You are on page 1of 10

This document contains text automatically extracted from a PDF or image file.

Formatting may have been lost and not all text may have been recognized.
To remove this note, right-click and select "Delete table".

Mn canh tnh i
(Xin li, em ch l con )
Nguyn tc: Bo Th (Hongkong) Trang H dch y khng phi tiu thuyt dm lon, y ch l mt cu chuyn xc ng lng ngi su sc. Cun sch ni v ci p, v by t v ni au, ca H u mt c gi mang ting l , v ngi bn trai H Tiu Bn. Nhng trc tr trong i c thut li mt chuyn tnh au xt. Truyn c ng ti ln u trn mng book.mop c hng chc triu c gi ngi Hoa bnh chn l tc phm kinh in mi ca dng vn hc mng ca th h ngi vit mi. Bn dch ny theo ng nguyn tc, ngn gn v chn thc so vi bn sa cha trong ln in u ca truyn nm 2005. Li ta: "Nu em l mt c gi trinh, ti s ci em lm v. Nhng xin li, em ch l mt con !"

Chng Mt:
i Bn thng ch H u ni: "My nui con ny, lm sao m trng c nh gi trinh y nh?" Ti khng thch mi ngi gi H u l , nhng H u ch thc l mt im bn thn nui ming, m ti cng khng ni c v im v th khc nhau ch no. Tuy nhin vn c khng thch mi ngi gi th. Ti cha tng phn tch l do. H u nm nay mi chn, H u rt xinh p. C gi xinh p H u l mt con , khng thch ci khng nhiu li. Mt c lun trn y mt ni thanh tn. l nguyn nhn v sao thng bn tt ca ti i Bn ton bo H u nom nh l gi trinh. C th ni H u l mt con khng c trch nhim vi cng vic, c th ch, c vnh vin khng bao gi rn r trn ging. Gi giang h ting rn dm dt, m thanh lc cao tht thanh lc hn hn t on, kch thch v trin min. H u khi ln ging ton cn cht mi chu ng ch khng pht ra bt c m thanh no. Ln u ti lm tnh vi H u khi c mi mi su. Khi ti va i vo c ta, s biu l au n ca c lm ti nhm tng ti ang hip dm mt trinh n, khng cm lng c ti v v an i c. Khi i c vo hon ton ri, mi pht hin mnh b la, ti lng lng v tc ti XXX c ta mt m. C iu cng tt n. Ti khng thch thy v kh s ca c ta, tuy ti cho rng l c ta gi v. C l l au qu, c ta ni nh mt cu: "- Anh nh cht i !" "- Khng c ! " "- V sao?"

"- V em ch l mt con !" Sau ny H u khng bao gi tht ln mt li lc trn ging na. H u vn t ni, thnh ra lm ti tr nn nh con yu ru xanh ang tha mn vi mt con sextoy bm khng kh vy. Ti bit ti khng phi yu ru xanh, H u cng bit iu . Ngoi lc ln ging, ti i x vi H u c th coi nh l mt qun t, thng no cng a lng u n, ng ngy, khng chm khng thiu. M c ta cng c quyn t do v khng gian ca ring c, tt nhin lc no ti c nhu cu th c phi c mt. i khi, ti cm thy H u u phi thuc hng ngi lm , hoc c th c ta ch xu trc mt ti, hoc c th dng v c y buc c y c gng lm ra v ngy th - sut ngy ch mc qun b, buc tc ui g. Cho d vc sc c lm v hp dn ca c cng n b hn. H u hc i hc nm th hai. Ban ngy c ln lp bnh thng, m v c n nh ti. Bn b thng hi, v sao ti khng kim mt c bn gi nh thi thng m li i bao mt con lm tnh nhn? Ha ha, ti ngh c khi nhng con n b ming leo lo i i n n ni yu ti, u chc g c nh H u, em ni r ri, em cn tin. Trong khi H u cu u tin ni vi ti l: "Tha ng, em c th ng vi ng khng?" Ha, ni trng ph lun! l 4 nm trc, hm ti vi vi ngi ng nghip i tiu khin mt qun bar tn l Yu Lc. H u qun b, khoc ba l kiu hc sinh bnh thng, n trc mt ti, v ni vi ti cu ni . Khi ni, c y nhn chm chm vo mt ti. "- Ci g?"

Ti tng ti nghe nhm, cho d lc qun bar ang bt nhc ng qu nh nh. "- Em... em c th ng vi ng." C ta nhc li, m sc kin nh hn mi tng tng. My thng bn gii nh, thng ngy vn s gm tri khng ai bit lm lon, bt u n o ln, ti tp ch trch H u ng l nn ng vi mt ngi mt m, thm ch c ngi bt u vut ln mt c, xoa ngc c. H u s hi, song khng b i, khng n trnh, c nhn ti thi. "- C bao nhiu tui ri? C v thnh nin ?" Nhn ci thn hnh nh b pht dc cha ly g lm y ca c, ti khng khi nghi ng. Nhng i mt ca c qu p, mu da trng thm t trong ra ngoi mang mt v cun ht kh tng tng ni. Khi ln ht, hn c l c ta s l mt vai ra tr y! "- Ti 16!" C ta ni kh. "- B th thi ? C lm ngh g?" Xem ra c y c v khng th lm ni ci ngh lm ! "-... Lm " Ni cu ny, c t r v rm r. " - C cn tin ? Tui cn b th ny m khng chu hc hnh" Cht l tr cn tn ti trong ti ln ging gio hun c, v chng ti mun ni thm vi cu m. Nhng khi nhn vo i ng t nng v tr, ti thy ti nhm tng mnh thng minh, ci nhn kia bnh thn, t nhin, nh ang

hi kin ngi lnh o mt vn g . Sau ti mang c ta v nh, nhng khng gi c li qua m. Lm xong chuyn kia, cho c ta nm trm t, th c ta i. Ti tha nhn ti khi ti bo c ta i ra, nh mt lu luyn ca c ta lm ti hi c tic, nhng ti vn lnh lng ng sp ca chnh, dn chnh mnh: "C ta ch l mt con " an i ni n hn c day dt mi trong ti. Mt con im k d. Ti ci au kh vi ti, trn i ny ci ch g cng c ri, gp cng nhiu, th thnh thc cng nhanh thi m. Nhng ti khng th ng rng, trong hai nm sau, ti gp li c y, v ha, bao nui c y 2 nm, hai nm nu cn th lun ti nh ti, mi thng ti cho c y hai nghn t.

Chng Hai:
Ln sau ti gp li H u, l ma h hai nm sau. Khi ti va chia tay ngi yu, ti cm thy nhng g m ngi ph n cn th ti vnh vin chng bao gi c th trao. V d nh thi gian, v d nh hn nhn. Sau khi chia tay c mt thi gian rt ng ngc, ti bit l ni trng tri. Hai nm nay cng vic ca ti vn dm chn ti ch, lm ti bt u bt mn. Tin v nhng m thnh ph bao bc kn mt nhng m mi ca ti. Li xe chy v nh trong thnh ph, ngh ngi lung tung. Ti ngh ti, mt mi sng sa, nhng nhn tht su vo th con ngi ti cng ch l mt ngi ngho trong mt x xnh ca thnh th. V ti ging ht nh mi thanh nin thnh t thnh th, ngho n mc ch cn li mi tin bc, v y nhng l do hn i cht cha trong lng. Ma h nm thc s oi , ti bt my lnh, qun c ci khng kh nng nc ngoi ca knh xe. Khi xe ti lt qua cng trng i hc C., ti bt gp H u. Khi ti nhn ra c nng, lng l, xe dng bn cnh ngi. Ti hiu v sao c em mang tn H u, khi c y ng di nh mt tri, nghing gng mt b nng chiu hng, ng yn pha y, hon ton ging nh mt ln gi thanh tn gia tra nng. Tt nhin l lc ti cn cha bit tn c ta. Tc di hn xa cht, mt khng khc, thn th y n hn vi phn, ng nt hp dn song dng ngi vn thanh mnh nh xa. Ti pht hin ra sut hai nm nay, ti lun khao kht i mt kia, i mt v tnh lic ti mt ln, vn l sc cun ht ma mui v trong trng y. Con ny bit chm cht cho phong cch, kh cht, t ra ch ai nhn ra c nng lm ci ngh g. Sau mi pht, mt ngi n ng trung nin i ti, nht cho c ta tp tin, ri i, thm ch ch bun ni bye! Ti xung xe i v pha c em:

"- Hi, em gi, hy vng em cn nh ra ti." Ti c nghin hai ch "em gi" mt cch va tn nhn va r rnh. C em va nhn ti nhn ra ngay: "- ng ?" - ri c em nh i. Nhng ti gi c ta li. "- Em ang lm g?" - Ti hi tha cu ny, v ti thy c em ang i vo cng trng i hc C. "- Lm !" Em p, c v bt cn hn so vi hai nm trc. Ti cm gic ti hi ni gin v l: "- M b my, my lm ci g? Tao cn cha gp con no va xu va mt dy nh loi my!" C nng r rng khng li mt cht, ri nng ci. ng phi nhc l, H u rt t ci, nhng khi nng ci, nh bng b cng anh b gi thi tan, s bay ti khp ni ni. "- Th th ti l mt con khng yu ngh. Cn g na khng? Ti phi vo trng y." "- Gm , th... ngi n ng lc ny l ai?" - Hi xong ti thy mnh ngu qu. "- Sao anh khng ngh y l b ti?" - C nng ni, mt thn nhin lnh lng. Vy m ti tng nng ci giu - ch ti tng l phi th no na y? "- C tn l g?" "- H u."

"- , H u." - Ti ngm ngh giy lt - "Giai ca c cho c bao nhiu tin?" "- ng ta khng phi giai, ng ta ch nh l ch nh. Lc ny ng ta cho ti hai nghn." Ti tuyt vng n tn cng, liu ai tng tng c, mt thiu n xinh p nh mt o hoa, ng di nng sng, dng vc thanh nh v thun khit trong chic o s mi v qun Jean, li c th thn nhin m t vic trao i dc vng xc tht v tin bc vi mt ngi n ng, t nhin nh th ch khen: "Em hm nay nhn thy mt chic vy rt p!" Ti thc ra li khao kht c nng ch sng v ngh ng vi la tui thanh xun ca nng. "- Ti s bao c!" - Cu ny khng phi mt li cht li ti tht, m k cc sao, m iu v gng mt ti khi c l y ch mong. "- Tt thi." - C ta ni, mt lnh te. Sau c y thuc v ti, trong thi gian l hai nm. Ti phn hng ti mc, thm ch qun khng dt c ta i khm xem c bnh kn hay khng. Nhng cng ch vi hm sau, ti pht hin ti mang v mt con sextoy bm khng kh khng bit rn r trn ging, m tht nh mt con cm ch bit cm mt nu cm, pha tr. Mi chiu tan s, v l thy H u b ra bn n, lng l cm nh mt vo bt thc n trn bn, khng hiu ang ngm ngh ci g, cng khng bit c vui thch g khng. Ti phi to ging nhc: "- Ny, ti v m ngay c i dp c cng khng thm nhc h ti sao?" Th l c nng mi vi v i tm cho ti i dp l. H u l mt c gi ngoan, ku thc n nht bn i b mui; than mt mi s

m lng cho ti. Nhng c iu c khng tht mt li. Ci "u im" khng tht ra m thanh ca c cng c biu l ra trn ging, y l ni duy nht m ti mi vn khng th chu ng c cng nh l ni duy nht c bng bnh. "- H u, em ng cn mi na, ngoan no, th lng c th no!" - Ti dn d. "- ....." Vn khng ni, mt tr b. C thng lm cho ti tt hng, ch thiu iu b lit dng. C lc cng vic bn rn, ngi trc mn hnh my tnh mi u c ti quay cung, nhng ngm c y mt ci lng ti bnh yn li. Khi ti nh, c y nh ch chim thanh tnh u nh bn ti, ti on c y ngi bn ti l ch mt ti nhn sang, bi mi khi ti nhn c y, c y u lng l nhn li. Ci nhn lt t i mt p lng im ca c, khng gn thong dc vng no, k l sao lm ti nh ang ngm bc tranh phong cnh m lng chng xung. C ln ti tng chng ti l i v chng sau ci mi nm chung sng. Nhng ti hiu ti khng bao gi thch c y, ch v c y lm gi. i vi ci ngh im, ti khng khinh cng chng tn trng. Ti khng ph cht cm tnh no vo n.

10

Chng Ba:
Ln ti thy H u ci nhiu nht, l vo dp sinh nht c. Ti hm trc ti ang ngi son vn bn trn my tnh, H u ra bt xong, ko gh n ngi k ti. My hm trc ti mua cho c ci vy trng mc nh, y l mn qu u tin ti tng c, khi c y n ly ci vy tm thng y, c y ci, c ch mm ming, nhng mt hn hoan. Ri sau c y lin tc mc n, nh th mt bng hoa go trng bay lang thang trong cn phng. C y trng c v n tnh hn c lc trc. Th ti ni, c y tim n s quyn r. Khi c ang mc chic vy ny, c cch ti mt khong va ti bit mi hng thm ph n trn c th c, thong qua. Ti thy ti kh m tp trung lm vic c na, quay sang lic c mt ci, vn ci nhn ca ti y trch mc, bng dng gp i ng t long lanh ci. H u ang ci, ti tht nhin cm gic ma xun trn ngp cn phng, vi c hoa lng ng xao ng. Ni kh chu tiu tan hon ton. "- Em ci , H u?" "- Vng." - C p, cn gt u th tr, v cng ng yu. "- L tht y, ni xem no, ci g lm em vui?" "- T ngy mai, em c th kt hn ri!" - C ni. Ngy mai c y c th kt hn? Ngha l sao? H u quen thi lp lng. "- Mai em trn 20." - C y p nh, ci, ti li c th cm thy ci ci him hoi rung ng lng ngi. Khng mun ni tip li ca c, v, bn s mun ci mt con hai mi sao?