KỊCH BẢN CHƢƠNG TRÌNH MŨI TÊN CẦU VỒNG

KỊCH BẢN CHI TIẾT CỦA CHƢƠNG TRÌNH
Tên Chƣơng trình Thời gian Địa điểm Thực hiện

STT

Công việc

Mô tả, ghi chú

Ngƣời thực hiện

Âm Thanh

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

1

Kiểm tra lần cuối

PG, PB vào vị trí, nhân sự tại các gian hàng sẵn sàng làm việc

Agency, XYZ Nhạc sôi động

Star: 8h00

2

Hoạt động bên ngoài

PG ngoài cổng đón khách,xe bus bắt đầu diễu hành khắp Đầm Sen

Agency, XYZ Nhạc sôi động

Star: 8h30

End: 17h00

3

MC bắt đầu hoạt náo, PG mời gọi khách vào gian hàng tham Hoạt động ở gia hoạt động. Lâu lâu MC lại gian hàng thông báo về ctr ở sân khấu lúc 9:00 Bắt đầu hoạt Vũ đoàn lên biểu diễn thật sôi động sân động làm nóng khấu

MC, PG

Nhạc tại từng Start: gian hàng 8h30 Nhạc ngưng, MC nói xong thì nổi nhạc rộn rã, nhạc lên xuống khi giới thiệu

End: 17h01

4

Vũ đoàn

Start: 9h00

5

Làm nóng sân khấu

MC giới thiệu chương trình

MC

Nhạc tắt

Start: 9h15

6

XYZ phát biểu

Đại diện XYZ phát biểu, MC phỏng vấn

Ca sĩ

Rộn rã khi nhà tài trợ đi lên, ngưng khi NTT phát biểu

Start: 9h20

7

Ca nhạc

Ca sĩ lần lượt lên biểu diễn, MC giao lưu với ca sĩ & khán Đại diện XYZ giả

Nhạc ngưng

Start: 9h25

8

Liên hoàn các trò chơi được Nhạc nền sôi Trò chơi sân diễn ra, MC mời mẹ& bé lên MC, khán giả động theo tình khấu đợt 1 tham gia. Trao thưởng người tiết trò chơi thắng cuộc.

Start: 9h40

End: 10h30

9

Tiết mục ảo thuật

Ảo thuật gia biểu diễn, hướng Ảo thuật gia, dẫn các bé 1 vài trò ảo thuật MC đơn giản

Vừa phải

Start: 10h35

10

Nhạc nền sôi Trò chơi sân Tiếp tục các trò chơi với khán MC, khán giả động theo tình khấu đợt 2 giả mới tiết trò chơi

Start: End: 10h45 11h30

11

Kết thúc hoạt MC cảm ơn khán giả. Hẹn trở động sân lại sân khấu lúc 14h30, mời khấu buổi khán giả tham gia các hoạt sáng động ở gian hàng MC PG thay phiên nhau nghỉ để đảm bảo luôn có người trực tại gian hàng. Vẫn tiến hành các hoạt động tại gian hàng.

MC

Sôi động rồi tắt dần

Start: 11h35

12

Nghỉ trưa

MC, PG

Nhạc vẫn sôi động Nhạc ngưng, MC nói xong thì nổi nhạc rộn rã, nhạc lên xuống khi giới thiệu

Start: End: 12h00 13h00

13

Bắt đầu hoạt động sân Vũ đoàn lên biểu diễn thật sôi khấu buổi động làm nóng chiều

Vũ đoàn

Start: 14h00

14

Làm nóng sân khấu

MC giới thiệu chương trình

MC

Nhạc tắt

Start: 14h15

15

XYZ phát biểu

Đại diện XYZ phát biểu, MC phỏng vấn

Ca sĩ

Rộn rã khi nhà tài trợ đi lên, ngưng khi NTT phát biểu

Start: 14h20

16

Ca nhạc

Ca sĩ lần lượt lên biểu diễn, MC giao lưu với ca sĩ & khán Đại diện XYZ giả

Nhạc ngưng

Start: 14h25

17

Liên hoàn các trò chơi được Nhạc nền sôi Trò chơi sân diễn ra, MC mời mẹ& bé lên MC, khán giả động theo tình khấu đợt 1 tham gia. Trao thưởng người tiết trò chơi thắng cuộc.

Start: End: 14h40 15h30

18

Tiết mục ảo thuật

Ảo thuật gia biểu diễn, hướng Ảo thuật gia, dẫn các bé 1 vài trò ảo thuật MC đơn giản

Vừa phải

Start: 15h35

19

Nhạc nền sôi Trò chơi sân Tiếp tục các trò chơi với khán MC, khán giả động theo tình khấu đợt 2 giả mới tiết trò chơi

Start: End: 15h45 16h30

20

Kết thúc hoạt MC cảm ơn khán giả. Hẹn trở động sân lại sân khấu lúc 14h30, mời khấu buổi khán giả tham gia các hoạt sáng động ở gian hàng

MC

Sôi động rồi tắt dần

Start: 16h35

21

Giảm hoạt động

Giảm dần cường độ hoạt động để chuẩn bị bế mạc

Agency

Start: 16h50

22

Kết thúc

Ngưng hoạt động. Thu dọn vật Agency, XYZ dụng.

Start: 17h15 End: 17h45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful