You are on page 1of 4

Blok 2……, studiejaar 2008-2009

Cursuscode TTBK-TBBUKA-04 Omschrijving: Buiten Klimaat

Cursusonderdeel Buitenklimaat Omschrijving: hertentamen

Tentamen na afname innemen door Ja


surveillant

Hulpmiddelen:
Rekenmachine Ja
Tabellen Nee Zo ja, welke ………………………………………….
…………….
(svp voorbeeld toevoegen voor surveillant)
Boek Nee Zo ja, welke ……………………………………………….
……….
(svp kopie kaft toevoegen voor surveillant)
Anders:
Een ingebonden boekwerk van 40 a4 over Center Parcs inclusief 10
pagina’s uittreksel grondslagenmarketing …………….

Tentamen afdeling : IBE


Groepen : hertentamen
Vak : Buitenklimaat
Docent : D. Kuipers e
Datum tentamen : 12 januari 2007
Tijd : 10.00 uur en 11.30 uur en verlengers tot
12.00 uur
Aantal opgaven : 4
Aantal bladzijden : 4
Toegestaan hulpmiddel een rekenapparaat, eigen materiaal
Beertender: een zelf gemaakt boekje van 40
blz.
.

Naam
Collegekaartnummer

1
Opgave 1

Daalderop

Daalderop is voor velen al jarenlang het synoniem voor betrouwbare boilers.


Maar Daalderop doet veel meer. Behalve warmwaterapparatuur ontwikkelen en produceren wij
hoogwaardige en unieke centrale verwarming ketels (CV-ketels) en zonne-energiesystemen.

Het gaat om nieuw beleid. Aan jou wordt gevraagd een advies uitbrengen in een
managementverslag. Laat de directie ( de examinator in dit geval) merken dat je een
gestructureerd rapport kan schrijven.

Gebruik hiervoor de theorie van Destep. Pas het 5 krachtenmodel van Porter toe op de
recreatiemarkt. Betrek ook de huidige algemeen economische en conjuncturele situatie
erin en beredeneer welke invloed deze gegevens hebben op de toekomst van de recreatie..

Zoek op internet: voorbereiding thuis, een aantal recente artikelen, om het geheel te
onderbouwen. Gebruik je common sense, als je naar info verwijst vermeld dan steeds de
bron.

Rangschik de artikelen naar drie groepen: CBS, Bedrijfsgegevens recreatie branche en


media.

Eindprodukt

Wij verwachten een onderbouwd rapport van (1 x A4: management verslag), die mij als
voorzitter van het college van bestuur een duidelijk beeld geven over de toekomst
mogelijkheden voor nieuw beleid. Gaan we ermee door, zullen er nieuwe toetreders
komen, gewoon hoe is het gesteld met de externe invloeden. IK verwacht een kritisch
rapport, die ik aan de Raad van Commissarissen kan voorleggen, voor verdere innovaties
en investeringen van de updating van ons produkt. Geef me onderbouwde argumenten.

2
Opgave 2

Econometrie

.a Wat gebeurt er als de export aantrekt voor de economische kringloop..

. b. Reflecteer op de oefening econometrie neem een maatregel centraal..

c. Motiveer een maatregel hoe je de economie kunt stimuleren?

Opgave 3

a. Hoe marktgericht is Daalderop bezig?

b. Wie vormen de doelgroepen van Daalderop?

c. Pas de marketingmix eens eenvoudig toe op Daalderop. Hoe doen ze dat..

3
4