NASTAVNI LISTIĆI

SINTAGMA (VJEŽBE)
SINTAGMA (ZA 5+!)
REČENIČNI DIJELOVI (PROVJERA
PREDZNANJA)
PREDIKAT
SUBJEKT
OBJEKT
PRILOŽNA OZNAKA
NESAMOSTALNI REČENIČNI DIJELOVI
(ATRIBUT, APOZICIJA)
PONAVLJANJE GRADIVA (REČENIČNI
DIJELOVI)
ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)
ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)

SINTAGMA (VJEŽBE)
Spavanje je u životinjskom kraljevstvu mnogo važnije od hrane.
Ljudi nisu najveće spavalice. Zašto prosječan čovjek mora toliko spavati?
Današnji znanstvenici nemaju jednoznačan odgovor na to pitanje.
Suvremeni pokusi pokazuju da svakom čovjeku treba dovoljno sna.
1. Ispišite iz gornjih rečenica sve nepunoznačne riječi.

2. Odredite rod, broj i padež svakoj imenskoj riječi. Napišite ih kraticama iznad
teksta.
3.

Odredite svakom predikatu u prethodnim rečenicama lice i broj. Napišite ih
kraticama iznad teksta.

4.

Ispišite iz uvodnih rečenica sintagme utemeljene na sročnosti. Uvrstite ih u
tablicu.

subjektno-predikatna
sročnost

imenska sročnost

5. Odredite padež svakom objektu. Označite ga kraticom iznad teksta.
Sova gleda miša. Prilazi mu. Žuri joj se. Približava mu se. Kada je sova
zgrabila plijen, nosi ga u kljunu u svoju duplju. Hoće li netko pomoći
mišu?
6. Stavite svaki glagol iz prijašnje rečenice u infinitiv. Napišite uz taj
infinitiv padežno pitanje, kao što je napravljeno u prvome primjeru.
gledati - koga? (miša) - akuzativ, ______________________________

7. Razvrstajte u tablicu sve sintagme iz 5. zadatka koje su rezultat sročnosti i upravljanja.
sročnost

NASTAVNI LISTIĆ BR. 1: Sintagma (vježbe)

upravljanje

malo zahtijevati. a prvi posjetitelji već su na vratima.8. tamo odlaziti. a priložnu oznaku prilogom. poželjeti odmah. Ispišite iz prethodnoga zadatka sve sintagme koje su utemeljene na upravljanju i pridruživanju. proslaviti rođendan. Pročitat ću ______________ na vratima kuće kada se _____________ vratim iz obližnjega kina.) upravljanje (rekcija) pridruživanje 10. _________ su ________ pričali o pojavi koju ___________ nisu mogli objasniti. kanonik Lovro. zahtijevati pravdu. moja očekivanja. Izrecite u sljedećim rečenicama objekt (jednom) imenicom ili zamjenicom. (Pazite . ja želim. pročitati najesen. pjesma Mojsije. Uvrstite ih u tablicu. pročitati lektiru. Uvrstite ih u tablicu. poklanja vam. nacrtati loptu. misliti brzo. pozdraviti se s ocem sročnost ili kongruencija upravljanje ili rekcija NASTAVNI LISTIĆ BR. ___________ gledam od jutra i namjeravam _____________ uskoro zatvoriti. Malo tajnovitosti dobro će ________ doći. promatra ih. prihvatiti se pisanja. 1: Sintagma (vježbe) pridruživanje . Pričali su _____________________ da se uskoro_____________ otvara istraživački centar u kojem ćemo moći promatrati ___________ . teško disati. neobična situacija. približavati se oprezno. traže oni. Podijelite navedene sintagme u tri skupine. 9. prva lektira. pripovjedač Balzac. malo kruha.ne moraju to biti samo sintagme koje ste dopunjavali. tražiti odmah. student Rastignac.

Podijelite sintagme iz prijašnjega zadatka prema funkciji zavisne sastavnice. Načinite sintagme prema zadanim uzorcima: pridjev + imenica glagol htjeti + infinitiv + prilog imenica + imenica (upravljanje) broj + imenica imenica + prijedložni izraz (upravljanje) pridjev+ imenica u G glagol + imenica u D prilog + imenica u G. glagol + imenica u instrumentalu imenica + imenica u L glagol + prilog (pridruživanje) glagol + imenica u A glagol + prijedložni izraz (upravljanje) imenica + imenica (sročnost) imenica + imenica u A zamjenica + imenica glagol željet + infinitiv + prilog (pridruživanje)___________________ prilog + imenica u G 2.SINTAGMA (ZA 5+!) 1. odredbena sintagma dopunska sintagma okolnosna sintagma .

Odredite službu riječi u rečenici. __________________ Vodim te kući. __________________ Ide li čovjek ili se pojavila životinja? __________________ Dajte mu nadu. S P Noći su duge. __________________ Lovci stave tada novu zamku. 2: Sintagma (za 5+!) REČENIČNI DIJELOVI (PROVJERA PREDZNANJA) 1.NASTAVNI LISTIĆ BR. S+P _____________________________________________ S+P+O _____________________________________________ O+S+P _____________________________________________ S + P (imenski) _____________________________________________ S + P + O + PO ___________________________________________ . Jučer nam je nestalo soli. Sastavite rečenice prema zadanim uzorcima. __________________ Pričaju oni kao navijeni. __________________ Dogodilo se to prvoga svibnja. _________________ 2. ________________ Nebom se nepomično pružio samo jedan oblačić. __________________ Naša kuća bila je zaključana. subjekt + imenski predikat Tvoj je otac dobar čovjek. __________________ U Splitu je prikazan novi film. __________________ Ovamo smo došli autobusom. __________________ Zbog neobičnih zvukova bojali su se spustiti u podrum ______________ Družba se toj vijesti začudila. __________________ Čitavu noć pretraživali su šumu. Na praznu crtu upišite rečeničnu shemu. kao što je učinjeno u prvom primjeru.

3: Rečenični dijelovi (provjera predznanja) .P+O+ ___________________________________________ PO + P + O + O ___________________________________________ NASTAVNI LISTIĆ BR.

Ispišite iz rečenica sve glagole. 4: Predikat .) ili o imenskom predikatu (P im.). Nagradu će osvojiti tko bude imao najviše bodova. 2. Kraticom označite je li riječ o glagolskom predikatu (P gl.PREDIKAT 1. lice i broj. Svakom glagolu odredite glagolski oblik. vidjet ću samo more. lako smo vaši. ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ NASTAVNI LISTIĆ BR. Ne želimo se maknuti uz grada dok tu borave glumci. Neka Ivan odmah javi ostalima. Počeše ih ispitivati čim gospodar uvidje da nema koristi od ostalih. a ja ću vam biti trener. ne znači da vam bezuvjetno vjerujemo. Podcrtajte u rečenicama sve predikate. Kada pogledam oko sebe. Nemojte im se smijati! Morali su što prije isprazniti stadion da ne bi došlo do naguravanja. Mi smo slobodni pa bismo htjeli raditi.

biti. pridjev. Ne želimo se _______________ uz grada dok _________________ glumci. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. htjeti. izraditi. ja bih ipak ____________________ ovdje. Djeca su ___________-. potražiti. Kad bismo ______________ film. Zadani su glagoli doći. znati. pjevati. to mi odmah . Načinite od njih po dvije rečenice u kojime će predikat biti izrečen: a) jednostavnim glagolskim oblikom ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) složenim glagolskim oblikom ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c) pomoću dvaju različita glagola. zamjenicu ili broj. Počinjemo ______________ u njihove dobre namjere. Moja je sestra _____________. a ja sam ponekad _______________. I mi smo nekada bili ___________. Nakon toga utvrdite je li u rečenici riječ o glagolskom ili o imenskom predikatu. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. pjevač. Iako sam ________________. Na prazne crte treba upisati predikat ili dio predikata . voljeti. brzo bismo ________________stvari.glagol. crtati. Volimo _______________ film jer se tada dobro __________________.3. željeti. Sada su svi ___________________. Ako se tebi nešto _____________________-. Zadane su riječi on. imenicu. a mnogi odrasli trebali bi od njih _____________. moći. Načinite od njih a) tri rečenice u kojima će imenski predikat biti izrečen različitim složenim glagolskim oblicima ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) tri rečenice u kojima će imenski predikat biti izrečen dvama jednostavnim glagolskim oblicima.

___________NASTAVNI LISTIĆ BR. 4: Predikat .

Ana se lijepo smije.imenicu. Zadani su glagoli biti. Na prazne crte treba upisati subjekt . pomagati. pridjev ili broj u nominativu. Nikada se taj ne da zbuniti. Mladi su puni revolucionarnih ideja. Mi volimo govoriti o sebi. zamjenicu. ___________________ dio su naše svakodnevice. htjeti. Načinite rečenice u kojima će navedeni glagoli biti predikati.SUBJEKT 1. željeti. moći. Zašto __________________tako neobično izgleda? Mislite da__________________razmišlja o tome? NASTAVNI LISTIĆ BR. U rečenicama podcrtajte i kraticom iznad riječi označite sve subjekte. pomoći. ____________________ne podnosi zapovijedanje. Kraticom označite je li riječ o glagolskom predikatu (P gl.) a) tri rečenice u kojima će subjekt biti izrečen b) tri rečenice u kojima će subjekt biti neizrečen (skriven) c) tri besubjektne rečenice 4. 2.) ili o imenskom predikatu (P im. 5: Subjekt . Lijepo je živjeti. ________________nam pomažu upoznati nove svjetove. Svima nam je____________bilo nepojmljivo. Bolje je poklanjati.). istražiti. Napišite kojom je vrstom riječi izrečen subjekt u rečenicama u prethodnom zadatku. pretpostaviti. Dvoje predstavlja ravnotežu. ___________________ – ______________________________________________ ___________________ – ______________________________________________ ___________________ – ______________________________________________ ___________________ – ______________________________________________ ___________________ – ______________________________________________ ___________________ – ______________________________________________ 3. (Način izricanja predikata birate sami.

Napišite kojom je vrstom riječi izrečen objekt u prethodnim rečenicama. ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ ______________ – ______________________________________________ NASTAVNI LISTIĆ BR. Ja volim čitati novine. _______________ Gledam te i razmišljam o praznicima. a moji prijatelji više vole časopise. Na kraju kraticom označite je li u pitanju izravni (0 i. Podcrtajte u rečenicama sve predikate. Nakon toga postavite padežno pitanje za objekt i napišite ga na praznu crtu. 6: Objekt . ______________________________ Svi govore istim dijalektom.) objekt. ___________________ 2. __________________________________ Želite li soka? Mogu li vam donijeti vode? ___________________________ Marko pomaže Ivanu učiti matematiku. a mi ga ne razumijemo.OBJEKT 1. ________________________________ Nekada se i stare i mlade više uvažavalo. ______________________________ Mađioničar pokazuje trikove djeci.) ili neizravni (0 n.

jesen. 6. Na nas su snažno djelovale sve te promjene. mi. kraj. Analizirajte gramatičko ustrojstvo rečenica. ali nas nitko nije htio slušati. prvi. Prikažite nam svoj omiljeni roman. Profesorov glas pomogao je našem pomirenju. Ravnatelj je loše upravljao kazalištem. zemlja. put. Rabite ih u rečenicama kao neizravne objekte. NASTAVNI LISTIĆ BR. Izletnici su se napili vode. oni. 6: Objekt . a vjetar nosi lišće. Dajte mu zraka! Pokušali su se prisjetiti odakle poznaju posjetitelja. čokolada. Zadane su imenice jabuke. štapići. sendvič. Pričali su nam u školi o zaslužnim ilircima. Svim smo se tim vijestima bili začudili.3. 5. Kiša natapa cestu. Mnogi su se angažirali na planiranju obrane. Zadane su riječi nogomet. Upotrijebite ih u rečenicama kao izravni objekt u genitivu. utakmica. sok. Okolicom dominira crkveni toranj. lako vani pada kiša. 4. Svatko može uzeti broj koji želi. Susreli smo poznanike u potpuno nepoznatu gradu. Upotrijebite ih u rečenicama kao izravni objekt u genitivu. Josipa će mi donijeti knjige. Čitanje traži samoće i tišine. Kraticama iznad teksta označite rečenične dijelove. U tim zemljama nema zabrana. Zadane su imenice grad.

_________________________________________ Cijelu zimu maštamo o proljeću. ______________ Crtam bolje nego itko. ______________ Nemoj mi tom zastavicom stalno mahati pred očima! ________________ Neke stvari čovjek treba nabaviti radi vlastite udobnosti. Nemiri su otpočeli prvoga svibnja. ______________________________ Hoćemo li te sada odvesti kući? _________________________________ Put je vodio do skrivene zamke. godine rasula rijeka rasplesanih maturanata. ____________________________ Prekrasan grm rascvjetao se nasuprot našoj školi. _________________________________ Ove godine ranije započinju praznici. ___________________ Kreće se kao žaba.______________________________________________ Polako i bez napora približavali smo se vrhu. ____________ NASTAVNI LISTIĆ BR. Osijekom se sredinom 2005. 7: Priložna oznaka . __________________________________ Rodilo se to dijete jednoga lijepoga svibanjskog dana. _____________________ Za lijepih dana može se s brda vidjeti cijela okolica. Na kraju kraticom označite vrstu priložne oznake. Podcrtajte u rečenicama sve predikate. Pozvat ćemo u pomoć treće razrede. Nakon toga postavite iz predikata pitanje za priložnu oznaku i napišite ga na praznu crtu. _________________________________ Nakon predstave sporo smo se pomicali prema izlazu. ______________________________ Ipak ste se usudili putovati autom?_______________________________ Ona je zanijemila od čuđenja.PRILOŽNA OZNAKA 1. _________________ Zagrebački maturanti krenuli su s Trga bana Jelačića do Jaruna. ___________________________________ Uza sav napor ostali smo sami.

) ___________________________________________ POU + S + P (gl.) + O (i.) _____________________________________ S + P + P + O (i. Kada ste rođeni? Rođena sam zimi/jedne zime.) + S + P (gl. 7: Priložna oznaka .) + POM ____________________________________ O (n. a potom skupom riječi. Gdje biste željeli živjeti? ________________________________________ Kamo namjeravate otputovati? __________________________________ Dokle se želite školovati? _______________________________________ S kim sjedite u klupi? _________________________________________ Otkad poznajete svog najboljeg prijatelja/prijateljicu?_______________ Zašto vam je potrebno obrazovanje? _____________________________ S kojom namjerom izlazite? _____________________________________ Čime se najčešće izražavate? ____________________________________ S kojom namjerom dolazite u školu? _____________________________ Koliko poznajete svoje susjede? __________________________________ Koliko ste puta zakasnili na prvi sat?______________________________ S kim se najčešće družite?________________________________________ Unatoč čemu želite ići na more? _________________________________ Čime najčešće pišete zadaću? ____________________________________ 3.2. Sastavite rečenice prema zadanim shemama. S + P (i. Odgovorite na sljedeća pitanja rečenicom .) + POM ______________________________________________ S + P (gl.najprije priložnu oznaku izrecite jednom riječju.) + POV ______________________________________ P + O + O + POM + POV ____________________________________ NASTAVNI LISTIĆ BR. kako je naznačeno u prvom primjeru.) + O (i.

8: Nesamostalni rečenični dijelovi (atribut. Letjelica je poletjela bez trzaja. Odredite im službu. Analizirajte gramatičko ustrojstvo svojih rečenica 3. Bit će putnik. apozicija) . a da se ne promijeni smisao rečenice. Marija je promatrala plavokosu djevojčicu. Svakoj imenici u prethodnom zadatku dodajte atribut: a) izrečen jednom riječju b) izrečen skupom riječi. Promatram grad. Podcrtajte u svakoj rečenici imenice. 2. Letjeli su nad oranicama. 5. ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ NASTAVNI LISTIĆ BR. APOZICIJA) 1. Knjige su na policama. Napišite kojom su vrstom riječi/ kojim vrstama riječi izrečeni atributi pod b). Izrecite podcrtani atribut na što više načina.NESAMOSTALNI REČENIČNI DIJELOVI (ATRIBUT. Škola se nalazi u blizini. Bili smo s prijateljima na izletu. 4.

NASTAVNI LISTIĆ BR. godine___________Bliski susreti treće vrste. ________________ _________________ Kako je počeo rat na mom otoku bio je jedan od__________________ __________________ filmova. Bio je to književnik britka uma. Najveći _____________ _______________ _______________ Ivan Gundulić napisao je_________________ ___________________ Dubravka. Upoznali smo majstore starih zanata. 8. Spielberg proslavio se 1 977. ____________________________________________ __________________. William Shakespeare. Ksaver Šandor Gjalski.Split _____________Velebit ______________Bjelolasica _____________Trakošćan ______________Nehaj _____________Ivan Meštrović ______________Dobriša Cesarić _____________Osman ______________Život je san _____________Zločin i kazna 7. hrvatski književnik. Nakon toga podcrtajte sve imenske dodatke i označite strelicom na koju se imenicu odnose. Dan ukidanja ropstva slavi se u kolovozu. napisao je zbirku novela Pod starim krovovima. Dopunite rečenice apozicijom ili apozicijskim skupom. Podcrtajte u rečenicama sve imenice. apozicija) . ______________Drava _____________Čakovec ______________Zagreb . Toga su dana 1791. _________________ _________________ _________________ S. na otoku Santo Domingo robovi prvi put u povijesti dobili svoju slobodu. Rad na tekstu započinje sređivanjem bilježaka. _________________ ________________ Tin Ujević napisao je _________ Bura na Braču.___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ ___________________ – _____________________________________________ 6. najpoznatiji je po____________ Hamlet. U vrtove gradskih naselja zasadili smo različito cvijeće. Dopišite uz navedena imena apozicije. 8: Nesamostalni rečenični dijelovi (atribut.

PONAVLJANJE GRADIVA (REČENIČNI DIJELOVI) NASTAVNI LISTIĆ BR. 13: Ponavljanje gradiva (rečenični dijelovi) .

okanite se gledanja u rijeku. zaokružite veznik.___________________________________________ Sve to sluša od naših ljudi koji rade u hotelu._______________________________ Na Lovreću su spasili stećke kad je cesta trebala proći. Podcrtajte predikate. _______________________________ Kad govorite. Promatram grad. ________________________ Fiš se jede u rujnu zato što je tada ugodno sjediti vani.__________________________ Kad se vratio iz primorja. okrenem glavu. ________________________________ . __________________________ Netko predloži da napiše molbu. odredite glavnu i zavisnu rečenicu te napišite vrstu zavisne rečenice. ______________________________ Sad gledam kako se putićem prema brežuljku uspinje žena u crnini. Umjesto podcrtanoga rečeničnog dijela uvrstite cijelu rečenicu. ____________________________________________ Idem na kavu. sjeo uza nju kraj ognjišta. __________________________________________________________ 2. _______________________________________ Iz lijenosti sjedi po cijeli dan. ____________________________________________________________________ Priča se da je uvijek ovako sama. _______________ ____________________________________________________________________ Vidim kako se stvari pomalo izdvajaju. Lutam krajem gdje se uvijek živjelo od lutanja. a zatim u tako dobivenoj rečenici podcrtajte predikate.____________________________________________________ Posjetitelji vole obilaziti gradske zidine.ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE) 1._________________________ Sa stećka sam gledao kako se bljeska lovrećka bolnica. ______________________________ Da me ne bi pitali. ___________________________________ Gradom se širi miris octa u kojem se kuhaju paprike. ____________________________________ Ne želim jesti previše zbog zdravlja. ______________________________________ Da su odrasli na selu. _______________________ Sitnež se gnječi da ostane u juhi kao umak. znali bi vrijednost kruha. ________________________________________ Most kojim prelazimo Savu nastao je u 19. ___________________________________________ Vode me djeca da vidim nove igračke. ________________________ Rujan je kao ličilac u radnom odijelu koji je zaspao pod suncem. zaokružite veznik i odredite vrstu zavisne rečenice. ________________________________________________________ Promatram stari grad. stoljeću.

on će prvi biti poslužen. _______________________ NASTAVNI LISTIĆ BR. 10: Zavisno složena rečenica (vježbe) .Ako njih nema. ________________________________________ Ako ima kakav ugledan gost. dobar je i kruh.

________________________________________________ Nije rečeno što dolazi poslije. ___________________________ Neka traže koga god hoće. __________________________________________ Stisnuo je šaku tako jako da su mu zglobovi pobijeljeli. ______________________________________________ Budete li gledali kamo idete. ___________________ Ustala je djevojka što mi je bila okrenuta leđima. __________________________________________________________________ Budući da je dobar učenik. ______________________ Bili su dobri prema nama iako se to od njih ne bi očekivalo._____________________________________________ Pitanje je jesmo li dobro postupili. ______________________ Ako su gradovi kao ljudi. 10: Zavisno složena rečenica (vježbe) . to nam se sve više uvlačio strah u kosti.Obrišite usta ako vam curi niz bradu. _______________________________________________ Sve ću reći kada za to dođe vrijeme. nakon toga možete pričati o svemu. sve izgleda nemoguće. odlučili su im se pridružiti. _______________________________________________ On je da mu para nema. _________________________________________ Glavno je da ste svi veseli. ______________________ Okrenuo se ne bi li u nečijem pogledu našao istomišljenika. ________________________________________________ Ako još imate volje. ___________________________________________________________________ Gledao je kao da je pred njim staklena pregrada.________________________________________ Učit ću ih kako se hvataju zečevi. ______________________________________ Kad završi jelo. rezultati neće izostati. što bi radile ptice? _________________________________ Toliko je padalo da se nije vidio prst pred nosom.____________________ NASTAVNI LISTIĆ BR. ________________________________________ Što je more bivalo hladnije. ________________________ Nije me posjetio da me ne bi ometao u poslu. __________________________________ lako ne mogu sve razumjeti. __________________________ Gdje nema sloge. onda se ne trebamo čuditi. ________________________________________________ Tko nema u glavi. ___________________________________ To je čovjek što obično leži pod zidom. ____________________________________ Došao je k nama da bi se igrao. _______________________________________ Ni novac nije što se o njemu misli. predstavljat će školu. ____________________________ Otišao je na brod da donese mreže. brzo ćete se vratiti kućama. malo šuti. _______________________________________ Krenuli su na izlet iako je bilo oblačno. ____________________________ On je imao dušu što je razumjela ljude i životinje. _______________________________ Nisam znao da se to može dogoditi. __________________________ Gledam ih iza zavjese da me ne bi pozvali. ________________________________________ Govori kao da je navijen. ____________________________ Dva prijatelje sjede za stolom što je najbliži mome._____________________________________ Budete li se držali dogovora.__________________________________________ Nije shvaćao o čemu se radi. ima u nogama. ___________________________ Kad bi drveće hodalo.

pomognem joj gurati kola. lako je bio umoran. _________________________________________ Da si prije razmislio. pomognem joj nositi torbu. lice i broj. što bi radili učitelji?__________________________________ Toliko je bilo mračno da nisu ništa vidjeli. sada se ne bi morao brinuti. ______________________________ Želim čitati roman koji će biti zanimljiv._________________________________ Nije dobro vidio tko to prolazi.ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE) 1. ____________________________ Kad bi svi sve znali. ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ ___________________ – _________________________________________________ . _______________________________ Da se ne muči. zaokružite veznik i odredite vrste zavisnih rečenica. _________________________________ Pitam se tko dolazi na večeru___________________________________________ Ispričat ću ti što sam doživio. U navedenim rečenicama podcrtajte predikate. Ispišite iz predikata sve glagolske oblike.__________________________ Da joj bude lakše. _______________________________ 2. ___________________________________________ Vjerovalo se da crna mačka donosi nesreću. posjetio je prijatelja. Odredite im vrstu.

NASTAVNI LISTIĆ BR. 11: Zavisno složena rečenica (vježbe) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful