You are on page 1of 14

Ignis 1V 67x47 Ignis 1VP 67x47 Ignis 68x43x38 Ignis 75x36x47 -IGN2

Isty 67x47 - IP1 Isty 78x44 - IP3 Isty 75x36x37 -IN3 Isty 75x36x47 -IN2 KDG-BS Zestaw 2

Beste 67x47 -BP1 Beste 78x47 -BP3 Beste 75x36x37 -BN3 Beste 75x36x47 -BN2 Beste 56x36x47 -BN1 Wymiennik H2O KDG-BS Zestaw 1

Etna 67x47 -EP1 Etna 56x36x47 -EN1 Etna 75x36x37 -EN3 Etna 1V - H2O KDG-BS Zestaw 4 Wymiennik H2O/KDG
Kominek typu kombi – ogień z pelletu
lub drewna kominkowego
paleniska akumulacyjne

I Cena netto: 11.100PLN

Opcje / Dopłaty cena netto

Popielnik 15L. +750 PLN

Okładzina wew. - czarny Design panel +850PLN

Mechanicznie oczyszczanie zawirowywaczy +1500 PLN

ECO-Deflektor stalowy +1.400 PLN

Pellet box +1.450 PLN

Akumulacja - kanały nasadowe KDG-BS +3.600 PLN

Akumulacja - kanały boczne KDG-BS +6.100 PLN

Wymiennik konwekcyjny 1 O kW + 2.500PLN

Wymiennik wodny 8kW 5.500 PLN

Dane techniczne

Wymiary przeszklenia 750x360x370 mm

Ciężar 490 [kg]

Zużycie opału 8 [kg/h]

Znamionowa moc cieplna 31,5 [kW]

Temperatura spalin na króćcu 550 [ 0 C]

Przyłącze powietrza do spalania 120 [mm]

Bilans cieplny: ..,.


a,

korpus / dod. powierzchnia grzewcza 15 / 50 [%]


126
promieniowanie przez szybę (sz.x1/sz.x2) 35 / 25 [%] 908
944

22
aleniska akumulacy·ne

Cena netto: 11.600PLN

Opcje / Dopłaty cena netto

Popielnik 15L. +750 PLN

Okładzina wew. - czarny Design panel +850PLN

Mechanicznie oczyszczanie zawirowywaczy +1.500 PLN

ECO-Deflektor stalowy +1.400 PLN

Pellet box +1.450 PLN

Akumulacja - kanały nasadowe KDG-BS +3.600 PLN

Akumulacja - kanały boczne KDG-BS +6.100 PLN

Wymiennik konwekcyjny 1 O kW + 2.500PLN

Wymiennik wodny 8kW 5.500 PLN

Dane techniczne

Wymiary przeszklenia 750x360x470 mm

Ciężar 490 [kg]

Zużycie opału 8 [kg/h]

Znamionowa moc cieplna 31,5 [kW]


11 5
400
1--"= -.H 58

Temperatura spalin na króćcu 550 [ 0 C]

Przyłącze powietrza do spalania 120 [mm]

Bilans cieplny:

korpus / dod. powierzchnia grzewcza 15 / 48 [%]


-
<') o
,.._
co "'

promieniowanie przez szybę (sz.x1/sz.x2) 37 I 27 [%] 908


944
notatki