Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

kwelyo D. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. Pagkagaling sa paaralan.isabit sa pako 8. Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. uniporme 7. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D. C. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A. Upang gumanda ang cabinet D. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. Ano ang kailangan kong gawin? A. Upang maubos ang saboing panlaba C. upang makabawas sa ibang labahin D. Kung magpaplantsa ng mga blusa. Upang maging makulay ang salansan B. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10. Upang ipakita sa mga kakilala 15. t-shirt B. Sulsihin ang bahaging napunit 9. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. Upang madaling tukuyin ang damit C. katawan 14. Ano ang dapat niyang gawin? A. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. medida C. Sa ibabaw ng upuan C. taas at haba ng katawan? A. isabit sa hanger B. Nang hindi ito kainin ng ipis 12. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. Alambre B. Iaspili ang lahat ng tupi C. Daster D. ihihilbana muna ang laylayan B. Bakit kaya? A. Alisin na lang ang butones D. eskwala . Itahi na muli ang butones C. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus.A. Ano ang dapat gawin? A. Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. Kaswal C. Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. ikabit ng aspili ang butones B. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme. Sa ibabaw ng kama D. Lilipan agad ang laylayan D. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Itago na muna ang damit n napunit C. Manggas B. balikat C. nagbihis ng damit si Leo. lubid D. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A.

A. pito o walong buwan 20. tumangkad at gumanda B. Tinapay at lemonade C. A. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. Bakit kaya? A. Hayaan siyang maligong mag-isa B. Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. magkaroon ng matigas na buto 19. Dalian mo! C. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain. coke at ensemada B. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Isa o dalawang buwan C. Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. Gulay at prutas C. Lima o anim B. Tatlo o apat D. lagnat at kabag B. Pabili po nito D. gatas at cereal 17. Kagat ng lamok D. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. Buko juice at maruya D.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B. lima o anim na buwan B. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D. kamote cue at tubig 18. Nakapagpapawis ng kamay B. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. bibili ako nito B. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. Ang ginataang mais. Tatlo o apat na buwan D. Lumaki at tumaba C. suman at kape B. Pito o walo 21. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C. Isa o dalawa C. Patnubayan siya habang naliligo C. Ano ang gagawin ni Liza? A. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. Tumaba at bumigat D. Sipon at impeksyon C.AGRIKULTURA 16. uhaw at gutom 25. ibigay mo ito sa akin 22. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23. Karne at isda D. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A.

Maingat na pagbabalak C. Paiba-ibang direksyon D. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A. Hawakan ang ulo ng martilyo B. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama. Ihanda muna ang plano 29. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. Iisangdireksyon C. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26. Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. A. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Nahahasa ang sariling kakayahan C. sa dulo patungong ibaba 28. Hawakan ng mahigpit D. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. Nakatitipid ito sa gastos B. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. Hawakan ang gitna ng martilyo C. Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D.D. sa gitna papunta sa dulo B. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D.

Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. 1. Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C. Anong katangian ang ipinakita mo? . Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D. Kaarawan ng lola mo. Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Ibinili mo siya ng regalo. Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D. A. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B. Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3.

Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods. Nadaragdagan ang init ng katawan D. Walis tambo D. Dikdikin ng pino C. baso o glassware B. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. Sa kanan ng plato D. misan tuwing lingo B. tatalupan ang manok B. floor mop 13. palayok. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. hihimayin ang laman 12. tinapay at kanin? A. 11. Pangkat Blow 9. Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. Pangkat Grow D. Paminsan-minsan D. Ang petsay. umaga. Sa pag-aayos ng hapag kainan. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. Pagkamasunurin D. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. Katabi ng tinidor C. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan . vacuum cleaner B. Hihiwain ng maliliit D. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. Plato o chinaware C. Walisin ang basura tungo sa kalsada B.A. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. tanghali. Pangkat Slow B. Floor polisher C. kaldero atbp. Kubyertos o silverware D. pagkamaaalahanin B. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. sa dulo ng kutsara B. Pagkamagalang C. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. Nililinis nito an gating buhok C. ibus. Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. sa gawing kaliwa ng plato 10. pagmamahal 5. Pangkat Go C. hapon 6. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Itambak ang basura sa likod-bahay C. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Suliranin natin ngayon ang basura. kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. Sunugin lahat ng basura 8. Araw-araw C. Nagpapakinis ng mukha B.

May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. Medida B. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. Dagdag pagod sa mag-anak 17. halamang gulay o punong-kahoy. Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. Alin ito? A. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. Halamang gulay C. katuray C. Nagbibigay ng dagdag kita C. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. martilyo D. Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. Alin ito? A. suka C. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. halamang prutas 18. Regadera B. A. keyhole saw . asin D. Regadera B. cross cut saw D. pala C. malyete C. Ang mga halaman ay maaaring ornamental. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A.14. Back saw B. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. Nagpapaganda ng kapaligiran D. Langis B. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. Halamang herbal D. ½ B. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. halamang punong-kahoy B. 3/4 D. toyo 15. herbal. rip saw C. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. karton 20. 1/3 AGRIKULTURA 16. 2/4 C. punong prutas. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C. kartilya D. Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. metrong tiklupin 22. malunggay 19. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. cauliflower D.

Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. Gagamitin dito ang _______________? A. katam D. Martilyo. Kartilya. lagari 28. Alin ito? A. Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. Tukuyin ito? A. katam. piko. pisi 26. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. 3-2-4-1 C. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. malyete C. Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. Alin ang gagamitin mo? A. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. metro. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. Pala. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30. pait 25. kailangang sundin ang tamang hakbang. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. timbangan. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. martilyo. Plais B. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. 1-3-4-2 . Upang maiwasan ang sakuna 27. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. alambre D. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. salaan B. kalaykay C. 1-3-2-4 B. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. gato C. gunting D. Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. kikil D. Katam B. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. Plais B. Walang masasayang na materyales B. pisi. gato. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin. gulok. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. Gunting. spokeshave C. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. Ano ito? A. lagari 24. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain.23. 1. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. 2-4-1-3 D. Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan.

Kanin. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. kalahating pulgada B. fiber foods B. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. Isang pulgada C. pakwan. asin B. kanin. bawang. kanin. tatlong pulgada 5. energy foods 2. Mantika. langka at gulay na sitaw. Sa paglalagay ng tinidor. bawang. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. tatlong pulgada 4. Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. Nakataob sa mesa C. A. Sa paglagay ng mga kagamitang ito. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Grow foods D. mantika. mantika. kanin C. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. katapatan at kagitingan . nakatihaya sa mesa B. asin 3. Mantika. asin. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. Dalawang pulgada D.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Nakatagilid sa mesa D. asin D. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Tiwala sa sarili C. okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan. kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Go foods C. bawang. Bawang. Ang mga prutas tulad ng santol.

Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. alin ang mainam na ipasuso? A. May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ. talaan ng mga Gawain B. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. Upang makagawa ng iba pang gawain C. Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11. Pagyeyelo C. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A. pagtutuyo 8. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. A. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C. Kutsara B. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. Sariwang gatas ng baka C. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . Sa iyong edad ngayon. sandok D. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. Pag-aatsara D. pakikiisa at pakikipagtulungan 6.B. Upang makain kaagad ang inimbak B. kutsarita C. Kaayusan at kalinisan D. Ano ito? A. mga panuto 12. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. pagmamatis B. Para sa malusog na sanggol. gatas na kondensada B. Pulbos na gatas sa lata D. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. siyansi 9. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. gatas mula sa ina 13. Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay. Embentaryo D. Pamantayan C. Isa na rito ang paghuhugas ng plato.

Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. Plastic D. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Paghahalaman D. Dahon B. buto D. Kailan dapat anihin ang patola? A. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. 50 D. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. ilang kilo lahat ito? A. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16.14. Psychologist C. dahon ng niyog 21. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C. Ophthalmologist D. Kapag ang balat nito ay magaspang na C. Paghahayupan C. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. pangangalakal B. Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. ugat C. Karagdagang populasyon sa bayan B. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. Karagdagang kita ng mag-anak C. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. Papel C. veterinarian 22. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. vegetarian B. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A. Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. 60 19. bulaklak 17. 40 C. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul. Karagdagang pagod sa mag-anak . dahon ng saging B. pag-iisdaan 18. Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. Kung dentista ang para sa tao. Magsasaka ang ama ni Aira. 30 B.

Ibaba ang main switch B. A. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. banig at pamaypay. Alin ito? A. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. keyhole saw 31. Ano ito? A. Cross cut saw D. broiler B. buri C. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. Herpes B. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A. palma D. kahoy C. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. Paliguan ang mga hayop araw-araw B. Anong uri ng tanim ito? A. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. gulok D. martilyo 27. Sa anumang hayop na aalagaan. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. medidang asero C. plais C. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. damit atbp. Damo B. ginagamit ang _________________. Plais B. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas. back saw D. colitis D. disturnilyador 32. makahiya . damo 33. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. Pandan B. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito.D. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. back saw B. Texas D. A. Hampshire 25. Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. bronchitis 24. Gunting B. Clamp B. White leghorn C. nipa D. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. barena D. Nito B. Aalisin ang switch D. Ang buri ay mainam gawing sombrero. rabies C. panghigpit. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan. yantok D. baging 28. Rip saw C. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A. vetiver C. sinturon. keyhole saw 30. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy. plais C. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. Kung duyan ang nais mong gawin.

34. Alin ito? A. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali. Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. kagamitan D. Plano B. Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A. dibuho C. materyales 35. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin .

A. A. Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Malaki ang tubo 5. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan. Makipagsuki 2. Makipagsapalaran C. Alin ang hindi? . May kayang mag-anak C. Mataas na uri at kaya ng bibili B. Mayamang mag-anak B. Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A. ano ang dapat nilang gawin? A. A. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. magbantay B. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. Mahirap na mag-anak 6. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Maghihintay C.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Malapit sa mataong lugar C. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Magkukuwenta B. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Malapit sa paaralan B. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Mura at maganda C.

Paano mo ito itatanim? A. wala 15. ibaon ng buhay D. baboy 14. Magpuputo 7. Kulungan B. Matapos kaagad B. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. Tinamad B. manok C. wala 16. Lahat na sagot ay tama 12. katawan C. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. A. May gabay sa paggawa C. katayin C. A. dentist D. kalabaw . ulo D. pang-fill up D. Alahero C. A. Upang medaling maabot ng tinder C. kambing D. masayang-masaya 8. Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. kailangang panatilihing malinis ang_____. score card 10. pataba sa lupa C. kambing D. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. pagkain D. wala 17. buto C. Alin ang maaari mong itanim? A. Ano ang kanyang naramdaman? A. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. Kuneho B. Ihiwalay B. baboy C. sanga 13.A. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. A. Palamuti B. Aso B. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. Makapagpahinga kaagad 9. doctor 18. A. test pool C. Bunga B. Calculator B. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. magtataho B. Beterinaryo B. nalungkot C. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. hilot C. Upang medaling hanapin B. A. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. Aling hayop ito? A.

ano ang pipiliin mo? A. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. Ano ito? A. baka D. Langis B. dapat mo munang alamin ang___________________. Butong maraming halo D. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. talaan ng materyales 27. kambing C. malyete D. Paunti-unti at makapal . layunin C. Kabayo B. manipis at pantay B. aso 20. gatas at maaaring katulong sa bukid. A. A. A. Langis B. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa. Mapagkukunang sangkap 23. grasa 28. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit.19. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. wala 24. Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. Halaga ng mga kagamitan C. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. A. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. nakaturo sa sahig C. Presyo at gamit nito B. A. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. Mabilis. Maso B. A. buhangin 29. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. A. kailangan _______________. takpan ng papel ang talim 26. claw hammer C. pintura C. Pakinabang nito C. A. A. Butang galling sa katamtamang gulay C. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. alketran C. Dibuho B. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21.

pait . katam C. Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30.C. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A. Barena B.