You are on page 1of 4

Budaörsi Tanoda Alapítvány

2040 Budaörs, Templom tér 15
Lakatos György

Tel.: +36 23 414 217

http://budaorsitanoda.webs.com

Megbízott intézményvezető:

E-mail: borsitanoda@gmail.com

honlap:

Számlaszám: OTP Bank 11742173 –20151816

Akik tavaly is olvasták cikkünket, azoknak már akkor feltűnhetett, hogy
újra gondoltuk szerepünket a világban. Ennek folytatásaként írom most is eme
sorokat. Ha helyenként tegezésbe váltok, senki ne sértődjön meg! Én már
szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy soha senkit ne kelljen
magáznom. Akit ez mégis bánt, az most hagyja abba az olvasást! Na, pont ez az
a mondat, mely mindenkit arra késztet, hogy tovább olvasson. Vágjunk is bele!
Mivel is foglalkozik a mi tanodánk? Az iskolai
tantárgyak bármelyikét oktatjuk, feltéve persze, hogy az adott tárgyaknak
nincsenek olyan eszközigényei, melyekkel nem rendelkezünk. Így nálunk nincs
testnevelés oktatás, sem speciális technikai tantárgyak. Ezért a kőfaragás,
padlóburkolás és fafaragás gyakorlati fogásai sem kerültek a tantervünkbe. De
elméleti tárgyak közül mindent vállalunk. Az iskolai alaptantárgyakon kívül olyan
ismereteket is oktatunk, melyek akár szakirányultságot is magukban foglalnak.
Az összest nem fogom itt felsorolni, mert hosszadalmas lenne, sőt egyet sem
említek név szerint, de ha véletlenszerűen felmerül benned egy tantárgy neve,
amivel egy diáknak általában gondja támadhat, akkor azt nálunk biztosan
megtalálod. Idegen nyelvek, természettudományos és humán tantárgyak, amik
az általános és a középiskolában, vagy az egyetemen kötelezőek, azokat nálunk
is kivétel nélkül fellelheted. De ne keress itt túlélési, vagy autóvezetői
tanfolyamokat, sem búvár, vagy hegymászó tanfolyamokat, mert azokra léteznek
más szervezetek!
Alapvetően a diákok tantárgyi haladását biztosítjuk, illetve igyekszünk
meggátolni a lemaradást, mely az iskolai keretek között nem mindig tehető meg
maradéktalanul. Amiről természetesen nem maga az iskola tehet, hanem ennél
lényegesen összetettebb a probléma. Például gyakran a gyermek viszonya nem
ideális az oktatási rendszerhez, nem tud kellően beilleszkedni. Ám számunkra
nem is az a fontos, hogy felkutassuk kinek a hibája a fennálló helyzet. A mi
feladatunk a segítségnyújtás, nem a bűnbakkeresés. Ezenfelül a
tehetséggondozás is fontos feladatunk, nem utolsósorban azért, mert a gyengébb
tanulók is nyernek rajta, ha vannak jobb képességű barátaik. Sőt, semmiképpen
nem fenntartható az a nézet, miszerint a rossz képességűeket különítsük el! Úgy
nem képesek fejlődni, az ügyesebb diák komoly húzóerőt jelent a gyengébbek
számára, és az ügyesebb diáknak is hozzá kell szocializálódnia a nála
gyengébbekkel való emberi bánásmód légköréhez. Ez is csak gyakorlatban
sajátítható el. Ha elszigeteljük az elitréteget, akkor felnőttként sem lesz képes mit
kezdeni a tőle különböző emberekkel. Vegyítenünk kell a társadalom összes
rétegét, hogy összeszokjanak. Miként a cica és kutya is csak akkor tűri egymás
társaságát, ha kölyökként is együtt nevelkedtek.
Más szóval, ki kell törnünk ama keretek közül,

Mert a hatékony tanulás alaposságon és gondosan kialakított szokásokon alapul. hanem egyenesen országutat kell építenünk.amelybe bezárt minket a rólunk helytelenül kialakult kép! Még mindig olyan visszajelzések jutnak a fülembe. bennünk sem bíznak. melyet időben el kell kezdeni. még az óvodás kistestvér is! Mert már olyan sokszor hajtottuk végre a csodát. mikor arról értesült. A mesteri fokon űzött okítás játéknak érződik nem csak az okító. ahol arról döntenek. Ha ez hiányzik. A humor nem gátolja a komoly munkát. Tudjon rólunk minden szülő. Sőt sok jövőbeli tervünkhöz nem elegendő az őserdőben csapást vágni. az koránt sem biztos. akár okoljuk őket magukat. Inkább küldjetek hozzánk egész tömegeket „feleslegesen”. Tessék minket bátran ajánlani mindenkinek! Ne csak azoknak. És nem is azokkal a tantárgyakkal szokott baj lenni. Minden hozzá szükséges alapozással. miszerint a közvélemény képviselőinek egy bizonyos rétege azt tartja. alagutat fúrunk. mert mi bevonjuk őket is az oktatásba. akkor csak még több olyan páciens érkezik hozzánk. melyből más nem tudta kihúzni. ami véletlenül sikerült. Vagyis. akinek már úgyis mindegy. A nevelést sem csak jó példamutatással képzeljük el. ha kell. Miként a rendszeres orvosi ellenőrzés is az egészség megőrzését szolgálja. a sikereken kívül vannak kudarcok is. akik már nekünk sem hisznek. míg nem lesznek teljesen gyógyíthatatlanok. hogy mihozzánk csak az fordulhat. hogy a gyermekek egyike sem veszi észre. . Ha kell. hogy csak „tanítsunk”. A csoda attól csoda. Gondoljatok bele. sőt a kiemelkedően jó tanulók jótékony hatással vannak a gyengékre. Mindez odáig vezet. már nincs belőle több raktáron ott. A jó. mikor újabb „halottak” érkeznek. a párbeszéd fonala addigra mér rég elszakadt. milyen érzés lehet nekünk. hogy nem következik be mindennap. Mert fogjuk rá elesettségüket akár a rendszerre. de kollégáimat is keserűséggel tölt el. hogy attól félek. Ez egy hosszadalmas folyamat. hogy csak ilyen későn kerüljenek hozzánk a gyengélkedők. hogy addig nem is jönnek az ilyen „halálos betegek”. s ezáltal fokozza a szellemi állóképességet. hogy mennyire elképedt ez. Ébredj világ! Nem szabad hagyni. hogy közben tanulás zajlik. Ilyen esetekben a mi csodatételeink is hatástalanok. Így nem érjük be azzal. és melyeknek kell elmaradniuk. de az oktatott számára is. hidat építünk a szakadék felett. segítségünkkel még is kikecmereg a gyermek abból a kátyúból. éppen úgy a tanulók jó tanulmányi előrehaladása sem javítható utólag. nagyszülő és diák! Sőt. hogy mindig sikerülni fog! Jóval korábban küldjétek hozzánk a lurkókat! Még mielőtt komolyra fordul az állapotuk. Hiszen a csodának gyorsan híre megy. Mert nem lehet mindenkin segíteni. Ez nem csak engem. a figyelemösszpontosításhoz elengedhetetlenül szükséges helyes reflexeket. legyenek azok a legáldozatosabb és jó szándékkal tervezettek is. melyek végállomása még csak kevesek számára láthatók. árulkodó jele a lesajnálkozó nézeteknek. mely kevés ráfordítást igényel. Ez a reakció rosszul leplezett. akiknek eddig tettétek. És nem tagadom. akiknek már annyi reménye sincs. És ha valami csoda folytán. mint az előzőknek volt. Olyanok is megkeresnek minket. mert feszültséget csökkent. Ki kell taposnunk olyan ösvényeket is. akkor felesleges minden erőfeszítés. tanodai tanároknak. hogy mely csodák kapnak létjogot. Esetleg olyan trükkel. Csekély számú az a tantárgy. vagy az beszélgetőpartner. hogy sok kiemelkedően jó tanuló is jár hozzánk. mint akárcsak egyet is elkésve.

még akkor is. de hozzánk hasonlóan gondolkodók is teremthetnek. Ennek kapcsán végeztünk háttér munkát a Holokauszt Táncballada irodai és szervezési munkáiban is. amely a Tanodában folyó órákat mutatja majd be éles helyzetben. Ezért vált számunkra természetessé. Ne szégyelld. maguk az önkéntes munkát végzők is jól érzik magukat minálunk. hogy olyan vállalkozásokat is felkaroljunk. akár egy vírus. És ha felkeltettük az érdeklődést. hogy rajtunk kívül még sok hasonló intézmény létezhessen. melyek segítése. mi átadható. További ingyen hozzáférhető módozatokat hozunk majd létre. szerepeket nagy gonddal kiosztani. Valóságos helyzeteket dramatizálunk meg. és akik őket betanították. melyeket nem csak mi magunk személyesen. Külföldre is kijutottak a műsorral és fáradhatatlanságuk elnyerte jutalmát a Raoul Wallenberg díjjal kifejezve is. Pillanatnyilag egy filmsorozatot készítünk elő. valódi ismereteket adunk át. hogy ezt így lássák. soha el nem hangzott mondattal megfűszerezni. De ennek az egésznek csak az a célja. miszerint közösségi munkát végezhetnek nálunk a középiskolás diákok. ahol a mi elhivatottságunk csírái új földbe jutván. Mert lássuk be. Minket is örömmel tölt el. ahol egyenes út nem mehet. hogy az egyik legnagyobb sikerként könyveljük el. Büszkén jelenthetjük ki. hogy idejében elkezdhessük rajtuk a helyes irányba kalapálgatást. hogy ez. Mi mindent megteszünk azért. maga az élet szülte. a mi diákjaink is nagyon élvezik. miközben szinte észrevétlen. hanem a színpadon látható gyerekek. Idén is folytatjuk a tavaly megkezdett programunkat. az maga a tapasztalat és a tudás szeretete és a vágy elültetése másokban. mint amilyennek elsőre vélitek. vagy az a lépés miért szükséges! Mert ez csak azt jelenti.vagy szerpentint oda. Azonban lebeg előttünk egy cél. Pl. hogy még szélesebb körben elterjedhessünk. még látszólag jó szellemi erőben lévő diákot. rajtunk kívül mások nem olvasnak rólunk. hogy segíthetünk nekik. mely egyre világosabban körvonalazódik. Addig is küldjétek hozzánk szakadatlan a sok. tapasztalatátadást nyújtunk fiatal. ha nem látod egyből. hogy emészthetőbb legyen. Persze itt-ott majd rá kell segíteni. hogy ők is tovább akarják adni azt. Így kénytelenek vagyunk eme cselhez folyamodni. Ez nem olyan veszett ötlet. támogatása szorosabb értelemben véve nem kötelességünk. ám roppant nagy tudású emberék támogatják őket. Mert fontosnak érezzük. látogassatok el honlapunkra! Szatmári László . Humorral végletekig megterhelve. ha a főszereplők nem mi magunk voltunk. Szakmai tanácsot. Az új dolgok gyakran érthetetlenek a beavatatlanok számára. és úgy tűnik. hogy korban hozzájuk ennyire közelálló. hogy nem találkoztál még hasonlóval. újonnan beinduló tanodák számára is. és egy-két valóban meg nem történt helyzettel. idősíkokat felcserélni. A legszentebb örökség. szellemileg még tovább gyarapítsák a lehetőségeket.