You are on page 1of 35

Felsefe ve Hikmet Üzerine

Durmuş Hocaoğlu

Türkiye Günlüğü., ISSN 1300-2767., Sayı: 76., Bahar 2004., Ankara., ss.61-94

Durmuş Hocaoğlu, Türkiye Günlüğü Makale Sıra No: 19

Bibliyografya Künyesi:

• Hocaoğlu, Durmuş., “Felsefe ve Hikmet Üzerine”., Türkiye Günlüğü., ISSN 1300-2767.,


Sayı: 76., Bahar 2004., Ankara., ss.61-94 (34 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: “28 Mart
Seçimleri – Siyasetle Sosyolojinin Buluştuğu Nokta.”

İstatistikî Bilgiler:

Sayfa: 34; Kelime: 16.595; Krk. (Dipnotlar dâhil): Boşluksuz: 111.920; Boşluklu: 128.930

Matbû metni tarayarak dönüştüren ve düzenleyen: Mehmet Gümüş

Redaksiyon: Durmuş Hocaoğlu

Haziran 2006