Iifft6s

SERVEI INTEGRAT DE

cTsTIÓ DE CUINES

Seu Social i Administració Ctra. de la Vila, 11 . 08840 Viladecans

teI. 93 647 24

50

.

fax 93 659 02 59

Cuina Central Indústria, 401-425 (esq. c/Tortosa) . 08918 Badalona tel.93460 8989 . fax934601.446 R.S.I: 26.04698 CAT. C.I.F: A-58033978

e-mail: comer cial@ alifr e s. c o m
zowut.al ifres.com

MENÚS PER A MENIADORS ESCOLARS
Setembre, Octubre i Novembre del 2010

Setembre 2010
Espaguetis a la bolonyesa Vichvssoise amb roétes de pa

Mongetes tendres amb
patata bullida

Paella de peix

(tomáquet i carn picada)

Filet de lluq arrebossat amb enciam, pastanaga i olives

Llom de porc a Ia planxa amb all i julivert. Enciam, pastanaga i cogombre

Pernilets de pollastre al forn amb ceba i patates

Tiuita a la francesa amb tall de formatge

Pa i

Fruita del temps

Pa

i Fruita del temps

Pa

i Iogurt

Pa

i Fruita del temps

r.+Mongeta tendra amb
patates bullides

r5-

lu-

I t-

Empedrat de cigrons (tomáquet, tonyina i olives)

Amanida d' arrós amb Amanida de patates freda Macarrons amb tomáquet i formatge pernil dolg, blat de moro i (tomáquet, cogombre i pésols tonyina i ou dur)

c
o
O
/É,

Salsitxes de porc amb Escalopa d'au arrebossada enciam, cogombre i moresc amb enciam, soia i

Mandonguilles de vedella
a la

jardinera amb

Filet de llug a la cassola amb patates a daus

Tiuita d'espinacs amb enciam, moresc i olives

tomáquet
Pa i Fruita del temps Pa i Flam

pastanaga i pésols
Pa

O

6

i Fruita del temps

Pa i

Fruita del temps

Pa i Macedónia

_a
Amanida de llagos (amb pernil dolq, ou pésols)

A_ L+

ad

6 6 o

i

Bledes amb patates

bullides

Paella de peix

ceba, pastanaga i

Llenties estofades amb tomáquet

Crema de carbassó freda

o o .ó

I
6
C'

Pollastre al forn amb
patates i pastanaga

Fricandó de vedella amb suc i xampinyons

Croquetes de pollastre amb enciam, soia i tomáquet

Gall a la pianxa amb enciam,cogombre i remolatxa
Pa

Botifarra de pagés a la graella amb enciam, olives i soia
Pa i

o d ¡i
5

Pa i Fruita del temps

l'a I llesdues de Doma
amh rÁiolí .lo inol

Pa i

Fruita del temps

i Iogurt

Fruita del temps

O

o
É

Espinacs a la catalana amb patates i panses

Amanida de pasta de
colors amb tonyina, *maionesa i pebrot

Cigrons estofats amb xoriqo

Amanida de patata freda
(tomáquet, cogombre tonyina i ou dur)

i

o
cd 16

k A
E

o 6 6 O 0

tuita

de patates amb enciam, soia i olives

Pit de pollastre a la planxa amb tomáquet natural

Hamburguesa de vedella a la planxa amb enciam, cogombre i moresc
Pa

Llom en salsa amb xampinyons i pastanaga

tr
e -6N ;.n

o.¡ bp OE
dg. Ot Eñ

Pa

i Natilla

Pa i

Fruita del temps

i Fruita del temps

Pa i

Fruita del temps

6.!

ü*
G;: ¿d aH y-E -o oJ! i: só

Octubre 2010

Rosada a Ia graella amb

patates ñegides

Pa

i Fruita del temps

4
Espaguetis a Ia italiana (amb tomáquet i formatge)

6
Amanida d'a¡rós
(pastanaga, sticks, olives moresc)

7
Remenat de patata i ou
Pésols, mongeta tendra

i

Llenties guisades amb arrds

i

pastanaga

o o
,(6

Calamars arrebossats amb enciam, tomáquet i soia

Llom a la graella amb enciam, olives i api

Filet de lluq al fom amb
salsa de tomáquet

Pollashe a I'ast amb enciam,

Mandonguilles de vedella
amb salsa, patata pastanaga

cogombre i remolatxa

i

o

Pa i Fruita del temps

Pa

i Iogurt

Pa

i Fruita del temps

Pa i Fruita del temps

Pa

i Bol de kiwi i pera

t3
6
.d

t+
Amanida de mongetes
blanques

15
Sopa minestrone amb ca¡bassó i pastanaga

6 o 6 o

Canelons "rossini" (de cam)

(pastanag4 tomáquet tonyina)

i

o 6

5
o
e
F

Fricandó de vedella amb xampinyons

Bocinets de rap amb enclam/ moresc 1sola

Cuixetes de pollastre a la cassola amb patates

Truita de carbassó amb
enciam, tomáquet i olives

.6
O

Pa

i Fruita del temps

Pa i Fruita del temps

Pa

i Naülles

Pa i Fruita de1 temps

o o 5r
(6 .d

Arrds a la cubana (amb tomáquet i ou dur)

Crema de verdures (patata, carbassó, api, porro) amb rostes de pa

Cigrons estofats amb patata

Sopa d'au amb galets

Esprals a Ia italiana
(amb tomáquet i formatge)

o o. o
(! d U É

Bocinets de lluq a la graella amb enciam, remolaka i api

Mandonguilles de vedella
amb salsa, pastanaga i pésols
Pa i Fruita del temps

Pollasfe rostit amb enciam,
soia

i moresc

Filet d'halibut amb salsa marinera i patates rosses

Salsitxes de porc a la

plarxa

amb enciam, cogombre

i

o

olives
Pa i Fruita del temps
Pa

sN

Pa
FA O¿D 96

i Flam

i macedónia de fruita

Pa i Fruita del temps

Bledes amb patata
a. ,6H d* a6

i

pastanaga bullides

Escudella catalana (galets, col i patates)

-21

Llenties cassolanes amb
arrós

Macarrons
(tomáquet, tonyina

i

guisades amb -29- porc costella
Patates de

formatge)

aX
Y_E

Éa) O* .d rd (c9 .=o 6 r) J;

Hamburguesa de vedella a la planxa amb patates fregides
Pa

Pollastre a la graella amb enciam, cogombre i olives

Truita a la paisana amb Llomalfomamb salsaamb enciam, remolatxa i moresc xampinyons i patata

Filet de bacallá arrebossat
amb enciam,.pastanaga sola
I'a 1l(od¿ürxes de tarofla amh mel

i

i Fruita del temps

Pa

i Iogurt

Pa

i Fruita del temps

Pa i Fruita del temps

Novembre 2010
Sopa de brou amb verdures

Arrds blanc amb tomáquet

Mongetes blanques guisades amb verdures

Fideus a la marinera amb sépia

Botifarra del país amb
samfaina

amb enciam, olives j

Truita de carbassó cogombre

Calamars a la romana amb enciam, formatge i pastanaga

Cuixetes de pollastre rostides amb enciam, tomáquet i soia
Pa

Pa i Fruita del temps

Pa

i Fruita del temps

Pa

i Flam

i Fruita del temps

oGalets a la italiana (amb tomáquet i formatge)
Sopa de peix amb llavors de meló

IICigrons estofades amb verdures
Arrós amb tordquet, pemil

i verdures

Crema de verdures amb rostes de pa

Mandonguilles de vedella
0 'd
,aÚ

o

tr

guisades amb suc pastanaga

i

Pit de pollastre arrebossat amb enciam, remolatxa i
cogombre
Pa i

Filet de rosada al fom amb enciam, soia i olives

Truita de patata i tonyina amb tomáquet amanit

Canelons de carn amb

beixamel gratinats

o

Pa i Fruita del temps

Iogurt

Pa

i Fruita del temps

Pa i Fruita del temps

Pa i Préssec amb almívar

I9Remenat de patates i ou
Llenties estofades amb arrds

c

(6

Sopa d'au amb fideus

Mongeta tendra i patates

bullides

Arrds a la cubana (tomáquet i ou dur)

O

O O O

d
51

Salsitxes del país amb enciam, remolatxa i

Filet de bruixa a la planxa amb daus de patates

tomáquet
Pa

Pollastre rostit amb Llibrets de pemil i formatge albergínia i carbassó al forn amb enciam, cogombre i moresc
Pa i Fruita del temps _Pa i Fruita del temps

Hambwguesa de vedella la planxa amb enciam,
pastanaga r ohves
Pa i Fruita del temps

a

6

'o
o o o
di

i Natilles

Pa i Fruita del temps

L+

A_

Espinacs, pastanaga i patata Sopa de pollashe amb pasta

bullida

o
d

-LJ

Cigrons estofats amb sofrégit de ceba, pebrot
pastanaga

Arrós tres delícies amb

i

pemil dolq, pésols i
pastanaga

Macarrons amb tomáquet gratinats (amb f ormatge)

o o,
I

o
ñ
d

Nuggets d'au fregits amb enciam, tomáquet i olives

Estofat de vedella amb salsa

i xampinyons

Gall dindi al forn amb patates fregides

Truita de patata i carbassó
amb enciam, moresc i soia

Filet de salmó a la planxa
amb enciam, cogombre pastanaga
Pa i Fruita del temps

i

9

o
vN

liL
FO ób 9d ¡O.

Pa i Maceddnia de

fruita

Pa i Fruita del temps

Pa i Fruita del temps

Pa i Flam

Sopa d'au amb llavors de
C. ,!ú id 6*

meló

Mongetes blanques estofades amb verdures i patata

¿*
/6 ó!

o9 oii qoi

Contracuixa arrebossada
amb enciam, cogombre moresc

-o oÉ 'ú6
69 'lo 6 r)

i

Mandonguilles de vedella
amb pésols i pastanaga

Pa

i Iogurt

Pa

i Fruita del temps

SETEMBRE
DIMARTS
DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DILLUNS DIMARTS
DIMECRES

Drlous
DIVENDITES

DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS

07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21, 22 23 24 27 28 29 30 05 04 05 06 07 08 11, 13 1,4 15 18 19 20 21, 22 26 27 28 29 30 02 03 04 05 08 09 10 11, 12 15 1,6 17 18 \9 22 23 24 25 26 29 30

Arrós amb verdures Thllarines amb tomáquet i formatge Amanida de llenties Brdquil saltejat amb pemil Amanida d'estiu amb pinya Espaguetisbolonyesa Sopa d'arrós
Espinacs saltejats amb panses Pastel de patata Arrós amb tomáquet Macarrons a la carbonara Puré de mongetes blanques

Col-i-flor gratinada
Pésols saltejats amb

Pollastre al fom amb llimona i bresa Ous ferrats amb patates Bistec de vedella amb xampinyons Calamars a la romana amb amanida Truita de tonyina amb formatge Hamburgu.eses de vedella amb carbassó Croquetes de pemil amb amanida Pollastre al fom amb patates Filet de lluq a la plarxa amb tomáquet amanit Llibrets de formatge i pernil dolg amb amanida Rap a la graella amb amanida Pollastre al fom amb verdures Truita al gust amb amanida

pemil

Galets a la italiana (tomáquet i formatge) Sopa de pasta Arrds saltejat amb verdures

Minestra de verdures

Pizzade tonyina Bunyols de bacallA amb amanida Tonyina amb ceba i tomáquet Truita de patates amb enciam i moresc Conill arrebossat amb olives i cogombre

OCTUBRE
DIVENDRES DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Empedrat de mongetes blanques Cigrons guisats ambverdures Bledes amb patata
Sopa de pasta Arrós de pollastre i verdures Cintes al gust Llenties saltejades amb pemil Pu¡é de patata amb sobrassada Espaguetis a la carbonara Pésols amb patata Cintes al gust Crema de xampinyons Ensaladilla russa Arrds amb pollaske i verdures Mongetes amb patata Amanida de pasta Macarrons amb tomáquet Arrds tres delícies Cigrons saltejats amb pemil Sopa d'au amb pasta

Biquini de formatge i pemil dolg
Contracuixa d'au a Ia graella amb amanida Truita d'espinacs amb ama¡ida Croquetes amb amanida Remenat de verdures Rosada a la graella amb amanida Pollastre amb verdures al wok Bistec a la graella amb albergínia Tonyina amb samfaina Ous escalfats i amanida Pollastre al fom amb patates fregides Hamburgueses a la graella amb tomáquet al fom Truita al gust amb amanida Llibrets de formatge i pemil dolg amb amanida Palets de llug amb amanida Ous al plat amb pésols, tomáquet i pemil Rotllet de vedella amb amanida
Salmó a la crema Flamenquins amb carbassó Cuixetes de pollastre al fom amb patates

DILLUNS
DIMECRES DIJOUS DTVENDRES

DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

NOVEMBRE
DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Mongetes saltejades amb tomáquet Macarrons amb tomáquet i formatge Sopa de verdures Arrós amb verdures Brdquil amb pemil Arrós tres delícies Espaguetis a la bolonyesa Crema de pastanaga amb rostes de pa Llenües guisades amb arrós

Biquini de formatge i pemil dotg
Filet de gall arrebossat amb _ tomáquet natural Pa amb tomáquet i embotit Hamburguesa de vedella amb albergínies Bruixa a Ia meuniére amb amanida Rotlles de pemil dolq i formatge amb amanida Remenat d'ou amb pernil Pollastre al fom amb verduretes Filet de porc a la crema Crestes de tonyina amb amanida Mitjanes de xai amb amanida Nero amb salsa i patates Tonyina amb pisto
Pollastre a la graella amb enciam a la graella amb tomáquet i olives Croquetes amb amanida Filet de vedella a la planxa amb carbassó

DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS

Minestra de verdures

Arós

caldós amb costella

Pésols saltejats amb

pemil

DIVENDRES DILLUNS DIMARTS
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Tortellinis amb tomáquet Crema de xampinyons Arrds saltejat amb verdures Galets a la italiana Esnaladilla russa
Puré de carbassó amb rostes de pa Sopa de rap amb pasta Mongetes tendres amb patata Macarrons a la bolonyesa

Llom

Pizzade tonyina
Ous al plat Rap a la planxa amb amanida Salsitxes d'au amb amanida

DILLUNS DIMARTS

La fruita del mes es valorará tenint en compte el mercat i Ia temporada en que estem; durant els quatre dies de la setmana la fruita será dferent. *Comercial o elaborada a partir d'ou pasteuritzat.

Alifftds

I-¿'alimentació s'ha d'anar adaptant a les diferents condicions climátiques. La tardor es caracteritza ry: aixó cal preparar i immunilzar el nostre pluggs,la falta de sol i liaparició de grips.i refredats; per l?.Ti9ld-l-.*f:..b,u}* !:*p:Illrl"t.1"s órgalisme amb una correóte aliment"ació i aprofitar els productes de temporada que ens aporten vitámines i minerals per afrontar les noves cohdicions climátiques.

Hem de revitalilzar iremineratilizar elnostre cos amb una dieta nutritiva, completa i amb calories, consumint aliments energétics.
Si el clima ens acompanya podem comenqar a

gaudir de plats calents com són les llegums estofades, sopes calerttes i no gleixoses que ens aporten-energia, proteihes vegetals, vitaminés, minerals i són beneficioses nei la nostre salut perQué afavore-ixen- la regulació"intestinal i ajuden a millorar ' el colesterol

sang¡rini.

fruits secs com les nous, castanyes, avellanes i ametlles, que és caracteritzen ser aliments molt energétics i a més a més tenen una bona font de vitaminbs, calci i greix de Per
Es recomana menjar

bona qualitat.

Les fruites de temporada més destacables són: el ra'im, Ilfiga,la p^oma,la p-era, el kiwi, el codonyat, Ia mora i Ia taronja que cont_enen_grans. quantitats de vitamina C, mineráls antioxidants que ajuden a protegir dels refredats i lés grips.

i

La verdura de la tardor és la de més qualitat i la més gustosa. És rica en fibra i al mercat podem r trobar gran varietat de bledes, carxofés, api, albergíniés, cols, espinacs i

pebrots.

Un dels productes més característics d'aquestes dates són els bolets, un ingredient imprescindible per la preparació de molts plats ja sigui óom a component principal o fins"i tot únic. '
Es poden

fer saltats, amb all, ala graella, remenats amb ou...

La tardor també és larnillor época per menjars.arn de.caqa-(conills, llebres, ánec i aus silvestres) qu.e tenen un¡ivell relativameht baix en greix. També és troben varietats de peixos com la tonyiná, gall,llengYtdo, llubina,.meÍo, rap, sardiñes i marisc. S'ha de incrementar el consum de peixblau que és molt bo per la salut cardiavoascular. Aquesta época de I any,és la ideal per renovar el rebost d'aliments periples (arrós, pasta, farina...) perqué en el mercat tr-obarem els de la última collita.
És la,temporada on es celebra la Castanyada la-vigília de Tot Sants, una festa per gaudir amb la família i els amics i on no poden faltar e1s panellei=s i les castanyes torrades.

Recorda.que cal meniar sa consumint els productes típics de la tardor les estacions més fredes.

i

així, preparar el cos per

Departament de Dietética i Nutrició Alifres SA
Patricia ]ovells Dietista 46742953 menus@alifres.com

Els menús dissenyats per Alifres SA estan planificats seguint les recomanacions nutricionals del Departament d'Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya.
Alifres SA
es reserua el

dret de modificar els menús per causes justificables

Aliff6s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful