You are on page 1of 1

SIMA PANDUROVIĆ

(Beograd, 14.01.1883. — 27.07.1960.)
Sima Pandurović je pesnik, estetičar, esejista, kritičar, dramatičar i prevodilac. Javio se s pesmama s
početkom XX veka sa pjesnicima pesimizma (Milan Rakić, i Vladislav Petković Dis), pod uticajem
prokletih pjesnika (Šarl Bodler, Edgar Alan Po).
Gimnaziju i filozofske studije Pandurović je završio u Beogradu i počeo je da službuje kao profesor
valjevske i beogradske gimnazije. Prvi svetski rat je proveo u internaciji u Boldogasonju i Nezideru, a po
njegovom završetku bio je sekretar Ministarstva prosvete i pomoćnik upravnika Narodne biblioteke.
Rano je počeo da peva, ali istovremeno je živio i radio na izdavanju i uređivanju časopisa. Još kao
student, sa grupom književnih istomišljenika, osnovao je časopis "Polet", zatim sa Disom uređivao
Književnu nedelju, a posle Prvog svetskog rata osnovao časopis "Misao".
Pandurevićevo književno delo je obimno i raznovrsno: "Posmrtne počasti", "Dani i noći", a 1910. godine
je u Narodnom pozorištu u Beogradu prikazana njegova drama "Na zgarištu", koju je napisao sa
Kostom Petrovićem. Za vreme Prvog svjetskog rata Društvo hrvatskih književnika izdalo mu je sabrane
pesme pod naslovom "Okovani stihovi". Po oslobođenju ova zbirka je dopunjena i objavljena u
Beogradu pod naslovom "Stihovi". Poslednja njegova zbirka pesama "Pesme", sadrži 109 pesama koje
je on sam izabrao uz izjavu da sve ostalo što je napisao u stihu odbacuje kao da nije napisano.
Pandurevićeva dela iz oblasti književne kritike i estetike su: "Ogledi iz estetike", "Razgovori o
književnosti', Bogdan Popović.
Pandurović je uspešno prevodio Molijerovog "Tartifa" i Šekspirove tragedije i drame "Hamlet", "Ričard
III", "Henri IV", "Magbet" i "Kralj Lir", sve sa Živojinom Simićem. / http://sr.wikipedia.org
***

DELA:
"Posmrtne počasti" (1908),
"Na zgarištu", drama, 1910.
"Dani i noći" (1912),
"Okovani slogovi" (1918),
"Ogledi iz estetike" (1920),
"Stihovi" (1921),
"Razgovori o književnosti" (1927),
"Bogdan Popović" (1931),
"Dela", 5 knjiga, Beograd 1935—1937
"Dvorana mladosti" (1955),
"Pesme", SKZ Novi Sad 1959.