You are on page 1of 1

Autor: Marie Hjkov Soutn pspvek .

39 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor Vzdor

(vaha)
Nen snad jedin osoba, kter by nikdy proti niemu ani nikomu nevzdorovala. Pokud se zamyslme, co vzdor jako takov pro ns znamen, je to jako slovo a projev. Nechci! Pokud nechceme pijmout njakou osobu do svho ivota, nebo nzor, systm, cokoliv, co je nm nepjemn, je to vzdor. Jdeme paliat za svm. V mnoha ppadech jsme jako lid naivn, chybujeme a ume se, jak vzdor je pro ns ten sprvn. Lid a spolenost kolem ns vytv n pohled na ivot, ovlivuj nae mnn, to, jakm smrem se n ivot bude dl vyvjet, kam nae kroky povedou. Jako pklad jsem si vybrala svou nedvnou zkuenost, kter je tak vedn a neojedinl, e mus kadho uvst do stejn nebo podobn situace, take to zkrtm a zjednodum. Je to osm msc zpt, co jsem otevela sv srdce a ivot bvalmu pteli, do kterho jsem se zamilovala. Bydlel se mnou v byt, m rodina ho pijala. On se o nic nestaral, ml ve na tali pod nosem, nic mu nechyblo a jeho slova a pr penz prozatm postailo. Ale pro? Protoe ml mnoho slov, slib a hlavn m. Po esti mscch, kdy u to bylo opravdu vn, kdy dluil m rodin za njem, vyvrcholilo napt a ve se zaalo mnit jinm smrem. On odkryl svou manipulativn moc, jakou m vyuval, a tak jednodue a lehce ze m dostal m nov nabyt penze, a tak ve poeil s tm, e mi to ve brzy vrt. Penze jsem mu dobrovoln a s lskou pjila a dl mu vila jako ped tm. Ptte se, kde je ten vzdor? Povm Vm konec pbhu. M trplivost a naivita vybuchla v ten vzdor, o kterm se tu snam napsat vce. Nikdy nic nemus dopadnout tak, jak my nechceme, sta, kdy budeme vce vzdorovat a nenechme se zmanipulovat do vc a jednn, kter nm nen pjemn, a u instinktivn tume, e tudy cesta nevede. Jedin, co zbyde z dobrch a hodnch lid, jsou zlomen srdce a vzdorovitost vi kadmu, kdo se nm u i v dobrm sna do naeho ivota nco vnst. Sta tak mlo a vzdor je nm instinktem a ervenm majkem pro nai obranu. V mnoha ppadech je lep ztratit, abyste nali lep. To, co opravdu chceme, toume po tom, pejeme si to, a co si pivolme, to opravdu je a stane se. Proto mjme vzdor na prvnch mstech ke kadmu rozsouzen.
1