Corylus Sieboldiana Blume: Japonya’da yaygın olan bu tür 5 metreye kadar boylanabilen çalı formundadır. . bu karanfillerin sağlıklı olmaları ve soğuklardan etkilenmeden döllenmeleri gerekir. çalı-çırpı veya diğer yanıcı materyal temin edilerek rüzgarın geldiği yönlere yığıl-malıdır. 13 metreye kadar boylanabilen çalı formunda bitkidir.Corylus Pontica: Genellikle Batı Asya’da rastlanın çalı formundaki bu türün yaprakları kalp şeklinde yuvarlağımsı ovaldır. ileride birer fındık çotanağı olacaklardır.Corylus Rostata: Kuzey Doğu Amerika’da yaygın olan bu tür 0. geniş ve ovaldır. Meyveleri iri. 7. 12. 6.  FINDIK TARIM TAKVĠMĠ  Ocak Dişi çiçekler diğer adıyla karanfiller fındık dalarında kendi-lerini göstermeye başlarlar. bordo ve pembe renklerde değişen kıl gibi ince uzantıları olan bu dişi çiçekler. 10. genellikle mart ayı sonlarına kadar.6-0. gaz yağı gibi kolay yanıcı maddelerle tutuşturularak fındık bahçeleri dondan korunur. sis veya duman veren. bahçe içinde kolay yanıcı. 9. çeşitlere göre kırmızı.Corylus Americana Walt: Kanada’dan Floridaya kadar yayılma gösteren bu tür. 4 metreye kadar boylanabilen ağaç formundadır. 8.Corylus Heterophylla Fisch: Japonya’dan Batı Çin’e kadar yayılma gösteren bu tür. Pulcuklarla örtülü bir tomurcuğun ucundan çıkan. 11. Bunun içinde.Corylus Mandschurica Maxium: Mançurya ve Kore’de yaygın olan bu tür 5 metreye kadar boylanabilen çalı formundadır. Bol ürün alınmak isteniyorsa.5. Bunlar don tehlikesi baş gösterdiğinde.8 metre boylanabilen çalı formunda bitkidir. Bu bakımdan kış aylarında veya sonrasında gelen geç ilkbahar donlarına karşı bu aylarda önlem alınmalıdır.

Bunun için yanmış çiftlik gübresini bu aydan itibaren verilmelidir. kadar ve kesinlikle toprağa karıştırılmak suretiyle verilmelidir. o yıl üründe o kadar bol olabilecek demektir. İyi ve bol ürün almak için. ġubat Fındıklarda dişi çiçekler yani karanfiller iyice olgunlaş-mışlar. Bu sıralarda.5 kg fosfor.5 kg azot. 3-4 yılda bir kullanılan çiftlik gübresi ocakların çevresine dal izdüşümüne (dalların tam altına) gele-cek şekilde 25-30 kg.5-6 kg potasyum ve diğer bazı bitki besin maddeleri bulun-makta. ayrıca verilen toprakların yapısını da iyileştirmektedir. ne kadar çiçek tozu uçuşur ve karanfillere ulaşırsa ve döllenme ne kadar iyi olursa. Ayrıca. erkek çiçekler diğer adıyla püslerde fenerlenmeye yani çiçek tozlarını yaymaya başlamışlardır. sarı renkli çiçek tozlarını rüzgarlarla uçarak karanfillere ulaşması ve döllenmesinin başlayacağının işaretidir. 2. Mart Mart ayında bitkilerin ihtiyacı olan besin maddeleri yani gübre toprağa verilmelidir. 5. özellikle kumlu topraklarda görülen Dalkıran zararlısı ile kültürel mücadele için de bulaşık ve kurumuş dallar toplanarak yakılabilir. Bu.Yine bu ayda tomurcuklar patlamadan önce Virgül koşnili ile ilaçlı mücadele yapılır. Özellikle azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde. zarar yapmaya başlayan kozalak akarı’nı ve kışı kozalak içinde geçiren filiz güvesi’ni yok etmek için kozalakların elle toplanarak yakılması oldukça yararlıdır. döllenen karanfilleri de iyi beslemek gerekir. Bu işlem gelecek aylarda da sürdürülür. Özellikle yağış olmadığı hele de hafif hafif esen rüzgarlı günlerde fındık bahçeleri sapsarı bir tül gibi görünmeye başlar. Havalar bu ayda ne kadar güzel geçer. dal izdüşümlerine serpildikten sonra 5-10 cm . bahçe gübreden yeterli faydayı göremeyecektir. çiftlik gübresinde olduğu gibi. Kullanılan çiftlik gübresi yanmamış ise. Bir ton yanmış çiftlik gübresinde 5.

hem de kışı toprakta geçiren çeşitli zararlı böceklerle kültürel mücadele edilmiş olur. bahçeler yemyeşil bir örtüye bürünmeye başlamıştır. Nisan Fındık dalları artık yeşermeye.Yalnız gübre verilmeden önce toprak analizleri yaptırılıp gübreyi ona göre vermek gerekir. Çeşitli tomurcukların arasına girerek Kozalak veya fındık gülü adı verilen Fındık Kozalak Akarı zararlısı ile ilaçlı mücadeleye de havaların sıcak gittiği yıllarda yine bu ay sonlarında. İlaçlama 15 gün sonra tekrarlanırsa daha iyi sonuç alınır. üçüncü yaprak geriye devrildiğinde ilaçlı mücadeleye başlanır.. dalların altına gelecek şekilde serperken. Böylece Fındık Filiz Güvesi ile de mücadele edilmiş olur. .Ocak başında ortalama 30 kozalak var ise yeni sürgünlerde dipten itibaren 3. Gübrelerin çapalanarak toprağa karıştırılması ile hem gübrenin yararı sağlanmış. Özellikle urlu ve şekilsiz iç fındık zara şekliyle tanınan ve halk arasında pis kokulu böcek olarak bilinen Fındık Yeşil Kokarcası zararının yoğun olduğu bahçelerde kışlamış erginlere karşı ilaçlı mücadele Nisan ayının ikinci yarısında yapılır.derinlikte çapalanan toprağa karıştırılmalıdır. yaprak geriye devriliyorsa derhal ilaçlamaya başlanmalıdır. Yazlık (azotlu) gübrelerle. fındık filiz güveleri de kışı kozalakların içinde geçirirler ve ilkbaharda yeni gelişen tomurcuklarla sürgünlerde galeri açarak kurumalarına neden olurlar. Genelde fındık bahçelerinde Fındık Kozalak Akarı ile ilaçlı mücadelenin yapılabildiği dönem bu aydır. mutlaka çapalanmalı ve toprağa karışması sağlanmaktadır. İlaç atılan bahçelere 30 gün süre ile hayvan sokulmamalıdır. ahır gübrelerinin ocakların dibinden 50-60 cm uzaklıkta. yeni sürgünlerde dipten itibaren. Çünkü. Bu ayda ilkbahar geç donlarından erken yeşillenen bahçelerde zararlarına karşı önlemler alınmalıdır.Fındık çotanakları da bu aydan itibaren belirmeye başlar. Bu arada kıştan zarar görmüş sürgün ve dalların ayıklanması yine devam edilir. Fındık Yaprak Deleni ile ilaçlı mücadele de yine bu ayın başlarından itibaren larvaları galeri açmadan önce yapılır.

. Haziran Yazın başlangıcı sayılan bu ayda daneler gelişip çotanaklar dirilmeye başlamıştır. Fındık kurdu için çok çeşitli ilaçlar varsa da.5 metre boyutunda beyaz bir beze silkelenerek fındık kurdu erginine bakılır. mayıs. fındığın en yaygın zararlısı olan Fındık Kurdu ile mücadele danelerin mercimek iriliğine ulaştığı bu ayda yapılır. Tavsiye edilen azotlu (yazlık) gübrenin ikinci yarısı bu ayın sonlarına doğru ilk yarısındaki gibi (mart ayında ) uygulanır.temmuz ayları arasında 15-20 gün ara ile 2-3 defa uygulanmakta olup. fın-dık çotanaklarının dirilip dane içlerinin oluşmaya başladığı bu ayda fındığın zararlıları da zara vermeye başlamışlardır. hedef zararlıya etkili ilacın önerilen dozda ve zamanda kullanılmasıyla mümkündür. Eğer her 10 ocaktan en az 3 ergin böcek düşüyorsa kesinlikle ilaçlama yapılmalıdır. Bunun için: sabahın erken saatlerinde dallar 3×3.Bu ba-kımdan mayıs ayındaki zararlı mücadelesine önem verilmelidir. Mayıs Tüm canlıların kış uykusundan çıkıp faaliyete geçtiği. Fındık bahçelerinde. Zirai mücadele başarı. Bir çiftçinin yaklaşık 200 meyveye zarar veren. Azotlu gübreleme geçmişse bu ay içinde de kullanılabilir. İlaçlanan bahçeye üç hafta hayvan sokulmamalıdır. yapraktan verilen mikro (iz) element içeren yaprak gübreleri.Sabahın erken saatlerinde 10 ocak silkelenmeli ve en az 1 kışlamış ergin düşerse ilaçlama dekara 8-10 lt su artırılarak yapılmalıdır. gerek çevreye ve özellikle kuşlarla arılara zarar vermemek için sulandırılır ilaçlar kullanılmalıdır. ilk uygulamasına ise bu ayın sonlarına doğru başlanılmaktadır. İlaçlama yapılan bahçeye belirtilen süre içinde hayvan sokulmamalı ve bahçedeki meyveler iyice yıkanmadan kesinlikle yenmemelidir.

meyve içinin iyi teşekkül etmemesi ile hasat önü dökümünün artmasına sebep vermemek için. Temmuz Fındık içleri meyveyi doldurmuş.Bahçede ısırgan.Bahçelerde hasat önü temizliği evde. Fındık kokarcası’nın yoğunluğu fazla ise ilaçlama yapılabilir. dal ve sürgünlerin tamamen ilaçlanması gerekir. Fındık dallarında bitki öz suyunu emerek beslenen ve bitkinin zayıf düşmesine hatta kurumalara neden olan Fındık Kahverengi Koşnili’nin hareketli 1. imkanlar elverdiğince bahçeler sulanmalıdır. harmanda araç-gereç onarımları ve eksiklerin giderilmesi. Fındık bahçelerinin bu olumsuz şarttan etkilenip. Fındık ocaklarındaki dip sürgünleri şayet sonbaharda temizlenmemişse bu ayda da temizlenebilir. Bu ayda ayrıca Dalkıran zararlısıyla da ilaçlı mücadele ya-pılır. Bunun için nisan ayında belirtilen ilaçların her hangi biriyle (değişik olması tavsiye edilir) dekara 50 lt su akıtarak nimf ilaçlaması yapılır. Başarılı bir ilaçlama için tüm yaprak. Fındıkları toplanması yaklaşmıştır. Yağışların az olduğu bazı yıllarda kuraklık baş gösterir. İleride uygun ve yeterli gübre kullanmak amacıyla analiz yaptırmak için . dönem larvalarına karşı yapılan ilaçlı mücadele başarı sağlamaktadır. Zararlıyla bulaşık bahçelerde haziran ayının ikinci yarı-sında bahçe gezilir dallarda galeri açmaya başlamış ergin dişi böceklerin çıkardığı taze odun talaşı görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ilk ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılalı. böğürtlen gibi yabancı otlara karşı herbisit (yabancı ot ilacı) uygulanması bu ay sonlarına doğru yapılır. bitkinin su dengesinin bozulmasına dolayısıyla. Büyük yayılım göstererek üreticilerin de yoğun şikayetine neden olan bu zararlıyla ilaçlı mücadeleye başlamadan önce bahçeden tesadüfen alınan 10 ocaktan işaretlenen 3’er bulaşık sürgün yani toplam 30 sürgünün her birinde 5 canlı koşnil var ise ilaçlı mücadele yapılmalıdır.Haziran ayı sonlarına doğru (yumurtadan çıkışın tamamlanmasına yakın) ilaçlı mücadele yapılmalıdır. harman yerinin hazırlanması gerekir. kabukları da iyice sertleşmiştir.

Gübreleme yapmadan önce. Ağustos Fındığın toplanmasına başlanır. Olgunlaşma-dan hasat edilen fındıkta kalite ve randıman düşer. yönelik çalışmalar Ekim’de de yapılır. Ekim Toplama işlemi sürerken. Toprak örneği ise gübre verilmeden önce her zaman alınabilir. gelecek yılın ürününü daha da artırmaya. . tam olarak olgunlaşmasına azami dikkat edilmelidir. Böylece boş yere gübre atılmamış ve toprağın yapısı bozulmamış olur. Erken kurutulmayan veya naylon örtü altında uzun süre kalan fındıkların zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bunun için yaprakların altına orta damar ile yan damarların birleştiği üçgen girintilerde kahverengi lekeler bulunup bulunmadığına bakılır.Bu arada gereksiz kök sürgünleri de ayıklanır. Kışlık gübre denilen fosforlu ve potasyumlu gübrelerin verilme zamanı da Ekim-Kasım aylarıdır. Genellikle 3 yılda bir verilen fosforlu gübrelerde. Eylül Harman zamanı geciken bazı yörelerde. Ürünü hasat ederken. kırılmış veya verimden düşmüş dallar hatta ocaklar çıkarılarak yerleri yeni genç kök sürgünlerine bırakılır. Fındık filiz güvesi mücadelesi de yapılır. Bunun için budamaya önem verilmelidir.yaprak örneği de bu ayın ikinci yarısı (hasattan 10-15 gün önce) alınmalıdır. Öncelikle fındık dalları ayıklanmalı kurumuş. ürünü sonbahar yağmurlarından iyi korumak gerekir. ocakların çevresinde dal iz düşümüne ( dalların altına) gelecek şekilde 10-15 cm derinlikte açılacak 20-30 çukura atılarak kullanılır. bahçe toprağının ve/veya fındık yaprağının analizi yaptırılarak belirlene cins ve ihtiyaca göre gübre kullanılmalıdır. 100 yaprağın 15’inden fazlasında araz görülüyorsa ilaçlama yapılır. Fındık hasadı tamamlandıktan sonra.

. . . .. . .. . fındık bahçelerinde ayıklama işlerine devam edilir.. çitler. . . . karanfillerin tomur-cukları şişmiş ve tam patlamaya hazır. .Tanımı Morfolojik Özellikleri Önemli Türleri . . . . . Bu ay. .  . Yine kışlık (fosforlu) gübre verilmesi geciken yörelerde bu işler tamamlanır. . . . . . . Öte yandan kurumuş dallar toplanırken dalkıran ile de mücadele edilmiş olur. . . . . . . . . . hendekler onarılır. Bahçeye tavsiye edilen kışlık gübrelerle kirecin aynı anda verilmemesi tavsiye edilir. Mayıs aylarında mücadele edilen virgül koşnili ile bu ayda da ilaçlı mücadele yapılabilir.. Bunun için 50×50 cm’ lik çerçeve ile bahçenin araz görülen 16 ayrı yerinde işaretleme gerçekleş-tirilir. ocak diplerine serpip bırakılmamalıdır. . . .. . . . . . . Buralar 25 cm derinliğinde kazılır bir örtü üzerine alınan toprak incelenerek 1m2 de ( 4 çerçeve alan) 3 adet larva varsa toprak ilaçlaması yapılır. .. . .Ekim aylarında yapılır. . yer yer kırmızı uçları görülmektedir. . .. . . . Aralık Fındık dallarında püsler irileşmiş. . toprak ve yaprak analizlerinin sonucunda bahçemize tavsiye edilen kireç. . . . .. .Mayıs böceği larvaları ile ilaçlı mücadele de Eylül. fındık ocaklarının dal izdüşümlerine serpildikten sonra 5-10 cm derinlikte çapalanarak toprağa karıştırılıp verilir. . Bu ayda toprak ve yaprak analizlerinin sonuçlarına göre diğer aylarda zaman bulamamışsa bahçelere kireç verilir. . . . . . . . Kışı bol yağışlı geçen yörelerde çiftlik gübresi bu aydan itibaren verilebilir. Toprağa gübre verirken. Kasım Kış mevsimin başlangıcı sayılan Kasım ayında havaların uygun olduğu zamanlarda. Fındığın iyi gelişip bol ürün verebilmesi için yetiştiği torağın ph’nın 5-7 arasında olması gerekmektedir.

Tarım Takvimi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful