You are on page 1of 4

Skd czerpa pomysy na wiczenia?

Logopedyczne strony
internetowe

Artyku zawiera przegld stron internetowych z bezpatnymi i patnymi materiaami dla


logopedw. Spis stron internetowych obejmuje wiczenia jzykowe do druku oraz wykorzystywane
tylko w sieci.

Na rynku wydawniczym istnieje wiele publikacji z gotowymi wiczeniami


do utrwalania artykulacji gosek. Mona je zbiera, poszerzajc bibliotek i po krytyczniej
ocenie korzysta. Pociga to za sob jednak koszty, dlatego kuszc alternatyw s
logopedyczne strony internetowe, na ktrych mona znale mnstwo pomysw
na wiczenia i gry. Wystarczy drukarka i otrzymujemy gotowe materiay. Czy rzeczywicie
materiay te speniaj kryteria doboru sownictwa przedstawione w pracy? Na to pytanie
naley odpowiedzie sobie za kadym razem drukujc wiczenia, majc na uwadze ich tre
merytoryczn i potrzeby konkretnego dziecka.
Przegldajc strony internetowe, mona zauway, e jedn z pierwszych cech
odrniajcych je, jest podzia na strony patne i bezpatne. Cz materiaw mona
wydrukowa za darmo, np. ze strony www.logozabawy.pl, do innych musimy wykupi
dostp, podpisujc umow na okrelony czas i pacc za pomoc telefonu komrkowego lub
przelewu bankowego, np. www.mimowa.pl, www.printoteka.pl. Oglnie strony internetowe
mona podzieli na:
1. Strony lub blogi z gotowymi plikami do pobrania, z szablonami, grami,
ukadankami, czsto w wersji kolorowej lub czarno-biaej, np.
www.logopediapraktyczna.pl, na ktrej po wpisaniu odpowiedniej
kategorii w wyszukiwark ( goska [r] lub goski ciszce ) otrzymujemy
kilka stron z zadaniami wraz z opisem. S tu wiczenia suchowe,
dotyczce pisania, czy pynnoci mwienia, natomiast zestaw zada
do etapu utrwalania artykulacji gosek obejmuje tylko reranie i seplenienie.
www.mimowa.pl, gdzie znajdziemy duo wicze z charakterystycznymi
obrazkami z zakresu seplenienia, rerania, kappacyzmu i gammacyzmu,
wspierania mowy i usprawniania artykulatorw.
www.printoteka.pl, na ktrej mona wydrukowa cae zestawy do wicze
i gier usprawniajcych such fonematyczny, do utrwalania gosek
dentalizowanych, do terapii rerania, kappacyzmu i gammacyzmu.
www.logotorpeda.pl, gdzie znajdziemy zadania do terapii rnych gosek,
take krtkie artykuy dotyczce rozwoju mowy. Mankamentem strony jest
trudne wyszukiwanie wicze, nie s one uoone w grupy konkretnych
gosek, raczej s wymieszane. Proponowane wiczenia, cho adne
graficznie, s due pod wzgldem objtoci, raczej nie nadaj
si do wklejenia do zeszytu wicze, bardziej do wydrukowania
i zalaminowania.
www.brzeczychrzaszcz.pl, gdzie znajdziemy duo uniwersalnych
zestaww wicze i pomysw na gry i zabawy do terapii rnych gosek,
jest to take sklep, w ktrym mona kupi np. kolorowanki logopedyczne
rysowane na zamwienie autorki strony.
www.logozabawy.pl, gdzie znajdziemy duo pomysw na gry, gotowe
wiczenia do drukowania obejmujce rne goski, take [l], [f] oraz [t],
co jest trudne do znalezienia na innych stronach. Wiele z materiaw jest
uniwersalnych, jedna gra obejmuje kilka wersji w zalenoci od goski,
ktr chcemy utrwala.
www.basiowegry.wordpress.com to strona z wieloma grami planszowymi,
nie tylko logopedycznymi. Znajdziemy tu ciekawe pomysy i gotowe
plansze do gier, ktre raczej naley wypeni swoim tekstem.
www.logopedarybka.pl, to miejsce, w ktrym mona bezpatnie pobra
materiay do terapii artykulacji, ktre zostay rcznie narysowane lub
namalowane przez autork strony.
www.raaanyjulek.blogspot.pl, to blog, na ktrym w zakadce logopedia
znajdziemy rne, kolorowe gotowe do wydrukowania gry i ukadanki.
www.kreatywnewrota.pl, to miejsce, w ktrym mona kupi niedrogie
zestawy wicze do terapii logopedycznej dzieci z opnieniem
w rozwoju mowy lub dzieci autystycznych.
2. Strony z ciekawymi pomysami na gry i zabawy logopedyczne do samodzielnego
wykonania:
www.audio-slowo.blogspot.com, ciekawa strona, wiele pomysw na rne
etapy utrwalania artykulacji, do atwych do wykonania ze wzgldu
na dostpno materiaw, wyszukiwanie jednak na stronie jest trudne,
trzeba przejrze wszystkie posty, aby znale interesujc nas gosk,
co jest bardzo czasochonne.
www.agataskaruz.com, duo pomysw, duo gier oraz opis z jakich
materiaw i w jaki sposb je wykona, a nastpnie jak je wykorzysta
w pracy. Jest to blog, wic trzeba wej w zakadk pomoce logopedyczne,
aby znale materiay.
www.adrianna-pracaipasja.blogspot.com, to kolejny blog, na ktrym
po dugim szukaniu rzeczywicie mona znale pomysy na wiczenia
i instrukcj wykonania.
www.logopasja.pl, to strona polskiej logopedki mieszkajcej i pracujcej
w Wielkiej Brytanii, warta odwiedzenia ze wzgldu na rne pomysy
i artykuy dotyczce pracy z dzieckiem dwujzycznym.
www.logo-educata.blog.pl, blog z ciekawymi wasnorcznie wykonanymi
pomocami oraz wskazwkami dla logopedy dotyczcymi dalszego
wykorzystania gier. Niestety brakuje tu wyszukiwarki, aby wic znale
potrzebny nam materia, naley przejrze wszystkie posty.
www.logoswiat.blog.onet.pl, w tym miejscu znajdziemy bardzo ciekawe
i adne graficznie szablony do wypenienia wasnym materiaem oraz
propozycje gier do wasnorcznego wykonania. Warto powici czas
na przejrzenie postw na tym blogu.
3. Strony z pomocami multimedialnymi:
www.mimowa.pl, strona z grami do wiczenia wymowy rnych gosek,
adna, zachcajca grafika jest atutem tej strony, zalet jest te moliwo
wydrukowania wicze do konkretnej gry, strona patna.
www.logofigle.pl, strona z darmowymi grami online dla gosek
dentalizowanych i goski [r], raczej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
poniewa gry opieraj si na umiejtnociach czytania i pisania.
www.toker.com.pl, to patna strona z wiczeniami artykulacji, wirtualnym
lusterkiem oraz logoped online.
Powysze strony zostay wybrane do analizy ze wzgldu na swoj popularno. S to
strony, na ktrych materiay w wikszoci s przygotowywane przez logopedw, co jest
wane pod wzgldem merytorycznym oraz strony istniej ju od duszego czasu, co jest
wyznacznikiem ich przydatnoci wrd logopedw, pedagogw czy rodzicw. Na stronach
nie znajdziemy jednak wicze uoonych zgodnie z kolejnymi etapami utrwalania gosek,
wiczenia s wymieszane. Dobrze jest, gdy chocia materiay zostay przyporzdkowane
do konkretnych gosek, atwiej jest szuka potrzebnych wicze i ocenia ich poprawno.
Czsto te materiay powtarzaj si, zmieniwszy tylko szat graficzn. Brakuje te wicze
do terapii niektrych gosek, np. [t], [d], [k], [g] czy nawet [l], [j], dlatego wydaje si,
wiczenia ze stron internetowych s dedykowane nie dla przedszkolakw, a dla dzieci
w wieku szkolnym. Strony do ktrych naley wykupi abonament, wydaj si bogatsze
i adniejsze wizualnie. Myl, e logopedyczne wiczenia do druku mog by ciekaw
inspiracj, odskoczni od mudnego powtarzania sownictwa, ale brakuje w nich wielu
elementw, np. utrwalania gosek w zdaniach, historyjkach, opowiadaniach, najczciej s to
gry na etap sylab i wyrazu. Drukujc wic wiczenia, nie obejdzie si od pracy wasnej,
doboru sownictwa pod ktem konkretnego dziecka. Jeeli uznamy, e materiay ze stron
internetowych to punkt wyjcia do innych zada, jeeli je zmodyfikujemy pod ktem
konkretnej terapii i celu, rzeczywicie s wtedy przydatne. Jeli jednak chcemy ca terapi
oprze na wiczeniach z internetu, nie odniesiemy sukcesu, poniewa wiczenia te nie
rozwijaj komunikacji, nie obejmuj gosek w rnych ssiedztwach fonetycznych,
gramatycznych i semantycznych. Pojawiaj si te poczenia sylab, ktrych nie znajdziemy
w wyrazach, np. szi lub ly. Szukajc materiaw w internecie, trzeba te mie na uwadze,
e wiele stron to blogi. Oznacza to, e potrzebujemy bardzo duo czasu zanim przejrzymy
wszystkie posty i znajdziemy potrzebne i wartociowe rzeczy. Materiay na blogach s
nieposegregowane, czsto wymieszane z poradami dotyczcymi oglnego rozwoju dziecka
lub opieki i ywienia. Warto te zwrci uwag, wyszukujc materiay, kto jest autorem
strony, czy jest on w ogle wymieniony. Na niektrych stronach brakuje informacji,
dotyczcych redakcji, nie mamy wic pewnoci, e gotowe wiczenia do druku zostay
opracowane przez logoped.