You are on page 1of 11

Csoport: Prokaritk

Archek/ sbaktriumok Domnje

Valdi baktriumok Domnje


Gram - pozitv baktriumok
Gram - negatv baktriumok
Ebbe a kategriarendszerbe be nem sorolt baktriumok (ismeretlen)
Pl.:
Cianobaktrium/Kkbaktriumok Trzse
Acidobaktriumok Trzse

Eukaritk Birodalma
Protocisztk/ Eukarita egysejtek orszga
I. Protozoa; Excavata ORSZGA
Ostoros moszatok Trzse

II. Chromalveolata ORSZGA


II.1 Egybarzds moszatok trzse
II.2 Chromista/Szinesmoszatok Ftrzse
Srgsmoszatok Trzse
Protophyta; Barnamoszatok osztlya
Protophyta; Srgszld moszatok osztlya
Protophyta; Kovamoszatok osztlya
II.3. Protozoa; Alveolata Ftrzs

3.1 Csillsok trzse


21.1 Papucsllatka nemzetsge
3.2 Pnclos ostorosok trzse
II.4. Protofungi; Chromista Ftrzs
Moszatgombk trzse
II.5. Mszmoszatok trzse

III. Protozoa; Ambk ORSZGA


Protofungi; Nylkagombk trzse

IV. Protozoa; Rhizaria ORSZGA


Retaria ftrzs
Sugrllatkk trzse
Likacsoshzak/likacsoshjak trzse
Tbbsejt eukartk
Gombk ORSZGA
Rajzsprs - gombk Trzse
Endomikorrhiza - gombk Trzse
Jromsprs gombk Trzse
Kissprsok trzse
Dikarya Alorszg
Tmlsgombk Trzse
Bazdiumos gombk Trzse

Nvnyek ORSZGA
Szrkemoszatok alorszga
Vrs szntest nvnyek alorszga
Zld szntest nvnyek alorszga
ZLDMOSZATOK Csoportja
I. Protophyta; Valdi zldmoszatok trzse
II. Protophyta; Csillrkamoszatok trzse
Jrommoszatok osztlya
III. Embris nvnyek Alorszga
III.1. Mjmohk trzse
III.2. Becsmohk trzse
III.3. Lombosmohk trzse
III.4. Szvetes nvnyek Csoportja
4.1. Korpafvek Trzse
4.2. Valdi level nvnyek Alcsoportja
4.2.1. HARASZTOK Trzse
4.2.1.1. sharasztok osztlya
4.2.1.2. Valdi pfrnyok
osztlya
4.2.1.3. Zsurlk osztlya.
4.2.2. VIRGOS nvnyek Ftrzse
4.2.2.1. Pfrnyfenyk trzse
4.2.2.2. Cikszok trzse
4.2.2.3. Leplesmagvak trzse
4.2.2.4. Toboztermk trzse
4.2.2.5. Zrvatermk Trzse
4.2.2.5.1. Egyszikek
osztlya

4.2.2.5.2. Ktszikek
osztlya
llatok ORSZGA
lszvetes llatok Csoportja
Szivacsok Trzse
Korongllatkk Trzse
Szvetes llatok Csoportja
Sugaras szimmetrijak (testreg nlkliek)
1. Csalnozk Trzse
1.1. Hydrallatok osztlya
1.2. Virgllatok osztlya
1.3. Medzk Altrzse
Kehelyllatok osztlya
1.4. Nylkasprsok Csoportja
2. Bordsmedzk Trzse

Ktoldali szimmetrijak (testregesek)


sszjak (l-s valdi testregek) Csoportja
Altestregek alcsoportja
Fonlfrgek Trzse
Laposfrgek Trzse

Msodlagos testregek alcsoportja


Spirlis bordzdsak Ftrzse
Laposfregszerek csoportja
Kerekesfrgek trzse
Laposfrgek Trzse
Tapogatscsillkoszors llatok
csoportja
Gyrsfrgek Trzse
Zsinrfrgek trzse
Puhatestek Trzse
Csigk Osztlya
Fejlbak Osztlya
Kagylk Osztlya
Vedl llatok Ftrzse
Fonlfrgek Trzse
Hrfrgek trzse
Medvellatkk trzse
zeltlbak Trzse
lkapocs nlkliek csoportja
Trilobitk Altrzse
Trilobita
Osztly kihalt
Csprgsok Altrzse
Csupalbllatok/szkapkok osztlya
Rkszabsak
osztlya
Pkszabsak
osztlya

Pkok
rendje
Skorpik
rendje
Atkk
rendje
lkapcsosok csoportja
Kopoltysok
alcsoportja
Rkok Altrzse
(5 osztly)
srkok
osztlya
llkapcsilbas rkok osztlya
Felsbbrend rkok osztlya
Lgcsvesek
alcsoportja
Soklbak
Altrzse (5 osztly)
Szzlbak osztlya
Ikerszelvnyesek osztlya
Hatlbak
Altrzse
Bels
szjszervek osztlya

Rovarok
Osztlya
Szrnyatlan rovarok alosztlya
Szrnyas rovarok alosztlya
jszjak/Hrmas testregek Ftrzse
Tsksbrek Trzse
Flgerinchrosok trzse
Gerinchrosok Trzse
Elgerinchrosok/zskllatok Altrzse
Fejgerinchrosok Altrzse
Gerincesek Altrzse
Altrzsg; lkapocs nlkliek
Cserepesbrek csoportja
kihalt
Krszjak csoportja
Nylkahalak osztlya
Ingolk osztlya
Altrzsg; lkapcsosok
Pnclos shalak
osztlya - kihalt
Tvises scpk
osztlya kihalt
Porcos Vzak
Porcos halak Osztlya
Cpk s rjk
Alosztlya

Cpaszerek regrendje
Rjaszerek regrendje
Tmrfejek
alosztlya
Csontos Vzak
Csontos halak
Fosztlya
Sugarasszj
halak Osztlya
Cladistia
alosztly
Porcos
vrteshalak alosztlya
jszjak alosztlya
Izmosszj
halak Osztlya
Bojtosszj halak Alosztlya
Tdshalak Alosztlya
Tetrapodomorpha alosztly- ki
Ngylbak/
ngyvgtagak Fosztlya
Ktltek
Osztlya
Lbatlan
ktltek rendje (gteflk)

Farkos
ktltek rendje (szalamandraflk)
Farkatlan ktltek/Bkk rendje
MAGZATBURKOSOK Csoportja
HLLSZEREK (Sauropsida) alcsoportja
Hllk (Reptilia vagy Sauropsida) Osztlya
Anapsida alosztly
Teknsk rendje
Diapsida alosztly
Lepidosauromorpha alosztlyg
Lepidosauria regrend;

Felemsgykok rend; hidasgykflk Cs.


Pikkelyes hllk rendje
Gykok alrendje
Kgyk alrendje
sgykalakak alrendje

Archosauromorpha alosztlyg
Archosauria Osztag
Crurotarsi alosztag
Crocodylomorpha regrend
Krokodilok rendje
Avemetatarsalia alosztag
Dinoszauruszok regrendje
Hllmedencjek rendje
Theropoda alrendje
Madarak Osztlya
Futmadr- szabsak alosztlya
Tarajos szegycsontak alosztlya
EMLSSZEREK
(Synapsida) alcsoportja
Emlsszer hllk (Synapsida) osztlya - kihalt
Emlsk Osztlya

Tojsrak/Kacsacsr emlsk alosztlya


Elevenszl emlsk alosztlya
Ersznyesek alosztlyga
Mhlepnyesek alosztlyga
Euarchontoglires regrend
Femlsk rendje
Orrtkrsk alrendje
Orrtkr nlkliek alrendje
Majomalkatak alrendga
Emberszabsak regcsaldja
Emberflk Csaldja
Homininae Alcsald
Hominini Nemzetsg
Ember Nem
Homo S