Alexandar Thorn

SUMMA ASTROLOGIAE
KNJIGA PRVA

UVOD U ASTROLOGIJU

2

Alexandar Thorn SUMMA ASTROLOGIAE Knjiga Prva UVOD U ASTROLOGIJU sa metodologijom izrade horoskopa

3

SUMMA ASTROLOGIAE
TEMATSKA ENCIKLOPEDIJA ASTROLOGIJE
Knjiga Prva UVOD U ASTROLOGIJU
SA METODOLOGIJOM IZRADE HOROSKOPA

Knjiga Druga ELEMENTARNA ASTROLOGIJA Knjiga Treća ANALITIČKA ASTROLOGIJA
SA METODOLOGIJOM TUMAČENJA HOROSKOPA

Knjiga Četvrta ASTROPSIHOLOGIJA
SA METODOLOGIJOM PSIHOANALIZE

Knjiga Peta ASTROMEDICINA
SA METODOLOGIJOM DIJAGNOSTIKE

Knjiga Šesta SINASTRIJA
SA METODOLOGIJOM POREĐENJA HOROSKOPA

Knjiga Sedma APOTELEZMATIKA
SA METODOLOGIJOM PREDSKAZIVANJA

Knjiga Osma HORARNA ASTROLOGIJA Knjiga Deveta ELEKCIONA ASTROLOGIJA Knjiga Deseta MUNDALNA ASTROLOGIJA
SA ASTROMETEOROLOGIJOM

Knjiga Jedanaesta ISTORIJA ASTROLOGIJE Knjiga Dvanaesta FILOSOFIJA ASTROLOGIJE Knjiga Trinaesta OKULTNA ASTROLOGIJA
SA MAGIJSKIM ASTROKORESPONDENCIJAMA

4

Alexandar Thorn

UVOD U ASTROLOGIJU
SA METODOLOGIJOM IZRADE HOROSKOPA

Sve nam je rečeno ali nam ništa nije objašnjeno
(Knjiga Mrtvih)

Beograd, 2007
5

6

Saopštite mi. jeziku intuitivnog uma. aprila 1774. godine 7 . Imanuel Kant. Hamanu. Čarobnjaku sa Severa pismo. ako je moguće. molim vas. nisam nimalo vičan tom jeziku bogova. G. filosof J. 6. ljudskim jezikom jer ja siromah. vaše mišljenje ali. dete zemaljsko.

8 .

Biti astrolog nije nimalo lako. njenim značajem i potrebom. Tako je nastala proširena Summa astrologiae u dvanaest knjiga. astronomija. teologija. U Beogradu. etnologija i umetnost s druge strane i na kraju. To znači: da i sva znanja sveta ostaju bez vrednosti ukoliko se ne mogu osetiti i doživeti. Knjiga koja je pred nama je prva u nizu i predstavlja uvod u astrologiju sa metodologijom izrade horoskopa. Takođe. sadrži osnovna znanja koja su preduslov za pravilan rad i razumevanje astrologije i metodologiju izrade horoskopa sa svim potrebnim elementima. biologija i hemija s jedne i istorija. posebno treba naglasiti da je i iskustvo od velike važnosti za bavljenje astrologijom. psihologija. na Ekvinocijum 1996. veći. pravilima i uputstvima. kako bi bili pristupačni širem auditorijumu. dajući svemu tome jedan lični ton na osnovu sopstvenog znanja i iskustva. ali nam ništa nije objašnjeno. ali sam na nagovor prijatelja. Ona ima za cilj da čitaoca upozna sa astrologijom kao naukom. pre svega. shodno tome. bolje upozna sebe i svet koji ga okružuje. Hteo sam da sve bude na jednom mestu i iz te potrebe je nasatala Summa astrologiae. Međutim. okultne i ezoterijske nauke. to je i njegov kvalitet. pre svega. kao astrologa. Osim toga. udžbenik svakom ko želi da postane astrolog. matematika.PREDGOVOR Kao profesionalni astrolog. vrstama. filosofija i medicina. pravcima i disciplinama. osetio sam potrebu da izvršim sistematizaciju i sumiranje znanja astrologije. knjige mogu biti praktični priručnik svakom ozbiljnom astrologu. olakšam praktični rad mojim studentima kako bi se lakše snalazili u obilju astrološke literature i priručnika. To podrazumeva jedan širi spektar znanja iz mnogih nauka kao što su. redigovao tekstove. mitologija. U početku nisam imao nameru da pripremam knjige za štampu. Želeo sam da na taj način. ali i fizika. astrofizika. Taj osećaj je objašnjenje znanja. Zbog toga je i moto svih knjiga preuzet iz Knjige Mrtvih: Sve nam je rečeno. presudni značaj ima intuicija astrologa koja se mora razvijati jer ona pruža osećaj za one najtananije niti koje vezuju čoveka i kosmos. godine Autor 9 . Što je znanje astrologa veće. U ovoj formi. zanimljivo štivo svakom ko želi da upozna tajne astrologije bez obzira da li će se njom baviti ili ne. sociologija. antropologija. mogu omogućiti svakom čoveku da na kvalitetan način protumači svoj ili bilo koji drugi horoskop i da. proširio ih i u izvesnoj formi pojednostavio. a on je u nama samima. i na kraju.

10 .

UVOD U ASTROLOGIJU PRVI DEO 11 .

12 .

Astronomija je nastala iz astrologije jer su u davna vremena njih dve bile jedna ista nauka. rascvetanu arapsku kulturu i zapadnjački srednji vek. nezavisno od vladajućih religija.zakon) koja se bavi posmatranjem i utvrđivanjem zakonitosti među zvezdama. vizionarima apokalipse i matematičkim mozgom Ptolomeja. Ona je ovladala šamanima i dubokoumnim filosofima. brzini. Ona je prodrla u izumrlu egipatsku civilizaciju. nemački astronom. Prema tome.UVOD Niko osim neprijatelja vas ne može bolje i veličanstvenije predstaviti. da li im je životni cilj u budističkoj kontemplaciji ili rimskoj organizaciji. za razliku od astronomije (αστερ . reč astrologija potiče od grčkih reči αστερ što znači zvezda i λογος što znači nauka. νοµος . astrologija je nauka o zvezdama. Nekada su se ljudi pojili njenom mudrošću. poštovali su svet u kome su živeli. Astrologija je izvor od iskoni. Njoj nije bilo važno da li ljudi veruju u Hrista ili Muhameda.. izvor na kome ljudi i žene. masama. u sazrelu i od života nabreklu civilizaciju Grka. mestu itd. cezarima drugog i papama šesnaestog veka. nema nijedne o kojoj astrologija ne može dati svoj sud. Malo je ljudi kojima nije poznata ali je malo i onih ljudi kojima je zaista znana. odnosno nebeskim telima. Ona je zarazila sve kulture. ali je ona. astronomiju možemo nazvati objektivnom naukom a astrologiju subjektivnom naukom. 13 . i sada Bogove moli da ti isti ljudi bez poštovanja ne ulaze u njen svet. Astrologiji je takvu uslugu učinio Rudolf Til. Za razliku od astronoma. Terminološki.zvezda. Prema tome. Ta sveobuhvatnost i ta širina su ono što astrologiju čini prvom naukom i prvom filosofijom. Raznolikost oblasti kojima se astrologija bavi. živela i čekala da ugleda svetlost dana.reč odasvud. Onda su je proterali i zatvorili u mrak. Kineza. kretanju. Indusa. Bila je to u staro doba i ostala je to i do danas. utemeljena na rezultatima istraživanja postignutih pomoću teleskopa i drugih instrumenata. monasima i sveštenicima u mantijama.. Danas je astronomija nauka o distancama. najkraće rečeno. magnitudama. IME I POJAM ASTROLOGIJE Astrologija . predstavljaju nesagledivu širinu. Astrologija nije samo puko posmatranje zvezda već predstavlja i njihovo tumačenje. Astrologija je najuspeliji duhovni pokret svih vremena. da li iskazuju poštovanje platonističkom Erosu ili Konfučijevoj mudrosti. kao i njena sveobuhvatnost. kao voda ponornica. astrolozi pod pojmom zvezda podrazumevaju mnogo šire terminološko značenje. žeđ svoju gasili su. misticima. Među svim stvarima koje jesu da jesu. bez obzira na stanje obrazovanja i stepen razvoja.

bez sumnje možemo reći da ne postoji. omogućava jednom od Morinovih učenika da napiše da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja različitih temperamenata. Njen cilj je koliko predviđanje toliko i tumačenje pojedinačnog spoljašnjeg i unutrašnjeg stanja neba. višestrukih lica jedne osobe. Filosofska astrologija veruje da je priroda knjiga simbola čije jedinstvo počiva na mreži korespodencija i analogija te da svako biće može biti predmet višestrukog tumačenja. podrazumeva determinističku koncepciju astrologije koja je odbačena još na početku nove ere jer je kao što kaže često navođena mudra izreka. a ti odnosi su zasnovani na telesnoj poziciji zvezda ili na njihovim aspektima. 3. ne obavezuju. Astra inclimant non necessitant. Izrada horoskopa nije ništa drugo do astronomski proces dok je tumačenje rasporeda nebeskih tela astrološki proces... posmatrajući dan rođenja neke osobe. Ona je mudrost i sveto otkrovenje neba čiji je cilj istraživanje ciklusa i proroštvo koje upozorava. Ovo određenje ne implicira neminovne zvezdane poruke što. 82) kaže. predskazujemo joj sudbinu koja je čeka. na njihovoj dominaciji u određenoj astrološkoj Kući ili pak na njihovom odnosu sa vladaocem te kuće. Zvezde samo usmeravaju. Kada Herodot u svojoj Istoriji (II. da li postoji opšta definicija astrologije. Ovo tvrđenje koje je javnosti nepoznato a koje protivnici astrologije manje ili više namerno ne žele da saznaju. Astrologiju je lakše shvatiti polazeći od različitih principa i imajući u vidu različite ciljeve. ljudskog ponašanja i delovanja. Njihovo delovanje na pojedinca zavisiće u prvom redu od odnosa između zvezda i astroloških Kuća u trenutku njegovog rođenja. Ne bi ni moglo drugačije sa veštinom koja se zasniva na metodi postavljanja analognih hipoteza a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz različitih civilizacija i veoma različitih mišljenja. Moderna astrologija je u mnogo čemu naslednica Morina de Vilefrankea koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige Astrologia Gallica napisao: Nebeski uticaji su univerzalni uzroci. Influencijska astrologija je zasnovana na verovanju da postoje jednosmerni odnosi između nebeskih tela i događaja na Zemlji. To 14 . 2. Savremeni satrolozi se manje bave predskazivanjem budućnosti a više otkrivanjem psihičkog entiteta. Simbolička astrologija je utemeljena na verovanju da postoje dvosmerni odnosi između nebeskih tela i ljudi. naukom koja se bavi istraživanjem delovanja nebeskih tela na živu i neživu prirodu kao i reakcijom žive i nežive prirode na takve uticaje. Prema opštem određenju astrologije kao nauke možemo razlikovati tri njena oblika i to: 1. neobično je važno.tj. DEFINICIJA ASTROLOGIJE Ako postavimo pitanje. nekoliko godina kasnije. Ona je veština proricanja koja se bavi determinističkim odnosom između nebeskih tela i ljudske prirode.

koje i odslikavaju živa bića. Postoje mnogi dokazi da je astrologija nekoliko hiljada godina pre nove ere uživala veliki ugled kod svih naroda visokih kultura a verovatno njen početak seže i u praistorijska vremena. istražujući njen karakter. usred crnog i tamnog neba. astrologija je psihološko znanje koje pribavlja informacije o dubokoj psihičkoj prirodi čoveka. Zbog toga su neke zvezde proglašavane dobrim a neke zlim i upravo u takvim osećanjima čoveka se može tražiti poreklo i začetak astrologije. Noću. Platon. predmete i karaktere. Celokupan religiozni i politički život stare Grčke odvijao se pod uticajem astrologije. Sunce poprimilo odlike vrhovnog božanstva ali i nemilosrdnog vladara. Zvezde na nebu. Postojanje egipatskih astrologa nije samo potvrđeno u Bibliji već je to istorijska i arheološka činjenica. Demistifikacija zvezda je samo jedan korak. Čovek nije mogao ostati ravnodušan prema kosmičkim fenomenima pa je stoga i smatrao da je njegova sudbina negde gore zapisana. Za stare narode. Oduvek su želeli da znaju šta ih čeka u budućnosti pa se stoga i važnost pridavala budućnosti koja je prikazana na zvezdanom nebu. izvesne pojave su kod čoveka uvek izazivale njegovu radoznalost. Ako već uspeva da stvori sliku neke poznate osobe. rasvetljavajući i proširujući ono što je već poznato o njoj. Tokom ovog Perioda od 200. 1972): Neka uđe u nju ostavljajući svoj vračarski mentalitet. Tako je. Dejstvo Sunca. Razlog tome je nemogućnost da se ustanovi početak astrologije jer se ona u svim poznatim civilizacijama i starim kulturama pojavljuje kao već razrađena nauka o odnosu čoveka i Vasione. uprkos razvoju nauke i tehnike. Prvi natpisi iz oblasti astrologije potiču iz Mesopotamije. Bez prorokovanja! U svom pravom značenju. intrigirajuće je delovalo na ljude od pradavnih vremena. Ptolomej i drugi. Sunce i Mesec kao i zvezde na nebu predstavljali su vidljivi uzrok nadprirodne moći. postojao strah od nepoznatog.je smisao upozorenja Andrea Barbaulta neupućenom čitaocu koje iznosi u delu Petit Manuel d′ astrologie (Pariz. kao i njegovo rađanje na Istoku. kretanje preko svoda i zalazak na Zapadu. neobjašnjivog i mističnog. Stari Haldejci su u isto vreme bili i astrolozi i matematičari i može se reći da su udarili temelje savremenoj astronomiji. omogućile su ljudima da još više poveruju u simbiozu Čovek Zemlja . POREKLO ASTROLOGIJE Oduvek je u čoveku. godine pre nove ere pa do 200.Kosmos. godine nove ere nastalo je nekoliko čuvenih knjiga iz oblasti 15 . Kod starih Grka astrologija je bila veoma istaknuta nauka što potvrđuju mnogi filosofi među kojima su Pitagora. posebno. Za astrologiju možemo reći da je stara koliko i sam čovek. Rimljani koji su bili pod velikim uticajem grčke kulture i nauke prihvatili su i njihov odnos prema astrologiji.

PREDMET ASTROLOGIJE U našem prostoru i vremenu mi smo spremni i motivisani da vidimo i opažamo samo dostignuća nauke od kojih imamo opipljivu korist. je proganjana od strane Hrišćanske crkve ali je i pored progona negovana i usavršavana. nazvanog po njemu. filosofi i začetnici astronomije Kopernik. Parizu i drugim mestima postojali čuveni univerziteti na kojima je izučavana. Skloni su joj bili mnogi crkveni velikodostojnici. Kini. Arapi su veoma mnogo doprineli razvoju astrologije kao jedne u to doba najvažnije nauke. astrologija je počela da slabi i jenjava. da li smo se ikad zapitali. od njega još poznatiji. civilizacija koje čoveka nisu uzimale samo kao materijalno biće već kao svesno i duhovno. u svojim antagonizmima. pred kraj XX veka ponovo postala aktuelna ali na pogrešan način. Za vreme vladavine pape Lava VI (1513-1521) na Papskom Univerzitetu osnovana je katedra za astrologiju. Time je na neki način ignorisana njegova svest i njegova suština jer sada i ovde živi i životinja sa svojim instiktima. Tokom XVI i XVII veka astrologija se do te mere razvila da su skoro svi državnici i drugi znameniti ljudi imali sopstvene astrologe. Galilej. čime smo sve to platili i šta nam je time oduzeto. njegove biti i upravo tu u odnosu prema astrologiji ateizam nauke i ortodiksna Crkva su našli svoju najnesporniju dodirnu tačku. da bi sada. Kepler. Poznato je da je rimski imperator Konstantin. kao i na dalekom zapadu Maje. Procvat dostiže u XV i XVI veku kada se čvrsto ukorenila u Evropi pa su još tada u Padovi. Međutim. Ne zbog toga što je nauka dostigla neslućeni razmah već zbog toga što ta nauka nije znala ili nije htela iskoristiti i obogatiti se iskustvima prošlih civilizacija na području ljudske svesti. na početku hrišćanske ere i koji je Hrišćanstvo ozvaničio kao religiju.Tehničkom revolucijiom i razvojem prirodnih nauka u XVIII i XIX veku. Spinoza i drugi koji su stvarali novo učenje nimalo nisu zanemarivali niti negirali astrologiju. Kitaju. imao svoje horoskope kao i horoskope carstva i svog novog prestonog grada. Koliko je time 16 . Ateizam moderne nauke je istrgao čoveka iz konteksta uzajamnosti Zemlje i Vasione i postavio ga sada i ovde. koji je u isto vreme bio i astrolog. U vreme renesanse kada naučnici tog doba. Toma Akvinski verovao je da zvezde veoma mnogo utiču na telo i karakter svakog bića. Bolonji. Svoju astrologiju kao nauku razvijali su i narodi dalekog istoka u Indiji. i neke religije su učestvovale u tom pljačkanju čovekove ličnosti. Veliki teolog zapadne Crkve. u Evropi. U srednjem veku. Konstantinopolis. Inke. Ne samo nauka. Današnja astrologija je više postala pomodarstvo širokih masa nego li njeno istinsko shvatanje i razumevanje.astrologije. Asteci. njegov učenik Nostradamus. Jedan od velikih naučnika tog doba a u isto vreme i astrolog bio je Skalindžer kao i.

To je neosporna činjenica. kosmički zakoni koji jesu i zakoni astrologije postoje i deluju iako ih mi poričemo. nepoštovanje ne samo vlastitog već i svakog drugog života. retrospektivan pogled u njihovo vreme i način života ne otkriva tu činjenicu jer mi ne možemo zamisliti život bez dostignuća našeg vremena i možda nam se čini suluda pomisao o sreći tih ”divljaka“. Astrologija je stavila čoveka u okvir gde mu je i mesto. To su energije koje se neprestalno prepliću. nepoštovanje smrti iz čega proizilazi usamljenost i osećaj istrošenosti koja često dolazi do izražaja u najnižim instiktima. a to je slučaj sa svim starim civilizacijama. faraonskom ili nekom drugom tlu. čudesan i skup hobi.Kosmos. ni za strahove. uprkos svim dobrima što nam ih pruža naša civilizacija.usrećeno čovečanstvo dovoljno jasno i nedvosmisleno govore pojave u našem vremenu: otuđenost. u njegovim svakidašnjim postupcima i preokupacijama. Astronomija može biti lep. očekujemo. nauka o kretanju nebeskih tela. Nemamo ništa što bi nas smirivalo. postala je sama sebi svrha. Mi zamišljamo sreću kao veliku. Uprkos svemu. Ortodoksna Crkva se oseća ugroženom od astrologije koja je u zvezdano nebo sapela ljudsku svest i stavila čoveku do znanja da je deo svega toga i da je to SVE samo sveopšta energija Vasione koja je neutralna. čak i u novije vreme. U civilizacijama gde je astrologija bila primarna nauka. sutra je već prevaziđeno i tako provodimo život u večnom nemiru i trci za nečim novim. Možda nama. pretapaju i transformišu u skladu sa vremenom i prostorom na našoj planeti dolazeći iz nedeljivog života u koji se ponovo vraćaju u svom večnom kretanju. orijentisao se prema njenim zakonima sa kojima je usklađivao svoje društvene norme i što je najvažnije živeo je srećno. ni za razdor na relaciji Čovek .Čovek. takvu hoćemo imati i postići pa je upravo zbog toga tako mala kada je nađemo i postignemo. a to je isto kao i kada bismo poricali zakon gravitacije i tvrdili da on nema veze sa našom planetom i njenim prostorom u Galaksiji. Ono što nas danas zadovoljava. Više nema nikakvog učešća u životu običnog čoveka. što bi nas upozoravalo na našu ljudsku vre- 17 . Činjenicom da je čovek izbačen iz konteksta odnosa Zemlja . već takva kakvu je aktivira svaki pojedinac u okviru koji mu je dat u trenutku njegovog rođenja i koji je uspeo da proširi tokom svog života. i dopustila mu to svoje mesto i učešće u tajni kosmičkog stvaranja. uzdigla ga u sastavni deo Kosmosa što on bez sumnje i jeste kao stanovnik Zemlje koja je deo njega. u istraživanju nezamislivo dalekih kosmičkih dimenzija. takvu želimo. ali je običnom čoveku iz naroda nedostupna i bez ikakve koristi u njegovom praktičnom životu. ni dobra ni zla. uz našu razmaženost i raspuštenost. čovek je znao smisao svoje egzistencije. bez obzira na sva traganja kroz arheologiju i druge nauke o bitisanju čoveka i nesreći ljudskog roda na tlu Inka. Sve dok je ljudski rod tako shvatao Vasionu i svoj prostor u njoj nije znao ni za otuđenost. Bio je deo prirode. smisao svoje radosti i svoje tuge na putu kroz vreme i prostor naše planete.

realan i nema samilosti niti simpatija jer stvari gleda onakvim kakve jesu. To je najvažnije u astrologiji jer ona samo usmerava i pruža diskreciju. uništenjima. kao što su horoskopi u medijima. trebalo bi da astrologiju shvatimo kao filosofiju koja nam pomaže da objasnimo život. Na taj način astrologija kao nijedna druga nauka osvetljava razvoj ljudskog roda i uvek iznova potvrđuje da je veran pratilac čovečanstva u svim njegovim rađanjima. Prema tome. bili mi toga svesni ili ne. ponovnim uskrsnućima i usponima. ne poznaju astrologiju i čine je šarlatanskom veštinom.astrologija. Onog trenutka kada budemo mogli sami sebe jasno da sagledamo moći ćemo sami u sebi da otkrijemo nove kvalitete pa će samim tim i naš život postati ispunjeniji.dnost. Njihove zagonetke se rešavaju mimo astrologije i time je u mnogo slučajeva poništena ili na pograšan način tumačena kompozicija njihovog stvaralaštva. pričekajte malo dok se ne pojavi period koji će biti izuzetno povoljan. Kada istraživači naiđu na gotovo identične artefakte u zemljama koje razdvajaju velike razdaljine kopna i mora. Ti periodi su označavali i davali opšte karakteristike tog Znaka i planete koja vlada u njemu i svim kulturama na Zemlji. Astrologija nas uči da u Vaseljeni postoje sklad i simetrija i da je svako samo deo celine. Ljudi koji danas govore o astrologiji. što bi davalo našem životu ravnotežu i bilo putokaz ka nama samima. Nije cilj astrologije da planete optuži za ono što nam se događa ili ne događa već naprotiv. nepoznato u koje vreme nastalih. Iz straha pred zvaničnim establišmentom ni jednom ozbiljnom istraživaču ne pada na pamet da se uklopi u njihovo poimanje sveta i da kroz svetlo astrologije proučava te kulture. Pogled astrologije je vrlo strog. To jeste jedino astrologija. svrsishodniji i plodonosniji. Proučavanjem astrologije najbolje se može steći uvid u istoriju i razvoj kultura kao i njihovo stvaralaštvo. da naučimo nešto sami o sebi na osnovu planetarnih indikacija. ozbiljan. biće to uslovljeno usaglašenošću ili razilaženjem kosmičkih i zemaljskih energija. ne zalećite se. brodolomima i kojekakvim pričama i ako je mnogo puta očigledno da je tako nešto nemoguće. Kod proučavanja starih kultura učinjen je nezamisliv propust time što se ignorisala primarna nauka tih kultura . Paralelizam koji postoji između kretanja planeta i kretanja događaja u našem životu svojevrsna je misterija koju razotkriva jedino astrologija. a ne kao umeće predviđanja budućnosti. razumskih početaka pa sve do naših dana. Najveća bolest današnjice je 18 . bila i ostala kroz sva vremena. to objašnjavaju trgovačkim putevima. Astrologija je jedina nauka u kojoj je nataloženo kontinuirano znanje ljudskog roda od njegovih. Šta god da se dogodi ljudskom rodu. Mudraci starih kultura su znali da se precesija ravnodnevice kreće nešto više od dve hiljade godina kroz jedan Znak Zodijaka. Velika je greška gledati na astrologiju kao na veliki izlaz. Ako se traži spasenje onda se treba obratiti religijama jer u njima leži spasenje a ne astrologiji koja nas samo upozorava: danas nije vaš dan da uradite ovo ili ono.

Učenje astrologije su shvatali samo malobrojni a oni koji su uspeli da otkriju njenu neprocenjivu vrednost koristili su svoja znanja za sopstveni napredak. samo zbog toga jer je to njegov horoskop zbog kojeg će sebe izdvojiti od ostalog čovečanstva i radovati se dobrim 19 . Onaj koji ne poznaje astrologiju obično smatra da je ograničen i vezan zahvaljujući Kućama u horoskopu pod kojima je rođen. navikama i običajima. posle svega. stvari i događaje oko sebe onakvim kakvi jesu postajemo slobodni. Čovek koji se razvio je i dalje ograničen planetarnim uticajima koji struje Zodijakom i vezan je ograničenjima sopstvenog uma. Postoji samo jedna misterija u astrologiji koja se svodi na jednu reč. čovek koji spozna vrednost astrologije počinje da biva očaran čudima svog horoskopa koji će početi da smatra za fetiš. Suočiti se sa životom. to danas mnogi izbegavaju. Zbog toga je tu astrologija. Njegovo okruženje i okolnosti onemogućavaju ga na svakom koraku a nije u stanju da raskine sudbinske okove pošto nije ni dovoljno mudar ni dovoljno snažan pa zbog toga dospeva pod planetarne uticaje. ne ostaje ništa. SMISAO I POTREBA ASTROLOGIJE Prva konstatacija da je malo ljudi kojima astrologija nije poznata i da je malo i onih ljudi kojima je zaista znana. ali niko je ne želi. Nakon svog duhovnog pada. Uz poznavanje astrologije imamo slobodu i kada počnemo da prihvatamo ljude. Čovek koji je.osećanje teskobe pred životom. Tek. svaki se čovek poistovećuje sa određenim planetarnim uticajima a poistovećivanje postaje tako izrazito da utiče samo na tog čoveka. potom pogrebnik i na kraju. na neki način napredovao još uvek je ograničen usled uticaja znaka Zodijaka kao i zbog telesnih veština kojima ovi upravljaju. zašto ne bi bila i smrt. Ako je život lep. Agonija je možda srašna ali čak ni o smrti niko ništa ne zna. da tako kažemo. zatim bolnica. Bez obzira što je nadmoćniji od čoveka kojeg čula vezuju za predrasude. Kako da pobegnemo kad izlaza nema? Čak ni ljubav više nije ono što mislimo da jeste. Njegova osećanja i instikti ga vezuju za ono što voli ili ne voli. on nastavlja da se izdvaja od drugih smatrajući da nijedan drugi horoskop nije sličan njegovom. a to je sloboda. osnovni je njen problem a to je njena usamljenost. On teško shvata kako i drugi pored njega mogu da budu pod istim uticajem pa čak ako i to shvati. za ono što mu čula kažu da je privlačno ili odvratno. prvo lekari. a to je strašno. On nije u stanju da nadvlada svoja čula jer sudi jedino prema nagoveštajima koje dobija od njih i dozvoljava im da upravljaju njime. Kako ljudi završavaju svoj život danas? Grozno. To je možda avantura. on ipak sužava svoj um jer je isuviše ličan i ograničen sopstvenim iskustvima.

Njega ne sputavaju znaci Zodijaka i tipovi materije jer on njima upravlja a nije ni onesposobljen usled uticaja planeta jer je njihov gospodar. 20 . za takvog čoveka. Običan čovek. On sve posmatra kao deo celine jer zna da je svaka odvojena jedinka sastavni i neotuđivi deo celine. takođe usamljeno i izolovano telo koje se kreće u Svemiru i svojim kretanjem stvara dan i noć.aspektima ali i tugovati zbog loših. Zemlja je. Odvojene su samo po svom načinu vibriranja i po različitim fazama koje predstavljaju. Suština astrologije je njeno učenje o jedinstvu svih stvari. Znake Zodijaka vidi kao odvojene znake od kojih svaki ima posebno značenje i ulogu. ograničenog uma. Uzvišenom čoveku sve stvari izgledaju samo kao deo celine. Najviše što običan čovek može da dostigne jeste da spozna i analizira različite sile koje se njime poigravaju. Za njega su planete sfere uticaja koje deluju unutar drugih sfera uticaja i sve su objedinjene i jedinstvene. On je jedno sa celinom. Ograničenom umu sve izgleda udaljeno i izolovano. Najniže što uzvišen čovek dostiže jeste sinteza jedinstvenih sila u njemu samom. sve do onog trenutka dok se ne sjedini i ne ostvari ceo krug. smatra da se planete okreću u svojim orbitama kao razdvojena tela. Istinski astrolog zna značenje drevnih reči upozorenja: Mudar čovek upravlja svojim zvezdama a budala im se klanja. U životu svaki čovek deli sa drugim čovekom postojanje u okviru Zodijačkog kruga i pri svakom prolasku kroz taj krug čovek prima onoliko uticaja koliko je u stanju da u toj fazi postojanja uznapreduje. Period od začeća do rođenja je nepotpun krug a cilj je ostvariti potpunost da bi se razumelo jedinstvo i da bi se živelo u jedinstvu celine. Ni jedan uzvišen čovek nije ograničen sa dvanaest Kuća svog horoskopa jer ih sve nadilazi.

izlazak i zalazak Sunca? Proleće. srednje doba i starost odgovaraju rođenju. Materijalistički monizam je kod Marksa i Engelsa dostigao svoj vrhunac pa je po njima i sama istorija interpretirana na materijalističkim principima. Dualizam i pluralizam kao posrednički i kadkad eklektički sistemi predstavljaju suprotnost monizmu. podpodelom na izlazak i zalazak Sunca. Osnovne vrste monizma su materijalizam i idealizam. Zašto postoje rođenje i smrt? Postoji mnogo činjenica. reše svođenjem tih principa na jedan jedini. mladost. Prvi svodi jedno na materijalni princip a drugi na idealni princip: ideju. U ovom slučaju postoji samo jedan spoljašnji faktor uticaja a to je Zemljina rotacija oko svoje ose i oko Sunca. kosmolog i antropolog. prefinjeno i neodređeno. Ta dva vida. formalni i suštinski možemo najlakše predstaviti kontrastom dana i noći. ali one ni u kom slučaju ne mogu biti dovoljne da bi dale odgovore kako na ova tako i na sva druga pitanja. podne ili ponoć kada se uslovi na Zemlji u potpunosti menjaju i smenjuju. Astrolog je posmatrač sveta oko sebe. On posmatra svet na fundamentalnim ontološkim principima i može se rukovoditi različitim pravcima a u ontologiji su tri takva pravca. nešto što je uzrok svih stvari. S obzirom da po21 . unutrašnje.PODELA ASTROLOGIJE VIDOVI ASTROLOGIJE Opšte je poznato da sve što postoji ima dva vida. Postoji nešto. za razliku od monizma. Jedan od najvećih monističkih filosofskih sistema je Hegelov u kome je apsolutna ideja osnova celokupnog sastava stvari i koji vlada identitetom duhovnog i materijalnog sveta kao i njihovim oblicima. Detinjstvo. gledano s polja. apstraktan i konkretan. duh. 1. Mnogi filosofi su pokušali da teškoće dualizma. Uvek postoji viši i niži. Boga itd. finiji i grublji vid iste materije. leto. odrastanju. Prirodno naučni filosofski monizam koji je takođe zasnovan uglavnom na mehaničkom materijalizmu zastupao je Hakel koji je bio i osnivač saveza monista. volju. Svet što nas okružuje sastavljen je od suprotnosti i predstavlja dualitet kroz koji prolaze suptilno i neizrecivo kao suština ili princip svih stvari. jedan iskonski uzrok i buduća posledica svega što jeste kao što postoje i dva vida posmatranja uz čiju pomoć upoznajemo i proučavamo ono što jeste. Dualizam. 2. zrelom dobu i smrti. Ovde može da se postavi pitanje. šta je to što prouzrokuje rotaciju Zemlje. sagledavanje sveta i života svodi na dva samostalna i međusobno različita principa. dakle filosof. materijalni i duhovni. koji postulira apsolutno različite supstancije. Monizam predstavlja ontološki pravac koji uzrok i različitost svega što postoji svodi na jedan jedinstveni princip. jesen i zima su različita godišnja doba koja nastaju tokom godišnje revolucije Zemlje oko Sunca.

U religiozno etičkom sistemu. egzoterična astrologija 2. U antropološkom smislu. odnosno načina posmatranja: 1. Te kombinacije se mogu javiti kao monistički pluralizam koji može biti materijalistički (atomi) i spiritualistički (monade) pluralizam i kao dualistički pluralizam koji svet vidi kao realno mnoštvo dinamički usmerenih bića u kojima se prepliće više različitih slojeva realnosti. Ova veza se može objasniti ili kao uzajamno uzročno delovanje ili kao funkcionalna zavisnost oba principa u međusobnom dinamičkom preplitanju ili pak kao paralelizam duha i materije. ezoterična astrologija. ono sveobuhvatno. Dualizam postoji ukoliko se uzrok svih stvari svodi na dve potpuno samostalne i kvalitativno različite manifestacije: duh ili ideju i materiju a pošto se duh i materija mogu shvatiti ili kao supstancije ili kao događanje. dualizam možemo u prvom smislu nazvati supstancijalistički a u drugom aktualistički dualizam. tj. Prvi izraziti metafizički dualizam susrećemo kod Platona kao večnu ideju i prolaznost svih stvari. postoje i različiti mogući dualizmi. Pri ovakvom dualističkom paralelizmu se oseća tendencija da se izvrši monistička redukcija i težište postojanja stavi na jedan princip: ili materija ili duh ili neki treći princip. odnosno svetla i tame. Taj dualitet koji se može manifestovati kao disjunktivni (ili jedno ili drugo) i kopulativni (i jedno i drugo) se odnose na dva različita vida sagledavanja osobina koje sačinjavaju posmatranu pojavu ili su za nju karakteristična. 22 .stoje različita predmetna područja. sagledavamo dualizam dobra i zla. 3. Pluralizam je koncepcija prema kojoj se sveukupnost sveta sastoji od više relativno samostalnih principa a koji kvalitativno mogu biti jednaki ili različiti pa je prema tome moguće razlikovati pluralizam broja principa i pluralizam kvaliteta principa. psihofizički paralelizam. tj. odnosno duševnih i telesnih pojava u čoveku. U analitičkoj astrologiji se posebno izdvaja fenomenalni dualizam koji dvostranu različitost iskustvenih pojava uzima kao metodološki oslonac pri uporednom proučavanju i tumačenju činjenica telesnog i duševnog života. ontološki dualizam se ogleda kao dvojstvo duše i tela u ljudskom biću a u sebi sadrži i problem međusobnog odnosa i veze između ova dva samostalna principa. Dualistički pluralizam bi bio najbliži astrološkom shvatanju i poimanju sveta a u kosmologiji označava stanovište da postoji više svetova. pri razlikovanju dva božanstva. Prema tome i za astrologiju možemo reći da ima dva vida.

u astrologiji postoji problem polazne osnove a to je predpostavka. nasuprot onome što je dobro ili loše. na primer. objektivno postojeći odnos među predmetima. nasuprot onome što zavisi od samog saznanja. Sinteza nije ništa drugo do postupak u kojem se razdvojeni delovi spajaju i udružuju u celinu. Pitanje vrednosti činjenica je predmet velikih sukoba između empirista. uopšteno gledano. Na umeću analize je zasnovana celokupna teorija analitičke astrologije. predstavlja iskustveno utvrđeni. razlaganje i rastavljanje složenog na njegove jednostavne komponente. da li je ovo nipodaštavanje astrologije od strane nauke opravdano? Tu se postavlja jedno drugo pitanje a to je kako predpostavka postaje postavka. Sam naziv u sebi sadrži i osobinu egzaktnosti pa samim tim se može odrediti kao egzaktna nauka. Kao što se svaka nauka zasniva na posmatranju. Nije ništa drugo do sistematizacija predhodno stečenih znanja. f) ono što je objektivna korelacija suda nasuprot predmetu kao objektivnoj korelaciji pojma. b) ono što je aktuelno. mitova.EGZOTERIČNA ASTROLOGIJA Egzoterična astrologija je praktična i primenjena astrologija. za razliku od fiktivnog. e) ono što je u vrednosnom smislu neutralno. astrologiju možemo smatrati pravom naukom i to naukom pre svih. nasuprot onome što je nužno. odnosno razdvajanje celine na delove. Ako je. Analiza. naučno posmatrano. c) ono što jeste ali ne mora biti. Činjenica. Bez obzira na to. odnosno nauka sa egzaktnim principima. prema datom određenju šta činjenica jeste. To je teorija astrologije koja se zasniva na principima razdvojenosti i različitosti. predanja. odnosno predstavama samog predmeta ili pojave. racionalista i raznih drugih teoretičara gnoseologije. analizu i sintezu. međutim nije samo obična sumacija elemenata već spajanje manjeg logičkog opsega u širi ili je pak predikcija koja se sliva u sudove. učenja i simbola. Ona je suprotna analizi. d) ono što jeste tako kako jeste bez obzira da li mi to saznajemo ili ne. merenju i klasifikaciji tako i egzoterična astrologija primenjuje ove metode koristeći nakon njih jedina dva moguća postupka. induktivnoj ili deduktivnoj metodi. Određenje činjenice ima više značenja i može predstavljati: a) ono što je realno. stalnim posmatra- 23 . Na umeću sinteze se zasniva celokupna teorija astroloških predikcija. U postupku sumiranja rezultata rada i izvođenju zaključaka bez obzira da li se radi o analognoj. za razliku od samo mogućeg. legendi. To je ono što nauke zameraju astrologiji međutim. odnosno činjenica. predstavlja rasčlanjivanje. u sistematizaciji i izvođenju zaključaka.

Ona zahteva iz temelja drugačiji način života. Ona predstavlja onaj prilaz predmetu koji sve zvezdane fenomene posmatra sa stanovišta jedinstva. jedinstva duha. Ono što astrologija pokazuje i dokazuje najbolje mogu potvrditi reči nemačkog filosofa Kanta koji u svom delu Traume eines Geistersehers kaže: Od sada će se dokazivati. skriven..njem određena pojava ili osobina stalno vezana za određenu konstelaciju na zvezdanoj karti neba i to se kao tako stalno ponavlja iz generacije u generaciju i biva kao tako potvrđeno kroz sve vekove istorije astrologije i samog čovečanstva. Zar vekovno posmatranje nije u pravom smislu merenje? Mnoge nauke se zasnivaju samo na posmatranju i predpostavkama pa su ipak uvrštene u egzaktne i priznate nauke za razliku od astrologije koja to još nije.. Proučavajući astrologiju sa njene dublje. Ne postoje instrumenti koji mogu meriti snagu. da je čovekova duša i u ovom životu u neodvojivoj vezi sa nematerijalnim prirodama u svetu duhovnosti i da utiče na njih ali i prima njihove uticaje. uzrok svih stvari.. To znači da ezoterični astrolog celokupno postojanje smatra kao da ono potiče iz jednog centralnog i prvobitnog izvora pa na taj način teži da svaki problem sagleda sa stanovišta jednog koje postaje mnoštvo. Ezoterična astrologija se bavi apstraktnim uzrokom. ne znam ni kada ni gde. filosofijom i jednim dubljim i suptilnijim prilazom izdižući se iznad opipljivog i očiglednog pa je možemo smatrati spekulativnom i teorijskom astrologijom. To je ezoterična astrologija. nerazumljiv i još mnogo toga. EZOTERIČNA ASTROLOGIJA Onaj drugi vid astrologije. Ona je ostvarenje celovitosti bića. To je filosofija. mržnje ili nekih drugih osećanja i sposobnosti. zatvoren. već objektivno realna i istinita teorija koja prerasta u ono što se. Psihologija i psihijatrija su u mnogim slučajevima nemoćne dok astrologija daje krajnje precizne podatke i informacije i to u svojoj viševekovnoj praksi potvrđuje i pokazuje kao neoborivu istinu. saznanje i mudrost. intezitet i veličinu ljubavi. sakralna astrologija ili okultna astronomija. kao prvi princip koji se uzdiže iznad nesaznatljive sveukupnosti koja je koren bez korena iz kojeg nastaju sve stvari. To jedno. naziva aksiom. misteriozan. Međutim. duše i tela. ezoterične.. centar i periferija u kome postoje i u kome se kreću milioni svetova i sunčevih sistema. Ona je u isto vreme i teorija i praksa. nauke i dalje astrologiji odriču egzaktnost jer ona do zaključaka ne dolazi merenjem. ne samo činjenica. matematičkim jezikom. Ona. strane shvatamo Zodijak kao ograničeni krug oko Zemlje koji pre- 24 . to postaje krajnje neosporna. bezimeno Biće i supstanca iz koje nastaju sve inteligencije univerzuma je Apsolut. U većini religija kao i u složenijoj filosofiji jedno se uvek postavlja kao nadmoćni princip.

Prva se bavi ljudskim unutrašnjim delovanjem kao i silom koja čoveka usaglašava sa prirodnim zakonima. apstraktnim mislima i osećanjima. viši način viđenja za razliku od mnoštva koje je niži nivo. viši svet. Kada pokušamo da pojmovima i jezikom pojavnog sveta objasnimo svet noumena koji obrazuju spoljašnji svet fenomena. Međutim. Ezoterična astrologija ukazuje na mogućnost sjedinjavanja sa Apsolutom. Ona otkriva koliko bitan uticaj ima Božanska inteligencija na ljudsku sudbinu. Suština i istina se ne mogu dokučiti dok se svešću ne obuhvati konačno jedinsvo. Jedinstvo je viši nivo. Ezoterična astrologija nas uči o Božijoj imanenciji i teži da uz pomoć kretanja i položaja nebeskih tela otkrije promene u prirodi koje poznajemo kao Božije zakone. nastaju teškoće pa čak i opasnost da se svakodnevnim jezikom objasne kao i da postojanje suptilnijih svetova bude pogrešno viđeno i shvaćeno. U ovome se ogleda i osnovna razlika između ezoterične i egzoterične astrologije. Ezoterična astrologija se bavi naukom o ljudskoj prirodi i teži da objasni. Nešto neodređeno gubi se u izražavanju a sasvim određeno postaje u osećanjima. Ona uči koliko čovek može delovati na spoljni svet pa je stoga ona indeterminizam i u krajnosti solipsizam. Kada gradimo odnos prema velikim idejama. osnovne principe i postavke koje vladaju čovečanstvom pod upravom nebeskih tela. 25 . Nauka ezoterične astrologije opravdava svoje postojanje i nije joj potrebna odbrana jer duša nije potpuna sve dok ne spozna kako da prekorači prag spoljašnjeg pojavnog sveta i zađe u skrivene svetove. Što je čovek bliži Bogu. Egzoterična astrologija je deterministička i u krajnosti fatalistička jer uči da spoljašnji svet deluje na ljude. mogućnost koja je skrivena u okviru celog ljudskog roda. ezoterična astrologija nije samo simboličko tumačenje ljudske prirode. pomoću svoje jedinstvene simbolike. uvek imamo utisak da smo u vezi sa nečim što se ne da izreći na bilo kom jeziku a shvatiti ga možemo jedino na osnovu ličnog iskustva. onoga što jeste i onoga što će se dogoditi. kao duhovne osnove materijalnog.dstavlja skladište svega onoga što se dogodilo. bliži je i spasenju a što je udaljeniji njegova sudbina biva opasno ugrožena a život mu postaje sve nejedinstveniji. Druga se bavi ljudskim reakcijama koje su izazvane spoljašnjim privlačenjima. Ezoterična astrologija nije ni determinizam ni fatalizam jer je u njoj prisutna lična volja. ona je i filosofija pomoću koje se jasno tumače složeniji zakoni prirode a sistem u kome živimo približava našem razumevanju.

Sunce danju a Mesec noću kao odraz Sunčeve svetlosti. Razlika između ove dve astrologije nije suštinski bitna jer termini kojima se označavaju znaci sazvežđa i znaci konstelacija su istovetni. Obe se ravnopravno koriste ali je nekako uobičajeno da se tropska astrologija više praktikuje na Zapadu dok je u orijentalnim kulturama primat dat sideralnoj astrologiji. kako se još naziva. Solarna astrologija koja primat daje Suncu. Ovo može izazvati priličnu zbrku ali da bude jasnije. ekvinocijumima i solsticijumima označava godišnja doba. ekliptike. imaju posebnu važnost u astrologiji. Sideralna astrologija ili. opet po nekoj tradiciji. daju pre svih pokazatelja prvu i najvažniju konturu psihološkog profila ličnosti. Usled toga se na Zapadu razvio astrološki sistem koji ima sezonski karakter jer njegov pokretni Zodijak. pre oko 4000 godina kada je tačka prolećne ravnodnevice bila u nultom stepenu Ovna. u delovima sveta sa tropskom klimom narodi ne znaju za godišnja doba. zvezdana astrologija pozicije daje po konstelacijama a bazira se na činjenici da konstelacije imaju aktuelni sadržaj koji se koristi pri izradi horoskopa. počinje sa 0° Ovna (Aries ingress) ali zbog precesije ravnodnevice ta tačka je sada locirana u sazvežđu Ribe pa se može reći da Sunce ulazi u sazvežđe Ovna ali u konstelaciji Riba. Naime. Tropska i sideralna astrologija se temelje na različitim načelima ali su oba ta načela potpuno ispravna. Ovo ima i svoju praktičnu stranu. Sunce koje upravlja razumom i javnim životom i Mesec koji upravlja intuicijom i privatnim životom. Ove planete. TIPOVI ASTROLOGIJE Podpodelom astrologije koja je zasnovana na davanju primata položaju Sunca ili Meseca u horoskopu razlikujemo solarnu i lunarnu astrologiju. najzastupljenija je na zapadu. Sunce i Mesec u astrologiji se nazivaju svetlonošama zato što obasjavaju Zemlju.VRSTE ASTROLOGIJE Osnovna podela astrologije zasnovana je na pozicijama i to: Tropska astrologija pozicije daje po sazvežđima i zasniva se na principu da sazvežđa zauzimaju po 30° duž ekliptike. Početak zodijačkog kruga. 26 . razlika između tropskog i sideralnog horoskopa nije postojala. i ako su to zvezda i zemljin satelit. podeljen na dvanaest jednakih delova počev od 0° Ovna. Lunarna astrologija nasuprot solarnoj vezana je za Istok a najveću važnost pridaje položaju Meseca. To je možda zbog toga što zapadna misao ima afinitet za jasnost i objektivnost i što veliku važnost daje vidljivim fenomenima.

među kojima najzapaženije mesto zauzimaju Naučna Zapadna Astrologija i Indijska Astrologija. mada se svi sistemi suštinski odnose na isti predmet proučavanja i imaju istu svrhu. Danas se zna da Mesec utiče. S razvojem civilizacije razvijale su se i nauke pa samim tim i astrologija je prošla kroz svoj razvojni put tokom istorije naše planete. Orijentalni astrološki sistemi. Taj razvojni put je stvarao i različitosti usled kojih se razvijaju i različiti astrološki sistemi. na elektrostatičke potencijale drveća i to direktno gravitacijom ili indirektno preko efekata jonosferičke plime i oseke ili modulacijom magnetnog polja.31 Lunarnih Kuća koje se zasnivaju na 27° dnevnog sideralnog perioda. nego više od vazdušnih tokova. Jevrejski. O nekima imamo veoma malo svedočanstava te ih je stoga i prilično teško rekonstruisati. Kroz istoriju se susrećemo sa mnogim sistemima. kao što su Indijski. na primer. Akad.Klimatski uslovi ovde ne zavise od kosine sunčevih zraka. što je posledica uticaja drevne Haldejske i Egipatske astrologije. Antička astrologija Grčke a kasnije i Rima takođe veliku pažnju je pridavala položaju Meseca. odnosno metodologijama rada i tumačenja. suštinski su usredsređeni na Mesec a Zodijak je podeljen na 27 . Kineski. Ekliptika je u ovim oblastima vrlo visoko na nebu tokom cele godine i približavanjem ekvatoru ona je praktično u zenitu. Teško je primat dati bilo solarnoj bilo lunarnoj astrologiji jer je mudrost u podjednakom vrednovanju uticaja i Sunca i Meseca. Moderna nauka danas je potvrdila da su antički astrolozi bili u pravu jer Mesec ima izuzetno veliki uticaj na živi svet. Mnogi više nisu u upotrebi dok su mnogi pretrpeli razne reforme i promene tako da imaju malo sličnosti sa onima koji su im predhodili. Danas je nekoliko sistema u upotrebi. ASTROLOŠKI SISTEMI Kada govorimo o astrološkim sistemima govorimo o različitim pristupima. Vavilon) b) Egipatska astrologija c) Protoslovenska astrologija d) Keltska astrologija e) Etrurska astrologija 2) Drevni orijentalni astrološki sistemi a) Indijska astrologija 27 . Arapski itd. Ako krenemo kroz poznatu istoriju možemo govoriti o sledećim astrološkim sistemima: 1) Protoastrološki sistemi a) Haldejska astrologija (Sumer. Tibetanski.

b) Kineska astrologija c) Tibetanska astrologija d) Burmanski astrološki sistem e) Japanski astrološki sistem 3) Noviji orijentalni astrološki sistemi a) Jevrejska astrologija b) Arapska astrologija 4) Astrolški sistemi prekolumbovske Amerike a) Astrologija Maja b) Astrologija Inka c) Astrologija Asteka d) Astrologija Tolteka e) Astrologija Anasaza 5) Etape razvoja Zapadne Evropske astrologije: a) Antička astrologija (Grčka i Rim) b) Srednjevekovna evropska astrologija c) Vizantijska astrologija d) Renesansna astrologija e) Astrologija Novog veka f) Savremena naučna astrologija 28 .

Natalna astrologija je najvažniji deo astrologije s obzirom da je celokupna nauka okrenuta čoveku i njemu služi. Astromedicina. crte ličnosti. brzina i intezitet emocionalnih uzbuđenja svojstvena svakom tipu ličnosti a zavisi od dnevnog i godišnjeg ritma Sunca. mada se ona prepliće i kroz druge astrološke discipline. Time je određena i osnovna delatnost natalne astrologije a sastoji se u pravljenju karte neba u trenutku rođenja neke osobe i njenom tumačenju. da odbaci osnovnu klasičnu podelu četiri tipa temperamenta a koji odgovaraju prirodi i potpunoj analogiji podele u astrologiji na četiri elementa: vatru. reakcije. devijacije. inteligencija i još mnogo toga je ono što uvek zaokuplja pažnju. Sinastrija. oblici ponašanja. odnosno na koleričan. proučavanja čoveka. iako je je to pokušavala. po ravnoteži uzbuđenja i kočenja i po brzini izmene uzbuđenja i kočenja. Potpuna pripa29 . melanholičan. psihološki razvoj. razne duševne bolesti.ASTROLOŠKE DISCIPLINE NATALNA ASTROLOGIJA Najviše izučavana disciplina astrologije je natalna ili genetska astrologija i to naročito u novije vreme a bavi se istraživanjem upliva i uticaja nebeskih tela na čoveka. koji su po svom sadržaju i sami postali posebne discipline i to: 1. Usled toga se još naziva i individualnom astrologijom. karakter. vazduh i vodu. Uobičajeno je kod astrologa da se subjekat kome se radi horoskop označava terminom natus pa otuda i sam naziv ove discipline . 2. U astrologiji je od davnina poznato da je moć kočenja. Pavlov je vršio analizu ličnosti po snazi nervnih procesa uzbuđenja i kočenja. 3. Astropsihologija. patologija psihe. ASTROPSIHOLOGIJA Psihologija čoveka. sangviničan i flegmatičan tip temperamenta. Natalna astrologija se bavi izučavanjem čoveka u potpunosti pa se stoga danas u okviru natalne astrologije posebno izdvajaju tri pravca. Mnoga pitanja se mogu postaviti ali veoma često nema zadovoljavajućih odgovora. u prvom redu. Još od najranijih vremena je prisutno osnovno načelo astrologije da dete u trenutku rođenja trpi presudan uticaj zvezda.natalna astrologija. Jedan od velikih psihologa. zemlju. temperament. njegova struktura psihe. Psihologija kao nauka nije uspela ni do danas.

Natalni horoskop je slika psihičke strukture čoveka u kojoj postoje mnogi simboli koji predstavljaju čitave energetske skupove koji se uzajamno prepliću i jedan na drugi utiču. aspektima i slično. Astrolozi su ti koji jedino mogu da povežu iskustvo života sa uređenim modelom koje pruža nebo. Kućama. Lav. Devica. U tome je kompleksnost astropsihologije i njeno dosta teško razumevanje. Ribe Bik. Sile u univezumu su potencijalno prisutne u čoveku i njegovom telu. neophodno je da imamo jasnu predstavu o unutrašnjim odnosima i identitetu mikrokosmosa i makrokosmosa i o njihovom sadejstvu. Astropsihologija pokušava da pronađe red. Beskonačno je mnogo raznih kombinacija čija tumačenja ne bi stala ni u sve knjige sveta jer svaki čovek je knjiga za sebe. Simboli u astrologiji su univerzalni simboli i oni se često mogu sresti u svom izvornom obliku u fantazijama i snovima. Drevna znanja astrologije su se odlično složila sa savremenim konceptima psihologije i psihijatrije. S razvojem civilizacije razvijaju se i oblici ponašanja ljudi pa se često dešava da isti astrološki činioci utiču na jedan način kod jednog čoveka a drugačije kod nekog drugog.dnost jednom tipu je retka jer to znači da bi svi signifikanti morali biti u jednom elementu. Osnovna podela pokretljivosti nervnih procesa je sledeća: veoma brzi brzi spori veoma spori vazduh vatra voda zemlja Blizanci. tradicijama. Jarac Psihološka struktura ličnosti je veoma složena i kompleksna. Znacima. Posmatranje neba je postalo posmatranje simbola pa je i sama astrologija postala jezik simbola. Tu složenost najbolje objašnjava Paracelzus kada kaže: Da bi smo shvatili značenje alhemije i astrologije. Svesno i nesvesno su dve komplementarne sfere koje imaju suprotne karakteristike i koje jedna drugu drže u ravnoteži. Jung je istraživao ove i mnoge druge pojave pokušavajući da stvori model ljudske psihe i ustanovio je jasnu razliku između pojedinačno svesnog. Jungovo tumačenje kolektivno nesvesnog u potpunosti je identično sa ezote- 30 . mitologijama i religijama. Vaga. Postoji mnogo astrološke literature koja se bavi psihologijom čoveka i sve se uglavnom drže tradicionalnih znanja po kojima se određeno ponašanje i događaji pripisuju planetama. Vodolija Ovan. sakriven iza ili unutar zbrke i prividnog haosa koji vladaju svetom. Zahvaljujući radu Junga i mnogih njegovih naslednika danas možemo dati savremeno tumačenje za većinu astroloških simbola jer je sam Jung često proučavao prvobitna iskustva čovečanstva koja su sačuvana u svetim spisima. u halucinacijama bolesnika koji imaju groznicu i halucinacijama uživalaca droge. a svi njegovi organi su ništa drugo do proizvodi i predstavnici sila prirode. Strelac Rak. pojedinačnog nesvesnog i kolektivnog nesvesnog. Škorpija.

o onome što mi danas svrstavamo pod astrologiju a što je od tog doba pa na ovamo zaboravljeno. U stara vremena postojali su i centri gde je ovo učenje izlagano. čine to uglavnom na osnovu nekih starih spisa i tradicionalnih shvatanja ali zaboravljaju na činjenicu da se mnogo toga. Svi mi delimo jedan nesvesni um. naročito u poslednjem veku. Otkriveno je da je čovek deo organizma planete Zemlje i da je dobrobit i jednog i drugog potpuno isprepletana a da Zemlja. Sam Jung kaže: Astrologija danas kuca na vrata univerziteta sa kojih je prognana pre nekih 300 godina. a možda i više od nas. nekada univerzalnog sistema prirodne magije. duše i tela. Astrolozi koji danas govore i po nešto o medicini. kolektivnom nesvesnom nalaze svi tipovi reakcija i sveukupno ljudsko iskustvo od nastanka čoveka. zajedno sa ostalim planetama i zvezdama predstavlja deo ogromnog harmonično uređenog sistema. Ne samo astropsihologija. Do pre 300 godina svaki lekar je bio i astrolog a danas je ta pojava i više nego retka. Astrološko razmišljanje. Ovakvi astrolozi uglavnom ne poznaju medicinu a i malo znaju o bolestima današnjice. već celokupna astrologija svakim danom je sve bliža da joj se prizna vrednost njenih znanja pa čak i njen primat. Ovo ne znači nipodaštavanje 31 . promenilo. i on igra veoma važnu ulogu u psihi svakog pojedinca. Tačno je da se bolesti od kojih neki pacijent boluje mogu predvideti kao mogućnost iz horoskopa rođenja. To znači da se u genetskom kodu DNK (dezoksiribonukleinske kiseline) u svakoj ćeliji organizma a posebno u našem mozgu. tj. ASTROMEDICINA Mudrost drevnih vremena je smatrala da je ljudsko biće sklop duha. To je onaj deo psihe koji ne pripada posebno individualnom Egu. u našoj podsvesti. da smo svi mi deo jedni drugih danas nalazi puno svoje opravdanje i potvrdu u teorijama psihoanalize od Frojda i Junga pa na dalje. Raspored zvezda u Kosmosu u trenutku događaja je direktno vezan za određivanje tog događaja ali danas bi trebalo preispitati sve što je napisano o medicinskoj astrologiji jer ono što nam stiže iz starih vremena je dosta zastarelo. Čovek je oduvek znao da se može usmeriti na kreativnu inteligenciju kosmosa. mada astrologija smatra da je taj Um svestan. niti je rezultat ličnog iskustva već se izvodi iz nasledne strukture mozga i nasleđenih mogućnosti za psihičko funkcionisanje uopšte. Cela naša planeta je obeležena tragovima ogromnog rada i istorijskih tehnika koje su ostaci. Iz svoje teorije o kolektivno nesvesnom Jung stvara teoriju arhetipova koji su građa kolektivnog nesvesnog i koji su nasleđe koje delimo sa ostatkom čovečanstva a nasleđujemo ih isto kao što nasleđujemo i fizičke karakteristike od roditelja i preko njih od predaka.rijskim tumačenjem Zodijačkog kruga oko Zemlje. Ti stari narodi su znali mnogo.

suptilni centri. ekstaza i sl. odnosno sva ona svojstva i vidovi živog bića koja ne mogu biti predmet ispitivanja naučne i materijalističke medicine jer se radi o mestu gde nastaju ili se sabiraju energije suprafizičkog reda. radiestezija. materijalizmu i hemiji. Takozvana srebrna nit. proučavanje i tumačenje ritmova i ciklusa. mehanicizmu. Bez obzira na nastojanje savremenih astrologa da astrologiju predstave naukom kakve su sve druge priznate nauke. alhemija. trće oko. okultna medicina u čijoj se osnovi nalazi astromedicina počiva na metodama kao što su homeopatija. vidljivi i nevidljivi otvori ljudskog tela. osluškivanje mističnih zvukova i ritmova. koja je grana kineske tradicionalne medicine. patologiji. zasniva se na kineskoj metafizičkoj tradiciji i astrologiji a sastoji se u ubadanju igala u određene tačke na telu.tradicionalnih shvatanja već je to upozorenje današnjim astrolozima da treba uzeti u obzir i sve ono što smo u ovom veku naučili o raznim bolestima i mehanizmima funkcionisanja tela. dijagnostici i terapeutici čoveka shvaćenog kao organizam koji je nedeljiv od Svega (Fedar 270c). Akupunktura. anatomiji. prenosi i akumulira energiju.18) kaže da su Egipćani bili najnapredniji u toj nauci te da su na razne načine povezivali medicinu sa predviđanjem na osnovu kretanja nebeskih tela. joga. U svakom slučaju. astromedicina ima svoje mesto i svoju primenu jer je kao što kažu stari mudraci kako na nebu tako i na Zemlji. Za razliku od službene medicine koja se zasniva na alopatiji. je u osnovi okultna medicina za koju Ptolomej u delu Tetrabiblios (I. inkubacija. Astromedicina ili ijatromatematika. Platon je definiše kao okultno umeće koje se sastoji od svih znanja i postupaka utemeljenih na fiziologiji. 32 . 3. energetski kanali i tokovi. ne možemo zanemariti i njen okultni karakter. organima i funkcijama čovekovog suptilnog tela koje svojim suptilnim centrima i organima absorbuje. odnosima. akupunktura. To znanje treba dovesti u red i uložiti napor da se preradi i sistematizuje i da se neke od tehnika od kojih zavisi primena astrologije usavrše kako bi se dobio što bolji uvid u tehniku tumačenja. Nekad se to podrazumevalo ali danas se astrologija nalazi na prekretnici jer je veliki deo znanja prenet iz davnina. iriskopija. muzikoterapija. Ljudsko telo predstavlja raskrsnicu tokova suptilnih energija koje su analogne kosmosu pa je stoga predmet istraživanja astromedicine takozvana suptilna anatomija i suptilna fiziologija koje predstavljaju sva pozitivna znanja i metode koje se bave ustrojstvom. simptomatologiji. osećanje mistične topline i drugo jesu delovi suptilnog tela. kako se još naziva. Astromedicina je danas veoma složena i zahteva veliko predznanje. na primer. aura. fitoterapija. koje nisu ništa drugo do one tačke u kojima se dodiruju mikrokosmos i makrokosmos i preko kojih se vrši razmena energije. a načelo da je čovek mikrokosmos i saznanje o postojanju suptilnog tela usmerava astromedicinu na posmatranje.

narodi i sl.SINASTRIJA Disciplina astrologije koju nazivamo sinastrijom predstavlja logični nastavak i produžetak astropsiohologije ali isto tako ostvaruje i jaku vezu sa ostalim disciplinama u astrologiji. Sinastrija omogućava da odredimo tip odnosa koji bi smo mogli da ostvarimo sa bilo kojom osobom pod uslovom da znamo vreme njenog rođenja. Najčešće korišćen vid sinastrije jeste procenjivanje usklađenosti između budućih bračnih partnera ali sinastričko ispitivanje se može vršiti i u odnosima kao što je: odnos između članova porodice. Lični horoskop se može porediti i sa mundalnim ili horarnim horoskopima tako da se može odmeriti uzajamno delovanje i odnos između pojedinca i okoline. Poređenje horoskopa se takođe može vršiti između dva mundalna. dva 33 . odnos između poslodavca i zaposlenog ili među poslovnim partnerima. Većina odnosa među ljudima danas ne dostiže savršenstvo jer samo mali broj ljudi uspeva da izgradi savršen unutrašnji sklad. skloniji da ih smatraju svojim neprijateljima. deci ili nekim drugim članovima familije. Pre nego što se pristupi upoređivanju horoskopa potrebno je najpre pregledati pojedinačno horoskope kako bi se utvrdila sposobnost pojedinca da stvori sklad oko sebe imajući u vidu da kvalitet ličnog odnosa određuje stepen u kome je pojedinac razvio sopstveno unutrašnje biće. Na taj način se porede horoskopi između učenika i škole koju pohađa. Sinastrija je uporedna astrologija koja omogućava razumevanje odnosa čoveka prema čoveku ili pak njegovo prilagođavanje okruženju. sportiste i kluba čiji je član a isto tako se može proučavati odnos između pojedinca i šire zajednice kao što su razne organizacije. bez obzira da li se radi o roditeljima. partije pa čak i gradovi. koji se poistovećuju sa takvim razornim faktorima. Ono što je zanimljivo je to da možemo otkriti vezu ili tip našeg odnosa sa nekom istorijskom ličnošću ili sa nekom osobom koja nam je lično nepoznata ali nas na neki način inspiriše u životu. države. Pravi astrolog zna da svaki čovek poseduje potencijal da stvori harmoniju u sebi i da je sposoban da živi u harmoniji sa drugim ljudima ali samo u toj meri u kojoj je uspeo da uspostavi svoj unutrašnji mir. To ne znači da oni ljudi koji se nalaze na visokom stepenu razvoja neće imati neprijatelje jer što se nemilosrdnije budu odnosili prema onim faktorima koji razorno deluju na celovitost njihovog bića moći će da uoče da su oni. Bilo kakav odnos može biti predmet astrološkog sinastričkog ispitivanja. Postoje ljudi koje unutrašnji nesklad toliko razdire da se može postaviti pitanje da li su ti ljudi uopšte sposobni da ostvare bilo kakav odnos ili zajedništvo s drugim ljudima. Poređenjem horoskopa dvoje ljudi možemo otkriti sve elemente njihove uzajamne usklađenosti kao i stepen i vrstu prilagođavanja koja će biti potrebna svakom od njih da bi ostvarili harmonični međusobni odnos. horoskopi radnika i firme u kojoj je zaposlen. odnos između nastavnika i učenika ili profesora i studenta.

Postizanje takve samointegracije je veoma teško. predstavlja izuzetno važnu granu astrologije. gradove. vlade. političke i ekonomske procese. Ovakav način rada je veoma diskutabilan. državama ili nekim drugim organizacijama i zajednicama i time bi se moglo omogućiti bolje razumevanje i otklanjanje svih smetnji i problema kako na političkom tako i na ekonomskom i svakom drugom nivou. kraljevi i carevi su uvek konsultovali svoje astrologe i od njih su tražili prave savete pred neki važan događaj. Iskušenje da se talenti iskoriste za sebične ciljeve i očuvanje lične nezavisnosti može narušiti sposobnost sarađivanja sa ostalima a lični razvoj zaustaviti. Svako izdvajanje iz celine predstavlja proces propadanja tog dela celine. naroda i društva. Samo na taj način čovek doprinosi zajednici i to u nečemu što je samo njegovo i što niko drugi na može u potpunosti da ponovi. svetovna i zakonodavna. Celovitost čovečanstva je jedini garant opstanka ljudske rase. države.horarna ili između mundalnog i horarnog horoskopa i na taj način je moguće razumeti i proceniti sadržaj odnosa među narodima. Način da čovek ostvari harmoničan odnos sa drugim čovekom. U stara vremena. MUNDALNA ASTROLOGIJA Mundalna astrologija ili kako se još naziva. Kada jedan deo tela odstranimo on propada a time narušava i opstanak celog organizma. Mesečevih mena i ulaska Sunca koji obeležava obnavljanje ciklusa ali i polazeći od veoma retkih pojava kao što su komete i pomračenja. objave rata i sl. Stručnjaci za mundalnu astrologiju tendencije su otkrivali uglavnom polazeći od izvesnih pozicija kao što su konjukcije teških planeta. sa širom zajednicom a da pri tom sačuva svoju individualnost i sposobnost potpunog samoostvarenja je ono što pruža sinastrija. Astrolozi su nastojali da na osnovu nabeskih kretanja predvide političku budućnost države. Neki astrolozi antropomorfizmom identifikuju državu ili istorijski događaj a horoskop prave tako što kao datum rođenja uzimaju datum donošenja nekog ustava. Čovek treba da fukcioniše na najvišem nivou svojih sposobnosti i da razvije sve svoje potencijale do punog kapaciteta. Globalna ljudska civilizacija je jedan organizam kao što je svaki čovek ponaosob. Proračun ovih fenomena ima mnogo veću važnost u mundalnoj nego u natalnoj astrologiji. Snaga grupe zavisi od onih koji je sačinjavaju i od stepena međusobne integracije i usklađenosti. proglasa. Ona još nosi i prefiks politička jer se bavi proučavanjem i ispitivanjem uticaja nebeskih tela na narode. Najveća tajna egzistencije je u spajanju a ne u razdvajanju. zakona. Savremeni astrolozi danas se malo bave mundalnom astrologijom a oni koji je ipak proučavaju prave jednu osnovnu grešku a to je njihovo previše oslanjanje na shvatanja tradicionalnih pravila ili određenih aspekata i pojava zanemarujući 34 .

pri tom umeće i sposobnost posmatranja sveta u opštim dimenzijama razvoja kako nacija i država tako i proizvodnih sila i zakona. bio je lični astrolog i savetnik Katarine Mediči. često su savete tražili od astrologa među kojima je najpoznatiji bio Karl Ernest Kraft koji je imao čak i izvesnu političku ulogu usmeravajući odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao neograničeno poverenje. na primer. Od tada nema službenih astrologa u Evropi i najvećim razvijenim zemljama što nije sprečavalo državnike da povremeno zatraže savet od astrologa. Prema nekim podacima Hajdrih je tada ustanovio da su astrolozi Hesu savetovali da napusti Nemačku jer su prorekli njen poraz. premijer Šri Lanke redovno konsultovala astrologe i imala veliko poverenje u njih ali to i nije tako iznenađujuće za zemlje istoka. među njima i papa Silvester II. religioznih i ideoloških pokreta i shvatanja. spaljivani a u novije vreme ubijani i zatvarani. U novije vreme. Upravo iz ovih razloga astrolozi su se kroz istoriju ustručavali da se bave mundalnom astrologijom jer su zbog svojih upozorenja i javnih razmišljanja bili proganjani. Burboni su nastavili ovu tradiciju a definitivno je ukida Luj XIV 1682. Rozenberg. nemačkog komandanta Rudolfa Hesa a koji je bio najnaklonjeniji astrologiji i okultizmu. Mundalna astrologija je po svemu sudeći mač sa dve oštrice. Mnogi astrolozi su stradali a javna je tajna da i danas velike sile imaju u svojim tajnim službama astrologe i 35 . javnosti je poznato da je gospođa Bandaranaike. godine. službena astrologija je bila gotovo zanemarena ali je. francuske kraljice. Luis de Vol je tendenciozno tumačio Nostradamusova proročanstva a u USA su oni astrolozi koji su proricali pobedu saveznika primali trajnu novčanu pomoć od države. Ono što je malo poznato je uloga astrologije i okultnih nauka za vreme II svetskog rata.lekar a od XVI veka i zvanje kraljev astrolog. godine. Posle Karla V čiji je astrolog bio Tomas de Pisan uvedeno je zanimanje kraljevski astrolog . godine izazvala velike proteste kada je za premijera izabrala čoveka sklonog astrologiji. Trudeći se da tradiciju pomire sa savremenim naučnim duhom današnji astrolozi zanemaruju ili neće da znaju ni za zakone ni za osnove hermetike. Alfonso X takođe. mnogi vladari. Poznato je da je jedan mađarski astrolog postao oficir CIA-e. Kasnije je Himler oslobodio astrologe da bi iskoristio njihova znanja i sposobnosti. Uprkos tome što je Hrišćanska Crkva bila veoma sumnjičava i protivna astrologiji. predsednica Argentine Izabela Evita Peron 1975. Najpoznatiji tog doba. astrolozi su bili strogo nadgledani i kontrolisani. Velike savezničke sile su takođe koristile astrologiju. a na francuski dvor astrolozi ulaze sa dinastijom Valoa. Glavne nacističke vođe Hitler. maja 1941. Isto tako. Hes i drugi. 10. Nostradamus. Ovo je posebno bilo izraženo na Hrišćanskom zapadu. pa je naredio zatvaranje velikog broja astrologa. plemići i druge javne ličnosti srednjeg veka i renesanse su imali svoje lične i zvanične astrologe. Posle neobjašnjivog bekstva u Englesku. Mundalna astrologija se bavi i analizom civilizacijskih tokova. Himler. nemački car Fridrih II.

Danas je i naučnicima jasno da se klimatske promene dešavaju prilikom prolaska Sunca kroz četiri kardinalne tačke na ekliptici. neke okultnog karaktera. Sunčeve pege. izazivaju različite klimatske promene što nauka danas dokazuje. naročito one dugoročne. Nekoliko nedelja pre onog dana kad je bilo izračunato da će se zemljotres desiti. kao što se i dogodio. koliko je to u ljudskoj moći. astrolozi i sveštenici su vršili verske obrede. Biharu i ostalim mestima severne Indije i u Nepalu. Primer za to je čuveni Šef lerov kalendar iz vremena pre II svetskog rata koji je bio do te mere precizan da su ga Nemci koristili za planiranje svojih ofanziva. godine izazvao velike i zastrašujuće ljudske i materijalne gubitke u Bengalu. modulacijom magnetnog polja stvara efekte plime i oseke. januara i on se desio u 2. koje su astrolozima poznate još od antičkih vremena. da bi ublažili. Ovo vreme je variralo u nekoliko minuta u ostalim zonama koje je zemljotres ugrozio. ASTROMETEOROLOGIJA Astrometeorologija predstavlja prirodnu ili fizičku astrologiju koja se bavi izučavanjem delovanja nebeskih tela na atmosferu. broj ledenih bregova u Severnom Atlantiku. Ciklus sunčevih pega koji se obnavlja svakih jedanaest godina deluje na količinu godišnjih padavina. tako da je i u ovo moderno doba posao astrologa koji se bave mundalnom astrologijom veoma rizičan. među mnogima ali nadasve upečatljiv primer neverovatne tačnosti astrološke predikcije: Da astrologija nije bez naučne vrednosti naročito kad se njom bave njeni veliki posvećenici. sušne i rodne godine. poplave.41 po podne. Može se reći da je astrometeorologija.druge okultiste i da se koriste njihovim znanjima i sposobnostima. Astrometeorolozi koriste mnoge proračune ali u novije vreme se sve više u obzir uzimaju i položaji fiksnih zvezda i neekliptičkih sazvežđa pa su u mnogo boljem položaju od službenih meteorologa koji često greše jer se današnja meteorologija zasniva isključivo na posmatranju i merenju vidljivih fenomena. od svih astroloških disciplina najbliža nauci. Predviđeno je bilo posle podne 15. navodi nas njihova neverovatna preciznost u predviđanju velikog zemljotresa koji je u januaru 1934. predstojeću katastrofu. Ovo pokazuje da su astrološki proračuni bili tačni a verovatno su to indijski 36 . Kosmičke sile i energije izazivaju i reakcije dublje unutrašnjosti Zemlje kao što su vulkanske erupcije. izazivanje i širenje seizmičkih talasa i tektonskih promena zemljine plastičnosti. hidrosferu i barisferu zemljine lopte. Astrološka predikcija zemljotresa je bila objavljena oko godinu dana pre nego što se zemljotres zbio. vodostaj jezera. i to je potvrđeno. Astrometeorologija daje izuzetno precizne prognoze vremena. najezde insekata i slično. odnosno smenom godišnjih doba. U vezi sa predviđanjem klimatskih promena i uslova a na osnovu astrologije postoji zabeležen jedan. iako mnogo stara. Mesec.

Postoji jedan upečatljiv primer a to je horoskop koji su astrolozi izradili za čuveni ali nesretni brod Titanik 1912. Upravo u mogućnosti da sve može imati svoj horoskop. Ona se pojavila još u starom Egiptu ali su egipatski sveštenici . partijama ali i monumentalnim građevinama pa i umetničkim delima. Ova grana astrologije se bavi određenim događajem ili predmetom a težište stavlja na mesto i vreme postavljenog pitanja. rata. mesto bitke i donosili odluke ko će od vojskovođa voditi bitku. menedžmentom i svim vrstama biznisa i sličnim poslovima. pokretima. određivali vreme početka svake bitke. Današnja nauka nije u stanju da predvidi ovakve događaje pa bi stoga bilo preporučljivo svakom ozbiljnom naučniku bez obzira čime se bavi da se makar delimično posveti izučavanju astrologije i okultnih nauka.astrolozi za tu svrhu koristili Tarot jer sistem proricanja sa kartama je lakši i jednostavniji od pravljenja horoskopa a isto tako daje neverovatno precizne rezultate. Horarna astrologija je danas veoma popularna naročito na zapadu u krugovima ljudi koji se bave planiranjem. organizacijama. Horarna astrologija je izuzetno precizna i izaziva divljenje kod ljudi a prostim jezikom je teško objasniti zašto je to tako. godine kome su predvideli katastrofu i koji je stradao upravo zbog toga što se njegovi vlasnici nisu obazirali na upozorenja astrologa. prave horoskopi firmama. kompanijama. HORARNA ASTROLOGIJA Horarna astrologija kao astrološka disciplina oduvek je imala veliki značaj koji nije ništa manji od natalne i mundalne astrologije. te ako se koristi na pravi način može biti veoma moćno oruđe. Svako ljudsko delo je nastalo pod određenim konstelacijama pa kao takvo nosi i karakteristike tih upliva. naravno ukoliko kartomant poseduje praktično znanje astrologije i izraženu intuiciju. projektovanjem. sve može biti analizirano i imati svoj horoskop. navelo je kvaziastrologe da komercijalizuju astrologiju praveći horoskope za svaku sitnicu što predstavlja njeno srozavanje kao nauke. kući Jarca. 37 . Jednom rečiju.astrolozi predvideli na osnovu položaja svih sedam vidljivih planeta u Desetoj kući. mundalnog horoskopa Indije. ELEKCIONA ASTROLOGIJA Elekcona astrologija je jedna najznačajnijih formi astologije. Ova tendencija nije nova. Tako se na primer. U staro doba kraljevski astrolozi su je uglavnom koristili za planiranje početka pohoda.

poplave. da omogući čoveku da stekne istinsko proročko poimanje. Elekciona Astrologija traži najpovoljniji trenutak koji će omogućiti da se stvari odvijaju na najbolji mogući način. začinjanje deteta i sl. Prva se odnosila na predviđanje prirodnih pojava kakve su oluje. Astrologija može. naročito od Ptolomejevih vremena. astrologija je uglavnom korišćena u dve svrhe. otpočinjanje posla. neminovno i skoro automatski upra- 38 . U svrhu predskazivanja astrologija se proučavala od najstarijih vremena.Dakle. Proricanje tog tipa ne spada u domen nauke. epidemije. odnosno omogućava saznavanje trenutnih uslova i razloga koji su doveli do takvih trenutnih uslova. Razlika između horarne i elekcione astrologije ogleda se u sledećem: Horarna astrologija daje odgovor na postavljeno pitanje. Ovom tehnikom može se odabrati povoljan trenutak za kupovilnu ili prodaju. odnosno da Zakon upravlja fizičkim kosmosom a da se taj zakon nalazi u korelaciji sa ljudskim individualnim i društvenim svetom. Predskazivanje ovih događaja vršeno je uglavnom na osnovu eklipsi i konjukcija. sklapanje ili razvod braka. imovinu i sve druge životne delatnosti. kao i saznanje kakav će biti ishod. ljubav. APOTELEZMATIKA Apotelezmatika ili kako se još naziva astromantija je mantička veština ili umeće proricanja budućnosti na osnovu posmatranja nebeskih tela. plodnost godine i sl. Danas se obično shvata da astrologija može da predskaže pojedinačne događaje u životu. elekciona astrologija je zapravo izborna astrologija. zdravstvene prilike. podno-šenje tužbi. potomstvo. brak. Astrolog treba da zna dve stvari. Druga strana astrološkog umeća predskazivanja se odnosila na život pojedinca u svrhu proricanja uspeha ili sreće vezanih za posao. koja nam omogućava da odaberemo najbolje vreme za otpčinjanje neke akti-vnosti. To znači da ljudski život nije samo obično haotično stanje već ga treba posmatrati kao celinu i kao jedno sa celokupnim kosmosom i Univerzalnim zakonom. U početku. Kasnije. Sve ovo podpada pod mundalnu astrologiju i astrometeorologiju. već zahteva nadprirodne sposobnosti koje danas nisu baš tako razvijene kod ljudi. protivnike. zakazivanje operacija i specijalističkih pregleda. kao nijedan drugi metod. oskudica u hrani. Neki astrolzi su fatalisti dok su drugi malo fleksibilniji ali i jedni i drugi se bave proučavanjem sveta koji je u velikoj meri predodređen jer čovečanstvom danas. Međutim to nije baš tako. kojem je svest vrlo slabo razvijena a samokontrola jedva zastupljena. prijatelje. kao i opozicija Sunca i Meseca. Mogućnost primene elekcione astrologije je mnogostrana. ona je uglavnom korišćena u cilju predskazivanja vremenskih prilika ili određivanja toka državničkih poslova.

čije dejstvo. Tranziti su u većoj meri vezani za univezalnu ili opštu nego za pojedinačnu sudbinu. njegove želje i razum. mada se mora boriti za njeno zaustavljanje i preusmeravanje kao jedini spas čovečanstva od propadanja i mentalne retrogradacije. d) Sistem planetarnih tranzita. Ovakvo stanje koje bi se u duhovnom smislu moglo nazvati involucijom dovelo je do uspostavljanja zakona prosečnosti po kojem je čovek podložan svim uticajima. Njegova prednost se sastoji u opredeljenosti i jednostavnosti u opisivanju glavnih smernica razvoja ili promena u životu. c) Sistem progresivnog horoskopa. sudeći po blizini u odnosu na vreme rođenja. e) Sistem embolizmičkih lunacija koji je obradio Plasidus označava da svaka lunacija posle rođenja odgovara po jednoj godini života. Postoji nekoliko sistema. može koristiti ukazujući im na povoljne ili nepovoljne periode kada bi mogli da postignu plodne rezultate ili da zaobiđu nepotrebne neprilike. Pod sudbinom podrazumevamo skup skrivenih sila koje određuju spoljašnji otpor na koji nailazi volja pojedinca. odnosno mogućih načina predskazivanja u astrologiji: a) Sistem razmatranja natalnog horoskopa sa njegovim aktivnim i latentnim potencijalima i mogućnostima za budući razvoj pojedinca. Astrologija bi trebalo da bude putokaz samodisciplinovanim umovima misaone prirode koji žele da sami upravljaju svojim životom. Glavni problem na koji se nailazi prilikom ove metode je vremenska neopredeljenost u pogledu mogućeg i verovatnog početka ispoljavanja različitih potencijala i mogućnosti. Za raskorak između duhovnog i materijalnog krivi su oni koji su munjevito forsirali razvoj nauke i tehnologije bez kontrole duha nad materijom i time prouzrokovali involuciju duha i svesti čoveka. Tako. ali mu nedostaje sposobnost detaljnijeg procenjivanja opštijih i rutinskijih životnih događaja.vljaju zakoni i sile van domašaja bilo pojedinca bilo grupe. usled njihove najveće udaljenosti od vremena rođenja smatramo površnijim i raspršenijim od efekta progresivnog horoskopa. koji verovatno predstavlja najprirodniji razvoj jedinke iz semena ili jajeta i koji je predstavljen natalnim horoskopom. mada ujedno i povezuje ova dva sudbinska aspekta. od koga se zbog veće udaljenosti od trenutka rođenja ne može očekivati da deluje dublje od sistema ekvatorijalnih lukova. Onima koji nisu tome skloni. Astrologija teško da može zaustaviti involuciju. vreme kada Mesec uđe prvi put posle rođenja u istu fazu u odnosu na Sunce kao prilikom rođenja služi kao pokazatelj 39 . b) Sistem ekvatorijalnih lukova. ali u isto vreme nagoveštava način na koji treba obrazovati skladnu celinu između pojedinačne i opšte ili univerzalne sudbine.

odnosno. predosećanja ili viđenja. Prema tome. b) spoznaja živih bića (telepatija). posredno ili indirektno proricanje je u osnovi umeće čitanja simbola a neposredno ili direktno proricanje je dar intuicije. mada neki astrolozi osporavaju ovu tvrdnju nazivajući astrologiju konjekturalnom naukom. a) lično. gatalačka veština. Ona je induktivna metagnomija. b) Horoskopija ili inicijativna apotelezmatika se bavi uticajima sa povoljnim ili nepovoljnim učinkom bilo na pojedinca bilo na zajednicu. tj.prve godine života. 2) kroz prostor. c) Inicijativna apotelezmatika se bavi proučavanjem konstelacija koje utiču na događaje koji se tiču zajednice. Apotelezmatika kao prognostička i proročka veština predstavlja primenjenu astrologiju koja se deli na tri grane i to: a) Genetlialogija proučava sudbinu pojedinca. Dar i sposobnost proricanja je sveto znanje i predstavlja paranormalnu ili ezoterijsku spoznaju: 1) kroz vreme. druga lunacija drugu godinu života i tako redom po sistemu mesec za godinu. odnosno. veština. ASTROLOGIJA I MANTIČKE VEŠTINE Postoji utvrđeno mišljenje da je astrologija osnov svih proročkih veština. vizije. vizija. odnosno vidovitost. Međutim astrologija. c) spoznaja skrivenih stvari (kriptostezija).6) i Platon u delu Fedar (244 sq) tvrde da postoje dve vrste proricanja od kojih jedno proizilazi iz umeća a drugo iz prirode. a) realno. b) specijalno. a) budućnost (prekognicija). 2) direktno. odnosno apotelezmatika kao njen deo je u osnovi mantička veština koja se zasniva na vanvremenskoj spoznaji stvari i događaja i to posredovanim putem pomoću veštine tumačenja. odnosno jasno viđenje. odnosno. a) spoznaja stvari (telestezija). b) simbolično. individualno dejstvo može biti: 1) indirektno. b) prošlost (retrokognicija). Proricanje kao dar i sposobnost. odnosno. 40 . konjekturalna veština. Ciceron u delu O gatanju (I.

Trenutak je ovde i sada. međutim ne može se reći da je astrologija osnov svake od njih. izuzev nekih. Grafički prikaz dodira protežne i neprotežne beskonačnosti u trenutnom Postoji mnogo gatalačkih veština kao što su kartomantija. geomantija i druge. nemaju u osnovi astrološku konjekturalnu veštinu. hiromantija.Proricanje se zasniva na jednom specifičnom unutrašnjem osećanju a to je osećaj za trenutno. Tačno je da kosmičke sile i energije vrše upliv na formiranje znakova i simbola pa se verovatno stoga astrologija dovodi u vezu sa veštinama njihovoh tumačenja. onomantija. (-) 0 (+) protežna beskonačnost neprotežna beskonačnost TRENUTNO Slika 1. U vezu sa astrologijom se može dovesti jedino hiromantija (gledanje u dlan) jer je dlan čoveka u suštini ista slika kao i karta neba u trenutku rođenja samo ima drugačije simbole i tarot kao vrsta kartomantije jer tarot u osnovi predstavlja astrološku horarnu predikciju kao zamenu za često komplikovano proračunavanje horoskopa a odnosi se na jednostavna pitanja. 41 . U Kini se takođe na osnovu astrologije razvio Ji Đing (Knjiga Promene) koja je predikcija Kineske tradicionalne metafizike. ono što jeste a trenutno je ono što prolazi a još nije prošlo i ono što dolazi a još nije došlo. Gatalačke veštine. već izraženu intuiciju i osećaj za poimanje simbola.

da se njihovo ustrojstvo zasniva na simbolizmu koji daje rezultate i činjenici da se prenose kroz ezoterične krugove i kroz folklorna strujanja kao opšti ključevi svemira shvaćenog kao svete. Doživljavala je mnogobrojne uspone i padove i često je bivala dovođena u pitanje. muzikom i mnogim drugim naukama tog doba. gnomikom. ne objektivnosti ili erudiciji. Tradicionalistička škola predstavlja teoriju astrologije koja je osnova sveg znanja a otkriva i svo ne znanje principa astrologije. se razvijala kroz četiri astrološke škole i to: a) Tradicionalistička škola b) Simbolistička škola c) Strukturalna škola d) Naučna škola TRADICIONALISTIČKA ŠKOLA Tradicionalisti smatraju da je sve što ima da se kaže o teoriji astrologije rečeno od Ptolomeja do Morina de Vilefrankea. U tim trenucima astrolozi su se uglavnom povlačili u tradicionalizam. Tradicionalna astrologija svojom metodologijom predstavlja otkrivanje jedinstva ili suštinske korespondencije simbola. Dok se praktična astrologija razvijala u mnogobrojnim različitim sistemima. Tradicionalistička škola je uvek okupljala i danas okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog celokupnog znanja koje imamo iz oblasti ove konjekturalne nauke.ASTROLOŠKE ŠKOLE Astrologija kao nauka nije u potpunosti jedinstvena u svojim teorijama. Tek je sa razvojem humanističkih nauka zasijala punim ali i novim sjajem. optikom. nedeljive i analogijske celine. Tradicionalisti smatraju da vrednost astrološkog znanja i prakse duguju. matematikom. teorijska astrologija. oblika. mitova. uglavnom na zapadu. geografijom. Klaudije Ptolomej je grčki astronom i geograf iz II veka pre nove ere i jedan od autoriteta na kojeg se tradicionalisti najčešće pozivaju. astrologijom. Njegova knjiga Almagest je temelj tumačenja 42 . dogmi i slično. Bio je jedan od najvećih naučnika Starog doba a bavio se astronomijom. Približnost koja se javlja u tumačenju horoskopa posledica je jednog nepoznavanja tradicije koja nikada nije bila sporna. nego činjenici da su univerzalna i da postoje odvajkada kao i to da su istovremeno narodna tekovina i tajna.

to jest 43 . Ptolomej je napisao i delo Tetrabiblios u kome razvija teoriju Kuća i uvodi odnose između horoskopa i zakona fizike koji uvek važe. je astrologiju pridružio teoriji arhetipova i time započeo ovu novu astrološku struju. kao i psihička energija izazvana erotskim impulsima su podređeni Marsu i Plutonu. smatrao da je Zemlja nepokretna u centru sveta i da se zvezde nalaze na nepokretnoj sferi koja sama rotira oko sebe za jedan siderički dan. Naše JA. Nikola Kopernik je oborio ovu geocentričnu koncepciju svemira ali je to nevažno jer astrologija uzima u obzir samo ugaone razmake koji razdvajaju planete a ne stvarne pozicije. koja je bila prihvaćena od većine astrologa i astronoma do XVI veka. Ptolomej je mogao da dosta približno prikaže kretanje planeta. On smatra da horoskop odgovara jednom trenutku međusobnog razgovora Bogova. koristeći neke ideje Hiparha i Apolonisa iz Pergama. Ptolomej je. SIMBOLISTIČKA ŠKOLA Simbolistička škola je proistekla iz Frojdove teze o nesvesnom kao i iz Jungove teorije o arhetipovima. Prvi je primenjuje Andre Barbault 1961. čiji se pokretni centar premešta na drugi krug koji za centar ima Zemlju koja je smernik. nešto udaljenom od središta. Planete opisuju krug. Ova škola je zodijačkoj tipologiji dodala odnose između znakova i kompleksa u smislu težnje da se uspostavi most između opaženog i neopaženog. epiciklus. godine. super Egom Sunce i Saturn. to jest uraditi horoskop kakav mi danas koristimo. njih 27 po Eudoksu a 55 sfera po Aristotelu. naroćito teorije četiri elementa i teorije četiri telesna soka. Astrolozi koji su prihvatili Frojdov jezik smatrali su da sklopom psihičkih snaga koje upravljaju ponašanjem ljudi a kojih nisu svesni vladaju Mesec i Neptun. Simbolisti teže da astrologiju očiste od krute primene tradicionalističkog mehanicističkog načina tumačenja horoskopa. švajcarski psiholog i psihijatar. što potvrđuje promenu njihovog prividnog prečnika. Karl Gustav Jung. Od tada je bilo moguće napraviti kartu neba u trenutku rođenja. čovekovim JA vladaju Ascedent i Merkur. Pokazujući da je moguće odrediti područje epiciklusa i smernika. Sunce i Mesec opisuju krugove stalnim kretanjem. Mnogi astrolozi smatraju da psihoanaliza može obogatiti astrologiju ne samo svojim jezikom već i jednim sasvim novim pristupom tumačenju horoskopa. Simbolistička škola uvodi i psihoanalizu u astrologiju i tumačenje horoskopa. Pre toga mnogi Grci su smatrali da planete kruže oko Zemlje po krugovima ili koncentričnim sferama.kretanja planeta koji je po njemu nazvan Ptolomejev sistem ili Teorija epiciklusa.

naročito o ličnosti i nesvesnom. Rejmon Abeliou kaže: Simbolička astrologija ostavlja otvorena vrata za tumačenja na različitim nivoima. vavilonskih. grčkih i rimskih bogova ali astrološki posmatano oni nisu samo bogovi. U dubokoj unutrašnjosti čoveka postoje mnogi strahovi. Po Kantu. Ja sam gotovo siguran da se ponešto može naučiti od njene metode simboličkog tumačenja. nade i želje. da ih potisnemo ali one uvek ostaju tu u nama i bez obzira šta radili one će isplivati na površinu naše svesti. Simboli u astrologiji predstavljaju neku vrstu šifre za stvari koje je teško izraziti rečima jer oni podrazumevaju percipiranje svemira na dubljem nivou od nivoa reči. Astrologija je puna i prepuna mesopotamijskih. ili kako izgovaramo nešto što ne možemo potpuno razumeti. To je razlog zbog kojeg nekad sebe zateknemo kako radimo nešto što ne možemo potpuno objasniti. kolokvijalno. izgleda da bi bilo korisno za astrologiju da uzme u obzir postojanje psihologije. simbol je predstava predmeta po analogiji a Spenser i drugi pozitivisti simbole smatraju izrazom stvarnosti. Možemo pokušati da ih ignorišemo. nesvesni vid koji nikad nije tačno određen ni potpuno razjašnjen. Ipak simboličku astrologiju ne možemo smatrati samo astrologijom drugog reda jer ona simbolom predstavlja lik koji utelovljuje i u sebi reprezentativno sadrži smisao nekog predmeta. U nekim filosofijama simbolistika je reprezentacija osnovnih funkcija svesti jer se celokupno ljudsko mišljenje i ono najobičnije. Simboli u astrologiji su univerzalni simboli i oni predstavljaju nagone i sklonosti koje su zajedničke celini čovečanstva. To su stvari o kojima sanjamo i koje osećamo ali ih ne umemo izraziti. svoju podsvest. Ona ima jedan širi. U svojim razmišljanjima o astrologiji on dalje kaže: Očigledno je da astrologija može mnogo da ponudi psihologiji. Ali. i ono najapstraktnije. kao ona o simbolu koji je i sam višeznačan ali čuva izvesno jedinstvo jer uspostavlja vezu između svih mogućih tumačenja. Istražujući simbol. um je upućen prema idejama koje leže izvan domašaja razuma. Jung u svom delu Čovek i njegovi simboli kaže: Reč ili slika je simbolična kada sadrži nešto više od očiglednog i direktnog značenja. oni su i simboli arhetipske slike koje služe izražavanju ljudske podsvesti. Ova simbolička astrologija je već astrologija drugog reda. To znači da mi moramo istražiti svoj unutrašnji svet. apstraktne ili konkretne pojave i koji je ekvivalent njihovog značenja a u sebi nosi asocijativnu i sugestivnu komponentu kao i čulni prikaz nečeg duhovnog. Simbolistička astrologija je ipak potisnuta od astrologa koji joj pripisuju intelektualizam i po njima je ona samo astrologija drugog reda. I niko se ne može nadati da će ga odrediti ili razjasniti.psihičkih arhetipova. 44 . matematičko i logičko odvija u simbolima.

astropsiholozi pripadnici strukturalne škole. mada to ne priznaju. izolaciju pojedinih elemenata.STRUKTURALNA ŠKOLA Strukturalizam uopšte predsavlja metodološki i istraživački postupak u mnogim naukama koji polazi od pojma strukture kao temelja koji je ustrojstvo i raspored elemenata neke celine sastavljene po nekom pravilu. neovitalizam i druge koje su posledica finalističkog objašnjenja interfunkcionalne svrsishodnosti prirodnih struktura. doveo je do veoma oštrih naučnih sporova i stvaranja raznih teorija kao što su vitalizam. Ti naučnici su nastojali da pojam strukture unesu u osnove nauke od fizike do psihologije i kulturne istorije što je najkarakterističnije izraženo u teoriji oblika. psihički život pojedinca. delimično ili sasvim. U astrologiji termin struktura označava suprotnost celini građenoj dispozicijom elemenata a to je organska ili interfunkcionalna celina u kojoj svaki element zavisi od drugih elemenata i samo u svom sadejstvu s njima dobija svoje značenje. Ona posmatra psihički život kao organsku. Strukturalna škola u astrologiji ponajviše je okrenuta astropsihologiji. podrazumeva potrebu njihovog dešifrovanja kako bi postali razumljivi. traže da se svaka psihička manifestacija nastoji razumeti iz celine društvenog života kojoj pripada i koju izražava a na osnovu proučavanja konstelacija i međusobnog preplitanja emanirajućih energija makrokosmičke ravni. interfunkcionalnu celinu gde svaki element odgovra određenoj konstelaciji ili aspektu na karti neba. Osnovna postavka. Strukturalisti smatraju da karta neba omogućava da se sagledaju svi elementi kako bi se rastumačila njihova kombinatorika. Strukturalizam je danas postao opšte načelo empirijske psihologije u nekim područjima psihološkog istraživanja ali i dalje postoji veliki jaz između astrologije i ne samo psihologije već i svih drugih nauka. Strukturalizam koji su mnogi naučnici zapravo preuzeli iz astrologije. to jest geštalt teoriji. Takva struktura je svaki živi organizam. 45 . Preteče ove škole. društvena zajednica i slično. iz tridesetih godina XX veka. da se elementi međusobno preklapaju i urezuju jedan u drugi. istočnjačkim filosofijama i traganjem za unutrašnjim saznanjem. Jedan od najvećih zastupnika strukturalističke škole. psihovitalizam. U interesu je čoveka da ovaj razdor nestane i da obe strane shvate Jungov poziv na međusobno ispomaganje i saradnju. Žan Karteret astrologiju ne smatra znanjem koje se ostavlja spolja već znanjem koje je projekcija prisutnosti sveta u svesti. predstavljali su deo jedne struje mišljenja koja je obeležena frojdizmom. Otklanjajući.

Bez obzira na to. Malo se. tamnijih oblasti na njegovoj površini i velikih erupcija pri kojima se ogromne količine usijanih gasova izbacuju u Svemir. Sve ove promene praćene su intezivnim kratkotalasnim elektromagnetskim zračenjem. U novije vreme ipak dolazi do pomaka. da dobro upućeni astrolog može predvideti neke stvari koje na prvi pogled spadaju van granica realnih mogućnosti saznanja. Suncu kao izvoru svetlosti i toplote. Nauka se razvija i nova saznanja sve više ukazuju na ogroman uticaj kosmosa na život ne samo ljudi već i svih živih bića pa i nežive prirode. Ono što je potvrđeno kroz astrološku praksu danas mnogi naučnici ne smatraju slučajnošću jer se to javlja kao konstantna pojava. zastupa teoriju o postojanju fizičkog odnosa između kosmičkih ritmova i ljudskog ponašanja pa se stoga naziva još i fizičkom ili kosmobiološkom astrološkom školom. Mesečevih mena. međutim. istraživanja koja se oslanjaju na uticaj hromosferičnih erupcija. godine objavljuje tezu koja govori o istovetnosti Sunčevih i Pavlovljevih tipova a koja je zasnovana na osnovnim mehanizmima nervne aktivnosti. Neki od tih uticaja mogu biti izuzetno štetni. Mnoge druge izgledaju istinito ili se pak ne mogu smatrati za plod slučajnosti. heliobiologija. današnja nauka dugo nije htela prihvatiti ni samu pomisao da astrologija može imati bilo šta zajedničko sa strogim naučnim principima izučavanja. astrologija o tome govori već hiljadama godina. Sunčeve pege su problem koji danas veoma zaokuplja pažnju heliobiologa jer 46 . Iako se metodološki pristup tih novih disciplina bitno razlikuje od astrološkog pristupa važna je činjenica da se i jedni i drugi bave istim objektima proučavanja. vodilo se računa samo o dve stvari. Međutim. Po tome Sunce deluje pozitivno na našu planetu i živi svet. nauka ne otkriva ništa novo. U okviru već postojećih nauka počele su se razvijati i neke nove naučne discipline kao što su kosmobiologija. meteorskih kiša i raznih drugih pojava koje utiču na živi svet naše planete. Na Sunce se do sada gledalo samo u pozitivnom smislu odnosno. za ovih nekoliko hiljada godina. poklanjalo pažnje činjenici da je naša zvezda izvor ogromnog spektra elektromagnetnih talasa koji u velikoj meri mogu uticati na živi svet naše planete. Nauka je do sada najveću pažnju posvetila ispitivanju uticaja Sunca i Meseca i postigla ne male rezultate. Teorija i praksa astrologije se do te mere razvila. čiji je centar u Švajcarskoj i koja ima mnogo pristalica. Mnoge od ovih teza danas se smatraju nepobitnim. i u akademskim krugovima se počinje postepeno menjati odnos prema astrologiji.NAUČNA ŠKOLA Naučna škola. uticaj Sunčevih pega. egzobiologija i druge. Na Suncu povremeno dolazi do pojava sunčevih pega. što nam govori da je astrologija sve bliža i potpunom akademskom priznanju. Astrolog Žan Pjer Nikolas 1965. astromedicina. Naučnici nastoje da astrologiju uklope u sistem i rezultate astronomskih istraživanja kao što su na primer.

broj ledenih bregova u Severnom Atlantiku. Astronom Hejl je 1908. osnivač fondacije za izučavanje ritmova. nestašica hrane u Indiji uzrokovana sušom. Naučna posmatranja pega počinju tek od 1611. astronom Vilijam Heršel je ukazao na određenu vezu između broja sunčevih pega i rodnosti žita. Faure 1920. prikazana je očigledna zavisnost broja novoprimljenih pacijenata u osam velikih neuropsihijatrijskih klinika u Njujorku od sunčeve aktivnosti. Edvard Dvej. godine otkrio da se pojava pega poklapa sa isijavanjem jakih magnetnih polja. je u svojim statističkim istraživanjima utvrdio da se mnogobrojni prirodni ciklusi poklapaju sa ritmom sunčevih pega kao što su na primer: količina godišnjih padavina na koje ukazuje debljina godova na drveću. U XIX veku. Pege na Suncu su prvi put u istoriji opisali astrolozi još 350. godine p.se pokazalo da njihov uticaj na biosferu Zemlje nije zanemarljiv.e.e. To znači da se drveće više razvija u periodu povišene aktivnosti Sunca i to čak i u onim slučajevima kada vremenske temperaturne prilike nisu naklonjene takvom razvoju. Profesor A. stepen godišnjih izliva Nila u Egiptu i sl. Čijevski je analizirao istorijske događaje u periodu od 500. godine a prvi ih posmatra Galilej. ali je to bio slučaj kada se ova pojava mogla posmatrati golim okom. koji predstavljaju veliki skup složenih i osetljivih reakcija. U hemiji postoje takozvane aberantne reakcije i pod tim pojmom su svrstane sve reakcije koje po nekad bez uočljivog razloga ne daju rezultate iako su u praksi proverene mnogo puta. godine i pri tom je zaključio da u 72% slučajeva ratovi. godine p. Postoji još jedno značajno zapažanje a to je pojava sunčevih pega u periodičnim intervalima. godine vodi centar za istraživanje korelacija između planetarnih kretanja i fiziologije žene i bez obzira što se radi o naučnoj instituciji ovde se vodi računa i značajna pažnja 47 . što je u istoriji nauke zabeleženo kao prvo otkriće magnetnih polja van Zemlje. Kopenhagenu i Cirihu povećava u danima na vrhuncu solarne aktivnosti. vodostaj jezera Viktorija u Africi. Takođe. Učestalost pojavljivanja pega dostiže vrhunac u proseku svakih 11 godina. i 1961. godine. rodne godine Rajnskih i Burgundskih vinograda. Ovaj ciklus se savršeno poklapa sa ciklusom kod drveća što se može zapaziti na poprečnom preseku drveća. godovima. onda njegovo delovanje na žive sisteme. L. Odstupanja su pripisivana nemarnosti eksperimentatora sve dok se tim problemom nije pozabavio italijanski hemičar Đorđo Pikardi koji je ustanovio da je Sunce isključivi krivac za pojavu aberantnih reakcija a svoj zaključak je prokomentarisao na sledeći način: Ako Sunce tako deluje na proste hemijske reakcije. Češki psihijatar Dr Eugen Jonas od 1968. u jednom radu iz 1962.n. u kome su obrađeni podaci u periodu između 1957. godine objavljuje nalaze svojih istraživanja u kojima je pokazao da se smrtnost od tuberkuloze u Hamburgu. revolucije i migracije koincidiraju sa vrhuncima u ciklusu sunčevih pega. godine. do 1900. Savremena statistička istraživanja su ovu tvrdnu u potpunosti potvrdila. mora biti još očiglednije.n. Dr.

naglašavao uticaj Meseca na useve. pasulja i drugih mahunastih kultura prinos se može uvećati čak i do 80% (prema podacima iz L′ Agriculture biologique). da se dani kada su počinjeni zločini podudaraju sa mesečevim fazama. analizirajući 2000 ubistava. Kosmički faktori deluju na živi svet naše planete i bez obzira da li je to dokazano naučnim putem ili ne mi ih ne smemo zbog našeg nedovoljnog znanja ni podcenjivati ni zanemarivati. ukoliko se vrše korektno. Na osnovu eksperimenata savremene nauke utvrđeno je da je za najveći broj biljaka najpovoljnije vreme za setvu 2-3 dana pred Pun Mesec. Utvrđeno je da je sadržaj nikotina u duvanu najmanji u podne a najveći u ponoć. a specifično kod kukuruza za 30-40%. Kolisko.se pridaje tradicionalnim znanjima astrologije. astrologija bi konačno zauzela svoje mesto u sistemu akademskih nauka koje joj i bez sumnje pripada. Sadržaj lekovitih sastojaka kod biljaka. Kosmobiologija je relativno mlada nauka kojoj tek predstoje mnoga otkrića s tim što bi morala uzeti u obzir znanja astrologije kao polaznu osnovu za svoja istraživanja. 48 . Plinije je u svojim delima. je najveći u podne pa je stoga tada i treba brati. i L. Ovaj proračun korišćen u kontraceptivne svrhe pokazao se efikasnim u 98% slučajeva. Možda baš preko ove naučne discipline možemo očekivati i naučnu rehabilitaciju astrologije i time akademski opravdati korišćenje novog termina koji je već u upotrebi . Potrebne su čitave ekipe stručnjaka raznih naučnih profila koji bi se prihvatili naučne provere viševekovnog znanja astrologije i ako bi to učinili nepristrasno uz poštovanje najviših normi naučnog morala. Prema radovima koje su izveli E. još u antičko doba. Ubistva su češća za vreme Punog Meseca a zatim za vreme Mladog Meseca. Svojim pacijentkinjama izračunava ritam mogućnosti oplodnje. Istraživanje tog uticaja se mora širiti i predstavljati stalan naučni izazov u kome bi čak i amaterska istraživanja. On je otkrio da žena može da zatrudni samo ako je Mesec u istoj fazi u kojoj je bio kad je ona rođena.naučna astrologija. na primer valerijane. na taj način se rod kod žitarica može uvećati za 25%. Jedan naučni tim iz Majamija (USA) ustanovio je. Uticaj Meseca u poljoprivredi je takođe evidentan. Po njemu drveće treba seći za vreme Mladog Meseca a rezanje i kalemljenje voćaka za vreme Punog Meseca. Đubrenje useva treba vršiti za vreme Mladog a ubiranje plodova za vreme Punog Meseca. Kod graška. Berba industrijskih i lekovitih biljaka takođe može biti svrsishodnija ako se vodi računa o vrmenu berbe. mogla imati veliki značaj.

TEORIJA NEBESKE SFERE DRUGI DEO 49 .

50 .

odnosno. merenja i fizičkog izučavanja vasione. teorija relativnosti. Zahvaljujući astronomiji dobijamo izvanredno precizne podatke o položaju. koristimo jednu zamišljenu sferu neodređenog radijusa koji nazivamo nebeska sfera. je primarno bitan u astrologiji. kao i nekoliko poslednjih vekova. kretanju. tim pre što mnoge nove teorije u potpunosti dokazuju ono o čemu je astrologija govorila vekovima unazad. Dalji proces prelaska sa prividnih na stvarne položaje. Ova disciplina je podstakla i razvoj mnogih naučnih disciplina i teorija kao što su: teorija zračenja. fizičkim osobinama. nije od posebnog značaja za astrologiju jer ona u obzir uzima ugaoni razmak i odnos nebeskih tela prema Zemlji. Sva ova saznanja su veoma bitna za astrologiju. Sve tačke. teorija kvanta. fizičke procese i mehanizme stvaranja i prenošenja energije na nebeskim telima i u međuzvezdanoj materiji. Svojim mnogobrojnim saznanjima je proširila umni horizont čoveka do nesagledivih granica. od najstarijih vremena do najsavremenijih naučnih disciplina. Astrologu nije bitno da u potpunosti ovlada znanjima astronomije. ne može za sebe tvrditi da je astrolog. fundamentalna i prirodna nauka kojoj civilizacija treba da zahvali za inicijativnu energiju koja je omogućila razvoj i dostignuća svih nauka. Osoba koja ne poznaje osnove astronomije. nuklearna fizika. Saznanja do kojih dolazi astronomija su od velike važnosti za astrologiju. daljinama i dimenzijama nebeskih tela. Međutim. Astronomija je danas. Astrofizika proučava stanje materije. ali je poznavanje teorije nebeske sfere neophodno. njegov prividni položaj. teorija energije orbitalnih sistema i sl. bez obzira na poznavanje tradicionalnih pravila tumačenja. koji za osnovu ima geocentrični koordinatni sistem. koji vrši astronomija. kao što smo već konstatovali najstarija nauka. naše oko. Astrolog je danas oslobođen mnogih složenih operacija posmatranja. samostalna naučna disciplina. U tom smislu. ona je oduvek bila sastavni deo astrologije koja je. Ona je temelj na kome počiva saznanje o jedinstvu prirode i zakonima koji u njoj vladaju.POLOŽAJNA ASTRONOMIJA Poznavanje svemira je neophodno da bi se shvatio način na koji se pravi karta neba koja omogućava da se protumači horoskop. U njoj povezujemo svako nebesko telo pravom linijom koja spaja to telo i vizur. njihovim masama. Taj prividni položaj. fizika plazme. 51 . Na taj način se dobija projekcija nebeskog tela na nebeskoj sferi. prave i ravni su elementi nebeske sfere koje proučava položajna astronomija. tj. To je egzaktna. hemijskom sastavu i sl.

Nebeska sfera je ekstrapolacija nebeskog svoda koji izgleda kao da se okreće za jedan krug na dan sa Istoka na Zapad oko ose Zemljinih polova privlačeći pri tom zvezde. Ove koordinate su nepromenljive jer sfera izgleda kao da se okreće oko ose sveta. Ovo prividno kretanje nazivamo dnevno kretanje i predstavlja luk ekliptike koji neka zvezda pređe za 24 časa. Svaki od ovih elemenata je dat u efemeridama koje se danas koriste te je astrolog oslobođen izračunavanja koje zahteva njihovo traženje. ose Zemljinih polova. longituda i latituda). Postoje dva sistema: Geocentrični i Heliocentrični koordinatni sistem. Zenit Cirkumpolarna zvezda Severni pol Zapad Istok Južni pol Nadir Slika 2: Rotiranje nebeske sfere oko ose polova izaziva dnevno kretanje zvezda Koordinate neba omogućavaju da se odredi mesto svake zvezde na karti neba (deklinacija i rektascenzija. 52 .OSNOVNI POJMOVI POLOŽAJNE ASTRONOMIJE Položajna astronomija kao nauka nam omogućava da pronađemo položaj neke zvezde ili planete u nebeskoj sferi a posredstvom sistema koordinata neba.

Zenit Severni pol deklinacijski krug deklinacija

zvezda ekvator

horizont gama tačka rektascenzija Južni pol

Nadir

Slika 3: Prikaz sistema koordinata nebeske sfere koji omogućuje da se pronađe položaj neke zvezde na nebeskoj sferi. Ove koordinate su nepromenljive jer sfera izgleda kao da se okreće oko ose Zemljinih polova

Nebeski ekvator je veliki krug nebeske sfere koji je upravan na osovinu Zemljine rotacije. Nebeska latituda predstavlja udaljenost neke zvezde od ekliptike a meri se u odnosu na najbliži ekliptički pol. Nebeska longituda je luk ekliptike između prolećne tačke (Gama tačke) u kojoj krug longitude neke zvezde seče ekliptiku. Deklinacija je koordinata duž deklinacijskog kruga, koji je luk velikog kruga nebeske efere koji ide od Severnog do Južnog pola i prolazi kroz posmatrano nebesko telo, te tako predstavlja udaljenost neke zvezde od nebeskog ekvatora. Meri se od ekvatora (δ = 0°) do Severnog (δ = 90°) i Južnog pola (δ = −90°). Rektascenzija predstavlja luk po ekvatoru od Gama tačke do deklinacijskog kruga i predstavlja ugao između nebeskog ekvatora i Gama tačke. Polarna elevacija predstavlja najkraće rastojanje između pola i Horizonta na Meridijanu. Obliktička ascenzija neke zvezde određena je na nebeskom ekvatoru onom tačkom u kojoj se ta zvezda diže na Horizontu. Obliktička descenzija neke zvezde određena je na nebeskom ekvatoru onom tačkom u kojoj zvezda zalazi.

53

Ascenzijska razlika se određuje razlikom u dužini lukova rektascenzije i obliktičke ascenzije ili obliktičke descenzije nekog nebeskog tela. Dnevni luk nekog nebeskog tela predstavlja deo putanje koji se nalazi iznad Horizonta a dnevni poluluk je deo dnevne putanje nebeskog tela koji se proteže između Horizonta i Meridijana. Noćni luk nekog nebeskog tela predstavlja deo putanje koji se nalazi ispod Horizonta a noćni poluluk je deo noćne putanje nebeskog tela koji se proteže između Horizonta i Meridijana. Geocentrični sistem predstavlja koncepciju svemira po kojoj je Zemlja centar. Na ovom sistemu je zasnovana Zapadna astrologija. U osnovi to je pogrešan sistem ali to za astrologiju nije bitno jer ona koristi relativni ugaoni razmak između zvezda a ne stvarni njihov položaj. Današnje efemeride, sve koordinate daju u Geocentričnom sistemu, onako kako bi zbezde video posmatrač koji se nalazi u centru Zemlje. Osnovna razlika između Geocentričnog i Heliocentričnog sistema je u tome što je u Geocentričnom sistemu predstavljeno prividno kretanje a u Heliocentričnom stvarno, što u suštini nije nikakva razlika.

Zenit Severni pol

E MC

H G G

H1

IC E1

Južni pol Nadir

Slika 4: Geocentrični sistem Na slici je predstavljena nebeska sfera data za Slika jednu 4: geografsku širinu od 45 ° sistem čiji je Geocentri čni centar Zemlja. HH1 Na slici je predstavljena je krug horizonta koji nebeska sfera data je razdvaja na dva de-za jegeografsku širinu od la. dnu EE1 je nebeski 45° čiji je centar Zemlja. ekvator upravan na koHH1 je krug horizonta osu jipolova, koja je i dela. je razdvaja na dva osa EE1 rotacije dnevnog je ne kretanja. On deli hemisferu na dve: Seveekvator upravan na rnu beski i Južnu hemisfeosu polova, koja je i osa ru. rotacije Krug koji prolazi dnevnog kretanja. kroz MC (Sredina On deli hemisferu na dve: Neba) i IC i(Kraj Severnu JužnuNehemisfeba) ru. je Krug ekliptika. On kroz koji prolazi (Sredina Neba) i IC sečeMC ekvator u Gama (Kraj Neba) je tački (G) koja oznaekliptika. čaOn seče ekvator u Gama va ravnodnevicu protački (G) koja označava lećaravnodnevicu i ulazak Sunca u proleć a iulasazvež e Ovna. zakđSunca u szvežđeOvna.

54

Heliocentrični sistem je bliži realnoj mehanici vasione jer daje koordinate u odnosu na centar Sunca. U novije vreme se javila tendencija da se uvedu heliocentrični horoskopi ali zbog razlika koje su između ova dva koordinatna sistema minimalne, izuzev Merkura i Venere taj zahtev nije imao većeg odjeka među astrolozima.
Severni nebeski pol Pol ekliptike 23°27’ Ravan ekliptike

Proleće Zima

Leto

Jesen Nebeski ekvator

Pol ekliptike Južni nebeski pol

Slika 5: Heliocentrični sistem koordinata neba

Ekliptika je veliki krug nebeske sfere duž koga se u toku godine kreće središte Sunčevog diska. Njena ravan je nagnuta za 23°27′ u odnosu na nebeski ekvator a menja se prema jednom ciklusu od oko 26000 godina. Ona seče nebeski ekvator u dve tačke, Prolećnoj i Jesenjoj ravnodnevici. U toku svoje revolucije na ekliptici, Sunce pređe svih dvanaest sazvežđa Zodijaka koja su sraspoređena duž ekliptike. Kardinalne tačke na krugu ekliptike su počeci sazvežđa Ovna, Raka, Vage i Jarca i nalaze se na 0°, 90°, 180° i 270° te u nizu Istok, Jug, Zapad i Sever odgovaraju Ekvinocijumima i Solsticijumima. Ekvinocijumi (ravnodnevice) su dva trenutka u godini u toku kojih je delkinacija Sunca jednaka nuli, odnosno u toku kojih je trajanje dana jednako trajanju noći. Postoje dve ravnodnevice, Prolećna i Jesenja. Tačka Prolećne ravnodnevice ili Gama tačka je tačka preseka ekliptike i ekvatora gde Sunce u toku svog prividnog godišnjeg kretanja prelazi sa Južne na Se-

55

vernu nebesku poluloptu. To je Istočna tačka koja obeležava ulazak Sunca u sazvežđe Ovna (0°) i početak proleća. Jesenja tačka ravnodnevice je Zapadna tačka koja obeležava ulazak Sunca u sazvežđe Vage (180°) i početak Jeseni a označava prelazak kretanja Sunca sa Severne na Južnu hemisferu.

DC

E1

=
MC

0 3

9

8

7

IC

1
E

2

4 5
AC

6

Slika 6: Ekliptika i Zodijak E – E1 je nebeski ekvator. Krug ekliptike koji spaja kardinalne tačke MC, AC, IC, i DC nagnut je prema ravni ekvatora za 23°27’. Zodijak koji se sastoji od 12 sazvežđa, prostire se s obe strane ekliptike po 8°30’.

Solsticijumi (dugodnevica i kratkodnevica) su dva trenutka u godini kada Sunce ima deklinaciju koja vrlo malo varira. Letnji solsticijum odgovara početku sazvežđa Raka (90°) i to je dan kada najduže traje i počinje da se smanjuje. Označava početak Leta. Zimski solsticijum odgovara početku sazvežđa Jarca (270°) i predstavlja dan kada najkraće traje i počinje da raste. Označava početak Zime. Precesija ekvinocijuma je fenomen koji predstavlja pomeranje Prolećne tačke za 1° svakih 71 godinu, 7 meseci i 16 dana jer osa Zemljine rotacije nije fiksna. Njen ugaoni razmak sa upravnom linijom na ekliptici beskonačno malo varira ali premeštanje ove ose koja se polako okreće oko sebe u periodu od 25.868 godina uzrokuje pomeranje plana ekvatora jer poziciju ovog plana određuju ravnodnevice koje se pomeraju pa otuda i naziv ove pojave. Prolećna tačka koja obeležava ulazak Sunca u sazvežđe Ovna pomeranjem pripada svakom znaku Zodijaka u proseku 2155 godina i 8 meseci. To znači da kada za nekoga danas kažemo da je rođen u znaku Ovna, kažemo da je Sunce bilo u Ovnu ali u konstelaciji, to jest prolazilo sazvežđem Riba.

56

Prolećna ravnodnevica PROLEĆE ZIMA

LETO Jesenja ravnodnevica

JESEN

Slika 7: Ekvinocijumi i solsticijumi vrše podelu Zemljine orbite na četiri dela koji odgovaraju godišnjim dobima

Teorija era u astrologiji je nastala kao posledica precesije ravnodnevice a sam termin Zodijačka era je nastao u XIX veku i prvi ga upotrebljava P. le Cour 1930. godine. Ovu astronomsku pojavu je prvi otkrio pitagorejac Hiparh 129. godine stare ere kao posledicu delovanja sile Sunca i Meseca na kretanje naše planete i to u smeru suprotnom od ose rotiranja. Hiparh je trajanje ciklusa procenio na 36000 godina. Postoje razlčičita gledišta o trajanju ovog ciklusa koji se još naziva Platonova godina ili Velika godina. Obično se računa celim brojevima pa tako dobijamo 720 x 30 = 2160 x 12 = 25920 (26000). Potrebno je dosta preciznog posmatranja i računanja da bi smo dobili tačno trajanje ciklusa. Prema nekim proračunima trajanje ciklusa iznosi 25868 godina a prema drugim 25786 godina, međutim treba imati u vidu da Zodijačka sazvežđa ne zauzimaju jednak broj stepeni u ekliptičkom krugu tako da trajanje ciklusa varira između 25500 i 26000 godina. Zodijačka era je od izuzetnog značaja za astrološko izučavanje istorije i razvoja civilizacijskih tokova. Vraćanje Sunca u početnu tačku svog kružnog kretanja naziva se apokatastaza ali je to i termin kojim se označava periodično obnavljanje sveta nakon velikih kataklizmi kao što su vatrene stihije, potopi i slično. Ovakve kataklizme se dešavaju svakih 13000 godina. Kataklizma velikom vatrom koja je izazvana, po principu polariteta, velikim konjukcijama u konstelaciji Raka desila se pre oko 23000 godina u Eri Jarca a poslednja velika

57

odnosno Zodijak Znakova ili zamišljeni Zodijak podeljen na 12 jednakih delova od po 30° počevši od Gama tačke. 58 . nama poznata kao veliki potop se. Sideralni Zodijak. Zodijak je pojas nebeske sfere omeđan sa dva mala kruga širine 17°. Sideralni Zodijak i 2. po istom principu. Privlačenje Meseca na ekvatorijalnom ispupčenju Zemlje teži da približi osu polova osi ekliptike izazivajući tako pomeranje ravnodnevice napred.5° s obe strane ekliptike koja mu se nalazi u sredini i unutar kojeg se kreću sve planete Sunčevog sistema. desila pre oko 10000 godina u Eri Raka. zvezda Severnjača osa ekliptike 23°27’ zvezda Vega Mesec Severni pol Ekvatorijalno ispupčenje Zemlja Južni pol Slika 8: Grafički prikaz uzroka pomeranja ravnodnevice unapred. osim Plutona.kataklizma. odnosno Zodijak konstelacija ili stvarni Zodijak podeljen na 12 nejednakih delova na osnovu rasporeda fiksnih zvezda. Tropski Zodijak. u smeru obrnutom od smera kretanja kazaljke na satu. odnosno 8. Od Ptolomeja. Ovaj Zodijak je nepokretan i njime se služi većina astrologa. astrolozi razlikuju dve vrste Zodijaka i to zbog precesije ravnodnevica: 1. Tropski Zodijak. Ovo je pokretan Zodijak i prihvaćen je od strane astronoma i nekih astrologa.

Sredinu neba i Kraj neba. Horizont je linija koja na Zodijaku materijalizuje izlazak i zalazak Sunca.Slika: 9 Razmimoilaženje sideralnog i tropskog zodi-jaka Lokalna sfera je teorijska figura obeležena prividnim kretanjem Sunca u toku Zemaljskog dana od 24 časa i čiji je centar mesto rođenja osobe kojoj želimo da uradimo kosmogram. Ascedent i Descedent. Verteks i Antiverteks. Uglavnom se koriste tabele koje su proračunate po Plasidusovoj metodi. To je ona sfera koja omogućava da se odrede Kardinalne tačke horoskopa: Ascedent. Planete koje se nalaze istočno od meridijana u Kućama od X do III su Planete u usponu a one koje se nalaze zapadno od meridijana su Planete u padu. Domifikacija je operacija koja se sastoji u raspoređivanju dvanaest Kuća na kosmogramu natusa. Ona spaja Istok i Zapad. odnosno da se izvrši domifikacija. Descedent. Ona spaja Jug i Sever. Zenit. 59 . Tačnost ovih proračuna je osnovni uslov za pravljenje horoskopa. Meridijan je linija koja na Zodijaku materijalizuje podne i ponoć. Nadir. Planete koje se u horoskopu nalaze iznad horizonta u Kućama od VII do XII su Dnevne planete a one koje se nalaze ispod horizonta u Kućama od I do VI su Noćne planete. Danas su u upotrebi Tabele za određivanje domifikacije pa su astrolozi oslobođeni ovih proračuna.

ekliptika III Kuća II Kuća I Kuća pol AC ekvator ravan horizonta pol XII Kuća XI Kuća X Kuća MC Slika 10: Prikaz podele lokalne sfere na dvanaest sektora koji su Kuće horoskopa MC 11 AC 12 1 2 10 9 8 7 6 DC 5 3 4 IC Slika 11: Određivanje domifikacije na kružnom grafikonu 60 .

To je uzlazno silazna osovina karakteristična za svaku trodimenzio-nalnu sferu. Zbog toga su horoskopi koji se obajvljuju u medijima varljivi i netačni. Odgovara preseku ekliptike sa velikim krugom nebeske sfere koji prolazi polovima u vertikali mesta rođenja. Sredina neba (Medium Coeli) ili Zenit je tačka lokalne sfere u kojoj Sunce dostiže svoj vrhunac u podne. Descedent je Zapadna tačka na horizontu horoskopa i predstavlja vrh VII Kuće koja je dijametralno suprotna prvoj i dobija se dodavanjem 180° nađenim stepenima Ascedenta. Predstavlja vrh IV Kuće. Kraj neba (Immum Coeli) ili Nadir je pozicija Sunca na donjem meridijanu. Tačke Verteksa i Antiverteksa se realno nalaze izvan Zodija-čkog kruga pa se stoga nazivaju imaginarnim tačkama jer transpozicija trodimenzionalnih faktora na dvodimenzionalnu ravan (kartu neba) predstavlja poziciju zamišljenih (imaginarnih) tačaka i uglova. VR MC AC DC IC AVR Slika 12: Realne pozicije tačaka lokalne sfere 61 . Znaci Zodijaka koje ta Kuća zauzima (najviše tri) daju svoju prirodu Ascedentu.Ascedent je tačka Zodijaka koja se diže na Istočnom horizontu u trenutku rođenja i predstavlja vrh I Kuće. On je taj koji na prvom mestu otkriva ličnost i na osnovu njega je moguće dati opštu psihološku sliku natusa čak i ako je Znak rođenja nepoznat. to je u obrnutom slučaju nemoguće. Predstavlja vrh X Kuće. Osa Verteks-Antiverteks predstavlja treću dimenziju lokalne sfere. Poznavanje Ascedenta je jedan od najvažnijih elemenata u tumačenju horoskopa. Nalazi se u opoziciji sa Zenitom pa se stoga izračunava dodavanjem 180° nađenim stepenima Zenita.

Zajedničko im je to da su malih dimenzija i da su slične Zemlji. Saturn. transcendentalne planete: planete: • Uran • Merkur • Neptun • Venera • Pluton • Mars • Jupiter • Saturn 62 . postoji i širi psihički entitet koji se pripisuje tim božanstvima. Prema tome. Jupiter. ali je znala i za postojanje više planeta koje utiču na život na Zemlji i te planete su nazivali Transcendentalne planete. kao pojava. Planete se prema udaljenosti od Sunca dele na bliže i dalje planete. Uran. Osim imena bogova iz grčke i rimske mitologije koji su dati planetama. Planetarna simbolika. Stoga. postoje posebne veze između putanja nebeskih tela i sudbina ljudi. aspekti. Ponekad se nazivaju i planetama Zemljinog tipa. Stari narodi su operisali samo sa pet planeta. Mars. U dalje planete spadaju: Jupiter. odnosno znakova Zodijaka. položaj planeta u trenutku rađanja ima važnu ulogu u astrologiji. Simbolizam planeta proizilazi iz upoređivanja međusobnog odnosa između Nebeskog i Zemaljskog poretka. pripadnost nekoj Kući i ugaoni razmak među planetama. najpre projekciju u međusobne odnose planeta analogno odnosima među ljudima ili u svakom čoveku pojedinačno a potom projekciju na postupke ljudi. Zemlja. praćenih u kretanju planeta. Ova grupa planeta je znatno udaljena od Sunca a dimenzije su im znatno veće od planeta Zemljinog tipa. Najudaljenija planeta. Svaka od njih ima uticaj na živi svet naše planete. To predstavlja dvojak misaoni proces. Mars. dakle samo one koje se vide golim okom. Saturn. Zemlja i Mars. ne računajući Zemlju a to su Merkur. On u sebi sjedinjuje karakteristike obe prethodne grupe planeta. Venera. kreće se usamljeno i podalje od obe grupe.PLANETE U astronomiji su planete definisane kao nebeska tela koja kruže oko Sunca. U prvu grupu spadaju: Merkur. Tradicionalna astrologija je poznavala pet planeta i to one koje su bile vidljive golim okom. Glavni položaji su pripadnost nekom od sazvežđa. Uran i Neptun. Pluton. Devet je poznatih planeta. Jupiter i Saturn. koje se nazivaju velikim planetama. Venera. Venera. Prema njihovoj udaljenosti od Sunca slede: Merkur. gotovo neiscrpno svedoči o verovanju u simbiozu Zemlje i Neba pokretanu stalnim međusobnim delovanjem u trodimenzionalnom svemiru. tj. Neptun i Pluton.

• Merkur . Sinonim za revoluciju je ciklus. Planete koje imaju revoluciju manju od dve godine se nazivaju lakim planetama a one sa većom od dve godine teškim planetama. godine. Drugi zakon: Radijus-vektor. On je predpostavio da se svaka planeta kreće po jednom malom krugu. Ovaj sistem. Sunce se nalazi u središtu svih planetarnih elipsi. afel F A velika osa Sunce F1 A1 perihel Slika 13: Iz Keplerovih zakona su proizašli i termini kojima se određuju tačke planete na eliptičnoj putanji: perihel (najbliža Suncu) i afel (najudaljenija od Sunca). On je polazeći od heliocentričnog sistema. dok se središte tog kruga u isto vreme kreće oko Zemlje po drugom krugu koji je nazvao deferent. 2. Treći zakon: Kvadrati vremena obilaska planeta oko Sunca srazmerni su kubovima velikih poluosa njihovih putanja.224 dana 63 . koji je nazvao epicikl. koji je zastupao Nikola Kopernik i mnogobrojnim otkrićima potvrdio Galileo Galilej. a ne stvarne pozicije.88 dana • Venera . Prividno kretanje planeta je objasnio Ptolomej oko 130. on je omogućavao da se izračunaju položaji planeta na nebu. Revolucija planeta je vremenski razmak koji je potreban jednoj planeti da bi se vratila u istu tačku svoje orbite. Prvi zakon: Planete oko Sunca opisuju eliptične putanje. Pravo kretanje planeta je njihovo kretanje od zapada na istok na svojim putanjama oko Sunca.Prividno kretanje planeta je sistem kretanja planeta koji je zasnovan na geocentričnom sitemu. Formulaciju zakona po kojima se kreću planete dao je Johan Kepler. Poznavanje ciklusa je naročito bitno u astrologiji. Iako je ovaj sistem u osnovi pogrešan. kretanje planeta formulisao kroz tri zakona: 1. Sunce-planeta opisuje u jednakim vremenskim intervalima jednake površine. astrologija koristi i danas jer je za nju ugaoni razmak u odnosu na Zemlju najbitniji. 3.

• Mars - 1 godina i 322 dana • Jupiter- 11 godina i 315 dana • Saturn - 29 godina i 267 dana • Uran - 84 godine i 312 dana • Neptun - 164 godine i 285 dana • Pluton - 248 godina i 177 dana Ingresija planeta je ulazak neke planete u neki znak Zodijaka. Posebno je značajna ingresija Sunca. Današnje efemeride daju tačke ingresija svih planeta kao i planetarnih Čvorova. Direktna progresija planete je normalno kretanje planete na njenoj stvarnoj orbiti sa zapada na istok. Smatra se da se uticaj neke zvezde vrši brže ukoliko je njeno kretanje brže bez obzira da li je u direktnoj progresiji, retrogradaciji ili zastoju. Retrogradacija planeta je, kako su verovali stari astrolozi, zaustavljanje kretanja planeta i njihovo vraćanje unazad. Ovaj fenomen je neobjašnjiv ako se Zemlja smatra nepokretnom pa je to uslovilo mnogo različitih teorija. Ipak, radi se o prividnom kretanju koje je rezultat kruženja planeta i Zemlje po njihovim koncentričnim putanjama oko Sunca. Različite brzine kretanja Zemlje i neke planete, stvaraju iluziju da se planeta kreće unazad po svojoj orbiti.

orbita planete

orbita Zemlje

Slika 14: Grafički prikaz retrogradacije prividnog kretanja unazad

Zastoj je fenomen koji nastaje retrogradnim kretanjem planete na njenoj prividnoj orbiti i izgleda kao da planeta ostaje nepokretna nekoliko dana pre nego što će preduzeti svoje direktno kretanje. Stanje zastoja smanjuje efekte retrogradacije. Svaka planeta ima svoj, kraći ili duži zastoj.

64

• Merkur: 1 dan • Venera: 2 dana • Mars: 3 dana • Jupiter: 4 dana • Saturn: 5 dana • Uran: 7 dana • Neptun: 8 dana • Pluton: nema uvek isti broj dana zastoja. Aproksimacija je približna vrednost koja se uzima u obzir jer ustanovljenje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno izračunavanje položaja. Aproksimacija se toleriše u većini slučajeva pod uslovom da planeta čiji položaj treba odrediti ne zauzima neki značajan položaj u Zodijaku. Ovo je dozvoljeno u slučaju sporih planeta, i što je kretanje planeta brže to je dozvoljena aproksimacija manja. Kombust (Combustus) ili Goruća planeta je fenomen kada se neka planeta nađe na manje od 8°30” od Sunca. Efekat ovog fenomena je smanjeno dejstvo te planete zbog Sunčeve svetlosti pa se stoga za takvu planetu kaže da je ona zapaljena planeta. Takođe u astrologiji postoji i takozvani zapaljeni put a to je zona između 13° Vage i 9° Škorpije. Planetarni Čvorovi predstavljaju tačku preseka orbite planeta sa ekliptikom. Oni se uglavnom smatraju fiksnim stoga što se pomeraju oko jedan stepen za jedan vek. Iz tog razloga se u praksi u obzir uzimaju samo čvorovi Meseca.
Zenit ND P Planetarna ili Mesečeva orbita

horizont

ekliptika NA P

Nadir

Slika 15: Orbita planete P seče ekliptiku u dve tačke NA i ND koje su Čvor ascedent i Čvor descedent, linija koja ih spaja NA-ND je Osa Čvorova

65

Distance u astrologiji predstavljaju razmak uopšte a koristi se više vrsta distanci. • Ugaona distanca je sinonim za ugaoni razmak a predstavlja ugao koji, izražen u stepenima, obrazuju dve prave koje spajaju dve zvezde ili planete i za koji posmatrač predpostavlja da se nalazi na mestu rođenja osobe kojoj se pravi karta neba. Ugaoni razmak omogućava utvrđivanje aspekata. • Vremenska distanca je sinonim za longitudu Zemlje i predstavlja razmak u odnosu na Grinvičov meridijan. • Meridijanska distanca predstavlja razliku između rektascenzije jedne planete i rektascenzije Sredine neba. • Horizontalna distanca razdvaja neku zvezdu, planetu ili značajnu tačku od Ascedenta horoskopa. • Kuspidarna distanca je razmak izražen u stepenima između zvezde, planete ili značajne tačke i vrha neke Kuće. Direkcija je reč koja se upotrebljava da bi se označio period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. Direkcija je određena kretanjem planeta a naročito formiranjem aspekata. Savremeni astrolozi smatraju da se predviđanja, čak i na duži rok mogu izvoditi iz studije horoskopa rođenja i Sunčevih revolucija. Tranziti predstavljaju tekući prolazak planeta preko neba pri čemu planete grade aspekte sa planetarnim pozicijama u horoskopu kao i međusobne aspekte. Tranziti sporih planeta: Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona su posebno uočljivi kada se poklope sa bilo kojim važnim položajem u horoskopu. Tranziti sporih planeta Merkura i Venere su kratkotrajni pa njihovo je dejstvo skoro i zanemarljivo. Kada je u pitanju Mars, njegovi tranziti se upotpunjuju za nekoliko dana izuzev ako je stacioniran ili retrogradan, a pojavljuju se svake druge godine, međutim, samo povremeno se dešava da ispolje svoje puno dejstvo na život.Tranziti daju manji ili samo prolazan efekat izuzev ako se vremenski ne podudaraju sa dejstvom ekvatorijalnih lukova ili progresija. Ekvatorijalni lukovi i progresije deluju uglavnom individualno i predstavljaju pokazatelje individualne akcije a tranziti deluju na svet u širem smislu i na čoveka utiču preko njegove okoline. Zbog toga je bitno da se tranziti sagledavaju zajedno sa ekvatorijalnim lukovima i progresijama. Poznavanje efekata tranzita u astrologiji omogućava čoveku da predupredi njihove loše efekte ili da u potpunosti iskoristi blagotvorna dejstva koja donose. Preporučuje se da se čovek uzdrži od svih akcija u vreme dejstva loših tranzita na planetarne pozicije u horoskopu a kada su povoljni, odnosno kada se nađu u dobrim aspektima sa planetama u natalnoj karti treba se svom energijom usmeriti na to područje delovanja dok traje povoljan tranzit.

66

Aspekti predstavljaju ugaoni razmak između dve planete, zvezde ili značajne tačke Zodijaka. Nekada su astrolozi aspekt definisali kao ugao koji se formira u centru Zemlje susretanjem sjajnih zraka koji dolaze od ovih zvezda. Formulaciju teorije aspekata dao je Kepler. Prema njemu postoje viši harmonični aspekti, viši diskordinacioni aspekti i niži aspekti. Ova teorija je vremenom dopunjavana i usavršavana tako da danas aspekte možemo svrstati u četiri grupe.

gornja konjukcija

gornja konjukcija

Sunce donja konjukcija Slika 16: Pravi aspekti. Prikaz realnog izgleda u heliocentričnom sistemu

zapadni kvadrat

Zemlja opozicija

istočni kvadrat

1. Viši harmonični aspekti (pozitivni aspekti) • konjukcija, longituda 0° • trigon, longituda 120° • sekstil, longituda 60° • polusekstil ili dodektil, longituda 30° • inkonjukcija ili kvinkunks, longituda 150° 2. Viši diskordinacioni aspekti (negativni aspekti) • opozicija, longituda 180° • kvadrat, longituda 90° • polukvadrat, longituda 45° • kvadratipo ili seksilkvadrat, longituda 135°

67

3. Niži aspekti, uglavnom su zanemareni i malo se koriste • paralel, različita longituda a ista deklinacija • antisa, ista longituda u odnosu na solsticijume • kontraantisa, ista longituda u odnosu na ekvinocijume • nagon, longituda 40° • decil, longituda 36° • kvintil, longituda 72° • kvintilipo, longituda 108° • bikvintil, longituda 144° • septil, longituda 51,3/7°

Slika 17: Kosmička mandala Aspektorijum

68

30°

konjukcija

polusekstil

45°

60°

polukvadrat

sekstil

90°

120°

kvadrat

trigon

135°

150°

kvadratipo

inkonjukcija

180°

Slika 18: Grafički prikaz viših harmoničnih i viših disharmoničnih aspekata

opozicija

69

odnosno aspekte kojima su povezane tri ili više planeta ili tačaka u horoskopu. dve opozicije) • pentagram. dva kvadrata) • veliki kvadrat. dve inkonjukcije) • veliki šestougao. pet planeta pod uglom od 72° • bumerang. tri planete pod uglom od 120° • T kvadrat. dva sekstila. dve opozicije • jod. • stelijum. jod sa opozicijom • zmaj.4. tri ili više planeta u konjukciji • veliki trougao. veliki trougao sa jednom opozicijom stelijum veliki trougao T – kvadrat veliki kvadrat pravougaonik jod Slika 19: Grafički prikaz konfiguracija 70 . tri planete (jedna opozicija. tri planete (jedan sekstil. četiri kvadrata. šest planeta pod uglom od 60° • pravougaonik (dva trigona. Konfiguracije predstavljaju specifične aspekte.

između planeta koje formiraju aspekt ili konfigiraciju. Apscisija je fenomen koji nastaje kada su dve planete u konjukciji sa nekom orbitom. osim za Merkur i Veneru čije su maksimalne elongancije 28° i 48°. Elongancija je ugaoni razmak između jedne zvezde i Sunca koji može dostići 180°. iz kojeg je izveden termin orbis znači granicu delovanja nebeskog tela. trigonu i opoziciji sa Suncem. 71 . izraženo u stepenima. pri čemu je njihov pozitivan ili negativan uticaj smanjen ako neka treća planeta formira aspekt sa središtem te orbite.heksagaram pentagram zmaj bumerang Slika 20: Grafički prikaz konfiguracija Orbis je dozvoljeno odstupanje. Orbisi se razlikuju i nisu isti za sve aspekte. u orginalu. Aspekti pojačavaju pozitivan ili negativan uticaj planeta pa shodno tome postoje aspekti čiji je orbis manji od polovine dozvoljenog odstupanja ili je jedanak nuli i koji se naziva partil ili aplikacioni aspekt i aspekti čiji je orbis veći od polovine dozvoljenog odstupanja i on se naziva platički ili separacioni aspekt. Takođe se smatra da je veća tolerancija dozvoljena za planete koje se kreću brže a manja za planete koje se kreću sporije. tj. tako da neki ne prelaze 6° dok drugi dozvoljavaju čak i maksimalnih 14°. Ovaj fenomen dovodi do nemogućnosti da se ove planete nađu u kvadratu. ORB. Intuicija astrologa će u određivanju aspekata odigrati najvažniju ulogu. jedan aspekt opozicije za sve planete. Različiti astrolozi koriste različite orbise.

Ovaj fenomen je uzrok nejednakog trajanja obdanice tokom godine i smene godišnjih doba. septembra deklinacija je jednaka nuli i Sunce se nalazi u ravni ekvatora a 22. Rektifikacija je ispravljanje položaja Sunca što uvodi modifikaciju časa rođenja. Istim terminom se u astrologiji označava i horoskop urađen u vreme astralne godišnjice. 43 minuta i 11. Jedina teškoća koja se javlja je u tome što se Sunce ne vraća u svoju poziciju u isto vreme. što dovodi do neophodnog dodavanja jednog dana svake četvrte. Rotacija predstavlja obrtanje oko svoje ose a revolucija obilaženje oko Zemlje. Ona je jednaka jednoj tropskoj godini i iznosi 365 dana. Ovaj način rektifikacije se još uvek koristi ali ređe i to naročito za pravljenje natalnog horoskopa. 6 h . međutim to nije posledica njihovog neznanja već je to opravdano podelom uticaja Sunca na dva različita područja. Sunce je maksimalno udaljeno od ekvatora. Mesec rotira u direktnom smeru od zapada ka istoku i vreme potrebno za jednu rotaciju je jednako vremenu koje mu je potrebno i za jednu revoluciju i iznosi 27 dana. Promena rektascenzije i deklinacije Sunca je fenomen koji nastaje iz činjenice da se u toku jedne godine rektascenzija Sunca promeni za 24 časa i da ono svakog dana kulminira na različitim visinama nad horizontom. su u planete ubrajali i Sunce i Mesec. Nakon ovog vremenskog perioda Mesec se vraća u isti položaj u odnosu na zvezde i taj interval se naziva sideralni 72 . Ascedent i Sredina neba se ne menjaju. To je razlog zbog kojeg vidimo uvek samo jednu stranu Meseca. kada se ono nalazi u blizini horoskopa. baveći se astrologijom. Sunčeva revolucija je vreme koje je potrebno Suncu u toku njegovog prividnog kretanja da se vrati u jednu istu tačku na ekliptici. 9 minuta i 9 sekundi. Razlog tome je što se ravan Zemljinog ekvatora ne poklapa sa ravni ekliptike. marta i 23. 7 h. Kad je razmak između stvarnog i ispravljenog položaja mali. 21.5 sekundi. međutim. koje je zvezda i Mesec. I Sunce. koji je satelit Zemlje nazivaju se svetlonošama zbog toga što obasjavaju Zemlju. Sunce danju a Mesec noću kao odraz Sunčeve svetlosti.SUNCE I MESEC Drevni narodi. Kretanje Meseca u osnovi je trojno: rotacija. prestupne godine. Zbog nagnutosti ekvatora za ugao 23°27’ Sunce u toku svoje godine menja svoju deklinaciju. postavlja se u taj ugao. odnosno kada se Sunce vraća tačno na poziciju na kojoj se nalazilo u trenutku rođenja. revolucija i translacija. tj. karta neba nije više tako precizna. Razmak je oko 6 časova od jedne do druge godine. Translacija je zajedničko kretanje Meseca sa Zemljom oko Sunca. a koji omogućava da se odrede glavne smernice sudbine natusa u narednih 12 meseci. juna i 22 decembra deklinacija dobija svoje maksimalne vrednosti koje iznose +23°27’ i -23°27’ to jest.

za period između dva sukcesivna meseca. Pun Mesec i Poslednja četvrt. Aspekti koji se pojavljuju u jednom horoskopu u vreme Mladog Meseca imaju trajan efekat. praćene promenama njegovog aspekta. odnosno. su dobro poznate mene: Mlad Mesec.ili zvezdani mesec. Prva četvrt. One po redosledu odgovaraju konjukciji. 44 minuta i 2 sekunde i taj interval se naziva lunarni mesec. Promene u toku njegovog kretanja oko Zemlje. 3 4 1 2 5 œ œ œ 6 5 œ œ œ œ 8 1 Mlad Mesec 2 Pun Mesec 6 œ œ 7 73 œ  prva četvrt 4 poslednja četvrt 8 3 7 Slika 21: Mesečeve mene . kvadratu. Uloga Mesečevih mena je mnogo važnija u mundalnoj nego u natalnoj astrologiji. 12 časova. Mesec nema sopstvenu svetlost i svetli samo zato što ga obasjava Sunce. Loži uticaji se smanjuju kada Mesec raste a povećavaju se kada je on u opadanju. To vreme iznosi tačno 29 dana. najmanje onoliko koliko traje Mesečeva mena koja je u toku. Mesečeve mene su sinonim za lunarni mesec. opoziciji i drugom kvadratu sa Suncem. U toku ovog perioda Sunce se pomerilo ka istoku za za približno 27° pa je Mesecu potrebno još oko 2 dana i 6 časova da zauzme isti položaj u odnosu na Sunce.

Severni Mesečev Čvor ili Zmajeva Glava označava tačku prelaska sa Južne na Severnu stranu plana ekliptike. Slika 22. Taj 74 . Čvor Descedent. Pomračenje Sunca (gornja slika) i Meseca (donja slika) Okultacije ili Pomračenja. Efemeride daju precizan položaj samo Severnog Čvora jer je Južni dijametralno suprotan Severnom Čvoru i lako se određuje dodavanjem 180° stepenu Severnog Čvora. Zemlja obasjana Suncem stvara kupu od senke i kupu od polusenke u koju može da uđe Mesec u toku svoje revolucije. Postoje dva čvora: Čvor Ascedent. odnosno. Južni Mesečev Čvor ili Zmajev Rep je tačka prelaska sa Severne na Južnu stranu plana ekliptike.Mesečevi Čvorovi nisu planete kako neki misle već one tačke na nebeskoj longitudi gde Mesec preseca Ekliptiku. zaklanjanja Sunca ili Meseca su posledica odgovarajućih položaja Zemlje i Meseca na svojim putanjama a u odnosu na položaj Sunca.

izazivajući svaki put pomračenje koje ima iste karakteristike i vreme trajanja.prolazak Meseca kroz polusenku i senku Zemlje predstavlja Pomračenje Meseca. 11. Zbog toga neki asteroidi dolaze čak i blizu Merkura. kako se još naziva. mada u novije vreme neki od planetoida postaju sve interesantniji mnogim astrolozima. Totalana pomračenja Sunca su retka u jednoj datoj tački. PLANETOIDI Planetoidi ili asteroidi su male planete. Pomračenja Meseca su ređa od pomračenja Sunca. Astrolozi ove male planete uglavnom ne unose u horoskop. mada neki astronomi smatraju da ih je daleko više. Oko 2000 asteroida je proučeno i za njih su utvrđene putanje koje karakteriše veliki nagib prema ekliptici i mnogo veća ekscentričnost nego što je to slučaj kod planeta. Pomračenje Sunca nastaje kad se Mesec nađe između Sunca i Zemlje u vreme Mladog Meseca. Njihovi prečnici se kreću od jednog do hiljadu kilometara. Najveći broj mogućih pomračenja u jednoj godini je sedam. koji dovodi u iste relevantne pozicije Sunce. dok drugi prevazilaze i orbitu Jupitera. za njih se moraju konsultovati posebni astronomski bilteni koje izdaju velike astronomske 75 . U mundalnoj astrologiji pomračenje je veoma bitan fenomen jer igra veliku važnost u životu naroda. a koji je poznat još od drevnih vremena haldejske astrologije. 24. godine. 10. godine. što se može smatrati grškom. 1977. ili četiri Sunčeva i tri Mesečeva. Najčešće je reč o Kironu. Ove dve vrste pomračenja moguće su samo u trenutku kad se Mesec i Sunce nađu u blizini Čvorova. čije su pozicije date i u novijim izdanjima efemerida. odnosno 18 godina i 11 dana. Takav slučaj je sa planetoidom Prozerpina koju je 1853. Mesec i Čvornu osu. U natalnoj astrologiji pomračenja uživaju loš glas. godine a sledeće se očekuje 2026. odnosno mala nebeska tela. 1995. Poslednje takvo se dogodilo 1724. Smatraju se naročito štetnim kada se događaju u znaku rođenja ili u znaku Ascedenta. i Lilit za čije izračunavanje pozicija postoje posebne tabele. Neki astrolozi svim planetoidima pripisuju jedinstven uticaj na sazvežđe Riba. Taj ciklus odgovara 13. pet Sunčevih i dva Mesečeva. Kada su u pitanju ostali asteroidi. Ovaj ciklus predstavlja period od 6585 dana. odnosno preseka Mesečeve orbite sa ekliptikom. Ovaj asteroid je ubrzo poistovećen sa hipotetičkim Crnim Mesecom ili Lilit. godine otkrio astronom Luter. mada su mišljenja podeljena. nevidljiva golim okom i koja se uglavnom nalaze između orbita Marsa i Jupitera. 10. i 4. Ta ekscentričnost putanje u izvesnim situacijama dovodi neke male planete i u mogućnost da budu viđene golim okom. U slučaju premeštanja Čvorova prema zapadu u toku godine ima samo dva perioda povoljna za pomračenje a koje razdvaja interval od šest meseci. Danas se predpostavlja da ih ima oko 40000. 2013.

1607. METEORI Meteori su takođe mala i tamna nebeska tela koja se popularno nazivaju zvezde padalice.019 godina. godinu ali je francuski matematičar Klero izračunao da će kometa pretrpeti izvesne poremećaje zbog Jupitera i Saturna i njen povratak je odložio za godinu ipo dana što se i dogodilo 1759. On je tada prognozirao njen ponovni dolazak za 1758. e. Kometa sa najkraćim periodom je Enkeova kometa čiji ciklus iznosi 40 meseci. Halejeva kometa je prva kometa kojoj je prognoziran povratak. od meteora ne sagorevaju uvek u potpunosti prilikom svog prolaska kroz zemljinu atmosferu. Zevs. Njihov pad je praćen jakom detonacijom. Oni se mogu primeteiti golim okom samo kada na svojoj putanji oko Sunca zađu u atmosferu Zemlje. Postoje meteori koji se zapažaju skoro svake noći i koji se kreću u različitim pravcima i oni se nazivaju sporadični meteori. većih dimenzija. Apolon. identifikujući je sa prolascima 1456. Njihove putanje su izdužene elipse jer se u određenom ciklusu ponovo vraćaju u blizinu Sunca. mada je njihov broj daleko veći. Edmund Halej po kome je kasnije dobila ime je zaključio da je njena perioda 75 godina. godine pre n. Sastoje se od jezgra i magličaste kome (omotača) koji predstavljaju glavu komete i repa. Siderička revolucija Halejeve komete iznosi 76. Transpluton (Izis). Palas. pa tako padaju na Zemlju. Had. a 76 .Vesta. Ovi komadi meteora se nazivaju bolidi ili meteoriti. Meteori koji se pojavljuju svake godine istog dana su zapravo meteorski rojevi među kojima su najpoznatiji Perzeidi i Leonidi. Poslednji put je prošla pored Zemlje 1986. a samo u retkim slučajevima se mogu uzeti u obzir i u natalnoj astrologiji. Admet. Pojave meteora i meteorita se uzimaju u obzir samo u mundalnoj astrologiji i astrometeorologiji. Za astrologiju su za sada interesantni Cerera. 1531. godine. i 1682. One komete kojima nije izračunata periodičnost zbog velike udaljenosti i sporog kretanja se aproksimiraju parabolom i te komete se nazivaju parabolične komete. Usled trenja oni se usijavaju i najčešće sagore. Gromade. Junona. One se kreću oko Sunca i u direktnom i u retrogradnom smeru.opservatorije. Leonidi kadkad izgledaju kao pravi meteorski pljusak. Zapisi o periodičnosti ove komete datiraju još od 466. Kupidon. Registrovano je oko 1500 kometa. Kron. KOMETE Komete su nebeska tela koja isto kao i planete prolaze Sunčevim sistemom. godine. Međuzvezdani prostor u blizini Zemljine orbite obiluje ovim nebeskim telima. Vulkan i Posejdon.

Koristi se ukoliko nije neophodna preciznost veća od ± 10 km. smrt vladara i sl. Naše Sunce je samo mali član celokupnog svemira i u poređenju sa njbližom zvezdom je tek zvezda šeste veličine. Zvede sijaju sopstvenom svetlošću i najverovatnije je svaka okružena sopstvenim planetarnim sistemom. One su uglavnom vesnici velikih događaja. odnosno prolazak komete ispred planete.sledeći prolazak se očekuje 2062. Hiparh je bio prvi koji je napravio listu ovih nebeskih tela koja se sastojala od više stotina njih. poplave. Astrološka tradicija im pridaje veliku važnost u mundalnoj astrologiji. klimatske promene. Astronomi smatraju da komete ne vrše nikakav uticaj na živu i neživu prirodu naše planete. a njihova imena se nalaze i u Ptolomejevom Almagestu. Cezareve i Konstantinove smrti. zbog njegove ogromne veličine. godine pre n. tj. U staro vreme su se sva nebeska tela nazivala zvezde (astre). odnosno kreću se veoma sporo. Astrolozi nisu takvog mišljenja. Važan faktor su konjukcije kometa sa planetama ili okultacije (pomračenja). zbog svoje velike udaljenosti. Svoj naziv nepokretne su dobile da bi se razlikovale od pokretnih zvezda. Savremena astronomija za sada nema tehnologiju kojom bi mogla da otkrije čak i najveću planetu u okruženju i nama najbliže zvezde. ZVEZDE I SAZVEŽĐA Zvezde su zapravo Sunca koja su i po sastavu i po strukturi veoma nalik našem Suncu a od kojeg se razlikuju samo po veličini i temperaturi. Lalandov katalog sadrži 47390 nebeskih tela od kojih se njih oko sto koristi u astrologiji. One. Zapisi govore da su komete prolazile pored Zemlje u trenutku Atiline. pa tako one mogu označiti uništenje stvari. Fiksnim zvezdama je od nastanka astrologije pripisivana velika važnost i u natalnoj i u mundalnoj astrologiji. Fiksne zvezde ili zvezde stajačice (nepokretne zvezde) zapravo nisu nepokretne. oko jedan stepen za jedan vek. stradanje naroda i država. izgledaju kao da se ne kreću. povećanu smrtnost mladih ljudi. se ne mogu izraziti u kilometrima ili miljama jer bi to bile nezamislivo ogromne cifre. • Astronomska jedinica daljine je preciznija od predhodne i predstavlja daljinu na kojoj gausovska konstanta gravitacije ima tačno određenu vrednost. ratove. 77 . Rastojanja u kosmosu. • Astronomska jedinica predstavlja srednje rastojanje između Zemlje i Sunca. Prvi zapisi o kometama nalaze se u kineskim analima i datiraju iz 2349. naročito onih loših. godine. Ova rastojanja su svedena u prikladnije oblike izražavanja. e. planeta.

Parsek ima 3. tri ili više zvezda koje mogu biti optičke. Dvojne i višestruke zvezde kada sa posmatraju golim okom izgledaju kao jedna zvezda ali se one zapravo sastoje od dve. Počev od 7. odnosno sjaj. veličine. Ove zvezde su zaista male i njihov prečnik se kreće između polovine i četiri Zemljina prečnika.25 puta jače od zvezde 3. veličine sjaje 2.5 što znači da zvezde 1. Pravilno promenljive zvezde su zvezde koje trepere. To su zvezde koje obilaze oko zajedničkog težišta pod uticajem sopstvene gravitacije. odnosno menjaju sjaj u pravilnim vremenskim razmacima između dva odsjaja 78 . tj. Prividna veličina zvezda je klasifikacija zvezda prema njihovoj prividnoj veličini. Apsolutna veličina zvezda predstavlja prividnu veličinu koju bi imala zvezda na rastojanju od 10 parseka. odnosno vidljivom sjaju. Pravo i Radijalno kretanje nisu od posebnog značaja za astrološke proračune. veličine. veličine ili 97. Ova veličina se izračunava iz razloga što postoje veće i manje prividne veličine. veličine i tu podelu je uveo u II veku pre n. Zvezde – crveni džinovi su veoma sjajne zvezde i ako im temperatura nije veća od 5000 K. do 6.• Svetlosna godina je rastojanje koje pređe svetlost za jednu godinu krećući se svojom brzinom od 300000 km/s. i do dvadeset puta veće od gustine Sunca. Hiljadu puta veća jedinica je kiloparsek.65625 što je približno 100 puta jače od zvezde 6. zvezde se vide samo teleskopom. Taj odnos iznosi 2. veličine. i fizičke. zato što je zvezda ili zaista sjajna ili je bliža od neke druge zvezde pa stoga treba da ih dovedemo na istu daljinu od nas i odredimo apsolutnu veličinu. 6.26 svetlosnih godina. U ovoj klasi zvezda postoje i zvezde superdžinovi čiji je radijus i do 400 puta veći od Sunčevog. a milion puta veća jedinica se naziva megaparsek. realno dvojne ili višestruke zvezde. Zvezde vidljive golim okom svrstane su u zvezde od 1. veličine. grčki astrolog i matematičar Hiparh. tj. Za ovaj proračun je neophodno znati prividnu veličinu zvezde i njenu daljinu. Kretanje zvezda može biti Precesija koja je zapravo pomeranje zvezda oko 50” godišnje kroz sazvežđa i ovo kretanje koje je uslovljeno fenomenom precesije ravnodnevica je u astrologiji najbitnije. e. itd. Ostala dva. Parsek je veća jedinica od svetlosne godine i predstavlja rastojanje sa koga se vidi poluprečnik zemljine putanje pod uglom od jedne lučne sekunde. Klasifikacija se utvrđuje na osnovu konstantnog odnosa sjaja koji odgovara razlici od jedne veličine. Do sada su registrovane i zvezde 20. prividno dvojne i višestruke. Radijus džinova je deset do dvadeset puta veći od Sunčevog. Zvezde – beli patuljci su zvezde slabog sjaja koje se ne vide golim okom i imaju veliku temperaturu.5 puta jače od zvezde 2. Njihova specifičnost je u tome što su izuzetno velike gustine.

Ptolomej je u Almagestu nabrojao 48 sazvežđa a u XVII veku i to najviše zaslugom J. Aries . a razvojem astronomije i njenim tehničkim mogućnostima do danas je otkriveno još nekoliko sazvežđa. a da ove energije nisu bez snažnog uticaja na našu planetu pokazuje i veliki istorijski događaj: rascep u Hrišćanskoj Crkvi na Istočnu i Zapadnu Zvezdana jata su skup zvezda čija su međusobna rastojanja manja nego rastojanja između zvezda koje ih okružuju. Rojevi i magline su skupovi velikog broja zvezda. Njihova specifična karakteristika je da se one iznenada pojave na nebu u velikom bljesku. Mogu biti razvejana i zbijena zvezdana jata. Međusobno se razlikuju po obliku i razmerama.Bik 3. heroja. Cancer . Znaci Zodijaka su sazvežđa sa kojima. To su nove i supernove zvezde. Sve zvezde u jatu imaju zajedničko kretanje. Gemini . operiše astrologija. zvezde nevidljive golim okom. Sazvežđa su. Danas uz pomoć astronomskih uređaja se vidi jasna razlika između rojeva i maglina ali to za astrologiju nije od posebne važnosti jer ne postoji gotovo nikakva razlika u prirodi uticaja rojeva i uticaja maglina. Nepravilno promenljive zvezde su one promenljive zvezde koje pokazuju promenu sjaja bez neke određene zakonitosti. Drevnim narodima su mnogi rojevi bili poznati ali su ih oni uglavnom nazivali magličaste zvezde ili magline. koja su danas u upotrebi a koja se vide na Severnom i južnom nebu zaslužni su Grci ili pak moreplovci koji su plovili južnim morima. To ih je navodilo da zvezde grupisane u sazvežđa nazivaju imenima božanstava. životinja ili pak stvari za svakodnevnu upotrebu.Blizanci 4.Ovan 2. ali u ovim trenucima one postaju vidljive. u osnovi. Bajera ragistrovano je još 12 sazvežđa na Južnoj hemisferi i oko 50 na Severnoj. godinu. Cefeide su najznačajnija klasa promenljivih zvezda. od najstarijih vremena privlačila ljude. To su ekliptička ili zodijačka sazvežđa kojih ima 12 i to. Zbog toga se oni uvek svrstavaju zajedno. Taurus . svojim sjajem i rasporedom zvezda. Njihova pojava je sasvim spektakularna. Jedna takva eksplozija je zabeležena i u Kineskim analima za 1054. Na mestu gde su eksplodirale supernove zvezde danas postoje izuzetno snažni izvori radio talasa i kosmičkih zraka.Rak 79 . po broju i gustini zvezda i po rasporedu u prostoru. Za većinu imena sazvežđa a i zvezda ponaosob. počev od 0°: 1. Ove zvezde imaju i zajedničko poreklo te su prema tome i iste starosti. neke od njih čak i danju.(ciklusa) i razlike inteziteta odsjaja (amplitude). Najpoznatiji primer za zvezdani roj su Plejade. Postoji više vrsta ovih zvezda ali su dve veoma specifične. To su. najčešće.

Leo . Prema ovoj klasifikaciji postoje: • Spiralne galaksije izgledaju kao jezgro u obliku sočiva iz kojeg polaze spiralne grane. Naša galaksija spada u kategoriju većih spiralnih galaksija. crkvenih velikodostojnika i drugih znamenitih ljudi.Strelac 10.Ribe 13. Ove cifre se mogu izraziti u milijardama. Sadrže mlade zvezde i mnogo međuzvezdane materije. Normalne galaksije ne pokazuju nikakvu promenu zračenja u vremenu. kao ni broj zvezda ko-je sadrži jedna galaksija. Njihovo zračenje potiče od zvezda i najveća količina emitovane energije pripada optičkom delu spektra.Vodolija 12. istraživanja galaksija su omogućila i jednu novu klasifikaciju. • Nepravilne galaksije su nepravilnog i nekarakterističnog oblika. VANGALAKTIČKA VASIONA Galaksije predstavljaju skup velikog broja zvezda i zvezdanih sistema.Zmijonoša Zmijonoša ne spada u zodijačka sazvežđa ali jednim svojim malim delom dodiruje ekliptiku između sazvežđa Škorpije i Strelca. Capricornus . Ove galaksije su najsjajnije.Lav 6. Libra . Ovo sazvežđe se koristilo prilikom izrade horoskopa vladara.Devica 7. Ofiucus . 2. Virgo . Mogu biti različitih dimenzija. tako da se danas one mogu svrstati u dve grupe: 1. • Eliptične galaksije su tip galaksije koje predstavljaju kompaktan sistem starih zvezda bez međuzvezdane materije i imaju spljošten izgled različitog tipa spljoštenosti i dimenzija. Aquarius . Kao i predhodne dve. zvezdana jata i međuzvezdanu materiju iz koje se formiraju nove zvezde. Aktivne galaksije imaju promenljivo zračenje. One sadrže starije i mlađe zvezde. Scorpio .Jarac 11. U novije vreme. Proučavanje galaksija je prilično otežano jer su razdaljine između njih i po nekoliko puta veće od njihovih dimenzija.Vaga 8. Pouzdano se ne može utvrditi broj galaksija. one su svrstane u tri kategorije. Pisces . Sagittarius .5. Smatra se trancsendentalnim sazvežđem. 80 . a neki tipovi ovih galaksija imaju i posebne karakteristike kao što su: • Jako radiozračenje netoplotnog porekla.Škorpija 9. mogu biti različitih dimenzija. Na osnovu morfološkog opisa izgleda galaksija.

Nalazi se u prostoru između zvezda. promene potencijalne energije. koja je potrebna za postojanje jedne zvezde. 81 . Različite je gustine. u dugom vremenskom intervalu. iako je veoma razređena ona čini oko 10% ukupne galaktičke mase. Vrlo brzo nakon njihovog registrovanja je utvrđeno da se zapravo radi o najudaljenijim objektima svemira. Međuzvezdani gas je materija koja se sastoji uglavnom od vodonika mada se može uočiti i niz drugih jedinjenja kao što su: amonijak. Gravitacionim sažima-njem.• Jake emisione linije koje ukazuju na burne procese u jezgru galaksije. tako da je danas registrovano njih oko 200. To su jedina dva izvora koji mogu da obezbede ogromnu količinu materije. Na ovim česticama se vrši asorpcija. hidroksil. tj. Međuzvezdana prašina se sastoji od čvrstih čestica prečnika oko 1 mikrometar i izuzetno male je mase. Neobičnost kvazara je podstakla astronome da tragaju za ovim fenomenima. metilalkohol. Utvrđeno je da predstavljaju jake izvore radio talasa a udaljeni su od nas nekoliko milijardi svetlosnih godina. vodena para i dr. Različite je gustine a njihovo poreklo je iz erupcija i eksplozija promenljivih zvezda. Kosmički zraci na-staju uglavnom eksplozijom supernovih zvezda. Vide se kao svetle tačke i liče na zvezde. Karakterišu ih: • Jake emisione linije koje pokazuju veliko crveno pomeranje. • Eksplozivno izbacivanje materije. Kosmički zraci su visokoenergetski protoni i helijumova jezgra koji poseduju kinetičku energiju i do 100 miliona puta veću od one koja se može dobiti dejstvom najačih akceleratora na Zemlji. Kvazari su najzagonetnije pojave od svih kosmičkih objekata. Otkriveni su šezdesetih godina XX veka i u prvo vreme su smatrani zvezdama Mlečnog puta. Energija zvezda potiče uglavnom iz dva izvora a to su: gravitaciono sažimanje i termonuklearne reakcije. Međuzvezdana materija je po komponentama čestična i gasovita. • Velike energije zračenja koje odgovaraju masi galaksije. međutim. zvezda dobija energiju na ubštrb smanjenja radijusa. Naša galaksija se nalazi u jatu od 17 članova koje se naziva Lokalna grupa. Broj metagalaksija nije moguće pouzdano utvrditi. Metagalaksije predstavljaju skup od dvadesetak pa do više stotina zvezdanih jata i prostor ispunjen mađugalaktičkom materijom. Termonuklearne reakcije obezbeđuju energiju zvezda-ma pod uslovom da je jezgro zvezde velike gustine i sa izuzetno visokom temperaturom. formaldehid. rasejavanje i polarizacija svetlosti zvezda. • Pojačano zračenje u ultraljubičastom ili infracrvenom delu spektra.

U njima potpuno nestaje svaka materija i prestaju sva zračenja. Kvazari predstavljaju objekte koji stvaraju ogromnu energiju i to po mehanizmu koji je savremenoj nauci za sada nepoznat. ali pošto je utvrđena konačna brzina svetlosti došlo se do zaključka da bi gravitacija mogla da vrši značajan uticaj na svetlost. • Menjanje zračenja na svim talasnim dužinama u vremenu. dok joj je masa deset puta veća od mase Sunca. Crne rupe se ne vide. tako se ni jedno telo ne može odvojiti od crne rupe. Crne rupe su. jedan od najspecifičnijih fenomena moderne astronomije. kako materija ne može postići brzinu svetlosti. isto kao i kvazari. Smatra se da prečnik jedne takve zvezde nije veći od tri kilometra. 1969. Gravitaciono polje oko crne rupe je izuzetno jako. Džon Mičel je još 1783. da se svetlost sastoji od čestica. Prema novijim teorijama se smatra da se u središtu kvazara nalazi crna rupa koja guta zvezde i pritom proizvodi ogromnu energiju koju kvazar emituje u kosmos. Ta ideja potiče iz XVII veka kada su postojale dve teorije svetlosti. Ranije se smatralo da se svetlost može kretati beskonačno brzo. Sva ta energija se rasipa u kosmos u vidu rendgenskih zraka. To je meha-nizam koji je efikasniji od termonuklearnih reakcija. tj. tako da bi nekom telu bilo neophodno da postigne brzinu svetlosti kako bi se odvojilo od nje. u suštini. Ono po čemu se kvazari razlikuju od udaljenih galaksija je njihova mala zapremina i potencijal sjaja kao hiljadu galaksija sabijenih u prostor ne veći od Sunčevog sistema. • Veliko i intezivno zračenje u radio. materijalni i antimaterijalni. Temperatura u njima raste od periferije ka centru pri čemu dostiže temperaturu od nekoliko desetina miliona stepeni Celzijusa. ali se uglavnom slažu u tome da je reč o zvezdama kolapsarama koje imaju neobičnu gustinu. One se javljaju u vidu gasovitih diskova koji se kreću oko svoje ose. i druga po kojoj se svetlost sastoji od energetskih talasa. Crne rupe se. godine smatrao da postoji veliki broj takvih zvezda. godine. što istovremeno znači da postoje dva sveta. se zna da 82 . Tako se javila pretpostavka da bi zvezda koja je dovoljno masivna i zbijena mogla da zadrži i uništi čak i svetlost. Sam termin crne rupe je novijeg datuma a prvi ga upotrebljava. Naučnici danas zastupaju mnoge teorije. Crna rupa jednostavno guta svaku zvezdu koja joj se približi i to za samo nekoliko hiljaditih delova sekunde pri čemu se oslobađa energija jačine eksplozije sto milijardi termonuklearnih bombi. Međutim.• Male dimenzije koje odgovaraju zvezdama. posle mnogih istraživanja. nalaze u središtu tih gasovitih diskova. Prema najnovijim teorijama iz kvantne mehanike znamo da svetlost može biti i talas i čestica. američki naučnik Džon Viler da bi njime opisao jednu ideju staru više od 200 godina. Danas. To znači da sve što joj se približi isčezava bez traga. infracrvenom i ultraljubičastom delu spektra. Takođe postoje i teorije po kojima kvazari nastaju u sudaru materije i antimaterije.

U novije vreme se javlaju i teorije o postojanju takozvanih belih rupa koje imaju sasvim suprotnu funkciju od crnih. Spekulacije na ovu temu nisu više samo filosofski teren i područje još uvek nepriznatih ezoterijskih nauka. Ova pitanja ćemo ostaviti modernoj nauci da se igra u svojim laboratorijama i da daje odgovore. ANTISVET Posmatranjem kvazara i crnih rupa i modernim naučnim istraživanjima je utvrđena ravnopravnost između materije i antimaterije. Teorijski posmatrano ne postoje nikakve smetnje da antičestice i antijezgra obrazuju antiatome. Eksperimenti u kojima se traga za antisvetom su još uvek u fazi razvoja tako da postoje razne teorije i protivteorije. antimolekule i dalje sve forme antimaterije. antitela i na kraju celokupan antisvet koji paralelno egzistira sa nama poznatim pojavnim svetom. Savremena nauka se postepeno približava mogućnosti da pruži odgovor na mnoga pitanja koja su do danas bila tabu. crne rupe su svemirsko smetlište u kojem nestaje sve što je svemirski otpad a bele rupe stvaraju novu i čistu materiju i na taj način podmalađuju svemir. Takođe. Radi se zapravo o gamaastronomiji i detekciji neutrina. Jedno takvo pitanje je gde se nalazi granica svet-antisvet na kojoj se događa anihilacija. Posledica novih naučnih tendencija je sve manji raskorak između pojava koje zakoni prirode dozvoljavaju i onih pojava u čije se postojanje uglavnom ne veruje.su crne rupe realnost. tj. Možda će jednog dana baš neki fizičar uzviknuti: Eureka! Bog postoji! 83 . astrofizike i astronomije. Po tim teorijama. Ovo je danas područje fizike. To znači da je savremena nauka praktično pronašla za svaku elementarnu česticu i njenu antičesticu. otkrivena su i antijezgra lakih elemenata. stoga se ne isključuje registacija i složenijih antitela. kao jednog organizma. Ove najnovije teorije idu u prilog starim kosmološkim teorijama o funkcionisanju kosmosa kao jedinstvene celine. bolje rečeno da potvrdi odgovore koji već hiljadama godina postoje zapisani u mnogim ezoterijskim knjigama i svetim spisima. Njihovo lokalizovanje se vrši pomoću jakih radioteleskopa. Produkti anihilacije su eksperimentalno već registrovani.

84 .

TEORIJA HOROSKOPA TREĆI DEO 85 .

86 .

Ovaj motiv je često korišćen i prikazivan na ornamentici.UVOD Hor ili Horus je sin Boga vremena. motriti. Njegova borba sa pakosnim Setom je legendarna priča po kojoj mu je odsekao nekoliko delova tela a ovaj njemu probio jedno oko. kao oko u trouglu. horoskop je složenica izvedena iz grčkih reči ωρα što znači vreme ili sat i σκοπεω što znači gledati. U egipatskoj mitologiji je Bog sa sokolovom glavom. On poziva da se zakoni strogo poštuju. Simbol je neumoljive oštrine oka pravde kojoj ništa ne može izmaći ni iz unutrašnjeg ni iz spoljašnjeg života. Slika 23: Horus. To je simbol borbe Svetlosti i Tame koji zahteva stalnu budnost jer u traganju za Večnošću kroz sve zamke života oči moraju biti širom otvorene. sin Ozirisa i Izide Etimološki. posebno zapadnoj. najčešće prikazivan kao jedno oko Horusovo oko. Egipatski Bog Vremena. Ovo ime kao oznaka za vreme se pojavljuje u korenu reči sat svih indoevropskih jezika. posmatrati. Sin Ozirisa i Izide. U početku je to 87 .

Proročanstva za pojedine znakove kakvih ima u svim medijima danas su u potpunosti bezvredna jer uzimaju u obzir samo položaj Sunca i to neprecizno. usvojen termin kosmogram. Iz precizno izrađenog kosmograma astrolog otkriva prirodu i karakter neke osobe ili nekog drugog subjekta kome se radi horoskop. Zbog stalnog i nejednakog kretanja nebeskih tela. c) Godišnji horoskop se pravi za jednu godinu a služi da se predvidi šta se sve može očekivati u narednoj godini. stari Haldejci su proračunali da se ista slika pojavljuje svakih 19 000 000 godina pa je stoga horoskop veoma složena pojava isto kao što je to i čovek. odnosno posmatranja tačke ekliptike koja se nalazi na horizontu u trenutku nekog rođenja.bila operacija posmatranja tačke ekliptike koja se nalazi na horizontu u trenutku rođenja. Ovo je fundamentalni horoskop natalne astrologije od posebnog značaja za ceo život čoveka. Ono što nalazimo u medijima. lunarni koji 88 . U tom smislu termin horoskop bio je zamenjen terminom ascedent. ne samo što ne možemo nazvati horoskopom već to ne možemo smatrati ni astrologijom. Jedna opaska ne može važiti za veliku masu ljudi i u tome je besmislenost popularne masmedijske horoskopije. Ovakvo proizvoljno korišćenje termina horoskop je posledica sve većeg upliva šarlatanstva u astrologiju. zatim solarni koji se pravi prema času kada Sunce na nebu zauzima isti položaj kao i u času rođenja. Koristi se takođe i da bi se označilo pravljenje karte neba i njeno tumačenje a u današnjem jeziku označava ne samo grafikon Zodijaka već se koristi i za predviđanja za svaki znak koja se objavljuju u medijima. odnosno cilj koji želimo da postignemo jednim horoskopom. Dosledno tome može se analizirati i prošlost i budućnost. b) Radiks horoskop se radi po preciznom vremenu rođenja. Prilično je teško uraditi ovaj horoskop ali on ima dosta veliki značaj i važnost u natalnoj astrologiji. a) Koncept horoskop je horoskop izrađen na osnovu utvrđenog vremena začeća. U tom smislu razlikujemo više vrsta naučnog horoskopa. tako da samo veliko znanje i intuicija mogu prodreti u suštinu i izdvojiti ono najbitnije. Za njegovu izradu je potrebno mnogo proračuna od koji je najvažniji radiks. koja je slika položaja nebeskih tela. Astrolog je sveštenik prirode koji posmatra sate i upozorava pazimo na vreme! VRSTE HOROSKOPA Za izradu horoskopa potrebno je precizno utvrđeno vreme i lokacija. kao i svrha. Horoskopom se naziva celokupan proces proračunavanja i pravljenja karte neba kao i njeno tumačenje pa je stoga u naučnoj astrologiji za kartu neba.

se računa po ponavljanju uzajamnih položaja Sunca i Meseca. Velike mutacije i sl. prvi put je objavio ženski časopis Constanze 16. proračuni različitih pravaca i tranzita. embolizmički. psihološka istraživanja i dr. Tumačenje horoskopa zahteva izvesna znanja. astronomije. horarnog ili elekcionog i godišnjeg horoskopa. starost i uslovljenost duše natusa kroz inkarnacije. poznavanje pravila koja čine astrološku tradiciju a sama operacija pravljenja karte neba. ali pod uslovom da se oprezno i savesno radi. On je po prirodi politički i za proračune uzima Velike tranzite. poređenja sa drugim horoskopima. novembra 1967. Mogu se praviti horoskopi za jedan vek ili milenijum. g) Univerzalni horoskop pripada mundalnoj astrologiji i predstavlja horoskop sveta. osim neophodnog znanja. IZRADA HOROSKOPA NA KOMPJUTERU Kompjuterski obrađen horoskop. Pripada sinastriji. e) Uporedni horoskop se radi kada želimo da utvrdimo odnos između dva ili više subjekata. lunacije. Mi smo danas daleko ispred starih vremena kad su astrolozi posmatrali nebo sa visokih kula. lokaliziovali planete i merili njihove razmake pomoću astrolaba. pomračenja i drugi proračuni. tranziti. a pojavljuju se još i sinodički. Podrazumeva izradu dva horoskopa od kojih se jedan radi na foliji ili providnom papiru. d) Specijalni horoskop se radi za neko određeno pitanje i to kao interakcija između natalnog. Pripada ezoterijskoj astrologiji a poreklo vodi iz Indijske astrologije (Đotiš). veliku ulogu ima i inspiracija i intuicija astrologa. odnosno. direkcije. f) Karmički horoskop je usko vezan za natalni. lokacija. poznavanje teorije nebeske sfere. IZRADA HOROSKOPA Izrada horoskopa je osnovni element na osnovu koga se daju astrološka tumačenja. a potom i u 89 . Za izradu preciznog horoskopa potrebno je tačno vreme. Danas velike opservatorije daju glavne položaje planeta tako da astrologija dobija veliku pomoć od svog glavnog neprijatelja. odnosno kosmograma pristupačna je svakom. određivanje položaja nebeskih tela i pravilna izrada kosmograma dok za tumačenje. predstavlja poseban vid tumačenja natalnog horoskopa kroz koji se sagledava poreklo. odnosno nekog njegovog dela. godine u Diseldorfu. Odmah potom se ovaj način elektronskog proračunavanja pojavio i u Francuskoj 1968. Kramičko tumačenje horoskopa omogućava natusu da nauči propuštene lekcije života kako ne bi ponavljao greške predhodnih inkarnacija.

inspiracija je imala bitnu ulogu. inspiracija astrologa je nužni uslov za aktiviranje intuicije. Dekart. odnosno njeno mesto i uloga u tumačenju horoskopa. Pojam intuicije igrao je posebno važnu ulogu kod mnogih filosofa. odnosno njegovo tumačenje se ne može vršiti automatski jer se može desiti da kompjuter. bez koje nema valjanog tumačenja horoskopa. . Obrada horoskopa. naučna psihologija. što je i astrologiji najbliže određenje i značenje intuicije. intuicija predstavlja neizostavni element. Inspiracija je izazvana različitim podsvesnim događajima i direktnim ili indirektnim spoljašnjim uticajima. je jedna od najkontraverznijih tačaka moderne astrologije. ULOGA INSPIRACIJE I INTUICIJE U ASTROLOGIJI Inspiracija. nedokučive i nepristupačne čulnom opažanju i racionalnom mišljenju. zbog uopštenosti programiranja kao i mnogobrojnih parametara koje treba uneti. podsticaj ili unutrašnji poriv je preduslov svake delatnosti. . Platon je određuje kao duhovno gledanje ideja. odnosno nadahnuće.neposredno sagledavanje celine jedne složene situacije čiji se elementi ili aspekti mogu opaziti čulima. Pojam intuicije se javlja u više nijansi značenja: . Ne postoji ništa od onoga što čovek čini a da na to nije nečim podstaknut. viđenje. 90 . Intuicija. U teologiji je to prosvetljenje duha milošću božijom koja čoveka čini sposobnim za uzvišeno saznanje. intuiciju zajedno sa dedukcijom smatra procesima razuma pomoću kojih možemo postići jasno. U astrologiji.Americi. sagledavanje. naročito kod primene mantičkih veština. kod astrologa.neposredno sagledavanje suštine nekog predmeta ili događaja u jednom doživljenom aktu. Kod starih Grka. Ovo je danas postala prilično rasprostranjena pojava s obzirom na postojanje mnogobrojnih kompjuterskih programa za astrologiju. Inspiracija je nadahnuće čoveka koje iznenada zasvetli prosvetljujući njegov um. Zbog toga je opravdano protivljenje astrologa da se horoskopi obrađuju kompjuterski jer su takva tumačenja opšta i proizvoljna a za tumačenje horoskopa. opažanje. Mišljenje da inspiracija dolazi bez ikakve pripreme je zabluda sa čime se slaže i savremena. počini i određene greške ili pak da nam da približne vrednosti.neposredno sagledavanje onih suština koje su principijelno nedostižne. Kako se tehnologija i kvalitet programa danas brzo razvijaju nema razloga protivljenju korišćenja kompjutera ali samo kao pomoćnog sredstva za proračunavanje i izradu kosmograma. Sam termin latinskog porekla intuor označava neposredno gledanje. Terminološko određenje izvedeno od latinske reči inspiratio znači udisanje.

Lok takođe smatra intuiciju najvišim od tri stepena saznanja. kada pronađu jedan signifikant. na tumačenje koje daju klasični autori. Astrolozi modernističkih shvatanja. Po njemu. Za razliku od inteligencije. međutim. intuicija nije najviši oblik saznanja ali je nužna predpostavka i element svakog saznanja. i astrolozi koji intuiciji pridaju ekstremnu važnost. Za ove astrologe. Henri Gaukom koji je bio učitelj mnogim astrolozima u delu Dictionare astrologique (Pariz 1975. šta više primarnu. karta neba je ne samo element koji je vezan za osobu već i oslonac vidovitosti. U filosofiji XX veka. Fihte i Šeling intuiciju identifikuju sa intelektualnim opažanjem i daju joj veliki značaj kao sposobnosti kojom duh neposredno opaža svoju stvaralačku samodelatnost. pri čemu je ne tumače prema astrološkim pravilima. Za ove astrologe.razgovetno i izvesno saznanje pri čemu je intuicija osnovni proces a dedukcija niz sukcesivnih intuitivnih akata.) piše: U svemu tome treba paziti da se ne preceni važnost nekog sitnog detalja i da se ne zanemari neki od dominantnih uticaja. percepciju a suprotstavlja je razumskom diskurzivnom mišljenju. važnost pridaju intuiciji usmerenoj drugim kriterijumima izbora kao što je psihološki profil. 91 . Kant pod intuicijom podrazumeva neposredno opažanje tj. Kod Spinoze intuicija je uz mnjenje i razum jedan od tri stepena saznanja i ujedno najviši takav stepen jer ona ide od adekvatne ideje o formalnoj suštini nekih božijih atributa ka adekvatnom saznanju suštine stvari. ako je poznat. Veoma je čest slučaj da mnogi magovi i vidovnjaci prave natalnu kartu neba svojih konsultanata. Trebalo bi takođe izbegavati gubljenje u brojnim razmatranjima detalja jer se tajna tumačenja sastoji u ne zanemarivanju nijednog važnog astronomskog elementa kako se ne bi pravile velike greške i da se ne bi razmatralo previše faktora kako bi sinteza razmatranih elemenata ostala pristupačna mozgu tumača. svesni besmislenosti signifikanata. Astrolozi tradicionalističke škole se maksimalno trude da u prvi plan stave tradicionalistički pristup tumačenju horoskopa ograničavajući se. osobe čiji se horoskop tumači. Za njega. Za njega je intuicija instikt koji je postao nezainteresovan i svestan samog sebe i koji sa intelektualnom simpatijom dublje prodire u suštinu stvarnosti nego inteligencija koja svojom diskurzivnom delatnošću ne dopire dalje od uopštenog saznanja. intuicija je sposobna da shvati život i igra najvažniju ulogu u savremenoj egzistencijalističkoj filosofiji. horoskop je mozaik predskazanja čija je struktura data na karti neba. najlepše odeređenje i ujedno najbliže astrološkom shavatanju intuicije nalazimo u filosofiji Bergsona. ispred demonstrativnog i senzitivnog saznanja. Postoje. Intuicija u ovom slučaju liči na prosvetljenje misli u eurističkoj metodi. intuicija se sastoji u tome da duh neposredno bez pomoći neke treće ideje opaža slaganje ili ne slaganje dvaju ideja.

Simboli su slike i izraz moćnih energetskih strujanja koja se prostiru celokupnim kosmosom.JEZIK ASTROLOGIJE Jezik astrologije je jezik simbola. Filosofija simboličkih oblika je ključna grana teorijske astrologije i od njenog znanja zavisi sposobnost i umeće astrologa kao i domet celokupne astrološke predikcije. Skraćenice su novijeg porekla a nastale su iz razloga lakšeg i bržeg operisanja ogromnom astrološkom terminologijom. ZNAK EGIPAT GRČKO RIMSKI SREDNJI VEK MODERNO OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE A B C D E F G H I J K L Slika 24: Simboli koji su korišćeni u različitim periodima razvoja astrologije 92 . još uvek u upotrebi. Tokom istorije. skraćenice ali i brojevi koji takođe spadaju u jezik astrologije jedina su mogućnost da se na malom prostoru predstavi ono za šta bi bile potrošene mnoge knjige. Najveći deo simbola je nasleđen iz drevnih vremena od Haldejaca i Egipćana i mnogi od njih su i danas. Simboli. Suština simbola je da probudi intuiciju astrologa i da ga uvede u tajnu egzistencije. mada modifikovani. astrološki simboli su menjali svoju formu ali je njihov suštinski izraz ostao ne promenjen.

SIMBOLI I SKRAĆENICE Ovan Bik Blizanci Rak Lav Devica Vaga Škorpija Strelac Jarac Vodolija Ribe Sunce Mesec Zemlja (planeta) Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton Severni Mesečev Čvor Južni Mesečev Čvor Lilit Kiron Ceres Palas Junona Vesta Izis Kupidon Had Zevs Kron Apolon Admetos Vulkan Posejdon Mlad Mesec (Mladina) Prva četvrt Pun Mesec (Uštap) Poslednja četvrt Konjukcija Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è ¢ ¡ ¿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « Á é ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ z e c d  93 .

Polusekstil. Egl. podznak Descedent Srednje nebo.Kvadrat Veliki Kvadrat Heksagram Jod Pravougaonik Pentagram Aplikacioni aspekt Separacioni aspekt Orbis Odstupanje Dobar aspekt Loš aspekt Vatra Zemlja (element) Vazduh Voda Kardinalan Fiksan Promenljiv Aktivan Pasivan Domicil. seksil Septil Sekstil Kvintil Kvadrat Trigon Kvadratipo. sedište planete Egzil Egzaltacija Kasus.XII Ho M AC DC MC aa sa o 94 . dodektil Decil Nagon Polukvadrat. seksilkvadrat Bikvintil Inkonjukcija Opozicija Paralel Antisa Kontraantisa Stelijum Veliki Trougao T . I . pad Kuće u horoskopu Horizont Meridijan Ascedent. Zenit È d N Ç s Æ Q Å Ä Ë Bq É Ã Ï a ca Û S T „ @ Y ] œ ± BA MA O N M L 7 9 ² A P Dom. Cas. Egz.

Ad Hd Md Ho.Kraj neba.d Kd As FA E W N S EE WE NS SS PE Z SZ TZ Ekl. D Ñ PR PI Dist. AR + AO Â Ã ° 95 . LM Dekl. Nadir Angularna Kuća (ugaona) Suksedentna Kuća (koja sledi) Kadentna Kuća (padajuća) Kuća života Kuća poseda Kuća odnosa Kuća završetaka Direkcija Direktan kurs planete Retrogradan kurs planete Planetarna Revolucija Planetarna Ingresija Distanca (udaljenost) Angularna (ugaona) distanca Vremenska distanca Meridijanska distanca Horizontalna distanca Kuspidarna distanca Zvezda (astra) Fiksna zvezda Istok Zapad Sever Jug Istočni ekvinocijum Zapadni ekvinocijum Severni solsticijum Južni solsticijum Precesija ekvinocijuma Zodijak Sideralni Zodijak Tropski Zodijak Ekliptika Lokalna sfera Heliocentrični sistem Geocentrični sistem Nebeski ekvator Longituda Latituda Podnevna longituda Deklinacija Rektascenzija Deklinacija severne latitude Deklinacija južne latitude Koso dizanje Solarna eklipsa Lunarna eklipsa Stepen IC Da Ds Dc Dn Dd Dr De Dir. Ls HS GS CE L Lat.

Minut (geometrijski) Sekunda (geometrijski) Tabela domifikacije Efemeride Planetarni logaritam Konstantni logaritam Sat Minut (vremenski) Sekunda (vremenski) Grinvič Vreme po Grinviču Legalno vreme Letnje legalno vreme Astronomsko vreme Realno (pravo) vreme Lokalno vreme Istočna meridijanska vremenska korekcija Zapadna meridijanska vremenska korekcija Korigovano vreme po Grinviču Istočno vreme u odnosu na Grinvič Zapadno vreme u odnosu na Grinvič Korekcija lokalnog vremena rođenja Geografska vremenska korekcija Časovna vremenska korekcija Ukupna vremenska korekcija Sideralno (zvezdano) vreme Sideralno vreme u podne Sideralno vreme po efemeridama Univerzalno (svetsko) vreme Sideralno vreme rođenja Natus Subjekt Koncept horoskop Radiks horoskop Solarni horoskop Lunarni horoskop Horoskop ciklusa Specijalni horoskop Sinastrički (uporedni) horoskop Univerzalni (svetski) horoskop Sistem natalnog horoskopa Sistem ekvatorijalnih lukova Sistem progresivnog horoskopa Sistem planetarnih tranzita Sistem embolizmičkih lunacija Verteks Antiverteks Specijalna tačka Fortuna ’ ” TD Ef PL KL H min.h Uh SNH SEk.h Sin. Gr GMT Hlg SHlg AT RT HL EMTK WMTK GMTK EGMT WGMT KHl GTK HTK UTK ST TSM EST UT NST Nt Sb Kh Rh Sh Lh Ch Sp. sec.L SPH SPT SEL VR AVR SP ° 96 .

Empedokla. Platona.hladno i vlažno 4) Zemlja . Aristotela i drugih.suvo i hladno Slika 25: Ilustrovani prikaz Teorije korespondencija 97 .vlažno i toplo 3) Voda .TEORIJA KORESPONDENCIJA ZNACI ZODIJAKA U TEORIJI KORESPONDENCIJA TEORIJA ELEMENATA Teorija elemenata kao simbola je astrološka doktrina koja se nadovezuje na antičku filosofiju velikih mislilaca Pitagore. prema kojoj se različite pojave sagledavaju elementima koji određuju esenciju snaga prirode koja svoje delo nastanka i uništenja ostvaruje pomoću njih kao osnovnih načela.toplo i suvo 2) Vazduh . Postoje četiri elementa koji nastaju kao kombinacija dva osnovna prapočela toplog i suvog i hladnog i vlažnog: 1) Vatra .

Ako se većina planeta. nalazi u vatrenim znacima to znači da natus poseduje životni žar. To je sila koja neprestalno ruši i ponovo stvara. Kod njega svaka akcija proističe iz želje za širenjem i rastom i unutrašnjeg poriva za stalnim iskušavanjem i isprobavanjem. Energija Vatre vrši transformaciju čvrstog u tečno. od zalaska do ponoći i od ponoći do svitanja. inteligentan i intelektualan. moći i fizičke energije. snage. 98 . zrelost i starost i četiri tipa temperamenta: sangvinički. Postoje i četiri etape ljudskog života: detinjstvo. gasovito i tečno. Lav i Strelac. delatnosti. Nedostaje mu entuzijazam. Nimalo nije poletan. Ukoliko u horoskopu nema nijedne planete u vatrenim znacima. ambiciozan. kulminaciji i opadanju se zasnivaju operacije astrologije. jesen i zimu ili vreme od svitanja do podneva.Svaki od ova četiri elementa predstavlja jedno od osnovnih stanja: užareno. alhemije i ostalih ezoterijskih nauka. kolerički. razvitku. čvrsto. Zbog toga je Vatra element transformacije i transmutacije. natusu je neophodno da ga neko jednostavno upali a posle je sve lako. Na osnovama ovih univerzalnih vrednosti oblikovanju. veoma je praktičan. Predstavlja onu snagu koja otvara nove horizonte i stvara nove dimenzije. melanholični i flegmatični. Krasi ga odanost i predanost poslu. leto. Svakom od njih pripada i skup životnih delatnosti pa tako imamo četiri reda prirode proleće. mladost. To su Znaci akcije. Slika 26: Tradicionalni grafički prikaz elemenata VATRA Vatreni Znaci su Ovan. u horoskopu. jednostavno nema onu iskru koja treba da ga podstakne na akciju. od podneva do zalaska Sunca. tečnog u gasovito.

ravnoteže i ležernosti u svakom smislu. to je element koji označava sazrevanje i zajedništvo sa drugim ljudima. Okolina nema nikakav uticaj na ovog čoveka. Voda je nesaglediva širina i nedostižna dubina. niti je sposoban da duboko i intuitivno sagledava i proživljava stvari i ljude oko sebe.ZEMLJA Zemljani Znaci Zodijaka su Bik. Voda vlada svim telesnim tečnostima. To je element koji podstiče. nije bez emocija. odnosno prima sve u sebe. koja prihvata i razume čak i ako to ne odobrava. 99 . može se reći da je natus veoma jak i stabilan. prepun ideja. Zemlja je izvor moći i bogatstva. bez predrasuda. Ako nema nijedne planete u Zemljanim znacima to znači obrnutu sliku: nestabilnost i nesređenost. naravno. često avanturista prepun burnih doživljaja u životu. Zemlja je čvrsto stanje materije koja absorbuje. Vazduh prodire u sve pore jer je kralj vetra i oluja. Ovakav čovek. Nedostatak planeta u ovim znacima označava nesposobnost komuniciranja. simbolički. Čovek pod uticajem Vazduha je slobodnog duha. Za ovakvog čoveka ne postoje tajne. Ona je. niti on pokazuje svoje raspoloženje i osećanja. Vaga i Vodolija. VAZDUH Vazdušni Znaci su Blizanci. Škorpija i Ribe. pa ovi ljudi moraju pronači neki drugi način izražavanja i komunikacije sa drugima. Kod ovih ljudi prevladavaju emocije i lični izraz najbolje pokazuju kroz umetnost i svaki vid stvaralaštva. Ona otvara dušu i u isto vreme predstavlja emocije koje se pretvaraju u suze. majka kojoj ništa nije strano. ali su one strogo kontrolisane. VODA Vodeni znaci su Rak. Vazduh je element suptilnih upliva. Emocije i osećanja su glavni izraz ljudi koji imaju većinu planeta u vodenim Znacima. Ukoliko u horoskopu ima najviše planeta u zemljanim Znacima. Ukoliko u horoskopu ima više planeta u vazdušnim Znacima natus ima urođenu sposobnost za intelektualizaciju stvari. Voda je element tečnog stanja. stavljanje emocija u drugi plan i sposobnost za objektivno sagledavanje stvari. Ovi Znaci poseduju stabilnost i snagu. Oni imaju izraženu želju za negovanjem. sposobni su za najdublja osećanja i izuzetno su intuitivni. Uspešan je u ostvarivanju karijere a posebno u ostvarivanju materijalne sigurnosti i stabilnosti. ozbiljni su i veoma plodni. On ih otkriva. Devica i Jarac. odnosno odsustvo planeta u vodenim Znacima svedoči da je reč o natusu koji nije u dovoljnoj meri osećajan. U psihološkom smislu. apstraktno mišljenje. Ona je najverniji čuvar blaga. Odsustvo vode.

ELEMENT VATRA ZEMLJA VAZDUH VODA OVAN BIK ZNACI ZODIJAKA LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE BLIZANCI RAK Tabela 1: Tabela podele Zodijaka po elementima J K I L H A G B F C D E Slika 27: Grafički prikaz podele Zodijaka po elementima 100 .

On je po prirodi žestoka toplota koja naprasno eksplodira. Simbol je kraja. Predstavlja materinstvo. pustoši i mraka.smena i ulazak 2) Fiksan . naročito sa prvim zracima Sunca. On je kulminacija proleća i predstavlja trijumfalnu moć prirode i senzualnosti uopšte. To je period stabilizacije i bujanja prirode i period kada najbolje vrednosti tog doba dolaze do maksimalnog izražaja. umiranja prirode.stabilnost i kulminacija 3) Promenljiv . Ambiciozan je s jedne i koristoljubiv s druge strane. Vaga je kardinalni vazduh. Bik je fiksna zemlja. Ona je mera i ravnotaža u svemu ali i oklevanje i neodlučnost. Ovan je kardinalna vatra. Ovo je period najvišeg sjaja i moći svetla i vatre. Postoje tri osnovna kvaliteta i svaki se odnosi na određenu vrstu stabilnosti: 1) Kardinalan . Izuzetak je jedino u slučaju kad se Ascedent nalazi u nekom kardinalnom Znaku i u tom slučaju on preuzima samo osobine tog kardinalnog Znaka. Lav je fiksna vatra i predstavlja sredinu leta. Označava početak jeseni. bujanje prirode i nagona. Jako je emotivan ali tu svoju emotivnost vešto skriva. plodnost. Odsustvo planeta u kardinalnim znacima označava i odsustvo osobina koje se na njih odnose. 101 . Obeležava početak proleća.prilagođavanje i promena KARDINALNOST Kardinalni Znaci su osnovni ili glavni Znaci i oni označavaju smenu godišnjih doba i ulazak u novu fazu razvoja i međusobnih odnosa. Rak je kardinalna voda i objavljuje početak leta.TEORIJA KVALITETA Teorija kvaliteta je astrološka doktrina prema kojoj se različite pojave sagladavaju na osnovu međusobnih razlika u odnosima i reakcijama između Znakova koji pripadaju istom elementu. natus je osoba koja ima jasnu sliku o sebi samom. FIKSNOST Fiksni Znazi Zodijaka predstavljaju sredinu svakog godišnjeg doba. hladnoće. Jarac je kardinalna zemlja i označava početak zime. osećaj za umerenost u svemu i harmoniju oko sebe. Ako se u horoskopu većina planeta nalazi u kardinalnim Znacima Zodijaka. Vrlo je aktivan i posvećen onome na šta se usredsredi. Označava sjajnu slavu.

Predstavljaju potpuno ispunjenje i smrt. Teži materijalnoj sigurnosti i spreman je na rad da bi to postigao. odnosno deklinirajuće faze. Ukoliko se većina planeta u horoskopu nalazi u fiksnim znacima. Vodolija je fiksni vazduh. Ovo je period analize. Devica je promenljiva zemlja kojom se završava leto. Predstavlja kraj jeseni u kojoj se sve završava i kada poslednji trzaji vatre i toplote jedva dopiru do srca. unutrašnja stabilnost i delatna intezivnost. Blizanci su promenljivi vazduh. Oni označavaju kraj perioda. znači da je natus sklon konstantnom razmišljanju i analiziranju s težnjom da sve shvati. Život počinje da zamire. to govori da natus ima jasne želje i ambicije. širenje i rasprskavanje prolećne energije. ima sposobnost sagledavanja stvari onakvim kakve jesu i poseduje razumevanje za sve. Označavaju kraj proleća i predstavljaju umnožavanje. Krasi ga snažni magnetizam. KVALITET KARDINALAN FIKSAN OVAN BIK ZNACI ZODIJAKA RAK LAV DEVICA VAGA JARAC ŠKORPIJA VODOLIJA STRELAC RIBE PROMENLJIV BLIZANCI Tabela 2: Tabela podele Zodijaka pokvalitetu 102 . Odsustvo planeta u ovim znacima. Ovo je priprema za udaljavanje i povlačenje. Odsustvo planeta u promenljivim Znacima označava i potpuno odsustvo ovih osobina. osim kad je Ascedent u nekom fiksnom Znaku. znači i odsustvo svih osobina koje se odnose na fiksne znake. Poseduje i izraženu maštu. Umire jedna godina. Razbesneli vetrovi čiste i uništavaju životnost. da bi na kraju i poverovao. Ako je u horoskopu većina planeta u promenljivim Znacima. ekonomisanja i zatvaranja perioda najvišeg sjaja. završava se jedan period i priprema se otpočinjanje novog. Po prirodi je veoma raznovrstan i praktičan.Škorpija je fiksna voda i to je doba nemilosrdne jeseni i početak tame u kome dolazi do opšteg vrenja. Ribe su promenljiva voda u kojoj se utapa zima. On nagoveštava pobedu zime. sem u slučaju ako se Ascedent nalazi u nekom promenljivom Znaku. Strelac je promenljiva vatra. PROMENLJIVOST Promenljivi znaci Zodijaka su dvojne prirode.

J K I L H A G B F C D E Slika 28: Grafički prikaz podele Zodijaka po kvalitetu TEORIJA PRINCIPA Teorija principa je veoma stara astrološka distinkcija koju danas astrolozi uglavnom zanemaruju. tj. Ona služi da bi se okarakterisala polarizacija jednog centra energije na Aktivni princip koji podrazumeva postojanje pokretačke snage ili inicijative i Pasivni princip koji označava odsustvo pokretačke snage ili inicijative. Podela Zodijaka na principe se naziva i podelom na Muške i Ženske Znake. Strelac i Vodolija. On je pokretač drugih i može biti veoma uspešan u životu. Lav. Ukoliko je u horoskopu većina planeta u Aktivnim Znacima. naročito u delatnostima u kojima se traži akcija i komunikativnost. Blizanci. to znači da natus preuzima inicijativu u svim životnim aktivnostima. Vaga. AKTIVNI PRINCIP Aktivni Znaci Zodijaka su: Ovan. pa stoga i planete koje prolaze ovim znacima poprimaju njihovu prirodu principa. 103 . odnosno izražava potrebu da primi ili prihvati inicijativu. pokreću ili traže da budu pokrenute na dejstvo.

PASIVNI PRINCIP Pasivni Znaci Zodijaka su: Bik. Ako su planete u horoskopu više raspoređene u Pasivnim Znacima. Jarac i Ribe. može se reći da natusu nedostaje inicijativa i da je osoba koja traži podsticaj od drugih. Rak. Škorpija. PRINCIP AKTIVAN PASIVAN OVAN BIK BLIZANCI RAK ZNACI LAV DEVICA Z OD I J A K A VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE Tabela 3: Tabela podele Zodijaka prema principima J K I L H A G B F C D E Slika 29: Grafički prikaz podele Zodijaka prema principima 104 . Devica. Međutim on ima prilično jaku inspiraciju i najbolje se ogleda u umetničkim delatnostima ili pak funkcioniše kao saradnik na poslu.

DOMIFIKACIONA TEORIJA ELEMENATA Domifikaciona teorija elemenata je astrološka dokrtina prema kojoj se vrši podela Kuća ili polja horoskopa na osnovu osnovnih elemenata: Vatra. Zemlja. a) Neparne Kuće odgovaraju aktivnom ili muškom principu i to su one Kuće koje označavaju ono što nam je dato i u čemu aktivno učestvujemo. kvalitetima i principima KUĆE U TEORIJI KORESPONDENCIJA Podela Kuća horoskopa po teoriji korespondencija je analogna podeli Zodijaka jer svaka Kuća odgovara jednom znaku Zodijaka. 105 .AKTIVAN VATRA OVAN LAV VAZDUH BLIZANCI VAGA PASIVAN ZEMLJA BIK DEVICA JARAC VODA RAK ŠKORPIJA RIBE KARDINALAN FIKSAN PROMENLJIV STRELAC VODOLIJA Tabela 4: Tabela korespondencija znakova Zodijaka po elementima. Prema elementu kuće delimo na: a) Kuće života b) Kuće poseda c) Kuće odnosa d) Kuće završetaka Prema kvalitetu kuće se dele na: a) Angularne ili ugaone Kuće b) Suksedentne ili Kuće koje slede c) Kadentne ili padajuće Kuće Kada govorimo o podeli Kuća prema principima moramo naglasiti da je ova podela gotovo u potpunosti zanemarena a njena važnost nije ništa manje važna od predhodne dve podele. tj. Vazduh i Voda. tj. oblikujemo b) Parne Kuće odgovaraju pasivnom ili ženskom principu i predstavljaju one Kuće koje označavaju ono što stvaramo i u čemu pasivno učestvujemo. neminovno prihvatamo.

odnosi se na telo V Kuća . Kuće završetaka su: IV Kuća .odnosi se na imovinu VI Kuća . intelektualnu smrt ELEMENT VATRA KUĆE ŽIVOTA ZEMLJA KUĆE POSEDA VAZDUH KUĆE ODNOSA VODA KUĆE ZAVRŠETAKA I II III IV K U Ć E V VI VII VIII IX X XI XII Tabela 5: Tabela podele Kuća po elementu 106 .odnosi se na dušu IX Kuća . one Kuće koje govore o vrsti i tipu čovekovog odnosa prema bližem i širem okruženju. na one kuće koje predstavljaju biće čoveka sa njegovim fundamentalnim karakteristikama. Kuće odnosa su: III Kuća . Kuće poseda su: II Kuća .odnosi se na duh Element Zemlje se odnosi na Kuće poseda. na one Kuće koje govore o onome što čovek poseduje i stiče.odnosi se na krvne veze VII Kuća .odnosi se na profesiju X Kuća . fizičku smrt VIII Kuća .odnosi se na okruženje Element Vazduha predstavlja Kuće odnosa. tj. dostignuća i na kraju suštinu sve tri smrti.odnosi se na lične veze XI Kuća . opisuju plodove našeg rada. filosofsku smrt XII Kuća .odnosi se na društvene veze Element Vode predstavlja Kuće završetaka.odnosi se na kraj duha. kako ćemo izvršiti samorealizaciju i samoispunjenje.odnosi se na kraj tela. tj.odnosi se na kraj duše. odnosno kuće koje govore o onome šta ćemo biti.Element Vatre se odnosi na Kuće života. Kuće života su: I Kuća . tj.

odnosi se na sigurnost VII Kuća . naravno uz pomoć planeta koje se nalaze u ovim Kućama. Ugaone Kuće su: I Kuća . Ove Kuće ne pružaju mnogo mogućnosti za akciju.odnosi se na društvenu svest Promenljiv kvalitet označava takozvane Kadentne ili Padajuće Kuće.odnosi se na kreativnost VIII Kuća .odnosi se na regeneraciju XI Kuća . Padajuće Kuće su: III Kuća .odnosi se na identitet IV Kuća . Planete koje se nalaze u ovim Kućama imaju veliki potencijal za dinamičku akciju.odnosi se na saradnju X Kuća .odnosi se na vrednosti V Kuća .odnosi se na sklonosti XII Kuća .odnosi se na dužnost IX Kuća .odnosi se na podsvest KVALITET KARDINALAN ANGULARNE KUĆE FIKSAN SUKSEDENTNE KUĆE PROMENLJIV KADENTNE KUĆE I II III K U Ć E IV V VI VII VIII IX X XI XII Tabela 6: Tabela podele Kuća po kvalitetu 107 .odnosi sa na čast Fiksan kvalitet se odnosi na takozvane Suksedentne ili Kuće koje slede.DOMIFIKACIONA TEORIJA KVALITETA Domifikaciona teorija kvaliteta je astrološka doktrina na osnovu koje se vrši podela Kuća po kvalitetu. Ta podela je identična kao i podela Znakova Zodijaka na kardinalan. ali su jako prilagodljive i prijemčive. Kuće koje slede su: II Kuća . One sa uklapaju i slažu sa ostalima pa stoga se nazivaju i mentalnim kućama. Ove Kuće nisu mnogo moćne ali je važno što isto kao i fiksni Znaci pružaju stabilnost i svrsishodnost. fiksan i promenljiv kvalitet. Sve planete koje se nađu u Kardinalnim Kućama imaju daleko snažniji uticaj i moćnije su od ostalih planeta. niti pružaju veliku stabilnost. Kardinalan kvalitet se odnosi na takozvane Angularne ili Ugaone Kuće horoskopa.odnosi se na svest VI Kuća .

Tamo. na Aktivne i Pasivne Kuće. mentalno zdravlje PRINCIP AKTIVAN NEPARNE KUĆE PASIVAN PARNE KUĆE I II III IV K U Ć E V VI VII VIII IX X XI XII Tabela 7: Tabela podele Kuća prema principima Tabela 8: Tabela uporednih korespondencija Kuća AKTIVAN VATRA I V IX PASIVAN VODA IV VIII XII KARDINALAN FIKSAN PROMENLJIV VAZDUH ZEMLJA III VII XI II VI X 108 . ono što pripada drugima III Kuća .Ja. udaljeni krajevi IV Kuća . ono što meni pripada VIII Kuća -Tvoje. Ove Kuće se vezuju po osama koje ih povezuju pa tako postoje tri ose Neparnih i tri ose Parnih Kuća.Ovde. I Kuća . ljubav koju primam VI Kuća . moj privatni život X Kuća .Javno.Privatno. osoba čiji je horoskop VII Kuća -Ti.Primljena ljubav. analogno podeli Zodijaka.DOMIFIKACIONA TEORIJA PRINCIPA Domifikaciona teorija principa predstavlja astrološku doktrinu pomoću koje se Kuće u horoskopu dele. odnosno na Parne i Neparne Kuće kako se nazivaju po domifikacionoj podeli. moj javni život V Kuća .Moje. moja neposredna okolina IX Kuća .Stanje tela.Pružena ljubav. ljubav koju pružam XI Kuća . fizičko zdravlje XII Kuća . ona druga osoba II Kuća .Stanje uma.

b) Egzil je položaj planete koji je suprotan njenom sedištu pa je stoga i njen uticaj znatno smanjen. d) Casus ili pad je položaj planete koji je suprotan egzaltaciji i označava njen delimičan i znatno smanjen uticaj. u zavisnosti od svog položaja. Pošto se planete kreću kroz sve znake Zodijaka i Kuće one mogu. Tabela 9: Tabela inteziteta dejstva planeta u znacima Zodijaka i Kućama horoskopa DOMICIL PLANETE ZNAK SUNCE MESEC MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON KIRON LILIT ZEMLJA LAV RAK BLIZANCI DEVICA BIK VAGA OVAN ŠKORPIJA STRELAC RIBE JARAC VODOLIJA VODOLIJA RIBE ŠKORPIJA STRELAC RIBE BIK Kuća V IV III VI II VII I VIII IX XII X XI XI XII VIII IX XII II ZNAK VODOLIJA JARAC STRELAC RIBE ŠKORPIJA OVAN VAGA BIK BLIZANCI DEVICA RAK LAV LAV DEVICA BIK BLIZANCI DEVICA ŠKORPIJA Kuća XI X IX XII VIII I VII II III VI IV V V VI II III VI VIII ZNAK OVAN BIK VODOLIJA RIBE JARAC RAK VAGA ŠKORPIJA RAK JARAC VAGA ŠKORPIJA DEVICA Kuća I II XI XII X IV VII VIII IV X VII VIII VI ZNAK VAGA ŠKORPIJA LAV DEVICA RAK JARAC OVAN BIK JARAC RAK OVAN BIK RIBE Kuća VII VIII V VI IV X I II X IV I II XII EGZIL EGZALTACIJA CASUS 109 . a) Domicil ili sedište planete je stanje u kojem se ona najsnažnije izražava i vrši uticaj. kvalitetu ili principu. c) Egzaltacija je stanje planete u kojem ona ima pojačan i harmoničan uticaj. odnosno znaku Zodijaka ili Kući.PLANETE U TEORIJI KORESPONDENCIJA Planete u teoriji korespondencija imaju osnovnu podelu koja se zasniva na intezitetu i snazi delovanja svake planete. primiti ili vršiti uticaj u svakom elementu. To dejstvo se izražava na četiri moguća načina.

110 .

TEORIJA INKORESPONDENCIJA DEKADE Deoba Zodijaka na dekade je podela od izuzetne važnosti u astrologiji. Pluton Ključna reč: vlast Predstavlja: aktivnost. izgradnju. strastvenost i prefinjenost u svim vrstama posla. poznavanje matematike i geometrije. a nekim dekadama i planeta suvladar. plemenitost. II dekada: Sunce Ključna reč: vrlina Predstavlja: plemenitost. Svakom dekadom vlada jedna planeta. jak uticaj na druge i dar za umetnost. radost. veličinu. Ovaj sistem podele Zodijaka je nastao u drevnom Egiptu. odlučnost. lepotu. duhovnost. dostojanstvo. smelost. PLANETARNA TIPOLOGIJA OVAN I dekada: Mars. učenje. hrabrost. Dekadni sistem je od posebnog značaja i u apotelezmatičkoj astrologiji. Uticaj neke planete je posebno jači ako se nalazi u dekadi kojom vlada. II dekada: Mesec Ključna reč: uspeh Predstavlja: moć. Svaki znak Zodijaka ima po tri dekade. Omogućava da se bolje odredi tipologija ličnosti čiji se horoskop analizira. veliki autoritet i sklonost ka pisanju. III dekada: Venera Ključna reč: potpunost Predstavlja: blagost. snagu i nedostatak skromnosti. III dekada: Saturn 111 . religioznost. moć. sklonost demagogiji. smisao za poeziju. BIK I dekada: Merkur Ključna reč: zabrinutost Predstavlja: stvaranje. ljupkost. Reč je o podeli Zodijaka na 36 delova od po 10°. stidljivost. entuzijazam.

LAV I dekada: Saturn Ključna reč: borba Predstavlja: okrutnost.Ključna reč: neuspeh Predstavlja: realnost. rad. III dekada: Sunce Ključna reč: propast Predstavlja: ambicije. prezir. razumevanje. smelost i pohlepu. Neptun Ključna reč: uplitanje Predstavlja: intuiciju. silovitost. dokumenta i novac. smisao za trgovinu. mudrost. osvajanje i nepoštene postupke. egocentričnost. ludilo. svađe. III dekada: Mars. pesnički duh. ljudskost. poteru za beguncima. zaboravljenost i nepotrebne reči. osećajnost. ropstvo i bedu. BLIZANCI I dekada: Jupiter. II dekada: Mars Ključna reč: okrutnost Predstavlja: zaduženja. zlobu. vlast nad sobom. odricanje. prilagodljivost. III dekada: Mesec Ključna reč: raskoš Predstavlja: unutrašnji nemir. II dekada: Jupiter Ključna reč: pobeda Predstavlja: ljubav. pritisak. II dekada: Merkur Ključna reč: obilje Predstavlja: bogatstvo. prostakluk. RAK I dekada: Venera Ključna reč: ljubav Predstavlja: radost. uglađenost. razmirice i osvajanje dobara ratom. Pluton Ključna reč: hrabrost 112 . ljubavni podsticaj i materinski nagon. sklonost prirodi. energičnost i prelazno doba iz puberteta u zrelost. prefinjenost. intelektualnu snagu. pokoravanje. želju za promenama i izbegavanje svađa.

dobar. traženje pravde. kupovinu. podlost. pravo. pomoć slabijima. pesmu i veselje. neznanje. pakost. VAGA I dekada: Mesec Ključna reč: blagostanje Predstavlja: prefinjen ukus. uvrede. buntovništvo i svađu. slobodu mišljenja i pobunu. pesimizam. altruizam i bolestan duh. blud i sodomiju. lakomost. kolebljivost. čvrst karakter. II dekada: Sunce. pobedu nad siromaštvom i zlim duhovima DEVICA I dekada: Sunce Ključna reč: razboritost Predstavlja: smelost duha. prevaru. istinu. rad u grupi. pravednu borbu. želju za vlašću. sposobnost i gomilanje bogatsva. Kiron Ključna reč: razuzdanost Predstavlja: pohlepu.Predstavlja: svađe. škrtost. nasilno uzdizanje. ŠKORPIJA I dekada: Mars Ključna reč: razočarenje Predstavlja: borbu. iznemoglost. sukobe. propast. bedu. II dekada: Venera Ključna reč: dobitak Predstavlja: zaradu. učešće u porocima. III dekada: Jupiter Ključna reč: mir Predstavlja: potrebu za pokajanjem. III dekada: Venera 113 . ugroženima. slabost. ratove. odmetništvo. siromašnima i nesrećnima. nemarnost. miran i siguran život. obilje. III dekada: Merkur Ključna reč: tuga Predstavlja: starost. dugoročne planove i diplomatičnost. Uran Ključna reč: zadovoljstvo Predstavlja: odgovornost. II dekada: Saturn. seksualni nagon i sadomazohizam. onemoćalost.

sumnjičavost. želju za putovanjima. religioznost i vaspitanje. II dekada: Mesec Ključna reč: snaga Predstavlja: aktivnost. samonezadovoljstvo. VODOLIJA I dekada: Venera Ključna reč: poraz Predstavlja: zabrinutost. pohlepu za dobitkom. smisao za politiku i velike sportske sposobnosti. siledžijstvo i blud. lepo ponašanje. oholost. nestabilnost. sistematičnost. III dekada: Saturn Ključna reč: ugnjetavanje Predstavlja: upornost. slabosti i snishodljivost. III dekada: Sunce. slobodu. razumevanje. težnju ka zlu. skromnost. JARAC I dekada: Jupiter Ključna reč: promena Predstavlja: smotrenost. borbu. rad. štetu. strahote. instiktivnu seksualnost i smisao za originalnost. uglađenost. maštovitost. sitničavost i siromaštvo. Lilit Ključna reč: učenost Predstavlja: lepotu. Uran Ključna reč: moć Predstavlja: idealizam. neumornost. teško odricanje. II dekada: Mars Ključna reč: rad Predstavlja: unutrašnju podeljenost. Neptun Ključna reč: uzaludnost 114 . strah. rad. veselje. gubitke i dobitke. STRELAC I dekada: Merkur Ključna reč: brzina Predstavlja: smelost. III dekada: Mesec. upravljanje imovinom i pohlepu. jadikovanje i bojažljiv duh. slobodu. sklonost ka patnji i traženje nemogućeg.Ključna reč: razvrat Predstavlja: pijanstvo. II dekada: Merkur.

ZNAK ZODIJAKA OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE I DEKADA 0° . težnju ka promenama i traženje dobara.Neptun II DEKADA 10° . mazohizam i uvrede. plemenite i uzvišene ciljeve.Predstavlja: varljivost.Zemlja BLIZANCI Merkur RAK Mesec LAV Sunce DEVICA Merkur VAGA Venera ŠKORPIJA Mars .Kiron JARAC Saturn VODOLIJA Saturn . RIBE I dekada: Saturn Ključna reč: nemarnost Predstavlja: umišljenost. introvertnost i panične strahove.Pluton STRELAC Jupiter .Kiron JARAC Saturn VODOLIJA Saturn .Uran RIBE Jupiter.Pluton STRELAC Jupiter .Kiron JARAC Saturn VODOLIJA Saturn . III dekada: Mars Ključna reč: zasićenost Predstavlja: blud. II dekada: Jupiter Ključna reč: sreća Predstavlja: veliki duh.Uran RIBE Jupiter . odmetništvo.Zemlja BLIZANCI Merkur RAK Mesec LAV Sunce DEVICA Merkur VAGA Venera ŠKORPIJA Mars . seksualno naslađivanje.10° OVAN Mars BIK Venera .Pluton Tabela 10: Prikaz podele znakova Zodijaka na dekade prema elementarnoj tipologiji 115 .Uran RIBE Jupiter . ljubavni zanos.Neptun OVAN Mars BIK Venera .Zemlja BLIZANCI Merkur RAK Mesec III DEKADA 20° .20° LAV Sunce DEVICA Merkur VAGA Venera ŠKORPIJA Mars .30° STRELAC Jupiter .Neptun OVAN Mars BIK Venera . samopožrtvovanost.

petnaesto je treće i pripada Blizancima itd. ili pak trojki. prvo polje pripada Ovnu. Počev od 0° Ovna. PREPLITANJE ZNAKOVA ZODIJAKA DEVETINE I DVANAESTINE Preplitanje znakova Zodijaka je veoma stara podela Zodijačkog kruga od 360°. treće Blizancima itd. 116 . Ovih polja ima ukupno 108 u krugu od 360° i svako odgovara jednom znaku Zodijaka. drugo Biku. druga Lavu i Suncu a treća Strelcu i Jupiteru. Svako trinaesto polje je ponovo prvo i pripada Ovnu. To je podela na devetine i dvanaestine svakog znaka Zodijaka. Razlika između rođenja blizanaca je po nekoliko minuta i iz opšte podele natalnog kosmograma na dvanaest delova nije moguće utvrditi jasnu razliku između njih. isto kao i planetarna. Ovaj sistem podele Zodijaka u kome se prepliću svih 12 znakova omogućava veoma preciznu i detaljnu analizu jer ispituje usko područje delovanja svake planete. četvorki itd. Poseban značaj ima kod analize horoskopa dvoje blizanaca. To omogućava. četrnaesto je drugo i pripada Biku. Podela na devetine se zasniva na deobi svakog znaka Zodijaka na devet jednakih delova od po 3°20’. Svaki znak Zodijaka se ponavlja devet puta. Naziva se elementarnom tipologijom zbog toga što dekadama jednog znaka upravljaju znaci Zodijaka koji pripadaju istom elementu. Potiču iz drevnih astroloških sistema Indije i Haldeje.ELEMENTARNA TIPOLOGIJA Elementarna tipologija se. Tako prva dekada Ovna odgovara Ovnu i Marsu. tek podela na devetine i dvanaestine. Na isti način je izvršena podela svih dvanaest znakova Zodijaka (videti tabelu na predhodnoj strani). zasniva na podeli Zodijaka na 36 delova od kojih svaki odgovara određenom znaku Zodijaka i planeti koja vlada tim znakom.

A B C D E F G H I J K L 0°-3°20’ 3°20’-6°40’ 6°40’-10° 10°-13°20’ 13°20’-16°40’ 16°40’-20° 20°-23°20’ 23°20’-26°40’ 26°40’-30° A ‘B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L Tabela 11: Prikaz podele znakova Zodijaka po sistemu devetina Tabela 12: Prikaz podele znakova Zodijaka po sistemu dvanaestina A B C D E F G H I J K L 0°-2°30’ 2°30’-5° 5°-7°30’ 7°30’-10° 10°-12°30’ 12°30’-15° 15°-17°30’ 17°30’-20° 20°-22°30’ 22°30’-25° 25°-27°30’ 27°30’-30° A B C D E F G H I J K L B C D E F G H I J K L A C D E F G H I J K L A B D E F G H I J K L A B C E F G H I J K L A B C D F G H I J K L A B C D E G H I J K L A B C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F G H J K L A B C D E F G H I K L A B C D E F G H I J L A B C D E F G H I J K 117 .

Šta nam omogućava ovaj sistem? Uzmimo za primer V Kuću koja. ali je to predmet visoke astrologije i može biti plod samo velikog znanja i iskustva astrologa. petnaesto postaje četvrto i pripada Raku itd. Ako želimo da saznamo nešto o deci naše dece. III Kuća u odnosu na I Kuću je III Kuća itd. koja predstavlja decu naše dece. Svaka Kuća predstavlja jedno područje života čoveka. Njih ima daleko više jer je čovek veoma slojevito biće. između ostalog. četrnaesto postaje treće i pripada Blizancima. U analizi svakog segmenta života možemo ići do u nedogled. treće Blizancima itd. a to je IX Kuća. Ovih polja ima ukupno 144 u krugu od 360° i svako odgovara jednom znaku Zdijaka. koja predstavlja našu decu. 118 . III Kuća u odnosu na II Kuću je u tom slučaju IV Kuća itd. prvo polje pripada Ovnu. U tome se može ići i mnogo dalje. govori o našoj deci. Prva dvanaestina Blizanaca pripada Blizancima. druga Raku. PREPLITANJE KUĆA U HOROSKOPU KUĆE UNUTAR KUĆA Što dalje odmičemo u upoznavanju astrologije. kao što je to slučaj kod podele na devetine. dakle o unucima moramo primeniti sistem Kuća unutar Kuća. međutim ne možemo se složiti s tim da čovekov život podelimo samo na dvanaest segmenata. zalazimo sve dublje u njene misterije i sve više shvatamo njenu slojevitost. Međutim. Shodno tome. II Kuća u odnosu na II Kuću će biti III Kuća. Blizancima treća Raku itd. Već u prvom krugu ovog sistema. II Kuća u odnosu na I Kuću je II Kuća. To nam omogućava upravo sistem poznavanja Kuća unu-tar Kuća. Počev od 0° Ovna. odnosno kuća koja se odnosi na našu unučad i na taj način sazna-jemo ono što nas interesuje o našim unucima. Ono postaje drugo i pripada Biku. Tako prva dvanaestina Bika pripada Biku. svako trinaesto polje ne postaje ponovo prvo i ne pripada Ovnu. i odredimo V Kuću u odnosu na V Kuću. Prema osnovnom sistemu. Određivanje Kuća unutar Kuća je vrlo jednostavno. Svaki znak Zodijaka se ponavlja ukupno dvanaest puta u celom Zodijačkom krugu. gotovo do beskonačnosti. mi u jednom horoskopu imama-mo 144 segmenta koje možemo analizirati. Ako uzmemo da je II Kuća. I Kuća u odnosu na II Kuću. To znači da deoba svakog znaka Zodijaka počinje istim znakom. drugo Biku. druga. treća Lavu itd.Podela na dvanaestine se zasniva na podeli svakog znaka Zodijaka na dvanaest delova od po 2°30’. Prema tome uzmemo V Kuću kao da je to I Kuća. I Kuća u odnosu na I Kuću je I Kuća. treba razmotriti i sistem odnosa između samih Kuća u horoskopu.

One se određuju veoma lako. Solarne kuće se koriste da bi se preciznije odredila tipologija Zodijaka prilikom rođenja natusa. ako se Sunce nalazi u sazvežđu Blizanaca. ali su u funkciji individualne domifikacije horoskopa. na primer.I I II III IV V VI VII I II III IV V VI II II III IV V VI III IV III IV V IV V VI V V VI VI VII VIII IX VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI X X XI XII I II III IV V VI XI XI XII I II III IV V VI XII XII I II III IV V VI VII VII VIII IX IX X X XI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII VII VIII IX X XI XII I II III IV XI XII XII I II III IV V I II III IV V VI VII VIII IX IX X X XI VII VIII IX X XI XII I VIII VIII IX X XI XII IX X XI XII XI XII XII I II I II III VII VIII IX X XI VII VIII IX X VII VIII IX VI VII VIII Tabela 13: Prikaz podele Kuća u horoskopu po sistemu kuće unutar kuća SOLARNE KUĆE Solarne Kuće u horoskopu nisu povezane sa izračunavanjem Sideralnog vremena rođenja natusa. Simbolika Solarnih Kuća je ista kao i kod uobičajenog sistema domifikacije horoskopa. I Solarna Kuća počinje u Blizancima i njen vladar je Merkur. II Solarna Kuća počinje u Raku i njen vladar je Mesec. II Solarna Kuća počinje na udaljenosti od 30° u sledećem znaku Zodijaka i tako redom sve do dvanaeste Kuće. 119 . Svaka Solarna Kuća ima po 30° i pripada jednom znaku Zodijaka. Sledeća. postavljanjem I Kuće u znak rođenja gde se za početak (vrh) Kuće uzima tačna pozicija Sunca. Tako. Njihove planete vladaoci su planete koje vladaju znakom u kojem se nalaze.

Danas je. Početak I Lunarne Kuće se u stara vremena vezivao za poziciju zvezde Alkione η Tauri koja se nalazi na 28°52’ Bika. počev od pozicije Meseca horoskopu. Ovaj sistem podele Zodijaka se nalazi u osnovi skoro svih drevnih astroloških sistema. one su usklađene sa ekliptičkim krugom tako da svaka Kuća zauzima 12°51’. 120 . Te pozicije su relativno fiksne i menjaju se shodno promeni fenomena precesije ravnodnevica.LUNARNE KUĆE Podela Zodijačkog kruga na Lunarne Kuće je mnogo starija od Solarnog Zodijaka koji je danas u upotrebi. 1° za oko 72 godine. u praksi sistem da se 0° Ovna uzima kao početak XXVII Lunarne Kuće. Ove kuće dele Zodijak na 28 polja od kojih svako odražava približan broj stepeni dnevnog kretanja Meseca kroz Zodijak. Podelu Zodijaka na Lunarne Kuće treba vršiti isto kao i kod podele na Solarne Kuće. Taj način nije dobar jer isključuje sistem individualne domifikacije horoskopa. U lunarnim sistemima su pozicije ovih Kuća uglavnom vezane za pozicije fiksnih zvezda. uglavnom. Te pozicije izgledaju ovako: AD G J B E HK C F I L - 0°00’ 8°34’ 4°17’ 12°51’ 25°43’ 21°26’ 17°09’ Ukoliko bi smo primenili ovakav sistem fiksne podele Zodijaka na 28 Kuća. Početak svake sledeće se pomera za 12°51’. Indijskom i Kineskom. Danas je u potpunoj upotrebi u tri sistema: Arapskom. u ovom slučaju počinje na 17°51’ Raka. to bi izgledalo kao kad bi smo u standardnoj domifikaciji horoskopa primenili sistem fiksne podele gde bi I Kuća počinjala u 0° Ovna. Metodologija primene Lunarnih Kuća u astrologiji je prilično nejasna i nije potpuno izvesno kako i na koji način ove Kuće treba meriti i određivati. Početak svake sledeće Lunarne Kuće treba pomeriti za 12°51’. U modernom pristupu problematici Lunarnih Kuća. To su promene koje se odnose na fiksnu poziciju Zodijačkog kruga od 360°. II Lunarna Kuća. tu poziciju označavamo kao poziciju I Lunarne Kuće. Ako za primer uzmemo da se Mesec nalazi na 5° Raka. dakle. Simbolika Lunarnih Kuća je približno identična u svim lunarnim sistemima i veoma je bliska Ptolomejevom opisu karakteristika fiksnih zvezda. III Lunarna Kuća na 0°43’ Lava itd.

već dve jedinice. pratvari iz koje je sve nastalo. Svi brojevi nastaju iz jedinice i u nju se vraćaju. dva nije broj kao svi ostali. dan Ponedeljak. aktivnog principa i simbol krute volje. životinje. svetlost. taktičnost i komunikaciju. znak Lav. Označava promenu. prilikom određivanja elemenata sa talismanskim uticajem na čoveka. Okultisti smatraju da je broj dva u znaku Đavola i da predstavlja osnovno načelo satanizma. Označava intuiciju. dan. metale. Samim tim se dovode i u vezu sa Znacima Zodijaka i Kućama u horoskopu. ili više njih istovremeno. Dvojka je simbol razdvajanja. Planetarni ekvivalent je Mesec. spor i vruć temperament. Planetarni ekvivalent je Sunce. Osim opšte tipologije. minerale. Ovi odnosi su formirani prema drevnim numerološko astrološkim sistemima. koja je Apex Occultus. povoljne elemente koji imaju talismanski uticaj. drugog meseca bio posvećen Plutonu. boje. jedna. države i gradove određuju se prema planetarnoj tipologiji i. biljke. U antičko doba je drugi dan. DVA predstavlja materijalni princip. svaka planeta poseduje svoje. To su dve jedinice.ASTROLOŠKE VEZE U TEORIJI INKORESPONDENCIJA Svaki znak Zodijaka. početak. godine. broj jedan je predstavljen zmijom koja grize svoj rep te tako stvara krug. bogu podzemnog sveta. On je određenje zemaljskog i fizičkog sveta. emocije. anatomiju čoveka. znaku Zodijaka ili Kući. shodno tome. čula. odnosno razdeljena jedinica na dve polovine. njegovu suštinu i energiju. kako po teoriji korespondencija. Jedan je simbol jedinstva svih stvari. treba uzeti u obzir i sve sisteme podele Zodijaka. znak Rak. JEDAN je simbol kosmosa. On predstavlja Boga. To znači da se sve može klasifikovati u grupe i podgrupe kojima vladaju određene planete. inicijativu. ženski pricip. To je simbol pramaterije. Jedan. je određenje duhovnog principa. dane. Ona je pasivni. stvaranje. Broj jedan je simbol muškog. takozvane. 121 . harmonije i savršenstva. inventivnost i genijalnost. apsolutnog. nulu. cepanja i rušenja koji poziva na spajanje i izgradnju. U starim spisima. tako i prema teoriji inkorespondencija. mirise. dan Nedelja. Svi elementi koji podrazumevaju brojeve. BROJEVI I DANI U NEDELJI Svakom znaku Zodijaka i planeti koja vlada njime odgovaraju brojevi koji se smatraju posebno povoljnim brojevima za te znake. Dvojka je simbol stvaranja oblika. U suštini. životno doba. Jedan i jedan nisu dva.

To je moćan broj koji se sastoji od prvog parnog broja dva i prvog neparnog broja tri. dan Subota. znak Jarac i Vodolija. Sedmica se odnosi na genijalnost. mišljenje i izvođenje zaključaka. Sin i Sveti Duh. ČETIRI je simbolički predstavljen kvadratom ili krstom. U Hrišćanstvu su to Otac. To je hladan i intelektualan broj koji deluje sporo. zodijački znak Vodolija. Postoji sedam glavnih planeta u astrologiji. tvrdoglavo i lukavo. On je sinteza celokupne magije. Četvorka predstavlja rad. Ovaj broj ima izuzetno značenje. OSAM je broj blaženstva i podeljen sopstvenom polovinom daje dva. U misterijama se predstavlja kao zmija koja se umotala u osmicu oko glava dve ljudske nakaze. znak Blizanci i Devica. Zemlja. Broj četiri je temelj svega stvorenog. Mnoge religije su iskoristile tu činjenicu i brojem tri predstavile svog Boga u vidu Svetog Trojstva ili Svete Trojice. To je pentagram u čijem je središtu čovek raširenih ruku i nogu što označava transformaciju kosmičkih energija. Planetarni ekvivalent je Uran. znak Strelac i Ribe. nemarnost. Simbol je dvostrukog kvadrata. Jupiter tri baklje. Svi oni imaju tro-jne simbole. dan Petak. Ni grčko-rimska antička religija ne zaostaje u tom pogledu. Planetarni ekvivalent je Jupiter. Položena osmica označava beskonačnost vremena i prostora. sedam je dana u nedelji. sedam energetskih centara (čakri) u čoveku. Sedam je ezoterijski i magijski najzastupljeniji broj. Višnua Boga održavatelja i Šive Boga rušitelja. spekulativnost.TRI je savršen broj. SEDAM je broj svetosti. 122 . Vatra. dobro i zlo. ravnodušnost. On u sebi sadrži potpunost: početak. To je zakon pravednosti. To je čista emanacija kreacije Tvorca. brzinu. neutralnost i podjednaku sposobnost i za dobro i za zlo. ravnodušno. Ovo je broj ekspresivnosti. osnovni materijalni princip. Planetarni ekvivalent je Venera. kretanje. stvaranje i organizaciju. odnosno dva isprepletana trougla koji simbolišu jedinstvo božanskog i ljudskog. Brame Boga tvorca. PET je simbol čoveka i simbol njegove veze sa kosmosom. Petica se odnosi na promene. sedam nebesa. znak Bik i Vaga. Neptun vlada morem a Pluton podzemnim svetom. Planetarni ekvivalent je Saturn. broj mističnosti i magičnosti. To su osnovni elementi od kojih je sve sazdano. Šestica simbolizuje principe materijane bezbednosti i principe duhovnog izražavanja. Osam je simbol promene. dan Sreda. Sinteza koja kontroliše svetlost i tamu. Prema indijskoj religiji i filosofiji svet je stvoren u znaku tri Boga. Neptun trozubac a Pluton troglavog psa. sedam svetskih čuda itd. Osam se odnosi na energiju. dan Subota. opasnosti i smrti. ali i ograničavanje. preduzimljivost. preokreta. Planetarni ekvivalent je Merkur. ŠEST je broj koji je po mišljenju okultista savršen broj jer je deljiv i sa dva i sa tri. intelekta i intuicije. dan Četvrtak. Sedmica se odnosi na zakon kontrole. Jupiter (Zevs) je gospodar Neba. Ovaj broj predstavlja ravnotežu između makro i mikrokosmosa. Predstavlja se kao heksagram. Vazduh i Voda. sredinu i kraj.

povoljnih i nepovoljnih dana u nedelji u odnosu na znake Zodijaka i njihove planete vladare 123 . Devet. toplog i hladnog. svetlog i tamnog. znaci Ovan i Škorpija. mekog i tvrdog. dan Četvrtak. U ovom broju je sadržan ključ za ezoterijsku spoznaju. Odnosi se na moć podsvesti. dan Utorak. Devet je simbol besmrtnosti duše. Devetka je zakon sudbine (karme). Planetarni ekvivalenti su Mars i Pluton. nebeskog i zemaljskog. dobrog i zlog. istrajnost i disciplinu. predstavlja inicijaciju kroz koju se otkrivaju sve tajne Neba i Zemlje. Osmica može biti konstruktivna i destruktivna. ZNAK ZODIJAKA OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE PLANETA VLADAR MARS VENERA MERKUR MESEC SUNCE MERKUR VENERA MARS PLUTON JUPITER SATURN SATURN URAN JUPITER NEPTUN DAN U NEDELJI BROJ POVOLJAN 8 6 5 2 1 5 6 8 3 4 4 7 3 9 UTORAK PETAK SREDA PONEDELJAK NEDELJA SREDA PETAK UTORAK ČETVRTAK SUBOTA SUBOTA ČETVRTAK NEPOVOLJAN PETAK UTORAK ČETVRTAK SUBOTA SUBOTA ČETVRTAK UTORAK PETAK SREDA PONEDELJAK NEDELJA SREDA Tabela 14: Tabela brojeva. muškog i ženskog. Ovaj broj se odnosi na mentalne i spiritualne moći.izdržljivost. DEVET je snažan i moćan broj koji predstavlja savršenstvo i potpunost materijanog i duhovnog. Planetarni ekvivalent je Neptun. znak Ribe.

Sedam planeta se u nizu smenjuju kao vladari godina. godine 124 . svaka kalendarska godina je posebno povoljna za znak Zodijaka kojim vlada ta ista planeta. Te godine su u tabeli koja se nalazi ispod teksta posebno označene. dok pla-nete Uran. SUNCE LAV VENERA BIK VAGA MERKUR BLIZANCI DEVICA MESEC RAK SATURN URAN JARAC VODOLIJA JUPITER NEPTUN STRELAC RIBE MARS PLUTON OVAN ŠKORPIJA 1905 1912 1919 1926 1933 1940 1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010 2017 2024 2031 2038 2045 1906 1913 1920 1927 1934 1941 1948 1955 1962 1969 1976 1983 1990 1997 2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012 2019 2026 2033 2040 2047 1901 1908 1915 1922 1929 1936 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013 2020 2027 2034 2041 2048 1902 1909 1916 1923 1930 1937 1944 1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007 2014 2021 2028 2035 2042 2049 1903 1910 1917 1924 1931 1938 1945 1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008 2015 2022 2029 2036 2043 2050 1904 1911 1918 1925 1932 1939 1946 1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009 2016 2023 2030 2037 2044 - Tabela 15: Tabela planeta i njihovih godina vladavine od 1900. do 2050. Neptun i Pluton se pridružuju kao planete suvladari: Uran Saturnu. Isto tako. Jupiter ili Mars prestupna. Neptun Jupiteru a Pluton Marsu. To znači da se ove planete pojavljuju kao suvladari na svakih 28 godina.GODINE VLADAVINE PLANETA Svakom kalendarskom godinom vlada određena planeta. ali samo ukoliko je godina kojom vlada Saturn.

moždanim udarima. godine VENERA vlada periodom od 15. Poznata je njegova izreka: Čoveka koji ne razume astrologiju. Egipćana i potom Grka i Rimljana. mozak. Svakom od tih razvojnih etapa vlada jedna od planeta. Ova teorija po kojoj starosnim dobima vladaju planete se naziva teorija alfidara. i ovaj njen deo je veoma važan i ne sme biti zanemaren. pluća. donja vilica. Osoba rođena u ovom znaku je podložna angini. Bolesti kojima je čovek sklon i koje će se kod njega razviti.vrat.) je od svojih učenika zahtevao da izučavaju astrologiju. godine pa na dalje ANATOMIJA Još od najstarijih vremena. jezik. gornja vilica. godine JUPITER vlada periodom od 57. polipima i kanceru grla. Osim nasleđa Haldejaca. nervni sistem. ključna kost. godine MERKUR vlada periodom od 5. smetnjama u disajnim putevima i nervnim problemima 125 . od samog nastanka astrologije. MESEC vlada periodom od rođenja do 4. godine SATURN vlada periodom od 69. kao svi drugi segmenti u astrologiji. šake. tiroidna žlezda. nervnim bolestima. Osoba rođena u ovom znaku je podložna nazebima. BIK . usta.ŽIVOTNO DOBA Životni vek čoveka je podeljen na razne etape razvoja i u fizičkom i u psihološkom smislu. zavisi i od mnogih drugih pokazatelja u horoskopu. glasne žice.ramena. Određenja koja su data za svaki znak Zodijaka su opšta određenja i ne treba ih uzimati kao konačna. do 41. OVAN .e. BLIZANCI . krajnici.glava. Hipokrat (460 – 377 pre n. laringitisu. Ovo učenje se iz Haldeje i Egipta prenelo u staru Grčku i kasnije Rim. migreni. grlo. godine SUNCE vlada periodom od 23. Međutim. Otac medicine. lice. do 56. mudraci su smatrali da čovekovim delovima tela i bolestima upravljaju različiti znaci Zodijaka i njihove planete vladari. uši. Pripadnici ovog znaka su skloni oboljevanju od reumatizma. Astrolozi danas uglavnom zanemaruju ovu teoriju i ne koriste je prilikom tumačenja horoskopa. veliki doprinos su dali i arapski astrolozi koji su kodifikovali zodijačku anatomiju koja je kao takva bila prihvaćena od strane svih lekara sve do XVII veka. do 14. godine MARS vlada periodom od 42. pre bi trebalo zvati budalom nego lekarom. do 69. do 22. kožnim alergijama i očnim bolestima.

problemima sa kičmom.grudi. donji abdomen. žučna kesa. stomak. JARAC . ali i sa očima.stopala. Osobe u ovom znaku su najosetljivije na polne i venerične bolesti. rektum.zglobovi na nogama. VAGA . Mogu imati problema i sa žučnom kesom. ŠKORPIJA . tako i unutrašnjeg života. 126 . zbog njihove kompleksnosti. išijasa i šećerne bolesti. mokraćnim kanalima. upravljaju snopovi planetarnih uticaja.RAK . Slabost Vodolija je cirkulacija krvi i nervni sistem. kako spoljašnjeg. kičmenom moždinom i suznim žlezdama. DEVICA . pankreasom. creva. Najčešće imaju prolive i upalu slepog creva i trbušne maramice. probavni trakt. jajnicima i kožom. slepo crevo. smetnjama u organima za varenje i poremećaju metabolizma. Osoba rođena u ovom znaku je sklona oboljenjima srca i arterija. kostobolje. STRELAC .polni organi i reproduktivni sistem. bešika. jetra.donji deo leđa. Osim toga. naročito sa probavnim traktom i dvanaestopalačnim crevom. LAV . Najčešće oboljevaju od psihosomatskih bolesti. bubrezi. Osoba rođena u ovom znaku najčešće boluje od reumatizma i oboljenja glavnih zglobova i vezivnog tkiva. skloni su psihičkoj neuravnoteženosti i depresijama. Posebno su osetljivi hipofiza i polne žlezde. Čulima.butine. bešikom i kičmenim pršljenovima. Slabo je otporna i na kožne bolesti a problemi mogu nastati i sa bešikom i žučnom kesom. slepim crevom.kolena. srce. VODOLIJA . bedra. pankreas. Nije redak slučaj da pate i od problema sa genitalnim organima.jetra. Rakovi su skloni oboljenju grudnog koša. RIBE . slezinom i semenim žlezdama. Pripadnici ovog znaka imaju uglavnom probleme sa kostima donjih udova. Mogu imati problema i sa jetrom i želucem. slabinama.bokovi. Strelci bi trebalo da se čuvaju reumatizma. Pripadnici ovog znaka najčešće imaju problema sa bubrezima. gornji deo leđa. Podanici Device mogu imati probleme sa skoro svim organima u trbušnoj duplji. nadbubrežne žlezde. kukovi. potkolenice. ČULA Ljudska čula predstavljaju specifične procese u organizmu kao interakciju fizičkog i psihičkog procesa opažanja i doživljavanja.

jorgovan. ljubičasta VAGA .suncokret. Saturn ČULO SLUHA – Sunce. ciklama.ljubičasto. jorgovan. Venera.sivo. glog BLIZANCI .đurđevak. indigoplavo MIRISI Tradicionalna astrologija.crno. ljiljan. Saturn.zumbul. orlovi nokti RAK .sivo. braon VODOLIJA . Uran ČULO MIRISA – Venera.žuto. Prema opštem određenju tipologije ti mirisi su sledeći: OVAN . Neptun ČULO DODIRA – Mesec. vres. Mars. zelene i plave ŠKORPIJA . Neptun ČULO UKUSA – Mesec.sve zelene nijanse i tonovi BLIZANCI . sve jarke boje duginog spektra RAK .tamnocrveno. Jupiter ČULO EKSTRA SENZORNE PERCEPCIJE – Merkur. Pluton BOJE Boje imaju veoma jak talismanski uticaj na znakove Zodijaka. svetloplavo LAV . Mars. braon. ruža. akacija. perunika. lavanda. plavo BIK . jasmin. To su uglavnom prirodni mirisi cvetnih biljaka. lavanda. Jupiter. Neptun. tamjan.svetlocrveno. tipologiji znakova Zodijaka pridružuje i mirise koji imaju blagotvorno dejstvo.ljubičasto. Prema planetarnoj tipologiji opšta određenja boja su sledeća: OVAN . ljubičica LAV . Venera. Uran.ČULO VIDA – Sunce. Merkur. vrba 127 . narandžasto DEVICA .svetle nijanse žute.teget.perunika. ruzmarin. sivoplavo RIBE . STRELAC . lavanda. Venera. menta. lavanda. magnolija. zumbul. Mars. karanfil BIK . indigoplava JARAC . origano DEVICA .vrba. jasmin. ljubičica.belo.

karanfil. pejotl. DEVICA . vanila JARAC . a potom i po planetranoj tipologiji. u tom smislu. grejpfrut. orhideja. mak. mimoza.mak. Pripadnost životinja znacima Zodijaka je određena pre svega po analogiji i osobinama. zdravac. suncokret. eukaliptus. anđelak. detelina. orašćić.karanfil. ljiljan. močvarno i vodeno bilje ŽIVOTINJE Uz biljke. i životinje spadaju u veoma rano svrstavanje u Zodijak. breza. čičak BIK .sandal. grahorka. menta. borove iglice. tatula. paprat. jasmin. grbač. spomenak. biber. jabuka. perunika.rezeda. velebilje. Neke životinje su tradicionalno vezane za zodijačke znake i smatra se da povoljno utiču na ljude koji su rođeni u tom znaku. georgina. ruža. urma. tamjan. ladolež RAK . konoplja. gljive STRELAC . bukva.palma. kedar. đurđevak. sandal VODOLIJA – smola. kakuana. nar. mirta. rezeda BILJKE Veza između zvezda i plodova prirode su jedna od najranije uspostavljenih veza. leska. božur. mak. jasmin JARAC . bor BLIZNACI . gorčica. jabuka. majčina dušica. maslina. maslina. lovor. kaktus. narandža. smilje. kafa. čempres. ljiljan. kruška. arnika. lan.VAGA . tamjan. jasen. narcis. ruže. mimoza.šljiva. jagoda. grejpfrut. pšenica. mirta. 128 . bundeva. raventa VAGA .kleka. paprat.smola. vrba. najpodređenije godišnjim ritmovima. vodene biljke LAV .vinova loza. jorgovan. dan i noć ŠKORPIJA . lipa. šećerna trska. vres. krasuljak.kajsija. vres. artičoka. jagorčevina. kedar. vrba. Na osnovu planetarne tipologije svakog znaka Zodijaka i osobina biljaka. otrovne gljive VODOLIJA . Biljke su. žukovina. limun.ruža. kokos.ljubičica. sandal i svi hemijski mirisi RIBE . duvan. perunika. macina trava.tikva.ljubičica. čaj. ruzmarin i industrijsko opojno bilje RIBE . šimšir. bokvica. njihova pripadnost znacima je sledeća: OVAN . agava. lavanda. menta. spomenak ŠKORPIJA .božur.raž.cimet. jasmin STRELAC . zelenika. smiljka. breskva. bunika. kopriva. cikorija.

opal. konj.lav. krilata divljač KRISTALI Svakom znaku Zodijaka. pacov. turmalin. labud. žad.tirkiz. jaspis. papagaj. bufalo.ovan. smaragd. kukavica. hematit METALI Na osnovu svojih karakteristika. biser. malahit.jarebica. metali su isto kao i kristali povezani sa planetarnim tonalitetom zodijačkih znakova. opsidijan STRELAC .lisica. štakor VODOLIJA . žaba. grlica. vrabac. sova. biser RAK . lešinar. kobac. pčela. zec. lazur JARAC . oniks. vuk. koral ŠKORPIJA . ametist. slepi miš.ribe.topaz. rubin. pauk BIK . bik. topaz DEVICA .divlje životinje koje se lako pripitomljavaju RIBE . Na taj način svakom znaku Zodijaka odgovara jedan ili više povoljnih metala koji imaju talismanski uticaj na rođene u datom znaku. krava. fazan.OVAN . bizon. vuk. rubin. Ovi odnosi su uspostavljeni na osnovu sličnosti planetarnog tonaliteteta zodijačkog znaka i fizičkih osobina samih kristala.majmun. živina VAGA . aleksandrit. magarac. 129 . ahat. petao DEVICA .hijasint. magnetit. sardoniks. hematit.jarebica. kao talisman pripadaju određeni kristali. tj. koral RIBE . panter.škorpija.safir.dijamant.jarac. koza BLIZANCI . hijasint. kamila. lisica. korneol BIK . golub. jelenak. boraks. slapi miš. peridot. paun. LAV .smaragd. sve životinje koje žive u stajaćim vodama i pod zemljom STRELAC . mačka. soko. pas. sedef LAV .granit. OVAN . petao. lisica. pas. pčela RAK . drago i poludrago kamenje. slavuj.sardoniks. orao. slon. ovca. kraba. korneol. hrizolit.sardoniks. opal VAGA .rak. tigar. konj JARAC .ametist.jelen. mrav. zmija. hrizoberil VODOLIJA . opal BLIZANCI . domaće životinje ŠKORPIJA .ahat. kornjača.

Kina.Bavarska. Utreht BIK . Provansa.kalaj DRŽAVE I GRADOVI Još od vremena nastanka astrologije se smatralo da svakim delom sveta vlada neka planeta. Tokio. Lankaster. Frankfurt. Slovačka. Nemačka. Brunsvik. Bombaj. Istambul.Albanija. Sibir. Tibet. Portugal. Estonija. Jerusalim. Malino.bakar. Letonija. Vestfalija. Salcburg. Bristol.OVAN . srebro RAK . Nikaragva. Bugarska. Kalkuta. Aleksandrija. Napulj. Amsterdam. Frajburg. London. uranijum RIBE . Liverpul.srebro LAV . mesing BLIZANCI . Pruska. Sirija. Švajcarska. Švedska. osnovno određenje pripadnosti. Birmingem.Severna Afrika. Bremen. Turska. Toronto. Keln. Lion. Nant. Finska. Danska. OVAN . Bratislava. Belgija. zlato ŠKORPIJA . Firenca.živa.bakar. Španija. Mesina. Rim DEVICA . Venecuela. zlato VAGA . Ovde je dato samo delimično. Pariz. Nica. Lucern.gvožđe. Saragosa.Avganistan. Štutgart. Filadelfija.zlato DEVICA . Port-Said VODOLIJA . Etiopija. Češka.gvožđe BIK .Island. Egipat. Strazburg. Oksford. Koreja. a shodno tome i određeni znak Zodijaka. Boston.Kuba. Damask.Škotska. Borneo. Anver. tj. platina. radijum STRELAC . Madagaskar. Ruan 130 . Peking. čelik.Brazil.olovo. Rumunija. Mec. Sahara. Avinjon. Brisel.Argentina. Bern. Novi Zeland.Saudijska Arabija.olovo VODOLIJA . Dablin. Cirih BLIZANCI . Sicilija. Lajpcig. Brajton. Normandija. Sidnej RIBE . Litvanija. kovano gvožđe JARAC . Milano. Sent-Etijen VAGA . Sevilja. Kavkaz. Vels. Berlin. Verona. SAD. Poljska.kalaj. Notingem. Tunis LAV . mitološka Atlantida STRELAC . Engleska. Nerbon. Kanada. bronza. Meksiko. Njujork. Alžir. Italija. San Francisko RAK . Parma.živa. Prag.Austrija. Sardinija. Irska. Indija. Čikago. Mađarska. Bergam. Beč ŠKORPIJA . Holandija. Australija. Los Anđeles. Bolivija.Katalonija. Grčka. Šefild JARAC . Marsej.

Bik. Devica. Vaga. Ribe Ovan. Vodolija Ovan. Rak. Škorpija. Ribe Ovan. Jarac. ZNAK ZODIJAKA OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE POVOLJNI ZNACI NEUTRALNI ZNACI NEPOVOLJNI ZNACI Blizanci. Škorpija Blizanci. Ribe Ovan. Blizanci. Škorpija. Blizanci. Rak. Devica. Vaga. Odnosi između ljudi zavise od mnogo specifičnih karakteristika i pokazatelja u individualnim horoskopima. Ribe Ovan. Škorpija. Devica. Jarac Bik. Škorpija. Vodolija Blizanci. Strelac. Rak. Devica. Vaga Bik. Škorpija. Vaga. Lav. Škorpija Bik. Rak. Vaga. Ribe Rak. Ribe Ovan. Lav. Devica.SLAGANJE ZNAKOVA ZODIJAKA Na osnovu opštih karakteristika znakova Zodijaka utvrđeno je da postoje veće ili manje šanse za njihovo međusobno slaganje ili neslaganje. Lav. Strelac Bik. Strelac. Lav. Vaga. Jarac Bik. Strelac Tabela 16: Tabelarni prikaz međusobnog slaganja znakova Zodijaka 131 . Vodolija Rak. Jarac. Lav. Ribe Ovan. Blizanci. Lav. Rak. Strelac Bik. Strelac. Treba napomenuti da je ovo samo opšte i veoma grubo određenje. Ribe Ovan. Jarac. Devica. Vodolija Ovan. Strelac. Devica. Vodolija Blizanci. Ribe Ovan. Lav. Jarac Lav. Vaga. Strelac. Rak. Strelac. Ribe Ovan. Vaga. Lav. Strelac. Lav. Jarac Bik. Ribe Ovan. Devica. Vodolija Blizanci. Vaga. Rak. Škorpija. Jarac. Strelac. Lav. Vodolija Bik. Strelac. Devica. Jarac. Vodolija Blizanci. Ti odnosi mogu biti povoljni. Devica. nepovoljni i neutralni. Jarac Blizanci. Blizanci. Škorpija. Jarac. Jarac Bik. Bik. Vodolija Rak. Škorpija. Ribe Blizanci. Devica. Vaga. Vodolija Devica. Vaga. Vaga. Škorpija. Vodolija Bik. Škorpija. Vodolija Rak. Rak. Lav.

132 .

Blizanci. Rak. Devica. Jarac. Bik. Škorpija. Strelac. Ribe Slike 30-41: (na sledećoj strani i dalje) ilustrovani prikaz znakova Zodijaka Pastirski almanah 1491.ZNACI ZODIJAKA A C E G I K 133 B D F HM J L Slika 29: Grafički prikaz znakova Zodijaka redom: Ovan. Vaga. . Lav. Vodolija.

20.ARIES 21. Element: vatra Kvalitet: kardinalan Princip: aktivan . 3 .OVAN .muški Vladalac: Mars Prirodni položaj: I Kuća Grafički znak: rogovi ovna Suština: Ja sam Ključna reč: aktivnost 134 . 4.

Čim oseti da mu se neko biće potpuno prepustilo ono ga više ne interesuje i kreće u novo osvajanje. Zbog uticaja Marsa sklon je ljutnji i njegova vatrena priroda vodi ga u oholost. Moguća je i sklonost pesimizmu onda kada su njegova nastojanja za postizanjem uspeha i dominacije u suprotnosti sa stvarnošću svakodnevnog života. Sunce ovim sazvežđem prolazi od 21. aprila. fizičkom. Marsova priroda osobe rođene u znaku Ovna manifestuje se u zrelom životnom dobu. voli da dominira. Fizička aktivnost je za Ovnove najbitnija. Ona im donosi nervnu uravnoteženost i opuštenost. ukoliko ne postoji samokontrola u ispoljavanju agresivnosti. Ovan je. Ovan može postati savršen supružnik. Mars Ovnovima daje prirodni talenat za sve profesije koje imaju inicijatorski duh. bez obzira na pol. Priroda Sunca i Marsa. akciju pa čak i rizik. uvek zna šta hoće i ume da oprašta. marta do 20. To je jedan od polova psihičke energije koji predstavlja mušku dominantu. hrabra je i snažna. ravnodušan i na kraju lišen ljubavi. pa čak i izvesna dominanta Urana. posle mnogo muka. Tek kad shvati. može postati brutalna. ponekad ide glavom kroz zid i želi da bude uvek u pravu. Osobe rođene u znaku Ovna su pod dominacijom Sunca i Marsa. Veoma lako nadoknađuju izgubljenu energiju koja im pomaže da savladaju umor koji je neodvojivo vezan za ubrzani tempo života. intelektualnom i emotivnom. Suviše je samouveren. Sa druge strane posmatrano. između ostalog i vrlo napredna osoba koja se protivi svakoj zaostalosti. određuju njegove glavne mane.Ovan je prvi znak Zodijaka i odgovara prvom mesecu proleća. Osoba rođena u ovom znaku. 135 . Ovan obično nije u stanju da odabere stalnog partnera ali ta nestalnost nije seksualne već karakterne prirode. u vreme cvetanja i obnavljanja seksualne aktivnosti životinja. Ovan je pre svega znak akcije. Uopšteno posmatrano. oličenje je muškosti. Osoba rođena u ovom znaku konstantno je u akciji otkrivanja novih. iskrena i efikasna. nedirnutih i neistraženih oblasti. Zbog toga se dešava da ide iz razočarenja u razočarenje i može se desiti da ostane ogorčen. On nije od onih koji gube vreme u međusobnom klevetanju. U njegovom karakteru postoji izvesna paradoksalnost koja se sastoji u sledećem: dominantan je ali mrzi tiraniju i zna da ispolji poštovanje prema onima koji odbijaju da se povinuju njegovoj volji. energična i smela. Oni su uvek mladog duha koji im omogoćava da bezgranično napreduju na svim poljima. gruba pa čak i sadistički nastrojena. Ovnom vlada planeta Mars. Zbog izraženog nagona za dominacijom Ovan stalno mora da osvaja. ništavnost svoje želje za osvajanjem i kad se umori od stalnih ljubavnih borbi. Sunce Ovnom prolazi u vreme buđenja prirode i ekspanzije života koju karakteriše proleće. kod Ovnova preovlađuju dobre osobine.

Element: zemlja Kvalitet: fiksan Princip: pasivan . 5.TAURUS 21. .20. 4.ženski Vladalac: Venera Prirodni položaj: II Kuća Grafički znak: glava bika sa rogovima Suština: Ja imam Ključna reč: stabilnost 136 .BIK .

Ovo je najodređeniji znak Zodijaka koji najviše liči na svoju astralnu tipologiju. Radije će izabrati neko stabilno zanimanje koje donosi profit nego što će slediti svoje želje ili sklonosti. Venera koja ima dominantni uticaj daje šarm. Bik sve zadržava u sebi i ne odustaje od onoga što je započeo. ali kad mu neko stane na žulj i kad se stvarno naljuti. Njime Sunce prolazi od 21. saosećajan je i pun razumevanja. Njegova glavna mana je egocentričnost zbog koje može biti veoma stidljiv ali ponekad i ohol.Bik je drugi znak Zodijaka i drugi mesec proleća. Pod uticajem Venere Bikovi su i prilično egocentrični. Njegove vrline ipak odnose prevagu nad manama jer kad Bik pokloni prijateljstvo čovek može biti potpuno siguran u njega i uvek može očekivati i razumevanje i pažnju. Bik ima poriv da u svemu gradi čvrste osnove kako bi stvorio finansijsku sigurnost. On više voli da ozbiljno i praktično preduzme odgovornost. ali ako se prekorači granica do koje se može ići s njim on postaje nemilosrdan. 137 . On uvek ima izraženu potrebu za sigurnošću. Ume da oprašta sitne uvrede jer ne želi da pogoršava situaciju. Bik stalno traži mir i tišinu jer je samo tada miroljubivo biće. Tvrdoglav je i veoma se sporo ljuti. Retko se dešava i to da svoju snagu rasipa. Bik se plaši da se upusti u neizvesnu situaciju. U suštini on i nije toliko nežan jer po astrološkom viđenju Biku najviše odgovara period rane mladosti jer je u ovom periodu prilično strpljiv i promišljen. Druga priroda Bika je Mesečeva priroda jer je ova planeta egzaltirana u njemu. onda je istinski besan i od odanog prijatelja se pretvara u nepomirljivog neprijatelja. previše osetljivi i uglavnom loše procenjuju opasnosti kojih se treba kloniti. Ona pruža i snažnu maštu kao i sreću bez koje je sve osuđeno na propast. lepotu i osećaj za ljubav. Kako voli udoban život. Može se reći da pod uticajem Meseca Bik ostaje pomalo dete u duši tokom celog života i to svojom svežinom i naivnošću. maja. aprila do 20. Bik je takođe i dobar ortak u poslu kao i prijatelj na koga se može osloniti ali on ume da bude i veoma ohol i brutalan.

muški Vladalac: Merkur Prirodni položaj: III Kuća Grafički znak: rimski broj dva Suština: Ja mislim Ključna reč: raznovrsnost 138 . .21. 5. 6. Element: Vazduh Kvlaitet: Promenljiv Princip: aktivan .BLIZANCI .GEMINI 21.

pričljiv i nepostojan mora pre svega da nauči da neguje istrajnost u sebi jer u protivnom će unutrašnji nemir kočiti sva ostvarenja u životu. ali njega više zanima intelektualna strana ljubavi. ali ne retko preko kreveta. Trebalo bi da usmeri svoju energiju i potencijale. Pod dominacijom Merkura. U svakom slučaju on je kreativna ličnost. kako fizičke tako i mentalne. On uvek ide na sve ili ništa. Na prvi pogled bi rekli pravi Don Žuan. oštrouman i praktičan. Izvor nepostojanosti je upravo težnja ka raznovrsnosti i bežanje od iskazivanja osećanja. to je da posao koji rade ne sputava njihovu potrebu za slobodom. maja do 21. on potroši i odbaci. ali neodređenost i neodgovornost ga teraju da stalno menja scenu. Sposoban je i verziran u mnogim stvarima mada zbog svoje nestalnosti može biti površan. kao i vedrina duha su karakteristike koje izdvajaju Blizance od ostalih znakova. Elokvencija kod Blizanaca nije sporna. Sunce ovim znakom prolazi od 21. Sjajan je govornik i ljudi vole da ga slušaju. Ono što je navažnije. Nosi sve tipične osobine Merkura. To čini sam jer ne želi da bude odstranjen iz društva. juna. Blizanac je uvek šarmantan i uz svoj detinji izgled je neodoljivo privlačan. Bez obzira na to Blizanac nikad nije u sredini. Za njega ne postoji jasna granica između dobrih i loših stvari i one se stalno mešaju. saosećajan. malo bude i ode. Stalna aktivnost je izvor njegove snage. Merkur od Blizanaca pravi večitu decu. Mogli bi a i hteli bi sve. Blizanac je požudan za znanjem. 139 . Ovo je vazdušni dvojni znak u čemu se ogleda i njegov astralni karakter. intuitivnost i osećajnost ga čine magnetno privlačnom osobom. Ovi ljudi do kraja života zadržavaju osobine iz puberteta što ih štiti od odricanja u zrelom dobu i od pasivnosti u starosti. kao i talenat za komunikaciju kako sve to ne bi uludo potrošio. Blizanci svoju enegiju troše svuda pa čak i kada deluje istrošeno i iscrpljeno. van institucija obrazovnog sistema. Njegov živ duh i inteligencija ga usmeravaju uglavnom ka slobodoumnim zanimanjima koja mu u potpunosti odgovaraju i u kojima ima najviše šansi za uspeh. ali samo dok je na neutralnim pozicijama jer nije retko da voli i da nameće svoje mišljenje drugima.Blizanci su treći znak Zodijaka i odgovara poslednjem mesecu proleća. Uspešnost i nestalnost. Ljubavnih avantura može imati i više nego kose na glavi. pre svega. Čest je slučaj da do znanja dolazi sam. hrabar u svemu i može postati veoma obrazovan ili da tako samo izgleda. traži prijatelja i sagovornika. Telo koje je spremno da mu se ponudi i odgovori na njegove zahteve. Jednostavno rečeno. dođe. Blizanac. Blizancima je među svim znacima najteže da se opredele za neki posao. kretanjem i raznovrsnošću. njegova inteligencija. Senzitivan.

. 7.CANCER 22.RAK .21. 6.ženski Vladalac: Mesec Prirodni položaj: IV Kuća Grafički znak: klješta raka Suština: Ja osećam Kljućna reč: posvećenost 140 . Element: voda Kvalitet: kardinalan Princip: pasivan .

Zbog toga se može desiti da bude iskorišćen i prevaren. posebno izraženu mešavinu uznemirenosti i posesivnosti. hvata ga i nikakva ga sila ne može naterati da otvori svoja klješta. Poseduje izraženu sklonost da sve posmatra sa strane pa usled toga postaje neradnik i lenjivac. jula. nežnošću i ljubavlju. uvek mlad i naivan. Njegov osećaj za prijateljstvo uzrokuje mnoge i ozbiljne krize. Razlog tome nije njegova proždrljivost već zabrinutost za budućnost i određeni strah koji ga tera da po svaku cenu zgrabi ono za šta misli da će mu doneti sigurnost pred neizvesnošću života. Njegova privlačnost u osnovi se zasniva na romantičnosti. ali to je samo u retkim slučajevima. jer ono čega se najviše boji je samoća. On je pod uticajem Meseca nežan i intuitivan. Više od bilo kog drugog znaka. Pošto nema izraženo samopuzdanje. Sviđa se uglavnom dominantnim osobama. 141 . ima velike kvalitete pa stoga odnos sa Rakom može biti savršen. Razlog tome je i to što mu je veoma stalo šta drugi misle o njemu. Karakter Rakova formira se još u ranom detinjstvu na osnovu loših i dobrih događaja koji obeležavaju njegovu ranu mladost. Kada se nađe u ovakvoj situaciji. dete Rak zahteva mnogo više nego ostala deca. juna do 22. Simpatičan je i potpuno se predaje onima kojima je poklonio prijateljstvo. Veoma snažno reaguje na svoju okolinu i sve doživljava kao da se njemu dešava pa stoga ponekad mora da pobegne iz svog okruženja. Upravo zbog toga. Biraju uglavnom poslove u kojima do izražaja može doći njihova maštovitost i subjektivnost. Njegov dom je mesto koje mu je potrebno da bi se povukao u mir i tišinu onda kada su mu potrebni. Ponašanje Raka je opšte poznato: čim neki plen dođe u njegov domašaj. Rakovi veoma brzo shvataju ono što se od njih traži i zbog toga mogu uspeti u mnogim zanimanjima. Rak mora dobro da razmisli o izboru svog partnera jer on sve daje za dom i porodicu. Neki ljudi se plaše Rakova ali je to neshvatljivo jer i ako ima neke mane. Potrebno mu je okruženje pažnjom. U zrelom dobu nemoguće ga je promeniti. U ovom sazvežđu Sunce boravi od 22. Kao podanik Meseca. zatvara se u sebe i prepušta pesimizmu. Rak je veoma depresivan pa je zbog toga ponekad umišljeni bolesnik i neverovatno težak za negovanje. Vodena priroda i vladalac Mesec daju suštinu ovom znaku a to je dubina i misterioznost. ozdravljenje dolazi sa velikim zakašnjenjem. iz razloga njegove odanosti i uopšte ne podnosi izdaju. nežnosti i blagonaklonoj prirodi. On na kamen odgovara hlebom i na kraju mu se uvek vraća istom merom i to je njegova srećna okolnost u životu.Rak je četvrti znak Zodijika i predstavlja prvi mesec leta.

muški Vladalac: Sunce Prirodni položaj: V Kuća Grafički znak: rep lava Suština: Ja ću Ključna reč: magnetizam 142 . 7.22. .LEO 22. 8. Element: Vatra Kvalitet: fiksan Princip: aktivan .LAV .

Lava niko ne može naterati da uradi ono što ne želi. avgusta. Strpljivost mu nije jača strana i mora naučiti da obuzda svoj vatreni entuzijazam i preterano dramatičan pristup životu. svim sredstvima će se boriti kroz život da slobodno izrazi svoju sklonost ka komandovanju. može ga učiniti šarmantnim zavodnikom koji uvek daje sve od sebe. ambicioznost. bez visokog obrazovanja i nije razvio svoje intelektualne sposobnosti. mada se Lav retko nalazi u takvoj situaciji. pre svega zato što je odan i plemenit a izrazito je vesele prirode i voli da zabavlja druge. Zbog toga zrači snagom. 143 . jer on gubi razum kad ga dižete u nebo. može se desiti da se zatvori u sebe. najviše od svih znakova Zodijaka. veoma strahuje da ne bude meta podsmeha ili osramoćen. Uprkos svojoj samouverenosti i dostojanstvenosti. Lav rizikuje da ostane bez stalnog partnera u životu. Lav se sigurno neće osećati prijatno u drugorazrednim zanimanjima. Lav uspeva u zanimanjima koja zahtevaju kontakt s javnošću a inače može da blista na svim poljima. može postati pravi rasipnik. međutim to ga ne sprečava da u svakom trenutku pored sebe ima pravu osobu. postojanošću i trijumfalnim ponosom. Ako ga neki problemi spreče da uspe u životu. jula do 22. Lav ima i svoje mane koje drugi ne vole. hrabar je i ima sve potencijale za velike poduhvate u životu. On neverovatno mnogo zahteva i to pre svega od sebe pa onda i od drugih. Lav ima urođeni osećaj za odgovornost pa se stoga može nalaziti na svim rukovodećim mestima bez obzira na vrstu zanimanja. Usled dominacije Sunca. ali laskanjem se može mnogo postići. Naravno. Sunce njime prolazi od 23. Toliko je plemenit i darežljiv da ako se ne kontroliše. Lav ne zna da bude diskretan. Osoba rođena u znaku Lava je pod dominacijom Sunca i preuzima sve karakteristike Sunčeve prirode. Omiljen je u društvu. Isto tako on ne shvata da ostali ljudi nisu kao on. Ako je odrastao sa lošim materijalnim uslovima. ali i opasnost od oholosti i preterane gordosti koja ponekad razdražuje ljude iz njegove neposredne okoline. Na izlasku iz puberteta ima sve karakteristike i kvalitete zrelog doba i u potpunosti je spreman da u njega uđe. U potpunosti je svestan svih svojih vrednosti. Lavovima najviše odgovara mladost. Lav poseduje izražen zanos. Bez obzira za koje se zanimanje opredeli. Lav je uvek obuzet potrebom za osvajanjem i ta crta njegovog karaktera uz prirodnu vitalnost. voli da se hvališe i često se desi da kod drugih ostvari potpuno suprotan efekat od željenog.Lav je peti znak Zodijaka i odgovara drugom mesecu leta. želju za savršenstvom i apsolutnošću. Često se dešava da Lav veruje da je potpuno beskoristan i da uzalud troši svoju snagu i to neizbežno dovodi do stalnog osećanja premorenosti uprkos njegovoj jakoj fizičkoj konstituciji.

ženski Vladalac: Merkur Prirodni položaj: VI Kuća Grafički znak: grčka reč koja simboliše devicu Suština: Ja analiziram Ključna reč: praktičnost 144 .22.VIRGO 23. . 9. 8.DEVICA . Element: zemlja Kvalitet: promenljiv Princip: pasivan .

Zbog toga nije slučajno što najviše pripadnika ovog znaka ima među naučnim radnicima i istraživačima. Pod uticajem Merkura. Devica je preterano zabrinuta za svoje zdravlje. Paralisana je svojim osećanjem straha od poraza a on se javlja kao posledica konstantne težnje za savršenstvom. može izgubiti osećaj za toplinu i nežnost. Poseduje jako pamćenje i uvek se seća svega do najsitnijih detalja. zahvaljujući Merkuru. Tek kad se oslobodi svoje skromnosti može da se artikuliše i da valjano iznosi svoje ideje. Voli da se lepo oblači i teži da bude zapažena u društvu iako je skromna. posebno kada su u pitanju tehničke nauke. Device uvek tragaju za praktičnim i konkretnim vidom svih stvari a pre svega teže svojoj životnoj sigurnosti. velika preciznost i koncetracija. Talentovana je za mnoštvo stvari i uglavnom je obdarena jakom inteligencijom. septembra. Voli da je uvek sve na svom mestu i ne voli da joj bilo ko vršlja po kući. Ume da bude veliki kritičar i preterani detaljista da postaje čak i cepidlaka. Devica je idealista ali je retko kad kreativna.. Device umeju. Devica nikad neće biti hazarder i radije voli vrapca u ruci. čini dobro.Devica je šesti znak Zodijaka. bez problema a sa materijalnom stabilnošću. Lako uči i ukoliko nije u mogućnosti da se posveti studijama. U svemu tome može biti i veoma nametljiva. Devica izgleda prilično mladoliko i taj svoj izgled zadržaće do kasnih godina. da procene svaku situaciju a da se pri tom ne prepuste subjektivnosti. Od preterane analitičnosti. Zanimanja koja joj odgovaraju su ona za koja je potrebno strpljenje. 145 . može uspeti u mnogim zanimanjima koja zahtevaju izraženu mentalnu aktivnost i intelektualno angažovanje. Često ne zna da iskoristi svoje kvalitete i potencijale. Osoba rođena u Devici je pod dominacijom Merkurove prirode. Pod dominacijom zemaljskog elementa. ali kada se upozna treba joj odmah skinuti masku iza koje pokušava da se sakrije. do te mere da postaje hipohondar. Devica je hladna. Higijena je na prvom mestu. Ovo može biti i mana i vrlina istovremeno. Razlog tome je želja za mirnim životom. Ponekad deluje isuviše ledeno. Sunce njime prolazi od 23.. obrazovaće se samostalno i neće nimalo zaostajati u tom smislu. izbirljiva i promišljena. Na prvi pogled. avgusta do 22. U principu sve što čini.

VAGA . Element: vazduh Kvlaitet: kardinalan Princip: aktivan . 9.22. 10.LIBRA 23. .muški Vladalac: Venera Prirodni položaj: VII Kuća Grafički znak: terazije Suština: Ja odmeravam Ključna reč: harmonija 146 .

Zbog svoje druželjubivosti.Ovo je sedmi znak Zodijaka koji odgovara prvom mesecu jeseni. posebno dekoracijom. Težnja ka stalnom smirivanju strasti. Ovakvim svojim odnosom. Međutim ne odlikuje se snažnim osećanjima. U ovakvom raspoloženju. Trebalo bi da se potrudi da slobodnije izražava svoju senzualnost. U stanju depresije i besa. Najkritičniji period za one koji su rođeni u ovom znaku je ulazak u zrelo doba. Ova osobina je slična kao kod Bika i Raka s tom razlikom što je Vaga realistična i to nastoji da dokaže u svakoj prilici. Vrlo lako može zapasti u pesimizam naročito kada naiđe na probleme u kontaktu sa ljudima koji joj ne misle dobro. Vage imaju veselu i optimističku prirodu ali životne prilike mogu da ih učine zabrinutim pa čak i melanholičnim. primorava je na naporan rad kako bi to postigla i učiniće sve da tako i bude. napetosti i uravnoteženju. Vaga veruje u sve moguće kompromise i zbog toga maksimalno koristi svoju diplomatičnost u rešavanju svih problema. U tome može ići i predaleko pa čak postati i opsednuta time. Egocentričnost Vage se sastoji pre svega u odmeravanju svega što je okružuje i što joj se nalazi na putu. Sunce u Vagi boravi od 23. niti velikim strastima i uglavnom je sklona površnim ljubavima. Sa sklonošću ka detaljnim analizama i izraženim smislom za ravnotežu. dizajnom i sl. pretenciozno želi da se nametne i na poslu i u društvu. Element vazduha je jako izražen i to Vagu čini šarmantnim i zavodnim bićem što se ogleda uspehom u ljubavnom životu. ne samo spolja već i iznutra. Vagu privlače originalni partneri koji su antikonformisti i u životu i u intimnoj vezi. oktobra. Poseduju neodoljiv šarm koji im pomaže da pronađu izlaz iz svake situacije pa čak i one koje izgledaju bezizlazno. Oporavak od ovakvih stanja uvek dolazi ali sa zakašnjenjem kad se posledice u okolini više ne mogu sanirati. septembra do 22. što mnogi mogu iskoristiti. Vaga je jako povodljiva i prima sve sugestije. najbolje funkcioniše u zajednici i kao partner u poslu. U ovim oblastima može postići značajan uspeh. može odlično obavljati poslove koji zahtevaju logičku i intelektualnu angažovanost. Pod dominacijom je Venere. 147 . Vaga ne voli prljave poslove i uvek će se truditi da ih izbegne. Njihova glavna mana je egocentričnost ali to ne treba mešati sa egoizmom. Vaga vlada izuzetno dobro manuelnim veštinama i uz svoj smisao za harmoniju može se baviti umetnošću. Usmerena je ka stvaranju ravnoteže i uvek isteruje neku svoju pravdu. u stanju je da napakosti drugima čak i ako su nedužni. Vaga neprestano misli na budućnost ne obazirući se na prošlost. Na taj način zaboravlja i sva zlodela koja su joj učinjena.

Element: voda Kvalitet: fiksan Princip: pasivan . .SCORPIO 23.21.ŠKORPIJA .ženski Vladalac: Mars Suvladar: Pluton Prirodni položaj: VIII Kuća Grafički znak: rep i žaoka škorpije Suština: Ja želim Ključna reč: intezivnost 148 . 10. 11.

Škorpija je snažna i troši mnogo od svoje energije koju mora kompezovati. ali nemaju sve sreću jer su obično nečim sputane u doživljavanju potpunog samoispunjenja. posebno medicini i farmaciji. veliki uspeh može postići u naučnom radu. Voli da ide iz krajnosti u krajnost pa je zbog toga najneobjašnjiviji znak Zodijaka. Škorpiju privlače rizična zanimanja. Istrajnost i snažna volja su dominantne. Odlikuje se snažnom intuicijom i jakim emocijama koje uporno pokušava da sakrije. koji ume da održava prilično dugo. može pasti u trajno beznađe. Pod dominacijom je Marsa i Plutona. čak i ako se ne razume mnogo u ono o čemu govori. zatvorena je u sebe i nije sklona poveravanju. Usled uticaja Plutona. Veoma teško prašta pa je stoga veoma osvetoljubiva. Na sitne uvrede ne reaguje. naručito ako se zaljubi u osobu koja ne zna da otkrije njenu pravu prorodu. inpulsivna je i kapriciozna. Ako je razočaranje takvo da u potpunosti pomrači njen sentimentalni život. agresivnosti i oštroumnosti pa tako nikad nije neutralna. To joj nimalo ne oduzima od njene odlučnosti. Škorpija u izvesnoj meri zadržava stvari u sebi. Uvek ima spreman svoj sud i svoje mišljenje. Većina Škorpija teži da živi u blagostanju. Škorpija je znak koji ima najizraženiju seksualnost i koja za njih znači spoj i fizičkog i duhovnog zadovoljstva. ni umetničke delatnosti joj nisu strane. Poseduje borbenost ali ne tako brutalnu kao kod Ovna. Priroda Marsa. Škorpija puno zahteva od svog partnera. čoveka u ovom znaku čini privlačnim mada po nekad i napadnim. Može biti izraziti individualista i pomalo nedisciplinovana u odnosu na posao i obaveze. Isto tako. iz razloga što je njena dinamičnost zrelo promišljena. lav koji spava ali uvek spreman na brzi skok. Škorpija je često naprasita i svadljiva ali ima finu uglađenost usled koje ljudi često ne primećuju njene mane. Škorpija uvek traga za istinom. ali kad su odnosi sa ljudima u pitanju. 149 . Škorpija deluje dosta tajanstveno. U suštini poseduje i upornost i snagu i neustrašivost. Ukoliko ne nauči da bude umerena teško može zasnovati trajnu vezu. oktobra do 21. ali kako je često smetena i nemarna retko ume da uskladi svoj život. donosi prave sudove i prodornog je uma pa stoga i poseduje autoritet u društvu. novembra. Njene osobine šetaju tako da u jednom trenutku može biti izraziti materijalista a potom da se postavi iznad materijalnih stvari i postane idealista. Veštinom govora i svojom tajnovitošću uvek će ostaviti utisak vrsnog poznavaoca stvari iako je često u pitanju površnost. Zbog vodenog elementa. Lako se vezuje za stvari koje je okružuju. Oni koji je gledaju kao mirnu osobu uveliko se varaju jer se radi o prividu. Škorpija je vatra koja teče. mada ih registruje. Tek kad je neko dobro podbode postaje krajnje direktna i nemilosrdna.Škorpija je osmi znak Zodijaka kroz koji Sunce prolazi od 23. Škorpija se brzo razočara.

STRELAC .20. . 12. 11.muški Vladalac: Jupiter Prirodni položaj: IX Kuća Grafički znak: strela Suština: Ja shvatam Ključna reč: vizualizacija 150 .SAGITTARIUS 22. Element: vatra Kvalitet: promenljiv Princip: aktivan .

treba samo da stvori iluziju njegove slobode i on će uvek biti tu. Strelac je inače pun osećanja i strasti. vedro i optimistički. može se baviti mnogim poslovima vezanim za kulturu. Strelac je iznad svega društveno biće. povrediti druge. ipak deluje zabrinuto i zainteresovano za sopstvenu sudbinu i sigurnost. Sunce se u ovom znaku nalazi od 22. novembra do 20. politiku. Druga velika mana je ta što ne prihvata savete i sugestije čak i ako su za njegovo dobro. 151 . On je najviše ljubomoran na svoju slobodu. Ta poletnost i avanturistička priroda ga često vode i društvenom uspehu. Može biti i veliki rasipnik. Ako je već prinuđen da radi takav posao. čak i ono što je neuhvatljivo. Kako je sam dobar analitičar i govornik i animator. mada nije od onih koji su opsednuti štednjom i ekonomisanjem. pravo nauku i dr. Nije istrajan i vrlo često se odaje lutanju. Strelac je poletan i uvek se trudi da u tom letu uhvati što više. posebno ako su to osetljivi ljudi. on se upušta u sve vrste odnosa s ljudima. Diplomatijom ne bi trebalo da se bavi sve dok na shvati šta je to strpljenje i taktičnost. Strelac je individualista avanturističkog duha koji iznad svega voli širinu i beskraj.Strelac je deveti znak Zodijaka i poslednji mesec jeseni. Njemu treba i prostor i pokret. Njegov karakter. kroz sport i sl. ali je neverovatno ljubomoran i uopšte ne podnosi prevaru. mada je nemirne prirode i ćudi. Pun entuzijazma i uz poštovanje najviših principa. umetnost. Deluje bezbrižno. Ljubav Strelca vrlo lako može da se pretvri u mržnju. on će svoju neaktivnost nadoknaditi na drugoj strani. uglavnom nehotično. Može biti sklon svim porocima i ako ne uspe da svoju prirodu izvede iz haosa dešava se da bude napušten i od najvernijih prijatelja. Problem je u tome što Strelac ne razmišlja mnogo o drugim ljudima i uvek teži svojoj nezavisnosti i slobodi pa tim težnjama kadkad gazi po drugima. takođe izražene osobine. On ne obraća pažnju na male i nebitne stvari. Krajnje je ekstrovertan tip i tom svojom direktnošću i nestrpljivošću može poprilično. Strelac ne voli zanimanja koja su vezana za jedno mesto. Strelac je prilično šarmantan i to zahvaljujući Jupiteru. Jupiter ovde ima dominantnu vlast tako da Strelac tek u zrelom dobu u potpunosti manifestuje sve svoje prave osobine. U suprotnom on je omiljen i poželjan sa svojim vrlim intelektom koji zabavlja i oduševljava. Vrlo je vešt u zavođenju ali njegova unutrašnja priroda i promenljivost veoma komplikuju i otežavaju mogućnost zajedničkog života. To je i razlog zbog kojeg se Strelac retko vezuje za nekoga. Ako bi neko hteo da zadrži Strelca pored sebe. decembra. Isto tako se mora boriti i protiv svoje oholosti. Ustaljenost ga pomalo čini nervoznim.

CAPRICORNUS 21. 12.ženski Vladalac: Saturn Prirodni položaj: X Kuća Grafički znak: rog i rep jarca Suština: Ja koristim Ključna reč: ambicija 152 . Element: zemlja Kvalitet: kardinalan Princip: pasivan .19. 1.JARAC . .

decembra do 19. Kada prevaziđe ovaj nedostatak može postati veoma dobro verziran u mnogim zanimanjima. Ona je istovremeno i sistem za pročišćenje i u dobru i u zlu. Saturn je veoma teška planeta pa je time i za Jarca veliko opterećenje njegova prisutnost u mnogim sferama života. tek u zrelom dobu uspeva da se oslobodi ove vezanosti za detinjstvo. Ako mu se ne uzvrati na isti način on postaje do te mere ogorčen na svoje prijatelje da to i otvoreno pokazuje praveći pri tom mnoge loše postupke kojima svoje najbliže udaljava od sebe. ponekad smeten i nesposoban za mnoge stvari. Krajnje je predan dužnosti i izrazito samodisciplinovan. teži sigurnosti u svom životu. jer i sam mnogo daje. Ponekad može biti i veoma škrt. to je samo dobar mehanizam odbrane. Zanimljivo je pre svega analizirati sam simbol Jarca koji nije stvarna životinja. koji odgovara prvom mesecu zime. ova planeta nije samo izvor zla. Sunce ovim znakom prolazi od 21. Ono što Jarcu nedostaje je nesposobnost preduzimanja inicijative koja se od njega često traži. Ovde sagledavamo prvi simbol a to je poriv i želju za građenjem. Osobe rođene u znaku Jarca su Saturnove prirode a kadkad i Marsove. Odnosi se i na dvostruku prirodu onih koji su rođeni pod okriljem ovog znaka. On mnogo očekuje od svog okruženja. Dok se to ne dogodi. Ono što Saturn pruža Jarcu je osećajnost i intuitivnost. pola riba. S ovakvim osobinama i pogrešni koraci. elementa zemlje i elementa vode. zapravo. međutim. To je pola jarac. taktičnost i strpljivost i na kraju životnu mudrost. impulsivnost i autoritet. Odgovoran je prema poslu i vrlo lako stiče poverenje. on je introvertan tip i veoma stidljiv. ali otvoreni i s puno razumevanja. Jarac je najambiciozniji od svih znakova. Želi mnogo i zbog toga je zabrinut. naročito u kritičnim situacijama. praktičan. Jarac. mada ova osobina može biti i preterano zastupljena i tada je ona i mana ali i vrlina. Saturn teško prihvata ideje i akciju. odgovoran. Jarac pomalo deluje rezervisano u očima drugih. što savršeno odgovara njihovoj astrološkoj prirodi. On. Vrlo je ozbiljan u svojim mislima i zamislima. Savršeno dobro razume sve ono što se od njega zahteva i prilično je ekonomičan i štedljiv. 153 . ali je to zaključak koji izvode samo oni koji ga ne poznaju dovoljno.Jarac je deseti znak Zodijaka. Jarčevi deluju s autoritetom i najčešće su konzervativni. Saturnov uticaj na Jarčeve daje prilično nemiran tonalitet. S vremena na vreme ga obuzme samosažaljenje kad se nađe u procepu zbog izuzetno snažnog osećanja svrhe i pravca. Jarcu će biti lako oprošteni. Naravno. izazivajući žaljenje za detinjstvom. To je blato iz kojeg su stare civilizacije pravile opeku. što u osnovi znači mešanje dva elementa. Jarac je idealan saradnik kojeg svi žele u svom okruženju. januara.

18. 2. Element: vazduh Kvalitet: fiksan Princip: aktivan . 1.VODOLIJA .muški Vladalac: Saturn Suvladar: Uran Prirodni položaj: XI Kuća Grafički znak: talasi Suština: Ja znam Ključna reč: mašta 154 .AQUARIUS 20. .

Uran. kao u većini slučajeva. Pesimizam u koji Vodolija često zapada je uglavnom kratkotrajan jer je on u globalu okrenut budućnosti i razmišlja daleko unapred. mio i spreman da učini uslugu. 155 . Sva zanimanja koja zahtevaju ozbiljnu intelektualnu angažovanost su profesije koje odgovaraju Vodoliji. On je stvoren da razume i da pruži. februara. ali i mana Vodolije proističe upravo iz određenja njegovog simbola. Usled toga se javljaju i česta razočarenja. ali od njegovog znanja uvek profitira neko drugi. Sloboda je ono što najviše voli. Kad prevaziđe tu krizu može postati divan supružnik. Uran može izazvati i vrlo izražene konformističke težnje i pozicije. ga tera da u svakom trenutku traži nezavisnost na svim poljima životnih aktivnosti. nedostatak strasti kod drugih ljudi vidi i shvata kao ravnodušnost. Ovo može biti velika mana u odnosu sa ljudima jer se uglavnom smatra da se ljudi pokazuju upravo na sitnicama. radostan. Vodolija često sanja o nedostižnom idealu u svakoj sferi života. Vodolija je uglavnom preterano umna iako mnogo razmišlja i izvodi kalkulacije. Saturna. mada sam znak nema nikakva obeležja vodenog elementa. januara do 18. Znak je dvostruke prirode i pod dominacijom dve planete. Ovo je najveća zasluga starog zlokobnika. Možda to i ne bi bila mana kad ta osobina ne bi. svoje najbolje osobine potiskuje i to se odražava na njegov status u društvu kroz negativan efekat.Vodolija je jedanaesti znak Zodijaka i odnosi se na kulminaciju. Isto tako je važno da posao nije monoton i da zahteva dosta kretanja i akcije. bila dovedena do krajnosti. Vodoliju pre svega karakteriše njegova vazdušna priroda. s druge strane. Saturna i Urana. Najveća vrlina. Retke su Vodolije koje su srećne u prvim godinama braka. Sam simbol se odnosi na nosača vode koji deli žednima ono što im je potrebno. Sklon je većem broju seksualnih iskustava zbog kojih može propustiti životnu šansu. On vidi samo krupne stvari i ne vezuje se za detalje. pokazuje se u pravom svetlu. Nijedan drugi znak nema tako izraženu potrebu za davanjem pa tako on. Uvek je veseo. Teži da svojim shvatanjima uvek odnese pobedu ali ako bude pobeđen on se povlači u sebe i veoma brzo tone u crne misli. srednji mesec zime. Isto tako. Vodolija teško nalazi svog životnog saputnika jer traži srodnu dušu. Gotovo da nema većeg utopiste i idealiste. Može se zaključiti da mu nedostaje praktičnost. Romantičan je i od svog partnera traži mnogo više od onoga što mu zaista može pružiti. Vodolija na brak obično gleda kao na gubitak slobode i stoga odugovlači sa stupanjem u brak. Tek kad savlada svoju prirodnu stidljivost. Veoma je prijatan u društvu i može biti veoma odan prijatelj. Određenje znaka daje i izuzetno razvijen smisao za pronalazaštvo i sposobnost da se u svakom trenutku suoči sa novom situacijom koju s lakoćom okreće u svoju korist. Sunce u ovom znaku boravi od 20.

RIBE .20.ženski Vladalac: Jupiter Suvladar: Neptun Prirodni položaj: XII Kuća Grafički znak: dve ribe Suština: Ja verujem Ključna reč: razumevanje 156 . 2. Element: voda Kvalitet: promenljiv Princip: pasivan .PISCES 19. 3. .

što je veoma teško. kompozitori. voda koja teče i stoga je s njim teško komunicirati. to je određenje XII Kuće koja prirodno pripada Ribama. Na taj način zadovoljavaju svoj individualizam. Ovo je jedini znak Zodijaka koji ima trostruku prirodu. drevni vladar. Prva je Jupiter. februara do 20. Ribe su i znak zabranjenih ljubavi. marta. U suštini je vodene prirode i simbol univerzalne kosmičke svesti. nalazi sav zakon kosmosa. Ribe su veliki sanjari. ili se posvećuju umetničkim delatnostima. produhovljene i mistične pa su zbog toga pomalo indolentne a mogu biti i nepraktične. porodica može mnogo ispaštati zbog toga. To je sanjar Zodijaka. Ribe su onaj deo Zodijaka u kome se. Ribe deluju kao neko ko nije samouveren ali one na svoj tihi način mnogo toga postižu u životu.Ovo je dvanaesti i poslednji znak Zodijaka koji zatvara krug i priprema otvaranje novog. Svih ostalih jedanaest znakova Zodijaka su prožeti kosmičkom avanturom realnog a tek u Ribama se sve to spaja sa zajedništvom. Simbol Riba predstavlja dve suprotno postavljene ribe od kojih se jedna penje a druga spušta. Nemaju dovoljno energičnosti i nisu stvorene za poslove u kojima je potreban fizički napor. Umeju da saosećaju i sa njihovom nesrećom i zbog toga su rado viđene u društvu. Poseduju veliku kreativnost i orginalnost. Ribama je teško da donose odluke sve dok ne prevaziđu svoj poriv za bežanjem od problema i izazova. Ribe se odlikuju jakom intuicijom i snažnim razumom. Ono što je paradoks. Prema Zapadnoj naučnoj školi astrologije. slikari i sl. Ako popuste pred iskušenjem. To je promenljiv znak kao. i s neverovetno puno osećajnosti pristupa svemu u životu. pesnici. altruizmom i iracionalnim neptunovskim kosmopolitizmom. Teško prihvataju život onakvim kakav jeste pa zbog toga beže u svoje snove. Niko kao Ribe ne podleže tuđim uticajima iz razloga što nikoga ne želi da povredi. Ovo je i suštinsko objašnjenje za njihovu unutrašnju kontradiktornost koja mnogima ostaje neshvatljiva. Materijalna strana u životu nije primarna stvar kod ovih ljudi i zbog toga se opredeljuju za zanimanja koja odgovaraju njihovim aspiracijama. 157 . Uspostaviti kontakt sa Ribama znači pronaći način izražavanja koji će im prijati. maštu i nesmetano mogu da se zatvore u svoj svet što obično i čine. Sunce se u njemu nalazi od 19. Ribe nisu egoistički nastrojene i raduju se sreći drugih. po Indijskoj astrologiji. Bavljanje naukom je prava stvar za njih. Sposobni su da ceo život posvete jednoj osobi. Rođeni u znaku Riba su sposobni za veliku i strasnu ljubav pa teže tom ispunjenju kroz brak. zakon karme u kojem je ispisana sudbina i određenje svakog pojedinca. druga Neptun kao suvladar i teća koja se povremeno upliće među njih je Venera. To je dvojan znak ali je pod dominacijom tri planete.

Slika 42: Veličanje Ptolomeja kao "kralja" astronoma na jednom drvorezu iz enciklopedije "Margarita Philosophica" Gregora Rajša iz 1503/1504 godine Ptolomejeva kruna. vezana je za čestu zamenu sa kraljem Ptolomejem koja je bila uobičajena u srednjem veku 158 .

1975. desno oko muškarca. sperma. 1982. Mesec SUNCE Sedište: Lav Egzaltacija: Ovan Egzil: Vodolija Pad: Vaga Grafički znak: Heliosov štit. ego. 1933. Kada se kaže da je neko rođen u znaku Blizanaca. cirkulatorni sistem. 1912. 1968. 1940. slezina. 1947. 1989. 1961. 2010.SVETLA ¢ ¡ Slika 43: Grafički prikaz znakova Planeta Svetla redom: Sunce. levo oko žene Životno doba: od 23. beskonačni krug sa tačkom koja simboliše unutrašnje ja Predstavlja: ličnost. 1996. 159 . to znači da je on rođen kada je Sunce prolazilo sektorom ekliptike koji nosi ime sazvežđa Blizanaca i koje se tu više ne nalazi zbog precesije ravnodnevica. 1919. volju za moć Ključna reč: unutrašnje ja Anatomija: srce. 1954. leđa. Sunce je najmoćnije nebesko telo koje u astrologiji određuje Zodijački tip a koji je preciziran drugim pokazateljima. do 41. godine Dan: Nedelja Godine vladavine: 1905. 1926. 2003.

uticaj njegovog položaja na nebu i indirektan uticaj tj. Mesec je simbol posrednog. 1915. voli da dominira a ponekad je i pravi tiranin. spoljni život. 1978. i sposobnošću za sticanjem iskustva. plemenit. 2006. Upravlja zdravljem. to je Mesec simbol saznanja putem odraza. On je noćno nebesko telo koje metafizički evocira lepotu a i svetlost u mračnom beskraju. 1929. topline. pojmovnog i racionalnog sa- 160 . 1971. 1943. dostojanstvom. u suštini. životnim načelima. telesne tečnosti. 1936. Sunce predstavlja osnovni izraz čoveka kao pojedinca. desno oko žene Životno doba: do 4. U astrologiji je Sunce simbol života. Svaki uticaj Zodijačkih znakova. visokim položajima. rukovodećim mestima. 1999. Simboliše zračenje. napredovanjem. To je uticaj Sunca što ga odražava ili polarizuje orbita Zemlje. svetlosti i svega što zrači. titulom. diskurzivnog. postupnog i hladnog saznanja. 1992. rangom. Kako je ta svetlost samo odraz Sunčeve svetlosti. levo oko muškarca. 1922. 1908. je Sunčev uticaj. godine Dan: Ponedeljak Godine vladavine: 1901. Životno doba kojim vlada Sunce je prelaz iz puberteta u zrelo doba. MESEC Sedište: Rak Egzaltacija: Bik Egzil: Jarac Pad: Škorpija Grafički znak: Mesec u prvoj četvrti Predstavlja: porodicu i potrebu za negovanjem Ključna reč: emocije Anatomija: grudi. dana. prefinjen. šefa. 1985. tj. vitalnost. 1957. Osoba kojom vlada Sunce je osoba rođena u Znaku Lava ili za podznak ima znak Lav ili je pak rođena u godini kojom vlada Sunce. tj. To je u prvom redu stoga što je uticaj Sunca podeljen na dva sasvim različita područja: direktan uticaj. teorijskog.Sunce je muška planeta koja odgovara animusu. muža. Sunce deluje osnažujuće i daje živahnost. Sunce je autoritet a to što su ga astrolozi sveli samo na običnu planetu je samo prividno. energičnošću. osećanjem identiteta. 1950. stomak. njegov Zodijački uticaj. autoritetom. Tamo gde je Sunce tu su srce i život. sekrecija žlezda sa unutrašnjim lučenjem. 1964. Podanik Sunca je zanesen idealima. instiktivnoj muškosti i aktivnom polu. počasti. entuzijasata ali i ohol. oca.

san. Mesečev simbolički sklop i simbolički sklop nesvesnog povezuju u noći element vode i zemlje sa svojstvima hladnoće i vlažnosti. odnosno svojstva toplog i suvog. MESEČEVI ČVOROVI « Á Slika 44: Grafički prikaz znakova Severnog i Južnog Mesečevog Čvora Mesečevi čvorovi nisu planete već one tačke na nebeskoj longitudi gde Mesec preseca ekliptiku. sever i zima nasuprot jugu i letu. jezerima. rekama. Mesec je isto tako i simbol sna. Posebno utiče na maštu i intuiciju. vlagu. podsvest. naginje meditaciji i sanjalaštvu. Mesec je simbol kosmičke materice koja obuhvata sve epohe od najstarijih vremena do danas i prisutan je posvuda. prolazno i podložno uticajima. Nesreća je u tome što je on često naivan. nesvesnog i noćnih vrednosti. Svežina. potrebom za dodirom. psihu. Istovremeno upravlja i vodom i tečnostima uopšte. morima. rastom i plodnošću. plimom i osekom. Mesec predstavlja spoljašnost žene i nesvesnu ženstvenost muškarca. Nesvesno i san su deo noćnog života. Pod dejstvom Meseca čovek čuva psihološke crte deteta koje je nekad bio. nasuprot simboličkom sklopu Sunca i svesnog koji s danom povezuje elemente vazduha i vatre. magnetizmom. Mesec upravlja ličnim interesima. Mesec predstavlja imaginaciju koja proizilazi iz podsvesnog a to je imaginacija koja kulminira i potiskuje.znanja. Postoje dva Čvora i to: Čvor ascedent. Severni Čvor ili Zmajeva glava koji označava tačku prelaska sa južne na severnu stranu plana ekliptike i Čvor descedent. nežnost. Južni Čvor ili Zmajev rep koji odgovara obrnutom slučaju. Mesec je voda nasuprot vatri Sunca. Pasivan i receptivan. emotivnost i sve što je nepostojano. 161 . hladno nasuprot toploti. Mesec čiji je krug jednakih dimezija vidljiv kao i krug Sunca u astrologiji ima veliku važnost. padavinama. On je simbol pasivnog ali plodnog principa. osećajnost i smisao za porodicu su njegove vrline. potrebama. bezvoljan i lako pada pod tuđi uticaj. imaginaciju. On predstavlja noć. željama.

162 . Na Glavi Zmaja je glava koja uzima hranu. uvećavanja i pojačane samouverenosti. pasivnosti i negativnosti. značenje fiksacije u određenom stanju. To je uloga Severnog Čvora. Južni Čvor je tačka oslobađanja ili puštanja. govori se o zapletu radnje. Međutim. detinjstvo ili deo zajedničke vekovne prošlosti. Razvezati čvor života znači bilo krizu ili smrt. bilo rešenje ili oslobođenje. Čvor predstavlja stanje napetosti. Od mnogobrojnih značenja Ćvora valja istaći. Severni Mesečev Čvor predstavlja princip širenja. kosmičku povezanost sa iskonskim životom. aktivnosti i pozitivnosti dok je Južni Mesečev Čvor princip skupljanja. da bi se utvrdio način na koji će se ispoljiti. sve što je nepoznato. i mesto na kome treba da teži ispunjenju. zračenja. kompleks. uspomene. Oni simbolišu i sjedinjenje dvaju bića ili društvenu povezanost. upijanja. Ako je Zmajeva Glava tačka unošenja. zamršenu i nejasnu situaciju a može biti i materijalizovana zamršenost sudbine. ideje. U tumačenju Čvorova naglasak treba staviti na Kuće u kojima se nalaze a potom na Znake. šta više. Kada se govori o Čvoru. To je ono mesto gde čovek daje ili se od njega uzima. ženstvenosti. u prvom redu. očigledno je da Zmajev rep predstavlja tačku izbacivanja. što odmah pokazuje da je simbol ambivalentan. Severni Čvor je tačka dobitaka. stavovi i moral koji su već njegov deo.Čvorovi imaju veliku važnost u tumačenju horoskopa. deo njegove prošlosti. S povećanjem znanja čovek stiče sigurnost. To je tačka dobiti ili povećanja. ideje i ideale. s povećanjem sigurnosti raste samopuzdanje i konačno se stiže do najviše tačke unutrašnjeg mira i ispunjenosti koju horoskop omogućava čoveku. ovde se ne radi o izbacivanju znanja koje je čovek uneo kroz Severni Čvor već znanja koje se nalazi u njemu: znanje. Čvorovi predstavljaju silu koja spaja i razdvaja. U horoskopu označava mesto gde čovek dobija i gde mu se daje. o raspletu situacije i o čvoru života. Na tom mestu čovek najlakše može naći izlaz. muškosti. To je mesto na kojem čovek prima nova saznanja.

Saturn. Mars.PLANETE S U W Y T V X Z ¿ Slika 45: Grafički prikaz znakova Planeta redom: Merkur. Venera. Uran. Pluton. Zemlja 163 . Neptun. Jupiter.

Međutim on nije uvek savršen: kad se loše indikacije nadviju nad horoskop on postaje beskrupulozan i ljudi se tada sklanjaju od njega. sam um čoveka kao i način na koji čovek komunicira sa svetom oko sebe. 1935. spretnost. godine Dan: Sreda Godine vladavine: 1900. 1991. 1949. 1956. zaštitnik je lopova i umetnika. reči. Mesec sveopšta majka a Merkur je njihovo dete i posrednik. neizvesno i kratkotrajno. igrajući se rečima. idejama. 1963. Merkur u sazvežđu Blizanaca predhodi Mesecu u sazvežđu Raka a svojim sedištem u Devici sledi Suncu čije je sedište u Lavu. Dakle. Merkur dolazi posle Sunca i Meseca kao zvezde života i zvezde stvaranja. Prema astrološkoj analizi. 1977. 1998. hormoni. teniku a predstavlja i emotivni potencijal. Obdarena je živim duhom kao i velikom sposobnošću prilagođavanja i bez mnogo muke uspeva da stekne znanja o mnogim stvarima. transmisija. 1984. Upravlja intelektualnim sposobnostima i razumom.MERKUR Sedište: Blizanci . trgovinu. svest. druženja sa ljudima on je brilijantan i uvek omiljen u društvu. 1907. 164 . posebno kraćim i poslovima vezanim za intelekt. Sunce je nebeski otac. do 14. To se ogleda i u određenju sedišta ove planete. mozak. u mitologiji. 2005. vid. 1914. i vrline i mane. racionalizacija.Ribe Pad: Lav Grafički znak: krilati božanski šlem Predstavlja: način izražavanja i intelektualni poriv Ključna reč: logika Anatomija: nervni sistem. Ipak. Upravlja putovanjima. Životno doba: od 5. respiratorni sistem. intelekt. jezik. mišljenje i čulna percepcija su elementi kojima se Merkur iskazuje. suptilan. 1928. može se desiti da zbog loših aspekata nema sposobnost istrajnosti pa ta znanja mogu ostati samo površna. sposobnošću prilagođavanja i spretnošću. Suština koju simboliše Merkur jeste sposobnost rezonovanja. Smatra se neutralnom planetom a samo njegovo delovanje je veoma brzo.Devica Egzaltacija: Vodolija Egzil: Strelac . ruke i šake. Podanik Merkura je uvek veseo. i bog dužnosti. razum. komunikacija. Osoba rođena pod dominacijom Merkura zadržava sve svoje osobine iz puberteta. 1921. 1970. 1942. komunikaciju. usta. Kao glasnik bogova. željan dijaloga.

muzikom. 1941. poštovanjem. najvišu intuiciju. Njeno delovanje je usklađeno čak i u sadejstvu sa planetama koje gospodare mračnim silama. 1913. umetnošću. 1955. razumevanje i požrtvovanost. zadovoljstvom. 1927. Venera poseduje svojstvo koje je povezano sa čulima pohotne privlačnosti i ljubavi. Ove osobine osobu pod dominacijom Venere bi činile savršenim partnerom ali se jako retko dešava da nepovoljni aspekti ne pomrače tu činjenicu. draž lepog. pevanjem. Planeta Venera utelovljuje u astrologiji instiktivnu privlačnost. osećaj za ljubav. poezijom. prefinjenost. šarmom. sentimentalnošću. Često se dešava da postane igračka svojih strasti. slikama. Još od najstarijih vremena Venera je bila planeta nežnih poveravanja. brakom i raznim savezima. luksuzom. čulo ukusa. dramom. lepotom. partnerima.Vaga Egzaltacija: Ribe Egzil: Škorpija . 1962. uživanja i radosti. brada. venska cirkulacija i kožni receptori Životno doba: od 15. Predstavlja čulo dodira i sve osobine ženstvenosti. 1990.VENERA Sedište: Bik . godine Dan: Petak Godine vladavine: 1906. Takođe upravlja kulturom. 1997. jajnici. šarm. 1948. Venera upravlja društvenošću. na kontemplativne duše. Ona je mali dobročinitelj. 1976. svojim zračenjem. do 22. 1983. Pod uticajem Venere čovek je često osrednje inteligencije sa izraženim nagonskim karakterom koji ga može sprečiti da upotpuni svoju kulturu. 2004. što se razvijaju već u organskoj požudi odojčeta u dodiru sa majkom i produžuju se i razvijaju sve do sentimentalnog altruizma. nadahnjivala je ljubavnike direktnim uticajem koji ova planeta ima. 1920. bojama.Ovan Pad: Devica Grafički znak: ogledalce taštine boginje Venere Predstavlja: osećanje vrednosti i društvenu afirmaciju Ključna reč: naklonost Anatomija: grlo. Nerazdvojiva je od Marsa iako je njegova sušta suprotnost najavljuje harmoniju. posedovanjem. unutrašnji reproduktivni organi. nakitom. obrazi. Ovo je planeta umetnosti i čulne izoštrenosti. moralnim karakterom. 1934. sklad i nežnost. emotivnim kontaktima i nežnošću. 1969. bubrezi. simpatiju. sklonostima. 165 . Prva među nebeskim lepoticama. dobrim ukusom. seksualnu instiktivnost. entuzijazam. estetikom.

inicijativu i agresivni poriv Ključna reč: energija Anatomija: mišićni sistem. Delovanje Marsa je iznenadno. dok mu pubertet i starost uopšte ne odgovaraju. bešika Životno doba: od 42. tradicionalna astrologija ovu planetu naziva malim zlokobnikom. 1953. snage i muškog polnog nagona. Hrabrost. 1939. Pošto se te osobine uglavnom pripisuju zlom a ne dobrom. ranama. težnju. pritisak i agresivnost. moć i smrt. 1988. Ukazuje na ambiciju. nesrećama. Pokazuje seksualni poriv i označava oblast u kojoj čovek troši energiju. zapaljenjima. Prema astrološkom tumačenju. neumoljiv. 2009. 1911. uznemirujuće i samosvesno a može se pokazati kao destruktivno. nasiljem.Škorpija Egzaltacija: Jarac Egzil: Vaga . željama i seksualnom energijom. dinamizma. 1974. vlada ratovima. Upravlja rađanjem i umiranjem i simbol je vatrene želje. Pod uticajem Marsa čovek je sasvim jasno određen. 1918. 1995. svežina. Mars znači akciju. godine Dan: Utorak Godine vladavine: 1904. 1932. posekotinama.MARS Sedište: Ovan . ljutito. nadbubrežne žlezde. eksterni reproduktivni organi. do 56. U mundalnoj astrologiji najavljuje nestanak civilizacije. ratove. hrabrost i strast koja je često destruktivna. glava i lice. crvena krvna zrnca. alatom. opekotinama. oružjem. rad. 1960. velike invazije. Mars upravlja animalnom prirodom. U astrologiji planeta Mars označava snagu.Bik Pad: Rak Grafički znak: koplje i štit boga Marsa Predstavlja: akciju. njegove su glavne vrline koje okolina ceni jedino ako uspe da kontroliše svoju agresivnost. spaljen ako ne može da spali. ponekad sa sadomazohističkom dominantom. borbeno i uvek sa snagom i hrabrošću. 2002. 1925. 1946. 1967. smelost. Deluje u hirurgiji i operacijama. Mars je kao mitološki bog rata surov i krvoločan. volju. konstruktivnost. odsustvo zadnjih misli. On je vatreno biće koje je uništeno ako ne može uništiti. motorički nervi. 1981. silina. snagu. koji vlada životom i smrću. 166 . gvožđem i čelikom. Najbolje se oseća u zrelom dobu.

i onaj koji pruža pomoć. Čovek pod uticajem Jupitera je siguran u svoju pravednost i svoju moć odlučivanja. 1980. Jupiter je sila dobrote koja ubija i uskrsava. optimizma i poverenja. desno uvo.JUPITER Sedište: Strelac . 1924. Osim toga što je pokazatelj sreće tokom celog života. 1910. 2001. 1994. pankreas Životno doba: od 57. reda. autoriteta. Jupiter je sudija. sređeno i uravnoteženo. stoga ne traži dijalog niti pokušava uveravati . jer simboliše nasilni red. slobodnim vremenom. bogatstva. 1973. Jupiter upravlja bogatstvom. godine Dan: Četvrtak Godine vladavine: 1903. On je gospodar pojavnog. stopala. dugim putovanjima. Uran. otvorenost. 1931. bedra. Venera. atoritativan i uobražen zbog svoje nadmoćnosti. obilja i očuvanja utvrđene hijerarhije. U skladu sa ovakvim specifičnim položajem. Zemlja i Mars su ispred a iza njega su Saturn. daje snagu i čoveku pruža mogućnost da uživa u onome što je stekao svojim radom. 1938. najači uticaj vrši u zrelom dobu. Simbol je prijateljstva i nagodbe ali i sudskog lukavstva. kukovi. 2008. 167 . Jupiter je pater familias. Jupiter je veliki dobročinitelj koji upravlja zakonom pravde i dobrotvornošću pa su pod njegovom zaštitom medicina i pravo. filosofskim razmišljanjem i aspiracijama. neprestalnog napretka. uživanjem i ljubavlju prema životinjama. glikogen i masna tkiva. gornji deo čela. Vlada aspektom najviše dvojnosti. Jupiter u astrologiji predstavlja princip ravnoteže. 1959. Jupiter je planeta iz koje zrači nadmoć u svemu. zakonodavac. do 68. Jupiter zauzima središnje mesto među planetama u odnosu na Sunce. visokim obrazovanjem. 1945.Ribe Egzaltacija: Rak Egzil: Blizanci . 1952. Tada se u potpunosti ostvaruje njegova priroda: dobrota. jetra.Devica Pad: Jarac Grafički znak: desna ruka boga Jupitera koja drži munju Predstavlja: dobronamernost i zaštitništvo Ključna reč: ekspanzija Anatomija: arterijska cirkulacija. On je planeta sreće i srećnih okolnosti. Neptun i Pluton. velikim poslovima i prosperitetom. Jupiter je gospodar dnevnog svetla. red nametnut spolja. On deluje skladno. 1917. višim umom. Ovo je planeta društvenih zakonitosti. Merkur. munje i grmljavine.on grmi. 1987. moralnošću i optimizmom. On je najviša vlast horoskopa. 1966. senzualnost i euforičnost.

godine Dan: Subota Godine vladavine: 1902. Saturn je veliki zlokobnik koji stvara prepreke svake vrste. Njegov uticaj se ogleda u naučnim zakonitostima. Upravlja strpljenjem. zakašnjenjima. ortodoksnosti. Saturn predstavlja načela istinitosti. konvencionalnosti. kontrakcije. U tom smislu on predstavlja silu koja čoveka obuzdava u korist duha te je stoga velika poluga intelektualnog. Prema tome Saturn ima za zadatak da čoveka izvuče iz unutrašnjeg zatočeništva sopstvene animalnosti i da ga oslobodi zemaljskih veza. 1930. odricanja i žrtvovanja koja se čoveku nameću tokom života. kontrakcije. levo uvo. zubi. 1972. boga vremena Predstavlja: poriv za bezbednošću i sigurnošću Ključna reč: učitelj Anatomija: koža. sposobnošću ostvarivanja karijere. skeletni sistem. ambicijama. 1979. znanje. 1916. kondezacije i inercije.SATURN Sedište: Jarac . Tumačenje Saturna u astrologiji nije jednostavno jer on utelovljuje načelo koncentracije. 1951. tugu i tamu od pamtiveka. 1909. kolena. 1958. odricanje.Lav Pad: Ovan Grafički znak: srp Hronosa. disciplinom i odgovornošću. žučna kesa. nesreću. planeta koja donosi zlo. fiksacije. od fenomena kidanja pupčane vrpce novorođenčeta do konačnog odvajanja u trenutku smrti preko raznih napuštanja. 168 . I u biološkom i u psihološkom smislu Saturn je simbol fenomena odvajanja. Saturn je. stalnost. mudrosti i starenja. telesne belančevine Životno doba: od 69. 1986. teorijama. Uticaj mu se ogleda u pronicljivosti uz velike promišljene napore i predstavlja vernost. 2007. oslobađajući ga od okova nagonskog života i životnih patnji. organi čula sluha. učvršćivanja. moralnog i duhovnog života. nemoć. Dominira svim životnim nevoljama i iskušenjima. 1993. 1937. paralizovanost. utvrđivanju termina i pravilnom korišćenju vremena. paratiroidna žlezda. ograničenjima. 2000. tradiciji.Vodolija Egzaltacija: Vaga Egzil: Rak . tugovanjem. 1944. zastoje. u astrologiji. ligamenti. nedostatke. nevinost i veru. On je sila koja teži kristalizaciji i učvršćivanju postojećih stvari te se prema tome suprotstavlja svakoj promeni. 1923. 1965. On deluje sporo i trajno i smatra se naredbodavcem horoskopa.

buđenja i raskida sa tradicijom. egoistična. Simboliše psihičku energiju i predstavlja dvopolnu planetu. Uran je budilnik koji od čoveka stvara jaku ličnost koja dobija sve duhovne i intelektualne bitke. iznenadnim promenama. pronalaske. Ova intelektualna. transcedentalni izraz Merkura. 169 . avangardni inovator koji zna da prevaziđe granice mogućeg. utopijska i ekscentrična planeta takođe upravlja individualizmom.URAN Sedište: Vodolija Egzaltacija: Škorpija Egzil: Lav Pad: Bik Grafički znak: beskonačni krug sa tačkom koja simboliše unutrašnje Ja. poleta i pada. zglobovi Osnovni izraz Urana je poriv za slobodom. Uran je simbol neumerenog i neizdiferenciranog stvaralačkog razmnožavanja koje svojom obilnošću uništava i sve ono što rađa. revolucijama i diktatorima a iznad svega okultnim moćima. alhemijom. Prvenstveni domen ima kada je u pitanju elektricitet. modernom tehnologijom. Delovanje Urana je iznenadno. boemska. Ova planeta je pravi tvorac modernog sveta. naukom. On je stoga simbol ciklusa razvitka. originalnosti. stvaralačkom voljom. ingenioznošću. Uran je Bog neba čija je ambicija da se izdvoji iz nerazlučenog i da se potom uzdigne. Čovek pod uticajem Urana postaje jeretik. telesni elektricitet. vazduhoplovstvo i kinematografija. na kojem se nalazi krst sa Mesečevim četvrtima sa strane Predstavlja: uzvišeno nezadovoljstvo i poriv za slobodom Ključna reč: onaj koji budi Anatomija: moždane funkcije. Ova planeta odvaja čoveka od zemlje. On je planeta individualizma. Karakteriše početnu fazu svake akcije s naizmeničnošću egzaltacije i depresije. Uran predstavlja kosmičku silu koja izaziva iznenadne. elektricitetom. neočekivano i uglavnom nasilničko. astrologijom i psihologijom. zračenjem i uvidom u prirodne zakone. originalne kreacije i napredak. uzdiže ga u nebo u svoje mitološko carstvo i usmerava prema Apsolutu. nagle i nepredviđene promene. Uran je futuristička planeta koja upravlja otkrićima. magijom. pobunama. u društvenom smislu na načelima Francuske revolucije a u sferi rada na mehanizaciji i industrijalizaciji. da se ustremi u visine da bi se što je više moguće individualizovao. života i smrti. polje libida i planetu koja vlada seksualnim lutanjima kada nepovoljni aspekti naglašavaju njegov štetan uticaj. Neutralan je i bespolan i predstavlja viši. On krši sve norme i tradicije.

mirisima. uključujući radiologiju. hipnozom. mesečarstvom. kada vlada potpuna zbrka. hipohondrijom. predosećanjima. uglavnom otrovni. Bilo da predstavlja praiskonski glib. misterijama. Na društvenom planu njegovim uticajem je posebno označen anarhizam i njegova suprotnost komunizam. naftom. 170 . neograničeno prijanjanje. Ova planeta deluje suptilno. poistovećenje. razočarenjima. Ona je viši i trancedentalni izraz Venere. telepatske funkcije. nematerijalnošću i abnormalnošću. transom. Sve ono što u životu uzimamo zdravo za gotovo. praiskonsku vodu. drogama. Uticaj Neptuna se ogleda i u muzici. maga ili jogija. želju čoveka da zavara samog sebe i svoja stvaralačka i intuitivna svojstva. anesteticima. stopala U astrologiji Neptun se manifestuje koliko u nadahnuću. smešteno u Zodijački znak Ribe mnogi su ga prozvali bolnicom Zodijaka. bez ikakvog razmišljanja i sve ono što je nedodirljivo pod uticajem je Neptuna. snovima. ljubavlju za poezijom i plesom. Pošto je njegovo boravište. Ova planeta upravlja podsvešću i uzrokuje duševne bolesti. toliko i u utopiji. bilo prašinu kosmičkog beskraja i završno stapanje. intuiciji. hipofiza. pa do izuzetnog stanja ekstaze sveca. Neptun je u svim svojim manifestacijama arhetip univerzalne integracije ili raspada što deluju na razna područja: nerazdvojnost od grupe. Obuhvata sve od pomračenog stanja kome ili šizofrenije. kontemplacija. idealima. pokreti iracionalnog ili nadrealističkog tipa i policija. kinestetičke funkcije.NEPTUN Sedešte: Ribe Egzaltacija: Lav Egzil: Devica Pad: Vodolija Grafički znak: trozubac Posejdona. droge i sve što je u vezi sa zračenjem. tečnostima. bela krvna zrnca. mističnošću. Ova planeta upravlja morima i okeanima. nervna vlakna. alkoholizmom. iluzijom. boga mora Predstavlja: duhovni poriv ili poriv za bežanjem Ključna reč: intuicija Anatomija: kičmeni stub. pratvar. duhovnošću. nerazumljiva tama u kojoj se mešaju ego i non-ego. posebno depresije i manije. filmu. prolazeći kroz prelazno stanje kosmičke nesvesti. pristupanje višem jedinstvu. unutrašnjim čulom. bojama. Upravlja glamurom. Pod njegovim uticijem su plinovi. maglom. postepeno i pritvoreno. u psihološkom smislu. predlogike ili nadrealizma. laskanjem. radiofuziju i televiziju. Neptun predstavlja duhovni poriv i poriv za bežanjem. pozorištu i televiziji. ludilu i izopačenosti. posredništvu i nadprirodnim sposobnostima.

da otkrije svoje njajtajnije tajne radi sopstvenog duhovnog ispunjenja i metafizičkog ostvarenja. nestajanjem. Usklađivanje ega sa najdubljim istinama bića pruža moć ili bar volju za okultnom snagom koja obično ima poslednju reč u svemu što se tiče čoveka. Upravlja upražnjenim radnim mestima. početkom i krajem. zločinom. vladar tame. hipofiza. diktaturama.PLUTON Sedište: Škorpija Egzaltacija: Jarac Egzil: Bik Pad: Rak Grafički znak: krst sa mladim mesecom iznad koga lebdi beskonačni krug Predstavlja: Poriv za uništavanjem. Pluton upućuje čoveka da se suoči sa vlastitim bićem. Ova planeta predstavlja sve procese replikacije kao što su začeće umnožavanje. odnosno najarhaičnije slojeve psihe. tumori Pluton predstavlja silu koja upravlja velikim promenama geoloških razdoblja i vrsta. 171 . da razvije svest o nevidljivom. On je simbol korenite obnove na novim osnovama s odbacivanjem štetnih i nevažnih elemenata. reformatorski duh i fuziju Ključna reč: transformacija Anatomija: eliminatorni i reproduktivni sistemi. anonimnošću. sporim rastom. Tradicionalno. da raskrči pristup do skrivenog bogatstva. Pluton u isti mah predstavlja i reformatorski i destruktivni poriv. prinudom. Izlaže sve ono što se tajnovito ili prikriveno razvijalo. Pluton upravlja masama. kindapovanjem. izolovanošću. subverzijama. On predstavlja generisanje. svetom atoma. On je viši transcendentalni izraz Marsa. Za psihoanalitičku astrologiju Pluton. osvajanjem svemira i modernom tehnologijom. On upravlja najdubljim slojevima naše podsvesti i predstavlja sponu između duhovnog i materijalnog sveta jer otelovljuje načelo transformacije i regeneracije. mladeži. opsesijama. svetom unutar samog čoveka. atomskim silama. fobijama. grupnim faktorima. da ostvari vlast nad svojim izgubljenim blagom. abnormalni rast. Pluton upravlja donjim svetom i onim što je skriveno od pogleda. oprezno i neminovno. bakterijama i virusima. bradavice. rođenjem i smrću. regenerisanje i degenerisanje. transmutacijama. Posledice njegovog uticaja su izneneadne i nepredvidljive. nepopularnim ciljevima i svim ekskluzivitetima. unutrašnjom strukturom materije. simbol je dubina naših unutrašnjih tmina koje tvore iskonski mrak duše. štampanje i sl. njegovo potisnuto ili nesvesno Ja. Delovanje Plutona je sporo.

Postoji mnogo teorija o značenju Zemlje u horoskopu. jer je upravo planeta na kojoj živimo od posebnog značaja. potencijalima i sopstvenim vrednostima natusa. Zemlja svojim podanicima pruža smisao za lepotu i kreativnost. Položaj Zemlje je uvek dijametralno suprotan položaju Sunca u horoskopu. praktičnost i sklonost ovozemaljskom životu. Ovi ljudi obema nogama stoje čvrsto na zemlji. isto kao što to čini i sama planeta pritisnuta različitim atmosferskim uticajima. Astrolozi je uglavnom ne koriste prilikom izrade horoskopa. Zemlja upravlja urođenim talentima. Govori o tome gde se i na koji način čovek susreće sa svetom koji ga okružuje i to na način koji njemu odgovara. Zemlja ukazuje na čovekovu životnu misiju. Izrazito su svesni svog fizičkog izgleda. svog tela i veoma su zabrinuti za svoje zdravlje.ZEMLJA Sedište: Bik Egzil: Škorpija Egzaltacija: Devica Pad: Ribe Grafički znak: beskonačni krug sa krstom materije u sebi Predstavlja: životnu misiju Ključna reč: realnost Zemlja je egzistencijalna planeta. Ponekad deluju i isuviše sporo i tromo. Zemlja. Nesumljivo je da se simbol Zemlje odnosi na stabilnost. kod svojih podanika može izazvati i destruktivnost koja je podstaknuta spoljašnjim uticajima. zbog svojih ukorenjenih navika. 172 . To je greška. Njen položaj u horoskopu pokazuje gde se i na koji način može iskoristiti prirodni potencijal koji čovek nosi u sebi i to na najproduktivniji način.

Junona.MALE PLANETE ± ³ ¶ ¹ ¼ é ´ · º ½ 173 ² µ ¸ » ¾ Slika 46: Grafički prikaz znakova Malih Planeta redom: Kiron. Zevs. Vulkan. Ceres. Admetos. Had. Vesta. Palas. Lilit. Kron. Posejdon . Apolon. Izis. Kupidon.

Kiron. Kada je najbliži Suncu. odnosno planetoidima. poput Plutona. Njegovo geslo bi se moglo izraziti na način. Kiron je oličenje kontradiktornosti koje pokušava da spoji u sebi. a kad je najudaljeniji. On je jezgro novog sveta koji se stvara. Kiron primorava čoveka da traga za istomišljenicima i da se s njima udružuje gradeći odnos na zajedničkim osnovama. Ukazuje na lekcije koje čovek treba da nauči posle lekcija Saturna. Kiron nosi ključ novog sveta i kada se vrata jednom otvore tada osobine koje potencira Uran postaju deo tradicionalnog sveta koje čuva Saturn. On se ne obazire mnogo na ustaljene norme i pravila. a ja ću kako mi se svidi. Nezavistan je i samim tim ima specifičan uticaj. Ima krajnje ekscentričnu putanju. Tamo gde je Kiron. 174 . U Sunčevom sistemu pripada malim planetama. On čuva svog podanika od spoljašnjosti i u isto vreme ga gura u novi svet koji ga čeka s druge strane. čovek će radije delati sada i ovde bez obzira šta treba činiti kasnije. zalazi duboko u orbitu Urana. kao i kuda treba da krene da bi sišao sa puta na kome je sada. Tamo gde se nalazi u horoskopu. pre svega. preseca orbitu Saturna i bliži je Suncu. pričaj ti šta hoćeš. čovek ne želi nikakva ograničenja i radiće kao da ona i ne postoje. Takođe. Upravo u ovom fenomenu i treba tražiti njegovo razumevanje kao posrednika koji spaja tendencije i Saturna i Urana. On ne liči ni na jednog od njih. Za razliku od Urana koji ruši zidove konvencija izazivajući destrukciju. Kiron jednostavno ide iznad Saturna kao da ovaj uopšte i ne postoji. On predstavlja zajedničku iskru koju neki ljudi dele zajedno. upravlja savremenim odnosom između roditelja i dece u kojem svi imaju jednak status i gde je sve dozvoljeno.KIRON Sedište: Strelac Egzil: Blizanci Egzaltacija:Vaga Pad: Ovan Grafički znak: beskonačni krug iznad koga je obešen polumesec Predstavlja: ključ za ulazak u novi svet Ključna reč: novi učitelj Kiron nije nova planeta. Kiron je gospodar sadašnjosti. Kiron upravlja odnosima između učitelja i učenika u onim situacijama kada učitelj otvara novi svet znanja za učenika. Na tom putu prolazi pored svih barijera. omogućava da se prevaziđu ograničenja Saturna.

Neki astrolozi smatraju da je to je zapravo hipotetička Lilit ili Crni Mesec. godine. odnosno nešto više od 8 godina i 10 meseci. zavladala svetom preko svog demonskog potomstva. godine Serafail. kao demon zla. Zvali su je Demonska Kraljica jer je zavela Adama. do 1901. po haldejskoj tradiciji još jedan Zemljin satelit. koja objavljena za period od 1584. pokazala se kao tačna u kasnijim slučajevima njenog viđenja. a poznatija je po tome što je. Tabela datuma istih pozicija geografske dužine Sunca i Lilit. ali kojih on nije svestan. Pozicije koje se nazivaju Tamni Mesec. godine. Ona upravlja poljem svih mračnih uticaja. Pošto se zna da Zemlja nema drugi satelit. Treba napomenuti da postoje tri Lilit. Pozicije Tamnog i Crnog Meseca možemo izračunati uz pomoć tabela koje su date u odeljku: Izračunavanje planetarnih pozicija. Lilit predstavlja skup onih psihičkih snaga koje upravljaju životom čoveka. a njen Ciklus na 126 godina. moderni astrolozi su pokušali da objasne da se zapravo radi o prividnoj slici Meseca. jedan od istaknutih istraživača Lilit pisao je o svom viđenju ovog tela 1898. 1853. Godine je astronom Luter otkrio jedan mali planetoid kome je dao ime Prozerpina. odnosi se na ciklus orbitiranja oko Zemlje i Crni mesec koji se odnosi na ciklus prividnog kretanja Meseca čija revolucija iznosi 3232 dana. odnosno njen manji ciklus na 63 godine. Ona daje odgovore i mogućnosti za rešavanje svih unutrašnjih misterija. U knjizi Nauka predviđanja napisanoj oko 1918. Sinodni period kretanja Lilit utvrđen je na 177 dana. dajući mu baš ime Lilit. Njena pozicija u horoskopu otkriva šta i gde čovek skriva ono čega ni sam nije svestan.LILIT Sedište: Ribe Egzil: Devica Egzaltacija: Škorpija Pad: Bik Grafički znak: crni polumesec sa krstom iz donjeg sveta Predstavlja: sve ono što je skriveno u ličnosti Ključna reč: ključ podsvesti Lilit predstavlja. prvoj Adamovoj ženi. koja ga je napustila da bi otišla sa palim anđelom Samuilom. niti bi u tom slučaju Lilit mogla biti korišćena u astrologiji. Pozicije ove male planete nisu date u savremenim efemeridama ali mnogi savremeni kompjuterski programi izračunavaju sinodne pozicije Lilit. Lilit orbitira oko Zemlje svakih 119 dana ili oko deset dana po zodijačkom znaku. ali ovo nema nikakvog osnova. Ime je dobio po ženskom demonu iz jevrejske tradicije. sestri bliznakinji. 175 .

Pluton. gospodar podzemnog sveta s dozvolom Jupitera. Simbolizam njene tragične sudbine. Persefona boravi sa svojom majkom. Dve trećine godine. PALAS Sedište: Blzanci Egzil: Strelac Egzaltacija: Vaga Pad: Ovan Grafički znak: štit i mač Predstavlja: uravnoteženje između sila neba i zemlje Ključna reč: taktičnost Drevna legenda kaže: ćerka Jupitera. Zemlja prestaje da daje plodove. Ona je oličenje majčinske ljubavi. Zbog toga i vegetacija oponaša njeno stanje. Jupiterove sestre. ljudi sve više pate i obraćaju se Jupiteru koji dogovara kompromis. originalna i krajnje melanholi-čna. topline doma i sigurnosti. međutim ona je isto tako i sebična do te mere da nije u stanju da dopusti da se stvari odvijaju prirodnim tokom. Iako ćerka. zapravo je temelj tumačenja njenog astrološkog uticaja. rasta biljaka i blagostanja u kući. Taktična je. začeta iz božanskog savršenstva. pa tako imamo četiri neplodna meseca u godini. ćerka Saturna i Ree. nasilno uzima njenu ćerku Persefonu zbog čega ona pada u očaj i prestaje da obavlja svoju božansku dužnost. U početku ratoborna. u staro doba poštovana je kao boginja poljoprivrede. razdražljiva i nesmotrena. štitom i mačem. a jednu trećinu sa Plutonom. na turniru slučajno ubija svoju prijate- 176 .CERES Sedište: Bik Egzil: Škorpija Egzaltacija: Devica Pad: Ribe Grafički znak: nedovršen krug sa krstom iz donjeg sveta Predstavlja: osvetu zbog patnje Ključna reč: melanholičnost Cerera. naoružana je šlemom. rođena direktno iz glave. Njeno ime je Atina i odgajao ju je bog mora po imenu Triton.

Boginja je mudrosti. i pri tom deluje mudro i razborito. Ljude obrazuje i podučava kulturi. Daje okretnost. Smiruje sukobe između bogova i divova. Ona je učitelj svih veština umetnosti i zanata. usavršavanja i učenja. ekstremnu snagu duha i sposobnost da se gruba sila zameni taktičnošću. veštinu planiranja i primenu stečenih znanja.ljicu Palas i simbolički preuzima njeno ime i amblem za svoj štit. Jupiter je posedovao mnoge žene te zbog toga ona postaje simbol neprekidno varane žene i ulazi u istoriju kao osvetnica koja goni sve ljubavnice a posebno je okrutna prema vanbračnoj deci. ali natusu donosi i ismevanje. ljubavnica a kasnije i njegova žena. štiti države i uvodi red donošenjem zakona. Tamo gde se nađe u horoskopu donosi sposobnost napredovanja. umetnosti i nauke. ona ostaje samo ljubavnica i nikad prihvaćena kao žena. 177 . Tamo gde se nađe u horoskopu ona dozvoljava natusu da nekontrolisano izliva svoja osećanja zaboravljajući pri tom na svoje dostojanstvo. Ona je njegov suvladar i savetnik. vitalnost i moć. istrajnost. Kao kraljica svoju moć je ispoljavala i pred bogovima i pred ljudima. koji ženskost ne shvata kao slabost već kao prednost. JUNONA Sedište: Rak Egzil: Jarac Egzaltacija: Bik Pad: Škorpija Grafički znak: cvet i mač Predstavlja: ljubavnicu i osvetnicu Ključna reč: ljubomora Junona je Jupiterova sestra. Junona daje lojalnost. kao i izgradnji kola i brodova. Ona je zaštitnik braka i zvaničnog statusa žene u braku. Od svoje misije pravi profesiju. Nakon toga Atina Palas postaje izuzetno vešta i brižna. ali je sve uzalud. nemilosrdnost. Palas predstavlja izvor snage. U astrologiji.

Daje milost. Ona je čuvar privatnog svetilišta. iskustvo transcedentnosti i ekstrasenzorne percepcije. Donosi profinjenje i kreativnost te uzrokuje prožimanje svih ravni.ima li boljeg načina da se opiše nadprirodni efekat ekstrasenzorne percepcije i najfinijih energija koje prodiru iz dubine kosmosa. profilisala se kao čuvar svoga sina koji kao antipod tami ima mnogo neprijatelja. kako bi omogućila realizaciju suprotne. Izida donosi iskustvo ekstaze i haosa. Pod dejstvom vatre materija menja svoje stanje. 178 . toplinu i život i odagnava svaki strah i nesvesticu. Ona je na kraju sunčevog sistema i čuva kapiju kosmosa. Natalna kuća u kojoj se nađe Izis predstavlja oblast u kojoj je najteže naći vezu sa suprotnom kućom. Majka Horusa. Izis .VESTA Sedište: Ovan Egzil: Vaga Egzaltacija: Jarac Pad: Rak Grafički znak: plamen iznad vode Predstavlja: paljenje iskre božanske vatre Ključna reč: transformacija Vesta je čuvar večne svete vatre i u staro doba je obožavana i prizivana prilikom svakog davanja zaveta. Izida je predstavljala čuvara zodijaka pa upravo odatle postavka da se ova planeta ne sme pripisivati nijednom znaku već je treba ostaviti u njenoj drevnoj ulozi. koji gubi svoje oko u borbi sa Setom i koje mu kasnije vraća Tot. odnosno zahteva sređivanje situ-acije u svojoj kući. Izida bi se mogla uporediti sa kineskim Tao. Vatra je sveta i pročišćavajuća isto koliko i voda i ima moć transformisanja u drugo stanje. IZIDA Vladar celog zodijaka Grafički znak: krug sunca u posudi od meseca sa kopljem Predstavlja: prodiranje u nove dimenzije kroz individualizaciju Ključna reč: prodor kroz haos Prvobitni naziv za ovu malu planetu je bio Transpluton. pa tako i čovek ima istu šansu krštenjem kroz oganj. Ona simbol svake transformacije i promene iz korena. energiju. U drevnom Egiptu.

Poredak Sveta 179 .Slika 47: Egipatska stela .

Govori o identitetu. finansijsko stanje. svojim rođenjem na svet. unutrašnje potencijale i mogućnosti za samorealizaciju i ispunjenje. tako i duhovne.KUĆE U HOROSKOPU ASCENDUS I KUĆA VITA Prirodni Znak: Ovan Prirodni vladar: Mars Kuća Života Ugaona Kuća Prva Neparna Kuća Prva Kuća predstavlja sve ono što se odnosi na ličnost i karakter čoveka. kako telesne. Ona predstavlja godine ranog detinjstva i ono što čovek donosi. II Kuća otkriva sve talente. Pokazuje njegov pristup životu i pogled na svet i daje pečat početku svih njegovih poduhvata. Otkriva osećanja i sve tipove emocija. Ova Kuća. Ukazuje na njegove prirodne sklonosti i datosti. individualnosti i tendencijama. dobicima i gubicima do kojih natus dolazi sopstvenim naporima. Vrh. PORTA INFERNA II KUĆA LUCRUM Prirodni Znak: Bik Prirodni vladar: Venera Kuća Poseda Kuća koja sledi Prva Parna Kuća Druga Kuća se odnosi na materijalna dobra. poslovanje i imovinu. govori o ličnosti čoveka čiji je horoskop. 180 . Govori o načinu ishrane. uopšte. Govori o investicijama. Pokazuje kako ga drugi ljudi vide i kako želi da ga drugi vide. Ona pokazuje odnos prema materijalnoj i svakoj vrednosti uopšte. I Kuća je mesto gde se natus suočava sa samim sobom. odnosno početak I Kuće je Ascedent ili podznak i od posebne je važnosti u kom Znaku Zodijaka se nalazi.

Takođe. IMUM COELI IV KUĆA GENITOR Prirodni Znak: Rak Prirodni vladar: Mesec Kuća Završetaka Ugaona Kuća Druga Parna Kuća Četvrta Kuća se odnosi na dom i porodicu. Govori o roditeljima. Govori o svim oblicima komunikacije. posebno o govoru i pisanju. ukazuje i na dom koji će natus stvoriti. Ona govori o nekretninama i nasleđu i o svemu što je privatno. njegovu braću i sestre. poslednje godine života i završetak svih stvari koje je natus započeo u životu. sahrani i mestu sahrane. Ona otkriva skriveno blago. i sposobnost prilagođavanja sredini. Govori o ugledu i slavi posle smrti.DEA III KUĆA FRATRES Prirodni Znak: Blizanci Prirodni vladar: Merkur Kuća Odnosa Padajuća Kuća Druga Neparna Kuća Treća Kuća se odnosi na neposrednu okolinu natusa. Ukazuje na sposobnost primanja i shvatanja novih ideja. Otkriva svesni i objektivni deo uma. Ova Kuća vlada i saobraćajnim sredstvima i ukazuje na kratka putovanja. rano i osnovno obrazovanje i vaspitanje. posebno o ocu i korenu porodice iz koje natus potiče. 181 .

Ona se odnosi na sve bolesti. način odevanja. Ova kuća objašnjava odnos prema društvenim pitanjima. ljubavi.FORTUNA BONUS V KUĆA FILII Prirodni Znak: Lav Prirodni vladar: Sunce Kuća Života Kuća koja sledi Treća Neparna Kuća Peta Kuća se odnosi na decu. Razlog tome su kompletni zdravstveni pokazatelji ove Kuće. prema obrazovanju sopstvene dece i govori o pripadnosti i angažovanosti natusa u raznim udruženjima. Otkriva umetničke talente i sposobnosti. zabave. nakit i poklone. Otkriva rutinske delatnosti. Osim toga ona govori i o navikama. hobije. ujake. 182 . zadovoljstva. s pravom. Odnosi se i na zaposlenje natusa i na sve one koji zavise od njega. FORTUNA MALUS VI KUĆA VALETUDO Prirodni Znak: Devica Prirodni vladar: Merkur Kuća Poseda Padajuća Kuća Treća Parna Kuća Mnogi astrolozi. savezima. Predstavlja kreativno i rekreativno biće natusa i sve ono što ispoljava. životnim borbama i strahu od njihovih ishoda. stičeve i dr. Takođe odnosi se i na rodbinu natusa. kao i na mogućnosti preventive i lečenja. naročito za književnost i dramsku umetnost. nasledne i stečene. igre. Govori o uslugama ili poslovima koje natus radi za druge. ishranu i sl. partijama i sl. VI Kuću nazivaju Bolnicom Zodijaka. politici. Govori o preduzimačkoj sposobnosti i orginalnosti u poslu kojim se natus bavi. umetnostima. tetke.

Nakon toga govori i o svim vrstama partnerstva i sposobnosti natusa da sarađuje sa drugima. druženja i sve poslove s javnošću. produhovljenju i prosvetljenju. Pluton Kuća Završetaka Kuća koja sledi Četvrta Parna Kuća Osma Kuća je kuća završetka i životnog ispunjenja. Govori o tome šta natusu najviše nedostaje i šta je potrebno da uradi kako bi postigao uspeh. ugovore. Govori i o babama i dedama natusa. Predstavlja sposobnost i duhovne i fizičke regeneracije. Otkriva unutrašnje tajne. seksualnost i seksualne sklonosti. svađe. Otkriva okultne sposobnosti i stremljenja ali i strahove.OCCASIO VII KUĆA UXOR Prirodni Znak: Vaga Prirodni vladar: Venera Kuća Odnosa Ugaona Kuća Četvrta Neparna Kuća Sedma kuća pre svega predstavlja brak i bračne odnose sa supružnikom. 183 . U VII Kući su smeštene najače karakterne crte i osobine. mada to zavisi od indikatora u horoskopu. Ova Kuća vlada snovima i svim mračnim stvarima. Direktno govori o nasledstvu. Ukazuje na razvode. Ona predstavlja filosofsku smrt. Ova Kuća uglavnom smanjuje individualnost jer čoveka vezuje za druge ljude. PORTA SUPERMA VIII KUĆA MORS Prirodni Znak: Škorpija Prirodni vladar: Mars. Osim toga VIII Kuća ukazuje i na podršku koju natus dobija od drugih ljudi. Razotkriva staračke slabosti i nemoći. testamentima i legatima. Ova kuća otkriva javne i otvorene neprijatelje. skrivenu psihologiju. ravnodušnostima. Govori o svim krizama.

Ona predstavlja najuzvišenije tekovine i dostignuća duše i duha. slavu. X Kuća ukazuje na ego. filosofiji života.DEUS IX KUĆA PEREGRINATIO Prirodni Znak: Strelac Prirodni Vladar: Jupiter Kuća Života Padajuća Kuća Peta Neparna Kuća Deveta Kuća predstavlja velike apstraktne ili konkretne promene. 184 . dostojanstvo. Označava drugog roditelja. na super ego. Odnosi se na viši um. majku. Otkriva snove i vizije. skrivenih stvari i traženje istine. religiji. doživljavaju i vrednuju kao i njegov uticaj koji ima u okruženju ili široj javnosti. otkrivanje udaljenih svetova. status i položaj u sistemu vlasti. Otkriva ambicije natusa i njegova stremljenja. IX Kuća podstiče na istraživanje nepoznatog. okultizmu i onirizmu. uspeh u karijeri i društvu. obrazovanju. Pruža uvid u odnos prema moralnim pitanjima i odnos prema javnosti. kontaktiranje sa stranim zemljama i strancima uopšte. Objašnjava način na koji ga drugi vide. Ukazuje na daleka putovanja. Govori o znanju. Govori o poslu. autoritet koji natus predstavlja ili kome je podređen. MEDIUM COELI X KUĆA REGNUM Prirodni Znak: Jarac Prirodni vladar: Saturn Kuća Poseda Ugaona Kuća Peta Parna Kuća Deseta Kuća predstavlja sve ono što se odnosi na čast. o životnom cilju i odnosu prema društvu u celini. za razliku od četvrte Kuće koja se odnosi na oca.

Ona ukazuje na sve skrivene stvari ličnosti. projektima i planovima. duševna oboljenja. GENIUS MALUS XII KUĆA INIMICI Prirodni Znak: Ribe Prirodni vladar: Jupiter. i one jake i one slabe. boravak u bolnicama. malverzacije. iskušenjima i svim zamkama života. klevetama. XII Kuća se odnosi i na mentalno zdravlje. Ona je deo horoskopa u koji čovek sklanja sve ono sa čim nije spreman da se suoči ili što želi da sakrije i potisne. ljude i organizacije u svom bližem i širem okruženju. Predstavlja svet afiniteta i simpatija. kako to orijentalna filosofija naziva. zaštitnicima i mecenama. ograničenja. Upozorava na skrivene radnje. mešetarenje. sposobnost sticanja prijatelja i održavanja prijateljskih veza. Otkriva neprijatelje. o društvenosti. izolovanost. Može ukazati i na bavljenje humanitarnim stvarima ili pak na usvojenu decu ili pastorke. Ona otkriva sve hendikepe. Dvanaesta Kuća je vaša sudbina ili karma. Tu se nalazi određenje svega onog što natusu izmiče i što ga prevazilazi i ukazuje na onu njegovu iskonsku prirodu čiji je neminovni zatvorenik. Otkriva način na koji natus sagledava stvari. Uran Kuća odnosa Kuća koja sledi Šesta Neparna Kuća Jedanaesta Kuća se odnosi na prijatelje. razočarenja kao i sve ono što natus drži u najvećoj tajnosti. Objašnjava ljubav koju pruža i okolnosti na koje ne može mnogo uticati u životu. sputavanja. Ona govori o nadama. 185 . izdajama. perverzije i mogućnost progonstva ili osude i boravka u zatvoru. rovarenje iza kulisa. Neptun Kuća Završetaka Padajuća Kuća Šesta Parna Kuća Dvanaesta kuća je slika skrivene duše i slika svega onog što je skriveno i zatvoreno. govori o progonima. sve inhibicije i ekshibicije.GENIUS BONUS XI KUĆA AMICI Prirodni Znak: Vodolija Prirodni vladar: Saturn. Ukazuje na sve ono što natus u životu želi i čemu stremi.

186 .

METODOLOGIJA IZRADE HOROSKOPA ČETVRTI DEO 187 .

188 .

nedelja. meseci. Razlog za to je kružno kretanje u kosmosu. datum rođenja i tačno vreme rođenja izraženo u satima i minutama što je preciznije moguće. Zbog toga su dani organizovani u veće celine: nedelje. kao i kružni oblik skoro svih nebeskih tela. Zemljina rotacija je prilično brza i pomera se na svaka četiri minuta za jedan stepen. vekova. To su tačna lokacija. 189 . Osnovna veština pravljenja kalendara se sastoji u tome da se podesi da se periodične i prirodne pojave pojavljuju u iste datume. godine. natalnog kosmograma. odnosno njene promene tokom godine. tj. Od ovih podataka zavisi sve. Ako su oni pogrešni i horoskop može biti delimično ili potpuno pogrešan. godina. Najpouzdaniji izvor za vreme rođenja je izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi zapis pa tek onda lično sećanje majke i članova porodice. Kalendar kao forma merenja protoka vremena postojao je oduvek a ljudi svih civilizacija su konfigurisali svoj sistem kalendara. Sistem formiranja kalendara mora da prati razvoj događaja u prirodi. pre svega zbog praktičnog života. odnosno mesto rođenja izraženo u stepenima i minutama Zemljine longitude i latitude. Te promene su uslovljene mnogim kosmičkim promenama i procesima koji se odvijaju po određenim zakonitostima. POJAM KALENDARA U ASTROLOGIJI Kalendar je numerološki sistem merenja cikličnog i pravolinijskog protoka vremena koji se izražava celim brojem dana i većih celina.UVOD Zlatno pravilo u astrologiji glasi: preciznost tumačenja horoskopa zavisi isključivo od preciznosti njegovog proračuna. Potreba za postojanjem kalendara je krajnje opravdana. a kosmičke zakonitosti se uglavnom izražavaju decimalnim brojevima. potrebna su tri veoma bitna podatka bez kojih nema valjanog astrološkog procesa izrade teme rođenja. Da bi preciznost proračuna bila što veća. odnosno što bliža apsolutnoj preciznosti. mesece. Problem nastaje zbog toga što se broj dana i meseci mora izraziti u celim brojevima. metode za izradu horoskopa postoje i u takvim slučajevima. s tim što je mesto i datum rođenja moraju biti poznati. vekove i milenijume. Ukoliko je vreme rođenja nepoznato. milenijuma i era. Zbog toga su neki horoskopi veoma osetljivi jer greška od četiri minuta u vremenu rođenja može promeniti položaj kuća i znakova jedne ili više planeta a time menja i tumačenje horoskopa.

posle svake tri proste godine od 365 dana. sastoji se od dve kulminacije. najsavršeniji kalendar su stvorile Maje. U dosadašnjoj poznatoj istoriji. . Novog rimskog kalendara.. gornje.. 1800. izuzev onih godina na kraju veka (1700.14. 1582.). Novi rimski kalendar je bio prilično haotičan. 2000. Naša civilizacija koristi Gregorijanski kalendar koji je redigovana verzija predhodnog Julijanskog kalendara. Prema ovoj reformi i dalje je svaka četvrta godina prestupna..25 dana i od realnog trajanja tropske godine je bila duža za 11 minuta i 14 sekundi. Svaki kalendar mora nakon izvesnog vremena da pretrpi izvesne korekcije.. Srbi i dr. takozvanog. Ravnodnevica koja je u IV veku padala na 21. Zvezdani dan nije mogao da opstane kao jedinica za merenje vremena u praktičnom životu jer se njegov početak stalno pomera u odnosu na kulminaciju Sunca. U zvaničnu upotrebu ga je uveo. Tada je naredbom 4. . a prema proračunima astronoma Lilija. Međutim. na predlog aleksandrijskog astrologa Sosigena.. postao 15. Mada svi stanovnici naše planete danas koriste Gregorijanski kalendar. Reformu je izvršio rimski papa Grgur XIII. kako se još naziva. nakon reforme. Ovakav sistem računanja vremena je veoma jednostavan te se stoga on i danas upotrebljava u nauci za izračunavanje razmaka između udaljenih događaja. ona je pala 11 dana ranije. uglavnom narodi Hrišćanske Pravoslavne Crkve). Julijanski kalendar je nastao iz. Zbog toga je nemoguće napraviti apsolutno tačan kalendar. nastupa prestupna godina od 366 dana. Gregorijanski kalendar je nastao zbog nepreciznosti Julijanskog kalendara čija je godina trajala 365. bio bio Februar. Oktobar 1582. Julijanski je ostao u formalnoj upotrebi kod nekih naroda iz verskih razloga (Rusi. 2400. a to je. Zbog ove razlike je nepreciznost iznosila 1 dan na svakih 128 godina ili 3 dana na svakih 400 godina. Nakon reforme.. rimski imperator Gaj Julije Cezar. 190 .) s tim što su izuzete godine na kraju svakog četvrtog veka (1600.. po kome je i dobio ime. Pravo vreme. koja se naziva pravo podne i donje. Mart..Vrednost kruga se može izraziti jedino pomoću broja (π = 3. godine kad je izvršena reforma kalendara. Taj razmak se naziva julijanska perioda. drevna srednjeameri-čka civilizacija.). POJAM VREMENA U ASTROLOGIJI Vreme se meri Zvezdanim danom koji je nepromenljiv. Dotadašnji. koji predstavlja vreme između dve uzastopne gornje kulminacije središta Sunca. Jedan dan je dodavan poslednjem mesecu u godini. Oktobar. po kome i nosi ime.. 1900. Zbog toga je nastala nova jedinica za merenje vremena koja se naziva Pravi sunčani dan. koje se naziva prava ponoć.

Sunce se na svojoj prividnoj putanji u toku godine ne kreće ravnomerno. a kao drugo. Usled ovih razloga dnevne nejednakosti sunčanih dana tokom godine dostižu +16 minuta. Ovo vreme je nazvano Grinvičko građansko vreme ili Svetsko vreme. Kao prvo. f) Sideralno vreme je dvadesetčetvrti deo sideralnog dana koje odgovara vremenu koje je potrebno Zemlji da opiše ceo krug oko svoje ose. Zbog toga je uvedena nova jedinica za merenje vremena koja se naziva Srednji sunčani dan. Podela je izvršena na svakih 15° geografske dužine za jedan čas. Ovo vre- 191 . b) Astronomsko vreme je ono vreme koje se broji od podneva do podneva ili od 0-24 i koje je utvrđeno prema astronomskom danu. Sunčani dan predstavlja srednju vrednost svih pravih dana u godini i on po svojoj fiksnoj dužini odgovara vremenskom razmaku između dve gornje kulminacije jednog srednjeg ekvatorskog Sunca. Iz ovog razloga je usvojeno da se početak srednjeg dana računa od predhodne srednje ponoći i ova nova jedinica za merenje vremena se naziva Građanski dan. e) Lokalno vreme je izračunato prema longitudi mesta rođenja. takođe. jednog pre a drugog posle podne. Zbog toga je međunarodnim sporazumom Zemlja podeljena na 24 časovne zone radi izbegavanja teškoća u javnom saobraćaju i vezama. Zvezdano. Za nultu zonu je određena zona kojom prolazi Grinvič meridijan. pravo. To je vreme dato Sunčevim satima ali kako prividno kretanje Sunca varira na ekliptici. srednje i građansko vreme su mesna vremena jer su im počeci vezani za jedan određen meridijan.Ovo vreme se. odnosno Sunčani dan. I ovo vreme je moralo da pretrpi izvesne korekcije jer početak srednjeg dana počinje u podne pa praktično izaziva pometnju kod brojanja datuma. srednja ponoć. odnosno nulti meridijan. U astronomiji i građanskoj upotrebi postoji više vrsta vremena ali su samo neka u upotrebi za izračunavanje domifikacije i traženje longituda planeta u astrologiji. c) Legalno vreme je ono koje je određeno zakonom u jednoj državi. Početak srednjeg dana. d) Letnje legalno vreme je ono koje ide sat vremena ispred ili iza legalnog vremena. nije moglo zadržati kao jedinica za merenje vremena zbog svoje promenljivosti koja nastaje iz dva razloga. trajanje pravog dana je promenljivo. njegova putanja je nagnuta prema ravni nebeskog ekvatora u kome se meri vreme časovnim uglom. U praksi se dobija dodavanjem ili oduzimanjem ove dužine od vremena po nultom meridijanu zavisno od toga da li se mesto nalazi istočno ili zapadno od Grinviča (nulti meridijan). odnosno gornja kulminacija srednjeg Sunca se naziva srednje podne. a) Pravo vreme je dvadesetčetvrti deo dana koji odgovara dvoma uzastopnim prolazima Sunca meridijanom. a donja kulminacija.

Crne Gore. Nadmorska visina nema poseban značaj u astrologiji a primenjuje se samo u specifičnim slučajevima. Bosne i Hercegovine. Zemlja. minutama i sekundama severne ili južne geografske širine. 192 . Ovo merenje se naziva geografska širina a izražava se u stepenima. POJAM LOKALIZACIJE U ASTROLOGIJI Precizno određivanje lokalizacije prilikom izrade horoskopa je od velike važnosti u astrologiji. a druga na sve gradove i veća mesta na teritorijama Srbije. Određivanje geografskih koordinata se vrši pomoću geografskih atlasa ili tabela sa koordinatama većih mesta. Hrvatske i Slovenije. Makedonije.me je dato u efemeridama za svaki dan u ponoć ili podne. Prva se odnosi na sve veće gradove sveta. Ono služi za izračunavanje rektascenzije. Kosmogram je slika neba u trenutku rođenja neke osobe posmatrana iz samog mesta rođenja te je stoga nemoguće izraditi kartu neba bez određivanja tačne lokacije rođenja. kao planeta je podeljena na dva zamišljena niza krugova. h) Sideralno vreme rođenja je izvedeno vreme rođenja od legalnog ili legalnog letnjeg vremena preko lokalnog i vremena po Grinviču u lično vreme rođenja. U prilogu knjige (videti dodatak) nalaze se dve ovakve tabele. minutama i sekundama istočne ili zapadne geografske dužine. odnosno Grinviča. g) Vreme po Grinviču je srednje vreme Grinvičkog meridijana. Zamišljene kružnice geografske širine se nazivaju paralele. Nadmorska visina je visina u mestu date tačke nad mirnim srednjim morskim nivoom koji je zamišljen tako kao da se prostire ispod svih kontinenata. Izražava se u metrima. Ove tabele sadrže i konvertovano vreme za korekciju u odnosu na nulti meridijan. Referentna tačka jednog od niza krugova je ekvator koji ide od Istoka ka Zapadu a primenjuje se kod merenja udaljenosti na Sever ili Jug od ekvatora. Ovo merenje se naziva geografska dužina a izražava se takođe u stepenima. Drugi niz krugova nazivamo meridijanima a primenjuje se kod merenja udaljenosti na Istok ili Zapad od nultog meridijana.

godine. Nemačke efemeride date su za period od 1850. Mesečevog čvora. astrolab i sl. Caslanta nisu u potpunosti precizne i iziskuju dosta složene proračune. Venere i Marsa svakih 20 dana. Najrasprostranjenije su Rafaelove efemeride koje se svake godine objavljuju na engleskom jeziku. Ovo delo je jedinstveno ali nije od velike koristi za astrološku praksu danas ali je od velike važnosti za astrološka istorijska istraživanja.E B A C E1 Slika 48: Longituda Zemlje A-B je nulti meridijan B-C je lokalni meridijan A-C je geografska dužina E-E1 je Ekvaror EFEMERIDE Stari astrolozi su određivali pozicije planeta za jedan dati trenutak dobijen direktnim posmatranjem služeći se tada raznim instrumentima kao što su globusne sfere. Sunca i Meseca od početka nove ere do 1649. Danas postoje razne efemeride i treba biti pa-žljiv prilikom njihovog korišćenja. aspektori193 . do 2000. Merkura u promenljivim intervalima. Informacije koje dobijamo iz njih su sideralno vreme. Stalne efemeride pukovnika E. do 1980. latitude i deklinacije Sunca i Meseca. godine a Američko filozofsko društvo je 1964. Tablice pozicija planeta od Paula Šoasnara koje daju longitude Sunca svakih 10 dana od 1801. do 1950. longitude planeta. sporih planeta svakog meseca za period od 1840. godine dopunilo nedostatke predhodnih i objavilo pozicije planeta. Danas su uglavnom u upotrebi Američke efemeride za XX i XXI vek. One su izuzetno precizne i praktične jer pružaju podatke za svaki dan u Ponoć. godine. longitude. godine po proračunima Brajana Takermana.

satu i minutu. Pored simbola planete nalazi se oznaka D za direktan i R za retrogradan kurs. Ovaj period može početi i u sledećem mesecu. Da bi se dobili tačniji horoskopi. proračunava se svakih 10 godina. planetarnu ingresiju. 2) Deklinacije planeta (0) označavaju njiovo kretanje. godine iznosila 55 sekundi a do 2000. sat i minut su dati za početak perioda koji se završava ulaskom Meseca u sledeći znak Zodijaka. 3) Aspekte spoljnjih planeta. Delta T. od Jupitera do Plutona. Fenomeni kao što su Mesečeva plima i oseka. 194 . a posebno tačni proračuni solarnih i lunarnih povrataka vreme horoskopa se mora korigovati dodavanjem Delta T razlike Univerzalnom vremenu i to pre pristupanja pronalaženja i izračunavanja tačnih pozicija planeta. Izračunavanje tačnih pozicija planeta zahteva jedinstveno merenje vremena a Zemljina rotacija to ne omogućava. Postojanje ovog fenomena nikako ne treba zanemarivati u astrologiji. OBAJŠNJENJE SIMBOLA I FENOMENA U TABELAMA AMERIČKIH EFEMERIDA Odeljak fenomena se nalazi na dnu. Ovo usporavanje ili ubrzavanje se može odrediti jedino na osnovu činjenica koje se dobijaju jedino posmatranjem. Celina 2 (Planet ingress) daje dan i tačno vreme ulaska svake planete u novi znak Zodijaka. Ove celine. Američke efemeride za XX vek su bazirane na Univerzalnom vremenu koje je u svim situacijama jednako Srednjem grinvičkom vremenu. Celina 1 (Astro data) daje tri vrste informacija: 1) Stanice planeta pokazuju da li je planeta u retrogradnom ili direktnom kretanju.jum. zemljotresi i drugi poremećaji utiču da se Zemljina rotacija u nepravilnim vremenskim intervalima usporava ili ubrzava. Celine 3 i 4 pokazuju Mesec bez aspekta. Sastoji se od šest celina u kojima su razmakom odvojeni prvi od drugog meseca izuzev u celinama 3 i 4 koje su svaka za po jedan mesec. daju astrološke događaje po datumu. Ova razlika je 1987. Dan. osim poslednje. Mesečeve mene. Mnogi astrolozi zanemaruju ovu razliku jer ne shvataju njenu neophodnost ili uošte ne traže potpunu tačnost proračuna koja se pomoću nje postiže. Razlika između Univerzalnog i Efemeridnog vremena. Ove efemeride su preporuka svakom ko se praktično bavi astrologijom. datumom. satom i minutom. Period bez aspekta nastaje posle zadnjeg osnovnog aspekta. Efemeride za XXI vek su bazirane na Efemeridnom vremenu što je mnogo praktičnije za određivanje planetarnih pozicija. severno (N) ili južno (S) od ekvatora. ispod svake kolone od po dva meseca. Mesečev ulazak u sledeći znak predstavljen je simbolom znaka. godine će se povećati na 61 sekundu. solarne i lunarne eklipse itd. mada korekcija vremena je izvršena i u Efemeridama za XX vek dodavanjem razlike između Efemeridnog i Univerzalnog vremena (Delta T).

Tabela 17: Prikaz tabele Američkih efemerida 195 .

Ovaj fenomen služi da bi se odredila srednja vremenska udaljenost između dva događaja. godine i od tada se. Na broj dana koji je dat u efemeridama se dodaje 2.Delimično totalna eklipsa (AT) je totalna kad je u pitanju senka a delimična kod svega ostalog. zbog fenomena precesije ravnodnevica. Januar 4713. godine pre n.Totalna eklipsa (T) nastaje kad Mesec potpuno zađe u Zemljinu senku. ali nije potpuno zaklonjen njom. . 1.Celina 5 pokazuje dan sat. Tropski i sideralni Zodijak su se poklopili poslednji put 221. Ovaj fenomen se naziva prstenasto pomračenje. 3) ovom fenomenu je bilo više reči u uvodnom delu koji govori o efemeridama. Mesečevih mena i eklipsi. Umesto ovog vremena. broj dana koji je protekao od 31. Astronomski Julijanski Dan je 1. . 5) Obliquity je tačna vrednost ugla ekliptike. tj. Ovaj fenomen se jasno vidi sa Zemlje.Parcijalna eklipsa (P) pri kojoj Mesec ne prekriva potpuno Sunčev disk. Celina 6 sadrži šest informacija za svaki prvi dan u mesecu. 2) Delata-T je vreme koje se dodaje Univerzalnom vremenu da bi dobili Efemeridno vreme. . minut i poziciju u Zodijaku. Ova tabela se nalazi u sklopu efemerida a data je i ovde.Retka delimična eklipsa (AC) nastaje kad centralna linija pomračenja ne dolazi do Zemljine površine.415.Delimična eklipsa (A) je suštinski totalna.12 1899. ali je Mesec suviše udaljen od Zemlje i njegova senka je ne dohvata. Vreme potpunog pomračenja je dato precizno. . godine jer su efemeride za XXI vek bazirane na Efemeridnom vremenu. 196 . Da bi se odredio srednji Mesečev Čvor za svaki dan. Pozicija. u ovom i u sledećem veku. u efemeridama za XXI vek je data pozicija Galaktičkog centra. koristi se tabela Srednje Mesečeve interpolacije. ali nije jednako vremenu konjukcije na longitudi. udaljavaju za 1° svakih 71.5 godina. Za parcijalne eklipse ja data magnituda a za totalne i delimične je dato trajanje u minutima i sekundama. Za potpuno pomračenje Meseca je dato i tačno vreme ovog fenomena. 7) Srednja pozicija Mesečevog čvora je data za prvi dan u mesecu. 6) Kiron označava tačnu poziciju ovog planetoida. 2.Totalna eklipsa (T) nastaje kad Mesec potpuno prekriva Sunčev disk. je u sazvežđu Riba jer se tropski Zodijak kreće retrogradno duž ekliptike. 4) SVP (Sintetic Vernal Point) predstavlja poziciju tropskih 0° u sideralnom Zodijaku. Stepen i minut interpolacije se oduzima od pozicije Čvora koji je dat za svaki dan. Mesec u ovom slučaju neće potpuno zakloniti Sunce a videće se kao svetlost oko tamnog Meseca. pri kojoj Mesec samo ulazi u polusenku Zemlje. u podne po Grinviču.020 dana da bi se dobio tačan broj Julijansikog Dana.Parcijalna eklipsa (P) koja označava da je Mesec delimično zašao u senku Zemlje. Lunarna eklipsa može biti: . . 1) Julijanski dan.Nastupajuća eklipsa (A). Delta-T je dat samo za period do 2000. . Solarna eklipsa može biti: . e.

Ova podpodela je toliko mala da ju je nemoguće ucrtati u grafikon Zodijaka ali se položaji nebeskih tela numerički upisuju u posebne tabele namenjene za to. koristila se u VII veku sada je zastarela. Oni su položaje tačno beležili i zdravorazumski raspoređivali na jednom savršenom simboličkom obliku neba. značajnih tačaka i aspekata u horoskopu. Šoasnar je bio taj koji je. U antičko vreme i tokom srednjeg veka nisu postojala neka stroga pravila po ovom pitanju. Kosmogram je novi naziv i upotrebljava ga naučna astrologija. Tabele koje su danas uglavnom u upotrebi date su za Severnu hemisferu tako da u slučaju rođenja na Južnoj hemisferi domifikacija se vrši tako što se sideralnom vremenu rođenja doda 12 časova a u koloni koja odgovara istom broju stepeni u trenutku rođenja dodaje se 180° nađenim stepenima Zodijaka. U upotrebi su bili uglavnom kosmogrami sa kvadratnom osnovom i podelom bilo na kvadrate bilo na trouglove. Bez sumnje Šoasnarov grafikon sa krugom od 360° je verniji projekciji nebeske sfere i omogućava da se na prvi pogled sagledaju relativni položaji planeta. dekade i odnose među planetama. Svaka astrološka škola je imala poseban način prikazivanja položaja zvezda u vreme rođenja. želeći da astrologiji postavi naučne osnove. 197 . tokom prvih decenija XX veka.TABELA DOMIFIKACIJE Ove numeričke tabele su potrebne za određivanje domifikacije horoskopa koja bi mogla da bude urađena samo pomoću dugih i teških astronomskih proračuna. Stari četvorougaoni grafikoni su pokazivali da su drevni astrolozi veću pažnju i značaj pridavali ascedentu i domifikaciji nego znacima zodijaka. b) Regiomontanusova metoda koja se takođe više ne koristi bila je u upotrebi u XVI i XVII veku. (Videti tabelu na sledećoj strani) KOSMOGRAM Kosmogram je grafički prikaz Zodijaka koji na 360° materijalizuje znakove. forsirao i isticao njegov značaj. Upotreba kosmograma kakvog danas imamo je relativno novijeg datuma. c) Plasidusova metoda je najnovija i prema njoj su izrađene Tabele Kuća kojima se služi većina astrologa. Jedan stepen podeljen je na 60’ (minuta) a svaki minut na 60” (sekundi). Postoji više načina računanja: a) Kampanusova metoda. To je grafikon Zodijaka ili karta neba. Svaki od ovih znakova podeljen je na 30 manjih delova koje nazivamo stepenima (°). Krug je podeljen na dvanaest jednakih delova i svaki deo se odnosi na jedno sazvežđe Zodijaka koje zauzima 30° celog kruga.

Tabela 18: Prikaz tabele domifikacije izračunate Plasidusovom metodom 198 .

Greška koja bi se na ovaj način potkrala dovela bi u pitanje ispravnost tumačenja a time i reputaciju astrologa. stoga se mora voditi računa o metodama izračunavanja i stalno ih treba proveravati pa čak i nekoliko puta izračunati. 199 .11 10 12 9 8 1 7 2 4 3 5 6 Slika 49: Astrolozi antike i srednjeg veka koristili su četvorougaone grafikone za izradu horoskopa Slika 50: Šoasnarov kružni grafikon Zodijaka koji se danas uglavnom koristi Precizna izrada kosmograma je temelj na kome počiva tumačenje horoskopa.

odnosno između 15°E i 30°E što znači da pripada prvoj časovnoj zoni istočno od nulte časovne zone. NST je tačno vreme za tačan stepen na Istoku. Primer 1: Beograd se nalazi istočno od Grinviča na 20°29’ Istočne geografske dužine (E). To znači da za 1 sat (60 minuta) pređe 60 ÷ 4 = 15° geografske dužine. a ako je rođena u vreme zalaska Sunca. s tim što se Istok ovde odnosi na celu planetu. Ascedent će biti dijametralno suprotan znaku rođenja. Pažnju treba obratiti na. Časovne zone se.MATEMATIČKE METODE RAČUNANJA IZRAČUNAVANJE SIDERALNOG VREMENA ROĐENJA (NST) Izračunavanje NST je prvi postupak pri izradi horoskopa. Letnje legalno vreme (SHlg) koje se od Hlg razlikuje za ± 1 sat.00 i na taj način 200 . za dva sata 30° itd. Razlog za to je kretanje Sunca u odnosu na Zemlju. Osoba koja je rođena u trenutku izlaska Sunca imaće za Ascedent (podznak) isti znak kao što je i znak rođenja. Časovna razlika iznosi +1H. Treba napomenuti da je Ascedent sazvežđe na Istoku u trenutku rođenja na određenoj geografskoj dužini. koje se pomeri za 60 milja na svaka 4 minuta. Ovo posebno treba imati u vidu kod izra-čunavanja NST.00 oduzimamo 1. To znači da je u letnjem vremenu (od poslednje nedelje Aprila do poslednje nedelje Oktobra) časovna razlika +2 sata. 60 milja odgovara 1° geografske dužine. Jugoslavija SHlg uvodi u upotrebu od 1983. uz manje korekcije pomeraju za 1 sat na svakih 15° geografske dužine. Ovo vreme je neophodno da bi se izračunao položaj tačke Ascedenta i izvršila domifikacija horoskopa. Ako je vreme rođenja 15. kao i kod izračunavanja planetarnih pozicija. godine. ta-kozvano. Ovo vreme postoji u većini zemalja sveta i u svim evropskim državama izu-zev Albanije. Konvertovanje Legalnog vremena rođenja (Hlg) na vreme nultog meridijana (GMT) Ovaj postupak se vrši oduzimanjem celih sati od Legalnog vremena rođenja za vremenske (meridijanske) zone istočno od Grinviča ili doda-vanjem celih sati za zone zapadno od Grinviča. a ne samo na određeno mesto.

odnosno. 1H i 20min. Zbog toga je važno odrediti ovu vremensku korekciju.00 EMTK 14. časovna razlika u celoj državi Njujork u USA je –5H. 15.00 Hlg -01. odnosno između 60°W i 75°W što znači da se nalazi u četvrtoj časovnoj zoni zapadno od nulte časovne zone. odnosno.00 WMTK 20. Ako je vreme rođenja 15. među-tim zbog blizine Primarnog meridijana (PM) koji iznosi 75°W PM.00 dodajemo 5.00 H i na taj način dobijamo konvertovano Legalno vreme rođenja (Hlg) na vreme rođenja po Grinviču (GMTK). Ove tabele sadrže i izračunato vreme meridijanske korekcije (EGMT i WGMT) za svaki grad. Primer 1: Beograd se nalazi na 20°29’E.00 GMTK za Njujork Izračunavanje meridijanske vremenske korekcije za mesto rođenja u odnosu na nulti meridijan Grinvič Pozicija Ascedenta se pomera na svaka 4 minuta za 1 stepen u proseku. Ukoliko se mesto za koje vršimo proračun ne nalazi na ovim tabelama. 15.01. određujemo ih pomoću atlasa i dalje pristupamo izračunavanju meridijanske vremenske korekcije. koji je vrednost u minutama za pomeranje Sunca za 1 stepen.56 201 .00 29 × 4 = 116sec.00 Hlg +05. Ove koordinate se lako određuju uz pomoć geografskog atla-sa. 1min i 56sec.dobijamo konvertovano Legalno vreme rođenja (Hlg) na vreme rođenja po Grinviču (GMTK).20. odnosno. Kao što se vidi za ove proračune je potrebno poznavanje geografskih koordinata mesta rođenja. 20 × 4 = 80min. 20 i 29 množimo sa koeficijentom 4. Da bi smo izračunali EGMT za Beograd. 00. 01.00 GMTK za Beograd Primer 2: Njujork se nalazi zapadno od Grinviča na 73°57’ Zapadne geografske dužine (W). odnosno. mada postoje i tabele sa izračunatim koordinatama za sve veće gradove (videti dodatak 1).

Shodno ovom odnosu.00 +00.52. 00. Primer 1: Beog rad (20°29’E). i 48sec. 3min.48 WGMT za Njujork Sva izračunavanja u astrologiji su uglovi izraženi u stepenima. odnosno.52.56 EGMT za Beograd Primer 2: Njujork se nalazi na 73°57’W.03.21. 73 i 57 množimo sa koeficijentom 4.20. Da bi smo položaje konvertovali u vremenske koeficijente i prešli sa jednog sistema na drugi koristimo sledeće odnose: 15° = 1H ili 60min. 1° (stepen) = 60’ (minuta) 1’ (minut) = 60’’ (sekundi) Ovim jedinicama su izražene i Efemeride i Tabele kuća.55. 15’’ = 1sec.01.01.00 +00. ili 60sec.03. 4H i 52min. Meridijansku vremensku korekciju možemo odrediti i pomoću ove tabele.22. Da bi smo izračunali WGMT za Njujork. U dodatku tabele u koloni arc pronađemo 1’00’’ što odgovara 4sec u koloni temps. izrađena je i Tabela jedinica uglova (Videti dodatak).56 01. Odnosno. U koloni 7 za 20°30’ stoji 1. 1° = 4min 15’ = 1min. 04.48 04.00 57 × 4 = 228sec. 73 × 4 = 292min.00 što je za 1’ dalje od 20°29’. 1’ = 4sec. minutama i sekundama. Odnosno. odnosno. 202 .48 04.

55.00.00 13°55’ 0.12 Hl za Njujork 203 . Primer 1: Beograd.00 30°00’ 2.40 +00°02’ +0.22.21.04 1.04.00 što sabiramo dva puta. 20.00 -0.56 EGMT za Beograd Primer 2: Njujork (73°57’W).20°30’ -00°01’ 20°29’ 1.56 EGMT 15. 30°00’ 2.56 Hl za Beograd Primer 2: Njujork.00.00 GMTK -04.21.08 73°57’ 4.40.55.00. Pošto su tabele izrađene za pozi-cije do 30°. a u dodatku tabele u koloni arc tražimo vrednost za još 2’ što je 8sec u koloni temps.55. za veće vrednosti vršimo sabiranje dve ili više vrednosti iz ta-bela.55.00.00.21. ili WGMT za zapad).48 WGMT za Njujork Izračunavanje Lokalnog vremena rođenja (Hl) Ovo vreme se dobija zbirom za istočne a razlikom za zapadne lokacije između konvertovanog legalnog vremena rođenja na vreme rođenja po Grinviču (GMTK) i meridijanske vremenske korekcije (EGMT za istok.00. u koloni 12 za 13°55’ stoji 0. U koloni 1 za 30° stoji 2. 14.00.48 WGMT 15.00 GMTK +01.

Primer 1: Hl za Beograd je 15.00.21.Izračunavanje korekcije Lokalnog vremena rođenja (KHl) Ova korekcija se vrši kroz Geografsku vremensku korekciju (GTK) oduzimanjem po 10sec. za svaki sat.16 Hl HTK GTK KHl Završni proračun Sideralnog vremena rođenja (NST) Korigovanom lokalnom vremenu rođenja (KHl) dodajemo Sideralno vreme po efemeridama (EST) za datum za koji vršimo proračun. ÷ 60 × 22 = 3. Ostatak korekcije za 21min. = 150sec.21.00.24. za svaki sat u Lokalnom vremenu rođenja (Hl). Dodajemo po 10sec.30 -00. Ukupni HTK je: 00.5° = 13. EST se nalazi u Tabelema efemerida u koloni Sideral Time.02.24.34 Geografska dužina za Beograd iznosi 20°29’E što je približno 20. ÷ 15° × 20. Proračun je sledeći: 10sec.34 15. dobijamo na sledeći način: 10sec.00.66 ≈ 4sec.04 = 00.56 +00.66 ≈ 14 sec odnosno: 00.02.14 Ukupni proračun KHl za Beograd izgleda ovako: 15.30 + 00. za svakih 15° geografske dužine i Časovnom vremenskom korekcijom (HTK) dodavanjem po 10sec. = 2min.56.5° Oduzimanjem po 10sec za svakih 15° dobijamo GTK. 204 .14 15.02. odnosno: 15H × 10sec. 30sec. što je približno 22min. 56sec.

00.20.35.40+ 36.00+ GMTK 16.56 EGMT 15.35.01.00.00 20°29’ ≈ 20.32 19. koordinate 20°29’E i 44°48’N Vreme rođenja: 16.02.56 ≈ 17.5° 17 × 10 = 170 = 00.66 ≈ 00. kao i vrhove ostalih Kuća ili Polja u horoskopu.33. koji je vrh I Kuće i predstavlja podznak rođenja.36 16.35.12 24.00 29 × 4 = 116 = 00.00.00.56.1400. 1970.35 Hlg 16.33.56. 205 . 07.56+ 16. Za određenje ovih pozicija nam je potrebno tačno izračunato Sideralno vreme rođenja (NST) i Tabela Kuća izrađena prema Plasidusovoj metodi.00 GMTK 20 × 4 = 80 = 01.33.5 = 13.Primer jednog celokupnog postupka za izračunavanje Sideralnog vremena rođenja (NST): Datum rođenja: 16.12 HTK GTK UTK Hl KHl EST NST DOMIFIKACIJA HOROSKOPA Domifikacija horoskopa je postupak određivanja Ascedenta. Mesto rođenja: Beograd.56 Hl 16.21. geog rafsku širinu (severnu N ili južnu S).50 10 ÷ 15 × 20.00 Hlg -01. Za ovaj proračun je neophodno da znamo onu drugu geografsku koordinatu.59.00 EMTK 15.56.0012.02.56+ 01. tj.

45 su: X (MC) 10° g XI 7° h XII 28° h I (AC) 15°43’ i II 22° j III 4° l razlika od predhodne pozicije 1° (60’) isto isto razlika od predhodne pozicije 46’ razlika od predhodne pouicije1° (60’) isto 206 .36.04 00.6 što je koeficijent pomeranja Pozicije vrhova Kuća za ST 12. upravljajući se prema NST u koloni Sideral time.33.04 ST.33. U Tabeli kuća.03.33.36.04 00. Pozicije su sledeće: X (MC) 9° XI 6° XII 27° I (AC) 14°57’ II 21° III 3° g h h i j l Vaga Škorpija Škorpija Strelac Jarac Ribe NST je 12. Beograd je na 44°48’N. Da bi smo dobili precizne položaje. U toj koloni tražimo pozicije Ascedenta (AC ili ASC) i vrhova ostalih Kuća.33. Najbliža vrednost je 12.41 što je 221sec.00. najbliži stepen je 45°.45 -12. izračunavamo koeficijent pomeranja: 12. 221 ÷ 8 = 27.12 NST.12.Primer: za određenje domifikacije koristimo primer iz predhodnog odeljka za koji smo izračunali Sideralno vreme rođenja 12.33.08 Od prve sledeće vrednosti u koloni Sideral Time oduzimamo vrednost koju smo već našli: 12.33.12 -12.

U ovom slučaju postupak ponavljamo samo za poziciju Ascedenta jer su ostale vrednosti iste kao i za 45°.Razliku delimo sa koeficijentom pomeranja: 60 ÷ 27. VII.33. Ostale Kuće kojih nema u Tabeli Kuća: IV. XI. VI. Isti postupak ponavljamo i za pozicije u koloni za 44° geogra-fske širine. ST 12.36.6 približno 1’30’’ što je iznos pomeranja Ascedenta. VIII i IX su dijametralno suprotne pozicijama datih Kuća. takođe delimo sa koeficijentom: 46 ÷ 27.04 AC 15°42’00°46’ je razlika. V. Razliku između pozicija AC. Razlog za to je geografska širina za Beograd koja iznosi 44°48’.45 AC 16°28’ ST 12. (AC) I II III (IC) IV V VI 15°07’30’’ i 21°02’ j 03°02’ l 09°02’ A 06°02’ B 27°02’ B (DC) VII VIII IX (MC) X XI XII 15°07’30’’ 21°02’ 03°02’ 09°02’ 06°02’ 27°02’ C D F G H H 207 .1 približno 2’ što je iznos pomeranja pozicije za vrhove X. što znači da je i pomeranje pozicije Ascedenta ista kao i za predhodnu poziciju AC i iznosi 1’30’’.6 = 2.6 = 1. 15°43’30’’ je AC za 44° 45 ÷ 60 × 48 = 00°36’00’’. XII. AC za 44° je 15°43’30’’ AC za 45° je 14°58’30’’+ 00°45’00’’ je razlika koju delimo sa 60 jer 1° ima 60’ a potom dobijeni rezultat množimo sa 48 jer je to broj minuta razlike izme-đu 44° i 45° geogrefske širine za poziciju Beograda. II i III Kuće.korekcija 15°07’30’’ je AC za 44°48’ Nakon završenih proračuna ucrtavamo i upisujemo tačne pozicije vrhova svih 12 Kuća na kružni grafikon Zodijaka.

IZRAČUNAVANJE PLANETARNIH POZICIJA Sada. predstavlja tačku Verteksa. Za ovaj proces su nam potrebne efemeride. tj. ko-širinu: 90°00’ fiksni stepen -44°48’ geografska širina za Beograd 45°12’ ko-širina U Tabeli Kuća u koloni za 45° tražimo poziciju tačke Verteksa tako što uzmemo IC.00. IC IV Kuća 09°02’ A MC X Kuća 09°02’ A AC I Kuća 28°10’ D Korekcija za pomeranje AC je iznosila 1’30’’ 00°01’30’’ +28°10’30’’ 28°11’30’’ D Raka je tačka Verteksa Tačka Antiverteksa je dijametralno suprotna tački Verteksa i nalazi se na 28°11’30’’ J Jarca.00 sati. kao da je to MC. Njihove pozicije moramo korigovati prema mestu i vremenu rođenja. vrh IV Kuće. Kao što smo već rekli. takozvanu. ponoć. kada imamo ispred sebe horoskop sa izvršenom domifikacijom potrebno je da u njega unesemo i tačne planetrarne pozicije. Šta god da se nađe u tom redu na poziciji AC. vrh X Kuće.Izračunavanje pozicija tačke Verteksa (VR) i Antiverteksa (AVR) Od 90° oduzimamo geografsku širinu mesta rođenja i dobijamo. Da podsetimo. Pozicije planeta ne možemo samo prepisati iz tabele. pozicije planeta u efemeridama su date za nulti meridijan 208 . najbolje je koristiti Američke efemeride za XX i XXI vek koje pozicije daju za svaki dan u 00.

9’ 28°31.7’ 28°16. tj.1970.9’ 28°17. pozicije za 17.3’ 20°27.5’ 03°58. su sledeće: Sunce Mesec S. tj.4’ 25°08.9’ 26°49.1970. u 16. Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 23°03’32’’ 14°14’21’’ 03°31.5’ 05°08. NST 12.5’ 26°53. M. M.Grinvič u ponoć.1970.1’ 25°07. Za izračunavanje planetarnih pozicija koristimo primer iz predhodnog dela za koji smo izračunali Sideralno vreme rođenja i izvršili domifikaciju horoskopa (Natus rođen u Beogradu. Sunce Mesec S. potrebno je da znamo i prve sledeće pozicije planeta u efemeridama. 16.4’ 20°32.35.33.3’ 05°10. 16.07.1’ 03°19. Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 24°00’45’’ 21°21’52’’ 03°25.2’ 29°10.12) Planetarne pozicije u efemeridama za 16.3’ 05°07. što znači da će te pozicije biti drugačije za druge lokacije i neko drugo vreme rođenja.0’ Raka Strelca Riba Lava Device Raka Vage Bika Vage Škorpije Device Da bi smo izračunali tačne pozicije planeta za vreme rođenja. izuzev pozicije Meseca koja je u efemeridama data za podne istog dana.07.3’ Raka Strelca Riba Lava Device Raka Vage Bika Vage Škorpije Device 209 .1970.07.07.3’ 05°17.

03°25. i ono iznosi 16.12.6’ 00°04.8’ 01°08. oduzimanjem pozicija za 16.32.7’ 01°57. dobijeni re- 210 .59. Čvor: 03°31. konstantni koeficijent je 17.8’ 00°01.3’ 00°05.1’ 00°04. Vrši se jednostavno. Ta razlika je put koji planeta pređe za 24 časa na ekliptici.3’ 00°38. Za to nam je potrebno korigovano lokalno vreme rođenja (KHl).07.7’ 00°01. koje smo već izračunali.7 sekundi. Potom. od pozicija za 17.8’ 00°00. Za planete koje se kreću retrogradno. postupak je obr nut tako da od pozicija za 16. Dakle.Sledeći korak je utvrđivanje razlike između ove dve pozicije za svaku planetu. Zbir je 17. M.3’ Da bi smo izračunali tačnu poziciju planete za trenutak rođenja natusa potrebno je da odredimo konstantni koeficijent pomeranja planeta. Potpuno je logično da ovaj broj treba zaokružiti na 17 jer je odstupanje zanemarljivo malo.7. u efemeridama i iznosi 40.07. Ovo vreme korigujemo sa dodatkom Delta-T koje se nalazi u šestom odeljku fenomena.7’ Dobijeni rezultat izračunavanja razlike je sledeći: Sunce Mesec S.07. Rezultat razlike kretanja planete između dve ponoći delimo sa brojem 24 jer je to broj sati između ove dve pozicije.07. M. Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 00°57’13’’ 07°07’31’’ 00°05.00. Sunce: 24°00’45’’ -23°03’32’’ 00°57’13’’ Isti postupak izračunavanja ponavljamo i za pozicije svih ostalih planeta.1’ . oduzimamo pozicije za 17. S.

jer je njihovo pomeranje malo. sabiramo sa konstantnim logaritmom i za dobijeni logaritam 1.07. Najpre odredimo konstantni logaritam. tražićemo ga isto u koloni 0 stepeni ili sati. Postoji još jedan način izračunavanja pozicija uz pomoć tabele proporcionalnih logaritmova koja se nalazi u dodatku. u 17. Neptuna i Plutona čije pozicije jednostavno treba prepisati.zultat množimo sa konstantnim koeficijentom i na taj način dobijamo kretanje planete od ponoći do 17 sati.07. U ovom sistemu računanja sekunde možemo zanemariti jer su za sve proračune pozicije u stepenima i minutama sasvim dovoljne izuzev u nekim ekstremnim slučajevima kada se planete graniče sa pozicijom kuće ili kada se određuje ugaoni razmak.Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran 23°43’ 24°20’ 03°27’ R 04°42’ 04°47’ 28°59’ 26°52’ 20°30’ 05°09’ Raka Strelca Riba Lava Device Raka Vage Bika Vage 211 . Zbir koji dobijemo je pozicija planete za datum i vreme rođenja za koje izračunavamo pozicije planeta.12 su: Sunce Mesec S. Dobijeni rezultat dodajemo poziciji za ponoć 16. Planetarni logaritam je 1. logaritam je 1498.4025 koji. u našem slučaju za 17 sati. u našem primeru 1. Nakon toga određujemo planetarni logaritam na osnovu izračunate razlike kretanja planete između dve ponoći. U našem primeru za Sunce (razlika je 57’) logaritam tražimo u preseku kolone za 0 stepeni ili sati i reda za 57 minuta vremena ili luka. Koji ćete od ova dva načina koristiti to je na vama da odaberete.375 ≈ 40’ 23°03’ + 40’ = 23°43’ Isti postupak se primenjuje kod izračunavanja pozicija svih planeta izuzev kod Urana.M. Pozicije planeta u našem primeru. Dakle rezultat je isti. Kada se desi da nema baš tog logaritma koji tražimo uzimamo vrednost najpribližnijeg logaritma a to je. Sunce: 57 ÷ 24 × 17 = 40.1970. dalje. U ovom slučaju. za 16. pošto je kretanje planete bilo manje od jednog stepena.5523 tražimo minute pomeranja planete. aspekti. tj.5563 kojem odgovara 40’ pomeranja planete. Postupak je vrlo jednostavan.00.

07. Izračunavanje ove pozicije je takođe jednostavno. godinu stoji 122°42’ Mesečni prolaz za 15.07.1970.1970. Pozicija za Crni Mesec (Lilit) nije data u efemeridama ali određivanje pozicije ove planete ne predstavlja problem jer postoje izrađene posebne tabele za izračunavanje njene longitude. za svaku godinu pre 1920. MAGLINA I ROJEVA Pozicije fiksnih zvezda.08. Nećemo napraviti veliku grešku ako poziciji Kirona za 01.07. Pozicija Kirona je 10°48’ D Ovna. Dakle.25’’ za svaku godinu posle 1920. potom rezultat delimo sa brojem dana u mesecu i množimo sa brojem dana koji je protekao od prvog u mesecu do dana rođenja. Određuje se dodavanjem 180° longitudi Sunca.07. u 17 h U tabeli za 1970.Neptun Pluton 28°17’ R 25°07’ Škorpije Device Kao što je već naglašeno. ako se traži veća preciznost. pozicija Kirona je data za svaki prvi u mesecu u šestom odeljku fenomena u efemeridama. Međutim. Kiron se kretao najpre direktno a potom retrogradno (10°18.2’ Ovna za 01. to znači da se kretao do polovine meseca u D a od polovine u R kretanju. godine u tabeli koja se nalazi u dodatku. maglina i rojeva su date za 1. ili oduzme.8’ R Ovna za 01. Najpre utvrdimo razliku između dve pozicije. Ovaj postupak je sasvim dovoljan za sve uobičajene svrhe u astrolo-giji.1970.) i (10°13. (Vidi dodatak) Tražimo longitudu za 16. Godišnje varijacije AR i Dekl. Najlakši način da se odrede njihove pozicije za bilo koju drugu godinu je da se njihovim longitudama doda 50. Unašem primeru. Januar 1920. Pozicija Zemlje u Zodijaku je uvek dijametralno suprotna pozici-ji Sunca. S obzirom da su vrednosti približno ujednačene. ona se postiže primenom rektascenzije i deklinacije. je 21°43’ Dnevni prolaz do 16 u 17 h je + 11’ Ukupna longituda iznosi 144°36’ U Zodijaku je to 24°36’ E IZRAČUNAVANJE POZICIJA FIKSNIH ZVEZDA. Zemlja se nalazi na 23°43’ Jarca. dodamo još 30’ i zadržimo oznaku D. se nalaze u posebnim 212 .).

pa ćemo stoga nju uzeti kao primer za izračunavanje (i dalje koristimo kao primer horoskop za koji smo vršili sve dosadašnje proračune). U zapadnom sistemu je u upotrebi uglavnom Fortuna. i obratno za godine pre 1920. i obratno za godine pre 1920. Kada se radi o AR. Formula za izračunavanje Fortune glasi: Ascedent + Mesec – Sunce = Fortuna Ascedent: 15°07’30’’ I odnosno.. pa je otuda i njihovo popularnije ime Arapske tačke. 255°07’30’’ 264°20’ + 213 . kore-kciju treba oduzeti u slučaju zvezda sa severnom Dekl. Ovih tačaka ima prilično mnogo od kojih se većina korosti u Arapskoj i Indijskoj astrologiji.kolonama tabele. njena godišnja varijacija će se dodati godinama posle 1920. Taj iznos se množi brojem godina razlike između traženog datuma i 1920. što znači da se zvezda kreće ka jugu. što smatram pog rešnim odnosom. Mesec: 24°20’ I odnosno.. U slučaju Dekl. Njihov značaj je važniji u Kući u kojoj se nalazi nego u znaku Zodijaka. Kada je godišnja varijacija negativna. One potiču iz orijentalnih astroloških sistema i do nas su stigle posredstvom Arapa. a oduzeti godinama pre 1920. IZRAČUNAVANJE SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU Specifične tačke u horoskopu predstavljaju posebno osetljive tačke koje su usko povezane sa Ascedentom. iz tablica. Kod tumačenja natalnog horoskopa Specifične tačke se odnose na posebno osetljive oblasti na podsvesnom nivou kojih čovek i ne mora biti svestan. ili Tačka Sreće.. godine. Osnovna formula na kojoj se temelje sve formule za izračunavanje specifičnih tačaka je: Ascedent + planeta A – planeta B = Specifična tačka Tačka Sreće je najomiljenija kod većine astrologa. za godine posle 1920. a dodati zvezdama sa južnom Dekl. Ove tačke su danas uglavnom zanemarene od strane većine astrolog a. koja se još naziva i Krug Sreće. Njihova važnost nije zanemarljiva i veliku ulogu igraju u apotelezmatičkoj astrologiji. ako je reč o godinama posle 1920. ako je njena varijacija pozitivna. ali je poželjno. pa tako dobijeni rezultat dodati ili oduzeti AR ili Dekl. što znači da se kreće u pravcu seve-ra uvek je treba dodati zvezdama sa severnom Dekl. a oduzeti od onih sa južnom Dekl.

Rak. Vaga i Jarac 214 . Kritični stepeni vode poreklo iz ovih drevnih astroloških sistema. Dozvoljeni orbis je ± 1°za Kuće i ± 45’ za planete. tj. indijskom i arapskom. po lunarnom sistemu. što im daje jedan poseban naglasak. ali ih ne treba shvatiti u bukvalnom smislu današnje reči kritični. KRITIČNI STEPENI U HOROSKOPU Kritični stepeni u horoskopu su posebno osetljive tačke. odnosno 13°. kritične stepene: Kardinalni znaci: Ovan. u ovom slučaju. je podela na 28 delova od kojih svaki predstavlja prosečno dnevno kretanje Meseca. tako da dobijamo sledeće tačke. Ova podela počinje u 0° Ovna i pomera se za 12°51’25’’.Sunce: 23°43’ D odnosno. već ih treba tumačiti kao posebno osetljive tačke koje daju dodatni naglasak planete ili vrha Kuće koja se nalazi u konjukciji sa njima. 519°27’30’’ 113°43’ 405°44’30’’ 360° 45°44’30’’ Fortuna. Podela Zodijačkog kruga od 360°. To znači da ovaj sistem pripada Lunarnoj astrologiji i pretežno je zastupljen u orijentalnim astrološkim sistemima. Ove tačke su fiksne za svaki znak Zodijaka i zasnovane su na prosečnom kretanju Meseca. se nalazi na 15°44’30’’ B Bika Treba napomenuti da se formule razlikuju kad su u pitanju no-ćna rođenja i to: Ascedent + planeta A – planeta B = Specifična tačka (za dnevna rođenja) Ascedent + planeta B – planeta A = Specifična tačka (za noćna rođenja) Formule za izračunavanje pozicija Specifičnih Tačaka u horoskopu su date u tabeli koja se nalazi u dodatku. ali sa-mo ako se neka planeta ili vrh Kuće nađe u konjukciji sa ovim tačkama. U konjukciji sa kritičnim stepenima se mogu naći fiksne zvezde i specifične tačke u horoskopu.

možemo na pravi način razumeti reagovanje čoveka čak i onda kada nam ti mehanizmi nisu ni na koji način poznati. Logično je da će se postaviti pitanje: zbog čega nam je potrebno da znamo trenutak začeća i da prema njemu izradimo horoskop. posebno kada je reč o tranzitima.21°25’40’’ = 21° Promenljivi znaci: Blizanci.17°08’30’’ = 17° Astrolozi danas uglavnom zanemaruju kritične stepene i ne uzimaju ih u obzir prilikom tumačenja horoskopa. Međutim. Smatram da su ove tačke veoma značajne jer mogu pružiti suptilniji prilaz u određenju. Uz pomoć konceptualnog horoskopa. Njihov značaj se ogleda i u apotelezmatičkoj astrologiji. tako i fizičke tipologije ličnosti. Pravilo za izračunavanje koncepcije glasi: Tamo gde se nalazi Ascedent u natalnom horoskopu. tu se nalazi Mesec u konceptualnom horoskopu. Škorpija i Vodolija . ovaj trenutak je ne moguće izračunati precizno. koncepcija je skaldište nesvesnog u čoveku. kako psihološke.04°17’05’’ = 04° . IZRAČUNAVANJE KONCEPCIJE (Konceptualni horoskop) Konceptualni horoskop je horoskop prenatalne epohe. Konceptualni horoskop predstavlja celokupnu osnovu nesvesnog na kojoj će počivati kasniji razvoj čoveka nakon rođenja. Lav. odnosno kada se planete u tranzitu nađu na kritičnom stepenu a grade aspekt sa natalnom planetom. Devica. astrologija pruža i takvu mogućnost. 215 . Dakle.00° .25°42’50’’ = 26° Fiksni znaci: Bik. Odgovore koje možemo dobiti iz ovog proračuna.08°34’15’’ = 09° .. Strelac i Ribe .12°51’25’’ = 13° . Medicinski i fiziološki. iz kojeg on cr-pi one najtananije niti koje ga vezuju za svet. nikakav psihoanalitički pristup psihologije i psihijatrije ne može dati. odnosno trenutak začeća.

Najbliža pozicija Meseca koju tražimo je 15. odnosno Solarne ili Lunarne eklipse pre rođenja.1969. je 01.1969.00 – Delta-T (40 sec.16 KHl začeća iznosi 14. u podne je 14°19’ Pozicija Meseca 16.50 Poziciju Ascedenta na 44°48’N tražimo u Tabeli kuća Ascedent koncepcije se nalazi na 14°35’ Vodolije Poziciju koncepcije u natalnom horoskopu određuje pozicija Sunca u konceptualnom horoskopu.24 Sideralno vreme Začeća CNST iznosi 16.10.33. Ono se nalazi na 22°03’ Vage.To znači da nam je za proračun potrebna tačno izračunata pozicija Ascedenta.20 Hl začeća je 14. Kao primer za izračunavanje koncepcije koristimo horoskop za koji smo vršili predhodne proračune.19. Pozicije eklipsi se nalaze u efemeridama u odeljku fenomena.43.07.33 = 1 sat i 20 min. Za kasnije tumačenje natalnog i konceptualnog horoskopa potrebno nam je da znamo i poziciju prenatalne eklipse.26 EST za 15. god.41. Eklipsa koje se prva nalazi ispred rođenja je zapravo pupčana vrpca između svesnog i nesvesnog dela našeg bića.16. Ascedent se nalazi na 15°07’30’’ Strelca Ovu poziciju prvo treba zameniti tako da dobijamo poziciju Meseca u konceptualnom horoskopu i to: Mesec na 15°07’30’’ Strelca Sledeći korak se sastoji u odbrojavanju 270° unazad i traženju najbliže pozicije Meseca koji smo dobili. Pozicija Meseca 15.10. Istom 216 . GMT začeća je 13. odnosno. 270° unazad od dana rođenja je 23° Vage.10.) HLg začeća je 14. 17. u ponoć je 21°33’ Razlika iznosi 7°14’ = 434’ Pozicija Meseca koju tražimo je 15°07’ Razlika od podneva do trenutka začeća iznosi 0°48’ Koeficijent vremena je 434 ÷ 48 ≈ 9 Kretanje Meseca delimo koeficijentom 12 ÷ 9 = 1.20.10. godine.

mesecu trudnoće.metodologojom izrade natalnog horoskopa možmo izraditi i konceptualni horoskop sa svim proračunima. njihovom astrološkom analizom možemo odrediti Sideralno vreme rođenja. oduzima se kad je vreme rođenja prevremeno. Ovde je važno napomenuti da se astrolog mora pre izračunavanja koncept horoskopa informisati o tome da li je trudnoća trajala uobičajenih 10 lunarnih. a time poziciju Ascedenta i vreme rođenja. Zakasnele trudnoće od mesec i više dana su veoma retka pojava. Takođe smo u nemogućnosti da odredimo ugaoni ra-zmak (aspekte) između planeta. Ovo su normalne oscilacije i one se ne uzimaju u obzir. a druga vrhove Kuća postavlja u znak u kome se nalazi Sunce i to u isti stepen sa Suncem. odnosno 9 solarnih meseci ili je rođenje bilo prevreme-no ili preneto. Obe metode se zasnivaju na prostom prepisivanju pozicija planeta iz efemerida za dan rođenja u podne. Kada ne znamo tačno vreme rođenja. i obrnuto. Zbog toga nismo u mogućnosti da izradimo precizan horoskop. 5 ili 8 dana. utoliko je bolje jer će proračun biti precizniji. 217 . naročito kad je reč o položaju Meseca. REKTIFIKACIJA Metodologija računanja kad je vreme rođenja nepoznato Jedan od velikih problema u astrologiji nastaje kada ne znamo tačno vreme rođenja. što nije redak slučaj da li je natus rođen u 8. ne možemo odrediti poziciju Ascedenta (podznak) niti tačne pozicije planeta. Važno je znati. Obe ove metode mogu pružiti samo neke opšte podatke koji su nedovoljni za valjano tumačenje horoskopa. Zbog toga se može reći da su ove dve me-tode u osnovi pogrešne. Ukoliko osoba zna i tačno vreme kada se nešto dogodilo. jer se ovo mora uzeti u obzir prilikom proračuna. za prenetu trudnoću. Sve što se čoveku događa u njegovom životu je direktno povezano sa pozicijom Ascedenta u horoskopu. To znači da ako izvršimo pregled važnijih događaja u životu ili nekih prelomnih trenutaka. onoliko stepeni za koliko je okvirno dana preneta trudnoća. Ovu informaciju treba uzeti okvirno i nije potrebna preciznost u smislu 3. Astrolozi predlažu dve metode u tom slučaju: metodu Prirodnog horoskopa i metodu Solarnog ekvilibrijuma. Za ovaj proračun je potrebno da od osobe kojoj radimo horoskop saznamo datum rođenja i tačne datume važnih događaja u njenom životu. ili možda 7. Na 270° se dodaje. Prva koristi metod prirodnog postavljanja vrhova Kuća u početne stepene znakova Zodijaka.

42 17. 41. 22.32 .56 EGMT 12.54 Rođenje se dogodilo 15 minuta i 54 sekunde ranije nego što je to zabeleženo.33. 30.12 -12.00.272 4. 01.55.1977. 40 17.28 00. Proračun se vrši jednostavno.1988.32 +01.21. 32 89.28 NST Razlika između vremena koje nam je poznato i dobijenog iznosi: 12. koje je zapisano u matičnoj knjizi. 47. tako da korigovano vreme rođenja od 16:35 iznosi 16:19.1989. 19.07.07.231. 16.55. 32 Od broja sati 89 oduzimamo 24 sata onoliko puta dok ostatak ne bude manji od 24.1993. +19.07. tako da dobijamo: 17. 40. 55. tako da ćemo utvrditi da li se vreme rođenja natusa.07. 54 23. 20.10.1998.15.17. 05. slaže sa sa vremenom koje ćemo izračunati. Rezultat korigujemo sa EGMT i dobijeno vreme je Sidera-lno vreme rođenja NST. U ovom slučaju je to tri puta. 38.Kao primer ćemo koristiti horoskop koji smo radili u predhodnim poglavljima. 02. 28 86. 00. Za datum rođenja i sve ostale datume ispisujemo Sideralno vreme iz efemerida koje potom sabiramo i svodimo na jedno vreme od kojeg oduzimamo onoliko sati koliko datuma smo upotrebili. 58 14.00 10. 10 03. 33. 40 01.10.17. 32 235.12.1970. 55.1993. 218 .09. 32 3.

DODATAK TABELE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA 219 .

220 .

TABELA GRADOVA SVETA 221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

230 .

231 .

232

233

234

235

236

237 .

238 .

239 .

240 .

241 .

242 .

243 .

244 .

245 .

246 .

247 .

248 .

249 .

250 .

Bosne i Hercegovine.TABELA GRADOVA Srbije. Slovenije. Makedonije 251 . Crne Gore. Hrvatske.

252 .

253 .

254 .

255 .

256 .

257 .

49.40 1.16.40 0.16.20 1.20.40 0.40 0.40 1.17.20 1.20 1.12.2040 0.00 2.44.33.28.00 0.21.20 1.40 1.12.40 1.00 0.24.20 1. mn.20 1.33.00 1.05.00 1.41.40 1.49.25.56. s.04.20 0.49.20 0.40 0.17.32.00 0.44.13.40 0.40 0.21.05.20 0.12.32.40 1.48.01.40 1.40 0.20 1.08. mn.20 0.44.40 0.40 1.40 1.49.48.00 0.09.00 1.00 0.20 1.40 1. h.28.56.29.36.40 0.00 1.09.20 0.00.40 1.09.20 0.08.48.20 0.40.13.41.00 1.44.20 1.00.37.08.00 0.40 0.JEDINICE UGLOVA 1 STEPEN 0' 2 5' 3 10' 4 15' 5 20' 6 25' h.17. s.20 0.40 1.45.57.37.20 0.00 0.56.40 1.12.21.57.49.45.56.24.40.16.00 1.20 1.40.40 0.00 0.09.20 1.17.00 0.40 1.40 1.29.00 0.00 0.01.20 1.05.41. h.52.40 1.20.00. mn.13.20 1.40 0.57.12. h.16.40 0.48.20 0.00 1.20 1.00 0.00 1.21.36.00 1.01.00 0.00 0.53.40 0.00 0.52.40 0.45.40 1.20 1.20 0.20 1.40 1.20.40 1.00 1.25.00 1.40 0.20 0.20 1.05.40 0.37.20 0.08.40 1.20 1.00 1. s.53.00 0.53. s.53.40 0.01.40 0.00 1.32.29.45. h.00 1.00 0.40 2.40 0.00 0.20 0.40 1.04.20 0.00 2.36.33.20 0.05.20 1.20 2.20 0.20 1.00 1.40.40 1.48.00 1.29.45.00 0.32.20 0.20 1.05. h.37.28.20 0.09.04. s.12.41.41.00 1. s.37.44.52.00.16.20 0.36.57.33.40.00 0.21.00 1.40 2.00 1.09.25.01.21.36.32.41.20 1.40 0.20.00.00 1.04.40 1.25.40 0.24.00 0.17.20 0.25.00.44.40 0.49.40 1.00.00 0.40 1.00 0.00 0.40 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.00 0.04.01.00 1.40 1. mn.00 1.52.00 0.40 1.28.00 0.56.32.20 0.20 2.40 0.00 0.36.40 0.40 1.00 1.20 0.20 1.24.24.20 1.13.00 1.52.20 0.25.52.20 0.29.40 0.20 1.01.17.08.13.00 1.37.28. mn.20 0.04.20 0.08.40 0.00 1.40.57.00 1.00.20 1.20 0.0100 1.40 258 .53.28.16.00 1.00 0.40 1.20 1.57.00 1.53.20 1.45.40 1.5620 1.48.13.20. mn.20 1.01.33.33.20 0.24.20 0.00.00 0.29.

00 1.51.20 0.22.50.46.14.10.03.03.20 1.03.54.40 1.00 1.27.00 0.58.00 1.51.02.00 1.26.30.20 0.40 1.20 1.00 0.20 0.20 1.46.19.40 1.40 1.00 1.30.55.31.06.00 1.00 0.46.47.03.40 0.20 0.18.02.43.40 0.40 0.00 0.11.20 1.38.15.14.18.02.00 0.02.40 0.40 0.14.42.59.40 1.00 1.40 0.26.34. s.40 1.34.22.20 0.47.00 0.20 1.11.27.00 1.18.03.15.00 0.40 1.20 1.20 0.40 0.20 1.20 TABELA DODATAKA temps 1s 2s 3s 4s 5s arc 0'15'' 0'30'' 0'45'' 1'00'' 1'15'' temps 6s 7s 8s 9s 10 s arc 1'30'' 1'45'' 2'00'' 2'15'' 2'30'' temps 11 s 12 s 13 s 14 s 15 s arc 2'45'' 3'00'' 3'15'' 3'30'' 3'45'' temps 16 s 17 s 18 s 19 s 20 s arc 4'00'' 4'15'' 4'30'' 4'45'' 5'00'' 259 .38.31.00 0.40 2.34.02.30.20 0.47.42.43.00 0.22.40 1.00 0.20 1.40 0.40 2.14.00 0.40 0.59.40 0.00 1.20 1.31.06.20 2.22.40 1.20 2.39.19.23.40 1.40 0.40 0.20 0.20 1.20 1. h.20 1.58.26.40 1.10.50.00 1.02.39.42.20 0.03.06.26.26.20 0.19.00 0.20 0. mn.00 1.20 0.15.00 1.40 0.20 0.00 0. s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.40 1.55.47.20 0.20 0.54.40 1.40 1.47.00 2.30.43.00 1.59.40 0.00 1.40 1.03.58. mn.11.40 1.20 0.42.43.40 1.43.54.55.38.11.54.20 1.40 1.50.40 1.20 0.40 0.51.54.07.26.40 1.20 1.10.00 1.20 1. h.18.00 0.40 1.35.40 0.40 1.20 1.51.40 1.40 0.35.51.10.20 0.58.27.00 1.00 1.00 0.39.23.15.00 0.20 1.27.10.20 0.23.54.58.20 1.40 1.50.50.27.00 0.00 0.35.20 1.10.26.39.07.40 1. s.20 0.00 1.40 1.07.27.39.7 STEPEN 30' h.40 1. s.40 1. h.00 1.31.40 1.00 1.35.00 0.20 1. mn.46.00 1.20 0.55.20 0.23.00 0.00 0. 0.18.55.20 1.20 1.06. s 0.40 0.42.20 1.40 0.20 0.59.00 0.19.00 1.03.20 0.40 0.20 0.40 1.00 2.30.40 0.00 1.47.40 0.00 8 35' 9 40' 10 45' 11 50' 12 55' h. mn.00 0.14.00 0.02.20 1.19.14.15.07.58.40 0.18.46.40 0.00 1.40 0.11.35.55.38.00 1.00 0.34.11.00 1.40 1.20 1.31.39.23.59.20 1.20 0.00 0. s.38.20 0.23.35.20 1.06.40 0.20 1.00 1.42.00 1.40 h.02.00 0.30. mn. mn.51.20 1.20 1.43.00 1.00 1.15.07.03.02.20 1.00 0.40 0.20 1.22.59.19.31.22.06.07.00 1.34.38.50.40 1.34.

PROPORCIONALNI LOGARITMI MINUTE STEPENI ILI ČASOVI 0 1 1 3802 1 3730 1 3660 1 3590 1 3522 1 3454 1 3388 1 3323 1 3258 1 3195 1 3133 1 3071 1 3010 1 2950 1 2891 1 2833 1 2775 1 2719 1 2663 1 2607 1 2553 1 2499 1 2445 1 2393 1 2341 1 2289 1 2239 1 2188 1 2139 1 2090 1 2041 1 1993 1 1946 1 1899 1 1852 1 1806 1 1761 1 1716 1 1671 1 1627 1 1584 1 1540 1 1498 1 1455 1 1413 1 1372 1 1331 1 1290 1 1249 1 1209 1 1170 1 1130 1 1091 1 1053 1 1015 1 0977 1 0939 1 0902 1 0865 1 0828 2 1 0792 1 0756 1 0720 1 0685 1 0649 1 0614 1 0580 1 0546 1 0511 1 0478 1 0444 1 0411 1 0378 1 0345 1 0313 1 0280 1 0248 1 0216 1 0185 1 0154 1 0122 1 0091 1 0061 1 0030 1 0000 0 9970 0 9940 0 9910 0 9881 0 9852 0 9823 0 9794 0 9765 0 9737 0 9708 0 9680 0 9652 0 9625 0 9597 0 9570 0 9542 0 9515 0 9488 0 9462 0 9435 0 9409 0 9383 0 9356 0 9330 0 9305 0 9279 0 9254 0 9228 0 9203 0 9178 0 9153 0 9128 0 9104 0 9079 0 9055 3 9031 9007 8983 8959 8935 8912 8888 8865 8842 8819 8796 8773 8751 8728 8706 8683 8661 8639 8617 8595 8573 8552 8530 8509 8487 8466 8445 8424 8403 8382 8361 8341 8320 8300 8279 8259 8239 8219 8199 8179 8159 8140 8120 8101 8081 8062 8043 8023 8004 7985 7966 7947 7929 7910 7891 7873 7854 7836 7818 7800 4 7781 7763 7745 7728 7710 7692 7674 7657 7639 7622 7604 7587 7570 7552 7535 7518 7501 7484 7467 7451 7434 7417 7401 7384 7368 7351 7335 7318 7302 7286 7270 7254 7238 7222 7206 7190 7174 7159 7143 7128 7112 7097 7081 7066 7050 7035 7020 7005 6990 6975 6960 6945 6930 6915 6900 6885 6871 6856 6841 6827 5 6812 6798 6784 6769 6755 6741 6726 6712 6698 6684 6670 6656 6642 6628 6614 6601 6587 6573 6559 6546 6532 6519 6505 6492 6478 6465 6451 6438 6425 6412 6398 6385 6372 6359 6346 6333 6320 6307 6294 6282 6269 6256 6243 6231 6218 6205 6193 6180 6168 6155 6143 6131 6118 6106 6094 6081 6069 6057 6045 6033 6 6021 6009 5997 5985 5973 5961 5949 5937 5925 5913 5902 5890 5878 5866 5855 5843 5832 5820 5809 5797 5786 5774 5763 5752 5740 5729 5718 5706 5695 5684 5673 5662 5651 5640 5629 5618 5607 5596 5585 5574 5563 5552 5541 5531 5520 5509 5498 5488 5477 5466 5456 5445 5435 5424 5414 5403 5393 5382 5372 5361 7 5351 5341 5330 5320 5310 5300 5289 5279 5269 5259 5249 5239 5229 5219 5209 5199 5189 5179 5169 5159 5149 5139 5129 5120 5110 5100 5090 5081 5071 5061 5051 5042 5032 5023 5013 5003 4994 4984 4975 4965 4956 4947 4937 4928 4918 4909 4900 4890 4881 4872 4863 4853 4844 4835 4826 4817 4808 4799 4789 4780 8 4771 4762 4753 4744 4735 4726 4717 4708 4699 4690 4682 4673 4664 4655 4646 4638 4629 4620 4611 4603 4594 4585 4577 4568 4559 4551 4542 4534 4525 4516 4508 4499 4491 4482 4474 4466 4457 4449 4440 4432 4424 4415 4407 4399 4390 4382 4374 4365 4357 4349 4341 4333 4324 4316 4308 4300 4292 4284 4276 4268 9 4260 4252 4244 4236 4228 4220 4212 4204 4196 4188 4180 4172 4164 4156 4149 4141 4133 4125 4117 4110 4102 4094 4086 4079 4071 4063 4055 4048 4040 4032 4025 4017 4010 4002 3995 3987 3979 3972 3964 3957 3949 3942 3934 3927 3919 3912 3905 3897 3890 3882 3875 3868 3860 3853 3846 3838 3831 3824 3817 3809 10 3802 3795 3788 3780 3773 3766 3759 3752 3745 3738 3730 3723 3716 3709 3702 3695 3688 3681 3674 3667 3660 3653 3646 3639 3632 3625 3618 3611 3604 3597 3590 3583 3577 3570 3563 3556 3549 3542 3535 3529 3522 3515 3508 3501 3495 3488 3481 3475 3468 3461 3455 3448 3441 3435 3428 3421 3415 3408 3401 3395 11 3388 3382 3375 3368 3362 3355 3349 3342 3336 3329 3323 3316 3310 3303 3297 3291 3284 3278 3271 3265 3259 3252 3246 3239 3233 3227 3220 3214 3208 3201 3195 3189 3183 3176 3170 3164 3158 3151 3145 3139 3133 3126 3120 3114 3108 3102 3196 3189 3083 3077 3071 3065 3059 3053 3047 3041 3034 3028 3022 3016 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 3 1584 2 8583 2 6812 2 5563 2 4594 2 3802 2 3133 2 2553 2 2041 2 1584 2 1170 2 0792 2 0444 2 0122 1 9823 1 9542 1 9279 1 9031 1 8796 1 8573 1 8361 1 8159 1 7966 1 7782 1 7604 1 7434 1 7270 1 7112 1 6960 1 6812 1 6670 1 6532 1 6398 1 6269 1 6143 1 6021 1 5902 1 5786 1 5673 1 5563 1 5456 1 5351 1 5249 1 5149 1 5051 1 4956 1 4863 1 4771 1 4682 1 4594 1 4508 1 4424 1 4341 1 4260 1 4180 1 4102 1 4025 1 3949 1 3875 260 .

MINUTI STEPENI ILI ČASOVI 12 3010 3004 2998 2992 2986 2980 2974 2968 2962 2956 2950 2944 2939 2933 2927 2921 2915 2909 2903 2897 2891 2885 2880 2874 2868 2862 2856 2850 2845 2839 2833 2827 2821 2816 2810 2804 2798 2793 2787 2781 2775 2770 2764 2758 2753 2747 2741 2736 2730 2724 2719 2713 2707 2702 2696 2691 2685 2679 2674 2668 13 2663 2657 2652 2646 2641 2635 2629 2624 2618 2613 2607 2602 2596 2591 2585 2580 2575 2569 2564 2558 2553 2547 2542 2536 2531 2526 2520 2515 2510 2504 2499 2493 2488 2483 2477 2472 2467 2461 2456 2451 2445 2440 2435 2430 2424 2419 2414 2409 2403 2498 2393 2388 2382 2377 2372 2367 2362 2356 2351 2346 14 2341 2336 2330 2325 2320 2315 2310 2305 2300 2295 2289 2284 2279 2274 2269 2264 2259 2254 2249 2244 2239 2234 2229 2223 2218 2213 2208 2203 2198 2193 2188 2183 2178 2173 2168 2164 2159 2154 2149 2144 2139 2134 2129 2124 2119 2114 2109 2104 2099 2095 2090 2085 2080 2075 2070 2065 2061 2056 2051 2046 15 2041 2036 2032 2027 2022 2017 2012 2008 2003 1998 1993 1988 1984 1979 1974 1969 1965 1960 1955 1950 1946 1941 1936 1932 1927 1922 1917 1913 1908 1903 1899 1894 1890 1885 1880 1875 1871 1866 1862 1856 1852 1848 1843 1838 1834 1829 1825 1820 1816 1811 1806 1802 1797 1793 1788 1784 1779 1775 1770 1765 16 1761 1756 1752 1747 1743 1738 1734 1729 1725 1720 1716 1711 1707 1702 1698 1694 1689 1685 1680 1676 1671 1667 1663 1658 1654 1649 1645 1640 1636 1632 1627 1623 1619 1614 1610 1605 1601 1597 1592 1588 1584 1579 1575 1571 1566 1562 1558 1553 1549 1545 1540 1536 1532 1528 1524 1519 1519 1510 1506 1502 17 1498 1493 1489 1485 1481 1476 1472 1468 1464 1460 1455 1451 1447 1443 1438 1434 1430 1426 1422 1417 1413 1409 1405 1401 1397 1393 1388 1384 1380 1376 1372 1368 1363 1359 1355 1351 1347 1343 1339 1335 1331 1327 1322 1318 1314 1310 1306 1302 1398 1294 1290 1286 1282 1278 1274 1270 1266 1261 1257 1253 18 1249 1245 1241 1237 1234 1229 1225 1221 1217 1213 1209 1205 1201 1197 1193 1189 1185 1182 1178 1174 1170 1166 1162 1158 1154 1150 1146 1142 1138 1134 1130 1126 1123 1119 1115 1111 1107 1103 1099 1095 1092 1088 1084 1080 1076 1072 1068 1064 1061 1057 1053 1049 1045 1041 1037 1034 1030 1026 1022 1018 19 1015 1011 1007 1003 0999 0996 0992 0988 0984 0980 0977 0973 0969 0965 0962 0958 0954 0950 0947 0943 0939 0935 0932 0928 0924 0920 0917 0913 0909 0905 0902 0898 0894 0891 0887 0883 0880 0876 0872 0868 0865 0861 0857 0854 0850 0846 0843 0839 0835 0832 0828 0824 0821 0817 0814 0810 0806 0803 0799 0795 20 0792 0788 0785 0781 0777 0774 0770 0766 0763 0759 0756 0752 0749 0745 0742 0738 0734 0731 0727 0724 0720 0717 0713 0709 0706 0702 0699 0695 0692 0688 0685 0681 0678 0674 0670 0667 0664 0660 0656 0653 0649 0646 0642 0639 0635 0632 0629 0625 0621 0618 0614 0611 0608 0604 0601 0597 0594 0590 0587 0583 21 0580 0577 0573 0570 0566 0563 0559 0556 0552 0549 0546 0542 0539 0535 0532 0529 0525 0522 0518 0515 0511 0508 0505 0501 0498 0495 0491 0488 0485 0481 0478 0474 0471 0468 0464 0461 0458 0454 0451 0448 0444 0441 0437 0434 0431 0428 0424 0421 0418 0414 0411 0408 0404 0401 0398 0394 0391 0388 0384 0381 22 0378 0375 0371 0368 0364 0361 0358 0355 0352 0348 0345 0342 0339 0335 0332 0329 0326 0322 0319 0316 0313 0309 0306 0303 0300 0296 0293 0290 0287 0283 0280 0277 0274 0271 0267 0264 0261 0258 0254 0251 0248 0245 0242 0239 0235 0232 0229 0226 0223 0220 0216 0213 0210 0207 0204 0201 0197 0194 0191 0188 23 0185 0182 0179 0175 0172 0169 0166 0163 0160 0157 0153 0150 0147 0144 0141 0138 0135 0132 0129 0125 0122 0119 0116 0113 0110 0107 0104 0101 0098 0094 0091 0088 0085 0082 0079 0076 0073 0070 0067 0064 0061 0058 0055 0052 0048 0045 0042 0039 0036 0033 0030 0027 0024 0021 0018 0015 0012 0009 0006 0003 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 261 .

LONGITUDA CRNOG MESECA (LILIT) GODIŠNJI PROLAZ godina 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 long. ° ’ 257 09 297 55 338 35 019 14 059 59 100 40 141 20 181 59 222 00 263 27 304 05 344 41 025 25 066 12 106 52 147 31 188 11 228 58 269 37 310 18 351 01 031 38 072 22 113 02 153 43 194 29 235 09 275 48 316 27 357 15 MAJ ° ’ 01 13 22 05 13 49 10 14 21 15 14 56 20 15 29 25 16 03 NOVEMBAR ° ’ 01 33 52 05 34 19 10 34 52 15 35 26 20 35 59 25 36 32 godina 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 long. ° ’ 037 53 078 34 119 14 159 59 200 40 241 21 281 58 322 46 003 24 044 01 084 44 125 31 166 11 206 50 247 32 288 17 328 56 009 36 050 15 091 02 131 42 172 21 213 02 253 48 294 27 335 07 015 48 056 33 097 13 137 53 JUN 01 05 10 15 20 25 ° ’ 16 49 17 16 17 49 18 23 18 56 19 30 JANUAR ° ’ 01 00 00 05 00 27 10 01 00 15 01 34 20 02 07 25 02 40 JUL 01 05 10 15 20 25 ° ’ 20 10 20 37 21 10 21 43 22 17 22 50 FEBRUAR ° ’ 01 03 27 05 03 54 10 04 27 15 05 01 20 05 34 25 06 08 AVGUST ° ’ 01 23 37 05 24 04 10 24 37 15 25 11 20 25 44 25 26 17 MESEČNI PROLAZ MART APRIL ° ’ ° ’ 01 01 06 34 10 02 05 05 07 01 10 28 10 10 07 35 11 02 15 15 08 08 11 35 20 20 08 41 12 09 25 25 09 14 12 41 SEPTEMBAR ° ’ 01 27 04 05 27 31 10 28 04 15 28 38 20 29 11 25 29 45 OKTOBAR ° ’ 01 30 25 05 30 52 10 31 25 15 31 58 20 32 32 25 33 05 DECEMBAR ° ’ 01 37 13 05 37 39 10 38 13 15 38 46 20 39 20 25 39 53 DNEVNI PROLAZ: oko 6’30’’ 262 . ° ’ 116 31 157 11 197 50 238 32 279 17 319 56 000 36 041 15 082 02 122 42 163 21 204 02 244 48 285 27 326 07 006 48 047 33 088 13 128 53 169 34 210 19 250 59 291 38 332 18 013 05 053 44 094 23 135 04 175 50 216 29 godina 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 long. ° ’ 335 41 016 25 057 12 097 52 138 31 179 11 219 58 260 37 301 18 342 01 022 38 063 22 104 02 144 43 185 29 226 09 266 48 307 27 348 15 028 53 069 34 110 14 150 59 191 40 232 21 272 58 313 46 354 24 035 01 075 44 godina 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 long. ° ’ 154 28 195 08 235 47 276 27 317 07 357 53 038 33 079 13 119 51 160 39 201 19 241 58 282 38 323 24 004 04 044 45 085 24 126 14 166 50 207 29 248 09 288 55 329 35 010 14 050 59 091 40 132 20 172 59 213 00 254 27 295 05 godina 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 long.

u mesecu u podne po Nultom meridijanu Dnevni hod 3Ò00'04".TABELA POZICIJA TAMNOG MESECA LILIT Pozicije su date za svaki 1. Mesečni hod 90Ò01'52" 263 .

TABELA POZICIJA GLAVNIH ZVEZDA. MAGLINA I ROJEVA 264 .

265 .

266 .

267 .

268 .

269 .

AC + MESEC – Pun Mesec pre rođ. AC + VII vrh – VENERA AC + JUPITER – MESEC AC + VENERA – MESEC AC + VENERA – VII vrh AC + NEPTUN – SUNCE AC + SATURN – SUNCE AC + MESEC – VENERA AC + JUPITER – SATURN AC + MESEC – URAN AC + XII vrh – vladar XII AC + VII vrh – vladar VII AC + SUNCE – SATURN AC + JUPITER – MARS AC + PLUTON – SUNCE MC + MESEC – SATURN AC + FORTUNA – SATURN AC + SUNCE – SATURN AC + MESEC – SATURN AC + II vrh – vladar II SATURN + MARS – MERKUR AC + MERKUR – SUNCE AC + MESEC – MERKUR AC + V vrh – vladar V AC + MARS – SUNCE AC + VENERA – URAN AC + MERKUR – URAN AC + IX vrh – vladar IX AC + 15° RAKA – SATURN AC + vrh IX – URAN AC + SUNCE – MESEC AC + MERKUR – MESEC AC + SATURN – SUNCE AC + PLUTON – SUNCE AC + NEPTUN – URAN AC + MERKUR – URAN AC + vladar VIII – SATURN AC + SATURN – MARS MARS + NEPTUN – URAN AC + FORTUNA – NEPTUN AC + URAN – SATURN AC + SATURN – MARS AC + MARS – SATURN AC + NEPTUN – SUNCE AC + VIII vrh – MESEC NOĆNO ROĐENJE OBRNUTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO 270 .FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU (ARAPSKE TAČKE) NAZIV FORTUNA LJUBAV ČAST SUDBINA ŽIVOT (muškarac) ŽIVOT (žena) BRAK DECA (muška) DECA (ženska) RAZVOD IZDAJSTVO OTAC MAJKA BRAĆA I SESTRE PRIJATELJI LIČNI NEPRIJATELJI JAVNI NEPRIJATELJI RAZUMEVANJE I MUDROST NESLAGANJE I SPOROVI ORGANIZACIJA PROFESIJA IZNENADNO NAPREDOVANJE NAPREDOVANJE NASLEDSTVO IMOVINA I BOGATSTVO KRAĐA TRGOVINA SLUGE SEKS STRAST PERVERZIJA EKSCENTRIČNOST PUTOVANJE (kopnom) PUTOVANJE (morem) PUTOVANJE (vazduhom) DUH VERA USUD ČUDA OKULTIZAM ASTROLOGIJA ZLO NESREĆA ATENTAT ZATVOR I TUGA KATASTROFA HIRURŠKI ZAHVAT BOLEST LUDILO SMRT FORMULA DNEVNO ROĐENJE AC + MESEC – SUNCE AC + JUPITER – VENERA AC + SUNCE – FORTUNA AC + SATURN – SUNCE AC + MESEC –Mlad Mesec pre rođ.

SADRŽAJ PREDGOVOR UVOD U ASTROLOGIJU UVOD IME I POJAM ASTROLOGIJE DEFINICIJA ASTROLOGIJE POREKLO ASTROLOGIJE PREDMET ASTROLOGIJE SMISAO I POTREBA ASTROLOGIJE PODELA ASTROLOGIJE VIDOVI ASTROLOGIJE EGZOTERIČNA ASTROLOGIJA EZOTERIČNA ASTROLOGIJA VRSTE ASTROLOGIJE TIPOVI ASTROLOGIJE ASTROLOŠKI SISTEMI ASTROLOŠKE DISCIPLINE NATALNA ASTROLOGIJA ASTROPSIHOLOGIJA ASTROMEDICINA SINASTRIJA MUNDALNA ASTROLOGIJA ASTROMETEOROLOGIJA HORARNA ASTROLOGIJA ELEKCIONA ASTROLOGIJA APOTELEZMATIKA ASTROLOGIJA I MANTIČKE VEŠTINE ASTROLOŠKE ŠKOLE TRADICIONALISTIČKA ŠKOLA SIMBOLOSTIČKA ŠKOLA STRUKTURALNA ŠKOLA NAUČNA ŠKOLA TEORIJA NEBESKE SFERE POLOŽAJNA ASTRONOMIJA OSNOVNI POJMOVI POLOŽAJNE ASTRONOMIJE PLANETE SUNCE I MESEC PLANETOIDI METEORI KOMETE ZVEZDE I SAZVEŽĐA VANGALAKTIČKA VASIONA ANTISVET TEORIJA HOROSKOPA UVOD VRSTE HOROSKOPA IZRADA FOROSKOPA 271 9 11 13 13 14 15 16 19 21 21 23 24 26 26 27 29 29 29 31 33 34 36 37 37 38 40 42 42 43 45 46 49 51 52 62 72 75 76 76 77 80 83 85 87 88 89 .

IZRADA HOROSKOPA NA KOMPJUTERU ULOGA INSPIRACIJE I INTUICIJE U ASTROLOGIJI JEZIK ASTROLOGIJE SIMBOLI I SKRAĆENICE TEORIJA KORESPONDENCIJA ZNACI ZODIJAKA U TEORIJI KORESPONDENCIJA TEORIJA ELEMENATA VATRA ZEMLJA VAZDUH VODA TEORIJA KVALITETA KARDINALNOST FIKSNOST PROMENLJIVOST TEORIJA PRINCIPA AKTIVNI PRINCIP PASIVNI PRINCIP KUĆE U TEORIJI KORESPONDENCIJA DOMIFIKACIONA TEORIJA ELEMENATA DOMIFIKACIONA TEORIJA KVALITETA DOMIFIKACIONA TEORIJA PRINCIPA PLANETE U TEORIJI KORESPONDENCIJA TEORIJA INKORESPONDENCIJA DEKADE PLANETARNA TIPOLOGIJA ELEMENTARNA TIPOLOGIJA PREPLITANJE ZNAKOVA ZODIJAKA DEVETINE I DVANAESTINE PREPLITANJE KUĆA U HOROSKOPU KUĆE UNUTAR KUĆA SOLARNE KUĆE LUNARNE KUĆE ASTROLOŠKE VEZE U TEORIJI INKORESPONDENCIJA BROJEVI I DANI U NEDELJI GODINE VLADAVINE PLANETA ŽIVOTNO DOBA ANATOMIJA ČULA BOJE MIRISI BILJKE ŽIVOTINJE KRISTALI METALI DRŽAVE I GRADOVI SLAGANJE ZNAKOVA ZODIJAKA ZNACI ZODIJAKA OVAN 89 90 92 93 97 97 97 98 99 99 99 101 101 101 102 103 103 104 105 105 107 108 109 111 111 111 116 116 116 118 118 119 120 121 121 124 125 125 126 127 127 128 128 129 129 130 131 133 134 272 .

BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE SVETLA SUNCE MESEC MESEČEVI ČVOROVI PLANETE MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON ZEMLJA MALE PLANETE KIRON LILIT CERES PALAS JUNONA VESTA IZIDA KUĆE U HOROSKOPU ASCENDUS PORTA INFERNA DEA IMUM COELI FORTUNA BONUS FORTUNA MALUS OCCASIO PORTA SUPERMA DEUS MEDIUM COELI GENIUS BONUS GENIUS MALUS METODOLOGIJA IZRADE HOROSKOPA UVOD POJAM KALENDARA U ASTROLOGIJI 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 159 159 160 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 176 177 178 178 180 180 180 181 181 182 180 183 183 184 184 185 185 187 189 189 273 .

HRVATSKE. MAKEDONIJE JEDINICE UGLOVA PROPORCIONALNI LOGARITMI LONGITUDA CRNOG MESECA LILIT TABELA POZICIJA TAMNOG MESECA LILIT TABELA POZICIJA GLAVNIH ZVEZDA.POJAM VREMENA U ASTROLOGIJI POJAM LOKALIZACIJE U ASTROLOGIJI EFEMERIDE OBJAŠNJENJE SIMBOLA I FENOMENA U TABELAMA AMERIČKIH EFEMERIDA TABELA DOMIFIKACIJE KOSMOGRAM MATEMATIČKE METODE RAČUNANJA IZRAČUNAVANJE SIDERALNOG VREMENA ROĐENJA DOMIFIKACIJA IZRAČUNAVANJE PLANETARNIH POZICIJA IZRAČUNAVANJE POZICIJA FIKSNIH ZVEZDA. MAGLINA I ROJEVA FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU 190 192 193 194 197 197 200 200 205 208 212 213 214 215 217 219 221 251 258 260 262 263 264 270 274 . CRNE GORE. MAGLINA I ROJEVA IZRAČUNAVANJE SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU KRITIČNI STEPENI U HOROSKOPU IZRAČUNAVANJE KONCEPCIJE REKTIFIKACIJA DODATAK . SLOVENIJE. BOSNE I HERCEGOVINE.TABELE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA TABELA GRADOVA SVETA TABELA GRADOVA SRBIJE.

Francuska Štampano kao rukopis Beograd. Davor Kačar Likovno tehnički urednik Autor Lektura i korektura Astrološki studio ASAR Kompjuterska obrada i prelom Izdavač Korice Uticaj znakova Zodijaka na ljudsko telo Raskošni časovi vojvode od Berija 1485. Muzej Konde Šantiji. 2007. 275 .Naslov SUMMA ASTROLOGIAE TOM PRVI UVOD U ASTROLOGIJU SA METODOLOGIJOM IZRADE HOROSKOPA Autor Alexandar Thorn Copyright © 2007 by Kunst und Gott Sva prava zadržava izdavač Izdavač Kunst und Gott Beograd Za izdavača Aleksandar Radivojević Recenzent Dr.

276 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful