You are on page 1of 161

'r'HE P'E,RPARIMI

Albanian miuS'ln!.,'hed, M'ODt.bl:y ~e* 'Owned and Published 'by tho Albatwm "ubJishiDg C'om.p8Dy. ISG WEST IGS'rd SnDT'! NEW YOB;X, N. '1".

.tml1'l !if

=

.. ,

-

=:

=

...

...

-

-

:::

__

~Inn

~11'IJllmnllnnIIIII1IIUnlllnnIIIUillumlllmlllllnllmlllun1IIIIInlunllllllllllllnmnillill'lili un II mill unll un II UIUIH:i

= -- . -- - -- - =

..... _,

a ==

KEND'ONJES SHQI,PT ARE !

D'ONI.'TA.DOTOJME ~ rpERP'ARIMINU T'E

PERDY JAVESHM,E?

A'HEBE,j ;NIDIBMONAliI·ME~PAJTIME,~

REKLL.AMA,

DHE LmNDE·T"AR'ESYHESHME~ DHE JU-VEB.TETOlME, ZOTERINJt QE

ME-mE PERIOD, FAEE~TE·"SBKUBT'EK DOT

E-KINI ~"P'EB,P'ARIMIN"·

DHE..'TE-PER1 AVESlIME, A ItOMA.

SHQIPETAltE I nmENI'J)E.DYKE-,D O'BE'ZUAR, PAJTlMET

PERFAQESO'NJESVE) TANE:

NDIHMONI·BOTONJES.IT'·EPERP',AltlMIT TE·OILIT

,DOT·JU'·IENE ,Mm'ENl.OHTES·P'E'It·GJITlIElfJE.

~ ==

- ~

i.numnnmI1UUnUUIUIUn.IIIUllnllUIUIUIUlUI'I1IIUIIIIIUUIIUUIUnnIIUnlIlnIIIUUIIIIIIIIIUlllllnIIIIUllllllllllnlll~

'l'ln~

-

-

__ ,

-,

-

-

-

-

~

- ~

..... ......

-

-_

-

~

-

_~

-

-

-

--

- ......

.......

-

-

-

-

~

-

-

_-

--

-

-

-

_, - ~

-

-

-

-

-

-

~

- _-

_,

_, -

-

-

-

~

~

-

-

-

-

~

-

-...

-

-

_-

,..,_ , ...... ~ ,_

-

- ~

-

- _

Ulll~

I.i4;Jitim.tl~.. H~.k~liImll~d l~lI!!!l1 ilIb,~~oB~Um

~,J:M~r~ ·ljlagl.tbol'lJ' ftT]'a!rilo .

DO'relh,triIno~ i(B' Il&\ ,defgfi!~(1'Q. BOI1iQl!I!!iE! '1iI~' lo, 'p:r!3}!1l Bolli lIi1:~,d!C:lll. •

.l.rUk'II~I;t iF"· me 'l'4'c·

l!:!tllbltdm, ta ' hdlC!ll!"

"'P£,R PA RlM'.! ",

~Pii':.H:"OHESHiil.n~; iI1!:O~lD:&l""UElI ,SHQIP Q'ftG~N ~iP,o"lturr' i8J:ml."~1iI: :Ii!:Oi'fOU:&1i" .'_ I'ii!; ~ ~nJ!iAJ

~lIie"l:!~ 'Il"'~\iliO~d!'~l!!QI man Ima:~~or' J!.1nll 30!, 1~16', a't tl'!!ii' f'OJt 'Qf:lir:~ aC; N'CI\'I' YOTk,. N. V. u.l!l(l.'~ ni(l. A~L ,~~ HQI~~b ~ ~'S~.

lI~An!m'". 'I e\r~I1I1J Il!iJmA. Iii t.j I:l,t'r'~ n'il k!!c-e "'r\'e!J~j!m •. "P:E!IU"AR~!Ji~l~

D~:r: moj,. :SIJa. No. • .N~:W l'or,k;,N'. 'Y. S~b~·o~~'I.HMII'! for o~C!, y,,&r .. ~ • " .•••• ~I.J 'j)

.Ii!~nm. ~lll' !>n,oU !11'1!)~. , " •• ~:& .. "

TI.IA~ A.S, LIGORY 'Tf~!!!lIIU'6;r' If: $ftr:'lI,DIl'.F

NO.8.

PIESA

NdQlree.s ym~ t Clritiiu: ¥91'fi'j' Idbc' ~bp:l~

'Illuim qc' l;y villito Dlli- 81en~~'~[mkJez f1'111i! u,j,~ l't.b.lll:a.UJI'b a:1lJ~' t p~'r.e S'B vit~ Iql! k.a,IO:JII pel' kl!n,dra~il! d:tl "~DIO ,dl'irim ~ nud! •• '!l~ 'dti 1:91'i jt3 ~den p~,,~:, " UI:''i''' Shqi. ,etUe't ~~. lujJ;,tl!'e, '~c: tie !l'~rOOUIt'~.

U.sbbeum. d11C1!l1Ii Mtretoh·f., Shfli· IPiffr:hl~ ~kne dlb,c- por' d:iitu: ~kiu ,8,b!!Jl~[lil!' 'tA"lt'e't Dga .Il!ju- 'Ii'II!'!l~ qe jil~ue mi.uduiI'" Pg.~ IJjo, D~nUIS~ ,t,c .ellllikur; !i1- ~el' t'Q,,;~reu hel'llil Ik· mi, .P3fQ' di'h ·1111 • IItj,QUit l~~re.! ~ 'd(l' gj~ 'til'!. vf'btgr~ .60 :~e :sh(l~ljit~" db!} nlalt'iu QT.il'i;p~, ,dubj UIllbuir' dlll.c' Iii': ml!il t' v'IiIIG,ole.~ shprGsc" ~~e' :neUi mtUl· dim ~j,e -dlit leO kll:h iilHlll I}1i',8i~e'? dll'cte

l'\~nl!1l De tl ~ t~8iii. •

N'C'l;i\c'e m~gimwl ,p,ra]) I' dl1lkl~j DUM Il'IlOil!! I~del!' soy gjitb te kc,i:f!t, dhe' "ifCij!. j,el dilil e g~j/£lri.1;llIll; qono knullil e'MIiI u:~. :Idi.lt" m. sOlng~ ~l\I, ba IlikNm,i, dh, Dg;~ f1~O S0LDund,j e 'e ~e" - ~~Q 111'111 ''''~tl~l'Ieu;iIf.l· i9Dr~ d!1II.1.l ' tli 1ll.\Pii!Ui: hI',.' ;~,au:grn~tC'" dh'l ,e!!,mmn ,~r. m~~ntltj 'Q;IJb It ~Nl~ f ,~h ;0' A. ,J. Y. [pO \'fI bdiQjlw edllC ~pt e'kic:s~jJ ,cUte ~ dhc' ~HI' 1Nl1~1If~ n 'ate rnge • ei IIIJ! eu"If . e ,!;ji(.h 'Ildirm 'lijlil pl.I na1liJ,p' 1)1 'gil" minJel -

:::5 I'Jnjilllf~Ol~ ·ta ~~;gi"iIL"im ~~ml~ tagll!ilhii, rlruiil d~b:}ll mt: ~lJld'Il:17i'me. db, b~ ~b(l~.J'ii IIJIC Sbq'llilritl Ilot orh'ci III d.11l ,lnll) . 'e'm'': madlb s· c.h j?'i!l 1'1 kJGltm'!Yr'l.l~ca , ' tOlll· djjllIllilt" ~~m d ub~~ G.U~ Wj,8~Cli' n:n.~! Ie edhiflw dille mlllj'iil \'e h rim tn' lajm' Ilil:lii)'S 1m' qlli: vjiDl perdi 0 np8 Kry fL"'eleL " E'!i'r>Oi~ ~ dl~~ w t~ "bu.ms ill k,e'~J'1i'e';';'" majl.'il ji"n~ le u~hnn.t ~ !"qip enl] .

Kllj,til'tlllii ~" I'll. b to~i.~ 8iqi!11t"ht:ft'. Ii Jl.f111! la SI!iIlf~P ~ t'e fiiQi "". U 'hlfnllLh ' um

me ~ja~el' bmIle' i{Dl' d('igjO'~I!lIUI qe I . ~~~ i fO:fiU\on iJlliilllllls.(}" po 'Ilir;!D n,'gc- dft!!' rur~e E1, ~i:me tJ~ rtlljllUe mil (lyhimf dh~ dUB.mtJe IfIls0jnrue ne ,ibeD. ;tHBI q k 0 "'lOjii! so't ,e~'" cSlI1'It , 't h: UU.fllmi~U'ia.1 apt! uga ''1" .d~'b@[IIut ti Rlbu he eud.eJ't'l1 i'l IdI,~rJWf'Ul ~ , a,j ,r'

EDITORIAL.E.

aOe Ul Itt), p~t illlT bu.ndc'l1 kloimb cWi.l'\~~ ·po I~Q .'!\l ~'Uknr~ es!}Jl~ ",,"je-t;sl]~. ji! BUZli P,f]~k~:RIT~ cme bo ,ojni!! 'Stl'tue: ,~tyn,;,lL' a" Pc'rp.tl'illIDml("' dille It!cUa ,u_ n de:f,gua mBa. frhiW~dJil~pb~a.

DGJS'IIUI' .' 'Sbqip liU'\C\'Ie m~ Shqipr.:. tartll qc j' n~liIilli'l!' i.l!lh~ pOi b h u 111,) rH~l:'toU9gwte ;Sbqip~~i:IIl',o U{I ,j ... pWu l~

• kll'~llillt;@jtml~~ qe Shll!ipetal'~ di ~,i t..c ~ta'l1!. roje e!lUlHrr1n lil [nm:mWJt'}S d, ,dm,!:, gjiih ash Ell u, j<!pins!itpresa qe' b)) 1i'~~llj,,·~ kui' ju ""j ~Q d.ID~.[l ]1 ~r iD'IH:r~C$~ dothl.ll~ .ojne. S'j,~Uude :Stulipe'~:R~kH: ~~e e!iln.;~ se kCili'kojlll~ q~ l!liIIb ... ifclu.ih t e~)~iI' t,.~ ~eu!ii)U te uE,JEr'JciI'FE Sl!IQrp'E,'rARE."

:Sab.lltonm " g.J:U~I,~ :gaJZIC ,nn madllm

umflj ~olt1!b~'br ~,j Dmr~~I!'~ ,Die mm,",

h~i:'iOiI:Ii qe di:r.!lEl umjl 'c'sh~, njl[!' 'iilC " Nmd· hlli:Ji dh!,'! ~beD sI!IJtk,e't gal:; ~~ ,~ ib(lU:'"l' ,bitJd Dt' Cormll') mo' gll,zllllut g kornlil~v'l!l bt~:q., ~di~ilN!i!iJbe;I~; (te' hI mUm-! de 'rJl!' lDlprlflj,,!!' t'il ,d~jhn 'S. '~l~~peb~e., dh .wi 'tJt:,jI' ib'idWo ,ei. :dif;)' T, l,rl:i.u. Po ,trlh iijllSl'.lihU ,d dtlH ]]IiII~bl!l]ln~l1[' 'Aw ~Ji1I,",~ ,J ,c'tjC'r ~" h~ 'l)~~~El·v~.Rbulu OI"H-~ II IlI!rr,llIyjRve. julP' (l~nk~r~,. Ji. -"w e ... iwm,· i mli !roj: .. hmr.. dhlll ~cmi I!l.IlVQj .,p~1i' nj'lil gnl:;·po£or1!'.

.1li.m~dJflj jlQ' '!I'ch(, ~flqC urul'!: d~ru~!ll

~erui ~~ IH!fthElf,~, po pE',lt'k.m Il',;u:i ~

IdiWhe kNZ jlt!mi dt~(·, ku ..;'·j,~m; uh~[ mMidhcIWli 1jI~[h U \1! .,IT'ilB "" oI1h~' "dnh~~ n~ I!u~~~jm I' jmk toil hOUiLl, "~ dubt'l inll (.'b'[, ,I' do In m"nl ~1I Jm UIUDf!:jlll": ~ y A'j[~n '"'N ~... (I i'!' ~Ihpr!~ ~u\ri! 1~lll:~bm,c.u ~OJIIle ,fA.'']'ft.-\. d/o~ liIlJu.ml.~!a h~ IH·:dn~ j,~l.,!>i ., 1!9 me ')wU111I C' P (. ~. pr'ibflll~lr!l.

"1 1.!iim~mlli m ujl~m'l' ~ 'UUlWi'I, dukl' 111~ ~iir: Sbqip'@~'in ~ j~~,eSkJin.il't ntu 3~n~b~l'£i~ Ie robclri~'e ,dbc ~l1!!ulllhu PI ~!L'1!;, ~, "111~,e2!ell1'w 'U\Iil:~' .,t" I.Ilii1lrrl11 Jfr.~o:rI!U~. P'~' ':

Nle (l.d~~o .so k,~to nUl [l, i,m~t':e - ru jilil do nC\"Qja eh re ,~io lDo,.dl.e:m.i db ILl' R:i:~.scU(i:j, JJO u.c Qi1lfllC' e ka qdtm .. ~" 'tjer,1Ii ,;dil'l'lll b:~w. jane tlfi! ,sTgU'rl Dhwp~'iima':t '1't3Wi~ne, q:. . hqiprtan iiiii .,C'noJiti rrl!JJrqi.L~:r do dibe t h:r ItJm!j,,,, dh~ cb' riQ .k!~mb tjlil'tl~r, ieiH ~e" ,,"'on H rclU!l'u'Jlc', '!;'IJ!ll"8,lil!if1l Ilj,_ 'fQ:J{~\ I~ ilw UIl,tli!l q 'qlJ.b~~ snQIPERI.

JllU,ft,1li dot PIlJ!laj tb@I!J'~ ea, paqe dot k.cmi fholl" 'Ill' Cj~fC' ,tUh' it ~e I

. bpl'c.'il]. Sb'k:QDollll'ik'llIJUflij, ,dhc .ukoji~e' j.a"l'd. Po ajo 'q'll: IilUU!:t e tho-nli~. ~.sM', ~N;! ,~"Ilitti':~ 'edl1.@'"jcr m I gj,fst'udiligori'sht.

~f®'____

EH.DERmI I'VER'TE'r" PER"'..LLBPLUttll.

Pu m:.', .". jet ~~'rl9~'~l, lJ'ctl1l a.:r~o tt' ,I)jlr~ln~' j ~t ' thue w lat'p l' IJrofj ad b~D Ilibii, ,i d.~ef1lli:llil" PRj fal' ,e fil·. ~-lh.. ~ 1li~llIIflr'l' !ir~ ,h 1~i!l:jlJJ l:i1.!;(I' _period!! !,;jot'.1 ,oj, IiIJ !1IIJF,jeWU lajln~t-lu' m@ '-nun· iliot nl! ,,'IO,je d~~e' In " ~ beU h kuj • me L ri Lji2'.'l. mo ,t rUIlU~HJltO.~ me s~ltm ud~ "'~~'!'lt, ,e ~Iliij tlil! !!I1ruul'dh~r dl!lyn'~ peoil" • ~U~1II1 j~~na i ,anlt,isur no' ml! miR _ ~r~rkm . Idb~ ql.!' ll1!lkanje: njc j~ ..

mt!ll'0';'(m~ pW~, hl',(lJ~g;~. h.id h rim

'DlUnd,;m ~(\ ,';I kar'iU·!'.,y'iiirIJ midis n· r'vl? h) hoo3j1 'q ,m'l) J:uunlJ!toWn pe<r gje.

J..sfrII~tl· njl£! ua~('" '~·j,~11le. lJde lIl,ga. nah~l IJ! r.'lllihta ':e :Si'ilI rlse'~ (BliHim), DIi,e nj 'J,;,ahlrlllr Ie '\It" ... ~ .tu p.e~,r('r,:h ~~1I1~il1!lN ,

2 PERP'ARlln

qe:n~eve ,ffhc hRtlruliroet o. ujiqC't, nuk.dog· joba,; ,g:jll t1ie~QI!" " • "cjr~lm;~I'.tRo· ''l'e kis. :ba"ene me .kohe ne· :!!btra;fI;mo k~ da~!e pas milliit, n:ate", dhe' m()~lido:i1!jil, te haJl,o,ji dU~ e p,ElS :r:~konit ~e .... ~oj,EI. PUO(lS ~ ie' D grYlSn.ia teuQS,qLrme.~ ,s~ ClI:ull." d:iw":

Gji'the Il)ilo~e p~!!:" ''flil,~h s~ \lit,~f. lil par'll!. Ie k.aiJ.nmjliimleill'ie~gl!li tc Quwa diu:: ml~ d,sb.perihnCl .bndle-oit J!Ilje m.uite ~~. tmerlllu" i1i ,eila shume hQresh me rlCi: j, k'IIlI1(e; dhe JettOU, .ro si, Sbqi.,abtll' pi.'r~ p~1."8 ~l'Jfd btrenQ:C'~ pe:t~.ara. a~siI!~u;r!be qe kisba shtene PIe "",ajl!1!l1!! eb\do!.m!',. ate etilgjcmn qe natu.v,a e kiSib k~iju8Jr .IDP. mj'l!lsh te:r[nc Q sa.)" me kiisb bCl'1f!!e' hil' fQ~ d bQ :me'J, kujl~!Qj 85 g:j a tj;tli~e!:' lI'IJl3n ji~'t~e, pe:r""'ech !Ie ;a~&dhe' ve~~.ml ,8Jt~! ~ Oh !shlle e b~dt.ur f,i,~ Sliil'k;ilHlhe" uEat (lsllj .~ d'(ilrdhurfl1schvil,. nrue! ld.· :b.h~malrc D,Iil',9. ke,jo 'Ib ot!ll dille j,ds i'RlIP. 'per[it:Q(DIrd(l1 htere VI:!'l'lcjl He tc p ~S;i! gjsh~ b~rjDi~ (l·fw~.di5,1I11tie: tiC' dores: d.he ne;rc:~: sa.jtjC; ~1"te!!

Shph'li. Im dbe ~emhr,a 1Il'lil n~ibe.. ... ·bin. posa. qe te InOS ;!lbi!1j:a~CI Fuk(lD nj,t" be'rc ,d~t;fln d'r~d~'1 cii ~] pUIi'~'."lkti e 'l;InI~~Q. bej si·e~ii':o<!~r-. f;I~~'ellldaUm1n (!(l' ~n@ Tb·c'" be ipre·ji '1:illli'~!fl1.'i ve·;... b<l: arwm0¥'c~

j .... ,. {Je' 11lilefli;n ,diul ~n'" j:epniD k(),~'tp.

t,e 8Mhcm.:~ !I ... , ahepl'~ndaj J;c'ta nd· hej dho jc·tc·ll. s,' dQ~j~ kii~l'l"Q qe; till l1Igl'i"W!. :SC: vlll~eme~ 'end:ro.s dille W.umlt~t'iS;'!· t.'e fsbeb"e!! ... ,. nita: ish D.gdhil·,e ,db'l: 8t;fr·8;~C'~ kisbin giWI" puneH me #obo! l1'nc.... me ~maCf.ir!net e 'IO'e'l'b~'La .~,iiI te' en ilt klSh.fitil~·et' ,dhjQ:~(i vj:et(te: m.c·l''I'l.j IdnkQJi luUullI,\" H fitiIi,nJl'lc·lllii.l'lilen e pJcl ~nldlil~U tie ,t,;.Je" ~fll!.a .odbur ,duket Il,g<l. keto mJlnt.i,me d.be. ,gjitl:mi nil kish 1'I'·em;hyc-t. ". 'iif~bo." ... me ki1ih :shpeue pr,,,~ pc ne aitdlI.cllItim ~e Idafil:!ur .,. ,,~e ,e~~~n tj,i Dd~i'kQr U kiIJ ~Wl0z(ln nl!e!liJl er i alst1a~l'\IiIa.f '!l,e ndc: ]o:dl'cn kur bodbai dll:&+ hUfwne. me: 'Rli1s"j!k~n e bukDl'!!

l\'fI.!IIr' .i)lii.mi!in~jjc dt'lffJen.j !I.,.nel uj,el end(l'1i" tJi· ge.~c' huko:l'. mete MiJI.Mbrgr~. ewii mil ~CJiJ n qe illll' ~id me qliliiiiU~.fi· hln e .lUniie~ ·f,lll. gjiri~ SEI.j" ki b(l. fhi.t:~·. runt pga k,j,1)1 ,j'i.lte dhc :SInL1l!lai1~a Hi $j li'l~lmle:rmen~Q!e f!~e . tie ",·,crt· t rjend'Ql'J'ru ~Ild,el :n~e-:r:I;,dln1!. o~c·. i:slul. gi.jth ;oju d iBl! ~ rw dbc pel'Hchi :hn' 'iul'e Jillre:.he!f te llemc:l!1 - Tnlpi w ,e~lm"lulhu.r dhe sibp~~ 'vii i k~ne:qur' n:g,R kejio ,(tuder p:Bllionin It::eulib~ 1immbc s' ,d~ttlt (I, ht~l~tQI",a. -~.e, d.ii~~· ~err~sc·.dh.Q nuk dO'1 n}~1i'nh~fQ(DInl" .tUt~· p01i'24 j)liote tj;!.U',a ai br t. m.O&m~ lil'ioki!miin Ill} porta Ideres, ug.~ ~Ii! ~M1l-

Vise!! Hi<! ~b~W!e. n~'~ndJme llled HiI:'dthll\' ~!e \\",e',t~ dhe hRIM!. dOX'iillO,. _ _po, Qnd'r,~ qel!l!clbroDte Jliomell.iJij onriDl6 Ie J,a llli~ Su8J"IlS pak ~ dhre ke"l!:onjll. ge: ,dha· Ule "y IIhIJPul't~ nd,j,ek" 'Iii i!II'I!),S i ndaboID se kisha njie: Udi!IJe me .sbphiln d!he mil l(ltllli:l,lTI t'iml,. po ~e.1ltaM iMJll.i %.ril~l' ,dfl'e 'ith' Ii'~~p til keput ,!1Iqe ch,,01;. ,SlIi Pa.'I.I e kup lioijlta lie ~jo Wi: ""CU\m Pjie endel' III Dflt~

Me i[J!J rilJ;p~u.·it Ie del'·es' dhomcs. t:iim.e, PM n,je nato te ;8n"':OIlI" me kaqll elQde· t~nu~ te b~mk In',EI q,f:. i. kujtllca.1lI! illUl. ~d.per,. biliRbb! U),O Z'Qujilllll. ii!fi)h ~'~fliige I~fn ih;:' 1l~~ plak IlIIjekq'IF b~!iillbii npercl:i'lii gJ,i).h·· lJ:fl. Idokej lie· wst:! ~De~UU!: :se SO \·i~ecb. Si p,yhi Jle~ ·~lIlll.ll:i'in timt p~ote pe:.& UlJIH. ,shkaDit ·~de ~ld~mJien~ ji~!I'Ii!'~~jil~·· ja" s e 11i~.i!' ,j ,U:I~ IlidiH cme lke'tko~~I~ d~~~ 0 ~n'd.f.!ll\lro""lJ: bilV~~j.1l ,e' ~c ,c;h~!o il.het. 'jii, ~ mezim ~ t't~ r ... y.me' "SOl plr.qe~wl!!. Ndl~ pvhl.!t;jl!.if e ·.Jnuua qe i ber~ pl!aknt nUl ,g.il~]br,p e ,,'eil:l.d,~~, (se; ;!lh nj.e njll:i"i eli' :rnm'li:; !il k~h,1l :1il;~I"~e' as ~l'fl b~t"¢). nd~·t'i!~· 'Q~j'lllii tlbe Ull!IIlLIe fv tyre'gJl~mllilimil' Ifl~lti~ p~l"gjii1l 1Il1!' gjuhtlu Sbqlip., Ie JI(l' nJi'lshf:!

Q' .h~,bit8i~albo u clmdit81 I! ,dhe d,i')J1,jj~- bIi xgjatem 8eJl~']]{,~j;e Ie< tj, 'tv!. •• :P NJ plBku dl1kle X.gjlllitur· d'Qren ••• 11 m~' Zit!" rio e tij te drcdlbdf... ~u lilt '~oe: ikenll dQr'wm. 0 t'e dl~g,jonJ bLSU11rblIO 'd~jl t~ 50 \.,i:terlOle m.eli'g~mi D 88 ~c ~Uat Vdem. ij \t~j'iilt. pial .shbtlliti Hroc,... ,db!! oj 5 '\rj;c!;, t-o, ijeli'8i ude tiitll."gj'et e :I['tob~a, te SOibOltibia ~ga: hl 'crflli~, iinli'k ,Idsl! nu!, :!oi!n:lbl~ se ~G rn,uli,j qC'iS,h Urn'lllt' dille ~c: lilLj,(l' h~~ jir! ~Jg gj .... te prejl 'mQt~ qcte' q'ilndrv,:njie. BK-CiIDl1I ne B.u , i, ~ euibe ptlS~Dwj ~IQ' keIU:lrxetnje kuf.i:t:e" 'S'Cc ndn.1Sbe z;itbet ,cd.ciao,jet Pi?Ii"Sil}J'l U~ btu:g. Nde ker~l) PliUil!'j" p:.yhlllhn: knmn'~ nUl Iimtuq~J,l!;t 5i,gul'llap~:r nlUtiio flC' jctonj'il aI~Y, dl~UJi t8~ nlIiloj dlle ,[~m ~~u ~i:m. "'lI:'a,l!loj !2' m~ cj,eti!: Nt1:i~ \?lQiji1rjie t Iii' -,'I'II.:ku't, ,d.1l ntl.? crfilli'w q~ '(ia.I~U'!IIlut" ]~,a. drrolr.'ri:sbt, ii llljer~. Iii: nUll.lic]'il!!itresh. jj@'"r~; ~epelr ~Sie histt'lri ,~:n.i ~sb fnrc e dr,dl U!dhe 'fa. l'ml dilijgj;tb wtli/l kl~'he~c' ~rji3itJ(! qo' jBtiOj u:de: b~~r~~ Innll!.a~ 'e litQn.j'lii ,s~:m.b:a:rbJM ,dbe: din.sniUI"Jn!ll tTC Ma~ilil:' "·S\~~ me t'ill :J.'ldli'r·

ihP1hn 'qe btU'.g:(j;._'reSb~n uglil qe\"cf'.ia b&ill:'btlJ,l'\~p>ll, UdO'DjlC' .f:E1ji"dbie kc~u:11li ~Ie p~!lkn Q- kell:~' pl!'I'lode kish kumye~' dbc ~,e S'l~mi'l te br(iU~@~e dhn~l(I'al' iIiIg:~ nta~epl\.i;:Ill'~L Kllr a pybeta ~11l n,Rd,~ 'C' ''!i'!lnt i :~hCJ:ilpGt'lse i~htt; mJ~ ,uu,gji~ 5:i1l ii"h l'iol'~i Dtlifili!:!l~ ~ preji lJ::rtle*~t tim. ku is!J~llI ~iudD.F' une, d.~~e J;H'Itd at i~ q~ pe' .. ~ par.a C'lUOir[lUlIl.lIh e kiiiha pashtut:iJ'r m.,~ ,gjihb 'oh Jbi\DJ' Dd'(l 2:embcl" e no !lbp1bi'Mmm t'bn,. pns ni,1! ,b:arimi dh.j,llte '\'J~h, qe ku.l' sc ~iJj:(l,dll:l!dillri e di:tJes, 81'cpat :;:J~p~ tniU·!!" •.•

s; i ,j·tr~,Clo.ji~R d)alf! h1l{hllrffiMal~~m!1~ n:ga k't;CLji 'Iil ndo (unt, db : s1 ill ,fii~gnr(J,j~.8 il er nj,cN3iBE! ~ n~ij '\llcndi~, 'plilk~il flukej Jl,~lp.l'ietibu· ~, ,~.erdJ1'inr Wu~e' '~e .x1J,e~ ~B mib~ lJl1Ij,Gk:J'lU e1b\EJrdibe ifili d~'~ (iiJl'O" u URrlt e' me pnshioj odei!r:r£llilrorin e tijl, ., .c' dUJ1ke "ll'~hul!" u't~ t~tI~.~!~ Ih":~ lUl ~ ,dli.8hlll" t , .. lie :sbo, ,se j,e i m,i"(r,gtlRr rlO,t~ ng:a dhelrnb.j it. ]lj,tlrl~i1ior., te ~l~(I;}l -,: f.IS l,e~ ~'~' tje"cl'l' lIok Wfi!Ul".S!Olil~h e ro,~~doh€Sh".,. :pe'r:r~"(!ICh SC' il'Cl' nj~

PE·R.PARI1U

p ntun', .D\jJe lnEe ~e bl1k~u' dhe te hlWl'UfU" ~r,!Ilj uahu-e's, p ~lr nie lu!e qe fishket iii th~et fi\l~' d~t~ ...... sepse - il) ~d:lc' 'li'~trt~tl.!' lI'h'f.it me' ,gj~kuJl. !II d.je:~d] liond~l qe ta geZiojnC,i) tr(urlilcgo'jne 'te ~j erd!1 iiij)l(lke'tc' ·m.)·sill'~CfiC tent klilm ~.o," hili qQ. e vl:Il\ildonjl db~: k:am 8l'\~yC le prnol a \tuP~G\"OIlci, qo. dill ~'nri e .a.saj "~i(lIi' 7.~ 'c,l;Iil~e dbeD . :gj;ctke !. . I~ . ,.. Audnj bi~ fi~ be's(lm'~!ljJI, ~e thoUli s.iil 'Illll,e'phlllru ql: po, qOm1\j jioHl a.JYS!ffi Y'T!."IAT'" I ~I~u.~s tt:mj~ dh.t 11 h:umbuf' p'l'id~'· sedldcte \!j;e'l~I~ .. Ube Vtlc!J, ked ge-zimi. kaw fa~n Co m~re qe bl1shke' m~ '":1<' l~ ~lkonji n' Df ,RES. ja~jii: ~~ It.;e odrrhhn] i1Iil."U~ ~~.a Jlt,et II1I,h) ~iriue t.B SBQI. PlmISE:.. ... po:s 500' ''''j. t i'robcrie ud,i!" ne TUlRQ:t!, •..

4\~,jf! ,dhev,cwm. atj:e.... biro, I'1'On ~Wbe rsb;jII'H)U ,allSU:n;rr~n~ dhend.llrin e pii! \'(l~kllr S1IQ'IPET';liUE ndeNn t' \;',el'tl(lt~ "" • •

Pia deahiM ]~:vdj,a:~ n(lerw~ .13 11 rprlza, ~e~aqeB,~a~ dille :ma:].~~lIl{j bll.~ jnnG ~diehu:r' nil' zeml"at·te A,{i[lheimrevG. 1(j:1) P'lA.t,. .ne fnt11l te ,deg~ ruCijiJfD.(l per ~e l'>1!I:w~n here: n:' A~leirH\e ·te:n:m:~:he~M'ij!zi*e "~I bre~ere.s:naSophiau ~e~lR Ilene meUo'lilhine e~~Jre hc:.be.~ dbe te m<l:~~nrluer.'dnne~ka bQl'le ~,~ti!1!!"e d!egjiOlnj.sve·te r~edh.hl ~otl'e. nze~a, elle tuf:QFCod deshhi'Rt dbe:sh';t)e~3.t fie b:liea~etrt~milim n.1J.edh.SI dhe Jexh~~ timet ne k)Qba:n ,~ afthm~ dhe te lum,,· t~rrtper am to1(:e ~e a:bejnre Me~c lcffi~ len vait.(.hman l:'\epl'~es~[s'll!t dheb~rl:H~" rish't FliIr~t.nwn~ be egetta Q:fli',pe:r'.fs"i'~e ter~h_~l,o'ZimJii.n ~e l't~b~e~e~on!t~' mete, pew' se UbODIi!'ter,f;: .keto?' v'e~m if! '!;le.refill p:QrtereBUz!l9:t ,de$Mr'at ;fan~~1!l dheg:I.~ b;~~Mte td].~~ine\re t!l!1ill! te d. lit Itfll:le let;yre ed-e'i:fl'€lj ~e; tlllQji$V!QI tc E:j ~e:veSltq~pe!"jse,gji~a.ku i:c:He~e nlltolU ~,l~ defF'h~lii;!lS'h J1erhl! P';;Ji b c:s:it.

KernlSihip;rcese -lie ,~~~esiO' :kilol\~ilJ.ziike ka~ele ¥i;~~jt;nUI :tepa hlll:ril.linr~ lle Z()fiI1Ir·tlt&e p]S;~S~r:6 ttl l'Udll(~;t;;n:\e~e~ ~!hw~e !Qete fflbd'en~ xTh~enOz.J'e: dhe des'] tl\!~2:iklld~ D~e.Imo~h!;l~e S!~l:(~h~e-~ fa:re ttl, ,cn~t: rnos: ~a]!jttem~ fam kur~ ®e [ol'Mo:jne d:heke~a-- :M;~m~t~ ds'~~ -ek~~ D et~a.:1.' se tj(l;i!r'"lle:(]!;itQlterim~ lG-sM e:v,e~ej~a.\'~,e(de <das}mrj~ dh,~ P'M;}'JiliIdn'l:~a~ep'e~~ Sh,",pebrJ:zmel:ll.

M~ntre ~he:QlIi se VeWinl: "t~l~ S;~qipeta~.let ,j:end me .~ ni)~t~~:li'it .p!1l,s Ie Adieu trU:1,:Biiah=~ile gji~th' qQ! ~Imi UWlldur nlilb~rlsht[\[u~wka1lie: PFfI} .eifli~ew te~ dy~hijm J:!.Q: dJ'kill! f~rfiDJij!'fir-me :shum. :l\~u~i.k:a d,Q teb.-"lsJlkohO-n1Ili ~ .g j jUt si 'l.'ellie$er fllC j:em~~ Sie \ir1etOI1l l\!~2ilkR: e$lht qe 'w; flOlle~n d:~~hllLlJ1r'.~fiie' per Atdh~ v:etC'liJi ]Mtl.z~kR e:!i:lw~ qe ~ef~l JI<i~j ~j.~rr p !N'~J~ f(llJtj c:n e At-dhcu,~ g:n: re~ikct In:\\'an:dOr'eSh,. kjo ·esht: ~t:IO~ '1~n;}r .~~i~tntIDh;!!i p.l~e [:lie~mos'h,~t Mlyz~. :~01.~e te ')El!andes. Komb e;ta.tl~ se K:iQr;~ ees te _~ i:rui~s8krifi,k;;A,a.'n je~,eul ]e~~N:,!e per~e dreq,mt~(Ui~a: ·Kol.bIlMl',e }1lIJn:~ d!Gr' Guv,er\IiI!e9 Xi:one. !c<:i~!1lL\ me' te bashk ~amOllCltH} 4!1ife d!he 'ne'.¥',il' PSI.

.. m,.

Kupehuar se ~ e :Shqi.ped!e J;:Q~i)e er,,'ete qe¥ed~ur do m ~s:h~;,e: m;p::i:'IOj~jg. Qsnj.

(:;:l1,o,j' pr:-a- perldrhnet enl~ja l~~t[[1.;:$ ~jMb~ete}>,es'ha ISOP~dg··I' dna pl!!l.te .eu~ses: dihe ku oo~C'zimJP1!o~. llde d!d:r:i~

'lIA(!lumen''ij :jj bilfuel

mesh 'kQ do qe !sb~~ne .. qof~e~ s:bka~e~ tawepe-r ~"h~~k~~3J!" d!hel fO'lig,u~mr da.·· ,s:htlJl';ne ~~'l!lazer,or,e rniJa~s ~eVie.Jite dMhe;r~jme tie .miltlls1ilIJn1i G!,~h:irA:® to~ jlo POir Ata~~el 8le vjlClf,I: "ra ,e Fnqes k.u rui,~~ t:<eil'~g:o!jil1\e DipUiQ-a;me .Er~

. .

p~nn:e se te 2mOJIO,. ShQ~petire e Arne-riikes j,et~i gatit:e, 'prn~j:m:e'te dl'6qfat t~maK~mibetar,emg~e:r'e se:j lSakr~f~-· oot 'Q:1l! do ·[lie.j,e~e' Ne\'l~je~ Iqe. k'eSh~u..t"e mo~ "p~(~,aetliG'te ][):ip'I~Q:nrul,ti:3l. E:Yl"o,p~~" ne Gab.~met lesbkiu.S{ra~poper.l!li1n~del"~ zi~e ndreq~ - dhe resbperbmejj :Shqi,er~n~ p,el'~te \~oijijlet Ifle Shq~pe!rI~ if3h'~e l~e~l~aJ" ta yt'!~j pCir f~thnClt .le aty~e qe j'a~e~hid~~r G~aib:iW8 dhe·l.(! pa. be'S!E!'. SiC Vietern. ~jf;l-:Shq~pCir,i do:ne ~eku rne e$~ N'.;it~rn~c ICs't dhe. do ~<C! j'net(! 0't:i)):rdn ~e siguro.jP,!tqen ne BnUlIl'j,)JD".

r.:f!C ~d~- :if:Sbatnjeh~lIe beThlJesbe :njep~nnhiil'--d~e llji1e de:n1!he.l1gillli Dlrej; l!!.ie fishl1iU. n~j~ plrn:Nei\~~jiti lUi!' ~Sinij,lWj r., dhera ne ,8h~e:p~ne ){umbal1e,.o;, ttl

MtiI~<l1Ifh,".in b~bal'la 'e:Pl"iti d~tet e))~rR b<uk~re ~iil~e~ poa;(ehshkio~ fw pafil.1:ri1"~ .~:~c~ ·flb~JWijn dh~· ~'hl!.une d~t W UfMa. dbe' mUS{i::€id ~~kJQ Jti~h ~~ihet ~ shko,je.. a:~e'llt!: lu~b:ll'j8..e' ~,ku j,g P1W.li!:ri~e kapiSltl,llte.

Jfh:'.e 1pO'. nde:~bemi mU!l,ll,Lfh'31s qe wnde.:lhe ]~!iI'a. s~t~i ,e ku~bal1e[;:. Njjeld~t j tl!ruGi~e kUi~ibaMg ~etl:i! ]!'1ea:Ue S"~,el' m oi: ,f'a~e \~ije ,ala'iil'i g~lene. d~~' kes,~fl,j ·tEl ~tils, bej,:e d:,y ~urhe,

I ,e~mu~l" tUlWbral'i:8:i lho'W Die 'Mi~ l\cd al ~et ,eHj d!hE!~H~tl ,e.i:r'W pe~.· $;i· per 'ne '~i) ,~Unibo~~~u~afilr,e!1 dhe i~l'h~ .(3)k¥liil.gMn8:~e· cn~;~ ~kll.mm';n"ia InrI ti "~lIe ne pwaktlk(l·.. K~~~ 'U ShtPlil!8 tl'.y:esa 'te ".1l)U ru11, 'uke~ ~fl["e ~e~ba~Elt "O,bi~",~n ,!:~~irue I~~n,b'!l!!lr'j!\l. Ulul~,i!!' RlU safiirU.. rtte 'I!"-~<e'n kce." flhi~~ftlu;~:~'~ l'tukte U~a8he Iqf1 ,,~iH~~tllllf ®eklil.he ~~k;uaJr.! S'e ~il;rv,e kie~~~ JlI.!"J:kefue €3hat k'eilfll f njc '?~kifn I' ~~£~r :tl~ r'tcbih<en k~ml'a.l]latjr,"j,e~i1! te ~1"I'r1h~M: ~(lr,o· fsi~l:aU tc VOl I[} :t(1l~lMel(l. <dhe d,- .~~. Hu~~;qe te -ruicir:l~ ,flot - ,e

""r,,'I;s~n ke£h~(JIji cs.Th~be' ~:akQI~i .~ ,!!~e'~i~it. H:lIp~$,~e mws!1!f~d dem1i.H~l ahe- i~l~'!!)~ .', ('. 11:111 mballe.s' te kleqen, p6s:~ oo'be~em

u .• e? l\fli!,teD:lm shpetiml eshte I tb,'l!)"h;, kumharia:, d.,o,~ rutMa Qj,e' lhes, [j,eser qe 'pa, rdbire dI~,e. d;Q' te I!,;wrkoj Ili~C'IJ~Slr~ir~,~ent ~e', ~~it,e~, ~h,e dU~Dxieil:'

if!",.: ""'". ~:""" II. £ _ . •

j,oo.h,\e.J~ha~lt" ;e8js0jh~ ne.se~men qe

1!~,g4hit~. ,r-.lusafil'iJ u fU:~.he l'hesl db,1! l-ngarku8,mb~~'lYlV':aD! dbe ,dui!!t.~e~ ~hkoB~lI" mbtld~lC '~.-,MlbarwA poqi dh~ inikun e'ti ~cm Udsh, (lbe fte' teb!; ~en'die~dbe m~k!M iDle .IiJe ~hkop me 'd,oroe., ,dukei. ~ ~l'Ie ·se ku,r nuku udJolc ,id eka ~sbe _ zuri fJe giOdnnj,ethes~n ne te eihmndodhesbe mu~afi.l'.ii sa j a'bcr~ '~m:riz4!1 tuJtll!k1l\ m~nnr'.u,; dh~':iJk.u me 'U dhe tjiater:.~ -;Ktlil" ~nl!mba;da;, 10 nxod mu;safl,l'Ie! Ngaji thte.ll:i. m.u~aft1"j ,m,tbote. q1e' ne mepaeb .edhe .tieWr h~M ne' k,e~e ~fShlli,t., 'It.e ml~ thuooh kGmJlbet. Chr18ir~ 'Z'ako:n" te 'mik VBS~ri y\'i~ neke~e f:shaU dlJJk,e;i then'e k,e~o ter'kolDihdhe kUl'iz,. te citen fshatari ja, kisl'i bere fuWtak.a· ,.

PER:PARIlU i

E 'V.ERTETE :DillE. OE:,N,JESHTEB.

BASHKE,

NJe SuU:an.p!lnhl kaqQ al'lurno \rere. :sa g~lUme hllff,B· ooheshe SI!I:Ii.':aOO:b. Nje ~nt Ids'. 'be~,e uje ,drek'f: dhe ,kisii

·~h~[;Qr nj:erer.i,t ,e .mbedhe~~j.; Kur an.i~ b'll.ke" g,'ldbni jlu ber~ lljep:!!reti,e',. dhe jiu tholM qe' due. Zob~,l'jnj,tc me t'hMlii ~~e ~:hteoo.e te!'~ledetnlJ[lkat 'qe till pJIil' 'lte:l\'(I, ,31por ,jQ?'.:\jl!ll. 'qe te jape pe:r,gji~!d~':n me' te min' du~ Su~a.ni dot qc be:nj '\'e~b',.

:Te rjiitn afilel'Elswcb u mel1Jj t;u,Rn np pa'k :i!iiUnll te ,jnpin mehj.tim,e~t e 'lyre. (:'a ,~hoiSbnbl (Ie- ~hte nuika~ dbe Q, tho1ll.nQ~n qe )10.

Nji'epc' ketyre I'smail, ,Blend'. til pg:rlt nce veiuU; dh'li: tha. MadDen. p:9lS! menjtimil ttDliJJ qe ·to pmme \rete nuk. es,ll,tl!! as fal'·e :8'jul.\a po me fI,e: ktlll" ~jeriu· J) :shtlMeverre d.ne d~hllt bi;!D. ,s,bu,m,e,e Uga ky 'eah,te 8~~ka,k.u, (Ie ·e ~dnmO~LU i:ej,a. ,·efen. . Viera T:ll,lldhe:r.E ~.hw ]jsnu~tJ, Ef·e~uU IU. leben ·qQife mle-:1.

te \·orf:er.wn. kames.1 clhe n;h!'r:iine pa kiembe (.i ben me kembe. StDlunt till kU'pcto,nj tba :Sultani. Ahor,o ,t\C'gj(ln ~ mll:dhC'r,~ u pel'.gJlg I:srnaUEfeRdh.l!, Nje' here 'un~lJ,ne nJe q(!ll'" ujt, !Chilli:!)! .. man" dhe lilij'e ii l;'3.r.fier" d.he· vajtne me me r:estaun:nte 'ranin" s:iehpi,ne ngo ea kupa ,"'ere dhe udeh~Q. ungl'Jt <tori dhe me kup en ne dllr,e; 2Ufi te uroj:e' dbetba. Xeteve'l'e' e: c.ila e;sh~e e ba~dhe" e:pi pe:l" shendeiin tURj .. Phis p,lu ith~ ~lamani kej,!) vere eshll:(l e aese doe 'tine :pa ,BY ker.koofi t,o na ebesh W bardhe:" do,t ja;p' nie ,sh'e~me dhe t~,t flak aij etiej" dlb'i!: ,qori, ,a:rojU fa.re lqe 'e8!!afnll!n~ 'ij,·~.un't,ti jiepte d(i!'~ shke]m:e" u~argtl'a ~ga, '~tnd~ i dhe si Pill. :SIY', e perpoqi ku.:pep. pas mud dihe'

ethcu. I va:rfieri j,!l,m s,-Selah 8;,1, nje' mtltlaiUk. ne xhep tchh"ID i: tbuhej p,ai

pI!Jig\um.j nnel

;S,hcko,n:i tan.~ lIIadbed lobe. IstnaU .IDfe:fidh:t . <to verab e berw r:lIi,ore ti njjohe '\~ere.s btj'elD. dhe ,cha~a;tn$:nefe thoteqe dc,t shk~m'onje'J dihe: te fa1i'~·

fiain ti papaje zararet Afie:l'un 1:&m.ai:1 Efendi thia S,'1dfani ,S~ 'q,e ;sot~tutje U d'ot jesh V~i:r.,

'TE'JSHKRUIEl' P,A T,E:L TE, ,1·PE:PARUfIT·· •

P,llIqa 'este pira:pa dere;s" II 1:1 dot du,.., :he1l; .dajg:i'el' ea ~f!i nen.&Bbkruket., Beda.ktori .~]j)j;e~lj;t dckUa.rorn 'qe. ~IDie~~~"" este bOl'iCh. IJi,OO dholllu!ll' •. -

PriUilt lUpl'io~ twa ,Shqipetare Die' N'e,VI Y'od:" ti b!,lb~;t slruoqe GaZle'tes, "PopuUi'l qe d.,ot d.,ale ne ,drlte pCI' se ,s'hpeU ne Ne\v Y'Qrk.

Kush te d<de. dhe sa 're doj:o', dot be'hot page7.a e ~n~:zem. va :Shqi.p qe ,ai'daUn, M(!' 're~1~,.

'C'a. ,sh(~i,:peml~e tee ,des'b"e'nu~r shn~ mel,ngs ]!IiIJim.e'~ e~dbuJ'''a qel vj;inle: dbe vjbdn nga S,h,q~peri,a, ai d!~.Q' nca Boswp; 'Qe nuk ube kuvent. dhe d:ukej ,das'hur ~e defrejne pa1l:es, dhete ,shk'ojne nj:e nat~ me te ,qe~lhul"a. dhe me kenge. "ajtne·me :nje kafie Atll~ntl.. :po mj erisht" ne ate kaf,e Amam :Oetektiv'll't j a u prishne mu,lIlbetmn, dhe :Shqwpetare,t te dWet ku.r k~B<bh~ vajtu r

Im~nda idsh~fi ve~cm nS',a. dy .kembe, kur ~k na flubu~ulll;1iIi me ~h'lnnc;se .S3. nje .aJ.(lfophnl! i: sis.temes. fupdit ..

,Tb:u:het. ,ee In!l'\tisi,defDIt~ .11 ,:l!hoqe:riiH~' ,j'.M~~eqadn esld:e~ m~ku ton.c :Z Gaqlm tocbo,

Nt!: ·qo,fte se 'iIVDhleta.r~" ,dot .0,3 vu.1:Qs(!_t~ ikap,u' t,El' ntr~tur' 'Me' tie v'er" teto peten Walrl\orit, dhe dot ,ahekiojme, ·tTHKAT.

Thuhet ~e tfLuftetar ; d.r,!!;l,t-esise'" ,es'llb1!' fShehill.l!l'· ngs fr~ka e UVulndaril?~ .•

Ed-lo'tm UERES, noil: 0: akse,p,toD t~ behett Sl!I!,kretar i" V A1'RE'S, pas PfO~ j)O'nime~q(! kisb bere. uf~.rparwf:llw. N,o.O.,""

Ohamph>oi Shqilp,et:al" qe ha, odero!j ti perpa~a A'.~rik;a:n.eve· esh~~' Dga. rembect, dbe Jru.s,her~,u :E pare .~ J·ohn Ad~m!lit,

He !i!8·te sa ,e(Ut'QI'" i "'"ERES!"pl'et me~ te vefet@ pergjigj,e' np Shgip,e:t .. ret, qe~ ta kerkod,ne EREN lie bot6bet medoenl.~s."ahel'ie ~a v;j'en 1«q shum:e ,SiC :!dch ,d,eg;iQljmOi d'Gt lodi:el s:ep,ritud, gj,ersl te~"m9iro' :ller,gj hde.

Po, :nil! es.bfte: p,r.8P!i!~ (10 ka ke~UDl.tlJ, kthej 1;1' .C' te vene,t t~, ltoltat p~jtim~

f4lJr'e:¥ei,sheoo JeIn~tQ' ,sigufle. 'ile jo veht,e:M! am qe ekisbhll pa.gnar, po, dlhe ata. qe' ;sJ'a l;ds:hhlJ delj 'l.li:lir'~lrU1! Elt:ES, dhe al;a, d.ot (WaHn '~~kerk!o~nlogjese]l.. dli~ ahe ,andSl:ji D,&vji,en keg se to mOl munde ti klf!naqe ~e..gjithe se ku,r to kete .lo¥ehbm atklli.t 'e sh(i~~rerh'e Shqipebuce" POI dhe: .llirken e Rokf;c~(!.. r.wt ,,~k!oma.

Thuhe!:; sepM d,i, mua.J Idjle:m dot d9~e "T,e~e.3 hi![,~ ne jiav't!" shkia!k1U eshte.oo' ~ieb. d:egjlojnTI!3 s:humUea e Shqi]llle~arve' jo 'veb.teM q~ nu' ,,,~e'sin lUll bare Re j,B"!!' del k,ejo 10SO- .Ilj 0 ga:tetle,,! 'P' mete :sl:njm:o~ PlI'e'Jln vet.em R,e'l pajUndn" dhe' 'kal' - d!egjOijlle qe p.ld~imi es:n~~per mo.t mort $5 ' ik~n dbe p'g,elsrk. K!~jio ,,~jen ·pmpe. nta sbKak,u se n.e $,hqipeta.l'Iet. Sl' j;erm~ ·.s,u In" i.e ~o dhiHl- '5::100:, - du kiej kendu,a:r ga2:.eta.t" ~~r-m!u ~d1irn t(l. \'Ieme ne per kaJle.anat, dhe k~i';e :sh,~n(lanet" .~'ti e ku dulll:ll .jli:n::hu8r· Il:iJik. ,t1lhorn~alle, doe du }rej: defrue:r mundi,n ti rdegjojme

d.he: ti msoJ'mle te~e te ~ea!t" dhe n.ulk mj[atto,n veb:te'"M k·ej:o. 'po kem'i dhe Ur',i te piote" nje,i si .kr)"emjni'ster, st.ja,trj~ ,s~ mmtary It'riUk, '~ Udihim' 'e;dhe zgjdlllim, j,o", "lehte!m. cesh~jon ShQWPill'tAdl,. po ,glhe' l'uf~ E,vrop'iiane U jnpiM {1(mt.'

P:ElRP'ARUII .,..

P'AK,. S,HENnUE.

Shpirtoit me te eilla,t ,ndezim. :Z'jare. ~ 'ke I'j,e:~~:r ~j e Ungare!!.~

liark,on i .ioin Il!;sh.te ltaUan,. 1.-31 here ~lw,e~tto"e tejsnkrim:it PIR tel; Kl'is.to,for Ko~om boj,a ka ,gj eblr

Afileriiken.

:S:para G;,i!izehl' ,Sb.qi, 'Ile u howallm.e' kor~he ish'ta "Lidhia OrJhodhokse" e It\JibaJ Gmme:nois, M,lI, i Par,e i li:d.hies

OrthQdhok~e (ID'O:~U ne dr.iite 'Ole' 10 KOl'l'jk .t;e ~ .. i.j[;~it J9ilO.

Shb'pQ.8'hb'O~j Ci ;Shgip pel' .t;e s'h.lypu r g~:zet& ne kiOrcheJ .soU D 1.11" tie pal" ren.heoo: om ndyed Sami PoJ slIi'..

.Njll~i .Belll <t1ibe iEn\·,er BeD.,. fite U Korl'.iJkte~ V.it:irt 1908 dekJl'tlj,ruan Ko~ s~~tuc~onelilJ:e' r'~!~l'r()!t

. Me 7 December te \'!wUt 1912 ushle'ri~ Gl'\e:~e Zapto!; U Ko.u.n.!e:n!.

.~m.e, .5, rT'eki'l"'te! "t~~t. 1.911.'2 fiI:is,~ h.;(t.8.

B:a:IIWkanoiurke'. Karadakl1 deklb.1"

R;W'U luflOO ~n'J.e VaN.

Ep'ar.a Bange, u fnUR keru e GOO v.iJilt, me pan! neVa;vmoni'.

PYE,T:JE'r' E :SRQIPET'AR9VE.

K.u r do~ d!1li~e' 4'Kob a:'" mo l'IcguU l' ~tI!r" dlo.l be·he~:' !'VllJMct.·u·ilJ' i pefidiItilBhme! K~l' ~9' ,e:,.. ,sJ:u~kiojme' ,gjene' uV'iQSe~"" '7 kQf . di'l,t bl!:he~ !' DiletlU IJ \i'ehfe~ 2' dhol1Rl"e? . Rut ,not na vji In~'d!ll f Kur dot ~hd,egji!;!'ne ,umra~"'?

l'tur ':dbt ·~efto~ e Lu fteita.r; 'i 'DIr.ej ltesim ,so'? kur dOlf mprl!.'ldliLi't "Jril~ifojitia ,Shqia [le;I.:are!"?- .XiI,!W~r do:tbe}~et ,jP'ef[tt'p'!liri~ mi" 1.p,erjia\leshm.e? dhe ,i',ape: kur dot daUpWlEl dri'te' ,IJiOO, Ubra per 'Ie et~ rnatthone' Iqekemui, !l~~,fll'apas:uar?

~ISh ••. '. i P,erplor,inlii,t ••• jjo N'eve: ju ]u'tom'ikepdO'nj as,\?e uPerpa,l'in;w:iit:'1 te m,os: na be:jn!e 'te ketmaPJ,etje..s~' ,s'mu:ndjim tJu j,ap]a: p'ergjigJe~ mhi gj~fllk(lklp,ika, ,"e'h~em. p per "!P,erp~t'imin" ju Ul'I:uni. ,q~ UPerp!iltin:dn" ~i!JIk j1emli: 'ne've ~tB ge d!o~ ie' bejime te ,p~u'\d;riaii;'eshmle ,po' ini ,jU,!!!,Iill: kendonjres., k~ cUit posa t,e d:oni;, d!he: jlOSBi q;e: reperkujdes~:p,akeg dbe te ma ucUhmOiDi }lwe plll,ji'tim.~! l'ie-ldl,flhil8 d.he h::nde T~ A'RE S,YES,H ME. ,s:~ re:fiilnj~" 'lfjer:-

~ha. is.bQdr:llI, tel cUat sbk.eUqe:j 11:e mendiJllln e' keRd@nJesit. dhCi ndreq~n mornUn e Shq;,eh'l.t'eiV'e'. ,l1IhCf\C' mbesCljime Iqe dot mos, jete ~3rk .ajlo d,$t,e lIcu:~" dOlL bad :hlmtCSI.n.'etu jftpin :sliariqiD lije '!"PIEiRP'~\,RnnN~~ d!olt. 'etini ~~, pu:dyjaves:ilme. Po $..hikaku qe na ndli!UoiPl sot te ,edhimnje ,c'ha.:p te ke~ tn~.. e3hte scedhne 'lle 11le·"'e ~Shg;if)e.. tariet Ie O1bajme :f~agien lsi k8s.hl~8. ,dblll and,ej sjteml~, d!w's~~u l'n; as qe diuam te na tbone si a fti fjales, Shqip. nsh'u:ro· U 'Q,dbe p,r,uPt} 'Mbetoe. moi blli: kbneten•

Ajiu qem!!k munti tcbejie' atll' 'Ie' dOl" ~ete' be:je' pte ,qen::ulQ.t

L,on'.ard dlcVinci.

lVE:.cn~Ues, duhe~t~ japii'm, pu~epel" her,l" PO' gjllh ,ashto :!i~duhelt tal 10-

d.him sh'l'l_:_~~. ld·~~8!1Q.,

N~ qo:f~;~' se Dga, d~mbe~eku~ dot ,s:btri~}jcm, Die :sM:rat, rd'he' do,t me 2'€lr:e gjiumi ~ .aheremle rnh~~ te\~des.

Gia,te.

:S,bruul1i~ca ,e nj!e.reSl\ire eshh!, m dallc:t cdI3Ut.te, eilat nga ndo Ajer,e ~ te' ,sbpion ne :stil)re~, dhe ~~Uhle her,e -E,e Bhp,~hie'n mo iunt k: de;t~tpa~ ,er,es ~c

te frlu:j'e,. Cl1fin, ,n SUlvrJ>.

Kush d!UfOll tras~legnn. Aju '(J,'e ptaitt;o!D vdes, nrie' .. K~, d.h!C' m~ r,~'Vle'3'e'.

'Te ,liIhpQIt9!~ jP'e:rendtan,ga ,sber gr'y,p!s.

'Tie shpetQfte Pe't:'cudia li\IS Zen~ gj in i'i 1'J.

K~sh ;llbkok.1! ka kiembe.

]?,el' mjepurat kern,; qent~i' dh'e per ,.end.je shkudi.t ~evdatat" dhe dj,a:~~

~ite. . ,:',., -

Kush p,j \"er"n, dne 'r'akin.e", me lU,e tra, oka, ;sh,te:pine'.

l~bo am .qepUl,e 'bi,~,lark :Silqlpe- 1'lse dne.

Mhledhm. ndLlmIa pCI' je,tjwot e Inftes,

lEsh~Ci POl' t'\Q: h!,vdU9f' oju njcn:'w '9'e nuk filleD miksb.t tj3'rit,PD eshte 0(11)' 'Ofle pede. leriu~'r B:jU, :n,jQri, ''Ie nd:a'Ji{iln nj:erin eJik '00 boje.te lil'a. -

; I - Sittliplari. t

'II ••• --'"'~~. -

... ' •• 4-

. KIiJ ~, h~ii!llIJ' ~e ~.s',0~~1lI, ·Plt,tc :hg:~Wa ,!',~p, dot·:skoUa •

. ~L'ufl~~~~mare' lu:g'en, ,Alhelo, a,j~ u9htf.!'h, dhe ,xlJrna:ne.,

,'Ji)i nena tel beje'. D~rekjl ,01 911:3;

Ij81p0. J't.'1I,y.

,

Aju IQI! v,r;et Vflt. '\ .. e!~en 'esh'te, fri-' . kash., pOI ajn 'q,e munt lie :I!''ije ~!e .lete bote, esbte. 't:rim.

Se leur ·te ronin, grate m! dbe:. ledb,e 'burst n.o he'JiI~2le:nj do:tki9l:dm mundul" :Pil!! k6.hesh~ Itegj:enhll I~je' :so'j Aef\Q .. pWa:II!!: tEl Ie lu:trhetorDiM dlhe te un sl;Jp~ni:n tie Das'bk.oni'M gra~e.

NjiQcmik 'budala esb,t@" me: :sn,u,m.e' ,ae'~pN resj se sa Dj:e: ~l~f:I:t:!\rmlig.

10 PlERP'ARIMI

T'ct'el\;o~CII l"u'r I,Un;t~ N'i@ lde,.,e~ce~'e; \linta

.lit 18' sul?J'u;: ~n:ay.;81ill:ntey"

11; 'l~~~OfV~ :1)~,~~,~p

J)11:t1l,t as m:li~e\6 'lili1:t:n ' . 1V~~'rat; ,(},e)O I~!ig$~'~f< As: qe,li: ,gcU1~;te ve:~e (J'l~;·'de8b. ,kJ:Q hi~ 81z1~et.6 E:I;;~~tie gi;iUi, nl\;t,e~ll:f'on .KUT' ,h~o C' Z6.Z. m"ara:l~an .

. f

[,;0' £$,&, mO:i"~ia. chinin'

p~, gr,eqiise GZtnd~1~f' 'Ta, f)a;chi:m ,l~~u~ :!Im;~j,e fllji~,sli,pc~ i~:I" tn,atr,Me, ,S,e'tll'll! ,se~aro§m!~ ,lllr T,e ,f{.c!U1i~~ 11~ ttl ""~t' N,q; :VT,G,\!i!e 1~!;e'7Ul" besf! 18tw~)l\'lIerle :re ~'f!%e Deslk>:I1itonet Ii m~1!-1ii~6 Kt~ isl~p:r~,r,c ,ar:OVI

Se; £iJlt ~o.1v.1J1 ?1t'6\$JfM~tQr Be~afd, /ca;l'(msi (Ji'('),~' S'qen,'ro:iW va;it'f)16 em ~ifl/~ p,,() ~pa,nc 'lJ6'r" gjah.

HOt'n~Q'Vie~,.f",a,'1t;fr.o,l~et _$'1~. tfi' c~net fc!3,t~o6't 1V1'a:7'If.llJ!e~ 1?!1t! 9l;,~ ltN·~

'T'e f)lrwie f}ig,rl ;~-:t:' ;2',~e :7':a,~t ,tea~, :lep!ortg: ,~~,t Nf6~ezia.~e_ 1l:0~',i:h6iit Ktl$'h 8sh t; ,ch'U~d'ke:wm~i .Flap' d,E}r,Bf~ 'pc, u~l~{!:mi P'oeli:apfm,p~1'fJ:j!Ji,mt, iI('~1.ti.(!.' 1~(:?l' dy~r~ c.d,~!¥ Pa 11p:l!aelu~t C'ij'1'l tire-t ,Ga .&ajl'l1a~,tl~atfl>et

,(}It .d'Ifn!t:tt~ ~o'ia-.~j,i~~ ;D',ITi.i'~.i m~:.\I ;r-i'nf l:niil1ui'a Kq'~l~dan:i b i~he;r't lA"urr ftm~iiim~ ;acnii ve~ Pa; .-?t (j'a:tmtg (}'i.£tllf;' M,e zCnx.l~ri~'(!) i lldhe

fly Sl,Ct ~v"'i"Tladl~~/~I~ N~ 1'll!i(i'11.hiUir 1ni®li"s'O;il1'~e ftc ~I:lCltg~ all,ffl'!t 'ClH~:r;C;l'~ G#(JltcC!tfJ:~etmd'M

IJ'y.k~ ilti'n~-r (],V~ 8·1!fnJr D'y,b "I,l~r d:y,lt,~ shc1tyr

Kat'ftolt?fe pun v:i~,

.l!J'i tj'l; nl6 p:l~hkIJ ,8:hftM B:QC'J'$lqt bc:r~.'I'in

T,e l' t~ gi()r.i~ n 'V;t1rl;s$n S'J.am'e' tU,8 .1'tf'l)an1it.a'S T1t.Qtl. lM~,t.tee iJj'tJ'ci§fJ Giakcrl: :vdll! ,hune:

R~t,esi;dttnitl m~lmtl

T'er deJh~or6~ l~ll'7ldo~'m f!rjJ gjaL"'{,~ \Vet ~:bll,Z'Qlte1~( ill'l,lri !h1il:t ~j(} t11~{fl!:6d:i .iJti!:l pa, ae8~(! tmd:'1~e\~t S~-U~~Tie st ,shc~t l'"ilt&td'{tU:l1. ,8i d~t

Ku;s!t i 1mIr ,~h,i ojdU I~ ,od1. 'fie 9,r.ei~a4r(l): :p0l~ 1I1o:i Of',€'{li ill ,cl~-nde:mar ,S'etjan ~\~;i!' ,t~~Wta\1i" Pa,c,i~ni~ ,l~w 11~'~~1~ m,one: p(,u~£ ,.;11,18i6 ,Ot ?ne' tl9m~ N'uk ,~~i. 'Iu',o;m,a kUTe

- . . ~ . - '. .

IN'd'l'if'a'~I1,e ke> Pr1~l''''C:' N~w y(lil1t.M~'t ],'9'16.

BA.r'Al B.L f)1~11TR:l.

DHE'

Me q,E!ne zotel" te ijash.te, 'Te' keU Dheutewne" • N,e si f~etet ne v~ esbtet

Po bihllm e bOOi rene ,I

AI e' keto ,Iultta:t e shkrem I' ''le' :nj erl j'~,B~eri.~ ,cli:1'I-eMml. S'e mos :t~do' c ver:teb.

,Apo Zoti 'Illpandiehim?

n.£e v,rap' ped: plUMibi ,e'qJ!je'te, T,o,te mtu're ne 'hapes.in,

Te h~rHiohem lliR'a l:!iejoje,te, 'De gJ,e'IIJjj tjla~r pak ~e Mir:e.

Si 't,e kape'Ii'Cie:Qj mbi e~e

E, t~, d:s:l ne tj ate!' gillie;; ~

.Do fie Untthem di~e lQ,e h(!:re~ :Dhe arhele do t~li1lii1! :z ihej.

8!sh:~' ibapure' :oj,e gtcope. ~ S'ljIlbuibet edhe me te v!rare~ lJ:01''jpo k,'j'o e shJi:r-e:t,· E,vro·peJ 'QeD,ga fare mendjemalOc?

K~uil,~koh~ q)B Je'tt.:dn e, FYe'ta ,kur'oN," :ne Vlenre?' H£swritn nil! tr.l!'g,o~n~:,

'Q~ Defin~m. b.'!JI!~a.jl jleite!

Kan.e: ~unrRt qe ~'a:zh('lo~ ne'" .Dhe' :no k'tle li!oblet'gjat~ aq~i U'shie.rir~. DO m,n'shojM,

Qe tel s3,e'~nn 'Dl b~ ,tI1,e 'pa.ge I,

l?,Q, :pe<.r];I,iqep ushtcrUe IQ·~,a.~e :fdlUl ujiq8l' me ~Ue! P,a(jellte sj emin f.lon:j.e ,dih~], l\J;eS!~o dual" k:atnfll m

Kur te ish1tonj j eten Be· Q,ere, ]d,!lbr dy eee t:r~ ,dite,;

S'~c i JlllIlqcn .nj'eriut dhe 'feMe. Pe ,gl' s,',e lene m:a::r'ez;tc"

'i:e 'ltuj'forrfi' 'k~i1:Uii" ,e'sbkuar" 'G.1akufi ed'erd:bur me 'vjlete., .Do, tel mb e~ i tm.-arll'ar! Nga. gjarj'e:t e;' kle:.s~jl j-ete •• ,.

Do ti\~e't,e ndo, nj,e h"m

E t~'i U~em.t·m:e ,qa.9'e Jrr'end.s lS'e n,g,a. ..:f,uul,gj ite, is:m pJiTU i ! E:dhe' gjakei'a.t u ,depda m

Sa hlftern i~ ke vam:"e'~ 0' Dj!I:!'~~ :nekete' l'rat;e 'j:

Dhe sa Dleml k.a:tl.f! Qa.'l'e', fa na thojl :ne ke~e ibo;te '? !

Kctu derdhi Ii1J 1\lemJll!t; lohl' N,pj fltlm wl'llj t:)'r"c ~n ml'e Q',e trlOjm!!'ne ~ete bot.e~ OJ.ak Pjeriu p. lie pi.A'.

Un\! theM ,56 ~ikunljR,

A:shw. d1he u' kohen e. Wasb.te" Fo nj1hel,"ne di~e,t. e miJa, S~kane' nlQue Gj uhret j.f1sbb:1: ~

Hcdhm' nder ,~n'Me ,C'do dOR" GjlUhe m1e.shkujlt llO leit~jne. Njeli''3i aae Iller tierr'bh~re~

E: 'te ,tJ ere' tef'U~inii!.

Dlle' kesllu bntm!l!:~jia'oo;r l~grm.dbUt ]])J1IJJarte' n~e: ,g;j a.k ,0 1.i!il1il!'n

A:ntan:~ aUliIfu:a litlWIIl,.

Me dr' Uomka Idesa Bdahen.

.

'C,'eshite kjo IU!f Peliemdine! 'QIl! .. UR. 111:2 hilP~r mlili, 1l!:l'Jo~,e" Ngrihet \~r,e:t oj eI'i\1 n,j tn'hle. Pl1 g"j,ekunjid ,a,resy,e;?'!!

PERPARIlW 11

1l\l'e~r urdher u,5'hter~!i!iJ Edhe .s.u.Eet:e De 'vi,Je,

'Te' zjarit,.= po te sbtepla." .Le g,nla ,edhe f'e:n1!ij~ ~

nile q" N' harsbin. epar ne~atM QeWiel"',. ,rindd~, i refej De'

.Per cpa,gbnin" ejo 'td at.er

Dhe per madra, artn· i. h!ejne"!!

Sa te :totb mej tim'" i s:1lalk:r.em, l\(e mil' 'risha deh;!ndY'sbe'

I

P·okemi "Und,ur' ne 3'e:£e.

E IiU~ll be{jme d!ot, ndr,Y,she"

Se mejtoneme me v-c'htej llqe sa: men~emJ'ar~Un

)1,05 a.q,e 'mmthem te vete To In~t vtmli'n etro,ndiUn ~

M08 ,e gj'enjh!i!1'i'Uf' mengjc'.!;in,j Detwn n1lmshur fnl~e m'b"uue.1

Me floia qo' lufll.lcn 'Rde:dnt

S,~e po heJne miiqbeblPe '!

Lad met. 'v*!Sihct g:u m:ezoj'ne Vras,iIn m presi.n .!' dj,egilill!! tb,er~n. ! .lDh.(!: ,eUo]i;I!i!! lll'ilII, ]!lrUsh Oj~ Dr~' l' .B:ad(l'hu ku do tl1li :1i1Jx,j erhli ?"?

Per lll!\Tdli me ,e['un:j.w" gjnb.~, ,Sb.Uhe. ,a:~ h':1:1l! ,qi!il'lli:n 'z,I1Ii:l1lgn ~

'Se ,p,,"rrojme vBbotem ,er ,drit:he Po dhe mete: lSi,ilpr,e:s:eP1l spang,o ~

I ~nnanijet.te P]'@S' 'q,CII1{!J ,r~tem dis:satr,egetare.

Te' ca:ni~ t~t"j'e tl ~1i1I dene,

Si'liQ' qeP1l Qdl"~o t,~hliJl mh:- far,el

R' end d:l'IfmlltOrt. knd:zete;t~ Pa kur ,daMn e iuftQjne

N e pel' ,de'~e .s,~ ~cem=heroet. l'Uera - jater,en e e'pcJjpe t

PastQ\j kCMi .a.t~-nobmi:l."

Q{! :shc:r,bej Die n'u s.h.eJi~sa. ,t~a nji~1 k3!~ya~ ~ekamJHla,t .! bije nj:ere.<; vel .. ~empj e~fi.

IC'pikj'e'~ ,S.fjlealW~e :«;! 1::iall!eI V'Q:'~ l1jel'iut JlO dhe leqe~? ~:[em:cnt ore Ic;,iksi~' tta:ne! O~'~bte kj 0 e madh"e ~E.lQ,e?

.Be nj.edu U~f'O~a~,

IQ~esht· ] ~ijk.i '0 mir-e: tb~me K8nafi~ .SOSI n arua!;

'Q~: 'Vt'au ve!fljw v.el~.";rr.l!i!!!,·

.Q'PO:jO]JI:!' :z,emeN 'Me tldke:

T,t: ddre,j nl!!! 'ziem,Cldim:in, PCIBi. tigr~t. ne, .Aft~k\e

Q'e kan" quUMe,gjiat :pI!JiUc:~m:in.

Banonet~ qe nga. ~nJ! Bo,mba. te mbcdha, le~bQjne", I?ft: ~eso,'netQ :shk'e:tf£ra

Nj erce(;!l;, ktl r '~!1lfooj fie :!

m'llt.ate teCgier3~ari lI:und~'a.nj:(!rl ~ jatrlit t~ncJ' JM e pr~sben, ,gati wn.er dua:r. FA ~hteroj nelmiema.~,d~ne I!: .

TC S~G ~ '0, !(l,UD iR:o~itnr Qepo Wi!,ai:Uo:n 111(1; 'E:~rG:pac ll'e e:nder bll' r.u~f(lken(Utur:',

'Dh " .. ', ..• "- " ... ' .'~

.~.,.e me~e:mer m~J e cope.

Tepreliii ICUPS ,dl~ke ga'f\e~ Oredl~,~l' i p:a mndlulr~

Ti e:ngjlojt ~j iltne tevrEl:rw:'~ INsbl:l!i:!kJi~eke i ke ~hkuar,'"

Nii,ej fo~~njle '~ehohme S~!1), '!hosblilJe\~:d 7ies i .g)i\?Oua;r,1 'Th jelt' ,e 'bukur si. tyne,

Ore' ~ ~1ln1: dl!iJlk.(I; k.enduar ~

Qade: rnoij e '7ie;larn<Clne~ Ij.~a1'!l'n s'e p~~~mb~ta ~o,rri ru Ne ;8,1 ~e~e m~ngj~l' pireme'~ [)he;n.~lef1t ef~nS'J ~ ~ .oirl ~

P:apoksh~ per 'o1I!1J:1:t8ine~, P,o S~uneE!e Mbili',e~:e'l:'i~e',

r:!lL\ ne'l'lElxgj et1i.h'e -po Idine~, Dbe ge~b,I.l':!1~n m:u sh.l!!~l"r~fi:e: '!

:Mo~ If;1J!(k; 'Q rciIJ'yt;\" Idb(! ~o:k:P(), :Dt!t~o:n:. ~lll1u~i!'tI,. ~~ i!i~~b 101 dI~tl.1C

~~a b@t{!l u.~::\~""'a.,II:IU'k~_1:I Imle :lfJtOJ;!i ~t~ ~ru;.1.{k. ,"l;)Ii:!:CIJI_ I~ 1(1l'6nJP~I' •

....

M~ ~Ql\!l!~" ~ ',@!:bu:r:ilI" Imo dtl~bi~t, E v,'o~ok'lt <e1'mJ:~ ,e ~e,1mU;Q' f:ll\~·.

se ~. 'lIriJtilo sl!:l!;~~l.let.:~1 F;l;~~ :m~l:ltllllll~t • E g~U1' ~~IJlPl'd;ur !l!'shk~Wmi:\i' 0' .~'9t.e.

Aml~k:Q .~ pill:,"!:" bll~1 .~ ,d:[:I!Il1i~IiJ;]:lir' NI~j!:~iI'lll~1.; ~bi~~Q.p~ ~~iH lie lmp 'CiI.erm<1.411illll:l:i,ij ill>!! '~r!J. m~ t", bl~e<mft

.Do i~'ll ~e o.~ot. ,II! b~b MI ,1tm~

,J

ibpettm (I peHlIl~i ,~o 11.~ 11.0 ·t:bo:~!l!I:

I,Sel~fIl:p1 iW- ia:JOf"uWbo DI!I·l!obtNill:l: lI!~l:el~lI!~lW'~OI 'YJiCl::!b-q1 ~Ol '!!',IC#, I..!qQIJij 14ho W~JI q:&l1,~ ,d1~ e ~'¢,

E PW:lg"oi!iUI' ,!iMl;li\D~ ,ill '0 .~~ u,

MOlpltil ·t;i:l~'~m!.ln1! " ~'!ii:~ am)lim, ~, 1h000tl:l.!I.f'. X'g, jta:Qo ,1I~~~iDJWt mua per kO'l;OPtl~'l . ViW1n.1l ~4.bo ,qj.a:J:ijM~*m dL\b' WJi~ I:

j

QI 1:i~a;1l'1 0 d1jem M~tQnt m'~1 i~;po~t~

. lIi!"'. bij.i~'JILn~gl!i. ~o ,1~p~oJ:lil. P'qQji dJle' ill~~:~ ~dj~ kWIlp1' ,dJrdU H;r,~'Mml~t Ie mill. J'ItI1 d ~. IdW\w1'

N~I ft~hiD, tend e .~ ~!:ri'~ab:t!;~ TJ:c. 'hI k~tli.i~~ O.';lIlr:1b~~~:giu:

Mo~hl.'f(I !::tnII!; b~, 1.1: (10 WlW'J

T:lm .~o ~,~.~, m~ qtijk SH:QD":l:m:~

BLINI u'PE,R,P A R·~ll'iII.Nn

M lID C O<P' E

2;0 ·gENiCA ,O:C)'PA.,

Nje !FI'I.k t'ot~sle rij(ll'hl,j~n1U~lt ls. t~lipctaJs:ll~gn ,d~i1Juk.u ,(lISle :nga ~~Pl~. Del csli1lre pillnewr Q~~:n~;hl111be~~~ ~e e~:h~ :i ~bbe:Hg~ar {ISle o~ar~ha.

K:J Zoitetd.tbo~e :f;te' ,Ili,t~ nj:el1'e..s~oiSe aj;ul)lJ]Jldl 'qe Kun~nar~i.n :m>ipa. te I'lh1'!:t~rtra, ·a~a j:tlnil,l: PI!Iin:~;t10ro, dbe MR nj,Q1'm 'Q:enbaj Ie CZI (.ihiJbuk:e:te .fdfite: ata ~ale ~demb cl:e<.

(S,h.eni~. i 1I?~rpari:mi.t.) Nev.e ~et; fre~fUti japi~m. W: d~fd'~e p~rsa.. 'ql'!l tThl!o'te.~ dihc ~e~~h.e rim :tem.;}t}~ pOI te edh~nl ~j,e '\I"~'tr~m ne II opu~~i B,nq ~.~. p~ULr dQ~ilh~~o:j.!I!.l·qe ne iShfl!i~el8lr,Ci~. ne S.h:lh'),e;l'i~emi ~R'a ca ,c:biibu~e' .~~ cJ.a:.te tIDhc teoUet na. kj3I.~~e;z~ji:ne Iqe me

t,e ·\Ir:rl:telpQ,p.yn~ S,~qJi}Ii,etat eS:hk'~ fde popuH dembel. NJ,e; p opu~1 'Ii. l1iha.m~ njc; p ornil ~I~ 'qe !lv.ras:in .en~Uen pe:~ gjc,\liendi_po, i.leM!ll tif! .gij t'hrll nshtu m~

~eretldli~e. V:e.r~.e:t~o,to, il,tde ~ane t~: . ~~J:l:ur.l\, POgol ~th 'a~hi!U ~i6es.ojlmeqe:1 dOrt. '1ll6s- ,WU 1fWiJ1 'r,en.cile tMd~~i H~ei ,B e l~lo ,e"t'~ if d!f'ejita" dl'i:e:m a~lte~ I ~;a,. :ala "lie ta mf,~'he~i~' gj itch q_e d@J J1'~ .ih.~jj:'h~ db<e: :~e eilhire se Id.uamlperpa.. r~m" ,d'e !.l!ytie:fiel'h1t! ldulh:ettem.u.nclo.hem~ gjith, njle~e nxjle'l'i~ gehrunlet ~e

•. ;shesb d:he ije '~ntmt .fI:sn~ qe tin10~ :ii.

.I!. ... ~ ~ I. j!, -

,Si~Wiw3:Me ~ill:surel~wni.

, , ~---

F';,y·AJ!iJEf'P· 'lE QE.BHUB.

Nj:clf:sh~~t:\I!:' pe ilIta q~~'d~s;in ~eh l~n(~enp,~ ~!l'l:'kl.l:~de-s.\u. I\.<e nu!oiiDe~t· llICj!l!S.JJ[I nC!bo'b;l' tJ:s.h d~dle I1j~ rut al1Q~. de~it .a:h~ .Il,a '!!"~J~ll ;anji!;l .~r tcq;!'8IJli.ttil. <he. l'ie" ka.qe u h:Ei1iI!: .... fia. ';1iM'~ 1II~8 :Qj,~r] 'qe i$bt,(j: IiIt~(l ,ra~e .~~. thO~0 ob ~.f'allegjC' Ilriilit~e .Il\j:o s~~ep~ J()1\l bad$~C mbli uj.e:f • Dbe Idifdu i ·t!I,~~eqe 0:3:0 <![Qhct Vapot'. ri0 :sa.vjel~ ~.sfifie: 'l~ct~ f~Il~ll(r.~"'R\~, fOiurit tiC ii.:~c. n~t1. ,dhjMIQ ,voje\ ~. tba.. 1(}li t~1 af:s.h 1li~~f~1 • ])01 Ji;!e.jqll ~I(! Ql' tie I1~J~ lnd,[lq~liItvJe~. diuhc;t '~e: mibOJrQ,je t;el'>O a0~nlli.!

NJ~ .Z:ti~Qf:l~ ujiaJ. 50 vj ecih, lio, iVC';j dhe WI!;! tr~"rQi'l~p'[liJf '~(l ln8:l'tua.l"litll. m~nth ~;Il:!!l 'i'J:S q'o. f,e, m~r~Qhe:sheJ g'j,I,l;ne p<c1rtc d,yicn he~!i I~ll>e -'Ill'~ettl;l~en h;efiO. ne HlIQS j:llm~ ~e .R'.p:b~lIII,. V~i~:i ""nrrinj'lil ~!Iii· h{l!~i:@: ne :(mli~~;O b tl~h role pllIk fjOl"i1! k!liltIO. 'I'! Nj,alilulro :sg \l,',l:e~b k!erl;!:;Gt). 1i~ tl1a~f.a.j,at; llillllnni )t.~Sih ",e&iolt:e dtQjt~m P; 0 .. EOlx .• a, .'" Nwkk;whll s'I~ku Ill!:' '2;£ fI]J'i~ (lhe 'Il'lIIIj~i fH' p'(lst1e tliil fill,ckanfill Pl~i' J1JoJllj,e ,,(l~g J,~c.Jie!,~~1!~ ~e. h"~bi~J'e ~J:eu. U'~ lcn~1!: Idbaqc: ~~ tl'lla. 1i!Giab::. iD~a·t, '(j~~ q~ tllil~T:i~ de:gtilmli;l1I 1;1'~~1""~ ,11 [!W~k .~ il]~" ifC1iIJnt,c 'nc dot ifih~e Jll;'J1~ Q~C: id '!

Nje Ate ~~Thlh·.~~!;l bitt dille i!UUlI" Pe~·.

I'.a.q,. m,crrke;~lrls~ebk)on Idh ,chapa DiO; sU~ bi1il~. Dhc. P,ei~rQq~ :tJI~'~C t!ot P@i nem Id'hc PI8!1'S, ~(l'~tl{l~(l '~ell~. ~,i~Il.Mnll'nl'et~ U~al ALtai l!i~~~ 'lI.!!l1~~~.e .~~ o'HCIj:bilt,c 'POI ~e~ ~'iiIIP ]1:8I'r8;,IIQ ~lh~hl!il~~e ,sjlo~ll~h ~g:El, l!IQf!!.~ j~li"il pi\' ~I~flil. [)h~Plat[',fiq ~ ,8 ~m8 'J~, mflr:iku~li~l1,cn (Jihe :sblii{!!jj~!!h,t.e. P~lS ts~ l(inu·t'lli 1;l~tll;re InC: ~1:sie:hk!el'lblO~&, dh'c~ ~ ~e,sh~;IUroi ~I'yc!jll,e. Xu Cl~!li b:i:l"Iill~ H:I'l;l ... o\ta.. J1jHilulo. '~ffil Q p,(l[r'lul!~ '9r1:1:k Q:;ht,.~ .f,lnt~lfJot~ ~.~ ,h,h. bir.e lI~g;a~delm$!jlIilThl~e g'O~l8j.MTi~ 'Pili Id,U~,(!tnga:lilld, liI,je:r:i'l~e ,,~sh n~o. ~istcl~kfl. 'i:loQn)]Ik; ka!1

P1akd Sbqil'Hib:iir' ..... Fe p,~k mi boo toJ:U <itr~mu WWnt • ·n~:(lm ~!

r I':i.u :ShqipehlJl' - ,Se s~c.h dllb~, it'll ',hkruH'lC' We Wee'mb!!: d.he Dj@m s1Ikl'IU. hQ~, i!l'l,1C Lii.u;9~·pe.

NJ:e ;Shq,rnpetl!.f., - :l~il 1'Ilok hi b6t~~ '''jnrsbc,n ,! "ERA nT'

Vjc~ctort ~ Me thlil ,d!:dl!~t :W'tlict,t ku~e, 'cdhe bish U

K'i)lIJd(Ulje.rU. ,_ l',se lSmo bOt.1UI't llIil'ti. ~tlmD mil 'j,iKOlli\U?,

lEcUt~ri. ...... I!iIJ~e 6h~1!W wB j,[Ue ~iiI be', De lr;)!iil ;l'nJ.dI~!!:i\!lijesit.

Nj!c (r,(lglilb!Jl". - r;fl,c :lmi~ bOhw.haJ.t re:Ii;Ulllmcn n· "!JERP ABUU IJ,' Edhj,rt ~ P"l.kiui p(l'FPJIlt'81Il'aJ lla-

lllU,a,I'.,

'0

i!lJo,'li ~ .Jm 10m. Hili" ti :8(: ke IgfW'i sbumci '110 hukv!

''J''oJi - J~, HIIll" . diq "(i,sb'tl mort.], po lItQ(l' ,ed!!.l:~, shuttle,:sc.!fl ~,~b~,nlii,t ,,'C m;®!l'i.L u~ grl!l:8(ja Wava:. bOI'Xbet.

Flrong(liraf~; ~ p'Q sme ~lQ]ru:i Z@'~eu.i, ~mr dot NIIil il,guaum?

(J{l2Iet-a:ri., ~ Km:,' te m, paguajll!lC' d.he mna k~hdo~j e.t-l~[ 'I.! g/:lZe'lJ~s"

Slelll1ui. ~ VUle herr,a. min I!,e lUIic~\'!L'< M dh.r.,~j,a bel" h(!'r,~ ne MI'ii't kBf~~wnmt~. k'ilu!.i - Po, f)SQ I'Isl1 ~~~ ?

, s~~taI~i ~ Sil b isha njinl'\. d.11IkC:J gdh~e Kf'isht ~.~ndj'B~J' dh(! ilJ'f,d h(!pi1l~i~l\t q@ll~x~a.r ,ja ,btlil ]]UII'Bl :piI. d<!.s.imtr p~Uo· Gill e :Qjll t,jilb~lrt

As oi ....., Po '!;lh~k.1I. te' b6~j~ fI

:8tJcfa.m ~. J'~J .kn. dhe ke: :l'I~IY blie~ ~C! hCilil;IDC, ~uk ~u 'dh)Q m~rl;l hI: k'tblen~ p1",8,[1 , se tmmija f: ill! e ,,",je~eri dlu~ 1'- ~II'" 'qe .• or'J;li, ,ei!lh~JiI eire.,

VjelCshe~od·~ Kinw [llIIk'~i!'Ii!\~OOI~

b€ldll. Of Hi a,p '111 r!Il~i>l .,,·j'f:~he~'

Ed~tt!l"~ I':" P lI"[I:[!ltimi. '. - 511 IIIrt~ e....!iJ.lt ·ill'l,sh" dl,~,t~riil U1C'i[lllldfJ j n .. "p(lt~

BhlJ]Jli:pl;lhll'~ ~ ·Ju,,",e G~~k(!t kwnw sillu. me -gaJ~etl:lJ ,dlllu: JlIIlijl1i1!tcflli Si,j lie J)II':mbrni \f'(lb'oon tlJa,i.

3l"t.kn ~ f'o, dh j_"'I(l' Shq· P 1II.1 f 'i'l'iJunt 'te benii ~um'!! Q,8zet 81, JlIO jin .. ~~~' nuk ~ pJ'ilini glll~" ~~. tUlJji dhe wWilo; ~ vtre..'I"n..

~Shqlipe~r..iri - I~e h! dr ,jl~e ,00 nl!~'1' li" tem. ku:r all'r-'I'! Jlllllle'm"kat ,RitcriJ kru(j. ~(lb(,rni; ttl d.l!' 'Qjim!i' 1;m:sl1b, fJI!U\l' all·~i ... kuUn, dJn,c n""O 1:10md,Q, dll'! ' hl'li'"

G.,ko, - :flo i. 'liiO,t,llIjlll' !~1ru~f.e! Sb~Ir,t,;j,ri - p'o· ('dh~ !;eke: III U ijli" qe

~, I • .., , jj __ _ ..., 1

:!lbq,mpctnr,1 J~nJe'I~~ me. 'flJe: veze.~

J,:"lU),ii'!

NjQ djaJl mri, di!;e ~ndrUIllI' mir:cpo :I(·intc .t, nju qll) be: .roe Q:~G8i[I"e IH~ Fr@ij(l'. linrtlr Ji:l(Jc, fdak pc ,E&~a IJ!C j:IlHC lnSlUif te ja.pwke.s]I:i~]'li: pa p,jOf.ll.t" i ,Dlfrghc,t dh' ,ep!y~t 'sa ~i Q:,a.r.e' pi Die d:i.~;:' D,jaJ~:ii :jlll pe,l"· gjjg Idu.li;:,e'JI theBO ge pi 1.01 eiglilf,!'l.be d,~,t,. Dogjo hil' i 't~'iM~ ,:~~tl!l:. 'Q:~ ~~, ~~'sk d,'tI;·, Lcn!il~ 'cUm ti mlde:dhell "aval 'e dt'ihJ.1I1i;t. ku.l" till m"IDl,kJcslfl 5,1 l'l:HC, do~ m;unaes~l ~e blcsh IiIt~ :S:htcp:ino e m~dhc q,e UMe pe:rbSJb~. Po PSI!) itI'lU,,f(l' d:j~l~ ,. !nne thml" ~l ~~(l' a~e ,sb~j!)'p:i !'do 'fbI pl,l!.k!1!1!. Mit'a ~,I) Hne' lU:ldnCI'O'llj dIl, n,jo 'sJdc ,sibtc'· p~~ we, liID1~. skam D'IY"'OJIfl ~~J b~c i llin, d jwi. Pla.ki\!!l .ater.c\ 11 ttl'rpe:rO,3 d~(l s.li!k,ojU pt'l tbOD tl~: nj,c' Qlilt"OD. ()mIiJe dJ~' ~it.

K,olli """"" Cb~vliit~ lijlilema ql), mj:a.uUn Iiiles.btu :,

P'~~l'lil!!~i ~ Engd nj1t'i: gngo(l:l1,e. ill @I~, ,a,h,c'i duke,t 'Si6 tOil" m!i.Yll~ ~~ bel~ lou!!!

;il~1 tc: ,g;t~giUiJ~'b~!~ .

--~O'i;;;,;~-

.l\.fiSTE,.RJE" !lIIST'E,RIOSE.

II rn~lel"Ji e, misw,iQ!illCiJ u~~t pet 8t~~ qe ndiry,shoj.lje opinio"n,e P'opu,Uor dhe' de.sh~l" :P" AM.hej, lU:?: f'tUmiin te atyre' Q;e' ~~Bh.chej::1l I) 'be ~'eUin i dlil:o t.e pon!!!j: .. II'iIC! da:lhU:l'iiMv,eUa7.flrQ~e pOl' ,dam ~ ,s:h~m vQ!jtUl'e:S Shqi,per.i.,

,Shkakeimr,et dhe f:ruito,rc,t. Jovetem qe den~lllil:eili. prej fdyq_i Ull)~eq~3~ae!';, po embefohern. ~ri "',eteM da.Bbcs p,er intereset 'a),"I'e uv,etj'ate'i~ 'Per 8l\\ vaz-

duan dhe \<'azdojne: per dem te , A,Mh.eut.

Ku ii,sne iIUdh'eqesif~ tanle? ko jane Vie.pirait.e,~1l"~ ,Ile det~rohen per fiti~ teA tdbejtl~? ~h"filMa kana 'm'a:00. dhe ,ch'pte,gafiij;e kane bere per diten e ba:rdhe. or ~e zeZiC qe anrro~et pet IS~Udljed ?p~ :rdl,'einj,8,'I,Ie as :t'l!j ~I' ~ Bj{! ttlA's,e !Sk'a~le' mare' per i1e npfioj,iJur Atdholilill' 'te, :Sl:cen'demeut

M'i!!'tede'~ mi.~ter.~(l.se" esh~, se fn.uan pontin ,ob':re" nbiusbne deihi,rat dyre~ dJ.Jrkepe~a.r,ft' dalBh!Jrine ven8Zii!~rDre' dhe ikul'? fn:sh! kur se anirohet ora epa:Q:l.ls.,eC:Uo po :shrerdaV'e ,(nJe'\lIeper~m n-ll~ve' te ud.he',eqesve te.he 'esht dho di Jete :nul,ndaMre per Shqipe'li'j,ne e gjol',el :se nil! '\mout te p'Rgatmte:mi. :nQ: mpl'lojtjen to d:r(\qta\~e lORa kiomb" .. bin'. ,er kun,dra:;'ii.j'i1!'mi, p~lli:'cJli'ri!, kill, as nrj'c:ri -D'Ilk Dl'Unt te mo,hoje.

Nuik. e311t koba peT Ie msuarPorumlU't ! jFmLl"OSO~I~·DIPPLO:.\mAT'ln sw d_he mel'nyr'en. qe.81 tle' ,q'!ervetsenlW pa~. k'@;8aj"s~ kur tere Shq~pct'a~ po te j'e~e' n~p,~om.a1ie nu.k. do j~n.0 itt $otdt te 'qeverj,sin pa, p:i!itur mUi.hmen "'~iOlRALE,n d,he l\latedaJii!~gB EVRO.P'A.

V,ete01l me 8't'tRla'liI dAshurje~ dhe bush ki,m~ me nj'iiI TRUll? munt te leftojne :DipUQmaUne Evro,p~ane qe' kie.'lIhtu W' mos: nSL ,gi",IlIb..l~n ~e dreq, at tc!!'la. Ko'n.beb)'f\~; p~ per knndazru te Ildl'leqin kab~metetyre qebene mi Sh.qi.permn!e e g:~ iol'ic'. R'u.:!a:.d D:f:mit ri..

14 PE~FA1[tlMI

'TIER .m!, BOT PM ['G,SH'l'(HSI' ".

Atje hl,v~ ~([k qeUi Y~W~ gjien~ na ri,e6!1~

r,: ~u :r:E!~o.lit p:r!\l; Di,r,Ui' FHa:~u r~ k:!~~~·~]l!In.

.~roni.e.:S:hqlrH:",.iS&l

1\,i,e nllaJdiles:hM q(!t:lQir,l)ftt IDhuWl3:,t ~, P~~'~~l.di!$ '["(n,',f) ll(l~cn ~~;.It[;ihL(ln

Shksh,a iy kr~fi'~fQ Ga r,ec~~k ~j,lIl'U~q

M ~ kfye mn¢ kIU~n<re Si 'T,(iI!f~lQrW is '·.~:tl~n.

EUll'jr;:jl~' "®'i~re.'li n Nbr.eU t;l!!JJrld!~'I'C:r,@oj ~n .£ro~t;a fpiin - Lumtc'lj,tlnr~c:ro,j;

:~bei.l'! ar qOI.£h:

Nbl:'!et" JYlrJi '!U'Bm~a",~· K ude nrbf'~;l,~~ijIf~,e ,M~mtd:er leJ~'H': :f'tl:~~.

Shk!f:!bo<:! d.yb(lnl,@'~ G~J"€'~ik eru fin

"'~ i. k~JII~ ~~Il ~~Irtj)'f'~ 5j t'o~~o:r,i ~~W::tlla~~.

N e\¥' 'Y1;;Iir],;:" fJf.\c,emlbe.1" ]j 9 m(i~ - ~o'\Fl!.J~ ,r., n~ ~,U])'Rt

P'(II !idel11iiIl~l ~J,bitllddl)h~~ T,e liy h;l!,n~truti~e ,(ilSht!~)~dIU 14Ti1nd:ll;"1i:bre;~ 'res~lwS~bia V j<!fi qe: fill ~~~ ~'~7itJ~~~~~.

S1i1qi~,~t:a~~l '11CU~ m~b:~!:Jdh~i!' P'e fpHli1@njl!ll'\l ~lC~fJjC Ur"Q; r!:.'lT;[,!ISi.~ q'~~'blll ~gjil],dhnr Mpl'i~n~ b~ruk~~w ~ m~f'c:,

Sh'Mlml!' lJ'1.1Jicm~I~lt 1tI:9:f'st~ua~'l R u~''1'''(l~ P[l:ihild~~phi:S~

N jjcflEtsis:e 111 ~bn1u~'I1 F~~!l.mil;l'riln e S~q~~'!::!fffiae.

Nie ~'Mlles ~:f,l ~1f1~ 'Ck!\l]~~rt~~ji Z:{ItiDii"~dor' Tt~!iik'''I:'fl Dhe p'!I.~hh~lli\i1l ~~he~lm~~.t\j Z'o~'i lHys;en[{Ii"Y'e,b~il.

IIOhe' b~rnb~;~e;t)e *,Ili' ~e~'{l

N e qybe ~lC ~~ h~;t'r~ttu· ,Pos:ru ,P1!'m ~~I~n b ~Ii'e Dui';;csh la sl yje ticuttlirit.ul',

KeUI, dij'~h:!!I.,k,da PIl:U~~ba:

J!I, u k:a.~p~f~!j)'tr'~;uaf PCl'l:!f:- ~~'Q:jU ,Sll' ~i'njrnh~ ;Nut Ji klli~~ ,(11' ~I!;lba ~ri~l'jlilJf.

Dh!: (li3!q~n, S~ilautr,~pv!li ,P'o, Ju ~~~llCm ~e ~ule ndjcftl:i '~PQr ~lt'Q· Z~,t 111I~!lU.1":I"ilV'lil SJ~)rc:SQ:jl q~ ~~~i\ro: r~ll'!U IlU~.

~Si'l l~le~j:cp.~ S:of@lJ.:~i,~u Ed~e Qm111 a~ 'baiUe ~"",,:rti .~ bdul~fI'i~.1.1. dhe A~ ~"t~ ,Edile f~e;Lr:ii ~I.g,a B il~~d.

Do .t~~S.bf~3!jia ~e pai,ill Dj!li~Q(\iMue qe. e 11!~b Th@'~a V[f:lhli1d,e~1 :S~r~'~a1f~u Shrum I' 'O'~i'Ii~ !'I~C' ]ID:1l11 b3' fasl1.c',.

r~h hufie:Zie't~W11 S'~trU$i dhe Ni,lilaJp,j Dh~ t\~tl:Q'ni e $:01 m ~~ N,p P]<':IS.8I (i;Qh:: 'Rda,M.

T'a~~i :~utJ0ln anj Zo~i B,8~'Ulen 'e bU~~f~ ~t'!lC' 1'amhaJje g,1l! i!"fO~l! Stl[lOt! 'tM ee 111)1 udJO~~j~ ""~n:.dl!'.

i]],~ahhiDJ C~Ik~1 !ll:dbe ';·,ituCi' RQb.{, nil~p,jin y~~ ,~c'r,~ BI!!f{hkC . mo' ta ~~t~~1., 113~~.i Si l~sn~ iilihitie Iil ~n:~.

El~Q:r:iU e d'iliSherl.lar

l"e: ·liI·~ bfi@~erQ:il]~~~~ S~pni!'ie E'I.~''lld!ilt;e t[a,s1!:e,:g:u t'lr

Sa mOl~!ot. e S:h,~il~ 1i!1I'~8;e:.

P:I'A .~~k:aJ!ll !lU1~ I~~ hi n~HI:

"D~Qii i'~!I'h~ p'~r toOtrill{rcarl:1I!' Tc' Nidltnre Shilt:e:s, ~f~ Ilt!w·r~ Sll ~mmru ])~r' te h~rrcl~~r.

'!II

URIME ..

SHQIPE-!fARr ~- Nl AMERIXE.

K U.ROJ:t,EZIJ,I S.

M iku~ ,e d,o:slilul' .Z, Goorg:1!! It l)brdt. r~~.qe u martu.a.te Dje~e me, l' dhje.. w.l"ne N aUck' Mass e' tlooj :n.go thelp :i ~etnmi q~! te, t:r~,nei:oij at' ,dhe," ta ishkOiIe jetlen 1\~ Jumtur e te' sMnuu"e me! luh1!. 1\1,eliiJijlen dh.e veUane Di:mJi·~.ri . ~~Ji'C!j P e:r k.lCte gezi:M dlhe, 11.:1:8. Zo,·th11 qe te HlI'ijnae sbuma "ezime ;si. keie' ..

·D'~m, •. ·trli K(I·tta

N'e\li' Y'o,rk December 25, 19'16

. Ne Natick Itassl me 17 ,db,j:et(lf 'U k.u'ror,ezua Z Gearg,e lR.aful:n.p Xo,,'C1m:Bt m.e Zolij usnen KrisqU:a l~ia. :Rst.:M 111gB da.rdna. He K:u~ol'le~:im sherbu-

hen A.t Fan. NoU dbe At SL1th MeJard.

.. .

N,e albany N Y me 2.6 dbjetor u koror.~ban ~Z PaneU A Leshnjllli,lUe Zol1!jushB:n l1",argarib. K Peris~e'l:'e·.

Z' Vasil .A LeebnjemeZolnjuSinan !.far.ilan,thi J)hamo\. Nfl te d.y K,urore" zitnet 'ahertieu i Pe:r.d! Naum Clore.

VLIME.

:z ·Sta.vre The:mi1l~ U· v~ua me Zonj 1iIsW~en.1\ler.opii AK"r.~s~o.

Z.Ja,ni ''1'" Gosth1sl1U lm:l'IOrmou3 Z Leanidha Vagi]' u VIUA me .Zoo-

me .ZOiltiUShO'D E"vdok:s'i: ,J :Zotino. . .jlus.heQ Vwkt·otria. D Cab.

'1m.. DI:. ~D'U., •. , E' bUrl R·.'.08.II .. m n 'E!-~ ''I'1l;1W:1- I\KAI __ -

1)2 G8iUo~b. !. V,Q:!:":: U VCl'll! te ki:JJqle \"C'~OO1 1.2'6uOO. 52: Gl'IIUon~h'" Voze"J ",-'efl b~ b~fidk \le'em $S7 .• 50.. 1'2, Sb.i.s·t;IiIl1 .~~ n.bc,dll;~ me Raki 1'1J.~hi "\\llele-m :i!I'.~g.

. GU,im~CI,j~ .. te~'e'~3n. t~n sil f'iiI_Wo dh,' p~ek~Uk'U.~~· . W :miirit. p,Io;r'~ :S:O:liwba: Ii Y!f!il.e·k'· ;~nyre qe. ,dfl!lher,oJlJe.. Ke:rl«ilu b5~e'll me emmnu ·tle ":ma. 1I8n~ jpagol!lit nile. ()8!'fe 1fj'.~ ~~. ,der"gohe-.:. .Me fjl1t~g q0 u,!~e.s~m ;p·ermibtctlh dtiu: ~a'X'CQ ]}eli" f:!,I~e':mb:el't !) hdtcs.

2:'111, tii Rafad Dlminl'i e.sbt .'\li!:lmd ~Jtll':nt,\ ,'i"U W i3p~m lj'ri k p·l(l~ DC' :61'\0 mal'Q.\Cle:dljd'. te c~mjt. til sbbul.l.om t1'egju:6cn 8hq~p.

DAlMATIAN UUFORmA W.INE, COl. •

'Te lJgf\euat .. sidhe te Inrat ikieuli pe atome teJlDirat, me: ,t~ paq~tle'~ (l~lC mete Iira, ,S'blll:~biniil R,npcli;, (llbe..E·agl,e Bil'li}~ me kOIS;;1" ese me el:11ii.sh,e· e .mnl'nt. ti mirni~le iler' .Sl~lt'~ll'i~e.

ANDI .RESTAURANT

V.F. DIP.IElUt,·O·

951 S'ou.til1 :Main ,fUree't.

P.ERP.Alt].MI. .Uj

-P'ER·S:ONALE.

Z .Z PaIL'll., dhe Sta \Tl'Il\I Alex blellQ oje sht"pi. no Hu,ctsoilil l\fass.

Z Dem.ml'· Bey P"o}.ooka Bleu nj,e .sh.tepi n.e Arli() ill

.Z A,dam S Vishocica me gjitll P,8- mUhm ardhe ng3 $hqipena .

VARiME.

llat'imi.i te tildyedt Pa,ndii.Eoo]lo.mi ng"a k,e:tundi u be me 1de:n,lDete mbedha, :ii nd~~elr.li jahre nj.e .~,al .irl dhe

dLhe veUa. ~ z; .Ni:si EOOllo •. ~iem ,es\b,:lte' Kontrcollor' I k1shil!1S: S,hengjili!rgji DC!' BOsrtCOD. " .......

1._.1

.1

.B,OT'ONI R.EKL:LAMA.T N E

Ii PE'RP'A~ I MI

~i "

BOSTQN (}L01'Bl'N'G STORlEI, 198 S .. l.jB~n St ..

W .A "I' E R B: U R:~, c 0 N N ..

HE KETE, [)YQA.N' nOT GJ'ENI

SE:COND HAND' ROBA, N'GA 'TE,.RE: LOJET" .P'ER NJERES.

PUNETO'RE:.

f'

BIHllNI PU'r'l14E!PE, :Dh.e Kend'onj Ine re.p1il

up E R. p. A B I M: I H"" li,mS, HAIW~I ,Sffi{RtiiL~l SOT H'1i) k,ete ,d'rejrtbn

~j:p E, Be P' A R,"I M 1""

EOJ{ 14J SM. H. .ge,w ¥ork, .•• Y.

I!:============-=================!,! , ..... liiilll_I_IIl .... I_II ... I!!'!!!!!!-!I"!!'!!!!_!!_. I_ .. _~

Te~eflihi)11 a O(lbnnbus ·597 TBES,ttPF,Ot:K

HAND LA1DND'B,'!. lU)8 W. 63 S.tre,e,

(N'cal" Cohnnbus Ali'C'.), N'E:W 'fOEtI: Ci,rl 'Y

Goorl cmUed fo,r. D~n.\·~~ea free'. Gau,t"s 1!\f'IWt J[,cQdelt a:nil ·fihwl~i. 11~rrnm1:! Pr,ce of ~bllir·Se.

'T'elcplbone C'riWumbllis :9;9,.' LAB,E'F',O'R:L\ SUFFOU :lIlIS Wfit 6S St. (N~.n.l' CV.l'llwbu6 AliIlli.) NEW YOBE. ClT'Y.

J~. u m~rJ dh ,ja, u ai~~ .Ri!ibat, n~' !h,;; p~. Jarrut'lJi! Le W]SUlal,. kemi.~ :s,he\'liluv'~ k'IilP~~ ,dbe fer gjiUl ~ehi.l>. nuk u b CD. gj ~e:!JidiJ ~xtr.a. '!!!lHI!r'~'e.

~
.!
I
II
I
J
,I
f;:
"
,..f
'J
i·,
~~
'i~
'I~
'~
""
I
, ~1
::
i t ,
I 'hlephone Gre(!ley 280,

Telephone Gree,lel 200.

.

I
II I
I
I ,
~~
,!~ ,
~~
~
II:
I
I
II
" I
'~ I
al
I I I
il
~f I
~.'
tic
.f
~
II I
'. KES:HtLtONI GJITII 'l'JlEGETAB.ET

,

239 S Main St. Waterliul'}', CO.nn.

'I)ah~k Velle» r tc \\~<lle",hur~t! 'METE Cfi.IT lUNl M:AREDBENJE lh: 1i11:pres.c'1l II il'uU'ln:nCol'lhl u.j iUU'i. I:

rlernete hap,im ke'Le Gro .... u,i. 're ei- TE, BOT'OJNE: REKLLAMATETY.BE

len. e kemi iIl'asllr~H\t·~,Nlbc' shu-

kuruar, Si pas \·endlt.. K('tn nmn~ :HE PE;a GAZETAT. DIIE THE PER.

nl te gjeni, Ul6 h'l mi'f<l1i. n~ishl'lll' I ' ..

I l~rzfl.,!"Jhl. et)!J,1! Gh,lmncr,!I. Ejaui

na \'izirnni, ed!lle to u'I,irc vril". KO lQJl!AMET. SlIQIPE.DHE D·

C,· I'tetojm~.. qe ~ mb(~ti Hi

kemuilUI.'. - ).~c I~der VcUazerit tililoj

M.IAMES Be M'I KONDI & C'J.

,

I 811501 DmUm QE I NDIHMONI

I

I SBUME SBTYP,rT SBQIP.

G. DOBKIN PHOTOGRAPHER.

5017 EIGH,TH (8th)< A. VB.,

NEW 'YOltK emn 01

i I Behuui pnjtimtar.e, dbc kendoni !

me regullj• g a z e ten kombet&rEI Shqip

MP'lWJTJA S,HQIPET'ARE

Mp""jtja. Shq~p~a_r~, bo,tojct per jevo DEI Sit, Louis, Mo. Pra;J Sho. qerln Alb~ni:B:D D-del:ls e Coo" P~i' timi per J:l'i4t mot· esihtt ,$3,ShkFuan, De kete U~tIm.

~ HM P:R OJT,JA SHQIPTARE"

2241. Clark Av,o. - 81. Louis" Mo.

Foto,grafitc tons IiIrtisWk:1I. ~tlUtil pro\'uIU' He' lcmFamilct S.1lqil>etlll'le D.'C !-rt,@w York, nbnl',rmi per millen tone ilrlislili:!: •. s] d,~IC per' emirnin to' al'(,sY!'!l'Im~. .Jemi b: \' temit 1111 New York ku tete Sh'l,ip~'ta'ret kenaqen,

llos nuhit;:ni klilhl tllst~ mliR VIOl g,jheko '!l~ nuk do KCnStIDeni" te Tjint it' umaetuan le te nZlel'in FotoJ:rn.fin e~Yl"e l!lio SaUOD tOM ku gji-ejne d.h~ lIuqetc .1ll~sh.

A~[I: £I,ll d[lIllD re warm Fa ogrilfi ne Dasma, ne C'ostil·a,. !i.1 dhe jasht. ne mes U· SI](lqeri~ snsj, kerni njel'l b- He pcr k,ala, (ylyra.

Prej .Fotogt8file ,·ol,flabr,jm.e t(! nh"dha. dhn pre te vjetra bcjmc' te rM,. ne :kini FIl'tO~H:"iifw te veeanre, nhe ne doai ti hallkQui tok m(>'nje ku tit! kh~i ml,je. kuj im h'l pll mkuail', so ke (I ~r'4i!'gojno8i !cUl" ounU1 bashk mil) t~ daslmr~~ f1mj, te (,'jUt. ajmulen ne Sh~ip~1ri .or ldictk(l.

'"~c ~nrl":iNllt eqim verrjtj TIdbt ~iir~"'!il 5h(lirj~ta.r~kut sl:thjue ,pl1'~' A.hilu(' ]" ~e n~i~r~n F.,·lyrllu (ll,!"l'ell1klir' P8l'-hEl,,,,r~M 4. C'Op[l.~'et~m 3~.'

~I· nd~r, G. llODh."TN.

(Waterbury Bra.nch.)

,50 BANK STREET, WATERBURY.OONN.

:\1 . !\IA Z ~l OTI, ~,laDaJrer.

, StmHofl tone, ek mi tie mhrarur n~a 'cll'dn p-~kepa.Tnjr,., ne. Xe studion t on nXi(llim ate. me t(l mirat kuullIDro (]'rt~·ra) dhe S~kVl.

n.l' j'i ieili temcs kete mbbetnri kenaqus, ,(De' an. qe kanp pa tur miresina tenxierin 'l!UHlbm nder ne, Ajo qe na. inteM'eSOfl,_ esbte il~ to '!i!'I(maqim t~!!.HtlJ e, d]~~ duam q,t" te k,ell:li r:n181'mluel1je dhC' DW gJi,Lc ~JJ.qilwt::u·e·t (~ Ke' nshme, dbtl ti kcllJ,nqhll.

Vizirto<n~m:iJ prn, (UU~, dot vel"tetoj.

MARKEt" ·'VATRA'"

I'

I

ER'~~RIM"I

" ,- -._ I ••

.. 1 I. '.'.".. 1

. ..•••... ...•.• .. ••. ..•.. I,

TI-IEP,E'RPA,R,I,l't11

AJ~8:l:i IUl1dUi.~od MQJ;Iltbl'¥ ~II~!).,

O'\lol'Md :I!.ntll P'D1:!W1l.ed: ~y tlIe AlI~lIn11IliI. Publ.Wlll:ng ~:m~y. 122WE&T 63t:4 ;S'l'", m,W-YORK. N~ Y.

AI!:J!it~ ~ ,commWUcat-tGllS: R~ lot. SUi. N. New 1",or1l: en.}"

F,BJllme, ?,BIlI, ~I!,C!J1a'tl_' iii, ~~'O' ~h !'~o 'B'OiI;~!R I ~I,tor" IPIIP.h~'IIpt!~par,l.

Ii~r"e'hkrlmct 'Ie ~na ~~IIb;e~" DotobilD

,r.lj) .i:I)~ VUJpc!'[!!Illlik lII:~MiIl,ein. _

.I.1fIUllll_l!Ji, "pi@. ~i:!lle~hkrhn. 'OQ ,mo' N~· Dredl!:!l'~m ~, I!I!Imli, ~Y!k b~h)!it~~., "".;\XQ:I£L, D., ~Jl:SS&

K!!lIUO:r & ,M!!O!'!!I.~e:!'

GP'ER,K]QHESUM:e :KiOM8MARE 511Q.U" 'O'RGAN noOPULUT ,9HQ;lPTAR B~QHEi' ~ l'EiR ~jUA,.r

~tQIi1~~ a.t !e<!l:on,d~]1U maU IIIUl,ttor JimO lUI', 19116. at, tl'le pod ot'fi,eg' lilt, o;~'O~ Yort"N. r. - lmd'~J:' '~ll!)l 4'1%£ 9.1' Mo,Dilllb a~ lSi~'.

P~''Urn.'. Uu'&' _ n{l,lihm I!o, ,~ U DI:!",lob,el:! ~ij' l'Io~!ii' d'r,o"ufIi.

_ , _''P~RP'JI'icEUM:["

I B~ U, :6 ... IN., New YOI): N. Y'.

~o~, ~(rl pUon tOI!:' 'on<l'l Jl~IiI,T. , ••• , ••••• :U.OO ~"'Um~ ~~ f m,o\ mot •• " •• '. ~. ' ....... ,1:",1113

'1:'11;&.'" .U;, LIGOBY ''It:r - lllu:rell' &;, SC;!!~~!II.'fY

'~li"J"r::' D'- e« I'L- '.~R:--' AI 'T'CC'

,111"'11 I .i~1 ::-.. '~"_ .L··.n ,tjj, ~i.,

PIESA

EDI"TORIA,LB.

,DOT KEMJ LUFrS~

S'h-tdet e' Baslgk,rmr« i preue ,rnar,(t'ves,hjet pol',i .. tflre mB G'je1",uUJ',nine. A mbasado'fjE;~ Ge'r manise rz, S:htel,e;;f e Bash If; :Mia Con t Ber,A'SloTlf i,u;. d'or,~z,u~\R p.sQh'(J~po.rtat laRe' kur 8.hkrll,ajme ketoi radhe ;fi,fJei

~.J't Ok - - - 0'" , • ,n ·",Ik ~' f'.J',L~ A-I I.

,stl aO, li,e ,p'fIr R,e,'~,erntanJ~" ul~~ _' as.l;!:i" lui,u:' " mu(l"

sad,(J·.ri i S/ht,e',fev'~ Basnk,uar' ne B'e,rli'nZ G'era",l « urdhenm ,ng;a,g,f,'ve,r,na e S'hi~e,feveB',as,hkuarJ' qe te ,f:ere Be;r~'ine. Ke~,(J tafi,i bJJj,Jl.e po'pulUrz ie ppese dof

k '·1" ' .. . emf t-u,.~e apo .I,D',,!,,'

POLLONI.A. DHE ,sHQIPERIA.

,J"Vga sa ,komb',tJ, 'Ie' v uajne s,o,t~ n:uud ie lil,().mi ,qe k'(J'w6:i P'ol~O'IUl$, ,dlz~e' k,()rR,b',i SI~q,ipe:~ar'J' .J an'e' Cl,taqe v,uafne me shu,rne" Mir,e' po keht ,stdningojel1li te bfJjme. nieslle~.iRt;j, d'lle te fhe"t.ni qe P,o~~o'nezet' iarJ',(~' perk"zjaes,ur dlu~ me' ch.I.I'ar:,_ do' men:pre' Itau,e: mua,·

d.'.' .. ;.," """",,'0 -d' "t.",,.,.,", .. , , "U--.",-c"", ' .... ''"'~:r'''' ,-, ,.;lI~'--, !":,,,,, ..,. ,... JIo'~'1 ~,... '';~', :~r~f.·I~~"" ve,Niez",.rJl'~" ~'. ~""~ "v!e:J, "~i!~ ""'~'

mfheve ,tyrtJ" d,'h:e s",ka:R()' iene sie ,'l! bere per ie rnb',led'rE ur ndihma), 'Ie te SI;'Pl(J,foJ,R,e pett'ezetit6~1,re qte ,aile' ne p,(J',ncmi~, dlie te aim vl}aj,n:e' p'tt.r bake JJoje ..

Tee bas'l:tkfl~r ill gj,iUlS dElia me nie' Iq',eili,rn karul ~1nllh1~Jr te m&.ledh,i·'J, slmm.e· ,ruli..i~l.fJ:al' 101 v,cltl:etll mi"U:S '~'Y.re" po d',hofJ midis p'o'Putm ,r!jerrtzi:das'"es~ A UlU3t,ika,w)', Tan'i P3Ji6·simp'o' Sl~qip'eia"et ,r:/~lkal,~,e tJ'e,rer' Per:gj.igJa e~hfe fani ,e ,lell,te'. Sliq£pe',~ar:e'l) so,f kurt atdll,eu i ",Ire eslde' n',e r;~z~'k i€ tlilath ~ s,t)! t kul' 'V>ell:ezeri:t e ~)I,"'e -vrd,esia uri.c .. rug,e-vej eU" P'o' perpiq,e,r~ tegreB~isil~J' ,d',hf!' ~e R'xier,ia ;trh'e',m;e~'it,e~ QSai' rudis',e '{f,e kane grilul" me' SltlUfW ,m.,,"zd,im.e, dl~e ,",8. ,dirse,w~.,ill!'~,y,re,J' P'o' perpiq,(u!, ,,-ne' ,a·,;~e tieder It,e' ,mfde~Un i'~zt,i:g~,dl!'e te ,ef,h"p',in~ d:p'ifie" ,~u i,i~:I,e'i-

t.. .."'J d-':r. ',"'11 dOh' ,,- i\. .. ~,~-

ae zer~tuTen RltJ,n'''J' tUi~ la:~n,~cJ" e ,~,(l ,(J't&",R'e' V8Hez,e-

"iI, t" QI~~'" ~ " ",,' ",f ~'" 'T~ ,F.

,r,~ ~ eyl"l! .in~qipel,CJ .. r'e) ,q,e~,~',e'r' ~e IJ'!I',ljOI~e ,aln ,'U'I"I\':

dh ' ,"j' " U

,'e '~Ja~n ,rilQ'ur ..

NtJ gaze,t'i:d k€mduam~ qe hUfUUfl,a:ar;el,e' us/de .. .r,iv'll ,e'TlJUUlB ,RB Shq,iperi' te Ve,riu,t~, nrgjihl z.ed'he~ nie • n~e ,f,J'6.r mlu·et; ku, i be.j,nJe t,e llio',h,~,u,r po,,Pulll'l Sll,qo,ipetar, qe ,uslzferii:ts' A~fro',-Getm4ne li'aj.fne ne Slul;'i,peri qe ta mproine Shq,iperiTl,e lil,ga ,arm;iqte a'be lo q,e'tag,ab~·ti: (Jii'fk Q.Sf££:iz. ,ke',fo z,edl'l,el~ie $h:e .... , ,nonin qe, keM, u:slde.ri dot T,ine' rUt Sh,q'iper,i, ,gier sa 'poPlJlli S,hq,ipe,~a, te j'eU~ i .zotl· qe te mu:nd'e' "6' 'V'ETE.'QEVERlSET! A,n:daj t'lC.mi me g:ezi'm ,t~

mtdh ,q:e' kejo laime ,n~ge'z,o,w! dlle na ,iepl s'~pt:e'sa. ,Po gj,itlt ashtu sm.,tltulim t:e mbel,emi. p'a dtf,aq',),7 i,d,her ;r,rdn; ,~on',e' tn~bi g#t.'t,e k,(li.a ngjurie·t,e vc siltUia qe. po V,tlz,a'Qjne fJl~' s'ilume' ki(Jhe$m;'di~ ,Shq,iptdar,e'~ VB ,t"A:merikes~ d/le nga ,ktdo ,del p',ue,~ja .. Dof mUB~ dinL te vel qe'Verisi,m aje sllfeiff! - K ur so,t k,ftt~'l ne S,h,t,e,!e,~ Ie B.ash"l4ra~L ,s~mundi,m. te qev,erisim. nje sltoqe, i' p,a'n:slul~p'tdar;e~, e dla a uk nemer,ori IRe $,'m.me S(!.' 3000 ,anetaref'

ilfJA.F'T'Ar'/ MJAFTN1 ..

P.as shmne bd;e' qe na lane beM' nga ke,"zd'o.RiesU~ ie~l~i~e' dei),'n&2r if,ll Uler-esim .~e dy paleve'. d.h;e. hf Ult).m,f, ,mlalt tlllsldrfUl,t pol'emikat· I,f,tjaff demo'r.t1:li~u:a ~.oiD'p.u~li,r~ l~ dille I,Z€ ,~~ini pere,uJi p!:fs,hon i! laUze-a,; 'Qtl pOp'Bmn e ,P'8.I",c;,'tQ'ie" di/l!en:~' .qe Slzqiptdaf.,f];,' uft~llm) diltc,"i ''Ie I,NboU,e l,rg,r,indlen ,f,r:!;idis, Shiq'i-. peiar(J'~e 7 dlle ,q~ te mmtd:e poplull~'~' te b,asl~k,(}'I,zef d'l(!t te v'iie ~~ "ate ,'Sh.kcdle 'Q',(! ish~tfJ ,k,(3~.U e 3 4 nuu~i me p'Qfe d·o,t Slif(;()'j,"Jf!, 'f}jete.A~utaj' u. l~;demi pus.honi potemikat s,e ,na s/~,put,e ne gn.~Udl;U~'.

PS:E: ASH'jU,?

:2 PER,PARUU

G ··,~r J",' , ,r ~ " ,I'~' ,~ , • ~'.~ to "

}'!~f,l ,a$'f~d! ,ne eSfhe se nulli. ,J'u, pe,~'q(!ll) Itl '~',i'l~',eJ'.rle

g:azeterl prap'e gazetarit d'he i SIUtuo'/lle prtlp,e ga~ zete« qe s:~,duan tfia: d'ergoj'e'per' nje'f:e;in ,O'SI! 'ier tie~:rin. shkak'. ,n"fire po me S11q,ipe:fand ,n,gi'd 'd"j,'s,h,e. Sh:qipetarU po ie mo.s fa de,rgosh nje gazeie bu~ ,de,l sef,te'~ te .shk'r,uan ,dli:ft' te Uz:ote: flier e gjo:le PSt!, s~m:a der:go'l1"e e sh,rune gje1ltl te ,~ieJ'a,. D.l'6 If,le t:/ater ane po tilt de,rgoshJ, SI"q'ipeiaripondehq,e g;az e,';ari

;r '~" ;', " "', ,. "'"..lI i.,,~ J""" " ",I'" AU

esme ,aonlf! n,:len lCI,I~i u:U,r.:C',~ ~;e le~·e ,rm~M:lner" U~~e e

b(J;ton gazele,rl p,e,r sh.pirt~ dliC po tie mos ,fv'esh U i',desh1 ti p,uws!t kemben edoren, kurt!: tmk. ,k,ui,fo~ .Iu~l J ,te'~ jap'fJ ,P'ajUm in! lWe tlede'rane ia.ng d'be ell Z,o'i:er,inj te tjeu:, te diU kane in/bl;clJI,ce ,midis

SI'," ",J , ,', .J'it. .Ii ' •• ' '" k" • de

zqzpBca'FeVB'J' ,(c.~te i,e cueve I,f~ ,.mu, ,erglUU' n:g'tl

nD ,r~ie.re nga .$ Cf)'/!'8' ,gau!t:a qe U s'hes/~,in mi,d,is' tnique, d;,r~kej ShpUHjltar qe !Si Shq,ipee.(l'l':rJ d'r;I"t mos

d ,r .I ~'·h - " ; d~ J' J, ..

renaone» .:8 nu~~.mQln'e n:l€ gatelfl, ,',1'1;6 ~,t;seS,rml

IJgQ 5-<6 C()!:'le ne' m,u'(,i mi'dis miqve lyr;e.,

- -

.. ~ :Ii ~ '~" .. , "':"" ,-'-liIl, _:- '~.': , " I ~ __ " ~~. '~C ,~ , I ,- " .• -, r!l I' ,'. .; " 'I

A.ada} me ,idh.e.rlm. te m:aUt IN tufe,m,l, S~ I~d:v=

reve '(J,e itt kerni Iderg,tUlr nga aie Pe"'p'ar,itll ne mn.aj k,et(i $I' muai ,m,e ,radlztJ, ,gm,h a'S'h~ u 1dh,e' a,t1'l?~,e ,g:e ill btmi ,derguar ,R,ga .5 cope per le s1dlllr, te ,kene I,~i ireslne, dhete' na d'elgo iru: t jate holt'a f ~ ja P'O ga~ zi(d,en [J'r,ape, an:ll.ei e g;azetave. ''l,e do'l Id/lej,'(l:e p'riJ.p'tJ' ie te jen'e' ne kflris' fon'e'~, dluJ, 1,oi ill iemi~ ,rmi:re;l,ziohte.s' .f),e,r gjilheaifJ .. Pmp'e j,u: tlilftmi qe n€v,e s·:na v;:en keq, nil esh,fe se nuk ill ka pe,lqykr "Perp,a"imiu prJ' na Tl jen k'c,q ,dl~e' duh;e,' ed'ii ,cRl",fJ ve ~,Fl 'vie' keg .p:s e tit hebell: s11,1",,,'k tie ,u m basill:~ i,e,fo te il,o'l,la IRe k,O.I" kar' pOi ti kis.hme ,atogl1Z1e,tat etyr:e qe

I'., " " ~ ',' ~, " d ,~ • ,'~', i. ., I' • ~ , .J: "

n,'o,-:nt 'V,Q~ld!r me 1Js'zpre.sa""ch; ,I ildS,i;,Ull S'!IE,~,r,,"rJ' ,Qn,t~a:1

ulll,remi, ben',culi: te mir:e, dhe kthein,i gaz,e,t·e,n: pra~

I' • ," .'.,' ~' ~ ... c ", ,', , - -,. '.' - " ,1',1"'-'

p8 ne ,eSr'tI~,e' se n,u,~ I,ll pe~Bn, ose nlll~ n;:m,'~ q'er;,nn

~ ".~. .

d? pag,uam ,f)'tlj,dmm.

J[etuar,eof1'<o' 10 vij et :Ii ne I.ei'lh~ uua.rj Be Bu mani sl tr:egebli:r lite ~urtetii P.itWhti., dhe me ~hume ne Kl;yQQJ1iR,tl1Jj te' ~o,t.! Jlshi~ (Jhe lie at{l ~ohJe' 'Q;l! j e~o"Ta 1Il~, Ihnrnan:il tar kii ,Sba f8UIlli~e h~se~Qji me' ,shu\8e1b'ele'Ul'M :biI. mhedhel:U ml pU[!;!i!rart te B:lJilltnniJlii" W.1li k:iSibin tJbeDJe' Iqe Shqt~ peta.rii!tknn.e nj'e Prine ne RumanE, me embirin Pl'~n,~~peli Aibed Gjit,~ D[" Albap~aD,.

Dhe si ;Shqipetar q:e: jam me belhe.sh~ zeD1bra~ J::.o'fsh dhe me iipf'i1! sbp:l\Me, KllU" 'p]a;sr~hjJfm ba:UkRMib d.he qe upro]!dl:a:null qev,e~~B P1i'{lI\',~Zor,e flU! V.ore~ G,az.eUat e Ja:sh,~t :m bu:Sh'nin '!dlt¥Uat jlIO'~m~jm,e ,ga:;.,l" more D e'l" ~n.~ [Sh.q,ip(l·ri:t1.e" Ni,e a\te ~o .. he kul' ,gj,ilthe ket:o ga~eta me til! plloodha~e ,s.hkman~u qe .N. et;j P rin .. !i:lpeU. A 'Gj U~a Ng1"jjt:~ ;,rnamlU'r'iMl Shqipe:far nejaslm, ,dhe duliie b'le:,.. gUair[e: dr,ej'Uml,tn e paUatit. tie tji" JIll du:dm. me :~dt!, her.e .~ D!Ill'fie ;shkrua~ d dh.eme disa te tj erie ntdlli:et.'ll'le

\f~'!dlLm!l!,pf'ane p:a~rn:lU~. dh.e ktui"[iammme 20 Gm/illil~ta te l'i~~~llr etdh~ gjene dhe m:e'syt, to[li},;!1\ fhlmurip' e ,9henij[e, qe duke. ne:ne<m.esDur ilia th~ri te ymim \',~I;Dte rtlJi Ras,tieUin N. '~j '[ Syt,e to- br-enla Ba.shke fOil! te KUI" hume ne na Da ,.~n1biU.sbn .me ~(lt: d;he~ '~rue tooijelll" ,~hElk.();jme N" \i ve:shuI' me !'dON'lJiun ,dot, ngfiJ~z~m~" cTe.de- unifiorm'ente Sbq~iP~rise, Niefte1'1iIJlm At! hurlh-m-isn.m l"oiteShqiperria.Ikme' d¥~e q~hprna tha Sbc:dp mi sarthIiIJI'kJe' .p'8~ur njie kura,jo qe nukutn;l" t:e! ipuUlme tegJ~tbe he dot[!!, Dn g(!j1e't. ",~ti 1I1:iJ :s'hlUmegj er:lli~, dihe iltoam;e

iD,..... . d"t Q-'- .' :. H' - cc- .. per .piO". e:. n t.ona., .D.a.-.·. SiS:. ,u.roj . fl. e. te je

J;n<> ea. ,'~- everu,t, J um.HRe nil ., t t t' d' V d t

k';k~nb!i pfuhapo,rtlw,' (I.eiiletto~) me -lThU ._e ,IY :~n, • -l'I~Q;J .i~~~~~ ._ en.1~ '@' . H" .. c" .... t'" -,th. -hI th . e .. f _.~ "l1Y. ',.era 'L,e. [."" ... ~lq.Itt:P. en.~eJ [u..VA'e _n~,. Q,n. eD. e !! r~p,g~~.L_e _m'~'I:~l1nilh"Q ,~'ll ~,a.~r_~ .shpresa: te. mbedhn. per ml pritm~

.:JV vel~a D.ne mllllllilH)'d!~ '_In ,s:~ I~.I lUe.. .. ~.~., _., _._

'Iii.. Ib t. - l[m' • - 1IIJf'·· - '1[.- ,,-_. - J iii ..,illQlpenS'El'.

~,i!!'[~ ~~Bnl Jo:ne.~!'J.,~rmil Kuxmun n.nl . -

4-,y,e;ii8 me ~" ~.Uetnd!@ dhe-s!na [ed.he Pas pak k,ohe :ne g,$2etat e jru!l;blt

u!ne' iinene~'Bkruarj I' dihe' \rePilie' nil msUQme ,-til! N .~j W te~egr.arQj Gu. !\'·,e'l'-' N .. lij A: G:ji~ka" !Cur u ;ftu~nne. 1Pt,d~ ne.sRUllllUili(i ne buikuf r~h ku i fhos~· ~DlHt, 'POI :sh,tr.eg,ohesltillil ii;i~i t~ ve,Je hote 'q,e S::J;g,¢I.~rU:lt3lr'et. jane 118 gulOeme ipllld. - :Uil3ini~!iIl i N., ~j nl!j,lul, [dk~ ~u- zurb:re ,dleskane ku te m~:It'In ps.ililt1O~ ·qeishiw Sbqipe,mr,ei, na thiri ,s'hapo,:rbii dbe duhet, te jeRe til ]j~ dhe ha. p,!!"etil :t:i!I~r [cl\;(j'CUb.ll kishhn reo Pas: pak di't gj~t'h ,ato ,ga~m v.i&jlt~r~· .s'hbitUlin~n ,e gj~tlhe S,hq~petar.e:t j,ane tie~i.re p,a ~enor.:e' ..

Si i dhalue 'Cpe:n,~jMet!, na dr-dbe,. :rojitle'drmi •. (Ink.. Me¥'rap 'Va1it~ UIC' N. [etj dhe i treg:ojgj.ith,e' dhe PI!lS,

T'HOlh\ NUINKA 8hk.~rt, 1917, •. ltJed Wi.tilg',. lIii~n1il.

4

PERPARI~n

KuI' .p e~ '~e' par,en lriIel'le ni;~nH!!~~' botOinim kete,~(!! per~OIhes~me., i:s~bn. shume m fdkc:s~'u:nle. ,dHe' I!tish.~m {-rh ke mos :mbet~bhQ mfittdhc. Po n~Hll1:na 'qe na. dhate ,juV,i.'j ,g:j'er me SOlt, jo,veht:e:m, q,~' na ~, ]'~r8'Oj f!l'i:ke~. PO PaL lw! d]u~n!i1' d!~e :shJj)r,c~ til mbedha qe kej.ol e perk:oihesme m~ .nd~hn:um e Shqwpetafwetl' An1el(U~es klli, pe't t1e [Hl:r'l'Hlirtlinr shu m.e. p~~ parim:hlll qe' ka ibf,lI',e koj (I, (!, ',er:I<!~;ihil!" shMe s-jl&r me 50f~ e \~e'r~eM~~ fytyr'aJ e L. )tt. T.~lbl'\etn~one. teCnC'D e botodime so,t perte dJi"t~n he~'!ll' De shtyUat ,e ~·Perpal'hn~tj·, dbli! shJudcu e~b!l\e: se pg;a. sa illOPiil: ,g,e hotUllIIlfI:l1'l,F!:B No i a kb kt~i1lj ~ ~e~' f;li"t_vloe' !:1I"na ka D]betoJ.'" IElsnje fief' be, ,glhe ISi~fJi.li~ta rlijt n,gnlel'e anJi'lt on klli'!rkoj1iW~ ~u dlYrgojjm~ No ,e 3tle ~c idtUUI ,[til. tl.? k(!nl~ fY~Yli'\Cn. ill A~~ kine' t., Jf. ''r',. ,;lili U'l:Ch'!il.t Pa~e' no' per' ~oln~ ket, ~ Ohtl' liI,eve 'tl ·tie I!ci l:1'aqilm 1!!:'ndolll~le$ib .:Ti'lil,e, (Uu: fie te :mund.blll te rmhu·hhn deslilha e atrr<eve, (lie ,ed~I;'ul! jo v!;lh. tern l;~ kl~ltU.'l n.~ I!ciQ,r~'Wlii~e'. dhe lie :i\lb1l!!~ k ul'Ojhiltl, ~o~!~e~.. pjij! jane dlhegaU te lApin 'sfwpirtin ,pilsa qe Ia donje' nevojja P Illl' lfbretwn 'ton~. ush~,l'I~'I'I,gu~ :om :m botoljiJ;ll,e :nef ,s,erc~ ae k'(I'~Je Inil'~ I'Iiiitlilr. Po, me tj,l!!ter an!', Sh!1l~p~:vnet te ei~el kijln(!' Ae [I e'l"~Ml:nket fY~}':li'en I IIDbnt~t" na kane: kei!:liIlri~llJln·r. 'd.hc na Iuten (Ie ne f;omn~ t~ nmdhe gnth

lSi kete' fJ;~b're (Ie botQjime. ne faqen 8--;9 to tIP'orpa:r.iindt" duante b e-

t(lj.e dhe f~r'l!In 'ilI~n,)retereJlh:;ea:., P,o me plr,CI se Ui)oitujme:(rt'y:r-ell ,e )t:lbr,(lter,~he.s d,U8ID me ane' 100 keU a:rtikum teu bejme te ~dihtill" ke,ndon~ pal'~m!l:1.a!illesb.ve"i'., qe .m,je fYb.i'r,e ~i kdo, e ma.db,e qe '~.e' .!bu~ojQ dy f;aqe' dot na ku.sooJle pUnbve'h:tem,~O rj'el' pl.e 82 Dbol!llru'1e; 8ndnj ..,:cn~ do..snle, 'eJlal'Bi qe re moiS f1ilndo~j e ~bu~ m,e ,Sirken III ··P,er,a;r~m.~tU, ,dh!! !.1dyta ~,~ '~e :&hi~looj .. e ;S,A tlhi0' 'CI Lrf jiarn.e

mooo venet ,aia. qe d,esheIlQjn,e tB • kenl~ ne :~oroni~e f)rb'ren: e Mbl'etj. reshC'.a: 3i, dbe' ,e~h~t ,ifaI)~i .e te '~bo't, at.&qe usilqe,j'ne' nj,e d~~~ud per nrbl'ieb:!Je dhe Mbretere.slten. tone '? Ve:ndOO:nle tbem lQ:e fyljyr,en e l\Ibl'ie~ tel'oeshes ·bi. bot.o;lme y,ebtJem ,anel'ie kur'~e qUi ndiilm. Qito 30Dh,(d]:are,t~ t:nD~esliim NDUI~IA DBa. KE,NDON~

.JES,IT.

'T'ani pra.pe, Idamm te heQ"im v,~ fl!:,j tjien leken~lon:ieEwe (to keto SO Dhmruhll'e ]i,e:mi,te' sill~rto q_~' ~n;n1!t. t'i mbledhbll. jo .e~j'e Diiraiud po Me' n.i e ja,ve a"omR, lelha jio dl1;kej v~~tlil!ar l{oUonitJe'. Ill) lrehtem p~·e.jl nje shuMilsi'!: IShqjpetar,e8h qle! r,ojiocni<! Nei\Y Y,wrk munt ~j~ .bhydl1imklci<QI bill ~~O~~ ~ame' d~' dilt PO te 'dURm. pi!). ~e\rl;! perkdl'l,(]lr,~zi s,"dunm. a htt~. Neve dtUlm 'qenjf ftdihmel e ket~.ep'te,j 80 Dhi):lllllt.~ht te mundi. ta mlTIded!· h jiM m:e' Si8:N'CA~ dl!llh~m 'qe ~li1:ellc~t!.'! nd ~hllii~ L'<:' te min' i~~ pj,ese ~b.trm:e :Shll!h)l:.~al'te. Duham nekete D!whmie IU!' qofw AmurllllTr' te m,;nr'hr p. "1e3(} te ] on,OOO Shqipe~.al~~t ti'e; jlcoto~ne ne b e:j ~lIiIt'ket<e :l.dc' qete ku pel~ljc' P,ij.. ,uUi ,dm~do PUI' ti~eJle bashldm., dbe' dURin tija.pin p'oPliJ!lm, dQ!kiu.m:eliIdQ qe lnl te jli!'te qe Q1arln pwese ne k)e~e nd ~hme 1'OQ..0000 lS'hgi.petar,e 'veh. t,e.me 0;1,1:11 N;e iSE)If'CE., mUll't re ~flMe dhi mi 11.00 Dhornhll"'!!' :pe n ~

qof~e se' m 8Iri:tw p:i eae 50.!000 ;Sil!qipt~ fate ah,ere dOlt tnh~edhi,1iIIiI 1500 D'boli~

·are. DUiham th,em pr.apete d.a~ ·~I'II!!u;, icend!oQja - 'm' fi\t~ud ihl me f;lk~te fa ,111)\TJO;jlldf!' ate {jiab~in e Ul"te' 'ql!! lnote ,(PiKE PIKE lU~HBT' LV ME),,, ~~lldl8:j \flen(~(l'8hmt dke' jiu 11:,1:~i k'liliil,dol~;irHve' '!lij dliegdi'th ShqJ~ Pe'ta:.I'I~V(!l~ ,'" Amt!jlkes. iiernu, lllfl> It mohOtjne ketie ndihme k~l{e'te V6i1C:I!., Nuk dllllhlilln1r dlh,Iil' as, qe, ~~pbliJ.!1! Me shu me se 2;5 &eD:C8 (fa. ,chdo Shqi_petal'. Ue.sldF,Q f,glnlrl eshte te d'e'r'" ~n.i te I'j i~b liIlgD ~d~e' senee, d!e~~ira roDe e-shfe ~ , :s.hek,ojlnle' :sa Shqi.pe" ~a:r,e ~1ilJm~s~j,en per pe:qllaLrhni~ e Ish vpi~ d~3ih;~ra mne es~~'IIe! ~' s~ekQjnD,e s:a Shq.iP,etiilre i: k(mdoji ne me te \'er~d gaz:.etat.

Ne,\1e duak:am 't:c kupetiOJ~I~e' sa

. :S:hq;j;,e~ar-e Ido rjj~:nden I'I.~ S!li~~tet e Dru bklUllta 'q;e jOll:jin ndoohm,e. . ~e kej (Ii t:t',eg'il1ltJi shcs:haaj abe:toe zembrcn ba:rdhusi1l'll e Hj,e ~omb~. Se ~.Ij~ qe ,d. jl;e jiape Ide 5eh~ per' nj,· ql~Jllim le lirl~Hn!1l kiage ie VQ,g'lll" ,t\!ju Sh(!~v,e· mr' d~ ~e beje dlhe ShllllD},C' il6'mirate '~j.er,D: kur edo ne\~lo:j B, dho me njie' fjal e dU:~~~M! tie l:he1ll1o~ mt h,3:'rak~er~n e P'op,ull •. t Sbqip(J'ta:r~ Prape ju iU~e-

mi 'Qlt nTuk aks.cp.ooj m:e p err kele 'Il,el· rnhlfDl me ;shurmJ~ :liH!' 2-5 selil:ca~~lra eh"d~ Sldq~br.

Ne'Ve' rd,Qt te ~ e.~ t:e' ke'IlI:9:qor ktlr t\e '!I!!a. dergolli te gj.mthe lIga rijie .aanee ~:sh_k,e me 'Q..bl!!fi n tJU3,j" P,j)'ne 'qo,fte :w d0ll.; j ~ .yj i r'el}de's,~ te der~ goni Djllll seaee .~e ,enve~op ,Ihe,r;e lijhn,~thu:f't~ S:hUhU'~" dbe' ngll nj,e~e'nce os.e I}ga dybehe~~i DiJe IDbonar, k.ur ,0. fj,tde D!lQUare mlJrnt~a ntbuUn; m:e' fare' ko'~W~,;:~~e'ne lilh',e ~:Hj'\epdn, De esh~e ,se Ruk 1iPbUlhni nga shokc'l tuaj ,sel1.{;3,t:Jjile nb,o~h~rjl atel"(:!. [;:1. do qti te IiiI1IbUtilni mUWllt ti 'e~l.il puna P08~(!. dhe. ke:s,~ -o:J munt ~ p;~ idl;l_l'- 8iOni,p~1:UIll'. N"a~(l' k(\llU(Hi!J~ ()'~a;pe kl~. kemi ;p~rtaqegollde<s rnunt qe ij,fl\ 11 dWii:'Iezon ~ p~rf~q,e'. g(llil~'~.\~~ dh~ ala

dot :pefkujd!~{ln le Ira ~de'l'lr jne n~e' kobe. Veh~m l'1ijle ,frje uhl!t~nd '!;I,e; ~O;~e ~dli~mren ,~ '\r~g,e~ hll d~r,g;on,~ me koJ;!,e <I,e k,esi:!!lQj })re' No. 10 tJe:te np,e~l1li1,dn~~~'j icm d.ot dl~]'Q l:te ddt,t: ~,'IlIe ] IS r-falra 1 9 r7 ~emlill.1ldi mJ t-e b,g~ oojme' ~lrapfl\ f)·tyt'eS~ereehlbrat e 11 (lm:hmret[!:le've.

K'c:jo dot jefe fii n.;jc mu:nuhltmt i

PElR·PARIlfl

P'1lI ha:ru81'j, ~e ,c.b'do, SI1,q~petnf' ,qe k ' nd~hmu er ne ,dbtese nuesh:te pm~ Umlar dcJlf. b~c.repa fhde fije 'oope ora No, qe ,;ka enllbl'in 'eU netndhuun .e dimtlil:r'e"Tj;! per kli.dtim., "'ani 'embetel s:ilesendi ~ja~,E)r kendo:nJe_' 'DlM ~~'e1ie qe ~him\eP'I!I~' lfi~p~r ~ perwil:b ~e ,tie ,pell.:kujde esll dlbe'~1!: na e d.e~l'go.sb ndUi'nieIl te,nd.e, pe 1 s:ence nte koh~. dhe j isdWiJidene ,tlofllie se mditima d'ot kll:llerxhej!nli: t,e :$0 .Dbonarel ,Rmru!'JlI~ ne No Uhei'·P'e'itplfIrimit·· dot bo~o:jme' Jfytrlle~ Ill' Sk!1!1'lderDeut JJ,~ i'QI"me 00 nl;)!dlte gjith si ate q,e IilQt(!lijme I:!g:t Mb'retne clhe ne' N e 10 1'Ifbl1etefia:8.1en. Pa m"byWlur k.ete ar'~ilk~1W pr,llI»e ju ~uk.i 8h(Jip;et~,at1l'~n,.,e (1 ' te mblte.dtain ngn gj Lhshokd ,cb'J!'epgn 1 :sen'Ce dbd~ na ,e(lerg1oj ~ neme .i};j~he dimtbme pare ~e' l~, ~b.~ ,gEl si cht-hame' mel :s.ipel'te nnuildbn U r,ll~.dho!Sh;ft te gj ilhaJ, 'e'nibra1ie e hd:ihmatare\r,e pl'apa rY~)·lIe~. Uo[('oj ,~hl>l"e!!l;llI!8r qrelutj,1II tane do,t deg,j;on!et ulaiemi ~l'td;" on~ 'qernJle p:a.:re :,ahmdel:jet tlJln~.

ijPER.]?AIU~nn 15 :Shkurt Jl'~n 7.

6 PERP'AItIMl

'eli'KA.NE: T'HE~~, }3U'RAT F'ED GRA:!E.

;Shen De',rnf,jJ~dtKa~.heneqe g:r~~ 8j~ 'c~b~~ ,organ ~ teUl!il:neku8r~t.

S:tu~:~. JQ<\.:a:n~n~,j:e ad;~. k~ t~~n,~.

P~'ej gj ~tb e:ID1l'm,b'all!'"~t' Me (.\g~r 'es~~~, ~@gn~aji.f,I.

Dj'og-erd" MeU] l-tur V:IlI nje girl.! a

qe' e};~snh1ifflv~:rurlll~' I',j ~ s~~erug t~~a. :S'a, bui<u,l" dot ish~,e: :f!(Jkuli'wre~lta~~ fl'j~!t, ~iJ<' ~nwin ~ kil'lU~~a: pe~e ~

, :'lii~bi gj ~fh~e~oj mrna ,ag~:aji. f:Ja~et e,,·je~he:wr.~t By[\oJil~'~ ·eMOOrna pe,~' pate, i!~.~rui 'Pat t~ttne:

Ora, G,ra Sa 'q!.'!i juve ~ :p:!line~ da~ :slHld ,,1311' jU!{~' Ji!,ilIn:c.

C.B'I\:ANE; 'fHENE: GRA:T.E PER (lUR.A:'l' .,

~on~a $taa~. :tha k~~,o.~ .. ~!e:~,o,~!~ bada~la~ka: g:~)1.1 !i!~e ~ioo ~e s ~~ sht~ne dash~dj' ·b, ze~.biiUt Me ~~ forre. kur,Il!Jo" dh,e: ment meshumie

'e biur~!

Zi!lll~j n De PIIlIQn se kg ~h~~e, '(Jr.a~e! j~uilleshl:lJnile me ~(l; n'dra. :Sf: bur~t. (IDbt'!: l)ej nem:e shume ~herQrirli: :S'IJ b~n!at per lUM~~it,e~eijl,e~\re.

Zo~j a He l"~e' ka '~he'"ne esb~e shum,e ki01~]a,~ tit!: pald".eh.et. u~,eblj;l'l'Ie ru:e fj a~e~e ~~lb~a si :i:"d~:S~lnj r <the ~tU~urj' dbe ~~. te t~l.hiL,fj,~I~ jlallcg'~n,.J~her :shuM;eg:rl'l.

El'h~tbcrn.~pre]i rsbu .• e ~o<be.sh m,e PliIre,. qj~ f,lUUIlI sileW~,;lI~f'~ PtlJn!~ 'b)'~'i Mill iluMlW I'.. dh!~' ~3 f1'l!eteD'er ~~ p'lln~j, nji~r.~u~ .a.qe mesh~~et~Jlloj-, i'a f:i.~O'~ '!Kej,@ ,eshtee \'i',ed16te d!hljl' ~'nll1~~{Um. ~a mGko:jn:liI~ as f!1l,re'.·· ~n-, re po. l1:e vitet e' sh~1Iil91',!';!. ~t!eeclhhll ·1JIJ.~,e \'eslitdn~ ~e' :$~q~p e:,l'ljJt to, ,.'iI'etJO~Me !!lie lice~o ge tb.ame ~ue :s~ple:r nil k ~~'Iilit· ~C: "'c:r'~e~0jilc:1J ,diot. Sa me :!l hu ~e ~!]: ~~!I~lnui1{>. p1lQlriet~lr~~ alq~ m,c

pat ~:h~lt 1l'1iIg"ltlheshe" dhe atlli, q;e l.ul1;. pu ~GIilI~ ~ a~ fare..ats ~el'n:~l1 co,en Mf.l W m~di'lej, 8~.,a qe Isdin~n ch.''do 'me theRe plun~ ki:sh:h:1: ~':l,lIt]1ili i~~ .Fon~.n te ]UMt!ll"~. kishhl, :£aUp tlQ:nilfruheshin, d~e~e ng~a.Ue~~) ~'n me aiirsf~n e "o~' p~~Ui't. dh;e ky ,e~hte ,!l:bka~1!Ij 'CJe lil.e ,shqip'e':tQ[',e.{ nuk tnr!1Jnt ~iI1l' fb~Mi~q;1lJ ,un~ les:l'itte t:gtb~~le ~ Pung; dj.~ e FUlte j ,gj'@tr.i al'~2,ti,nle s'a~El'~m:e' lo~ pl9i:lie.,imJt! ~bi" nl!: dhbDl1e. :d!he gjUh Hie pa I'Dba ne~ru, if!; q;efne. 'tjab·.i mJe ·~r:jeW.r'~j fse te' .b:[!,tu:r,(:!.,ish~' .Zo't i fS~j;il;t1'3 \rete ~~e.r,llI~ Z:Qt - :~. e'~fU~ ~~~" ~W11~ p[)i'rud~ip~'ncin~e partie', '~'c't'e~ p'f,!ir ~,e kafs-bihi' buket PQ' 'tl!he a.te ~hlllJme 'helienuk Ie: nrlJ3!de 'T'an~ qe PO'Pil1U~ 'Sh.Qjjpetar RpI ~,~, ta.~;d tile ~)~ulebl'r.~ ,edi ';'IDefwlili . eMt (lot pu.n ~j e fl'jll3it1.e ~i ,glgl'ipeoc- tjatl'bll? J 11 ~J.o ~' [\ur~. .Ajubu1ikl~ ~"leka !);u~luar gjor b:1E! ,s'!;It Io:~ene), ar:-.a:t, e n:el'l,hitat III ~e:JiJ!t, @sa te afle:f:l,di:~Q~t ~HW ~je kaf$n,ite bu~e" dl:l't klli.n~dl'esh~<l<helt ~ p:uuojlC:

Me n~-g k~ndim 'q;e· ka:, pUnU8l" gj~l' me,Slotj dn~u:!t :llc ~nlPmhe;it,· n1~re 'Pe1;"p~ .. I'U3'll tti" duhett-e' jete iUreite ''\Ii'C,jo lito ~eq~j(!~ ~e: 'kur .~ a,(!~le. Sclu:"het ~M

~esbetumn III ~~I(!te ~~ PUll0~'e.I,e.~, Idhe bl~s:bqehen~' tjjler:c~ !pO dJllh!et to s'j'e'Th!e W' ,unl)j~e dhe: aheloq: d)Q~; ~(!. sh(!lkojme mOSR' mun!d~me .~~It miel'~~ . ~e :bebe"t (lhlf~n!;: '6:1l.j.bi"m~ cUr. S>Ei'" dhe me t1ire]itl;!Si"!

Keif,W! e '7,G, vjetpel"para. ~be, inv,~ Hon ffi tmhkd.~t, dhe];ra I.lel'pa.r(!.a,r ]:rage s~gm!l:" sa :S0~ .:SheloJ.e, ~!il~e'. rabota: ~'~~~~idhl!!ll1" me te~_i!gt~f., - 'JI'~:Ull!t ".!lit I~Q~e m~~i1m!le!lJ;H~ lie -hlli:S~D:-' ~jn~ellet~eJa,~. ~e W~:~,~1!liIIf;i'!iVc~~ - dJ~Jt mu:~tnin ~~" rl.lJ~'tI ~blln'il~~ laS here :retl~ ;jJ]llene~ die ::mln,t tl~· J~e.~enll,~t, .~~, ~el. :!l~~e: b&hesl1li~n 1101 ·vj~~Q tjer,aJ, p~ :fJe~l. qe' f1:e d:he fi,erne. l~e~~e:. N',e ~e~ RoteM n(l)odbN gj1er nl~' .s~t· l~JOI,.IIO, ~~I1lI.r,liI,1f:llInl!ii, ~ie !lli~8t dier,l'tji~e J1ler ~}I;I~ ~r:a ·800",(l(]'(I'J~OO ~,elegrde'dJh1e'

. per ~e' :('iU!l!t ~e,r!!lrkffe; ,a:rxheieu. me

,s'Hq;gJrfb,!;! ~~ .~ol.lOOO~O 01 firn~l~lhl'

M,~~.

E~~gi~ee<ro,t jane (Itn 'q~ bej~le Ne sh:u~~le t~ll!!g.r~1Fe~ dhe p,ll;skjJ '!II i~n.~ f'.ren.~t~,gjeJ:'M~~h~t~ E:. ''1'., J.

• ,;rr:npoiEleze,tkMF ij,le. shi .\f,~SJh~n~i e l:'€l'be', ~ 'betil,1e' mU'le:ji bs~lie ~O' :gllll~egl-e :~e l:Iadfi.t "la'fJiU uilletl 'Ill :s;1:lJu~n~" IWI h;ldlh.~' ~s\'! '~a:pl!ad qhJ~8 "Clf Zl'j]"a~i' 61h~

~k~J:5~ji .afid!~le- ne ma~mleshjie~ dhlJ' Mom,e, "nj:e~llt:ltt j.~$~te q~et,~~ k~ ng['~tn!l!' 50 ~l~l;a ~l!!' tyoo. dhe:te Jio]~ hIt ~flt ii J!ag~aJ fllt ·metim!E!.

:K:ishlil! KIjI.~bed.~"le e Sh~nPj'lYt~U :ne R!!JJ.efho(J}Ie-<:se Rlilli!! 54tOlOnJems" LUMIi ~MiiSi~si~~e!lbte 410iQ' mile ~ g~.B.OO.

~SP~~lj:~~I~q;e, neJ3po'nes~e d!~~e'ne f'nmro(!·

NJe fn~h,uet se 00 U It it.-e :nlIl1)a]iene

.k~ris 5:(110 ~o:u~t:. ._

50[,00 fl'shpeshe!(rt~lIlI!et Se vrJteu per mot. 'ltli!tiJemWl! e' Y'etem peer peirH~(!~ '(Ie ~ "rene.i!ilJe ];:ap:ell:i>lIt e gra\tle-~

Sih~lmle ber:e· n~ p:ail'lamitt~ru]:t·,s'~ dllhe nle rn b~cd~Ji,e,t Iqe be'~eHle! nl~Alstr:tlngal'h ~"'~~. nevoje p~!r .ter'xlll~ml1:1'IJ m:e qe 'PQPujji!; lWasi n Is:hu~nle (juhll'a .~

d~sble~Uie·. - ,

.Irapo,ni3j lea~t'0 e v,e~lemjn Mbre~'in'J ~~ . 1iIIru~~ ~hte s1ilJtel~r' iUFe p!re~ar~ mi~I:lt..

_ N e' :f:r·ai,lIl:c~ata: 1C]1e, I ~p,jin ~'UB',(f\liB k~$hi~ r:~l1'ilnlulll.tnJe' .shoqer~" dhem,ir. 1'1 hI! ul'dh·er 1'Il!T,& b~i':i'taJ,·j Hie 'cU:i!~ rillmg'11!' :lie UpU~n ,!l'~~' ne ei men neser Iil!!tJi.

IQJI~let k~rbe~e~) :55 V'je,t mar~n" ,~,~ d~~!J.u;'atOO: riJ1r,Il:~e'J'tI,~he~ et;~n:'Ie ilga ~de' <ljl~:u~' ~

p~s Russis _ ,Mil'! 'res:h~~u~,t-a~aruf!l~ 'e~e· ,de~defi :he P.Q{tm, e,mi" IJ~he; ~:B ISh;T!l .••• )1 _lb~iQjmJe ~,e ed:t«i.t:.

NI~ :Sib (!i.I!"i mlb~~ il'.l.iBr '\f,C!'h~1Cm .2: miillf:iJ\j, d1h(! ftI~iIl.~jt .(lit,j1ere ~a:n dimer.

He ,,JOrHlIlii m~teM~~e @ pre~'kiQh~ll:~ _e ~e~]IDi h(ll~~hbtmJ~' teregjiuie~ d.m~hr Hill' lI~gll~s~k,.fieG:emJanee~ nee I.Q.i ~ lellt~~ 'Ie ltal,~anc,e" ne lR:ilt~,e',ie

N:g~ ~qcs: i~11~ $Il~mm·'c' ~Ildc, :3.ril] t'(' IJ. k!NlhffiJlol~b~ I~.e h~ d~r.p!l!IIn~1I! dh~ ~c thi!l! ~'i~Le' ~j;~ ~l~~~!}uj,~s:.~ p~ .3ijilill UI!l3 Megeo.sl. Ih:k:u 'Wl:!Il~Sla~i ~1l"id~S~~tl ~1~iIfl ~'mQa; ~nc~t1tl .sh~nl)ll.n~ea.Ir~~lr~,bil"t i o\li~dl!r~ !ldl~"l!lit!llIiL til 'U~I'Q~1t;' ~1~1~;..nlll~~~II:!~.I1IJh,sbllW.' ~!(l ;m@mi~ ~Iil:. ~~,~gWI olS'll ~J I'l' ~n'tt!:'(n~j;c1:'i l@l ~lI:'b~l~ s.t ~~f:e Hili bcsbJ ~Ifla.rxl:m·jlro~ me, q.~wJ:jd.1"..n. & JlSI[!: U)I 1Ji'1i" ;dliOjlltl!! m.o;:' q;t~~(~m Igmi.'lbrllEU]jCJ~e:z~ f ,$'GJ ~)ml~C vd~b il ~haJ i'lJii:Ji'ffi,. aher'l;! d.t'!,~ dulil,~jJ m~ sJIIDnf' S·(l ]I~O I~~~h 'fJ!il~ctvA",{!~iiIDn,. d~b tlN ~i1. Ul:C' 1'nJr- V!l'):~ll' ~hcmwi~~".'Jillll: ItihHi U!@tl~zi •••

110

PE:RP'ARll!U

Dy S'b,~i)!Iettwc· u, ~~D~ ort1J!~' ,Ill'll

CDdtHlDe to hm, Plil juj e K:9!C k m,e ,~ iN~,. te e~~e:nl'a sbp,iw::u (l.c' ~a . :.b;{llSliriin ~Il' be]~ sbii! oj:e ~,alll~il'.. -It q" ll.uk .k:i""Mi~ s:bO~H - ~'i!l hoUa"v,cnd1;l!il!l1 lL~ m .gal"~ kojJjJ[!J ko~ck:ne Qtll' \'01f16 DC: su ~ r .1.1' k!~·

isojl l-ur W l'lll(lhe:!olbe n;j l'i, fca ,.liirt'll ~jalr i gi'0ll' sato lilIf~lrl~~ 11m pB!n~n' . ttl 1iti:snr p"r ne!liiUlWl' eb~nc' fue' l.ar 'lile I~ . mn!;, japiu oj flriad ,,~eI'~Bi.e'~,tC' m,o!!; e z .. jaUIn ImlsnC' pC·r u~]lhll·.

Ka~~e lllOl~W f;:geekl:i<i~ Uc ,St~p dhc' 1I :shill,on~n S~rOlni i th~),te koUtknr d:uaU j- ht,e (l!Y't.eUt" N~\·.ij· iii I,il!me' te t .[0'9 . i 8'Pin~ ml\jt!:r~~~t "'~Jl'e:li'i1 !~P~~ ~ UI f~ Ko~t Aherc jilt lin. ite jall' !IDe IIlIj,·· ,1[1' .ttt1~k !ilI,Ore 11!1Ue Ile pi ea \;~l'\~ ~e 11lHl ~im goj'" p~\ tjio.Wo 'Q(l [{lin n.uk m,u ITt (~ d~eslil j;ill~ 1!Q!ll qe' s~cr~m .dot i ~p~ nju 'diiJ'~" IIICf' sa 'f,e~ ([il' to ',~(~~e;. Dh~' l(!1'~:~'i.'i:j I(III~ ',h~fall1e t~. \'.~J,'\11 ~~,'eDlnc kactl:k S~eh ~1l1-kU8J~JI: m:e utjt~ ute 'q'lil dhe KJI)U~ ~ pi· hQ-sh~ej,u nIDa, I!l:Qj a. n~or~ n~8 XhflP~ dbj:e~hirn e :St f8Dit dbe Ii k~rkojl 'iii. Ie-fill hI ,.ie njie: db!ojr~JIt'lI"~l~'. JK!esislilij bMq,k, (Lytet:af1e'~ b:illl~ lien W.re udalll,. dbQi) me mf!,~~~jo lie m~dh~kn~ :n.riUl" ne panffiiJt shekDa.n. qe ,H,llCfii:.."U i.sh~ 7:lbili'il.~rr, dhe i '"e! illni dhj,e~h ,lrieDd,~'h~ 1:i.,e pefl till: 'S"~(l,r::;jlrl~ gj(lM '!

''Vludli!t qe' paske~~jl do. 'il!i~ ,n j!il' ~nk ~1Jd~'bar:fllt ,. ,(Ute' blJlj,l)mIct''I.t d(ll' t .~~ ~~ melle'll jJl'i,~omn~ell' 'Illil tc b-lJIojlll!:e' ;r,lhem" Le~e!

·NJ wga llb.'l90,t .(l' Sbqipc:t.n~~!, Oilii,Me

~jdlltUekn HI", pWlre W

Zem~rll!.kendonJ' dhc ~o c>OIj·[l.

T'r~m'i, ~:s1ru,_. 8.1 qe < 'W: ta lOuin Jilt") ~pOi'r kJg~llh~., po lr.~ro' 'i trinlilll! - tall' .q~' wetdi.\Sburiulii II

G"t,cker;t kur it "ilCcnnjiljl IJl!U[lIC P'!D"(lo;~i~ f,j.ldru:.. Shqwp ;}j~y" dilt(l; 'Il ·~h!:l'nI.r· .at:u.

S~'gj:an. :ze!m~''fp:a PQV@,IIl'C'.

S~-ritrwm; I1jysm Ie· di)"lIiIjro;em Sbk.QUa: ~Slll'tc .~~r ,:i/)ji ~1.\ukli¥iajiC ~

p'o,l! nXC!Il!es.\"!il ri Ii::r~heu, "rn.ll.U~~tO· iehi.l'1. rdktc3.

Sg Bizm;}!rkl1,. ru;f)~l,fln :sh~~me', p@ lB~ 'wal'k ll.je qe ..

,Nj:c ~Ig;il nusl!lt () ~hpi["ut ~ie u.jlBr~~li~' ... ',. abl!) ¥jiem110hir~I'I., t)b~~- I~on 'T01ll2

,.

:!' ~ ;'i

t!lJilU!l}'fin~i ,·a mes,ilU ,~.tidi Ir~sh~ 'no l·ftlb ..

:Mes~m~ pa 'CQ.g~l"im (! h'tll· sbo'8he n r. d!ieWI.

CflJ1;t'lt"~roi dhe m.e~irni t0ik) jaue ~j,c pil!OO - ng.8 det' i tnilidID n p.f ~1hilll;. ~{f nj,~ ,gl'I.l.:Si, mQ b(i.~'1C q'Q 1{1~:s:h~~Il;, ~ ~ ~~eU k~~· ~ c. ~d:~r~ ~ j)je~ nji.w·m~ '!(j'ebQ me ' .hum

. ic ,";,~g:JI)n fl~~ do)IIliIlC •

J{,em.l lUI!. ~u,e ,cope misl~1 Sl)~ ida]ilm

'illl' ?~~~Cl'" - blJip Iilf'i'ili; f nd~l' ~ 1ll9.~b~'

S,'ealLie lmda _ a :Sb'l~p'I!l~~n qc Iri~" 'on I'D r al'1i\e ~~ _'~.a.

,,J ii!tll. esmltiil me, tb~e', klill t.\l li:'iiUl('

"rime; plttlIlibo ~be thi . ~., Z filer .1er h

l['I~l'IlJlf. ktipc rli!;r:m~klJ'.

:S. 'k.- m.i qe"'ojie\llllt~ln ~r ~shq,imh hie h1rpi t p!lI dhe IfUll' uAAqhllte, mCf~dj:e~ plJld IP~' ~":'ii .. ji & 'Iii ebet q·a.uul"ii.

UUTe;rnillt, te PliiS:~IIr.~t :!li.~ [In.m i Illo.j" k-m ~'.!'. d1l0 .'tJe. '!i'Ohe'~ii·tjt. D~~ "-do n~}'~ b~r~ sfiJNOIfQ' huh lobs1.. Sl1q'~IHlbu'w nal.l~u2i i ik:a :m1ia~itul1'.,

'TO' Jdit'hc jl(lmi. m.eika~ .. ~r-,e •.

.~ do ,qQ 11; 'vtin~,jm~ pat' komb ~.gjrl'lf·. g) ~U! bOfohiiiinj "ii nx'liI,fltelll.i ~{jm.bit.

''Nmhe! 'qo uP·C'rll'ilrim~ p. :gje,~f d,S'! '~ rn:adcm.ll' ·'I'ie~w.!lbtlsi. ll!c Pj;B 'li!eD~i It\] Illlbl)~w:ronyr.IlWJli ,.um·.I;'D iC h '\rc;,~d,i 1 ~,(" :a~le~'~lDJIit, ~hot· ArU~:I"i,kt');IId s ~rirm. ~1iIil' 'irbom:a t~lln·'Olru •.

NI¥ Kdil'i]nn~~" Idi~f'~F te vj,el t.hIlI·[~~' 'qe Pjj]jt hDlPU'l'. z. K(ls~o chllkr·jll~ ne' n~)'fia I ~ D'liI,llbl lLIll'e i pad, dhe ntofl;'.Q lil1iI.tl,~l]l ~. ~C~]IQ,fuiljte :91 'he, e~~:ieEl n~eHa]J ':"""" \·ehte'. Po, nuk In~ ,d~ll!l., dill' *ii 11: *~

,t,

mil· jtlJiJlr !iii ll~r Zi:lJ:ifU!t. il:" '~~3rni7.i1JI;i. \'j:efS~liIJt,.

ZO'i:;i Da.hrii ()lntl!l'"wj, Huck a~s.h h~m(! iii ,dlll~j,e mlj krit:ilk ]md!:~:lrrre,. d petFgji. .id;e pctl" t. It.. Ol'u;lkl"l0zi.,e:h(tQn~'\l 'i) iii . rug u dilll~~ i ,,81']. sblu~t<:l'lr' q[l'!I bElli:, II • ';':\.Qto'rikec. "flia i ; Diem II' s: 'c 1.1 olQQ 1TI1t> ",rj~~~~llff;::i1S: t;I1,8;de~' ,e 'rj',j,ershtroilll¢'li'e.

!\l ga ku .~:akk '!;·jel' .. b.:tQ:l"(lt lrt iul1rllr v~1'Ji midiltj: ~yre. dhe t'hM.'ct ''Ie w dh~n~ i'tmt \10' lUG8 '!i'd'(>s~n '!,. ••. BIISb,lfio' illt' 21e. \'.oj.en e pilll:r.e qe do te k{j~~ 'Shqh)'~r;l'lI" 'laD diHl ,el' lljie, :Sb.~ildle .~ nlii:m;F>;1il.inJ!r.

lIleg' e !,i V,su·,f}.... ~ No I Bil!ston" lrltISS • mbB~.ip;[l \,'Ide. iDr.:'Jil''' ,0: Vatll'e:.q· N:o 1'2 ~<lI' ltick )bi' . ka .dy pleqesil'.a. p,rj.ill't:I Dfiitlin~ l.'i!~j~.b:fI ll1tIQif:'iIC'i';]I~ •

Uogofih~' Ii! ·J<lau-e ,." l·meU'j I'

~~~@Jt~lUin pas blll]lbar:ihllli~.~ .a'Ii!:8: I. hIt

_"C!l'liilwsion ,. ~ l{oam,lm!lluj~. tbl\lrn~- sr.tk.

vetar; mo .i:U .. )t,'bltill. .. Dh!1; n V~ s 'push(l,jml!ilta qll~ll(jlm~ i~fml .~voBdin" .EX".- ~R.A ~

[n)lj~'I1Ieli'ltl~~j ~j mU!' ,w,lil @l1'i'!'t S1tfl~!Piit3l1.'c tnle'v~h;~n ri.~'l.t "'jernll' Itot,e, qe kmr :sh~,)rpwn VI1Il.lu [!Iii et e1tYl'e ~Q mlil ()"u'"glo,jlh" dhe lU!ll!llI ~A:8. hie· 'eoIH:I."P.. 0.. "R,. 210 Nl1t~l!!ik If:as.'i. Po dll!~' ,1]111 temOOl'dl1 b1i t~ !lW.iWp ... on~'lne' iili mijf,i d. m. tall.

.pA l}lJIrll, ~ .~,fIl'I~Il.r~:d~.m'ID s,'b~e: ,t'!anlllll:1l

II g,a d:alfld~'a:IlXID"l ~hO'~Je oje Hl'm ".

- F'el"~~;u'lrni n ,aCT'gJI'l,j IH~;li'fnq~'lIIij{ to" ~ d!bo k:QMF;JII!I:l'~let ,,',6 kllli"&'~ ,dbe wdi,!: * ~'a'~i&'oa.

E$lde t.orrp,. tl;' th [e Iti,~r:i.n, .sc ,·bt· l·'.Bl~ll'Ili~'1. Q.!Ill DIC! ko!i ~:t'

I"

'ilI~~:i;, n!"b.~min tlU.llllii., t'igMJ;t1l. .. ltill:fit~~ ni~lu,,~,t m'~ 'h~1 ~"ii! ..

'VIERSHA

K'-EN--O' 'E

. '" tv .' ..... ':-" ',':

DH--E'

... ' ...., ,.,' .:

PARENlSJ,E"

.}t:DlI:d,aj IDit",e "'f'OUIJ't.l~ii'e

'r,C' puna,jrma ~n ~e rojiLU~ K'l'II:zQb'iu ~n ta Dde-~o,jrme AJ."mikIll!Qe ta dl'~lIHl"

Ji1I~~ke D ll:1'CI!:e ba:~':knp e dcndi ,J[,c'twmi ujk.'il ~'l'gjep.'di Eruajl~ neslltnk ~·k doUi no,k I~ me oj, h"ll" jli morii.

o ju d~e:I]t neklolLet, :tllllj Eli dlhe unc Ucs.mkUJjil181j J I11IW [I~kc id~pel'narc

Sa ,SiLOh ~~ fl'jl~li1iCl bil!ddtlj_~l,r~.

:lllme gjiit~l,e k~to 'm.ym:YF'1:

UlIilrdlld dlh~ Grle,q~ 'C' n(b~ Tnr~ dh()l,pl'l! e ~m::' ,dhcmbo M"Im;'bur goj nil: mu pCinil!c:.

MJ'I@I ltallilJ'l h~r-i mJojimuui Nje ~t(lt, gj t1.SliI'I'1} milhlLDi Cbm])'eij fcst.1:81 meoj:flb Ill' , ben JilflifW,e mo 8s]1(iIU~ J

ltejrMhuuti .gje;11' ~ gje.i l1!Lcm,co 1lu,oj liu ,e];a~e iMemB uWt u ,(]o li'i.tirn-mJle As. k1ep'Ii!,l(!e'l!i, ,Il!! :SiI!),iiUl~in,,~.

,Se <1'S'lnni i, :Sbqfu~e:riso£'i

::-..: g,3, r-obm,; ,e 'l'~rq[s(' 01in1!.:! uje' e: k;jlH'!l:i~tc 1\~,ga dhen don ta, tlmbislo-.

:I[\llt'e\tldj,j.El. se k~J ~hC1:l'il T'e Oil I)iujg :gjalitoe tCOG 1 h.~j,il g-jlliiku ii fUii!: U3:Il'C' l:l!louH mQ De' lIIB1Ue.

~dkg t-ho 'e raes fitioni "i'emOOlIlt,c~ tll. Ilia. "iftmoni

M~ ,i:I:Il.Elli' De k;tkc' ~JO u.1!e"iju~ JIerkQ.jrne, :nde~fl ,d~l~ lirr~ue.

~\.bJl!~lji b,tlL'j~ero OrC'qi !Isu. 111:11' ne Shq~~ll'r:i liJbhil r,il! P-lI!ilt· ' .F 71C1lIC' Uontic' ~~c nilla~tOnt" v,mrwd

'TI.t, g;jiUiil! '[keto '!]Ie tbI;lUl'~ )'['.:' !l!~·t,tanll i VlilUU!~' ,Scata Co mfl1rk na Id,e hne i::~~i u ~eSboj :rrG'be hne,

lf08flllttlmi koh.~. e FBI~ Gjrith(: j t n t~ heUl'J1lMl'a~"

,,' • ~'. ; 11,"-, ,t~

N,i!.k1 ~llml ~~~~n!llil" m~~"l'oi(l

,8ytle mu,Qmijl 'shomwllll.

Po eu,d'i>lIi:Bi qe ipSlm1I:e' 'dmilili2' !dont slum. '(!!I,ll: p~ ndbe

"r,c gjiitha sa vise kis.hE,e

• 1'~ beD p~j;B ~1~Hlh'Lc- ~~i~!i~:tc',

-hn'e'mi ,.Cl't krJill"

Me Sj Inlmsi:l1rur duk, ,qj!lire ):£'0'$ 'beonii ~omplot Dl'lt,1l O::tiC PtJrfue' ~dtijjlr madhc:shtite .

Qindrn, 'rjo'· tJe n'O lle'ruare N'fioo 'Tul'kml c mlliDkullJr~ OHi kiRb be-Slum:! 11IJ1Jn~lw:~l'ib'i !'lriil~1ll p~ r.1!'mec~ vr<lf\c.

lBb "p_j,e mln"iiwri "e gj:el'i I. K,.,1I:o tl"a_$lwl!! p8 mon fl'li\{l. SIi:Ui~lIinil~m k t,\l)IshimJ ~Jill~ !i{bit;olre ek,~sbi~l ham:,hlu''<.'.

s~ _t;:!'-raoca m~ 1"f\ur:llliIil Iv au" lJi It" lI'~e .iI\ bun) 8<i ]~,'el'rl~ Eo.nslam],iulil

l\~ f:;II i.tlf!ln ii ~,t ~ fl'llk'~ in e,

~'Iil tC't~ mlilfl~zlifie ~u3ljlil: 1"', 'Ul'iOD [b,oleJ1C' hUil,j.:i S'il 81.·mili;ct kl!l:r dCI!:-jojn Z',cml\i~~'&t 1m. itl'llturn,jne.

18k:~.j~cl Pl,li)~etoCrl e mill\l'!' Shmr))' ,e VrilP'~l'lpIllJlUaJl'I~

EhnUi v,j, ~~~. k~q ,ol'kdl:'!irn~~e~ QfJ e mrtdhllt. pill'" > lIJbe".

e~lIia \flieD kilq_ ,db, pell' k!llte 1 -Jpcrpl!lq 4h !l.ber~ gji~ ~(,.5,hb~ dbh~'l"a gi!l! lIl,a .bl!qe T,c' gj;t,hu i d1,<,ndle Fnll~'

Iblidfl1ll:m shllikc t,· gji he Te tbl)l"f'csUn plollitrant V8i,lofte :iF1~l')JmiUlI'i an ' t'i bane P'OI!lM ilII~a I~~ liluk U~ diune'.

t )I.rdi Zotiit IlIU' .' ,e cUT

Sblle:U!)m ll'g:iil f,h!lllll~t • I ' IJiltlJi'\g,lll

N:ga 'nliEllll ki.· i Slil q:ipe:r!>siil

"T n th tntl . he.rneH - :sh' 'I.li'~~,

Db S Itbin s1b';\'lmi '

1Jfut 1W0' 'Pylm ~e ~ timJl. D-¥JIb, prel'lii! -dlb~ m1:'lkin @'l'" ne n'l! !:!~VI ~e ~HlmiO de ken11b il.

C'(li1!L~4!l1r.tlJ N. n, ~l1aH~.afi 21 ~i(o UI'l" a,

12PlmllPARIMI

S,A KANE: NGJARE.

Kejg \·ij,ershe' islID~ pre,gia,ti~iUlr Pf'e.ii "'Buze .. Pjoktnrif" D~r konknrsin if! UUrj&;" PO bnkur8~ u mbyU EltWhre ,~jre'rshlli, a'!tldergl~a"

I'Ve k(dlWw~ed,lJ;~~d'c: 1tIiti ~1f'08' Iu.qi' t ' jU~·:. )ld!i5"

~\- j,G g'fJzh~ '1~ga: Q6jta ,zl}n"-t' P' r~'1\ld':fi",~ SiJ"~lJ'cris(l'.

u 'l'~"J ilIJ'r,;r'";lJ;O ,nl;~J:rin }..o,grt Shl'J'iV'(iJ"ia u ,kUl.yrn ~Jl(ll,f ,Zi e,(lh Serbfa.

Qor te d:tJ, Al'e;mL~,(!'J'l ,c t,kym.

N'R e'r(U~' ,d:'.'6 del~,~gte~

l!l g(l.\ EtlJ'ff1J(J,; e' T-I"'BnJ:zutT '~fe p,gl.c:llnll~ ;61'1(1:' mo.,tu K'M/~'trfl' ~!W ~o sh,etnuar.

,r! sll!!nnu~n!!l ill/ilf!

DIu; mil pl'tfM8'hHm~' 8~'nd.ietJt U ~nllar,uafl." till rita'

N, l)U'i"ell.i' 1m er,dt~~ 3:f~r,a'~~!,

Erdliii ,sl~,'P'i"'.s e ,8'~,(}J~7,Uu-ilfe Qie' mori ,t ?',efJd·t!'b;(!;n~E} Jlj,r) ,::.'!um,j • at ri:n,~er,is6

Jil bft,e',~i t llf"iJ'h'i£llfn j1 pa'ttt.,

,8 el.tu ~:gt: ,Ii:mlg~',i ,ilf,o:r jO;, ,"tl'e! ,n'oAr,rl& dl~' d"w:mlllf)' ,Ai li' ,i] gt'Jdf;~e "T,I'~/;a.

,QiB ~h'l ni'OCIt 'l\I,0' ~\cr /c,mnlbc.

P1'l~ vet.lid;mdtllt~ Iles1nl«:r z!~ ro,; pr,~pe lijpt"d~'e'

Tc mj{bl"()'~ dukt 811ll1!l' ~1!9.ucu~ T'e C;i>11,ai1lii!' A UlO'l~tffllf.?;!,e' .•

Of Ute ,b!!~~'g;c t.e 'U IJ,apne DIu;] ~c lillte' u 'G18h~~n ,P's (ttl!J,i:'~, ,sol AT4P'C 'JII,',C SI~i(J,ljJ')~~'i 1~ dfl1li'rJa~l~

Z(.l!.JIf~al:IlI' ~!iiJ 1'lnt~ V:ika.

P.'la'~·i tlili-~in1l" ,f t~ate

Te (l/r,thte ~'d' kJ,fI< 11~ga tlu'k4 Qen,dJltc~tl :66 ~nll!dhe /,la,'kc.

C",[UI:re, ,0' ma," i mQ.r,~"~ Zjartlll «He: \m~all\l'i:! tcr~]'C fi'utl'O:lIe 'll'W dll:egpoi;a:r'_

Qe :s:'k:a'~6 ,UB m# '1k1 mUTe.

T-' i'ef",I'" ,d'll. ',S'HQ,i,lleriSl! Til!' l."'&m II: :paq',c 1,Hil,r '~£-re.

,3(; {wt'i I', flIi;E' 'nIH n,/',U1I" r..f~'~',ike <~, . '6'l!l'h~wo':ilne Irtme T' . Kri:s'h,t,er,e' e J\fV8:ijmtU,f. .Pt~~pa:ta k'l.nni A,Mhm1'e.

Shl{o(tl;:I" i 'P'T'is1Lij S i~e T:f UlQ-:!',e 'Z-r#Jm/;f) tsh!11:j,p:

p,~, re P'I~ut'Cc !liIt.'-nl'~ m.bj 9'G1ue 1 aUla 6S.wt P,a:;:;l~ '·n 1:r,i81"lj,fJ.

,0' ~1:1brdl'i lla.8'~l)ir - ,shunw E:n"frl!'(!- ;om~ ~. 1J.~t·,t '~6

Bt. m, ,w gW'u m ui,-rm;'_

l",io!: 'u}/silinl' U'li ,",OJI' ~er·.:i~tB.

t'V,i'J' J;,Il,1r 'm" A"fH·t vifll 116' ,~e be,~it kl~nl,~nd,are

• ,Ie d'j(lll'~ ~a8bl~~ d'o ~~rjni Do t 'JtCl. [{el,fj t> . p€t ;lJd«re.

.E ··top ,~fj]i"kim, pa.ci Nt gu.~' "Uliit t-!'I,~·,{l,Z'jtl' Rtllli, 8;' ?1l:~U' flla!.C,l

1\-0.. lw,is"'t~ d'II.."· S~uzip'er,r;iPL.

JJmrg;;,r;r,j 'Hi',j m' '~P~,a: ~',~m~-!~V' 'J'e 'P(N'k{)'iJ'slml:e,s' tetl'.t3

P r ~'t~~ezim t"'ll:r,esitl:l-.t,t;

J;e:tJi m'G,~~n Q M~i~~!

T'e Irl:r'(J,j,tlat·, rlj1e;'e::r:s" $;i gj'~',~1~re k&tn,&,~~;,~, U,r.:w',1:'

,-, '~I -, ,_" ~ ~ ~

-

-

~

-~

-

-

~,

~

-

-

-

~

- ~

-:

_-,

~

-

-

-

~

-

---, _,

~ _-

E:Qllisii!o~~i i Ki!i!bl!S SI~~iipi0 • ~;S!!iil~l~ G~IlIigji • I' ~. ~Mi",d~(IIUnj"FlO,:j aJUfJJl:al'l~ViC' t~ Ids'~es me. :'!I'ot: ~~ :IdC:i!iMru~leJ' ~ djidi:~~ qeshkQ~i g.r ~J~liIH~, J)@m'.ID ~ete~~~'r~~II~di~D. M,~ i~h~r~fQl b'l Dm!tlls;b:l::Q,~lPH~ \t,~1lid~· ~!il:L~ ~ n8ilCiil'lJiiI~!lly.(J ~edfeI1nL~;hilne ne w~,~ Ii:~b!il lk:aq~ b~tike ,et ~UdHn!l:" ~'l:I~1!1l Jf~~s,b~~pjme ~[11 t ~ ~~ Jlrupc't .nje f[n'll~ sa ~1:1!l' ,~,.]l,~'jt ~'~G D:lQ!l Jtllli'f·Qrolil.ell~{~.l el.:,'a;r,a bo~~. Veehflllie.rlq11l~~ VlltJmi!1l ~e' IWUl d]~l!~ii d~rue tile ~tehl~ "rue U!~ 'D'I'cm~bt. CShif~ iile'll!C ue~~lje l~!ii1h!:IiI, J\:l)mbet01!n: di~~ 'osrn.,· Ile iIlh;U\~iill~lll~w~l!~r~ tlll1!l~ 'bJU)CJtlltj, ~ ~l :i F'or. At ~~w. 'No~i" ~uifL>,':IiI~e w:eJllur,~ t~ " hi l~bDW q;e '!C,klll. 2leJme~Jl!li1' dh~e' ka! ~l~rolmul' tlii!r~ PijlpU.l~in. Ulnhl'm!i ,rICR liJfli'il!l1r;8;~e,,tc~M1c@m:W~~ru e tam.kijmi t 'KiIl!mruHl~:llitc; 'W ~Ui~iS e ,7.cnll1 illllr~ IllC{lllIljl'l.' K~.h.el'l m~ tj~ !!l'~~~n s ''k:a;III:!! n m~!!il pllDJll'a:~, dbi!llliltll' k'l'lll:lil gje ~~~nI!;ae'l' A:Ii-. F:full.N~l~t 't'B,~mnlD.iJ ~Il'~ ntelllru!!l~!lYIr.Il' bl~t'l'.iir'isih,f~ i'lbi;l ~e j!I~~~h~iU!C dl~1i1 ~I,!lfl ~N1elrlmht qc,!

~~!erito~~ ~llit~ [nlle:~dl~tRr~ l€1 ·~,il~h' ·Sjl ~~j{~ .. kr~otmi'i r~itil,l'~)e Sb,~,,o~Ji'lI'G\'cfll OrUrum, &J~M~~ Nuilll~a~isit!Cf dhe ~~j~ ·~Hllb!ehe. ~1tcm W '~'k1o~~~~ij'r' d:liJc ~(l' '@'~~lr\O'1>·~8JiI' ,t,~· '~@'~!!iI'b~'~Qnc.

E{ln~M;~lrul@!re'l.; N~ilb~ lk:1Y1l!mI~l~ Nart,u:IlJ QIim:~i]I~ ]['Illi!l~f ~Kl'i~~'(1

S!llbe'~8i,r:i, ~t~~ ~ 'I ~!BJ:,r;m ~~O11l~1l~~., Iffll!<S. ~:an~r]g.mlji.

Na ~h1t:rU.l'~~~ll' 00I~8i, lIa;Ii!ll'lJiumi. ]niL :nJm~ a1~~j ~i~' !li~k~,jkifl,M. N:je n~t~e: ku: rjiID~~~ .n,~ Zc~'h~ ti!] >COImlr~'El.ijSI~ 19, ~. ,~att:!.1i6 n~~[k;ll to~t!l 2:; lbffia v"~l!j~'~ i. Vlll,jl~cEle '~re 'ViC~'t~4li .~,c; ~.m IJdohll:'lU' 4Jii!i(! me lWV'IIir.'I1I!! :He d,olf\c" 11 !:..~l'k6~~ill ~e ip~ :Sa ,a;ra ~rue~ l$U, se ~dW'y;~I!!~ ~.~t (l 'Vri~ui:lJ"Z', 'nsi~y S~~'h is~~e U(l~ • .dink 'tire 'ski1sh ~ru~~es t,!'l ~j,!'ir¢ U~ ~yre ~~g.1 to pr~8t0 siliJ.,otilm.. ,dhi11;!!l! :1iIli'1lI~[fI'kJ,~ rS-i() ~~k,is.b ~da.~I!' 1!itc5!tI tjll!ltl[lt h~'l'!:~ n~t~ '(];~~il 3!.!1 dha: '~C; ii!' (~h~UUiItlJt ~~ ~ ud.o, lliiJ?!il shiililJ ~n.(l V~l~t, ~n~~ ..;l\I:i!,!lt([lj ~okl!l'tl.

l?:~tiilto.fj ,,~~jti B!il PQn~aJne- d.il1l a~Cl" ]JIO' ilr,h~6 vone. s~~b. i!.W!3I ~bl~'\IJ~iilJ'll!o d.-IIJ!l.{e'~ ,~e cdi'n~n ZV~!l\.v,' '(]:O i.'ihDtlill iPmglll!llil' ,aile di~t (n~e ~ ~~ ~Q~~~i!:cSrnuil.l ~e :hd£l. ~'1!il ve~lib:!'.

.... ~. I.' . - ...,. "_-

'~li'l~nw 1:~.k nmlJ:1il1t ~'ua:!lflt -,ahe ~ti: ~~ie~~~, (lbo;.:",~ Y'C!Jl1i, 'Q.l!Ilte miD'ajue ~~honlJJ,t :1"I1I:e: ,tdrn't~ mill t~ oi$hp,iihelil ullil bDI.g,9Jtatj!~: k3lli ~:d;n(l qeruhu¢ .~~. ~i,:i\'llriQ~. ,~lb~ :gj,~~h ~~~tu t)~· m~\~ Jia:llin n~i!J."~~U llIiel'rJ\j,lil:r~ te ((!~~G~ Irnu:kilbn!l! ~'®Ihwli' q,FJ Htt! ~IEllle~ s Ii! ~~~. ,diihe,t ~I.1I~ cW~'Wt{l;rI ~~~·njetil'iit!~ d b!., s~ i,~[lrn.

:N\je: kas;].f ogtli iiQr~ll;!I..il))ruruji kish 'li'WJI· tu.v· JHl!~ b~ '~~'~I)I!J:EII:gl~ti ne £c]!cu~ !i:;,.sigil!l ln~larQjl sc' "JeI' ~~~g}fl~.m" hlcr,~lj, ~!ltl~ ~,~\~il'i!ll1ili'~m tl' rt'lllll~q~lSi~ (;~~I~ll ~~dij'l,!~'nllif.sh'~llq~ }~fltl:~):!3;t(ruil'. ~" NlIllIk lMil~~tllt t~ 'i!"~lillJ m'i). '~ctii' U'ltiln. I'l<r. kyt,~~u u,uik m;l.~~ b~G:a~l' ~,.

,Pulp ell. rte~de,si debolll!! ZOmlre.n flI,ic ,~h~qet~ .ma. ,c:bp.!lJlj. D,o~i!!! 1le Uunll~_rathet'0r,f;i ~' Gjob~i Ahv~~nuI" :Q-;ath~~Q.j.,.

Me bei~:e~ e.me :semu re, Haj rEi: zeZ:;i. jietlehaj ~ . FllIZe\ll'ard~~m.e $hp~:rn:!

en" d»b~ ,c.h~ f~tjhn 'llis,sandR;j? ~

JaM det:ol' ~i defihperuar ~ Q,"~:~t~: fi1!lbu.i3l1!!!J!r~efe Vl'.rer' Me ~yl:tli! ~Iil .MPr<i!uru~u8r

Sbe da~~g,~n qe- 'Ijen ~lh"e IDe'r!'

Qas:m:e" 'qa$In.:C. qa!!me~ Jlr~:ne ~ T'w ~e, n,druheshVie~en1 (iii'? N~ ~:upat:e ,'l'~ ilha 0:1111 iiane ~lJe e brukur:a j,e ,t~. . .

SpenoG:r, .Nia&$" 1:9112.

L" L. Q,(ilfltO.

Z;, }[liIll::Siut:. EuwJ l~tU~)i. njic' fure n-I li~radook. ·PH •.

::q. iStltlJl ~;!I\I:ICi!.J.iln,~ ~J opOiSl'lci De NQ.J\V 2G"'tIt,d~:;Ml~8».

2t. z.. ~dl' :S:lli~18'I!l.ndEi. dheJ KQUFuf\~h~l~la.~llc~ic sh{l ill shbl.<e J:l.e Fa.Wl :r.w\""8 ltIuJ!!1l<.

Z., Z .. N as ZfiI'iotC3,f0h'1®>. P'. [101m T,od is:allarpi,. !Il'IIh~ J~Jt(l1 A~etbl" h~I)nii nie~~. ~tlt;l'~~i~'I'IIe. JEb·.[Si~!!J~,"'!:l~ruilru.

Ne k)i)~m,i)ni:ne Wa.te:rb~· '~nn. Sh([~.

Ie't.u·c't p Cl~'lPail.'~lln.o"e rmtl'-ln njc, fihk' '~I:! ile Q dlhn q~ itu IDS!)Ijne ¥e~IJeZ;e.M·,e ~')'l'1C' ~ul:lJen Sbq~,p,

Bb:(lIw~ h(lr'~ gi~' mef;l(lt ¢l:Ih~AJth 'n!: e' nli'\"e' Sbq~J~ alsl1"e'(, ~O:miillC'~Oj'l) t~ ladl!le' Pfl" ~k_,(llm llil" IiIQdaj) s~ dime sh;; ~ge,~ojm,e IT'CUeZCl.''.t ~ulne SlU\I,.pCrull'll' :e l!!'flni!l,n~!lle WatJerhul.'it pill" lmw' pU80t

"per.ijt, 'il-'~"Ull" ,Ilhe P'l'ili hn te deg. iojm tUm nr-Ill kOUIIlJlit'l), e ~jC:f,a te k~ fm;J; W.aj:nl''', lie !l j,ch '~I~ ,ed~~ ~r lif\olhJ.~ :Jlm si';;onm.lflohWnil 'ilSh'bl ldo (t'C ~I& lilbp,i ~pe, ,q,yte'tel""1m~ s;bk,i@Uf:l oiil~ht\l ,~j:{1 'Q(l ~rhlil'p I',e~e e ZO'ila t!O{UI d~(}.~~ sklOtin

,lue ,ajo qc' iD n II,g'I"lljt~Ii' p,ep,'lUl'OjJlie, n e (nr~e't'C'l.'il1~, dWUl' q,~·totCt~lIlli eshtc pe'rpa,ri1ll:1 'i u.jie l}(llml Jli me clio ,do pi· _ PiliJUji-. ,~\nd'iljl h!' ~)Wihul' .k,endo~1,j'es:. n 'llslttC'!jI(l ,c1l1llilam ~,ctpa'f,im, JUi duham . !o·letr;im, nc dub,tL1Jl! qe ~QIJS nB: UI.'llilil.e bota 'qe< j~mi nJcres h.l 'i;jilCIL' ,~11it~ ~f.1:' di1ne ell' d.u !uKi thene !s_ko~l(l. di~t{! :~~ dinte' b ~'k~'l~llijm'" ti~nh~,'jf:l, fmilJil ~~il: gj~rube' $hqip'. tile 'Sha Rull~i,n c'nJ'E;::Zi!'t!t!!, !>i!I~ kUJ' Iflbi" L OOH~'t ,cline t, :S,hl'uflJlIle. ,Q,1lJrUt"L~~meli"·

• ~ rubel k{JUo!]lu!(l piCl!"f)U!'rimt~~l'I t~ ~ 'cdmiitdlle', (l1~Jnddc:li"ni till, UIMij. e gjlihco ,,"bqip V~U~Zill" ;'j tOillli(! t.e m pat.i,nIi:8t~[IJ t!ii l!l&(i!Din nc ,a-Wlu, _ ' ~dHWm!ii !ilhk;ake qQ i~lirm(i. ,Jm',£! pile~t~ TnO tblli"n~ bu' 'q,!l' smUil~nw h~ 1.1lSIlII:d

t ne ~1~~'(iI,~II':i, IwjiJ ~h~e ~1U(j C't"M'Il'I'" be ,C'£id,e \'e'l'l~C'hl ;~~'~U:l' ~s~<iild ~;d,'@1!" .e' 1'i!iit ,hUIIfl'i'1il 'hli're, .~,j (lre's: q,e' kan 0 ~m~ l' 1!"J;lii.m~r t ' 7'0_____;- 'O,r,jClii: '~.:iII:lO OOliU1.1'I,itu,·

e TW'ojn' I:l' j uhra btl llIuj:i'i. ,i\at'ill 'TIl'lilldt!l.11 'I.e ke a k 11 xwmll -:11~ desb~~ :nj,el~iu p~l' J~ m Ulllr.

UNDJE.·

Z M:a btl Kllir.~~rU:lta. U!il' _N"'~f York, jl db~~roj ,(lIre-nili ~~ 'nj ~ d.'i.!lb';.

;Z" G'e{lrF!'e,S.).c:lan[le'l'~~ ne Detl'oit:, 1!!li~h. 1 dfh1r~rojIL~ rt"lr-{"Mtil~:iJ ~j:~ d;ii~¢i ..

Z. Nidba !hlilkF!. blelll llIj,a siht'''l:,:j n .Tnmes't-M\~n, N. y"

z. ,J~m. \f an ;b1!cu nj (! 1>btcpi no .lame-stb'la1;D. N. Y.

Me W,G,. 'Il tc'II"Ma.!lS llIl kl!'cl1il~ulll ~bll'

me Ibtlbtr ,4~t ~]jt. .Hekllntv'C.

N • DIlU'i ,~~ IMi.ch JlID liEh:m nj"' :,'b ,(teri SH(prE~E ;,Ur.IL\J.mD.:!1.NK

Hi? PQutJ",\!-, l:~ i~~t . hqipet8foQt -11'" ,:n n.[l(i~mbeI' tiC' li'wt~( l'llIlfi :fUluQO ~~,J'e ~lub wn~ln ~~n be'Ii'~~~ eb~lt~~It'~ mh,:j,~ ~ 'I1Ut d~~~ 'tIsiJ1,kll''WiIn tll~fl,I[Ul'lJ31Ii'O' qe dih!111 Ii! 1113i1r".

VDEK'3E.

Pas ,d,r '1.'jie:t ,SeInliUla~C y,clwq ]}Ie s-ph~th'!' lie ,aell1 Ar-'(:lol' IDe b dlj:I}~MM P,amlo 8j,pilj@l lBl1li',;:a'~e.flj •

:\1 nElj qc' shkojfl!r'itm.c' ne New York f,' pc.l'ud JH. Fan ., ~oli !lIe ~u Niliuro ,r:i a. d.~e SiQD fri:1l ~lijlle llj,lJ, 'ilIlr' eli.,

. b.'k.ll1Ul p:ni!pCD,j{l'V~ 'per til UIiIIS' on. d,ll' jnb'i qJel" tli:!: P~~blddphi.

'lUku ~'~ii1llt Z 'i3'eo'i:ll:{l pr~l iiltio at;U H0 2'.h'U' Y0il"~" ku i~cl'~ ndonjl nj:n d,Y' a.i~" ~liIk'IWljl~iWiUr' Uil rb~ruiili,e:rup'bi .

21,. lI):h~i!i,.rn nlBl1'dJl!Cli ~r'iU lol'S .N~~' YCI,l"'k" dhe ~, kct~.jliitii :shko4jlj ., l' :Rfl'r:rutliila.

K\' • h~ f~~UiUi i njWibr!i! (~e ~otl!llj~~ Z: KAsm D.i1ut :\,tbr,~-dLtani. K -,jl'l _ib,<e 1Mi.1rfi'lib~!;'t 1,,.':f.;.lu';Uf! e d~ilhnl<llll'eV¢' qe ir.BJDJ~ U~! kl':""~Il,IfI"W~jit~1l C' .sbq~ll~Di'iSi~" q:~lhb" 's-hum,d:' (!< ibl1kn!i"~ ~n,l! !i' rsh~,e' ,S:blfll'Jlhlir ,,,,'t~il·."1 nli! 'denh~. CJbmil1)~i i ke~jl limb~"e !?'sh 3."i e:lil@~ d,he (lmlt;lIu~ '2.,lj!; P'.O.Ji<. .TIiIll!u~~t~i1,'V". N. Y. ~e've ll:;!:j)I :ilnal tone iI ;r,r:sgojtp1,~ z.. :K. J)1t,Ei .p' ',. \'Cp'f6P 'Iilti,.

YLLI' I MENG'JEZlT'.

~,t~ll'Ilr\!n dyN"n hl SC!JDi!YrkJ®be,sb:mieii ,.n~ ~ ).~'e<WlI!i!'j i'!3' 'flI.~ uu,~ tIC; l.M1k~Ii!I,b~~ ~~.~ ~'~ilm nJI1l ti!i~I~lillji lJDI1,1ej, Z!U~l'OZ11l5 P,mi',ashq~iv'il I).. KJ.-F~~. If{jej,lj); .ij> pe'l:';l~ilTh't~Th1lmc t!:s~~t~ I1U~ t" \l'ilrt~t· mid,' U:GfI ft1:(l t ' mub,Ulii. ),':~d ,q~ k~~lWe ,da~le 1,:l'jtli" m 5-o::I~ gj~~ S1 q!p"Gh(!' kla lI~r Pl",iP'i!i'fUll ·AlI "m--miDn , 'Pre, El\\·imi ." :~l -Dll\l" .,rJ~, i l~r{JD 1Il1brdlhe. !!:i I' clh jlC'W C idi8i~ ~. gj~~h J8: btn ,~klil' IIJ1I!l!m~OD, ,ah~ k!il.shUtI,iI"p Ig:j,t~he Sliqi. ~~:l.!'i:fll'lil't ~,i3i p~rlUillhw~1 k,eh:l N~lVko. h~h11l1;~. P,a;jtiim'~i ,f! ~(~e "CI!'" mo'tR"[{It $e."! !!h·,~'jl~i:Q~'i. 'kYo ~1'31Ii',8: 1k,jp'1!;'~ n .. Kyr1!9.Sc 10, F~n"il!:~.on R,;oiill,djl JlJjml.ik'aFW~iiD. DosE 1111, ~blsS.

POSHT£ LUnA,.

P,Qst -UrtHtia

~ll~"U,en dj,enl:t s-i mkE'1Oia; ~.~

,Q'Ctjifl'. ,e:tl~eJl',~,8icn lerui;Q<

J.ne,!J"eT~IJJic si ,~age~l:~

'GR (ji'~.\e ,~'tij~,e8tme ,(; ~~urlJiia>

K t~~· cl'@ zb,l"e:se Zoti Ifl Pcnm:d'iQ\ T'QiP~ {lIly" ~6 tp'Uiih.lnij,e l~l(f:t,rtd(j tlr q(m!dl~o<nJ,e;

GOilbte k,ejo b~1I'ba;n

l-'Ti,ten ,d:£t'e nat 'n,ep,e;t' Idl.lore coe ,shi. .N f. per slz i ,Cfl~epor 1',e,b,e::sl~

Te 'm,all'klul:·t',iTi~ ,aUe ,claiM- gjtsA P,f!j~ll fill ,im(l:~~klU.l,ri

. ,r(li,ekfi1,~e "lo:!JfJ. ~ -lilari P'O'~~8t'fI: dia~tM~la.

[/6p'cms ,q'eJ:t't?' ,e c,bri:~e ,P,e-l"mtdia Do, nlc~~B ~GT,O~j~ Zo~i 'lieU' ~w/'h't~ ,I'l' dicd'le:zi' do, 1n08 ke,te:

KrulLI') '11,1:6 8J1 qe tl'tl.dtl,nltl!:i

Te ',.t· ",t, 1;)la;g6\8Ur6 s'u~I;(Jni C'6Bhfe k(J,'~o', madh,G, mchate' Dl!IXUI:e fI.~J'a t: ,cj't;t ,nbe:t'tw ,~r:a-~e ,C,do' njet',i ri p"r,~n~ :t,.jarlc

N.fJQ. ,~~:" h~' w~w :tc ,qari'

:11,~' ~t~i"a; ,imN;: ,s/1l.ngj,£

,Qe ;)':I~ It'iR'I~ ml~fm'lt 7I1fj,cr.t: lIritMfJ ep;r,i~oe:J,te'

,V:ll~i ltag.e'~ia B'h~ri~mre Nfgo,: bln"bcriu cao, Ie kes.h?'

K~f' (J'j,e'iit' Mp'El', 91'Bl~ ~i .,.-e'b'6I$h 1

Nath:k~ ~ltISS. 11'0 SOIl 1917 ..

A.NlJON A. PRlJGRI ..

~)sb~,,'l' nj ~ ~~(l'\C. 00 !l::nJjlllr' ,u_ Ilj~he'll llt~l'liilil\(!'l!te'p'li j) p:EI,triout Z T'~\miio 'f'1l .' e", icUi liiIr'ej t~J1itlil gfl7iCt~Q ~r,8ii,a~ ::o!l'i,iuc :.!hk!i)dr, .. Z. T. 'TllIcci JIIC' k te lib~c pennbJeth (l1l'ij;laiUatm,c llUi t-e:I'I.,d'e! 'il IIJe hl1'li ho,tnarne ''rar,3:ibo:;;l:ii" :;.i dhe den;. in~D pm:ej ,GyhtOlli!S u~rbm~ietEll"\1., 'N:gllli !lhmo.ku i nje Brt>i'h~ti 'q'@ kt~ l!ltIt1lfi~1r &'W 0 Qnliln~:tl Nm,k,I)U:!IWli €, -MIiIII~~~ :Zi. 'Ujk.IJ N~ko 1~3. Perhi!l'lIj~~lll 8tdhi(lt~f~n !Ii' "pJ:fJ~ "lUlll," .Z. 'If. 1Jl',@leQ'~ p~ll""~Nlt eija ,mHd,ridl). like'" ~11,c' C 'l\l0n~' roi tr;ill~H~k!iil,jm' db llnsk tail g jliU.ld~ no: fn!lhen Il\!ondi Il' ~m!': .

IUHm DHE ULKU.

'D~·kUe po, kn.losJdn ~rue n.l,e p'lI'el k~'r Qat ~t u ~Nb~ uliku.:mJe q,e.lhn ,qe 'M! 'Cl{IIpOO·1ll;te'" KUet ~de' h: J)jJI"li!!ikJu.W ~ blliS:bktUln dne 'as:~Iil(ljj ~i1J,erbJ!an,nl:a fOilljf ,e 9,rm~k'llt tYA.. 'Pr,QI po te ket bashkim ,g'muHf lie penmnje ~Jatr'm.

G;i~j~(!.: ,~,l!:{ikClii~PQ ?f,is,dtll .l~(II;Il:enb';1.ien ,~ ~"~Ql~!tu Gii,~ll(J ~IG' J:1ctuedlliili' 8'~ikoinr. {I,1t. .t!'3 $I~ile l~ IliJlw~~z(J

TebJ:f'tQ,j:r,!e t~' ,bf/tr4nlJ'.

Shkua:n. O~· it-riill4l' ~ ~lwM.a:)i' V,W,lle ~ll:e ld'll,Clii~t6 I~~'c'i~,c ~~;ll!qi;Pe<'i""\B' sc jlla,t;2~~lt ~lt",j,ene (J'f. ~'t ,dll'.t I}l!1r!'

7',0' fJ:ii~M I~C ,jftl~f!>'.

Pa sltC'l'tJ ifl'Jr~~/~le' nit fL(l{lll:; B':anOO'~dt,t ,1jI(1@I11W'

8,lt:il"o' SiC ~i ~l q~:5I~~ ,b1ii'~{I,: lIajf' at ,l,l"iWiIl't ,iI,rr1:i,~ 01 bUil'l1l,

o Ib:!#o 0 bUfI'Oi.,

,1.1ln i ft~'t:d'it ta~~i 7Z1)f:mit,g; P:IJ,,{j/l"e; 1'~1Ml i{)t~ ~rt~lJi~~:J ,$(;; '?HI ?'iilt'~ wze' t,tt1k',e i,o,~a; n/ut .~l?m..cr;(I, 'MIl';': ~te dtl~ron

r,o i,!:! sh.:tQni ,t~1 ~6 fI,t~k~n:j"

Tie ,l:e s,'~~d'et ,0 'vena: i hUlki Tie :Z'c ~!'ll(f~![let lQ'Al1~rorik,e' S~l!k'(),j 1~'~ t'Mm :~ ,SllQ#J6,r'i~e leu ~¥~)'U(I.\ im,(l: '1nc:ke'l"k~

f,a t,sl.81l:1~,~~ti ,to, ~~ sltkfJn,j'.

HQC'!iOL. Q.1RIJ1!KO, ~I UWJaukef:, \Vi,S"

:SI!i!]!~1I:e0]a ~. ,d~n 'le 'AlSO; cui:{ pu~o:jine pe:r IShQj~~dfle 1:

'ref~k!~ .~ Per Shq.iiv~dite ~}UmliQjn.~ ~er,(.'Zit. pet'itle' 'eiJiet punowt~, ;9!aJ,~lrnklo~,m ~ P~cU~t jalI:!,c'keta'~ 1!ef~1U! - I~etagjinuIDj e vele, "oj! il~ n!1_!; dh!!! me Pje 1!.:en:~ 's~rj;le.

KQ:n~, XUI' dQ~ behel S~~~p~d3? Fa:n~ - :S~q;~,erc~a lesW~tf;e bet'f Prt:j' p(!M~dlil!e. po tin~ lur d0t oebesh s.~q£pe'tOi,'r. dih,c U JiO:tll~h 'Sih~e.ruWliin ~v~[se!?'

:S:!ilI~i~ja, ,_ P:se qeshn~ Y'

'l'efiku ,_ POluk pe mol' "i nru~rX! ipt\r:~~di:sete' De dashN:a n~i~H] ~Z;llij k~~ :!!hn va,jiturte1'le dlj:eMille l~ -:s,~ql,.edslll!. dlh~, p!:it~U1@rr~~~ ~e! n:onJiml~ruet~ffi~j~! ;Shqi~i~:air_, tbj)~ije hlih:a: ~ :se.~:~e~ ki:sb:a pru net"~ ,eij.

SnU~oiB ~ lEdh\l.lI\ll 'Q!e ue da~n:n,3it ,a~l!nji£te d!hendur:~t~ dbJes:ner,ol:de~h\ b:l m.~re,t ..

)Ollll.sh'~er~ru. ~ KR£~x:h~a:rd!hifle['" J~!;)tr~~~ti,~ :!lo,l?

I{flt1~'l:hil!t - l\~e ... .ij," 'qe al'dh~ po, e

Ml~al' tle Qlfliret. .

F.l3iJt.ilMt.111"1 - 8!me ·~hon.~ Zo'te~d p:Sel'Jma d.erg'Q~i, :~a~fue:n,me r,egu:U l' Ga:~e,tgr~ ~. P;o j li! ,s'.n~, 'thon~ Ka:IIeM~me :t~fi; :a:nte,pi 11

Paj ~~~rtJ.fa;r.~ - I\j.Oooh:~e:fluna tinte .. ,a:H:ze~d - P,o dhe: D!e mes ~ 1'Il.C1~n~ lIl1f1:ze~(!n le's~i!1e falj ikli>fiexi.ut.

P~jl'tjllllJtIl:d PQSI~ DU.!lt tji,l\l .: ~~. '? l(Ja~JtfOi.ni ~L~mellon.w p O:!;l~jle~e dl)~. ,~jujiaiOOllili rn~r.e.

Ee~d.Q'~,esi .~. S'me il\.hon~ :ZoMni, par §l:arv-:e e bOltoiJ:lJi II'p,C\rp~r'~m{in~l?

Ed U;o'r~. - ,J,O' Z~te~l~ -Jier .rn~a~.,

Ke'ndoll~!e~~ ..... Pst! ~Q' MGiS. .E!'b,O'rol!~ I) err' j fl',,·,(!! ~'

E1d!itorl ~ Si'1! ~kem~ 1k'endj)nj~t~~J.~t $i

Z;Q,t~~ine, waj.· .

lft~nd6rnjle..si ~

~i'!)s, d.o:n~ 'fe. lho~l'~ .(],eliDii!ak Pl.1lgu~j-

E\d~to'r'i ~·8 t'nt.e'\ir~'htel' dhe ,s"ea,l1:tee' ·.ne\T,oja~'li fJUilmriJ nev'E',

Nj e Shqi]jll,Ut1l" - Pset..efn.os id:er~ glOJir~ Z'OWI1~se.,.,. ~cj ~i . kg, t1iJe jjnfmua'IJ,., ele~emJadhe f>I'l.rud ~s Sh'!IP,e~t"e'\1:e K:o~~' ~omllhm., .• Sf ,!t.shte tre",!~r,. dhe n1IJijj'flrl ~1Il ti:1:i.esb.,i!' me shu gee S(! 5t CQ'P ~ ~'iperparbfl~~~ 'ne ttrlJ.~~? ' -

Jl.l'lic.etal'~. ~ 'I·Pei·iPar.~m~t,I'!' M d(lf:' ?~~am lde~ej, dhlE!!~e holl;!l!l J:!3i .~ d'l}~ig:Qji me aer<oplau. d~;IiI~: s;p~dal de:~i.l!l'eri.

Sh,ipelbl·~. - Ih)n:i .~. UTh!;Dif:ali (jIiEl' j ~ <.mgr~ ~II! ho.~hL~?

Ali']{etui .Ato :shkun~ dhe V,:1I,lfIC, po fie ke~~H MiMlIdj(i'll ~r. tier£!; ~

Astmii - Une d,~t, behe'M r(l:l:laqeIl'es.

U:se~l~ ~. Dhe un,e:GaZiet'i1Jl'.

Mflil'l1i .. Ane'r',e' !ln~' dlQ~ilie mv:esh nil~ ~'oba. d.he t~ te.t:'IOO,tO!):1it l'<ek~~amJalt.

Vj!ICNhe~(i~jj m~l!e:m'!'"Ji'!!!!m1Ia:~t ~a tii!~I~S i. iUi.ni,ne :shpo,l't.e.

E'd:wtori- ~4h~r d!Oi~. i ,e;d:h~Cm neslo~ be,qe hl' lld.0.ii!li~. ~jalle ..

T~',e~rj, -n~' 1(!.g~~tQ ~e l'I;1!I, bo,ton ~',~ld~aMen dC!t'eder~O'j.

Ali~ebd;i; - N Iil'eshte qe ~a:gn:llll!ii ~'adhi(:lnj8~t·~ detg:l)n~'.PQ' 'lIdry:s~~e' jio.

E V~IWtl. -,1cli'Nne:t .~. di'sh h~r qe n:e~ .,,10 I~ k~iliBl Je s~ji~e tQ~:me' sh;!il!n~,e' 'vj'e~,

1 dhendri ·~·fio ,SiC .oji e Ul:'mn' nuk nUl, ~dshie't~ene ~e,re gje sa IIU~ kisha\~e::ne lrur():rce1'

• )iE~hdiliu .~. lorn.. (j)!,:\gjUBt 'qe; t' Ron: li eib~dal~il\dihe dua te meOluM1!Di, Icb"d~ dhe:ch~nuk at

KioU ~ tine ,oJi. qe' _'li!~l'!:Mnjiten!llk b.iel:e m,j~IW [!::~re~ po nut di kuegjd~ He ~lllJkllfl qe ~me' e ,t~~]lIesiwre l!l,e~i;m ale tonJ.

Nj,e dit ~deg:aU~vaj'ti menje ~h,t,ep~ dbe mu firnJe' co'p ~Uath. Pm, ~ 'YiodM~nden~ mb~~j e pe:n1: k"U1f' 'nat K1inU!~ njle' dl~lpeir a:rditd d!be epa. me ru alb ru:lllij;e . i,Gdi... D~ei thf!re tI.moj Elj)i~er :m te'ukel'a lej:~pi8.Ske~ keto peilildo d'he ~}e1ll:a:~ tin:an Icek~naml

mtr.

P'oh~nl ~(Jb':a\ inle,. ti:Qja njene:r me art ;ilie're ~u~er. GaUc:ame' I'aim j.llI. bon~ga~ ga"g3j, kul':' hlli.pi. s~~ dJ~tmi i!1I.g3;g'I!I)jjia it,a.. Ilhempm~e'~ e :r~~~~'u ,I;tj.a:.t-h~ne. db,e' i: U1iot Ice .nle, pl!il.11dQhe M~a? Motm yb~'? H.aps!, mas .g1!iln .. Teh:ll!sntja~ hel'p.D' kl~ni h:~t. :s~en~t.. At MOS, ]t;h.Q~i.

R. F .. Ohrid.

l.er,l'li'i dhe 'bli';e.~b1i:Jl)J~lln 'b.il:S (taul)_ 'lN~.lu[ ·JuliU d!ill dale lThe ,S:-bpl)~k! '[Ie mllj fe' kesa.~ ~{Ddr:e.~pr~ ulI'nenj:wll ,dhe ~hQt ve:t, m;e v~,tg UI~~ j a~Q]e' imatb dhe hoo' [[!!Ii! ~humeSi~ bres~kB (~ '~um bngo) 'He nt ·m:Bjmtmt.fe da:m ~ !lly rtIlIilnum po te t.I.,e i)a'k. B~'b, (Ii'S't~~ duke hoo:u.t f1lgad.a], n.§a!~lal &riti qoHim~:Qe ~~'ll', .Pas ea kohi!' l~pri ~;~ 11L~~ liIIQ:llUgj ~m ~ ~u:r .ila:pi 8yte~pa b~'(lBike~~ .ne ~aj m klJ.d,r<e8. N.IP1l'u, dke< m.oo: neriol. Borl ,~ne~ db.e: s':p.e.. tic.

1\-II~lnje klr<t:re2,~mJ' k~r Pri,fti kt'n~ 'Q!Qin~le· '8'tJeR'op:'u'ht qe t-hot:e ~"gn:I.~j a d~'lltet tal ~de;r.o~ })iu re:ni1e jere e bin-, d~l"' net buri~ ti~etefdken bUl'~t" ,etjJ"". d~~nd:!!tI iiapir'eihl!.(j 3~e U~a~ .. ,.:the i. ~bl1lj ~!!' ]nt~.mkend~ja ketQ' tmPHlN pet 8111 d)'ti (lrtl,kaJ!s;lIj: duk(!j t~GllIa:r' ~~~en lll:estsh:~ M nut dna '1I1l! tel .~:eml hIiJl1ltl'llk'~jern ,s~ me gru31:1J II!; paH.

"P'ER,PARlMl'"

El'l',jRK!(!i:I'i:'&811:M:G KCiblml:1"A:Jm S~Qll:!i' ,O'RG;Ii;,N' IP,Ql"UUilT SH:QlPTAll 1lI00000UE"l' .,_ Pl!!;f!; .U'JU'

B_btl!~UI IQ. ,S1leO'Dd~:1lQ mml imliiU;er ,Jib!'!. ao_" L9Ui" ~t ~hli!, 1)D~t;. ,otti~o a~, Ra. Y'or:k, N" Y. ll1idiilt ~~c, A1i!t of YII:i'cli, 9" 1819.'

P~Uimt'" :1-eU:a. l!iUllma. e, 'U Denlljilh6n n~ "k:U~ ,iI ~JUml.

_ ;'~~~~tV:;iionlmr.

h,xn." StL N. :Nil/VI -Y'OlTi:" 'N.'!.

I '~IIiIl1'ilaliIUJ~1i for' !l!! YN.Ir', ••••• , •• ' .II,.H'

I..JUm per ~Im~ mot., •• , •••••••••• '~.Og

II THAN'A8LIG:ORY

TR.\lIi\~r ~. Se~"t.,Qt

"

~aJtilli.tj' ~tb.IQ,t., at ~1l,O 6-h "4t! Ih,tbn li1l.'~Olrl' p.ILh~II' ,nplt'" Do{r~"hkliim~'t 'flO. iDa di~!I"Ohli)~'J ]J3omhll'D _ _ OIM' ~;o~ pt,.~, _ ill uk :IUbeheD.

An~tun~ 'pa !IlJllnf)IIltk.'rim" 010, mo Ne.ne.(IIlr:nm .~, tamt, [ljiuk bo'toh!U:Il.

.. '" ANO~IiiIL b. N,j\:IiS~

R!!Jlor " Maii'ili,'IIPI!ll'

VOL. L

NO. 1'1).,

PfESA

,D'iTA-,7-,MARS.

Di~e' e,shell,jt;eJ' ,dite' 'qe dubet tafes,toJme te gj:ithe ,sa 'le' s,j,elli'M embll'~m Shq~peta,r es:nt,ecUta - '7 Mar,s., Ne ~ebe d~te lea s,h~elur per teparen,h.ere ne Kryeqytetin 're Shqi.per~se. Dhe ka ipu.r ne :[rom m Sken.de'F .. Be:ut L • .N. 'T. M:br'eti dh.e Mbr,e'~:er,esba e Shqipeta:rev,e'. Me ,pra:grmn qete :PUp.Qjllle'per te mlren ahe ]umtes·in toe Shqiperise. dhe te Sbqi.petare-vie'. Po,ndODe'S, 'fat i llk~ dhe, me shume g[~:n~ ,jet e udheeqesve tan,e. Ibene ¥bleme dhe ;Mbreter_es'hen <~ne te :Iargp,hen nga S:hqiper~a" pa. P'liundur ROP!L1JlU qe ti njioh~ :~i,re, :ata kUIOO' qe te jene, W ~fkujdesen. ,gj!&,th (nj,e per te mil]i,en e ,shqi.per:ise", ,dhe ,to~ kithene.n pm'pie ne Du.re~ per ~e .qeverisur populHn ,S~Qipet.mF' ,dhe per te tr~guat ~pumtud~ hem e dr~jte" ruge.m e !qyt:e~[~mitrandajl sot vjim.e tel bash kolm. dh.e neve 'zen!~ :me sen e a fyl,eve Shqipeta~ qe eduaml .De" ~m' 'vertet MbrE!:t:ne, dhe te the:r'e-s~m~of!e Sbqi'peria. Fofte' Mbr,eti m'B' Bbr,e'~ t,e'r,eshen~ pofteF1am~~j.a Mbrerero"e. , .. "

~ :~:~

GRIND,J.ET ..

G't~nd,jet s,~kane Q,eneJ, s,"j.aJ1e~ dhe as do't jlene kurete, mira. G'rindj,e't e udheeQe.sv'emne' ne Sh.qi5 peri, ubene :shkaik 'per ,kryengri~t:je-i' dbe kryengrit,jet e Shqipeta'[,eve kURd_fa guvernes Shq'ipetaf,e, .iia:ne' ato 'qe ,e s,hkatenlan Snqiper~ne. e beneL, M. T. ,Mbreti'n ~onete largo hen nga Shqipeda. na treg,uan neVIS' perpa.r.a. bot,es: qytetlerl!U!ln~, qe jern:~ nj,e~ res, 1,6 eger, dhe sijemi. ar~re e. lj.

Frape k,eta n;grindie sot. esuall'qedr,en k.BW ne Shtetet, e Bas'ldtuara~ dhe lliII€, ~dh,e:d:m 're Qtaili :she:~ kojme qeo isuaU shum.e dam lbasbldmit. F'CI ajo qe :na: ,Qeshpcc"on. me ,sburne esh.t:e se :sidll duket. ngrEn.~ 'djlet dot .os 'qend,rojine' 'gjier :me ka,qe', pe dot VilZlc!oJDe. gjer sare ch'kater:ojDe :a,te BimJ,ae e buku.r qe ,sjeH emibrin V"dr:e,.

MMRNI MASAT.,

ppU.m ,ShQi:pemr" mi kUE:i:ste' ci,1ii1:ionen ter,e' keto k'omed~ra:'j ,dhe icili ka ari [,e 'le ~qet pe'r unde

prej dy ose tJ'i vetave JQetu. De S,htetet e Bas,hkU(lJra.'" du'he't.te g~ditet dhe duhe:t ku[' te v,jr:ie dita. 4 .Ko,t~ 'r~lt te MOS: 'Utot,@:U je im'veUa., t~, j e mikll, tim., m,e te kemi ngre'ne: ellie' lice:mi pi re bashke, fi je i, bu.kuir. ti lie :syfet. dhe tf dunet 'let ':z:gj,edh~.m deeegat, qe te vash dhe"h: J\6guUo.s'h pu:net e Shoqerilse, dh:f te na repre zan tasu. J 0 Jo II Kollon ~te dunel te ,:zgj,edhim n,jierine te zot~ n pe'f ate :pune. du.het "e ,zgjedhw'm. nj,e:rwn tek: i, ,d1i kane mbe:s.~m te plate.s8 ,andaj' edergojinepe'f d.elewtt, 'De~e:gati ·piape kur vete ne Kuvent, duhet .. t,S' mbushe porosite dhe m;. '['em qe i,kam,€:' ngarkua.r '~oUon'ite. dhe du:h.et ·tle' k:un:, drestehet k.ur shelGon ·qe ,!dane te d."eJm ate pmponime. Du'bet deIega't-et te g,ejne menvtasi munt te :loFoojiDe:,;;U~f.m e V:att,es~ dh,e jo si 'es'i, ta bos'nildisin, per tebeshadisur nje a,tke esh.te shumekoUa,j. po perle mbusb.uf e-sht,e: zamef. Dhe duhetch"dine dhe ch~n:uku dine '~, 'thone: ,at,je kur te vruj,e ,1:m'm~ ,Cihe' in te nisin :pastaj ;si.kiDfin.e pas te·vjie~.it, dhe tehone une 'Bdinj:a q;e ajo nnk -ish e dre:irte". un edinja: qe a' ~sht-e 'f:ajitol'.e. t. 'j.po ,eh,'imUn:t te oo'.nja? dhe all. te ~etmt ithone qe lemcn tel behesh, sena m dbeneve nlJe qa'fe •. ,."

~"~: ~

SHTY'PI SQIP ..

Shqipetaret, e Amer~~es~ posa. qe te per:ku.jde~ sesh~npa:ke'zel'posa qe te me'ftjtoh.esnin,- sinjeres :prakti,ke'tJ dot ki.sbin ,jo nj,e!, je dy,. etri ,gazeta e te pel'kohe5:hm,e~ podot :kis hin me d,yzina.

M:h:e poshq,i,p~tare, as, eve ate uje ne 2jar. dhe as qe :kujit,obet fare" sa nje: :gazele .. ese eperhobesh.roe qe' 'le 'ooKJhe!t dub.eato boUa", dlle qt! nje' gazetat S,h.qi,pmr s!'muaet, te kete azne" ,a.ndiaj IQuhit. nje :gaz,etle' 'le 'k.e!te: kiendonj es te ci litte 'perkrajne esllte Ie' 111 pelqell Ajo :gaz1ete:.

Tan,,~ nje :gazete ita n~e P'[ogmm~ jatR lim tje-. tier pfogram. dhe kesi:soj te :gji'itha.~ Shqi'ptari. po te' tnJemjt.obeshe' pa:keze" do'tthesh", tani 'Y jine 4-5-me lIIO gazeta ti mbanj i.e gj~th3! dot arrxhohen mume dhe :s",jia 'kan vathin se jam p'Une:~or,I' (Po ~ ~.

:2 PE3PARI!U

a.fene dbe 'b~~lardQ~') Po une d,uh~~~e m banj k,e .. t qeme palqem:[u,::". t~ dergollj pajtimiu kesa] gar;z~~e n,ete tlemt .~ :liI:t9!enj' prape, dhekesh;oj. dotk:ish ;l·do gaz,eted11e ~end.o.Dj'eslt. e saj dhe ,c:h 'do,ga.~ star dot mban.te n.je progra:m~ dile ke:s[so~ dh!6 g,a~ta.ve d.ot j u sigurohe.she jets, d:he Sqiperarel dot

~os archeneshin :shume .

.~~' ;~

SHQ:IPBTARI ..

.Mire po,SllqipeL'u-i ,ebel'lDd.l;y~h.cl' ~~.['dJJil l~~jo lzetc:, 'mill' s 'aJ.Xlliii,al:'dtM U1li h'il. g.j i.th ,nsbbl, ~l~)J~ ~j mee ·tel'(l. gazetat S1:~qipoJ '3flko'Jmle' :m.1I!l8j~. Itojnevite,pretgaz(J~·u.',(l. te vi:zetojekioU~ilUe :~i :3. ~i]'}!'3'elt ,Ci'en; me dc:m:e Ii} 0 t'crk:O'j me per ;sa,dakn,

e as lal-'O; nu:k ,esbton ndenne'lIIt g.c s:i ~i'JlIncmllnt , m'ba.:he;t l::l!j:O. gaZlH'oo ·9Vc..b.·teau mUll.' vj:on nll:rd~~ll. pole:mjk:a·v,eroseve~.ltem.aihel~e kut' {l(ll qe ti nJi::i'&~ • lnatne ldO]l~e sl1ok~~tt~i se eka. S~1)n1'6 mC'llWlolljc tbled(!bj'c" oae 'me n,?lj e ,kJl\if!eane~ a11lel'e.b:~t~ et: ~eBlbcr,e igji'en m~Cfjit]mm g~zietcs, J~:el" dbe n~Jlj e ~siiomler pc :a:to te fEtn~~l esavc., dIDJ e i qcnc1is me tre g3i.'zetaJ:itt ,kll e~ftn~ ~dhe e 1u\l1oo. Ble :fj.R~le ta~ s te emibela(~ ;M ,dh.e .gll.2lCtaI'£ }~trbii tlet, tu .1ft ,gj cliut! bq;ipetar-e· k.a!qe te ll!iWI"J tMJhe eUen 1Il:tliv~rsit~t mJle'mbul"uar'! dtn!: te_ m~s e ;sgj a:tim i ~Bl~Qjn.C.

O.ga. n.o:nje k..Clsk'e.ga~c:tQrlt,. d'he :ii lU.·fi.emml! 'b Ci~je ,artiku~~at 'Plo~ f'8imaqr .. .. ..

(lKeiDdoper ga.ze:taRfage 18)

.~':~ ~

S, H: T Y P'J:L,I&E,

Ea, q:enedl~'e (lo;t je.tc· gj ithenj e :sit~!]~,~ i Ih:,e:" be _3,m qoUl d[~e ~mk njiCl1e:s V8 Ua :st:v.pi Sll~ip eshtiJ IO:l'l,OPO~~! €UJ'C .~bt.rpin-ek:a 'h'll{ll~~ '!·~V.A~'RA" e.t,jl .. ~fi j nne .g~njilC'&,M I;BI\ ,(U~le V1CI1e:tub en .kesisoji S~l(!$~m~ - Ne I{lS~lt:e se~~]I~~~jpi S$u'!J}' esldlC' mOl1llpoU lllSle ,~k cl.aliu ~m~ctlatr ijera l1:lep'l',ogl"3lnl ]J~e Ubel:.al1. ! te .shty pit 'f:! e Komi :80*' ne esbte se ga~~leml'et e

tTt~,e jam.~ h'~,cUl(l'tore !Clhc. 'm:ibajine ,une,o . .t.j,,, IJ.8ttl :Jilin ea gft~{l;~al·~te tj el'e ~ ,ga:ii:et& lalIWdalol, t1.~- 1 •. dbe ,dot d.aUn gjiiitl:mjc'" dhe k.a1;lC; patnr gji.M:lltl:j,c !!'ll"p~r:lgl'aru Ml'ilThlJ ~ s;,t,hrl'1i,it; pOI!3!hqi,e,bn'lOF, ik:lIi1!lt ~nfl~, jl!euet dh~ d:olJ ne~u!' h! v€l'q:sln" ;Si~ s.hum~'(;~\ n.ld\:

,lIe I1.~l3IIiJ.ar Ie p:flg"m~j]fl,G~k'njID' c'sj1JilM' c d~'~j~,a,l'lc 11 mdiiffi b~ .f~ ~l ~jlme '!

~ ~ ~

:lJ:E: ''r 'y It A ..

1~~n~ ,C~ Hh(lj~I;Jet~U'e 'NI![Iitrue q:eg.a:zef,~.·t '&j,h,q~pe d;: ll\l.huooriu ch}!'my~'~m '~~h:Jt~n,msht. .n'~e Ilje ~'allle m.err~ l'1ln~nl:; '''111.:' 1: n jjfJll:J'~n f.C' dl~jte t:fl~~Yl'~~ Zo,te1'hljv".

I .~ote ~I.ilth.~li'@~ il:]:~e~ji~~m3c. iSe llel~ Shcn~'beU" ~e q~qii~ebn' qe~),agu~ll, g:a.zeh:!uf -(IDh,e shel~OIlll. q;c' itl g,n2:f1't,e nnk ,t'·i"f>lil i1IAS I1I'1'f&g:rauvit. g~~~. o~e ajn gla~

.j

zt}~e lud-t {leI 11n~ rt.~rudl~ J~ctu B~lm~ip.~tnI·'(! k~U1C' te fl,m'{d[ebl' ltl'itil~ojrne la'~:eton ose ga~et,a:Ii\f!..l'I'Dieq~l'le se :t,(!!r,l. eJ~~Ul· ~I:[ruJ'l!I.'SM1'U1.· dletrre.n efYl·r. f.I~ri'3.1"n ~hM',)~l),ffit. 1:)0 sl lluuJ.tbe D~:lilmiJ. .dh.cpC:1;· g~Lz~t~UIB!, 'ici.li ,m'ill) s.hmme: hel't ;S::~. S 1!~ et(~,he 11J~l(!l:n. etnlpit~, lllJ!l'H~t,eft d~l:e s:'I111,ur~e lleI'e ~,m. ,g~'e'no. l:l~tU:!I11;, te tllcmil 'lJIE !!;:y Sc~el~ d,e~,~'l.·EH1~· ~T ~.~ l~fJ1 riiUt, .~ nne :~l;bl; (J),e: .Si(!: }[j"(lj,U~ detYI'eu~ ~l)ijl'gj!iJgiirn: cslde slmtrn~ ,e' lEihte, (l:~n~jlelui: ~. e :Sig',]]]FtC, q¢ H 1.dlslu1J11', k:e:n(~Dl~j es kur kruld{llu l,~t;o, 1:~1i,~~i(l,. ne est~t ,seurut 'B~e: pagu,1i1' kC!wte P{!~'~ k(}h.es:m~',. 1:lt1~nos ke 11l~lIJ.nl gjer me Bot 10 IliUm,1liU'tl m.l,'l;C"l',e'.@il~U~j e .dhc~ne II e n£i qe ;8 'ke b~r-c d:e'b'l'ell

~'~:t'I)al'a.Slltn::dtf dhe te~.1Llt'Cllili., mas u de$hpol'Q :8(' fcil'ejtH.. e\sl~te t:d.l·ejlte~ .:ndoli'l.esg,l U1l11j,(l. ,e:sbitc ~be (.

ii'l'il.hnt'., •

~ ~,~

C H~NA. Sft T IJilH G 0' J.

]{ ~ndon~ (l\i!iive ju ~u:.te:mi fie mos des\l~~ll~ll <m~lr· Ie te. mes emnein aS~~l~!eil··ller~'l qo 1:rtheD.1I] .me sii)eir~ shkakn £Ie ·ilI.1illl'iI,tl31"Wi .sOot 1II:1I!e k~itc: p:U!H~ (!$l~te c:pa].',u se TUe itll~fcl':im. lie n~l1Ufh ~hek()j me 1W1e1nikat nB\",e'ut 'q6 tc .mbnDlelll I)O l'azd.Qjille, (lhe Sll.trPin ~~:np l1ile ~,i ultert' ane te 1'{lulmt. al~'e lllga q e na ,.j Ii!~ kitq Dl' .mhetemi Va S11typ, pa .f§ttzew" dhe te p-erk)Qlu!!'sl~nr:; sot kur .kc~ni l:1Ile-VO,,~ e pCI' !~~e ~typ' te'io~:OO~. tile, '"-$Qt. ue Sb.fl,l.i:uUill. e JUje"~,ete'tlll1!!· ~pu.3:t',e, ·tj'er€! 'be,~ne ,cl~i\lll(li,rat .d'}Ull d.u·~Qj k:'O!lCl1JUU' lliltun,urin tll~jttndit e silnQh'leS~' ]\;Qtla~ t ,~'ii.l.a.kn qene me \'jle'hJa\g;alZ~t(: :8Jl~qip~d,ih e '$fl!t uga~~ka.te. [innn-cia~e fi'munt te ''b~~ ~illhGt dOE me l'eg'ldI1 pm' yooillS se. l'ljel'e ese :d:~r here DC mn~j" Ugl'~l"e ze):i.:e ,~11~e t~lel·,e'si]::)." NEproni shty'lliJll Shqip.~ 11ert.ra.bIl'L gazeL'l;'j; d.he: 'tepe!l~kdliles:~ml(J:t S1U1.ipe'~, ntUluuQoui SiIm.trell. ,~, E~Jfto'I' (UU~m,01S olini t;o 11'erni·te't~ ,S:if:dll J a1'Jlo\f,e:nilt'~l['gjc:r llJl!i)l sot sh:nrru:~ ~t·z(,:ta te tje]'-.'!J! ..

Edilll~. t'tl1n.itllJlt'ljl6S sa Idot j n kOlsiQill,epo te j]et!:!, (~Ie te t'endf,ll'~li .3'Ji Ul ga ze't~d dlb'e te ]'lerkoh.(!181'Wtll.(!~ ~llq~.JJ e qe jt~U:le ~){!It pel·oo,t·~

'Q c'te kf.:ll °1 d.onj e lljif! 81lqip B't:~u' 'teTe g3\3fta t HIUlli~)e ,ttm,{! -te P(Jlt:'k,ijh:e.s}nl~!et~ ~lcrt i k1:lI.st.ojl'e ve.liteu'l :3 iSelta.a. n~ dit dhe IfI.e ,esl~~e :Be .ju \"jcliI rend.e te pS\-

g~un!liiltri 5cn~~n1:le di~11 nlllt'!l~r. I'u'~v'e' do~ jill. treg,o,jllle J1 ~.i,e lll1lenYl:'ah~ ~nld e. Km-;.;enl, C'~ll,(~O' (lit ug:&h'.~ dgal'C' pc uta 11ga nj,e seucie" ,(lhe' 1lI'11~ aliofo. Jill)ll.:"l:. dot lIUll'lI:ui b'~ lll,Bgu.a,uru. ~'J~jti m~u efucI'O(! g;a'~et.'\ ve Iq e ho~ t,~helil MI. pet' ~~t dht '~e leilat j:;tIlie t,e:tQ' cDieUi~' "·ll{ol~JlI. 11'- i Vnnneltal"f~ '~Yn i. ~l'lcng~lflIzit" "(UII"

'IF .. ~'N· ~1.". I . l!'''-t ·t "'IF'iI.:,.;"", • . t ..

. ':"ft.l·paJ;."JL1nJl. ~ I~~m·l"e~~· _ JU'.n~al'l' bJn'~~1 !:ill§!~ ...• ~ ~l-

all Ie k,cil~dl{)lli IJ~' tll :boll a

...

I- i. I, .~ ,~" \. ~

r' -:. ),I~~.. - " ~.' • . ,,' 'Ii l • "" . , , .'" ' " •

,.~ ~Utl! e ,~m:~~]p~n'~~~ ~,~~D ~Ia~~~ r ~~/. lm~~el~ k)et~ UI ,lU~UL~ ~O.~'~~J'~ ql~(l.,

n~1 <1y ,ear,!l1'il'l' ~ ~mlel'~'li\(lJI lfe'\).~ . \fl~,~8h.~ie 3~llve"'~ ~m~g nu.l, tfnJi~~e' ~h, ,d~11!

iRrisb~f~~ . il1,e ~ja:,t1i'.~ ;Ji*r;' ~~I , • ~,Cir. 'Yajti ~ $hWtrii Moj~i~:~~:.,d I!J'CI ju,'~l!Ittj;)! " WIGS tlIT'Ojiiue, q,e- 'iila t~iij .J:t~_~ ,JI~b!llj,D. H~ kll,<S\e ,gj,or ~ , 0 kthQ11~t 'n,gaJ iI\i~.(iB;i Upnnil:iJb _!~U' . Ityft, db,e.cbtb,.:S \"e~"d',i~eJtjte:"". H;isiu i mOl'm mi,l te

~~n Sli' I'" v:e~W"zer:, T,c i:fisb,k!,t'~IL ~ !l1rl)'l ,\,' :rtl)'k 1ilb e~~l'il!!j m~i:k ~~i' 1(,Ie: IUC~ kete

"dennent te ",ej;c ne ,J~11:Hlalent, dlu~ b~ 1itiik>~ f~re dhe 'kur ~, kf.he'Dct diQ't f d!;l"

" ., - •• ~f. !i.~' .• _"" _ - A

b'!!cnet, A:xhl'l~b nKcs:sOl te 1119t'ii: dibe gJU.

be:het e l!lhum.1Ii 'q~ ki9h 'h:re ~ )fire:~ 0" lsi :GQ,r:d qe,ishle tllf' vecl:l"m,s.lUt tij lii't'a, "·reYb,'tll." t:lbt-tpi, e ,t ,Jlj• (lh~' te 'e~~6" m'llb,t t;il IIe&nenU;l :me' 'll'i,li',lI:" k.1:sh !!huma :idi~m

, - .. ,'~-. . fll .~ ..

te~l:EiMl'~ vycrB,; ,!Iii UDB:ut t1i! . ~el't!iiwl"

'!.'Ql:ho, buil;lIlnnk~, =wev:ejrtJ,c' t jlj' ,dih,~ te ,citat. kisbn, \loje: ~~ 'qe ' l!Iumtti, l:ilii"W me' '1'\e:h t,(luhe,j .j,8IUntcli ~jc nj;el"iu tel 'mbe:snmf{! •. iP:s: '!!hume' mlillli~tbn~ ,e gj'eti 'pel' mtl' 1fii~l'. li tubledhle Illite ktliiji Ig:j~r-a: till 'Vy; m.H!'c, p_j:e qeset· :m,ndlc" ti I idhe 'milce~~o '!'['1: ItU~' 'ID'u· bua., dh~b« tml1'\&,ziiJ,j]ernlikut ~i ,J~nl:d~~. :hdH ~Q8Th1,c;31"Di!!i.

Ke<!i,iMi ,.Illinium/f,; 5'wnb~~ kolbe, IL.~ rill,'

lIl'zoje pfaS~e. :lii niler-ItUl' ''l,e Ja bed tes]Inn. T'!;l -1illo's e ,zgj~tim Jan:ino~i &hlroj i~llr nevendcl e I~l!u:lnjlai. dtle pasltj~ dr "j~~ 'U kth110 Vl'~PI.l ~:!e J(lI;!.1.w.e~ mt ,si sJ.d oprm 1'Oiliqtre. lU11lI'J0 ie!\'c;, ~e ,cmt e '1~fJ)lu 'dhe' ithN]mm .'mil"lmfm,be dmle te' t~e~, epDira peirblj,ae~~c imtJtl' t~~eje lil'c M oistu ,tc mare a malne'tell;. V,~jt.ii nil' ~1I!oi8iu,jdilln' m~n;ieir,e' mori. ,q~en ctii te dteD. :aiCh erp'Q: 'retia erQtuU .st!. L-ut mo_ jaki$h pi:, uf gj'ckuPdi ,.}&ndb]" OS! :1'1\(11; iki:sb pTi~1rf 'l1ish,a:net I "il,d,eD 'i! t ,ji. uY1e:rtlCtUQ. 'JJe qcs;jEJ. :n~ i .tl'.b. ~,l"a'tUal'. dtu~ dykie ~8h1mlcruBr gWklUl e~ii Jaudli .• u_e' ;ilh'koj ~~ ute;s~I~cpi •. , K't.lir ~rlt; [Ie .s;b~ep~t dkll' !'ltch aJ,Pi~ qCl!!W, .!I!.ek@il:!, nlliii Imbitj- te ~ra-dh~" qe :unlt~llit., ,iUl,~, buaulluk~t" qjoc teke't" c't.ii nUkishiin alto tl:' tjat, po ishin kaWlbe II iMenjt.ontl~ s:i tjl, ll·i , ililmkouq,i'!Isen k'cbej. andejl D.uk dukesb~ nOl1~e u:i.sholl tto: 'b~ i"~h {l.pm· 11),0 l)8;f:1e, :shll'k(lll ... ·ulDit r-etl~ Ie )'\I)~ul j ,q'lil~kisll

.. '~dHlllir u;,jlui;"j"bi'c' nU!i' Qtl'r'cn ,eti. auk., Iw.Jln{l€ntJ.~~ ~ ~~O gjlrul1b ~lAhtu, pI'af fl. llUk. n,mll.li1~lliHl 'b~ gCJ1,ene~~sc Wlll}!!.1It.kf1t 5ilo t.i[d~ v.dI1i~ i}tju ~U) dori!'1iI1 e:ti:o ~~~u "tl: ...-j~ nu~' ,iI'Il£;C' ishiR IU/fure' lil,p i3.'!,ia. dJb~ nil:' ,,'eD.f.lie'IlI~;)·l'\'\'iC: I1d Ii l.~ tJer8. \D1U~1i! T .lImllc bACH (Ulie Ji' IIlII. Il,e, diS'lIl'1Il t~ j'aud1iut ku 'U!. fliiU'('IOIIJI~~ te'milflo dh' lillie W 1:;1 '(Ii. j Wut -~be: .J!J,utll~ut Ii ja.p • ~"rn.eb k8 ct-ir. ,[I , ,.T a\ul~~ h~' 'lja kU'!' ~m~ ..

~ ,bQ~ Q'0 o.jin mutt epi Q'l1"'!iI 'I~ Jall.'e~. iiTh,~' ~~'fI ~,~~tlbka qii! 'ki~b 'I;'~~O h9<' q"~ ,a.'tOI jilin IHtape'. Jla ~~~j por itll' 1:Bt iJ!(II('~' .fsudiiu 1m ~.e< ~~ili,~ ,WillI'! :mk, ta. I!Hi[~' f:l l~ 'Q;D~cn '! tilt ; ,tfisb 1\, (}rlI, uliko ·.,1pC hi, .. dl!OIile 19j~"udi-;.' 1m. 1i1~t''-IHll'..ktiI'l'

, ali. ·:!'Ii ~.~.l·i ; III ilrlC "lIlluajtBl fJ!il' n Ih IIil~O:JI~It"'~i .!'IyE.,· .~·.ifi,ilt·:IA n kf,r,~-'

PERPARun a

.'

~hu~. .)l,l{lp~UgOi Hai!ilhiUc:ku. dhe ta

ttOl'~Ova.

Sieh p'S,' i gjQ!l'~' HB~~i qe uuk beri :C'ic~lIdi"me te lnnl~J' iUI tilreujhla. h:e'q ne Ilm1Ilull- te !'.\Ii P ~~h~i!l' klll j'ulu1t se'jm, ~ • 1]i~~'O' t:.a bmc hI (j81D~c plilk Fj;.;me .m.' l~asbOD •.•

PasI3 Ininntush ,J81!l~noli Jlux<niudQd· 'hc.sh,c 'pe'rparn, AU Pashos ''1''0:, - m - ues, ]ru, ,~i:e'b fbe:Ii'.~WlrnJ}fiaI'iU;, dbe si!Ch u g;jll'D' j'IiI~Uf!. au,n uJie ~il,tl(! De i:i,J;!' t,~ n·,egoj. tlert Tilt~\rw~e, ,SliQh ipat U'gj.are,.P,a.shu,l!.ieh dl~B'jo,j~i . istori~e' e; DflxMut" d~~j tiC 'th(!r~sih. ,db~ Jaudine" p,ft,8 p.a:klu,iullta \·~j,cu. dhe ,Jlliudiiu II' tpam PMha,jt1, ,d:h" l:IMha, z.ml'i tiigJ.uktl;] qe tc t_~,r, :Skl:h pili P'491111. qe' ,1;' m1lmt~ ~(! ,gjcje (},o, te ,droej,. ~,: n jn tb.a ~e ~hko:jDi1i', dhc till ,·jine 'P~~ ~~Q kur t i· tbere,!l.E:- pas njllll dy ,dit" Pi c q~ duhc.t til: nu:n.j.~Q-heshe.

QM~D s.i d:h~mi!!IJhHIi',e 10. H,a,:diJ,iul I' ll".b.qtL bbe- :siehl jIi!:Ui!' ~Jaudiim, :Di1lll HR~ Moe. 1I1lxIOiri ,J !l,~wg'll!n~ >i'$e~ioon~1i! ll!i!: b dbc 'li'j;I,l!iIim, dfl!lshc.k~~ per Sill g ja t,;. p.I!!~' _j

d~r,eflj!!1~e~!"n,J: ®idmeue~ leti~ db ~~,hO~1l q flttiWJ: me V:lcnJl~ t:;e roe rgj~~~~.l:!hkiet.t\ l~j e d:!JI;s'b~k~hi, dhg~d[l gJe\~ah',lI: hi rn <'iJ!;!;j1Dcili dQni J{l!~hte a.be ,,~'5 gjuSl:lflO O~ ~~kthlYl~ 1~.J~ ~i:1 Dl~ ~1,l~1~c.;k3ibinc' !Ill.he nllll c:j e\;a~r;l'(fih!~. Ahe!l"e .:Ul 'Pd:ah!1,\ i~i,otf,' d,ntt'bebll!R~t. ilua ~1iI qei,eshk(,!lill dnsh~klll~~ dhc (l,"nn till v!?sh telle ntjes1litcl",i.ne te-nde~ q~ t'O llla~ ~ll);ke't: ~'C'kn "IJ,'C7l,C' .! p~c:re 'l!ij,er~. [lI'!Jli&bebhin <cm!~Ii':i 1!!:f)h~ bi(lll'C' !pcICAipQl'~ .atc Il~~a:, ,~ .kInc'til q"l-P~ ~Ju dot nu:I.'i i,duklit 'lSI1d,~ JjJ!~hnn . .f~we I .;ill k~re: il~U:;~rn:jl<l1iGc ,gj~";fI,1~~~t d~u~ i th(i~~ qe (i '~jQ "muhu1.'" i~;i'~l ~e mOs, 11<11 rysho~ e fal'<!ll ngiakYj, d;uik,c~ tlleglll.tr"

l;Pnb;u:~e ,e Hadl:~l;l;t. ~nl~l!dc:\'ir'xhi\li I~ m!)~~ per ~'~l~eJ,' ,q:e Itja llC'jiQmul~iUt{l :n.$il!

~'"t' '",,-~. D"" r- '

~O:~li ,Sl !J: jll ewe '!J ~~. ~rQ<J. ,'Wll' !k~j:s(),:ii' i~~

[,[1 :!lhk~jl!lc.Me t!ilnCS~II,cln(Jt, Q:~ 1~8Gltllil~. l'I!lllll'j,e'\'~l"Xb~u :iJ 8:aUI. mnnl1'U.l'oC '~,ee~h'ln ~t'Jl. (: PfoGV(!I~ lt~i. p:;g;s]lil. e gjet) qc-k'-S:h. Eh1;llnekl:uirl.n·l~j' g:hl7l' nuk i~i ~il ~t!l! q0 .~ ki£h t.r.~ml~",l'. Rj].iSt~.ii Ifll'.:mali d:JI,~ (l~m~ll~cl:.

51' i:u. we £'aq~u. ~ diysI'Hlkul,. (li,e ej;; ~ qepu:rk!lq'il lnwl'1!) :sa X~;i. Pll,sl1(l[fl(~on,~ !J mnlldofl. nio: ID~E! 't~~rej nuk ml1;i'ilI~ ,:e ~j.~n~ k;i.J. loJ kish gfiRtiJ;" d.~~~I'l. ~ p!l3il'l~. Abele i\,U Pas-ll Q. .~g)i:'~dl1l1l' ~. m, n(,l I'l'jl!ll'. ~d e b51l.lliri\ U'~'IlI~e d,nsh(lksltIhttl," ~t.. hot~ lMiS:beksbiu'l: !ll!::ti.m: i ~it'1!l! 'oj e qe!le ~e.mad.b~I' l\!l!\li~~~ ~~:m. ·kaIDcl'i~ . g:r[!,nja. t,im~ p:]at :ttlc:~dQivah~@,dho: i!i~ne !>d<l~l! ,j:8, n~'Qf'3 Ig;j,!ll;vo.jl'd.. ,j]UR. Ire '\lIe fa' pl~~~ ~o:millrn.dher.a qe:'~esU~:nqc buktr~;' ii'l. t .. mO!l kllIHI'[!I)!Q'et, ~C; i:Rld(l gQSI:l '1' .a ~he d:nlbJ . thene b.shtilll'l,Alip,AA"h~I' i(rl1l:i~.;".J

' . .

d.!'i(lk!l'n,iut ',C'5{ln l~ .Bmdl:iut. D;uSll:ilk~ ,siJllu Dr pll: &cte q~' iju pl,l:l~gjliq ,aSiJiet> d\uike.jj. thleD\! ~ tcj;o, PMI~::li~sbet~g3e shQ·· ~UQ' Q IQht,ep!~r W.~~I p'a p~k kil!ibe me pa~!fI ~kig;m Iq]~PilU' ~lbe' n~;e (l~~etjj~t!C~· &t ,kew~ •

. A'hliJh1' A~i. FiElil'ihfl ,epye'tru .k~jlJ.. ike oje,ul" qes'.e !liii kieil~~" Dlhil;) 't~tl~'Hibhiu tt'l:iaJ, qeiiki~f¢ 4CP\1li' Sll![~flt·· .JnRiIJ'~"'I

M;(llts:iint.. •. ~ , . '

M,e\lrapPas~!L ,de!!."gPj ~Q;Ulierfrstu ~alrllJrll'.~ d:~Ul 8Ilxlhi:uel, dlhc pil:;! nj,c or,~

W~~n tIe U Illy :IH),rJ)~l';ll J!lj F':El!'!hmll.ID'~~: djua!ll~ tJe (i!l:'iejtJep it~ote, AU PaslilB lIo~ sillt t "nii:i j~.m~'IO~b~ l!l:WlZ3!~ rnh.e gj'~\lIP.l.

l'et ' ~ctn,(l.k:~is.h~~!."lU ~ ,. -. .,

U~e '7;(Jj~ti k~~Ini ~v j,edib~iI;'" gjes>a~'Ulffi

~~'b() kjl~~ goO~j,en \!'r~htc l:l'Ob!iu" - , .'

:Sj:1 ~~t: a~]J5be:t~hi'ni: k!tm tba.' :P!i,~I!!,. , tlbe: ,diF1>ilcltilb,h!l {lol~ . pm' '~ij'mJiesl:1 P ~1'3! ~~'!.:lil'liI t~abel~~

4'\.h{j(rcl e:3~fi Mg\is~ ZUl'.$ '~1Il tbe'r~sre. ~'i!:I'linltl~! P,l'!Sh!'!!~ 00 eber-:;l 'k.e~.e l1D~' j:ed:b1l,p.

"'~". II. ,ell. .. ,.. .. ,.' , ,-. l ,~

~ :alUli enWp wie l,epi C'J e\l,!ln,'Ilii)t, qe lW:~flli!.

~blll k~ti Cfi.a~!,iutll1:1~ P~ba~ ahe a:ake ~J~'8ipril ke'llll; qe b~ jap' wf-iUl.Qrtet. P\,\ffi.

. '" -.~ r

:l~in.l,tc m:ili~r~~ :!l:b~tnIbell~ ·lte~tJ~et .q t~

lUO!i!i m.vjcdhin.

V BljlU :lne ~el'erl;~t 3'JIQla1lit. ahiil~aln~l :g j:~~h ::il'je:~'ai:rl'lt q~ ik.i!ih "~lI~e ng'8i. ,qg.i\iIR hl'l](ililnt ,~0ne ""e~1j, qe ~e 'ttheu~sbc ru,;l'.s,C' iIiIG J~,~i 1P;"RblD,~ "",Il;j ~1 ilU;l ~b~rl n~ :gj:IliL Kuri~th31Jl.(! A~i "a:~hes (1.0 :3,fl~~' gill ~m'bz.~~; tltl g;j~ll, .Ami. Pm'ilul.tW;a.. ~~:ti Ahulii.lle m~~., ~(l. ~a!a ~hrJ)i;!~Q~ :Diga 'k~jn t~lrc I'IQ\"'C.

I

I

I

d,Gt d:1I1~c, ~lrU(! 'me 115 Prill 1917, •

. :_.~J

Redak,t"i ""UiiJIit'" Ti:l6~~.(r'Ote iot'c lEe Am,e'ti~. _.: ec~ l.ullt:e. kUDI!1~f';>,btlBt ,\r-el U(l.Sbkmnl', dot jet, Uk'&ht,~r 'hq,iJpc,ta· ~'en. r~~me k~q dQt i~t lru.r ~e bOlT) hdte G,j e[fulo:nifJI k~~ndel' AliJJe:nwu~!lS:!

,i~ Vu~ne'~IJ:J'l" i ll,gjesh~ ,d,hfi! uj:e hcl'lt' ~i81ulk.d., _pOl!' csh't :I['rrikfl :'Hl dot hdO' sbP'fijt, naasw !lI!ll)eji~on s'hUnlllil nUl te ,;dir~lr,

d \;O.~*Ir,a '" mlillimu;ll ··Dlyr~e~l~· 'Il b: mbyHcf.

RU1' ,doliliundeD!!a9n~li,eUlN", u umbyU ,IIIErBi. ".

• i I tori 0/' C' J~dl'irtli,,,ik:ort~ d hQ (;:lI·,;nu~· ~'i.~,8i S:lIq~p~' JllJ;l~.gnd '~ dHl~in uc·dtilh:. Sht~ipe Hll'lil't let!l1l lk.,eDi~ pa kie ,dur~m, se o;;hp- jt o!l'I1I~C Duiu1'l'ojn lL'b'Ii'\~ .. i en ..•

". Ofh~'<!.'u JllOrJ' nje iOimo 'bome r' 1Iilli91dihe dhe' .~', b mtii:j e me' ro:mitniH~1II i;'JJ' alas,

0loi Vn~h "~p{Jr thua 'l$l'Ik(l:j "'IQiLiM JJH komisi~'1u. [If1'f' ~1'1I1Ik 'm~ et~' umi,j e ,~lm'!'fi! Ii! ~'~nI8m •

··,SI~l(Itll;l·ilJ.· SljuqCl'i\' ,tOll ~~~ ,reudOili, ~ ofJ:gl't:>i Ii 'h:i~a:gtl" ," Ule unit ,d:l.Ikl'l E v pl'.Qlrijje.

Tln.rm~ ~C' K'oJ1!s~.mcliI!lIE e.sJu gul; h' "II!)T'{l kOind~t~~tum PCii' IHhli.~t ~ lJJiJ~I(I'lJi~" II.l'liIyd 'QiIJ'I)1C'~O. *'l~o~.· JJlumimt to' ,4 l'p:j,cHt Iilt!ljmwe J nft . n",

.F"l'~~den.~ W jI's.o1u'1 ulnth li'l::: ~~~~I.a.ar!~ UOltiiL 6rj,el'm8Qlic~e. d,be t81t~ "k:thetl nil 1 ftl'~il'.

J{ni~ir;i 1:'il'l'nn ]~r'in ~ e dt¥b:~'v~:pl't nut~

h! Rsnd,et'J te s'I~k(lrd(! j g~I!IU' ~p r ~~.

K.uisell'i ~igM~'J;! QWlIileu, ~ dot:e ll~,p~(li' uj:1! m~' ~~elNl bqin :je-l\11!QI! Q.itle-ze\IEt.

Z ~{~hmt K;I;In:i~.ze titot:oo Z. l;il{ioi Xll t,sil" {!; l~te bri URIlt ne pike PR'luj e ~I!tl"iotizme;, pO'I' l:lUek ehf:uq s,h~bimt II' ~jj8i ..

Ai)' ~) .. e es "II.,~, liI'l"ua ge' kllll!;l!iojne t_ ~ "11. n na . ek:!."lct 5il1''j,'js" liwpSet m,(h.~·'· ~eue: f~'iike a'!il 1lR~, "bj !!r.t: it. $: niP a~.

qesit ~ .

}.j(ll gl"tll1Jl. ql; ,00t'Wm.J)~OU ~'El s.lulJi'lae~j,!j s~. Sl)~ un, i ',1 ~~ilD ,lly GjG'I'i8. Buk Ul'jsJ ~Ui:1jI "'Jlel~J!I: ~ mmll.

J(:ontaUolil'ill'lli k:a m'l)u hur plo't Dje rlhome file i1!d'tilm19'tw'iilt. ~ ··Uatmre~. dh. ' ... h:Pl'e:SCl~l t: ,tjllNl,

,i ~ J.tl~t'tet~f41t'i t, dj~jit~ise ~ t uJII!IU1: 'e III ~!~. Ie dr.¢jt.fl~tlbe Velld~Bi fie, ~If!l!i~b ....

FO:J.>d J' i De~',@!it k Q.' iil~eJllt ·~ii!betll.l,e ",IIJ]Q._n:3:C. LJdlJlJ~tim pe1'oe Evr.llIidt dil,e

• Ii;,ete b ~f:! esll~~ sil'lll' qe d'llItiJilie' :iQ ~h'J: ,(111111£,11, 'Pm' UIrCRllbl!!:t l!!1a. 11m _ . 'r_ at ('

n,j,e'1nDlIu.~c. . • -

Q~rim, Pe.n.aritf· ~ UE,~;:rA.~.

'It). , .... -

n.rol!liJ lO lIIq:1D1~Jl' '[1,1] .I.l~enfi',o~a

Db,e Q,j:e kmllifJl tEl dJlJ!I.flbi .Teten, pa iLy 'Un ,S,I'dCIDhl.

)lie d:o:'r tlhpiri.in to. ahuh

~. ,

v. i kn:tc'l"iI. po a&oh Ii. t~llji e'ze.za tem.e:J:" iitlld ]{ua tj,8Jr:ja Slue pWil~I.bheb, 11e' Dink 1Il11,OdhcIl(l. .~II'Il'S3jl

.0\ lBlIlll m,~nt ,diblu e ,1Il-rhll'lIl Q te poqa h~ lmni~

Tin III;lliojlil me qlmja

N'jlill'i llJa ~in. j;.ll~lImd. til Ub'llllll,uillil

ICijh~i i he]m1iI'llJf :d.)ko>r,-., K1mIder' '~ej,e' 1:1, lJ~Ui'VIli Vo'bh'1b 'ciJ III 3,ru:le:k>M!'3

lie t,n d,a~b"ri m~ sdll!nia ..

:ruQl:~ti.

KUjtime

---

Te

Haruara.

, Pre]: K. V'. TU8HEMI:SBT'I.

Duke nJiegjtu:rme kokQ meqjan" m,i',: mjllIl ~j,e sJ~ok J1u1j a~!d<;l" dhiil til"!' nun' aMtiineu ,d\~k!il shkua ee de lR-umS'll!i

!lhe tl'le d!;Q'L:e pst!' l'i ke'sM;u, i rnenjtuurl ll'e irl.lte'f.iim 'lie n~8Itb lfillr" se u:rhr,n atj~J po, die,gj,onja n:gat~r!imc QlC te mbcdb~l

-.;.iu pCl"ld~KJ!L ooo:ku! dn~c Uleue l:e:rme" or ImUliD k: pelea.!I,~ dbe me ~e !l.'el!i:kJS1nn~. Ky~egl.'it,:ia \1 kCtle:!lUa., db Esati." ud.

dihel!Dlfl.,i;, me t~azo: plio :Jb(l,ku. mem~]illili~e ~Q ,g;llt~, ,0 gjit' bl!l:~ • .r\hli'onj' ZU!Ii"8It" 1l1!~' gjei qetClSi as g:e:kund:ii" Ve'nii. kn

p d)ltlJe '.¥~,Ste. Ubt UDg juke iiI!c'i.",a, dif g" d'lle' d~e nW'Iweeo k.i:Kha 'r,~.ii~ul'", w:e duli:le!ii'Q s:i 19'j a,~, g'be' me: ,S1U~iiDt te: ,qe~d. '['Uor i 'tiI:asb. Jd.I \in~ f;rrt :iiu do te-' j'5.11:a slum 'I.,£!' mi. hrm~~r" - .~tlPja:: 58 ),sqe: ~gr;iIl,eal d:ll,1l i Mom ~eDd,Ji·iu·~t J~o.Gb~e iSb8.' 1l:Ot k :iglt~ i "'d' kl1r ~e ~ hci'i.~h: i :Ii. "p'" :- :~lfJ1!' ~t • _t~~ hll",it 'limn "lIm JOWilD Tnshemishti~J' ngli\el~ ~e .uOOm, mo.<o:

. '~ dbe fJltbnfdhet>iue'j,.o RS8Iic:Uwje_r,e ~.n~~j e 3!saj d.~ ~DkruajnlJe la,!)J1'!~0 S!b'qipeti11' "'Jetledll~h,e-ti, abe tel ~~o!m~ ~"_ ~qJ qe no dehn nga g;IlZ!" dJle' ell. nd:rlidloJ sh,utwt t~olJ1a te ]DUNS, h:' mllr,~mQ nde'r",C e ]';11!!:!lmfJ:t" dlle tee .L'" n. T. W •• ~ !';turituF'a iilIbe hI :pE'MI'leIUHI'::t P,I'\i:!Jl, pesc' qint G' en'~'J'~H; robet'i, h'El~m,~~ ,U~C'., J\hc'm~~ .' llQklll ~bese8: lrj"gli'itl!l't P{1l,l' nile' h~m."jl none Zip'j,weu: ,e ,armilk:ut 1~,arl:IiEl'r. Dille ku~ :p.n;mep~Lk drwtlil, dlJJ.l~ ~bkl(!jjru.1} ,~le (,IN" k~eI!~teJ' duke. t>hb'Q~:h:lr' .sb.'IlI,i,~HrtMe Inn' :liuci til !!D8 ,qIQ~csobe.me ZlIiR\:tl!l. 6 pe1Di'\'ehior. dhepondj:en~ \~el~;dasll.CSi dim 'k,cShtu ~knlijjbne 1(15) ,·eta. 'Pl:I51 b"i dilQ D 'E . dl~lDle, eThe hUnteJi! sa kaiqe ugtihen arrmEkC't mne' me' fi~b,lil:l ''5>b.oqcria. de, Konma:nee, dh 'kesh~D. emo,ri ail) k,o~e te kl\hfr ,~I,etj dhil l'Ig1i11wQ ;p!"(),p{lIgDlnttm f:c'tal",· m:c' meg te: Po. . h~t'FJc. K~o ~iil,qllri P£lrb~ll.l!She vr .Ji k!etjl~ Zate!i'mji""e,, "!1I!~jC ]E~ ilire.,dimul' pW!!ihku klart:.et. ~ kre tavoUOi .... de !ih~·

_:~oj per he:r.en 0 pan! .d~ .,flb"Ii'I)\TIIl. LRfta unm me ,8 pra ~ K';rii.do ~to, A'!I'r'i1~r,n ma.'Il'k'~J SQt.iCl' Vasi~. dihe dl&iI1! iIne i$h't;c Qlengjcjj kui'o se vwut!O t,tim,i kapedsn Gjil'll.nlbi erne ll8h~ Iljet"e te e:Uet f!>it k,eqe ~sh.t m.1l shpet<),jlDe ememt ,dbeke:shtu terirnc PIll"- de-'JiQgt.ad!ii:iC;, E\t~CJII] Beej Slal'Oi\"ll, -n,gl'ilii t ee ua- keta: .. ZI:i:~C'):!JlQj iulte m!1l ¥~c 1'~a:5pU:ncm: \'ClfJ;flkc;,~, iJd~ biDep C Sta;ror·te.'i; dlli:C W"~1!l :si te k!rliu;u!'eo mi Sl:l~eta~ct. e JUI.-' gj''';1,e jU!!' Nllll'mn ''_lile dll.- • :rt d/uk'ij mblcdhur rldm! lIitjeil:i; roi v1(llle;at"at o~l'r~. ,till e J'C['Nl3in~ ~ t~ U11li~Q' ~~~jk!(l . ~. mHIr tie ~j~}]jlfe ~~e1"liL&h(':sb; d/he ~ kaqe u nis;mll' n:gaj ,q~i~ht ~hqi,etaf'et, 'tirndodhe, !JhUQl~ ,ti~pake<a:ti dille ,p~~'"5 -Ko~ls:tirnt.m I(Sf.ll_"'I~~.>. Ah" iB.~e ~Ub;) Q dnFidnte de Dun!; dQ; ore 111ft~ Q th)-bene dh!!! mitlU~ prej ;Etem~t I U .lfil'lJll'll~j!.arm.e~j mo.s e "Lnroj klU'e. lKtn·"dJllth.tleme, ,iSkiiif13D.· ,If b~u'esit genii. pa m. mbajt,e' til, '00, ll!ld~jm ~ pl"!'I1' 31'11] t dhe i le:shp3Jll. ~~e dy Il.JJiil dl~'I' d'I'L ~a:lum8me ilJa.dherinc e t;r"' D1)n'c .. ~i utnuooole b~iml i ,.'l b8i,t'1~n"',o: bp e() o.n I!'jj~~at'~hi' if iDa., Itin I, Mbre t,~~.shfll, c~l!ic' femieu, !t:1blC:~Cl'll~'~., Si IH. beridi 5.[Ir fO!l ~d]ill{i el'fll ntle K(I:i,~c. ~tc' \m1k krtb:cki P1,b10'dIli lillie fiQlqi .D'Y,e~jmr6:tti~ dh~ l[lb:Ii\(l~sh~" qend+ilr~1!"e pet',a:rn !lW~Rh Ie ~ilJ!lillbe pre'j 1.500 \fQ~~I~h ~IDbQ .~ tlffli'~,(lj Et{i~t 'k'n .i ker-, - "'dl!,e fI,a tihaJQ- !il\l.lj!!~nc:l'IW~ ti),el'~ ,1,'1'::"11:" MiJ"i*t1rmen 'ttl"! W~wi~ 'dh~ kon 't,e le hoj St:llil'tI\'~~!'!!I' 8C do hlJ ~effoj r uuku '\!Oullll'll'te as. f;. r'iJ:" dke PQk \'ole r~ _ p~Ull;i!IJ',ilt vl3:~i:l.kcl

po_ dilld, - odjollil r,ll..:ikw'l, ~. ol'tdb~ut s;a kf{~ vrr~poorh.l Il-Elr .,H\Jnlo,Jhn~ n~JBri il' niJimuli~J' dh,e'.I~ fI'tIditJ?lhqiIlCl'~. ~rer .. h~i ~rl'tw.~' sp\'J'sh!J1ii~ _se~(l~~~tUl'i'i" ~.,~~ JliD'~~il, ~,~'t~l" m):\i)t9MS11l'i,rOiI'~ Fa.OldJjf!. Mbr:.e\l,enol' _ ~:s~! :pmrluliriiDIE! Z'Cm1:t :nil de~ pel"pat'a ~ :Sh'k!el~'e'li'i :lfifljoll' KmD~,. ,dIul' si e il9.1~)ta!l1lun DR jl(>P arm,et dhe na rSll,j ~,,~' hotel:lite nab~, Si u'gdbii Ie til - ~mjd \-j;OD dlhe n8¥,(m.di!l§i m'e' W C slliIJt~pi 'qc ishte pranc l~'aJla~ it. )~ireQllIve \. J:eQ Im~ mel' db - n~ ~b.pj:f: ,e~'P~u,';3 p:I~i." Il~.se illUl DOl udal:'!, d:ll' SO,11 dJ:' . . ,

Ii I). Ii if. ~ '" ...

(PaSSion n'i;! Nonnni q v,j@.)

A.bCTllBj, v;ii - n n g:ru nlll~0Si llje (If;:!.! ~I' Oltllmlles ,dl'! ~ oj ka;Jm knl'l1, d:l~iil k~~n .u.~ht'*r'ja fl,ihiqip~ 0!i!1:"0 u. "e.rn"'. ~11. cl!;,"ll shl'liQj shul1\o !,rob!:: ku II: ~Wc,gu anie SIl' P~8 i. kn(Cil,g1"tf,;]"'a ~~. 'IDes t{! K01'ICe J dhe tc d.e:sllpu"t8lt;a 'po pe:n:[II ntonhn l'\0'· zik,e't 'q'e. po i.vinin se nde~ Siilqiplll'im.l koke'. Pl)< P l1!de" he'l'jc si~ nn:nIilUlltJ] pusbik'a t J~d d'D'li"'€I. db. 11 sullne .kIi1!nik3i kr]j'(!,pW~E9\"~ ku pR~ tl'~ tla~er ,mUt mhlim ,dbo ke!io ~iloiIC.n,l!:d" t,je,. Si ii(h~Djitu!4' d!bc' Pflk: dite D~ ~ht~pi u1.1k,e :sh ~u3Jm Ut;i~ min ,~bqipe,ri~, nn il.ukc-sh 'il kur- i cht~ li!mlur b~t,o, ('fcc.! 'P'o fa keq,~ i:..,ht u sbhieng:l :a~li ta, -Il gj~'lb aUI, ,d- frime: q_c

(N'p.koDl!!!PQutientet h;n,e,;) .GA, F.I'llCBBWG.,PA.

Nj_1ll 'G1rei1l: u~ titelil!bulL~" .iii$'h h!il:rrllQ,r ·!$liJO d:~1 nr' ll'Il~;l"llJl<zel1l,. .~j~ 'ilhup 'IC' 1I.1ii t.et 81 '!!!'.1~!Q1iI, ;!!\'IUiC' inw'li'~ ,rlil1!c i gd~i ot\t~ Iil~ (lhc'P'ag,iIID :~ preu dQlC(lD .'iill ni~.eg,.

I?~se ,,'eita~. Slru"iJip>tllhl'lfl ~rea lk~nj t)'~e~l, . bu pmga.'I:[t~11' nje 'Ii.' j;el'mrue l~be :b.a.sh 11 tU{!~\a.1!:;51iisb!ilio ;W. d~r:gQ:jlll!i1!.krwte1Bd:~ >Ii. Va:tlQS~i' Z' 'fIrij~l1ar,Il.s •. "'!D:)~Ual~IliDiilnePtltm;fl1:l" mM1ru;u~.!l f'i~;hb~i!,ll'!u VtBOOlI. j I'

:rru!ULuamti iF:it:Ghburg. !P,'L· ~t&.!r.s lJlJ!'1 •.

IlEHum P~T':AItE Dhe . Kerulom. m:e, rre:p1]l

• ~p .EI P .A It I II .1 .N~~ MOB l1L\DONI ,SElKIUJ.A)l1IS0T

v · He.. ke.ter d!re~tm

~~P! E B. P.4 B I: M I'i'

B~:x:' 14:., ·Sta.. IN..R,cw i'I01"k"N" Y.

Ito p®it'.l\ keP~rQn.djlj, pBi. Jltlli'n tl~hl ~~.~ Iljjfr~.

Sbi~ .sbwp_o e s,gjith .~'OJjllineJ ne: mQ~ .~~ t b:e.nte. ljaJlo:n~. d.ok be~~e <J;ja,bm I~Shqi!m etu.m)l,

P(l;S .,.,~,ommit qc i beme' IOO~w:~Cd,e.s ~ j'n Y~Ht lI~!l'J:!,gje;liJit t j~ me 1~IlU3"csi W. :!I!1:ilidbe ~plI'8!~ ~ (" ~l(ll·lg.!Olflj,e v.jor:mot.fillr• !fe\', ,.11l~~ e' MII1:U gjll~~t'" d.a.rcD'i!isb~·.

l7jk:n b~!iit.is; k!O',ea~.; IChBkaMi"'e'~e:lml ~Uil' podwwlI1 It! Ira. M'aSli.

~~'[JlIia:r~O~llm moSi ilJiui il!l.[·a~e ~nlda ~,b p~r;r..ta(lrU1 wt~m :tIJJmemd'i~ t,ehne ~tnr De fl(:!~ek hab:!I,jt,. ~ ;(.a~ODi Iis:I:l~k ;S:iil"i!W1Je~r:~~ milzl31;)ij'rw ~ ng&rli:!lIu gm~e bI! peril.lil:i!:'iu mi~mriiilil 0 bUr1lt

N'~I:b ,a.e ADdWl' ollol8lG¢t ~S\! In.~ G:j'eIilorn'i .:B~s.G,~llrJ Idho: kondi .ZeppeUn.(!!ianet" d !!lM.o-me 'th!.:ne~Q'\'~ (di'lhiml.'iJ)·

P~,druBlltlc~dl::t 'e. mb[(l:Lllnxl!I."o"Q: .tie; cb)' ,hm~J 1!llep~e(ltB.~j:1l1· ml!:taiJ.m~'L ~ ~)]e:'kiil.~r :millet me nE."G\nam.oU.o,g~,t I€:p~ jh~t dna. me 8tatist.ilJm~te :mbllt'DM • slnnae "helio DS ,dihenli:an ka~e db.:. piUJ bl!lBhqks~ biillll dihc\ i mb~·t>Qjnc mri' III boreve m~etuQre.

~ PQ~b,alhbuqe $! i·~ pfllmojo.e Pli, hl'r~~ e 31"shikevc.. • abe keshtD.iID'bi!! '~(':g ~e ];!:o:~cm 'BO' .ao~j' SI xba.mllazt ~\!I g1e~Yfb dot.!!

Jl(jekQlJnmllll:r,kl'l!~' sne se do If :mml· ht mlP anlliikD~ tUl'li',e:g~t qc·t_ja. j3 bClLcne :l'i1IJ hsh~\ ·te' ha.~IID'· kll dllillt :i.b,Y'f l'I'l,,~e:!tis'l:j't; m.q,ij" dh!ll .ja. je, bde'llen!j );I.ell:" clicel'l!:'s per t~ b:!JfD:~'U:~ pdt. D<. 'lI; '1"11. nil ,an:r.n IlUjn~~ po> He ];l'IlaA~ ti~o:ji. Hi k~~o .fjll~el.

~ .Kur wltirnl)1lI d,.teUga~ :.n' e I,M:' III C pOI' hiIr· •.•

L,.E.,. ~l~~ ~8tl:~k~ 11 ;I1>S, Mltil:'it lSI1''Z',

E,SH'QI'IP' ET'AREVET'

Prej: p~ 8ARA'VULI.

ISTORIA,

Uti: hl,!ftuil; 'te inm,,!;l,I'! P n'imi~, w!sb 18!1"kuF' bra APlunnJ"

• 'nhnll1 'i~t',liIqi\'(lt, OtUiIC Plast8j m.e li'{lI!1e, kuntt'8 Lc bjlirit :anm~ti:t Fl. le,i~i <Idlilh ~1~P:Ur" ne' '~~rone' 'te ~$Inr'q~i!i, 'Pa!i, \i'I(liikll"., t ~EI,. b Amillii,at i' U

Vnpl',at u·;ilJl&1Iilfi'l'li2'. III t va "dn[a11'wt "iltq~pl,mu' dl ... ojen ~~ 'II 'r'il III otc n, Shill me Pr:iucb''''-IL KfrJj.;ti,IiI,l;ie,bt~· dol]J~rj ~lrIu V~· mt cll(ii~kl;" ~{l :Pl:'wliu~i~ ;b'hq~pctaJr. °kundt:n 11~,f)ed~t~'t, ,~ dlerlo ,~8ll. :1:, ... ~end(lrIe bll,i\l'hkco fl1'~ d,illu',nhl, p'i;:r' ~ ~hpetunll' Ein~(f!. ~D !be Kris~lhl['bn.Dj, Pgtl iin\'adfil'i I~arblilll' ildido] ,illie' I lit t'u:i II ~ ~:SJJll 'l'ntol'i ~ 'Kris~tlcri llmit:" ".

;'Njer,j n"';~ Meht P:l'jm,~'.Il, i:"h, ,t\.mronei UIll: "Ax1llumw;,u. lIibrl~. ~ ~l:IpoHt~ ~wli d'ij;ll!'~i :t:'lkl(llJ]:(lclI'.J:3;ent~ ma IillQbm,ad.'lIIli'~cr,'r,c '!Jut.d,!!." clhll ~~sb,qyJl\e pet b.lnrbin Sh(Jlpc~,1!I1' . Ambasator* !Wi b~k; nj" leu,:1l. jl'~l~olillllileL"lI, i tbosll,c; 1 .. "0 1I1!i:. Ii rub. LII""i eed~tlW n~ b:irl'.u:n~Oi iii ~J:e' mhll dl@1 h., ki~blll pel' 1I1,dCiJtJll

me lHi nr ,1~1l1' m:i.l;~J' Pdnein 'bqi,]iHlt.r,U"tl l~m1l'{l_rlet(l :lTrd n j ttfL';;ll,.lmit.nl'i te tlEim '!i'I~,it ,g nerDl M~q£dh(l'r!..~~i,t'Otj' u:ann,L (l r~ril>>iil'.

'·,k10nde'r.Bcu r.tfbm(ilj '81:n;l1]];Il' nt~~ Il.mb~rl'ol·ili1l., ka~!!1I. i d,~:rgoj :rlile ~ UdtN."i,e" 'I! W rn B~tejllil ~pr'll i k3113Q)'I',

'ob nlilorj,t\ Ie i l~~e miko nj, prilll ·~e ' hpi'~ J'lirBl:g,Gfit>oS. - ky tihkakte' CIt 'P't:']m.lle~l.'fIt ~it}),~:e- f\i,e' ifIl'ilil~~m:e r;ort~" Ie !Iii Z'HlIOOO"o $bu I]:I.~ h~r -, mbl1llti. j\ ~ fon!1w .Ddihmo~ Sk~noor. ~il U'li us'lm,rm, 111 t tl~tr;H S.ilqW:p [lUI '. N,! m~tl:e tj' Jh ~. qe, pll"(]j,"oil'lO!j:e: Ulilq .~" m;~ i(tj~' l"I'ilfli:l:j,ru ~U)J!'~~i U\:lu. ~rl:e~i 11'ubulil~i1U'fl De \~iHet e Ku'llatbri ,e. nU:lkrye ~ gr:it,',j,e .~:ga ~pum. •

!lh,~ .kJ.· 'tknk AUon i dlll"goj I ~iJiil lliUh:m Pl"j :S,kllt. ... :Bmlil) 1I'e'l' 111: V~W lmawo 'I:Hi'ye~itiia'I'l" I~rim:!~ bqil~@~mi" lil.O 'ithe flfll iah UoI:! l~:lif~tJ d,l~h~ ~.'C nill,~t:uniii,j~' ~lt~klImp 0 ~ del'ID'I,ji \len ~hqil;peki1/l'O: "~Illl koutlfl!80Ihntin' ,Sb.ppchl" Di:mitr'i • "- bashkl(l m t b~,,~~, 'u'!ilUn edhcG'j,i\l~>~ihl., 'k;ota q~

p S!]oI[i,~t,~~.'e q~ ~;~IIU~ 'n ~ f,tta~'ii" D~n'ih,j me to I~jltlc i:l ol!!M rin!" ShllJl;l~ _ :l:1]l'I,' PD' ~loi, 'let ~"oj .~ il~bl1Uhnet I~ Ibris.

)Dlr l~ AUOll~ D.ro Ji\n,~0il13 whet rlrujfift iJkewl3fq~:1 , meiUhufli" fJ;~' ,;ull'tlJi.o:rJi ge!lulrlillU 'g~lrtiptl'ta~' Jun' ~e pURlUII~" - • "e'!:l-i11111i ~1\8 plist~ur ,gjl!\rk '. ,Ju 181 ud'eril,,, e' pertQ l1.'ll,e-

'r, '0 bun :J;O\'(>'I'IIII11F' IC~~I~bfhHi!. e p(lwti,rnQ, lfl~ $l}Jti 'Il'

utai 911mn ' 'li'~nd:c' nW1,r.'~I:II~i ..c.Ei:tn~Ii7Ju'olll, lltil ~iitf!, \i~ ti,e tin ~UU'll~,C'. Hl~qi,~tareJ!. £ill'!'''''' di; n fldllurA, {lit n qiiil" a. '.\.l1oolii" (!Hr,nff~ 'Cli['~iU'~.gi'i'lI'~iii.~~ MOJt'tU:l,l' '. i".l~.

nj{.o."io~JaJn Nflkio!:o 111:el u]to, ~ren3, Ziin~I',O'nl', )!',rict'IL" milito, Cn,li;o,lilin'm~ol.

SblillmAll~Q':r~ i8iPO In.- menthll udr-ilRl!'c· ~'F:8 ~l'rdh~aJ I .:_IN l~ llimill'it Bo.N.', di ~1!, uga ke-ht Atltol'C nIne' li.!l t h' '~.o:he liJl~~114,5n"

NIl: njc 14tH Ii'i', IIdhllUldi M>bnl'L "m ri i. mbflte.,.j,~·'fdY' SieiWie ":. e i~i kiM ~1~"tU' Uiii 'ri'It\O~I,C;, p~11t "d/cti(" lie m:i.kuf :stHiipel>lll'~' ,AUoJ~!i~ uga AmgQul.!I. 'i,dllki~ anlilul' 1458, F~UOlul.dlii. qe kn:r ,h;llu p~ TbFo(rne .. ju fil.Ui;tU ~nlbu:Jirme .n~~e'f\" uillmet, du" Iii! paiOfuji mit! vene W!1l tJflll1rt~'''P{''t 'e"l')"'.iIncl. l(:;f.kl'\l',Dillillni H~fI lifl't~an~ Ojju, ~~~ kllub"a ~Ul\e n'I e babil ~,n~'I' F-mnl.!flR]U e~U"~o D'Ang:iolpet· TlU!' CI'{'1iIlUU" pOl!lh~ '. ·Fc'l'tH mndj dul!i;,e :sIt,n. ,J,;"mr ~'l'i 'z'il:ml\ qe nd,Otl:mwj:e, ,~ ki$illuJ. me IJ'q{leoll, cUi! ish Pio ~ f., p~~ .. Q! li:\ilh~n:tli~ pe'li" It0 I ip~,[· Dt)ihptC'. Sk,e.ndii!:r.Bell't, "m lI;;:ish(l 'Q,'I:lQC f.I\iilk; i :m,u,l~ t ,B.'La. }i'lii~ill;\'lrU]i; a~\tu .tJ,eri !d~~)e'tQ !l1lrj:l'Qi Am1m (I'tOI' Sk~ti41M'~nillu, nn~ lu,ttl ' I ~ nUl:

HII~hlfmrum' ne k,· t nuuith· r'1"ti!';o:ik qe ud0Ilihei.~, t-iu,l 1umhl:8l' n1.wq OSinl • 'Il '~'j ~h'n!'.

)'IUm:ltc,ti n .P:Lill, njl! ~~~r~c te r1"1 P~e' 'tl" k~~lIli:l p!lli:llt m.c" 'U:'im~n hum ~llq,imu~'far ~d hUlIrlbu:r ahum 1~!id~f"ri., l~ nglil k:i' 'hkakUpi p'u&1:I,.m~1'I Iii hd'u,~ •. ue m" ~~bep~ bt'.~~I!ICi'.llj, lIlol molo! ~l:lC' Wefhu'iir. :;:,keuder.1ilCtl,k:uli' 8J'f'Ji'1.1fi. z\lliIibIlMl,~Otc~ Q' ~[b'rl!!tit F~~tthl:fmd nd~db~jt') UI.lUi!UlCi'\'i!~.hi· Ifl1(l SuUauili ':M'IU,~mc~ U, e kupc'loj rre:z.ikun qil ndiotlllu~jil.', ibw,rii i mmknt ok~i:'1p,wj PIl:i4~im"1 I" lurt 'Iii 'hie Won dh,cnc b I~ fIr nj.; mOil .. K;r !!hkt'~!lIUl' 'Ill fllen'~'hkn~t1, ~n~ '22h~ qQ~ffli.(JlI:i,~ njlIl '~'4iln"

l{~tr Skl!ml,r~nfl'lII, ,\;Juri ~t'Ii',e ne '~(lUI[. ht Q~C'rlinl~mi 'U' d!~l'(l ~c un~ i:!S • C, ~ljl bCl$'l,lke U~C1 :lJ,ltk ,~}n b ·inin. ,S,k,~ndl'l.l'",Bcn \'I, ni '11' U hleti pC'~ n<'!1jilht 111. itUlU per' t .l1.dwli!:n1utn" F 11".' dil.10lQdin, Ske'fI,d.cl'.H u UU.l nilltcnu? - Shq,iIIUl:h~llr·tl7.,bri:t; ~e • 'qyl~t ~ BI·iJld.i\li~ wk"u. ~.miil~k}ulu, :!OrHl u~ll,h~rin I~ Ffrrd~mndi ·t. Us:Mel'~n F\"Iu~eese i~ lI~rlinmrmu:' n:'I! :geQllral li d~juut COIlli~i, litr.wl!l. WM. cili roll );njt1htcri. fe IU,adl'l.a kcrkoi - t,~, g;101!1~,ej,~' 11lriUll'ilu Sh~iJlleihl,1:'" 'ill S,kiP,lu112,t'.M~eTi!, m,1ftk i~~ jjlJt>ri ~H:lr t ~ Gcnj\1 irC.e u -, - PtIl'Il - Wnn -, hli rue "eu8'f _Ii se I)j,uiuini.

SkJ ~ubn~.·,Iit~1IJI frut~,i, shlillnl.'~ hJlr~'ra l~!li,~lrj] 'Cond.i', ,Piu~fl,i • 0'1)1, dh' (;l .Id Il'l!'u:GIO,l ke't - I pel' ~'I<l ,!II k!uu·l;jij,'" q)'t til BII~I etu ,j! fllldezl~ nu '~'11 Uili 'Tv,ltn~ "'Ii ,e Shllfl&l.el]ti'l:n \·~Ii. Pa, It o,rdhn1" l!f,Jdimj> !l,g::!. S!.I'um:t1'l ~r:i li. Sk~~t(h~r.13;!lt~~:. !:iie 31u.~HIlt{lt\i fJ ~Iii Qm\l,:l Iw., .~~" lllit~Ll (10 J~N' !,'hkual' nil! Sh'IJ~ll Ir'i. mils 1~~\'I,mbl\~ I lUI ~bJltr'i'UIII', 1"0 utbw, li l',er:dl'iu.al1jjJ" tude ·11:11 h~ Q'l'k'Q:jlid' 'pn 1~.d~n~n·1 '0' ~j"hm'iJ)ir(l ~~i SIIUII1i! r JiUIl ~ CI' Ie IJI;d!i!'~UII,~ t-r:in'filin ShiTIIil,Hbtn 1'. !l ~lIi~lll pel' dhut',fde ~dlll e t· "·Ii;'!I.hi me ,111.ukal1u 't,-· ~ Pieh'o Ga.:<t· iiNl,Il:.

'I~o ulil~b.:,r:i.1:I Stl,qiprt.::u·,' [U~ 'l,. nUll u'~lbill~iu I n¢j~ ,II'" .~e'm.i q ~dllllil~I'j BM,ln, 4!i.li1l It tl.C1·W pm,j .td'~e.<I 1m bashikl'ull ~ll tjlQI' t .!'ihq~,ela;are' fIll i~hi[. U 'hotii. ·kl;!Ildler·U~~i ,4t~ 'lfIIlc' ~1,rl(!rk n~hr, d~ ]F'i{o-rd,wllliU~I,l~d, eo SlI'l!io,j ~wc' RJIlIt1\C 1)l1itl' tu saWu~ hUll' 1:t,~.)en. N, Ronte' P~I.l!If' pj'9 11 .• -rid :-·,k'~ndC'r·Beilmllli me' Iluiel';me lllhl~'*'('UlilH·tl.Itlu.tI!" tQ\'i,~Jtl:ll r' e ~~~y!!'e' KI!i.rlilJpioui i fie e Kr'i!n i'lIlnll,

SkendeI'.8cu _ mbl~'- lilly Rluuj!.'l' ne' UiOlill ' ~ ,,'l<t:,jl ililko,j 1~~Shqii~fi ~,~t ~r.h~ti ).1l~am"~0t;n qc' kislh~ :p;l't&bml B~(;\n, Po SlbiUdcli'-Bcu ,mc'!diJ,pe~~ ,otgiuiiiziOW u.6.1!Jcdu. ~u£:to!jl m'll .n~;i:mli.l til! IIi!IIb~dba. Po b.C lUi ~lC: da.sbu W8 O!I·,~tmizun~· Jilij,c amU.l l"t ttl hl:':'il:d.~I' pe:,·riC ~t~~en' rmltl~~f'W~ PN!:t' ~ ~n~fI'l' Sl~qipl!rin Pga: tlrmiku1 l-bi:l'E rdh~ ll1iMlilIdbi '{,e' pill~n e :SfUli,[J'e'~i3i:r1:!~\d, plait" '~,~' 'mbaJilt~~rk~Ii\'llnllb} nee lJa1dit. ¥o fia.(i i k'-'q ,i:

Sftq~JJeri.si ,lu~k' 1111 wiimiuti:l' b~;u~ d'l/.lJ\yj,eu ~ t;ji :POl'Sl(!' n ~nnu' k.!llq '11 ~u,"" I:Ij~D,jU18J:' f~tin e k'IUI 'l do~ 'ki~h.( Shq.pil~ rmw pr!ii:!, 'ItclQllri.cs e t)',e, tb3'],"i F:a.rMilt 1:"J1iI)~ul I,"c 'I:'(W~e ~ !('~'.ik(). m3n-"lo~ I:nu.ii~lkim pOl' tic ~iren e Atdhcnl U 'lu iUta :sb:pilli" ~"ill fieN!nW:sie ll:1l{l l'ii W k~'I~;;ekllt I1J16i.

V:'lcki81 ~ tli,>iwt3rtit, trim q 8mbin e .in w'hq_ip~l(':i p~r i~ fil~. b&o4ntk.hflt (Ie :r,aK:o.m8udoj mm~ uuk~ e fllJitl'16 'g:l'in.(lj~ plI"li ne .11II,~ ,~yrc:, kusbt~ il'l'h ktl!m.~n!lil "'~"

• Hnmhil'l, c Skclildct·.llent ql} 'lIId.,kje pel' tJ·fC S.lil.qipcu·,ine, S'blu ~ll~m I~1iiklJ'tl1:::&Rwni~k.nl" ',a. I~' 'l'riml; ,':111 3. :M"iirti:n ..

,""da DB Q men' pnd no Sk'eMt1!Ir~~(lU s j{!Bhtc' '~U~'.

(PiI5Q!:I1 un nUlmui '~I'" \rj D,.)

.g....~ ............

G ,A ,liE If' ,A, :It I.

Gl.azetari dllktd IJnbn']Jl'Oogl"''lI,IU- qe e mos D~Cr,e:~ me. cbMM!j:~ v'leti~lkcf. ili.H;!I11 lllj,c, lc'tt'.o Sb~klfimf& l''it S:b(lipe.ta:..r kill i bd'e qete. mOB des: 11lel'onet, ~1IiI1!.e ,q~ pl"ogl~awi il gazotes ose iae pel~koble!s:lunes~ (~' dl'cjton, ,aju e ndalen te m~Jrj!lt 11:llC t "a tHr.t eJ.~'Mll.JJtj{". K,ej:o vellb:!l1tl ~l~,i,a.rtOlll,. qe 'tClIC ,3\ {o fRl"lIi:uUfm ,pu~

t,ajl tJi8, ediilt! g,a:~eLllrit. (lihe i nbot· 'qc ·~lltypi c, hte U10l1ipD,le: e. t, . DJIl,Q s'tniubm vehtret.n ,aj,Q; lll;()1 g3,zictal'c e iuteresun me teller ,A," do mnuill! fa, nxi - ll,(!, g,ll~et'en 1 A d,g ::ttnutde te 1Il1pl'oj;e 00. (h'cj b~.t, '0 popullit dhe te mkmsb~<Ie~y1'8n sig,,\Zctu.t·k;ul· po-

- -

,pilJIUi In'dt e pert.~·a~l ~. Po d~le q~' t41 p,el'kral~iD veh-

tem njc ~l~,umiCie '0 yugc~!, dot DUUJ,(l,i'! tu '1:1 t, ~Ii' g·itl~ nto nrtUuIUn qe i \',jinc JlCI' -(lit ng~~ g:duda\,e- 1fiett Sim.cl,:tl'lll ,,~ l\.c1Jila ,,' 'FoH pel': 'f~l'ted C N.j. (U~I!~ lunrc clot D.::.lSiul pO'I' ve:ht~l1 tone. ~j PllindUn : 1m ..

:_ _ I h

TOj:tl1!f:!g'jitllil ato ~u[1ii.knlJla qe mt '~1 dt·~gu~·ju, ]11"ej

l)'tl.lltilo:tal'clr·e, jo ,pl'ej 1:1 "ll,nu'bnfm.' "',v "~ po I nlj ;:dYl'C'\""C' q'c' ]1l.~~l'.(\'U me voleu:Ili1{;a, klU'i" • ,j lPe:rpwillli ,~ ,bofiO'beh",ehtonl u,it."1:"C, ne mU3;j~ <{UUl I!tUll' ru'xb . r tc birtm:n.- l~,ij ern1.i 1J:e' nn,~aj luezi, '\,1Iwe I D~.~,c, ~J:et:e h .. forUm :fi'.i~iil;b ut ... ul'fituUa, dhe te l'lnm:tnin "t .. kenaflnin 50 ose 160. .Sl1,qip·ebn:e~ ,tlhef? \dl~'hpeIIliDim m ~ mJ teijl!!'l"ef: (twle~ule' ta Dxili'l1.bu "~l:;l\ 'rparimim.-"~~T b'ere ne jia ve, (Ille jo ne mnajl! ~Uw.,e ~tll~ "I"'ilien liJiyet,i nl kill dot. i g,iiml~m kef/iii j,em},ona.'~

iUJld.a;J neve mbetcLni b:l-k'e~~aiilu' d:'du~j bobUill" .'1, P'~llil;)~u'hnin " ,T,cll.filun 11!je1' -n,c.mnaj I, ,(lnke:j, kenaq'uI" 'OP'INGEN ~ e cila o-piD:b~C' na k

)) d!::ral,Ull"g';jer DIe. set I' 'U~., rrub 'OpID!e

Im'blU' lIJ~a l:roJeDl'ik:fi't, i n:jeb rfol't mil',e' ICili't j,an a.m ,q_o e mll~t' Bne'lle~!' k'~':mibC', d:I1C' "dat,jft ~J .dIl '.ber-

b - - 't ." .. ' k L .~ .. ]:-.t . ;

. ]le,AC :B~Wl~lnrluet ''''n·ll~l.\~JU! (1,3"

." ... I ..

14' PERPARIMI -T&JSBXB.DtET P,A, TEL, 'TE, . '. pq:PA'RIlCT'.

Tl1Uh~~ .{-C··5~ l:I~otm 'kob~1 d~t '!!UI"I~, m.mul!e't.e d.'.ille me .regnW~, dhe ka qeUim t~lr1l1j,e ,ne ·Del1:'oo:it:. ],fi~h. ku... c.ill~e be~ Lj a kQUQw sot per ,!:lot shume m' mlldlID~ &e ~j{)~ Qi Jli1Irn~town.it" (11,1:10 ku Shqipe. Wl"d e ntmhmc kot! ne\'Qj,e t.:' rnadhe pel" Jljo ga:r..ete, kom1)et!U"0~ a,lll me shu.. tat<l' SIli't.tiU~· lIlIo,'k ,del as ""J[prli,j~j'!t Sh(fW~ Jte~ar.o ";.~' uF.Ta, ',

I>e;lJiojt)m.~ DlJ·Q '1)0 kartl'i :u8l~hli.lnjtlull sJnJ.l1l'Ied::~zet;a ~'Inj'om·" dill, ,aa~e ,.,~. lEf,m, td ,c:t"& DIl' ja.\...,.

lUly.rJ.!t tbU;B,f; se dlQit uise l~ bo@lfJ!lI~le't IPCl" ,serij :me ,q:fl dC'ohQ~ d~'ta p~l' lIu.ll\·e~l.i. din J~t9f~:k:, dh~ ,O'$h,te shprcsa q~; ku\"tlhtdw i :kw~h"jiCllme:, t~ lilHhmQ,je d!~~ hQ're me s!uJ'irie ·so: sa ,e n{lilnno~ kU'!tC'lltU ~ ,~hklmr.

GjiU! uslltu,degj:ojme qe ?:ol~ IOJH~kt~, dQ,t e ;l.!bih Il:lbeptufilr D).e k~na,q~~ ltll madbe b"toD s:i i:t.!ltp~~kt)():t', q;c 10 nd!m.um ko:Uouitc'; "'[i'Blutlcm, Ohio dll,c,Ml1 wake-c. Wi:!!" pm IsH ~effiJ.et, IlUU. k~ inspell!:blo\",c't

:ntlk paln.henp'tej nVf:!'treli ~'," ,

P.diitori i. 'I'f",lli.olli't edi. fQrt; fQ:irc q c' i ben kry,l)~rt,i.kllt~;a.t, A"hutner t~ gjata, dhei rondo~~ ~.:m(h)nje'li:t. lSb.ume ,bCI'iii),pO . i .Jbeb~t h antt ~k~r 1m. :Sbq~~tm'e' ,m,= tjster aDO li!() oim. thone', _ q~ (luher' 'te fib]auaJll dlHl' dhe ajn gc-se'1uU" ,sa: per ~ lj:l.!,gubet'·'1

Dim:bri jj keg qc pa::t 4;ie'r,ji .5Rnv,i ct kehw tW' New Y:ark, .~b~ri p!tlk .. :Snqipe'f.ar~t, te .I'e,\!i.z~n dbe tc' pll!rk\~·ddes"'D ie, U~.{h ,Hi 1· tin "·Vt!.U0D kelu, (lj,iith ll81ttll dhe n~t Wo:~¢gOOl' o·dlmn"~' Va·h'~!.1i se <tbe 'Siliqi.' t-etl3Jl.iet. C Olt.ksl~:mc Ja.n 'SJliIIk bole~ db'!,.

ekaae l1$lik: U!iiJ c (toUI'!! •

XUI' itbtu~ !il(Utor,.t ~ i:J<:l'pnrbni!t' q' U~ ud ill.lrl1cj'i<! dbll ,Pi,j U plJr tQ 5~elle' II Vat~ r:mlu 'kohl In'IlII1t~, aju tim. ,SUenii jWWIe'. se kalllll!~ne .£rUm ,t~, ':.';e I, 'Villlh"en" t!l~ )Of'e' pa kUi'~3 she'Hih(bni limh!; ';l.hCf,C po ~e ID.e ugja' , ~i 'Yrjinj d.b -, UlUI ~{l 1l.Jill'Itl~leln.

Editor il ItPQrpllIl'imU'! is'ht~ ~,bi:rn[Ii" ~~nl D1ie l[hlXI1U~.. ,an.daj \Iaj Ii (if! dit. 'lUll 11m I' ~n' nJie d):qfiiU f>e .Taud~1iJj qe te ~)Hf,it~ nje kemiBl~e (n~!iI 'IiIC .m al'1'hliu ~,e W!'oUa:t. tebUnt pte sbrl1m.o) dhe kQr "uri ,i).GNn ~1E!' xl~e'p 'qjctc iYl.\glUB~te 'l~e~ ~c~ 'IllI.sbeu,. we J:iBb,tl'" ~o madJ'lt ~lek'On qq k~ltlli me :5 db!)li~aJ~1) j, ki slit bill.'{) kcmtJ Coo ,f. hill kish UtUf U p~he.JIl'i. fl\& 'kl'l,l!hl,Ul":,. :Ij •• , fnr~ kie:sisoj !'ttl: U6vellt qe::~ , ({flnte Eh~ri te ,e.~hv~jt., Due ji8Udhl, i-c.Ui paDd,eu se 'ky 11lO!! k.iB,l:1. 'i,' a,jhtl' per hl ~ll kt~lIit k6ueo me te" ~,m~bil ta 1I,xb"te j.ulll.b~e. P"III .sikre~~f·i '!oIl~,erpljll'hni't.1' i'eili i'Sh~e bBlN.bkiC lII:!li! diwl~, <dhl:! ki h ~I! hQ,ua, he- :xbiilP qe' kii:;:hiu. ,ii.l"dih'lltf' up I)sj" tillli.ct;.paGoj V'll' 'kC'mi6holj e e,dit.o'vit db _ k~i~Oij ~tl~eltnj 'P9. il'lilIhm-.

iLajumt iDe: ~{a~'konLlJJca Ib:lUanUi(i 'shllli,pets:re lil-a t'bOJ'li!::, 'q,el UI'i~81't, e :Iild,wh. lll!etll,r,e'w~ I)e.v Je 1iI~!lI'.ml·' r,}·lt~,J:'e.r.1 :~U.l;r· :('Iilre&he<~ 'S'iliiia he' ,i ,! Peill'pa:l'i~m,w I' i ~ ~ ,j,I;IU('i' ~:tnUl" ,cdihe'., ,d'be j'!JU~e !1JIfll~'l.t gj;C1" UtI!' 1.0 P t'~n.~{!mb~,·nell~ knkon~'Dio 9 ,\'Ira.,t,crbur.h. db.· Derrlli't, "Mich. ,dot '!!",ji nc TI,C\ l~t~ m,e ro,e !lI,b\UnJemJl~hn~c'~af'.l;, dhe :koUonma e n!lS;boui'l do,t jjQ~Q ,i) fun. d~t.

Gj,er UN $(lt ~ut'bkl'll~,jl!1U:! lie:to' . rt.ul'be" kiill,Uo:niia ,~Mbl~tolp1ii~ ,~if~if· f' ~1i',ail,f:Utti • mt~r' 1',jqgt Ul;' k1i!~.e ~.dLill'IDe , ii' Sftq;iJp£1 :lLf~, lki1lUoniu_' Re-dwWig.

..:I • .. t. ' I·.... OL i I ,__ ...

~~. 'i,e'.h\· 11)~ti!l, mr.'S ,.. ndilll.rn.0'IJU·':"

dbe ,!!Ih~tl'l"~tI -!';'QWl'@iID ~Q tJ:ctn dine m I." U,~8 101-15 mi:ibuleEall.'l •

iNg;;\ll KtllJlm1B,j~a ~~]jm~roo.lneJ b' ~ I,~ 'ill b;ji"lll;m li,gt~n gj Ill' sn t<l ue d,lill"gI):jne tdt ala adibmcu. tI!' ~)'1"C' G(~li'th ~h • kO~ l'Ig'~ Zot~ Ir, fl. QiElU1Q Nl:lti:c:k. 11.llK". p'Ual'lI~ lijic. !.fm:,ko n~iiIi ~!ilJ 'tI'I,~W tie pTi ~ !'! i;m "df"r liIj;II h' d!;ll',pje tlhe ~J;jll ndilllImo ~I'e .ka m,hlcdlnu' .mid~s :SI"'.q'~pehIJlel·eNa:Uek.ut.

N',lfa ku ~b~u"llil, ""cndu~tn() ~a nlblilljlD~ Us\el" ,pel!, gjer me' .10 roll. ]!U,illilh:p,rt- 1'i.(l,jlil"'l~ qe d)~e .k klQ!ll~J@iuit~ e' lar'lmI,c do ;Iln~nd~u U 1'tI,J;"'I:IUo,jnamlibznat, dlh - do fill Hl'ollg'O,jnc -me okoh¢g;!!l.kil.'lSil nj mle' l~ pr:m ~ jj~~e sJ.I!'tYPUt fyt:'l'1",8 e. M~!I"Iete~ Nsh~ . ne :iii'MyWI:Q.t.e ,i,1 PCTpar.imit •

,z,. .J O~.I.U~] 3~ns brkou h~ msoj,c n 1m Stlqipc'tare q ilt:e Jl.ulU!tli'n -te penni. l'e!J.I!~jJu~' '!e.l!:bL'wD, kOmbeta'!:'Q'. Am:d_q:j 1m!! ,(>~t'C· ~ 5" m.KU ,t~ geje' dOit keluku:r b(l:tionife "EY~I'" dhe tnt' v.ildt~utc,om. ~nnifc'~c: '\W,~ s ~h~ ~te :s.bum,('I :ZliiW~1. .~~

• f!;'jeje i~oL P{l' :g:je.ll,e,. '~c te lllOSi d~hp pe. rnbc,t f~l'e·1

IG,~nj Ilbeu' s]nnne, ubI: ,q~ tbrone s.e . /hqmpats,r\i ~~~di: '!!~~(l .sQsiil.tiSt,dhp, t'lu:erllist.

Sbqi.p '~,!!Jri ~hb} ·liudul" .So!j~a~i . ~ dblll ka :ne'{lnje t _ '41 ~uH;,sot,

... ' 'iii .iIi- ._ ,- p ,

P,a~'nllet e 50 'l6!ijflt~\lIIl. ,~a[!:u!:I -tlno n,

'h_' )la, ~ut'1 V(~ii5 ~t tl:l'onje noe" e:bl j ~;nt db~ .ell· jau~ "me IIS~ mUl!nt~imso,jt ,sot 'ke~o Slitqi,petal'i" :Sillli:;'ctal',i ~elo i:kn ,dJt'Uv qe: posa' e~tJC lhjll.d'~r, S,I~q,ipe<- 1~1j1 nt~ bt· '.I'Ogfurm. b ell:U'il'~ji'~ftfije. , , c~~. ,dille' ku"'hcdt dbe ~'ikilllniliflot 1:1!'1!' [;,:15 keti pl. 0 gti1~i •. gj~r ~,' ,.m:pt~'lil'" ~~jDljJet dlie I IJ "'nf\- 'Srilli1i~D aijik,l1: k_"l;'mlil~ ..

,

V· -l-~E-·'R····-·····S'···H··,·"A··············.

• ... 1''' -' -. '_ - ... ...:' .' - ,...'

I.JIlwuhat dOl l.jqIwio. "n:;:m • o

"'J.~ ..... ' n droth i 'lIIi-wl.}

._ lij,·, II!I(! '" 'Lhf tim . ~

H W!;: Pllit lake'l' 1!tQl goj·! Ir lnU'lrlUll' zu 1.' 'ihlil'ojQ ~

KOi'-'lhj qe jtl duk i nri:re. FaH. i dllt~~'t • .\I~hH~;,

Uo, \0 011,0' ~ ~,

- -.,

~. qeu,~ plln '" iiI:b~ _me IllltUl,. (ijitbn-e' '" '~''l:k'Il'!1l· hua ~'

,

Qj"i~he dU~Q1 ~e .Il~~ h,~~,iV Njefl'u ,lh' J,!'ge~il~,Qb' ,j~n'Iil'1

Sa fie IQib"l:1! njc:' bem 'yUC. Kall'~Ol!liganlhiD ~. _ llje yt

-

Kal~el"i ~i.fiSl!'~ 1," i h~nj , y:Nll,

I~wm,e n' \' kO:pH!dra\'e ~:eQ'rnt!'

_ -. L, ,L. QAm'~.

MllrJ;ooro. !.1l1l.'ioS. 1009.

'''''! "

Gl"lilp· gfi1:p - filFUP - pel'typ,t:o .oke'[. HAl! '! i .... a;rficr 'rJI! i .. ,! li'igl"' 1

~lc gjioibtor ,e rheb"tr, illib '~e, ~e" (0 &I'.·ijg;elt.inl tb'til.

li;;&·~'t,i '\~'!lj~ • e ~·roti.l1],l""

&: ' ~ Get,· v,jt'lsbfe m' ,j~ \"elnh II S:h.qip!l:~i '0 iIlfl[lu1!ti m~"

1\tni J ~u, "e ~3.,dt derhl~ ~

F"u '!II'olJl:m~ :push,kell ,e kltlbllml:

Po By flU'lLl S'vC/f;Cn.

N,lP'iU·kiW~:t6 Il'I:t})j ~t.e. 11:ilUQSbaq ,'N,t'I,j:mlt I!

PE:RJ?ARIM.I 16

KENGEI_

,2: buknr'llIj t ntNIJ e,~,b~.tl,~ l~. Ifill illqm!l e gj;1 limit.

'rr,luQli, po e Sh.o :m~,g,a b.orc'~ .• N'mcz, W sho(J;ev~t 'ka. hyrc: .~p:' i isoj lul-i'l UlC ere II

~,:-. _ ~I'(:: :mtt.Q, _'~,~,u:roC~. gjyl"~ ,

. T:e 'dJ:-- l!i!l!liJitr-IJ'te pn:s'ilWt)f • Njera s,Y-luwhqo'li" ~ tj0tr~J 1\10 tc paS'U:l~i:n mnuar.

• JaD!' 't:uj 1f1l'b]t@..t.'J<I: f:em.~j't ke • V ~t.u .. ~

4 .

I'D. bidhete 'Tbs:keris,' Dhe1iJ Ulol!il tij~'.g:er;.im! i ...... _ Sit. "u ,,,'IIlIhin ~ iD()u',e :fe!mijBl :Sn una sh'hl:rova, st.sc !

XbuloD ,8jii!llfi .o.eger:illil - $J.~peioD fo,shojen pil'\ct l.etk lU'et • !'t:e keno.qilD foshgj~rim 't

Kul' ujltun ae 'tb~thc bUDt!.

~~c eb..:wt, qe 'f'Olqen ZiOti,

Si bilbi'tet qek1el1do'jne-.

N'e' ... • .. lA~ tut' cmelc't, mo~i!

D&e' Irondafibt ~~bojne •. ,.

P,Il"e'!.;a.!: ~b 'I (l'Sh\t ~ e;merhn~"

1 foa]mj"ea qo'pintc1lj sise'

nbc me tbOUiil 'il' egh'tt BASBKDU ;, mia' ~9RPBfIM' ] ImQ~PDlSE,:!

L-:L.~.

Ni.lti~k. Jiass. ,$h1nU't, 1916.,

I~ ...........

Esbt(l mTlllaaje a:m,jje l~e,. Ie m'el(!,\!ie,BashkulU'~

ER~~R'IMI

"__ i ," , ' I

I_.~, " .,/'1' : "

THE PE'RPARllVll

AJl)Q!I~'" W~!tr!lt~d M'o~'tW:yM-lIg;'zb'lI!,

Olm~(I! ad! I'UIiIU~bcd ib;y d!ljl A~b.iU.~Ul ~W.hhlit 'O'!:Imp.l!L1,)". l~ilWl::§T 63:td 6'~. _ HE,W YO:IUt. N. Y.

AdibUa, iOilU (lOmm\l~'t!aUOIlJ: Do!': 14. SUl. NI'. N~w Y'Oirk QI,~,:;

~~~iTl'l., IId,ll:im~., e J l)ulllolUn

11'1 It lil:eCo! ~!i'l!i'U:!II.

.. . ''iP'ERPA[IU1,f1''

:Po:~~'I., ,et~., .N., N,&w y(lir~, N.,!'.

~~b~lI':l~u~oflj fOr'. 'O'r.l O. "YJr' •• '. '" • '" 1*.00,

II' mEtml1 Ill'o::'l' ,uot !flOC ••• ' ••• " ,"~OO

'mAN!:!! LiIGOBT 'i~~;UIliil'~r ,It 'S~I~f'lI.r1

En~~~Il1, ~~r l~el}:t'I,di.etll. .. ~!DiIIU_mi\tl~~ Jlllfn~ :a:l} 19U,. ,~t t,lge ~~~t ;Qit~t~~, ~t Now YQrlk. ~'" :t. mnielr,' ~h'l! Aajt, 'Df' MArtb 3, l,Sftl"

PIESA

ED'·,,/,'T·· ... · ·"Q":fl,IAL·'· - ·,E·"· '_,

,"-' ", _._ ·_,_,-.-·I[l',rt. --,'~-~'~'.

LUFf'B.

,sht'clet e 8i3- hku8 ra, kejo RepubUh e mndhe., db!!

IiIlj~rezi, dta!!:hesh,'Q!'. k~1 /l"tdbeu ~ dii~ ton. '~w '_'(Uu.u i 'Geo.rg Wa:ifiin,lilj'oni,lt, q~' ka perh.apur ddte., ahe' qrtete:rhn 11 t,er boleti i qe ka t!bYIll'l'zwn,g'j r,a:t ,eUr-aniSil. ~hJrengolle~ ~ilI~. per fie IliI h'lene' oj er,e7.h~~t p e'f'te Eir;uar popui ng~1 zgj(l'dha, -t}, kver.e~t tie' kU'll'ore2uara. fie ruje nle .uite'.

Tli BASHKUAR.

P'res~dcn:t i: i Shte,t:e\re' Ba:sbJ!;!!l8!;"" i n'emc'li'ojiti ne fj fl.. len ,eli 'q,e mtbaj'ltiperp~l~(t kfli"gres,~t., gj~the s;bka.k!Q~ 'qe ., .sh'trep:lnlJfil1l -re n':'!a~e te uno: 111 alla. Or ~a: fja1~ e bu kyr, d:he SO: pCr'sh ,p:j'e!te m,j,f>c' qe bed i.hda 'e Z Wi.Slo_n~t ,n!!' d~the 'poPDllilU ~'\m!e:~ilkiiUJi. K~jofj';l/le ~5:bte t'!r)'1U!H.u~r· pr,~i .I1iQrrev,~'ndjtn~ja\",e t~ ,shtH'i't~ih P'~j liI,tYl1e ndjnja.,\Il!' EiOOl:a~e,. pr,ej artrre \ .. jrtl'l'ta\~e qe ,edlte prikQsur populW~ ~l\mie-rHfl:a,n" N e,lo'eiiill'l, v'j,cl)1, ghnm:e k"~g. q,~, IIqk IE! )m,Ot'!.).l;iiffo 'rIot ke,Wo fja~e ne shl~'nat e kesaj ~e' ~}e,rkohe'shflle" 'Ile tid: kUPJetonte dhc 'P'opldWli. ShqipiIlUlJj iY~ btdlil]U'" d.he sa sh!I)'t(t" girue. te mjJ:-~1l 'Ill!o epw Z, \"li.t'OOml. Kejo fl.Bi le !J!: Z ,rHson Ie gjeti tete po,umn Amedkan te ba..<;hkUElr" dbe ,tc gjiithe ;\1Ii. nj'e trilllip do,,!; ~1iJin)j'IiIII~ nd)ell:'e' e FWa.uri't.

DB:JrYRA'TONA.

Shqi:pe-hu',ct e Anu=rcikes, sduhet ~e ~n~ojne. qep~I' Shqiper~s"., mo:m,{lIdfhel[l: i;W:f,e i d)r'f ~ ej;j,h,~'e AMel-i,k-,a. jj im'l,~ ,!ihte,~e't !l bashkuliI:ra. 'eshite ty. v,end~ ku fojmre. db.' ku bejmc jio v,e~lte. l'>()~~W!i!P, too,;; po mrad!t\ dhe Qt~ fiiics:im~l e mlra aito n~es'~n:I'l:lt pel'ml'~rimtal'\e. A~dh.eu i dym i :Shll'~ pem:rU Amerrikes, 1C$.11tJe Anleldku" k.u. nene hien e ke~ ~ Illllnutri sh:enjte" kenl~ 'liI,t!i~:r~ dhe. kenll; Urite :pi~ote t_ep~l'~ ,n.!,)jme. Pnsa '1lI1'l' Shqipet1l!ri null. h~n~n keto te Dilill".!I, d!htl' ,i!,hUnl'E!'~e bi~rB te ,Oil. !ili~~mur~.a. qe ,ei'[ ib)'D, no; ketE! 'l"e-pl:lJb~ liken ru,el'1ezidOishe he', ~nl.e Hber,lIIle. m~o-jim.eqe j!I:'duh~lt :be at,oj e" BlC !!ca !1~e' dety't,e~ esh'te Ii del'!,' mar. U ~hlel"blrie tde mii re-be1'e::;d:.

Si rnunt ~jo ~h' verble:jlrru;~ ndns,mnliB :sht~te,"'O b:.JI'gW~· kuala? Kejo e.shw, mliliesQllJUlen.3e ptJol'etj1t 'illl' ,(te~ ng'a g(ijill, e dt;d~o Shqipetarit·~ul'tie. P'I!:E:gji:i,g:jfl cshte ' hume e hibtje"

dhe' linb~g~jme' 'Q'e :z: ~'\kif P,c-rrm·etl u pe:ndwg pr'Q ~k'ob:e;.'iii. Wi'!!' ane te gaze'ties, ji]J)jo~UI'" 'Mbik1e,te pU'Ilo. Ne\~,e :Sl\q:ip,~ tare,t, duhelt le,ftod'me',. N-(W,(!, :8hq;pemret, de:t3"r.ohefill,i ~, ,nl.pl'o~Me n~Je- m.ws:b dhem~ :sh,pirl ndere- e rmamnurit A,me~~jkes. ,duh,et. ·ta kemipel' nUe-F. dluhc,t w m(!lSj p,it dhetlilillbet ;;Ih]'lih·t~~ duhe't tiC (Unlll!~ qe dJ!1it 'vd.~~m Ide' ,alit lle shtl'all. ,._\nda,j te ~e \rd~l'l ~ '~e nJ e' ,q;e:IIFj'ml; .~~ i1:e' 'W(b!siTil ,sO't, :per Tidere'" dh, p~l·t,e .lIrlIPl~,oljtur' f.h~mu:ll·ip e Am:etik4!s. i\f,o" h il roni :prarpe 'iJe" ky gj,~k f!I~ der.tfhd !lIlt. d:o'rdhe'f. pel" b~ }'IIi 1i'(H'!, e nje':re~dm it), dcrdbet ,s,ich th8JTI,C' dhe' ~,l'e's-iper pel~ te nruar po~mit e \~,eJd'e'li' pO»td't e \robekte", nje ng;a, k,.v

p.gp~lill" jtilooii"dhe flf'!l'~'", • ,. ' .

KOHA ME S:PRE'T

L "_" _ ---;r- _ ~ _ -- ~,

Dot j'en1 i: ~e ~U'ntl*u l'" d~t i: ,fi:h:C'~be:li nla j;hunle' ehfll,btjie;-; ki{jmbe~~.u·e., dOlt b ej me' lfIIje persh:~·pd:e· 00 ~ir,e" nil Q,Gfkl' S~ dhe ne Sh.'liIipetaret \':r.lpo~~n\cl~ rule: qindra. "'rapojrne, HIe nK~'e.r;Q. ,~'dpoprlti ~ e tjiill'[';e q,~'r!llljme k{)~u., di'u~' t:e ,dUi Jlll'@:,ji kiO,he!d~ ch"faqnil:!'. dh,!! me ,!i!.~e tit! shOIl'C:li'i.ve' ju be~u.Sin bl!8!t' :Z; Wi~5!l)ni~., dhe j, benl!i~e pjObtUf q,e ,jlane JfittE, POM bt dio!j'ti ~e:,,"oj a ~~'\'e~le' dhe ~, ~dwjne p Bli"te '1iI:~p'n1i'~~r' f)a~ PUIi1I"j'D '~Amedkes. XU,I' popujt etjel',e 8'~l!'ne: W, ,shlc!o!j." ~!'J n~IR r.8J!'of pa e~vr~I~~':r ~in)lbattwhD:e :S\btet~,·1t; B:II:!lIl'!rkl!l81",. Iit~,",e p,se. .lo?'

o bu~,II!'I!Ii; Shqi'iiI~a~e. (I, 'bu:~'~'Jilli_ Au kt:..~ta.re't e -Shu" (]'C'ril~e.jll!l 'q,~ u.dhe~n~ po~pun~n Shq~i)eml!'. vra,on,w U heni, te pjjoh:tur. \·rapi;'ln'~ Ubeti{l!jm~' bese ,qe:~'erilW :S'htete .. Wit R:W'lblusr I' \·r8~1~fliiil.~ be'n:~ 't~ nj,b~u~' q:e frue Shq:iipetR", n~t ,e Amerwkeiil: j;elU~ ,gati te ,del'idihi~ gjak jie-Rd gatl '{1 , "1 ~'~lme Ii1de~e @' ila.urU, ... \.m:~I'ikQLliI!" 0'01110. t~te te· enu fJ.~'filurl<ie'lTt!li PaJ,t!J.III·:. dhv.:' kemi 1hi t,er ptij'te,

VUL,NET'ARE'l".

J I ~~1,~fIlel· ri • ~~ hDl~ dh~ 'ku ;;,in W" '''l',a,(ln W j:O ~hill;eJI1~ ~ ,c:'bf-aqlil~ de;sMl'~f m!Il' fjahl'te '(.lI'lli,ta., PO dhe finite: PPIil.~. Bllil' hkO~~1JI11IIr; ~ Rleor,g'lilInb:oun~:! dhe Ie Bj ~the w:S:hb si I~~',e "trIlPi. g:9!iH~ni dbc' be~i, det!o"fien.. Na e(~(11 nded :S~qi ~ ,petar"na '!;lido, d,(lt~ 'I'a, te Ile(to!jmE!'pe~~ flaoliUfwn 'e: A:DlIe'rj~ ~~l".s",[ ~hn; ~~j~' \·eshtt'i1!l~. dbe llbil-llolilli q,e nga po,gilt ~. ij er,c ne~e k.em'i IPi)eh),r s~l~,me' pl!'a:pe., 'T~e8ion i ll[j~ ngj'an~:, h~eg'O'frll~ 'tie dI~~e' Slq~pet f'ii es:hiie ,gat~ teo ~eftoj I! per li!!et~ vent ,yc,k.;llnxiere ~jO[i~-. sn U~l!eo,],"i,n,. '''a~ihl. iing:tJonin. dlile WUsQ'l\hiIJ. U BeF-T:E.

Teiskrimet pa tel 'ie "Perparimit'

'1'~lue:~ . !lie !'Il~klm~lj:CB] i Ga2Ii:!Iill'S ~ ~ K,~· h~1 I' jl Z:)'lI~~lIltl fllw\lilimQRO Pl'~~ii!l~, lillil~1(Di dit., ~~ ,a;rie :Hel T'o;r~il~(li (;nna(b~"ku I$hqwlul'ta. 'I'\!I'~ ec :Rd~~lne k~n~ ~at~I~IU' ,:r'i'::ji k,~~, hiJ~h ]l"ljtiml!l~. 1[11f!<l" ::!l'llIll~ten ·~l~~l!!ha".

KI:'~~il ~trHk':lIDUi U~MII t,~dOlllli "" f}·t:-·~llI H~ ndyrA ~~j Ie beli ~, Bflhl'~ 10WElW,il t~ ,fit~Iil1J~ ~:illl hli!Ithin e S'hlq~pr'mr~''1!}, ~~h~· dm~ I~Ni~I,~ll'I~ dhllil ]lNlk '!l'~U1 1I11<g1i! :Sl1qi'ilt;N:~t, ~,{!_ C~~3t dot i .i'~~~1l M!.@\~{lj:llH~]I~i n¢ ku ~11i'n. din e )pdt[U(h

~Yii'bl1i'i Iilt:l'~ v'ertc~~b~~ :Ht~I[ll..'lJwkQ~I~· te~fll'~ dl'l,(' m,~kl~ ~I@lh: ,~, (';htTII'1'J,~s ,Pepi. d{l~ lI'I~r~~kllC~diUit~'1'ifl m~~r mlfJIIIWll:gt.i~ ~···Djle~. Ilil'·. eJml a"i~w V hIH~~t "'~ ~r.lrn~~~ ~{I,'!II~ :l'il ('Jbf¥l'1es P~"~~I f !C~~i ~ot ~,(lf .SQ$(~.~111~!!: dh!.' '~I~I~~Il~'.n~ i dlill:'i~~' f~ ~ .. hiii'(Iti.!:r,i~ K~~'ht.llr·1l i\ 1;\l)1i']~li ne Nl"WYI.:rR, kill SWl'~"f1\"" ~ e , 1~~~'Il,~~'I~lili t e n~II~ll!ll ~!"]IC 1~' ~rhIIIU!~:;! ~ ro' 1{I!!IIlt.!t\:,e II' lll\"fi.!'~ul'~~l1 3hl!l~'l'Ji'~W., d1lliU~ j~~1 1~iIIIl ~~~l~Hn iii!!itOf'~k 81 1[1 Iq~'jit gjClJ' :m:~ ~m.

,'! fin~~. w f,~rp:lfn·jlmiit"· "W'~JI!l~ ~ht1 lJ:~V~t,1J fllLOqj~iI]J:~t. qC' Z.O~ i (lbln'ilIli'~' l~'-"J'I,i, 1p0'$<I ~e lee,~' UiC: $jl1ll~!:llli~:~ m'li¥~l.el'n' ~,e'lIUiiI ~ l'~ Ulli~.~jl P ~m'.R:tJI h~' ~Ui b~li~m hill k~'~\r~~In1it ~h)~ m~IIUal~' hlC' te ~,·l~'I'~ I' t 1'~' l[1!, h~~~~II, •• , mn, ~,l' ,,11ul,wat \~'IITI~iI:I.

'W~~I UI~:t )l~ \ ',lthJ~. ~'ti"t~ ~ruw~urul" ~u shl"r. hcje ilU l'Jii~~'i1il~II':~J~~lln~~\"i! S]j1'1li~H~~':I~C k~i 'JI'L:l~I:hl'l 'h· !,ill~ W'. rljfl' H~u~~]. ku Slllrt~~.

p~~Iji:r\tl~ (J:e' '\:"~ue ll""tt;c' J~lI:Il:'ii'lW h~iit'~ n.~ ~1:!~~p~ijH, (lot [f~M mm:.~! aj!iI!lil' gjr5e.~tdi ll(l!tr' t\~ ijeh:lr. l~'~~l~jj!m :l';~lliIiijDetal'e'i; llle' Hhtk~l~nepll'r ~w :~1~q~,c, .. j!, n~!l. ~Wot pilll'" :~u~'lji~le uj~.w~l e II es ~s(!n~1!l ~1.~lI:~~II. -.'

'rll u,e~ &c ,~d,itl~r' i;,' " hrlll'l.~~i:m~t .' "c

1;;1~1'l ~UU~t n ~1lIJ :SItI!qi:" [:1 !I.foel;, q~' M~ rJ~~:(~6. r~ gJlil~hnlje, ,g!t~bCl~ u~O(~~ruo ~~~ "'P'i'~~ ;1f1dmi .'. .Dbe I~tili ~~t':~ ~~. '" Rl'!'I:'~la~';~]~~' " ~l'IU'il1: ~IC' ji~!il thn ~'"'~. l~jlu~k'H' ·1'l1lb1l:wili.tl1iir' ~~~~~u~j:~ 'S~Onil'~!llln~J'il!'·Ut·, llQ' ~c 'C'%"b~~ ~e ~~Ita kIllW~ ~I:'I b\f.!.~~fiI:t' ",,~ou 1'1, lilll:~tl!l:tJ~'!;l •. t~tcfl ~II:f'Il'ii~~ t~~I~k kaJr~,e:. ~Uu,~ h~ ~!I.l :~~II:{.~I.liIjl~l!Il u.1! :!!,jIUhl!~tl'WI~j~l~~nif::~I~ sh~"'Wla~, ,It 'i'P'~r.

, rn~~t,':ilWl'~~' '~ . rul'e I!e' W n;;m'~~~~ ~llj,~·~ II Pe'~ , ~!l !I'~n~ ~l~ dC]"I~11i' '",

IKmi" ~tI'In:~IH1 tl~.~~iOl"W~m~,q;~lnli:r,imi ~ •• I')~e tlrj~lliuk ]:n:~;H;,i "Jil;.'N·" ~~he'"".Ili gil1'ilUI't' H ~ ~(·~'@Inh~ p @opnmt k.Il.'s]~ !c' ki:liiillt Ji':o.jm~ Iii (' :kc t:o '~Io~{"m~ k~d q~l".wooi~~1 C'~'l\jn ~~ ~ .. ~ ~jilll'j iduk~J ~'hrJ]lI(\ qe fnjnlI' ~ki:srurill~ (I~' ~ I:' d;~' ,a~lov t FIlTh fl~~I{;.,"e ~~ rsru ~ ~~@nil "IJe ndh~ieq,l"~ h' nli ~ i k!lJnl tl8iru~ ~hi'l 'sal Ill~~g1~n~ ~11i': k,!JI~II~Hru ~w{" ~illW;' h' ~m,~fI" ,1\1 , .~ ilh!.!'. ,~, • k,nllll~ g' jl~~ ur }I ~.. u~~hm;ql?~; ~~' :1 n~I"~IWill' $H~~~ ~ 111"~'!irtl~ ~ :\Iill! e nikt'~, ' 'c.

~ ~ ]i.fi hi;~lu~klcl~ \\:'i:i'!i' ~I~~' 2U }~'::Ir~ tlhoI! i'r ia ~~~ q~~lfl~~j,~ nll:i~lI\j~; uj p ~l ~ ,111:llhj~' k~~1 lW 1Jl'l:Inpnn~HI ill" tn ~H~~hk~luin t'il'i'iIl ~hUfI,l; ri Ul", '0" ',·,n hl~U··, ~m 1> ~ Ul!t' t~~1 -,(till

ul!btedbj.::' f!e ~rlllk mlJ] id~ en di®<t ,!diJb 1iI~~~~~~~ '~~lMi'bhlli dih(l Die kQ~e mli!lt~dbje' k iJ;liIi nllilfd:h~J!l' li'eb~\em39~ .Dlp tjil ci1et 24 "'jj1~MJ~n '~!I" ba:shkim 1!!l:~ "VlJit~ml!."" d~w t/i' tj~r~~: 1f1QjI!]dl'~. 'lD Wi~ 'q:e-n!l ~. ~d~~e:;.~~(,JJ It,dege$, [!l;i ld!lh,ll' pteq~~ Ie S,~,I. sruul~,@:~IiEl, u!lkiill.b~~m ln3Jl'~ "'!?iiib ~~jji:Us ~:rrC', ",'e'umlfJ!s:n!: IdI}I~ ve1!!1e .~j,em~iltct~jiQ' ~c 'U,l~gj,~t~~:e~MU~~n(;l !l:i~ l~rtn;. Po ~\hil ne Ii;loll~ ~1~ hll~dllje .nuk 'qif p~mlh~" ~'j eSllu. ,iii, lliil;c' 'q~ n!u.'tm·,~t 13' Sill. Slru~;poJ1ljiEli~'hil1 ne !.IlQS ~['IfI.Wor.l~·'i1.s~j,~. {~t! e ~hOOlb~nlC ~m:~,' !~ kl~h'\~~' uwV' !~,1t.fj)n. 1I@' ti' ~.idJ~ "rap!;" ~!Jut:i 1,1 S~~f;J.~~'IlI~lj:il~ ,d t:j;QIllII 1 b . iJII . ~,~, h!.u)lh kolJ Rt n111~ "" V 'I,~'!I~~I • ·,.pa, ~~ .mba.j!ID~il' t'i:l b61 ~{l'l li;;c'l u gj ew ~~'r" n-~Ioul'~~ il:illl~~rfilL il'. t. j" p\rn~c' d'Di~ b!ili~1 DJt' lTn b~'I1'd]h\j e ~,jBl t (~'.r IJQIi' li,e :,;,brpcli

HiiJ!~ i '!,ld~~o~iMI KIOiteJii~ond~!J~ ~ UI" ul1!l~;l;gjlllle' fjl[' do~ J~HlJ;::; 1~1l'Sb pel'O'!:u;"t ne ~ sh~'!il :S~' uwk ~ ~Ujl~:IJ.lIIJI1<l ~Cli'f' 110" :;ppcm· d,en~0D. :~M.;'Oi~~~ ~~1~~' s ~b-jo ~Cln::t.tI DJI· t1!NI,(,'j]> b~r'I1l'1:it ~ ne ~I!;~~~e •• p" !!"imi'" iI1.(loillh1"shl;: fiijJ~ Slityp.

N',€!' Iq,(II.'f~(o' se II.Jf.t ue~e'li' ~e ",tr~]lTD il l·~ l'lr 11m] Imlo~' ~ ndlm~he'~1 milj a j~lj ~ti! dhJDtII~~ ril?:

I,W ~hl"' !i',~111~~lrl"i:~ u P,~'r."a;rm:IU1i,t'~.. \T,i}11I~1t1,. ~ i '~'~. vdic t~ ~'Ihlj~ P!l:s:1l1l:at m~ ~b q~.lIn". t,~1I'\~,t ~ ki~ltru~iIiIilf'~' IJ('t!p!lIrhrnUlin: F"iU~~. dl!:l.fi:~~., ~m~ llHl fj.ol'!!'(jt, Shqip ~OO;'i!,t 'k' PI'I~~I~ud!il~P~I'ils~ ~1,~~;ajl. d\lmIt bllj~~ d:el\fr,cll ,~ ~yii't", ,abe dlIl~ 1iillJH~ e' 1,ej;~I;!!e- shktllij~ pi!l' U~l' N~",~' '~'®'l'k ~1~~;!{~I~,nll hMh '!

)1~1l tii!';U~ s,~ ~reli::lIru:anllllllf Hi! ",lPlcrJll{~],Il'W~ ru'" ~8J~mlf ~,il~e' :ilit"11'!il~ ,~t'I~'r!r Ib!il ~{lII~i ~~C· hchru' Il~~i.~ e &.i ~a l~I'~. I.Ul'l~h:a'~D ~lml ~ ulm.Jc- ,~til.l~~~~I:d!l'. Edi~tilillln'ill 11·'i Plit\rjplilll"iuwh 'I' i l{l!iltk~!ji Sl:lt ~l'k:ctalD'h IIU ~~'h t~~It> ~~C'u uj ~ td!1113!1ll' 11iJ1f!' 1;~~1¥,i,[l 'i£tUQjue !!WI" ~j{'n~I.'Mru~mlll1l~ q~' nd,' ~t:~~l", .lrli?'1i' IW' :fruut~

Nj:l:a ~2'~a ~\' .~ ~PI'~'jj:8i~ilmit ,. u ~Elf'hl~P' ~~jc'~j!U]~. ku !me .f;I.f1ifi~ , " ke<ta S'11"i,ct<'ll~ ~lElq!e k,aull jU:l"i'r,l} [I'h!!!"])l1!l'imiu ~j~lI"" nllt' .~{III~ ~b~ kflllu{' ]~!l! gnrii.rw:e liIegllll~ tl'\IJ~(I· Uill.~d:e l[fj f11m~zi~j,!'Iil~~"i~~Ie< Pl@' t'iil .!;sh ,~~ ~h "do ,'o;j[irmta.r' i '~Pe1"p:l}li'~miJe' t,~ 'ffil:l~ .• "!i1 d.hc rJj~ 1Jll<1IjH~ntnt' t~ l'tiliher~ dlQ'I ~ 1)~(I~u,,~h~ ~"I "'Ii!.~:Ii!ljJrril!~i 1'1' (\,.. b",~~ ~~ ~nuaj~ dtu~ , .. ,;1 t ~mui t~&t i'Slhl~e :~rjlil~~~1 ~ml!< dhll~~ Ilil'~ Si,0h ~~htre ~~.

~l.gANllJIN ORTHODOX, AftCIHIiJIiOOESE, 'IN AM.EfI'lCA

i291 e'IIIIBfOlaway

louth BOl-l,on. MA. 'Oll: 27

P'ERPA.RU\U

Sa fern; dhe

~,e \!~n.tql' ~.u jliiPlffi lcjtl, 'Or r>ote'"~';n j li'e te rn~'u:slw~u: ~h'l\ll' U8t Ii,! k,t'saj &'C P C'fkohe.9J11~~j ~C' l~tMkld~li! p~U:flb.l' 'til" CHtl', ikemi j:lli'ih~,' [ll-Oro:~n}:h. Ihe lItl" ""i9HtClil i.e b~UIllJIlI:i ~bkak ll~'r grIDmtj'~j -te "'iI'at s~.Im irku p:ln;t~r k,end!i!, ,'end.'Il' Inetc b ('4 me~,e, gj0 t.ja'~.er" EPiU'llI Iqe tie InliliUd~[il,~e ke~i. l1j,c .sl~ti!oi~ik!i) t{l ploWm:bi • hu liI1ttsflu Sb(~.p tare qe :t~ju ne ,Shl,() tere BaShklllot,B, idh~' nJe ide mbw U·~· Jl'cti'fnt,mne t Ii.~~bl:~ m~lnl _hqipeh1itl(lt 'qe jNj:tiQ,jOJll ,u!e kc'tl 'fCPl)lbl~ken I!' ml'l~~h~" d!w~ ooiyhli qe te "'lu~kojlRi} SJ~ IW!' k]:~a Shi1lJ;p'cmfi~ m,e.ttlu JlflllH1 e pilik m,.' Ice.lllwljon ,1{o[lwbd lie, lllm .' a j , 'I" !li'l.OSIlUi'

1\ b i),jm.il k,etl~ plye~j" te ,drumlln'e ~,en. t~OJ.;ij,C!l, dhe rn~ 'ojuu~ ftC u r- kJ~IlllijI'ni,~~ Sblll,i, e~~T1!'l. do~ m dodb !l't uje Sl~qip~~,a/r Jmki(:z' i Ill;it jH.:d~Htr. icill duk!j, dos$hur . i) ('ulili [m~ '~. dl'Iw. w.bi gjoudj~:I1I c .K'IiI~~oni8'1il 1\i dhe e m~'ll] dukej 1 -'1., nun' te S'hknu'Ij :lIIj~ nlr;tal::l n te ~Ula till. I)S'l~ ~;e vogeWpCl"j r Perj)ill'jJ:Jll)l.o ,. ~b~.E" UUiur u~ ua IHll',gjigje' Ill' k~fo py(tjc, dll' ')£u j, jc~mi J]Il.ilre:lljloh . 1".0 gjiUl .II n1J !'u ',11 iljje q,e ~ ,s'hcrbll dh ' ~'£sMj l!I komWlota· 1t'e~ db~ .110 qo1ll;~, e :idllnl~!tf :~,h(l~~I?'l:a~"iC". ~'Il ata Q;I:' I~I~ b()mLa~d~o;rin '~~ n~.;:' .wti. ~tJ !Ill, d1II!tll Uf,imut, 'm.j It 1,1 ho I Ij* C', .''''. 11'1 'fiojne me ~ \"t'tW.,,_ ]1prW ~lIr~m jLl knS'l'

~'. . .' '.It II"}.· .

_em",!'

k.'lU l'I~le I acst "I111m~.t,e mif\"'h~ per,gji:Il:' jiJ~~ ~11~ kCIl!I1 p'Y9~,h

S:a :S~lq;~~'~.at~, nthnl!hen n [{OUIil(llJ~ILC'

,. "1,'1!"''''~ ,..., III, ... _ "'!II,:

h'l:!ii'qe kill Hll! , I!n:unc Strq~pl;'hllr'ii!!. Jilll HWI,' k,~", rnenyl'\il" ,(',t, nga ell ~d'Q K,o~ I:onm lI1~e n.e BI'ta (l~ ,j 3~tC' ~eto '!;'jlO~~ii'~ l~ ~t~ jilt~,(' qlil nuk llfll':tJillnt~he m~r 1pllu~l n t, 11m II 'r::dilti',t!'~ ~fi'1iIt rl~ re Pl)'etijet fI, ' 1lI.1Il"

?';(;e ~b ~rSil'''' ,tf\iJI~·",;UI'H nh· I~I! mil ~ir1'E.'!r! jUlIli 't,e sigurt" 'ql;' dot k~.In~

• SEl p!l' k~u'l\ ,~~IfI11' unebil'l'fl HI VaJra."J':~ oj!;'! ,f;;;mtrusdkilil ,snume ~!i! ~nil.~G. dhe d"t'lt

k~t:Il:~ ::ld~dw 8WhJJiJ:)'1I! ~i.!!f!1 pak fjViI;-;:.t,O. ~:Ji :S!liI q~petaw,e .Ile' k'l!lt jilllu(!'lu-wflure De'

Sil ~l' riit c' tjer" T li'i!n' e ItH~qil' tall~~'e hl' IS;in\)~I(l;vl fhl ~h.

k:tHn'~ l~o,t jemi ~ _ itl1lllJ,mr ~nl Ifljlilifil.t: :'1) dl ,e Ik!;'hili rmollfWIIII! g;fU'A;l'tn :S~lInip ~ ,dl~l~ tnlilil~~P Jiler~JiJd~mbi kiot'~1 l'~:Il'tjc;Dgn ~c~'Q .hujll.,! tl P~KJ~i~y~tillt gil ~n lf~j. Jr:jitllul k,j},l~,(lIl'iUe'. li~te- ~,~ IQibu pr."yJii'.,j;i" JIIHl ~jCu~~~njc:8t'~~· >,;;o,t, d~(!' S'i~i!SQjmo' ~~o~ ~~,@~i@~~11Ie J;l1,e l;fldbenc • ~l["{'l"flrlli~ilil·· blg -tum.lliin qe \',j' 'n i(' Jli~hn til' lim: d- duk~ji niS'1:iir' lil'J..:,:,tlltlll~,mlil:'i (1(" '!d~n"

'i:I'I. l' el':ltiiRj t-

8i1~~mip'blm~ ~I:C' d ,EoIDlitiu 1k,~t', hllll''',

db~ ~lot I'I!I II ~Ii,dli~jen u' pwk:td 1iC\~~pcr. 11.'1, "~.liIne l!Je drlli'j!l~ ~.1:' ,,1o~ I~lblil 1!1,'~.~~Wf 'i!Je' ,.;b~liI(I~i dhe 11(,'rJHl.ldlillrn qe ktmo ~m!w ko h~J.t e,t)~ri'!',i dllJrt n '\'Ujll~ " 1<0110," ni\"e, :~!! k,e~;j dot y.'gj,lilio n lIg~, :gj~'lfmi tlhe OIiU, k'Q~h~ll~ ''W' kj;jnli! Inll(l~'ln:' p'r:ilI.w~e ~~IQI~yt tyr,~., ~~he ,iluli:ii'j rnQ\'i,z'l'~III". pafjBW,', 1IiI!!lI~ kete Hjli:' fl6'rmiIT.'s] ,('t!'liIllltjl~ ]J{~u~~ l\Iet:ar,e.

Ie udQn;j~·. ~~, 1'~I,ten':i. ~lluk('jl k:'~~ld"I~lr ke~e IlIrl~k~U, d I:~CDIU!' l',sh ~,e' fj,~ II1I'i'NI. ·r·j;i,lm t.C'D:I:8I[Ie'sb ~jc 'e" ilerJ:,.',']I;"di~n ll)h~jl' fI~~ ~!fI.h~., is' Jil ill ta W" b IJII ilt'l! jijAj e~ pCI' ~II~,~J;;II'" t! 1:1 '!il:'1~l'''l'' tll:tT'IlIt.-~~ kurc',

'lh~I~EU , .. i HII'" "IUI'~, InM'hJ.l uj:n ~llt: ~1llJ1 ,~j lluti:j:fI.!n '0" ~iUiill1liJ,l e~i1:Il'<lWt: 't n A~n~:!'ik~. , rub, dUtllJIIJ no I((jOrlc c m t1 u.dlUl' ~.' tl)1'!>fljiDU~ jilU~e' me t,e vertet 30\liJOOlgjierr me' 48."000 ,a,polOO,HO :Sb'il!i:r~tuT\~ SlLe'l~ dUlIlliU hl ~hillln{' en! h'\:Mc !:~I iihrr lle uo k l:nUU~ ~~ koe'filld oj;e s '8~-it>"t~ke' t!~ l11dlJ'i til!l a~~ fUll dot k"mi 1)8 rjal" 'jd,stnJ~ ~;i.'l~ m~~~ me 1I~C' te mir • tlbe' U • le 1II1b~l"lIIm:,.:oc ;Il~ , -t'liltii'lilik £1" jHUthl hel'1C gjrl' .Uo~ :;01 'P'l'l'j atr~"t'n~ i'IJ~.!CIlI'in,h~~ qc' kane Vc'lr.m. tua 1i'K.~~U'flin ~m~. 'I'ii~ ,e1l11l1's k('ts ,ZiCl~101'immlj ~ m ~'fl:ilirjl 00 ,,~ ~ ,ii) ,·.IIOI'~C' ndC'lDljlUi" n~l] .(1I,~lllu~ 1~1 su· l~'r kl'dlnni ' dh~'1ilJ tli killU' vi .. i-t",,,r ' .. jii~'''uj:e \"l'1 n~ ~o k1~W.

"o'_";

.

Msoni Te Shkruani Dhe Te Kendoni .

• ~bh~t!(l[. 'iil~2h:lI:r:Mnl!lIIr.'iii hne uj, ' InU1UU t· ri pC'p Im~grBl~Wt~e'*" dh~ ,ky .DOIU IlQ~ ~',j',(it tlil \·1Iflp~11'~m qQ' n(~ I~ih.tn Iii: :pIR~ 'h1' )l~jl.

Ky n(j'IU u~~,~W~jj'.I1l pjf~1:li n~ $.Iilb t~t <0' J'lUihkl!tlil"'liI bi' ,gjiith'1tr'll lll~.!l're it!'!!i~n~1I1irIik>. V," (I~ nnk din~ h: (il~kli'n jn~" I 'iNetJi!' k"!I!' dlQ;j'!lli! IIIl'j~~hlln !il~~rft'l. D~i,caiW 1Utlf;. J'n!l~ IU: ,~bim 1i II' tilnip'l:ndW qe dot gJ'l.1j,\: ,~i; - n(llpimll;m;If'ru uu:, ~ e nmth, p~ii''' h~ ,)'~,e 1U,' lhulifrike ~hn ,jemi n-'l',(, sal,qll:l£ihiil"fl~,. ::'S."mja.Umll v !!Item I't, 'jOl, II pel!' Ilte'\" H";llI d'.l·~':Io W'~~k{i ]l1liln1.i~k;;'1 UOlllt i!l.tb~1!!' 'll •• ~~!W~~ W d~II~~lnlll~. E 'lUIl]';j}I" ii<bnm' "',C,'liitll, I(mf<! kl1lui;' dl:li'::::u,a;r" 'Il< ji' dot d!:!,~·~t)jnc'·~!<' hQn~ ~~e' ~'I;" ',jeUiu IIj01Ji'\'\2 ~t I.!fyr-e kt'H~. Inll~e ql'lS'lie ~~ tid: 'r'{'7.~t r;~~'I'11' killfr" -' !illi'i. nij; t;ew;, d~l,e HI 1il'dnt~ ~)~ik l["jl'~t.i,~. ,ml'i'~

s:i "('!}Iii! h~ bkrlllllljljlJ ~ 111m m' ~ luki,jlEIO

",j Illh!?tl I~l"l~e' I~~ ripriil,,·t),jU{' jill' .If!,l! i:1lo1'I.11 ,H!e I :~n 'rr~~tl' ~,e ~: iend,j),.;;:h', reh d.qbl' t f 'jltlll 4h n~j)j ~Tup:i.; ll~uI!' k. ~(l *, IIIl _ . , d:~,!lN~ ~)- ::;;'h,k; I:ll0JU.(!' dh~ h~ kll"IU~'lI!jU(ll, d'ci~ :Irth I'Hm :111"11' 1~lj-l!'ji',h ~ db k, i'l Glj ,t, ~i orumii,~ (~1ii1' ii,f~n ~ m'o: kj;l~, ,;;: d)"t3, n • '1:oj'~e M kl(!:~'EI ilml~':;ll"m:rt,ol .• hqi p~hll' He mes diQMulil'jru~liIc'il •• bfll;P dbe .~if!'lal j,~mi ~ c: sil'!'lIIw~U:l' Iii!' t1: 1:1 "~1' ,q:~ut pn~ .aOrr • cre: \'i. " • S:1l '~lllJi e1'k1 ~~lld! ejJU· aw, ~lb Inuu~. l~ t~ di~.u~ GJlJl'I~lr~t~' ~jf;rHI. ,il.h' .!i - ~llii te • i !;"lIirh:· tl,' lII1:!umti f1tt!j k~· WI" 'I~Um~I~ Ttlr.qis;b ,n~lIq,iI'iIJit, U~IW'~II'" 10.~,ji •• ~"Iheli'c J:Iol~~r~il lU}"{.i! :~t(th~(lttu'e'~ ulil'llhHSiul1 ~IJ Snnlli'l' I WIIWUI" I'IU~' t -" 1IIitl~Whl;; !'if! IIiJ~II"nr.i~bll!s~[lru~m TIC s:i]'li2'I'\lu'.M ,i"i'll ,.Ih,en p!~ (jldill, uje S1t(r~ljl!'i U· ~p f, j!~it1" In"O\'irn,p" ll~ i~l"jiuhe t, bUllij[ I m'!II~. IU,Di't j •. dOlt lil mUDd'lul' I~ til.:!' M;:f'l~blC'f !T! e h1ftli'" r,oJ ~z;/1'e:s: h.i ilrliijl'il'flu ir\., t -1 ,S~H1Wph~1t' ' ill'lll.l ko·lsi;d~o~ qul!l.et jin. "'''u tk. j~ij (~h·k .. j il S~lI'b. ,j~ [Ud~l't 'il.f,j;.

l[~(' po ~o mlfGlllrI~n IH~lliHl' ,J'nunr.' U,,"~'I kie.ndigj,~w~ ~fl!m:l t,I" {·~tllt dij!)t UH lin'it ~~ !'!,oju dh munm· qefc' 'i:I'tOrie I ~ I[li~"'t!

gEI'lii, ul:r'lltkur~, nlil ~ ~11"'l S,bqip~rj9 ',lktlll).W Ml!,Q:jl.ce' "'.lime It 11111 [I III] _ f,jOi.' 1" ~lnQ: nl ~:~s~j~iu~' ~lQo U' i~:j,o~d"n pmpe' ~11:~~ kIBDdoQjI~s~ .ane te d.i~mlmlt- qe' (11£1501],11- r'jj)lj~~~~: ~~, m~Qjino' q' eh ' du~u~,t he'roe !' .\ndJ~j lItC\'" sot ~llubilMji!UI~ ~ da~tn'\rl' kelld'Glol1j~g, tl~ tbGnli~ 1lI:!l'"II~hl. \!"NI1,et I'I~ ~jj'thil ,d!'slll(l'l'\~m~ di~Hl' 'il~lllel~91Jnu~ h:! ·billil.et. :b1litollilpel'.ja ~mbe: t· fiojm' ,~I.*J:' kilo ,j,ij)'jUl I, n;, !I~h," dOl Jmlllii s!'JIH.lU~ me te lIiIuU'tlll' h.! llnne Imke ujil1l'l'I' Ull .U.. ' "

te l~l:I~il:l~~ 1l,1l'liI1i!er"im lin iauu q I,e '"e-. ~llli l~h~ f='j i t be ~)ft'je I]. .lD.1'If' po dnhel. II~ ,sllit • d N!ilqillWri pu

Shqi~l)~~.i~~~t!lo·l¢, dul~"t ~~ lh'l'iICc t . liIIiIIkrll' <l!jull' ~11~e h' !kendojililc ~~IiI!ll n Wpr. Un bkl~; bl b~l1Ii. J,l'\Jil'.,>mm, dnhiq:t t~ .kil.lnl~ ]'llm0 I'Ik:IJUn,. se y.e'h~lil~ ,1~WUlOO c )~CmE njl'" Ir'(i~ ne ~o~{'!' N:uk ~Mjl;ubll'ion f'O k m:i' ~liIrme oj il~h:!. fJ,1:;~ t qil'~~'ini Ildml'e " po L1:~,. h'll'tll'" ke1illli 'Tn U·Ui kob qe t dim~ ~ ~ . 'g~j,~tlllim te mj,t'~n UiI!'lJi 1I'11ig&. d.ho£I

.~ ,",l! loe &hlw·

" i:"1iIl!Ii"in, Ill:tJ,'r

~ ,qml.,j.

IIje ali l:!'ll11lr~I' ptm d'!i!'U n~ ~:CU'\~ ~ kt.!!t'llI jenl' ,!lb l1:Jakili!~ [U.lI~ !illi!!" I'J, • ked" ~ fljercs,.j,1I1 "'''I)t.rt~m '(ji't: l"j'll.lIlPt it' 'l!Uhl<"!l :iWj;Ct.'of'i!I :fiid.1 ~'hl~ml . I~:~I t'w~)l",r. Pill! m-oi.'~I'kllnd,i";Ii!l~ ~j,llmn d !m.sjc.l. ]~u ;Sh gji:t'liI· mil'irobet e ~ige.si\' •. fh'~ m{! k'i!'l~ru~llil~ 'fflllil~Qm "'h~tje dQ~ ,jeD(;, lid,. Ibu· d~lt'r 'I.!,~j R 'puhlik _ ' mn ,lh~. '1" k(' i~'('~1I1i qe' c-"I~te' dhe ~ru~hH 1~11> III \;\['1"1 et, j \'eh~tllill .~nl:r~lni kmlllje , pO ilIb" me J\;lnn~H! IQh~l[tj,m Ql"'1"tirl~R I')~ IT,.

''f'1JI i ·dlu!" hL pCi·,~j.~ji,!lni I1tY'l'\~'\"II' J.t l~aJjillflli 'i!o,,"i,lIIlll' III;" 'I;' ilrnit ~anD,m ''IIlil dul'llu m-,j} 1I1liHI~R~I: • fill' '1'11 • (lnh~m .t;O~ ~Il' b~j.lIllH·~'

",r'c d{lrhl/li··~J"ndo,1Iij,c., dub t lie-noi 'Ill'~ UliHlwt k!@UJI nt' ~'I<'hb'l~lll.lm 'B~hklUldlln'Ii"',1; HI 'IUlollmn pl'c::itJ!"II'~'1t, ,(1b~ I~ , e h se dl.'· liiheli'OIlll~ 11i!1IHn:i b" da ~.m~iif tQoji bnru. 1)81f~ ~1,I?,tda. din' ~ < 'I'l. k1ll',ltiJIjllii' I Hili' ( I<.~m.' ;jlfw ~i.lIII1,eJ· ... ~;J.·r~, lI'erlh'lJfI(l.h~~u~ rot· 'lal'oil l)'i;l til~ kHU'~ p.lI'e '::It'k;nW_, me' :~f!, db ue qone ~ ,aU'll. !I, "~UUi' n:;:(t.·,~ ;1;1,'11111 11'" ·Iil.Lh~'III" ~IS~' :s'Il:Uu' tit' k:t'nd,llljnt)' IUlllk ,a slnnnl?, ,~th~r~ !tlUIS IIm"Iisn iJ f:{! 11l0Jbl j ~[IIt: ko,~ .se dub{'I1'~: Ii' .\ WII'= ri'kl(!'~ j:;1n!l' t,il' t!!iby~b·f'a. ,~r k(lh~1 mjJ!:lll'iI". ,Ii'o, mil' t"llth;>r ,31[11"., CUIit rdllu'iI[e .pe VCU..-'-

zjJ' r i~ UiU~ 'fl'e' jQ~ojDe p;l',e'ji fihlll1l:~lJtJ kohc;sb kietu, 4h s:';jiu;le ,~Jf!lmjdeifli1lt' las, ian ~'!il 1l1Bliljn~ ,jiub,elw ,etyc. I ore gjiutl'i.ln 'k!ed lf0ndi ktl: ,l'ojuu.:, dDhe~ tJe ,erklutleSiQ'I1, ,oill!iJa dubc,t til' 'IoFl"op,OIjue ~" Me'IJi(l iI,g:1lI njll . Mle~c Shqip,. abe '00 Z\'D!C til I~:inr, ''''juhC'Jt 1il~1t'0J ku. me ,!lInQ: t' S~OWhji\11C m~W~ ku llfl:ilk ,,~, I[!_~k.~ dh~ ailo'qJ p'S':

IiIhllqt •• c,j '[l1!~n~t ,u;je.l."i1,. ~e" ~nQj. g'jl~lihc :,j~t;el' milCe knr ~mk l~i m,' pmDegju,. hen, ri~' ;~i muu\ bin SbqiJ~ct~fllt k'tlhl D'i:Amerike tie' ~UlIdiim. 'teo J)erm;i!teg,~jiill' l"dtieQ m:O~1 trJIukj " .. j,l;nu" puntlill ie mii. 'rI'lJ '~e'tebta" d II '~~ homl RH'I'I:: :dnul1Ill' ktl1" uuk dim" .gi!ldH!U I~ '1f~d~f "eli! di1i1l1,cslil(l

!I. d~lmim t l!lh~ :rii roin ~ - mmtdim 'q;et le ~LI:!Jll!jmc ,gju,hri1'tj .. ,'tt·r~ KUF ne~'(l' nuk dimil g~l1hcn~O,_lI):e? Si :t)'IJdnt' ~ ~PD1Ji dh,(im~ lei" d il~,hu'rilpet 3I:rer!,'DI II er 1;1 qUlImn" dho Ii,er qjtU'Ii't 'r'i'il!!? kur neve J.I)I'Ii'cb. 'U~lIQ QlllU1.1k :~'hli 'Hlres;ito~ cpo ,alS qe ~wi msuaTr' ~~lbe j tuu. eh 'd.(!! me tbmll!: ,\8,:&:'1111 t _ j,muDt '[0(' dt.emw qc de i~lCl'ooj:m'il l~'rjplJ!rjm.illu. kur ".dim~' cdb,o" ,cilat j'8l!!f.l,hp,ra JI~R.pnE~ITl.tmET t.Wl!,e "~ laj1dien PTl:Ipl! WIlI"ja", 81 Dliont te qyWt~r'Ohcmi? k u ~ k ,om; doklt!l1!c·l'i.ta~ I,lend nn p:r!ll'\ioj",~ e je~ni '~l"l,~t l1jl<! ]10- pun i qyhl Onll r! Q'~ n,~8 nis Q:.vt t r~· lui r p~ [JIIil], ~e' smmd tie, nl1ll,l illl, * nd,ml'i 1111' tJill adc' kU'liIdl',ameD~timit ~(I'ne't dhe' '[ > f.hlll,teqy ',''' i'lr:imil nuk ui" n~l~ Sbk_,o •• a,'ihk;QU.n 1i."SIUe il palte ~1l"P i N I')"hl,~er,imit. ne ~hk0Uf:l ~~jl~dn m~n ;;;i t .s-bln."t1sj'!2!" i t,c' k.endl j ~ ~ .~.e' .JUlI 1 l', t ,i', t ' 'IlHlliIl pH. [ja,W ;0 IUllilrw~ P'tll t I'~ i3btltn 4td«l II ~re prali!:ltikc f l'Ite~m~ me ~ib:r'~~vd" ga~('uu .. e~.'·. t. ]i", '']'8U; ",'hn' .~:r'JW IIII' f h~I1I,l'II. ,I!IIe ~ tl"lIIltW ~ii t :, tlll,l"

~'i~m,i 1~Ill"p,!n",a bOI~!i!'S 'Qtt'cl;ef19!ar" "I!S~:l' ~\a'il; neJiI!lt'" ll11'~~' ~~;np lIP WII~I':.e'!."~tfanc ~mc rmaI.II"t I, .Sb'tete~ . bll!'>fllo;UlIr',tU~e~ ~t kt~ull~~,n 11"[,,0,'0 tI ames m mj'iU'flJ "porno 'llilllli Ii'H f' "i. It4l}1 ~lD.!~~ j I)i ,1itIr":ml~q~!e t~Qc'~e "UotkHUC prll!slilnj3,f,' Sf' El!~ni cl~ 'do, g;j Il:nmdf'(i U,ili..,r-I, 1I~1 dlbe nlh-.~· "am~ ak,jjl. ~u~u. !kul" bi!' itf:llilkojne (10 l'If~\~O sdruHW. iii :\;fj,F~\mm,Tm.Nsbqjiip,1' ~S:i d,!!Icrhlllilltl:i. n, ~ "',,. lne W' .~ln fknr~b k(jjitl~· qt:l\'oWWe. lC!twt t.:nn~ .Duk dh,,~ jo g.iIl~!1 'fIl ~C ~.JOi'<l., ~)Q as g~~uhm~ (l,t)' Ii'~a!ke!ll~_!t?' llunl1i im ~g mSi1,etliil~U ·m~ 5-----16, glW'· fiJi ose 11 'Pll'li'ko. ~I~bim~ 'LJ!e-m,j}to~len u{, '''jrnl1,(l Shqip kn~ I'iiLl~;t:sa (;l,{Ifl'l1 ~m:i~ e iJii~'~lr~lllI v,l1diItJll q,n' s,",di" ~t· sl~krIliJl-l,je'j dl1c ~C! k!cndmw,ie,i' Na \'j'~!1~111l~fl! ~un'l1' ~e (1f~lim IlIh~ Ubillimi 1uoU!I<i~ly~.e'f'en~il'lli. qii! hl~"'Q' ~~IlUl i PIflT'I!:'

lI_kilU:1JI dbe Pl;'Vtt j'liloli la:l'.k dille l@.,k ~hll_,_m:e irI:Iir,(I. 1iJ!1~,et~l"il:nn J~, ,.11'011 ,Dill "illl} m~re' to6 :m~ ,ql~~jlllti D. ~ ~l' p'aS'B~ifli' gtI-1:iOhn 'q n~¥," jep'l,w Dje pop; Ii i 'e,~ r?' J.!: 'ill aho~ liI_i ,dii'noL\: I!i f'l~Hlt , ",,-_b,or-e .".~al~,~~Q'1i' j~E t,~ rinjt du h!il~' :fit: P ~rtim W porkllll!j. dm~e tIlsotlir jill vdiltll'nt '~Jlt1pn S1'tqip ,lUll c)b .shum:e gJ~ac~a ~c ~jC'rlli. ate ko. he flC U~' i5li1k!lllUi no P!Yr kafJl)oli1le' mu_f.l~ m· ~III 1m ne 'ko;lllll~fc C' ;n_81e~,~ dhel ,0' tie IIlUntnm Ii: '11.ifi~ ne te, dU~j aber.e ajll~ wu~ ~~11JlIm~ li'llfl ~Iil filtlurunl'li", N:g/~ j~v,e dIlle "Ieli!m (,'lill )J,g::! jml'e' iPrei. Shqiiplll"JEl. hm~ j'lu"c' dbe' \I, bU!m jtur,e ~~.j ~lbl qiil- Q),ij~lt ~ ~ ,ll1,th~'DI\@trii ]~m,lih~ :f:U~qipli'~uii'" .:bll\l,e~~1 ~ ,". b m.elJ~ OJ ~.. gill lull' .,e' \I .• oi De :",!I:qiJ~'l'.~ tu, drf,!!!,ofli, "'eU,-'"s'i}nr~t tnaj J'UKlD, IIl,Pm'· rpa1"'~lId~· p,!) ,dh jQ qe iJuw iI)~~qj U~i;I:ii

uilil!csh.p(lf'tOiIli; as flli Ii',fl'~ ],I'UI'P O!IMI. t,c' Ik i:I:l.~ 1!)O;lk I~tc hh~~" klil!d~~~ dhle" mol'!: 1pm::t~m, jo .. ~e :1B~lIliil: ~ iJil n~som~~ dlilihon majl ~b~lrm • rllii~~IJ" Frurn'!Mfi(m Gll!i'\h'k ,rhdiQ~lI~ :kUf ish ,Sill YJ:ct liihe<fie \·,e~itj liQljw I. . J]lIoj, - gjuln';111

f,jllldn~ llWb" m!lUlr~~,e 1II1l. (lif:e'~-'iiljIlW~ 'Il:

IIltilUlj tll'l,P Ii' ~1l'~l:Iji :il'll~l:mij!' mh:-c'. Andl~j ngl;! ju"!.:'· 1'~~\I~t ~'. juv,o'q ~ jlt1. I!!i{!n~~ sm k1ilJ1. IIIiID8 j!IIli't> l£I'hmUi. Ul ntsmri gjilibra te ~,j~lI',lli Po, n~ 1lI:l,jnh.'ou ,~SBi Qjiiitd m.5JQtI i :~bqi"l1n.

)1 ~,~, llfnr{l]~i q,,, II' ~IU' Rtf 1'11wc!:Cl1l~'~I~[ !."

Njr!l!~h'. mOl" fir! !fI,W q:e lI'oJJ;lle lilt! k,,~e H(lp:ubrni ~,{l ~ru ~ la~,;nih!;, ,Ill ('I1I'f.lHllI'i rnhU'\ " db", l1j ~JI1l!zi, ln~'II~. to kat md,J[lrju ,~jlitb!1! lebi >o.ilMt 111'01' 11 ,~m., at'.~1 \'I?M~m ~I' ~h~am"

tiPE,RPARUU

Prej:

RA:FABL DIMITRI:.

KI MESHIRE,.

EUg'Je-Uu,\Jhtl pte ,qernm ~ :zbr.iJtul'. ~ke~~ qese' D~~m::n:Hle, hi N"llIttolOOl'QRh, e bnkul'i· .~e, '\-,all e: t ~btyp '~'D9 ~ ,j;e h e, "~':>h. islun' ktuldcl' &e,sbins ~e.m:Jiiilm ij'~tt r ,C:('tl(l bon 'ii',"dt t)'~etc' me, dia'oo~lii:!l!t! Hundbnin t01l"!:fihl ev'@'iiHme,\~ dh~ tF~~ e· rii:W,Il\',e? pse tIC 1)l6S d€,g'jilill~l llJ'Quetiime te ma~ilngjuh!.ll' ,,(J,be Ie llg;iiirtlll'~ daIIU~!I, 'tbil~pl,~ZenM'e.s tiH'Uit e.JilU:El.vjeft ,d~le ,[1.0 k> ,tie dlOL 'tIe Vlcrt,ehln d1:irmnk, _ " d,'_ hili" ,~ k:I\Iil~" dih1ei'l:aqe' ,ShUl\ m,e' mu.ud[(m.

fS,~retk~t ~['iUiall'~~ li:ll'lJjem;;j~!!Iiil1! pa'mje mfl Uuudt~ i b'lc,goj:l!lc ,d;re,q_wsine tmU~ii!:

Wlgjc,tWor, d,iIIc klIU': nolt t~,g(1l m~"l!Jr:ill r.en.de 'ill;lte 'bebt\!;b :1~,ka1':letJ8.lt~ ttlJ:er,t.mel'li) (Ii!: P e~ tynll. te\t"Uu,j l!fI~ql: hum nje zem, p ~ku~1tuui'. C~1.fa,l 'l.":biB;jy 1}1'1'I n~iWMrte" 'q;e qcndt1Mt ipnJ f.-undut" neL Ul!R ~~'lbh~~ "'Il '[,ane,' om mmi~hk~'I:!~ C;i'>h I:Ijy qe ntlaU n ~i:rihl'll e Ze.mrre·. jilin

1\ ' :gjr.,mjl tek j,Q~ji;} l'esb~r Ii 'sa,j ',1i'\C .I'e I~ite'i knqo i'lhnm '~,Ut:Il, ,s~ fJ~,!lhim d,lru:! \'[illm~llt'i't~ jl1ajl jilin ,:tJJ.'fl hl 11l~ C'Ulil lUDI; ,re'!!" hi! W8r,UU1U' at lIfam t~ I",e:ll ~beBI~l" I!mrl" q;e llJornbrn,eU-n. itlbtlrimfd> lihe' 'IlJEW Jllliir t,~ ,1,j ,gut; tt!:~"~'e" ~s:bt d~; MlI'lllt. ,e :;mllU',i! jltHll".

e '. V,eril ~ht ~l,., t! P lll"(I!daH l!l(!lI'O cd,~. shill jQIIQJii'c U~ IJU '" HIl'-r~t!tln? '\ '(rl"!!'~ I"~hf .fIjy' qe it (Ibn (lh~ alikll ml iU.at :leo ~ z.jll'l~e' ~iu,W,,· lPli"e~1 1:Oli'e,~ ~ H~re~ i'j~lii{, eeil •• klli,te :dluune lin0 d,h:l~., 'i!I~ kC$l~ !~, ,~ ~hirn jlim{! h~ mo II·urr'eUi, t~ vc hi. " ndt qc'l~ knf!'ltt~'!Ih d~"Ibl!lil'iml' t '1,11[,1'h~,t'il' 'qc kaIlil ]!i e~ ty {I &1IIi~ l~l~ p:rcj tlom zl r,ltur.

Xuk ,j, tin, aj'lll' krJ1a ~'r~ 'Q'~ ilmth~IH'&e ithnj e ne tuzet t,clld" h~1..lI'l" r,:u!j ~ml''' ktl,~· 'J'i\~ . ~ kepu~ nj,~ Sh.! d,e~f: tnllluln mi , e lmlknlf. ~r ~t n 11'&1' klltl" ul"n o,llsr- 1:"j:,!)uj,IJ'" 'f,ril I;! it f1~'IIii'l my~!J~k kl!DI I I}hl h!J["e 111 !l~)"l'C~~ !'i~ dike' nUblh:!t ·LO h~l,kul" t e:wllit ii S'lnll,je knpttr. .. i~ ri l'lt 1 i':l.oum kaftW:ld.nt m' meHlI l~imL~ ~I)"l". ~ , lil)lllbel !Ii mj:dM, on "-'l.fI ~~nrutur' i ba H~' ,1'I,iltn ~n:iliilnhl h'l huntur,1l ~lN' j '1tt: ~iUl!" te I 'W,il:t Zori ]U~ f:81li 4 'I.' IIIlljoo'l H!' kc- 'I.: hI!', ~~, ~'Iil mit ~ 1](~ neap "h11l'~ ~~ I~ ! um·

I!!!I

-

lied,s; ~;~U· db'~ ~vd,e'knr ]I I Ut q,ilu,,~j \'f1'd dill' te U:gl·j,IHll't,~ q. ~ ~t! e.k:oujll. ~sne ~llj,~ 11~" U nl;'jeU p.n:

Q'll'~Wi ~1in·~unJl"., PIl,SllBlj W h~ .. lliko:Hja gej

II ~1i4' ~lQ[l,be"~_I<Ii ,('HI(l' '~,(l; h~~~de.'I!\Qjn,jl!l. .;'It.f' IHI ,,;,jnruin ~e rill kllf~BbwlJle., .DC \'~D' q W' \"1'I3j ,~b 1le7.\i·atlDSeU1Sil gj _.r:pri filII] 'ij Z',o;~'i klilqe, ~t~~m~Il'il'lUIInnll !I j!ill.,,~Ii';in ~i:u\ s1JUUl ~,c ,·,mjtJlu·.n 0 e

bot, p~nt m1tUeu,wj,ilm 11 . t, 11~llI!ar.

1\.:Il~ m~;; lJIl,gir me qj.ulfe nl~ dill! j ~~a .'1. i~ IiIJ'TI'j:~:D:',ilt Jt~k '!I'Il'Ilr.:i ~j ,dihef .:e:~lI:J.'e mo m,IlS u:bl':ii ... hl£,akef81'Q II~m bj iii ~ e 1lII1:m~e, !l:!:f1q~ ,hulU ,e ht d_ 1:11' ~,e \,~~lilIjl ~CI· t'!·I'Ii~. ,i~"~ ,sb ,'N i:'" q _ - ~ . jl j;l!um l l~j dh 'Ii! :~¢.1I'.Oj ne billite s.i h~li'e t~ In(l~t'lll'iit q pel'!!'l"-EOjn ~~'iilj).lb;.l pillilt :Ke ... ~m., n~o:, ngl tk0 l.'Oh - Un ~Qlli1lJn!} Ildum,the, mas nt~j s.']_ldtJlt::e

1U'ij' Dl!ldllkimcve' ku ,<phr.m ,In t iii • ke ,] t;1' ~I!I' tellil{l;jlno~ nl~1!!' t,<n " I"ll j l!,nill!Ilb~me.'iilbm~" mO$,um.t iljl ~T-aJi!'r~ , ' ~Drn jQt. ,engjcUof' •• wwk t-r''',:;08 j kiltlq li.0iiij~, fl IIic'III},;tre,l\b j,tll~n enJ q '~'!l!I)~SlilHl me' tJi'lb~ hl rl'i,jl UrJS t) ~,I!EO - k,e'hl b I)~, l!l~ l\leti;' ,j'ot t 'hknr l" ,; 11 I ~~1inQIIi"' J)l blOndl~ I!'WI. e ~IIIil' Oi 1 te;i ~ • ~b~u i1f~w~e' fe' hlJ~i,a:el'i~ 'qfl kul' Tina iatin ~'!]i te . h('koji r~Iil'l' . G' i~8~n fie lW" af· JIlflil':i.d.· ko UmWil'liilhl·· lUi!" k rit,OOlli, etsr~; ,Gilh Lu'kllll!',ji~ jot,ll' en jifC]. ~Ol' me prri~n gjieJ.' n~ 'III.~U.

8'l n ",rJ'ilgjill j, tlil~ ·mtU n ~ je' "e .-.lillklli~u~t~U',il PCl' aj ~n'im ].mq tl! pn Ule ~ ~de k.'llImlll',!!'tl nj~ lI!l,em~v 'e ku Uq,nr

L1,h ,,, fll1l 'faillm' T' i 11' r"j, 'li]e j'lfIl~e t

. bryn ~ ;"l1li ' tt" t.e'lldl'.,!!'l~ Sil nj,l! .ldm~<lmJl ]'11.'1' TIl n" III kCf'(l,bHI1i" ~fe r-~ f'1'". a~qhnll'(jl' ~~U!yr,~ pM d!llemk~ (II" kfl' l • hunt me' muodoft fler ty ... -j nl'Tgj ~din j It'

j ,~r va11!! T k~ kc1 T'~' 11 .4 milrimilfl

'h)'n~ ,si njt!' nllWkan Ill' del" h u.j '.1

tUu' zj'9, P('1" ,. di ~t.·nr Iii: j . l" qr"- ("

l~~uln \'l.mn PCI" yll,", 6 ht fled, U fl1"t' q ~mi zQilri~~Nr.

Ii,"" i'" 'oIDc. IU nl/lrn "'--; Ilj~ Ul8~ i:t.

eo dJlshilm. r ,11". ~f11, '. d .. hiM'~n e'Z{,'lllrlre ~ ~'l"I'lIn~'~. ~ ~ k r .ii~:FIt,·r1l, jfl'l 1"n~jQ]-

(I r ouk ~Il!i~ut ~;e, U~!IItllil _peT >I>~pc:r'ml~1) 'bo,r I 11" el\'ude d:I~Q~;C Pill: :mesh.rt'il filBr k l'''fugr'dl:li 1.ur,ine C nJ diaU ici~~ esnt _ li pt'J" 'tJ!' b~ ~krif~kQ:j ,81W ~e kiJ ~(l 1 ne k r,f' jl:lic 0 b()~1&d U pile ,q,I~.~

ri IU'.

n knrjl!l. tenth!, ClIIL! mODbcUY'e,r 'mi be Jl!l 'q,I~U.! pluujia. jQ' t.e ,j],trok· .

dh Il'init urwe . ..nlm'e ~',ek;(1:,t QQn.. t he lc~ii ibn[{m,' ibojlf.l.o¥i!l."i, il" do, e II be~cu re zug:r-disura. ne

n-==c.,..,on Pil:llke.;;

. (In apllI ~e:r.n jaJ~ h~'!I' ,Fit lei per. f

.. 1£;)10 bUf!ut, hile[l:b? 'i arDfirLJ~le

im p~I" Ie' ~9JWi mHU" ht:ud:rat ~Q,"a ue

Ut8~ te 1il;~1ruU; qn ke;;;nmfJr.' niaho: Q.i~ j,ete p10t d! frilm,,<:h ~ 9pO t~IIlC kill! 1fl]J' illn Ih ,t:I'l~ll.mm ~'1i'~t~ik P'1i.'1' fV1iU~ dykic' nd_hnma:r'Q: 'kQitQ .~m!~~ e ~'e-51~ 8tje flU j~-

a dh~ dial r~1l '111~ i"Jl:Mo.:: dl'lii!t)lu;:u~ plll'

t'I(I,~odj, U nlluUn b lrC'silloo qo: kaq,,,

"flfllirni!i!_ht dh I) In~ h~:r JIl~~P dJbt'

sillumper j"t dJ,": 1 U:Q 'h'l ~J!lr~\\' kuUn r I i·u d~ ltlililil~e ,1n!V nj,(l p~lk i'J1' a "'11 kj' nuk in m,H. •• dot. ,uk. lILl1~. m ~ Db e: ohe'l ti",~ h~ bC'blii'sb :sbkak~blr,1'

r nje' -;tiLile ~llfJJe ~ l'.eph~' dltl io.fl'iII'~HI.·

J" • D k. nnkm 11 b 50he,~ qe {im~ ·tie In) be h !'lbknklC ~'FC '1It'1i' ~!lj~ h)"iUh;r \{p~r1- tn t'e llt"~ do h: llld,i -kin, kenbBc k{'[l· 1 l'!'<. 111.~ .1,0 I, nnl11 \o,jn ,ahl1 b'Deq' b' .llbns'lu~ ~h qp-nimc eh~1'I kil' im~n~11,i'.

~ P:rl,~nu nit' unmu ~i I) 'fl'i? ,.j, 11. ~

RAD'HUA, E NDIH'ME

'T--::-AR·····c 'E' V""E'

. -_ oJ' ',', I,t

, ,,' , - -- :"

Qfl NDIHMUAN PER FYTYREN E MBR,ETE RESHES.

iMmDlla~B'ORO. Mus:.

S~III,(;a

A,~u~"'>'" '~mI'liO;O '~jf'fl

1Iij'!Io!.llJ1j .-::rJ" .... - jllj,l .' .J II' U ;!j • !!. II' .'" n i\ I., • I! II n '!!"iitil

OINOnf:A'T'I" 'Obi,o.

'G~Q\l'll!r" ~lloIr1' 'II • " .... " ••••• '" ,. " , •••

S,AMERS 'W'O,ltTH.N. -g., K.os,t 11... U',lffI.'OS •• , ••••• _ " ••••• __ ~ ~f:tlIJfi K. OAI"e'~ Ii •.. , .•• '" ... _ .• ' .. "l'c,[tn K. Ogr 'u~ .. '" " ••.•• , '" .. '" '. ~ ~'flttUlUI)lra K. 101, J~ rleu~ 'l!'. 11 ;!! I '" Ii ! l!I .I! .. ~

R. Vi(tBK illITT.,

t~,c~~e ~r,l)chio(li '" " .•• , •

'h~n KiilfB m:netn •• ,.' •. _ •• ; " • '" "

Louis ZQ'·~ldw •• , ..• , .. ' , , ..

1'IF alliq 11)~lli .

t'l1.1dU, }'TD, 'be i',j ,,' • • • ,

.:Ui, ["""~o\,!Um ) .iig:ol A ,JiilJ i

I'".:. b~e'Wb i ,Jlllr~ ~!II II 'I! ~ 'fI iI- iii Ii m iii ... ~, .. '"' ~ •

Jil<jjltl;8Jq lEI a~'i ' . - •. , a, ••• " .,

U:llI~1lI i l"~p u~hOli~~d .. __ ..•... " •. "

~ - . '11_.- • !I.'

. ,Ii .;;~f1 ~ Il IIJ 1R.1 ... ~~ ~., •• ~ •••• ! ~ ! II !II ~I \!. = ., = =

rc:~rawl Dilm i Wi .....•• ", ••• " •• '. '.

.I\' D", ~ l~lIll)JI,t,oT!!"lr-t ••• IIJ ,. '" ., m II !II ~ III 'I; II- .. ~ ~ ~ It

U, n-j h 1\mI!t, H· j •• , ••••• ,." ••• , Noti I1'nq r; pi .••. " .. ,. .• ',., •.••••

AJ1dr"~ N.i'I II! ••••• '" .

v 81 :,:jl. N,~II. h,I" ,.." , ".

~~8~I.i Gjino, ., '" _ , , , , • '" ...

~ ~- l"itlili NnM ~ - . , ,. ,. .. " . " " , " ..,

Nj~' ~,u~'t~bl~ de." ,. ,. ,. .' • ,. .

,It'll'~'~ I,I! U' '" ,. ," "

K.NI'l'\kl~I'IU"k,~' ••.• " ••••••• " , • •• , KUl'ltlllu~~' ,. ••.••••• ,. •. , .. " .... ,"

irhrahim Niik!ll,li1e.a ••••• ~."" "

W( !!-Ii ml tl'a II~ Iilr ~1l1!t8]1i "I ~ ~ ~ ~ ~". 12:-

11 'lI'lti:..:hl Qc,m~d Niflk, ~i ,. '" .....

MlL:W.A.1J:eE~, WIS,.

~'[liI.'I(f\I" !i. Na'" iu ,1ii:'iI1"lh~ ~ •• t~ru~·.iil'lik

'" .. ., .. . . .. . . . • . . •. ::!,j'

Wui:.;1 Pii II~I; 1,],

"trllilmill ,". ~. ,amnnU",i!li "." ':!~

Sta\'~'o~'rrtjUI1 "" _ . . . . .. .• ':?5

IJIlJkDlD LDRk" ,.."." '" •..•• " ]II!J

y,'l!Iuj ,fil:l''ikJ •.•.•••. ';" . , .•.. , "" 11"1

Jr.~E1I"1iI ,A,. [[1'I1.6Ii'jilfi •.••• '" •• , ,. ••• " ..... ;._, !j

:S~ .I~ rJS' ~"dlu~ *~ 111 '. ~ ~ ~ " 'I' ~ .. '" '" , i' !I • ~ ~ S

n~H'rh~~, IIO~p'lai .. " , •. ".,"" , ~~,

.J ;l'tHl")i .. t ~\'('rn;;, •. " ., .. " . • .. .. . .. ::!!;

Z{mjJil Sri!\rl!n~ .... ""." ""."" .•... 2[1,

_\u!Tlrp,,\r St'PI.'"'ii!J)S· , , • III .. ! .," tI III ... _, II ., ., ~ ~

n;"lIkal, I"~, }'1~~:, •...•.............. 13

E'tillil Uotoll'a ••.•••••..... ". • • • • . ..• 1,5

,~'[I,~da Ho~IiIt~~!,I. " ., .. ". ~ [ra,

'FoI1iUI:Q< Ii'fi;h~~'sQ ",,,,,,,,,,,,, . ., , •.••.• ,,,,. ru,i,

."11'11:11:1 ir. P'o,l,euq,1 ••• , •••• 0 o. o ••••• " '~I),

'~'l'ijl"'iiI ~(;O" h~ .. "..,' ,.. 11,\

~\Jli),i'l 'If Ci!':I;~ml " ' ••••• ,. •• , • •• 10,

.\11l'1'1I111l1J .J DlUS, " •• "., •• " .•••••••• ".. 111'

l,tlk~ijls' )I[us,ta:f;ij ..•• ".,,,.......... m 0

.. 0'·

f!K"J~('llnall \""1 ,~iIj. It~, '"" ~ ,., I- !II .to i'" ~ iF II; ,; If, " ,. ~ , •• i

~. 11111.1 sb ri,(lait'l:~lj '., .' .• " • . • •• ....~ I1lI

Frona ~~ '~d1:' I:~ II ~uii • I •• , , • • • ••• mo

;I:l~':ra. ~f~t u£.;!' .. ~, 'II !' !II ~, ~ ~ .... ~ • .., III II' ' .' II -It,

R~VQ ,~{ Bf:lII,e,l~i]· , • , ,. • • .. •.. • 0 '.

J\.nR,qtn~ l\:::um , ,.' ...• ' •...

#\"Il'l,if,(!j~ Nl:ium ~ .

-s il-kr,iiJ~ " '. ~,~if' "' .•• ' I" .

,00J SoU 'V. [lif,o '" '. '" '"

Ai don K. mJil,u _ ••. ", •

!1'~,3111,@ K. K I,klii • '" '" '" • '"~, '" ••• '" • '" •• ., ". IC'iI'QJ!'u;re' KQul\I,mi •. '. , .. '" '" '" '" , •••• ' ...

K(I (l~l:IiI "Toniirz:w , ,," •• ., .. " ... "

'\ III dQ'IIIJP~'r~~ .. " '" • • .. .." .••

~rJ. .fo il(N"~'ssh~ .,. ,. , , .. , .••. ", ...•.• '. U)I Q~'I~ ''rIii'lo1hd~llt •.. ,."' ••.. "' •. "' • • • •. )it

Z"l!~r' U3!\li.m .. : _ •.....

ii

1·,,1. • .I:I~ K01'i II W • ' •• ' •• " •••• 0 •• '. • • • • ... :1:>

UD wm'd1. MINN ..

;'j;ok )l1.nS!:rl ~ • • • • • .. • •• _ ~

IUj:iI~~u:f! K. ~i~o •• " •. " •• '" "' "' • " •• '" ~Q

i_J! rqnd'rw [I ,..8lilill fjII ~., Ii ~, ~ I m' .. ~ !!o I .. ~ ... '"' iI. ~ ... iI

\',{' 11 'K I'~!tt OiU u ••• ,. • "' • •• 'ru 'l

.B 2~IDI HdI'm ~\lliU , ..

W 'ilU"Ll ,LIlt. Bld'li:' 'I' "" ••.••• ""'" ,,

'~j Ir. K'i l~ll11_I'It'rlr 1'''. f'.,;t";t, ... II io" + f' ~ iI I'll

,'" lil.ujel alnl " . , . " .. "' .

\1', N' WlLll.lIl " ,.

~ ~'iIUl 'i KiI' ti p~1 1iU •• ~ • ~ i m • ~ i • r ~ iI Ii. 2':;

':j- kll' ;.:. ~El'lkriJJ .•.. " .

{hwlr~il X. Um,kl:",a ., .

I{'dii,"l 'i~'O'~" illlifii _ ••••••

J\:(j;~ ~T~iJI: ""'" .. : .• "."" •..•. ,. ,: ..•

~'{rIlrUU Hl.'~ to l' 'II! • I " , '" ~ , ... I "II' 'I ~ "fl !I' .:r;

~mm'!!In ~,UrI m " " ,. " ••• " , , ' ... " 1 I

'e. U I I'tl~ih'~ ... "" , ..... ""., "'" " •. , Uj;

~h·,JfOi I l1Jaudt'. "." "" •.. '" • , , .. . .. . :!

~ .l1lijl,j Tl1~IIiII~jr,'~ ••••• " •• ,,""' '" .

"jl"G!ldil J,llqim, .•• , !..... l:.

~~'~llkU It"Muu' .. " _ .. .. • ~~'

~ikolnru n. U~dpjjl" ".... :ItO

IG,~ ~~~' ,... 'f _ Bul;r:m' " , , _ ".. ~ 0

'(.L~OU Noilurn .•. " " _ •••.•. '26

Ii: [~111'1I~r' man 2,1'

~Ia"'[lir :-Jal! ,i,k" .............•... 2:i

',I'u,,'i is·;, IN I!U~"llji ", •• , •••••••••••• .~Wie~~ t V ~lIsiru ., ..• ~. __ , , ...• ' •.•. ' •••• If.n·,~'lllriit K. J,ID::,~" ••.••••• ,',., •.•

\r j;jJ,~~i,l It. P~iI'hk~m~ilH. •••. , , , , , , • , ...•

Kr[hlQj Pi bkipi'll , , ..

"II ih ] 'rh, rfi'U~ ",' J • '" , ..

./}!':

iIittIl"ll

.N~nfJKJ ,MASS,.

\~eU S, BI~jlil,&:;"Hi'C,~i .; •. ,', '" • • .. • .:r

!\:~ ~i: nl.c{ll~i .'.'" , .. , .. , 91::;

1[~gIIJ i ~t 1m nl~~, ~ ~ '" ~'" m ~ iii ft oil ,Id; iii ,. ~ .il ~,~ L~;51 "'hlMI~~~ioj·~,~,q TlwsMI ~iJ iQa .. ' ~ ~. ~ ~, ~ ~ ~ ~, '" ~ II~' ~I'~I l[}uU .It ~8 k~ L'liluS'i1- ""', •• ".. ~5 _1\,I'nkst n I,,; i, Q19J1 n ''I! t ! •• eO' •••• ,.,.,., 2'~

t ·lh·C!I(,~nlli l~il! l~\~ • '" •• ,. IIJ •• , ••• , tI ••• " ., .,.' :"!r"

lJilti lhJlUiril ••. ,. , , 2~

\r'nf\'k!i.1l,,'1r1..fl,t lItll""1I6"'III'lllil;.'.' ••••••• !! 2'~

W hulltlll,. I ·,H,ru~I,· ••• ;..:............... 3S

'GlBq"i, eko, I. 'II If' '" I. '" ,JI •• 'I! ! • '!! 'I! • r!! ! ~ •• ,!! 2;; r, rn~, 'QI[IlUO .• ,',," '" '" ., .• • • • • • • • • • .. • •• '24 Uhlllli'~ Ii I" Iri k:,~ • _ .. • • .. .. • • .. .. .. • .. • .. .• .... '2'0

,.f '~"IWW n~llU ••••.. _,. , •••• , • • • • • •. 'm.ii,

'K;'Il)C'liU) 'f l~\ l'kmJ i " ,. 1<3,

Xn, hi U'l'li~anl , , ••..•• "'. 1.;,

~i Sit KI Uo, 0 •• '. , ,. • ••••••••••••• , I;)

"r~IOl!lm Ktis*,u ,. ,.' , l,i

n III. nllu'gld 'I' ,' ,. ,,, .. ,' 10

;'\l'i""i "Ir'l~ rOlli',a • '" • " ••• , • '" ••••••••• , o. lill

~'~illll j,l,rli '$im on •• ., '" .. • . .. .. . .. •. 1l

'1/"1iI i 1I~li ,:\,II.'lIIms, ., , , ".. U~

'iI-~!I~I~~ I 'blllll.;bum a •••••• ,........... ]to

1~.I,;::;n~b~ :lIir uu~, " .. 0 • .. • • • U~I

N<lHnn Uer;fliIfDI •• ., ••• , •• " •••••••• ,. ~n

1I",7.l!"iilr'm ,.".,..... tlJl

In I'll W I ~'II 111 10

JJ:J~m,8Inl 1:=liIk!, ", ••• " •• , '" 1*,

I J'! !~~ lei 'jru'l"'~ " ........ ,.,,',. _ 0 0 •• • • • .1~n' 1'~t~li mm~ Shkdt,~ ".",.'., .. "., .•• ". '" 1 Q i(j,~w r~U ~.. PI~,mh ." •••• ' ..•.••.. ,. 1 1

10

..

"~

~(l'il'ta,q lJid'/t ., "..... 1!J

lJ.'ilil' LI,a7., • " , ,. '. • • • • .• • . .• 1

110 {t'iloi_o •••• '" ••• ' ••••••••••• ,'.. IQ

U

SII,ilt' ,-\UdOll ~i[lI'f·O •••• " '" •••••• " " "

lIliil~i ,\'j K,ri~ ~ " , '" , .

I' • It. Lfl!:;tm',j ••.• " " ,.... W1iI

n-, 11.0

"\ IHill~ ~~U .... ". .." .. , _ " • , " ....... " , " _

II'. :Uall~ni " .. ,'.' .. ", . ,

.Un'~~ I'Imn '~·~'~'k'lIdo,.~, ,.,.,..... ~I.~

'\',I:JIIJ~j ,i :U~II I ,. , " ... "' .. ". .1

,.flJ)r 'jj, KflH , .. _ ....•. " " . .. :l,

n·", :U. 'f"1i Vili , ••••• "'... 11

'Tlluldih,' . t{\I~~UII' lojj.,., ~ ... I •• t ~ I! ~. il

~8 t'ii n~hn,i!i1a •• , ...• ~ ••.•...•..•.

-, .• "- ",:<1-,," '

,:::i(I'.,w~ w l!i~mnC'~ " ••• " ••• , •• :. ~ " • ; ..

NR. i So.~iir "' ....... '!o "l ,,,,, •• , ","';.1 iii "' " rfI ill 110 iii iI!

.K (1,;;00 Iff IUI'j;:' Ui • '" '" •• ' ...... ".' ,' •• , ••. '

lfU~ .Kri sto ..... Nm'l,- n,ijj~1.li ooe]

Cl'~lllr,i P'OU,!)

birJil:kn

. ' '" 1I'!I1 10;;; .. :!. t=., ... '!I iI;l1 II .. ~ III '" 'I'

N j~ :s.h~ti'IfI' Ug'I~ :U ~~i a ..... , ••• , "'" •• , ~

Kris'to '][0I'09\: i '". ,. , .. , .. , . '" ... ,." ." ,. Ra.madHn ~Jo~U!!I "., ••.• ,"", .. '" ,. , Ito ''T:r;fl.j~'h{' .,",: •••• , •••. , ..• '" '" '"

N:. GjilliIWll",i, DfJlfllUUI,. : ••• ~' • • • • a • • • • ~"'i II!,::lZ,:!lt' H:mJil,b "e~ ••• ,., .. ' •• ;, ••. " • • . .11

.»:

:PlHILADJ:l,LPmA" P/L,

V fl ,iI BQ,gm~l' " .....•..... , , •. '2$

Denis Pi~~w ." " .. 1' •• , , •.•• 25

[jit ;\I'ruc",i ...• "."........ .,., .. ,," 110

'T'hBlll1li& V,p ho ••••••. , .'" • " '" '" • " ".. • . 5,

St:1\'fe :~('mannlw " •. , ..... ' ••.. " .•• ,. '2· i..iln~nrrll1!shbm ~ .•• " ' •• , . , ••..... " •. 5 Krli ~t,(,) 1)11:e.d:~dlii ."..,"".. ••• ,.,.... n

li:I. ""'.'II."ir •• ~"'II"I"I!!'""""'.'

Ma Inb~ Sil~ld rn"~ "" .•• '" ••.• , '" . '" '" ., ." 10,

.f an il illod .,., ....•........•. ,.. ;'i

'''(I s1i 81'1,j ll.o"(hiiu .", •• " " ;;I'

'lIWhnl (l'fI,"IW .,' '" .. • .. " " , • • •• '2-

~·.iI,~i) l'[el'llhrIU i .. " , ,," 21'1,

NJkoUIli Op~~ilgar,i .......•..... ".,.. :!.'1 'Tbim[ HOIll~hr,. .,"" ' ...... " ... " •• , " ". 1.0 ',r cll~ 0:", Puka ~ ~I 'I' ~, ", .~ n '" '" + II! .. '" '" "" 'I'" 2'G

(~j:c t'~j Sh~'~ ~ ". f. " f, , •••.• , " f. f' '10

rN1B;)tt~1 ElJid'II''I"'Aru '" ~ • (I! 'I! >Ii lI! Ii ~ , •• ! •• ! ". 121

'IT,!J:ngj,~11 \. Lu1j1l ••• "'" •• " .. , •.•..• , • Dhhll iltd ,fU~a Uli;l,~l~ ."" •• ".",, ••••••

K. 'Guxhunmua! .•. , .... " ... , .•.. ,.

\7',;tlilgje,1 Z!liW,l'l •. f •••• ".,.". _ , •• , ••

l~IM l'\(!l C!le~h " " , .

]) I· "",,

"" -'''<SJI~JU .. "" ••.• ,," _ .... " • " • " " ••••

"Yf'W Ill!;;, UI' ." '. '. ,. . • " .' . _ . . ..... " ... ,

Dhir.1L nl~,i(!llHmH.ni ..••...••.. ,f, . , .•

J~ 1aunbi :K,:j];l"H ~m ", .

='llili .. d bku " •. , f' •• " " ••••••••••

,J. ni KIlII~,~:lllil " '" " .

Krnr6~O 1"J,~ 'l.'i11U:or: II i "" " " ,.

TJlnzj,j " X~l kn ..... ,.". , ..• " .... , ..

)nml'ldhi Und. i'i'\~~i'iJl ." .. ; ••• " 0 • •• ~.,

V m!i. .. ~II, CUIlJ'It'a,IUu .. f •••• " • " •• , • ' " ... " ] U

I.ili 'irll· '::U'i'!':lfu .... _ .•... __ .... _ .' . " R"ClIlRt,:mdiu KQS.1Uni '''" .•••••••• ".

A ~IIli,~bl<; ~"I"M' •••••• "" ••• ,'''"."... ;;i \",~n III Ullrl'~ ."." .• "" ..... " •...• " ". i1

"'~n l'. Pn;",I~ 0"." •••• , ••• ' ••••• ,,,., ::!~, Lilp~ ra,~1!J,tj~ ••• " •• '.".".""." .. ,,,.. Z" llIiil:llIl LIIIX!! •...... " ......••. , ' .• , 10 Q'\ilmoi n~~mit ." ...•... "" •. "...... ]', 'ir'oilt em ~$ k~ll' , ..••• " ... "."" .. " .. "... 0'

T,"t~k 1~~[1,iJlIn _, .....• "" ""

.l

.~

p ,

.J.~1I1Ik 1;I"®ik,~,tl u;~ ... ,., ~ ~., • " .' .' " .' • " " .' •• ~ till

.Maiif N. nrQl'i!I!i'!!"8! •• ,. "." • " ... ".' • , .,. tr,

Q. ni Hi .. ~tl 'r,~ •. "" '" .•• ._ •.• ". " " I lll~"l'itarOi B,(!t"~t~ ••••... r .. , ... , ... " ;; 1~~~'1Ii n.mi!l''1r·!~ •• """ .• ,,.... lUI

. f l1nllkl.A.bmc' •• ' " ., • " " .. E." • " • • • • .. • ,

BBlSTOL~ 'TElNlf"

'T~&Il' d II' :. :Iu Ih1lli , .•.• ,. _ .•... ; . ... 25 TbJB~l1~, ~fL\r.a ., ••. i , •• 'i ~ ." ! ., lilli, ~ ., •• ' • i! i 25

S~~~1Ir .• \,I!c.~ ."".'." ~ • '" " .• " • • •• 25

Ulilj" 11~. luo ..• " ". '" " ••••• ,. 'lUll

B.ATTLB, oltBEKi MlQ:H.

\.1 W~ H~~ty.~ '..EllJI'I 9in~ •. " ' •.... " ..• " ." :2;"

PEAB'ODYII MASS, ..

;{,ha, t'lll!' l\r!!lflU "'"., '" " ... , " '" .... " " .. OJ

(:,u~.i, P~~~f~:,i ."."" •• ,II ., " '" " " " " " •• " 1

Haf,ltilll DLbnic~ " •.•.. , , , .•.. " ... , •.. 1.0

BIl:lDIG~P,Olir.T I' 'OiONN.

K ~·;!'i.t D~u.o'N;·a ~.tl .. 'II • ~ !Ii '!I ~ '!I '!' ~, Ij, '" III!" .. '" Ii, 12:61

lU.uI11:Q Drcllimol',:l •••.••.•••. " .•.•••• ,., 2S Xiko~,£I A(11l1PlI!i •••.••••• "" •.•• ,.". 23

~'~qw V, JR"~l bOQi •......•.•••. "...... 2'" AUllon pf'~r~ii; ..••.. ' " •..• " " " " " • ". 2,i,

.MA.YN,ARD" MA..lJI.

...... i, •• ~ '. ~ ~ • =' I ;0, ~ ,., • I •• ' , •

Zun.i ~ 'f8i l1li' 11'\ T\h<l •••••••••••.•

SOnil 'f. KU~l ••• " .. " •• ' ...... " •. , " " "

t UI

W ANATAIt U~l)"

P' ~rJ'l,q G. 11.mWJ.i'i,htw , .• , •• ,......... 2.1 S ,. .. 1111 11 .. \.di:IDlll nHiish 'i ..•..•...• ,,". '25,

'CL,E,WLA:ND',OllU!O.

"-",U 'JiItl!l'll m.mw ... , •••••••.••••• ,,,.. ,~-

\~'i'n r~~::'!iI .....................•. 2~l

Ii![ ('II~~ \"'~:I..'" i I ••••• , •• """ "".... 2'5,

.,\JI8;I r01!illUI "" .•• ""."" , ..

tuf RI"n"'O~' hll ••••• " ••••••••••• ". 0

• \ 111:,i~' '~mL~ •••. " ••••..•..• " • " " . " .

.Ii ~ "!'tJ.i>i .... "".""." •. "." •••• "" .. ~~

l'l:lilJo,i fr\"ril!ii,EQ "ir III ... " •••• it !I " " !! Ii " • I " .)

BACOt ME.

~mxrui ~hllll~II'i!I' .

lSII. Uili!J u:11 . , ...••••.•. " •• " " • ,. " " :ll'dl~q:\. )!)lfl b~wl\i ,." .. " •.••.. , ..... " ... ,

Jir'R'S~ Jll1I:chfi ••.•.. ,., •.......... " ,\:\.MtJ' '~hmlllii , ••.. " .• """ ...•. ",, .•

~~ch, J U~~" ".".,."."."" " ••

[~18111~ fJJii~\lrn " •• ,.".,,", •• , .•• ' ••• , •• "

~:fihmi J.n;r. I •••• _ ••••••••••.•.••••

t\~bll. ~ ~ino ... "., ...•. " .•. , .. ,.,.

~jn~~ r ,ibntllrw " ....... '" '" ... " ... ".

:1:" ~n W" D.r~ 'U .. ".""""" ..•. "" .••. ,,.

r,ift Hm;;~1l'It ••• , •••••••• ,.,." •••

n~'m('u~ Qul_~~unalli "" •. " , 0

nil )lJ\~W )](111",1'1 ~ , ••••• " •••••••• "." ••

.......... , iii • I " ~ jj iii WI

..

2,JI

:i\lJd III ~""U'!bq; •.•.•.•••••• '" " '"

I'"awl H~ln~~1i ' " ,. " ' " " ,

Abidi 1\ '-"·~lll".1rillip ••••• ~ ••••••• , •. , ••

[In'!;'l; E ,'['kip -, , .. ''If " •• '. , .' •• ~. ""

~JQin' Batskll! ,," 0.' ••• " .. ";. " " " " •

. ~

1 ]

:l

DgIIANJtlS,~LI" (l'GHt.

P3~da: IQOn :\1. P·Qls«l'noQi

l"'i,u~li t,j D; li"», ~ m~'m!;lt Q8'm ..... ~ s. ••••• £J:CIlj~l.n·tr. li.:~~~~toya .•..••• ~ .. ~. ",'

TOBON!"O. ClIANAD'A.

.J. J~n-limiJ 1'; 't iII-J'ti: ... ~ ... M I. ,~ ::- II! 'Ii iii '! .... 1~~111 Ii .. Ii ,Ii" ~;"~

LuI' lli.II~lIl1 l .• ~.""."........ • •. '" '~~

lUi 1. i lilt

Hiexh _I~ :.:~Hi~ll]f ••••• ,. •••.••.•• ,,: •••• nib.ri E'''l'~m ...•...• , ..... - .. :~ , '.' ..

~',j ~ • ,~~h. ~jilr " .. "" •• " ••••••

Qenarn ":;ttHl "'''''''''''~'~IIi~''''lIir~~!II'.~'II"'''1ii Tllt.j·m: ~dna •... " .... " •.. ,.... ." •• '['1....,. 'I !l' ,"_ Q.'_. '\""~l"',

~~ U..., ~1El£" 1m. • I< + 'II ! '"' ! • ~ •• , •• , '"' n' 'iii ii, .' ... i

Xtl~''''I,iI, '~~!il!l~ " •........• , •.••• ,,"

. 'hi II n bmilt , "'.

IJrfldrr E~~lll1ii/ ,. '. ~ . ,. " ••••. , "

"'Dr' k. ll",'r;hrZIli , •• ,. " , •. , .•••• '. , " " . " " " •. HI mad.. ~th~'jlnlu.. . .•.•.•• " ..... "" •••

rnhni B jmm " •.. ,.,. __ ..

R .... 'ful ~~H h'l'jl!ulrlu ". 'I .' " • ., ••• " " , •••• "

libiin llyrt~:ill:ll .. "" ••. ", •.. , , ..

n.'tJl W.;m USSiUl1 " ••• " •• " ••••••• RI:lIPD.II,lllf1h 1kqh' """ ... "",, .. ,,",," _ . , • ~·iR:ilri.r ~ ilf.dejJ1irl n,n If' M II ~ '!' M "I '" iI III II! !Ii ~ III I!, It! "

mlJoEilP ,,~. ,. ,. If' ~ ,. I. 'II .. iii I iii 'Ii I! !! III .. ! 11y.se.n ..... , •.•• , , .• , •. , .•...•.

':{~.,:lo·'ii.Jl'w ~m ants ...",...."...".....

lL1lmJi, A.jdin _ .•.. _ "

J~'l:;jimnl .h1i;dl~l,r "' ••• " 0 •• , , • " • ~ , , •••

~,'h!'IlJ!'wru'~ .• \m,~m .• •••• "." •• " " .. "

~'eIl'I!~ R~M:he,P " .. , ••• " " • , • , " , ...• ,. '.

}1,'laWiq :!'::-br lin , " .

.n,aqW 'S!:, l11won •• " " " ••••

IIs;m~U )h~~.a .""""., ~ ••• " :"." '2!i

N: 'WIIII, Dau " ••.• " •••........ " " " , "

J,

lU

1, .

![y~ ~ 'I f::ns!Wn . ~ ~ ~ I ., ~ II II II II II .. ~I ~, .. iI- of' ;t! iI I .1

Ib"''',h!'JIlI. ;ll~llrul' ."" .• "" " " '" i 01

1L.LlIW r' G,eil'~O "." '" _ .•• " •.••••

Um~,~ neul;~~' : .• ,.,."." .. " 'i

E~ im ~hw,1i!: "." .• ".,., .••....... ".. ~

,ldf..,l Dr R;fI!lull~!II:i •• ! •• !! ••• ,.., ti, ., ••• , " IJI

li>tnlflullillJ Rwlld' " ,,,. d

.! "

1. • 1

m .. ahnll 'T'1'I1dlll' •••••••••• ".".""."."" 'W~ ~~"',j:JD OrUb II! I! Iii <!! II '" It; I. II • II • " II " I •• i I. II ~ .J8~h(ll' J\':lllklllll;l ., ..............••

1J~IHlln m.br",hw~u ."" " •• "

nnr~ 1!l.lili1~1" •• ' •• " •. , " " " ' •• "

UL'm'r TJ W' .

11iDlll.'~1 Gil .l",~ J .• ,,, •• ' •••• " " •• " •• " " •

~l]lm F1d 111111 IilBrnill' ....••••.••....••.

:-s;~hri TlIl'lillL' .. " ..

SII nk )1[nS"~ .. ~n ."." "."". '" " •.

.)l' ~rrnJf,lm (j C.j)rt'.~,~, ••• """" •••• "" ••• " :'Ihmnl'>T .U ,[dillll ., ....••... "., ..•

1 ii

·

Istoria E Shqipetarevet Italis.

KRYE m, GHI.NI KASTRIOTI"

Pas vdekies e Skender: ..... Be~t hipi ne' t;:r'l~e t~:

Shqi£),er.is ;ibiid Ghini Kasttj,ot~. diihmuar:ngo Pr'lncru .~ ,Shq~perIs e P9shtinle A r,Eanit~ Ko:mneno, dl'i ish 8t~ i meQ\es GhinU.

'TQl\qJit kUi!" ~~'egj ij~e' vdekien e ,skender _, Beut. mu~rtin metepel' kllra,jQ" c ment![l!a.~ ae ar.~fhi kilJoa, dpk:e, ~e ntl1lr,re nn. Si fih,lIan "joe ushteri re mad~~e neD u r,dhe fwm~l1 e Vb,h-;L Yu 8uf p,ssl1a." Invn(lboj p'J"ape Shqj~ pedne.,

PI'i.ne~ Shgipeta,1' Gh.i~lKas bi,oU" 10 Uoit"rj:B1Illfwsh epot" 12 ';jei;e k;undrn ar.ro.ffik!ut po m:e 14&0 lda:u njle! ve:r·, ,ehrnl'rie ne m,BS te ,EnlQi:p~b\fle1;re<t, me ordhien e vdeli~ e ~,$h~t 'ro gnini P'rinee Ari~nUe Ii{omJ'iiueno i Him8fiC,S. Hiuur.rUet pa \\!d,e1de~ e l)rill~cjt 'br:re l~,tlke' de.sblll,inw b,uhl;ion'c-ll'lliin me vc,]I~ezerit te ShQ!iper~s e .SJ~pe:rme, E pe'r" ke~ ,shk:ate:. tl'lii rne .k~_I\'en:t ue; m.rJl, t~ t~n~i'! ene lku'lifen.t Iqlene ~hlJm:G I1G1fthade li:un:dr'a SbkodraYl~ne,. d!he oo~jN.'i~ lml0 Shqipeta.~~e te' ,Shqiperi e s~penu,e'. N,@' ke-te lu\~,enlsnnOg'ju8nln~i!!i,1!J,~~,1'I, ' . biMlhkimr I).

A.ju k,l1'o'ent ,!;teo hUMibIa e Sh(l!i.peri~ j'OI 'l.'01t.e'Ul aoQnl)~. jun te m.~ dlhm.llar me De ~u,tlte Vel1exer~t e ~.~'ie'. ,u ,ed!he i Iiiibkr,pniUn ar,ntlikut., kUMandatit T'm'}c Ylt}ssuf Fa,$h.'ES., dtllk~,e i thane ne ali l~ ~ Ie ·te· llh!'Q ne (~yte:ret., e vis, t ~. ·~'1,.e ... 8~a Qlbero~bin. .IIUI R~C .liufiftl!liU". Vbi,it"i YU!i:Ouf P)~,_ sha, kur mori ,~e-s'~ perch.llIdeu ICo ,Sruj:iIteta~c:vq~, u ke~'a~ e' u ~-e.z!l.tiatepel· • hUnH!'. oS'!!!' k)-r .hka~e je'pe,le' ir,a!)~i:n. p~' ~n~' r~tmil'Di" lu n~n.

Edhe' ',0 ",:,c;tle. ,il'fil' i lushoi at'l!! fryer-a qe ata i mipen. po ICilue m~' ~(lpre.:. pel!" tue IDC ken:m;J'lilr 'I:: mrnjel' me mm:re. e a; liIJ'tu bene' fataritin", e dhau'e' b 1E';l en. }f UMUW"" Plll!il!~i Mb]O(l'hbtl1~ U!!lihh.lt"jl~ 'Turb' '~h~ It S'fl1wi, '~o.oo ~lJiDldf'lli u8htei~s e Gh· n 1(81 d~i{ltil. -Gh ~n ~ h!ft;o,i tl'limel'iillhh! bruhk'ill me ush ·dfi •. pO, i:sbin ,:;hllm:e p~kle 'ed'~e anniku .kishe: tdc U!l'hte~'~ 'f' madhe:.

ra1J·~:1'l~p.. c ' hq~p~'1I'js~ Sipef'J1H!1 lml"sheJuHlI1'l.!lli veWle.

Pr.ej:

P. SARAVULI.

zeri'i:. e Shq_:i~rel'i8, Ie' posh.ti.miet i :18in.e ne d6l:.ere a l',rnikul ~ k upetu ,all se Br~ld ora e. fnn,tUt to :humbie.s e Shqi!pQns" mb~it~n. nj,e m.b~ed:hie neUiil ~ry,esi.n e Pr~nc~t, Ghi:n !t;lS .. triottt" per tue me ki3hUuar'. Ne mille' dl!lIien maneD m!on,e ,iII!,\}e ]1r:e'ta ka,edane ',<Ud j Sh~D Ql'be·b:rur oo~Idke:. 'fl~~me'.wri't K'ohl!~ e Marko - Shi~:itEUB l)Ia,lesi, Ilarlro l\1,g,dbj,aL, Icm illh"i zot ~ 50 £egl",a. Re: nmsilqe. IGj'Cl',ffj Mw~ l'·espiiaJ, Zakfil'W8 Gllopa" P,aolo Maulim1, ElUa MalHsi.t e G:ld~ n i DtIi'!Ila,,, e .shunt te~je'l'e., N ek;eshUe fl01)o~7g'j U9!n p~:r . '(l' Upu.r dihme l'Il;1?uIbUkes, Veflie.1lli.an,i!tj, pel' j'~ de~'gu.ar disn ,lIinj,e, tue Ole 8M;; u ~'r :11'1.0 It~rui., -per 'Me $l)lpet~ar nga s1(1,a,. '11111'10,.

R,~pubnka V,efl.C'~jlilne" ~e'rkhnet e 8bqipetar,ev:et ~ m'lin'i nllC' [)~dqim.e e dash u.r~ edhe i deil'go~ mja"fW anie. p,~ ~~II!' ~~HdtlHl.(rj p,o ng:aJ shkakCl' ~e ~e ~l\drJaJt"i_k"nga nW-Q~e,t Ii!' Shqipel'W2 csh'tc ('ofta' Turk,e" Aniet V@neziane nr~ku arru;}n ne Uuumi i ,::\nUvaf:'~t e shkuan lle Wi'mi1ini Shqjia\'oni~ qe kis:h pel" emer Pastyol'ich" ,em ilib nen sendii:mhll te Vene-zis. Xur IG!duii I\astrtoti m(lir~ laj n~e,t {i ,anie1. I'lfukc' rAIJIlDJide te a:f:NIne:tl'lililil' ~I~ ,I,WmMalil.e~ C' S\h.q~pe'1l'j'~ ktlD ~tl!Jan s~i ibin ne r,e-zi ke te lI:ul:dhll'. Po S,hq~p cfa:n~t ~nuk ki.sbin fdke' e Plentu8l1:t porme lratuf De aj'U lum!ane W P'astro\'ieh~t. AS'-nto u perh~!.ldhne' tere perge bashlke [peli te me ma re lUC' Yr'YM a~~mikllfl. ~:ie' ~at~ mj,epJb:ll'e edbe' Ie ~:li"I'ecShrnB (lUa D(Uhnu:ltllf1E) p,l'an in, e .s~~q)j,p~tar,eVteti ~et:n u b8~hk"an. tel'e f)'flr' m:! b.liIlSbke1 redhe fos:hnj~f\, p,].n:kpt Icdhe gtat, ~ven,ene nu!r.t, Ie Itel'le trwm.iilt rotu] tyt,e (21 Keshlu tel'e ba1ilhke me mar,1,\! nj,e U.'Y h !Ii luane shtO~ililtw nnllikun. 'TJiJllf\(jil rco ·iltit fUnhl l\~u~ kll~l~Wliln (],Cl in ki:iij:h ngjevi!'., d!he: ~e.a S!1illknb' i rtf' c:s,~ret;. Qt~lk .sbehji~1:1.! ~h_qipet8r,e~ ~i ~i[bce ligi,ftwka dhll dg:sm.(I\S kupe:thn ~ muftonesMn ne files ·te-vM'e. ku Uhi!' nje ttubelHn i madhe. Shqipetar,j!' rnuartin ch.asUn ,1'1 n. e ne ttl .shpet~[. t1Il!k • shkml\~' 1\fate.'llilil,e edhe ]ml~ le~~ llirui o,itaighin s]mn~(l ~Rl'k AW8 JlfrJU iku. ep,as shumc te pa J!!irr~tljmeaJii'~in, He Pa!5ttu\"[e11": Po kur siwkuan rlildhi mi n e n,l,er~jse !lhe'kuR' ~u shume u kisbjn numbUl" ne tu:~h~t;f;ni. Aniet e \7,-netL il!!Jh~D teFe nil! llman me me P!rUu' ShqbH~tarct.. K~b,b 'U ngal;kuBlli minniet. e ,G}lIini Urdh f'oi }l'~~·t,e DHlil'~ II.uUum c iqUis.

KRY'E, IV.,

FiERRANtl NO" ARAGONE,E.DHth, SHQIPE,TARET'..

.NI!! m.bl"Cit,orW8 (l Idy ,Si.qe]:h',e"Mbaretel}od • llfbret Fel'~ 'rallt~ lit~ J.U:'ngo,lit~ Pile: mbr~\ ]?ier'difi.9il'iri .kij.$l1:b.!l "rIIde.]l;lUf, Fe'rrandi rl'(j~e no~ Q.yteti P,aler'Dlco. GhiniK.aB~~oU, Jds.bUWua me. plli.re~;;i~l, pe:1' me shkUBr DC Umani te ati 'vleti. Kur ,arrUQ ,ne lhuiiIi'ni ,Shqi;etar.et~ajmeruan al'~ dhh~n etyf!e:.,(! bIOI mil: '~b)ur' nd~hrne. POL kur mlm~'t Fel'~ ['anti njBr~ frikarman ,edihe. :~ ,oshHr~ Jl,ga f'l'ib S!1i '!lIU',,' qit, mundettu bejne 1ufte ne fl\jlu llidihmoj S.hq~petl1l:ret" dfll8 umher mas :htme ne ,q,ytet~~, po jo ~ ... etem mlPale:rlmo po dhe pel" tar,e rub.retodn e b're"

ShQJIH!'ta'r~t j u '~nt-net;e lidsll kuj:d~ ng,a· ,ndodhia. ,e keqe 'm -tfrill'. po, f'el'ra:;nt~ 'lJ:e i Slbutdher n:ga, ~utj,i!liitG, I;:

S~,<rtPe1.tarevet., V,ehtenl judhn m~~.ft~ ushtlme e ~ 'U.rdhe.. roj 'rue me sh~1:l!a;r.

,shqipetar;et u hebn1.uu:1i dhe 'U deshperullIu tepltle nga iaU i k:etI (;):0::[ perdo~~.E P,~ape n'uJ,artin deUn me desh. perim '00 m:a'th ,P,a:s, s11uMe d:1.t anie~ arince a.fte'NapO:~it. e .tur' Sbqjpem1."et g,hekualll Ji~'811tl' dhee'. IGh.bd Xa.smoU tbirriter-e -J:W!i1"es, inne Jan~ete tiper' eW' ,shcku,a'l" ttl, dtdo nga jf~Wk:u" Ne' mbl,edhj,e soUigji1ufte I)er Ie mll:r~ dhree edhe t6 m~r,hlem:e paUc no dor,e.

P,o, flen Mbr,eti ~m kiElb m!il.u ~r:dh~r'irniI~':!.ng:a, Pa. ]crmo te' fllO;<l: ]'er,e $;hqh)et.:ar,eI~, i ,S\bt~M:lgjjl ma us\terw "~, mos hyepe b~enda qytetit S~d(!r.Ro,.. Shqipet.·U1o,i tel id,esh~ J)iHt'uar ,a:hlkUan p~r ne Napoli p'O,p'lJn~ i NapoWi't c.~i s'bn~ h,'l.t'hi'zoj shume Shgi,ptilhu"<et. e mo'riv1e.sh u,dher~mhl e posh~er ~0 non mbie~,~t" u ng~~~te ku~dV'a., e p~·~t~ ·anruell. lil' :Shq~peb.!Jl'Ie\~e,1!; ne ~imlim \te' fll:ltl;(1ftit.

XUI' Bl!ldet \1 a:(rUIil:D popum tbiri roofshin ShqipUl''tat,et dhe ]lIe anth\lZiilSnlIe t:.e madbe' Shqipc'tarethy:rcn bteudl\i ne q~ r tct to N ~.po] ~t nstuar' i!l!hume t~:r~ er ng,1li ~)Opon~ 'm ire raj'Qhb:S'.

N,cillimbrefui paU te bej,e \·(iI.ll~On e ,op1!ll~~iL, ed.he per ko,n,ak udliul\ Pje forteseme eme'l-i,1t Kas:te~o, 'nU'110 ku per t,c p,3relllhel'e 'e itiQ prehne vas shuRl.'I!' tr,~'lzimesh.

Paspuk k,ohe Glilini Kn:stvjoU 11;\ '(l'e'\!er~min (I. Shqi.

[U;lm,lIl:ev,eit ne diore te Mark. Shin it e ~h}:I}Qd iIiIl& pu§'ine nj[' Eome. 1(,eeUa pal'leSipelitii:;he.9he, pe, k1ta\ Gjwgjr:ii Mi,. N,sp,ia" Zah~Fi,~ G'-r:tJJ)l.1:,P'ao,10' !Ea:nes" EnUa. l\la~n~: ••. !I' 'Gh~-' ni DRI"S, edho tetj;ere Illfm:re.)

.Si ari.ne neRolDe Ghini lCast:dti. yalie ira ne s:j'tlifll'iietF:apes ,em )l3h Paolo U duke thene dr gj,ecl':a, (.one g;e ri pCrJoliliratej e j am ~j ~ 'bill.re 'em '(ler' 12 _'ie.te ~, 1!Gftua.r, k.under Tiu:rku:t s5 ne' ko~et e !shku:a:ra 'kj:sldn JiUf·· ~ar gjiushi dhe ,At~ Wm Skender"Bel'l" edhe te velleurwt '!iii lite dU't \rld~qflle: te fa:rmak08Uf" (le:r Jene Ie knotit. 'T~b.~ qe na ard:hih'll' :pOlk gjiak'e epaf.da e, &Qh:!il ,shwpUir nga, a~iku i .Kr~st;i';l\,,'ene;t\ilIm!e:p~r te klCi~~UaT'k'tl:nak ne Kl"is,tianet. F:~,r,li'anti nga. ~\r8g:0na Duk Ill! blJa,ess,~' Q8fidmhm.ont.e, po te pel'pia.slu" ng:a, ]uft.e sa !k~Mi \(¥qrnl' nje:riu nga \~!i!:let e d;eUt ·"J,(men•

Papa P,aloll 11 s'hlll!me u behlliua up, W \~O:1itji~ e po· pumt SbQripe~tlr e (hJ~e '~he,l'I! f.1 8~e '00' mira ~ 1dB:~iiI10j 1t.ue me sbkuin"II1C' Napo,1iiq,e w pc:rklujdeset met.el'e 'tti.qillf:t e'ti pa<r t'e' ndihmu9iI'POpiUmn :Shq,i,peblf. Gh.'ni mf Ja,res~nc shk·oi p:raDe' :ne :Mapon.

Papa ish.kr;oj'tii llb~et~t Fl'iIil:ftCes:., dne 1 mpe:mM:riit Sp,~nj,e:s" Joer 'tekishelruarl"nra,1rIIUn1l1lgn A.r8ip:na, iler te me dhe~e m'J ihme Shg,ipet.aR\ii(it, (I' t!!l:~ me \rWu.r GlDn Kastriothl nUl' ])~k1litit Ie :31:1.. Pe~roo (Jalatin:a" e~leD .c; kh'lhe pasur dhur,a:fJca'fj, i ti. ntbret Fe~wntishtre1!lPru' n.ga P~D\9inia Prhil'C ~I';gt KrilSltillll:ne 1JlId:~hmoj Shqipetaf!eI. ,fluke- dhen Ghi Kalllwioti:1!) dhl:i' Ka:S'~e] NI(!!" YO •••

.5HE,NL.'\t

1. . •• UUiw,ri!l e Gbmn Mth:otit q~ botua:-r np. Gi. l~O],IUll~ de Rada ,. lile ,epara ,az,ete Shqiipe (La Bandiera d~e:n A.U:n'llfti.lJ:)1 Flamluri :t i,1,hghll e:mr:iSEl'. DeR~~,dn dIOre sbb'~. In ~n e gjcti ne .5jh"~8 ,S!:nllipc.t;ftl'U :ZioU FlamilPio TOCiCijj nga, ss, KOSJ1Hi' AWblllll1,(!,SC (Calab1!'Ia)1 D',o'l~esh_iimin, t:' ki~b shk:rdnr. A go Uno "I'iQoe~ 9)'shi i Zoti~ 'T'ooc:E dU tl ,sltkl"U~l,jt!i ne :U350, Eelhe gJ it'bashtu ,1lI.j;u dOl\t$hkiirn tho.~J' s e FUnruar~O'~e't ne atJe lroh~' k~IJ(p,e:tolr:u:,sh ~nper S:hi~dper. tllire~ El' .Juge,li"

2 ...... D(Hl',eshk,r~mi iz 'T~Hlcittlmte ~ edhe :shuml! gra Shllwpet.'-lIe- ishelll armaW!lur edhe mufti nine bashk!· ,,01 bural

$ MERE MO:S E,MER., tAl

LJf~~~ ·~,~e '~~~I~ ~~'i ,. r(libe ,deslno' t~~Ul!ll'· to:tUl',w,:tle'. tWhel hl bewe~ll,e' 1mb.t. !JI'C' 1ii1ll)\~

"_ ~ ~I '1"·

me ,erna: si ,,-,h,~,kJQt. :P1(lUt!;l' ',{l ~~U~ ~~;fl,~t~[t •

te~e '~ CR~Cr~;lIS.l.\;1ob·s t ~" v<l~ti h~' u-ruir-bl kil1'ShiUtl;t (l ~dc ,~1lok~wl!ll@fl;nilk '(JI~ kisJiIltl"-

Fjn~imii uw k!eSil!ltu,

Ram d~~~hult'i ~a~:(l, ~llje ",ajlle, db~ ,dlIa ~1iI1 ~nn.ir' ,f(:nHI,.

Mill\{) ~,th~ !l11~oku.

_P0,ri~~~{i1:'~~ uuk ,0, dH~U dJII~' ~lne ~"j~Jjt ~~m ~'U t ht1h~!u Z':enlbJ'{ln.,

,,(os 0m~~r j~~ [).e'r~jig,jhokl~. P'~'IIl,~.cl 1:110$ lilHlI[lF, 1i~(I't II ~~'!~j, jj ,~,(lil~ ~ ~~ m.e per ,gjl'Ul'CHj,C,.

~,teJ'!0 . ~~bOl s]~oku.

P,!) uue 'i',/jlllm.k:llmi:'.~ dhe ;~.jl(O. If~h:tlll, m;S!lI;Oil' '~~rll,jc ~1,~it'il.dilrlr; S1~d~ lSi dQtmum~~ ta b:!ttllj.

'jl,~QS 'i.lI.Iicr,.

l~l~ 'ml;,!' liilQ dhil ~ d ua, ~~~df!!ji dtl'i>- W)lllUll'ji· In,~ ,qo~e dly dhe d0't~Ojlt'H~. ,,:\,hQl'\flnl~:r~·

P,p nc: qQf~e ifiiQ behemi. m.e f~mlffi!J fit nUIFI,~ W ~lls'qJ~ne11l1~?

~fQ.!I ,@m~t.

~~C't">il', "., ~n~." ~l!lJhlr:, ~nc' u.:gr.e~ Thtn!':' ~nrd~~. ~e iIII'l e ~W1J~i Uos>'h. dhe te UD:ilt Un:UI:;;llfl'I~''to btl~~j'~" rlime 'S~ kl~~l' W' ~~h '~Ied(llt IBillc 11<0 ",tll')Uaiu t ~m. ~~1:m djall

Ilhe k(U~1ilii ~t'l r; ,jtl, p~r'C ji.g ,il:C~~:Qtlm~ ml.~ ;th l'Iu:::;;j, do q~ ~et k'ool]~W~!m:uj 1~UiP e.sn~e Jl:i0t ~~Ut~ 1)<1' h:l isb m.e~iI?il!~liin ~.en~ ~.o vi.oja lIlel®b UliI' h~ k.1~~Ie£lb ahe ,(161 l!'[!Illt. ,j'.1'1 ,;;ii~~'1 ~~ !1]1t ~.hC'_"h kembIlU~~,

lUf,C .ilI III ~~!:I~'~aruU!i llJ:ktJi. {l:{ij,~ ~c' ~e' II}IIl': 1()~.;;liH~ntlJI~' '~f!hll ~1lj~~.il.

K3 egoj~, .~1"'" P 1M' i'!ita, 'qi!.e kllliD ~~~Iill~ ~ Ml,a k~sh~ruU;~ri (:;hi\[~C ¢de~j,~ k!~!P~,~' ~n~'n neflie~' dh~ d.o~ V!1'li't,etQ~I'''';S~I. q;~ t~,a'[:i). '-":8 ~IJ:Qj~.

l)'hl~ b~;&Qj iltjfllw sh!k~ii ~ dJ~s'hp,'~~~al~'!, I~O m.e q~U~~l qc ~'~li"\rjQ ~.~ d'(l~d:na.j k'e~!1b bElUt~~-I!,

iI'[,~ U;, HJ~nIIllilt, v~l!tl De: ~'bor ~~ k~~" ~tu~olih Ililt d~~gj:fljIJil k~lnbo.nCllk~~~'i,c' hiuk ',iiln~ ~~ng~, ~fln~kt.ij)]l!lbflU:i1I·r l~IO~l:l', 11~~'~P., TJltlll'{l! j ~~'~c,j ~.tu:)SlM~ dj flru;'~ i!;l~~t ~ ~~l1i:"l'(l~ k.O\b~ 'ill "'lr,9,pojt~ ne co;rht.cpi ~Qv:_tj 1.;~Z. dhe ~ 'bt"l'W Ul nj:6bbJ~~' q!]!;]kl't lnfllr'~mlles, hii~w. 1K:~~t ~I 'l'i t~lll:i>.eIJ~ de,~lUek~Mru~'l:a. :N: 1,1ii tillil'il ~;C:. k~~~I~:bllllr~ po ;n,j!@I S "dI~'sh, Jlfi,(~ J11:0S ~. :t:gjili!t~m 1W Illruf,JIl'hlllU ~ffiU.~iilt~h if,'h~l~qIOIW~ ~Ij EJl,:5 I.1J~1itOijli .• vl~ljfi nie ~:u~ m,~· ku,~ iQ~l ~ ~ k~~b k~~l:Ii:llh!l,tr ~UWIi1' i(lm i kisl~t~ll!iJ~j)!'qe hl b~i:1).' s~ch ~.~ Ulo~e btlllhlll~~IiI. t~~I:(~' ii iUiilit0iS'nJI" it1rul'1ll~·el oilh ·~I.U:! b)2l110' m'mI~ ,ill G'iie,(!h nlllfBi 'P,or ... turuill~ I! {~h '~e:, b~'OI, .~ ~blil~i?ke llbnWt,31rw T~!I~~e ~:N.l' kre.sh j,ilru!Ili'l'VI ;9.2>, f~~1:\~' q~ ~a m~,lI'c~b",

"~'ili tl~I(lN' l~~:;lh i ~Iruwt e kt~mlL'full~S. S~ c' k{JJrnEnj u ue n~ qo~~ s~ ~ruuk 111 ~~I~cj~,~·c keilfll~Em'(!'~~!iIl;ilr~' P!lit~h:'lV' ,~ ~lc,gjo gjC'Jl!c. ~r~jid ~!~~ t~ v,a~te~' h~ dedou~lilk'~ii!l,b{l. ~UlU,. !IIi!'iI~iJ v,~. k~'f}~' wll,dhc,m(lgj;'J~il.iiOb(l qe k~iu~.HII~.a 'bilui,e T,Ol,nlil'. 1',~I,~~g~, 1J.rUlilll'" ,~~b'-" j:@linlfl'1iJ" ~lelJf"~, ~uore' Si\~lh ju d~,j~~lhjiiil ]1 i.' 1;;, II~U~jl m~ ~'are< •. d)~u~ ke;~~:;;"j ,~~i9,~U ~ ·8iwdh~ m,eu't'il, ~~h~ nl\'i!i:'rtl~~~II~ 'q~~' Sjil~ ~~,~~:! rajlll,e ~Ij~~·i."la j:ll, k'isb ~fI]~''1:

- ~,ri~~: frJ~ 111B:rNSl.!I]1~j.m.E1t,

- KmlCILI·~IK'}.lrr

• K~jll' :rl!linu~ S(;, I:!~ hi!.! 11~lfl 'lr,ou~~g:st,01l."" 11" O~iJ~'O",nr~UUOJi !llIJ!L\~~ Ii() 81lioij\l~i,* iUcsimi. ku ~\l'~njnle ·tatt 'tce"'Pnt:!~,IGIji~¢har,~ •. ~rub ~lus~I.'lllj~l!iH:' ~e nnk l~O ~1'!1!u~tet ~lll!~~oniq!:l ~IDt~'Ultl!lhel t 'lIl1<il :~b~ru~l~fl se dh~~~~r «'I!n'l'iB:'Jliarr~'" ~!ii~' t~ lnQrs. ~~Ji.l jl W di)'i{l'f' ~.e kl."flflji ~]ruQq'e'1'Ii::

JliI'il fl:l,nrw'. P~I' 11 0~~n!8'fi;~OWIllJ~ UaJ 'rn~'us]~ z;~~llJr;fi~' ~)~~,~ [lI!'1'H'i d hili :sffi1li,rllse'" tJiO ne b,"o t,~~)d~!iU;~~' ~.~ ·t~net:;:a:~~:v~} li'('!.s.~~tf\0ji~

,.'. ..-

llI~O dllu]C ,(~~. ZOl1iirlit~ I~ l!JlI:'!I~~;mJt' I' llii .~.(lnjii1l -~'!Iilllrur'. V .. :Kll!m.(lni~.;I. dh" f:i{IJ~jfl~ lh R. Nfl':;!. tijdl~f1t. d,t! ml~~ r'h!'11 I!:(l rm lrd!!,1i!:ul',s" ,e' ,lo. !l!i~' ndi~'IJ~~~~,jiW!~ cli~i r,'~uttl~~3~~!1i ~'~}~IlJ~ 1~ltyre '1;~h:lm.~,{l 11, ,;t~~~~ i~1"m'!l ~1h,~gjjltlli :Sh.qi!l~ (It.rnJ'I:;:f1'1.'~~ ~.C' .. .rl "'~!Il st;nunc' ml~~~' cll.!!,:rikl'll.\lfft",qe tlill~I~{lS udil ~~i!i:'n d.~,tl! ~o ~J'~1~ r:;tt ~lItC~)il!'ia~)ll' ~'~;ll~~a:~ 'I!I~ (lm.C'I'\lm:lIl. m jl. s'~pLl'r jil~~~e' t!ii!Plf:l~1.~ ,!]l'1,'~1, ~lba 1)lm-tlQ ,!!.. tle~1 .... <r'iJ lml~i~~ r.~~~' n~IC''!l'''i!zJmll K~nl:~ h~~ar~ kOil-n ~~e- !il~:~~~~el ~, B'.£I~,uarl',[I." ~l1:u:m'U~CJI'"U·iIlI~ (' t1l'mo do~ub!l'~len ne- :7.om'~li" h~' ~ll ~,~1'0 S~·Ji!il1i,lrH;l~ri. NIl,'l] l'IUfl~Oi~j l-id~. mil' S{l ,~h~~il~~~~ ~11~ IWllo~'8~j!lllLe ~:d~~m Z·tnjla< 'I)~«h. ~p!l:r~ s.hpe,jiU 00. k~i11l5 h~~~ -:I~'~ :Kt(!I"I,.~hl!u. ~l~.II·i!'\L1' t~ .. dalfiih1;tIi" duke ~~~:h~IS:I~ul' (lcUhnct I~ :t:)(,~D:r.~. It.y ~1lIiliJ. 'lilt' J1Il'li 't,j~'Il SQlt ii d:1~U'1t·"fcIhl.l~ 'O:rlllillD.i~1.~ol",i~ ,,; •. K. _RI@,d1iws kl~~~ J!l'il d~kil!i~U~'liit 'i! "u. 'kn1r~l, 'fiJ.'l' j:ell' ul~IDkn lit' ~!Ij,e[l'~~llfI: ~um~fl P,j~l'" ,,~, ,N: t~ H~iil'.en '(' fJy~,~,t~t;bIl~te. Nllk~~1 l~rnJ""'~~o.jiuii.C ,~[;'l Ah:Uill!t~,~t~t c' -Y;®luniJl)5IJ!g,W~ n~~ d {I ll,~du~j,it'.!>iQU d.h~· IPer ~~Ji!'~o~ru .. ,\·:fl.~roS. '(b·[k~J,!~b~:e;~ hlUI ~~~.~' f:l'<~lah~<!'t f9'"

~lIlln[..· KI® oho G·:rm~It'..!I~o.

lJ'ill~~i!ll'H" M'i0i1 •• pil"~ru~~,:[n1 •.

ALBANIAN ORntODOXAAIOHOIOceSE liN ,A!MERU::A

528' IEII1 BrQtidWlY -

,SGU:Eh BOIlon. MA 11)-2" 27

Kujiime te pa harurara.

.

Ra,dh~tja dy nj;fa ,(lir "iii, geflonte '~Ma$el' p'{lsp!ilk na ipeshe kUh1Bnda ngM i shkl!]q:!i,'orw ,of~ccr AUStI'~8kZtJti RrisUt'lo~ du:k .. e ma ~s:hua1",ene perrnget e Dur,ez,~t" dhe dlJ'iu~ t.enduar kengEl' komb.eU!:r,e. p'opumi gezuare' Ita \~flllt;rienon in ,dhe ,gezlilIhcsbhl h~ller" seishbn gjithe djem te' dllJ t,e r.i,d,fUiil1te mi re, lli)u b S'nkUliIlli! ru,ga'\Fc, fytyf'a.t on mereshh~ pllejit tie ,huaj\~e: oneere'. Ol[C'e:ri .. .t\,uS'tr:~Rk,nH nThar.shQntJ(,': jasI'nit,e ,qJrt~Ut, per ueh,terb1.l atj e na mSIOntie 'Ii,i te IlerdoriH1! puiu;ken. si W '(liki~me Rli 3rmikun." s~ te'mla. rim lal"gimin ese aferimin~ ,dhe ;!!;~ te bj.eme mine barkiesa I'1W tii \~me nrmriJkl~t.. dh:e. ~iil;ie ritdl;em~ ll.1',a" aj u, Duke be~, giUla 1ke,to kur nSl, mbaro,nte' na ~pitekgJnDnden de' beniIm blllnjia. de det. S~ di IJn h'n.ng·a lie'l!iJn,:itnR ma.t"sh,Q!li1!t,e POl' llo;. q;)!f.eL Pas .plJI,k dite desh re na prov(lj~. N:je m0~d'es: pO\Sf.I, ,!o!hkropcUn djiem, dh.e r-e-zat (ltj,~Qdril!on'iln (J}·t::eti,n. i sh.k,eE,q'y"e~ (l(f~e~r ,,-jen dhe ~a thote ga~,~tun ~ ~U(l:rua se ~Qt do \:'em. £ te a.fO!jme dhe'. fe $mapim udbe'D gje'J' ne pOl'ta Bornane. Te K!e,21;u~t,erembym,ehgtat ~~E! dOirepa ir,embl:JJt aH fa1te qtl ~shi,1i'Q 00< J)3 mes:uaJF'~ POI ddyr:li!: e ,Sbqipemri t llll cpt'iJ dh!! aqe klu'aj.Q' ku)" te veshh'(,mim f~iIi'mUfjn tone Nlad~~ejjb~Ci~ qe '<al:{lnb1!> ,aha q~' kish ffim ~ad h'~ar~J1Je'lIli~e eti. ta da,shtu:Wlli ll-lbt(!ltin IWn.c' WUheln1in e' ,"Sire, Sa po dual~ meliUJgnji Du resi 'njn d~', m ma Wal'k, nj e tsha.tal· n,a u~eshulli ngat fe,LeUct ': allcl'»ajj lsbbtlllyed ofh:~r' I{rj'st~fio'l' dJm.a )b;ior KrQ,ne" DR thh~e barke.d d!~Q qilliont Si uillirm:e b~k'l!"ru dhe qi Uo,nhli1 nli. r,eb eU~t. ~'SMl'<en.gl~ane'~'hi,qe)],,, dhevstne \p1l':!te 2itlnc~l!:t'~'!i' V'enlt, Ahel'najnev,e u nilam~' me dysh ,ca nen I)l r~~h C'l'.il'l. e ofieerUK:r isH"!),. dhe ,cal'U~U ~~ rdher~n 'e M aiOI'~t J{lcOI'i I' tlhe-keshtn ~j'et3 ane :shkolj' ffi!'.! [te d~aUI,te', dhetjetra nllete merugjen. PiiljlS ,In-lJitc: o,r~Sih h~rt.e nbeUct usihb~liIg'lJ aJ n ~e bj,(l'~m. dlbe '!Irajb:egj er 'nl!'i Porta. Rumane. i\f,~gfzim tic' ~n8Hil isMm ~dhe i thosh~Il. 'ofiee:r.it 'be sh'kujim.1.:l me tutj,e, Po olieel'i 08 pel'go~onte !.leI"' desh~ren fI,~' k~~'hitfij Pn) n3Uu:lll~ht1e'se l'ikaM 1e;je per me tulj'e. l\rle'~e neserm,et Dn dh~~ ,k~IIR1Itlnden b~ dnllhn d)· :nga Idy~ dheb::! z¢'m:e 'li'Ug,et ,(: gy~etit~ 'lie h,~me li1iJi,e~,., Z'ine te dann l!fJaji shoopUe ,dhe pa.sta:.i i:e mos ~1m:Jl!e ktbiilmm por,ape pel' v,eehl'ie ~na.\i,e dhe cmmmnjve" ,ed lln1ibu:sJb olilcl:ri i, !'JIuli'Q!$i;t p,l:ot nle ,e\\'giwl, file' Beji'erle:,me ty:~~al'~. dhe m.e:: d.Wsa :nll._~jonal.,i's~· .. .t\Hlel·~ksll1el. me [leonaro lie ndlr-iru ra, ~e l~oba ~ill r,ea_, te .gj i.tl:u~ tetrenrub1i.tr die. fie u\re.rd" hul" pOi prisnin D1(J' plJi d,!JU'~D~ t1~ msonin 'Ch~siht, '~'~'lk:aku?' kur ~~a~!)ak ~ hoh~ll kal'ucat te ng:~:rku ara Ule ka -rna a I me IOPB~8" '\ j O~~ i llh'kic,I!IU',eri iMni,pr K1'I{l11, H i.l],I!f,jJlU~e:ll, dhe it mal'shain per de Ul',!l! ,e da:ljafiit, pc.' t, Vfic·rc.. dhe '.: dJjlegut ~d~mb.,~t.. 'T'e ~~nh!· IlIllC~Onanfite., dhe Bej ~el~cb,u pan ,syte.km' ~ kUm,rene' n~b'!femav1f!' te~odbu,t·, teJ:c!eplltulfal'le fu tbdte file:;,;:i h iqn iln kemibef.: knlt!l:1!'ot i_sh~n bel'l.e l]o.~j leeks'~

TnD~ vhoe m.e njarjel: e RytiCiit. B.rnndn ne: qyte~ .~ll.~:i!iin~ns:hum(trla;1.,iID1lle:, ,qe'~:i ,];dsirte as natl~Q So!! diUl~, :!In p~liQndon~e qJem db~ natal e ijl'll.:'t mbuWonb.~ dbene, 1l!i~ '~il:b~.ilI t.e zb1rn~u lI"'a' tlki[arbll~~'e\ ~fbr0ndn '~e ,rtytet iltl::a" :z~ra ite mbedhpbenoshin,. Po ,q'il'veriia moli BliIil!BR .:00

P'rej ; s. ;1".T,l·f; 'n~h;ti~. (P .• snn n~a ~o, tQ.te.':"

mbedha k~.Idra kle't~'1'e p(l~h'tC'.sir'a\·,e" dhe ~h~r'eit. OUcel:h~ wne' dokQ jJthene~ se IIlen kUfiunulen eti ie' bejin~e. gU'da konlb~mr,e. Dhe i ndl'ehQ.mi of~cer 'epelqen Ilfe~e gji~,. S~ st.·" ne v'e'pe'rim.,~j'en i 81C:'g:ua~~e dhe' DB thoite. N,e:ve' t:t!' gj]tlle e p.,it:r:n~ RI.e ge~hn dlhe e ]iilr,anu~u'iiie. Nomiuvu ];Iiroe.j Or~Cierr.~t QC' eh~do n]'e,d es:'~e i, ~j,¥'llar gjer me or~ dbjet te' nat,eg. d'be pas, d!~jii;lt'es" ,c:b"do, "jeri q(! sedi farul. .te:rn1 .pye't,etg:jel' me tr~ here. qji(l:U.e'IHll nuku JilP pe~gjji,.j'e VJI,,~t~i sa. kaqe" dhe m unt wjiete kusht.e, doj,e'. E,sb:inl oiU v,c'ta tie enet u nda.e me ,d!l<'.sh, oj era ~lah~ qe .e '1 :Ilti ar ~e 12. dbe' tjetra 'q,~ ]ll'!,e 12gjer Me 6, :neme.de.s. d.hIJ tcshw us !.lldellue: 'Q:C't(;"S j, ,enH~dhe ne DUI''e5I. III e,shte na, pu huaRe, rues d.~g;jo'nh:npu~hka" ReboU,et '!!,'h!llin ,Kjerp@ nr3. e dlil~~iltfl,i,t. ithnhl drtr~ Plllsh1i:.a dhe' :iku~~:u. E"C e .~ n1banje. 'bmet pad3' kur ain In lX\ i}'fet e mes spu:shonh du:~e thi nu:, t~'~mlJit e' k(l$jJ)'i'ii!:~ d he Jnli'):UUil:~n: ,0, bum. rrn: vrlIek tegjith dhepo ~e f~.shl1i$Ukamll:t U mUar,e ttl. I, Idlll;! me k'efo lett> \rmlil.· n'", ~e te hedhhlJ pushk'e fie her.!l"etem" ku~.· .~ pu hoo~ne' nren,ahernli'l,ji ]t,e; ,gil[~o'l1!i. Duk& tbl¥lIl.E! 'ke~o Mnilf,O Kl'ion h~~nult u mbim.'e dh beniQ :,8 Ul,·dh,l.!'J:' j,t qehep £aline. dhe keshh~ J)u:liles::i U ['I!lthU8 Bn,e Po IQb~ue' me tie)., dhe mrtJr, I~e~~oute Ilje' qe~es,i e madlte nd~ ,qrtet.'~ unUifi~ll'iIU~ , "1 bu UurRe q,t.et" v~m'o me de ~d~k{)iJiIihne 't~!f llieb.t de\'tol)'e 11:111 lJ.i.e,h e:g'hi,rl 'Ng8J~Uje' .~~. rn.bedh01i li'l' 'i kapedlln. ·Q.ilnl1dhn., V'a:jbn' d:li' veta t~, nHm;s:hffim "'~h dbe~,a'~tt!!.j tie lIiini~ ,dhe $~Qk'e't" dhe' k~bw V'Rjbl: une dhe' Z'otma.nllai Dfl)iJij' TilIes'ka p,efp 'tiE'Pll'1,N y,esh me Kapedia.n leraMe~hme. Po. kur sa pn u ,allli rU'UR~ flu pU '(J,e' P(;ll' eSC' bu-gu ,qe'1P'O, vwnhn ns UI!lU~ dlbt na .shtl'le"r~j dO'li'euc·, si u {j,a)i!) me Ju~k 1I'l111 rlyeU :lrj,e~c !Ill' gja'e·. :n, ~w~.fr,en~'~ :S'lknkutl, ,Iil8 't~~a" ul,ete:. benhni t~l:cgrl1M R ni~ se<n 'II' tal~i..i\fi Mo fjaWe e si.per 'l,rjler. Bek;m~h lQ!:k:Ir'8nji ~e f~\~!il'S.he,. dh~~ ~e "wnte kl\pedln1i~ ~e kap,b.:mtJ FTilS(lf! dhe t;~, Z~llit.e 'Cabanfl." Si C<'YiC'~ii J{a.1Peidlilli'lli, j tho, l'lU~ ,cudh·· ~ h~o:j Bekt» ~h T~ri!uU'l!etorw!! .1 ut,C" udbe ,((,e i hb~ zene' p.l"ej: r,~'eru~n., po k~p e'dau~ dukle' .mesua:r'e dh~ bht~'e :C'j i'tch g:,dlilil.'ie eo qRl'~od katllndhc' ~. ~urite .With te 8'ja~e" NeViI!' '.q , Gldh~l·,e e' qO!rko,i Iludundhe i b~'g:ji:h ,t~ 8'jul~ Ne\~ r~· D'~u:a:rnile unbeD ,e iilIfll"POg;bMf!' ng,a;j n~ifoE~. te :shk~niWi pO,I' te FJ._f •. I:luk,e dituw iii!!' fUg.~. is:hte' eo Ilo"sh'ulu'Ie. po nljefelo r"l~~~t y g .. enJ~~nl~' ~e .~~tje gj'c;eh ,e 'tll!nl!l~~ok:en te ,gji'~bi!'. RaW' pOi baris:m..m pc'r 'te ka.pltll1l~,e Vj'llliS;~n 1Il~n kQm!aBdel~ t ZoLi;L .JU~·idli.Q 'Q:IiI.fezez~t, "je Sh .~lPem,t plolt l!ltti,!,!Q,j!;il( ~ombl!lt9!ire .• !sa i~ 'lfruSJ,~ep'rane, Vj(lISI!'~ oji 'batare ,e pn panduer: kurgjecn .ka:('shu.am ,~Ul:ene te' ,g:jith':! Po per IfIjf!'tes,h III 1tiili!.1 tS!,t~kane't d,he per Aller'es:b u. nd!f'~ J·lJ~' d~~ fek i r,ept· k~1 mbajU gj.'tcb}C' nntel.~ ~ nUI~el1et pa !m ilik~qne ~e ,amum.tn wm U Q~b~nirM P'Ii:l d.Qre. )11,!:n.gje1;w ari~i te ·d1ell Cpt'j:SIf!!i!ilfIl rna:. po, ,durim dukie prit~!I'ta"a dh.~' l!tbapan!;lt nl'l:llI1 Vlora.. T'l)pat al"dJI1Ie. drhe ushe.sh.ulil-nmrni b'l'iE!gtl'D ,eRl'~fo~i:t ''f'tl:II'iz.uriill"e'8,turi nj~' .4her'eilJernlet me $U I)am:', lij'olha kuMapda· It,. ~pto~me Vjo,sen d~.kej

~lldji~·'k:uf 'OO:'f.lbc;ru~!ll:t., •

. (PCI'fl' (m'.),

.............

lNJFi D.Ea~ E, .Alt.ESIM1!T NE JiE,W Y~)JUI.

Or.g,:an'i zatori i. ShoquisG EOl'lehare, A res inl i. Z" .Rol Rodhej• arU:l ]i,l):vep qe :ilh~Q,J kehl ~e N·ew Y~rk.p~tl1h'ie .. ifiIe' l.isl.bJte· 1be1'e'r',~i; K!o'J:'li_ha11e'l!'e. teklij· SliJ;j k,Ut:nrh~. 1 pa! ~~hUf' sing8h~a. (~he Pili pert~m z. It:. R:odhll',,\\'w:zioolj tI. ~d~t;he KQreh~r~te Ko~h~li1ih'ierone" dhe me ,~:hipie,giha;et eo bu:k~w\1l." ,si ~hfS me fjiR!~t 'eem:bla,• Z. Rodhe. n\llud~ te .shkI'Ha,jie 'WJ5, nlileiarerekesaj siho.

(lerhl: ~l(l d wtl'lt Ic:pa.ta. -

K~'l,~A{)Ji ib ZocU Ie .R.odh:e Pitt nc PhUa:delp:hiaJ, '~I!i:' ~hpfie'·~'e 'nc- w- fn!ru~jlii! dhe EI.~j e d:~g,e 1;" Al'es~~lit,

~Ieqotlle KGlrcbsl".e:t (J;em~ua~ .k~t~, ~~cgQ ~'A.~ltllit k~tu, nEl' Nell'\" Y 6;!;'.k~ trego,]1m.e gj itho~j e .iii te d!S$h.ud qe ~re~u~n d~tJet e p!ar~~k~~lI' ~ fi;~ijJfi. ~&JiiO de:~~, je:mJi lie .sJ:gilJ!rt qe deg:o.. 'lIl No\",' York.r~t t.;;1lI S~WU1!,! per te ~rpliln~al' t sa do~ nnmrle te ~"'repa!l. ~hGqet .~ .sajin,

Kt~~I$! D'ubet ti Stre'fall 00 k~hfi!: h~\lm!n •. Ie k,u.r .S!:! ,,·.Ii!jte c1lhe ~~ Hl!l!tWv,e ~U) ~ct,Qi VII:n:w!

S·«r.lat~i= !lifbesolml(! K(fi:U. <%'e. fill'S 'h~ ho!j~lliIt ie ~epl!lit $th~l:i rt~n. ~lhe ~h~kfi4l:n q.e u '~adOil>'\1I. i:shie SieWII~k k18113 t,e hOI]I~!lI !~ lPo~ashlih!! l'i;e~pl'~killln e go rues ~.~. h~ p.(!:~·~\~k J1.ohc.

.·\o"Ii~/i'i: Srn~~hua Alii~!Q, J'1Si!slutl~ hest! d~le p,'le ~q~~toH shu ~e {j)g!iln~t '?

Jl ~ikvja:: .J!~m ~ si!:rul.·:te qe'~~~e jJjIot; !fd nsb~B.h wn~'shu~~ se un~ kwn {lr3 ag~nfevle, po d.hel1l;te wtw dhe i"~nch n l" dUr,Ji]j'lt 'E!'t~l''e Hapj el~e ~

S·a!'iM! S'm.e~honiT Baba. 'PS(! SU!(ftlflU .l:1Iuk i ,\~j~1lft1 mi re ){U'Ii' d(igjOlln ,e B~ lib" St~uda:li' ~~i~ ~rij:e n,e NieMi-· Y01"k ~.

.·t i,a; U!!JlIDet tie dll'i~bj~ qe ',~,te.fan~ ll!>dl;l snun1:ei1lh'en!, ,.jlhe Hi ~b' 1S:nnday Pilfill,i.(j(litti. be:ill' bQ~lliIit:eMQI$ ey·en!il h'i rlcn dho rak.~nc lII.e .g~:j ~',. dhe ~.~ t1\l~~e ~)O\i(",s q;e ~)e' ~i~e !!I!li1!J! ~I~ uj:s: eshi~e ~h!!J!~ ~~e le'sh ~~aee1mi~~e.

SflJIU'm: ;S"IiMII~nl,t ·tekupe~oj :si uja m [I ntlhl j e~e '~d~lI1iIlille It she~cleQh~e·. hr' ~ban n;I~nt ,~jet lii~'ke'm,,~ah:~(!' xnn~h!li 'Tl\I~lltlli~~ ~~ ~(t~~Jrr .~~. ]d~b piilre II!life ~hume .. '!la ti~e vajlte(~he ~:Q~l.!

.sheli'Q'I.'aJj e~i~ ll!e~e.<;, te ualtes?

A,t'a: Kh8lXh2i TflaQa'S'~e abem;l C 80'rllllmil~'ll!il' sheqler'kati:.qe ki~h ng:rc'Ii!J~ ih:"h j'lll uj,ljI.

K il!fUd~)~rJ~~.i;. 's,ma ,hord ZlJte~i pse' c;l;ve j.~ U d~l'gljr[ll~ ,g,a:zde'!l!" d!~eeli!v~ jo?

IG~ !~ta.!'·,~; 8e ca PADaj~~(l: d!h~ ea .ilIO.

A..,ti~~t: I\li~ dulcet se ,e::;hte ,'lihUnll!' .?)tlMel' rni~~ Sha:ibawi" cl.he thot.e' ae klU: h~ kish ~e' hoHIl!" d()~ b~n~e s'ru.~mi! 'ti!'2

. mlh''{ipi9t ~l:iqlpel"h\e. .., .

Va1.I'l~ ',!!,bQtril 8~'tll r!l:o't S-(,l' nukka ra, (Q<1l!! po~c kish. teho:.II~a,; as Iq)i11 do~ th~hrq:e C!~~~, Shqipetar. Ifilhe as.q~ <ciIot af~>Ol:l:esh~rtI1le Sl1,~pe~l"et

A.~nn£! l~e thane 'st! t1~e V8n~kish~ dale· dh!!· lb."rliloQj:e :pu n~ ne' ~er no"

t.~~elt? _.

. - - - -

V~·t.ii: Po I~BlhJ~i~ 'llel"~'!lt .gjitll! IqlC .!!let. k~lJ~ pune!

tt~'IUJ.i: P~I P!:lI~p::JJ1U!~eHd~· ~wk ~t~

!Jel~C ~nhi'e?· .

lraJ\!i! 'Po rSU m'barun ~una" neke~~' t~UBll!t",e'~~ID1le, ,e~elilJlJ:i .sh~tmlcpisk

~~iIl~~·Q~:tJ.u : F,:mla!·t ~a't dbe' :lhol!tH~' tu~d1, dh!e' Kush I~(n sa dait k~h JQljitu r 'v:d~e ,p"II'eme?

S,~:r..iI\'m~': EiIlIIIm·~tI,!:'uQ~e ~e v~r[(!'t, rI~ ,'!U"O\'~ ~~~M11(}JiI1I (l~1hH~ ~at~lghlre:

V'a;119'i$.·.h' ~ S~ ch'f3110 U,fjIt n'!:I~a:r(l·~ $,ffJ!a"u': S;i~h nu p'C'~l·,em:e ,ikl1'!ile, ,e %ete~. ~Ui:e ,,·~.ib;ul~ unc', ,(lIhfllnd!l!ir~. ~~ms~~, !t:u~~ba:l"~.II" dhe !"eW~.lll~ilti ,. ~I~ ki~hn tI:tC '7:3 ~lU:n[e,. Id~e. Pir·~fijna. til~. ~e {Ie' jiemr~ l{l kteshme~~ e' p'!i!~;h'ke~t~ ~~~J~ ~l'Imt ~Ieo t~ kUfOl'<~z<'int~ ~

JW;trngj,elf.: 1Pa.:;iu¥l?

.Stefo.~I" ~ p~,~~ IS'e ~~ep~~u ~e hn;i ~hfUir~ ~e r~J(}he.K ~\:f,e '~Qh [l8mJ(\q~ pd fH ne '72 udhe n~k. (~t'.sh Ui tU1i'{lre~ ?@~H', \'aj~nl!~ n~ nir.~ft' me :54 1!lI~~hJ~' d~e kyp!r~f :sich d~Uke~, ja nuk dl~te ~]e ldsThliml tl'(::8hm~', j~ ~ p~ 1J1i1!l!k; i v~ub: lmh~,eU sbl11eton run, ~~ 5Ph(j,11~1!1:~ ~~t,,~a, .~ v~ r'~ d:helui),C'rtt. k:uriON<.

N':~·~I:oicl'1~ : ~~~h-~~ l{u \1'aJtH' U~ rshb1onlt?

.S'kff1.'n·r: Pri~, NQr'~ urijnr j dlit tlillom me :raJ(I~e, Sl,ch mhllil'oJn kiUI r:or<C1i:i~

fQi~ U.l'at),fl.n~Oir'~ d:heJ'ld'I.'.ffi ~:e:pngdaJi:i po, 1~1lI! d ~n.t(! i .e:j O'lt'jJ dhe~d!el' 153 duhe· sidn. :p~g~l Olr.. "l1e:re· ~e holWat: 'Iqe K~S.bJ kl;l!n'lbari.;;lI. 1m.;! dJ]!e'rul)el'~l1! ne- ;dlJ:0'p~ ja u nt!;l R~ aciijie., Knqe! ~I'prini'n., kll:qe :(H~1i' Idaihen.ka:qe -p.~r a.m 'g:e. [!d:~~Jlin 1am.b'Hd!het. e.t.ji .•

Va~.~{j!'je,~t: ~ :DO:nl~lhe~e ti dot; Jt~ \~~ash Qi~ nn;k ootle qef Jrr8l1le.?

S~~f{f;n!~ ~ Simor W tl!rU8~' mJ~n~ .~oi! he!nliWll q:ef" k:u [' ~~x!ora:, ~meG, dhoUarf: qe \·.Il(jtlll gj'EiI't;j .fit! l.·~h~h l'I:o.om. fle;' ·dh~~del'i ~lJ. dbe perh~~!;n.?

1,' mtfjljeU: fo, ch'id~ld:le...,he m.llIt:~l ntO!' ~e zjlillt, kl~n' nuk ~sb. ·te }~i:l]'h;'j .9:9

&1mml' dho~e? -

SZ'I~tQ.f,li; I 'T.J'uuue te gjl~tnei' p~ aj'~ l'>"~iQ d(',g~Qfi.~e~ c1h~i~:hgd~tur s'~me he~le' b! J!if.l:~ i·llirnlaq.

r,a,ngj.{!l~: Ah.et i dot, ki:sh.pi~re ~fe:!:U~eN n$rlRre' f~fn·maq. po t~h Ii d~t [trunjlC 2'j~the~de.

:s,~mlUI.t tinll!;u:id e njr>el)riu Wi! iqw ~

,!:ji"u:~de: ~ _

V,eh~leimpoillr. .• I:lIQ.OiSi I'lie:l're m8rna~enjc' ~'e' hO!!~3S'h.

p\n) $iiMUn:t nj~ ]n~k '[i!. .~~ a~'iIiIiI ~k ¥' l\:.ejo oshto fare ,e ~o~~aj!:lbme. Je}l,i tehol ~If,! ua,. .dh,~ ktu: he shek1!!!!th. doj!. m~!s :shk)0]1eshL!.t1I~e k~~e ee j~.n~ bere .n'm,~ql ~

iGe~i!iI':; :S'me thOll'~ pl'l!~I(!aV,e jnpe~-· Iq e<n rile ,s:hurne Ttl rq]!8" dhe ~t,d:118n 'tie

'he~n~~ Flh~.i.p~rw ~' -

'lQi'Ilka: :Re ne Shqlpe:d dOlt :n'loal ke,. ~~. IilIJ:Oh3.sh~. (t:he riC' :S~~(ftiperw d.()t.o~ r~!'Ie t~ ~s:tr~eu I' d!he··~ 'll'hl'f te ~~o<~ill~ .e t'il' aZe!ne ~ Km't~ h Iilh.e·t ShqJ:peria, 1iI,t1It~~~ dOlt puu~j~e te .srj ith~ i!IDI!;l! .~ di:y d~3de~ qle ·~!!t!·~,f.$heqle;jne~j,en!!

(iIJfJ.(t;: DQ~l~.'Il!th~ne· d~t Je·tE!· ~~ k~'tJ'l i~'A.~er~~e,. Q~ '~!l!' j]~m~' '~.{l' .S"ji~he oje? Dhill' d:ot DU,):S: kem~ umhalli~o1I,r~. d~e bejruel'\C< q~ ~c drmdhi~~i ~ur Jltl ~cg:jo,jl~ ~~re ~~u~~'

:1:\Q~ka:: tl'hll}, ~fehtc kt;~e,t(l~ d:he nm, ~

is hpi.en!ll p;Jl:ihaU.llIreif.. •

1f';,fJf/a: iP~1 ime:!l'~ar b:n:t b~".

'l','oska ~1\'(O~ ~buaj lifi!e·8I:i;ifl. ~e imte. p<ml tftiua,J' ~qe a,ta, t~nc; ·ta ~(! ,: • ike be~ ~,~~h;tn~ r~;!!

1L6

P, P'11U3,t(1t'i: S'me U:ida :Sa \',cbta Ill) ~hbu8t ketu ne N'ew Y,ork ,iil:l'I,otO\l'l~ m shoqcrise KOl'ch:all"e Afie$~m."

K'Oii",c,'~a'1r;: Si!.lh Ine duket dh e Ill':! mO.llte: ge:n,jenj. u :shkrQ!urm \',e'hW'ilIl .12 'ili'(!tlll .•

Ple,rln~:f,(t)i: f(l,ps1e:ashtu kur k,ebl ne N'ew Y (Irk i ni, me; :s.h:ume se :2'5 Kollchare?

X",-cll;o;ri: Dag;oml! dot thO.Jll. KUI!" ,ard:hi Z-otw RQdhe .I-ootu, ea ubenete ,serfilUt,e" ita si leur kisJdn !pune~ dhe Ca. ku te dw dhe 'line.! ta Deie,rndyshe:n kuj. tuam. ea qe!iet ShekHanlj. dhli' Zot;,t R!'Idhe ,do:ren dgk;~ s,htrenguf.lrr. Shu~ !lUtea, ndjesE! .~. ~erlua.n.

r:Qn9:i~Z£: D'u,jiome n\ol'veUetM im, He doti mare;s:b tfl' hoUa.t prape' nga AUkoje'. dubet te vesh njC'i:l'l o~ ka:U

Sa1ik;oi,B': Ate ,gj,e nuk e bekem ~ ,(hn I se InrI' "mira a \1,(J,ksJt 1iItjer~rnl!l' r(je s:b'l te ketme qe :kis:iiA, e [il/oiVBt \~,erte~ ,gjyqne~ :po, i <""Un p~ tiij ,iii,vok~U't,el' tie dhene.,

W:~nol,eli: S"'o k~tp~tonj s;e' ,ew·do tEthuMih?'

.SU:lik'oia:' Dgaro them qe avokatie, s;j iah.iin.mjaft a~o, ,qe mO!r:~ngad bor'CJP' Uti! A.m", pe me n~Q.ri dhe muSI, borebEEo 'l'aHgieli: Ah~N f!i!Ua., dhe Iqu~J" M! kur s~ khd\le!'

SaJU.oj,a,:: Po klll!sh ka r:a:l nr i qe U

f::;d ,il'he !:l,ne 1 -

Va~i,~·li : Failjn U ne q,!il' wfa,l:~ u clhe ·tetje:ret, ~

~" '~"~' ~

I I _ I ,- " .. '. I . ~ ~

, 11111_1'1. ,0.1:10.:(' .:-' rllt =.!

_, ~-. -

WI_ .. -. dicu

. -

NEMBBGIM.

Pe~~ ~Wfi'l',RU Ue mu.ii"rgwm,

K ur 'hl ~Utj ~'(I~I~ .IiI1!.! ~ W!jto,~ilin A ~dhe'. 0:" :inl il ,~I ils'Iiu'['

Q~'~h j ;m~.. h~' kj_~hflprn:~~ ~llr·.

Be .. hill,fe viet nem It'gillrm ~~lk d~muj do'~kiQt~ bli()~rim, Ty Atdli ,. k.ur ~~ k~~jt.,olfl,j Z:'ilnl ra t~m. ·Fhdqmnj.

n~1 u~ n~'"f:lthill sdulI'onj d01

8,~ syt lUI11 j~ll1li:l ni.b~~s'l!J:lUi' ln~' lo~ nh~ ~uj:l~fh~ nc~~nj" U'Il!T'BI:[ ~

Po ~.~~ ty ~o vini nil/oj $hq,ilptll'i.

Ab I!'b jl~i'U 1II:lili'k WI I res, lh' kr'u,umii ~.illii. '1:.;I]rk SbqiI'ieri,l11e ill' 'ril' is fmc

.Po dIl enofc rue k, 't'· kldUm

nh~ hpJ00l (lnj n{' Sh IIII~i!'r;i 'f \!ild.

l) it d Ililil ~la~i;l do't P'i~Ulilillj '~e' keh~ UUJfi de'''lill~r(lll(jl Sliul~'1l1;.i~i.i;l ~l~ nl'l3:t~hfi).dl

l[ . III I~ n~illl1" ~u 1.l'("""(Ilji

Nuk ''1 'Jubol!jl :itP JII' m.e'lI'g'i1n

$'" jlillll1 hu"k A(i!llu.!d'l w~~. l!I"~lldii\ tim Dh!;' sa k'nD tldenjru:r lJul;; t:i

Po 'PQl' :i/O ~h'[l~l~~ ne Sbqhw:ri ..

~uiJbi '~.,nthkN~qm

MASA :215-1:8, VJE,T

S'MOR,A, BURRE ~:n ,;J,ANIVET

rID~ JiUliit'"lf!:c as gj.Q':

rn" ,U ~j:8int ]f~~~(Ua,W ~~rw!, rr,(!I ~iI1'U' t~,j· k~lllhm~"r:i. 't 'i' 11!i),~ 1i1l~ 'tt',

1"1Iidbj .. • - J){li.' \'Ij~t,. Bm:'f',i qell11'1i' 't. ~

l'''IiIf' jiluu pjic> fIXh!~m:w ra. njll. . ~klet.

)!e m~rd~!g 'hkojl I ly~!f ~ 'll~,o, ~~i :Ifle l nn~~!i'li'w

N0 j8U0D~j o,ft ,;,··"r·di '! Il(n '1llrii u ~"

111!II!, ,ikB~bhl II rot ,,, Q pmeWe' He 3lar~ 1 S.e dl1lii" \~IlU u-n'ibl"<i!. [Jls(' Imlo: .(. "~r.et U

'I'I~ ,j;~h lk;rjjlh~'Qt' 1~·li'i::J,eu~. )~I~' ~~(lr IJ U8~ ~'i 1lI1;1iI

JK '~f bi.r· u,' ja ~ak.

t'\'1~,' ~e' . • •

Lad, ";goa ~e<l!llgjW~1i "j r •• l:~,e' m;'1e ~e lI'~ WIle' Id~eq"

]13.011&0'1 III •• l~ip('fl !~

P,A, k,l:! Ur'WIl'.

L. L. Qmno., ~;~U k" ~I,IIM.

V A,RRIT'T'E· SK,ANDERBEG'UT'

o 1I'sril'!! u~k S,IUII1! rbll,g',u i1~ Sib Dje pnv,d.ek~:bm.@ e II.ijn.. 'Pi q~il$hterat ; ndHul Atjil Q.~-i 'i},UJ;l ii' b~li'~ :S,I:u~~,p iI'~'"

Ps A'ji;t b PIiI' ·~·~w ndo. kJl~'" hnn~m DbQ llink,' dll'W sot Irnde< sh 1l;,e1'l1i IJII T

VIJiFIr ii h~~~f:lI' \',H~m f.m JIIil' AuHiuUl " rnd l'{!, Sbqipll,)'iu'" '[f)'syt ,e tun mlk 'e ~!l)h,

S'~ lliBIUl k.fllllbe :sot e l'I"lN q"UUl: ll',a~oj!ih I lid.llur pooh'!" siJlr,a ~.\. hl k'IlI~'m pr.iI. '~" :zf.",jjo!mi?Rb,. 'i

T r~ J I}pc'l'I<ti lIl@li'e~ h~~irml.Ci·D !'i('!, -:T,c' \I'~iltltillJjii.'!i (Iet'~~r~

N',ct m~I,{:t :I~rt tell!' 'S~1.qtpe'L"r~2; P'al' jli i 'sbq III (l!1!lJ9J..(,tfl: mil 'I!' rap

Xi .ji'di h(l'l:IiltbODite ,rulbe kap I' Ah Vo:rli", ,hom ht'lp,.q" b8P"U '7!Ui'1i'

:~''',tr l d~n'Qn duk' pl.1 'him"!:' Dbc not" e UN:j,iU' ,at(' c hqipetllr Q,~ ;lI!q hli!m'u t,.. ,t e kn Shllle't uae '1': SlltWe~ [11:811 il 'W~ ~,uxilml

"l'~ ~ '~'1ll ill :nder ~,if.lle illll,'d~~1II1!

11:' h~ d~bit'!!J~'~Ml,~~~dI's.h ~,1tMn

,IIUllllllllnllllllllllllllllllnIIIIIIIIIIIUIIIII~mlnn1111'111,1

mDGRATllON HOU'S:E Hotel dhe resto.umnt ,shqi:ptM

VELLAzelUA K'ARAMET.A Jell W', 301 St., NlIlllV York Cit;1

P'er'kuj;dcsemi pev'gj itlh • nQ'f~jlilt q;e ~<I ~J,a hct~u!'ii., OkOlll6 lie '!p~h~ ~(l pe'i:' 3lsenca, Doten.

, \'!u'r nd" hml l ; d.e'(liY .'

lIchl- ~'hldel~, •. orgifiUeu ph~q '8 dj'llIl Fk1Ih ,8IIl'Rl' t 'I]u'k;,e m i irt'lnby,ef'

Te It I • uiJtr.Ii'O.jllli(l t)'11 nrjQ

~i 'Ildbf' ,I!i~ ,q~ bv.c:I1II~~~:r, ,i!' llIiU

~ l~Jjjdil. 1!I.s'lwtu k'ti' (l~' ]\i~ ni

N~'kl t"C'liIrct J:;; ii,~ b !I:hlkolll'n li:litl't ~f '(llJII.ilra ¥ .mailC' ne' V~l ,~ i~ 1-1~~nQ f:lllfli' e,d,be il tiiaii"nm;;)jf::

Pi(' Zildo:j,~ u .. illune .Ol*j, qc: k,'

If, mplI'(Ul,j- dheUl'll e ~"lCl~ ku n.· :Sot IItl.sh~e .li:bJJ Ipl.:>lIi' t\)' vllIr,V'

'Q,j;! ~HlihH; t "l d(~r~~,,,4h :Ii!!. tl.'l'~

"'c knrre littlmbi Sb~i'i'hir

Rob '~~h.·U $ 'i, e;;lll,~ii1' •

P,lI i!lI!il1 t~~ luf~"f1~c' [lI~Ir' ~~j;c' db", K=ui ~'i!ladfric.hW'lJ.a 1'1,11 $'kaud.e'l'i1iItl

A.sD:(l:.E~

" RQ~~,t~ ~ ~JliIl;e) F'. :rn3: _at,

---~

'ronil'R· . 1M. -I' LKfAL· .

Plaku i pa lodhur, r». Mihal Turtuli.

'J'H,E ,PERPARI~rIl

:li.~~~alim~r';;.;(id MCl:tI.~1lly Ml!I,,~dnCl.,

'OW'lm ,Im,t! :Puh!:WtCd b;1 ,t-bill A1baJU!l~D1 l'utill!Mng Oompmi{. :tZB WE'ST OOrlil St., NEW Y'ORK. :K. Y.

Adidir,t,S!> IIIU ~om:g;~C.II,th'Il!= 1Ii:!:1!1 ~4:<I SilO. N. Now \".orJ.i: C~,~y

PJ'ESA

Po Hie Shlipcta:rct,liJ' \'1'81'1C liS p't,e,);'e jjmi 1'l11~dist.'IIl<Il.i!I' DI'l'A THI ,QEBSHO,B,

:b ',bo., ,oda:UollJ. (Ie ,S'ZliI,lWit to' vijlme ~el nj,c' IlllltClI'c.sb,jQ "Mt: [JIBE ~BPETmI ,) SHQ:IPEBISB

hflsb, t III ~,h~m(rt !l1lbene~ kUl'l~C p.~,C:b ~je ti d bo ob "Jam, K,~to' diwtat i(l hndi.t, biz~timii W di~GS m~dis S:tu:~ip,~ttlrlOvlOt~

me, ate G. shek'Qjm.e se ~a kaDiIll p'risit.u:r pURC. ,13911: ,dutl€'U e-shte dilll tlri QOliShof. Sa dQ 3a.pesh ~~I]I~ thote . oj lin I S::' 'jia1el :p~ d:h~ pu.,ne, shume" SbprM!'In,~' mblldhe~~ kete r,ad.betI1Db jatli" Dogjejm(l lInm.,

Qe te' d:rejtat eSh,qi'ped~Il' jane' ne likz;ik" GIbe qe nga ,ilo d:r-e,shtime {bote i h"cti" dhe ptwgjigja e ~ct:'!lTle trepik:a, \'01

,e iljjhlm :\l,~t~ skokiQjnu~ :ae, j m~rtl'thua.l'. ~prll'.j ,;J;tmiij]csb q_'il e:Bh~e keshtu, I) n01 j~piliie h! dl:li" dtJ,BDi'iI:. 2:) Do mr®;Jiidhea hllli

u.'asin tEl ;tia, koUofitiu ne vleQt 'c:1I8pm;1,!;:, kew ~I ~hel:gjm(l til' ,sllnlme' ,s(l.100.0{lO dOm.a~li,. ,in ~\S' ~rc DUlt dQ'B'JenaQnK~lt. rjlit"he. Repubnk~ e l{ombes.l, ,a,tje ku ish ftllPUl." nje fmhe 'I.: msbtime.

rj,el'e pCI' lie punuarlirlBht, dheJ .na epcsbia shpres8\ per tel pri~Koto pye'r.je d!he~ pe:rgj.rjia: qe lel'pe~ dhe rneroosot, .liIrldhl,

e=\:I1t:-tnli:1m11 'tBrUlo:b,ttN ~t'I;~iIi(i~r\Jir

m~m

DI'r'A El, FLAMUlU'f

,S;i gjitb(l, PIllPi!.Ji~.ri~ 'rb o~eJ~$:tu dba. ne Sb.q;~p~t~mt~ keru.i bome Id~te to ,SI:UIlDnDl1'8 ~iIIi fiestojm"il.. .lUre ;p OJ dill,!. w!o melondosi, di:La 8 sbcujiti!l pOI' SIitC]li,eta.1I'etl dite i!r~ori'k0., db· !ile 'l!I.e ,9"u;i<Qbet,'kw'e~ eshte ,dita :as ,~~cuw':r. Veh~em kuji'im ~ ~~aj dite'~ulll, .be:!l te der,dhi~ lote iQ:~.i.m:i, Idbe 9do lie v:'e·

rQs,ul'b: j,iimlJI M be.n t,e: ~erd!Jim Id_be te llefiejwl('i jil'ihtJc di't,}

shenjto P'llt' ,Sbqi,etSfct kIe,j'i:I! di-fle. Eshte ditl't IC fiug~hdie~ tl ~o'nbil~ Shqip'otm', osl1:te: d~t& qe ShfJlliperi<ll It!JJ,en ;i\'!iu,;;iirnt 'J:

IIll~ ol'lisQ'~ d,be, byD~e Ule, m"1lidbe'O Iii, :sn~(l~'~le!'l r~iiJ q~ ~hihQnin

I

Iblo tODlin no. LmI. .

.28 ~,en~or i:shto" kDi' njiil, Sl"usht Shqipetgrrc, pen kl!'ycl!<lfl I pll~lkJlIl!Jt, l!l:mail Qemidi~, llgTWD.D. Den v~o]'\e na;mrar e Skeu!il;tlt'. IIC1!!!,t<i db.~ 'i!bpaJUDinvete~ell!'~iiHtWi 0 Bh,il!c~jse:. Lt, ~,e ;&bp'1'ic, II!IJme·" Ble m.e 'emeritl. e fu~i mlllIdbit, ZQt. ,dJil~ ,'otk.Fahj~n e tl~ nme,shmit Proesid,cot ,te: S~!detc\'c BMbku.ar, d,o mu:ndiu~ mskCi~j" dbe lS'j~thenje, ml),l, ~Hlf mot, till ielltojjml6 De ;Sb'li,. Icrm kete d~tJO" noOD ruOll (l fWIliRlu:rtt ~I}jdhc'!ih~or te Sll!:ende;I" li!ll!!:t 1[1 U'I"'l,rEI.

FAQE+NB BOlf'lEi

l!J naneJ, I!!II Ilj,'\cne, ~thilre"nbliret\1nn vopnit kar,,'!}' 'j'D~me ra:dbe~ dbe c·j;Cl"m.0DeJ fun'll " i dtiu,e: dorm nj.ori j'jl' ,~it". dliilu ~O! te vi~De lll£: :nmlt'tlil¥esJij:Il~, ,(1:1:' ~e s,j:eUe,p~qc:n Irape lI'e bote.

f .. m~n-J pas, nJe .Iu't;iktdl QJ(l [H!,t(ljUlC sot mCl:Qi ~ £o,q;o, tjatJ(lr' ~!il P,erpOIrlmi't; mhet vehtcm nj~ ~J!l.dtl1". ;Redatt0,d ,F~Woilb.qi~V!l!l· tear s'lliI(ja.flou .q~ u~ jC1JI\t'llIlhhlm lajtnen e i dbuift po sieh du. ketr 'sDIDllwD dbe lIllil m{;l:rk, 'qill kor se Und,c~ se til' drrc'ltat e Sh(Jip el'ise'. jll:ll'o" :~1Illi ~har gr <ll"'clili D~iIIlge!F" ~ $8, .ugG ana tQ~e~ ~ 'mUllt, ~,Iil u'lQm:~ ltnli'iJ(l~ qe, kete ~: I't: tluJie ku~'ct:tl,!U' udbe'he. '!limit t ·~lU(l. P'~rt~u~grnzij IliikSiue .kupetullr;,. dJue'p~ f~h· mr P9'punojn,i'l,. ·elhc me eh tfara dOl :mlen,~·te po mpil'Q,jD~ 'C!e, !.li:ejtl.lt 0 ,~bg~pe'r.iJS(). flfu,e 1lIIl1si'd:uhlilt, MUar' kct1:lJ .' eat,€! 'qe .kcrkojm'o6ot n~ k~'1: ~,mh~tce: b~t.tkeshme llI!glll UoilulheQl~i ~I' a,jOi 'q,e ~shtc mc e.ne\~Qje:tulloso~ :!l'a. kur do b!)tC: tjimwl', I~btle ~a.shkimw.. Dbe shl~lf\osliljme;; Nil k,et.e l'i9.dhe' dOl i Icdhin prB'pa krl1:heve 8hqiJllct~ctte' ,rjli,tbaJ dihe do i j.apm dQren lIderli l",· tiriit,sc' kob~ lllC' .51]u;et. Shq~peri.a k~Ir.k(ln" udibm.!i.ln Dga b.i,jt II! ~jl I\:;orkio:n t 'i ketJC ~C' ~\Mbku:a.w'" dloo ll!:~t'Q dei9Jdl'~ duh~·~.t ~jb~ m~'WIhwm, Duhet ee ~,~hkobiilmi, dbe tie jcmw nd i'llTmOlil~ !iil)~ kllr leIto'j:mc :lHiI: todrlcjlbn;toDall dhe dtihet. m reo,jlme Ae ]j)'l'iq,e, kuil:' sene t.el"~ 'oib:lD, IJ1lb~te.ojj]j paqle., ~(bljl dyke' d~tlll'JSil "j~a, .In tomllldhe Iii) Sb,ip~~lllr,cvlet oorik:<QS mmjUlrJIUei ,keo'inhl. si Dav@, dbe sbkakiet qil' ek!lln..e ndl:ilhNu' IEder m'il sot; b~sb. kwmiio ,S1jImHOPillill'Ve<ch ,5e sbkllk'e j:o dhc aqe me ~end!esi~p~1J te :l!!:!.Og,shp,tcsoj.me'. se pa dlll!il 'edhc' !i.e dJ"im ky Jlil.llmUr; bash. kimite, j etc bUe, dh!i) k U~~rcl'liim cll1~e :ncvoba:!lhke me ~eij~. rgt, Rr.Qfte BM:U:K:mU~SUPE:r DI '[ )'fBl1: Jii: S ,S:B:Q:IFmtl.

'hq~PQ:t8i1'ln'e ~ekQnul1r"~ na daket se jl!!lDC me c£lluu~~: ill W veneta. So ~ll.t,,·ri.!lbtJ ci!i ~Me ajr qOI nuk e ka. kopet,W).1:i, lie pas pax ja"'e~h apet k(ln.f'lll~lilllea e plil!tWea~ dbe ;]Itj('; po, s"qaw.~" po, s'tbirme" pG g 'k,el!'kun.m til (b~ejta' ton. mbot;eIlri1I!'c :dii:iiM ~e GQje. dl~o tel'lJ ffi1IlQdh:iii i gjef' m.e sQtme \·~t'l! me k_o,t II Dhe :per tc betta' k!.'lt(l~ dnhe~ t,c hona.

~e~na, q~~d~'~ htlli'e: ~'jei'm.e, 5011 .5e'tc ,g'jimthe ~e'i"' l'ij ,qeUJJ! parpiqomH em do ,jete i'ljy tlemuut te ~hop Sf! lOut IlIWuk".:;. J t,c,koba T cOili nu q!!' W1,1!ut 't.~ UlQtjij sotJ :!l'~ .~ 'r;r:H kill'{l!'l dil"~en III ,Shq~il(llt.ln:ilt" dbe lih)I'Uf5 h:re: 110 bahel:. dOUIU·,i :i :S~1I1 l!H.ltDll-i,t. Kllu' se sot IG.be\ te.l'Ii.: iO!ltiJ i. ,Sl~q~!lI~dse T

Dhe ,id m,untLe RdQdhe~ 'Sh(l~~,.:'hu·, !e c;iruit tj lL nxi{'~

AlIdil).'j dbc :Shqwpehui do jape me t,e d.:". dUSI't. gojas,e j,·i.rjien keqJIIC' ~ll.bmc per d, ,u~e, se 8l1\ p.cr Shqi!!lill' VebtJcm 10.0001 Shqi,peiue't po, tei~p~:Il ngG 1,0 D·®iU~l·li:l pel'~' Ril't .l;\ndaj sieh ~bamle ~U'El siper" p,e;~ ditlil~~ bi qershor ktlru shOlL j~ Ji..'U D, b~l'am 100 .. 000 doUun,. Po 1)(1' te japin nga 11)"= radhl;l dub(lt.~c :mb •• db .~ ~j s~~m.a me i::.ln.llId!b~ qe ,~~.tc' ml11 lilHl.rlt.y E>Qnd.js;iilh P.rOPO:llLQ~ tOii. \:'CUlll~ ~o)]e Z. O~H'Ir'" :ahcl''Q j~ dbur C'j'(ilr" me !jOt. mi~dis $h~ipi.lt8il'\elf,e,.Duhet tie lichen .kuflill.l 1m b mb.le:thkaili ,5100.000 d.oUlillr.e. Dhe qc me , ... hum - se l'O.O{lU ltollaret,se. so~ e~dd,e di:taqiiltJ:a pro' n:jln'llil D!!.l jemi ,Sb.;dpf SIl~,~PGlttll.'fC'" ,do marin ,pjeJli~ k(ltc 1',Ei,llhe ne JIuiihm,C)D p~r (i1lJ;H!'UHI me W ve'J'td, dbe ae nil dlh.elmbel\. ,S,bqiper~liII. kS ,~h~ timin e Shilip(lr~se, kejo 's"do bizet.im Do ,japhll~ foe e dime ':I.1iI La~] i {unrut qo do lohetJ pa • pje muajl ,o·:e ' bUm" dy lnillt~j j'!l.p~m pel' t,e fu,ndi~ he],'\e. Bill' japin'il, SQ edhne (te' ,(lI s~lm,tu9.1:W dCl)u:8Qjrm¢ b gj()ud,enri. Do diimel ei~ieR~'e bti liOD:Il'. ,:r"etmW t'(l 'dr.o:jtat kete u,(lhe, s 'fiuQbe:n ktU're! y,er:im dhe li.r] e p:lotc:' apo .Z'g'jedhe ,f! pe'rjet~e' ;ol\.udr~

AS FARE ~l;K ]0 G,!]IE:N[)E~ K1UNURESfiTThm" ,~i Kendoojes IneDjl~ohul' dhc 8m sbQjip[l~a!l'~ m .. s 'Q ~ le b~s] munt ;to th.emi !Ie d;O, 'ojl',mdou kundee h~i:mc kQbt udhe~' c~l~ detYl"Cll l'lill'pal',il AMheut •. J,cp pea p~~lUl'. j~,pi ~UI pal'1i ~~ 8:jy 'QC. kwilion te kundreshto,j'C' dhe me: ,cbpih\l" uruk u ver- ~:hokiC1!i. Jepi. ~. pemderea, sa pa qcne vane.

191.9

ClHPALL;Jr"E VIT'!H.J,EIV,DIml:T TE ,SHQIP,ER.lS.E, DO

NGBJ:'r,JiA E PLAMIIB.!T'

drQnmdi,., Ddritom~ dh(l' ndiihn'lorue ~e' lutllm.. 'llIiil ne ' I'. ~ ~ plk rndb~b~ perm blew ~1.i.~toriu'cJ nd,j ilnj~llli' rro-"

I. j b eriac, Giil'zimin ,dlle \~.~e'l.'len e k.csaj 'mte UJJ;;U~ he.~.hw..rre" I II ee ll,gritjlIS, f] amurit Sk,endC1li"b en~ 'q'ii) pas. ,447 '1d'Q~;" "'dermoj hekurnt 0 1'11entla te rr·o!iHlru,,··'

P,LAMU,RJ[' THE!1

o shmldeJ shc'Ilj:e '0 vyh~rl '111 fl'liImur ~i 1a:vdermlrne bot .

Ti qcr ED urmb;an &file .~lillto:ti n~ fashQ.D telu:i,c te kU'IiI.~ mf!j Sbru[ll,. ben dy.krIl)ROI'0J te IH!l".ll:ollj;emil, e lie falemii ',S~ t~. $10' ngusliellWmi ,dhe s.imbolli !l'nel rid!!: ne gjJi'.l'.at e tua. 't'c' bukum mnp· Uno' 'to' lTQj.me 'Vlertet nden rEub-orn p r w-o lt~C' bJ klil\-j,l!IliItl:' a,jo ,fyt;y.ie 0 shooj~\l Da.~.Pl~4[J,jW.~~ I! lIl:~mba.,.jti~e' VIli, ,~eIlUUI' diu 're ~el'e. Nc: ,emcril.'l. Ulnt 0 FL.AMUJl. lfl'IIad.h0SbtD)r~" dbe DC' bc~ r.;i~tterull'!! te :mb~d~fi·dm,c' ~Q !;lbudiH!lSbE!!.e" hmurm ~:g,jedhtl~1I! e n"ende" po lte Iliehte si pC1ldc. !IIl'le ,shpl',e~e re plil .shojtur •. Lavdi i qoUe! Zllithse s,'~~ ,g~njYC'Dt:! Ard1li. ktltbtli. tH:l~ desbir~, lone u m bush, fia.mru' i SkQnd:erbe:u't u D~Ii';t~j,llid.,c :Qj:1: k,obu ~o.rt kcit]k;e dbe delilune. ChpDlU;j a e' ,,·ct.eqe,V'e!flwit Shq-lPe.I!:'ise u dekUlilt-ua,dlher~Dg.j.!lwmjlli Ie k'o:mb~i!o t "O:llU~1 fatzi ,dh.o~l! mj:el'iufll', ju be 0 flljDhjtur gjithe, botes. Eo~e ,ditJe' Fns:b.tetct e lEe,dh~njl ~um:tI!5islltnrnl D,j @bjtDi} :z~mht, d he ug~kjlJ m,t 'e tnb, uis hiBtll:ril e p¢diudlj:cs S0 Shqipe;!tiso'. NJ:e, gm.lb~ ShQ,i.:petfiret nd'enc k'1lmatull!on Il :uj,e' plaku, tJj) :s:~~rvit'!!W, db~ pj,eknl" ne ebrud:jIBtl kiombe't..·llrc, aha ne paULik dhedipUOJDati ]illlp~l',xy;eD. d,~~~ 'dtU;l~nm.enii brig~ 0 dhe fU8baJ~ pa v'0rbe~I~l!Iir

.:I. -i:r~ziIkct 0 shl1IDota 'CiJ!0. i rr,l1Ithonin" Ildtuo me' s,e fundi, nij: Il,u iabm Dinl'.

- Ne VLm.r,~~! De VJL!Ol~E. Xu p~tliku W, ,b'Wi'lD' db~ i th~ .ujim·, Ilw' i shu·enjtc. i "'·j-"he,; dl[e i. chkelfD'eli"t hqEJlCl'ise [maiJI Qornali.,ma, tri9:l.e:rin epa cbm.U,;\f ln~~.i lrU.MbJ :m~dil bl'oll!lilr.m'lilt hI PQpurut, k~'e' dite" me' )[rabun e 1ij te hekm'~~' der.m.oj~.inxbil!'a1t. ~ riL"obe~, dlbe n,grj!tii flllmurilli m~ i,e bu kOl'f m.'iil te -vyblll!' ,db,e mj(l 'te' :sh~jw, qe tie \ra~Qli.ie Be t!1\1l Ii .·i,ijbit ,orgjhho; j;eWn.

Eshrte me i bukud, eshte me ii ,shtrenJti,. ,eshle mill i vyl\'OI ~hc: m Ii .sbCl1!j'ti no bote Jilcr :n,e ;Shqipc'w~ sep ~ dine Jini S'ij'~iil,. mu e 1llu:~e.~b1te at~ fiI;1muli"i ~D.un'tm tlil je~I!I,jtme, d blil \~~, tem ~~tlelJ~ ilieru e riji, dQt~, m.up(I~m. t t.li"ojwe per gjiltb IIl,IIl' ne ttl lU9}LUl' d!he tie lir,e ! - JIUi~er 'II' j:c't ~bkuan d'he kdo '\fm~·1 per' k(lmillin Bhqipctat't ]fler )1. T'. lnlI'\c iio ID ltbl!eter""brffl - ilii~~n 1:,!l;":~~Obl"'CBGlJ,sh dhlll hid.bcl'imcsb. \leo :P8 priliufI't1!~ X,~ ~~jlil k.ob,· 13l'1e tel shkQrt,e)t" te rilliqdjes, Shlli'pe:l.'ir41 ~. f~t'I:[IUI~ mrnldJh~sb~ol"'i un~ZU8 :p\Ws'cri, pf\(l~ wnfWOIID!(le\ll ,dbe iD~r:i!fa Ir) nadHU'u Ihll :,;hteteve lU"W.jq. P'Ii>li'1 k€lbR ~fel'\Qj ffiwltl(l e'm<:l'il,1 Ii! rtlqim.Bdb~t Zo'tJ kete ,jjjte 'te beku,a.'r c: 'te :iilheDI,j'fre. (lfl IDli k"om.l"ojrn.e. :s.Qt til! ara;lis'!(u.· ]lre, merG:~m fMiflv e, p el~ ,sbu,me lUuiI.) cji~he jetJcQ; ,dot c .hcmtoj;mc, ,jJ,ot 'C' kIoemwju'lc dl~e dot ,0 lu~im U!~ Sh.q~pedne t~na te !lhb'\e,~~j~(l Ii.e~~1 kl3!te):' 'I;·iJ~~. .h ~e't ~ U BEPTE

f j I,a~e Qnlbi d:ita 'Te yatosh prape j.I An. I', dhe nlb~ll!

,i' Pei~mbi Shqilperi.

PERPARIMl" ~ S·

~. A:l('

(,PERXTB,Y,mt. P,REJ SOTm KARAOJOZIT)

"'!Kjo Is~edj' tIct. p~r Uiil .!\'cw York llJe .lb'1ijo ditc' te :sbtJ,'Jm iii \l - 'te kur 2!eu.C II)1~e.zo~,ni.l peme'eo PIil1!l!~ JliJ[liIIrso~i, lllilRQut,,", !of6ceh~ (fQn!lioUdalt, F.UEn'Jltor C'omp'. no NassjllJ' Build~lIiIlf. lew Y,orl'.::'J.

:Sicb 1)0 'ii'iililJ~n. a~"II'epli)'t e ores lIijeJ~EI, wi tjatreu. U1.~ (111"')1 ,ymbedhj ete.n ne m~s ~e ,d~'e j P,aut llan;oui, I1lbh)dW b.'! 'jithe kQlle't e kElrt~s, d,be i ,odhii l11"enda U0 s]rl ... ur Ul(l gjy,smQ ~~ti. Edh.ekc:,shtu"lPo geDljl~Q.b~~, ejll'll bij;o' iQ:Uibh:\'ell~]jl filii ruu· e. kul' de,gj;oH ca'lIe djemto otjlilre qo pUHouin a:~e:, '"'Habi. om 'Uar,e' ~oj, 'theatrQ' do keto neM:ambra k,et:C· JII.'IYC "'It,,·· em k~mpak 'ia~hl' 'Q dun "'1) ve.te ee ha (lCbe JiH\k hoke ne ne~ 1Ii~~in'lt. ~ ~ VCl"Let mdl~0 slnnae e bukw j' kill 10drOl &lImpie te b ~:~1;I:J;'a: •• ' I' ,.0 ~heko mo Dilent. Edhe k!~htu z,11111'e Pill' dreq~~li 1~~ hi',llt, pas pnk mmnut<fs.h dllllin gjl~t.bo djilmtc~ 'Iru' p!:UI.QD~n )1(' !nice. Po' P,lnllLi J :lIlic:Qma jru bmw Ildi!$hte~riu,j \'(:1 n,~, mDrS:l!l.

P'@i '~e ,ebbe:jl T~,botlil P~tllw d,)'ke 'U :ngr.ru~1IIII' lI1ll dembeHek ~ ips,l:lt 'tc Zi\I ~~De; to dymb edbj eu. e gy.sm~, d,h.Qd:Ytc' ha~nLl" :o,j,en ZgJB~ dot'i!.lllil eH1!e:r' bp,eWloD et.ij. Edhc nne C' ::;;h,Qh ',"'I • :Ildn. t~ilnte vole te bej qe1 ne thea~rol. Po, m~el"~u kur 'eijh~e , Di~n.tl.llr' - no - b~m.sQ, 'til 1i'osh do ~~ \·uati~l. (;:ons'l!I~id!El,ttld Irneli'l'lI,to1r' Comfi,aoy kisJi.l, ~H'hJII.mne' s.ip e~:m'€) te Na,909Bi,\l!. 1l!Wii.!l'~·, lhe sich :2l~ Paoo 1:ic: SilkOj'JiHll' m,'lll~ -mau,lIle 'q:~ shkli.'Uldm\ ~oj pnDOI Fish.cr,it, sb!i!kaujut i ,elli qe mi. m:iiri (~lelim;U:1 ,hlt~s: i Compnnise.

Mio<res:hikQni kush !i'!{'thte, tetutlo~l>i:FiIl!Mri. ::ilUpO e 'pa ~au1in. KY ,csb:te. drh~ Djelli., i Ig~Ztl8lJ:" mlll,mt,'i vo:,tcl i .i!lieZlnit e .• 'te q,tshu:rU. P,8:uilij qendrojl !le ~ di:ot ,hu!!J1:!li m~:oo "1 '@i 'hurper.alumha :S,1l l\iI,j]O! dme d~,t me te talUI'Q't ,e Flisheritl P [I, ~ i,tldM rn8d~' so (le~~' 'Uhe !llThuJI.U!ll t,o t.jje--rc tie 'eila'!; ,q'ilSnnil!lJ m.c~el ~dhc pa\ mcnjhllai' .w ~b(lw .. Ty hI di\.tke:t. "f,c~ji8.· ~bttm~ Q Cb~.~UII'lf" ,po joT FisheriJ Pa l'eth Jcr qildr: te tjCI"t eju mib~i"m yIe e '~bOHI •. Ky i marka '1"~8'h m '\'~riilt e bundcs: Ki.s~~~t der,jM~nomi~ s.~ ky' J[os: iii! beji ii&itu:'E!k P'C;I' llI~ogj'e. ~ 'thot.e Pa.u· i d:lo,k,e :ng'l'itul' 7.IOHllme ~e lart!ilr .. J~m kn(te] Zioti. sa ttl, m,flIO;i!.:~'m~in wn:t '«I. m. tho .cll,uj:iio. ;j )1 Ve:r~cH e pyot P:'i· iheri mil ,gj,l1Ik ~e: ftoti8 ,0 mete: taUm'" 'ii plllsh~kQn P,~UU!lll1 lr,oq nil $0)"-

'Qe~e g'jltthQ th!J,~e se' do, bebcslmgj:e. ''l·buanta nUn:DJ~lri n .im ~ Ajde1bm-'1l W ~·,os:el! tb.lll!Hjic'! S:hk:o m tel gjly['muar~t 0 II:, .hote P,!l;oli ,dUke~ m1'ntituf\·,eh'lll.at e lij" c shkojl !'I.,ga dcr.a ju. ilif..e duke delgjnllre qesnje:t, 0 til tj,~te;\'e"rap8 kT'n.hc"·'o. Zu· ri~re[l'Il, pe'r ]m,c Mtep], hjrribl"\l:lRd8,~, :ZU. pome'Idt_,ll'gC!i~,'ll duI!:e f()m~~l'mc ... ehh). UJ:a",item si kill' t'i dlllcmbe Pf~pf) koi;;n Kerit,.)' "~Iunt 1,8 ket· ~e si 'Il,e sot II.:j'ij" .s~ kur d Idshllbler~ Dje kut~ mete' h,emb~a i po piil"kuti.bQ, e f1l11dit qe i 'ICili'B, aja

Ul9.. Qe i pris.b~ ,S~Qm:B:ne. Edh!ilke;!lbtll P,au~i tno ,fldiin~~ ,abt~ ~h~Bbt o"pomejobm,e.sbe dbe PElS pBi~ .nMliIDil:a.sh iiVJ'il.II: nje ,1Sil.tir,otilui idhlllLI" nga zemFIII duk~ thlIDll d. Bo.hum: ,88 wr",~nje njcriu ,1110 ,tc. \'l1ojO.

K!ilLiE' zillr,iti u,ga tteni. 'l\H!or.i: udJumper lie :ilh~e.l)i.. Bi~1it S~OH~(I 'tldb~! qtll::I(:1Jro'j peq'sr,a. uje ;sh~ep,ill t'Il' bl'lItUl'~ lie, tQ ellen Zouj a. e cslilt~S:1l poprist41bju'rBl,t,perp'~n:,a, ~htQpil'lOI BaJ mil) m.nsilLiulil .. Pl:li1llJi, pOS8I !i) -pa mill' neu!l!.Qosfijem je,p' l'ubnin.

'1'1 :slltikoutu [lciCIi~ ,dot mbesontQ 'Iilo g'nlll,ja qe' prbrW !burin me ]:lHl5~ wuc dOlt Hm.shtie q~' 'I;!!il '0 shoqjo '0 F.lIldit. K,op1!l:.c~t e :saji ~~ \"i!irdh3J ebcr.a,et e saj te mend;,f~jm~ pollken te,~e]~du.fsh4ilsl!18pkeD te m!lilnd8:£sb~j ~e ailen si kUl" C' kishzQgrttfisuT' mimmr~ L\l'tIst~ F,1l at I;l saj t~ kUqe,SJ'fe ii ~injl :si dy ulWi!~,j. cdbo bnOl:et ill snj s~ dy qm:'shru te ku.qe, 1:Ii,m'iJR kaqe'~lijlil llj'~hwl: "tc bukutc' m e 'Q;r1l ndmlhoohe ne lltC$~e I.e gje,wbri.t bat'. E~to ~\lIikulI'il:"a belle Paulin (tete (lcndironje mbudheiEd~l~ me 11:~ "~rte~ duke.sbe 'iF k.y 8~qe bur!i 5~jj 80' pate qe, ,_ tl:i qe I!:dfmr '_Ill (ni,e kn qe', si k~lll" do ti kish h,wb(lt ese kepuef:t. ~~~ji IJIl" ,Hu~hli 0 t'o ~a,'tiQl!IIIt~ alie.

Sb~lQ~,,'~'d I'l G ngll isl!tat'i vogeU thoue ajo, o,yke 'qe sbnl', i!' 'iLly!;;;e, I 'r,~l.·· bare: I D,Y];;; marc me ment ti k,eIlidouj~.!l,O!ijJil ~anU. qe hek;i')lme n1ll.Im '0 veae ,aR, pundor~ qa jam.

MU11't ~c ehI{IJllanj,eP1:luru~ qe ~'sh'OO u). U'a~bte gjiiJ (lS,(l ~~ udi te :€j' a rnct ,oti. }10 vetem ki:l~o f'jB.~e ~ 3rdhcudc1' ment, ,Sbu;J]:I, svent te wirekc' kll'tu, ZODjll! I( 11:11,"1'1) He.aJh. T,c pelqen ~ ~ U'l.ote dyke qec@.1ll' e d.yk,c' 1~l1'el'ie bl:li' . In!:!' tnMhine dhe i ,afrolu;rt rulE! JIlIF80e. Po illIC' ket'e IWbe :I[)'aulit, i l:i.wlhe Ijalet pak lJIlll wr~. S~tm' t1,'l kiS,];I(lli'!i:'tC:m:Dj~ zemer ~,hil)lte: fBl.gJ~f u;uc mUillI: t.a. ,dwhm-ooja. teper. Z'om.j.a DeBUh dytlfl p.g:rjmr ,BUSAm e , llIji JI' tpjct q.m;hi mil nje' Ul qes]}Ul' Iq.e tbcl'lbtlO. Oh mol' bi.l:~ d"dbl. Po PIII'l.IiZ:itnl.lku ~ \",;J,j1timendja ash~u'"c ~tci!Jlinu~e. Po :zu cdbo ~y 'Ii!i ~'Inil: m:e i~j,c, ~~eshj,(; ,e t\"'IegQlii!t,e., (A me mer v,es:!l s.o. ~bdul1i t te t~~emJ'. Edhl! k~htu i litOl'i kapeUt:n 'e ijli1l11is p~1i' ne l'lhi"])i ttl tij. 't',dh:iHte,' hkoDUl nOiklHI€l k.aqo iil bum si HI.t'll nlJg01' e JI,I!U'!I. qe !!lMwjl. AMt i?' ndbes uuku ql:JHe te ,drcjto. eilbc !>b:tepi,~,e' Dub q,€l':l!1e. 1i~ ~lUb'"UrlEl (lfiJll' til' nd'Ord'I1IHfn P00i:r;i'lI.~'tekt~ (Hljij kal,f'ij). Pas keI'l3Jj,~J,(~hc' viln~e ~ruj e ,e pe~l'ic'te ne 1)0 cUe<.Il dn.kCillne 1Il,j!: ~~ltep~ ~i e ,.·jete:r iUe te C1~~eD rrQDUi P,aUini. R~(lJ - Roo: 'Th"ri P,alli~ dyke hlilpur d.O~CD po. Slllh Duku :modp~r~ g',ji.gj'll, tlu~et pr~p.o U,oo.hoo. Hgg.HIilIiI,degj,enet nj;CJ ~e i lione SIl :Ili~,c:rmii.

Sht"lilpij'8i ~' Pu,i!lilit,q:1Il mji.,.:t Tad 'rl, dra.Sllt Iii (,y be)lll~e 1:ic gjnr:a Ul ]yl rnmobl!lje~ kurt...., mOfllW" kisb rene ,edbc mberthy~r me p(J1'\~a" •.. Pl]iSqy:ru 'I}'C 'c tbycr p~gnes. :S.i!: here ',e :sh~ko~ h~sbe P~.u'l~ u!e t«i~,ll!j,,~s,m.e:n III (v~I!I'~e'S' 0 :!!Ibik!il'll;te' rna nj,a iCOpC1 dhe gj,y. m.Ql) mntjlillrccu.. Dre'kn. tendo leshto .~ m.~ sofra: ihm 1:ii!r; ii hoUe 'qo sip, r: N do gje t,j,LI~e't thltme, F~re mite" ~ho'L~ PQul~. S:w:ito, pune.u po. it) e;j Iii bej unCi. Si %Uri ~ .tinj:1l

no Sofrc~ i: ~Qj nd'9l\' m.e~t.Zo:rdlifo .H~al.tb m.~ shtepltete ~,u.. dhe nje (hn:dhe ~'0 :l'!d'~IiCr wu :&b,'llqer. Si b~tis,i lie n,fll",eqi. su sbiikut'ate saj. ~"FC5,cabjC:'~ nlijll donate jHlr\·c-chj edthctfle sht~· kon.te dfwmeQ reth'il rotu.U te ci~es, ~erqdjal ikid;il',e~W', dl'ij~ pie 'qe to. ajo :neInC tc IDncoa Huge"~ .To dhe 1I,qc' pcrte1hoU&t sat ,1'1 nrt)tit \.~ c' we isb~l1 apm~' ~ dj,uk,Cl'ibc. iinti"' 'Ilene, .:s(]l[J,d.~f. ~ tboti!ive~e ,'etcli fij. Po pse )fsu;o.ia ~~~ko, i!llb9ihe~ ~lb~ Z1al£~qOO~c' mUSandl'ili 'q,@ VCQ'(: :robe., ]}I0 pi::~ murcct q"one' 1I):"fl!nJ.1' !.lit kutohe't.-,i~ ZQDJR :H,ctdth, Zuri hI ,~jo buk,e m.e ca. mmh te !to- f)'tura te \'jeh'a,

hte dhe m'e ,gjaJ,pe: 0: 'cila dukeshc, Olnilotllf ,:;01 ikisJi! ,~kUl" bl)j,a "ABSO'B

State.ment of thu' O\Vnenhipt 'Mlln~ York City; Bu ·iness Af~ma~,·;no !}l:lm ulm ap:men,t;, Ofrculs:Uou"Etc" .1'QquJr,ed,by L.i,p'ri"l2S ,5'rt" 63St., Nc'\v YOf'k O't)'. ,the ao,t, 'of (l"CIl),g1'(IS:!, of a:u,gw,t, '2", ilL9Jl2. '2. 'fbat the Q,l'I'RCfl"!l! 3il~; (rG~v'c, na.m.e.s

Of' '~fP,e~par1mi n !l,l1i1Jbnsbcd. :'iIOfiMdI)' a.t, N~w 'Yo:rkj N,. Y. fo),' 00tQ'ilcr J.gt 191:8.. State of New York. C'oupty of' N'ew Y'orlG, SSE

BefQ're me, a. ~'ot~ty Fnbltcin and for tbe Sttll,te fLnd county afol'lC'.saii'lt pe~(lI!:!nn,,, appeared \7angjd D. NaSiStl, who. ha.,dug been duly "WOf'I1 aCI10I'ding 'to ~aw, ,deposes una 's.ny.'i, {ha't, he is Ut.'1l EldUor '!;If th~ "Perparimi'" ~ud thalt the fo]1o:W~ll!g iSI to ,th~best o,f: .bib kll;Q~lcdge at:}d beUcl(, 8 tne' statcmijiH~t oft'he (Iwnersbip',marnBgement (,and .if 8 da~W)~ paper, th.0 Cit(:O.3tiou)~ (lb~'. .of the dore..'ls,id liHIMie~tion 101' tb da·

jiUld. addeesses ,of iIl:dfvidl1.a~ ewners, or~ if .a (lOrpor,afiofl, ~ivo iUi Dam.e and UUl nam c.s ~d ;add~cssCfl of S'iIHlkhol~'Q~ ow~~iPIi or h@lding 1 Ii er 'cent OF mOl"!{:: of th total amount Il·f srook.)

AibaDian PUblisidnc Comp,iIDJ"

pal1:;nclr:Sh~p e,@.n.s]stin.g of ww p e.~il:iIiI~Plj VGD.gj,em. Dr. NRSSO '& Tball8,ij IdgOlil.

A.baD~~u,PuMisb;lIg 'Oom.pBlDJic, 128: W. 6S, ,S,t"1 New l'IYrK c.it;)r. Vlllll~rj,ol D.

N,9:sse 128 '~,r. 63 :6t.~ No; y,. ThatlMId,glO!~~1 J25 W •. r63 !j.t. New York.

IU~Y 'oth~,· aduei"u'y rehlilln, the name 'or' thc' l)eril~iIl 1II'f' tWli'poraticm. 101' 'IIllh!!l,1J!i. ,toiu.eb ~rBU!C ~s ,actwng. it!. stvC'D. also that the said two II~l'agraflh.~ !laDta~"Ii .stntcJDleJlt:s, cm"~tli9\S: nff.i.:.)J'lt "s r·lIlu kno""I·~,oose~ flind ~ eUn:f as tQ 'th~ 'CiWlOlilJi!l' ,'tanc:es and eORdit~ons ~~nJer which st(lckil,fiMi.~rs and sc~ut'iltl!· boldors ''i"1t~

re 1\. do not, {Illpcealr llP~D UUl boob o[ thl!l. ~Qmpap:li' as trnst 11~"~ hC),ld tQek ,aui! .~eeuriUes ill! .fi e.,pacil~}' ,(lIther tban thllt or ;jJ '~OcD"a fi.de 'O''''''J;un' ;,~liIIt~ ~hi6 l!iffian~ he.') Jirl!! 1"1lI!Ul'!)n tu beUg""J0 'Utal ;SQJ~ etbel' Ile~on, ,aSSOCitution" 0'1' 'CtU·pG!f,8tio!ll .h.1l:~ QlDfy interest diI~{l t (Ii' illJldiRct in Uw'

ow:ninlll' ~r holdh~c: 1 P'I1lIt" 'll(!.nt (lliI" Inot,e (If'totaW amount ,ofiboRID~ miill'tg!ilKe~~ I.e shown in tho l1Ibove el!:ptioQ" req,ui.

"d by the Ad rof August 24" 1'912:, ,em. 'Or" other' ,fie.Cl'lIritie's, Ilre = (U thQt1!lo' are

bodiod in iliecticIII1 443.1, P(I!lt-3l1l1Law.s alndruuRe,s(I state)"

Rcgu~alt.[Qns"prJnih.~dl on flull r,~nl'el:flQ !i)1 Ncp_,e"

this fo,rmt ·to w,ith ,: ,4. Toot the tIo"i'O p;aragrillphs tmX.'l;

1. That the~ .niun~ and. addresso.s of abol11c. Riving t~e nlllIDI,lS, 'of' tb(! QlMlel'ili, the, prubJishert ed:i:tor~ lll,lilClaiging. ~nd ,5~oek'a)Mer$J ~nd. :B'OO'llIriilt;r bolde))s" if' ·b'l.Ul:iness m.auI!iSB:l:'$ ,are ~ {lDY" cOQ.tain. not linnly the Hst. ot: :stoeK'

Pul1lish.e"" AlbaolPJl PubW~bin'" Co''!n~ bold'lll'S IliJld 8Illeuri~!~' h.c:dders as tll,eli" plil:qy 1:2,8 W.. 63; St, N c\F Y'i:lir~ C'i~)i"; ap]JeliF upon the ba o,b Oi!i:thC a'Ofllrp!l!rlY :Editor Vallg,jel ,D .. Nass;c.J28 w. f'~ blWt ,;dsn" "~n '1l1I:Ses whe1',o; t:hc."s.t'O(llitQltler ISt.~Now Yocr.k rCitn Managing ,Edit,or or ~i!l!!url~:r hoM:e~r appc.ars upon lbl) Vl'I1ng,jd D. N8:sae~ 128' w. ot: St Me .. "." hO{lkg, ,of' t,he compiiluy as IlI'lIilSte1i;l !lI'r in

!i. That. i'be 3,"·erag'(l D!JJimbe'~ of QjJJ!p~I'Ji, of ,ea.Q1I1 issuie of this wm'lillieati.0D sJiillhl

Of' distribute,a" UtJilQugb 'tbe mails Q~ f1t.hii!iIi"v~sc:, 10 ,pBlid. 8~b$Cfib~m dlllrii.liliJ th~ s~~ mmntbs, [.Ilt'~l(!e~~mtf! ,the dif!w s'hllW.n ,ll.bO"l."Il' is.

('This infQrma!iQnis r,cqllir~d ftlGm d(]Jiil.y Imb.ic,a.fW!ilus, rOliwmy).

V.8ilillid fil·~ D. ~ I1SS(l ..

SW'@il'ilI ,to pd9a~,~f;lw~h~d b~.ror{l tne till LS l~t, day 'lilt OCUIl1'ler un ,8:.

Hl"n}l~t HllIdam".

N;'otal"Y hbmic ..

Commission ¢l::'p~r'f!'Si MCi.ti:lh ~(),' ][91]9.

TeDashur Kendonjes!' Ndi.hmoni dhe .Per/er'ahni Dyke ,Derguar Ulutemi, P~iUim,in.,

"Pi .-, .....'. ,"

.: erpartmm

.'

,jeprni Per D.iten tri Qerh,o,r

Istoria e Shqipetarevet Italise

.

,'rei P. SarG£liuli

KlR.YE :XXIV

FIL,LIM-! lKrOMtTETlT !POPULLiO,R, SBQ,IPETAR NE QYT:BTI. FALER'MO

Pns.~,~'~~rJ,es, te h~'tu!lr ];I'I1j,:g" FCitra Bb;ijiQuer '!lie :nllilajtu.r ~de mb] 'tUtjl'!, nlo sbulliru 'e J:\1){Uu~taril Z.DOl.':!!!,wn ·}U:i. ;Qnmo~ me '23bl (J.~i~lrldt 1:9113:, O~8~t 'Qlerll! mt,tlIS~:~ll!." we' S!b.((i. eb'~l'\el' te Qilm~ ril.'iilnln ~Thi;l tLyte'Uu :Pad !l;Dl!!), ,0 t-epl'lI}l·j B e' Ilre· lyre ilihf,!) ,It'C'jl ltatQdi't P;~U8 D0~ t1r~ei:

Btlipet mblcdh~j dike :Sciktetad lcehiIdmj~ft let.u.~e AtdJ1eta,'r:eve', IJ t, lbaShldmdhe IH,lrkrBhie,. JP,a~tnj, W!I'l<];'.ru fjinlW ~~ Z:. P. SklWgliClnc~ :iJ c:iIIi me pel'.J)'at~8 ibcri It III nj;ohu1f' laeI!l'WoIl~!'l,"tl l.storin e Shqip,er~se, III .ugjarjet e !.;aja qo :slilk'Q:!lIlh'l neg ,sun. dlimitl ba:rbu.,r,te qC'l.'erisn Turke'. Iutt"tgGt e qe v~i~~·e.'t BIlIi]};:il:' nik;,e por DIG :rrremh,j:er ,r.ilJd e :Sbqipeli:9Ie., 'e. q mJa~A:tdl&l":" 'I[.a~e Shlll,jP dar;' tua m .!d.l'cblU· t.ezUmn III Atdben t.kc'rko,jnc h10 me lll'ioga.~it1:~1t' komliD,in .1iI el' krYllll@r~f,i{l, N'sn 'U~iirj,ilI. ili'uuns'i!I't·(j [lel~' bd Ad~iilUk:ll~ :shkundi • d~m omhi 'Z1~mem~ e Shq~pctuFt:\·t.'t 1{aWttbm' Iii te Sci.qms:r ,cilct k:u~e Uml1'huu" $'1l1(1. qCiriv8l,KiIlI'mht~re' .81 Q:(Lb k.l1lhll U Ke'tc ,y~,. PN,j .~i'MC.9 \'etsh~,Qn' ~m '~l\ilnl!o~DO l'!:jtl 'sb!l ijar.ii kom beta!f'f'i pe'r me' mp:r,~j. tUl' 'W dr~jlt.lltt iii l r cUcz'el''Ii'e'lfl.eo ~;l'l!lti~erli '(' :'!I:"I!.~ ~I~~ •. tlil!Jtl(ll IQti Skll.gfilllme~ nuku. II kam thint'" juve ,,1.11' me klifuif~blti!i!,a.r

k,'etlO :sb.o'g,eri. J O'!, fare; lIDll jiU t'hir~, ~i:]["ICpi'}lil. tt:1iOI !irltq, r; k.otnbc,,'et ae bote ilI:IlIU(i dBUe, prtljp(lopll~ti'" Pop1l!.Wli. eshtc: B:,j~ qc' d~rd.llli. gjil!Jkun dbej,cp lirwb.f!i1l doko'm~i, P.crjl kete shknki kuru: ,him);' jiuv'e te popumt~ :p.el' IDle j1(ll. kuj ~.nal'.I,S:i1 W1ae~Dca Audria:OkQ~ 1"r0'I!. aje; komb De: l'l"obel(':11 db!!: i' lodhua.r plI:'e,j ,egllr:d.l'aVel~, c :oj I.! q(:\',ef1:11' I':Ulrba~e dbe !)fem.'i;! M pll.'lidimel. Sot ky kom:IiIJ ngli:'e kr,yet 'Ptej ];I IllUOirit db.e ke l'k·onl:bin.,. de !.o1hpeltimiu. K)' l.om'b trim ',eshte: '_"eUajllOiQ,eo. E ae !ii, '!i'eH~!er 1(!i.0. ,jemi., k.em:i. ,dcQ':rc pel: miD IbMbkuat' e lldilunuar, p,," me ~bpetuar' P1'le,jl th.Qpji~f,ot te nje zoo pa b~·st. l;~jal('t. e fundU 'II p.it Jfi;i'i, dlla~ tfokitjc a uC'~hil"'~,c,; Br(l,fW"Rrfllit{!!" S.b~;pe· ria. ]?:as,.pmpe zo: fjlllleu ZotiSkag].ionc. ,em ben tI1!li l'j(ihuJ~" ~i e!lb~.e DC'vojme ma:dhlil per m'cbas:hkuO!f e bMhKeVUil,UU" ~e Shqu'~e'l'~nc kocmbota'l.'el, P'il't ke~ ehesht~owh Ie mire per -e zgjedhOl' I1je K(lu},~iiiljoQ, peer me ]ul:.raqitUl:t' ne zldardt e Sb.'Qperise me jl!ll ddtuCl'M1i'QJOD ba~hkimjC, J'lQ 1)105 me ntdb,ulI." nil ma.1'OV,esh.j,e~ m.und teoj,diSJemlnc numt D·l,n .. e,

Gnta., Shqipetue pro,J 'kaitll.niU Pia,M Dei Glleci I(S:iq'UU

1'ilS :~htime bi.z!1l't;m:'~nile~ (!c.lle 'z:(!ij,edbui' z:),'d<U'et e ·ko·misio~

N, It~C.l)I.t: qene'. ~. Pdl"O Ska,glion'1l 'krydsJ' pro,\i~ot': .z. ~u~rumPetfl ~e-e"tl.U'" Z'cnti Franccsko Raukamo, Z:,,*i ,l'[Q].c ~.hqh'o,. Zoti gjill.®.5eppe:K.U'('cia,j Eom~s:iol!ie, Ed.he u ,5o,lti,gjua, Fer w;" (i.'i'H'(!nar Wlet.n:B:rYG'tl:!!dt e IShoqoris.e kombCitaf',M,e peTPfir~

e k;(lll.iIis:i!ilni:~e,a.nq~~()~. Ek~mju ,dhe., IPit mbiooJd,'GS'.r,l1!t

let<el'e's ~e i defg~oj :Seereb:ui ·~.kom~s[(lnlt~ .Z(j):t~tK<~"!ir •. 1'\~~. ill e"&kQ Muzl1q~a Xty'cta;rit~e Sh~ ~ {)ris.a1iJ®'.l:I1JJlIJ etal"C :Shq i~l~~n. ro.,~e· qy~et~t. IPa~e'r:ITlo~ leu 5u por:gjri,g nm !lhpejitf!·si.. l.{c'[u I~\I(: po!,jhte. "lh~ lll)jme let:ri(lJll;q(! 'kr:yetari i Sh~o'C[e·l'I:;;!'. i d~ rgt~Ji

-~ - I . ~ ~

ZQtit Petro Skn.Ii:Honit.

A:ssocia2!io:m: Albmnc.s:e d.elh~ Sie;~Un.

Or.ln :Sledo, in Pa~ep.mo.

.Z.. Pairo .s'e;lignon.c

Vi.s Montalbo 18:,. l?'t1IQI'lllo Tei dfl5h:ur ,A;Mhetare

Paskesnj~eUt,c~. ~om~sioni.]mnc'to'" u p:ar~qjt fi iI:~eIl 0 sbe Ullar no:z.Y17fi Ie ShQ:qCri8C KQmbc't3r~.

Kr;.rc~;~l"i .ZiuH F..Y:mnt;lla,. ~bel'i ~j e ~ebuktu· rn~r~pil'i~~., Kt.!·m.isiol1iJ~t edhe ;[¥l~e;ndem~ l~el'AMhQtllil~izm(l:n qe de.ftyb.e:~ FllIlende.roJ 'lUHlhancl'iiht Z. Pc'trco Sbg]ionc rUfr ,unmll ~Ptll p:[ljg;ilbde~ e nlllldhe: q~ beri uepn~11J~'~!1'd Sh.q!tl)ehlJf!i! fI('l' Jft! ndihmll;],r ~tc:m.Cdh~,. Zoti ·$bgIiQnc, i f;);Mndel'it bycta !'it IWlr fjfl~e't e buknra~. e tueme 1!helle se ay ve~e;1l1l ~h lllwr dctyrcnri S'h~ipctar ,. de kete :I:lct.1l'l'.C dote kete dh~ eh ld~ .~je:r~Qfl li'esh~epr~jfare Sh~ip etari. P.a~taj u i!'Ih~l'DfL\ 1biz~t~lu ill ill" Bembki)n~n.Zo<~i Xil.~", F',.MUJSiCI ,~ia •. thQt(lI\i~ldlJi 'esh~Q 5~tu

Thitji~ dhcms·oil.~e e ",'cUeze:rv,et. tanOQudej~u~cj ",\£Ir~~ !nQ~Ql"t; .~k;H)I!~Ji~~~li" pcr •• jQ bll~]~~il:im, ,d~e ''1IC iI!l k~ p{l~~I(lCi

Hkut mel d~sh[i"e'!l pall' Id~ A~dheb~ ~frc't nok mUDt ~e~sht(j. db~ (~~~~'rilIl ~;el' m~ p:UQu~r me ~UQet~f,(ltSbqiipet~l'et PCl mos·m.e shkill!!!1!d~lc:!, ~:m;ra~ :te Shqtpehl~e,·etm~alise. !'nln'u~iU@u ~ MeinxM1:'Hl1L~~~ dh~ aji~ do:!; tll!e:!I\ese· nje ~~~~Ildhl:. lit :ira :Shq~plltnr.() P~~ncooli'e m Siqms. hIe me bllldhuli' ne lLc Sb~qO\ldse 00 vc'oblll~~'o p@Ii" m.e bl'oh~~'1iJ~:arc' ~u~ 3ird.buf.~!!:.d] mcnli"Q'milct. ki~i. mb1,ll;sll:n!l'!1~e do~y~ete ve)"tetll A~dR~aor~. ldm.. mo:mislonil,n gjjJJlIll~rc.pdtjlllmlb 0tt [i!lD,d ikf,l:UIlit1IY~.. r~'i1 Jam ~l;'Yl;!l:~lil·ter t.(l. j~ s:httengfJJ dQr'o:lll.~Jnli'~t!Olj per to bcn~ W!'Elk di'~c ulllemb~c\ajtl dhc ,R~dh~ ha:sldmrm,.

:mbl'elfiO'l.qo vjC:IlI, me 0(1'8 !II ~ii~e~a rpT~V~ZOJ1e tf> kiEl'Saj :~lLG. qeM.e,

Pi.azza. del Camemer~ "I

.Ju .fa1e~d-:ro'i :F.!I'Wlsqbli.

PASSON ..

Perf"L"l.n.d.i1"r1.et:

e

~o:t~l;:ur'sit:., n.e: ~"L,"x:n..erin

______ Oe ·V.·/"."e1'"J., •. ·~ _

~ . ......, _, -

K' S- 'h-' K' , "P! -

. '. "' /........ '., .. ' . '. < ;" ~." .. -, ,' .. ' "

, _U1tl,'me qe ,.· •. ·j'_la,T'On,e'n . 'u'rre-' '. eqen,Q",

1l ertet u ~n1'"gu.')Jsl~t \'eTie<lj am IlUll!a'i~:., "er~lilt DC mete-m Pl'e,j afrQ' dJ' dyz.in8. vite h, qc jd.(Inj, kill' Uti' ]ulnteri dhe tux ne mrjlilli"im",kl.l1Jlr'r.Jckamje' 11;;01" uti 'rarr'ltllI'j~ k.UI' i ~C-nl!;;i!,1' cUlel ku~ i belmnnat', e k.am kape'l":\~'et PO'S' ·tel~il 110(& k'ct-iC jete, te murme, m~ dm1'imtl~. ahe kur.uori. 'tenj0Imzirnit, Il~ lllet ~ThQ msh~net, m.i1,i bohUn I'liQUrtUobes *e lbeut.

SbkuBl'jJ"'e v~t(l''I''C" tac' !tU)iI]' :SI\, ~ ~l~81ktll, njl~l"iill(, ~ me d.n.k!·:t: se ank III hte C ,·,!)r'tcte. Xe. k,~tesi pns nat'·I:Ie. s, k"em~ liIl'!lUfllr q:1il j kurg'jc' lS,'plil-kd k~u'lle.Kj~5htu jj!ld~~c Zicmx~e ~~ji'll"i,ut. Nd.1:"Y· :$llim'i kesll,j, Uleuje ngj"u. ,~,jetej \' tem ne '[UIII~jC!. ~ qe ~ hnmbaslc buktlr~n 'e "~u",bul~~a' mo b~udfffiUn Ie hqJlp'(lt,t ~I'iC title mi,r~me. pel'D,Il!':ia,mjoD '(l"$Yl"(i\i t nj ~ te l'iit1l1UC !l'j - t, s~tkUlt. ri, U,jl'iiJ! \·Cl'SB.. N I.'Ibu'j,s\'d: ke~t~ji i 'c1BliIte diHHlI!l p,l.p'l~erw llh~,n~! ita It btu ]I~]l!;ct. ,tc quh t

~b(l pel' ~e erurue:n dna W~, fID{l18, 'esMe rOilUI'n~1iI ~m.,~ (l 'p~rnl· bledhl!l:t nd," {lis:il llID."9.graie ~{' ~hkul't(!l"liI, qe ,JnI:"lD t~' P\'iIlJYojull q' Sit, me ~iu'toer '~I,('~d,rQ~~ ndjlliJj~ ftclil~~k,~ 'e. nji(lJ·~~~t,kn.xirn] :;mlJ)~rtlG'I:'" d1l~ zomr e ~~e~'ll~~~r, .J:lOl:"ll8.II:'Elaooj (lI'~ i e,qhH!' ~hem~ ~PL1EQER.l OJ ••

A fi!~ I~h! .~ l'i!tje'r~~ !il_~h~ '" i l'~ ug'ill \·'U:""{lj d he ,lii:lm.me ]lil' It;r,e· tet 'j? Ulnhet nt~k duk'ei "h~' 'ket bJluv.1:'ytH' oje t knt>.crtct e (~~udU., e 'h,w,tfi,muml.~ :ti'iil :~I~'lI~len ~~ 'li,Jf~'lel'l~e- ,o*htu '~'i ~h~unJtl ~e I'.in1j. dille p~el~t.· b~mmi ij8\,'dl \'I,r~e!P,~' cfl',ka ,i >!i.lt" ,ch !pc. oj i l:r.ljie'I!~' 'Oh 'P'f" fishku (]Jh", ~t:ltIiJ.IILU ,~,~ l~:('teu e d~1 shI.:.~~~ ~U!, \' j,eF.;~~ "!}iI.. Hl'ihh' ~, ", ,r,tfll.' '11 -~.I~k~' ,.~, k.ulI'n"', Hrl"I1g:~1 dJu~ hi,dh~". li'h.n:~ ~ij c :ILdiJh, a,jo ~ "Ju~:~dhj dh!i!' nob " kl:'~j~ t, POII:' eil;'~ 'Ii'", rU.'t (!~bi~ rmm ~ 'Ie J!1 II" ttiil,I'i, • .• [not! U:l1 tb ~J~ p~8ik1.J,. mudd.m DlIlflV0Ii'Rj~. pot' ~ l'iHrI::a. udji1n,jat niIltuli'a~i;) 'te' ,~,ila~, :t-ii. ~ru tho. m,e !IiI r' s,'e' p~f.lkin kurre .....

',j ~e Stan~~oU. ~IY~ I tin lU(' lI"llnl" ~.e' Ri:r.'EUHli,mU'\·~'~. ;ll'~j{' 11 d~.n,,, H~j-meSllli'Vn. aLj ~ i lfIli arhit ;lItJ j.E1rn., (,!Idh~ II~fi Mj~ pn, e si1Qh u'j,mi:n 'i' il"i ~5.:;;e \'j cellaI'. ~. 't~letel d~ta 'll.~1 ~n i qirill'll" dh~' te Sh\l'OlUlll.j e h11JJkui"~Ir~ > \'er:ll csi~. ~, It '1 :sheml! W~ "fIj~e n_j,e !!ie ,shktml'iplak 10 ",.jel!:bs:r ~ Dh~ pe~S!i ~ L,ete k0mw ,durUH !lIe d'(I,t Je. m~l>liIjm Ii me' l)o!lh~~.

, -

Ish 'Sk:.i~nderi,. bi~ i ~,i)g~t!ldt lBlil lQ Pfli8l'U' tit' qyt ~, hind ,. ll'lt d:onil~ t .emall:.~0.jne.db~p;a.op~.·hQtuli.e.\ .. ~eS~r1(il~Q.(i.ii 'pas zakonit Sbqip!lr~s.,) dh€! p'llega(itnin d,m!l1uln' ~ Br'enga q",i.' :muDdo,t:d;~' 'sltrpIIi',tin. Skiliu:1:erw;1t; i k-ish trondhOl' e m~n(l,j,ea Idb~ "·"Ii(~:ije.D., .s:tii.!' fl t~blliU ne' Piin~jeDP ~iper:m.e, ;Ito Iii ith,ttn.'~ dhlil e Ishk!!ilc ~ SIlPSC, i kish d~~eu'i,l fi~~~n Cl lulNit. ",rBes1":u ·!;:;h jJ~tlt~FW[ 'I, 2 ~j!: drbe 'l';i ill bOtlllU' P t, qje:n.t I dhll'. -e'

;rsnje' ' .... liIjZiC 'tjc't:e:r 's. ·,(10 ~c p~~da~1l.t!1l bn..l!id ,e til. JIliJ(e oill iJ, ~ W

li[~'bk~,j per'tie IHl.tlon hero' [!be te ,Slljllt - Ve~hse' i '\"dek~r!'" "

•• Uront .. tl~\'a.de.l:'i IDosknmjell(l [dysl~~s ~Hji ntle' 1'1'1lgel1 nf,er :shk.,oUos S~nda.t m.e pcrklljdesj,euG ujlcjl murln.

(KUogjel') medc mesim.et, dhe uga !!b~lltmsa;t q~ 'I!H~Dte" me.!li g'~:ll'~lDW ~:!:Vjiin il sa,j me ndonj e IrFO be te' 1'0 e t(). bnkur a:lch Ulli khcudn re I"ioj,re ~ - Riij·;}. e "keBliIjj vlajt.e~ me 'pel'kuj:d~ s:j un \'l ,~jirBhes e kisbm lu:lihtnllnt kl'l j't ,. a 'te fiton.je da:shud 11 (l ~0rilm¢.'lO'f:ijem·ej dhe k1'l''(lf:nf'Q"nje:llitl :U:urgnt N~& i!lhQtl.i~'t, o(l sajn. te rtaUa ishln llI(.n qopel'l~a esl'dn Hac- S,j' Ujet, ,ebn~ k~r'lli e ncil.le: "~lI:'tt1i.to"lt k<'lt',3:k~Olr:ist:ike to 'S~nl~Ie:~j = m!il j:l'jU:h pre'j f:amUesh t!? P[JSU:r;';il dbe: sa l)er ng(l Ibu.kuli'ilil, ,1l.',pt1U~te 3BIIde m.ebuklIl:'~nc .cngje,th:;rn ~e· A'sIl.J" " , ..

:1lfen cfl.umt , me klll."~{) BUlI:'ri mc Er.imerihl!{lDi. lillliJ ku~ xii'll t(l"m~a lU1crep .shqch~~ p:UElnet PiiI'Wndel.'l'le ,g.iil. dQuiu t;'El UGh tlljf.l 1!Ii2'[" j'Btc', mbhlt~h; fuqin ,e 'IUl:bit. dite rembll1(ll U; ~1.,

II

'shur-en~! ~MIQr~ 'o,udeu ale' 'l'e. "Dd~nliUt-e, atl!! pel' tt ICilOlJ

• - - I ~

iil'lh kebu" fisbllrnr' ed.hep,l'akol". ~. li'1:I1: je'ten er.hph'bn l1U

Ul :salne dh!:1.. mil I:di U1C' se I'Ij;o pas tre, ~me~hiITOjt.iej,e~m.'e, tic, fm~,tYm 0 'lih I<!io,j ugs 'k:<l'jo e l"emQ bM,e, plot rnumte i 10 bren;gi'ii, - Skotill'!lrffi al".r~Y.i te 11O.tn \'wwt dhe rroon i m.O's.p,!u'kur!

11,b: okl(lij,time.k~~jtime ~11il a5~jkohel It lmm. pCqlarl:!, 'e t drlCuili,t pill' tie yer'~et8" g,_ a .n,je.l~el'i dhc kUirl'1G J;1u. har~O"uj !lf~ jt~,eo klljtim~ t'.lI'dmIj, j~'''''iI!~~urdohe:r(l' kini ~~ien.e ~dio!:t~1 , mij tClPI.1IIWdol'I;, ,db,_ j,U1"~ IJr,Elplll me mbnui 'j .'ton;) jo' plaik ,P~lH;lj~lc dbe i P=l nd:alC0, ne "Pl.IIEQERJJ I.

. ,

Z,. V,'an.gje.l C.hu'mche Ptiit, d'.he ai F. Noli .~4 rhimandrit

Me l5tl! kcti, Z., V Dill del ChElmc he- 1JjJ~~ ~~orl¢J'.iI1II.PI"~f~ dh~ IPc:rlu~. At

No]i., A~l~~~nlluuh<ji:; t '~ljl'~Q m~l U~ Bjil,~,! hI kiltct lbtllli: ..

r~r .Pdfti.n ~ 1'1, ~eP,·r. }Lt "!it. mUUD .• ~he, m'e k!el~ .r8$ll dot:!!il f.l.a~·.i,m. ~.~ l~,ake. ~f!llngll. anti j~ll~J' clh(' ].u hUilHl Ins,h~n !i; hlip~'t ~ct.j~~·I.:'\,·e ~n fir z;gj.;!~cnroe :s·hHr;[l<O ~Ol' mi. '~helli}\u~JejlL e re·s~.

J[I'csbh·a,. ndj:eu] 11 !lilh~ ~lil~.'\·l'lli mom het:a"c·. ho~~nQ ~ikllJ'l ~be-s:b!mllne· t'~n!!il 1'il' l.l'1!8nOIl" .~ go., j M~~ sivlilc.cbe '~,r.ij:1l 0 ):1'1]'~~n e Isu Ktist~tplll' ~;i sb~rhyer Kom.· ~~~t dhc f:e.~,l'l.. ~),er I~t:n (J:~ 1l~1~1i' .~.~. ~hmQjmte\'ili!prlil~ ll~U~l"1 dhe· !<ati.r.i r.f~t" t"~~lftlt ~~,~J'l:" h~w;llll!;l%t dll~ . Pl~iQiV(lheu [I~bi amal'.ij~ll (I A~tU~cut.kej(l ~hCflWi'l"~ ,csh~~ j31 mElidh~. ~'l.hc ~h()'m ill eH e ~jlUiU c.pcrr k'Qmbot:£irct e r~~l~.~~htni I'ty~i 1~~~~'J, j\rhim~Jilldritlt. t '~u~, ,qtlll .~lkl'il~l~u.jl .jLll~t'·~~ ~~l""~~e dhj,~~t;. 'l'j{!t~lel'JHll'llI" i~ flf t '.ii "'bm,I.1 ~yel' kO~l'Ihwt dhc few. Po, jflllil1' '1;" te li'¢rd.. Pri ~~ar~njl h~ ~j:r~'" ~.~;n:lI.diwh~ .. e •. ~Ui) j·'Ii~.c h! um~tl1:il~'e'"

Ne"'~ u~ohin~ fo,t"t w.i:~Il· 'Qe<~,ruimm I1l .:U ~;ha!:n~htjs" dh~, j:eltli, t~ ~i~I~:~~!tie 1i'iC: dot; ~ m~~8I!J,e d's!'! il~·~~~ 1(: ,tjij~ 1IDS1M ~ ~ll:t~ POI'O' .~~t~e 1!!1~1 DlCti ~,ht~~. DIiI~el ~Ill'ot lnb'u.~h~ nj~~'~l'!t u'g~~~hiil~:JI1!(l 'i,'Wilet ~ ·zb:r~~~HI. J'lll: .k[F}~(I~~~ ~~ .:she~wj'te~l(l ,(lure., ll\e m.u'.1 e In'ed~kil.I~~tf eo un!ll'ji.Uit, dou~kclie ~"~,~. ii;;j~n ~,~ 1i'Y~I~~ ~:a'U1Q f~bt, ~ek.dtl. tin h" prolllrukouj r.afle }."I:"I'I ei. :0;8. ,rlll,1j! kom lupS~H~, 1\1!ld~I~~ fte ~U!I~'O.j!I.!. ~u"~ mi3J~UnlQ i~h~¢ fie t;c· t';}'nj:e ud.e (].}"~l'·~,e :r.l1ib.r~ln. l:~l P'II!:1j 111'f,j~Hl.ga~lJle$~'~ hn9,j1 dbl) f,l1I;j(' killl .Ul.'.k jiB ~~.liI!pilrl del:\cu1, e e ,ehk'_'euj m~ ktyqhiiJ ~ J~ 1:IKl'.i.sM~t. dhr' me -M bli':rIt (! She'Id~f,I. t. '.~ ndritol1ji eteveeb ~~·it. ~ul~ ~c (1h.::· 1{run he.~]. PI~~.·fitojrIU.1~ nle k~~ <!' ~.·m;:t ~ 'u~.'lOlji~u~ n~U!:nll (]he:il!u)kt%[i!~ou~ • ~e li)~m'...1t. V. mUUUO~H)t gil t~ I!l!~ 10 f{l~~!: barcHte ue n~~eD. qe ni.s~i dne. jeml~ gi~n!' tl,~dOl ~ j~1~jep!11;kIi'8h'j en j~ "",~J~t'~r.tl ~,(l blil!il!lk(!.~yh~~'"'ll'li)\Tl~fL tij l\:ote.ll.i"l'~. p lIn" te Ill'J~t,b" :Sh(lipctare\"~. KOl'cllu ~,u)!,[ m bun"'~,. ~'flhtu dhe ~r~dlli1[et"mD et !iiM~ a

mhli e njc· :g~l"it~ I!IrriU,andll U~ kuror~'u e '·IlPl'i:!.ll'c{lhete~ Pl~n~s, fr.~~dllljl kicl\[;111 hf..~i1'irl. (till it "!flsh!llhi[l~ dhe 1I3t~k~I)1 JIIe Sb~~i.p~l'j, 1l1~e k~bc, ~l r®@f~e"

Sa pe1' H,' PC~'~ulll~~~I~~w ~l!, ~'hima~d~"1 hIlH·.~~ N~,I~M,. ~~l®'~,a dWIDf,lfIll, ee i'1nkm~:~~m!~, j:;\~iU:l' 't,e ~~.~~ erta, fie ~jlr ~sht,~ ~herl]'lel!f~' uj l'S[ i k~~he,~ E!(lm bct!l;~c, HljlY 'mlhte vep~'ro~j,~s dbe~1 dv/Ue,~ i 'k~Sftjl lK:isbe" ajy Iii! ~Uljf~hll kiilll(l ~~.C'VQ,j,C· :1 ui!r!l~9.r~ dbj.et<J ~·.j.il~, ~ffih~ j'Jjjlr 7J@1l'C'I1IU~'1 U~(!· Ul l!u'Nlr 1:H,l il~'i'S~Qrjn 'fl Irwl~[u~ll,j~~ Kombe'hlr~. NI~.

~'~ pl':FI,dh!)' ~jHh(l Shqi.~~ ~~l'~'l'oet,. .S ~rl'Qjun· !I!llDP e~l~C~~1 !!.~~ yl~' rl{lrhlllnj~i.J ~;"iIUMlJilm d:gfi~lrl, d~H! t'~ urQjllnC' qe CliliI1Il, db, I~~~1t' ~o ,'o:hl~~~jli. 't"1i;'·shohi.l:l\ ke't'll r~· ~hl:tf.'ll. ahc ~H! Sb(]Jji,e:!'! ~'t'l"y~~~l:~hll:i~~llJl. ]~L'd~h~ i ~1U~'r~~~~Jl3il'shm,e dh.~~'lct~~,!l' jd~~ .• r b~n,'(l.

.

'Ie Urejlat e Sbqiper:.ise: JODI ne :Ouze .Ie Yarit Knrcha j,u.'~ Dlorezua 6r,o'k'eive 1

.EdUorl EnSl183, na.kesbmon. ku t fi mv.mim ~biprcsat. ti'\,e ~ul.m~~ri ~l! ,c·::n gil ~htit .• dill II ~l~' il~~.C."'~liI :b':dU.llc"~~lh~. I~' ~u~ ~'.

I':(lb(\s~uuj~t l"l~ltl'~~,~rl.i:!ul (OJ i ~ f;lti~~~I" ", 's h k li'n!u~m ~ k· ~ 0 p [lr Sb~:]. ~Hlr'i I:U1 )1,

IJ ~]h!i!:~ kujw.nr .k'M'lIII 1~~ill'(lV'il'ltl~I;iijjJJ I~ is h{!ht~ ''!II~'k i!j~i :I,ta,[k! ~~er f;ilI.~]n., IE!' 'Mp'El~~nd~; te ShqilPCri!l¢. lhl,. UaWh: ~'(ii' lli1~nnl~~' 1~lQr~n p~'lr :l!!Jih huj,~ >';Ii~ $ig~~:rjm 'WJI·i.l~' b:: r~'l"@]~Q1l" ~lJrfl~@dOW'llJt"~Uj' ]1.c· tj,-"Il::I.';!'1!~ ~'l'lglJ,l 'l\l'ut Il'.f~~(l t~ ~bJtJet~~~ dbc e I!'~ta; do b(ihe.~h~~' 1.1~e m~r~~u~i.~~MI~ ~B,Ql~jl1J~II!mrua!ne·. '['i!iilk,a e ~'m'lu~j, do i jel)l(;'~ht'· ,S~r~,ilSJfll' db e jill:~~.s: G[~l!1!ltlis·~ •.

Kl1r' Fl.'enqf,eme Ml 'l;'ed~~ '2n,~nalil Ilj!]' p'j.~e hI Sbqi.~rn.il]'i;se ;][ngi1s" dl1kesh!1!:S~ (l!!l k;y ln~i1jt.iml, k~' 'l'l~~ all, d o Idshuru b~~~! .... Kcl;o b~.1~(':shin file ,iI~hM e~J~~',l"ct 1tl:lnl<~u~ull~nit, dbo s'~nhc'" .~~u~;(' ~~j ~~i"'r (i,f\~k~lI'l'l d~1 .1~~ .~ il':~!ffioib~l nm~~jUl. lri!ll~.

FtlJ~~H~l FF!l~~e'f!'l'ie·~ ~!.~e ~e' lJ:l fI.~(i' K.m·\(lhCl~.fl .... t et~u ~n~ h~ 11ilIl~h. ~~e: .s!I'ul~pe·l·.!:m~e' ~ juge!!1 ui!'l'i.~mile a~je Qje Hdln~u.i:9tt\a.~~ ~il\'i]'!2t :Sh.~II~lltm!e· ~)mj V!J'!l d.{lr.:\·'~. l)i~(lkrub~m.t1:Elllv.~lleq~'vt'I;'~m.i.t~ e :~b~jp'oli'ii\iil:l·. ng~ri~;~~ c'f~II~lm~'tl']!l Sli~~~~ul!t,a~r clhe 11~ ~J]O tc' Ull~'~Cdhi~ru vo~out"r~ :Shq~~~1:~we. ~~ifC UQ,ky ~lc",.crim ta~li u ndrys~ru a ~ Fh:lln~t~:~. Sh~~])~·~.~rl.· w~ ~~!i?ZI1!:l ~ ]~ttr~lihnim i~n1er.i~ ft~pu.," 'Mikle UQila:hl'!:!. i Nje ~fn~, It(l.\I,e:t'Uaf ~. l'i I:J: f!~rm~!i!) IJ~r~ hl!:,~

:~,r~j ~'I!aW'~i i7""l~lU"c U rdk:e:Ii',. ~~ dbe IlW>I"j fn'~l.[)iflg<lm~i ~t.~~b (Jr~~j"~' '1111 ~~ I"ll.hu:t' ugjjjJ A ~ ~I !in;I., ~ i~~~ h ~w~j e~ ~:!" kli)~(,' lrtl!l~I' H~ Ilj,cri: nt~'" ~mllm ~~ dijl~. 1~~~i~lb~ PUun. "l,r ~~. ~:H~jllif!' ,j~~",~[~ t" Sh(I~~Hll'i.~I' ~llC ~~ll'I~*~k~l:lhet ~)~'i!!'~ rn~'lru~S!l)·~tI ~~ ;u.mndi~111 lUe· h! ~roJllld 1 AlIlm1' ~Jlihll~ Ilot~ ~~~i~~ 'l·lirni;ihon\·,el1lize]i,~.t<(lt fil"ckJo hl (:i~:il rul ~~;l,f>h·

kl~8.U mCt\ruiat~t'

S~ do !f!!€' ~.e joh\~c' d~'l!j:blit @ .Sh~iCt.~~ Shq~pe!;9.r, ~I~ 5lg~n~.'1I" [l',f! ]l}'l!jlj kOJ!l:lretc'll{!l~:;; Loud:r~ nl,(l ]j!il12 Sl ~~ n]'!;l~~.l~l:l~ tlein~~'~l dh~ i~~.dc]l~·.DJclI'~nt. iene nc' ~.·~·zik t'lil mllth. (~IC ~Ir.'..:~kun, e varhlll~t)..

E: ¢I 'ile'Wa~s '.m~wtl'Je 1'IIiIje d:ot Shq~~ct'i.:,j" ~h~ ~).J es 8. me !:)' C!:)"~I]:~eI:'UH~1 10 jUg~ ,{til c~~~n Gh~k!;'t ,e: ~ruulIl:jlnemph' .~ vct'~n~l"Ji. t~'Jlihto ~ hevIQj-shlm:Hlj f.I vlehtoom.~~r·~,:.~sh!Ud.ll~iu kGDlITh.!ct{!!T', .~~ ~ ~H. m~shunl.~~ rn~c'l:' j~~~n kmihie~aa.·\ill Shqi:[D!l'l:n~'C'" .N ''I'e !lih~)~!Il" MljU'U~.,SllI~ol~orlltt, e shuma Shqipemre 'ne IEn~l~~Leli 81 18Mb. ku.a:n. k;I m.ml.dm tel hejl!!e 'k_:Qtkimet e d~ej.t'3"te~ym no Wa.. .sni!ngW'n,

NdQ:ru:~ hQtl~l~tol'.!lt:l:l. n,llIHp;n~ll!;~t~ tsbtlc nJe· z~ji.d~~\l dill! f1q!:! C:~IHl~~!!!I7,(itf d,~ pl'~r(!ircQ~u).t pCl"l~,al'.a ,eop,~~;im:~u. l~C .q~~~~E:. :Ilu;rn I'IotlckLutat~tl~ Jl~rbHQ!het; tC~'iEl Sb~ip eri~.

._

!Ii] •

D . N" b dh'

• ' - '. II!. ill

Ita ·········lem ~ie-_~Jete

D,ite . lS'tori'ke

DillJl shi ... b~ Dent fIb! njli;: ku_jiU.Ill sbun~i;: h~1 bukuli', dh') dii;iD1 bC\le1; njie rut!!) e par hO,1!l"iI:a:I'. LIi'lj.m~V1 Q r~me qo ~ p~rhcl' ket· dW~1il ", e' Wu:Uu pudll,o,j I'" e 'beri ~")QPlldUII~ 't,e pds.I)I;~t meR.D 1!1f!J'a gaz;!!; Kaqc ilCil~fhUS~l3iswr ffish~e IJ'l!Ip~~Uiisa as: S m!:e~!]:t ,t, .J~. mot zune dii'lllt~~ nlbl~flmiluc,t., db II)cl'g:eldesbtfooin hlj,U1.le,Q I~!e' i,5b ~crbl,lJpUl'J ::I!l: blllim"M~DIil~ ~1Ttl1Jrc~" ~e 'CHllit ,dh!!! ahl' 1~~~gC.U~t'!· shb:onm lajimeo, ,Id_ h ,liljiil1.uUi, tii mhcsoj. ~lbe j, Hill mhustrut' :m~lndjlli qe gjfikdcJ1.Udi"m~uh.ojif lufi:3 mo:ri £:un~t ,a,od<'~jl duej tJill def1"e~jb'. DofJ,"~R1i i 1:1 air dit db i a!£"j ual~ nnk mu:nt h'l pe:rshkrnhel ~lu~. l{ul' e l!i:oP€lto,j ,@lpuliWi Sl.l dcrfil'~'iill~ il nw me' kflt dhe' 'Ie h!jmjor i!lh e vt',m'll T e kU[l tBj,. lnt'! ~ • tH:!' !ii' 'rilJ ~t lUro po" 'bllr'c£'"lt nuk i U.lllliDoi,. as f~,r,e m k u ,£t.i$h,c+ I1'Hi'ii" P'IfIl"l)'ertDDdl'az~ mbll!hesJIi~ me kUfRijiill, dh ~~lrID t qe nil" Wajlmnll. rgI:lUiU:l~ po '!."'Ilrb~t ~, sl ,at9 fI,e u"erbapi .m!!! sInn e. DenIM', hili fOs~Q:j:o me hnl\jol m.e' '~!l1 IDJldlu:': 1Jbe ~i "fel1't!i.lfj, iojPlu gasmlllte ;nritWt Illlita qle 111101 mbob::t i:torik,' Qe~torin ,0 bntes lit I!'j,lmt j; (~hc' k'i;lj,@, oon:wk i~hhi 'rlW~a ~'.shta,tC' n(lnt~r .[19 iilli'l.a 11 1\T];\NTOR dl'l'iII di e ,e, heBe. Qe )lll. gdh~re tlil bcn(' mill 11 UIIilU~ to]', fuij,ot Jfaihiikti.,",~~ ~jo~ e' ,8il1~0\'l@" lwwbilln:li,t~, dj,emte me

g,azclln lIJuimg j,ezil, " WajWiiillilOninp iIl11U lIiwu :Im InftJ" pn .h II~

~~:til U nllnc,~hkll'lH~, dh~' iu fta '!ilhn~iJ"t'-.s:hme ~tC' 11~'kl1(J, kl!!l,he ',1)1 ,ki1r*1l! mm l'ulC"hiiul'" mlilillr, hchit' Iml' d.:r III'\~ •. dhl' :gj!lil\(~l'f' :1hj.,. I~ushtln~u Ma.e miil'~: m~er gjl~~I~"lljie. rnm ~,~ 11I'r.I{~n l!llf>!,· ~ndlij' ru~I'~:imHw *1" j;l'jate. 'J{ .. ~:o II;IIII]IIIW It 'P l'ilIdb· lshte 1" \', .:u"t, ·W,. dht" :.;·Ik,i~h 'I~ rl!lll"~' hjl.,t·~ lm •. J\ Uritljl d h r , ;fI11~1111111i, £'1' sh jl '~i.l'1,1 ~ d >1'11,1', db". ~ h '~II • ~1}IIi'II']t, Id c' n.jp I .. .j III ii{" k: a,ll,c' :!l!'liIIZ IJUlIi'f', P"'"III dll hll:I~' 1I"'.;;.lil ~ ," i'" Ipm ruqi~lmlloii' fli' h' 'il~Hm~'!' k l'I'r'NII~lumBnj l~ralll.r"~1 •• I' j.j'PP,il

oj h! jiBS}!!' '5hkOlli{,j,~~ ,ttl "lotH mlj] f,' dmin e k~'f-D.j d:i'h:. ku. llH',<i Jbew var.ferj b1iJ1l"ra dhc' g'li'arrnd!f1') dlll~' pla,li::ru, djtilm d.b~ Yl:Ijll!;i\" US~!t!1nl ,dlle li"ilvile. \I.~ [e;lI]UUU f~llge'\·l'" ~,e' 1I"!lIi.cngJ~l:>. iIl'Ih~ ku~h :pHl' bll1l'i'il" kush ]]lle' kmnhol~!~. ku~h lnC' d30UC:, 'ku.Fih m!:" dn.rt·,:ltt hi mQ tC'll'tl!.l' P g,ltz.; 11£1'1 b uU' In~I',ike' IPli'ej~mil" :>;bi~~l!'. dh~ IllQ eh~dll IIiI', mun~ni:nl ',~~hl[U:i.1nhru g"~'imin Iljru~ udjc'mil'! IU~' zemta' 'ctyrc Te pin', me' shmn ' I1g;.Jl, 1!!i]lzi,l, ~ N~ n~a ~Alilm dbl:! tl'8ki~~ f!'~k din~n si ~c ehrn lInin de)iihi'l·,~t e 1. mbll':e;J" Jill dy~e p [fl,a£USil'IIIJgri jld~lil:l. :;;h li'cilgouin 11.0,:'1'1'. fUte' 18J\~~ ~) ·lr'oninW"I1N!~I.,~U~IC, '~Ie idbn fnn~ ke~i :kll)jn~m.:~i, dyk~ 'Il.1''l1.ar 'i1II,C~llll" ~e .l!;blil~lj;tii te f' :tifljo ~he di~~u e' tot' IfI(nu :.;hklf'tI!u'it .'r. pa ~ &, Dhe l.il· d f ri,m~ v,llz!l'ull'l,j gj":I' ))!fI. ml(,7.~1 n, t11'1;;:, :!lj,ct ~J'I IIHIII~l~~'llili U Jilgjr JO:.(l tb~li'urj ~ ~~ , u WUUII se .~h~f ~huri. ~J' , ,~.i m!I~~ ft! l' n bh: 'Ili.e kaqe mndliu!!ihtm k j,o dit~~' ~k· '~i u, mfl!'· 'I\W'· lu'!'~ • mill d i,t!!:, i1R~gllrik!e:" k~~r' ,~" esht (i dim ~~ 1110 'Jlt;~nl~m hwn81 C dillru ale" \'jet (UII.! tre ln~t~j,kUFjb cdi ':';.:iIL ",ht''1l'il IllbyUi~ ku,{;I'I

. :1 ~ ~:llo j,ctilm~ W~s.1mfl,ji :t'n:gti!'~'t" ];n.t~h t~d.i, sn Id "'~',r~:, 1 i!3,l'i1 . 3ik~n l' r' jet :: QC&I~'mos Um(!im; OJ W .boUa 11 ,hwdhe' 'lUiu.." :-.Il i:')I.!L~'.;~ I ~h~ kl1ltu ~II [111 U. :9btIIOUUII'! I dh ' 'l' I~,dh~~ dt·~ 1'1 ~'m~ v j (' ~,It 'q,t) te nIll"JI~. h"'1111 g'jt·II~C •. P:o n~jlliue tj:all'''I1'~ J'i,ile- mn b"l I IldIJ.l"1' ,1it,l! H "~Cn:~fJ~" ~'I~J' dih" W~~u~I';iI;:.,e'. ku,,' s'," U!' 11.~,~"~e d'it", i 'pznn~'~~h~ fnl!ID:in mil"~'~ IQ'ri~uws .. tULel'I);I"lllmmll"I:'~{"£lUltl~1' ,ne I!~lif'. lilUW (,.·,111" njl' rl'I~~ ~" rl'di' It' 1~'I.\,·IIJ~~.~'r~mit. db,,' jl1~U'~h~n "':1I1I~~UH:' '!<;" 'I~h 'fi'A 'k'IUU~'1 ~li~ fh~'htjl 1,. lid,,·, 1'" dll'4!'jl,t, ' :;.olllliilmjl' lii'i. II"h.,· t'N" W\TI'='iwl i ~ ,tl'I:'III~ '.' il'rl"lli~il,';imi" ~yk'" fllIU'C" li~.ii~>j'i'C'" Ill' t: ~;m,iiu ,~,~t""II~'~r It ~", If' IPRr mh'l'IlulI • t, kf'N~lji ditr. lu~, Z'o~ in. 111," !,~I!II" !1~ill;11 (" ~~ltII,l"S .. " "i~'III' 'iljUh 1{f!'.!<i'Mu IlU~lllm'4" 'Pi!!r 1~""I'AiI:ll:ia ~~I'I(~n F.l'NI{. If

V'CIQ.

:SKEiNDIER - B;E,UT

QiE

:f:.81 fl:'ii:ljl,a 'u hill'l LlJl'U~nl 'T~ gjh~ O! it;'il-"l.ti kill Wdb~'~ln, '\~'o,ud,in 'tC]W '~, udiilrllll.lU] 81' .ti.gn 'r.l'urlU~w't.~ !ilhlietua:~u. Po [llIuiua.fcrua

Di,t 0 £undit dhoO jiCl" mv;.:

O'jithc kel.e di~e :p!i'ese'm~ IGemi :!er.e d'ot vdi('.sem.

Njier:i: per jete' sl'kambetur. Dheu te g j,~the i I:;:a ~retur;

Po lum kwh l(iShte pel'p,jli!kur Dlin p,ur At.dbN~ ka wlckur~ N cia.j de£lba~ sa: jm:n i gj an~~

If'Pn mble'th t~1!l thent kOi.o fJale. o lr1oUCiil,'Iil1i:' .Elbqip~t~w

-EutmDi to bei to mba:re

(Uimllc hlls,hk .. , 'I' h~ JI~ 111U1R'II~ ;,.t\·l'o~j lUliln' !1' t~ k'f! M!c;r' P'l!ll'l"l.ut!lia Rill ka beN,

,,~~I.nru 'vIllUe.tmr tic. ~. !1',jJ

~:oti km" be'ril ilJis8ue

l\:tel:l~C fytY;[I(i t,.)I, llIa~t,

'e kli'tshteI'!(l nll.1"~s.Y]."I1If1n~

1 ,~af. j ugl'l llj bab,~" Zotimeto:. 1u{lth t· \"et' Hsht I1j~ ~lb' i ,"el't L

i kcLu dh ' n "tllcj 0\1

'~:i un gj~n~ eUl.e: klU',lu~m" llI~os ~ lI.dllj~llC Pc:r,e]u~~,ue. ,':hoku ~h.knc' mll1lS C' bani Si pTmno:jtl, ~at~ qC.jil ',diu!! Besi1I ,eShtc' 10 Igjiithesis~j,

N j mi WI" :~IUI.ml"I'i"'II'. S!1' ~",,'m ~ ~~~r" IID~~" ~~ i~·· fJ' Ir' I"ll'l"ud.m ,e' bl"!'<L'j!!~

SI:!~~;pe'li'~n~ mo!!' h,fl:!i',h31:'." l'rlt f'll! ]llInl looil t, .~, till J:o:::",~uni hi ~)C'm"cudi.E1

'r~ hr)et@j(" ,hllJji!W'I,·~I~. );g.a " ndYl"8 robnr'i~i. 'Ta.m t<a :s'h.pctonj,vek

.'~ 11!:I.e uuk'l! knm ,j, t~. ,,'j;l'h:i' M~Z0t,'il ,~~~e~c', not m hrt.mlll Iluk e 'qlmt·. '~I'e' j~~,~ m~ :S~! qi.l~ i:l~:."Il"'l·. ut.l' tu jillfl(~ ~W!lhllli'li·n ' r,J~ 11u;lCtlJljl~u~ Sh~ruil,er~~,e'.

,Man Jl!P Ubft\; ~j'Ba'a 'lomori"!1

lB. - PE:RPARIilI

Tejshkriinei pa ielie Perp .arim it.

Glmme ZJi'~h~ wit.e~~Mt" se:II'C' R~dlllktJi)l~'i, 1r~l'J'!l.rhl'l~t-, 11U~i)1>k0.n 't~f q,oft{!, se ~ 1"O:t.; Duksj,eUin bMhkj.· .I\:dc,;i:e (yt.P'CIR ;rdn Duku ~bd,i3D. ,ii)l' mi,n. .aher-e anll~l\ret e Partiiej, ]nu1!e:te·rtJ Qtnrlt' ne PerpBrwnt.~.. :me: ~l8r~ se ~i':. veIld.~ te !ljQ~Jin ba8hkim~b.nU'l' oh"·d!tI, bot(Dhet oC. I:l,azela~ ,dhc'!J-i'lo'W&~;jt (l tjii'rn"lIJ

tberori. shq_iJ" Fn rn,jeli'~ht,. gje'i' me: it H;:I ! 'Il kill cje'tl!li~.. Po k·ej,i) :1> ',dubiill t t~ da~·h.

Pe3b.peri~~t ke:tej] udeji,. Ie: kaibi:net~ i ~;'i!r(l,~1l' 8,8, ftlil"iC tiC dashur:it Kcut1l~nje~"

VQ\tf\C5, do,mbledhol 'p&l'lI!aQulJltinJ per ·ta kElrkuar v,o~e m.be:slmi, qektiiaoj fie mUlldin l:Iegnnbb:t,,~irlBhtJ dbol pu, pn'!" granrlt;t,evcpc'rojne: ne k·ete k·ohekaq'll

hi kritibmbnlfl •.

·s,~ n{l ffi'~ n k,ete tlUIDOf'J 1I.1li tjliltri'~ •. gjitbc ,q'i!lil~e pnlle do, bej:e', dbe late ... ·ent do "ere.

Z,)'vhni bt vcrh:~Qne.! !Ie P,oplidlw Sb~IDill MaJl' e$lb~e li[i'(l ~. rJyh1it~rullltP~· puU Uil bot.o. mlliHl aM qe un!:!:. dul'l]] *. a.

PI,~lil rug~vc-. ~e UI! 'Qo£t,,, se nu'k In:!!"' l"l~l'~n!l' 'kcbl" j'll.ne hlh~l"l' tit! e,llhwn lI'ot,il ~1.b ~,~,~mik~~:bjule~i. do shb''e'DK'@'I'tOtoje \'clIihu' i m ~Hl :B:htyTh~:f,!l~. ,e GIlI21!il~~S m~~rfi ttl tc bj,cl' ~ dhe k3b~.let~ tjater K on~b~tfUi'(j '~DiI0m! ~ i' dht(l ~~m' !ihekQljn"

fJ u (10. {:orul (jIn'ct, do j,Ci>l' 1I'n kf'Ye,'!i hI! Z·,)nbllli 01:"fUl1!e.f~O, dho i llIilFZJ'iH·Q· kll~

btJtll. KI'J",,·tar'· i. kabiniiHt z. 'Gr~·;]:m,nc.

Mini5tri i .::\r:e:simit. ~. Pt'rd .A~ NiiDU. T U!i'l1Milio,et te ~'1!'CQd01lhmQ .Z:. K, Da1fro·.. I pw~,e\"et ,te j~l'ihtme" ~ln'I,II.dl(i1 (ltla.dc1c'g.8~. Z. K.. :Cl!!lkf:e':!l1. I Fina:nc.9. ve NliitC. d~l!Ji lli,l V~!1I'~Il. J dr'4i.\jt~sc Z, Shofq~ .\Uiko, I p~ml~Q'I"e botol''iil Z. .AJOlliD Biti!Il1' . r.·I;m~ mJhl qe kilt"" :t,e ·dy .~ .~ml8iu~on Zu. ~j Jhn G()G'~ ngiil '\\":ntel'but·Y' !C~nlil. ~: nshtl)ds(l.2" .JobnAdams. I po!!la\"c dhe. ·t,e].QgilrnlfC'lo·e Z" B. OmaI'];; dl'l:(! k.t'J!.\·re.s:·'~. • VOIH~lilRe;'!'('!~ t~ :i!ht~yp,itZQ,ti A. &~., chc .. 'ish R·edokw'l" iA~bani~q(:>, me qel e!ih.~ h~' mjili~~m M,t~ ,e~ k(!~;C PUtlJi!lp. posn (J:~' mpl" '. Il' sill, cj,(li do m<ln'l dile· dhipUCiUi\P. ne gl1t.ehu'i. e' l1'~(1 C' Inmbi!: -_··l't~\',e~~t!i· .. t{OC'.f(\'Sih~ tI~~'d~s ~ k~ibi:l:\ed~ r;1I~shuD~ 'il

!'lIe" 'knr .shqh}eta.'r~ d,il, 'fl'!: h'l m::t;li'~ob~·t,. rIItlk e:~bt~ &~Ie blldo,UIl., sa t Ii: g j'Bj'iil nuse mb.esk,8" dl1~pe.1I"· clIJ'IIIiit'ibthnL'i be'~ jiil ~lO'oji? p~~, . k. 1)l)I:e'il Inbl'~Bk.es" mI~. ve l~~e· zcillbtlnje ~(!. \'~:~Iiil~ lI!~ g'lili'!o~a m. mJjJlii~-. Ilin, dhe p- r t "U!1 I ]l'IlgJ;tiin Z .. Clmar', nj·{l {:h 'lll~ni ~e vogeJ, siell. J'liILgtHi.jn dbc,cr·hdo. l~~k~hil~!e.

ZJ.·r~~risbt \·e·~·tetQnd. :~{i Zot~ D'fikn m bflj~i nje f'jfil ~ ~ SRnn1le he bukuI' DJ' mIU,llIgnn 'i'II.' mhajllhlc' k(l,mltlcsih! r .. '11- bQ1:'l.IIOIf·~ te E~·rope~m'~m-e He karn~· ,gjli Dan ne·N,ew YOl'k. Dhe rNiakt-Q.-ri tene, mie qe .s~,ati ffllWP t'n basllkol,~

Z'@IU~ru :Dlli:k" 'il Jl'crrh~r."j:e me t jsh~riJlll 1I'lii. wI.

~ \"el~hil.ld(' HIiJ 7iyr.cn e' kr)'df&1t'it tek.a,bine>m. P f("r t.~· mb~~ll~r '~iiiue k~m1b~ro~~ e ;\i:h ume .• t(!' ~~8it~'1i'tf'ht ~1£i, k,e~j~ m P(!·Jiut. Un,. k~Yl:h.riil nj!l~,llb.i.ne de pf)~.jer(ll.

l~,tl .dhh <l.Ilht'~ fUt~~, ~j;' l";~· kflbin,-=~

llih~opolitit BillS. nl) k~sll.- n e R~liS~We ~~e' N~\v 1: (Irk,. ~e llj~~l!ln me Ii' N'ilutor·. r.\U,Wltl Z·otin. 'II lUll' ;s~, sh,dl~ t"o .s~lohim dhe l:a:ye,db:i.'sp01. ne KlrY'C(I'~'W~' ~:i II .!J fttf~hil~ @iI"Wsr..

1'1I~. It IRjl d'liI J:IUIi k~tc' :OHJ,ine' e kflbin~.=jlidll {l"'lbtu zl"rtarillht \' ·Ii'~t~tone." t;.~ t·('\'(' fJ. kl~ne pR~ur ~di~r ],1\(' . 'llt. dbli (lQ' dbl' llI~bk f:~hld,ar~~(lntlZ. 'rall,gj:el

I U.f)~ n~~~ud ~ tie' 'li'f.!'(1 ~ro~~.1 ef.rj~:seniU u~ "jt~'hu·· m P:<If\!il db~' IHl;f ,o,b"'clo gje p,J~ :pullin.

{~hl~rnl:h(t. :n dJ~l:'e>l.lIarl.·iW't..IL:LUdm Zo~'IH. !Ij1e; d~~e kJilt ;P~II' ::l'~ sbp·j,ti. "n ~heko~:· mil dh.CSPDt nil !foif,cho.

Fm t kec~ej .liLndej~ .se ne qofte Illig jll~ no t(l. 'li'1iJi1i'~ert~"dhc· :6, 'Ita ] n..itbim¢; .as fQ,11"~' Ha' UIl,gariite Pilrti!<C ,,:j,l'll. i pershkl'oji Z. Gje bl'ie., .Ilihef\il qepa fjale~ IS,a :zyrtal'!!lt e· ke aji l'9Jrltie' d.obfJhcn ~e lim 01.' ",I"otra ~\ 1).3 konc1itn t:ilJre, •.

Pehpe.l"Ue'tk!ebd 8IudeJ. se me' ra- 8tln e ,·iz~tes. q b ri ftC :koUQRm ~. P ~t-p~ii·Q1.~i8:sb~,IHl :·"~C'W 81ter'h1ll!rit-lkJ71a~ llu' W Vatr('s;, "I' atlilcs jl~ 'i'lh'ttHiQ :25 al:!~~ tllir~·.

~yrti\r~!iht ve:rt·e't,ouet.., 9{l KoUouia. e ~'(lge~ (l N e'lrl" Yorkat. pa.s klC~,iij ,0,(1, b!1~ be'!.. lie 8ga me to m,becUulte k\(lUon;~ PD·~rct IL·Ii·I, ~ieh d~gjo.jm~,. t'0 ·p·;\kii:11. ,dQ ha~ pen djetC' ~\g, iUli.li'lli Shtlipetali'e~ pe'l" ,·,el'!h. • iii E,.q;n"~ , -0,. ~i ,(lhfl [~-sbu~r,an. WI. Ph q['~dl~~l.J:~ .. kets do. i b<i:tqjucrh :kUl\lm;d ,-. t,'re ~Id~ Pcrpat:im.~" dhe do t!'~~'il.{!'n8jnJe 'll hnirum i:li~ ,e ~'iii!'l.dJ amn'lj'~ 'CWlQ 'We' I.e millS: i gl~~siin kC)JUI;!·ct me !:tot Me .. D.llg,erit t~.net ko j,(I ~ 'kabir.lltim.

N~a.

I~

sa.

Lufl8i I~ perbotilS~'ull~nhd Rhl :2B: kor~ lik l'!±)]4j dike ~ rutm:twi. me 1'0 NenWiIt" UIl8., nfl~th .mb.ajti4 vj:c·t, 3mru~jj' dbta 1l5, dit. ose P Ii' me mw~. mbajt,m 1,561 dit" Ne lurt , ~im,pUG 'gi.~5.6IJO IdQfl~, ~Lbe ,p;~~j h~ dh;:lI,,.d., unl' .!iihu~u\ib ~,<! 111000.000 u -vraue U'I[;' fUllh~w~ .~. WUn'!1'. t!e' tj -rdl'idiqJlil~ ~1i'~1 i!1cI21Im.uld.jll';iil. 'l'~ mb'21'sbIll1, Ilhe klllslitrii. mbcbh! :sa.l:!:a'li1 l)e~ j, ·tl:.

Pm~ k~l[jJj~ ~ . m\I,1l !;1m bi€i~ '11'i;ull' ~eibtl L RI.l,Ria Inllhi Ill". 00.0001. Francn 4.000JIO(.t AnglliOl .:MIOO .. ODO. ]rm:U(i 1.100111,000. Bel!g:ji~ka :35'1l:ilOO~ R1:tmnlli Gi. 2·0l II. min" ,~JOli'bi~ 200JIOO. "'hh~'~t~'t e n<!~bkuo!~iD 90;rnID" Ggl!rm .. !l,IIi~ili 'G:90Il!ll6tl):l Anl:lt r~~·iU:Q&~ria '.(..:~OO.OOO.,'rur'l1Ii.El! 7,tlO.OO(li.. Bl1WRBldll: '200.000~

KJ'al l\~(l~~~t, i ~~it, Zi" dl:.kWW,libjM, dblil BlliJ ~ 11t~~ .eJ1(j.1: Jibl izii ~C' bchelle .IIIje pje-il~ -. llhb.l~it Ju.g:o SWu,." mire ~lh iW~llhl~n '11i1ll d,i):J1'l ko~o Ul d.rIl3i~i~ I~e k<lll, ~ot, ti keto dbQ P~;I.'S'kItil"~;t:1iji.

Z .• V.lid-or l{a~lOdeuiJ k~u" 'sPIJDd~tii i ,~az(lteSlLGlld.~n.iaul';:~Eo:rniinG .~)OS~r (b~· ~e: se ish Cz ~~ i I~~~ Il :lI'>O'D.

.N:ga .Albion ~llIljlm~li'ouet se d.l'l.o BUlI~ gor~1lI D"IIMIllf'ojl &cIHliblilulU. ~ShtYPl g,r,ck ~hotil\:j' ·SC, Bu.l~ ... r~~ 'C ~,Il~i i\nrk, ~~I,:' • ~ tl oj ~ 8irub .. tbil1 c .AJillJtc"T'C~

N, It ~i;! l'~lft"ll. ~~ nr:x.buiilu tlU?' :sh\n'll' se 23illlKlWotmlOOO d~UaJl~.

.Z· I1jfl ·Gnt'D1. U Lal"C:I'1i::" ,", d'!,i.'!hmHlnm"· Ugn v~l k~1l I! Unnit ,tlji" ~ Ifli~~ Y~.;,JI mn:~'jj ':}(lIllUllJ1lj~, 8PIEUfl:~sb E11if~uen.'~f\j \lli'au t'c ~"~hllb.~ [el1ll~.!1)t' sad, dhe iill),llO~,. j &[cb b~d ,ujo zj~r lIniil blu31shk~, Ii.![ hed'! dhe lI'ehte br .IIhla. Mire pill" II) SbPiitU.iliU i!;;Ii, uJSb~a:~e: qe 'U ndodhe I:Itj~ pr:,IlU.

~~c' m.nojil1 1"c~r 1915:~. gie~~u~ V"d~· kj,Cb zn'\ej A:utQmobUarvet ne Ji'Ji'1ilg:~t- ., New Yorkut :S,I) :shph·t. nh,e pnd stfieet KOf\lJ!"vc_. R Vr'IJIUC gjjt:b~ k te, rnrnaj,e no ~'IJ'l' Y o,rl;;: 17 ~hp:i 1,·lt. Kejt"lna J0,' ·0 kUlll~Mjim~'J' ~ (l k.1U· ~lleLittiu~. ne rii/.ilq~t. e 'lIiyEictmm' tc mbe.dhenj; duhet til:! k,emi U11,·ul~j,iln-, se mJ.f~~~!ih glllllld bye ngn k~jjq ib'll!~e'.

lie' ,dhj~l(l nga me ti(l ~bcdheujtlil hOle1,o ~e Ne!;"Y',orku'h g.ars.oncc. becu~ gr'l!l\l~" dbe ~]n.ct 'so g;rm'ni dot pe:rh· l~ et, dhe u.e 250 h~teUe ~~ tj ere k~~il d.i,. N;.aLo hot, Uc qa kauo.. bere g;FC"·,· 1!:Il"Sonet, ve.f,itWi:n e gursluIC:l,'et" ~Zl ne :1!'1lIf'S'lInka.L Db~ :mus.l!!;ter,ipJt. nlJlIli~UJt.~, I!<l m~'i1i~~ai ndElf~ ~ekeU:i3l~IUM'.

N'e zyrc' Ie (I:~zetes U Progr:csso' 1il:Il1Io 1:Ul1erik~uo. lL gje nj,~ bombc ,'" cHa plii t~ mllJ u.dJOz~~" ,rIot .k~&~l cdbtill' uc ffiI.llr~ tere bWIliDC"

Pas dy javeJ Pl"esUIJe'D;U i. Sbtlille'Ve' EufIDli.~e!l~:m '_'pnn.J!lilel sa 11 _ ,,·jl~m~.,. "uk

Bash:k~ar.1 do ,,·,eje IU))EUir.\·Jj'cflP@j qe- ~~ . esbt~ dbe IiIq(l ~!, t<ezik1eBl1m.('.

Irtd:Qdhct I1,O' -gonf'elen~e'Jl e i1';lillle!'l, Rut' Ish ~n'~id"o;ti i SMete,\~~ :B,&lhku:m'

te' biz, ~ toben pik,a,t; ,me ni.cI{lndest Dn~' ,nst8,j de ktbllll!let prapc, dylic Iene atje' dQtcgactot e tj~fc:~e ~bwtev J~afjhlUun·. h~ Ii.:ilwlt dc, (tcndrll!l:ju~ gjt:f 11 te' IU@lJri; fu.o_,kcm£cl'enc.';t e IHl!le-li.

AaNl'pUflnq;)~ 'Il .o.rmiKI!J.lIU, T:nC' ~ :!:'e ,li;l(lIli:J:H e nunes, "Vf'ili.UC 4.56S~sliliph:'t 8e ~S'nl d11epl'~,jte oilc.,',ot, me 1-0 .sB!tllmcti STu ,dhl)c .femije"

ROOiSV'!illt~l' :gjendet ii. ::;t:Hl'~U' Jill! &' 'e~ ,~·~t BilS.piitid.

PrQf~(ilIil\tw Thomas G.M8zsryk, 'eil; wsl_te P.t'i~-sidcnt i Wi~hj.~ te kOJDill!,lv,(l l'IO. bel"Usr '~e' EVV>l)pe' Ui:,Mme. it "i!:g"jotb P:r(!,. sideut :iU'e~:u.!~bruikCi'i '(he,' b;1lI.:Snova~"', ~~bc ~o.j qQ' hI zeroe vendiu.

lubs,jl ru ,a~hh:tu 9 j Il. Viil, tie m ' ;Shtu~o· gj;n m~ 9 ~,en"QIi'~, vdi,~uc' dy he·.II!l 1111':' IiII~uu:!!\l ujieN'i. S I'WI ,jll 'ir'a,u~ ,sh~etO\f" JaD' bku8T. ne I'~l't.l l.Jutp~oo .. Shliiet t C Wllll~ ~~h;kluiru •. U' h~r~' muUeu nn[{ um..~n·· m.' ·~h1~n1" :!iI~ 1100.000 ~~j'(iltCll1. ~').i'l·iil k;c~y,r"~\"",

'Inru'l~ic s1mro-· te ,j CIte ,,'r,are' ~~e' fUllhcol! 'I:' ~QfN, .J:(l1 .• IOOO! db!) ~e tjt'lr~1 lI"dhllln.· prej '''~[imtndj,e 'f'~' udryshmc'. T'!;!llt ~"Ii

~uti~;t~kd~ I ~I~' ,!,' b{!'uc ' , 46 l.Lyt,c't.c ~'" :Sh~)~~OVlil IBrnlbkur~:rj ~l(:' te~(J !ljo.VQ v{ll. tll1.C' IDJIrdl E~~~lueuecs dke' Vrl,clll!~U1t1uiL& , 2 .. ;3(1(;i ~hl)i'r~~, ,ij. m, th. cb' h .,re m~ shnme ~e' 'Sa ,in 'nann ~o\mle~iklt1 ~le f-uslu:m c' luft-es., Kut" u ~)e'tb;Ll\pliefte Illlill1Ll:01I1:M, diy .J a;vet e p~r!!, \'diqnc' m shnm·s, ·tO~D&D m),jeres' dbe j3Y,et, tje~a~ SBli,':tn· ~1·k..V Jittm.ur po polk.(\selrieJ!be, j.~VC.D e f~md~t, vdiqulC' 7.198 dbe :sa: 'vjen po; 'pu ~e.!l.ohot,

... -. .... [I ....... + .. -.

S,hq:i.pe'tareZ, KESH1M .. ONI lUQTJ:::!. naa HHOKm,r.r '']:''1 jA,J. ''1''10::: B.ElIEN :nJ'A.l,rl~u.mTAEE: 'TE: RE,GV'LT ..

SIrM]~ NE~ '~.p l~:ln·..1UU"jI!' l{E:SltH.L()fi\l 'rnEClETA RET-!, T'l~ llO~OJNE REKJ"I~\MAT E 'j('YRE. xm uJ"ERPAltIMI'. )rn:m::t ND,EIC, ·S:y l;LllJ1:1El!1~ i~~~: i]lil-:):R,:I{R,ABJA 'T'1tT AJ YE'1i'l;;:JI~ tii:SnE A.TO QE Mt:~'!J· 'l.l'A • IJER • 1[l',.t'ii.UiOJ·E KETj! 1'1::

PF.IU"W9RSIBIIC

I COAt CONSUMmlS 'MllS'! I

Imw 'In'l'~~ n,:"I!mTV ~l~l I »w ".u' ~.1&l\, "iuurJ;.~ I"V'!I;"I

,14, - PSRPAIUMI'

Nj,ii I.'ll!:a~UHlli'bt'lq~~i~ ,e-'lli.,ipetnril· C 'tie kct;u:~h~~,h~~ wm she\i~ 'vugil'l e k~.'.~·(H!lj·~ ~:di~ to Shtzyte'\'e!' ~ltsll'k!;lIji~', d~'k'ill p:~'e· tOil" ku efiht .... y,l':~ ~iUI~ba:;'lld,es, l'ta~i~n~. E gj,etw zyre,\1,~ 11.!,,'d 1I1'l'lIh"t, 11''' ~ fJalo use j,Il" i'>"lUund~ni f'ju ['iI' lB. iH'j1l'send~, lie {,'he'Ft' nuul,l1ll', 'WI!: 'i ",ju :'" n,ll!jm' p:l ~l~:sbk~. ~ ';'Iu~kojuw vchtem, se 11051' do[i mll'rO'l. an~ bi!l3i1d:a" ~1l01'1 ~l.'!~MU;: d lI:'e·~ J111lr' .~i>k.rYlc'I1!~·~C'tiiu e' Sbqi.(lettll",e,r,e t I A~· Inc.rilk:es.

I'll) d il.W "~~i:. Sib'! ,Jl:I d~u~' :JlI~~~iI tr:i pa, [)O~ ~~I~olioj' I ~)unnwi'l' '~, Utik -. 'W lladit k~~udlreshtn:r ah~ k~' ~)Q hynme nxiti,l1 ntl' l;iIn~bEl.~HI(li!n .nal~liiiI1e. ,:l1l' ~h 'u- ~J.fltOfi In'e!l~~a,, !i.e. i s b~e fb.IJ~'I· Oiie· ""'liijl~~ ~,)'I' l~mlll' ,!II 'Hl(UuUnlt. ~ju Uili,omi, g j ~ .~~(1i, lU~'II'\·"'!.lh •. C<. sW C'i1ihek.ojmc' "posa ill!~h uga:, .anlblililcl1thl,. 11J1 r~ trene d~eq per no :x ~'\~~. York ..

. n 'Weldlnh~t e' k,ij~mb&"~vc q~ P,~:rbejp,e $J~ocl~l'iU'" nen (,mel1'lU h ?!UtiI. F~I.n'O''"''QD. IJhi ill" "(l ~l8!Ue' II:je~ I~'lzld;;{l .~I:!' b.otcm :rma.'l;il.. n: I lu't'''fct IP gaz,et.!w,·,t j pfct.ne '~Q ,h 'i:lLre, ojl gtl,,'eI·.llft~h tmO, I'Qlmojue k~/t(l k~'OIi~H!:ili l}~l!i:, h~.O~~ ~"li.e:!l1 t ";in j;llpen

te dl' jtnt. U~u~ liita, £IU~' ujE' ze dcklhlli.· Ifj)),j;n,r" ::;c d .fOl·mojn,c Rc;~nllllitm.

Z. Zo. K. J][cbre,z:m" J,HnQ Gralueu.o" dh!! I'e:IlI.u.l;;:t .1'ir ~oni;;'. J,Hl . k~lldojlne kICt(! d~kn.aI1',;~b~ m,e n~'l:Ijitj;~ t,o ~u;;jdbe, lUI':;i ~m. 11<, 'diue ue 1I,eli'falqestlnjie1\l]I,~n dhl! Sha~ 11~,~a,I'{l't fWD I:rc"te darke,. J{(II'o:'IP'oudeariti .~ AWbI.UlI~Se,\',je,n d.lc' jlH d~l"It'!il-, kini dUl1'm.m, ile' ~llUil k,·Ud6I.li nj;e :'''ox]mr.l1polt lI'{l nltl:· rnur~u qCl vj;cn t."Alb!ln~(l. B~dilktoiii Mbjjluise', gaUb~t, te jape (IDI¢<[QJ~.Q[~n. ZIIIU ClleCJhi~, e kQa,biUQ]l qe (1~~ et, 'bo' k~lt.e .kut~JO! illie to mOB del!>hllll'rohct tal'o.

-,

$'C kebo ikil poUdkll.

fjc po. k.'!311;lqesilmbl'.etel"@l1l mhJ.i:s tludarevQ to Fa.rlise;. ,dhe diji30 ttl bj· (!.Ii',j! kIII,b~Q. tw~ dbc ,'Inetarct tie: il",,~hkc.

hoenIne, V,l'I,tl"Cn..

No Jamestown N. Y .. Z .. (i~riUp.en~, 1 1:1 k~'l1c].on Gazctieu KU\'t\ntl~. dJle ,shekon se pIa-DIm i ShIilI, eri~1il IsmaU Qc~ ~rn:~:1 i do. v~j;e n 'lto.~~ ,dihe: j;o n • Arner]. k.l~'. I zem e~~a:l' !pr1ill~lak gaz(ltiCJlJ" d!h~ nI.· lie tlii larlci',l:r,t~uH'lot l :S{lt dullen m.ar~ masat, (1 ,dubij'U; pa bje p8 dy" t'i' l'OZOjm.!! te dy kaibiinct.et. ,S"mjtift,oQ ~e po,. ~ntmn plil' e gcr!1j:ejucpe .kaqJ kolite~ PI) dhll' DlU{1. limne q 'ktU'l'I, "lei 'ill me r;1J~ uj'iiljne: De j[i]}eli!~ hISQ~t, dbe do vete IU'! BosloD. J\l:!;!nijets,'anflejmi t(l, "e~(l, nc' "~nli'e,estel',. df'~' ,e,Q me 8hnme IlIe Ne~c '\ '1iI1"1:c. p,er t~ Widh,ul' nje ,,\USH - C, .~ 101're ~Il!il l~~t.ll:ll':imjn"

Sbun~c l!;g~, ud.btlbeqcsit 8hqipllt~'l.rl.', ~u.l~U~e Mene vi'l!He~ W l'eja., ,dhe. pili ,~i1tilteD" 'Ie me u;n,j'hlo iii 11il1fl;J h fi~ikQ~ I} e In,. ne "'tl,wi.p ;ri. )ndi~ k,ctyrClT!l:,po sb '·kO.iI~'J· d.h ·!ibl'l.m,~ R'edDl.ktol'e.dl[~: iiSh 'l"el~~dor!." ~tl g<lli~ta\'!il (lmu~ l'O'li'i!St2\\'C Shq~IfI1~" 'r'ilh~~m '["L~{h~ld(lr' 'p!lrpar'lInit., :9: 'e :!oI1~elil!Cljrne iil'j:OkD~ld~, dh!.' 81·h ,duk m ~ do l~'ker~q: ~eJ~~~nfilUic[lel3ii,ni,~ei,ale q~ ,zc' ~~ga beN'f! Gaze~IiI:r'e1!:. :liihqiptarcc' .•

ZEDH&NIB ME BEND',EBI K£REOBEN ,PlKTURA 'TE, SHQjIPER!SE

~,~k~uil'.a~ R~HlD(lni ue i doni ,e e ,ju ~kctb!loj, piJ",p,~ e,

ll,ol'l liuu'oui. Fiiik~l.ll:'at ,(lUh!li~ dergnrtl" n,i!il (I,re UIQ f.'U'le~ .f:~ ko,h~l nuk iU'et

l,iibf.!l. ,jJI,- u~ perb!.'bel. Pl'¢j ~rOD SOIl Inqe- dhe.dlJd'tet (0 ~i[e\oo l,ee 'Ie l~nk!(iu 7:1ii, gje'l' 100 p,iIUlll'8.

Pwk'tu rat ,t!'''l''oh.en, b' ~ 01' ~lQ~ D '8dr,esen. 'e p'{lrpadl.D;'~ ~ k shtu e

D~k· 'I);ene. 'ekoha ~l I:'n,,~~i'k!e&hrn.o :lID (l:t Shqi, e~'in(l .l]:rd~· ItWJ (lhc,te·drej~!1t e ,sbq~p~j,sli~ !Oil edhll 1l:-jt!'l:1dja; C :&aj e '~'Cl"t! ·h.;'" tluhet bl!l~e e ~~j,l\Ijl'l.ll' uc bot{)n e ~~IIi"1i'l t'ilhe n1,ilte/p~r' ne blil~'C"l ~o\ng,I,I)·Amcritkau~" kn Sbqw,peMl'eii kan Varl';r~li~' $ilpt'ruslit e ~Y:!'IiJ Ine h.' tni'jd.ht!: Il~l' l~pctwHdm e Ab;JJ,hc:u.t,,\"cndosa tie b(lt~,. oj lUI. me !;l~ln,.jtflje Ubro Q·ti gjuhen ang~iJ!.b' pel' mbi ,sbqirl~I!' ri no. Rio l~b:re'le llHa; do ~e jC'tc ·e· '~'eljilnm e noj~t tl;i s.Bj~ d.D L rre,gonj,l!liB:toril:!;fl !i;i J')~ Uiil te' :l)bqi,pcl'.i,!l/ll q~ ne koher,at"llIei. ;it 'lr~k;· db "jel":;l,",i" Igjeudjen e' iil:ljl t~ v,l[lll'te~t! ne kfJ,h,~n ,(. tau;shme, t;e i!Jll'ejhl,t; e :Sbi~i"Qriis-' 11!lllr indoj)e.nde'nce dlw p~~ lI:,oi~ret Ii! !j.lilj Ii!'.h~ ogfa~lh;'k,(' me ~~ief.flle', ~h ,~l,o :~j.(> (IC: m~~l'k' to dlll!d1jJ~J,r.n t JonekO~flbetun~.

~Il' ke~e ~ibrl~" po.lred~eni,ilQ ,E! i,e C~~I,"-S, flo 't' I.iI j;bkrun.n,ie nje Amer1k:rln ~ ,ll.\lgjul(tf" e' ht nJfl'\·~,jjI! q~ 'te l1f.1w'I1j ,(!(Ba.e' nj~ . e:repik.tuflil 'teShqi:pl).~j~e.

l~I(lJ'.U!dld. le:h do Sb~~wp. h~:r ~t. i,:I:UU~,l ,~e te ,(:l,cr,gt)nJ:e' en: I F,ABA DOp~!kttU'i.l 'fie :S'J1Jrq~pe:riso 'l1e k~, qi,8, btu rIC WilJlilit 'lo~ sgJIC!th m.e 'te wi/flU pe:t' tc botual' n~ Jibil',cn •.. Duke i d. - rguot'

C. A. OUKRBZI,

:Boot. 14" Station N'~ N'I!W York., N,. y"

~.eUIQdlm Shl!'!!~,Il .. An,.gW.i;]ht ,di)~~i Dga ,sh~~rpi ahc fiidwt I['I,e'l' '4n~. ~'O]'Ili. E:sbte tI.j,e Hb~'c~efjilltrt e bnk~. dbl' ~e\·i),j:!lh~.~ mc' ,&'r ~.Wiind,~ tie- des1il.ertJQ. ttl m\!'Ji!iIiIJ),jel ",\n g1iS:l:l'tien.. k0r:ka. herd ng~ ;l:Y,':'\i "PERP.UtIM]'T', 0, e' nga ibotollJ,j:esm .De ~Iil~e ~~fidt~m.

L., v. G'EORGE~ l'94Proa,peot,Sktet) Pontiac, M~oh.

'I :BBOOKL,'i'N T:AILORllNG, BOt7SE, 1.9 Fiint ,AWillM J,AMESTOWN'j' N.Y,.

. .

Bejma lio1b!Ol,~e mka., me nllnaJin:UI I tepe~qy,em,.

Vi:dwn;Ml! dbe: d,o miban shum.e tekGiRaqul' ..

.~,,~~~~ QJ r~l[r~.~H SU]'I'~~~' i

I

~~ Bi.!I!.~,!~'! Sl~ \'f:'lil~t·.lju~.·y~ '\;I,u.o.

~~. . ....

,~~~~ .. ~~ .~

. ~

j

EMBEE.TOR.E. SRQIPETARE, V3.ngje~ Luijo. ~. Fa~i Puka. 11006 W.. Jeitf·erson at.

P.BIILADELPHIA. FA.

. ALB~ s"S" AGENCY . I

14(1 IJBBltT'i' ·ST'. N'E,W Y'ORK, .N. y, .. I

.'R.AF'AELDIM:ITR.'I, M~r Zedhenje me rendQlIi.

P~JI:l'il~m!'~ e A~l1lQ:[1&i1 :Shq~rn~rc'~:~1 ~'e j ~Wle'~'t' ~ ~'!!C'~iI!j k~r do bore t!ltlreji~eL!ll. .~liorr.t~ c,!:t:elniJ ddn'j! ·~thl)mi. AMh('~~rC'~'~"

'!!: .. - ..

~e IICl~l~~ d~;ulln ~Iii) ,~,M[~ji~~e' se :&lot nuk nnmcl'~l1h.l shl{G~i~H:'.

Jl\ I1'mi~:tici~~, ~[I!~ M .".et"t~t ill llJ@tt~hkl'll\ll ~mP l\!!Q'E,A eshUl mjlllt h]::t'k,!!J~~ :8bf)l'~. se 'rite par~ s~ga }lash k'l" ose ],l..l~a· slilk~. :P,cl'R.toii~liJ]~c ~l[tUI:' ~tl :1[10'$ vi.m ~ u.e New Y erk ~l'C :!:lh~['I~~ q~'~eshk~!llij

I ~.~ dQ h:: l7tHJrai. 'rlI t'\!!' lajm~riojnl1~ J?~1:s.~

,~~·t~ jCIHlt kartll' pel' ~e shk~llIl'" AttdhoUI,d juajvc] 1m

RAFA:E;L .DEMlT1U.

A. A~rcHnQfl CO,inCl.

~~

:S:; I; REST'AJJ:RA:::A:~~PET'AREi

TO'D :BBlIJ,SlEU &; CO. I

.~ .. ,.... ~ 16 II, ,KlnIT~~~Y. AVE!lUE I

~~

Q U MESH,--SHITES I I

;,:MJI!ljim~!:lh~I!!'Hl Qnmc~,1't w Ud~n'~! PC!! mU 1!:~,1:~1 'l.·.!:nlit~ 1'm.l~e. ~\tn q;c 11!:~~' 'rwn (I U n~,esht, nglJi ~I!C. m ~l;l t'i p~~~. ni; f,rj ruth ;];sb~u_ rke . ..n:i di'w -I:~N'~~ k!!rc ~;iniilw~,' Hl!'I1iUvntm" I g'je.~~lUU

A, Dr PERRY

. ., . . .. _.' . . ...

No .2 .LAW.REN'OE STREET WORC.EST.ER, .MASS,.

'TREGETARE ~ BOTON'EREKLLAMAT liE PERF'ARmU

11::1 IITHOMA SINJARI

1.208 No.ZndStr~et PbUadelpbia ~ Pa ..

GDOSl!']U m l~ASURXE l;)m:U~ T ;,~\ m!::L1Jm. m XD.'\'N' l"f.JA!GU .. lm,XN'H ,S1J'['mFt.

~~~iS'S~ ... !ri).~~~ Kli:iP'l]C'E . NDl~]<]QES .Nclooq]iLn kllll)~llce te ,,~j!i.\h"a~ s]~~h'll

, d he: kepu~' u! .~en. l'cfItl:";)ihuanill dhe de udcI'Q'Uii. Yehtent~!Dd. !irrA'VRU&PE,I'RO BB.RAI1rI CQ, ~22 Cogg~!!I1,'Tln ,f:$t:]'('oI1lt

New ned:f~rd,Mtt~.

~~~~~;')i<;SSSNSSs:si~

~,,~ {iltOCA1U Dln~ [{AS1\.P.l\'Nt~ :8HQI ~tEi' ARB"

.. > I1{"''l.s,,'lpll.ne d,he. :!llll'oc'u'i:

l),:le vj;c't,l'a ll.e r'killtdc[ph.i. C~!Mo gjeqe ~1,!'lIkoni

, l~er~egmil]~13 JH~ doni

~~ :i~l i~h :;l:il rz~vabll dll!U~~~:lI:tCl'

• j.~l"'l·~,~ te:k nmT~ se .~ellDiiat'el'. ~. 'eh'([o gje,. nil q~u ~mlbilJme . [an F'l1esli:o ~hum1Jebc m $l.,u

~e P~l1" k~~~abt\Teht ~.nda~me : ~~e chla~'~I!!lc' ;~hume b~ ] ~1Nl.

I

I'

Thos. J. Kane & Co.

102 SQuth Brid,gc' St, ' 'WOR:CEST'Efl ~ M.ASS ..

X'i.' j'b'~ i,:UU:: ru I ~ tu' ~h I~~' r j~"U ii j ,~" ph":.1 u~m u~ ~j ii'l hi' ,>.til!! .-' • i, ,",'l' ;"jr. ~~n kir4111 I.rl'l~h ~It, E = ill .,;~, 'c'" ~ J~I t ~I-IU U U c ~~ l!ll.h~n d~u~' mit h' U ~r,~n •

Dl·I:I.i~.,~ 'tJwu,e c;~,htJe, Ill!! k 'U,lf] i,n.!1 lie gjilhe. Db' ,lUI!! ,~eliu ,fie liItl~ lr' ko:n,\,! blC'&"(! llga neve nj(li'~, i Ik,{l' m~ ~Gfe' m,llsl ~t)Cd8m '/M:L' up, bel!\ll, deslt(l.fQ!jme 'Qj" dbe Sllq,wpebll"!Ilt 're &1;:1 dzi tQ:Jue njcl-e. l~h~ jcnl~ ;j[~ _"i)(p':l'rlte qe' ,ttq}~ mIle1)!:]'] ,(,c' k€ln;l~I),~'. d.h!;! Idot r:llo~ 'e nro,ine ,[ly'tlnni!'"

DONI 'T)'; BENI 'l,,~~ ll(lLl .. ..:\ '!

DQ:n! ,q,e :pii. 'll'd:~kje~ tun';" te, 'mclI nld ~n~l :(:'1IU:Il.i:I dbe 'en:lili~t JUICi!";:' ''s'kiIim ~e bil~d tj!a.wr gjc" :po kil 'l'rapof:li, Uk ~z. G. L. ,SANl'OIAN. 'i~mperit\. 'C],@lIion tc f,jm~lihmcn Xf:lti1ll,)f.!HY 11:l!:et~. "oHm:n Lit~ lil5uml'lcc 'Co. ~Ul W'Or(Od· tar" ~f.a_p,. rdhc, :l!itg~ron; .ie,t'~n tnaj" d:>1 mo ah]fC'jt, ,~ 'Ji,gl11,1:on' j~t,ent..'Wl:j. Sa me' :ahpejt. m 'lliWJ~l:Ii Jden" nq,e mil mire p~r' ,S~ve, &0 1l,Q te j'~te' qcmvbbi !.lShtiiI'Q" dh,~ !lolli pnllbli, tc '!i1~uronl j:eten, ilillilC,\I dct lPa~f1~ m.e!!humc'.,

D~iUm~ i!5b~pi~e, l4J%, EU-Q,tt'lt.

T:(!t I -. 13511 ~t,

Droej~imi ~ z,'oos, SiI,O ~fRin s;.,t ..

Tat P. ,5'8$8

Kumi R,oba lSi T.i .Doni G'OIRD'ON

120 SOUTHB,RIDGE sr.

WQrRCESTER. MASS.

i~ mii 1'e 'i:I'i\'~:lh~ =l:il ~~1"~~'".· ~:~ m"lm'; I UII II!N~!IW r.Ui ,!oliu 1o;,1,'~ I!W rdhu~: .&l'

h' II "h;I'mli, ;\.hrj~h· n~l, '1.1~,i U," ,j~.\'ilw:moltl ~U!.lt!" ,.uu\,! ~~!.!t JI:I. a:l.l,~,"l!:.l"I~m ilil' ne 1,:,01;;9 ill ht: !l:~~I,· ~u:, klJl!W~bt! m" rOIN:ll IUU~: 'kepn~e:lJe rClli ~':!Ie t· db" rc;.'t dytc, dbe m,e' m.12i pali to; 'hoiUI1 se I$fi, ~unnt tu m~·,es.hin te tj,Cr;}i. Ahm (Ie ]ran-a ddtual' d,IIl:JIIl.e,Wiiii,:: ;:;Jer' me aot, kane ilihc,t!Jl r' tit li;fl;; n{ll{lyl'~ ,dbe n~]. kaue d(l rgu!u' drh~

ee ~j:e,I' lll"r!lbtecinji'

D:EN'TIST

,

Dr. Henry Martij,n 184 F:RONT ST"

WORCESTER~MASS.

Kn.t' nlU~i nga ~JI:Ie:mk~ ,·w.mto:ru 'Or" Bp-nt'y :Ua,rtruo. ~. em e&~l'~e :~ ~,j:ollmrnUdi_.s, .111~i,etat'e\Te tie WOf" ccSterilt, dhc'Dj,ii' ngOi 1tlrl!l :tie mi~~

dcntijib~ Dja~e qyilU.

\Vhe,atless KitQhea,

No 'lloDi d n ~:~ tltl.a t d:~le' De :ii. rilI,otd, ,shpejt, ~nji~ne~,on8Jni Hl~ n,j:el'e ne k,eb~ ,Od.W1· e.

VELL PErER SHOQ'lO

50 LAMARTINE STREET' WOR:CESTElt ,MASS,.

sbels dotnei1et· 'P,ill:-tto, h.,lpwi.n 'the war

BAGNASiCO"

'AR"T PiR:I:NT'.E,R

SP'RIN······'G··· S·· ·T

" ..._ .. ~.. .'. ., II

I~

-

PO 'TE DO~I OF:: 'fE'RONI HANI PIl\~1. Dm~ h.'"E,~DO.N t NE HE&"1i.AUlRAN'r A SKENDEIUU~U QE~~[Ii nO'N! DHE GJB.LL[~' E: .HOXHES Kt;:RKONI

H,. H,IOXH C-S -& CO_I 1.· •.•.

• <

I 15,2 SO.MA._.'.I .. N -.!. S .. T .•.. W ... A. .... ,.T. E. R.- ... B ... '.U .•.. R. 'R.Y.' ... CO .. D ... n ....• : ,.1 ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-------------------

,HISTAURAN1E-' SIQ~p[rARE

SKIN,DEft.BEU-

_-_----

BLINI"!

Kolteksione te Perparimit

snrrE'r

,PE:R .~'CDHOLLA.RE,

l P'A L,IDH~R, VEHTEM 4 DHOLLARE.

......... _-

0011...11':1:1 ble. l?11al..:a S~c. Capo.

I-HYllmi M:tn'etenor .ke<n.d.luu· :p,mj tCl1o~;it, Spiddo.u T. no. . , , ' . O~·c'h. .Ba.Y.l'ke

ProIHiI.!ilV'ill,'a, ~~!~dlmli' ,roj teutn:it GjO~iCl)p!1l llllJl~Jfu. ., ••• ' •. , '. ' •. , , , •• '. '. ' ••• ' ••• '. '. ' ••• ,. '. •• Orch •. fjailtJ~J;..,

!!~lt~'(lt:.Jw :t~~lltm:u .. i Y~U!' I;:,e~ul!!l;u' IP~',ejU:jml'~L Sllirrid .11 '1,". UO. " •••. ' ,., .• ' ' O.l'(~li. Bf.U!h'1.'iJ

n~trum~ ~i.d F.~amu.l'. Duet p['td G, lI!:lI!UD1IQ dlJ.e- S. fl".Do ", " ,Or,cii .. ,Ba;yl~lw

- - ~. ~ ~ .

SHKRUAN.I NE KETE ADRESE

SPIRIDON T.IL'O 3,40 W. ",,2od ST. NEW YORK C.

I"'ouogl"aJe gnr{UlH liu.un fIe ne ,f,:20~ S32j $i7.;J{l S60~ SBni $100 ;;jor ,$25Q.At3J zuj 1]0 ~ I('.Jt~ fonogrure nga mna ju ap dhur .. utc ';br ,'"liIarro, _Bnni UgH mua OlIOS, jc:pni lie b()Uat,-tnaj lie tc'tmjt,

:HYMNl MORE.l'NOR .,., .. "".,., .. " ".... Spirinon ~no~ TI~or~ Orch., Accomp.

PRENDVERA

, .

G. Mauro:~. Tenof,~ ·Orch. Ac:c:omp.

I. or ., i , ~ !Ii '!!' '" ., • I .... , i1 i, i, i! ~ if' ~, ~ • i u •• i • i i • i ;tI

II

--=-~--~-_ .~---~--

~.

STEAMSHIP ,AGENCY'

I

H. F. MARANDEZ

~4 N. Main St~~· W~t~rburry, Conn, I

'.

SI~iptaDf\C'\'e qe pel1'ejemmmioC~' lie i\:rdfl(': ,jin bejUie

mebtes~l"ll ;~ , .1.ltbed.ha f1111m jill herilej me d.:rej tesl hr.

JJ Y ~'!!ltJ1Hm fJ ; , ,H~i i~:', ~ HI;), lit.

Dealer no '!Ji'f!r~l,' , gf\().~a'd'r~: t.1~ mi:~ll~tl,t,. u" kelnwci~ 8,j dt., '1· "I1!:tml~J()k,fll~a,. E. "mi' dft ""potH .IU}O't11 .' f,fH!!r. beratle~ldl JJrmia ..

r~-- .... ===. , . - ==

Gre,gor- Thoma Bellovoda

HI" 12 l.l~ East 11njlJ, ,St. - Sou~bijH·idb"e!M..'l~.

---.

,

, I

,

I

, ,

I,

I

, '

I

II,

, I

, I

P'I":R',·.'I'·· 'P.' "ER··. ' N.·. I,

I I I '" 'I ...., •

1- ._ I· __

AT '0 HE I"""" n.J< ti'" ""''I' 'lir'li.."'" "'" i<, '1".", """U HOT" .,.. ... ":n'k'n'ftN '''''''''~f' '.

" , '.!llllO:., '~'''''.fl!o'':!'''"'.'''.:.' .. '. ' . .1<,,' ~ .. '.""'~ ~"1.u .. ,r;J(Ii' .. rlo..!" ... ''''.!;~.''' -a ,",I'll. !'Tilli , ....... V. .. ii '!!!

, ,I L. ' '1j.ll'{Y ,rtc.ltSOI Cit:r:U~ -PE:R"NE 'enD(j"1~'t,r

neg' Oi Amerlc'on Express Gom,p'8ny ''1'1;:1l.E(iRAll ME l~OROS,I, 'TE HOLI,A'T p.AGr·

_ ....... ......;;~_, KBN)[B N'.rE~" DIrE PA PENGli!l.Ul,

,Stjf11~:r~1L~E"~1~~:E:~RI!101~i'~\RE NE rER'Ml~r:r, ~E DONI! TE'YOS IU.m VU{TU1i I "I'm"lI~)~lJV1ii)) NnBno~-;r. AOO'B~~INE SJ-:m:QIPTARE~ N'E 'fE

,

CIU1N DO ''l''.m!::: GJ:E,N'lI: 8HERn~:M 13F.S;NIK. DH.n v· _'. ~L._,L. L L .. I.J': I:t\,"lI' L .. r-. ·S······· .H-.I-·.III".··.·-" A ," .

TH s-nr\ftwtH~t :N~~: IJONli'1t UEuomu Tf~: L - Lrllll"l L \l:1M

.noLJ~A,rRR SE :SHPEJL1''I NFJ, ,SbHPJ~"T~ TU.:-\.~" ~ms if t1EN.m:~nrhTE't,~E,: AG.",ENOIA SHQ'I· PTAlt,g an ~ MRusn PI:lOTE:RISIrr' NE:'\1().lj\if

192: MAIN: ST .. ..; _el. 17"1 M.

IMALBORO, MI,A.SS,.

.'

I,

,A&JIANII#\N IORflHOOOX AACttOIOCES'E

• IN AMERtel

11;11 EI.' Iroadi!NaY

lou(h 11ott0il't. MA 02121'

I,

I'

mOlllf~ (Ill ~~'~; l;(lC~E:~~ ~W1.f,t~ mM Ii'!!; NJll1.\~C'. ~!ln dlho f)!'):l'lti.h~t Ah(!~'" :II~~t'lit ~ rbci'lii *'1i1:~rgj:~', p:o b;:yrl'l])liDrfi ~I!l Z.. C.L. SAN'JIIOIAl\, i d~i ],Mn.t'I. q:~~111 ~e .lnrne~hmlll'l iCom.p~~li' M~it"l)IiI·

'lI1J~i;talli Lii['~ 1mt;!1Il:nlnt\~ <:'0" f:l~ '\'{II~';I, fler. mlli!l.ll", QI~iC ~l~"~ ,IQ'l!~n ~lJI~ •• 8:;1, m~ :IIbpeiJ:t to !!i~guro:llii iet~n t~llj. ,Sa m~ ,Ii\~'ffit ~ :r:1Jnl!~ni jc~ill;! ~qo m~ miNl ~II: .:iUi\~~ !lOll [IlI<0' ttl, jQ~ Iq~' m,n ~!M W!hh!J~. !1I1'I@ dm!ll f;l!!;~Ji ~c'.ipr@:=~ j,!li~~ o<h~]'\e <ill1Ii~ IU11il'!lL1llnlmC' .Rhwn~.

G. m., 8,",>\:bV'j"OI~O\N

D hl~~tml'~I~ blbt~pi~., 1 ·rw JID:.'1 !i.~t s~.

Tllll. c. ISm; ll~.

I I tlI~jlOmu ~ ii'~'mJl~ :310 Jrxd.u S\~'"

1'~~. P. !l:SS&

WO:fl:Cffi,s,.TEH,lli:r;\,Sf:!,.

Q~lm===-1

j~""r"'W\i11 j~tiI~9 ... r

IIEi!P!I}'CE '"' ~1)tRf],Qli:S Ndl'~;mil:\ ke]lIU~lllCIl'J 'ii"],dM1 8hes:b:im dike l\l.>e:Plu;.~,~e m:..1.. Pl!i:t .. kral!irlll.!lrt!~" i

. ahe i11]l1:l!!1iefo:Qi, \'eMIC!o' tua_j"

;S,T A. VitO ,,i rETI!{1! Bm,:El .. \.'TF~\),. 222 ~ggubn~] St~lt

N,tw BedIf~f:d~ ~. ~~~~ ...........

DRU SHITES

VELL PEfER SHOO~O

1==

1-

:

1208 No. ,2'nd Sb:'eel .Phila.del:pmia ~ P,a,.

GR@i8.:\.ItI Ill: PAs·un N'E F'.E:j]1.. l~~.i\I'Jl:o]r~PHl. E N[).!\N. E)':r.~\JJI1,· In~.N N]'], ,S1IJ)'1IGT'I.

[I BltNKL,VN TAlIJlfRIHIG HOlism 1:9 Fii.rstAv'e'Rue JAMESTOI'WN~ I{'. !'fl ..

Be,~:!ne~bllo to filImt. me !ChmimQI ~(! ,e'lVe'r-BI.,.

Vei'boW\li dbol dOl mblllLi ~~u:m~ te he'Da!J!.UJr~

E.MBEIlI'rOIm ,s,B1Ql!',ET'ARE V:llllig-jel Euijll ~~ F«niP~

. ....

IOOGW •. J"eH01"SQD. St..

. ~,EDL.ADiELPEIIl PIA."

I

'-1

QU.MESH .. , .. SHIIES:

~lbnm~~:!~ !!'1:11IIIU] (~ume!!:h toe mii!!;!] rnlJ<"':r [J'~n~hu·~·injU!~J]J11~. Ah~ '''lifl' nl!]" ru'li iii: q~llm{l.':!h ~ ~I!I;;;~I ue. 1i!ffiJ~~nt .~~~ Ui'·f~1~i. ~iU:l~ nshnu li:,e~l:l~ dilla.l~ E;N:I~l'('!!!. ~~II~ 'ki~:!i ",,·t 'h.'l,g]mn1JiV~n" g~!!l.!'~~~(U

A. D. PERRY

No ·2 LA,WRENCE STRE_ET WORiCESTERJ, MASS.

t:==J

1: .. · ....•. · .... m'OC'AJlI •... 1>. ·nJl],. , .. EJ.JS:",U")AKE 1 ••...•.••...••

:. SIl'U'·JWAIt~. ~

'I Kn<S.'lipllJ,1 ~~. d hI!! . gil"o~~ ~'i . . ~

I.; ~~., ~·ielh~." IIfQ P.hU~d. e.:~]lbi:. I .•.•• .~ ()i!, dog~e ''JIill ~~'llk(l!I~~~;

: . ftel.' ~eg~;lm ~11r dom I

:~ie;::: ~e~fll:::~:~ti~' j:::i~;:~~r i

~ Se dldo gjo" llle '1iI~,e'mbajilirl.~

. ,jlml Fweak(l' S·hUlifl ~(j~lllrni,~m

)j e JrI~~ Rounl::Jilt 1I'~lIit i udO!j'rm~ lI[c 'ehrllirnc I!llItum1: te .U~~e.

,rp II CI lM.il s T' E: 1" A U.;Ii No. ~n(i St. P~~U:;lidcllJbwl1l, Pn·

t;. - --_. -_ - ~ =-~~~'!'"".'!! C' "''''',!:-,~,.~",,,,,~,,,,,,,.,,,, ,..'~

ttt i.m:t1rua:

~.*'4 ••• AL ••• ' ••• 4A •• 4"' •• A.AJ;, ••• , •••• ",~ '~"'.4 ••••• ' •••• L'.4 •• '.4A ••• 4444" ••• " •• A.·

j E ~I TELEP'HClNE 881.! RECTOR, E

~.I 'L' A.' c.· J ... - ... Mil.. 'E! R,' 1 I' . M..' ,~.. ~ AL.B .. A.'~. 1 .. A. N.~ .. _ ... S.T.E .. L.-,.A .. ',~ .• S.· .. H ... '.IP .•. A .. ".GEN .. t.l' ... '·.'

J - - - - ',I _ ~ _ ". ,I, , 1' .. : .•. ' 140 LIberty St., ,New York CIty

I .:., AGE')tmA SIfQIPE:T,.;\R.1E !'S,,[;~'Tm FILLUAR 1m ,r.":JE .Wl(!l.PREJ

II-

T. d"'~ul' ken40o.i .. ,-1 ,.

~,

sh.qip PERPA,RIM];, dyke dQshur t' :i,'hljt nd~h-

~ese P'fQPon,h:nUqe bed .~ pa~odb~ripl,ak D:r. Tul'· t.u~~i JHHt ~e' mMcdb~r(lO~OO(!l dOl~~al,\e~g'a .sb,qi't,;):~ ret e Arn!~'rikes, van (lOSt tie dhu rord e pj e te ka· tertep III gjithe te ho~l;\veqe! do,~;e' hyjn~ ne 8~~ke te PE:RPAIU1UT ne nj~nli~~aj" qe ~~e 10IQershQir gj~l' roe 10 K.otrlk" 19W'7. DOI:!)ict~~ene cl!JI~e' dhtl~ r<lj:,~ per 'kehll qeUhu nj e tebt!1'l"hl'll· e b~ ardhu l'JI!.

~

t

E =1

(3

I· ~ .... '

=:

E =,

me blin ~ose te bej i p.aj tim hu'c' ka1tie muaj. sa p~ ~ 3

.,',ire dil. 1 0 J{o •• i~. .e k",iooi 'II. "go keto t. :....... . •.••. hoUa te hyju@ ne ~1'~mll. e PER~PA.RIMIT dhc uje i e ka:t@rtle (I/~·~ t' i dOi~~tJZiOhe·K:Qrn~!i ionJt te ri :EE< ! m~' 15 KQrrik~Un'i.pet qeUhntll e shenire qe t-

,t

f IE

rn.::;[~ .si dlHlngn kopjet qe dOl '~Iesh~te~ me .(:ope

,

kete m~~aj ..Prt~nd~j He 'esht1e se jute d~~ftUt

keldoipjes~n~ pel' t'u. bel!epajti.n~tflnl ne PE:RP ,$\ RI lil, es E'nc es Me~e k.~ui :per teblere :f.~~hl ff<lt

P'ERPARIMI

BOX. 14~ ST A .. N.

:Udhetarit ,Z, RAFAE:[., nOUT.R:l. Esht~ '2. vet(l~d~ ~.:\gtlney :8hq~pilt8.[\e ne .l'<;h~\\' y~rk. ~jojlt~l" p~.lIliQ!EVE:fUES Al\IE[U.K.A~E si dbe prejK~n~ &el,,!;tU~es~ qre. ~e $bes~ 'TIQETA per tero ,shQlpet.'lIlIet te cUit d~a'!l t·u!dhG~ojin(i. l\~ ATDHE st dhe n~ ~ie(['e !SKEM'~,l' e .B01"ESE. 'fiqetat etere Komp:an~v~ e Vll:vol',e~!';~ ~d e~lthm ne~'r:em:e !iiI.e'perfa,qesJo]ime t(·rf.! I\iQlll,pliI"ite.

''ill'e njder.ll.~l· Atdhetnr,e', ne k in ~ me te ver~~t t"udhet.Qu~ n'A,:TDIIE: ne kete kone te re~ibh~e~ ktil'kold ,shpie,gjRl,e t:e p~ob'l w,c:pa.re. lSI.': te n~seni. 1'II,o~. 2linibese a.hrre qe ,~'kane te drej~:ei ,t·~ .l>eko. liJ:landQjnE! osc shpi.c:g:oJ ne gijesendine ,pi.k p~~j,e udb~,t~mj, ke1[:a;Hdi~le'l~ <edhe denoMn po,rsa qe pi~~ kasenqe!lbkeHnl:tOilltet leQ(!V'er~~<c.

'V1:z1ton:i te gj:~the AGEN(::,INE: :SQiIPE1"AR~, K!IiJI 1-:.~tt~te k1:!n ageni gj ilh a,q(ls,a j aRC k,(H'I.a:qu'r· v:eh l~cr~1!; il;.u~j qe u v,e~cuaU Pl'@ z. Rdae~ IDi~ih~:t. La~'g'Qhun ~ g,a ~a te "'e~c '~me~u~r Atdh~ta:!re t.e dUt ka:,~e pa t~~rIH~s,bH~t·u shpien Gset·u drejj~,ojlJ1:e l'D:e pel" Arilll~qet e Sh.q~p,eri.sete cirul.t. 'l1!.dhe ftl),ar't ,ct~·rea:.v'~ ~I():ji ne ga: gji iiaku e fen-n4jloCive ~,ulllj.

(;'do nj:,elJ'l ka za~"Un ~et; n,j·e ~aU~~a:>!:h~, K,':d;;lt~~h~, o,~,~ Ear~~uku nlnutte je~e ~~Jlt pel' te p ercieU 1i1Jjlerlflij, pel' ate eq w<a'ejtje ~en lIJdhe~ hlt\~ve ~~ 'l;illhet8N! te h:Urgo:itnna: te pill. Stervffitl1dt ~~ dhe g:S! AJ."~Iq:e't e l\!o~ Mt StlqipeMl'.

S:O. Shum~AtdRd;wre ~e nje kohe te snkurte hru; ~',f;'tH~\likUm!} te ,ciUt me gjith 'f1~ I.lg'abn~n l~ogj:i.eN!e vi:~itua:n Ageci:nlfl' Sh~ipetlilre k~ na uqane fH"!' P:Ell" Interes, mhahen ,gaJ, dy jaWie ~llie., NiC'l.:l.' YO.lfk ku:r sa 'Vapot,e: kill jave,et jMfe,. clilvellruka. ~u· mar~ g~lSll1l. :p eli" P.~!bnpo'rtu .edh~ C!~""e ~H). n~c s h~m ne ua ,~~mIDn. IC,eto'8,il d.he shurn te tjjwa nil: u'c;flman~'eta: lI,·e~i~t}ZJC'lrpe.simet if(~h::v'~ h~ \;e j!ll~ He n'lesi~e Iler' te' t,~e]~rut tBcmt mD~: dieg'~!'lI du..u'''; kur ,is'i3'kallle ~,mA:Sa: E:XE.

]{!:n'!ij H~~d] edhe RiC~t'LuFant kur:rQi~i, Ur ..

La] m:ero)l.f.!ni fl,'IJ: par.c; se tc ni~e~i! si.glI~l"lIhun~k'U. !i·~n~. ,e'fl,8:g1uiln~, ~dJh~pel'sc?

E!!Ih~!e pel' te \"el.'\e;jtUl'. nio AMhf!lta~' m.e d,c'r~~ru nj,C' Z'edhc'.Aj,~,. !.ekn~n~re,,~enje vetqJu8Jitu~' Sh~h:lI~tur A:g'l,.\'n~, knr sevhdto\'J ~I:e~e .JG~n~n~w ~w dOf~2.'{Ij AM heta~lev~ .Z:e(l,henj (l -e ~j e Ii rn,NE"N~ N!' s,heifiohet ''i'urkia:h & AWba~j:iln Caf:e,.e'mnnt. t'C, )}.!r lsn ~ .ngn nj~ltes. te UUe':~ pew ,alle ] ~p.\l!e.t, ~e rlru~ be~k U v~~~~ 'f:(lbe~wi., sendl"ysh~ dQi~ti'!:~'1lli!nt,

~!IIIIIIU 111111'1 III ~ IIII!U III lin 111IIII11 ~n 1111II11111 nil IIIIIM II il~ IIIII Mill nlllll~:111 un III ~I! III nil III ~IIIIIIIIIIII f:I! II ~:IIIII~~ III UlllllllUi IIII~ III n:11 t;:'

mum t

J!:===~==~==================================================================;::~==:9

illHlU

-_ ~

_~ ~

LAJMET E FUNDIT

.~~~~~~~~~~-===============================

XcQer.$ho~· te vitit UU6 doni P~l' te ;parenherc, ml~r:i i,p~l'(l; i !~P'~~'l,a~'i,n~~t'" D'he kef;is~ji, qe m'irjet He' Qer:;hor". fl'.ier sil:~n~Jet ne funt nHmJt l'h'l:jiHli'i, du!!!H me rcesrrudl t2 nnmura te ke!lejse' perkQneshr.l1'e, te' ,cilnt. sinderkul' e dini te :!dahe, permb~edJMu, ht(lri~'a. Yj.l"~'.sh~. Keng'cj, Rcet'e~~j~j dashufle. 1:m.jm:011', 't.dghkdmepa. te~. :Z.b~lVi~j~. ,e t j et~.

l'~fli neve, Id.~M:m m~~.ijh~< ose m~ nll~~'e qe te mas u g,enjejme"munit tethem~ qe na ldshin mhetur me ,ch'cl oR~lLlnje l'1lga n.Jia 200 ,cope pc ,c:h\l.o num.ur.i •. Dhe SOlt kl!lir ryl:ne He vltln e dyte. vendesme dhc Il1lb],vthrru; 1iI:e ,'0 20Cl !..;Q])t' ng,Olich'do nunml', dhc sl~pum,q: me nie llibr,e ~Ihlheil,. te ,r.H~t i tham:e qe te nil! ~ Ud "11;: buk~r) me k;ilVil.k"e \!e ~,t'af$h~) dhl; U 7;bnkuiI:'~jl,e kapakm;.~ e jashtme. Il:luke shkrnar Iue ~.hkI'o~j,~ te ar~.Il!" ~"VOLUI\[ lI:. P ~~RE I. PER PAR D,n'l" t'9liIJ~Hn 7". Liure ~idnes] u~lk u"",lli k!oh~ a,sfmre. !DO dukej J:a g'~:!ititur jjlh;): me II 13'."1. nje .e:~g'al'e, ll!:\ t ha q~, nj e libre e knm e slcb j ~ kerku.1H1i :rH~\'<l'~ <tom¢ther.!e tepedI!ler1b~ 12 numm·lilt ~e "Pel:~aJ.~>im[tt" frC kane d.Ii!Ic '\"~.thl,e par,~' •. dQt k;g~,tqj \::ehtem p·er te Ud.Qut. 1. 25. l"ellre,~jeh umeI~fituaH u'ake2le, tbaWJ:e qe dot ~~;b~ shume me mlr<e te Ud binl .keb'J' 20 (I velu me. dhe tj.1ll u ,·,e;rne chm H'DJi nsn ,j] (I. dh~ tesh.~shi~ .!I.llI te sheshi~ tani ne ~'oj&jen tone, ~)ast.l;'Ij lH?qofte se mbe,;,t 1:lo:nJi'~v{j]l!lJm pa shih.u'"siJi:h te\'"ot[)esi1:n. mUilMr ~:a japin dj.(:mtc buite IHW' .sh.pirtin tortE?;,. \~ne q:ene sa n.eve j~ dba:me p.ak ShQipe~a· 1:'i!l!\'~, U~l.' sbl.~~l'tJtc ])~'hldcr,,'e tH,:1Ie (i. llluaje me c1::adhe "P,erplflrimiu".

(SlH:l:l:i ~) (Mo,,, l}~'l,ud,eln~I::; e na u W-et·zlt j eta, dhe' duarn ~e te~ertet~e,,·d.e-~iml. jjio ·perklLl~drazi,. ke'm,i. uThhet ~,e: r{l]$nl,e dhilils;h"m~' ko)1e, >aq.eme teper k~l." j~m~~lhe beqare, po me ~to ulflhe q,e snen!ojffl.e ~e~jJp'C',l", duam te kuj:fujm~ cia Zo'ter~n~i te dlevet u k}eUl] d,el'guaJ"ngn 6-7 ,jPerpa.rhTI,e" dhe: :1~ \fehtem qe s'jfJil,~e kujh~ar te dergoj~e J1~Jti min, "0 ai!lf:l,g~l ~ 2 S!!11 ~u p~'iltpuHa.t 'e P~s;b!S nuklllllk~ne' d~rg~ar gj Ell" me ~ otn1lj a,UlOQ l!c:aqe).

I'

'FBi~:i (Jete mas ~a.l:goU1llnl~ ug;a, the~a. re oa.shuU'"' 1i:li;'!'!]lionj,tls,Ut:hm:e 200 voluITI~ dhe ish~shiml mid~s, Sbq~IH1'ta~'jJ'J\,{>, ( . .]1'0' midls Q:lifll>2ietV"e. (nile Greker,'e, se ata s'dh:n.e te lu~ndo]i~~e Shq~p.) per' .3,00 dnoHl1It'e· Vo~um~n.

~

K~nl lllBndj en vehtem 210 [I ~,"ohm~e ] ith ffi.e~ a.nda,j rIle 'eshh3' se don~ qe ~ e kini\'o]u~ m hI e pare te Udhul" ])tl' n e Bib~:iot,ekcn~1il.rn:j? N,t!: ,esdu~ se doni te khd uj e U brete ci ~cn U1unt t~ k(lmlOJri, cdh ~~e 2'.11$ cdh n ~dln 1 e dh kUlr ini b.e.qa:re. ,edh kll r in ii ~em.~t'tu.~ r. edh sot" e(lh vcr qi.~dra v.h:t IM'lS, >CJ,e ~jfjjU Hnw dhe f~mi,bn'!\l;'et~.aj per !ulliiUm •. mOl! ~.u:n~\isn~ ~Qhc, l)~ vrapoWILi qe '~ot pa shinu'tOl blinL Xuk I~sht ~C\'Gjc t{l sbkrua~~~ :letf1c' te gj.~te, Vini rne nj,e' zad $!tOO" clhe pastaj ~h·~iJljec,O'p~hl'~e, ~bi te ,e~~'Eln kede :l'Ihkl'>I!ilRn~ kesntu Z. Sekr,~L'I.ti "f't:rp;)lri.mit'· Enmdill ne ke~e~etfe clot .l!lden~ :~3~j)O l[n~Q:UOl.rle, d.he ~ h.litem te nlIC dergn iJ me If'rap vlu ml,l} e pa roo be • 'Pel"pndm ~f~ l?al'lt:aj !d ~e Jsne:n:on ~ ndreS'1ln t.~.aj ,. mbyU en ~ z31'fiQ m e te 3.!O!.1 dhoru~al'et b {.end.'l, d ~ll.e del'gohelilJi ne ket(l d rej Urmu,

Box 14 Sta. N~

'"

New Y or.k City

~~11Iilll!llllnIlilIIUIIIUlIIIIIIUlIUllllnlln'llllllllllnllll111111111~nlllnillllll~~llnllllllliIIIIIIUIIIIUlIIIIIII;~illllnIIIIIU~III~~IIIIIUllllnlllllnUII~~,ffii

. - -,., -- _" - -- - _._--- -- _.- -- - _._-_. - -- - . - _" _---

llUIII!.E
-- ~
-
~
~
~
~
~
.-
.~
~
-
'I -
~
liIIIIiiiiiiiii
'I ~
~
~
_.
~ ~
"",,"'
-
I ~~
~'IIJ
I ~
-
-
~
-
~
-
~
~
,_
-
-
.~
~
~
'!"""!"""!
.-
'!I!"!'!"!!'"
,~
._
.~
'-""-;
~
~
'-~
,~
.......
. ~
~
~
~
~
IIIIIII~ EIlPAROO·

, .1

'.

: I.

I:~emt!li •. A·~"F. S. NOU~ Et!f~t:lr' ~FlMlI.et:!iMs Pm:mhQ~p:~VA. 'iBIIi..

IJ(rrudml ®dJlob;!(~ e:[drbint~1t· it1~rim

:THE P'ERPARIMI

. .M'be:l!m.!J! nJ!U'tfli~di. H~thlrM.lil:um~.

• OwnOd ::Illdi l'~ro:tt!b.ed 'b¥ tile Al.bl!.l:IDD :h!iblbh!fI£: C!om.p:all::i'.

128 WEST .6"9WJS.to;; JmW~ '¥"OlUt" .N. y~ .. _ _ _ M~ a.Il 'egmmlmf~t~Q!!!iI!: lkilJ: u,. iS~.~. New 'roil!::: C~~'i

"P . 'E <D.' . P--II. 111.·.. o,D' '-'IIM-' -'Ic ", _- .'1,'--ll1r ~ it Ii-- /. ,., .. ,,~

£P~utrm6DE!iH:M~ 'KO'dB:&~Aft:g . mQIP Ifili:Q.\i _ ~Pm"m:.MTIli~Q'lP17AR DO",mg'\r" _. P'E!RUIIlI..,.'

~~~tod: ,ill ecil:!il.d~_ JDaiJ_~,~~_,.rr'll1l11 ,31~. 1i1G" .. ~ 1i!J,~ ~ft, Qfl.!!~e __ I Now' 1"oJ'k. N. ~. !.i!!:!d:~".1Il11 ~n iiiil li{1U''Q1t ,3", 1I\9!i!9.

p,"J,nm,l. limb.. r;~l!:!mIJo,_ '. U, ,iD~ ... o~.I'i,

ne 1!c,,1iiil ~r'II"um. -

• ··P£1l'PAR'.MI~

BollE It,ll EI'~L N';- --- N'_ w YQrk" .N. Y.

1l~~""~~~~~1;Ii"] '!il'!' ~,n~' "~iI<li' ••• ," •••• U~I'IO! ~ ~lUlmll' ~e:r m,ot mot •••.•• , .• , ••••• ,11.11"

- TJI..ANAQ tdJJO'B,J •

'l'remucr" A. ~!I\elt!&Q"

NO,. 2.

P JESA . EDITORIALE

KUVEWI.

'Slin",ipeltllr.el~ Amcrilkc8~ dIRe vl~haurisht ,IlUOtlllO~t. _ ii'

•. 1 VHlIN~'" du1iet ~e'jieg ~.' bi~~dui\d~e drum,et. ~c te" m~ili'.!.lh1l! .~t! "l(l)~lt i!l!'~ II !I):~\;JInaimlii~ e Q.v,ond.irl :s:i1w.\"3ii1lm~., Ii (!'h 1'~.iYj' lu,· '·IJ:AI., ,cUU! aq~ me sl]ume kovlendii l ifjim\i'jelme, pefbehesb~ [i~,(l~I' ~~,je~e,avc' me IljiiiJl!li'~~.n. D,eleg,alet ~e' isih,io ,clel"Jg;lJ.,i.i,ii" D!ll kll.~' \f.eh.'t ;!tl1in om ,m!1'! hl z~aelib\U'wt. 'Cb"do ko~Wc'm lik~l!ch rn~fI.mas~,." dlll:c ish. ,ork.ujlile ur. q b~ dell':;:: Q~,,~(i' me' _to: ~ilriu Qj'.l!ri. '(Ie k~I!IIl,. -Kf'si:s'i'!lli ie~egsh~tl d,~'k(llj b~~eh~lJt' 1'~ (hit m~ f~dhe!, dil," dyk\lji pm'pORum- lIU:Iltl!'111i n~ltime'l '·o,hlan dh~ p:rEl:u~~~n, f1IT'GlIqc' sbl~mielil .i gjl~6 tie IlmirOl.

Esb~ pli" te le,y,dut:lr .l:i.w"·'fldii i . ,~",j'lltm~ :sa Zigj:€!abol' ,~r.&.llIrl~iilsi~~:r. zr~,,)(Jlhe mU~'ii" l:J;·l"h~D~,ild~r,es., '~iO (iif~lt jeue 'p'1'>0, VcUllIl' '!!hum-' b~C;gjWi.'ll~ SO't ,ve'1' Jo\ulhQl~lIiilie- Ie ktIUUIlIiIl'. p~ '1,1l1 d,~~ .m@;~e1\ 'lPilitlIli! ~be irI:il, tl!. kom.i[;JllUli Qli!' zl!l'jodh~~ d~dte'~ dlhe f111'l,mdU ti;pranl!ljel dh en jQlP~ n'I~lm t~fJ'1-i1Ite, '11- ,,- pti fj,i!ijn tl:er hil' 1ilmirNIi 1(': ~ll1etil1~,iM k~;mll~b;Il'\~.

PII'fllhWl ,sh;i.mu:! ,gjl}r:a: Q,ga kommsliani. i sDlfi l:jietme. Po ,te' te' un •• [flg kOJl1llisi,o:w te. IDb1[iSh l~el~1it p1o'e:ri,~'b:t! dt1bd .;:' mi'lS i dll!l~~MShil.H~ Ulfm ~!;:'V l d,l,dil~~ nc'u te~Q!I iklW~t:, i{ojjm,e' ~~~ n'isur Eit'GI ~e pnttojne,. Ill!) pell" kundmzi d~lh ttil pertl"a1bm.J d D~lnhiIlul:jme'.; dhoBiittO'J:I9, le. W jefJ!lJ~ t ~i;rIlJ.!."Iic:, qe ktIPlI~!-lhuru:ii e ka ,Ll i,lr h~ moibiliclS1!nn' ,ilI!et3'1'\Q!IJlJ di~le ~!e] ~indn •. ,!1!!' te cmtini:1 ~gj{lt\b ••.

PID fIil ~e 11iIUmii.Jle cl'lW;1b,~jP, kQUiI!bcltaE\C' to pi?mlb"~l!i'i'l11h:!lj, dIIl~' qc t" ml(llll:dl)! kQP~is]aJ.i w ,tiI!Dujie'~d'uhl.lt. ie' mes nistro ,gj~n",k~,I1I)E!' e, mute'S\, db·c' cllm,]ier~ • 0\00 b~bmi ~hka~l't:nn ,rmr 9rind:J e. dl'l c. Ii Oil' pQl'C'brorj •

PO'J;LllIlIIlif, i)I~e-mt ~m:ili',e ~1 ~~.g,\II:MitI' 'e' t;H,~hunl ' ibtsiha~ii. !l,f;: aIo . Ilia; 'ill e t9ber.iI" :i:lto :gtirndjet. ,abe r.bil !!I0ulllariiet. ~L bene _slliklil.k ~e h tXDoheliir'e,a ~e J'!tiI:)lmlJl me k.Qit. lluihe~ po,pi11ll~~i tlil . jel'O ~QI)l~ n~ ~~&lIilil.'~,., ,dlh(l ~ 'du:hlll~' ,tiC: .iillipe~~be:!im ~l ,~Iill nj,ofiu. i ,ciiM '!If:lliq ~ ti h'lllbHUi)~e D~ooHietl .••

.9UBKIM ME 'OH"DO TBEftORI.

.

'Q'e~ICr be'll ~ :abk'liIlirj tIljeri(t Dill bto "\',ath~ lJIi'F Sd:lit.d,~~, ,abe tJ te IrerkiCIlj n \'ie'l' p1.eslw,uI1'&E, u. "e mb;jem!~ iI!l'.j:l'iDM ke.

tlCj cndJl)j, kpt 1\ 'hlllllaJ'li" ,dilli)' kwr <l.'lltiqan!:, nuk be iii I jlegf!'III~1 i ~·JlJt~:r~ F) otveli!'l!. ®I'l.~ H "'9ilJ:!.e' $hq~~.rlli'i'i!'. Stlt" aJ~Yiilhteln ,I>(IJ~ k~ll!lW ak' 1'1, voje·p m,: til: m!8;dh p.e,l'~._ht:im,. &t ISln!~ . i!filal'ei kuUJogt ,ji;i]!])e' ,du.o0:t t, ienl.!' ~ ~'ElJS1.ktnllr~ b~bil1ii1.l1r, De' kt;f~tl:lh)f !l' t~·~, 81l!l1t b~r,{lit3rlet dlhe' udh~qe:Nit ~!lhC' ,duo hi.lt ~!l1 Ilunojlu ,'a~Q.d!bl!1il'~ dhe' SDl~ s ~dlt.l~),(l' ~e' kumoe;ji!lto' j!ll! \' l'd,eln qe*~. POl ,fI.Ii, ,d'I[!!;ll'tin. S~~ ~fiR dilla q0 ,ja !1il1bct~tln HOnER ,"CCT' -S'j.~bl!l'lj • jil~ . e tl l~m'e.~1ild!~ -tih:~J,')e. ... im, dh1: ,k:'~M~H!II~jbW~j' bin,~j:c ,cltbe' Bashltimr ..

~;gn din qe t~, h· d:biI~ ,syfte), dot !<h0'1IIJ~jme ItC gel'Ij(iiJl ji'iU~ ,~hnme ~1e:.lIDi~Il •. Sbjw~plfri I! jn l!.'l1. i mbe~et 'htc-mt ,- bl1li .. V(:j',·_r., ,(tbe kieh: III v,er*etublm dhe amliq~' m~~ca:kb:l.!lJ .... .\i1I~ dol ~~Lil 1!1!1!~~ jQ lIgrib!!' R'jakn $1'I,(.il'l~~j~f'li)"lI'e" db h'l (I ~ qljSi~ll:ie ne!;,\~D~ '111 t~ qe~QinQa ,;:Ud'h.e!Wol'lIIiJ~Jjlcs Ire 'r.il,ci bit'hen. \"cll~ ~~ :'II'e<lI'ffiI "Ii-a ~c (JJ1'J'l.ti:q(l:~a~~e~ IUe t't ~i~~'11 ~ jlUlE!:i'II,QtJ. pur, .. ga,eM' me 'So't mlgII!'J~jcsl1mrat. ,(:3~~~VC Gllek~. 81 mtmt q'c t~ b~o .. mnr'ohcl'fiI: dr~3.fl.t ~~~illj~., m~le' lk~lf reu.~~te pattl'So; Dh~ sru munt h!' t]]llIm; q,. do'if ~i hepl'lD \'~I! lil,~ !;e Shq.~ erw>p. fq.inj(we' falli~ r klllJl' ~a 'S'J,itJb !llt~ ~elt. <l-t" - ~Qtflojn • . ','IL"b oj. U!l' cg'hl- ·tm~nanrllllr,jJ" l(jj. "·[;liheu ,e be'jluc p.er 'te dtul'l](' Uri lX" l'ujiv c ~ \"S'j~i'·'''.. ~je IJ' ~id8 J_1!JIpl:d q~ u,kO.lil Hri., l'I.h~ .(IIhe' l!i!iI<pu,ui. Sb,qipe<~3tI:' .• "

'~'BOR.A.

Q,e c10 mpro]aer:. dJleqa dOl na. jcpen t· ~jtahmli1 De ~m:mft~!liO~ ~£l '[.Ia~lM). ,lIl.ir lil:C:f gje 'dnhe _ -!? ke.rni dji·~hnn. Pe dgftct tt ,dwme m'~8ibeJ er. qe ,'tilluh,ct dll(l 1m "..~ Et" lJiI(l~m~. t1a~ dhC' fl ve t~ le~jm) g),dhet ''0: J:';e'~jlJlU! i\J jomi lie gi~~U,~. dnhl}t Il' pe·rkujc1.· mi qe fe iiiifO,Jjmue siHlb;~" tbmc 'c;mgi1l'e tRlbe-diuli. lI,t; ,w lrilaL ~(!mi slIDp~~,1 lite do ~n per'kf'M'Iliin •. Duhel -a ;me Il'heSl~tjicn ~l1dHl'hI'~c tie' JtJiohbl!lt ne PPi!1l~jl.t ~ qyt'f"t~irullir. dile' qe ~. bijb,ell ~~;itht keLo" tc-mi I;JIM~e pel' to' hanD. P,1l! tb b~Ja~ m: 1n1illtc 1ll1hr1dh~!!!i f li:!~j,1II 'Nh~ ~je g-jl!' ,1;are e 1.0.1. ilshfl1' , ,d1~e tl~ ~~ mumiim. te m1bEed. nhnfj(l. hiO'I~rJl. pail' l!'I'Iii pari, .kel11i! .U!}II'U.j:o Ih~I" basMt,ilID, "~ ~'~~~i 11 b sh ~l'. ;nufl~ UI 1iIejuU! ,Iiliudi,ta. 60,,000 ShQ:iipetEl:t'ieillil ,!.!1J;eiM1) e: Das:Mtuu:IJ!., lila 1il1,iie d!tlllii'!)iri,~~idb{!t jfJ~e ,~1iIlfl1!e'pc:

GOI.DIUi(II {IoUnt'tl ~'C' k~$is'l!IIj 'kaPI!i'Kh~heli]le' ~1I[ilUI 'Cle,k~llpli'o, PQn~l!lil" Dr'. Tul"twllt

f3 ' bam!!' "b~ Ul~ 8.iJ!li.'r~ ~I!I t~ ['!h q'" ~IWNllm~~a e $hqlp m'il .. [Ii!Vi2 _~.mtdk = t~ m'ilf,~llu f,Hllk ,ii, mUl!l~'l' ilbe ,c,IiIrQ::)nJ-m Kllnl' be<t6we. jo "'ht,tI!~ qe ei~sUtdtiL dilIt th'~1iI i!t'P!}r,l~~l.r S~l pme. PC! tllle ,jlIoe' ~j Bit • d,(I'Im~ ishIQ re'[ul UfU~' kaqe ~hnm'~ ~t8, ~I<l i nl~~1 RRt1· ~n~ ,~,,, ll::I)o~fl,,'Ult:,") '(Pblr Z }filti,;d !G.lr,O,tI1liTiI(l'). Po r· ~Jil,elilel:lli, De dlitoa: 3, QC'ii'lil'bflt" dlllt .~ul:koiIUi.l!'~ qll' ate' dit!': tim :'C PlIi kic1 it dh<!~l~ me i£1 ~'(,(li'teliq;o!!Ii'~) sf!!;'humlil ~:rC,j ~~. lyn'\·. ~1,ba11!l(1' suma W Inira .. Kusbc-50i, 'l1uth "00, dll'e k.~"I'l ]1'00 dQn!\~"". K'ehl Z(ln~tifitj j~n~ !ed4ll~' m iiI' ee l~'\"illlaf" dli~

mera~ e ~),'~'t' d'lIIt it:l~bilt"n UI )HI. \~ilekur,9. lli:r,e' po, :S8; ~I') ~H!I~l:l. U robhHilh~! '~urna gj,~ PIc: 'lOut Ultij b Ilil'.ir· do~ :!.:lJ.'HW doUsr-e. Tanwtil k Hu~n!;"ml~ he .~b~lllnilC'a. lillQ. il"h, "e merUtli ].,i~(,I~,C' gin'ilh'h.·dllj'lil~e ~~Ii~' SI];q~pe't'lIif'{llt. IlISf' te 1"1000 ~~~t!il} didH~~' L~[hQ'n(! '~2."i!i9,~i;) lluk i~ llIeolrn~1'I ,t i",.miU1i !l.8; uj'l: dhoUal' pe<II" rn~,. ~~ :110 ~nca. lI~' ,,·el~ltil.l. Illuk;ej d b~li1e' nga :!~~II:~ ];JiI!t" sb!ll~., Itot mhiidfl ,h, Idl b"DW PHi e madhi.!' -e ke'jo eo mja,

bprl;'Silll:jiff~e'. se bUnni'r,e qe uu:k Ullullit pj~g.e gjl~F ~,Ii)'t.lG;"'i njel'ilose nRS ~B l"i Mm.k, d.j}~ m~ut'in pjeS'Jil kettli;j', d1re ~S'lnll!lll,im:. ql)' do~ m.bUdhen iI!lIlJ j;~ne ,gbQfiIlc Ui! q~"J()'rl'l. Gr31~1ll~ ljI~hlu '~,bJl~'ojme. se' udlheh~'Ir~~t ~allt! ~;;;Q110JllI~" Dl1lk dn,b~'Ii;~'; n:J.'ld !lIb!!D ~'eb~lem, !l!Slllj: p:,]Ii~@e's.EI OJ . kw~~dlra2l~, to l'l)r~lljde~i:!1fI1 iIIllii De "'je'm 's:hjj)~, rmre'. ~1.\Jliif0t JI'fll"U:t piese' .s.fI, me :h~im~ 'pjCiT'e'- 'It' aile' ome ,ni~~. ~. '1 t1I~Iru!!lliLt~J I!' '·tJ,~'e'11I ll!::g:a/ •• j:t!li'e:, le ..:riIWel unk j ,n _ .m~'I1J8ill:' It,c, j .v~h·m qc nuk ,dnh0~ te Jle,S.~C7Johcu. po po:r ktmdr37ii" plriten lUi' kl'aJ~111;; ,~I,pl.l~. ~j' ~hIIEi( 1!'l;U". i c.l~!)i1Q· w.·n~ jep flO ,·Il'im p~,1:' file sJl'Oitt'i!ri, '1'10-" pel' nm~jii 111~~l'liJ ~,e' "lnmj1'~. ,I~jy ;Sbu~~llt~:rll1(' "el\ 1:.(11" ti riujo ~u Dd,~I!!'Uj8:t" J!IIIPI~ d~,l' Sib.,rrd.n.

r.'o~nUIi'k.Id~~p~'IiJI~oldul'h~'. d.uhe~ mi It:~m~ m~ uj,f.lU~ lin b,1 i:dIW. ellli: 1iU:~ pill' ~hf:i!QQ:dt~, lilt..:, '$,',i1JUbfl'li le k,fm~ 'h~rtll, til!' ke'mi fviklli'. tu k:eIi'~(lim:1l' Sb~Ji, e~ifIJ'\~'e .k~:in kllmlt' \iel!

1I},lmjji - fi!1" ~@ ]l~~;g~~lIlr'e Iqimne e HIlIJW·il, mit' knt' "fC'

III t'm:j~ .udihm!il.""

lstoriae Shqipetarevet - Italis

P - a n" No. '1 i \7irlii rq

j~t"r ne 'ilia h!i'!'~te. III J.~1iU1 riD "Epillkope te' Dil'\el'~~'!.

p.:o jj dhena eN iNj'tim; Ie K'QU,Clli I Popa: KW~~,~~ut~ Xll i ~UIUl'i~ dh~ i Wi,dht ko~m'e~ji gjasllt,e nJij,e fli'\8l:l,g:S", Ulle UU~, .!!rolle' n,gl~O\~:I k l'k, :m ~R\liI P,I:I.J}ii! L(? ~je'1i'a 1ildlihm~, dhe Papa J,liJ1'~ile' f ~r .. lW'lr1no.dlhle: me ~i~Ultlr w f~~lra" B'ja ,Me ~njc fr8iu~,. tl' rnJ!li,lill(ltl~' ible h~' jel'3 mllilm:l!l, 'ilrue !lruma u rtDo Q]j~fil il m~HIiIt@, e eila iUh:! prej ,bi :.~'Il~~ ~~ £.~1II0Iif[l R~ ~ mill'. led h~ Kmomli.u l.~'hft<~ Ji ..... nrilliliHdi iT Ja ,l,ioUeg;o 11' Ib'il: h Il. l"~' paAf'S t Ju.unnllft'c 'q '\"",er~'fe.,

F~liii!!e oro!. RMO 8. vdi, I .m'e lZ h: \'i:!:~Me i n 'i40

ne b.I - • dJ.~ 'ITjech db ii ~~dr'M k!oU,egjt" .Ali'S t ,riini, ~ibu.. rlne, • te ~h HID Bdhjl ., e' prUtr!iltkul..

PH' \"'del:;ilt"~ II: Rodli)taif. u nli, De k!i'~si e kolll ,gjii~_ Emz. D KIII,llt f1'(l Uarkis; ORa lool!Jil'\o lBp~~()11er ~ Ncmc-'l 'ell!! \l ~.hl ~Ule nS6't e,dh'i) k.,"IilE'Ii'~lI'el(iili',i!I. l:I~i~i:l~(lil\e, itt'G' m,Oc iiI:aput· n'l~ ~()~I~(!'iinnlu~n~cl~ k9J~e,l!"j,M. Pliili: kiet~ n ilrip' ~T!l~Oi Cllmoo.illJt(l, A [(,Ii t~ll(l~ i. tJ!~1~ ,,,b_"!rII, Jl)~I'JfuNYU'1i~, Kl!!I-"lOU'~l' Epj_g_~l!Je dc, GElU, ~IiIWi "1 ~ i:m per h)~1Illildll'I:!'~ hjjil'fl9 vi~f' qe ~·ecI1'L.,:i me' utk.si Eft. We,gj'in,

;\,~ l'l9i2;, KrJl' in Ii!! mO'li'IE:IllZD1li F.t'HrI'isklil ,Bu,"mim··, UK·ISI ill S{!lrilli n-sprr.1Ii EpH~olile' ·tll' Te~ -,tit, bUI"Nl i d'~h.lr, dill'

KUYH X.

KOLLBII SII. ADiaIANOS.

iliMllu:o .II1C K8I.llllrubl'l pwmol!liop~'I:" m- Jia.Pl11.' nje -!I1kf.ln'crcr te mllJf'e' mlc~il ue' d(joiIi:Wl!:e Slu!W,etare,. 1 p3rii q~' WoOlF; fiIUli~m1]~ j h rliii,ftj .1& SI~~I.!iI~~R:1IJdot~~~r'e'ji [to(llI)I!I.i~i I liudul' ftC' s:!J. B~ nedl1li(!' ~. IM,DIlI.,

A~ S!~)f.l!f:llin ;Rf:l.doit!l, kWsI1,~~ n~ar1'l\(l ~ec!iiin~,t ~1;1'i kfinorje ~11l Sb TIllS Inll~i~ ne ~m'c:~, ,e' ,re9 si Q NIlt~O(bil. Hili k;8i'hlind'w l~. ,~ e .l.!!iIIj :Hilll <ltdll .. llWet Iii 1j;!Il i.'fbil~ lite' uj':e le'fr·ei;r,e l~pr~ te ke~e D:gl~ IiIr"':!li~lni. dh{l 1Il1l1'll ~Q:j;, Sf!' 1k.ishitnu'e\!~~,6 llie Inlltdb per ' h' ~lu;r niie' shllitoUe' .~e.i f;~ mal're'iililesImc' •

P'Or' ke!*(' ~je Slbkl!l.~ I~e ft()~li!ie Per jrnWw nr Po:_pc ',. 1i IcHit iNib Ill' KIIQm~l'id xtro81a fl;;uniUa ,t!\W.1Imlmi ~~~ejl fu~e :l'SIwq~~et'lf!:

At " .. i:ofn1l1ii 1n -i.d~~i 'im.:esll:~j,e~m ,I]Ee P.'WI '"'I' d I'i ju il1Jmll Iun Jlllli' me ~181pUIt' ~bho~le'Jl IiJfi;l ]m],a'H'i ~c A1J3J0l~~ He \S,b,,, B uedeM'~ t·llrnnl~'IlI. '~~)l"~d ~k:l:l:~ \>8iue' ig~il&h! e,t~h ~~mIIB KrnePlc'ld;i X~ "".,tlli~1

n~ lli1!l!S. ~.,ek~he.Jt h~ p~m~'e'\·i(!'l. .

:rlll! ''jtdl~~dles e Kl,cmlE.l~ni' XI. 'iugijit, PUIP'll1 InnlirGlen;o;,; XD" Ii! pfI' . kie~~ Pllipa n.tl'~red~thll XIlJ~ :P'1'l dh~l'Iil ilrlimt,~ C'h ~h· IU,je :.. JPiffl iJ rgr~ji*lU' u " m' d,jEl zil' .K.1@mll'n~m XU n.8l{l )i"IiImilliini _~i'nri¥'-iJ P~~~i 1I1@i1Ue> Shqi]Jcuu';e ~I I '~ilike ~[IlJism~\,'f f4l!! ~_~Iqml\lotnfwt" P,oli!e!il ~aJmueJe Rodiilita Icii ·1Je- Vewm.aj i .\1 ' .. ·'c:fruni. FtlHclill B:edlot.s" ll!ll" It'! 6'\'; s,~ m,u;.1I, j U. lI.ii. h,l!Je ~[mli" !1It~' ,to! IIQlrtmijfll zirnc'. me-D!'(lj S.~ l'I.t"iilbi kobl3i f,tllll' ~e mliuslir !i~~. hilrJ]Jt e 'Shqjilf!@10r-ll~lllrt,c.,-c1' lIl1!i;l le< hDi]}tll' mj,ll1lk!l!!~m~.. E F'e li~'~ RIlI~~itI'ta,,, inc: !'1lruP,iiI'jl!?$l11 ~l]~loj lUI :R;llI:me' ~1O~,1mi ~t;h~~ .P'EI'lfIlI. TtHl 'Iltl eh~~ur ~n 'h,'! ~~~ dbqe btje' fll'!r ir.l!Il htil~Ur nji!'!' :!oIhlull~m~ (lb1i',11e dbelbe me uu~ ~U~l1!.ell'i:s.e s:.l(l~l. "t~re,. 'up~~ i dl'~m'bur D:gliI InljE!t~ e nillldlltl~'i.t Ii! :;;~!!:U,11 .ii Sill do~e WHlf.ltftll"t,o. h:,'I'\l' inflUIIUIilI.'!l ~Ii pl.":r mlf' ~ljiilli~'il!u· Il\hdliil"ll ,\ ujeor,e1.'i!i ShqEpe' aril1. F:eU~ i Sf. R rl ~I~ '!flwum"! r ,~'C·m kiCOlJlqr)"lI', 'c,llhe ii ~(,7.!Il.ltr. a Id~}·'~ Il!!!klnUn III!!: C'ii.

)l'alll'lI\ mhllllii ijldcllt, e pn, prEl ik-l!'Q1~ II¥lamlll!l Ire-~· Kj s!iII"Si:il{.fd o~iirk1!', i iii !lilll 1 d I!']lt:t ~I~a i1181 'l,IiJ' 1 k.o1ilPIiI. E; ~'Ii'~tu ~~n:t;: lllt"dhori~, .iH F,elic\!'~. I:Odo,t-a. me .Ii tj{l!v:j{'~b:ws, U 1.7821.". ha p Kcd 11.l,~ jl, n ~ ]'JIR~Q~~'~ A~'.RiCllii1' ,t~ Sill B~nJ~enQ' TJnllfl!l'~. ijhu. rlJlfq])~' 1Jl~N1' ~~r.ij' kif! EdJinulW Km:dmn!'lU Kiar,"U:O. _ X~n.e:jl fl.!' eJlil'i!l"llInr pel' Iu1,ilIl' h~ P.ltpc~ elm> r ifle,j m; Ii',e:s~n II} . 'j i' p~F S,lnmi. pct8fQ'llfl K,uU'Ogj'1iI1 )tldll Gn>ko ~\Q'rsil1i. At 1", :11 e $1. .RI1tdQ~Bi.

V~bbmll' 'R.![I.~:e, '1m Jdho/j 9{i pmp. m8h~net q:e ju kish dhe:pe.isb.eZ'cl i ll.niiso;.

l"OJT~r W 1I1~lIIchmt. icili rbume I.h·j,lesn:j m.e mt'sw(Jf ~ t.,ja hl' lQlf'tn Kolle- . -:0 ci1it n~ ala kol'i I:m "As ram,!} U;! D18(11IHl jifJ

vehtitm lle q, rel~o edbl~ perr i.et KSllai'l"ill!1.

t~1lIl;ot: Bo iari, Ei'pi t, ~~'~M nlililnn~ ~ ~nblieti. tah«l 1e'j~ ~ I:' e sh.1ruar Mllm~I!I'jh~~qi!' J}jg; SIl ,~IBne"dlilUiIJi UUnno

Oem ui. Ko.r,ou(:'.)lUliitied fii~j;nlUo;i ;~~~~ol.,lmli ,e EQm~ ~e,di n Sh Demetrio" ~Jrdlhcr~ml e dll's .me ~ tIC PlIb!l"S!it 11'M.41 Kol1~ -u'ITlmdo ,nemnn:H!a:t of' t na:!lili8iI;Il'''~(lt Slfl J:\~lri8ino. arb 11. de Xonegj ~liln'~ 1}1llet'~!I!1 Sb ... ohiJri,!lIil(1l.. Ne :S:h nen1'i:l'l:r~O A'oI'ODe Kone~j )l!Iilil'!!'w l~jil'WU'!ilZ~.m li~ '~!eJil,rIQt" ''JIIo plllf.i ,'Ifi.~ tiilill[;e

rdb ~oll,tH'n-' U'l;llt'l.uali'~.(1i tmndQb~ 'OO)~ld.J;J.'I:c) t _ X:3i~ llin81it 1:0['''(11, ~iU left(fllfl'f,e peW' lItQ \'IChC Q~ ~hj(l!;lQ lub!l'C'tne } mlin~~] do. Kj<" :oga ,rdc, -l1!anda, byl'~ DIi! XQlle,(!,je tue 11.1: br'm unzi:filllc ,e !D~ 'JIris'hnrr 't'e:ri' p~:El1~klEl' Qe ;njie liD £Indo <iili~llj If! '~' l,o;)Sh 6lJ)fi.a; D·]!p~m, kkarildor~I!!Jif!i~Hl i m~de'Nhm;,

I, k. Rm,zol Qug~il1lrit t:ilit blitllldti e ';'I'D"'-.. l{,j: e 11,k~qC' allldh; nli: k'jihe '~~)7 RlWh,tif 1'799.

Pas ketyr gj, 1'(1 fFftI:l!:i.ml.u~ ko~h~'j:'jl mhf.t i mibitnoll'l ,~de'" 1 :il. P'(I' mJ nJe tie Konol' ku:t t, ati '0' ~ qeverillli ~lh8 :prapr. uNlbil';' plfr .e ba:P,1IJI1" li:ant'gjin. ue m.e d.h~e k'r)' ~~I!II 1~f.ildlJ., Doeum:iko »-UU8hi,.D FmIll,ci"'~ITI~ Pir'iilf:c!jo~i" gjld,~,~ Gir-f'k!e, fiEo~of. dhe ijale'tior i ,de-gil[tfllf'j 'em qehle Pisk'QP' If! lti~o,Pt. 'Ky nduq,_' e z;buku.m:ji" e' ,dr~~,· 'ill prape' koUe,;:;j,m'" IJ te pl'ejn:r ne kztnud~ i nna~ - 11 qi4, k-u "dig, me i'6l'.iC5httl m 1 E.

X F - 3 1:'- hmmr De kr,n j ~t kollegjlit )tpii:siullpi Ojid\iep~ Buljari ng\QJ • 'fi!l. ~i·EI!I'ilr:.ilI P.ffi!il~IiIP diD:8~~z1:l ,3. D!1},'l' Kmnisicni iIIl foVlll ]11;1" milia p!llof;~B'Iil(I'W ;fi10S:(ilj~5C' A'I~e'lD 'Marqil!.nu. 1I )1 aqm. ~ P:rof;~on 1\l'lcu'l'mu?o .A:ndl'olill !:In Ul!:~ 'S,~~ nem~ M.O Korone~ P'CI]l" dil" \rj~~:e' E,j_~:ko~ Gj!l.l,S'Il:PlPili'

Buljari Tdiq. - -

Qc D~ kal:i e 1 G gjEr 1 . r q_e,u ~~h~ ~~ tjel"lfjo s!lJlnd;~ni:'~ ; re, -" Domt~o FajU t, !':,pilikopi Giu "f.p'lr~' SlPlli'iO ~~@:I!I ko,p~

. iq l) h,.. 41 LIm, t.e t.je'nro. po Jr, '~a n,J.'illi'ie;!jj~

I' Jlj"rd_a W III mndimi i lcJn~~iil]gji.. Po, ~te J,S9ipM E lltri ki! 1't 1Db 1Ul' nje mo 'mbyUuJr, SI]glh)c',lIIrj;l~ ~ ,Ili.it

he, • llJie konr.;~rj iA.h~ m~lIC'Zil p~r 'h'l hu~lii'bl.u,mr' 11l'UiIlI oj ~

mltlNh ie, ~ dt;rr',f.'IfIJJLe, "el'er~a ,e d~h t hl~ilUf [iTB,P lto~. le~L.

'~-;nia mnri me kldHmel np~llt e :Slhrq:~iHitil:Ii'iO\i1le'~" d~!i"gl(ii\; el' II1i h ]Jllr pf1i,pe t!~ifl' I~(mliis.io'tillli';n mbl'et~rttjre nQlialil~ &OtD&ndJ '[,o~' ~n:g:chll ~kJ'l1181brmp'i iIl'Uil:p'ek~fI,t .~ i~el':!dl;tb~s'lluIi'~ j kona 'et h1'jasMq'DtC J,fa],illiQe~ '(1m lI!D.ori Jil,\1ti~p II'<). fH):g:e.lm.

Ky l.Ul'n' ~ ndCi'~lhIDl~ e :PiE!, hll~~li'ie~i'!:, pclf1e'qi ndev~ie~n e-dh'e! idf. nj'l per'J!l,nfl'inli .'IJqe ~emli'ltb. Sl),ko~l,cgji S,d)it ,ilS.h~, pernjub lU' oj n me !.I:lmiflet te Il18U !'Hil. E:.'\~ "jlob~ gj,ulreift Shqipe l,!!'l'tari t'¢ nO' ~{'Olll~i!!tG'ji. 'dlh~~h;ll"j'llllij ii,f~!il ~~i~oiaJ n:p:lili SflfiJi,~r.·a JW1"1e dlicf! - mJ~si~me' ,i db'e BOt' janC" JPje t(i;per ~'l ,cL.\'Dt X;!!:.e.Q U" .. qipn811:'-e~'9' :Sb,q.,eriii!fl ...

Qe\~~rl 1 me I1ir-trsl. f! diituti ,.~~ ~j'l;Iml,lplit.s\a vje1:" .. 'diq ro ~ :: 'te lI:arsa JDn,. P,." aet'i n !hlp De kr"rlosi" EinZ&t~ 'GDIiI,riel.: d'~ J1FnrklSi. 1!1.g8 lu1t1 ~o, l!lJ'trCqi;s:t,c' i ,1],.3 L'!:il!1ii~1' iciU.'!fJW(ll 1M2 P:sstSl.j ·bye~ia koJ1egjit judb PoofiesorH:,Andoaio )kr'. ki!;lI))!I, D_RiII l'ElI;gilli~ po :!'!g,a Rhl~'ak.e:t e fi1en~itne'~·qt UIIllIBRah.:. Iqe l)e~1!lIl·jEliSht'fi DIQ;Bi ofifln ,e' pa<flttlj m,e ""I!I~ ifqhll' ue' b\l!fX.

VegeEa~o I!"dota. bi:pine kliJl'~i b) Xo.l~gjit, po ,eiOi.e' ~. q,e h~q1U' liosh.e QS)B JD;tIll,timci; '~il'ie(~~~Me~ :!'!I:bl",et F,e'1'i4il:iln[ll'nd:i U te Ji:blrlll'm.~ n;g8;1~liId s{;'< ~ne--wt e. k,o~~.ltiIit i8b:iDi~;e. 1lJil.'O menjtw U,idllishj~J 'tlh!l Ul'dh~1'PQI' HIlI! mlb~itl!l!II"" po :S~ll!1lti,~.

t.J),ri, Ojll!l:r;ejl~ b~mhi;dUl' llg:-a Sb. ]Jem:dlllio Ito~~~u~ k' hi)1 m.lll,)'Jot1,t ju ~.n f:o,1i"~ m· , me m;byl~u,r k'OUe.gjliillll; Idbe 11 p)/i)l'dtii m~tlMLOi USili MIlll'lrti" plI IIl~ ~lii~h .a~'(i Ulf~@tiIlLtlk koht: • mb~·nor gje'f' S. ,Illi'ldlfd ",,'ldek!.,. eE,p,ulkl1l",ir~ ell! lf8J'k~s PIl 1.5·.

ull1!i lUD~r(il, •

Palk'Il!'~J:'N ~jinrwEl' u l'1i.pl'Il! hymn;, E'piskJiilp'. AiK:- st_n .. , Pra;nko n:@:'J'I "'[~iI'!_jQSiOJ (.si~il t) fN ky ~hh~ n,j,~ m~jI0r~ m,e meQ,j:tmmt~ te "'jetro, dlle UQku '~:r:i ar aje gjiQ h~ mill"t: lletl" t:o, pQf~"I!m-~!i~1t' k,~n'o:d', n, Jin, ujer:.oiii (J ~ lIreniU~ tun me :l;Ib ·kU81' se Epi!ili1't,QJ~~ Franko Duk'ib~e i uti erre qliwer~oor'. u I~f~'. h!'!lhUt" cdh~ ~ lien~ pcr ~. sllkuall!, ql!'vl!'rin;i i koU,egji.'I- 3iu ~~ha E,i~l;JIllPi~ KIiI~~'Fik T,t' Jl.o~.!Jf!'@<" ,po nlSOO knr bu,1"i: qC'I-"lIlrwlii 'ii l"l?I ItnIDi{lQI Jiir'1d:p:S'b~Gjilll~ I~pe' ,Oaribahil k~bl.ua:li" ng:II Shq~I~-ctfl,r; P,Q"~hn~mle Sk,l1ira, ng,ll. "f~b'l'iiz:o AJh::ul:ll~.. uri. fit ld i q;C!¥lYII'lH..o 1}~Q(V;ZOl'\e PI) Xai~e'l Gali'ibll~di li'N~fJi,pgf~ fiiffikopi Ie ,RliliSSfinD s~~n(1;D ,e Kol'I}""iit III hm' Nf! dhJ'l"lnUl' d.ym. bet1lbjej~ )arje' 41nlm~!c: fle:1i" rule droq:t;'" lil:ol ~e:g'~wu. PMt,nj tb,jiri ~~() _Il WO[h:l I!HlJ' t Il!IDcvCf'.i ,1J1'!!,.. KlomiBi'iJt'l~ q, 1'l!Il"~l!lnall"p I'! ke'l, ... I\,cnil: - 'Kir~'i1:hn'APdo - i'@I ~~i'I.II';l!:iaQiilJ' Prll)Jf:~af' B'e~ledle~g, :Skur-a il;g~ 'rj)jlr~ri~t'i AIIbarntslil •• k11011' Prot. S;~,~er'iD E~~, n'l::/n .!'\,uqtl:flif~nil: 8. l{lilta 11ji~~~~ utlrleqne ahe ,e' ~1li'lfkllll~UIHU, ~ Wull'\t~8n i. ~il kiohe1f ,O'J}IIIIl",;i. k~Ue_:gjl~n" .

'{PI\r~(ilW1.)1

z. JIiJJUt Omart, :Ii~ J _1A~ 1I·'D.l:f!IU· "" mOl .8. AmliOn .. 1: ~~~ nB~' ~llJ01" 0, ,j"'lI1el.Ut,"'·.

K--- U"~J;"T·~;-·'·I-~M-·····'E' 'T""--"'E-' P-;;-····A··'··· H' 'A- -R'·······U·· ···~A·'··· R··'o A

I, _ ,_:- , " '_ '__ I _ - '__~-, _, _' , ~__ ,i_ _"., .', _,~ '" _ >,- _ , . '., •• ~.

- !!i . - " ~

PU!J Erof'l T:US:R_iBHI'l,i. (PlliSllIn iII,g,a N'o. li 'i(·1t~t dy·tc.)

ll'i'lgj,~~~i If,IIi~~da.·.]lIh.u'\e~ ~f:mt1 l6)~e lnul.tjit ",b~w.b~u·i ]lH\li'~~eu i B~;,i ~'l'~tnn.~~ ( !); Si '3ro~ rgij'~ he ke'hlj 0 mN'~ 2~hlfIJl! ~bl!1l m'il s,~~Ii'~hl!c'l;l!!c. ltCUl' Dese'li'lltl'!'t lit Wili$l]et.! :sb~o'iitI]Je'Br. ,illiG! l?\rj(gt-a,~!C!!.AJ], po btu m1.18 m~ s"m,e :ahtye. i~;u.bi,~b:e'W'!, se ~ ,dri~~jll. t'I,e ];;;afli! d!~'i!t dll!lii~~l8i!Die- ,t~ 101't-e. 'I e Q~h1t ,~~~k~~~_,0uirQ .;J!b' p~e' rl~l!i~~itl.!lt I}IU' me' gjl~ldl. ik;tdf!ll hut.il ~iIlI~(!~~ d;~1l' i: di~laislllc,full~ ~~ sl~bujl d;b~ Q~l!es~t~e' f~l!r .~~ be~e. ~w.1e !IDil'\elilru~ i~'8~~ Wliil~e', be:!l:llt.

.H~li"ilumMIlliUe W.1ID,~~Clt 'Q"~'Iil:Ii"[Hl~,df., alilti' '1lI~ cen!;l'lld.ruDrnlps'- 9I{iI3,e I1ruQl'BI UI}aUl!ier~.lil ng:ffil CW~r-A~.liI,~!!JJ ~~S:IlI:~lk~yul'a nje- shllim.i b:l m!J'rlbe ·WI e kli!k!i1J J!:M~~e;p j!L1,(! kr~l:!llit. ~~hc' Ul!li~ruz~re'li. ~iI:l dore. Hlllli[1li \fIdh'~ ~~ "'~l~~ d~ IJ!lj2~tl~:hlj}r~rii f~i'lw. p'Q Illt'ltfia'(' te ~iN wm·~c. b,!;7Ii'Q~ ~ tlS~lll'lt~t J;!l'li!:iID'l\O"'':iI milk!!lJ~ ~ .,,'~'~r.tlC,. hi"i'~11lirikQIn' bo:hll~ Z'O'~:hll 'T;isi].e., ~,a~w~~. i ti'ilffii (J(lS8I InC! '1fJI. fWI.t ~'lW1 .,d0Cll'k.:m!il p~qill~i!'l1W dho;m.!1I ,@r~C.i'li~l))t'em.e tj~~~ tiC: ~~~C'hta d:Iii'il~TN thoshtG.. ·!,"»1lruJ,!l i dasbtlli', lIil:UiJiSi. 1,111 !lffiI@.Sh.~~lnl',. $iCe i~ffiI'qijp(l]:ja: dll)' lr: r~;]El'. ,db[_' ,do 'il' tr1ll!lhio1·~jml!'l 1l:i5~'ttn lSi nam.!1l!l'i.tD:lli. !'~ Affit,,~er" 'hel~o Ir:jbiru~ ~~~~,.ehtik ~~!1l' b~l~be ~ero1"~Q'].o~ g:,a~. ,~Uj!illf~e rnl®'~ IIUt~~ '~,i? ~ ',e'r:,!I;jl~~j,tlm mim!:~~Jt; 'timtl!ykill ~ fbe~~c'. E tlaS3illI11t' 'fllI9~rru. ,as ja.l'lil dr.;slJipilrid!Q['. lEIS, k.l~J~ e klQllI'illl, 'tllnh ~0i~ dl~~h, e'l!~~mt :f(ll j"OI', lii:IDl!iwSiJlI':i. ~eMilra f~-:e ... ~sh~(! f!o.r.@N~l' :.q~ gniiIm'~. ~~~IIC' k~~' ,dQ l~e'~e do ,~~'~rlllj'fI. i ,l1l8 tll~~~Dl' '~~'Urfl!11ke< d~. df®J~~. gje'f, 00, f],a:muill'i .mlili\~elih!hil':r ~ hl Fit' ydJe'kln'~~8~-,,! lf1)~ W!C:lII'f1· ~~i~C ;mJ~e '~el~:EltJi1lr,f~~tfIje'~!et. ~1b'i;0!;~;~wllJJm ndliJift N0.be rue - t'i{ltlilJ) ~lIDSh~! J~ ~Ut3, ~,e' '!,Ieje ~~ ~,lll!er!ili:Se Zcqil' OnrubIlfSbi!I'i. .~~. ~i. u I.\i'~shim !@i!Ji!,bllish .~~ KU!bnH~.~~ ~1iI~~ dli: "I)h~i!!! ~ Q,~\l\l~;jse Sll!~il· of;lllt8trj!'. dlh~~'~¢nji!c .Mdhctfl:r ,;ifltnt1I~!il~j3 "K'~Hi~a~t3r-~ ~~he ]I'~SlJlruk.

)[~ ~{I M.!l'l:i!8];l:l' ,Z;gi"~ Sh~,~w'[' p~ mo,a" npih~~ i g'~:Z}lilntre. flI!:l!61 'i8Is1till'~e' ~n~ZoUn T1~!i~,e ·Nd.iln¥lie,djen. ne 'k~u:Elil. 'k:~l nd!ID' d!h~-l!lnliia i. l.;!(l~lal~~'., ~!~ ~,~ Jil~'l:'Ie D!!lll~ ~~~~at n:lK!l- !iuWe~ RHl,lk;whe ha..~~Ji~~" m'il "n~~~~~, dh ' ~ly~e s~lh·lil~~C:.Y.tll"!l ~o:l'r£m tue1 ~ b~~,e' :Mir:,lillC iOO'!:fI1iO:. 0 'i,',o'lii'lljl 'ihlii dnsThllut. db~ liilY~1il m~~~cfge"lHtr ~n ;tiI,at:el. ~ "La'!!'''], i !Dell 1O"i 'mit'lif:ii:t Zotirf:" qil' ~e ~bFlO~o""~ nga

.j,'U:d:i!IJ!! m:(I~Wl~IJ'e'$~l!; ."'. . - -

Z:~U 'il\UlJ'i ~l!!'iBi g;a:z~ .~ ma,UlI ·'!iLe dllllluni~" dC'Ii'S)cili'i ~~J:8h::~~ t~ nn. rmlElli'ii li'nliritd\1o'k~ th~BC sc d'o ,imc,cr :s1il0ndJe't!f!ii!! Iv, K(lpif ,(I ~ tt11ili fll"dihii ~1lI1i!lil:d:Q!iflJO. lSi jl.ll i!i'ilitqll:tnlC: m~ h) ph'lIl!

gjlrr me ora 12 h~ !1,l~~e:;:, Jill"! ~k(it~ S.he.pF~'. N~!i:~'u Z0liE@ipi~~. 1'l1!i~t" gUU'~J~ dh~ ~y~'e~l!llM1i1W, dhQilli~{,l Nhhliljlrn~ 'lI~~~ ~Ul "I'ilillsbi:l" 1In;.sht~ J tb.(I'lllt. !;r~ 08bf.lJ ,R:~rsm ·lJ!u~lifj) ~j, '~mR dillit un 21~r.C k~It:~AI' .~oni. '1jlI'(!11 'f,~o;c :l:iililil" t,e tfiiOm Ul~(lSIl' t'RIiIJ~ !1\8hiUer:~~s~i rl~~ ~'I'iJ:1~ ~e mes ~.e TIllilirii 11 ve..<lh .1\ l'1,uiiqle.. P!Qs mruJ ~ l:!it'l~~dJ~ilt"i Illlrit:mt. dl" IsWlal; t~ 'tmlblilli·4;1~.

lie tel h~+re de fsha:. tlllsbkill.n!!lIJtc n'1u.j11l~!l!~t ~ee:~rul!l'~ iIJl'i~ ~biR: ~il~'t ~ni . .b ... ·~l U ~,cl"~di; :Sllil~iri Ii_",il,c th!iJne s>o ~nfl

Ih~iri j3.m. "j u afiamm{l pil:'\l'.I~~~" ~~;Wr.il'.iJ "e ,a:~iBle, ~~'e~ ~eq~r~, Po. kelt': ~he~; tft:.v Z,;~ 'iI!je:llll1lga lRllro'!!ImI'~~. FiO' .s:~ ~~. !U!~' .Flwlme- me pHe~e(~~~~ld<e" ~~)ru~ ~lj}::I,~f1null1li ""Jl@~l 1iii'S''Il! ltu~TI(r:.~i~ 7 .}o ZotlI!liuJ J'I i)l"iIi!'~j gJ,c:t smH!~~~~tPusffilJ~en j,n, dhl'llshe ~llnl! S;,} ~a'lm;. ,esihte mlll,e. abe' diy~J'lI.~m~k~![ ,~h~c:. }S~l:l!l'lli,e ii.mlJlliill:tl)oS:1:1W;,. dhoe ,l1!Ilnen ja dh~sThl.e':s;~ ~~mlJ~!I'. ~o ',~ij) ,es~~e Chall.MllIl'lut':"UoFllaj 'U:!li~ i ~rc4i:~~em. l'ilIC'l;Tll\l ~t3~ J,lU~!:~l!IiIe pacS bil~BlV!!'i JlIhe ~~j ~ ~Ut:e 'lil!k ,Oil.e.m~~ m~!!? :9kiC'ffi~, W,o,sl1c dike DC-Sku. :B~R;!lk. ~II c~h~f('"[llO .... a ~'e Ie' k~~rb~lbne" dht' ~e 'liinj kiehtfltli ~~ .~i!$b.resu![' xb~,. N'ii~!I'~If!'!1l~r ala me tbot~. lIa,:jiefl'it!1ll! -.(I,j ,de 5~~O; .~!lI ~l.~lne llIJe .fir ~1iI01:rm ~~bl'l hl"'tlim.~~de .t3hl!!mIt, D(I~~!o~esiu. ge:u~:r ~nru .s~' do v.irm:e· dffite m:e "e' trior me I:!ht,ef)iu~' e' ld ~ ~0t~i:s,ll". tT the'.1n nl'lillb[lWon~ Zote'lrimj.

~ili;'S i}1Ilik ~i~iElrl'~twr a.rime ne '~~H pin tim.~. Tm'o~8i~ n~ d,Of\~'n " SM10f!i~~. d~l(l p.;~~. '.:tl1;.meU'O~£I1~ma h~VQ'1,; d'ol'l1! ~·l<i1l~~'pt~c illili? de11iU!mll1iI imC' mad (I fek [!IJ C' ~~~~li':e'~,dIffiI~:mc' !l~(; z\;1 ~i j@ll1~ ~ t~!ilr~~ ~ii~h l]~i ~\,l" t.allliwllit.~1lII Q i) 1!,";~~~ U~ :1£l~ltiCiPif,wm!!\l T L:fiIl":!lI(l. hllimlHi~. if:i.f! DatyS~H} djam d~1!! hi miil'rj)}. l\h ~~m1: J~f J~,:~ M~~I lin',e ';1l~I., ~QI~~e1l ~. lr'~,Q~e g, ~:mlt: h:- th0tle~eUl Fj[ll~" P1!D' 'JUIJI'f:I~lli'Ii';!jtCS:]~ fiwi. l~'I~klCD,~bl!'(;al'" Ztlli Sb~il' ~~~ha:~ti D~ :tir~~ ,i1ll'tl8! ~.@1 m,a lilljc t,t! ~e: kUij~!jt" ~ ;J el'gjligj,tt~ ~~rit ~e .oQIl'I~~.'l ,a.y~J? i~ruiJtl~e. TiDipe m-~~IU1l jlm~ d~!l:ToC~ Se t!i!1~f1~I:~ 'flj~le~~. F', P'djllliru~ IiIWti: SI~lil':" ,,~ OO1II,El K~P1~~. l .. h 1il tIlrj@~1l! l,t,e~.liC' m' ll'l'li'S~~til~ W!fI,~h 'VrU~@'ll .iI:~~epjil'l~ 5'hlk{1l,u~1i':~·,dy!k<;:,tiIirnc~~. ]Billri !'I~m.ei'l~~ut'!j,c ,a..,0mr: gilg~,tl),j~ru!i'1g1e ~f9i u bailP dONn ~ 1i1la!O ~~1iItl oIJu~m~inul" ·ll· du,~bta(~'" ~'Q"ba'ine dl"'lf'e~~. Al!!. albe:fUi'lj linl:eUle 'il 211lZ"" wga K'a~i tl1l1 ~i Z~uj:e~~. li;w,.j}~,,!s;e'g ~ ,i1ac~h.t:!;1'" Ndis tlir.Ucn sfi,ot~ liii~ maJlt~ahr~ Kopi_. ~lb.~ p!Il!r l~j,e~jl!g!1t Z!.ll'-i j 'milRlit'-S1!I .P!'l~J' d~le lo~~~a hn~ ~hiri Q\(jme - m~m~ ·1Di~ fp~¥'>D t J~ h lei:::n,r deg,j~r'M!i Wiemil 'me-m':~ ch~p ~1D''Ill~" i ~het,~ Zorlios~im.~ ·11 111,1} d~r~ 'S;,1 me ;sU:!;~ et ~e ~,u·

t~m te ~hoj Idb till II 'prsoj, I drJlj:htlili'{1 Ilon1!.)'. :A.ft. kl[lll" )"nll blf\~RdB ue \f n ~ e,ziml't. Jill' mliushesha m~ l:iidJI'~r:hnr V,~ h'tl'onj' ~bllND lle'lilIlC' u~ shtrire' dhe pa:ndlli!'\78 .!iii" ll:droji j~tj{[I. Po ZOBj im~ baslikc PIe 'hnku.qa~I~. rnli!:al'~n pje, dll"~ nnp'·' j ll!l in kok~lII" "RS '!!lik mituum,o,sh. WJemai ll9.'~ sf~,e" dl~i1! \l,e ib U:tl ~ h~ r.e ll.l ~ r'ot un JI ~ nuku ~gJ~ V'8 hll:l'I~IJ1~!e: d.0t I' ,0. d~~ he- pte, t~ .njie-'t:! 1~~1t kn ,ll,slii ~e R:J!i,I~W' ~':lIIl~i~i! lu~rg:jl~cjet ,b lm~ me ~t .hlrl!- te k!~ 7;t·;i~~'. r" ue ill' lUll II.: ~,ytJlii i .t~tl'lnil )'~e ~1~.tm,1! n~,e tRUll1 KiJm~iilID ~ Km' f)'e:g"j,oll ~~HI {ilIDi. )(Irum'il',i r (Hut' m:hi qalf,~'~, IWIll!O, ,ab~ ,dyke d~td,hbr h)t4' D1~ne'OiI!'liml: :'"'!lI Jr.'rtlJIII*iC'. "('I!'!, ,IRk JDimUII'S'i~ 1] ih,gjitnu; Wr' IBlitm~ UI:' SlOtC. p;n lC'VI<' .nIfdhi l(]Ibl~ Sb~ ,h'i li!lslik'e In!.' te d-y IGGp:e~ 'll' citel i dunn£' m~ '~pel'.

P,;n Slii~li1l1U' b~H'_ ~iln~i. ~~ ~ nt~ P,j'itlIJlmne qr ]nIl!'" 'se k'i. ~him q~1'i C !r,ulI!lhk d,li;l 'k:rycgll"~~j"jill ,e< ]{'(i¥lI"che,~. )l;jC'lI"~ pt! llitl'l Rl ~ tI!Qteio, 7.ot; Kopi ~[I'se Pili I;:li@nj 'ii' dbe TU'! 'be se \fjii!n I~,g.'i. R;lmHm~l~ t po UI ~'I~ k" ~1~Ohl.liI.Il tI be tb~ lWI,e:O<lllljNc.m Qjie,1II m~" mUll' e' !me'l'Q" qe br islilim ba.~hk!e (10' K,~lI'ebe'. Ab :Merna ~ ,,(ad,er me te de jua.r ~e Ito {jaIl! i tnotQ. Jo lJ!lOJr ~lIInll1'ja dlflu djali 1m ka k tel' \'Jel de JRuD1!BlQm. Abernliljl uj,el'i 11,p8 :a,ta ~ quaj_ut niue, me: .lllji •• t . ll{JIrt :.niir sse ki:sld(1l Qd~iUjUI' m "'~~il"

ven ~u ~bote m_o!il tl tNmp br burre', SC' di~ :nol,!' j8imhqi· p!!'[sr .~. 'ne dhe te jlliP b ~ D.'~ do te l'u!9jie Pi,!jf lob 'do 1\e:zik. rill qe'hm dl'l:t'eu. t,~Ul :&W' Illipe.Dr. I jl~ll dOfi~n. db!.'! d,. 'I'" Rhtrel1g;lU!l' d~Ir'l'iQtiimnlli.! tbote. _ ~-4\ Re~Q km' h~ "d '!,; urre, IJhell"lJtRj n'lr~lln~ tj.m:~eir uj ~ri, t~ ~'t"Ii'~ dor,edlldlili tY.fHl~1 '~E! dJje mliU~ ~1I!i1 tll;gl!·t ~e~Ill'a ntiJil1 We~H!f~ S'i'! ty:t!lp pf"rl['~me'Q Shq:h:n:'i"i JlDilI mol ,~de na pllli~hirQ k:rwlret... ,dbe 14: ~h II 111 I!lil";ii~ dh: ~1llJni In. hiUi;~ ·r dlliJle ~ci,~i mbiiljjj lbeseu s,_ i .In hlj~ $billi,etal'iit. db" kllltdo '''J~ ~'in:j8 I'1n~li~ DlO' pd~heJjlli,1t dhr k'l"'ih Olshkilil\f~ liollH~n (', q,J(l.

),~I? ],{li pdU d;Wh e lu!Ujlte me Oll'~ (16 ~ drek~. n ,'n ~.,tldI1~~oll"ii, ... "hUir shklil.1 lari ~ :;:j~t1re tm uUime\~e Ehllll . 't!I:JOi\',a ,pr j dl.'" Koml!!'~~lO:r~"ll" )I~tqi; :!$lfnFOTI"~ dh Zl~:l\i.r 1'1d:I~eJui~bl ~~. ll!e' lSr'l'iU .~al!iihC .. 1\ l,dlil'onll e d hllT m~ 'UtlllRjJI dbi!' ~~dh~r~n~~f dJl-,k,C hlb~r' Zot:i~ ~tilLtnr ~e klb~tleJlLI, ,rJJllle b~ ~="jB~~jl~(el:i\eIl SbJ~ped t~o' lqh1,itil)tI!r. P 'n.:1'1 " l·l·Or[,j.~ Sh~mip~ri.8, Rf\~fllct'imllUU!l:lI"ffi. IbQ<ft;~ Mbt1i ~i dhe- )lbr~. t'li)iI"cshlii. dhe Fllmililii Ml.!rt'l,enl.'1e.

-ATRiA". :ZONJ:A ,8" ilt. DAB:O" BE .1" mal: :poem SBPZ/IWAN' B_EHu.E/NE), NGA PfS(fN:JlT' .E, 1,1t'S.

AltDO,N ,"AltfFMO,'m;.LOr;.

Ke_udill00~jlt!l;' 'h"~l!! -'!J~h~!1Ili~I'l'I! qr. ~U'l' _~ kfnduatr Pi!' gil!l@U~ kebeifb ,n~1i! :PiaN'

_ gaz ~,IJ Ui,jdU" _ mlli ~e b~jellli ,I;)

j~e;s nliib· ~e, i_ t.l'ib!'lII nj I:ft:,k W q'i1j.

Alta!)" P8t1!da:zopuUos e li:i! II :r~lI!-

yeJi' u@' Q'lIlfll" 1iI!ctu eo 'm ,·je I.e' 'lIku- m. lif 'Glilc,k, pe ~k kohe 1m.: plln!' dhi. ke~o Ut ' 1iiJw~:-t,t. ,e JBIlISt!! kl1.!I.~flI. ihll" tjl!l[llj,'rci!l:,i pe'li'! I,~' p~li\e~1 ~U!l',b\! nil' ~U'~~'i ~. y, ,rr'~ k~~:;I!IiI!<lfrinjt " '\r~j[~.e~i' to U3l'\ '\',e,ili keJ,~ gJllJ ,(l~u'l ;i1U! b~~, ~ 'liIiJilluif' ", '~IiIU~C ";, lisb ffi'y(!'~,QI •. • i .. ',"O~Ii" p', Z. Itol '::r'i1li1mDrar~ aher-moe' vr:-JiI~ Ui.\ Kw Y orit,. AI! \'l11'~ gjrmduil filii-

in 6 'Iii .~c[' 'tie sbpci!:uarrr.'O!j:wu J)'!!:llI

·fHJlllllj I' (:l!"cknC-. mjlie' 1)0, 'Gf\ ~g Ill: ' •.•

" k~I'hm~ ],:,r-gli!;\, ng~~ -~UtlU~Jr" d,f.-

aj-~ u~ lVOllcut f. K~I!niil(l' (lIli '1:i~~ iRlwt • .1 W'~flile,este'r'. tI~~~ 1\I,[o.tif ,he kn"'~~il'U -If' nG~ll\Iinl dtic' 2::.1\ •. T~llrm~lrJl, .Ju ~u~ X.N'i:C"k P.illcoi· ql~ ~.Il' II ~kl_jld:esclt. ~~~d.:, I\!b~" bn:shk me Z. ~\;dcm lb!il~ln RII'

• L •• ~ ·(1,·" me oiii Z, l!i!!ini tj1ilih!li'(l '~:!il

• sbp-' II mh:ri, dele te -cite" w btn l1ifmr:illlljr iiI \',n.;j7.iii''''j. tt plilill'pllf:ll11 mill ~~, e II )l:l~md~ fi'~l d.,.·ke,i iII'~nd~u' Iltllls-Iwl" ,t' hlli'ml, dh ' ,dlykej mmi'\~ all hUIrar lm"a~lu· ro ,tt l'ok'\I~'c·.

lEt- 'qt'JW~ ~ i'! rn~nmt ~~11~' !<jlI1.11r1u:!' d'e~i kaU'. ,~IIJ,!) .Ml0ka..ltl'~, nuk .~ • ..s~~rt~l~~n dL1~ t,e UI Il~ 'l'uitu 'OliJ'~I'lU Dl~ ·aUo~t ,g:'junq~ ~~. N'iaocr: l)~£l'bi u ~u'~Djlna. dkQ>·rrje~i pc- . Ie h" j it! qe u~ \" n~ dbe Ill!! DU1:ri'b t ... ~fiin lit • ~fII~jIi'S Dalto. dhe ,jl; b II,. btl:i (Su . U Ztll~j, ':,s 11):;II~{J,qe ~'I(l'rnd 'N dl!' illj,u j_Qlhl:,mlil~'D c ~j mI" ,;1I~f' t,~ miq_e Shtlrll~,ef8,rofi.h:,~ qe· i::.'l.in U~· W r. ~e~vli',. Jl& ." ~iU~l' t,~· .'i>'li'trn~~~ual' If,:t;jZ' n. Ke&iso:J. nj,-, (,tr~'le~d~Je' Pas dN1lI:e .he-l'le" Ni ~Jm Z~;~lt1'~ Pnc:bi J I~·~rIJ B~tl 1[,1)1' Cl1'3. Ad1lm ru::o _Ihlllm" lil.j~ z~if)Qui ~.j iU,",~ " .ike I~d'iloil" i ""'PQ<li'p!lrimtt"· Z. V:angj:!;li XaQ (it ,cili ndodhcshc JIJI~!iII :l~ol]i! i~li

E'llIist-vJl). ,dll!e \c,l:l~lUi''' ,jit:-~, lU~kIill.

~. l\l:i!ilt 1I'"l! i ~ ~wGlGllj W,N b{'(ll~1]~1il Z:nI'lU\J,es nd!:~ (~~u:, jn llllliJ~ qjc,o, t~ t;:h 1]' fllfQndl!l!rJ, ~ "'~uin b,WlI:k - 'gjN;)f' 1Ii..e- ,~r'll!:r '®C-.!lt~r·.. .2:'(Dliljlll S. D~~)(II" ~'Ji v'IlIW"a-n~~,. I~ ~i'e ' . ]JiiI 101)1(11:1 ur, db!!'! ',P01' p~RnOi~ :Sl'l~Wl'll'h:!fk!.l qlll ·u$btt'-, \'I'il-pa:ji lit 'mllt, . lie .:0. '§,Mepiue ~.~ d e -feIDihe· 01: kujd\ejen le ~, K. . db:l-~hk me 7. .. ~ict Poem. dbe A.dem MY'lIim thm.l

__ cWiQ f) a mmu, e pel' De 'V;o~e~~;.

t~r_ T,e rendura '. Zonj ~ DaM, bOO~1- ke m C' 7i'Oitm. ~iCl"k Pow I, e ll!il't.

I Q III!1Ii: tj8wr ane 'F;11\ Z!(Iuj.u. S. Pakf)c

l n 'uj" 'a prornar ~~1'

I!I~~ !i<Q~' 'q,~ruhm !l~n!' 'Ijjj,I"h en ~,e' a'ljlc' !l'o't~l"i!InkJ~ - .b ,i .• rll:e. dh~ '£ihc:rhhlil,@t QI!' i ka jeU"l.m bj _ ;!j'lol r m", set, 'e ~~~ilJelti,1ll'f\o t"e IILj 0111 ur mid L!'I ~.l;iqipehilr ~~t~. ,dh~ j~, "",obti1'W lit" III,k b SJaQ~mJl~'rur',w lllrHlIl'll!)ic shE'rlbri.lnt't ke-

.:Sid ~nje, pa ml!' ~,jH'hlt' ane, I:II!~; qipco· laH1't mbatl,cmii Die l~' lal"t>er" db ,; kt'-

mi ~ ad r' C DlIJi, q:~ -tulip ri ' .II

lIKic' ... cmm Lit Xg~j~n l:!i .• n .. ~

-ow 10 rOD e _.aj !ifl[l.iI!1~:ben P:lIQi.l'ilis'.

Ql' h:' m~ ~I'g:one'm i n ZODi Dd ~~ me :lfte te miq\·,i!'. muml i t ch. \I'! pu ~ , ~P nr dun rt t' Gr.,;· !;rut. d!:I e 1'UDt' ne p.'rk~dlh,'\·.i"11 I! 'rink:! Or' Ah(,N nntlli D 'VofUe ll!r. Ihe kr'~'etart i, "I V~'tr'-"_.i· ~ i Peru '\.. II'.

.. ,Noli, 1iI.~ hk, ln~:s k1'll:u- , "(1 'r'!

Z .. LII'. j, J&1l'ililt -I 8jlild~I;l' liJe:t~rl 'ehe! h 1- Jr. l~ ~'1"IIHHiJl!ile [I!1!d' .Ini l!t dLI! mI.!' s!lpiill' ,. pe:1l'~h!I~'e' gjiit'&!ill menyrul. ~JO gj'" .~iln slmm[(' n.d,9,Wi_m~. dlle i h oje< -.'1 ~ l>1~llll!hW ~ ~~·lJd,r. g_{' '.'l. ell kt"rn n ill ru~r f:t:l'Dre'" \·.d,.,t<n ~,~iE1 .atn~· t e • jn': turl!'~. m'I It· !::[I '1:11(' l'iEIjZJil daD-sb. ~ ~ .; N tlIjll III ~ dIn no" k~· Lljl!lIi. db t.' k~ w~ 'til lllliu" dlw 111' r'~ knjdl.' .. ~l p tn

KIJ.',i 'liI,jl . j! .. ka~orj. \","udo', 'II' ~

J .3~re nil n r j j~n ~ j \·ajZl'D •• ~j"!' ~ h~ \"jie La.jml" D~_ prifldl.'·r'i " ,1. ':"~uk ~ 'oj ~hom .k he. tlli~ Grdm II MtH. du ~j • -;00' dhon re, h" ,t'ihu ~·ieh the-h \,h nr:xlin5l;' lll?~ ~";j~iEt'I~. ,~. hoUti i pli j;I'Ojnj,· ~nri .~I-u'l!r~~'i· i ,.oliIj?J~Jj~ I' ~m, lUI ~hp ton em b~ i.

A.I1~f~ U eku dle~dlat j . I! ~·,cudo .. ~ • u ajiavl' \·a.t~el. dbe. ~~i~ Jl :n ~ .• ' II.' Don;, :"k-rl tal' ~ ".\~!) ~~.," g I~nl l\il~ 11\1. si db' Z'lltl.il~ I'll;, ko •• 1' t.l'iIW"\'·i J.' dOll~Z'lI'U ~·,uj;;o;.1J.

1·8jjljl~ 'si~h ~1]~jUl.e." MIt p~ II' . '1!11~ ,I. hl~ n~ ~ b*.e·IlI'], dbe 1fI.e' li:nf,i;l ~~'D e 9.l1'l:JlJlt,j c:s ~\, [(, Un ko. (u~C' ",lllI Il!iO'IUUW". $1 I'~~H~' Inll ~ ri'l} '1'111;'.0:... l~b~:r\C.'I'~ ·!IiIWt e lih'I''li111 "riitj,t l j~j X. ;\ .. il, 'lin )t Huf 'a" dll)rt ,'!lOll' ![lt~·-SI~k.l~ ~ nlHn~u '(\1' \i·j,~u. 'If 'jliili!! e!!lh~~ \' btlilrQ n \·.jtt.

ZO!O,jal!l(l tides" 'ei cia vrau i!~eg el [aajl.

PERP.':UL.'U

;,ke;i, SJ k" ml'!Jld\l'l!n*,e~~de'" hl Ilmr~" t~ ]j,:n~

_ njo Oqlill;lJQ i.h i! ,j,ell~, d i~id! ~ 6D1~U~ • _ me W "wilden 1iI1!.1iJelllj ,dtdlg'''IiJ'' Iii! e h'l1ie hu,ti'., 80' !tHIlt Ii' ~lI~t i I. ,. "~qip~ri.s~. dbe et'IlU e ciLo ,.,@!~ me TIj·· =J pcrkedht.'Iim.. D dzar!il milE",' polo: b~u' d _t lo1~r :ltijlC" p1IIm~ e~

• • (' JlI e ~aH tc djdlit. dhe .udj'!j

kaq . dhi= 'I~ • ~ e pa b n'UlI

dj n.

K~.l. l'ITII me- q~p:dla~ It!.!i'f'l!'~ ~I.· bylh.ll'iill. ..j i ,} lUle fj,cHU'" do [I@ ,dl:!l;:i. D' XC! lot ojoialJlI'. ,~teo mllf'mUI'~'! ~.~ embel ... re pa saken moP p~r .. ·o!j.ue. dhe .f3Btlasi.1i jQe, !!I,@! e hu.

. nj ryt}~r'1e I.e tbinjuF g~8J '" j,tj,lll. poe 'I!u~.kop, me ru8ilielf.ll"~i:i'ir~ a.hll PHi 'Ell!!' hii1beriDll (kw~' d,~~ k~hl!bi ,r'jl. ijl' mE u( m'~r'·U9Jr!' I., [HI iil{l' .ilha:.h~ ,e ipe:!',. din tt' gOd,it.ll n dljcn~ 'h~D.d~ Qde tioDj~~Or'le, 'lli:.sfl p(l'Nh[l,e. e : :;j!FM'O~bnara (( ~he'mflil!!n,~jill,r l: D eo. l:j time ,q~ t(' , one- per h.·

• e [ e g-jelb .. 1'1l!... .he .rnsbnl tl f.U'erca k "= .. ,.ipt:'risp. pt"}' ft1t u'a e qft,a q,i:" 7,b',l: ojueo m ~bepi ~ylrl'" e blll"dhfl 11'~ '1 e mlJ,l",.,\· Shqr~pC"Ii'L~l:' dbe IH:r' .~i~.~ PNSiii! Utll JIl~lhrl'l~,im. \'ilr;:a liTh- 'I~~ ..

.MbOItpa. dua.r. Alii shomnj,esii¥,1 duM' ~e ~njt.D..,

rn, himiu 'U UlI~'fguar\"~ yJ''e t>tl'

hUTtl d~ur.

p~~ po i ~:he OD.t (~fjflllil~"U ~~.

J p-ie' t: \1.0. , ~r ,,'f! \jl~f,ell'~j ., do-:: jisl en T Hiill!' t,e Inc'll'g'l!:llrrU. 'e."b~I!' b]~d hul' Jl'jlwlhe~U'~,t ~m ~ i t'll'l'ic. NI .Am iI']killlil 'i? Iltu:-l(ll\c' rJ'i\i~'i:uJ.IfI,.beim. ,jil'ijrhl!!w., jc u'I!elllitj ,e tytie< n:e'~iC nt,1iI1{I,hiIn ven.. f,l!l'

K,e'to j:B~ei a~i'lJr :tie dirm1ij~ peil' DcshtMet, g,e mlbewn )lQ, d,Ull!~.

~.i<' .[P(l\ lI1Ij;llIhnll'in per hi, ,f) tI,ill~~ 'e' Warf.'lrl;~n~. li!()niW,r kl,1 :illill~ec dh~li"liIjl~lie ' hprc~;;rt ly· tl!.'. Uhe pI'~'~in :g,r,;~lbe, ore , y~ ',e 2Je r tf~u li'~ I i~~nr 101'·;1:1 Jdd'b~rn~n. 1 ttootl~iimj t ""itm'1I me' r't:ldihJ!,J', L'I.i ,~il!l. It: ~'U~f;gu Iltin ,. '!laji" ~,~nflt; In(lU':8i~ . ID(lI mlJllewglniJn te ~Jill'i htfll~llIt' 1]" rf~~'1:"ij i' e' 'tylilil p resl 11 bij'tll!. ~"h'l;ct!lri~ ,~ ~;'PI iasb,ke- me 0 "'l)g~1m,'sbe*", .U~ 'il!l,gkbct, hn~;;iu I'IlIbllS~lll!lJr~ ,,1,(Ij~ r.;e.s~iU n~nll i. tel t' q r i '9:1IDii. ~'e Mt'i Ln~anCi\."C' ." ••

I $ch(l'li!iilD nudel Wie per',~(lhelin lin' ~f~}

nI'(I~8WeL J:)cl(lil!',", ~Ul!e mra~ e ma:jlm'!'

!:!]II~~,~~e r'~'M r'~'iiI'e te "'8i1i'~:1~ ,ura, li'eiZid Q ~:l>·rl?

!J.I.£'Shn~ i Ilulliuu" .qe nku. In~h .~ ~1~Hi 21emJllili'e' {! as ~~roildii) f:e III ~{!'tl:Oir~. 111Ih! ~di~lmil' \·wn"'fIi~ (~e' :s11'k. dnc, ~)bt mQ g-jwmh~ nf.e1:'wn'8.~ e f~dl *ij(, ~ •• 1Ik QllI'iI"{!IIIIe.!. lrn;lI'c' f~'hl'I't ..• Dhe ,o'm do lq;ee In, d!rk~ mlllll"l~· ndhell1 'lcIb'lJi',l'Ifi" • ~.ii!' .~jlflt'e rru'~ ne' dh • 1',_.1!. ,I:! u8ia., p~l' 'Sieri ClUli'J!::rO;u te hkQij'u

Iff.lltllJiElJi'd fJ '!i'iU'ilit e ifuJJl~(li,t hi ti~.{lbe iRhi!~~~ 'R:~iiiR!l!ot, P!1i! !JJ~ rg~Ul!t :pI.l'tHl0'iIi'~ge'.

zi,utt't" "Qibt;n 'g'ru l)wtllHl d.irtQ'~ ~ Jlelm., dbe lo 11 fdbu~ ,. ~,i1' rn~l'uJmi't ~ In.,· ~Ifltil. t ~ \·,erl1Ilt I! j Ie h., gfi, b ~ 1 tiD Ut~l. U ru bw hiu',a Jl(l.ellii, Iii: ,d,aslttnll'lI t \'eud~; Ih.o~a: ~iC S,hq~pel'i6'9-. ~th~ ,est.:h:J m' i ,I~u,~ kur ,qidWi j, .1;mW 'llr::r·' I1he. i ,H me 'q'(! i RllllndGIII!l, diij,j) l:,s~.l~ ~ar'lil me' l71t;;.c lIj,d· ili.::!I'I1!i ~1'fH~ll:tik Je~~ e hU~~lJ 'll'B i ]1 r.kill,t,. bel.

S~'k!lim:!: lillie' I!Illldatt:', .dh~ '~i t,,, puU!J~'lI' ra, Ihe,Bl"k'll:dlb(l!wlI'!iI pco1rmi qe]!NJnot l~' m~lyUlllIfBl ~H!!I'kt~~lbeIH ~ e 'sb luml'8 1. '~u~ '. ne. , ~U~(l' ie' ]'Il1thQI!St eE ,l h8Jru ra ttl

h "dil!)l dasfu1!riii!' ~I? ih_Udl". DbC' fl,t..;sh~ll~ if .gji~,',sPl.c'fjet,~1f1i:' d.c~~,bet breu d n Ui!' ::w,. we-'Ii' nj,. b~bj;ml~n PI;.lW nglmi dhe ~ bill;':.

ml.'1l lni!' mcl! tnt, re zgjl.Jll DJl:., ~j.n 1 ~th~il'g'.Wi 11 gje:rj m.i i lliJ bili qi:' kQlilth;.!I!I, i r't>be!br~,1I' l.Bbr.eoo ne ~tU!'iil,[lt ,e (!lc· u merrakti!'lt ,Ula'

rnet e Ii '\1'1. 110 ~Qk mem~.hlll's~ h.! ~r ! ...

" L. DRE.ltBELl.

Di1(ld~ford • .Y~. Yj ",bl" n . .un~.

rr; M.· " .. - .. t E':" ·l4,.'·- E"'A't. e Hallet 'T'" -

llie _·'i,.lra, .. ' .... ' . ,Q,tlSe' ,c'-Ir,.t'/'le 1',Ia Ie,. J. o'na,.,

T,elijgr~unet efundit ll~ ,sua!i,I,~ :si,ha.. riqjn te I!h~tm,e' ,pl-.bn' prej S:hllipeb .. rll,,~,et ~I)OI.lbet;a1!'e Plw'(u'IoknQm.DI"(tn Q il1d:elJ),e'Hde~t:le.s 'Sbqi"eta~'e' Rl.lIhlJ! mb· rojrtlen ~ UaUse .. ',iiashti f,wdhen w dy k'OQilbt~ Me nj:~rl ia' rin. pur hillteresat e ~Ii.·'rej ~ j}witkem. ShqtperJia tiikllt _e, :ke'tera~i dygj"ern nga file '~e' ne\ro~ shmet" e P,BiFi, mbrojUe-n u:aj~ga nje mbf'et:fld e 'I~rkteruav si I. ,l~ redhe e d:rm" t'e ~tm\'iU..urirt chqipeok~&\i'eito- S.E 'tre ,\l'eteqev,el"iSill:l'iJ p~:s; metbot~es,m,O'd:e~:Jite., 'QE! i'l!e:.'l!C'Ic:, killll1l'" It !!~~(I~j;e. l~aUa'I,M j~f.'!i~!iI'~hte -lie 'zotd qe til. .LBjn,e life1lJre pu net e' 'ql.w1eri s'e., •• Po t'el!ldlesip Dr~te mad'he e ko de,ti: DeU i ~,1LII1Nr A(hriar,tmi;uJ, ky 'e!)h., ~e k1'e:hi ~te gjiiJt~a:vej ,El' .~ hep' ~el'd~ lBi n~' 'Me' tie m3;d'h.~ q,e ilntems-ODet gjit. be Dota ]jI~if' Sb liip 'rine. F'G me shum£' hg,a ,tetj'ere,t" ilie ,~y pusbtelet e mboo~ itllJ lta'Un me AJtI~tr~i:u!'. Qe UI dy k~m, ~h~:e,tJC'l' nuk unepBiiJI~~' .$,0 njie 'qeUi,m tie :Uk per Shqhl!H'!in(!~ lJIO qe. ~e diy RIC" fa SMeteuuk duhont'i! she~o!jne pjeri ja.1rip te' :2,~b!:roj.ne' as me 'a)o,JlIi;jfi: '~hi5p tel A~dhi,tiklLlit, Jlltlil apa Q' Shf,i:p e-

. rise.

Gjmtb atJe ka qetl,e mr::uili,1.\ e tli! ~, .k101ub er\'et 'Q.b J!iit'fli shuntc kcb~." ,er iDt:e:re~at ,et)':r,ej vetiak:e. l'';hlknilu'ijl~ (Je hed\iUm l!H)!ible knl'.rlj}' te n:drrnt e JUJ!3tti:s:(!;" #,lei pel"'~' ,q; m-a' :s:i ~fl"e'2:!i,l· emil' pet" nie' ,Sb(jfjJ~f'~ re _Q.dlbe~ dhe Ie, 8'liI'ere nl"~li'iu, ne ltuii'ne tone !l!tbuogr,wnke~ Jtie :p,~ ,t~fiE'!j'lIesi b.t j •• grabitnce Shqirperi's!1!j ed:be jiu d_'BJl'~ S'lribise ,e6e "Mal!i:1\; Zi,. 80t J:t:a:1ia :mot~ ~a jO'oc ;per~~j Adr~R'li&Jljjit.~B n~nh.mOO Rile gJiI~he .i!lm"et'ne Shqiperin Ie ,i'dgJe8, PI) heth the.en~, 'e cbe}nik~ ,.:~1(Ic chelur :sk'(I~bl. rt.~ (!~Wat Iilrtt mrUlll, ... goum Ie IIgai1rS'"fllm~ T'~rke .. Sr~"ipe. m~d ~oml,b,eun .. ndj~ne: ~,e t:ezir. '~e'pjii;~r'e~,Rr pcr nili~i!lbllil", d~lu!i'Jl' ne" kililoref.iillll'. hl· kO!lllhit bluj'fI:~' ItaUsn. BU!'r'8· -lftlit :fame :l:ie UaUsej, ndef'O~a~ I"'.gR (!hrd!(I ,chi, _ :ii b:ltes, PiI!i" eb~d0 dQ11ll dI~t!llrw~i Atti~te PIn OilJe I,e mh~ect~ iJ!pel" d':!:":fatce d.o ,g:&s:e"di d~. tude lllu",nt f,e t~~elft' jilne tiepatrel' .. S~':rmpel e 'l!iiety1t'e ilulrta,ve m~' -fame. u~, Ji!f}llMli dO'lle~n~~~:ii 30't. ,edhe 11m t:I!Srtn I!' n~,b~ta, qe. kiBh,iIm IEUlie' k:e;L1J! ~ pes: ! n~n,t \!~~e't, 11M! par,e"

!l:I1ql!8ia,. dasDmi.1,ka ~ene midi:, te dey kO'mbe.'Vet ,e Me k~het e kallnara, p·o :so! Miqe8i a s:i ,edbe da:ilw· Jrj~, po ahtionet :Clll Me shu:me n vepl:,a:t Q..gj'!lIU~i edhe nj,l;ll:l~l.ore., ••• Jf. 1.'~j Vleihl' mmlliuua.m 'edhe k.onth,it< ,(!~j i'~snrik.

'1Jl.'e dlilSbli.u" veU!1t .... M" ,! Fa,!IlIe:l e munt ~.e Oa vude PI pAndebur. A j eMi te pmx,atirluf Beser do,t }tie-m; "j,1l! .mbrlC:,en Slilqiip~~lI'e vai~e' 8 d&t jrentW~lf' ~te_ i J1i~tmoj m.e punet &';1;11 J ~p.ge:H Te bindemi ne kQ-' . • :ne nome:t.

~i dfte H.e lIIIe\'eri'l·elt tan!!::. V,.tllt l'e hDaj~e ,0 JIlB ndihm:Oijr:i,t~ po .d'l:!'~!oITa jone eshte ... httme. me lil11'i~r, ]jl1!'f'pm,;1lI, .3.":lft. ~ur. T\c::pUP9jm . hi.'dhin:. e_memn c p .. ar"..hmen. e 1r~cziD1.t

""hQ.ii~ "; ~ ~ e r.nlk

(lQt gjE!jm~ gj .'_dne U!

gojlde 'Qe dol b.arcesim. Ger...nje1. zu:~ujil~ i~~Mi q.ent'l!ln! qeo pe~. se vo ti .~elll!1l! te, .~hjine ~i lin~' parte. . 0 'keil1l'~ifinm~Ume" mlbedftin.. E,dimt: fiort mlR $'i l'f(l4he: pU1'l.er:a keto, .. ri.

SH.QD'.BltlA. U:n:gj8l\je,i.onjper miqNine) ~f.ui;JUl~ riIi Idbe per "lin,," 'lIJrjen::" pile ,II: t.1')egtlmt:ek mua.

"I:JrMU. :B bm ~e.F d~,e t:Q ntUbim oldl l:qm.je~ emi pt'1,ed8lln.clb. po ,--, _' :munth p~qu db6 v~bkll,

\ef e :;hklua.J,a. ,e "tI~:fjahl' u "id~~~' kunder ~C\mbi tone. D.P f!~iDj'eilii 'it:a,., fie. Ii edbe kete radlhe ~~'r,a8t 'uka mbe,!H'. di,f.tle p61ll'ndorur ge:QJeshtl'8. "ehtem basBki:mi d~t na Iib-Pe.r.e llUli'V'e:j ];Ie: ej. lam De n1ll1l'1ev'il,sbj,e' me abo .. 3:Uihe: fie te ndfJi!', dhe jamfjla,. lo.s u.r ,ed!te m.e sb urne' til. t,;h~re', 'te tere jan, te desnP'C1"l!lnt np ,SLj(j~net e do~. e pakAtdbetnn.l\T,e k~tu He klt't@, "e'n:' "e' Qn1lltieriUlif. nrg'a Mebind~a;

trrei nekryeMr,el. dlteRe gjendJ en _ '!!HleJIore~ .sipa:s: k.lI:nunit W :sbog:e~ ri ·et. ,cll'd'o, sboqe:ri ge {f'nflonet., ka edlu~, kaRuJiIi. 'Cb'do lI(j an 'lie ben,e:'f: anetar Upset ta Tespektonje' kanunin e ShQgeris:e. si~h tIl, Idh~nllll' bes~1'II ,br ubI! aneta". Zlirl"tRn't e pj.e ,Slo.qe:rie' lipse't tiE! ndem.ne,n ,ed'he teres.., pehonen. ~ jane te ",gjledhuf pllej ~nwnice.

Tetiere~ :am,unt te beaeml :wtal'e'~ r~~~~l!~~~@iJm~[lremi

_ uu ngjei !,lii thole Pje fjale ,e I.-

'd " .t. lop ha; i d)'mbedlilijete sbte,pi. ji ,KerenSky" byemlinls'ri l trembedl1jetp~eq isMn'"" ,Ch'd'o,' aid- e'Uiverne;s pf(l~re neR!.1I~ kurob9iD

h - F me' mi?J!Ii '. eii:i, fiod buk~nr' g;e po' nj'e fJ~lo'.

10 psep ann

~·flerI11D ne¥e ie-tu tie bashkual'e .• hga do':fj :prest nie:nJa j,ane e d1~tI'Ur, Sh,q~" perilll,? N,ra, 'I)e a:Rmi1eshmit" Ata tie

K. 'T. :JlDO"

bf@ndieshmi:f,. Rill, J!QesbW~Jne edh'lil na ~u'elili HelVe. E:ilI~h k()j ju~~~ te' Amtldk!Q's. ,fl'.eo ,sh~eti~,iin. Rlra ,jill e ,resin]. ''f."pni gj,IlIUesine 'ua:jl ,Shq.pt!tare'. dhe lle~i'l:Ull;. Hi~htni ,oshte' ,lilIiI10' jjR~

tet e~bk"tlll.. uASHTU nu.A UNE,'·. ,"inl ,dllllart;·' ne ~4rP1e}~., ,ed!ll~ BliilU1!,jiiQhi

'lill'ene~iW Shq~~tal\e,! Vin:l!-l'Ie

Sil' s8t11le:nde: k;u:ston 'll"ih~lldjia '0 ad e ,k(lRlbi.

Te dasbur" lIedllktot'e,. ee S3zeW;Vi0,' ,edlrc' 'tie pel'blH~Srn.e'b :S:~qi,e.,pn!'41U-, kOHi, D.ASmJRlNE. llAsmnnN;! ,edti£l'VELLAZERlNE" c ,,0' tehd j'u ~e ~,Iliiahklll'ar~ JQPulUi ,!!:e juudjil.'.R.. Lil'in.i mo,s fI1~aEe~.shjet.., N"kant. Kane~imet." ;sharj'JI"f. se< ~ sihektlllil1- fort Quik,ur ,s~h POclfiLUldill'le sUem~ Un •• '"' PIUSF.UEN". ,.. MU'lJ1it te' eheRl/i. vaekiJie:n. ,e Sl\qil'll'rj.~te ,ope te dlU!lb.'Ulr .. , BiInduni votM,s~ -pas, ~~oniit te q)'>'e'" ~e:-rbpit. mos bel'd gh~t'~we j'et-ePi kun .. df.:e.$ht~e: se rluk~emii :sot\T,a "h~ t:e me.n',mi .me ~ha5b e tlilemet. HeM, dh,e 1!IIlibetem

MAL PER MEMEV'HENE.

• - jkj, Pn:!j, qiperie

Cn,- Im-p"\'_c p j lfemes • il'U9 Ika l~,he :Konthenc

S e:De' F~aMUl" Sh'I!,dE)(Inj~n'l'!

Lsh, e qe\7eri SblJ~pehl~e \"e:rimio rimn~ Sh,q~petJ1l,"1!

X~e FbuD.u:rin me sh llt~b'e' ... ",enderbeu JllJe' ~la~~e"

-!aj d ual] C' t~~re '. d!i.qur 'G.l'e!1t!DliJ~a~rue

,Ie ~ j_el:' TllIr~omliine S"'qi,~~ .~ benih'·,liIll'N'.

U hoth ne Pogr:u1,1!!.C

N je q)-e" i buku:r mil nete X',etu isbin ea ell Hn~tane Tc n'ri;eret prisniIm B·abntte.

,I{'et'8 ~ruga",et ngado qe ,5hkGiJl~n ,Si egel'1S,;r1ilt~hik_m

, Pos.f aUdupet e Turqi e TJr;a:dh.etorei: e ,Shq,iperise',"

AUlhetaro atje ,sa ish"n Thoahnin I~eta dQ'· na pr~j9Jh~n

Z'fs.i Slratab,erdu«.,

T'e llIilt~'1":e' pl'id ~)i1i'l"OSi~!!,e~. T,eg)e'11jyeril)l'lej 'ful:qJi.se"

~1:os.n i. 1\f.Q.sn ~~ MOl" ~e ,rjo~"e. S~ \'l"i~mj: 'Il'ehteR .1l~ diilir'e

SheJO~e5it 11m beljne, oromna8hian." llI:j,o d\.j~O'!I t1' ~iU~ i :m, b~a ..

Shkakattn:,e 'ete rill [JlI'l'ilsMe

U mtd~ko,r~h:i Wl'ej P~u'\e.1\d1i:S"e."

Pastaj shk~jttne d~'"eq udl'U!,s; 'Qe' te vil~i.me' u'e' :Q1iJi~,es,

~Ie' Ie ikor' me '~e l!uf'H'uBll"' Dw-esit ju a'eru;~n1.

A~' i'!.dll kltJ;!!I!q~·teU

PaUa [ 1Q:1:l' r'rmj'l-e M:br~6 Dhe me Dj,~ brrek 1le 1!J1~'1letUl I h ~ dhe' {iort.c 'ill '0 Mbl",eUt.

15hUn 't.!!'bn~l qe' c mpl"Onm Bcsnilkete ~e e d:o~:nii~ lllbreti kur dnU'e \;'~ibjl!lite I ShfJIwpetaret ~ :S~lngt,(ij':nt!e"

lie cb'tto ;me' 'Q:e bnr.~snill

1\I,e dU3~' b'oktt,jl!e d:lii "fhel'im'lM Rrof~e mbrtiti \lriJiihe-nrlii 1

Rl"O[~e Tr.~si~eghritnl''' Sken~~·i

,

Edhe~lI)'pa~ "kereil'in~n

E Q;!:uz;lkat,~ !buebanh!J . Rr>o;ft~", R,rofte '8hqi:peil'wa Rl'>Qf~e l\Un~e:~el'e'~ha S'~fi~.

. . ,

;..: j.. "1ft IiIIil"Ul' ,t' :ilirI:;I"118f' '\'e'Dlin Rbt" ~I~.

;:(111" ~C' ueu~ k~1,n e .gj'I~1I:e .Fl!1lllmlb . ,. QWhIDQIW ~ju,te~' I'ItrU8Jt I,I! mhw - ~ P.~Ql' 'II Qire ~~k:H~ ..... fitl~UrlO,~'I' ••• rcfie f\ot:iru Pillii:rW,. Ii.mb<B, INO d!l~t~, ~u., m'll rclltdlh'e 'SIWUs:~neb;'j: H It! d,il,(l ' •• '. _ :llj] u~ ~;al'llra,WI!il' :S~lbbl1l ~1!),. ~ bli!.

-,', Flllim~m,l'T,e W hllkur sbembeil~j., F,I!(UU"e' Pir~ V l'IlIlhtl, e P,i!'l'lI:'illil:ohen rjililillu8.1i" i~l}s b'1l~.,}

·~tu3~, INU~~n '\1I]fHbmja, 1,~a,[lJ' tc _ re' deTllall' ,'Elg \TUJ:J'i .~" ~urI"8(e kOU1- . ryg"graEil! pili ::I'.8lkIlUi '!."eodit (kellJ!.

~1.') Q~l0:S'~IIlI •• ,,, N je' dr'~'t ·~g'ien.l~~- Ii' Ie borillliOit~t (1o,m IIlg:nsheUou :(~:t~:. Ii' ~!y'I'C,,,. '\ ~,ku~ ~ eu 'lli.[t:a.r,"n.,'~'I11~ oj:a fI~<l!~~ l~ilFiini~ me JR;iict"n J. hi~~i'jn.~ -je \'i\it!:' te'\~I!Itl!q1e m i~ W!tlr' ,e' m~ Iljl! . !,~~i~u ~~, ,ph)l!e ,t! fre:fejn~ 1lij klll~" ~ lht Uiofljl~ID~ ~i S~II·'Jrj'.,lUtHlli'~}

In·yj:e. ja:shle dnke '!.l.lI~hu· fl~:~C1r on 1I~~ thc!,'h:i)

I 1iI~ ndl'Mbim .Imllll" :am.'C

'fhl'J.~ult . 00. se lit &i gM1J!!.l "mtllJiIJ1t,e 1I'li k>t~I!1IIII. p~-fibtUlll' •• ,

Qe:8dro~iI m ak 'j ~ md lUO' db~ Ilirlic", I f~SIJ1l11't'· l~,~~~ Ie ;])l"d in ~o~l.l)

Elj kil m ~~er ~e: 1:i ah~'

l1i_ku .. 'r' mll'l' nJiF I)mll/mlilil~

~"'I" uhl It'e ugmi';a '&fHl~ "

V'ct Yellin' ku!!' ,jam i Ilui;lI~mr

P,ll nj,!!,~j".,., t~hp. :l4h~(l'~lh'l ~ ~~'~~'Ir~

1:: I;1!Il dllcj.... U'U! l~ ljralio '~m

'Gjc'r .' ,gji1lt,~ ,~, s:ikul' ugJOlSell!l

Xg • ·~,'mwe pi t Ie ~e*~'

)1,> 1I!1lkeh~' j~tre . :~Ilkr,n ,t'

OM 4e<~Je' ~~{I'n "I! Zg.jiU<i~

KUfll' llI',~dr '! ....

8~ kur z,·: .... J,OOU~U! n~iIi uje. ~Dej[~m ~ nmrre]

V'nlEKlIJ

~i i 1I!lh\!lShnrr 1:'0 kiRU~) _- Jj,i.8edtIIU·'

'III

.

.'

-

(DRAME Mll ItATE "AJME;) ~:@j :DF1iil ~BJUi'AlUT.

-

S 'kerm~ 911 G~\e:t.li~:ht se ~·d.bne' It!11'I',,,,,,,

""'lU~rtU ..,-\ .

(s.i il bl'lll'l'I;g'iJ<!o'ilU',)1 __ , Nil i, n.~ [:time'

S-d,i ( 'UlIU'f 'Ii!l!',ate' ;g:jol'i'j!

1:!t:A

bl]l~ ~Jj_ ~'flnal!: li ~'sb~lj~rtilkle) - Ii\; ~e ~ Iml!l\8J ~~, e'Uill~IN!Jlb1J I

V·R·9Kl;,J\:

,t me b~lite,s~ te ~6te ~I ...... Il!h Pili ¥i!~ell!l Jiemi,. .NJIl"!! fS~~\l' 'rijill'l!~ rg.jer'lI1 !jj_l]ft~

Til' Ijia~,~'eud,,, •

FiJILL,UA.

(duk ndl'!JIlilf u:i,ouje '0' 1icf'it pre,Ji

Vi,~ ',l!.11i<1J. [f~f: ~jnih:i<' Atdh'" ~e,>

~ Po Zllin~i;]j"

V:REKU.,\

!-Ii i ~1l81U!'i'igjy,~r)

.~ ~ nj; ill hl'l~UJr'; db,e, 1n~ sbkr"-,,nj.l It: m'eS'1I11J i P'.I!) Hi '. R

~~'!lI eb "t@ bi q'£l ,f$e~i1! t'lrikb 'f,1iI. sl!te,k,Qlj ujic'h re 1n~f'e Ku.l' m:l.'~on g;r'i'<'l~!l,'lt

(lliI'hlil 'fb·!k;t',~~j'~hlll.· ~'e tI1'ilM~' --.. Imbitt'!,

}i~n!Hl'~ik .. 'Jiltim, l<I'~ ehe~n kUf\('

l' kll!m 1f!'l')lIull"t" ~i!ilnl l'Ij@ bml'iI'~

P'n Pic" ~ .~. ,t.,~,.,~

VA,SHOJJ1

«l,dlr" ~jekl13r liI'h~ r.y ~ben, nle U~ 1 - Oh; ch 'd~1191

'I{ )~,f-G,ta;' ~-\

(m 11~11'''{In,i u~ ,j '1!It 1mI')

- ITj.ulIm 11\I1,jl' '~~i:t. '!II' ,> "rIo ffiy R'nIB .'.(' Vl!flt;n

(, lhe (luke k ~·,el' Pl'i'"j FiU!!):;) ,~ P1'@I.~ r'~n{hnte~h

Doh ' t· tiUlm .e ~e lIi'Iii)odoDC>OI. Pak rn cihlllir ~. ,. P'!?r.N~djj:lli

s,'~~ n lhbi. db". fill ~jtl",zilil 'hlmtt' • W ! I, • di

FlLti·-A

'fi '!IIillrr>(ilhn r i. 1b'~sll,at')'

Oh" k,oh~

V k~t ,li'iS:l1u.r •• " po s~~e uj0h,n, '[~ Iii':bkas 'e bijt... I itihtw

e ttI,l'lndj er., .. ":me Udhm:_... . ·hlin:eo Sf' duan; -'njohm

P do :;ji- {tohio

(tty e ~ Kc;a I/1Ij ,J,arne ~ie ~tR1.":I,e'lfjail! KMh g:U~Oft Ie moi it e

KTi-l'ht dhe P'l.n·'iUIdi n if d

p.11I ahl q~ kau!@ rn.'bj:eUe

Klilh), fare, thll'lcrl~dl~.

Nuk do bibC'P '. ' ,.

~ dh mll' uje foril'~ tc "mbl,~ d,:.' e

rrC'{1i~t de hiua ,e"I)I'I"~~III" t \'3.nu"'

- D(!I te Jl~(lN

K~j'l~ $hkalle me d}' ~~e,

PlliJiJUA

n : hUpii1lu' dhl! i mejtlurr} ~ IIJh .". ~ dhont Z~lti!

\RE~{ljA

~ gjiO.i me :&eUje I "e para) ~ SililUlUC

D~f~~.e' Utl! Ill1JiIl,i~,e' U~ ~Iumi~ I'l c'l.D,i u - . ,1{'l)lI.jl~.,." "l1fltqi

('~l'd' , :"d9lk ..... piJr(,si... . 'q"j

K.1Ji'I~. ~ . ~fI,i:r;'i J] 'Bill'll"!' dWl%'

k~'crk EJrish l . e !.~ ...

tit'r"C IIl3 eu Phil me l'~t-Ie It'ill' qiellh Uj,i' ~,jlese' Uy~~ bS]luJr. - lipll.l' ndjrcs Gjnit.lll?,e IiIlht'tc: Memodbe'.~1i: ""be-.J )! ir,p' s:j j':t ,I~Eaq4ltjl • lftUin !~ s'lwkr,~\t ;Sl1qi:,!}f'iju K jill< l~~h~~ heujW:c'rij~ Zotik","~e mos d'~rone

o P,el'lii'nd,~"". ~iI he Il'll JI,oft{l :Se' flN' j0tc dnl'ce' ~ldl\~,jc llef.~ . '0' " mOil: vi!lno:j~Il.".

CteJu ii(lri .~ 'V'r.e~OIJ)~ n1bekOl~et\

~ _.: ='l:' p!o~ .w!?:Shif~

- _""i dhe lillmbiT'e!

Fn~m-~u~ ~hpir~ f]i!!;I\eru,fl,Ii'} ~:pdar,i"l~ Ifill qe 31:1 Uil ~'l='Hl r.bpit l ~e k:ane' Z(I~ 'Wri!uT

\r'H l~K'IJJ\"

(m.c n~~e sl~je INJiiel"~lJ1irn II ~ ill) shpj~'!i~[ne

~::l'n. nje 'i!~~])lr~ (lj1Jl idh£'~~llH~ h.klll'jtl gj idl'" j~~ 'c ~~j <IT

'F'IlL.L[i A (i dlllt~l!mf')

VREKlJA

4y.iiic: ~1i'rrp~ZU,fU~' ~llj~ ~~j,~ \7iect~,jtjr~ t~l ~jal'o;

- 1 jo! se Shqiperiia .101 ~i munte f<CI 'Ilht:tr"

hkolhL .. ,. ~ I.{a d,l'li!m 'be \"u9ir" ''1' ~ In b ea,heuji •.. , un "i'll]. i !i,1fl,b~'~,c, J~h' I ftmdiit kurrnc Iil'ietii .. ,.

Fn~LIJ .. i\

{m.e9~~ Jl)!RHl1'n,o:im :sJil pirJ[ L, .. )I ~ Gj,~dl'~ Tn!Ito;:hj •• ,

"i."ltEXXA ('ooltdl.lJl!i~ Be:3hpd e:;im~)' ZgliTIlil,e- bultul'

Plil,rIJl.liDIj J! k!l!ll' :6 ~isht ',e, dU~I:l!1' m.ig d~gJ@'nijl; ,', .. :~i hI! t1~~,e. l~ eodj a 'q~ KN$~M~lI1:ill !'i@I~e 1l.C!!' til: ~lj~~in~' ru,:!):Sl'I ib ~S1l'

Qfl ... ·bll.ii6nL., Njf ~ p~ p:j:ilse li und f p,~ !iii Zot,., .nee SI:JJ~'liip flf(ll'I~t K~i !!:jtak"e .ntiei' •• , 'T'e ~,alf~':t P,1 .;;hi~~ tli,!:!'!'!,· dpirj'0fi!~:rrjOOlie"

p ~ macl;u~: ~iXjfd~t'li)

't'rJ ~u s D:~-~ f;1'I,~1';: n~ j,~~~

- • - L - ~'" ,. ,~," '~'b.

'~<'Iu ~ur ~il: n,J'e (';~~I~,nll'l]e

Y.. . i 11~IU~~lla ~,~ ~ "~J'dJ,i1.)

Fz.:. - h:lnihesill',e mj~~eT'

d, keforln:UI{ll' :?'~'Dl~~al'~ JI.m. dtp~!:Se lllbjillUe W1,d 'C'N ~Uo !iaJ~ ,,·u ,rohlJl~

'G'nhi d.i - I; kQ, Po \1i~O':::;:,.'J~m N'il!lr,e~im i ~ t. ~'ID!:I.'rofl f;l

n ;'hi te Da ~'lie' g~f)e

N~ ):r!O<~i!j;;'l dh'~ II!QdHnr

m:sije< \'e'~E'p'f'r mos nrgntmt

][Il' QE' ,j~~e."" NIil iliil! jiHn~

G(ja.U llj~, !I);pre~ gj,~~he k~ml~ ,SIl knlillr)'I)'il do ta, mill e~O,~im!f

Sle ~n 1C~rnlb I1~ ~Oi~,e \S,~flilJjQ!,C

lliC:Jj,i~:hJ~i "lw~hlllt,u(it~~ ;,,!IiJ:rull1!

Dy ul~l.eujtle' •• , ml!lD\~ ~ P;,~h m. ~ [111'1' e -N~el~~iilof .rtJI,A,~1l

)Ie ~1iI ~!be~fllE!ll:'i pa. p~~,~

JI\fi1 dj@gj~nli". ;ptl m,~jW~~]!\l

K4jo' fure I!ildit,~ iim~ ~

Fa IIl1!il,j~{!~U, .s~ tha mil. a ~~Q~!}:j~t' i ''l'mf1~ P~1l;n

rw~~ P{~ 'lI'Je~C; Jile 'ii'oll~I:'l'Je:f' '!'

'f,c ~j:1}~0$(lm~ .[pl;lll' ~,I~pezerr

f ~)' kilil w~dirr'''S~I1J:lIIr nul~,&!~ j.d e ~ijlii) 1IJIl, ,j'a.u~ l~;liil.k de~j (JJ.UWi: I)IJa!i!?::

Dh:I~I~ pa .m3.l'\!l' mal~ D mnn~ Ht 1iUp~b!D!JJmli!'

nb ng'a ~;HI'~ .l!!'l. sbp.ot ,ji!ne .. KRqe' keq 'R,a, "10 ~~j(lt'(il"

~ 'gj,eQ .~j'e ~Q~!lb ~~ j~t 'j s~.lklr·d'l:

IC~~;eKr!ili'ibd dh~~eli1er:rdSji~ So t1J!1]IJ kn~iI:'e StU:l!;I~~Ii'~,J':il. . (j,~~~h~~!il t ~beqw~~j ••. , d~t.a,

Sl:ikiliii>li i: ~~Ia 'S' J,~ I~~ II B 1it~ u,grita

r~'I/:;uJlh@l!ll:i " Ky 2~ 'i ~h '~~II1I![rIJ~!l'!je

:ffi:{,~~diru1iinl ~ , bfi]] d!!il JlI!l~~J:e'

Nl'~'tt Oi'!;'I(l~ I'a! ~ UCjln~~t

lP,e~ WI(lj,~ Sf, ... 1";1'1 ~h: 'I'~m~ I!)h~~~i!i ... :K 1!IrtIQ mtHlU'l' ~rue ,f.'1" 'k('!:l!'~b'~ ]i~:;rul,. J:r'~I~ m"iI'l :~ji~~hw Wlfll'~ '3~ zd~iglll:

'~:~~'b rofll?'~ ahQml~e:nh;ne nlj~ (~lIIU~ t1h C ~j,(II~iI (~r1cq~~.~ mi~.~

f\il' ii ~~I k~t ~d '~CmS~fl.l'

K~r!t" lW,JQh rY::~JII, •...

:wru:';UA

~··~S)!;,7.'I!I:lii~ ngll sl!t:~~,J{\lj~te'ti: 'e Vr.el!t'i!I£l(i!

~I])Q' rune ;Bh!ph'~ ~~iiIIP"~

~ nnk~r- [blil~1!1!

Zot ~ V:.cokil.'l," ~eflll lUlb'l mr~1lIil ,1I!~~flIDr 'Ii."~~@D)! ;j~Wle ~1e'B!hr' ~r'lil g~!~l~~liI'1 1 :li!hllfl:r~j~.e tl~V,a:, !'l1!l~~t\1l; )t~~'Qf.lr:u'

MJ~ \'l!I!ne ~'~Sbll~r~ KU~i@!I:'le Ji).asiu'Il'ij ~ , ,. 1l1~ grjl~3 ilI.!i'( ur Eml~ru~fltll!' q~ s~oji~ur f\ii!W!,g~ll1IC't; ~gja.~m,~rffise'

f31~H~~tO ~ uill!~$~'ffi' ~1:i,tlS 'Grf'~1) ~,iln~ hru,j:c hi!'RI~lIlIIbl!l![\'W(n'

ZI~mleJ~'r~l'fl.kp. u Jiu!lill'

AjiD ~il,'1@ l~ ofli:le~jiyICF

Q~ me '~sh(,e nljje~l'.w~ T byere )~~jjf~!.n(¥~' e \'~li[!'.j~rnl1ll'.

1 Ll('t~f;"n~~p~~ 'dIlQiDlt'

'GjifJ~le '~1IDfJI're,~'i't ~!!t:~'QJill(lltiiMc ~(lirke 'ri'~pe d01'>~1i~ .Qc' .~lfc\!J~.e~) NI!1l ky iii~lfilr1:, qc~iii:lD' 10$\1.

'i'B1EJt~.\\ '(~I:Hl,II{IIiJ;WlC: 's~~ C' puUl i!1::Q: ba~I,(l ~ ..... DJtm[" i ,d~l'tlWr!~

..

J~IC~l

~ ~i!!~ ;pji.: iliLQJP~t~e: Wt:~i!l~~oit' ~t.!~IDail I~r,~'j V,9:'l1h~~)1

-l.lem~:

~lT:n~hoj'!l ~ ~mk~'liI m~ Q~~"'~Sflt'i~m 'l:':l! ~~~ihe'fu!ow,O' ,csh:~m~ ~ jirl:e I1::t11l10$1'ot p:r~. m~ e,r>~j It.ores: g;,m'lfl il:rn~linlll1"U,(l1i" .Im" ~,1'~r"'@ flf,I,r'~ HI~ j:~N.l ~'e' sfljh,dlfl:i~, ~nQ,.1· tiUJlIIt~ ,ra,.e il!.cs'Rll'ni:l'IlI~n:m1I~ ~'flh,:' liI]j~.

~imlUOl'~' te m'~ff.jt~miQ"

F[f~m4U~\.

(!'i i k.~lq;lif ,!r!:~1 II ()~,O!Ild~Ptj ~ntle ~j:8ik,e ~',a"hdf!lll JilllC n,jlf :ll~ 'l''I!l .~ E dl~ira.

~bflir'~ ~~jMe)

.K!cti~ b:~t!Cqe'kur' j~s1:m,

U.j,fII~ '1. ""~ K~::l! dilit t,C' k,£!/lfl'il r~'i,tm· - sr.pWIr'i ~~ fJ:8i:b1ii:C d~·~)u JiI'gil.'.j.hllr Ptl,Sc'-~lO~!D~'*1 3ju~~1,j, U,' j~fli!n IQU sr~d,Qj~tllf~ d'G~ lJI(l ""Iri!!~~t~len 'Q'~ ,ku~ d~, dfJ nd, 'Ii;!f,~i~

T,'e lI'OIJ~~~t!'t ~~h·JiIll,"~b.~r'.e ';Pm,'\djill]c,e dhe r~I~31~1~¥'a. )t~~1.\~'ilim~~~ qe' "l"@I~"OI~',fI N:1!tkmH dlil"';0~ jim~9i,"al'

~ ruu~ ~'b~ID~~'e. d~'~ ~,c ",·t'laTh':' :S~ iq!B UI,,~e' 11'1 [[~e 1}€1i~ 9lfl~ri i c:lwl1 s'h~~ )f'(:JfI}e£~~Uij;~

A Jlillb~jjI!I!lWeU ell '~~'III'I!~ ~ii b~~1f! Dtlt ,!iln.~ •• ,.

VBBmtl.\

($ ,l)teb.~~i -shCl'UilU') - ~,e' "".iill)lI1I t \';I~'~

iE!I'~D '18l1!l~,aj 'qe de,1 UJie ~lnliIM 1'n1j]lmi.,., R,rm~ji1!, ;~sj~I[1€l !b~Ui S·~.l.e'fJe' £JlI.~ilAP ~jje "',., .... 11,')Jta. E:;rn 't,~ :S~tl!n~~ru., P,fI:~ &~ rf;~k;~ Stbhl'l!1~~ 'ki.ll' m,e, k,"I' fIilln~::,;lh~ .. \t,~ lIie{'!".tjl ~'e' TilfUH' ~'8~lIil

~fI'mM ID'i:alJ§:e)E~~lfl~~wse' 'DlIl<!h~i~r:iJrI.",:dihm~ :!lll:pr~s,i!' ~ijf111~ i ojj(1, !i'ly. t~ ai~ hefle l\I~ ~)rn.~;!~ji Ufl ~j ~~lIi ~ii~ lI'r,Qlre'

,,~~hl(l' d~'k~' ;~li":(l1i1l! Fin~\Se'm'\l ',;~ie'Uij~ fI!lll,~llrb4iUt!!l) '~echuJi:nY~?

~ .~:tf~jl d~~~~' .•• ·

@1JF"If.,;l'Li''''\

~dl'l!ke l{f!li·fj 1.1'~'to:he ~Ir;,~~! Il S:~"~~1i- "lI.!<" h;;;~ ~ ~n,~ b1fll'2ft h~ ,,,~,~'h~~' 'IU!\i"'~R'''llj{i'; -Kull-,(! 'i\i f,qJ,Q,j~

A£ ~,.:'i! tbldBl~" .'lISi ~{I lltsl>j:e Nji~ ~e t~nc~I¥(,'l!lu,1:J!I' ~~~r~

r~, 'mb,Ji.l~1 d!il$~j(!' lfl,ij~r~" l]l~~ :g'JI!1J'h ~ :~'iiliI- ¢ i)filr<;: hcli'\~ iil>liItlO

'Qe ~~egj~~,.

1irJ;.mJU'LA

'~~~ldi:)e mfll~~!lltJ~' ~lllJlruililrilm-e!'t 'e ~~ll\ ~ ~. ~.1i' If:i1t:Q "S'hI~C

~ . '. ,.

lOO:l,,:Cr bf:il3, •.. ' {U'DlUiIJjIl

n.~.k U~p~~ til, udfj

~ eti.I~. '., .ut,ktie ~gji!1lptE! -jIb ~te' desrul'io ~Im,t~,

I! "e' ~hs •• " W k-c' pf(ll't~t~~ eT'8.l~e' J ill'Vc'lu;w'

P r !tete, qemm. tlO gjllll'l

Po ; 'kup.il!:~{l1, [)~' I'!W' je~11 dJ)re mJb.!.ll'Ojllh n,IlJEI :Pi€lshi~mi,t,e' ~ ~ ,o!l:'i!5i!~e~ roo ... , h IS,1l. "~:rii(i

]t db j'a l.Ai s:i fJl qll jane'

'Q .~ dbarn!1l dor 'Iintl!u!

,- e~)ehe'~(l' ~m<l!pe\l'\.Id!c'

~re ~I;C \'C/rlde' ~. ·l:noboBot ku:til!}

li'ltlLtA

~ kl1llfml ,e F(l~g:j:l'lij~,<thtN'JiI. 1'li6ldc ;CU1·

M slim I';~shdilnm ~ GIl ",b~~81

Xje twjeii, Dlj&'l Prifi ~!!i 'mI.JU~

Ch ~m~~liit ~e d~.ie, ... Po sbllel~bn~ L1ID~1il: 1at'k ~~l'8'a ,uierr.imi .

e Itrr~g,ni, .. : ,ke'~o lSotQ .Jan "neue J'~~j:e u~ ,'I'IlI'

l'c cUke~~t1e~sJ Ie tot:!: .Fesc.. • K'lIlm:U;~ dil',O; aft~ E ltilis-e ~.e n'8 dlfU8

I -II" iSbl!Hl~ ~1b.1II!r.l ••• ,,!i~t vltm Ky !leUbu U~ ntc~d:~:c UW:EI

eti ~wjlib~j S'l)J~ kUl'fI!nU" Gj.~b:~ gjalto, liocnnbii ~llie:i'Je

bki!;!b·'et'~iIiI:~.s me d)' b~re: ~Ju k~d!:)),jl ,9 PMIIl! •• Ii.,j~, J~mw IJ<aik sl t~, 1"3 b e~e

Pt'tl'j ,d~il~ qc' ['fi~r •. O;IIl!i.'i ~brs ~~~~:r..e~.ij ~I 1'1:11 kl'iil!ie

lugil3lle;~ ~hp,rle&3'1 SI:'ruiude~ j.otle y., !Ie !iUIl .sdl[j,e.. .llcde

Gj~iI:'b ~aJ:~' lmf~!nejt,o;j,e

A~.i ,a!l!l:b~;', ~~'gj'ef'd .

TilliS! fiu~,t f~ ,'f! ~Q here Pfll5ut U~OnD ",oj, ~ AikIJlri

"Doje' >Z\i'mlll'f Shqi,le-tsri

T .~'Sa;j jj;~.O'I'i!je pi!3i:~

Oit s' 'ik(l,jj~ gj.ekojl U Irj!'l~~

Cll'dQ qe krejm. ',e ,~l'I'dlllIl ~D' ehpikilL~JI E la'llnO:~'ln!: vd, ~e mimm.

Fiet, 'w 'k,cq •.•

VJlEKiUA.

I(nt!] :8bpii.r~ Idjegul")' - T'j" PiI~~!;!1 Idj31e

K- Hie ,cleslwpe'1i'irm ne: f:i~lc l(e' Iil,~ '~Gdje' q~ . 'lC hrapiu O~(!ndl~teqe j:apm Ktl~ie'Hslt leR'onl\J!::~e

lI~HI m~~to n$hitu~ll:pi.s.e' Pa Rl!eshiir J:!i)pa rgjektll~r! Pnnlil. ~b1b ~ dC't'1U~l'

Sa, In:~' lark: qe blJ,1I1rlko:jm,Q Dnhlil'~ h: pef,gl~,j[m(!;

;SJiI,ok,u. 'sh~lk-uu 1!I~,t· .....se'j,i)1IIr~ .Rt'b In' Irn:ii,q'e t1)l;:,u. kClni &,j'iJ P'~IC~~pj'~J' .~~ @i!1Iirr do~ ,~~ tu I~j:~ PElF tillltol'l 'T:'~n!l. luifr itl'pa ehmimmu' ,JNil'_ '~jlj;~\e,i ~Ie' bfll"mJ:iI"

l:Ilb~ kt I~ shklilct Evropc: 'GjiZ!1 II! kt~h un d .. p ]lWI' 'IWP 0 ~ Pill!' Illc li.llwt~~~' ~R'jll~m5

Ii!), na ~uri ~~8 !!OR hIDl~.

~'o 'S1(td.e~la~e S'1.ili 10, ~bk~~I:II.I:nt JP'I.li.;. ,:8,r" pare ; ?ml'f~~wm Shpf'~~t l~,na - dihl.l' ~'!iI mr.i'ilr(~ DOkmbe t!~llli peT' leu.

1'~Cjlliil l'hacp ..•• kl1:piiltoni.

At,~ gje qe e- Ode'NIlII~

~l dww'lne shp,iJi'll.... i'c[fpdij';1 :S·k~ki.ll!pe. hllrin,jl ~ tija'l

J)b!ll ~e Jlhli pII' tarl1lJI Ult~illim Ftne. K'lfllUlilltSl hwmi:u:ar,m

~[iiln~ S:hqi~'rin·~ ugM't~:

Tj8tif'~ Q~I... ..

F.ILl~li~~

fml.: ch~ . ~ ~ n. ' ~ 0 6,i", rral~

,:Not qe j~'" .. P Kmnhi \·a~.5e:r. i"i ·i. iq'e'lrcs;r· ,1Ii~ '. e p;ibsue

Ne k~~tl ,m~if,JiJm sa JaDe

Qi'ru ;::;h~:b CjUiil memeihes~ 'I

,fBBKt'A

(,dyke' tliIl'!bl:lJll" g;yte' CllIli~ ,g!l!t1d:rUr!!1il ~e bll,. .:hi:~:r t,"llpilrtim" ,dl1'ml!Ll uj" ~e ~t!_

dtl~.fI1" e ffl k~'iof;tld ~ho ft!f~lh,'i11 .;e' pA b Stl

N 'j's,torW ••• A.'t-a ge g,':ndajrne HJl!mlIbm:e' n~l3!, leJlli .... ICil;ljm~ {YjiIHl ~ Sllqip r1sIl ..• oo Do:ia OL1. hJ rim,t loe' ~~I~iIl,"lrd8

S1 ,g:ijcllpit~i •.• ·.P'o kij:o oot'c 81:1m t,e tiu· lcije~ m~ thotti ZliiInl!liH" .. " s: i"I"iEso,ji., .... '

I( dbe ~d kr)'d I' dyke 'mt'jtuar.".)

JiIliLLUA

I i,~mliJ~iplllllii' kild3i~'e)1 ..... hr:e'Iil~j~

llos lit!; tt1l,lliJ'ero,£:te •• ,.

"irJtEK1JA

!.D!'I;:)~ Di8i~it'li!f ktyd blil~h ~:yte. NCJ:I Nt" kJl!lfoma tJ(lmhimfl!~"ji :pdlruim.. ~C:iP 'Ii' dihollli ~(ii l~i!\nihlife drita" dbl0 ii -kthch'ilt.

1li~,es i ~'hot~ jl ..... Ngrij:~

Rice drit-en '.I:.:I.~ F-o~~e

l'ERPAIUMlliS

Sl~ 's.;i 1li'1e1IiJ ~~ct (ili~e " ••

(Dho ,'mlJl Ilj~ d]l,f· ~l1iht'it w ,!)Sluti'

,a:8~oj d~~kl: kthj,~rc Rtlil,d lD.~e d!!'gjo\'o qe e tbone

Jflrro ;~ jl~the per ~JlUlooe S1'II,ii,;~ilI.Ul '.. • '

:!1lLLUA (kry~ uJUI')

-Munl

(\"'e'ttl \~ ilCl'ja. fureit:€Ill. ri1e fcm.erim I,t' \'Je' eof" JiJ. mc;;s ,e]'!l!!1m.e ..

mc.J;\

(:s~ kU't dfil b~r'e mi'0ntUr) ~ ~;Vb:onj

M!Jmll"' •••

VASHOJA

I( du:ke '[lmdu:r klr:j'~te) ~ )fire< UI .' btprc:>iil,1lllli .....

~·REK A. ~si i hi h!!f'\ml'} - Pst! m~jton:j~ 1;, ... 1. .••

A :undor)

VS;E tJA

,(si ~1I1e' bUI'IV :Shqipetlll1')' - "f';ji S k~ud8il'~

TU1'\,j:t!~ ,me 'Shqipet!ltN'

'''b 1,IJau l·a'klOrmn I'll.

'~ASHO,U (si e rut

1'R.EKt".l.

'{nu.'! dlHtr n,n p~j \J~h .. i ,,']',~j~nr) -Sehl5.a

'1~<tle'J' • '·i~Jt.el' pj~ ~

1,AS'l[OJ1\.

(i lmridi.5h U~ote) - E PQ' :n~ lU1l1i! ..:c 'Jlemi t

I'

vnDK:ij'A ld~'K~' pcf1pj~kur :s,ytli!) KUl'Ie •• :

V33U()J~\

(.si JP'mJ! :slq';,j !:SI!!I!~e") ~. ~l' "iIlIj:~~· se k,ewi

Nl~' p1il(lfit nj:~ Klisllt l~O~lme':i lril:t~ Hllhilm m. o~e lIo.jnu:.

l"RE.KUA

:m -oai~, i Ojit:btlVi) _ ~-:::nc m.iJN •• '. ~m~~~ ~h~~1!:

:" !:::o:= l~j ,J.o.. se' ,jQ~Il!la,

~je~zij;a jeo!ll~ fliJl'lO"

l't!:lbl d.bc •. ". s~ P]1I!! nj'arl!1l bj~] lth:'~'~TlU" ril(Ji:'~ gn~rc '~!":';hC'l'11tl • "'.

'lil"!4i g9.~]"It{l' 'IiD'W;l) \~ ~'~hQ$i} .-)

1:.; bn~" :;l'ur¢

_A, tu jl!Jue ~c krr~1'Il'

~ '" i :,!,{,{I (;lM~I(!;~ •• 0' ,,~n~1m"~1!!8,{' t, lli.!'jll!lJr.llIt, kl!1l'm;~~ iil:t "",e,gTh'i, \·,~·i 1';>1 ~jilri1~bsh .. ,.

Ibe ,1I10 nj'h1 I!!::HZ, ~e, h~bitu1:' l~r~i,l'~fl~~} - Sceh ~b~.he

ll!eWQj~s '1. P.iIl~(l 'Pn~

~t ut" Plc~e'I'ID

I~yb ,tundu r' kr1"~~ m~ iI~bper~me \

- JlI und~:rn~

1'~ p~ ~!"GIr8, •••

db .i;. kllll" I1!Njd !li:i~p,ji~g~mlet i<:~I~:i

Q.'fI'i~i) ni~c"

il\l[e l!'~.FIht'fi'D~~ 110 ~b£i~1 iJ~J V'!f;ek~I~') ~ :ril[~ [j~ji@ttdnl ~n" .•

VDEKUA (m.~ ,tot ~I:l,g~use)

~ A:1~~NI('imkliE!' ' •. "' .

(dhleo ,"",~~l~dQn"e'aw~je~:ip),~,t'e: P'~~ , •• ) ~lj~~h oil 'kus1~ tDi :tWte~jl' e~~i!;

Th\l8l, 'Il'©'fli~, 1:I>~,{I:ri J kl' Z~m.C!If'

J~I~ F~~j~:g:jlj' Jl:llJ~~:lJ~Wl"j .J;al'l'i'ngii:z,er. ~M13m~Ui~~~

.1f lUte- 1\1:"1 "/~ l·,o!'~~! U'ugate'~

Shi.lmj'DIl ~ (ll:i~e'll~ B~llIDI~£I)f'~.,

'Gjith·~ k~HJ~ b ,CJiu~1'I ,~ Uj~~

IQJ'J3 ~I~we<r~jt~ r,e~1llijl3i 'I

'0 •• DllIC' nil k~~ :hI'.jl,[h~Qg:ru;a. KeEll~ l'fo~n b (l'Q rnl1'l. ~I h'f~'dtJ]1!II

·V.'ll~ '!i"el ~Nt '00. ~:gt!li J{ lr1&!Ilt P:g:tl ]i3:~'S;0 ,Jet:a s,'h .fUlm '; dQ' \T,de,,-;e! Vaill~wk~jol 1111enilJij,i!' tl!mm]~~

:Sgt.:: biih ,gjlllhl~~ .K'i[j~~,~ Ku~ilI~U~ $J'jl'.b~,u'i<lKrt~:t ~~l" :)lIl~lhIJ:D~i),

,,-t1 C'

~.raUi! i'kJ]~ pr,~ne J;Ili~~nc

Ul1:E1 1'!I.e: vj~ Ilhi:l~Q: lt~' ~Iv@j,~~a, .KJ!ni1Jnttii 180~ ~h~k!i!~~ ,'QiIll'~It.,~ W .K'~Jli~t~j$it. !" ..

..

FlU,j('"A

((I\v~,@~~etkr.abOI:" ·~J.l~l~it 'e \i'~ilkI06~~~

- T~-'~hn]J:dit)ul" '

JM~i ~$~,"," fl.\{' ~'ki~mui dhl11i'. l~~~e teq ,1i:~11F~~lt. ·,e t~3f.e M'~n~lj~. 2!lem"'~W!I~ l)~,nll;i

Pa dlii:;;j~l~'~n'!<i a;j e

Gjl~~,h '13i:i!!lll qc' tb"~ie. ". ~:ijQ P,er i.bi0r:b&~ tl/,) II ~r, h!'m~fle Z'C:liJ1Ie~ l:l\a q~n'c HdlJlf' S'jUjil1i)jQ1j;Cjl., •

((EiJ:!l!"(li~ pClrl"t! ~~III):I1U!'" dJh~ ~~k,!,tle Ii~,~~ ~iifil :S:~l!I:illilC tiC 'bJe-,r;e nO' d~~!Ii~'t.,~. •

'rC:1C"",lJ1701'M' ,' ~·E·.· ·····'-T>········· p t ·.t A, ''T'Vlr

1. D)t:llIAcr.J{ .... < .i . .t1. luL.

'5:~: ~I:"mlln~'j~ ~" lp'am':~rn:i:Wtil:;J! ~~

e.:::: '-~ i:om betar 'Ii n~~ If! ki'I~[u~i,JVt' m~!i1~~~8irret kut' ~'illill lite ~m~T~'~' K.or-

'0 qe Tirilo:mill. I dt~:a" ~,:t l!i:f{:)L~'lr !Offile:~, ,d~~niID 1:n.C' ~k~'8~~t'l!c kiJ1iq,~, dbe kG~'

e '!:::Ij ~ .. ij~ fl,1'l:El~~ll1~:a. ll~:~rl.'t[l! ~:l! ' ~ p:~t~'iiil'~ Uji~f~ il:ll@ifibJ~n~ Se~~ \'e~1i'n, lr:n qindn ~j"im Si:]Thl'~'~' nl:!l Tril:rj n~~ wa~ll!~ .~ Katl~ru.~.s" \'~~~III lite' k1ill1,P,.

n :mL :E ~eFta -i k,[~ lIwr'! kl;!q,il ~{l b,It." - IITh~ mi"d~l,a me ~{mM~'" ltl'Sohll~ ffi WIlil':~~I111~

.U;lr. -c jo ~',t"ilt!lml t'er~~~j~e' !,::liitUIil arnft,"" dbil El~i'hll~!~'t ~~r~·t';!,rii~I~~~,J'''" n(l \ri~b~m mt"ma;t. d7--e !e dm ... 1ru~~rat ~Jl~·f~,[.ll'l d~1;:' ~Fl' belJ"~ III'iIrl~I.~!n I~~ f,<!d~ij. l~h'in~~~l~. n'r, hl:H~~l m~ 111m nl,l:' li[1l['l,\'a~ f;nlmi~k9JJlh~ilel liL{et~"l ~it n~IiI~I'~~'~.. ]'llil'"ill!! 'ir.{iI',~

RlTlml"f;emicn db~ ';!':,rat,E! Ii,!. ~1ior~'o lWI1. ~'u1I:' s.'e ,3i~O t~ hH~!,1l j,[I,~I~~~~rkiln~

•• r,eTJII':Jfl'~l'DI[ •• mh~]~., (Ii" 'J'i Di;(lU,'l. ,. dtKJ'~~iWt j' P~p e<r1l'e~lh ~liifli EnlU'fllt i

d hI! • "':1(l'd'ulS '" i hie 'b.;li:',jl nlle~I"'W!1. ~~.. ,; n[~'Iil~~·j B't~l "I' llr';;:l]uuj nd~l'f:tr h;~ ~ Q~~"l

h~ fa:iI'm:,lkosnt '~t~ ~ffiJru~mlid;jQ:. PIii.">ta], '~e '!"~JI~i jiu ,!lliJ!J,'1l1!'~ '~~y~iooill~ru:iBlle si n;LCI~.

:JIh{' ., Perpil:'!it~u'll~.'" .m:tl- M VlI ~ Ji,'(,elill'g.'jl~' rj\l''Ii~Q'. ~~':rll'li~~HlUI'I!"ru~·· (ll'Hl up,ediJllu;l~liZ~l'"

.. ;~t ". lro]lmJit nJffiltl'l~]1;o,jllle nl.~ SiE!. qe m m~I~~I.· gil" ~(t iL~l~tiO ~I(l I~I\ftUlJwn~Wi.!\'!IfOi. Ulali'.~ua

l'"d1~~~E:e:t :~;'}'t{l1:'i!il'l'~~1 q,e 'Sip ecJi:lliltliti , te sh'f;l.W!;\!~ t'goisrnern Ill; ShqJ~,eU,r~lI', ;-j:emt ,db~OOille.rlQ in tl~OD~ Shk~".

Pomuk esh'l.c' :~j ~ndnw cdhllj l'lileil'i@,n· - .I'te'r iS~ll!Ii~~ndii~n e !Ieq.e {) Icila l~iS!ruOO r •• Gaopen.:=' •• dhf! e''1lII~'ie pll!l"ha~p'~~::,'

ut[IlI' ~Km~j' SEI 5'k~ .lDibl'!tu:~ ko1.b.!~~ e ::il:tll l,e~~S, lI:'l!II:'Ijii' rn~ik ,a ~hQIU!e n~1l,b. :rO :;:eU'fuuililjjc, J;JmJ~rjll j!;Qm:ullm~~j('S j{~ iIlSD3m~, ,i'i'I!3 i tliJ;c~~li!'fI'!k,Dn u .. mOl'U.'1"'. l. :lIj, 1\ ~ td~!~t~. :Ji.fji~~~~ ~.~yl',{l s&tq"MEll'\~" 'E"~ qe mct'l~u ifI,a,l1i m~Hne U1C "·ml~~ml.l:u .~ na kaUe"'liiju~ n!Il'I~~ ~'at 'i]Jje' k~$i~~,.iI ~ ~ n dan,~jlnili s~drnlelfl t~.~ :~ilm.1Uildj,~ ~ tr m'M,~!a via. llI(! ~1iI!'i[~~~, ~~h~' ~i,lj

X' '·ork.

~I~t~ })'\1'f toe U!.lllliDfI'\~l'll1!ll" m~kl~iJ~ ~ SI(.lIn~~rlaje.!l' ~.Ii) k~ lj!l:l~e '~lI!Iilnii~lffi'll () K~~o,. l1~"'''il" 'Shq:~~)et!IJritt!'. d~HI t1 ~~~n iille:mund;iiil' grtd,!l~t ""'KtntAWI;;"".

VI~rt~,t,o~~t!tzyn~:~isbt. ~(t ~; €:'o~" Co- 1.1l " dot sb~.t~jU~'H!(lt :!lilmme. ShJ kaku It\sh~ i!!1il :ShQ.~ful't~ret 11I1{k];ik:!ill1IJ. 'gj,L'Se.I~.' ,tI,i dfl~le!l:" ~.~el' ",·{l.{'ilms~ ,! "(:'jjI·~a C~I;J.··.

At m,.'l1i~~6~j", q;li!'lU~~4I!l1, ~u mr."1I~lUor ~ ,. P~'r· 11~8rimit;'~ e.sl~t.qj); nH.l~U~'ll. .Ube~(!NP 'Ii'~~n I~b :!"i1Ibk~,. S¢ E:;tH~!ilrl:';i ~ '~p(lrpl!!~1Inii1:' ~';;~gl~ :~~ L~\'lit~ ~l~ W~~'O'l'~~UIlr.~· ·kis~l ~y~hu1" ~~jtu. Gji,t" asbtlfl k~fili~ ~ye:hut' ~Oj{>11 d1iek!1l' hr111 nl!c B~S:~~~fQI., !iI~'~ I~{i'n~ "'!t tl" ]}@,~t~IU rWYIl ~·~j.j'l',a 1"Q::1c~()~ri::m".

H:ijli!: F"rtlDlr~~~~ha:I!I!" M lli~.~, v,@h~rr~ aberr.il 1l;;x~1" :!l~ 'S~!li~iS:[iI]l e "'~Il:l"m~tl ":iI:~l lli,I.1! , a, 'r~~b:tlii!!~~~:r'j ", dh~ .. P(~'r~hruaj,a" ~~~k ~i,<jbin 6'ilUtn. :~~ ~I@'h'i~~ ",I V;llwHliiafli·· dh~ ". hfli~!,tIij~ ,", i(li~' 11o~~~~5f'.!l n~lliU:I',!ii. In~ugba:m~ ]I~';J:ss. Sifl,~i~~" IGrnr'Ct ~:N!ll'\~I, IIIj~~e1l dill~ ~i;l.: Ildifi·§rne ~~~ N8iJt.i~kt i!IIh~ t~!lIu'\itS .~~Ii3! Jn~~~~~llI :P~f8iiD.

Ve:rt'¢~iQmJJet Z'~'r1'a~isbtJ' 'r.!>.~ r:M!iA£~u 8~fll!!,~k~ d~t ~ril'l:~jj'~~1If1~,(l~ ~ ~llJ[I:~ ~~j C' NlIlklilU e lilt'!' "r:a~!e1rI\!1W~"'t t!o~W~.t ~1!I '~'l l1l&i~jn~ S!l]l~' ~~\l'lil:. ~ .lN~·aj k,I)<U!l!.I~ie glUI. hili e ,e~!i!!lJel ~lliqlll,.

IGii;th as!}t~l IW~tifi!t. !!Ill' ~~ W~~Ai!r1l1iDliJ1i' pill' ~.~ ~~p~,jli •. I~~'~ f6l'n:lO~I'otl~~e ~!FIn~lli; k~m~ ~~~1l';e.,

~r~llrn~;~\!)~ '\fdWn~ hill'{i t:.e W,a~!?if1lil,u;r~"t. dlil~ i~ll'iIl1'~ie ~1\I,o~' :k~~.fI ~.~~ m:rl, 'ff~~ci>ll~ f~~ru~'ety • '.

'Thl1h~ll. .~n~Wej li!;c't1\lj"S't At lI;~, ~. Noli PCI' ·Si~ ~hl~(1jH' ~~o~'II·,C'jl lillll"iV~k:rh~lw,.·,. t(~0,n!~... nil' ]~~fj'~O'l'~'. ~nu+" dlhe ll'~.mi\i~~~. ,Mi~h., q!i' ~'(l mlbad~ 'P\'1~ ~tnl)$~i,lm~~fI. 'lI.".~ ~o~a~ ~ ~~"", do~ ,j,l rnHlg,LI;[l~C' F.!~~b,yy, 1 'I, P~~'p:8Jl't~~t . ,~,~ mlillodt;il ~'lJj(nnl'.: u~ ~J;lUi!l!I k~HI@<nio

'P,e~' :SQ $~~~~eH' )ll,t'w~~~I;{! ,~1!li~~ n~ drnt~ B'a:ile~81 l::l~mI1¥(~i~~r~' 1'I1(l~I)" U!~h l!mc'l'iL, ~.

~ '1~. ,',' i:"WID f'o'[Jl':~. U· 1r.~ I'"

1~~Oftll!~rtr. ,r".I7'i!l~~i!UiJ.!..ll.t~\J~'~'!!i1 '"

Ne DlfjtrlJi~~!, l!I.lIIiw.~ \'l:l'.rt,eloUIi,!it· ~~'il"I!a., :i~ln. t):Q nlUiJ!i W,O' :~iJuw~ 9~ 6001 S~n~i. eta1r~. Pilli lOkiiii' P hI) ~I,j,~ IlIlb~lcdL~- IUt!' _nd~i at! 5 g~l.shtJ' ut'lk rusfi ii~'!!p ~f' ~~~,@.h e U :!lbp'iv~~ dfl.ii h:!lrmbb m~ m:d.~t'O(l"t" I~'

l~e.r.,afWlDn ,'. twfl. "biLI~ dyzinlJ!"

]i'!u, ttl i"lh" ~ ltdit~r.' .~ '!·1?'~Ii'~i!8rillllru~." I IlMiiUlila: IHe k!e'~"1.1dl]letimi' p<!1' 'pilIJi~im(l', ZJI ~~ ,t~ ~lilI~'3. '1m, tlr~bUlaIl Shqii'l)leblll'~i£ ~all.'&Ji~·iIIl': e' ~'rf~~!lJir:ila]lim .', dlyk~'j gotill~' lihllr' nh~' ine' 1!r.d.cta, ~u!c loklnJ!H~, .filc'ci· ~arc" -me iC!il 'm'qUIJ!'~ Wi' ,ilIl."'I!:k!l'8i, ·'·:r'~r'. J!liB-rwmi ,"" d(lt; k~ 11~ r~gi 1([;' u: ,d~Wt(l ~ III ~rd)" iail'~'l111~urj). filii ~(ljc~eri~h~i' :qbq~p~,· IWlIot. HC \'elrn q;c' u 'i'fllitlin 'llj,t\~m'6l'" .W', r.: ~e f!lliflllo.~~mn arklllfl e 'i~rQlrparwruir" ."" a1d (! 'Sifmpl:!lIIiu Ul? piiYm" (Io]J;IlUUiiie't dhle j~ fNlDlr'l:Jo. nU!Ii il!ar1lUl B'lIRAIt.EVE .:

V,~tel'll,nll'l~' ~yrn.l:l'ru5M, ~ slil11ne ·Sb((ru.

II rl;~l'\e'!, t~Sl'liiD llalg'im:!lll' ~. g}le;kll~j' ,~~ db·f '~} .. L'!!:Iui Kl'i~n pfllL" <I Uli'1'~PC'~"~, dJJ~p.i:"'·· '~ilill ~u \ibll~~ 1'·P,el',9,rim:iJ"'.

Kesm1~IIi)~ipli'l!l z.. Iust i('J~'1(lkJilIYK. kn:r h'!' <iI,,,~ POD(j,· IIu~.r.e 11wtr!'1l ·~tllhel.n ne pe>.' ko~:tu11lil~~ ~'L udf\{II,,~ I ~:iIl, ~~ ~W'e,irm II ~ji8! &odlittil.'Wl~ ·.~li~~ i),e 'Yuh .~ Sh.qh lle~aw' .

'''e.II'~'il'ki'Dc't ~'1'w'l'i~;:M. ~ e A~ F\ ~nn pCirse g'hpejt~ dQ,t v'lilj'!i) ne l'f 8shing~'(I'H. D. {:~~ .'q~ .~.~. hll!.-..hkOOilet me m:ilrUstrill ~~ pnQel;'~ ja&l~,th!l~e.

"IIi'!!' Jmv~D ~~~ etal' (t~ p~. n~ 5 ~~'fl , til, lIiDi:s~lIli i ll~lilU'Iil,"-C1 jll.(~h.bfme' t".'\mi!'· rikt"'s:.. lIsh~,c ,t\t. F. No~-j,.

V' crwtOl1i t ,'Ili:yrtalli'i;g'hf I' ,tiC' .Sbq~p e~:f.IJ"'4!!ll .J~lIilesl!:()i\;\·inIlit~ jDl~le sl'lillue' ~ll~ " p·ell·, ~!l.till~iIIr lJ'~ !S~l,t:li~ tlun-, - t ~, ~onou i VI?' ~~:liI"~.[:Iil 0;11:'81 "pike'fj)i3l.1JiIjar 'k;~lu~~wr'. u 1'1.. Ul ·~lhe' 1iIP. pi~e);iifl"l!lj~ ~'f1 gletj,i'!.

'~~et, I!;e' ,,®, h'! ki~biiu :S:hl~i'l~I!'h~Ii'~I' mil!! "a,k kd ~ .. a'i' do' knf"~liIi ilHi.1 ,b~~9m !\~mq_~ril',Q.

:Ito eml, ",ii!1) \;It!jI~WfJlUll, ~Le ~~p (Ih~ !1Il1il'li' k~,. 21lRri. ~~ji' ·hils1'll j'n kotube'ta,l'r. }~; I pa· 1',(dizullJl' ....

, ,Qjusme ,z.''l'tg~i~lIDt y,'(O;rHl1in;Qel. "I; kl'l.· JOllia (l "lI\!il*~'i"I)lU~·~·. !!UDDt 1-' hj ill (121\'1" ~ i r,il" lU-1U '!,.T·!~bUlain h! 1,11:'\'billl p'~k ;Sbq i,. pdBl'l'Ii1'itl • :;l1~~k!(in@iI1.ie.

''Fhm. I~ndej k,(l~ I~ S;~ Z. D(I,hl'ii Onu-lr'i. 'lOSl ~II\(,' file' w1Jj,yn'l~'l,e b:O fi:rTC. ; Eaarlrr,l!Isl"t k'iIiJ,~ ell~){}Ie'Zi~ .1h ~ bli',klllw iR()dO!k5i~1

~ I, Di:eUitu. . •. _

Auid~jr ~nJ\ledC'~ ql:' Z. 'On1.1Ii1'. d@.; 'HiI"~O,j~ 'ak~c, ,hll!)l, dbe do~ i 111I.'Il'jerc' Z. Gl'lbe~ Ilje. toiq,e'~ pel" De I niuago. qe klCS:i~,j U!' !trill ,Z. Che~r:e Kron~fi!. :MD "~ t!Qil J;ii~IliI'Eljue Shqipebk~ W.

tw~, lcuSHii. ';fiJale me' zc pt. ,_:ith ~

d!i)l. I. m~~hI:'t :~dakOI' i BE.

'1' ·de,w.net zYl"~orislit !, se li~t., lilrl:' !nbilJ,j ti k"lV I1d ii" i·dde r me bl~riieJ simlllilil'k:nt" i!ih d.ht' Sta mb.,m R~' -ko!i.!!,t 'e' &I!r!~~it.

Ed'.ililr • "·.P'elL'parim;t"·1 ,'k. ]1, 1~8i1'll!I,j:e ~,e Di.!:H1.~~~1we g~ bt ... e:u:N" ll(!'~il' qe i{~~1J djOoduit" I,e lidbc' ill!Ii!' t~l'I"kr~iI!.~~- u;~" I-l:~'tauli'anf n" v.1_*u·,a·~ I!U fmWlc 'ku lJ~"' b!ibe knventii.

,r'S~{~IiHlr'~oJI tII11k ~e' lto!'a ID_D~011' i. j,,, ]?Ioq_mrimil '" dyke'jl 1!I:I1:V4!' 7sret~.,~j; ,sbkrimJc"·,e,,, ft.e lBurninten Yt\~l'a~ n~' BI)'s, lilil:niI.,.., q1!e'~jBl:E:{il' ,.e' ti~1 dl!ll;C' ,:&b~nid!I:1" MJiI. lie JH.ilt,e, Vill~ no kl1vl!i1tl,jo vehH'1l gi.l- dlll~ e ~run~e :~Qk31., ng~ tie 'h~nl!'lraIL po db~ dot z;ami~e' "'gil! t.~;: w. ~wga. l''e\<'''" .1II1~ q~Jte :Slll ,deJ'"glJ!t .~ ,e ik;;sb-in "0- hlar ",Ie '~e ·,pih~sbe' dif.I1:~mi n~ kUl!foi'Illnt." ...

~~[lneot '{J:1il ~i~rri ;U~' JI~anl l[\IiII~';W' . ~ty. Z:liiti (1hckli ;~~i \'Uf~ lIe' p,mlu,il-:i 1 ,er ~1I:l 'J)mt",cn hfIC 0' 'ku\l'iI!ut. Ifi!g};(ljl ,.;lyte;jl 1illll a.N' Qd!er~,.~·· ~idi' fJlll$1t ~ ~lI'if~ q~ tborm. ,i,i ne U 1H!1Wuei11l 'e'rs!ill!!lli(l. ue !~til),fdl!l. un nglJr~lblil' )Iilkn U~(iIJJIC, ki i@:h d~le ,ja.:.~ htJ!ll ,ahe'r1l!.lk~r Ie, pro, l!I!Uutl,n II' 'I' re~iakJ.or'" M' ~e:>~~liliuJI!' 11 lJn;illI1Ilf

• 'Iim qel~U!' ~"~U~jQ ~J{! 'WlIdm,. IIHI "l'il Ui'!.t h~' i'i~(I~d!CI' ahlil'r.1l' III muw, 1iIJ~I~J. dl'l'!~: ~i 111m I

pe'~'!(!: q~' do~ de'gjOl1ill'l fllf,'3i?~., .

,r e'l1't';;t'QtiiC 't'.::;\·rtnTi!'llt. sc .t\~. F. N:~,Wm 1!II[n~rp[l~~ t'Q brnilli1~i~ R;jI~~;~~ulW u:gu:, t_~ll;UI'l' ~ ·'·P,erfHlil'~mit"". piIll ,leI" kUlIldru:ll<i n

:::ei:lluliu.'~ Il Fali' 1(IIIi"i ···'~irplllt"i:IU.· 'I '<!

herri :91 JllIodi n.!l\l: ~ !Ii 'l!~i>mh'~:, Ji)(I !!,jo~',e ~ 11ullk 1liI.-;:g-jll'''·a!1 (.~I'e ke s:i;\;"(Iojl j l!'eb ~ ~l!t 'Ie nu-k i.,biti ~~krie~ Prifdt, po, p~·r· kUI1 'Int;~11deu l'lga .P:rUl~i" d:~11! ml'e m" s,hnmlc n.¥!'I~3'!ll~~~~~L ~ P.l'lf:dT.

'Thlllll!uni '1iI1i! po t ~iiJ1 qlil' h~ tito'Lh~ G:I:'mueuojt!l. 's,~kru~it3~- flil" kDi'~'f~hU·· ~ VOIh':w.. dbc r lin smte \flrut['lCh I'l~ N~\\~ Y'ITIil'k. IiIll,l~lI't' 'E ],w~ 1!)If' i ! Perpl\'il'ii. mi . I'" ,(ln~ i d~litUarn~li~.e lllr~'r,. Sh k~.1 k 11 ~'.s1~11~ • se' IfJ iii, 'h:! rvi'1111! :v rnInn ne NII;""

-"or'!.:" A 0 i : 8~J1c.irl:"a '11110 j';UH~ :g;j'e, nH~~t kJ!hi. dol rn, ~dh~,;"bwu. ItlJl,~ k,t.J. ~o;jl ·'111 ~fJlll1 r imw .,' ul~J1I'brn.s~ e :mg:ait t,q hoUB! qe mer per t'e'kkIDlilm:a:1 (' AG]H~; .~. ,:g: '~hqil'lt\l'al'i •

PERP ldU1U 1.5

l'OTI'otonel, ,gjlll1J mc' ~Tr.b:lil'j;s]~t, ~~ .mi· k.ll ~on.· Z • .ltdo, 1000IiPI'W:r." 'lJ'enkfl mj,aft i PllriiU ne drnml&t! N,j e VI~h~!I'.hlfl, ne sh [.rllla c "Vrrpliit'iud· ""sffi AI! ee •• \·Uit. ll(l~jw ", 1D!j{d'tlllu II:~ un "-'I"I;, ·rtoje qe pat'c·emi dbe drtJ~urfl'tirsrk' :Si'tiLi~ II ':caN'.

cnl:N!lJ<:'." q~ te U1'O'f.

•. Pi?~arimI- ·e.i ~r"ofuJd('elil.

d:!le .~ .si:R:i~T'O.iiPli'il" ql!. pe e mUlldijllll, t.~

U&!lhiim :IIl:ga 10 ~,iIIP •• Perp. -m •• DC: ,lth'do, kDU!i)ni,. dhe eQ·lo muaje, aln'!nl j,~ 'i'~httOO ,I:: n:u.k Ikitll1~.i n~n;i!llj~ Pll'l' plB!jll:imtllll'iC t iI~WJ!tli.bln!l1' po dot m~lI'Il dim t~ ~~lfr;lll. ~Y' b£tIi1]:1 m-1Ioj,. ~[I!) ,i:lrom~ ~~~ ,ul1!~_8!ilr-bnill!l,'j e del'gOJ'Ill~' JIlitil 121 k'0Uo:nka 1:'!i,l II1flrJ1'$h'lmlJ, t.lhc' ~~~ \'l? kemw PilrinqesU.~jles li'letem me' 26 .kiolWII~uwra" Dh:c i,)!I. Itl!:lli ~c'~a,,, liD 'f.ii,Mem ~~;~!k. iane 'c' ?.o·t'crit h~ lIIQ sbes'hil~ Uli ~Of~e' '! ~e:rllllluim ,. I~I.&: mUDjl"po p'!3 kmuJ'lMz1. be-b01i1L hbk qe N ~!,\ l'li>n,\ 1:U!l' ~O~ ,ch.~dlo ml1nj Jil1!l8 Mjli! .,s._g, ~IO'P'il'. '~llkBt:t\'t ,C'SI~tc' :lS!ji~n' Imk ': i. ~e' tl'l:Ji[~I~ • mill dIlc s ~dUl1lu * _' 'lnis1liwM~ qd.

,\!i"l;ldd~Jli ." .ZY!i'~ll!rj\iht. ~'e ~~Q8JIJ~ 111lI~ \',j 0i' Z1. Yonrj,ld D. ~~" 110.3 II~I' t'l bnt:a1,~'r nc I i P(;'iI:' p:ail"ii!i'l!~ .,. n,.je ,ardknlll~ 1l~~1 i,dl~!1l~.imm ,t]e b~'I'~ n~ p~r kiIJ;I'W!1IliIil.~' S1~qi~~t!ll'le'll~uIi!iJIIil qe'b koj, •

~hq;pe~.1Ji~~e ~.r 31m fo~"'I'[~t, thui1l"'~

e liiet'iI)i ,d,i; dot drr ,jnc {\c}·rclID ..

I ~,,,, Vn1I1ne'torc' ~"i dh e '1'"tY l'\'U I~ blUE. IJ~~, MIIl!IJt:;Iil'l~ fiB, {Wr t bml~U~T :L(~' uJI\I'l~i ••• Ar.(hct e pU .k'e I IiWis'I~" c' do i· gj I.'<nt.~ ., V' .,)11. ~Imi'~ dfle ~in..·.mln f(oUorua ,~, .r,al:lJlj.~"'· ~OW1Jljit" Cjirh n.JJtu dot lwju~. dil,e! de "e' e ~j~ra. miL' q~ll~ ,·U m lo,liiI~ drke: fni ur ksl~J1dar!!! ··Vnrtir.

~""'lamhr 1njm.Ol"~.i~Q't miuu Ii (lf~UI. ,lb. i A.. J~. . N "1; w ~llk e h-:'siJm~" ~h~burkne 11,P::El ('ijntfl If! ~j;!Ii~i:Ilt'il.

Wl'T't tliJlIl~t~jumni;' ~li'rEari:;;:h " I'l.' c~li:· fori ~"Pe!l"3[:im·" .sllm •• 1] d:!;,'Oj!:lDt'. dl,~c dJoTm~jajUl ~an'ilU IJU,j, hi.~

Flli ' , 1i'~IR~V(!, •. ~~ K. RIllf,o Cbfl,plui do.

InIU'~ 'l'Iidltlbi.u 'P' ga~t~- sDQi,pk' qe d,ot d;~d(' U~ W'Oili'(!l~ hH":. iIiII!;~ z.. g. 'Cbe.l!tNzl li't'da tin e gal'le' !I, liIie dcd ,dRiWIl1 iIIil" UM- 1l"'g)IlI.

B~~r~l!;DUle'~ ~db,«! Co ~ eriFiniit,ur

j ··p,c~t·· n~ ~e djclQ' Wh~!lll1i ne R~l~ "'a'tm., ,Atlj, ~;M,.:: ~~!Ii~e" ~~.h..= .10 flbt~rn At l~l. No~i. ,f.I dh~ ~~ I:.::1I :I ~~t'l'.t ~. Z. D\Elk:(l!, d%'!,f,: . - j .Ed.r~ i .. rl~~l3i~>ilillm~ ",ati n,j e 1llll~ ~~ TJ!lJ~rr~ltll! blJen ,S"bhunl~ re ~, dboM. I.rmA.

~! a.'llt ~OJ~e I~e Ida:a:h:ur, ~., Et~<l!s hill' _flit .i d~g:ii!il~dle 1iI:gw.~l:H~rnt~m{J~ ~ln)Hfl r .~ "d.ekj!i"11 ,(.1' M~!t ti.

blti ishwnt~ 1);aU:!S'liWJ~ U'ij ~mr,ei[1 e m U.l'illJ1i'i' db!! .~ te:ht~~ft'e blln1rimi"o.

'm''''~.~, ..... ~: ",",;:~, ... ,"' .... _,8i.rmtj'·

;~I~~,~j~ ~rl ... ,!!=!~, -ee-ee-e •

.PILDDBllJE.

Sb,qi~t:t_mt t~ bUl!lfliv~ :m.rid~l'~ ..

CoDD; ''r'l!iter1:1II1~" CO~D; B!@iSli!!1i1\l~ M~!l-s 11uiJl.sml. )f~ t l[;EIi~ ~r(!I~ M:(lr~:: "'~ o~ .. ~Jel', l.m"" .. ~ Ni;lJd~k'. :I\f'a!~~ FF~ri'li:l:Illl" h&m., :.nt1k ... ",; .Iam~li~wn, N. 'fi m'ii.~Ualtl. X\i~· ·~!\tbUt'i N.1"· lDlf1i~I'l'}il~ :~~ie.I.i.;, .ne Po~-~i::ll~. -~i:~~. u,· iia:~,e~~ lIIid~l~il.JJlll~ ~:r~.bjellJ. d~ e'~ul~~I[Ilc!]u "~ ~ InmlW!illl~~ P.dirorlt wlIIIolhl,r" !l'~ 'll'i,~~"lji kil!lno9J'~ c sipnme pel' t~ ~~Wiliiihut' rlil!j,U~re~ c •• Perpmmi.~ •• _ V e.Ml8rncr~~b'l E.Z;. f!IIr~!,Iil lit:!! bac lJ~tJo. i ~ig"O:r 'F'~ii(I,'It'C1l]. Tdba H)~. ~WL .. !\ndW!li Ioh~E!r~,,'~'l"n Jf. ~1~lf!lhmi. ~ ih9t ~ .. bcri. Grf:lxiU Pe~,~hdill~l. m~t Zsoori. Nick Po:ts1" Xb~~1 GIi\~''''''n,. P.anili ProWi, U:,,-,~ KUrj..-tlli, V ~~l \·tdmja. ~1::Jbm~ &dik,l"r:U 1. Fur~blj R~ !J)~ut; Za:;h!llri~ Pi~~, Iil,efa't G[lJ. nusi" dib;!! NiM.~.Al'i~'t ~dlrui. i fa~el}liilJ~' rojllt1 e "' .. ~~~hf!!t3r~h~. dlV~ l~ts!i~ '~~n~ om~ ~q!II rn:bt~he ~Uho ,a~~ira!,t ;e lli'!Ifl'~·

-.=. ~T'~ 'Z-·... ... ii' ':o"J.,onmmit\.·"

.~ JI,J.'!I'D'"",I, ,IJ1-.·_r!!;,l!l K -jlljr,_·"- ", -

~e'\vY Qirt. 11 ~'l1!S~~ un -; ..

S'iJIt'=t1 'IID'i1' qnW~ J'a.~ ~ n~ 11!l'W.

N ~ ORl e nan cl'lIRe ~e' ~I~~:S, LmtDII.j e luf1iOPj

'fe~l~~ te~"~tMM~hed~11Ii1e nile as k,u;;n s 'em

B-ht~ n ji: .r f.elllje e u'!.adhe. Ai!! kwh s 'me d,o

Jl\l!,ku:~ ::! 'me d~,jon ])~>i',e'l:i'l11lit~Ql s'b @W!Je. ~c\~t ~ i6.jl~(lm Pjie' mik

... -\f;; nj:c '~I!;l IliIll~~~ll't:i \Y.ij~ ~c~ E ~ ~e ~S;ua~~[~j~

'VII.I!!.P~ •.

i. IBAK .. (tLANE LSHJ~J;P'lll'ARiE. II

1~l!Inl·. I~ St'. l"ta,nll & Dil'r Ca,.. II

~~~==~~'-=-~'_"=-!::'-~'=~====9'1' I '~l I\tar~e't St·I,;WaM~W~~ N .. .Y.ii

N1UlUJ.J.\1I I~]: l""lBN Ii JSieU ,hom.e 1~25~R ~ij

U._'_~"""'L __ ' __ '_'_'~o_o_o_,&,_.ll!'

i,

""'P :E 1\ !PI .4 B" :~M: m '$:'i.'ll

K. a;g~IIII~ .•.•• ' •• , $~ JOI1I

:Stl,. il(!;ml!@JMi9i •• ,........... U~ r~Quif.i N~1l ......•...•.• 1,00

Dlil..u~ ~i!ln. 'io • • • •• • • .. • ..501 ..

1tllp<! lt~Ill!~~~ ..•••••• ,.:UIII

M1!I:fIl'Q:n;1.~f,ltiil ~JOO

.hh,~r :N'C,l;w~ , " .riO

Zoja: :S .. K. JJatl!:li ....••.•.••• 2,00' Xm-i!i;,t~" PQ~liilnQ. , .• ,........ :iI.1Im 'Dl'IimUri :l3iall!JBI •.••• , • •.• ] ,(1(11 Ligor Fu:l'~.M ..•... 0 • • •• 1..00 }:'ih@tD')s1iHfri .,." , .... 21M - ~Bifu.bti .• ,......... t."

'r' ell I. F'o:rd •• " , .. . '2.00

9,l1:-s.en DdOl'[!tjm " IJOU

Te'f. .P:c~ ~si!~~ ~ ....•••. o. 1.M N;!I!£~ Lpi .' .•....•.... ,., I."

'l"e.M ru~ " ..... ". " '. . . .... t.M

M'a"~ .... ~~t~llIll1il " •. •• •• 2"~11

'P~~er ·JB;mt,1i~. ., " ••. 0 ••• 0 l,~~

Lu~e ~Gm~®,~k~ .' , ..•.•... :1." .Fllni fr(ka ••••.•••• " .• ' '2:,"

N diih~iI1l~>ijN\"le~ u .~nle,p~; pa:er~~ ~\tilj. !m't:a~~il!it

_0 •• "C.;.

.

,'ommm.

gh~llrl1!ell~r~ k~l~t~ ~re' ~~ ~IfjEl mi~~{!' 1i)ihe ~ktm <I.rl('t1'lQr" ';k01'l.IL'l. 'I'II.~~e lo'd~<", 'Po ~~dl1hi8itCIiJ il0kiO,i g;j,~~_ e ~~Z!e' N;e~~ p~¢ Igodii.tje flI~l1!o.>;.;.

AIDil. jj!,')IJ!,me 'miJr,enaJ!3' t~~1IDeifl y.reflli1.s~. 'Jll~ 'll'-~jc: m,t\ ~~j,e ~D,IIjl tc~,~ur" zgii.m'e:<;~ !D~tk.~t'Ii'C!jl ~~r,i:l'rn:''Q' heW'! f':~ :'!i'dClttje. <][Ie tiUIlt! l;<l\l' moe .~~ ppcil:it~ [lda1J,t~ ~ ,j~ •.

V'f:!Ii PQ'PP!ilI'

W.mmFaM ..

1tt3ijm_o,jlmil ~b!ll!;'JleW!fiet, '~IV grm~!l!·~l!U,l. q~ ~lia.pme'mc 'C1tl(l '(~1i'hl~,. ,V.!tb;lfb1llJ1!1\ 'Y(!!DU~ :jI~~ ,s.mru~uSI.

~ru.,efil'rir~ - ~l t,c rn~f\et ~1Ii! ~:Ilim!.1'", d~lc nlll 1'lbm;~mc ~t} u~~jl~~r@ .. MjidtiQ'm te na ,.,.~~~t(l:l]!i.

:%f'(lndcl'

f\otmq dlel !B:Q&~ X:C!~.G :312 S.. E~m :S~rl~ct, W:IlI~~r1ii'u:ry"

ill lB"\~AL~'ANmj i;t KASAPANJE, ':1, 111,il SHiQIPITAJ;~ Ii I VELLA.~i"B1A.2JAJGrlLLA.~' I:

I M WiWs~nA \re •. t l'QHJt:i~e" M~cl'ru,. .1

UH!R~.!!i!iiH!l!li_'.e!'I!iI!l"'!H!I!'!!!!HH!I!IJ!_'_~iliIII!!!!!!!==-=~=::"':::_==-=- __ =- -_ - ~ I

!~-..---.~.--.: ..... ----.....-i:-U-~~~iftiRii -'iI

I K40J'il:,w1!: SHQIl'E'I'A1l:E I :,il:" !(idii~ ,~ly',M~ &~tQiha AT.JBni~i I

l:8'lr'UI~ i5:t\.~[)etooit. lJ.U'f.lh,

il: -

[I]~ __ "HH'!_HH. __ -._._."""'~._ •• IIiH!I.£ -

l_o_'C=;~~{~~~~,:~~;~-;~:'--"1

III Aid~1~8 _ _Br~a/u;:¥s I

:~ 4'~1 Wa~~~. • :1

IB:ridfIO~:I!~rtt 'C!on:n. I

=,

L_ .. .- ..... .a._. __ -:..__ _ ~_=- ------~~.IiI .i

~ _" ..... _._-_~_~~~Hiii!!~~~~~

I ALBANIAN B,,BS:FA,1l,Hll;;A,NTI

I. SH,RISll .1

i[ lr~lf!f.~_~n"~ IC'ijctJ1f;~m: I:

[I n_.!/,~~!i~~~ St. :1

ti Nl!il!ti.~ki «ass,., 'I;

- .

:,__ ._- ..... _- .... ~HIHi!-~ __ -_,-._.-_I!H~

IG'(.I·q£ iJj.,hij:ll . ,1~6, ,Si!hQQ.~ :S:t~ee$ H:u:d!!o:n~ tfaH<s.

-~~- ... --..-

~1111I1111111111~~IIII~lllllfIUllnlllllllllUllllllllllml11111~iIIIIU~lllllllllllliIllllllllllllllllllllllllillll1IIIIIIIIIUIIIII~IIIIIIIII~lllllllnlln~llllllnIIIIIU~11IIIIIilllllnlllllll,lllllilnllll'l~ ~ - , =

--

PerfaqesonIesit B "PBrparlmit" :

'-' ._,

N II'H'AT FR·····A- 'S'- H E- !-R·; :1 :=

I - ,,' I I ,[,J,. iE,

l05'\""'!l",S,t 3r.d . It.

-

T'HO~IA POGRAOECM '5

P. o. H'1i»l: 1.28, :South !Bridge, :\bs:8. :~,

111~nnlnln lIIIun lUlU 1111~lIIllllinlllll[iIU I un I nmn IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IIIUlllnIUI~ 1IIIn IIIUIU IIIUIU IIIIIIIIII'IIIU 1III'IIIIIilllllill 1IIIIIIIIIIIUlllIiIU 1lllnllllfl~

REG. U L LOR: E.,

-

= l?E:R PAR:I 1\1 I Do;~ohJ~,lt ·\f.e.htem. njiere :n~ munje,

de pajtimi~ e.sht'e pet mot mot

_ $2,00 per '6, m!l.i.lllj :$,UUI

55: PERPAR'IlDN :filunt tB 'bMDi dh~: me cO~D'e',~ per

-

-

~

_, _, _

:=: D!ER'PARllll

..._,

-

-

~

20. senc~ cOlile:n ngBl per faqegon jes~t. CiSI:'! nga zyra dyke. del"guar 20 ~enM sMmba.

K~ ~)rcgr:a:nl te l':ie lark g:ri ndj (l'~ ~let, andaj le,tra, ge m.er,~~ 'me ebe~htje~e'r~u:i!lUil!e n!J.llk: i. bote 1111. I kasnt.,vn.3!t e' saj tie haJpurane ,gjitbShqipe.mflll:t pelf bothnete liIlte8iY'OBihlln~~ 81 verkthi,Me.l'lei" f@nJi,~, \'j er,sha~ e.t, j.

Pl"d me krahe hapet shkrim.e tc :J;resyesn:mo go ~ \·i.jne I!!sa ken· dQn,j esil., dihe· i hoton pa te ho1l'ac,

Si nje flele ~pa.hane:shm.e.. do:t :rno~behet 'kij!t,e \iegle 'I!!Vel''bi1!f 'Q njer'es ose t,j'atTt\s pa:rtj, po ,dot j:ete gjnhenje O'rgani POfU:JlllU

:Shq~petar"

Ju defgohet \T,eflt.em atyreve qe p~.gu ~jne P'l'I,j tl.n:l~n perpn'ra. age at,,'I"re:ve qe zoldh.elilJ ta paglHlIj:ne, pas p'llik koone.,

-

-

= P'E.RP'AR,lMI

--

-

-

-

~

....-

_.

- ~,

=:: PE,R~PARnu

~I

-

a PERPARun

,-- ,

i5!!!: .PERPARnn

-. ' _,

__" _. _,

l=: PERF ARlit.I ,Studentevt', ,s~i dh,e a;t)'fire\t1e 'q,e

~-~-',

._. desbero:j ne tal k,endoj ne pG skane

'tapaguaji De,. U! t6erg-o:het Joe, tie hO~~B;, adn te DB d,e'l"pjUQ droj. Umet ..

P'E;RP.ARnn Bcton ,~ht:enl ati!!i rekUam8 qe 'paguhenper,a~B. Udmei:J 'ftgu~benhll1e't! f:a~endel"j'et te'.t. J, k.u .. stoj DI!! PC'If' to bo,tuar :5 seJtC'8l, radha

PERPARIl\UN Shq.ipebuei e' Am,edkes, munt ta 'bej ne ate me te Dlbaroaren to pe:rk.oheshme, poaa. 'qe ta perkr,al" ldnme pajiHmet dhe' me: snbim.e.,

PERP ARUU R:on,se' e kaneperkr,ahur Shqi~

petar,et. dhe vdes po.sa qe fl:'! ];IU ... ,shoj ne Shq~peU!:ret 'e Amerikcs

se perk:rahul"i.. .

PEIU?AEtllfI NKur in.~ paJj Umtal'\e dho nuk e

nl~l'n:m me 1"eg'lllW. ini ta ]uttlJr' te na benl '~e njohtur me nje karte Jloisbde.

PERPAIU ~U~ .Eu r nd ran:i adresat, rnuntijia III

dergoj:]ll!l:l 'ku 'b.\ dOini "a,t:"i:n ~ nd 1'aj'm!e1r'om me ~jtlk.~r:Le podal'e:. KerkoR ndjese ngakel1dQniesit per la.j:th'i"~et e shtypU. tie .emlat, :shum.e her,e jja,ne pa, 'mlua." dhe kejo vj(!n 'lilgU ~hk;aik,u se shtllpe1t; De :shb'f),eshlwonJe te hUaj.

PER~ARun

H10 Dmon

X "'CHI VITHKl:QJ. _

S"t. Lou.""t Mo, i5

l'lIAKSU1' "I£SHE",HT~~"

- .-

~

-

P·onh· e, Mieb. ~

FO!'i1 DAKO 164.9tE ~UCj(ltt Str:eet

-

-

-

Buffllllo,. No Y. 5, NAZIF SU1 .. :IE:JMAN

]1723 Rlo,or' Stti!et W. "TI(j,t'OIntlo" Ont. (;~. ~

JOSIF F'lLIQt 62:2 - :Srd Street

' ...... ,_

,_

~

GAVltILLPEfO ]['7 \Va :i:ngton Stl'lee,t

- ,_

-

,Nta;tick1• ~laS8. ==

1

:P'BTRO 31.ALIQI 65, E,lli,o ,$'t;Ir'ee:t

P'.~\'i'D() PROGRI 5:

18 - "'11!Ji:on Sb"ee _ 'W',at~rbl!llry~ Oonn. -

- _,

_,

:~LO' 11 ELiCH ANI =

'Hud'Son~ M',a~$" =a

p~ O. B. '6

VANGJO S,HOSHO 5:

9' i\'lechatl~e Str,eet Mndbor,o. Mmles. ~,:

CHRIS,T'Y CHARLES -

-

F:rB'mil!g~n~m J 11·a,,Ss. 55:

P .. O. B. 6

FANIPUKA

]628 N. Bod.inc' 'St. P'hib\del:p'hia~ Pa. !!!'

rours NA$SE, 8: to \V'ood wi.'liJ'ld Av,enue

-

ROll'I. Ti ·SHE = U·H'TI 5;,

1324 We~t ,5J, Street C]el\'e'h~,'nd, Ohio 5

KOSTE Dt.R,B.N':Q'liii A :5:

405, W 8t,e~ Street B:~ridg-epod" OO'l1n.=:

, _

_ ,

- ,_

-

KOrCU.O QIR,JAKO

1838 Clvbourn Srr,ect MmW8u'kee.1 W~Sl. i:5

-

=

Red'lving." M:~n.m!.. 3,

GEORGE BORTON :5

425, Rie:hnumd Stl'e-e't C~",e.iil'llnat~, ():hlo ::::;;

I

I

~~~~~~~~~~~~~~~_NE5=~~~~~~~~~

1_"' TE ]JASHU~ K~NDO_.JES!

'I KESHU~L,QN'I GJI'Tit TRE,GE'TARET ~lETE ':1 ClLIT' KlNI ),1 ARE,oHENJE, "FE B()~OJNE 1:'1 RE.KLLAl:l,.-\,'T E,TYRE NE PE:R 'G,A:ZE"~~T·, I 'DHB 'TE: PERKOHESmrcr S.HQIl?E. UIIE KESISOJ DmENI '(lID I NDIH~lONI SHlUlirE,

SH,TVPIT SHQIP',.

PAJ'UlIIET --I

,O_JESVE T,ANE'J'

-ON.msIT E P'iERP'ARUfIT TE mL1T

D OII".fU JiENE,

: ~.:E)":I OH'T.1il S PER GJJ'THEN JiE.

~liol~rAJ' 'tIga. (l(,l'Vena 2i6lL Wes'tS7 St.

Plesim, eh d!D ,shqipbm!:" 1(~,hJe'ii, m balw'ojnlic pune me: '~.e:htesi dbe rna nder:. Pe1'" n,ekobepaq'c.. kem~ agjientegati, dhejapim c~oq~:tieper ,c,b'd!o' gyiette E.vn)p~.!\'los U ,genjeni te m~tni \,'ehtelii me qafe IRO' ea t.e p,o~htel'. q,e' u Pl'\~in fie [Jet" d'e .. JH)t. d,he u - thone qe Jane

:sb,qipmre:.

51'endel'

f),t.I''l.is,l~ l'1li:krJliCll:., Ra,m4d.o:,n\ A,.

Z~:l'~tbirakrt.. dl~' Karom,efG

»Ji~ e me "'IWD. h~ s!l~ril~t kl:lmjl!Tl ~ ~~, ~~j. tr~~1(1'iml' .M;Jht'· :IT'''~ Ile .hll'1'oDj' [l('r ,tlQ I!iM'i.Il~·r n " • .!J.t~rb~ :~e illl] ~PI ~ 1'[.1111 ~~',. r.tI ''ll:CpiI''f he I1~liI.t ~itll:hl m~ GllLli"lj~' 'Rh' ~W '(l,ll.\'j.,ma r,t,(fll:!l!~ kli 1!llJT:ti.ilNlIU· ~,uClJjuUQdn 'G~n~rt\11 k~~,!j. 'lJ.t' S~'w Y,!Ilrk h' \'~'OO~~ fJl.~ it'l~h--I.I.liiig,· net ''ilfO' !La .rn ['I",' :fiI.J~·rt Imbo ,t'e~hluUlt~ 110' IJ,~ fl"!)t~N P.'uSU.il;.:PClR,TA ~k'r :SHQU"El"A.-· RET' ill,' Illl~Ii '~11 .hllo,jll'~ n~ .\ TOnE'.

:S,'kG ,,~Iit· ;UD~ ~·i.l!itoj'lll~ t'iI!' !lJi!lel'1!·hm~fi !li:OE!l'

I.dl.!!l~~' ltnlilln." ~,@ttt ue N,~1I'i' ·Y'~'k. ,.1~·ki0' :!I]'I~I'-r.eSIi!:!'I" I!~ mu;l'!lllilt (e'\'hllie DO, nJ:e \~fil1!tli!:r m~ i:!I~~ ~,y~'hl!'ll.l I.~ r' .¢~ gjU11 S~q;\,\}~~ ~re't., lU~' ri' :b~, t,~~IJlJ.l Jllll~ t, PfI'Plt" !1iI~'!,I~!i)bu[li .!\,Mlul· ,t,iue' 1\" lB.!! I11j-~d Het'!!!~' li.Ui~ u mltn~ ~;\' ,Iri,:;lil!!r." h~t mil m~r'l> ~,ft ~(lt.e [)11I!'1'~ liii, r" iJJjNfll;L~j~tll~ nul!;li ,ID 'te mun'tni h~ ~'jm"'~'IlI'lr\:'1I ~,B' '!'iiI:'. lit! neve, 1~],!lCI q.~ W:!J]:II~ jl~' ~.O;; \'~$ ,t~ t~b~ ~il\" b,.·U);lOJir.

If:~he ne\"i1' Ikeom~ D~ ,do,~,~(.@t" ,IlS ~'IDI, ~,. m,j,t A.IIl~~Q..n:e' W~f1~lil"':!~ ~t' W'lI.ib~l]iil~'IlIIi,. Ii).

_" •. po, ,m!.' II;ll=- "~,I: belJ.im ft",k,Umll. ,cdh:e :,";,

~ ... ;~. k[.; "'::li 'tli.'·I!.Mlln i.li@'te' rn'l'Ii' PI~m Ill!! ,f;,'l ~

..., r I,.i.'

~,t:,I'Ii'I' ~H)lt~n 0, II. ~llf.O!:'lIl1J,t:lI'" I~~f e1I'!!i! _ (' '1II!lr~~ r·

ml Be KlcH. !J)II.~~~,~ 1 t,,~i.::u~e _t:=~t:Al. 11~_ 1-.iPllemj ~l ;:;;";;;;.~LE2=;;;' _O:Oititi ... · ... :::_;;;:._=_;:. :;o;:;iii==o;.;:::;-- ..... ~~= .... :H;;;~;O;:.'ilO_i'i'i .... ~. ,.; ...

!lie Im~h~d H,tI,i&M ~~ ~9jIl~ '.! r~·I'i"i' ~i:l' hlihulm !e-d~ml! ~.~t'hi!fl!!l nli' k,et,il' ~Iillle ~itJj 11'. pzo, ee t::(1h~, 1,e ~hk:U1SI~' fe i~1IJ l~@m ~lJ:~lllI '~~l!fnu~:di,. J!l!U pe'f ~, . ~jUb $bq,'JPebll'.e~ te !=iun d,p1'i(' ~!I!!, b "~iri' lll;n!.l 1iI!l~t; Ifl~ U ;gaUtl1,' lOilf ~ [k'lll'. !wzl~L ,lhdU :l ~jlh~ru!!t s~ nn!kiJ. l\mb'1:I I!i d~ Sh'lrli ety~", :f~«'" 'Ii' l~b'[1 ~b!.im ,ttl l1ol'lli! 'Il hk;nIi.iil b~.

Itul~r:lh{ll~ XIU.f~llnlil~ ne Nl!\\' Y1I7iI, Ifi bj. !!11!' fllJ:I:i, It"; to. ~jith :~.t,fl Sh ,!tl'-oehl.l:e t,~· ,Oll' iIi!i[. :iI~.a:r ~, 't~ Ilia. ,()r~~I±I~~IU['I~ - n~ ~~r ,ljI!hM,Je'l'll"lo

,jill' t" bile !lj,i> r'ebj, i,I1Ii!,~ 'I, 'h1 "'tUbi.

!il'J:.':loI~I.l'Jlm~ll.dn t!!'l .. '\,Ji1i'~I:1I~".liij' D,\:\\ tl;~ iliU.IIOrl. ~~ :lii1l.k'lJ:jll~ Ht' '>l~ ~!J'\iwrltoj!l'~ K.Q]'IPUII'UI; t. liell.i," i.:'lnJ,~ ~';o·tyr:il~ 'ffl" ~.l<! te, [III'UI te mb-~l=I ANik~b~ ,,'I~ te' 'lI('~'i:lll'h~n ':141 Q~\ff!rb ItanIlP;;>. !'ljt) ~flll:l.Ih d:(J b:- ll~r8!'I;'i lr~ q,n-·,klil j ~:OD~ iI~ ~~I!~iI'!J,rotne'1i !l'l~ ,;la~'O'II,~ ~~. h~ 'lrfJt"~ 1I'~:5t,r ~~l t,~ vli~ lP'(l:r;;:!'j~ gJ,i.~ ~IiRI!" mwr 'IC 1 tl'l.l.nj \)It'hil" 4" tll!ra.j" do, te ~hllle 'Il Kop lolIDl;sit ;l1It,(Ij q:~ dwtll ~'l' ~h\:!ojne ~loI'!~ ~ ',ll' ,dh~!! .. !'IJ~ '!j_q,)j f~liblt.F..,d" I"ol!,!' 1'1r.r.;o.q,ttje ~j~t(!!!' iajm'l'Itolill r ~ ll!il.fll!!'l all'i!Jdtd idU (~\iI t '~(1 ~fg;j:itilii:l~ 'b.~,]·

lesbht Ilrn h,.~ej;!ikat • .

SEIWIl'lOlU r;IJIVU

T'IlIRJ:E ME, BJEND:E,1S'I: TE

- - --

GJI:TH S'HQIPET ABEIV'lt

I~

R.AFAEL D'lMIT'RI

~\gCrIl,'l'i. ,8hqipet:I~. ~o!ji.o U~~"i:cr St."

NI?·w rod.,

f:~~I~._ .. ~-='''.I_!-!iiii~!t~~Ia.~ni!i>!a--~lj!l!!i!-iili-~11 I ... .,.'""', ~~. ~

I' - '------~-

t BLlKll VO'Lt;')UN E PARE:

'I

i i ,

I II !I:

:,

te

I Hd.hUl~ bukur me ka:pake· dhe izbu.klu·uar 'par j,liISht.a, me sh!!t!:'''onja te A.rtfl I' s'j/~.ii!t pe:r

$3.00

1 PlI, Udhur (d. m. tb,. \~e~eim! te 12 N,o, e "'iti,t ,are) $S.oO.

Skru.a'oi 'He kiete t1:r:eJj'tiw,.

'·PER,PAROR·· BQ(."!:, l,f Su. N.

N,ellV' Y,ork Ci~~,.

.\

Glj_Ujm.;, ,(:. ) laqe bU~t{)9. :$2.0D.

N~ mUflJI.

N,j,~ !: kater (MI) klilstoH $,1.00.

Ne'mua.j.

Nj,i,) e l,ote f%) kUS'~09$O.MI.

:~,e :Il)U!lJ, -

CSb,'~RiQl)' Ju lqle.mi q,elte 'm,os

mbetli:i~ ~tlei'C\J; k~lIac~ r.cklruljj.

maperliQ ,boma;l'" nil 'C1'Pat~mi"~

dlll'tet te m:Wnl, nder sy (i'l:li"fniimin fU~ ,Sh, M:jllli -me ,!!~pe'~ ,dbe ,gji,h 8,&t!m dnbe~ te der:goni, dh(l: te·ho~,· lat ,SI) pdf'YShe ~ldhl1nat, nnk :ii

,biJit~,j,me.

ERPARIMI

• I

1_, .....

. -: .:~~-~~.~~~#~;=_;:;.,

,~ I .. .JI~I U'd' ~ \'~ Bar~s.he Sbq,~petatke

THEP'ERPARI"'II

. Alb~al:! . m.Il.,~M. M!)lll.lIl1Mq:1l.~il'.

Omlitdi. a,nd 1'IU:bll..(b.ri ~'5l·~~~IA!ib::!lnaIlP:uib.~B' (lom:p.a.n\i!", 12$ '\VEST; l6l.'3tW1· rEl,t., :NE,'!iV y,O'l~K, ~~Y.,

Aidll:flf!sa ~U. 'CQf;Ilmun.l:Clit~QM: ~, ~>II.S~ 'N. N:~'W 'Y:o:rk C~,~

'r""'25?~~-;-~ , .~ Kafeane· ])he

Albanian Central

Skend.erbeu

KRISTOKALLFA

152 s. MAIN ST .. W.AT.EREU:RY~ CONN.

262 W,.35th SiREST. NEW YORK C.ITY

ii: B 0 ''I' 'ON I I!

~ ~

! R:EKLLAMAT 1

~ N E ii

: I

! PERPARIMI i

i .

L~__ _ ~"""-IiI __ ._'-".'I3I".!I':I!I!M:!II! T"f'E',i,i,iIiE =-r_!II!'!!~1

Pres i nil ch do shq~.pt;at' dhe i MharojrnepUl1.e me .~eh.tlc:si dhe Me nde1"., P,er hie' 'kohe paqekE'Mi ~Ul";ji ~.ecpleglltit dhe j apiRl 'eh~Qt!!mepetchtdo(lytet~! Evl'Op~5,. .~ lU,{)S U 8"11lnj,j3It1Ii t'C mi,r~i vtl~ten m.e 'Qa:f~ me ea te PO<!l!~Jt~r" 'Q!e llpresin ne per deP!Ilt~ d~e uthone qe: ,jane

;shqipl1!l:re.

Bro$, Go .a

i I.

I i

I I

,i

! ~!

:Ii ~

-~

'Me :ndcl'

1)el't'tsl~ Nikol:j:c(l~ Ra,m.aM,nA.

Zemblaku... clJ~tl K CIr11m;eta.

III1I11 nil II U~JIIII l1li111'111 un 1l1li1111111 ~u 1IIIIn II II

SHQ I PETA!REVE. . NEW YOR'K-UT.

Sllqi.pet:arc¥e New York·ut, dhcvoc ha.ll~'r.i.5l,M, llI~yi"i~ve' qe nUl win., s~n\ba thb:ojne" dhe dhe desheroj ne pC'.rpnril:nl ~ e kesaj se pcrkoneshme, U ~utem:ishume: 'te' li-.cne m~l'i!1!.~dae te u.\ (io~e.zojine ,.ad Urmilt, ~le ke~l'l4\lj t~ Dl.u~l!dliJ~ ,dh~ f,I;lIi$~et~j gj;[tnenje~a ~HII~.o~. me ·'p.erDadl;ldtJJ·~- cMe~~i~.

(Shen ~m~. .Km.u· f:l.ukhnSlh~i dot tlCtonj,esit ,e f'P'l'!irp.-u·i,. mit'~. u hrub:~i Ii ajUm ~n do~ ),"e,z;o,j~ni. Z .. Krl s t Kames ~,e ALBANIAN CEN'TRAL, ~ ci~li k~,te dl·ej t!.:l 'till P~Q~ ng~ ~e~T,e~ e:~' te .b]edh!H,', pajtime, re:kUaM:liI •. Irime.~iiiJs'~~~ time, sl dhe ch"do boUnl~JaJer qe intere&on k~t(!;tepe~'kQ~ heshme,

D1ikej shprl)s~~u'(]:e luna tone dot degj(u1let" d'he ,do,t mes ria mohoni 'k~ re ~d:i,hmen dhe P{~ rk l':'!.nji erntuaj I' ~ :i:ah~:n· .nel'ojm!!!: qo me p,i1:'re •••

BOTONJESIT' E "PERPAFUM[T" ..

IIIIU II nu II II UIIIII un II UIIIIIII nllill un II ~

I ruidb~:fbuk~r me klil.]jllf,lk.e. dhe i zlmbirunrper j a:sntlilj,me s.hkl"onja~(! :iJirt:i!" sh:l:~:et per

$3.00

if

Iii SA KUSTON RBKl.LAMA ii il·'

,:

:~

:i (l:lilkU;tn~at ~lc!fP'~rp£lri,mt." Pa·

ii gruulljlUill UlC Jitll~;J.j.),

ii

I~ Nj~~ faqc' l!l~kn a:mo I.:U,~HIM :$~.@t.

E !'c mU:8iJ!.

I~ . . -

i i(~ju'Sme ( ~) fOl!q;~ l!!:~stQuS2:.!IlI~.

j~ N~ wmlji.,

E ~j (lC' kat~r ('o/'~)I k~t>tQn$·l'JMJ.

N' e. .Il~naj"

~.j~. 'e ~'fl!~ 'Pk) ~e Ill,U[l:J.

I(Sb_~m) ',1Ju~~tJemi qe, t!@ lEQS, rub ff~e'l:I, atel'e, brd,etr ~etn9.. m a pett~ bQtll;Ili1~IJ:e: ,!

, duhet t:e mil'~~ :ucil.e:E:' :sy 0 .,t ~!!ll:im~ q~ sn.enoj'!lle: m~ .fJ'ipor. ,dh.c: g,m~ ~~t:1!l dtllhet te dtrgQui <Whe~c~ ftQl· le:t .iri(l ncli1"YS~h~' I'ekn~m:!lIt uuk .~

bQ~Qjme:.

, .

.t}._. ._.~ __ ,_., ..........

P.~!=. •• ~. 26kJ~.:tJ "I tile C'h~4ili' Sodm tjUer, P"Fb~!;' pt'~a,rar.; mor~JI!'t~~!iI,d ~~ ~. 'dofJI:~'IIeJ1_" ·B~h~D ON jo~ P~~' lI:uk, ~~~'lli~.

Ariih11l. ,.. I:IlIIIc.bbi~ 010 _ m6 No,' ~k'li'tdm t.!lI, ~i1!11,~" '1l.1IX 1w'(ir.iO~.

,,~ li!i..~o.nn:.II),,~'AJRI!&,

]ii:'d ftlOT It> lIfllail - til'

UPERPA,RIM/~J'

. EPBR~O:DE.S:IDII~ Jf(!iY1BE'I'ARE ,:lHQi~I"' - - cmO·.L~ ~l.l'U.4~ SHQJP":AB

1'i0'l'0.lmT '0. PEB klrAi

lhiiIJlredi ,D ~d-daq I:IiH gIG:. II Uil ~ Cl'Ri.M ~ • ~ ~y

- '- ~d,utl':leh 01' - ~ ~

PAlllimlio 11il!r,1,. '!!-!1!Jj,~j. • iJiD,rpli.~ [ii,e lie.,,., dite"Um.

_ '"J':tnt.PAfiQlltJ!i" _ .

BeI'1i 1'1' 13il1., N. 1i1~,w TQ!Jfll:.. N., 1': •

SU~UI~tI!-!!:m! _;; Gfl,' "'U ••••••••• ,Ii;'" P.:lUmJl Ditr mO mot i iii iii! I i II; I I iii 1'f.!II!:j,r,.

"lHAN&9 Ll'O'BY 'fn~o:::; - : i s.uet_r7

-

'-

~ _tt'IlJeil;1rukn:1O!~'j, ~'t.U e' d!Y ~1ilU.o,j ~€' slkuar:l3i kMw~ <hllru,e .nil udh~lkll. per ~!'Pb,ledbur p83r~t 1;!:";;Pit(;r-plll:rilmit .~,.

D .h~t"fI~l'hi qe' IIC \'~~~'~ia sjit;bJii: ~n@lnitltl S'ilIqiiwct:!llll't:"1 ID mjI1~!i!'.i-sb' me q ne ,~j,~m iis:hu',eoguaiil' l' ~e I'Ulllonjl db", 'ItlIU'.t ~'il'BJ\1IllIIj'", l~ilJt:t!n, ,diltH! u:i'~'eu' ,r,~~~iI1'~ b~ .C'V'IilW.I,I:\(!1 "-"1:1'. IIJ~tdlnNn'"~- Ikn11f:fI 'Iii hk'll.wder p~ ojie m-atliJ I'll" k· .lIs m~r, i~'j,QI ~111 IllIIbIU'U3, dlll'u!' kJl!!lJi!-ajluk~1il ~'ij ~w~ ~.e-". '\fo!rk" ~lu.~ 'ji wln~~ dll~ !iDII!! ,ruj,il m~llH;j l~ v.iizili()l!J,-jl vebt'Wil1 dS.j@t~ k'!l,uoni l$bfIi:m-1 -.

U:l~.,."

lJ'e 1111fl'ie'e tiC nis h~ sbknmj pll~ I'lliite''Vii!j~'D k~'I!;ib~. hn'eo, ,~,~e IX! I .... riiudo !!lie bue' bel"C '''h~~ipetlU"\''Cl 'e k'~lyrll li!OmJ.tillilliIVC, dill/t .in hrw,m ~, d-a;_~hu:n·~ ~eud!ilj~j~Le' m~ ndi:· mll:,JllIle. lite 'I[!plh!' ~ hl!!lj u,j.e blljthm1. ~~(~, k-e-ll@lIil'l'sb'krinDml I'le dot. 'Ii.! !r!.j. ubi! Ie. d)·t~~ l!l'~ii;" Olo~ ~~~b~~'jj~u!' HIl1lI~jJ'" ~i:I'~rj k~fJ!i~dr'~ m~jc'. nfl' '!!Ie 1[(' Sill .lotn l~ Ill" jtr!!'~ fiieh e IJti~'i,!, mllil ,syh:

rlrne •••

Oy1l:.ej u J.li,iI'gUi1~ tl:;:'8 N,I.l"l"" 'i'~li'ku" ~Iri,'!i"a! Hlil n,~idiC:~mln!ld. (,I(luu. !Jeo k,' to Kono~u rQ]j 11i~ lI!!~j .. ft '''hqi.'et~ W' ",dine ,ich IU ' 1hEliuIil1 tu~I'l,~n ,di~iI'on 2~O, Shtl~i~e~,8ire-~. ~u!klf!'u koUoni 1.1111_ H_~ne ute t 1'I'luw ,t u" fi'lI" labtimt ,ef~.nl!lgtaf:.I. dhe f· .j~mm 1mllllll'ljl~' ll,lL' pElT hm b tlillim~'f. db . F-~. hUIl1"aO In .. dll " 'Vii! k~~,9. rrll~lr('nn'!'~ ~~UflNH 'e ~ ~~~II kro~s~ ~n gn II!"~~ l:!:1i!:;. klllfe,1UIl. '. krolilll bWIL 101' '. li:n _I 1.d'l "1~!llnll.!'. elllJWlrl~jl~n komht.ru' n!:!ki!'h~' kononi,. lh:l~IUIi~ IJrlJnnr.him ta qjlmjIDl1;' h~ ~-d~tlllJlI'. duhet we ,Ill!) e' mllkl, ~1~(,lU!ljlll! ' ~,c 1!1\,m,l~ 6zahilUll". :~1l1l.pt'!UU) qu meTll!1li pak: iii I[;haLll'll" me Ilfl~1.i">~1111 limn I e~~~,j,' ~~~, .keTo Ic,UtII~nuj 1IllmJ d~ru~j l~um~'l'I~jntl!~IIli~ ,gj'iNh. •. eJ"iil~I~; C' dOI'l28, !lit .nt~ t'lt! Ufl~e-. Jdub. ttnw,' nllm~l'Ir. j u! ~j"'rn t· I~alil Soot fiN· !-Int n1Lllk i kiln", Sh~.~i!,e-lOlir{'( ,~ Br,;id~c· p(lIi'li 1 1)Ii dllll!' IlIi i klm!: 11i'3hltr' no:urj hdt"'~lii m~ numtllllll' ,'i mLL\j:IJre. T'mli slnnn.~ ~a k:~Hdouill';l/;t llUI!'!' IJ~UIII- 'I' •. Uti IJ'J!·~' ',ill!. II gj, II'S'" W III~M Jet~ n,j:!! ~{m~Z'~ II! ~n-~ '11 lItdll:'li1!ne' ~'I!l'~' klll,1· !i:1~li~. komi' kn 2tQ -ft li,e Dlr t, P',ct:gjl~tije'll I'lli!\~' mlk Inun' tjlA: u '$~Jh!li\ (tot, 'piO ulOId qc il:' I~~:~'hl:pi , •• bqipcta •. ·~ ,'" Br'id; .. !~· JW:fl~f.

1';;mtl'h ort!J\'~ ~mlJu JB'l"iallli~'Til, frill·!. lWe' '''h",''rbnll'. (lDUd. K~tn lJlili: er\~ :!S~U'l'~fI:l'ri." dbe kur' ,~b~,(1 'I !LIr ~~ pillfiL'n lium plIIRde'll S{I ji~ m ... 1iI01,j@ kahe., II.e ShilJipl'r~~,e. nt1l;If"\'1! 1III1rg:~ .tn ~~~ U!, stu: ~b!, d ll!'ll bko,sh iSm~q~IIHn'3r"~ dfJt ,delrJ ",h g'j;tllru~1ili Sbl~il~' 1tI~J[I tlCN til1l~~~ dhe llUi' vru:iil1to,1IiI1 1tr.I,&aua~ r~ ~'i~([d it gj:I'!!Jru h~ ~jli bra pm'IiJ'" .'e bJ~lel' 2!'e'mbm m311~ Mihe ps.'EdclJ

'q!@ k~,t II: dQ't '~eu~ diEliJe' 1:01' hi .. 0 ~ ,

I' ni .~el' te' v,,3jtnl' me omljlt' mMOOb l:l_ ~:::::'-$.

le gji'the I.~j.~m I.e' r-Jllji, i shikou ,tiC' :gjithe-- • ~bll~imdJus!~I(l d_het biuEl !!I.e' sW hun Snqipe'MIIi m

BflJ!lil.U!!I~Ilil!mi. m mntlll qe c·eURIr,el dyk j '~hgipc'ta~Na' ne bi1W~ Ie djalr~ti·~ t htl!l! 'f!. 1 I)Y~ • :!ShCI!ipQIlU'1! ~ojn" .~ , kct,t' K IhmU Dhe Ile'rgji"ja q~ ,Clt'f '!i'-~br,~: fig", '1i'\l),jn Ui!!:lrrcl' ~ IlOO. S~, ~"b te ~f' hen. dhl:! PYiftj~ : ~ ~j(lltilL ~ dlllSli1tllr' 11; g.g,nj'~1 ~he~ ten- aju enlbu issmi qe , kishll:' IUlll"l' d:ykl'ji kJ u'l.htar H~U ,i~ nr.dhe. mJ:' sipel", te k ... nO,1 Imte' .ElL)1 ~ Dh~'.f.Ii) ~~, P:YE,citi. 3ifi~. re te ket~ d~JUI.~ \?I!IJre!lT' do. h! dIDlliIUIC' qe nuk nem.er-ou do ru~ -_bume 1:"iA} Iii fiil:~liInil. Fl8!lllril~e !lh. dllili1!' ~~ ,. je'll k,eq. qt"i: 1ru r rojue> -I '~blm~1ll~11~r,e' dbe I~ Ul!Gl'Q j~~~e: .11 , s-ju mel an I. re h Q'rl.l t'BlI~!lhqip t;'!:r.e t' Pi"e'~ f',"~taji JI-t!'1I' U·U ~~a~ ',~l!Illu.,. r _. lih ... or I bDQ,~' 'q<et h1;;W~t Uill!i 'l!t!' fl@i~U'I,naJru? dhe' ~ ,'k ~~t m I!' _,hwn-·' "I,~ 51J1 ~ne ~r-e k,~o illy '~'I!'(jl'!, mj:d't,ojn~ q' idh~rol1l.'~il S~Lij,Jme\. dh,~ unk~~~~unt ~,~ ,:up~'ob, ~~U ~ -,htJe ti'kQko r.[C kejn ~~,I.olli. .mllll, ~e~e amlj~ r:e'~pllli'mn\ ;;mb~u si!@b i men tin ~~as: S,hmlll.lUot's tl~ ~jroql~p('hilm\·'IilI~· Nuk nnuu ~c dilUl'lsh '1. SI],iper~l'1i?~ '@ -J..,'l\S a.J Ju!xd!fI.]ii,(! j M1!o ,dJ~m.bflte'. se ki~tB pu no . n e nUl' t-e-nd -., tl~a ,dtqire"tDlr~.- i(!;lUO,U1YI!' 1j.m 1n, er 'bri~ k&l~\. Nilk DlIUd ~,~ U~nIJ lI,slli ~e jilJin~ h) sh-tr~l~ Wl n.r. JjUVjiruUl'l·r-e h~P~~lllIIflijll:@' Ile IilIl'I' ,sh !Ii~rh:BI. db ~ n h~ , Iilra~l\-jt'DI~, ~,~ ~ e Ii:I~h~- k'lilIlmb~ .3.li"X4ilobeu mj ill;;: O~~ AIU"fL', :i( u k mm~l~ ~Je tbml ~. qe' Ii'.

~e II tiP e iklllUfllIIlN Ikn IiIfdhetat 'e' kull'1 r.

II ~~ jU~-lh:~' ,"1l\1JiIJ1'~.~~lrn~~i!'. ~\I!~ 1I1:rAlU't tc III lI'~:C Nlub!, Int'" ,·he'!;' ljleill IiiJm.uhe ~~. r~~ .$8 mUD"' ~c '01'.1:11100(' oj!:' ~ t'lil f~b;'li.Ir_I'Dlr. ,S1~~ l)-ifr' ~ ~-el;' ~t

J;U II~jR' i" flil'iIrJ.ar~IIJIT. dh ._

311,1. TI ~::It'PInt'{lm'r. knfi~f1I1", f IIW!] ~ Simqri[l i.'t1ll1t" t k > :'I'; 11::0

ml

~ dht' pe-r;oo-jilht'. .. :~ _;jilhe me llil' iudll.

"fflui kM'i :S'E' kanl' gjiUl "'- 0 rir1 u[n •• 1. mO. ~h .. h~ riuj.

HI difUt" I 1'i' \'!h~'Ild, .lit), .::t-m r nlheo h~ d8iBhu~t". me !:

hoUa,. p~' 1 m~, Jl~rioQ)' 1 n ~;J, me sluune ,~i' ,~hl'S'b j ')

t.Q[ii111.i illa1i"t·~, dJlc p~.c • ~ m lIt'duljd'"R;.;oU b> '81:1;",",. 1I~

CI kaRe' hmllr m.iip bin·. I! nbdrne' fll!l i!l~lWine! e- '\"'1Ii![Jd ~ \,J~ t ~e- ,~'hu~ kQlldonjes ~ 1m py,r-,lOlili ,cite-t ~iiliRe' frl1,jl{lT'l:( n ~. leoHoni. db~ ~e' uuk kiJ1J 'Orp'I!lIi1Hl!~ kJ 'jlil I:!,ol)onibl !{j,llh Il~I_bl.! ~ht' (llilllllUn li'shittl. khlbmi. leil'e~. U -\(Iii do,t. ju l Owi ~~ fr:l)l1e' 'E' kIlliUie i1lI:f1IilI'C~'l,t:'.\iii~. '~'\mI till' i.!llbt .s:U l1dl~~e~lllsi t eo k ~ !

kolmIilDj~. iSb~ pa;k.ln '!l~'i~r,"j;kCl'" jem~ far e' ;gJtrt.

kll!:'~J@i ~~Ulllum dJilit lU.l'rr~'e C!~nld_ir;-al ;S;e' ka [llI'lIIi qe ~:Q mb .~ ~ 1i"e:l~t'l!!mQ dJ~gen eo "'l.OIfl!lto;';""I' di~e ~e tn~p~ ~'~I~I'I~hlir.po mu::l.;