DỰ KIẾN TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ NHÓM 4 MÔN: BÁO IN Tên chuyên đề: Ô nhiễm môi trường Số ra: 01 ngày 17/5/2011 Số trang

: 25 trang Khổ giấy: A4 Trang 1-3 4-7 Tên tác phẩm VẤN NẠN Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG BIỂN HÃY CỨU LẤY TRÁI ĐẤT NÀY KHỔ VÌ XE BEN Tác giả Nguyễn Đại Lánh Phan Thị Đông Nguyễn Thị Trà My Trương Thị Như Lý Đặng Thị Đào Nguyên Huỳnh Quang Luân Thể loại* Phản ánh Phóng sự thực tế Phản ánh Số lượng chữ 650 chữ 750 chữ Tên chuyên mục* Ống kính trẻ Tập làm phóng viên

8 - 10

650 chữ

Nghe, thấy và viết

11 - 13

BIỂN XANH KÊU CỨU ĐÀ NẴNG: RÁC THẢI SINH HOẠT CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC RÁC TẤN CÔNG MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐÀ NẴNG

Phản ánh

500 chữ

Nghe, thấy và viết

14 - 15

Phản ánh

700 chữ

Nghe, thấy và viết

16 - 18

Phóng sự thực tế Phóng sự thực tế

500 từ

Phóng sự điều tra

19 - 22

HỒ CHỨA Ô NHIỄM Nguyễn GIỮA LÒNG PHỐ CỔ Văn Luận

750 chữ

Tập làm phóng viên

* Các bài viết có thể được thay đổi về thể loại và chuyên mục. Việc sắp xếp cho bài viết phù hợp với thứ tự trình bày chuyên đề cũng có thể được thay đổi. • Chuyên đề có thể được bổ sung một số chuyên mục khác trong ngày hoàn thành chính thức

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful