You are on page 1of 2

DODATNA NASTAVA PO MATEMATIKA ZA VIII ODD.

1.KRU@NICA I MNOGUAGOLNIK -Centralen i periferen agol -Tetiven i tangenten ~etiriagolnik -Perimetar na kru`nica i lak -Konstrukcii na pravilni mnoguagolnici

2.LINEARNI RAVENKI I LINEARNI NERAVENKI -Linearni ravenki so edna promenliva i zada~i koi se sveduvaat na niv -Linearni neravenki so edna promenliva -Sistem linearni neravenki so edna i dve promenlivi -Linearni i kvadratni ravenki -Linearni ravenki i neravenki so promenliva pod znak na apsolutna vrednost

3.SLI^NOST I PITAGOROVA TEOREMA -Konstrukcii na proporcionalni otse~ki i primena vo zada~i -Primena na priznacite za sli~ni triagolnici -Primena na sli~nosta vo konstruktivni i drugi zada~i -Dokazi na Pitagorovata teorema -Primena na Pitagorovata teorema

4.VEKTORI -Primena na vektorite vo re{avawe zada~i i vo doka`uvawe na teoremi

5.FUNKCII -Zadavawe na funkciite -Poim za linearna funkcija Linearnata funkcija y=ax+b .GEOMETRISKI TELA -Plo{tina na geometriski sliki -Pravilni poliedri -Plo{tina i volumen na geometriski tela .pravoagolnik i paralelogram -Pitagorova teorema 7.tek i grafik -Grafi~ko re{avawe ravenki -Grafici na nekoi funkcii 6.PLO[TINA NA KVADRATNA I TRIAGOLNA MRE@A -Plo{tina na triagolnik.