You are on page 1of 8

2.2.

epnilerde Yerleim
2.2.1. epni Gleri ve Yaylma Yerleri
Faruk Smerin birok aratrmac tarafndan da kabul gren Trkiye tarihinin yerli
kaynaklarnda ismi ilk nce ortaya atlan Ouz boyu muhtemelen epnilerdir gr
Anadoluya ayak basan boylardan ilki veya ilk boylardan birisi eklinde deerlendirilmektedir
(elik, TA/VI:313). Bat Trkistandan kp ran zerinden Anadoluya geldikleri kabul edilen ve
100 bin kii olduu belirtilen epni boyunun byk ounluunun Avni Alp Arslan ve akir
evket gibi tarihilere gre Giresun, Tirebolu, Grele ve Vakfkebire (Bykliman) yerletikleri,
bir ksmnn da daha batya hareket ederek zmit, Balkesir ve zmire yerletii ifade
edilmektedir (TDTD/CV:39; Bostan, 2002:352). M. Enver erifgil ise Kuzey randa devlet
kurmu olan Hrremler ile Babeklerin epni olabileceini ve liderlerinin aslmasndan sonra
yani IX. yzyln ortalarnda Anadoluya g ettiklerini ileri srmektedir. Tebriz-Erzurum-Trabzon
yoluyla ve Aras Nehrinin vadilerini takiben Hurremlerin / epnilerin Bizans topraklarna
girdiklerini yazan erifgil, buradan da Anadolunun bat kylarna ve Balkanlarda Rodop Dalar
civarna yerletiklerini kaydetmektedir (Bostan, 2002:352). M. Fuat Kprl, epnilerin
Anadoluya Seluklularn ilk Anadolu seferleri srasnda geldiklerini ve Bat Anadolu ile Trabzon
Rum Devleti snrlarna yerletirildiklerini belirtmektedir (Bostan, TA/VI:299). . Hakk Kadolu
da Horasann Bozulus mevkiinde yaayan epnilerin Konya Sultan Aleddin Keykubd
tarafndan Sivas civarnda savarken dt zor durumdan kurtulmak iin binlerce hecini
(deveyi) Horasana gndererek burada bulunan epnileri Anadoluya getirmi olduunu ve
bunlar Konyaya sevk ettiini anlatmaktadr (Agy, TA/VI:299). Velyetnmeye gre Hac
Bekta- Veli Krehirin Suluca Karahyk kyne yerletiinde ilk mritlerini bu kyn ve
komu kylerin halk olan epniler tekil etmilerdir (Smer, 1999:232). Buradaki Bekta
elebilerinin epnilerden olduu hatta Hac Bektanin en sadk mritlerinin epni boyuna
mensup bulunduu da ifade edilmitir (Bostan, 2002:353).
Hac Bekta- Velinin halifelerinden Sar Saltkn maiyetinde Anadoludan Dobruca ve Krma
12 bin hane Trkmenin - ki ounluu epnidir - slamiyeti yaymak iin gittii ve
Karesioullarndan sa Bey dneminde Balkesir zmir blgesine geri dnd de kaynaklarda
belirtilir (Bostan, TA/VI:299). Azeri tarihi Geybulla Geybullayev, Azerbaycann amah
blgesinde epni ismiyle balantl 17 yer ad olduunu; bunlardan epli, Cabani, apni
eklinde olanlarn Zangezor ve Kuba yrelerinde bulunduunu; Kazak ehrinin Dasalahl
yresinde epli adl bir yer daha olduunu zikretmektedir (elik, TA/VI:313). Ataniyazov ise
eceresinde; Trkmenistanda Alili, Ata, Gklen, Hatap ve Hdrili boylaryla epbe, ovdur ve
Ersarlarn epek, Burkazlarn epbece diyen airetlerinin kadim epnilerle ayn kkten gelmi
olabileceklerini ne srmektedir (Agy, TA/VI:2).
XIII. yzyln ikinci yarsnda Anadoluda zellikle krsal alanda ok youn bir Trkmen
yerlemesi gze arpmaktadr. Antalya-Denizli-Isparta blgesinde 200 bin adr (bir milyon
kii), Ktahya-Eskiehir blgesinde 30 bin adr (150 bin kii), Kastamonu blgesinde 100 bin
adr (500 bin kii) ve bundan baka l, Malatya-Mara, Halep-Trablusam blgelerinde de
onbinlerce adrlk Trkmen topluluklar yaamaktadr (Smer, 1992:911). XV. yzyla ait
tahrir defterlerinde epnilere ait 44 yer ad tespit eden Faruk Smer bunlar 10 balk altnda
sralamaktadr (1999:326331): 1.Halep Trkmenleri (Antep/Rumkale, Antakya/Gndzl,
Rakka), 2.Ulu-Yrk (Zile, Akdamadeni, ekerek), 3.Trabzon Blgesi epnileri (Giresun,
Grele, Tirebolu, Krtn), 4.Dulkadrl (Mara), 5.Boz-Ok (Yozgat), 6.Adana (Saram), 7.Ateken (Eski-l, Turgut), 8.Ko-Hisar (erefli), 9.Hamid (Gl-Hisar), 10.orum (epni z). ran
epnilerinden de bahseden Smer, Akkoyunlularn ve Safevlerin dayand teekkller arasnda
sayd epnilerin Trabzon ve Canik epnilerine mensup olduklarn da eklemektedir (Bostan,
1999:331-332). Tm bunlara Sinop epnileri, Diyarbakrdaki Bozulus Trkmenleri, Krehir
Bekta elebileri de dhil edildiinde ortaya olduka geni bir yerleim corafyas kmaktadr.
Hele hele bunlara iskn siyaseti ve din hareketlenmeler dolaysyla gme / grlme
hadiselerini de eklersek bir boyun tarih takibi neredeyse bir milletin tarih takibine
dnmektedir.
Baz aratrmaclar epnilerin tarihte ve gnmzde en etkin olarak yaad yerlerin bata
gelenlerinden olan Harit Havzasna yerleen epnilere daha nceden burada yaayan ve Dou
Romallar tarafndan Hristiyanlatrlm Trkmen boylarnn da nfus olarak katldn
belirtmektedirler (Karahan, K/www.catak.org.tr). epnilerin Trabzon Sancandaki
etkinlikleriyse hibir zaman epni ve Krtn Vilyeti ile snrl kalmamtr. Babakanlk Osmanl

Arivi belgelerinde Kelkitte epnil Cemaati, Gmhanede de Krtnl Cemaati ve


Emiroullar Cemaati adlarna rastlanmaktadr (Trkay, 2001:?). Abdlkadir nana gre XX.
yzyl banda Vakfkebirde 29 epni ky vardr ve epnilerin igal ettii mntka Akhisar
(Aasar) Deresinden balayarak garba/batya doru uzanmaktadr (Smer, 1992:94). Yine bu
yzylda Ofun yukarsndaki vadilerde epnilerin bulunduu bildirilmekte hatta Of erafnn
kendilerini ipni olarak tanmladklar belirtilmektedir. Ofa yakn aykara yresinde bile epni
Ta adl bir yerleim birimi bulunmaktadr (Bostan, TA/VI:302). Of Kazasndaki koyunlarn
Giresun (epni) blgesinde bulunan koyunlar gibi olduu ve Of, aykara, Dernekpazar gibi
yerlerdeki beiklerin epnilerin beiklerinin ayns olduu tespit edilmektedir (Smer,
TDTD/LIX:9). XX. yzyl balarnda Rize Sancana tbi Pazar (Atina) Kazasnda yaayan
Naipoullarnn Tireboludan buraya gelerek yerletikleri ve ayn kazaya bal Derviky
ahalisinin Greleden gelerek kye yerletikleri belirtilmektedir (Bostan, 2002:368). 1916-1918
Rus gali dnemi ise Trabzon-Gmhane-Giresun yresinden 340 bin Trkn igale
uramam dier blgelere g etmesine, g edenlerin de 200 binden fazlasnn muhaceret
esnasnda yaamn yitirmesine sebep olmutur (Telliolu, TS/II:9-10) ki bunlarn nemli
yeknu epnidir.
XIV ile XV. yzyllarda Giresun (epni) ve Krtnde bulunan epnilerin XX. yzyla dein be
asrlk zaman boyunca Trabzon Eyaletinin hemen hemen her tarafna, Rize-Kalkanderekizdere-Pazar kazalarna hatta Arhavi ve Batuma kadar yayldklar bilinmektedir. Gnmzde
de Giresun ve Gmhane yresinin haricinde alpazar, Tonya, Beikdz, Vakfkebir,
Akaabat, Of ve Trabzonda epniler yaamaktadr (Bostan, TA/VI:302). Bunda baka Faruk
Smer, Canik Sanca dhilinde hkmran olan Bafra Emirleri ile Kubadoullarnn[1] epni
olabileceini (Agy, TA/VI:303), Hanefi Bostan da Rumelideki Pomaklarn epni asll olma
ihtimallerinin yksek olduunu beyan etmektedir (Bostan, 2002:370).
2.2.2. epni Yerleim Listeleri
epnilerin btn obalarnn Anadoluya geldiini ve Hazar Denizi tesi Trkmenleri arasnda
hibir epni obas kalmadn syleyen Smer (TDTD/LX:16), XVI.yzylda 43 yerleim yeri
ismiyle 24 Ouz boyu arasnda 9uncu srada olan epnilerin ileri Bakanlnn Trkiyede
Meskn Yerler Klavuzu adl kitabna gre XX.yzylda kendi adyla isimlenen yer saysn 36
olarak tespit etmektedir ki bu da toplamda Afar ve Knktan sonra nc srada olduunu
gstermektedir (Smer, 1999:427). Bu 44 yer ad yle sralanmaktadr:
1. epni Ky Ak ehir Sanca, Doan Hisar Kazas
2. epni Ky Amasya Sanca, Ldik Kazas
3. epni Ky Ankara Sanca, Yaban bd Kazas
4. epni Ky Bey ehir Sanca, G (Kaaklu) Kazas
5. epni Ky Bolu Sanca, Merkez Kazas
6. epni Ky Bolu Sanca, Gerede Kazas
7. epni Ky Bolu Sanca, Mudurnu Kazas
8. epni Ky Bolu Sanca, Mudurnu Kazas
9. epni Ky Bolu Sanca, Mudurnu Kazas
10. epni Ky Boz Ok Sanca, Emlk Kazas
11. epni Ky Canik Sanca, Bayramlu-Satlm Kazas
12. epni Ky Canik Sanca, Bayramlu Kazas
13. epni Ky Canik Sanca, Bayramlu Kazas
14. epni Ky Canik Sanca, Bayramlu Kazas
15. epni-Yusuf Ky Canik Sanca, Bayramlu Kazas
16. epni Ky orum Sanca
17. epni-z Ky orum Sanca
18. epni Ky orum Sanca, Osmanck Kazas
19. epni Ky Hdavendigr Sanca, Kete Kazas
20. epni Ky Hdavendigr Sanca, Aydnck Kazas
21. epni Ky Hdavendigr Sanca, Temrezler Kazas
22. Byk-epni Ky Hdavendigr Sanca, Behram Kazas
23. Kk-epni Ky Hdavendigr Sanca, Behram Kazas

24. epni Ky l Sanca, Mut Kazas


25. epni Ky Karahisar- Sahip Sanca, Sandkl Kazas
26. epni Ky Karahisar- Sahip Sanca, Bolvadin Kazas
27. epni (Aa) Ky Karasi Sanca, Giresun Kazas
28. epni Ky Kastamonu Sanca, Ayandon Kazas
29. epni Ky Kastamonu Sanca, Ayandon Kazas
30. epni Ky Kastamonu Sanca, Ayandon Kazas
32. epni Ky Kastamonu Sanca, Ayandon Kazas
33. epni Ky Kastamonu Sanca, Ayandon Kazas
34. Yaz-epni Ekinlii Kayseriye Sanca, Kibar-Ezmak Kazas
35. epni Ky Kengiri Sanca, Tosya Kazas
36. epni Ekinlii Koca li Sanca, Kandra Kazas
37. epni Ky Konya Sanca, Ala Da Kazas
38. epni Ky Konya Sanca, Ala Da Kazas
39. epni Ky Mara Sanca, Elbistan Kazas
40. Yenice-epni Ky Sivas Sanca, Merkez Kazas
41. Ba-epni Ekinlii Sivas Sanca, Merkez Kazas
41. Alan-epni Ky Sivas Sanca, Sunisa Kazas
41. epni Ky Sultan n Sanca, n n Kazas
42. epni Nahiyesi Trabzon Sanca
43. epni-Gn Ky Trabzon Sanca, Krtn Kazas (1999:417)
Ayn yzyla (XVI) ait defterlerde Vilyet-i epni ile Vilyet-i Krtn adl kazalarn ky
dkmleri de yer almtr. epni Vilyetine bal 59 kyn isimleri u ekilde sralanmtr:
1.
Uzgur Ky Giresun Merkez
2.
Kaya Dibi Mahallesi Giresun Merkez
3.
Seyyid (Seyyitky) Ky Giresun Merkez
4.
Ksrcalu Ky 5.
Gney Ky Giresun Merkez
6.
rper (lper) Ky 7.
Kurtulmu Ky Dereli lesi
8.
Yenice Hisar Ky Giresun Merkez
9.
andrl (andr) Ky Giresun Merkez
10. Alm Yama (Yukaralnl) Ky Giresun Merkez
11. Engzl (Dokuztepe) Ky Keap lesi
12. Sklgan Ky 13. Kara Kilise Ky 14. Aka Kfir Ky 15. Kul ukuru Ky 16. aban Ky 17. Dikici Ky 18. Kara Gne (Gve) Ky Giresun Merkez
19. Semayil (Yce) Ky Dereli lesi
20. Mrsell Ky 21. Tana Deresi Ky 22. Derel Ky le Merkezi
23. Ak Yoma (Akal) Ky Giresun Merkez
24. Kpek Ky 25. Kazanc Ky 26. Yakublu Ky 27. Lapa Ky Giresun Merkez
28. Kaba (Grky) Ky Giresun Merkez
29. iekl Ky Giresun Merkez
30. Bara Ky Giresun Merkez
31. Evliya Ky 32. Firenk Ky 33. Eri Anbar Ky Dereli lesi
34. Umurlu Ky -

35. Ko Doan[2] Ky 36. Kknar (Kknarl) Ky - Dereli lesi


37. Bozca Ky 38. Sarban (Sarvan) Ky Giresun Merkez
39. Malkalu Ky Keap lesi
40. Firuzlu (Alata) Ky Keap lesi
41. Uzun Dere Ky Dereli lesi
42. allu (andral) Ky Giresun Merkez
43. alz Ky 44. Kirbaz Ky 45. Gdl Ky Dereli lesi
46. atak Mahallesi Dereli lesi Akkaya lesi
47. Iklk Ky - Dereli lesi
48. Kuz Aba Ky 49. Ayr Geri Ky 50. Arpa Ky 51. Dz Yer (Dzky) Ky Keap lesi
52. Venazid (Yolii) Mahallesi Keap lesi
53. Hasan Kfir (Karako) Ky Keap lesi
54. Slmenl (Srmenli) Ky Keap lesi
55. Vl Ky 56. Kazanck Ky 57. Cingiren (Yolba) Ky Keap lesi
58. Depecik Manak (Tepeky) Ky Keap lesi
59. alcalu (alca) Ky Dereli lesi (Smer, TDTD/LVIII:11-12)
Yedi (7) Nahiye de denilen Krtn Vilyetinin nahiye ve ky dkm listesi ise u ekildedir:
I. YALIDERE NAHYES
1. Espiyel (Espiye) Ky le Merkezi
2. Cebrail (Cibril) Mahallesi Espiye lesi
3. Anduzlu (Andoz) Mahallesi Espiye lesi Ardurak Ky
4. Demircl Ky Yaldere lesi
5. Yassbahe Ky 6. Orubeyl (Orubey) Ky Yaldere lesi
7. Sarmahmutlu Ky 8. Karacalu Ky 9. Kadsekisi Ky 10. Snur (Snrky) Ky Yaldere lesi
11. Hisarck Ky Yaldere lesi
12. Ahallu Ky Yaldere lesi
13. Talip (Gnece) Ky Yaldere lesi
14. Pelitik Mahallesi Yaldere lesi tepe Ky
15. Kzl Alma Ky Yaldere lesi
16. Demirlce Ky 17. Zankrayk Ky 18. anaklu (anak) Mahallesi Yaldere lesi Akdar Ky
19. Gebe Kilise (alayan) Ky Yaldere lesi
20. Kzlcaukuru Ky 21. Kzlhisar Ky 22. Umutbk Ky Yaldere lesi
23. Kopuzcu Ky 24. Kanlca Ky Yaldere lesi
25. Karaisal (Tepeky) Ky Yaldere lesi
26. Adabk Mahallesi Espiye lesi
27. Atdutan Ky 28. Acakilise Kzllar (Ortaky) Ky Yaldere lesi

29. Ahi ukuru (Akky) Ky Yaldere lesi


30. Akky II. KARABURUN NAHYES
1. smailbeyl Ky Grele lesi
III. ELKYOMLU HASI NAHYES
1. Harid Ky 2. Karabrk Ky anak lesi
3. Avclu Ky 4. Zikavlu Ky 5. Elkerimlihas Ky 6. Kuzca (anak) Ky le Merkezi
7. Kelete (Deregz) Ky anak lesi
8. Manastr Ky 9. Aral Adal Ky 10. Kzlcainek (Sarayky) Ky anak lesi
IV. ALAHNAS NAHYES
1. Alahnas Ky 2. lit Ky Gce lesi
3. ukurlu Ky 4. Arageri Ky Tirebolu lesi
5. Baky 6. Alapelit Ky 7. ekel (eel) Ky Tirebolu lesi
8. Karaukur (Ketenukuru) Ky 9. Kuzky V. KRTN NAHYES
1. Bada maa Alagaturas (Badamikiye) Ky 2. Mekali Ky 3. Bohalu Ky 4. Alayuntlu Ky 5. Alahnas Ky 6. reir Ky 7. Elence (nece) Ky 8. Kabageri (Krgeli) Ky 9. Karaukur Ky Krtn lesi
10. Eynesi (Eynesil) le Merkezi
11. Gk mmet (Satlm) Ky 12. Ouz Ky Beikdz lesi
VI. BAYRAMOLU NAHYES
1. Der (Dikmen) Ky Espiye lesi
2. Kiiky (Gzelyurt Ky) Espiye lesi
3. Oulluca (Avluca) Ky Espiye lesi
4. Aruk Ky 5. Kandavur Ky 6. Kozky Espiye lesi
7. Tanalcuk (Taflanck) Ky Espiye lesi
8. Manastr- slam (alkaya) Ky Espiye lesi
9. epniky Espiye lesi
10. Kurugeri Ky Espiye lesi
11. ncirlik Ky VII. RER NAHYES
1. Karakaya (Ortacami) Ky Tirebolu lesi

2. Boalu (Aa ve Yukar Boal) Ky Grele lesi


3. Lazar Ky 4. Glyar Ky 5. Karake Ky Grele lesi
6. Demirbk Ky 7. Mrted ukuru Ky 8. Boynuyoun Ky Tirebolu lesi
9. Cimide (Karlbel) Ky anak lesi
10. Akelma Ky 11. man Asar Ky 12. Ark Ky 13. Toprak Ky - (Smer, TDTD/LIX:1012)
XV. yzyln ortalarndan itibaren XVII. yzyln ortasna dein Trkiyedeki oymak ve cemaatleri
aratran Yusuf Halaolu, Anadoludaki Cemaatlerin Bal Bulunduklar Ouz Boylar bahsinde
yedinci srada verdii epni Boyunun cemaat saysn 512, hane saysn 22.128, mcerred
vergi saysn da 5.885 olarak tespit etmitir (www.anadoluasiretleri.com). 1650lili yllar
itibariyle tahmini nfuslar da 120 bin civarnda bulunmaktadr. Halaoluna gre ok Gk
Han oullarndan epnilerin Anadoluda yaadklar yerler ylece sralanmaktadr (Agy,
www.anadoluasiretleri.com):
1.Adana (Dndarl, Saram, Yreir)
2.Aksaray (Kohisar)
3.Akehir
4.Amasya
5.Ankara
6.Aydn
7.Bayburd (Kelkid)
8.Birecik (Araban, Merzman, Suru)
9.Bolu (Mudurnu, Todurga)
10.Bozok (Yozgat)
11.ankr
12.orum (Osmanck)
13.Diyarbekir (Bertiz, Savur)
14.el (Mud)
15.Halep
16.Hamid (Eridir, rle)
17.Hdavendigr (Bursa)
18.Karaman
19.Konya
20.Karesi (Giresun, vrindi)
21.Kadirli
22.Kastamonu (Ara, Ayandan, Kre)
23.Kayseri
24.Konya (Alaehir, Alada, Ilgn, Mahmudlar, Turgud)
25.Ktahya
26.Mara
27.Nide
28.Ordu (nye)
29.Samsun (Kavak)
30.Sivas
31.Trabzon (epni, Krtn)
XV il XIX. yzyllar arasnda Osmanl arivlerine dayanarak aratrma yapan Cevdet Trkay
lke snrlar iinde epni, epni-yi unkar, epniyan, epnil, epnibor, epni Kandemir ve
epnihaclu adlaryla yaam sren epnilerin Trabzon, Karesi, Sivas, Tokat, Aksaray, Urfa,
Saruhan, Kefe, Karahisar- ark, Kocaeli, Kayseri, Adana, ldr, Erzurum, Kars, Ahska, Halep,
Aydn, Ktahya, Akehir, Canik, Hamid, el, Bozok, Mara, Karaman, Soma, Rumkale, Birecik,
Paa (Dimetoka), Mudanya kaza ve sancaklarnda oturduklarn ifade etmektedir (Bostan,
TA/VI:307). Yusuf Halaolu da epnilerin Halep Trkmenleri iinde Rakka, Bozulus
Trkmenleri iinde de Ankara Keskin ve ereflikohisar, Balkesir, Manisa, Aydn, Trabzon,

Giresun, Grele, Torul, Krtn, Mara, Adana, Konya, orum ve Isparta Glhisarda
yaadklarn kaydetmektedir (Agy, TA/VI:307).
epni boyunun Anadoluda XX. yzyl itibariyle durumunu ise Ege yerelinde yine Faruk Smer,
Trkiye genelinde ise Tuncer Glensoy karmlardr. Ege ve Gney Marmara blgelerinde
yaayan epniler ve yerleim alanlar yledir:
I. BALIKESR Merkez Kyler: 1.Karamanlar, 2.ukur Hseyin, 3.Bahedere (Kavak Ba),
4.oraklk (iner), 5.Aynaolu, 6.Dpecik, 7.Ortamandra, 8.Kabukdere (Stkr),
9.Deliklita, 10.Yaylack, 11.Kteyli, 12.Gkeren, 13.Macarlar, 14.Kukaya, 15.Yeiller.
Bigadi Kyleri: 15.nkaya, 16.iftlik, 17.Gvem, 18.Akyar, 19.Elyapan, 20.Yumruklu,
21.Kozpnar.
Manyas Kyleri: 22.Kapakl, 23.Kalebayr.
Balya Kyleri: 24.Kocabk, 25.Deirmendere.
Sndrg Kylerinden; 26.Cehennemdere (Koca Sinan),
Kepsut Kylerinden; 27.Armutlu,
Susurluk Kylerinden; 28.Danaveli,
vrindi Kylerinden; 29.Soanbk.
II. ZMR Bergama Kyleri: 1.Sardere, 2.Narlca, 3.Tepeky, 4.Pnarky, 5.Karalar,
6.Delikta.
Mustafakemalpaa Kyleri: 7.Hamzababa, 8.Zeamet.
III. MANSA Saruhanl Kyleri: 1.epni Harmandal, 2.epni Muradiye, 3.Kemiklidere,
4.Tirke.
Akhisar Kyleri: 5.Snnetiler, 6.Yataan.
Turgutlu Kyleri: 7.epni Bekta, 8.epnidere, 9.Gkgedik.
Soma Kyleri: 10.Karaam, 11.Ularca.
IV. AYDIN Merkez Kylerden; 1.Terziler,
Tire Kylerinden; 2.ayrlar (ayba).
Ske Kylerinden 3.Sagular, 4.Helvaclar. (TDTD/LX:13-14)
Trkiye genelinde ise Ouz boylar srasna uygun olarak verilen epni (etmi) Boyunun
Anadoludaki dalm ise u ekildedir:
1. epni Afyon li, Sandkl lesi, Hocalar Ky
2. etmi (Ldik) Amasya li, Gmhacky lesi
3. epni abanl Ankara li, ereflikohisar lesi, Aaren Ky
4. epni Balkesir li, Bandrma lesi, Edincik Ky
5. Yeni epni (erkezetni) Bilecik li, Bozyk lesi
6. Yrk etmi Bilecik li, Bozyk lesi
7. epni Bolu Merkez
8. epni Bolu li, Mudurnu lesi
9. epni Bursa li, Mudanya lesi
10. Kk etmi anakkale Merkez, Kkkuyu Buca
11. Byk etmi (Yeilyurt) anakkale li, Ezine lesi
12. etmi orum li, skilip lesi
13. Glet etmi orum li, Karg lesi
14. epni Giresun li, Espiye lesi
15. etmi (ayrl) zmir li, Tire lesi
16. epni Kastamonu li, atalzeytin lesi
17. etmi Kastamonu li, Takpr lesi
18. epni Kastamonu li, Tosya lesi
19. epni (iekda) Krehir Merkez
20. etmi Konya li, Beyehir lesi, zml Beldesi
21. etme Konya li, Doanhisar lesi
22. etmi Konya li, Hadm lesi, Takent Beldesi
23. epniharmandal (Yobazharmandal) Manisa li, Saruhanl lesi
24. epnimuradiye Manisa li, Saruhanl lesi

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

epnibekta Manisa li, Turgutlu ilesi


epnidere Manisa li, Turgutlu lesi
epni Samsun li, Alaam lesi
itme Sivas li, Divrii lesi, Gedikpaa Ky
epni Sivas li, Gemerek lesi
Dereepni (Ktepni) Yozgat li, Boazlyan lesi
Yazepni Yozgat li, Boazlayan lesi (Glensoy, THBAY/1979:88-89)

http://suleymanpekin.com/103_icerik-cepnilerde-yerlesim.aspx