Ugur Arifoglu MATLAB7.

0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
1

2.15. ATLAB ortamìnda kullanìlan veri türleri

MATLAB ortaminda cesitli veri türü tanimlanmistir. Dizi (array) seklinde tanimlanan bu veri türleri asagida
maddeler halinde gösterilmistir. Dizi, MATLAB ortaminda bir adet degisken icerebildigi gibi bir vektör, iki veya
cok boyutlu matris de olabilir.

1. onksiyon kulplari (Iunction handles)
2. Java türleri
3. Hücre (cell)
4. Yapi (structure)
5. Loiik (logical)- 1 byte uzunlugunda olup, 0 yada 1 degerini alir.
6. Karakter (char)- 2 byte uzunlugunda olup |0, 65535| araliginda bir uzunluga sahiptir.
7. Sayisal (numerical)
7.1.Tek hassasiyetli sayi (single)- 4 byte uzunlugunda olup |-3e38; 3e38| araligindaki sayilardir.
7.2.CiIt hassasiyetli sayi (double)- )- 8 byte uzunlugunda olup |-1e308; 1e308| araligindaki sayilardir.
7.3.Isaretli sayilar

7.3.1. Isaretli tamsayilar (hem pozitiI hem de negatiI degerleri icerirler)
7.3.1.1. int8 (8 bit isaretli tamsayi):1 byte uzunlugunda olup |-128 ; 127| araligindaki sayilari
icerir.
7.3.1.2. int16 (16 bit isaretli tamsayi): 2 byte uzunlugunda olup |-32768 ; 32767| araligindaki
sayilari icerir.
7.3.1.3. int32 (32 bit isaretli tamsayi): 4 byte uzunlugunda olup |-2147483648 ; 2147483647|
araligindaki sayilari icerir.
7.3.1.4. int64 (64 bit isaretli tamsayi): 8 byte uzunlugunda olup |-92234e14 ; 92234e14|
araligindaki sayilari icerir.
7.3.2. Isaretsiz tamsayilar (sadece pozitiI degerleri icerirler)
7.3.2.1. uint8 (8 bit isaretsiz tamsayi):1 byte uzunlugunda olup |0 ; 255| araligindaki sayilari
icerir.
7.3.2.2. uint16 (16 bit isaretsiz tamsayi): 2 byte uzunlugunda olup |0 ; 65535| araligindaki
sayilari icerir.
7.3.2.3. uint32 (32 bit isaretsiz tamsayi): 4 byte uzunlugunda olup |0 ; 4294967295|
araligindaki sayilari icerir.
7.3.2.4. uint64 (64 bit isaretsiz tamsayi): 8 byte uzunlugunda olup |0 ; 18447e15| araligindaki
sayilari icerir.

MATLAB ortaminda bir dizi icerisinde sayisal bir deger (özel olarak belirtilmemis ise) ciIt hassasiyette bir sayi
(dizi) olarak tutulur. Bu durumda dizi icerisindeki her eleman icin bellekte 8 byte yer ayrilir. Eger dizi icinde
metin de yer aliyorsa metin icindeki her bir karakter icin 2 byte yer ayrilir ve karakter dizisi tanimlanmis olur.
int8, int16,.., uint8, uint16,...,single, logical, vb. tür dizilerde ise tür dönüsüm Ionksiyonlari kullanilarak double
türü diziler olusturulur. onksiyon kulplari hakkinda ileride detayli bilgiler verileceginden veri türlerine Hücre`
tanimi ile baslanacaktir.

2.11.1. Hücre (0ll)

Hücre daha sonra aciklanacak olan MATLAB veri türleri icinde yer alir. Hücre, bir cesit dizidir ve cok boyutlu
olabilir. Hücrenin normal dizilerden Iarki, icindeki elemanlarin Iarkli türden olabilmeleridir. Hücrenin her bir alt
parcasinda yer alan satirlardaki eleman sayilari birbirlerine esit olmalidir, Iakat bir parcadaki eleman türü diger
alt parcadaki eleman türünden Iarkli olabilir. Sekil 2.18`de cell_top adli 4 alt parcadan olusan bir hücre
yapisi verilmistir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
2

Sekil 2.18

Sekil 2.18`de verilen hücre yapisinin cellA adli alt parcasinda yer alan üc satirdaki sütun sayilarinin (örnekte 8
sütun bulunmaktadir) Iarkli uzunlukta oldugu aksi takdirde MATLAB ortaminda hata ile karsilasilacagi
unutulmamalidir. Benzer iliski cellC adli alt parca icin gecerlidir. cell_top adli hücreyi MATLAB ortaminda
basit bir sekilde tanitmak icin her bir alt parcayi ayri ayri tanitmak, daha sonra bu alt parcalari cell_top adli
hücreyi olusturacak sekilde bir araya getirmek yolu tercih edilecektir.

cellA=¯`function'; `length '; `12345678'` (enter`)
cellA =
function
length
12345678

cellB=¯3 -5 0.2` (enter`)
cellB =
3.0000 -5.0000 0.2000

cellC=¯2 -3 9 -j 1-2j;0 4 3j 6 88` (enter`)
cellC=
2.0 -3.0 9.0 0-1.0i 1.0-2.0i
0 4.0 0+3.0i 6.0 88.0
>>
cellD=¯44; -6; -3j; 2+4j; 4; 71; 4j` (enter`)
cellC =

44.0
-6.0
0 - 3.0i
2.0 + 4.0i
4.0
71.0
0 + 4.0i


Yukaridaki MATLAB satirlari ile ilk adim olarak tüm alt hücreler MATLAB ortamina tasinmis oldu. Bundan
sonraki adim tüm alt hücreleri kullanarak cell_top adli ana hücreyi olusturmaktir. Hücrenin MATLAB`a
tanitilmasinda ve <` isaretleri kullanilir;
cellA

`function'

`length '
`12345678'
`12345678'
cellB


3 -5 0.2

cellC2 -3 9 -j 1-2j
0 4 3j 6 88

44
-6
-3j
2+4j
4
71
4j

cellD

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
3

cell_top=cellA cellB ; cellC cellD· (enter`)
cell_top =
¯3x8 char ` ¯1x3 double`
¯7x1 double` ¯7x1 double`


Yukarida elde edilen sonucta da görüldügü gibi ekranda cell_top adli hücreyi olusturan veri tipleri ve
bunlarin boyutlari görülmektedir. Kullanici isterse cell_top adli hücrenin her hangi bir alt parcasini (örnek
olarak cellA) MATLAB ortaminda görüntüleyebilir;

cellA (enter`)
cellA =
function
length
12345678


Kullanici isterse cell_top hücresinin elemanlari hakkinda celldisp komutunu kullanarak bilgi alabilir:

celldisp(cell_top) (enter`)
cell_top1,1· =
function
length
12345678
cell_top2,1· =
44.0000
-6.0000
0 - 3.0000i
2.0000 + 4.0000i
4.0000
71.0000
0 + 4.0000i
cell_top1,2· =
3.0000 -5.0000 0.2000
cell_top2,2· =
44.0000
-6.0000
0 - 3.0000i
2.0000 + 4.0000i
4.0000
71.0000
0 + 4.0000i

Kullanicinin cell_top hücresi hakkinda dikkat etmesi gereken iliski türü asagida gösterilmistir:

cell_top(1,1)=cellA
cell_top(1,2)=cellB
cell_top(2,1)=cellC
cell_top(2,2)=cellD

Kullanici, cell_top adli verinin türünü ögrenmek isterse class komutu kullanmalidir:

class(cell_top)

ans =
cell

2.11.2. Yapì (Structure)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
4

MATLAB ortaminda tanimli diger bir veri türü yapi` dir. Yapi`larin MATLAB ortaminda kullanilma nedeni; bir
konu hakkinda sahip olunan bir cok bilginin bir arada tutulma ihtiyacidir. Örnek olarak bir kisinin yasadigi ülke,
sehir, mahalle, cadde, sokak, apartman, daire gibi birbirini takip eden zincirleme bilgiler yapi ortami icin bir
kullanim alani olusturur.

Örnek olarak kimlik adli bir yapi olusturulsun. Bu yapi icinde; cinsiyet, ülke, sehir, mahalle, cadde, sokak,
apartman, daire gibi alanlari (Iield) icersin. Yapi olustururken yapi adi` ile alanlar` birbirlerinden nokta isareti
ile ayrilmalidir;

~~ kimlik.isim= `Mehmet Sehit' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
~~ kimlik.ulke= `Turkiye' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
ulke: 'Turkiye'
~~ kimlik.cinsiyet= `Erkek' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
ulke: 'Turkiye'
cinsiyet: 'Erkek'
~~ kimlik.sehir= `Istanbul' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
cinsiyet: 'Erkek'
ulke: 'Turkiye'
sehir: 'Istanbul'

Bu adimdan sonrasi sehir adli alanin alt alaninda olusturulsun;

~~ kimlik.sehir.mahalle= `Istiklal' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
cinsiyet: 'Erkek'
ulke: 'Turkiye'
sehir: ¯1x1 struct`

Dikkat edilirse mahalle`nin adi isim olarak degil MATLAB ortaminda kapladigi alan (1*1) olarak kullaniciya
verilmektedir. Kullanici sahsin oturdugu mahallenin ismini görmek ister ise;

kimlik.sehir (enter`)
ans =
mahalle: 'Istiklal'

islemi yapilmalidir.

~~ kimlik.sehir.mahalle.cadde= `Sakarya' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
cinsiyet: 'Erkek'
ulke: 'Turkiye'
sehir: ¯1x1 struct`


~~ kimlik.sehir.mahalle.sokak= `30 Agustos' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
cinsiyet: 'Erkek'

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
5
ulke: 'Turkiye'
sehir: ¯1x1 struct`

~~ kimlik.sehir.mahalle.apartman= `Zafer' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
cinsiyet: 'Erkek'
ulke: 'Turkiye'
sehir: ¯1x1 struct`

kimlik.sehir.mahalle.daire_no= `1' (enter`)
kimlik =
isim: 'Mehmet Sehit'
cinsiyet: 'Erkek'
ulke: 'Turkiye'
sehir: ¯1x1 struct`


Kullanici mahalle adli alana yerlestirilen tüm bilgileri görmek isterse asagidaki satiri uygulamalidir:

kimlik.sehir.mahalle
ans =
cadde: 'Sakarya'
sokak: '30 Agustos'
apartman: 'Zafer'
daire_no: '1'

- fprintf (cikista gösterilmesi istenen iIade, iIadenin gösterilme bicimi, degisken listesi)

Cikista gösterilmesi istenen iIade` Tirnak icine hangi iIade yazilirsa ekranda bu iIade gözükür.

iIadenin gösterilme bicimi Burada, iIadenin MATLAB ortaminda aldigi degerin hangi Iormatta ekrana
yazilacagini belirten kodlar kullanilir. Bu kisimda ° isaretinin arkasindan
hassasiyet belirleme ve dönüsüm (c,d,e,E,f,F,g,G,
i,o,s,u,x,X) karakterlerinden biri kullanilir. Örnegin s; degisken
olarak 'karakter' secildigi zaman kullanilir. Bu karakterlerin bazilarinin ne
iIade ettigi asagidaki örneklerde gösterilmistir. Diger karakterler ile ilgili
bilgi ise etkilesimli yardim penceresinden ögrenilebilir. Daha sonra
kullanilan \n,\r,\t,\b,\f gibi tanimlar ile de (sirasi ile); satirbasi,
yeni satir, sekme, geriye dogru silme ve yeni sayIa islemi
gerceklestirilebilir.

degisken listesi Burada ise iIadenin MATLAB ortaminda atandigi degisken ismi yazilir.

%a.bf f iIadesi sayinin 8abit noktalì oldugu anlamina gelir (deIault olarak short e Iormatindadir).
f sayisi gösterim olarak a.b` gibi iki sayidan meydana gelir. a` sayisi degiskenin aldigi
degerin isareti, tam kismi ve varsa noktayi da dahil ederek noktadan sonraki rakam sayisini
icerir. b` sayisi ise sabit noktali sayinin noktadan sonra ekrana yazilmasi istenen rakam
sayisini gösterir. Eger tamsayi icin kullanilacak rakam sayisi a`, olmasi gerekenden az olsa
bile ekrana yazilan sonuc hatali olarak ortaya cikmaz.

sicaklik=1056.789432; (enter`)
fprintf('sicaklik=%4.0fderece',sicaklik) (enter`)
sicaklik=1057derece
fprintf('sicaklik = %4.1f derece',sicaklik) (enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
6
sicaklik = 1056.8 derece

%a.be e iIadesi sayinin ü8tel oldugu anlamina gelir (deIault olarak short e Iormatindadir). e
sayisi gösterim olarak a.b` gibi iki sayidan meydana gelir. a` sayisi degiskenin aldigi
degerin isareti, nokta icin (bir) ve üstel iIade icin 5 haneli (e harIi¹üssün isareti¹üssün degeri)
sayiyi icerir. b sayisi ise noktadan sonraki sayiyi gösterir.

fprintf('sicaklik=%8.3ederece',sicaklik) (enter`)
sicaklik=1.057e+003derece

%a.bg g iIadesi sayinin ü8tel oldugu anlamina gelir (deIault olarak short e Iormatindadir). g
sayisi gösterim olarak a.b` gibi iki sayidan meydana gelir. g'nin e'den Iarki, sayiyi daha da
kisaltmasidir (bazen Iormata göre sayiyi yuvarlar).

fprintf('sicaklik=%4.0g derece \n',sicaklik) (enter`)
sicaklik=1e+003 derece
(bir satir atlandi)

Örnek olarak Ahmet Sadik` adindaki bir ögrencinin adi, soyadi, okul numarasi, ilgili dersi, bu dersten
aldigi not alta alta ekrana yazdirilsin. Bunun icin fprintf komutundan yararlanilabilir;

Ad='Ahmet'; (enter`)
Soyad='Sadik'; (enter`)
Numara='307'; (enter`)
Ders='Matematik'; (enter`)
Not=45.75; (enter`)
fprintf(`Ad:%s\nSoyad: %s\nNumara:%s\nDers: %s\nNot:%3.1f',...
Ad,Soyad,Numara,Ders,Not) (enter`)
Ad:Ahmet
Soyad: Sadik
Numara:307
Ders: Matematik
Not:45.8

Yukarida \n komutu her bir bilginin alt alta yazilmasini saglamaktadir. Eger yukarida \n komutu
kullanilmasaydi bilgiler ayni satira yan yana yazilirdi. \n yerine \t konulsaydi sonuclar ayni satira Iakat
aralarina bosluk gelecek sekilde yerlestirilecekti. \n komutundan önce yazilan s komutu ise degiskenin
karakter` Iormunda oldugunu göstermektedir.

fprintf komutunun kompleks 8ayìlarìn yalnizca reel kisimlarini gösterdigi unutulmamalidir. Bu
nedenle komplek8 8ayìlarìn kullanildigi program ve hesaplamalarda fprintf komutu yerine disp
komutunun kullanilmasi daha uygun olur.

.2.. Sav0 As komutu


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
7

Sekil .1

Calisma alaninda kayitli olan degiskenlerden arzu edilen kadari Save As...komutu kullanilarak bir isim altinda
MATLAB ortamina kaydedilebilir. Sekil 3.1`de gösterildigi gibi Workspace ortaminda bulunan degiskenlerden
(sekil 3.1`de A, B ve C degiskenleri secilmistir) arzu edilenleri shiIt tusu ile secilerek Iare`nin sag tusuna
basildiginda ve ortaya cikan seceneklerden Save As.komutu secilip ve 'tik'lanildiginda (veya sekil 3.1'de
Workspace ikonlari icinde yer alan Save ikonu kullanildiginda) kullanicinin karsisina sekil 3.2`de verilen
pencere cikar. Bu pencerede istenilen bir dosya adi (ör:yeni) altinda A, B ve C degiskenleri kaydedilir.


Sekil .2
.2..1. Import Data komutu yardìmì ile ATLAB ortamìndaki do8yalarìn okunma8ì

MATLAB komut penceresinde File menüsü icinde yer alan Import Data secenegi are ile secilip üzerine
tik`lanildiginda kullanicinin karsisina sekil 3.3`de gösterilen pencere gelir. Bu pencerenin sol taraIinda yer alan
dosyalardan arzu edilen secilerek Aç komutuna 'tik'lanildiginda sekil 3.3(a) ile verilen pencere ile karsilasilir.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
8

Sekil .


Sekil .(a)

Bu pencere icindeki Finish komutu üzerine are ile tik`lanilir ise istenen dosya icerigi MATLAB
Workspace ortamina tasinmis olur (sekil 3.3(b)). Resim dosyalari MATLAB ortaminda matrisel Iormda
saklanir.


Sekil .(b)

Import Data secenegi kullanilarak mat,txt,xls (Excel dosyalari) uzantili dosyalar ve resim dosyalari
MATLAB ortaminda görüntülenebilir. Import Data komutu yardimi ile Excel dosyalari, Notepad ve WordPad

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
9
icinde yer alan dosyalar da MATLAB ortamina tasinabilir. Bu dosyalar icinde yer alan Türkce karakterler bu
komut taraIindan algilanamaz.

.2.4. Load komutu

MATLAB ortaminda kayitli bulunan dosyalari calisma ortamina (Workspace) getirmek icin load komutu
kullanilir. Komutun kullanilis bicimi asagida gösterilmistir:

load `dosya adi' (enter`)

`dosya adi' ile belirtilen yere MATLAB ortaminda daha önce kaydedilen dosyanin ismi yazilarak (enter`)
tusuna basildiginda calisma ortamina (workspace) bu dosya gelecektir. load komutu ile ancak daha önce
tanimlanmis ve MATLAB ortaminda sakli olan dosya, Workspace ortamina getirilir..

.2.5. Data alìs verisi

MATLAB yazilimi bir programdan diger bir programa data verisini (export) veya data alisini (import)
mümkün kilan alt yapiya sahiptir. Bu islemler text olarak yazilmis dosyalarda save ya da load komutlari
kullanilarak gerceklestirilir.

Eger data1.dat adli bir text dosyasi olusturulmus ise (long e Iormatinda-bkz.Böl.2);

save data1.dat a b c -ascii komutu ile a, b, c degiskenleri data1.dat adli dosyada ASCII
modunda saklanir. Cesitli yerlerde kullanilabilen bu verilerin tekrar MATLAB ortaminda kullanilabilmesi icin bu
verilerin MATLAB taraIindan anlasilabilmesini mümkün kilan .m uzantili hale getirilmesi gerekir. Bu veriler
MATLAB icinde load komutu ile yüklenemez, .m dosyasi seklinde cagirilmasi gerekir. Veriler yalnizca
MATLAB icinde kullanilacak ise .mat uzantili dosya icinde saklanmasi tavsiye edilir.

save data1.dat a b c -ascii -double komutu ile a b c degiskenleri data1.dat adli
dosyada 16 li ASCII sistemine göre saklanirlar.

save data1.dat a b c -ascii -tabs komutu ile a b c degiskenleri data1.dat adli dosyada
ASCII kodunda tablo biciminde saklanirlar.

MATLAB bir dosyadan digerine data aktarmak (import-export) amaci ile de kullanilabilir. Bunun icin tanimlanan
komutlar asagida gösterilmistir;

A=csvread(`dosya adi',c,r):Bu komutta dosya adi (örnegin u1.m veya u1.dat veya u1.mat
veya u1.txt olan) ve icindeki sayilari birbirleri ile virgül ile ayrìlan dosyanin A adli bir
matrise atanmasi saglanir. Bu komut icinde yer alan c degeri u1.m dosyasinda
aktarilmayacak olan satir sayisini (1 numarali satirdan baslayarak), r ise sütun sayisini (1
numarali sütundan baslayarak) gösterir. Eger c ve r her ikisi de siIir ise bu durumda
u1.m dosyasindaki sayilarin tümü A matrisine atanacak demektir. Örnek olarak u1.m
dosyasi asagida belirtilen datalari icersin:
1,2,3
4,5,6
7,8,9

MATLAB ortaminda asagida yapilan islemler incelenmelidir:

A=csvread(`u1.m',1,2) (enter`) ° u1.m`in ilk satir ve ilk 2 sütun`u A`ya
° aktarilmayacak
A=
6
9
A=csvread(`u1.m',1,1) (enter`) ° ilk satir ve ilk sütun A`ya aktarilmayacak
A=
5 6

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
10
8 9
A=csvread(`u1.m',0,0) (enter`) ° u1.m`in hepsi A`ya aktarilacak
A=
1 2 3
4 5 6
7 8 9
A=csvread(`u1.m',) (enter`)
A=
1 2 3
4 5 6
7 8 9
csvwrite(`dosya adi',A):Bu komut ile A matrisi `dosya adi' kisminda yazili olan dosyaya (.m,
.mat, .txt, .dat uzantili) kaydedilir. Eger bu dosyada data var ise bu
data degerleri A matrisi ile degistirilir ve aralarina virgül yerlestirilir. Örnek
olarak yukarida tanimlanan A matrisinin MATLAB ortaminda u1.m adli
dosyaya aktarilmasi istensin:

csvwrite(`u1.m',A) (enter`)

komutu icra edildiginde u1.m dosyasi asagidaki hale gelir;

1,2,3
4,5,6
7,8,9

Eger icinde datanin bulundugu dosya, .m uzantili degil (örnegin lotus türü bir dosya) ise yukarida verilen
komutta csv yerine wk1 konularak ayni islemler yapilabilir.

.2.5.1. fop0n komutu

fopen komutu kullanilarak MATLAB ortaminda, var olan bir veri dosyasi acilabildigi gibi yeni bir veri dosyasi
da olusturulabilir. Bu komut MATLAB command window ortaminda asagidaki bicimlerde uygulanir:

bilgi=fopen(`dosya adi','secenek') (enter`)
¯bilgi, mesaj`=fopen(`dosya adi','secenek') (enter`)
¯bilgi, mesaj`=fopen(`dosya adi','secenek','format') (enter`)

Yukarida dosya adi` ile belirtilen yere MATLAB ortamina tasinacak dosyanin adi yazilir. dosya adi`
bosluguna yazilan dosya, MATLAB arama motorunun taradigi adresler icinde (öncelikle work dosyasinda)
olmalidir. Bu dosya, ya yeni bir data girmek ya da data okumak amaci ile cagirilir. Dosya yeni olusturuluyor ise
work dosyasinda acilir. Mevcut olan bir dosya cagirilacak ise önce work dosyasina bakilir orada yoksa diger
MATLAB arama yollarina bakilir. secenek` bosluguna yazilacak komut türü; bu dosyanin okuma mi, yazma
mi veya hem okuma hem de yazma amacli olarak mi acilacagi konusunda MATLAB`a bilgi verir. Tablo 3.1`de bu
komut türleri tanitilmistir:

%ablo .1
Komut türü Uygulama bicimi
`r' Dosyayi yalnizca okuma amacli olarak acar, yazma islemine izin vermez.
`r+' Dosyayi hem yazma hem de okuma amacli olarak acar.
`w' Eger dosya mevcut ise icindeki bilgiyi siler ve icine yazilabilir hale getirir, dosya mevcut
degilse yeni bir dosya acar ve icine yazilabilir hale getirir.
`w+' Eger dosya mevcut ise icindeki bilgiyi siler, okunabilir ve yazilabilir hale getirir, dosya
mevcut degilse yeni bir dosya acar, okunabilir ve yazilabilir hale getirir.
`a' Mevcut bir dosyanin sonuna bilgi eklemek icin kullanilir. Dosya mevcut degilse
olusturur.
`a+' `a' özelligine ilave olarak okuma islemini de mümkün kilar.
`W' Teyp sürücüleri icin kullanilir. Dosyayi Automatic lushing` özelligini kullanmadan

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
11
yazmaya acar.
`A' Teyp sürücüleri icin kullanilir. `W' özelligini kullanir ve bilgileri dosyanin sonuna ekler.

dosya adi` bosluguna yazilan dosya ikili (binary) koda göre aciliyor ise Tablo 3.1`de gösterilen komut
türünün sonuna b eklenir. Dosya text Iormatli olarak aciliyor ise komut türünün sonuna t eklenir. Ikili sistemde
deIault olarak b oldugu icin, komut türünün sonuna bir ek getirilmedigi durumda MATLAB dosyayi ikili koda
göre acar.
Yukarida verilen komut satiri uygulandiginda eger bilgi` olarak -1 degeri elde ediliyor ise islem dogru olarak
gerceklesmemis islemde hata olusmus demektir (yani dosya MATLAB ortamina tasinamamistir). Kullanici bu
degere bakarak fopen komutunun calismasini kontrol edebilir.

Yukarida verilen komut satiri uygulandiginda hata var ise mesai` olarak hata hakkinda bilgi verilir.

format` olarak ; `n' yazilirsa (deIault) lokal makina Iormati, `l'yazilirsa IEEE-kücük endian kayan
noktali Iormati, `b'yazilirsa IEEE büyük endian kayan noktali Iormati kullanilir,`%f'yazilirsa okutulacak
degerlerin sayi oldugu belirtilir.

Örnek olarak giris.dat adli bir (var olmayan) bir dosya work ortaminda (yazilabilir Iormatta) olusturulmak
istenirse;

¯bilgi ,mesaj`=fopen(`giris.dat',`wt') (enter`)
bilgi =
3
mesaj =
''
sonucu elde edilir. bilgi, pozitiI bir sayi oldugu icin yapilan islem basari ile gerceklesmistir. mesaj olarak
ise bir hata bildirisi ortaya cikmamistir.

Yukarida verilen giris.dat dosyasi yerine giris.txt adli text dosyasi da acilabilirdi. Bilindigi gibi txt
uzantili dosyalar notepad komutu secilerek de acilabilir.

Örnek olarak daha önce tanitilan fprintf komutu ile fopen komutunun birlikte kullanildigi bir MATLAB
programi asagida gösterilmistir:

A=¯ 2 4 6 8 10 12 14 16 18`; (enter`)
¯bilgi,mesaj`=fopen(`giris.dat',`wt'); (enter`)
fprintf(bilgi,'%5f %5f %5f\n',A); (enter`)

Yukarida gösterilen fprint komutu, A matrisi elemanlarini her bir satirda 3 eleman olacak sekilde (3 adet
veriden sonra bir satir atlanacak) giris.dat adli (yeni olusturdugu) text dosyasina atar. Yukarida olusturulan
giris.dat adli dosyayi okuyabilmek icin;

!notepad giris.dat (enter`)

komut satiri uygulanabilir. Bu islem yapildiginda sekil 3.4`de gösterilen pencere elde edilir.


Sekil .4

.2.5.2. fclos0 komutu


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
12
fclose komutu yazmak ya da okumak icin acilan dosyanin, MATLAB`dan iliskisini kesmek icin kullanilir. Bu
dosya MATLAB`dan iliskisi kesilmedikce (MATLAB calistigi sürece), bilgisayardan silinemez. Yukarida acilan
giris.dat adli dosyanin MATLAB ile iliskisi kesilmek istenirse;

a=fclose(bilgi) (enter`)
a=
0

a degeri -1 olmadigi icin yapilan dosya kapatma islemi basari ile sonuclanmistir. Ayni islem;

a=fclose(`all'); (enter`)

komut satiri kullanilarak da yapilabilir.

.2.5.. fwrit0 komutu

fwrite, daha önce acilmis bir dosya icine (kullanicini arzu ettigi) bir veriyi ikili (binary) koda göre aktaran bir
komuttur. Asagida gösterilen bir yapi altinda uygulanir:

sayi=fwrite(bilgi,veri,yapi,bosluk) (enter`)

Yukarida verilen komut satirinda, bilgi; fopen komutunun uygulanmasi sonucu elde edilir. veri; kullanici
taraIindan dosya icine aktarilmak istenen (matris Iormlu) veri (örnek olarak workspace ortaminda sakli
bulunan bir matris olabilir) adidir. yapi; girilecek verinin dosya icinde saklanma Iormatidir. Saklanma
Iormatlari Tablo 3.2`de gösterilmistir.

%ablo .2
Iormat Aciklama
`char' 8-bitlik karakter
`schar' 8-bitlik isaretli karakter
`uchar' 8-bitlik isaretsiz karakter
`int8' 8-bitlik sayi
`int16' 16-bitlik sayi
`int32' 32-bitlik sayi
`int64' 64-bitlik sayi
`uint8' 8-bitlik isaretsiz sayi
`uint16' 16-bitlik isaretsiz sayi
`uint32' 32-bitlik isaretsiz sayi
`uint64' 64-bitlik isaretsiz sayi
`float32' 32-bitlik degisken nokta
`float64' 64-bitlik degisken nokta
`bitN' N-bitlik isaretli sayi,1<N<64
`ubitN' N-bitlik isaretsiz sayi,1<N<64

atlama; her veri arasina birakilacak boslugu gösterir. Komut satirinin uygulanmasi sonunda elde edilen sayi;
verinin icerdigi data sayisini gösterir. Daha sonra da bahsedilecegi gibi MATLAB, bir matrisi arka planda sütün-
sütun depolar; 1. sütunun elemanlari arkasina 2. sütun ve onun arkasina da 3. sütun elemanlarini ekler (böylece
matris sütunlari tamamlanincaya kadar devam edilir) ve sonuc olarak bu matris arka planda bir dizi olarak
saklanir.

.2.5.4. fr0ad komutu

fread; ikili (binary) sisteme göre hazirlanmis bir data dosyasini okuma komutudur. Asagida gösterilen Iormat
kullanilarak uygulanir:

¯dizi,sayi`=fread(bilgi,alan,yapi,bosluk) (enter`)


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
13
Yukarida gösterilen komut satirinda, bazi tanimlar yukarida aciklanmisti. Komut satirinda görülen alan;
dosyadan okunmasi istenen degisken sayisini belirtir, üc Iarkli sekilde uygulanir:

- alan bosluguna bir sayi yazilabilir. Bu durumda dosyadan bu sayi adedi kadar veri okunur. Okunan veriler
dizi ile belirtilen cikis degiskenine bir sütun matris olarak atanirlar.

- alan bosluguna inf komutu yazilabilir. Bu durumda dizi ile belirtilen cikis degiskenine okunan dosyadaki
tüm data degerleri aktarilir.

- alan bosluguna ¯a,b` yazilabilir. Bu durumda dosyadaki a*b boyutu icine giren tüm datalar, dizi ile
belirtilen matrise a*b boyutlu olarak atanir.

.2.5.5. fscanf komutu

fscanf; Iormatlanmis sisteme göre olusturulmus bir veri dosyasinin okuma komutudur. Asagida gösterilen
Iormat kullanilarak uygulanir:

¯dizi,sayi`=fscanf(bilgi,'format',alan) (enter`)

Yukarida verilen tüm iIadeler daha önce aciklanmistir. Asagidaki uygulama incelenmelidir:

A=¯ 2,4,6,8,10;12,14,16,18 20`;
¯bilgi,mesaj`=fopen('iris.dat','wt');%iris.dat dosyasi yazma amacli olusturulur
fprintf(bilgi,'%5f %5f %5f\n',A); %iris.dat dosyasina A verisi yazdiriliyor
qq=fopen('iris.dat','rt'); % iris.dat dosyasi okuma amacli aciliyor
¯dizi,sayi`=fscanf(qq,'%f',Inf) %iris.dat verileri dizi adli degiskene ataniyor

dizi =
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

sayi =
10

Yukarida elde edilen sonuclara bakildiginda okutulan veri sayisinin 10 oldugu görülmektedir. Ayni dizi tekrar
okutulmak istense, önce fclose komutu ile dizi`nin MATLAB ile baglantisi kopartilip sonra fopen komutu
kullanilarak MATLAB baglantisinin kurulmasi gerekir. Asagida hem bu islemin nasil yapilacagi gösterilmekte
hem de ¯2 5` komutu ile A matris,i gercek sekli ile ekrana yazdirilmaktadir:

fclose(qq);
qq=fopen('iris.dat','rt');
¯dizi,sayi`=fscanf(qq,'%f',¯2 5`)
dizi =
2 4 6 8 10
12 14 16 18 20
sayi =
10

.2.5.6. t0tr0ad komutu


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
14
textread komutu, sütun yapisi Iormatli ASCII kodlu verileri dosyadan okumak icin kullanilir. Asagida
gösterilen Iormat kullanilarak uygulanir:

¯x,y,w,z,..`= textread(`dosya adi','format',satirno)

Yukarida görülen komut satirinda `dosya adi'; acilacak dosyanin adini belirtir. 'format'; sütun-sütun
okunacak datanin yapisini gösterir. Bölüm 2`de fprintf komutunda tanitilan Iormat türleri kullanilir. Örnek
olarak %s iIadesi format yerine yazildiginda, okunacak dosyadaki verinin karakter türü oldugu belirtilmis
olur. satirno; dosyadan okutulacak satir sayisini gösteren bir iIadedir. Kisaca, bu komut kullanilarak sayi
veya karakter dizilerinden olusan dosyalar MATLAB ortaminda okutulabilir.

Eger acilacak dosya (ör: okuma.dat), work klasöründe degilde (örnegin) D sabit diskinde deneme adli alt
klasör icinde ise yukaridaki komut satirinda `dosya adi'bosluguna;

¯x,y,w,z,..`= textread(`D:\deneme\okuma.dat','format',satirno)

yazilmalidir.

Asagida textread komutuna iliskin bir uygulama gösterilmektedir. Bir sirkete is basvurusu yapan kisilere
iliskin cesitli bilgiler basvuru.dat adli dosya icine yerlestirilecektir. Basvuran sahsa iliskin bilgiler bu
dosyaya asagidaki sira gözetilerek yerlestirilecektir:

Adi, Soyadi, Yasi, Cinsiyeti, Medenihali, Egitimdurumu

Yukarida sayilan bilgileri iceren dosya öncelikle bilgisayar ortaminda acilmalidir. Bunun icin asagida belirtilen
adimlarin gerceklestirilmesi gerekir:
- MS Windows Baslat cubuguna tik`lanildiginda acilan pencere icinden Çalistir secenegini sec.
- Yukarida belirtilen islem yapildiginda acilan pencerede yer alan bosluga notepad yaz ve Tamam tusuna
tik`la.

Yukarida belirtilen adimlar gerceklestirildiginde acilan Adsiz-Notdefteri sekil 3.5`de gösterilmistir.


Sekil .5 Sekil .6

Daha sonra basvuru bilgileri sekil 3.6`da gösterildigi gibi satir-satir Adsiz adli Not deIterine girilmelidir. Bu
islem de gerceklestirildikten sonra sekil 3.6`da görülen Dosya menüsü icinde yer alan Save As secenegi
kullanilarak acilan pencerede dosya ismi olarak basvuru.dat adi yazilip, dosya C:/MATLAB7.01/work
klasörü icine yerlestirilmektedir.

Veri dosyalarinda her karakter grubu bir sütun olarak algilanir. Bu acidan bakildiginda sekil 3.6'da görülen veri
grubu, 6 sütun-2 satirdan olusan bir matris gibi düsünülebilir.

Artik, basvuru.dat adi ile work klasörüne yerlestirilen veri dosyasi textread komutu kullanilarak
okutulabilir. Bu dosyada yer alan veriler; yukarida da bahsedildigi gibi 2 satir-6 sütundan olusan bir matris
olarak düsünülmelidir. Asagida MATLAB ortaminda basvuru.dat adli veri dosyasinin textread komutu ile
okutulmasini saglayan komut satiri verilmistir:


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
15
¯adi,soyadi,yasi,cinsiyeti,Medeni_durumu,Jgrenim_durumu`=textread...
('basvuru.dat','%s %s %f %s %s %s')

Yukarida verilen komut satirinin uygulanmasi sonunda elde edilen ekran görüntüsü asagida gösterilmistir:

adi =
'Ahmet'
'Yesim'
'Mehmet'
soyadi =
'Kuru'
'Yagiz'
'Tas'
yasi =
26
27
24
cinsiyeti =
'E'
'K'
'E'
Medeni_durumu =
'Evli'
'Bekar'
'Bekar'
Jgrenim_durumu =
'Universite'
'Lise'
'Lise'

Yukarida verilen program satirinda %s; karakter girisler, %f ise sayisal girisler icin kullanilmaktadir. Eger bazi
bilgilerin ekranda görülmesi istenmiyor ise format bildiren iIadenin icine '*' isareti yerlestirilmelidir:

¯adi,soyadi,Jgrenim_durumu`=textread...
('basvuru.dat','%s %s %·f %·s %·s %s')

Yukarida verilen komut satirinin uygulanmasi sonunda elde edilen ekran görüntüsü asagida gösterilmistir:

adi =
'Ahmet'
'Yesim'
'Mehmet'
soyadi =
'Kuru'
'Yagiz'
'Tas'
Jgrenim_durumu =
'Universite'
'Lise'
'Lise'

..2. M uzantìlì do8yalarìn ATLAB icinde farklì kla8rlere yerlestirilme8i

Kullanici MATLAB ortaminda olusturdugu degisik M uzantili dosyalari Iarkli klasörlere yerlestirmek isteyebilir.
Örnegin egri cizimleri icin gelistirdigi MATLAB dosyalarini egri` adli bir klasöre, diIeransiyel denklem
cözümleri icin gelistirdigi dosyalari ise diIeransiyel` adli bir klasör icine yerlestirmek isteyebilir. Bundan amac
daha sonraki calismalarda bu dosyalari aramadan kolayca bulmaktir. Bunun icin önce MATLAB icinde work
klasörü icinde bir alt klasör acilir ve adina diferansiyel denir. Bu klasörün work adli klasör icinde olmasi
sart degildir. Böyle bir tercih yapilmasinin nedeni MATLAB bilgisayardan uninstall` edilse bile work

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
16
klasörünün bilgisayarda hala kalabilme özelligindendir. ATLAB icinde acìlan bir .m uzantìlì do8ya adre8i
ATLAB arama motoruna tanìtìlmaz i8e ommand Window ortamìnda bu do8ya i8mi yazìldìgìnda bu
do8ya bulunamaz. Bu nedenle yeni acilan bu klasörün adresi MATLAB`a ögretilmelidir.

Böyle bir islem icin MATLAB masaüstünde File menüsü icindeki Set Path.. secenegi kullanilir. Örnegin
kullanici MATLAB ortaminda hazirladigi harmonik problem cözümlerini iceren tüm M uzantili dosyalari
harmonik adli bir klasörde depolamak istesin. Bunun icin ilk adim olarak yukarida bahsedildigi gibi work adli
klasör icinde harmonik adli bir alt klasör acmak gerekir. Daha sonra bu klasör yolunu MATLAB`a tanitmak
gerekmektedir. Bunun icin ise File/Set Path.. yolu Iare` ile secilmelidir. Bu islem yapildiginda
kullanicinin karsisina sekil 3.5`de görülen pencere cikar.


Sekil .5

Acilan pencere icinde Add Folder secenegine tik`lanildiginda kullanicinin karsisina sekil 3.6`da görülen
pencere cikar. Bu pencerede Tamam secenegi secildiginde sekil 3.7`de verilen pencere elde edilir. Bu pencerede
görülen siralama MATLAB motorunun dosya aramadaki öncelik sirasini göstermektedir.


Sekil .6 Sekil .7

Eger bu siralama kullanici acisindan uygun degilse kullanici Move Down secenegini kullanarak
·C:\MATLAB7\work\harmonik~ yolunu alt siralara tasiyabilir. Sekil 3.5`de Add with Subfolders
secenegi kullanilirsa harmonik adli alt klasörün altina eklenecek yeni alt klasörlerde bir daha tanitima gerek
kalmaksizin kendiliginden arama motorunun arama yoluna eklenecektir. Eger sekil 3.7`de görülen yollar icinden

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
17
bazilari kullanici taraIindan artik kullanilmiyor ise Remove secenegi kullanilarak bu yollar arama secenekleri
icinden cikartilabilir. Eger Revert secenegi kullanilirsa en son tanitilan yol islemi iptal edilir. Default
secenegi kullanilirsa arama yolu varsayilan (eski) yollarina geri döner.

Örnek olarak A sürücüsünde Untitled2.m adli bir MATLAB dosyasi bulunsun. Kullanici bu dosyayi C
ortamina tasimadan A sürücüsü üzerinden calistirmak istediginde karsisina sekil 3.8'de gösterilen bir pencere
cikar. Bu pencerede kullaniciya, mevcut klasör icinde Untitled2 adli dosyanin bulunamadigi veya tanimli
MATLAB yolu icinde bu dosyanin bulunamadigi mesaii verilerek bu dosyayi calistirmak icin asagidaki üc yoldan
bir tanesinin secilmesi gerektigi belirtilmektedir. Secilen ilk tercih mevcut klasörün degistirilmesi, ikinci tercih
MATLAB path (yolunun) degistirilmesi ve bu yolun taramada (sekil 3.7) en üste yerlestirilmesidir. Son secenek
ise bu yolun taramada en alta yerlestirilmesidir.


Sekil .8 Sekil .9


Sekil .10
Eger sekil 3.9'da gösterildigi gibi ikinci secenek Iare ile isaretlenir ve JK tusuna basilirsa, A sürücündeki
program calisir. Kullanici MATLAB masaüstünde File menüsü icinde yer alan Set Path. secenegine 'tik'larsa
sekil 3.10 görüntüsü ile karsilasilir. Burada görüldügü gibi A sürücüsü MATLAB tarama motorunun yolunun ilk
arayacagi yere yerlestirilmistir. Eger sekil 3.10'da Save tusuna basilmaz ise bu yol süreklilik kazanmaz diger bir
iIade ile bir baska zamanda A sürücüsünde bir MATLAB dosyasi calistirilmasi gerekse yukarida belirtilen tüm
islemlerin tekrar yapilmasi gerekir. Save tusuna basildiginda kullanicinin bilmesi gereken diger önemli bir
nokta da; arama motoru bir dosyayi ararken her seIerinde A sürücüsüne bakacagindan, disket sürücüsünde
sürekli bir disketin bulunmasi gibi anlamsiz bir sonuc ortaya cikacaktir. Sonuc olarak, kullanici 8ìk 8ìk A (ya da
diger E, gibi sabit olmayan) sürücülerden Iaydalaniyor ise en azindan sekil 3.9'da gösterilen en 8on 8ecenegi
isaretlemesi daha uygun olacaktir. Böylece arama isleminde sabit olmayan sürücü en 8on taranìr ve ancak sabit
sürücülerde aranan dosya bulunamaz ise sabit olmayan sürücüler aramaya dahil edilir.

Problem


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
18
Sekil 4.15`de verilen devrede (büyük oklar cevre akim yönlerini göstermektedir);

wt sin * 10 * 2 ) t ( v
1
= ; ) 60 wt sin( * 15 * 2 ) t ( v
2
=

olduguna göre sürekli hal kosullari altinda ) t ( i
1
ve ) t ( i
2
akimlari arasindaki Iaz Iarkini derece olarak
hesaplayan bir MATLAB programi yaziniz (tüm ilk kosul degerleri 0 alinmistir).


Sekil 4.15.

Czüm

Devre cözüm yöntemi olarak cevre akimlari yaklasimi kullanilirsa (cevre akim yönleri saat ibresi dönüs yönü
alinmistir);

¦
¦
¦

=
¦
¦
¦

¦
¦
¦

+ + + +
+ + +
) 3 / pi * i exp( * 15
) 0 * i exp( * 10
I
I
) 2 XL 1 XL ( * i 3 R 2 R ) 1 XL * i 3 R (
) 1 XL * i 3 R ( ) XC 1 XL ( * i 3 R 1 R
2 c
1 c


yazilabilir. Verilen devrede dal akimlari ile cevre akimlari arasinda

1 c 1
I ) t ( i = ;
2 c 2
I ) t ( i = ;
2 c 1 c 3
I I ) t ( i =

iliskisi bulunmaktadir. Asagidaki program ) t ( i
1
ve ) t ( i
2
akimlari arasindaki Iaz Iarkini derece olarak
hesaplamaktadir.

f=50;C=4; L1=5;L2=6; R1=1; R2=2; R3=3;
XL1=2·pi·f·L1; XL2=2·pi·f·L2; XC=1/(2·pi·f·C);
Z=¯R1+R3+j·(XL1-XC) -(R3+j·XL1) -(R3+j·XL1) R2+R3+j·(XL1+XL2)`;
V=¯10·exp(j·0)-15·exp(-j·pi/3)`;
akim=inv(Z)·V;i1aci=angle(akim(1));i2aci=angle(akim(2));
farkaci=(i1aci-i2aci)·180/pi

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen aci Iarklari asagida gösterilmistir;

farkaci =
-37.1962
5.2.. Bir matri8in elemanlarìnìn bir kì8mì ile diger bir matri8 olusturulma8ì

MATLAB ortaminda daha önce tanimlanmis bir matrisin bazi satir veya sütunlarini kullanarak yeni matrisler elde
etmek mümkündür. Asagidaki örnekler incelenmelidir;

h=¯1 2 3 (enter`)
4 5 6 (enter`)
7 8 9` (enter`)
h=
1 2 3
4 5 6
7 8 9
) t ( i
1

) t ( i
2
) t ( i
3

ci
I
2 c
I

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
19
A=h(,2) (enter`)
A=

2
5
8

Yukarida verilen örnekte matrisinin 2 numarali sütunu A matrisine atanmaktadir. matrisinin 8atìr hanesinde
yer alan () isareti, satirlar ile ilgili bir islemin yapìlmayacagìnì göstermektedir

B=h(1,) (enter`)
B =
1 2 3

Yukarida verilen örnekte matrisinin 1 numarali satiri B matrisine atanmaktadir. matrisinin 8ütun hanesinde
yer alan () isareti, sütunlar ile ilgili bir islemin yapìlmayacagìnì göstermektedir

f=¯1,2,34,5,67,8,910,11,12` (enter`)
f =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

C=f(,23) (enter`)
C =
2 3
5 6
8 9
11 12

Yukarida verilen örnekte f(,23) iIadesinde virgülün önünde yer alan () isareti, f matrisinde 8atìr
isleminin yapìlmayacagìnì göstermektedir. Virgülün saginda yer alan 2:3 ise f matrisinin 2. sütündan . sütuna
kadar tüm sütunlarinin matrisine atanacagini göstermektedir.

G=f(13,) (enter`)
G =
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Yukarida verilen örnekte f(13,) iIadesinde virgülün solunda yer alan 1 isareti, f matrisinde 1. satirdan .
satira kadar tüm satirlarin matrisine atanacagini göstermektedir. Virgülün saginda yer alan (:) isareti ise f
matrisinde 8ütun isleminin yapìlmayacagìnì göstermektedir.

P=f(3:4,1:2) (enter`)

P =
7 8
10 11

Yukarida verilen örnekte f(34,12) iIadesinde virgülün hem solunda hem saginda sayilar yer aldigi icin, I
matrisinde hem satir hem de sütün islemlerinin yapilacagi anlasilmaktadir. f matrisinde . satirdan 4. satira kadar
tüm satir elemanlari ile f matrisinde 1. sütundan 2. sütuna kadar tüm sütun elemanlarinin ortak olanlarìnìn
(kesisim kümesi) p matrisine atanacagini göstermektedir.

Yukaridaki islem asagida verilen komut ile de gerceklestirilebilir;

P=f(¯3 4`,¯1 2`) (enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
20
P =
7 8
10 11

veya

P=f(¯3,4`,¯1,2`) (enter`)
P =
7 8
10 11

Eger I matrisinin yalnizca 1. ve . satirlari ile 1. ve . sütunlari kullanilarak E adli yeni bir matris elde edilmek
istenirse asagidaki program satiri uygulanabilir;

E=f(¯1 3`, ¯1 3`) (enter`)
E =
1 3
7 9

Yukaridaki satir icinde 1 ve 3 rakamlari arasina virgül yerlestirilir ise sonuc yine ayni olacaktir.

Kolon operatörü () kullanilarak da benzer islemler yapilabilir. Asagidaki örnek incelenmelidir;

M=¯0.9 0.8 0.82 0.9;0 1 4 0.7;0.6 0.4 0.6 0.1;8 0.1 0.7 0.4`
M =
0.9000 0.8000 0.8200 0.9000
0 1.0000 4.0000 0.7000
0.6000 0.4000 0.6000 0.1000
8.0000 0.1000 0.7000 0.4000

F=M(¯1:3`,¯2:2:4`) (enter`)
F =
0.8000 0.9000
1.0000 0.7000
0.4000 0.1000

Yukarida verilen örnekte M matrisinin 1. (dahil) ve . (dahil) satirlari arasinda kalan satirlari ile 2. (dahil)
sütunundan 4. (dahil) sütununa kadar olan sütunlar ikiser ikiser artirildiginda elde elden sütun elemanlari ile
matrisi olusturulmaktadir.

Su ana kadar verilen örneklerde M(.` iIadesinin icinde vektr kullanildi. Asagida verilen örnekte ise vektör
yerine matri8 gösterimi kullanilmistir;

K=M(¯2 1;4 2`,¯2 1;3 1`) (enter`)

Yukarida verilen MATLAB satirinin uygulanmasi sonunda nasil bir sonuc elde edilecegi asagida adimlar halinde
gösterilmistir:

¯2 1;4 2` (enter`)
2 1
4 2

matrisi MATLAB ortaminda (daha önce de bahsedildigi gibi) dizi olarak tutulmaktadir. Diger bir iIade ile 1.
sütunun arkasina 2. sütün, 2. sütunun arkasina 3. sütun ve 3. sütunun arkasina ise 4. sütun eklenir. Buna göre
yukaridaki;

2 1
4 2


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
21
matrisi MATLAB ortaminda dizi olarak (2 4 1 2) seklinde saklanir. Bu aciklamadan sonra K=M(¯2 1;4
2`,.. satirinin MATLAB ortaminda uygulanisi asagidaki gibi olacaktir:

0 1.0000 4.0000 0.7000
8.0000 0.1000 0.7000 0.4000
0.9000 0.8000 0.8200 0.9000
0 1.0000 4.0000 0.7000

Yukarida görüldügü gibi M matrisinin 2. satiri K matrisinin 1. satiri, M matrisinin 4. satiri K matrisinin 2. satiri, M
matrisinin 1. satiri K matrisinin 3. satiri, M matrisinin 2. satiri ise K matrisinin 4. satiri olmaktadir.

¯2 1;3 1` matrisi MATLAB ortaminda;

2 1
3 1

olduguna göre yukarida 8atìr icin yapilan islemler 8ütun icin yapilmalidir. Buna göre yukarida elde edilen son
matrisin sütunlari K=M(..,¯2 1;3 1`) islemine maruz birakilirsa 1. sütun yerine 2. sütun, 2. sütun yerine
. sütun, 3. sütun yerine 1. sütun, 4. sütun yerine ise 1. sütun gelecektir:

1.0000 4.0000 0 0
0.1000 0.7000 8.0000 8.0000
0.8000 0.8200 0.9000 0.9000
1.0000 4.0000 0 0

Böylece;

K=M(¯2 1;4 2`,¯2 1;3 1`) (enter`)
K =
1.0000 4.0000 0 0
0.1000 0.7000 8.0000 8.0000
0.8000 0.8200 0.9000 0.9000
1.0000 4.0000 0 0

elde edilecektir.

Bir diger örnek olarak asagidaki MATLAB satiri incelenmelidir;

T=K(¯1 5 6 8 3 12`) (enter`)
T =
1.0000 4.0000 0.7000 4.0000 0.8000 0

Yukaridaki sonucu anlayabilmek icin matris elemanlarinin MATLAB ortaminda dizi olarak saklanildiginin
tekrar hatirlanmasi gerekir:

K=(1 0.1 0.8 1 4 0.7 0.82 4 0 8 0.9 0 0 8 0.9 0)

Buna göre K matrisinin 1.,5.,6.,8.,3. ve 12. elemanlarinin T vektörünü olusturdugu anlasilmaktadir.

Yukaridaki gösterim kullanilarak K matrisinin bazi eleman degerleri degistirilebilir:

K(¯1 5 6 8 3 12`)=99 (enter`)
K =
99.0000 99.0000 0 0
0.1000 99.0000 8.0000 8.0000
99.0000 0.8200 0.9000 0.9000
1.0000 99.0000 99.0000 0

Görüldügü gibi K matrisinin 1., 5., 6., 8., 3. ve 12. eleman degerleri 99 sayisi ile degistirilmektedir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
22

Matrisel gösterim kullanilarak da bir matrisin bazi satir ve sütun eleman degerleri degistirilebilir. Asagidaki
örnek incelenmelidir:

K(¯1 3`,¯2 4`)=0.99 (enter`)
K =
99.0000 0.9900 0 0.9900
0.1000 99.0000 8.0000 8.0000
99.0000 0.9900 0.9000 0.9900
1.0000 99.0000 99.0000 0

Yukarida gösterildigi gibi K matrisinin 1. satir ve 3. satir ile 2. sütun ve 4. sütun elemanlarinin icinde ortak
olanlarinin (kesisim kümesi) degerleri 0.99 yapilmaktadir.

Yukaridaki gösterimde bir cok eleman degeri bir tek eleman degeri ile degistirildi. Ayni anda birden Iazla
eleman degeri de degistirilebilir. Asagidaki örnekler incelenmelidir:

K(¯1 3`,¯2 4`)=¯1 -1;2 -2` (enter`)
K =
99.0000 1.0000 0 -1.0000
0.1000 99.0000 8.0000 8.0000
99.0000 2.0000 0.9000 -2.0000
1.0000 99.0000 99.0000 0

Görüldügü gibi K matrisinin 1. ve 3. satir ile 2. ve 4. sütun elemanlarinin icinde ortak olanlarinin (kesisim
kümesi) degerleri (4 adet eleman)

1 -1
2 -2

elemanlari ile yer degistirmektedir.

K(3, ¯2:4`)=3:2:7 (enter`)
K =
99.0000 1.0000 0 -1.0000
0.1000 99.0000 8.0000 8.0000
99.0000 3.0000 5.0000 7.0000
1.0000 99.0000 99.0000 0
Eger kesisim küme eleman sayisi ile yerlerine atanan eleman sayisi arasinda uyumsuzluk olur ise hata bildirimi
ile karsilasilacaktir.

MATLAB ortaminda daha önce tanimlanmamis bir matris kolon gösterimi yardimi ile olusturulabilir. Asagidaki
örnekler incelenmelidir:

s(1:3,1:4)=5 (enter`)
s =
5 5 5 5
5 5 5 5

5.2.4. Matri8leri birlestirerek yeni bir matri8 olusturulma8ì

MATLAB ortaminda mevcut matrisleri kullanarak yeni bir matris olusturulmasi islemi yapilirken dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta birlestirilen matrisler arasindaki boyut uyumudur. Burada matris olusturmak icin rand
komutundan Iaydalanilacaktir (rand komutunun her uygulanisinda matris boyutu ayni olsa bile-Iarkli
degerler iceren bir matris elde edilecegi unutulmamalidir) :

a1=rand(3,2) ° 3 satir, 2 sütunluk rasgele elemanlardan olusan matris olusturuluyor
a1 =
0.4103 0.3529

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
23
0.8936 0.8132
0.0579 0.0099
a1=rand(3,4) (enter`)
a2 =
0.1389 0.6038 0.0153 0.9318
0.2028 0.2722 0.7468 0.4660
0.1987 0.1988 0.4451 0.4186

a1_2=¯a1 a2` (enter`)
a1_2 =
0.4103 0.3529 0.1389 0.6038 0.0153 0.9318
0.8936 0.8132 0.2028 0.2722 0.7468 0.4660
0.0579 0.0099 0.1987 0.1988 0.4451 0.4186

a3=rand(3,6) (enter`)
a3 =
0.8462 0.6721 0.6813 0.5028 0.3046 0.6822
0.5252 0.8381 0.3795 0.7095 0.1897 0.3028
0.2026 0.0196 0.8318 0.4289 0.1934 0.5417

a1_2_3=¯a1_2;a3` (enter`)
a1_2_3 =
0.4103 0.3529 0.1389 0.6038 0.0153 0.9318
0.8936 0.8132 0.2028 0.2722 0.7468 0.4660
0.0579 0.0099 0.1987 0.1988 0.4451 0.4186
0.8462 0.6721 0.6813 0.5028 0.3046 0.6822
0.5252 0.8381 0.3795 0.7095 0.1897 0.3028
0.2026 0.0196 0.8318 0.4289 0.1934 0.5417
5.2.5. ATLAB ommand Window ortamìnda tanìmlì bir matri8in bazì eleman degerlerinin Array
Editor ortamìnda degistirilme8i


Sekil 5.1

Sekil 5.1`de Command Window ortaminda K matrisi yazilir ve ('enter') tusuna basilirsa Workspace ortaminda
K adli (sari renkli) ikon ortaya cikar. Bu ikon üzerine Iare` ile gelinip ciIt adet tik`lanildiginda sekil 5.1(a)`da
verilen Array Editor ekran görüntüsü ile karsilasilir. Sekil 5.1(a)`da görülen K matrisinin


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
24

Sekil 5.1(a) Sekil 5.1(b)

hangi eleman (yada elemanlari) degistirilecek ise Iare` ile o elemanin üzerine tik`lanilarak ortaya cikan siyah
cerceve icine istenilen (yeni) deger klavye ile girilir. Daha sonra degistirilen eleman disinda kalan herhangi bir
eleman üzerine Iare ile 'tik'lanilarak sekil 5.1(a)'da görülen siyah pencere kapatilir. Bu islem bittikten sonra
Array Editor penceresinin File menüsü icinde yer alan Close Editor (veya Close K) secenegi
kullanilarak bu ortamdan cikilir. Böylece K matrisinin degeri degistirilmis olur. Eger kullanici Iare yardimi ile
sekil 5.1(b)'de gösterildigi gibi satirlari secer ve daha sonra Iarenin sag tusuna 'tik'larsa sekil 5.1(c)'de gösterilen
pencere acilir. Bu pencere icinde Delete komutu secilirse sekil 5.1(d)'de verilen pencere ile karsilasilir. Bu
pencere icinde Shift cell up secenegini kullanir ise sekil 5.1(e)'de verilen sonuc matris elde edilir. Burada
görüldügü gibi isaretlenen satirlar '0' a esitlenmistir. Kullanici sekil 5.1(I)'gösterildigi gibi sütunlari Iare ile secer,
yukarida belirtilen islemler sonunda sekil 5.1(d)'de verilen pencereye ulasir ve Shift cell left komutuna
'tik'larsa, K matrisinin isaretlenen sütun elemanlari '0'a esitlenir (sekil 5.1(g)).


Sekil 5.1(c) Sekil 5.1(d)


Sekil 5.1(e) Sekil 5.1(f)Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
25
Sekil 5.1(g)

5.2.6. Bir matri8in ATLAB ommand Window ortamìnda boyutunun degistirilme8i

MATLAB ortaminda kayitli bir matrisin boyutunun degistirilmesi iki türlü olabilir: Matris boyutu büyültülebilir
(genisletilebilir), matris boyutu kücültülebilir (daraltilabilir). Örnek olarak C1 matrisi asagidaki gibi verilmis
olsun:

C1= ¯1 2 3;4 5 6` (enter`)
C1 =
1 2 3
4 5 6

C1 matrisi 2*3 boyutundadir. Örnek olarak asagidaki komut satiri yardimiyla C1 matrisi 3*3 boyutuna
genisletilebilir. Genisletilen C1 matrisinin yeni eleman degerleri (örnegin) siIir olsun:

C1(¯3:3`, ¯1:3`)=0 (enter`)
C1 =
1 2 3
4 5 6
0 0 0

Eger C1 matrisi daraltilmak istenir ise silinmek istenen satir ve (veya) sütun eleman degerleri bos diziye
atanmalidir. Yukaridaki C1 matrisinin (örnegin) 2. satiri silinerek 2*2 boyutuna indirgenmek istenirse,
asagidaki komut satiri uygulanmalidir:

C1(2,:)=¯ ` (enter`)
C1 =
1 2 3
0 0 0

5.2.6.1. Bir matri8in ATLAB Editor ortamìnda boyutunun degistirilme8i


Sekil 5.2(a) Sekil 5.2(b)

Sekil 5.1'de görülen Array Editor ortamindaki K matrisinin 3. ve 4. sütunlarinin silinmesi istense, önce sekil
5.2(a)'da gösterildigi gibi Iare yardimi ile silinmesi gereken sütunlar isaretlenir. Daha sonra Iarenin sag tusuna
'tik'lanildiginda acilan pencere icinde (sekil 5.2(a)) Delete komutu secilir. Bu islem sonunda sekil 5.2(b)'de
gösterilen pencere acilir. Bu pencere icinde Entire column secenegine 'tik'lanilip JK tusuna basilirsa, sekil
5.2(c) ile verilen pencere elde edilir. Burada da görüldügü gibi K matrisinin boyutu kücülmüstür. Eger K
matrisinin sekil 5.2(d)'de gösterildigi gibi 3. ve 4. satirlari silinmek isteniyor ise önce bu satirlar Iare ile secilir,
daha sonra yukarida anlatildigi gibi sekil 5.2(b) penceresine ulasilir. Bu seIer bu pencerede Entire row
secenegine 'tik'lanilip JK tusuna basilirsa, sekil 5.2(e) ile verilen sonuc elde edilir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
26

Sekil 5.2(c) Sekil 5.2(d)


Sekil 5.2(e) Sekil 5.2(f)

Eger kullanici K matrisinin boyutunu artirmak istiyor ise sekil 5.2(I)'de göstertildigi gibi (örnegin 5. bir sütun
ilave etmek icin) Iare ile 5. sütundaki herhangi bir hücreye 'tik'layarak acilan siyah pencere icine klavye yardimi
ile istedigi degeri girebilir. Benzer islemi ayni sütunun diger elemanlari icinde yapmalidir. Aksi halde diger
eleman degerleri kendiliginden '0'a atanir.

5.2.9. ATLAB ortamìnda tanìmlì bir matri8in yeniden düzenlenme8i

Daha önce de bahsedildigi gibi boyutu ne olursa olsun tüm matrisler MATLAB arka planinda bir boyutlu bir dizi
olarak saklanir. Kullanici MATLAB ortaminda verilen bir matrisin boyunu (eleman degerleri ayni kalmak sarti
ile) degistirmek istediginde yukarida bahsedilen gercegi unutmamalidir.

Örnek olarak 3*4 boyutunda olan N matrisi:

N=¯1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12` (enter`)
N =
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

olsun. Bu matrisi MATLAB arka planinda;

N(:) (enter`)
ans =
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12

olarak saklanir. N matrisinin boyutu reshape komutu kullanilarak degistirilebilir:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
27

M=reshape (N,a,b): N matrisinin elemanlarini a satir sayili b sütun sayili M adli matris icinde
saklar.
M=reshape(N,4,3) (enter`)
M =
1 6 11
5 10 4
9 3 8
2 7 12


Eger MATLAB ortaminda sakli M matrisinin satirlari 180 derece ters cevrilmek istenirse fliplr komutu
kullanilmalidir;

K=fliplr(M): M matrisinin satir elemanlarini 180 derece ters cevirerek K adli matris icine atar:
K=fliplr(M)
K =
11 6 1
4 10 5
8 3 9
12 7 2

Eger MATLAB ortaminda sakli K matrisinin 1. satiri son satir, son satiri 1. satir yapilip diger satirlarda buna göre
düzenlenmek istenir ise flipud komutu kullanilmalidir;


T=flipud(K): M matrisinin satir siralamasini ters cevirerek T adli matris icine atar:
T=flipud(K)
T =
12 7 2
8 3 9
4 10 5
11 6 1

Eger MATLAB ortaminda sakli T matrisi saatin dönüs yönünün ters istikametinde 90 derece döndürülmek istenir
ise rot90 komutu kullanilmalidir:

S=rot90(T): T matrisini 90 derece saat ibresinin hareket yönünü ters yönünde döndürür ve
elde edilen matrisi S adli matrise atar.
rot90(T)
ans =
2 9 5 1
7 3 10 6
12 8 4 11


5.2.12. Cok boyutlu matri8 yapìlarì

Buraya kadar kullanilan matrisler iki boyuta sahipti. MATLAB ortaminda cok boyutlu matris yapilari da
tanimlidir. Üc boyutlu bir matrisi tanimlamak icin söyle bir örnek verilebilir: Üc boyutlu matrisin ilk iki boyutu
kitabin bir sayIasini (x,y-düzlemi), ücüncü boyutu ise bu sayIadan sonraki (arkaya dogru) herhangi bir sayIayi
temsil etsin (z ekseni). Örnek olarak b1 matrisi 2 satir 3 sütun ve 2 sayIadan olusan bir eser olsun. b1 matrisinin
ilk sayIasi;

b1(:,:,1)=¯1 3 5;7 9 11` (enter`)
b1 =
1 3 5
7 9 11

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
28

olsun. b1 matrisinin 2. sayIasi ise;

b1(:,:,2)=¯0 2 4;6 8 10` (enter`)
b1(:,:,2) =
0 2 4
6 8 10

olsun. Eger MATLAB ortaminda b1 matrisinin ne oldugu merak edilirse;

b1 (enter`)
b1(:,:,1) =
1 3 5
7 9 11
b1(:,:,2) =

0 2 4
6 8 10

elde edilir. Eger b1 matrisinin boyutu merak edilirse;

ndims(b1) (enter`)
ans =
3

bulunur. b1 matrisinin ölcüsü merak edilirse;
size(b1) (enter`)
ans =
2 3 2

elde edilir. Böylece b1 matrisinin 2*3*2 ölcülerinde oldugu anlasilmaktadir.

Dört boyutlu bir matrise söyle bir örnek verilebilir: Ilk iki boyut matrisin satir ve sütun boyutunu, 3. boyut bu
matrisin kitabin hangi sayIasinda bulundugunu (diger bir iIade ile sayIa numarasini), 4. boyut ise kitabin bir cok
kitabin sirayla yerlestirildigi raIta soldan (yada sagdan) kacinci kitap oldugunu belirten sayi olabilir. Eger bu
örnek daha da gelistirilirse 5. boyut kitabin kacinci raIta oldugunu, 6. boyut raIi iceren dolap numarasini, 7.
boyut dolap sirasini (soldan yada sagdan), 8. boyut dolaplari iceren oda numarasini, 9. boyut odanin bulundugu
kat numarasini vb. temsil edebilir. Matrisin boyutu arttikca b1 matrisini takip eden parantez icindeki virgül
sayisi da artacaktir.

Okuyucunun unutmamasi gereken önemli bir nokta da, her bir boyut icin yeni bir matris tanimlanmasi geregidir.
Örnek olarak b1 eserinin 3 sayIali oldugu düsünülürse 3. sayIaya iliskin matrisin MATLAB`a tanitilmasi gerekir.
Bunun icin ise asagidakine benzer bir islem gerceklestirilmelidir:

b1(:,:,3)=¯-2 13 44;62 83 110` (enter`)

5.5. Ekranìn birden cok cizim icin pencerelere ayrìlma8ì

subplot komutu ekrani birden cok alt cizim ekranlarina ayirir. Örnek olarak; eger iki tane cizim ayni ekran
üzerinde yapilacak ise bunlar ya (yan yana) üst sag ve üst sola yerlestirilir yada (üst üste) alt sag ve alt sola
yerlestirilir. Eger dört adet cizim yapilacak ise iki adet üste, iki adet alta cizim yapilabildigi gibi 4 tanesi yan
yana da cizdirilebilir. Bu komut; subplot(n,m,p) biciminde kullanilir. Burada cizim yapilacak sekilleri bir
matrisin elemanlari olarak görmek mümkündür. Bu durumda n; satir sayisini, m; sütun sayisini gösterir. p ise
cizilen alt pencerenin kacinci alt pencere oldugunu gösterir. Pencere sayisi soldan saga ve yukaridan asagiya
dogru numaralanir. Örnek olarak, subplot(2,1,1) komutu yazildiginda bu komutu takip eden plot
komutu ile cizdirilecek olan sekil, (ekran bir matris olarak düsünülerek) matrisin (n÷2) ikinci satir (m÷1) birinci
sütununa yerlestirilir. Bu sekil (p÷1) ilk sekil olacaktir. Örnek olarak subplot (222) yazildiginda bu komutu

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
29
takip eden plot komutu ile verilen sekil dört parcaya ayrilan ekranin (ikinci satir ikinci sütun) sag altina
yerlestirilir ve bu ikinci sekil (p÷2) olmalidir.

5.6. !lot komutu kullanarak egrinin daa dar aralìkta cizdirilme8i

Kullanici plot komutu ile cizdirmek istedigi y÷I(x) Ionksiyonunda (program satirlari icinde x`i daha genis
aralikta belirlese bile) x`i daha dar aralikta da cizdirebilir. Asagidaki örnek incelenmelidir:

figure(1)
x=0:0.5:50;
y=3·x.^2;
plot(x,y);
title('ikinci dereceden egri cizimi');
xlabel('x'),ylabel('y'),grid;
figure(2)
plot(x(1:5),y(1:5));
title('ikinci dereceden egri cizimi');
xlabel('x'),ylabel('y'),grid;


Sekil 5.9 Sekil 5.10

Sekil 5.9`da (Figure No.1) x degiskeni 0:0.5:50 araliginda degistirilmektedir. Sekil 5.10`da ise
(Figure No.2) x degiskeni ilk 5 degeri icin cizdirilmektedir. Böylece kullanici x`in degisimi icinde istedigi
degisim araligini daha hassas olarak görme imkanina sahip olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta
ise x ve y`nin incelendigi eleman sayilarinin ayni boyutta olmasidir (bu örnekte 5). Aksi halde kullanici hata
uyarisi ile karsilasacaktir.
5.7. igur0 pencere8ini kullanarak egrinin ek8enleri ile oynanma8ì

Sekil 5.9`da gösterilen Figure No.1 penceresinde Edit secenegi icine girilip Axes Properties alt
secenegi tik`lanildiginda sekil 5.11`de verilen görüntü ile karsilasilir. Eger X ekseni ile ilgileniliyor ise bu
pencerede X axis ikonuna 'tik'lanilarak acilan alt pencere icinde yer alan limits seceneginin sag taraIina alt ve
üst X degerleri klavye ile girilebilir. Benzer islemler arzu edilir ise Y (eger cizim üc boyutlu ise Z) ekseni icin de
yapilabilir. Font secenegine 'tik'lanildiginda ise acilan pencere ile eksenlerde kullanilan harIlerin boyut ve
Iontlari secilir. Sekil 5.11'de yer alan Auto secenegi isaretlenirse, kullanici sinirlarin tespitini MATLAB'a birakir.
X scale secenegi ile X ekseninin degisiminin lineer mi yoksa logaritmik mi olacagi belirlenir. Bu pencere
icinde Title bosluguna egrinin ismi, Colors seceneginin yanindaki ilk kutucuk ile seklin arka plan rengi,
ikinci kutucuk ile de X, Y ve Z eksenleri üzerindeki text Iormatindaki harIlerin rengi belirlenir. Grid kutucugu
hangi eksen icin isaretlenir ise o eksen izgara Iormunda olusturulur.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
30

Sekil 5.11

Eger kullanici Sekil 5.11'de Reverse secenegini isaretler ise eksen üzerindeki sayilar ters döndürülür, örnegin
X ekseni 0'dan 50'ye kadar siralanirken, Reverse secenegine 'tik'lanildiginda X ekseni 50'dan 0'a dogru azalir.
Box komutu isaretlendiginde ise Y'nin en üstteki degerinin ve X'in en sagdaki degerinin hizasindaki (kesik kesik)
cizgiler düz cizgiye döndürülür. Sekil 5.11'de Ticks..ikonuna 'tik'lanirsa sekil 5.12'de görülen pencere ile
karsilasilir. Bu pencere icinde yer alan secenekler kullanilarak X, Y ve Z ekseni üzerinde yer alan degerler
degistirilebilir (Insert), silinebilir (Delete). Step by komutu ile secilen eksen üzerindeki degerlerin artisi
belirlenebilir. Bu islemler yapilirken Iare yardimi ile sekil 5.12'de gösterilen tablo icindeki pencereye
'tik'lanilarak aktiI hale gelen pencere icine klavye yardimi ile yeni bir deger yazilabilir (sekil 5.13).


Sekil 5.12 Sekil 5.1


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
31

Sekil 5.14 Sekil 5.15

Eger kullanici sekil 5.11'de Iare yardimi ile egri üzerine 'tik'larsa sekil 5.14 ile verilen pencere ile karsilasilir. Bu
pencerede X Data Source seceneginin sag taraIinda yer alan boslukta (Auto yazisinin bulundugu yer) ok
isaretine 'tik'lanildiginda, kullanicinin karsisina Workspace ortaminda o anda yer alan degiskenlerin listesi
cikar. Bu degisken listesinden bir tanesi secilir ise bu secilen diziyi olusturan degerler, X eksenini olusturan yeni
degiskenler olarak belirlenir.. Benzer seyler Y (ve varsa Z) ekseni icin söylenebilir. Plot type komutu ile egri
(line ,bar, area, stem ve stairs) türlerinden birisine uygun sekilde cizdirilir. Line komutuna
tik'lanildiginda ise kullanicinin karsisina cizgi türleri (düz,kesik cizgi vb.) secenekler cikar. Marker komutu ile
de egriyi olusturan her bir noktanin (ücgen,kare, yuvarlak,yildiz vb.) sekillerden hangisine uygun olacagina karar
verilir (none secenegi kullanilirsa klasik cizim sekli uygulanir). Line komutu hizasindaki renk secim kutusu
yardimi ile cizginin rengi, Marker komutu hizasindaki renk secim kutusu yardimi ile de isaret rengi belirlenir.
Figure Color secenegi ile sekil 5.14'de x-y eksenlerinin ve sekil adinin bulundugu pencere rengi belirlenir.
Sekil 5.11'de Inspector kutusuna 'tik'lanildiginda, sekil 5.15'de gösterilen arka plan ayar penceresi ile
karsilasilir. Bu pencere yardimi ile eksenlere iliskin detayli ayarlar gerceklestirilir. Eger sekil 5.14'de gösterilen
Inspector secenegine 'tik'lanilir ise sekil 5.16'da gösterilen iki boyutlu egriye iliskin arka plan ayar
secenekleri ile karsilasilir. Kullanici kendisine sunulan alternatiIleri kullanarak egri ve sekil hakkinda uygun
degisiklikler gerceklestirebilir.


Sekil 5.16 Sekil 5.17

Sekil 5.17'de ok ile gösterilen Data Cursor ikonuna 'tik'lanildiginda Iarenin imleci '' isareti seklini alir. Bu
durumda Iare ile egrinin hangi noktasina 'tik'lanilir ise o noktanin koordinatlari egri üzerinde gözükür (sekil

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
32
5.17). Eger sekil 5.17'de X ve Y degerlerini iceren pencere üzerine Iare ile gelinip sag tusuna 'tik'lanilir ise bir
pencere acilir (sekil 5.17). Acilan pencere icinde Display Style seceneginin altinda yer alan Window
Inside Figure secenegi isaretlenir ise X ve Y'nin aldigi degerler seklin altinda acilan yeni bir kutu icine
yazilir ve sekil 5.17'de görülen X-Y penceresi kapanir. Eger kullanici birden Iazla noktayi egri üzerinde görmek
isterse, egri üzerine gelinip Iarenin sag tusuna basildiginda acilan pencere icinden Create New Datatip
secenegini kullanmalidir. Kullanici eger, X-Y penceresini silmek isterse, egri üzerine gelinip Iarenin sag tusuna
basildiginda acilan pencere icinde yer alan Delete Current Datatip komutunu, tüm X-Y pencerelerini
silmek isterse Delete All Datatip komutunu secmelidir. Eger sekil 5.17'de gösterilen alt pencere icinde
Export Cursor Data to Workspace. secenegi isaretlenir ise egri üzerinde isaretli tüm X-Y degerlerini
iceren bir yapi (struct) datasi Workspace ortaminda olusturulur.


Sekil 5.18 Sekil 5.19

Sekil 5.18'de gösterildigi gibi Insert Legend ikonuna 'tik'laniliginda Figure 1 ekraninda bulunan tüm
egrilerin renk ve isimlerini aciklayan kücük bir pencere acilir. Sekil 5.19'da gösterilen (bes parmak isaretli) Pan
ikonuna 'tik'lanildiginda Iare imleci bes parmak seklini alir. Imlec, egri üzerine getirilir ve Iarenin sol tusuna
basilirsa bes parmak isareti egriyi kavrayacak sekilde degisir. Bu durumda egri (Iarenin sol tusu birakilmayacak)
Iare hareketine bagli olarak saga-sola ya da yukari-asagi hareket ettirilebilir. Böylece egrinin diger bölgelerde
aldigi X ve Y degerleri de görülmüs olur. Pan ikonunun yaninda yer alan rotate ikonu üzerine 'tik'lanildiginda
ise (özellikle üc boyutlu graIiklerde) egriye cesitli acilardan bakma imkani elde edilir.

Sekil 5.19'da ikon menüsünün en saginda yer alan Show Plot Tools menüsüne 'tik'lanildiginda sekil 5.20'de
gösterilen pencere ile karsilasilir. Bu pencere 3 adet alt pencere icerir. En altta yer alan Property Editor-
Text penceresi yerine (eger Iare ile egrinin üzerine 'tik'lanirsa) Property Editor-lineseries
penceresi acilir. Eger Iare ile eksenin üzerine 'tik'lanilir ise en alta Property Editor-Axes penceresi gelir.
Altta yer alan bu pencereler ile ilgili olarak gerekli aciklamalar yukarida verilmisti.

Sekil 5.21'de gösterildigi gibi Figure-Palette adli alt pencerede 2D Axes iIadesinin sag taraIinda bulunan
kutucuga 'tik'lanildiginda icinde beyaz renkli kutucuklari barindiran bir pencere cikar. are yardimi ile bu
pencerelerden bir kismi secilerek (subplot) alt cizim pencereleri acilir. Sekil 5.21'de iki tane alt alta cizim
penceresi olusturacak sekilde beyaz kutucuk secilmistir. Bu islem uygulandiginda sekil 5.22'de görülen pencere
elde edilir. Artik bu pencere icine yeni bir cizim yapilabilir. Bunun icin iki adet (yatay eksen ve düsey eksen
icin) diziye ihtiyac vardir. Sekil 5.22'de (altta bos olan) cizim penceresine 'tik'lanilir ise (sag altta yer alan) Add
data ikonu aktiI hale gelir. Bu ikon üzerine 'tik'lanildiginda sekil 5.23'de verilen pencere ile karsilasilir. Bu
pencerede X Data Source yaninda yer alan bosluga (ok isaretine 'tik'lanildiginda Workspace ortaminda yer
alan tüm degiskenlerin listesi icinden) F1 secilerek, Y Data Source

yaninda yer alan bosluga da benzer sekilde F2 secilerek JK tusuna basilirsa (grid komutu da isaretlenerek)
sekil 5.24'de verilen pencere elde edilir.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
33

Sekil 5.20


Sekil 5.21

Sekil 5.21'de Figure Palette penceresinde 2D yerine 3D secilseydi, yukarida isin icine bir de Z boyutu
girecekti. Bu durumda F1 ve F2'ye ilaveten Z boyutu olarak bir baska dizi daha (örnegin:workspace
ortamindan) bulunmasi gerekecekti.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
34

Sekil 5.22


Sekil 5.2


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
35

Sekil 5.24


Sekil 5.25

Sekil 5.24'de Figure Palette penceresi icinde yer alan Variables iIadesinin üzerine 'tik'lanildiginda sekil
5.25'de gösterilen Annotations secenek penceresine ulasilir. Eger elde edilen egri pencereleri üzerinde bir
degisiklik yapilmak istenir ise (örnegin; ok cizmek,bir text iIadesi yazmak, sekil yerlestirmek vb. gibi) ilgili
isaretler üzerine 'tik'lamak gerekir.

6.2.1.6. Polinom integralinin alìnma8ì

polyint(a): Katsayilari a vektörü ile verilen bir (A) polinomun integralini hesaplar.

Örnek olarak; A÷ 6 s 5 s 3 s 2
2 3
+ + - polinomunun integrali hesaplanmak istensin:

a=¯ 2 3 -5 6`; (enter`)
polyint(a) (enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
36
ans =
0.5000 1.0000 -2.5000 6.0000 0

Elde edilen sonuca bakarak A polinomunun integrali;

s 6 ¹ s 5 . 2 - s ¹ s 5 . 0 ÷ ds ) 6 ¹ s 5 - s 3 ¹ s 2 ÷ B
2 3 4 2 3


olmaktadir. polyint(a) iIadesinde integral sabiti siIir` kabul edilmektedir. Integral sabitinin siIir` kabul
edildigi yukarida bulunan cözüm vektörünün son elemaninin siIir` olmasindan da anlasilmaktadir.

polyint(a,sabit) Kullanici integral sabitini siIirdan Iarkli bir degerde secmek isterse bu komutunu
kullanmalidir.

Örnek olarak integral sabiti 5 alinirsa;

a=¯ 2 3 -5 6`; (enter`)
polyint(a,5) (enter`)
ans =
0.5000 1.0000 -2.5000 6.0000 5.0000

elde edilir.

6.6.1. ATLAB ortamìnda altprogram icinde altprogram kullanìlma8ì

MATLAB ortaminda altprogram (ana altprogram) icinde bir veya daha cok sayida altprogram (yardimci
altprogram) kullanilabilir. Yardimci altprogramlar ancak ana altprogram taraIindan cagrilabilirler. Bunun
disindaki bir yolla yardimci altprogramlara erisim imkansizdir. Ana altprogram icinde yardimci altprogram
kullanilmasinin nedeni yeni altprogram dosyalari (m Iile) acmamak, takip edilmesi kolay olan altprogramlar
yazabilmektir.

Problem 6.1...

0 ) c / c ( x ) b / b ( x ) a / a (
1 1
2
1
= + +

denkleminde a÷1; b÷5; c÷6 degerlerini almaktadir.
1 1 1
c , b , a degerleri ise;

0 4 a 3
1
= -
0 5 b
1
= +
0 2 c 2
1
= +

denklemlerini saglamaktadir. Verilen ikinci dereceden denklemin köklerini bulan MATLAB programini yaziniz.

Czüm

a=1; (enter`)
b=5; (enter`)
c=6; (enter`)
¯x1 x2`=kokbul(a,b,c) (enter`)

Yukarida adi gecen kokbul.m adli altprogram asagida verilmistir:

function ¯h1, h2`=kokbul(k1,k2,k3) %1
w2=¯3 -4`; %2
a1=kokbul2(w2); %3
w3=¯1 5`; %4
a2=kokbul2(w3); %5

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
37
w4=¯2 2`; %6
a3=kokbul2(w4); %7
a=k1/a1; %8
b=k2/a2; %9
c=k3/a3; %10
x=-b/(2·a); %11
y=sqrt(b^2-4·a·c)/(2·a); %12
h1=x+y; %13
h2=x-y; %14
function u1=kokbul2(n1) %15
u1=roots(n1); %16

Yukarida görüldügü gibi ana altprogram icinde 1 adet yardimci altprogram kullanilmaktadir. Ana altprogram 16
satirdan, yardimci altprogram ise 2 satirdan olusmaktadir. Command Window ortaminda verilen 4 satirin
calistirilmasi sonunda elde edilen kök degerleri asagida gösterilmistir:


x1 =
3.5726
x2 =
-2.2393

mean(x) x bir vektör ise bu komut ile x`in elemanlari toplanir ve eleman sayisina bölünür.
Eger x bir matris ise x`in her bir sütununun ortalama degerini hesaplar;
a=¯1 2 3;2 4 6;4 8 12` (enter`)
a =
1 2 3
2 4 6
3 6 12
mean(a) (enter`)
ans =
2.3333 4.6667 7.0000
x=¯2 4 6` (enter`)
x =
2 4 6
mean(x) (enter`)
ans =
4

geomean(x): x vektörünün geometrik ortalama` degerini hesaplar.

x÷|
n 3 2 1
x ,.... x , x , x |

vektörünün geometrik ortalamasi;
n
1
n
1 ÷ i
i
) Üx (

iIadesi ile hesaplanir. Ayni islem MATLAB ortaminda asagidaki gibi yapilir:

a=¯1 2 3 2 4 6 4 8 12` (enter`)
~~geomean (x)
ans =
3.6342

harmmean(x): x vektörünün harmonik ortalama` degerini hesaplar.

x÷|
n 3 2 1
x ,.... x , x , x |

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
38

vektörünün harmonik ortalamasi;

Ü
x
1

n
n
1 ÷ i i


iIadesi ile hesaplanir. Ayni islem MATLAB ortaminda asagidaki gibi yapilir:

a=¯1 2 3 2 4 6 4 8 12` (enter`)
~~harmmean (x)
ans =
3.2727

trimmean(x,k): x vektörünün (°k)/2 lik maksimum ve minimum degerlerinin atilmasi ile elde
edilen yeni vektörün ortalamasini bulur.

a=¯1 2 3 2 4 6 4 8 12` (enter`)
trimmean(a,50) (enter`)
ans=
3.5000

Yukarida a vektörünün °50 kirpilmis degeri hesaplanmaktadir.

median(x) x bir vektör ise x`in alt ve üst siniri arasindaki orta deger` (degerler siralandiginda
ortada bulunan) elemanini bulur. Eger x bir matris ise x`in her bir sütununun icinde
o sütundaki sayilarin mean(x) degerini hesaplar;

c =¯5 2 3`; (enter`)
median(c) (enter`)
ans =
3
b =¯1 8 3;2 4 6;4 8 12`; (enter`)
median(b) (enter`)
ans =
2 8 6

Yukarida görüldügü gibi b matrisinin ilk sütunu icindeki sayilar arasinda 1 ile 4
arasinda olup bu sütunun ortalama degerine en uygun olan sayi 2 olmaktadir. Ikinci
sütun icin bu sayi 8, ücüncü sütun icin ise 6 olarak görülmektedir.

median(x,k) x bir matris olmak üzere k=1 ise x`in orta degeri x`in sütunlari üzerinde
hesaplanir. k=2 ise x`in her bir satiri üzerinde orta deger hesaplanir;

sort(x) x bir vektör ise bu komut ile x`in elemanlari siralanir. x bir matris ise bu komut ile
x`in sütunlari kücükten büyüge siralanir;

x=¯8 1 5;2 0 3;9 7 6` (enter`)
x =
8 1 5
2 0 3
9 7 6

sort(x) (enter`)
ans =
2 0 3
8 1 5
9 7 6

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
39

sort (x,1) : x matrisinin sütunlarini kücükten büyüge siralar.

sort (x,2) : x matrisinin satirlarini kücükten büyüge siralar.


8.1. Mantìk islemleri

Mantik yada iliski iceren iIadelerde; eger giris verileri 8ìfìrdan farklì ise cikis degerleri dogru (1), giris verileri
8ìfìr ise cikis degerleri yanlìs (0) olarak alinir. Bu anlamda cikis degerleri mantiksal (loiik) degerler (1 ve 0 gibi)
almaktadir. MATLAB ortaminda kullanilan karsilastirma isaretleri Tablo 8.1`de verilmistir;

TabIo 8.1
saret Anlami
Daha kücük
= Daha kücük veya esit
Daha büyük
= Daha büyük veya esit
= = Esit
~ = Esit degil

Asagidaki MATLAB yazilimlari incelenmelidir;

A=19 (enter`)
A=
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B=8-A (enter`)

7 6 5 4 3 2 1 0 -1
% A vektoru icinde 4'e esit ve bundan kucuk olan sayilar 1'e,
% digerleri ise 0'a esitleniyor
sec1= A=4 (enter`)
sec1=
1 1 1 1 0 0 0 0 0
% A vektoru icinde B den buyuk olan sayilar 1'e
% digerleri ise 0'a esitleniyor
sec2= AB (enter`)

80.
0 0 0 0 1 1 1 1 1
% A vektor icinde B ye esit olan sayilarin 1'e
% digerleri ise 0'a esitleniyor
sec3= (A= =B) (enter`)
sec3=
0 0 0 1 0 0 0 0 0

% B vektorunden, A vektorunun icindeki
% degeri 2 den buyuk sayilarin birbirlerinden çikartilmasi
%
C=A2 % 2'den buyuk sayilar 1'e, digerleri ise 0'a esitleniyor
C =
0 0 1 1 1 1 1 1 1
D=C.·A % A nin içinde 2 den buyuk olmayan sayilar sifira
% esitleniyor, D adli vektore ataniyor
D =
0 0 3 4 5 6 7 8 9
sec4= B-D % istenen amaca ulasiliyor (enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
40
80.
7 6 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

Yukarida verilen islemlerde görüldügü gibi =` isareti ile = =` isareti arasinda Iark vardir. = =` isareti iki
degiskeni karsìlastìrìr. Eger iki degisken ayni degeri alir ise sonuc 1`, Iarkli ise sonuc 0` olur.

Diger taraItan =` isareti ise atama` icin kullanilir. =` isaretinin sag taraIindaki sayi bu isaretin sol taraIindaki
degiskene atanìr.

8..2. Mantìk8al kontrol islemcileri

Tablo 8.4`de gösterilen mantiksal kontrol islemcileri, her iki yanina yerlestirilen ve (1`1) boyutunda olan
iIadenin dogru veya yanlis olmasina göre 1 veya 0 üreten MATLAB komutlaridir.
TabIo 8.4
Isaret Loiik karsiligi
&& ve
' ' veya

Kontrol isareti && ise ve bu isaretin her iki taraIindaki (1*1) boyutundaki iIadeler dogru ise sonuc 1, aksi halde
0 olacaktir. Eger ' ' isaretinin her iki taraIindaki iIadelerden en az biri dogru ise sonuc 1, aksi durumlarda sonuc 0
olacaktir. Asagidaki örnekler incelenmelidir:

a=2; (enter`)
b=3; (enter`)
(a3)&&(b4) (enter`)

ans =
0
m=¯1 2`; (enter`)
n=¯3 4`; (enter`)
(m3)&& (n2) (enter`)
... Jperands to the || and && operators must be convertible to logical
scalar values.

Yukarida görüldügü gibi m ve n vektörleri (1*1) boyutunda olmadigi icin hata uyarisi ile karsilasilmistir.

find(x) x bir vektör ise bu komut ile x in siIir olmayan elemanlarinin sirasi olusturulan
vektöre yazilir. Eger x bir matris ise bu komut x matrisini sütun sütun tarayarak (b
matrisinin MATLAB arka planinda bir dizi olarak saklandigi unutulmamalidir) siIir olmayan
elemanlarin sirasini vektör olarak (sütun vektör) yazar.

a=¯1 0 -1 6`
,
1 0 -1 6
find(a)
,38
1 3 4
b=¯0 1 3 -1
0 1 0 3
0 2 0 1
0 -4 2 0`
>> find(b)
ans =
5
6
7
8

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
41
9
12
13
14
15

find komutunun yanindaki iIade lojik bir Ionksiyon ise bu komutun karsìlastìrma amaclì kullanilmasi da
mümkündür. Asagidaki örnekler incelenmelidir:

¯satir,sutun`=find(b==2) (enter`)
satir =
3
4
sutun =
2
3

Yukaridaki program satirinda b matrisinin 2`ye esit elemanlarinin adresleri aranmaktadir. Komutun
uygulanmasindan elde edilen sonuclara bakildiginda b matrisinde iki tane 2 sayisi bulundugu anlasilmaktadir.
Ilk 2 sayisi 3. satir 2. sütunda, ikinci 2 sayisi ise 4. satir 3. sütunda bulunmaktadir.

Eger b matrisinde 2`den büyük elemanlarin adresleri merak edilirse asagidaki komut satiri uygulanmalidir:

¯satir,sutun`=find(b2) (enter`)
satir =
1
2
sutun =
3
4

Elde edilen sonuclara bakarak b matrisinde 1. satir 3. sütunda ve 2. satir 4. sütununda 2`den büyük elemanlar
bulunmaktadir. Eger kullanici bu eleman degerlerini merak ederse asagidaki komut satirlarini kullanabilir:

b(1,3) (enter`)
ans =
3
b(2,4) (enter`)
ans =
3

Eger kullanici b matrisi icinde -5`den büyük, -1`den kücük eleman (yada elemanlarin) adreslerini merak ederse
asagidaki komut satirini kullanabilir:

¯satir,sutun`=find(b-5 & b-1) (enter`)
satir =
4
sutun =
2

Elde edilen sonuca göre yukaridaki sarti saglayan bir adet eleman bulunmaktadir ve bunun adresi ise 4. satir 2.
sütundur.

Asagida verilen örnekte ise b matrisinin 2`den büyük elemanlari 6 sayisina atanmaktadir:

b(find(b2))=6 (enter`)
b =
0 1 6 -1
0 1 0 6

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
42
0 2 0 1
0 -4 2 0

Asagidaki örnekte ise b`nin 1`den büyük ve 3`ten kücük elemanlari 8 yapilmaktadir:

b(find(b1 & b3))=8 (enter`)
b =
0 1 3 -1
0 1 0 3
0 8 0 1
0 -4 8 0

Problem

Kullanici, klavye yardimi ile bir matris girecektir. Yazilan MATLAB programi ile bu matristeki pozitiI sayilar bir
matrise, negatiI sayilar bir diger matrise ve kompleks sayilar ise baska bir matrise atanacaktir.

Czüm

A=input('¯....;....;...`seklinde bir matris giriniz=')
k=find(imag(A)); %matristeki komplex sayilarin yeri bulunuyor
b=A(k); %komplex sayilarin yeri b ye ataniyor
disp('simdi ekranda matrisin sadece negatif sayilari gözuksun')
A1=(A0).·A
disp('simdi de ekranda sadece matrisin pozitif sayilari gözuksun')
A2=(A0).·A
disp('simdi ise ekranda sadece komplex sayilari görelim')
A3=zeros(size(A)); %A ile ayni boyutta sifirlik matris olusturuluyor
A3(k)=b

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen Command Window ekran görüntüsü asagida
verilmistir:

¯....;....;...`seklinde bir matris giriniz=¯2 3 i;4 -6 9;-3i 6 9`
A =
2.0000 3.0000 0 + 1.0000i
4.0000 -6.0000 9.0000
0 - 3.0000i 6.0000 9.0000

simdi ekranda matrisin sadece negatif sayilari gözuksun
A1 =
0 0 0
0 -6 0
0 0 0

simdi de ekranda sadece matrisin pozitif sayilari gözuksun
A2 =
2 3 0
4 0 9
0 6 9

simdi ise ekranda sadece komplex sayilari görelim
A3 =
0 0 0 + 1.0000i
0 0 0
0 - 3.0000i 0 0


Problem...


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
43
rand komutu ile K adli 10*8 boyutunda bir matris üretiniz. rand komutu ile üretilen bu matrisin 0.2 den
kücük elemanlarin degerleri ve adresleri veren M adli bir matris olusturulacaktir. M matrisinin ilk sütunu 0.2'den
kücük sayinin K matrisinin hangi satirinda bulundugunu, M matrisinin ikinci sütunu 0.2'den kücük sayinin K
matrisinin hangi sütununda bulundugunu ve M matrisinim ücüncü sütunu ise 0.2'den kücük sayinin degerini
verecektir. Bu islem yapan MATLAB programini yaziniz.

Czüm

K=rand(10,8)
¯a b`=find(K0.2); % a satir numarasi, b sutun numarasi
ss=length(a); % a nin satir sayisi
for u=1:ss
c(u,1)=K(a(u,1),b(u,1)); % a ve b adreslerindeki K eleman degerlerini
% verir
end
M=¯a b c` % arzu edilen sonuç matrisi

8.10. -r0ak komutu

For döngüsü icinde degisken son degerine ulasmadan döngüden cikmak icin break komutu kullanilabilir.

Asagida verilen dosyada, A matrisinin icindeki ilk 0 aranmakta, sayi yakalandiginda bu sayinin bulundugu satir
ve sütun numarasi saptanip ic ice olan for döngüleri durdurulmakta ve hesaplama 2. end komutunun altindan
devam etmektedir. Programin en altinda ise 0 sayisinin bulundugu satir ve sütun numaralari yazdirilmaktadir.

A=¯1 5 6;7 -3 9;-4 0 8`;
for t=1:size(A,1) %t; 1'den A'nin satir sayisina kadar artiyor
for g=1:size(A,2) %g; 1'den A'nin sutun sayisina kadar artiyor
if A(t,g)==0
satir_numarasi=t;
sutun_numarasi=g;
break;
end
end
end
satir_numarasi
sutun_numarasi

ot: Yukarida verilen programin en basina tic, en sonuna ise toc yazilir ve program tekrar calistirilirsa
elapsed_time=0.16 elde edilir. Bunun anlami; tüm islemlerin 0.16 saniye icinde bitirildigidir. Eger
yukarida verilen programda break komutu kaldirilir, program tekrar calistirilir ve zamana tekrar
bakilirsa, 0.22 saniye elde edilir. Böylece break komutu ile program kesilerek kullaniciya zaman
tasarruIu saglanmaktadir.

8.11. continu0 komutu

Yukarida bahsedildigi gibi bir döngü sona erdirilmek istendiginde break komutu kullanilmaktadir. Bazen
döngünün durdurulmasi yerine yalnizca döngünün o an gecerli olan degiskeni bir atlatip döngüye devam etmek
istenebilir.

Asagida verilen programda B matrisinin tüm elemanlari 2`ye bölünmekte Iakat mutlak degeri 6`dan büyük olan
A matrisi elemanlarina bu islem uygulanmamakta, bu durum ile karsilasildiginda continue komutu ile
döngüde o an gecerli olan degiskenin aldigi deger atlanmakta ve döngüye devam edilmektedir, son olarak A
matrisinin son hali ekrana yazdirilmaktadir..

B=¯2 5 11;7 -3 9;-4 0 8`;
for t=1:size(B,1)
for g=1:size(B,2)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
44
if abs(B(t,g))6
continue
end
B(t,g)=B(t,g)/2;
end
end
B

Yukaridaki programin uygulanmasi sonunda elde edilen B matrisi degeri asagida verilmistir:
~~
B =
1 2.5 11
7 -1.5 9
-2 0 8
~~

Asagida verilen MATLAB programinda A vektörünün siIira esit veya siIirdan kücük degerli elemanlari icin (10
tabanina göre) logaritma islemi yapilmamakta (bu sarta uygun sayilar A vektörü icinde sayilar aynen
birakilmakta), yalnizca A`nin pozitiI degerli elemanlari icin A vektör elemanlarinin logaritmasi alinmaktadir:

A=¯0 1 -5 2 8 -7`;
for n=1:length(A)
if A(n)=0
continue
end
A(n)=log10(A(n))
end
A % A vektorunun pozitif elemanlarinin
% logaritmalari alindiginda elde edilen yeni A vektoru

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen A vektör eleman degerleri asagida gösterilmistir:

A =
0 0 -5.0000 0.3010 0.9031 -7.0000

8.12. r0turn komutu

Ana programdan alt programa dallanip alt program icinde istenilen sart gerceklestiginde alt programdaki
döngüden cikip tekrar ana programda kalindigi yerden devam edilmek isteniyor ise alt program icinde return
komutu kullanilmalidir. Asagida verilen örnekte Command Window ortaminda A matrisi tanitilmakta, bul.m
adli bir alt program icine dallanilmaktadir. Alt program icinde A matrisinin (alt programdaki karsiligi B) ilk siIir
olan elemani bulunmakta return komutu yardimi ile derhal alt program sona erdirilip Command Window
ortaminda ana program kaldigi yerden devam etmektedir. Daha sonra ana programda ilk 0 elemaninin
bulundugu A matrisinin satir ve sütun numaralari yazdirilmaktadir.

~~ A=¯1 5 6;7 -3 9;-4 0 8`; (enter`)
¯satir_no,sutun_no`=bul(A) (enter`)

Asagida bul.m adli alt program verilmistir:

function ¯satir_no, sutun_no`=bul(B)
for t=1:size(B,1)
for g=1:size(B,2)
if B(t,g)==0
satir_no=t;
sutun_no=g;
return;
end

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
45
end
end
Yukarida verilen Command Window ortamindaki iki program satirinin calistirilmasi ile asagidaki sonuclar elde
edilir.
~~
satir_no =
3
sutun_no =
2

8.1. 0rror komutu

Kullanici bazen programi belli kosullari gözeterek yazar. Eger program icinde kullandigi degerler bu kosullari
saglamaz ise program calisabilir Iakat sonuclari dogru olmayabilir. Kullanici ileride bu programi calistirdiginda
bu kosulari unutabilecegini düsünerek yazdigi program icine bir komut yerlestirerek hem programin durmasini
hem de neden durmasi gerektigine dair mesaiin (hatirlatmanin) ekrana yazilmasini istediginde (veya buna benzer
amaclar icin) error komutunu kullanabilir.

Örnek olarak kullanici A adli bir matris icine pozitiI dogru akim bilgileri girmekte ve yazdigi
ortalama_bul.m adli alt program ile A vektör matrisinin ortalamasini hesaplamaktadir. Bilindigi gibi pozitiI
dogru akim degeri asla pozitiI degerden negatiI degere gecmez. Eger A vektör matrisi icinde herhangi bir eleman
degeri negatiI ise kullanici error komutu yardimi ile hem programi durdurabilir hem de durdurma sebebini
ekrana yazdirabilir. Yine bilinmelidir ki icinde negatiI sayi barindiran bir matrisin ortalamasi (mean komutu
yardimi ile) hesaplanabilmektedir. Diger bir iIade ile böyle bir programda error komutu kullanilmadiginda
herhangi bir hata ile karsilasilmaz. Bu programi kesmek kullanicinin bir tercihidir.

~~ A=¯1 5 6 7 -3 9 4 0 8`; (enter`)
ortalama=ortalama_bul(A) (enter`)

Asagida ortalama_bul.m adli alt program verilmistir:

function d=ortalama_bul(B)
for t=1:size(B,1)
for g=1:size(B,2)
if B(t,g)0
error ('matris elemanlarindan hic biri negatif olamaz')
end
end
end
d=mean(B);

Yukarida verilen iki program satirinin uygulanmasi sonunda elde edilen sonuclar asagida verilmistir. Görüldügü
gibi programin calismasi error komutu kullanilarak durdurulmakta ve ortalama hesabi yaptirilmamaktadir.
~~
... Error using == ortalama_bul
matris elemanlarindan hic biri negatif olamaz

8.14. warning komutu

error komutunda kullanicinin istedigi mesai ekrana yazilmakta ve program durdurulmaktadir. warning
komutunda ise kullanicinin istedigi mesai ekrana (uyari olarak) yazilmakta Iakat programin calismasi devam
ettirilmektedir. Bu komutun uygulamasina örnek olarak yukarida verilen ortalama_bul.m adli alt
programda error komutu yerine warning yazilip uyari metni degistirilebilir. Asagidaki alt program
incelendiginde A vektörünün ortalamasi alinmakta Iakat uyari iIadesi ile de kullanici uyarilmaktadir:

function d=ortalama_bul(B)
for t=1:size(B,1)
for g=1:size(B,2)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
46
if B(t,g)0
warning (¯'matris elemanlarindan hic biri negatif olamaz'...
` fakat yine de ortalama alinmaktadir'`)
end
end
end
d=mean(B);

Asagida verilen satirlar uygulandiginda;

~~ A=¯1 5 6 7 -3 9 4 0 8`; (enter`)
ortalama=ortalama_bul(A) (enter`)

Warning: matris elemanlarindan hic biri negatif olamaz fakat yine de
ortalama alinmaktadir
ortalama =
4.11111111111111

elde edilir.

8.15. 0val komutu

Bu komut MATLAB ortaminda cesitli bicimlerde kullanilabilir. Asagida verilen örnekler incelenmelidir:

x=0:1:3; (enter`)
y=eval(`2·x.^2+sin(2·x)') (enter`)
y =
0 2.90929742682568 7.24319750469207 17.72058450180107

Yukaridaki satirlarda x degerleri iki tirnak icinde verilen Ionksiyonda yerine konularak elde edilen degerler y
vektörüne atanmaktadir.

for n=1:3
eval(¯'A' num2str(2·n) ' = ¯n ;n-1 ;2·n`'`)
end

Yukarida verilen program uygulandiginda asagidaki sonuclar elde edilir:


A2 =
1
0
2
A4 =
2
1
4
A6 =
3
2
6

Acìklama: num2str(x) komutu ile x sayisi MATLAB ortaminda karakter gibi degerlendirilir. Bu nedenle
yukarida verilen program satirinda (2*n) sayisi A adli karakterle birlestirilebilmektedir.

eval komutunun bulundugu satirda yer alan ¯n ;n-1 ;2·n` vektör matrisi n döngüsü ile deger
degistirmektedir.

karakter='=';

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
47
A=¯-1 4 6;11 -8 -6`;
for n=1:2
for m=1:3
if eval(¯num2str((A(n,m))) karakter num2str(0)`)
A(n,m)=abs(A(n,m));
end
end
end
A

Yukarida verilen programda ise A matrisinin elemanlari icinde a esit veya kücük olanìn mutlak degeri
alinmakta ve son olarak yeni hali ile A matrisi ekrana yazdirilmaktadir. Programin uygulanmasi sonunda elde
edilen A degeri asagida gösterilmistir;
A =
1 4 6
11 8 6


Yukarida verilen programdaki eval komutunun bulundugu satir;

if eval(¯`A(n,m)' `=' `0'`)

biciminde de yazilabilirdi. Bu durumda da A matrisi ayni degeri alirdi.

8.16. f0val komutu

feval(`fonksiyon adi',degerler):'degerler' bölümünde yer alan sayinin aldigi degeri
fonksiyon adi' kisminda yazili olan Ionksiyona
koyarak hesaplatan bir MATLAB komutudur.

fonksiyon adi' kisminda yer alan Ionksiyon MATLAB arka planinda tanimli (sin,cos,tan, gibi)
Ionksiyon ise;

b= feval(@sin,pi/3) (enter`)
b =
0.8660

program satirlarinda görüldügü gibi pi/3 acisi (radyan olarak) sin(x) iIadesinde x yerine konularak sin(pi/3)
degeri hesaplanmakta ve sonuc b degerine atanmaktadir.

feval komutunun alt program uygulamalari ile ilgili örnekler ise Bölüm 10`da verilmistir.

Problem

Öyle bir MATLAB programi yazin ki, hangi dereceden olursa olsun bir polinomun tüm köklerini hesaplayabilsin.
Yazilan program icinde polinomun katsayilari vektör olarak verilmeyecek, ekran üzerinden klavye ile
girilecektir. Yazilan program satirlari arasinda asagidaki satirlar da bulunacaktir. Program kullanicinin belirledigi
kadar denklemi ard arda cözebilecektir. Asagida yazilacak programa iliskin ara satirlar gösterilmistir:
...
disp(`kac adet denklem koku bulmak istiyorsunuz.')
...
disp('polinomun en buyuk derecesini gir')
..
..
disp('en buyuk dereceden baslayarak sira ile katsayilari giriniz')
...
disp('inci denklemin kokleri')


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
48
(Kullanici, diledigi kadar polinomun köklerini ard arda bulmak istemektedir. Yazilacak MATLAB programinda
kullanicinin karsisina önce "kac adet denklem bulmak istiyorsunuz?" sorusu cikacaktir. Daha sonra sira ile 'en
büyük polinom' derecesinden baslayarak polinomun katsayilari sira ile klavye kullanilarak girilecektir. Ekranda
kacinci denklemin kökleri oldugunu belirten aciklama da yer alacaktir. Bu islem tüm denklemler bitene kadar
devam edecektir)

Czüm

disp(' kaç adet denklem koku bulmak istiyorsunuz.')
aa=input('');
n=0;
while naa
n=n+1;
disp('polinomun en buyuk derecesini gir')
A=input('');
disp('en buyuk dereceden baslayarak sira ile katsayilari giriniz')
c=size(A,1);
for k=1:A+1
c(k)=input('')
end
disp('inci denklemin kökleri')
roots(c)
end

1.4. Üc boyutlu ara deger e8abì

Bir veri grubunun üc Iarkli degiskenin Ionksiyonu ve 3 boyutlu bir dizi olusturmasi durumunda üc verinin bazi
degerlerine karsi gelen degeri bulmak icin interp3 komutu kullanilir. Bu komutun genel kullanimi;

v1=int0rp3 (x,y,z,v,x1,y1,z1) ( enter`)

seklindedir. Bu komutun kullanilis bicimi interp2ile aynidir ve ayni cözüm yöntemleri kullanilir. x, y ve z
ayni eleman sayisina sahip vektörler olmalidir. Ayni uzunlukta olmayan x, y ve z vektörlerinin bulunmasi
halinde meshgrid komutu kullanilarak gerekli uygunlastirma islem yapilabilir.

1.5. n boyutlu ara deger e8abì

Bir veri grubunun n Iarkli degiskenin Ionksiyonu ve n boyutlu bir dizi olusturmasi durumunda, n adet verinin
bazi degerlerine karsi gelen degeri bulmak icin interpn komutu kullanilir. Bu komutun genel kullanimi;

v1=int0rpn (x,y,z,v,....,x1,y1,z1,....) ( enter`)

seklindedir.

1.6. Egri uydurma isleminin Basic itting arayüzü yardìmì ile gerceklestirilme8i

Egri uydurma isleminin Basic Fitting arayüzü yardimi ile nasil gerceklestirildigi asagida verilen
problemin cözümü üzerinden anlatilacaktir.

Problem 1.

MATLAB ortaminda (arka planda) tanimli olan census adli data dosyasi 1790 ile 1990 yillari arasinda
ABD`deki yas populasyonunu icermektedir. Bu degisimi temsil edecek 4. dereceden polinomun katsayilarini
bulunuz.

Czüm

Command Window ortaminda;


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
49
load census (enter`)

komutu uygulandiginda Workspace ortaminda cdate ve pop adli iki vektör matris ortaya cikacaktir (sekil
13.9) . cdate; 1790 ile 1990 arasindaki 10'ar yillik artislari gösteren sütun vektör, pop; 1790 ile 1990 yillari
arasindaki popülasyonu gösteren sütun vektördür.


Sekil 1.9

Sekil 13.10`da

plot(cdate,pop,'ko') (enter`)

komutunun uygulanmasi sonunda elde edilen pop÷I(cdate) degisimi gösterilmistir.

Asagida verilen komut satiri uygulandiginda bu iki vektör arasindaki iliskiyi temsil eden 4. dereceden bir
polinomun katsayilari elde edilecektir:

p=polyfit(cdate,pop,4) (enter`)
Warning: Polynomial is badly conditioned. Remove repeated data points
or try centering and scaling as described in HELP PJLYFIT.
In polyfit at 81

p =
Columns 1 through 3
4.7543e-008 -3.5557e-004 1.0032e+000
Columns 4 through 5
-1.2644e+003 6.0020e+005


Sekil 1.10 Sekil 1.11

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
50

Yukarida verilen uyarida (her ne kadar polinomun katsayilari elde edilmis olsa da) cdate ve pop adli iki
vektör arasindaki dagiliminin pek uygun olmadigi, verilen data degerlerinin normalize edilerek egri uydurma
isleminin tekrar yapilmasi önerilmektedir

Normalizasyon islemi icin önerilen yollardan bir tanesi de; cdate degerleri ile cdate degerlerinin ortalamasi
arasindaki Iarki, cdate degerlerinin standart sapmasina bölmektir. Asagida bu islemin yapildigi MATLAB
komut satiri gösterilmistir:

sdate=(cdate-mean(cdate))./std(cdate); (enter`)

Yukarida verilen komut satirinin uygulanmasi sonunda elde edilen sdate adli vektör matrisi, cdate adli
vektör matrisinin aciklanan normalizasyon yaklasimina maruz birakildiginda elde edilen (normallestirilmis)
degerleridir.

cdate adli vektörün normallestrilmesi sonunda elde edilen sdate adli vektöre polyfit komutu
uygulandiginda;

p=polyfit(sdate,pop,4) (enter`)
p =
7.0471e-001 9.2102e-001 2.3471e+001 7.3860e+001 6.2229e+001

elde edilir. 4. dereceden bu polinom icin sdate vektörünün aldigi degerler;

pop4=polyval(p,sdate);
komut satiri ile bulunabilir. Böylece normalizasyon islemine maruz birakilmis cdate degerleri ile
normalizasyon islemi yapilmamis cdate degerleri ayni eksen takimi üzerinde asagidaki komut satiri yardimi ile
cizdirilirse sekil 13.11`de görülen degisimler elde edilir.

plot(cdate,pop4,` -', cdate,pop,`o')

1.6.1. Egri uydurmada kullanìlan arayüzlerin tanìtìlma8ì

Kullanicinin deney sonucu gözlemledigi data degerleri ile (cesitli yaklasimlar kullanarak) egri uydurma
yaklasimi sonucu hesapladigi degerler arasindaki iliskinin dogrulugunu tespit etmek icin kullanilan yaklasim
sekillerinden bir tanesi rezidü hesabidir. MATLAB ortaminda normalize edilmis data degerlerinin cesitli egri
uydurma yaklasimlarina uygulanmasi sonunda elde edilen sonuclar rezidü hesabi yapilarak karsilastirilabilir.

MATLAB ortaminda egri uydurma amacli kullanilan iki Iarkli arayüz ortami bulunmaktadir. Bunlardan ilki
Basic Fitting arayüzü digeri ise Curve Fitting Tool arayüzüdür

1.6.1.1. Egri uydurma isleminin Basic itting arayüzü yardìmì ile gerceklestirilme8i

Yukarida verilen cdate ve pop adli iki vektör arasindaki egri uydurma islemi, MATLAB ortamindaki Basic
Fitting arayüzü kullanilarak da cok kolay bir sekilde yapilabilir. Bunun icin asagidaki islemlerin sira ile
gerceklestirilmesi gerekir:

1. Verilen data degerleri plot komutu yardimi ile cizdirilmelidir:

load census (enter`)
p=plot(cdate,pop) (enter`)

Elde edilen sekil penceresinde Tools secenegi icine girilerek Basic Fitting üzerine tik`lanilmalidir
(sekil 13.12). Bu islem yapildiginda sekil 13.13'de gösterilen pencere ile karsilasilir.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
51

Sekil 1.12 Sekil 1.1

2. Sekil 13.13`de gösterilen Basic Fitting penceresinde, Select Data iIadesinin yanindaki boslukta,
sekil 13.12`de verilen egriye iliskin data degerlerinin data1 adli ortamda saklandigi anlatilmaktadir.
Center and scale X data yazisinin sol yaninda yer alan bos kutu üzerine tik`lanildiginda data1
adli degisimin normaliza8yon islemi (arka planda) yapilir.

. Check to display fits on figure yazisinin altinda kalan pencere icinde cesitli secenekler yer
almaktadir. Bu pencere icinde kullaniciya iki Iarkli tip egri uydurma secenegi sunulmaktadir:Bu iki secenek;
interpolasyon (ara deger bulma) ve polinom secimidir. Bu pencere icinde yer alan kutucuklardan ilki
spline interpolant secenegidir. Bu kutucuk isaretlendiginde MATLAB hesaplamalari spline
komutu kullanilarak gerceklestirilir. Bu kutucugun altinda kalan kutucuk isaretlendiginde ise kutucuklardan
ilki spline interpolant secenegidir. Bu kutucuk isaretlendiginde MATLAB hesaplamalari pchip
komutu kullanilarak gerceklestirilir. Bu komut MATLAB arka planinda Piecewise Cubic Hermite
Interpolating Polynomial` adli interpolasyon metodunu kullanir.
Bu pencere icinde bastan ücüncü kutu ve altinda yer alan diger kutular isaretlendiginde ise sirasi ile birinci
(linear), ikinci (quadratic), ücüncü (cubic), ., dereceden polinomlar yardimi ile egri uydurma
islemi gerceklestirilir. Eger verilen data degerleri N adet ölcüm iceriyor ise MATLAB ortaminda en Iazla N.
dereceden bir polinom uydurmaya müsaade edilir.

4. Show equation iIadesinin sol yaninda yer alan kutucuk isaretlendiginde ise egri uydurma
yaklasiminda kullanilan polinomun denklemi ekran üzerinde gözükür. Significant digits
seceneginin yaninda yer alan boslukta ise bu polinomun katsayilarindan kac adet önemli sayinin
gösterilecegi belirlenir.

5. Plot residuals secenegi isaretlendiginde bu iIadenin altinda yer alan iki secenek önem kazanir. Ilk
secenek (Bar plot yazan) rezidü degisiminin ne sekilde cizdirilecegi (Bar plot, Scatter plot,
Line plot) hakkinda kullanicinin tercihini sormaktadir. Bunun altinda yer alan secenekte ise (Subplot
yazan) cizdirilecek rezidü egrisinin mevcut olan sekil penceresinin altina mi (Subplot) yoksa bagimsiz bir
pencere (Separate)olarak mi cizdirilecegi konusunda kullaniciya secenek verir.

6. Show norm of residuals secenegi yaninda yer alan kutucuk tik`lanildiginda ise kullanici
(hesaplamalarda hata ile orantili olan) rezidü genligi hakkinda kullaniciya bilgi verilir.

Yukarida yapilan aciklamalara örnek olmasi bakimindan sekil 13.13`de isaretlenen kutucuklari gösteren pencere
sekil 13.14`te verilmistir. Sekil 13.14`de gösterilen seceneklerin isaretlenmesi sonunda elde edilen ekran
görüntüsü ise sekil 13.15`te gösterilmistir.

plot(cdate,pop,'ro')

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
52


Sekil 1.14 Sekil 1.15

Sekil 13.14`te butonuna tik`lanilir ise Sekil 13.16 da verilen ekran görüntüsü ile karsilasilir.


Sekil 1.16

Sekil 13.16`da verilen pencerenin sag taraIinda yer alan Numerical results bölümünde sirasi ile;
uydurulan polinom denklemi, polinomun (en yüksek dereceden baslayarak siralanan) katsayilari ve rezidü normu
(genligi) verilir. Bu bölümüm en altinda yer alan Save to workspace secenegi tik`lanildiginda ise
kullanicinin karsisina sekil 13.17 de gösterilen pencere cikar.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
53

Sekil 1.17

Sekil 13.17 de verilen pencerede (fit ve normresid) adlari kullanici taraIindan istenirse degistirilebilir) JK
secenegi tik`lanildiginda, Workspace ortaminda bu adlar ile anilan bir yapi ve bir degisken olusturulur. fit
adli yapi icinde polinomun derecesi ve katsayilarini bildiren bilgiler, normresid adli degisken icine ise rezidü
normu yazilir. Eger sekil 13.16`da gösterilen pencere icinde sag en altta yer alan butonuna tik`lanilir ise
sekil 13.18 ile verilen ekran görüntüsü elde edilir.


Sekil 1.18

Sekil 13.18`de verilen Find Y=f(X) pencerenin sag taraIinda yer alan Evaluate seceneginin sol yaninda
yer alan bosluga, ölcüm sonunda hakkinda bilgi sahibi olunmayan cdate degerleri girilir. Evaluate
secenegi tik`lanilir ise en üstünde X ve f(X) iIadeleri bulunan bos alana cdate degerlerine karsi gelen pop
degerleri gelir (hesaplanir). Kullanici Evaluate seceneginin sol taraIindaki bosluga (1800:5:1850
biciminde) vektör biciminde aradigi cdate degerlerini de girebilir.

Kullanici, Evaluate seceneginin sol taraIindaki bosluga ölcümde göz önüne alinan en büyük cdate (yani X)
degerlerlerinden daha büyük degerler girerek ek8trapola8yon da yapabilir. Ekstrapolasyon sonunda elde edilen
yeni pop (yani I(X)) degerleri en üstünde X ve f(X) iIadeleri bulunan bos alana yazilir. Eger sag en altta yer
alan Save to workspace secenegi isaretlenir ise elde edilen sonuclar Workspace ortaminda kullanicinin
belirleyecegi bir isim altinda ayri ayri kaydedilir. Bu secenek kullanildiginda kullanicinin karsisina cikan ekran
görüntüsü sekil 13.19`da verilmistir. Kulanici isterse x1 ve fx1 adlarini degistirebilir.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
54

Sekil 1.19

Eger kullanici bu yeni degerleri egri üzerinde görmek isterse sekil 13.18'de yer alan Plot evaluate
results secenegini isaretlemesi yeterlidir. Burada bir ekstrapolasyon örnegi olmasi icin Evaluate
seceneginin sol taraIindaki bosluga 2000:5:2500 yazilmis, Plot evaluate results secenegi
isaretlenmis ve elde edilen degisim sekil 13.20`de gösterilmistir. Sekil 13.18'in ekstrapolasyon uygulamasi
sonunda aldigi görüntü ise sekil 13.21'de gösterilmistir.


Sekil 1.20 Sekil 1.21

Kullanici isterse sekil 13.18'de Plot Fits penceresi icinde yer alan egri türlerinden birkac tanesini ayni anda
isaretleyebilir. Bu durumda sekil 13.20'de birden Iazla egri ve rezidü degeri elde edilir. Kullanici isterse en
uygun olan egriyi bunlarin icinden secebilir.

1.6.1.2. Egri uydurma isleminin urv0 itting Tool arayüzü yardìmì ile gerceklestirilme8i

MATLAB arac kutulari icinde egri uydurma isleminin yapilmasi icin gelistirilen diger bir arayüz (GUI) Curve
Fitting Tool ortamidir. Bu ortami kullanarak; bir veya daha Iazla data seti incelenebilir, graIik olarak en iyi
egri uydurma islemi, ayni datayi birden Iazla egri ile cizdirip karsilastirma imkani, ara deger bulma-dis deger
bulma-türevsel ve integral egri uydurma islemleri yapilabilir. Egri uydurma arac kutusunu calistirmak icin
asagidaki komut satirinin uygulanmasi yeterlidir:

cftool ('enter')

Yukaridaki komut satiri uygulandiginda kullanicinin karsisina sekil 13.22'de verilen görüntü cikar. Bu arac
kutusunun tanitilmasi icin örnek olarak yine problem 13.3 cözülecektir: Bölüm 13.6.1.1'de belirtildigi gibi;

load census (enter`)

komutu uygulandiginda Workspace ortaminda sekil 13.9'da gösterildigi gibi cdate ve pop adlarinda iki adet
vektör olusur (cdate; x ekseni ve pop; y ekseni secilecektir). Önce bu iki vektörün cftool ortamina
tasinmasi aciklanacaktir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
55

Sekil 1.22 Sekil 1.2

1.6.1.2.1. Work8pace ortamìndaki datanìn egri uydurma arac kutu8una tasìnma8ì (importing)

Sekil 13.22'de Data..butonuna 'tik'lanildiginda (veya File menüsü altinda yer alan Import Data..
komutuna 'tik'lanildiginda) sekil 13.23'de gösterilen pencere acilir. Bu pencere icinde X Date iIadesinin sag
taraIindaki ok isaretine 'tik'lanildiginda Workspace ortaminda sakli olan büyüklükler ile karsilasilir. Bunlar
icinden x eksenine karsi gelmesi düsünülen vektör isaretlenir. Benzer seyler Y Date iIadesi icin gecerlidir. Bu
islemler gerceklestirildiginde sekil 13.23'de Preview penceresinde, bu iki vektörün degisimi görülecektir. Bu
gösterimde yalnizca x ve y degerlerinin isaretlendigi, her hangi ibr egri cizim isleminin yapilmadigina dikkat
edilmelidir.

Sekil 13.23'de Create data set komutuna 'tik'lanildiginda cdate ve pop vektörleri Curve Fitting
Tool arac kutusuna tasinir (importing). Bu islem sonunda sekil 13.22'de verilen Curve Fitting Tool
penceresi sekil 13.24'de gösterilen Iorma dönüsür. Artik egri uydurma islemine gecilebilir.

Sekil 13.23'de Weights (agirlik sabitleri) iIadesinin sag taraIindaki bosluga (varsa) probleme iliskin agirlik
katsayi vektörünün adi yazilabilir. Eger buraya bir sey yazilmaz ise tüm data degerleri icin 1 degeri (deIault)
alinir.

Sekil 13.23'de Data set name iIadesinin sag taraIindaki bosluga x ve y eksenlerini olusturan vektörlerin adlari
(kendiliginden) yazilir. Kullanici dilerse buraya baska adlar da yazabilir.

Eger x ve y eksenlerini olusturan data degerleri icinde Inf sayisi var ise ihmal edilir (göz önüne alinmaz),
complex sayi var ise reel kismi alinir. Bu iki durumda da ekranda bir pencere belirir ve kullanici uyarilir.

Verilen problemde MATLAB arka planinda sakli olan iki adet vektör (cdate ve pop) kullanilmistir. Kullanici
isterse bunlarin yerine Workspace ortaminda olusturacagi iki adet (esit boyutta) vektör kullanarak da benzer
islemleri yapabilir.


1.6.1.2.2. Egri uydurma (itting)

Daha önceki adimlarda x ve y eksenine iliskin data degerleri cftool ortamina tasindi. Sekil 13.24'de
Fitting. komutuna 'tik'lanildiginda sekil 13.25'de gösterilen Fitting penceresi ile karsilasilir. Bu
pencerede New Fit komutuna 'tik'lanildiginda ise sekil 13.26'da verilen görüntü elde edilir (Fitting
penceresi). Bu pencerede Fitname komutunun sag taraIinda bulunan bosluga cizdirilecek egrinin ismi
yazilmalidir (ör:egri2). Daha sonra yer alan Polynomial alt penceresinde yer alan egri türlerinden birisi
secilerek (örnegin; quadratic) Apply ya da Immediate apply komutlarina 'tik'lanildiginda, Fitting
penceresi sekil 13.27 ile verilen Iorma dönüsür. Bu isleme iliskin istatistiksel bilgiler ise sekil 13.27'de
Results penceresinde yer alir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
56

Kullanici dikkat ederse Curve Fitting Tool penceresi icinde bir adet egri görecektir. Eger bu pencerenin
altinda egriye iliskin rezidü degisimi de görülmek isteniyor ise sekil 13.24'de gösterilen Curve Fitting Tool
penceresinde yer alan View menüsünün icinde yer alan Residuals/Line Plot secenegine 'tik'lanilmalidir.

Bu islem yapildiginda sekil 13.24 yerine sekil 13.28'de verilen pencere elde edilir.Eger kullanici daha yüksek
mertebeden egri uydurmak isterse ekranda;

Equation is badly conditioned. Remove repeated data points or try
centering and scaling.

uyarisi ile karsilasabilir.Bu durumda sekil 13.27'de Center and scale X data iIadesinin sol taraIinda yer
alan kutucuk isaretlenerek data degerleri normalize edilebilir.


Sekil 1.24 Sekil 1.25


Sekil 1.26 Sekil 1.27


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
57

Sekil 1.28 Sekil 1.29

Verilen problem icin sekil 13.27'de Center and scale X data isaretlendiginde, arka planda yapilan
normalizasyon islemi asagida verilmistir:

(cdate-mean(cdate))./std(cdate)

1.6.1.2.. Egri uydurmada isleminde en iyi egrinin te8pit edilme8i

Kullanici, yukarida bahsedilen islemleri diledigi kadar egri türü üzerinde deneyebilir. Sekil 13.27'de Type of
Fit seceneginin sag taraIindaki boslukta yer alan ok 'tik'lanildiginda kullanicinin karsisina bir cok egri türü
cikar. Bu secenekler; Custom equations(kullanici taraIindan belirlenecek egri türleri), Exponential,
Fourier, Gaussian, Interpolant, Polynomial(polinom), Power, Rational (oransal),
Smoothing Spline, Sum of Sin functions, Weibull olarak siralanir. Bu egri tipleri asagida
tanitilmistir:

- Exponentials

bx
ae y =

dx bx
ce ae y + =
- Fourier Series
¯ + + =
=
n
1 i
i i 0
) nwx sin( b nwx cos( a a y
- Gaussian
¯ =
=
¦
¦
¦

n
1 i
)
c
b x
(
i
2
i
i
e a y
- Polynomials
¯ =
+
=
+
1 n
1 i
i 1 n
i
x p y
- Power Series

b
ax y =

c
bx a y + =
- Rationals

¯ +
¯
=
=

+
=
+
m
1 i
i m
i
m
1 n
1 i
i 1 n
i
x q x
x p
y
- Sum of Sines

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
58
¯ + =
=
n
1 i
i i i
) c x b sin( a y
- Weibull Distribution
b
ax 1 b
e abx y

=
- Custom Equations
Sekil 13.27'de Type of Fit iIadesinin sag taraIinda yer alan boslukta ok isareti yardimi ile Custom
Equations iIadesine ulasilir. Bu pencerede yer alan New equation..komutuna 'tik'lanildiginda sekil
13.29 ile verilen pencere acilir. Bu pencere iki adet secenek icerir. Bunlardan ilki, Linear Equations
digeri ise General Equations secenegidir. Sekil 13.29, Linear Equations'a iliskindir. Bu
pencerede Add a term iIadesine 'tik'layarak y denklemine yeni sinüs esitlikleri ilave edilebilir yada Remove
Last Term komutu kullanilarak y iIadesine en son ilave edilen terim silinebilir. Sekil 13.29'da General
Equations secenegine 'tik'lanildiginda sekil 13.30 penceresi ile karsilasilir. Bu penceede Equation
iIadesinin sag taraIinda bulunan ikinci bosluga kullanici, diledigi esitligi yazabilir. Bu pencerenin altinda yer
alan pencerede ise y esitliginde kullanilan katsayilara iliskin baslangic degeri, alt ve üst sinir degerlerini
girecek kücük pencereler bulunur. Bu degerler girildiginde JK tusuna basilarak egri denklemi tamamlanir.


Sekil 1.0 Sekil 1.1

Bu tiplerden hangisi secilirse Type of Fit iIadesinin altinda yer alan boslukta, secilen egri tipine iliskin egri
denklem (ya da denklemleri) belirir. Kullanici, egri tipini yukarida bahsedildigi gibi sectikten sonra sekil
13.27'de görülen Copy Fit komutuna 'tik'ladiginda acilan (sekil 13.27'ye benzeyen) yeni pencerede Fit
name iIadesinin sag taraIina yeni bir isim (ör:egri3) yazmali ve Immediate apply (ya da Apply)
komutunu uygulamalidir. Bu sekilde kullanici, diledigi kadar egri denklemini secerek egri uydurma islemini
gerceklestirebilir. Sekil 13.31'e bakildiginda 7 adet egri uyduruldugu görülecektir. Sekil 13.32'de en altta yer
alan Table of Fits penceresi icinden hangi egriye 'tik'lanilirsa, ayni sekilde yer alan Results penceresinde
bu egriye iliskin denklem, katsayi ve istatistiksel degerler yer alir. Table of Fits penceresi yer alan egriler
icinden (isabetli bir egri uydurma islemi yapilamadigi düsünülerek) bir tanesi silinmek istenir ise ilgili satir Iare
ile isaretlenerek Delete fit komutuna 'tik'lanilmasi gerekir.

Sekil 13.31'de Residuals penceresinde yer alan egriler icinde birbirlerine benzer olanlar disinda kalan egriler,
kötü bir egri uydurma isleminin sonucunu göstermektedir. Bu nedenle diger egrilerden sapan ve uzaklasan
egriler sekil 13.32'de Delete fit komutu kullanilarak uzaklastirilmalidir. Sekil 13.31'de, bu özellige sahip
(kötü uydurulmus 3 adet-egri1-egri4-egri5) egri, ok ile isaretlenmistir. Kötü olan egrileri tespit etmek icin sekil
13.32'de Table of Fits penceresinde yer alan SSE(Sum oI Squares due to Error) ve Adj R-square
degerleri de kullanilabilir. Adj R-square degeri 1'e yaklastikca egrinin iyi oldugu, 1'den uzaklastikca ise
egrinin kötü oldugu bilinmelidir. SSE degeri ise kücüldükce egrinin iyi oldugu, büyüdükce egrinin kötü oldugu
söylenebilir (istatistiksel katsayilara iliskin aciklamalar ilerleyen sayIalarda verilecektir). Bu bilgiler isiginda
sekil 13.32'de egri1, egri4 ve egri5'e iliskin SSE ve Adj R-square degerleri incelenmelidir (en iyi egrinin
egri6 oldugu görülmelidir).


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
59
Sekil 13.31'de görülen tüm egriler bilgisayar ekraninda Iarkli renkte olduklari icin kullanici taraIindan rahatlikla
Iark edilebilirler. Kitap siyah-beyaz baski olarak basildigindan bu ayirimi kitap üzerinde görmek zorlasabilir.
Sekil 13.31'de, Iare ile herhangi bir egrinin üzerine gelinip sol tusa basildiginda, bu noktaya iliskin x ve y
degerlerini gösteren kücük bir pencere acilir.

Sekil 1.2 Sekil 1.

Sekil 13.32'de SSE sütununa Iare ile 'tik'lanildiginda bu sütundaki degerler büyüklüklerine bagli olarak
siralanirlar. Benzer seyler Adj R-square icin de söylenebilir. Egri6 degerlerinin sütunun en üstünde olmasi en
iyi egri uydurmanin bu egri ile yapildigini da göstermektedir. Sekil 13.34'de en iyi egrinin katsayilari
gösterilmistir.


Sekil 1.4 Sekil 1.5
1.6.1.2.4. Ek8trapola8yon

Simdiye kadar, verilen datalarin alt ve üst sinirlari arasinda kalan degerleri iceren bir egri uydurma islemi
gerceklestirildi. Mevcut data degerlerini kullanarak bu data degerlerinin disinda kalan degerler icin de bilgi
istenebilir. Örnegin; verilen problemde cdate degerleri; 1790 ile 1990 arasinda, pop degerleri ise 3.9 ile 248.7

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
60
arasinda degismekteydi. Eger kullanici mevcut 7 adet egriyi kullanarak 1790'dan kücük ve/veya 1990'dan büyük
seneler icin pop degerlerini bulmak istese (extrapolasyon) cftool ortaminda ne yapmalidir?

Yukarida bahsedilen soruyu cevaplamak icin öncelikle sekil 13.31'de Tools menüsünde yer alan Axis Limit
Control iIadesi 'tik'lanmalidir. Bu islem yapildiginda kullanicinin karsisina sekil 13.33'de verilen pencere
cikar. Bu pencere iki adet alt pencereden olusmaktadir; Data and Fits ve Residuals. Bu pencerelerde
yatay eksen icin X Lower Limit-X Upper Limit ve düsey eksenler icin Y Lower Limit ve Y Upper
Limit butonlari bulunmaktadir. Bu butonlarin sag taraIinda bulunan asagi ve yulari ok isaretlerine 'tik'lanilarak
limit degerleri azaltip artirmak mümkündür. Örnek olarak X degerleri 1800 ile 2050 araliginda secilirse sekil
13.34'de gösterilen pencere elde edilir. Bu degisim bir liste olarak görülmek istenir ise sekil 13.35'de
Analysis.. butonuna 'tik'lanilmalidir. Bu islem yapildiginda kullanicinin karsisina sekil 13.36'da verilen
pencere cikar. En iyi egri uydurmanin egri6 ile yapildigi bilindigi icin sekil 13.36'da Fit to analyze
iIadesinin sag taraIindaki bosluga egri6 getirilmis, bu kutunun altinda yer alan Analyze at Xi kutusu icine ise
istenilen aralik ve artis miktari yazilmalidir. Sekil 13.36'daki uygun kutucuklar isaretlenip Apply secenegine
'tik'lanildiginda sekil 13.36'da sag taraIta yer alan (1800 ile 2050 araligindaki ) cdate ve (bu araliga karsi
gelen)pop degerler listesi elde edilir.


Sekil 1.6 Sekil 1.7

Sekil 13.36'da Save to workspace..butonuna basildiginda kullanicinin karsisina kücük bir pencere cikar.
Bu pencere icindeki bosluga bir isim yazildiginda, Workspace ortaminda bu adla anilan bir yapi dosyasi icine
ekstrapolasyon degerleri kaydedilir.

1.6.1.2.5. %able of fit8 8ecenekleri

Sekil 13.32'de Table of fits penceresinde uydurulan egriler hakkinda bilgi vermek üzere yerlestirilmis iki
adet istatistik tanimi yer almaktadir: SSE ve Adj R-square. SSE degeri en az karesel hata hesabini yapan bir
istatistiksel büyüklüktür. Bu deger siIira dogru yaklastikca, iyi bir egri uydurma isleminin gerceklestirildigi
düsünülebilir. Egri uydurma isleminde diger bir kalite ölcüsü ise Adjusted R-square katsayisidir. Bu
degerin, iyi bir egri uydurma isleminde 1'e yaklasmasi istenir. Kullanicinin Table of fits seceneklerini
degistirmesi, diger bir iIade ile istatistiksel ölcme büyüklüklerini belirlemesi de mümkündür. Bunun icin sekil
13.32'de yer alan Table options.. butonuna 'tik'lanmalidir. Bu islem yapildiginda sekil 13.37'da gösterilen
pencere ile karsilasilir. Bu pencerede yer alan kutucuklar isaretlendiginde, bunlarin sag taraIinda yer alan
iIadeler, Table of fits icinde gözükür. Sekil 13.34'de görülen Table of Fits ayarlari, sekil 13.37
yardimi ile gerceklestirilmistir. Sekil 13.37'de görülen istatistiksel tanimlar asagida kisaca tanitilmistir:

-SSE (The sum oI squares due to error)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
61
i
y degeri ölcülen data vektörünün i. elemanini,
i
y egri uydurma sonunda elde edilen data vektörünün i.
elemanini,
i
w ise agirlik katsayilarini göstermek üzere;

SSE=
2
n
1 i
i i i
y y w ) ( ¯
=


esitligi ile hesaplanir.SSE, 0'a yaklastikca egri uydurma isleminin basarili oldugu söylenebilir.

-#squar0
y vektörü ile, y vektörü arasindaki korelasyonun karesine esit bir katsayidir. Iki büyüklügün birbirine
bölümünden elde edilir (n; y (veya y) vektörü eleman sayisi):
R = =
SST
SSR
=
¯
¯
=
=
1
2
1
2
1
n
i
i i
n
i
i i
) y y ( w
) y y ( w
SST
SSE
; SST=SSR+SSE
R degeri 0 ile 1 arasinda degisir. R degeri 1'e yaklastikca egri uydurma isleminin basarili oldugu söylenebilir.

-Adj #-sq (Adiusted R-square)
v (degeri büyük olmasi istenir) rezidü serbestlik derecesi olmak üzere, Adj R-sq asagidaki iIade ile hesaplanir.
Adj R-sq ÷ 1
SST
SSE
) (
) (
1 v
1 n

Genellikle egri uydurmada en iyi verimlilik göstergesidir. 1'e yakin olmasi istenir.

-#SE (Root Mean Squared Error)
Ortalama karesel hatanin (MSE)kareköküdür.0'a yakin olmasi istenir.
RMSE÷ MSE ÷SSE/v


1.6.1.2.6. Egri uydurma 8onuclarìnìn kaydedilme8i


Sekil 1.8


Sekil 1.9 Sekil 1.40

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
62

Sekil 13.32'de Save to Workspace butonuna 'tik'lanildiginda sekil 13.38'de verilen pencere acilir. Bu
pencerede üc adet kücük kutucuk yaninda üc adet iIade yer almaktadir. Örnegin en üstte yer alan Save fit
to MATLAB object named iIadesinin sol taraIinda yer alan kutucuk Iare yardimi ile 'tik'lanildiginda, sag
taraIta yer alan bos dikdörtgen kutu icinde yazili olan fittedmodel1 adli cfit obiesi, Workspace
ortaminda olusacaktir. Sekil 13.39'da Workspace ortaminda yüklenen fittedmodel1 üzerine ciIt adet
'tik'lanildiginda en iyi egri uydurma modeline iliskin polinom katsayilari, Array Editor ortaminda belirir.
Benzer islem goodness1 yapisi icin yapilirsa, en iyi egriye iliskin istatistiksel degerler, Array Editor
ortaminda, sekil 13.40'da gösterildigi gibi ortaya cikar. Jutput1 yapisi icinde ise kullanilan yaklasim ile ilgili
ilave aciklamalar yer alir.

Kullanici sekil 13.32'de görülen egri türlerini ileride kullanilmak üzere saklamak isteyebilir. Bunun icin önce
(Curve Fitting Tool) sekil 13.35'de File menüsü icinde yer alan Save Session..komutu
'tik'lanilmalidir. Bu islem yapildiginda kullanicinin karsisina sekil 13.42'de verilen pencere cikar. Kullanici
taraIindan bir dosya adi altinda (ör:egri_uydurma) tüm egriler, Kaydet butonuna 'tik'lanilarak kaydedilir.
Bu tür dosyalarin uzantisi cfit olur. Eger MATLAB ortamindan cikilir (veya bilgisayar kapatilir) ve daha sonra
tekrar bu egrilere ulasilmak istenirse, sekil 13.35'de gösterilen Curve Fitting Tool penceresinde File
menüsü altinda yer alan Load Session..komutuna 'tik'lanilir. Bu islem yapildiginda sekil 13.42'ye benzer
bir pencere acilir. Burada egri_uydurma.cfit secilir ve Aç butonuna 'tik'lanilir ise sekil 13.35'deki pencere
acilir.


Sekil 1.41 Sekil 1.42

Eger kullanici 7 adet egriden bazilarini silmek istiyor ise sekil 13.35'de Plotting..butonuna 'tik'lamalidir. Bu
islem yapildiginda sekil 13.43'de gösterilen pencere cikar. Bu pencerede silinmek istenen egrilerin isimlerinin
sol taraIindaki kutucuklar bos birakilir ve pencerenin sol altindaki Clear..iIadesinin yanindaki kutucuk
isaretlenir, Close butonuna 'tik'lanilir. Bu islem sonunda sekil 13.35'de görülen egri1,egri2,egri3 ve egri4
egrileri ortadan kalkar.


Sekil 1.4 Sekil 1.44

Kullanici isterse yukarida bulunan 7 adet egriyi M dosyasi (altprogram olarak) saklayabilir. Bu islemi yapmak
icin sekil 13.35'de verilen Curve Fitting Tool penceresinde File menüsü icinde yer alan Generate M-
File iIadesine 'tik'lanilir. Bu islem sonunda sekil 13.42'ye benzer bir pencere acilir. Bu M dosyasina, uygun bir
isim verilerek (ör egri_uygurma.m), Kaydet butonuna 'tik'lanilir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
63

Eger kullanici, yukarida belirtildigi sekilde kaydedilen egri_uydurma.m adli altprogrami, bir MATLAB
dosyasi olarak calistirmak isteyebilir. Bunun icin sekil 13.44'de bir kismi gösterilen egri_uygurma.m adli
altprogram dosyasinin ilk satirina bakilmalidir. Sekil 13.44'de ilk satir;

function egri_uydurma(cdate,pop)

olarak verilmektedir. Bu satirda function komutundan sonra gelen 'egri_uydurma(cdate,pop)'
iIadesi, Command Window ortaminda asagidaki;

~~egri_uydurma(cdate,pop) ('enter')
sekilde uygulanirsa, egri_uygurma.m adli altprogram calisir ve sonucta sekil 13.35'de görülen egriler elde
edilir. Yukarida verilen satirin calisabilmesi icin cdate ve pop vektörlerinin Workspace ortaminda tanimli
olmasi gerekir.

1.6.1.2.7. Data degerleri icindeki gürültünün 8üzülme8i (8mooting)

Eger verilen data degerleri gürültü iceriyor ise kullanicinin bu degerleri ortadan kaldirmak icin bir süzme
algoritmasina ihtiyaci olacaktir. Egri uydurma islemi parametrik bir islem olmasina ragmen süzme, parametrik
olmayan bir uydurma islemidir. Süzme islemi, gürültü iceren data degerlerini data vektörü icinden uzaklastirma
islemi olarak da yorumlanabilir. Süzme isleminde yaygin olarak kullanilan iki yaklasim vardir: Iiltreleme ve
regresyon. Her iki yaklasim da bir araliga 8pan (pencere) ihtiyac duyar. Bu pencere islem yapilan data degerleri
ile beraber yer degistirir. Span büyüdükce egrideki pürüzlülük azalir Iakat pürüzlügü alinan datanin cözünürlügü
azalir, span kücüldükce tam ters sonuclar elde edilir. Optimal span degeri, data degerlerine ve kullanilan süzme
yöntemine baglidir. Deneyerek bulmak en yaygin yaklasimdir.

Curve fitting toolbox (egri uydurma arac kutusu) baslica asagida verilen süzme yöntemlerini kullanir.
- Moving average Iiltering-alcak geciren bir Iiltredir, komsu noktalarin ortalamasini alir.
- Lowess ve loess-Lineer en kücük kareler yöntemi ile egri uydurur,birinci dereceden polinom (lowess) veya
ikinci dereceden polinom (loess) kullanir.
- Savitzky-Golay Iiltering-ilk yönteme benzer, Iiltre katsayilarinin türevini alir ve cesitli derecelerden
polinomlari kullanir.

Kullanici isterse düzlestirme icin cubic spline komutunu da kullanabilir.

Düzlestirme islemini iyi aciklayabilmek icin MATLAB arka planinda sakli bulunan bir baska data ciIti
kullanilacaktir. cftool ortaminda düzlestirme (smooting) islemi icin kullanilan arayüz sekil 13.45'de
gösterilmistir. Bu dataya ulasmak icin;

load enso ('enter')

komutu uygulanmalidir. Bu islem yapildiginda Workspace ortaminda, month (ay) ve pressure (basinc)
adli esit boyutta iki vektör olusur. y eksenini olusturan pressure vektörü; aylik olarak Avusturalya'daki iki
kritik bölge arasindaki atmosIerik basinc ortalamasini icerir (bu bilgi kullanilarak güney yarim küredeki rüzgar
bilgilerine ulasilir). x eksen bilgileri ise aylar icindeki nispi zamani gösterir. Her bir vektör 168 sayi icerir. Sekil
13.45'de Create data set butonuna 'tik'lanildiginda sekil 13.46'da gösterilen Curve Fitting Tool
penceresi acilir. Sekil 14.46'da Iare ile herhagi bir nokta üzerine gelinip Iarenin sag tusuna basilir ve ortaya cikan
pencereden Line Style/Solid komutuna 'tik'lanilir ise sekil 13.47'de gösterilen egri degisimi elde edilir.
Sekil 13.45'de Smooth butonuna 'tik'lanildiginda ortaya cikan pencerede Create smoothed data set
butonuna 'tik'lanildiginda sekil 13.48'de verilen pencere elde edilir. Bu pencerede Method iIadesinin sag
taraIindaki bosluktaki ok isaretine 'tik'lanildiginda kullanicinin karsisina;


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
64

Sekil 1.45 Sekil 1.46


Sekil 1.47 Sekil 1.48

- Moving Average
- Lowess(linear fit)
- Loess (quadratic fit)
- Savitzky-Golay
- Robust Lowess(linear fit)-sinir disindakilere direnc gösterir
- Robust Loess (quadratic fit)-sinir disindakilere direnc gösterir

metodlari cikar. Sekil 13.48'de Span iIadesinin sag taraIindaki bosluga; her bir düzlestirme hesaplamasinda
kullanilacak nokta (data) sayisi yazilir. Eger metod olarak Savitzky-Golay secilirse Span altindaki
boslukta Degree iIadesi belirir. Buraya polinom derecesi yazilir ve bu degerin Span degerinden az olmasi
istenir.

Enso adli data dosyasina yukarida belirtilen tüm metodlara göre ayri ayri düzlestirme islemi uygulanabilir.
Bunun icin sekil 13.48'den bir metod secilmeli ve daha sonra pencerede Create smoothed data set
butonuna 'tik'lanilmalidir. Ayni islem diger metodlari ayri ayri secerek tekrarlanirsa sekil 13.49'da gösterilen
pencere elde edilir. Bu pencere icinde yer alan smoothed data set penceresi icinde yer alan cözüm
yaklasimlarindan herhangi birine (örnegin:Moving Average) Iare ile 'tik'lanilip daha sonra View butonuna
'tik'lanilirsa sekil 13.50'de görülen View Data Set penceresi elde edilir (enso(smooth) adi altinda). Eger
sekil 13.49'da Save to workspace butonuna 'tik'lanildiginda bir pencere acilir. Bu pencere icindeki bosluga

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
65
bir ad yazilirsa sekil 13.50'de Index penceresinde görülen data degerleri bu ad altinda workspace ortaminda
bir yapi dosyasinda saklanir.


Sekil 1.49 Sekil 1.50

Sekil 13.46'da Plotting.. butonuna 'tik'lanilir ise sekil 13.51'de görülen pencere acilir. Bu pencerede yer
alan her adin bir düzlestirme metoduna karsi geldigi bilinmektedir. Eger bunlarin icinden bir tanesi secilir ve
kutu icine 'tik'lanilir ise sekil 13.52'de verilen degisim elde edilir. Eger kullanicinin ekraninda yalnizca noktalar
var ise herhangi bir noktaya Iarenin sag tusu ile 'tik'lanildiginda acilan kücük pencerede Line Style/Solid
komutuna 'tik'lamalidir. Yapilan islemin sonucunu görmek icin sekil 13.47 ile sekil 13.52 birbirleri ile
karsilastirilmalidir.

Sekil 1.51 Sekil 1.52

1.6.1.2.8. Data icindeki bazì degerlerin elimina8yonu

Yukarida verilen month veya pressure adli vektörlerin icinden bazi degerlerin (uygun olmadiklari icin)
silinmesi gerekebilir. Silinecek data degerleri vektör icinde Iarkli yerlerde olabilecekleri gibi (örnegin; 1.,8. ve
10. elemanlar gibi) birbirini takip eden (bölgesel-örnegin; 18. eleman ile 35. eleman arasindaki tüm sayilar)
sirada da olabilirler. cftool ortaminda her iki durum icin de eliminasyon yapilabilir.

Bu islemlerin yapilacagi ara yüze ulasmak icin Curve Fitting Tool penceresinde (sekil 13.47)
Exclude.. butonuna basilmalidir. Bu islem yapildiginda kullanicinin karsisina sekil 13.53'de verilen pencere
cikar.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
66

Sekil 1.5 Sekil 1.54

Sekil 13.53'de Select data set iIadesinin sag taraIindaki boslukta yer alan ok isaretine 'tik'lanilarak enso
adli (icinde iki vektör iceren) dosya isaretlenmelidir. Böylece eliminasyon isleminin bu dosya icinde yer alan
vektörler icinde yapilacagi belirlenmis olmaktadir. Eger daha önce bir ad altinda eliminasyon islemi
gerceklestirilmis ise (sekil 13.54) bunlarin isimleri Existing exlusion rule penceresi icinde yer alir
(elimine1 ve elimine2 gibi). Eger yeni bir ad altinda (ör:elimine3) bir eliminasyon islemi daha gerceklestirilmek
isteniyor ise sekil 13.54'de gösterilen Exclusion rule name iIadesinin sag taraIindaki bosluga bu isim
yazilmalidir. Eger enso icinde X degerlerinden bazilari (tek-tek) elimine edilecek ise Check to exclude
enso alt penceresi icindeki satirlarin sol basindaki kutucuklara Iare yardimi ile 'tik'lanilmasi gerekir. Sekil
13.54'de X (veya Y) eksenindeki ilk üc deger, elimine3 adi altinda enso dosyasindan (diger bir iIade ile month
ve pressure vektörlerinin ilk üc elemani bu vektörler icinden) uzaklastirilmaktadir. Bu islemin uygulamaya
sokulabilmesi icin son olarak Create exclusion rule butonuna 'tik'lanilmasi gerekir. Kullanici isterse
elimine ettigi elemanlari graIik ortaminda da görüntüleyebilir. Örnegin daha önce gerceklestirilmis olan
eliminasyon3 adli dosya elemanlarini graIik ortamda görmek istersek sekil 13.54'de elimine2 adli dosya üzerine
'tik'landiktan sonra Exclude graphically butonuna 'tik'lanilmalidir. Bu islem yapildiginda kullanicinin
karsisina sekil 13.55'de görülen pencere cikar. Burada 'x' isareti ile gösterilen degerler presure vektöründen
elimine edilen degerlerdir. 'o' isareti ile gösterilen degerler ise yeni presure vektörünü olusturan degerlerdir.


Sekil 1.55 Sekil 1.56

Sekil 13.55'de Exclude All butonuna 'tik'lanildiginda buradaki tüm degerler pressure vektöründen
uzaklastirilirken, Include All butonuna basildiginda ise elimine edilen tüm degerler geri alinir.

Sekil 13.54'de Exclude Section penceresinde ise elimine edilecek bölgeler belirlenir. Örnegin Y
vektörünün 8'e esit ve bu degerden kücük degerleri ile Y degerlerinin 10'a esit ve degerden büyük oldugu
bölgeler, enso icinden uzaklastirilmak istensin. Bunun icin ilk adim olarak sekil 13.56'da gösterildigi gibi
bosluklar doldurulmalidir. Create exclusion rule butonuna 'tik'lanildiginda bu bölge elimine4 adi
altinda kaydedilir. Eger Exclude graphically butonuna 'tik'lanilirsa sekil 13.57'de gösterilen pencereye
ulasilir. Bu pencerede sol taraIta elimine edilen bölgeler gri tonla, geri kalan (elimine edilmeyen) bölgeler ise

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
67
acik tonla isaretlenmistir. Sag taraIta yer alan tabloda ise gri satirlar elimine edilen degerleri, acik renkli satirlar
ise elmine edilmeyen degerleri gösterir (bu tabloda tüm degerler gözükmemektedir). Sekil 13.56'da sag alt taraIta
yer alan Copy, View, Rename ve Delete butonlari aktiI degildir. Bu butonlarin aktiI olabilmesi icin
Existing exlusion rule penceresi icinde yer alan adlardan bir tanesine 'tik'lamak gerekir. Bu butonlar
kullanilarak bu pencere icinde yer alan dosyalar üzerinde kopyalama, cizdirme, isimlendirme ve silme islemleri
yapilabilir. Eger sekil 13.552de 'o' isaretlerinin üzerine Iare ile gelinip sol tusa basilirsa bu isaret 'x' isaretine
dönüsür (Excluded olur). Eger Iarenin sol tusu tutularak isaretler secilir ise tus birakildiginda secilen 'o'
isaretleri 'x' isaretine dönüsür.


Sekil 1.57 Sekil 1.58

1.6.1.2.8.1. Blge8el elimina8yon rnegi

Yukarida data eliminasyon isleminin iki türlü; tek-tek ya da bölgesel olabilecegi belirtilmisti. Bilindigi gibi tüm
parametrik esitliklerde, Curve Fitting Toolbox baslangic katsayilarini sart kosmaktadir. Bazi tip datada
(örnegin; bir cok periyot iceren data) iyi bir baslangic degeri secilemez ise tatminkar bir sonuc alinamaz. Böyle
durumlarda bölgesel eliminasyon, uygun bir baslangic degeri tespit edilme isleminde kullaniciya yardimci
olabilir.

Burada bölgesel eliminasyona örnek olarak gürültü iceren bir sinüs dalgasinda baslangic deger kestirimi
yapilacaktir. Asagidaki MATLAB satirlarinda gurultu_sin adi ile icinde gürültü barindiran bir sinüzoidal
dalga üretilmektedir. Bu dalganin üc önemli parametresi (sirasi ile); genlik÷10, acisal Irekans÷16·pi ve Iaz
Iarki÷pi/4 olarak, param adli 3 elemandan olusan vektörde saklanmaktadir. Zaman ekseni olarak secilen t
vektörü ; 0 ila 1 saniye arasinda degismektedir, artis degeri olarak 0.005 sn alinmaktadir. Gürültü isaretinin
üretilmesinde (her zamanki gibi) rand komutu kullanilmaktadir.

rand('state',0) ('enter')
t=¯0:0.005:1.0`; ('enter')
param=¯10 16·pi pi/4`; ('enter')
~~gurultu_sin =param(1)·(sin(param(2)·t+param(3)))+(rand(size(t))-0.5);
('enter')
Yukaridaki satirlar uygulandiginda X ekseni olarak t vektörü, Y ekseni olarak ise gurultu_sin degerleri
kullanilacaktir. Daha önce de aciklandigi gibi; cftool komutu uygulandiginda acilan Curve fitting
Tool penceresinde Data.. butonu yardimi ile bu iki vektör X Data ve Y Data olarak atanirlar. Daha sonra
Curve fitting Tool penceresinde Fitting.. butonuna 'tik'lanildiginda acilan pencerede New Fit
butonuna 'tik'lanilmalidir. Bu islem sonunda gerekli ayarlamalar yapildiginda sekil 13.58'de verilen görüntü elde
edilir. Bu pencerede Data set iIadesinin sag taraIindaki bosluga (üretilen egri sinüs Iormunda oldugu icin)
sin1 yazilmistir. Type of fit iIadesinin sag taraIinda ise Sum of Sin Functions secenegi birakilmalidir.
Bu pencerede Fit options..tusuna basilirsa sekil 13.59'da verilen görüntü, Apply yanindaki kutucuk
'tik'lanirsa sekil 13.60 elde edilir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
68


Sekil 1.59 Sekil 1.60

Sekil 13.59'da StartPoint degerleri incelendiginde a1 (sinüs isaretinin genlik degeri haric ) digerlerinin
param degerlerine yakin olmadigi görülecektir. Simdi su soru sorulabilir: StartPoint degerleri, param
degerlerine nasil yaklastirilabilir?. Bu islem 3 adimda gerceklestirilebilir. Bu adimlar sira ile asagida
gösterilmistir:

1- Sekil 13.60'da Exclude.. butonuna 'tik'lanilmalidir. Bu islem yapildiginda sekil 13.61'de gösterilen
pencere elde edilir. Bu pencerede Exclusion rule name iIadesinin sag taraIindaki bosluga (yalnizca 1
periyotluk data degerleri incelenecegi icin) periyot1 yazilmistir. Select data set iIadesinin sag
taraIina ise oku kullanarak gurultu_sin vs t iIadesi getirilmelidir. Sekil 13.61'de


Sekil 1.61 Sekil 1.62
Exclude graphically butonuna 'tik'lanildiginda Select Points for Exclusion Rule
penceresi acilir. Bu pencerede Iarenin sol tusu (basili tutularak) yardimi ile 1 periyotluk bir zaman (0.125
saniye) dilimi disinda kalan bölge isaretlenir ve sol tusu birakilirsa sekil 13.62'de verilen pencere elde edilir.
Bu pencerede 'x' isaretli data degerleri, Y eksenini olusturan gurultu_sin adli vektörün disina
cikarilmistir. Sekil 13.61'de Create exclusion rule butonuna 'tik'lanildiginda, sekil 13.62'de 'o'
isareti ile gösterilen data degerleri periyot1 adli dosya icine kaydedilmis olmaktadir.

2- Sekil 13.60'da Fitting.. butonuna 'tik'lanildiginda acilan Fitting penceresinde Copy fit komutuna
'tik'lanildiginda yeni bir Fitting penceresi ortaya cikacaktir. Bu pencerede Fitname bosluguna sin2,
Type of fit bosluguna Sum of Sin Functions yazilarak, Exclusion rule bosluguna ise ok
yardimi ile periyot1 iIadesi getirildiginde sekil 13.63 elde edilir. Bu pencerede Apply..butonuna

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
69
'tik'lanildiginda ise sekil 13.64'de verilen pencere elde edilir. Sekil 13.64 incelendiginde genel olarak kabul
edilebilir bir 'egri uydurma yaklasimi'na ulasildigi söylenebilir.


Sekil 1.6 Sekil 1.64

- Son adimda ise, 2. adimda ulasilan a1,a2 ve a3 katsayilari kullanilarak ile 1. adimdaki islemler tekrar
yapilacaktir (eliminasyon yok). Bunun icin ilk adim olarak sekil 13.63'de Table of Fits icindeki sin1
iIadesi üzerine Iare ile 'tik'lanilmalidir. Daha sonra Fit options..tusuna 'tik'lanilmali ve acilan pencere
icindeki a1÷10.444, a2÷43.332 ve a3÷3.646 katsayilari yerine 2. adimdaki a1÷9.948, a2÷50.08 ve
a3÷0.7904 katsayilari yazilmalidir (sekil 13.65). Yeni kosullarda sekil 13.63'de Fit options..butonuna
'tik'lanildiginda sekil 13.66'nin üst penceresi elde edilir. Bu pencerede View/Residuals/Line plot
secenekleri kullanildiginda ise sekil 13.66 elde edilir. Yeni kosullarda Fitting penceresine iliskin yeni
degerler ise sekil 13.67'de görülmektedir.

Sekil 13.58 ile sekil 13.67'deki istatistiksel degerler (SSE, R-square) degerleri karsilastirildiginda önemli
bir iyilesme saglandigi görülecektir. Yeni calisma durumunda, sekil 13.63'deki a1÷9.948, a2÷50.08 ve
a3÷0.7904 katsayilarinin, sekil 13.67'de; a1÷9.996, a2÷50.28 ve a3÷0.7744 degerlerine dönüstügü de
gözden kacmamalidir

Sekil 1.65 Sekil 1.66


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
70

Sekil 1.67 Sekil 1.68Acìklama: Verilen bir data dosyasi icinde yer alan vektörler icinde Inf veya NaN özellikli sayilar var ise bu
sayilari vektörler icinden uzaklastirmak icn asagidaki komut satirlari kullanilabilir. Örnegin a adli bir
vektör icinde hem Inf hem de NaN özellikli sayilar olsun. Bu vektör icindeki Inf sayilari tespit
etmek icin isinf komutu, Nan sayilari tespit etmek icin ise isnan komutu kullanilir. Bu sayilarin
bulundugu sütun numaralari find komutu ile tespit edildikten sonra bu sayilar bos kümeye atanirlar.
Asagidaki komut satirlari incelenmelidir.

a=¯-1 3i -56 inf 0 pi NaN 34`; ('enter')
indis1=find(isinf(a)); ('enter')
a(indis1)=¯ `; ('enter')
indis2=find(isnan(a)); ('enter')
a(indis2)=¯ `; ('enter')
a
-1. 0 + 3.i -56. 0 3.1416 34.

1.6.1.2.8.2. it Options pencere8i

Fit Jptions penceresi, egri uydurmada islemindeki yöntem ve parametrelerin tespit edilmesinde kullanilir.
Sekil 13.68'de görülen Fit Jptions penceresi icinde kullanilan secenekler, sekil 13.67'de Type of fit
icinde yer alan Ionksiyon ve seceneklere bagli olarak degisir. Örnegin, Type of fit icinde yer alan
Interpolant ve Smooting spline seceneklerinde, Fit Jptions secenekleri ortadan kalkar. Sekil
13.68'de görülen Fit Jptions penceresi, Type of fit olarak Exponantial secenegine göre
olusturulmustur. Bu pencerede görülen terimler asagida aciklanmistir:
- Method
Egri uydurmada kullanilan yöntemdir. Type of fit icinde secilen egri modeline göre, method
otomatik olarak belirlenir. Örnegin lineer modeller icin LinearLeastSquares metod, nonlineer
sistemler icin NomlinearLeastSquares metod kullanilir.

- Robust

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
71
Robust least squares egri uydurma metodunun tercih edilip edilmeyecegine karar vermek icin kullanilir. Bu
secenek icinde 4 alt secenek yer alir.
- Jff
Bu secenek deIault (kendiliginden ayarli) dir. Bu secenek isaretli oldugunda Robust Iitting islemi yapilmaz.
-Jn
Robust method (bisquare weights) kullanilir.
-LAR
east Absolute Residuals ile minimizasyon islemi yapilarak egri uydurulur.
-Bisquare
Minimizasyon islemi, summed square oI the residuals (bisquare weighting) yöntemi ile yapilir. Cogu
durumda robust, egri uydurmada en iyi secenektir.

- Algorithm
Egri uydurmada kullanilacak algoritma seceneklerini sunar. 3 adet algoritma icerir:
-Trust-Region
-Levenberg-Marquardt
-Gauss-Newton
Sekil 13.68'de yer alan DiffMinChange ve DiffMaxChange secenekleri, sonlu Iark parametrelerini icerir.
DiffMinChange; sonlu Iark Jacobianlar icin katsayilardaki minimum degisim miktari (deIault degeri 10`-8
dir), DiffMaxChange ise sonlu Iark Jacobianlar icin katsayilardaki maksimum degisim miktaridir (deIault
degeri 0.1 dir).

Sekil 13.68'de yer alan MaxfunEvals, MaxIter,TolFun ve TolX secenekleri ise egri uydurmada kullanilan
yakinsama kriterlerini icerir. MaxfunEvals; maksimum sayida model Ionksiyon sayisidir. DeIault degeri 600
dür. MaxIter; egri uydurmada kullanilacak maksimum iterasyon sayisidir. DeIault degeri 400 dür. TolFun
(deIault degeri:10`-6) ve TolX (deIault degeri:10`-6) ise sirasi ile Ionksiyon ve katsayilar icin bitirme
toleransidir.

Sekil 13.68'de yer alan (en alt pencere) secenekler katsayi parametrelerine iliskindir. Unknowns; uydurulan
egriye iliskin katsayilardir. StartPoint; katsayi baslangic degerleridir. DeIault degerleri secilen modele
baglidir.Lower; uydurulan egri katsayilarinin alt siniridir, Gaussians icin 0'dan kücük olamaz. Upper;
uydurulan egri katsayilarinin üst siniridir.

1.6.1.2.8.. !r0diction Bounds ve onfid0nc0 L0v0l


Sekil 1.69 Sekil 1.70

Egri uydurmada bulunan denklem katsayilari (coefficients) belirli aralik ile birlikte verilir. Örnegin sekil
13.67'de a1 (÷9.996) katsayisinin 9.941(min) ile 10.05(max) arasinda oldugu görülmektedir. Ayni
pencerede confidence bounds degeri olarak %95 secildigi görülmektedir. Kullanici isterse
confidence bounds degerini sekil 13.69'da gösterildigi gibi Curve Fitting Tool penceresini

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
72
kullanarak da secebilir. Sekil 13.70'de ise confidence bounds degeri olarak %50 secilmistir. Her iki
sekilde de noktali cizgiler, uydurulan egrinin alt ve üst sinirlarini göstermektedir. Her iki sekilde de görüldügü
gibi confidence bounds degeri azaldikca noktali cizgiler asil egriye (düz cizgili) yaklasmaktadir.
confidence bounds degeri büyüdükce a1'in alt ve üst sinir degerleri arasindaki Iark artacaktir.
confidence bounds degerinin ne anlama geldigini aciklamak icin söyle bir örnek verilebilir: Mevcut x ve
y ekseni data degerlerini kullanarak bir egri uydurulmus olsun. Daha sonra (örnegin) x=5 yeni bir x degerine
karsi gelen y degeri sorulsun. Bu islemi yapabilmek icin daha önce elde edilen (uydurulan) egri denkleminden
Iaydalanilacagi asikardir. Eger egri denklemini elde etmeden önce confidence bounds degeri olarak
(örnegin) °95 secilmis ise, x=5 degerine karsi gelen y degeri, %95 olasilikla sekil 13.69'da gösterilen iki kesik
egri arasindaki bölge icinde kalacaktir. Eger %50 secilirse x=5 degerine karsi gelen y degeri %50 olasilikla sekil
13.70'de gösterilen iki kesik egri arasindaki bölge icinde kalacaktir. Görüldügü gibi confidence bounds
degeri büyüdükce (y degerinin icinde kalacagi) bant araligi genislemektedir (aranan y degeri daha genis sinirlar
arasinda aranmaya baslanmaktadir). Her iki sekilde de View menüsü icindeki prediction bounds
seceneginin isaretli oldugu unutulmamalidir. Eger bu secenek isaretlenmez ise her iki sekilde yer alan kesik
cizgiler ortadan kalkar. Sekil 13.67'de Results penceresine bakarak, üstteki kesik cizgili egrinin;
y=9.941·x^2+50.26·x+0.7633, alttaki kesik cizgili egrinin ise y=10.05·x^2+50.3·x+0.7855
denklemi ile gösterildigi söylenebilir. Düz cizgiye (asil egri) iliskin denklem ise
y=9.996·x^2+50.28·x+0.7744 esitligi ile verilmistir.

1.6.1.2.8.4. #0sidual akkìnda

Residual (rezidü) vektörü, ölcüm sonucu bulunan y vektörü ile egri uydurma sonunda elde edilen y vektörü
arasindaki Iarka esittir. Residual degisimini cizmek icin Curve Fitting Tool penceresinde yer alan
View/Residual menüsüne girilmelidir. Rezidü degisim egrisi iki sekilde olabilir.

1-Örnegin, data degerleri (ölcüm degerleri) sekil 13.71'de gösterildigi gibi degisiyor ise, bu degerlere iliskin
rezidü egrisi sekil 13.72'de gösterildigi Iormda olacaktir (bu tip egriler iyi bir egri uydurma yapildigina isaret
eder). Burada görüldügü gibi rezidü egrisinin degisimi, y÷0 egrisinin etraIinda dolasmaktadir.


Sekil 1.71


Sekil 1.72
2-Örnegin, data degerleri (ölcüm degerleri) sekil 13.73'de gösterildigi gibi degisiyor ise, bu degerlere iliskin
rezidü egrisi sekil 13.74'de gösterildigi Iormda olacaktir (bu tip egriler ktü bir egri uydurma yapildigina
isaret eder). Burada görüldügü gibi rezidü egrisi (sekil 13.72'nin aksine), y÷0 egrisinin etraIinda

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
73
dolasmamaktadir. Böyle bir rezidü egrisi ile karsilasildiginda yapilacak sey; egri modelinin, Fitting
penceresindeki Type of Fit alt penceresi icinde yer alan diger egri modellerinden birisi ile degistirilmesidir.


Sekil 1.7


Sekil 1.74

1.6.1.2.8.5. Parametrik olmayan egri uydurma

Simdiye kadar parametrik egri uydurma yaklasimlari tanitildi. Bazen kullanici ölcüm sonucu elde edilen data
degerleri ile uydurulan egri arasindaki uyumun cok daha düzgün olmasini arzu edebilir. Böyle bir durumda
cftool ortami kullaniciya Interpolant ve Smooting Spline seceneklerini sunar. Bu iki secenek
Fitting penceresindeki Type of Fit alt penceresi icinde yer alir. Bu iki secenek kullanildiginda sekil
13.75'de görüldügü gibi, egri denklemi (katsayilari) olmaz (Fitting penceresinin Result alt penceresinde
uydurulan egriye iliskin yalniz, istatistiksel katsayi degerleri bulunur). Kullanici bu iki modeli kullanarak egriye
ulastiginda, egri üzerine Iare ile gelip sol tusa basarsa, acilan kücük pencere icinde bu noktanin x ve y
degerlerini görür (sekil 13.76). Smooting Spline modelinde düzgün bir egri uydurmak icin Smooting
parameter (p) secenegi kullanilir (örnegin, sekil 13.75'de p÷0.99 alinmistir). Interpolant secenegi
altinda kullaniciya 4 Iarkli alt model sunulur: linear, nearest neighbor, cubic spline ve
shape-preserving.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
74

Sekil 1.75 Sekil 1.7614.1.4. Üc boyutlu integra8yon

Asagida verilen üc boyutlu integral;

q÷ dz dxdy ) z , y , x ( I
max
min
max
min
max
min
x
x
y
y
z
z
¦ ¦ ¦
(14.8)

MATLAB ortaminda (Simpson veya Lobatto yöntemleri ile üc boyutlu integral alma islemi icin) triplequad
komutu ile hesaplanir.

q=triplequad(`fonksiyon',xmin,xmax,ymin,ymax,zmax,zmin) fonksiyon yerine
gelecek egri denklemi üc degiskenli olan q÷I(x,y,z) seklinde olmalidir. Dis integralin
alt siniri zmin, üst siniri zmax, ortadaki integralin alt siniri; ymin, üst siniri ise ymax
alinmalidir. Distaki integralin alt siniri xmin, üst siniri xmax olmalidir. dblquad
komutunu kullanmak icin öncelikle I(x,y,z) egrisi tanimlanmalidir.

q=triplequad('x.^2+y.^2+z.^2',0,5,-3,2,-1,4)
q =
1875

Kullanici isterse yukaridaki komut satiri icinde yer alan iki tirnak icindeki yere bir alt program ismi yazabilir.
Daha sonra bu alt program dosyasi icine integre edilecek Ionksiyonu yazarak da ayni islemi yapabilir.

Problem 14.8

Sekil 14.20`de verilen tarali alani gösteren OKB alanini hesaplayan ve her iki egriyi ayni eksen üzerine cizdiren
MATLAB programini yaziniz. (Not: Hicbir hesaplama el ile yapilmayacak, hepsi MATLAB ortaminda
gerceklestirilecektir)Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
75


Czüm

a=roots(¯1 -0.5 -1`) % y1 ve y2 egrilerinin kesistigi noktalar araniyor
b=a(2) % B noktasinin apsis degeri
JKBb_yamugu=quad('0.5·x+1',0,b)
JbB_alti=quad('x.^2',0,b) % yarim parabolun altindaki alan
alan=JKBb_yamugu- JbB_alti % aranilan alan hesabi
x=-20.12;
y=0.5·x+1;
hold on % iki egri ayni eksen uzerine cizdiriliyor
plot(x,y)
y1=x.^2;
plot(x,y1)

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen degerler asagida gösterilmistir. Program sonunda
elde edilen her iki egri ise sekil 14.21`de gösterilmistir.

a =
-0.7808
1.2808
b =
1.2808
JKBb_yamugu =
1.6909
JbB_alti =
0.7003
alan =
0.9905

y
x
1 x 5 . 0 y
1
+ =
2
2
x y =
-2
B
A
0
1 K
b
Sekil 14.20

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
76


Sekil 14.21

Problem 14.9

Sekil 14.22'de verilen tarali alani gösteren ABO alanini hesaplayan MATLAB programini yaziniz. (Not: Hicbir
hesaplama el ile yapilmayacak, hepsi MATLAB ortaminda gerceklestirilecektir)Sekil 14.22

Czüm

a=roots(¯1 -0.5 -1`) %y1 ve y2 egrilerinin kesistigi noktalar araniyor
b=a(1) % B noktasinin apsis degeri
b=
-0.78077640640442
BbJ_alani=quad('0.5·x+1-x.^2',b,0)
AKJ_alani=quad('0.5·x+1',-2,0) % uçgenin alani
alan=AKJ_alani- BbJ_alani % aranilan alan hesabi
alan=
0.53029000000000
x=-50.15;
y=0.5·x+1;
hold on
plot(x,y)
y1=x.^2;
plot(x,y1)

Problem 14.10
y
x
1 x 5 . 0 y
1
+ =
2
2
x y =
-2
B
A
0
1
K
b

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
77


Sekil 14.23'de verilen tarali alani gösteren OKB alanini hesaplayan MATLAB programini yaziniz. (Not: Hicbir
hesaplama el ile yapilmayacak, hepsi MATLAB ortaminda gerceklestirilecektir)

Czüm

a=roots(¯1 -0.5 -1`)% y1 ve y2 egrilerinin kesistigi noktalar araniyor
b=a(2) % B noktasinin apsis degeri
JKBb_yamugu=quad('0.5·x+1,0,b)
JbB_alti=quad('x.^2',0,b) % yarim parabolun altindaki alan
alan=JKBb_yamugu- JbB_alti % aranilan alan hesabi
x=-20.12;
y=0.5·x+1;
hold on % iki egri ayni eksen uzerine cizdiriliyor
plot(x,y)
y1=x.^2;
plot(x,y1)

15.6. Yük8ek mertebeden diferan8iyel denklemlerin czümü

n. mertebeden bir diIeransiyel denklem, (degisken dönüsümü yapilarak) n adet birinci mertebeden diIeransiyel
denklem sistemine dönüstürülebilir. Bu yaklasim MATLAB ortaminda cok kullanilir. n. mertebeden bir
diIeransiyel denklem;

) t ( I ) t ( y c ......
dt
) t ( y d
c
dt
) t ( y d
c
dt
) t ( y d
c
o
2 n
2 n
2 n
1 n
1 n
1 n
n
n
n
= + + + +
-
-
-
-
-
-
(15.15)
veya

) t ( I ) t ( y c ...... ) t ( y c ) t ( y c ) t ( y c
o
) 2 n (
2 n
) 1 n (
1 n
) n (
n
= + + + +
-
-
-
-
(15.16)

olarak verilsin. (15.16) esitligi tekrar düzenlenirse;

) t ( I
c
1
)) t ( y
c
c
...... ) t ( y
c
c
) t ( y
c
c
( ) t ( y
n n
o ) 2 n (
n
2 n ) 1 n (
n
1 n ) n (
+ + + + =
- - - -


) t ( I * k ) t ( y a ...... ) t ( y a ) t ( y a ) t ( y
o
) 2 n (
2 n
) 1 n (
1 n
) n (
+ + + + =
-
-
-
-
(15.17)

elde edilir. Degisken dönüsümü yapilarak;
) t ( y ) t ( x
1
=

x
1 x 5 . 0 y
1
+ =
2
2
x y =
-2
B
A
0
1 K
b
Sekil 14.2
y

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
78
) t ( y ) t ( x
) 1 (
2
=
.
.
) t ( y ) t ( x
) 1 n (
n
-
= (15.18)

elde edilebilir. (15.18)`de verilen esitliklerin her iki taraIi t`ye göre türetilirse;

) t ( I * k ) t ( y a ...... ) t ( y a ) t ( y a ) t ( y ) t ( x
o
) 2 n (
2 n
) 1 n (
1 n
) n ( '
n
+ + + + = =
- -


) t ( y ) t ( x
) 1 n ( '
1 n
-
-
=
.
.
) t ( y ) t ( x
' '
1
= (15.19)

) t ( y ) t ( x
1
=

elde edilir.Böylece (15.15)`de verilen n. mertebeden bir adet diIeransiyel denklem (15.19)`da görüldügü gibi
birinci mertebeden n adet diIeransiyel denkleme dönüsmüstür.

Problem 15.9

y ) y 1 ( y y
2 ' ' '
- - =

a) Yukarida verilen 2.mertebeden diIeransiyel denklemi, birinci mertebeden 2 adet diIeransiyel denkleme
dönüstürünüz ( ) t ( y y ).
b) Elde edilen iki adet birinci mertebeden diIeransiyel denklemi |0 20| araliginda, 0 ) 0 ( y
'
= ve y(0)÷0.25 ilk
kosullari altinda MATLAB ortaminda cözünüz ve gerekli egrileri cizdiriniz.

Czüm
a) ) t ( y x
1
= ;
'
2
y x =

degisken dönüsümleri yapilir ve elde edilen esitlikler her iki taraItan t`ye göre türetilirse;


' '
1
y x = ;
' ' '
2
y x =

elde edilir.
' '
1
y x = esitligi, ) t ( y x
1
= esitligi ve
'
2
y x = esitligi y ) y 1 ( y y
2 ' ' '
- = iIadesinde yerlerine
konulursa;


1
2
1 2
'
2
x ) x 1 ( x x - - = (1)

elde edilir.
' '
1
y x = ve
'
2
y x = esitlikleri birlikte kullanilirsa;


2
'
1
x x = (2)

bulunur. Böylece y ) y 1 ( y y
2 ' ' '
- - = esitligi, iki adet birinci mertebeden diIeransiyel denkleme dönüsmüs
olmaktadir.

b)Öncelikle yukarida verilen (1) ve (2) numarali birinci mertebeden iki adet diIeransiyel denklem bir alt program
icine sokulmalidir. Bu amacla kullanilacak function programinin ismi gcoz3.m olsun ve MATLAB editör
ortaminda yazilsin:


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
79

Sekil 15.10

function turev = gcoz3(t,x)
turev = ¯x(2);x(2).·(1-x(1).^2)-x(1)` % turev=¯dx(1);dx(2)`

Alt programi cagiran ana MATLAB programi ise asagida verilmis, elde edilen egriler ise sekil 15.10`da
gösterilmistir:

¯t ys`=ode23(gcoz3,0,20,¯0.25 0`)
subplot(211), plot(t,ys(,1))
title (y nin zamanla degisimi),xlabel(t), grid
subplot(212), plot(t,ys(,2))
title ('y'nin birinci turevinin zamanla degisimi'),
xlabel(t), grid

Problem 15.10
0 y 1000 y 300 y 70 y
' ' ' ' ' '
= + + +
diIeransiyel denklemini |0 5| araliginda 0 ) 0 ( y ) 0 ( y
' ' '
= = , y(0)÷0.05 ilk kosullari altinda degisken dönüsümünü
kullanarak MATLAB ortaminda sayisal cözümünü bulunuz ve cizdiriniz.

Czüm
' '
3
y x = 0 ) 0 ( y ) 0 ( x
' '
3
= = ,
'
2
y x = 0 ) 0 ( y ) 0 ( x
'
2
= = ,
y x
1
= 0 ) 0 ( y ) 0 ( x
1
= = .05

durum degiskenleri yardimi ile;

1 2 3
'
3
' ' ' '
3
x 1000 x 300 x 70 x y x - - - = =
3
'
2
' ' '
2
x x y x = =
2
'
1
' '
1
x x y x = =

elde edilir. Öncelikle yukarida verilen birinci mertebeden üc adet diIeransiyel denklem bir alt program icine
yazilmalidir. Bu amacla kullanilacak function programinin ismi gcoz4.m olsun ve MATLAB editör
ortaminda yazilsin:


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
80

Sekil 15.11

function dx = gcoz4(t,x)
dx=¯x(2);x(3);-70·x(3)300·x(2)-1000·x(1)` % dx=¯dx(1);dx(2);dx(3)`

Yukarida verilen alt programi cagiran ana MATLAB programi asagida verilmis, elde edilen egriler ise sekil
15.11`de gösterilmistir:

¯t ys`=ode23(gcoz4,0,5,¯0.05 0 0`)
subplot(311), plot(t,ys(,1))
title ('y nin zamanla degisimi'),gridsubplot(312), plot(t,ys(,2)) title
('y nin birinci turevinin zamanla degisimi'), grid
subplot(313), plot(t,ys(,3))
title (y nin ikinci turevinin zamanla degisimi), xlabel(t), grid

15.8. Dogru8al diferan8iyel denklemlerin dogru8al benzetim fonk8iyonlarì ile czümü

Control system toolbox'in yapisi icinde yer alan lsim, impulse, step, initial gibi
MATLAB komutlari kullanilarak dogrusal diIeransiyel denklemlerin cözümü yapilabilmektedir. Bu komutlarin
kullanilabilmesi icin verilen diIeransiyel denklemin durum denklemi` yada transIer Ionksiyonu` biciminde
yazilmasi yeterlidir. Kontrol mühendisligi problemlerinin MATLAB ile cözümü` basligi altinda yukarida
bahsedilen MATLAB komutlari daha teIerruatli olarak anlatilacaktir. Burada yalnizca lsim komutu hakkinda
bilgi verilecektir. Eger diIeransiyel denklem takimi (alt indisler matris boyutlarini göstermektedir):
1 * m m * n 1 * n n * n 1 * n
) t ( u b ) t ( x a ) t ( x
dt
d
+ = (15.20)

1 * m m * k 1 * n n * k 1 * k
) t ( u d ) t ( x c ) t ( y + = (15.21)

sekline getirilebilmis ise lsim komutunu kullanarak x(t)-durum degisken degerlerini- ve y(t)-cikis degerlerini-
bulmak mümkündür.

¯y x` = lsim (a,b,c,d,u,t,x0)

Yukarida verilen MATLAB komutu icinde yer alan ve (15.20) ve (15.21) esitliklerinde kullanilan degiskenler
asagida tanitilmistir. Yukarida verilen matris boyutlarina iliski tanimlar asagida verilmistir:

n durum degiskenlerinin sayisi
m giris degiskenlerinin sayisi
k cikis degiskenlerinin sayisi

Yukarida verilen matrislerin tanimlari ise asagida verilmistir:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
81

y cikis degerleri vektörü
x durum degiskeni vektörü
a durum degiskeni katsayilar matrisi
b giris Ionksiyonu katsayilar matrisi
c durum degiskeni katsayilar matrisi
d giris Ionksiyonu katsayilar matrisi
u giris Ionksiyonu vektörü. Ör u÷cos(t). Bu matrisin satir sayisi t` zaman vektörü eleman sayisi kadar
olmalidir. Bu amacla length komutu da kullanilabilir. Bir adetten Iazla giris isareti alan sistemlerde giris
sayisi u matrisinin sütun sayisina, length ise u matrisinin satir sayisina esit olmalidir. t süresi 0t
son
t
Iormunda belirlenmelidir. Örnegin u(t) matrisi 1*1 boyutunda bir adet giris Ionksiyonunu iceriyor ise her t
ani icin b*u(t) islemi ayri ayri gerceklestirilir.
x0 durum degiskenlerinin baslangic degerlerini belirleyen sütün vektörüdür. Boyutu durum degiskenleri
sayisina esittir. Eger bu vektör elemanlari verilmemis ise MATLAB, x0 vektörünü siIir olarak alir.

Eger x0 vektörü belirtilmeksizin;

¯y x` =lsim (a,b,c,d,u,t)

komutu kullanilir ise lsim komutu y(t) degisimini cizdirir. Eger x` durum degiskenlerinin degeri arastirilmiyor
ise yukaridaki komut ; y =lsim(a,b,c,d,u,t) seklinde de kullanilabilir.

!7obIem 15.14

0 y 1000 y 300 y 70 y
' ' ' ' ' '
= + + +

diIeransiyel denklemini |0 5| araliginda 0 ) 0 ( y ) 0 ( y
' ' '
= = , y(0)÷0.05 ilk kosullari altinda degisken dönüsümü
ve lsim komutunu kullanarak MATLAB ortaminda sayisal cözümünü bulunuz ve y(t) egrisini ciziniz.

Czüm

Problem 15.10`da, yukarida verilen diIeransiyel denklemin degisken dönüsümü yapilmis ve asagida verilen 1.
mertebeden diIeransiyel denklemler elde edilmisti:

1 2 3
'
3
x 1000 x 300 x 70 x - - - =
3
'
2
x ÷ x
2
'
1
x ÷ x

cikis
1
x y =

05 . 0 ) 0 ( x
1
= ; 0 ) 0 ( x
2
= , 0 ) 0 ( x
3
= (ilk kosullar)

Yukarida verilen durum denklemleri matris Iormunda yazilirsa;

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

=
¦
¦
¦
¦
¦

3
2
1
3
2
1
x
x
x
70 300 1000
1 0 0
0 1 0
x
x
x
dt
d
- - -
; . J
¦
¦
¦
¦
¦

=
3
2
1
x
x
x
0 0 1 y ; . J 0 0 05 . 0 ) 0 ( x =

bulunur. Yukaridaki matris esitliginden elde edilen a,b,c,d matrisleri asagida gösterilmistir:


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
82
¦
¦
¦
¦
¦

=
70 300 1000
1 0 0
0 1 0
a
- - -
;
¦
¦
¦
¦
¦

=
0
0
0
b ; . J 0 0 1 c = ; d÷| |

Elde edilen durum denklemlerinin MATLAB-editör ortaminda lsim komutu ile cözümünü yapan satirlar
asagida verilmistir:

a=¯0 1 00 0 11000 -300 -70`b=¯0 0 0` c=¯1 0 0`d = 0
x0 = ¯0.05 0 0`
t = 00.110
u = zeros(length(t),1)
y = lsim(a,b,c,d,u,t,x0)
plot(t,y(:,1)) % plot(t,y(t) de yazilabilirdi
title(lsim komutu ile dif.denklem cozumu), xlabel(t), ylabel(y(t)),
grid

Eger y`nin her t ani icin aldigi degerler merak edilirse, yukaridaki programin en son satirina y yazmak
yeterlidir. Programin calistirilmasi sonunda elde edilen cizim sekil 15.13`de gösterilmistir.

Sekil 15.1

Problem 15.15

Seri R,L,C devresi It 2 sin 220 2 ) t ( v a = volt olan bir alternatiI gerilim kaynagi taraIindan beslenmektedir.
Devreden akan i(t) akiminin degisimini ciziniz. 0 ) 0 ( i
'
= , i(0)÷0 aliniz.
(R÷1 ohm, L÷1 henry , C÷1 Iarad, I÷5*10
-3
hz)

Czüm

Seri R,L,C devresine KirchhoII gerilim yasasi uygulanir ise;

a
-
dt ) t ( i
C
1
) t ( Ri
dt
) t ( di
L ) t 10 * 5 2 sin( 220 2 ) t ( v
3
+ + = =

elde edilir. Esitligi integralden kurtarmak icin her iki taraIin t`ye göre türevi alinir ise;

) t ( i
dt
) t ( di
dt
) t ( i d
t 10 * 5 2 cos * 10 * 5 * * 2 * 220 2
2
2
3 3
+ + =
- -
a a

elde edilir. Yukaridaki esitlik daha basit olarak iIade edilirse;

i i i t 10 * 5 2 cos 77 . 9
' ' ' 3
+ + =
-
a


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
83
elde edilir. Ikinci mertebeden diIeransiyel denklem degisken dönüsümü yardimi ile birinci mertebeden iki
diIeransiyel denkleme dönüstürülebilir:

2
'
x i = ;
1
x i = (cikis Ionksiyonu);

alinirsa;

'
2
' '
x i = ;
'
1
'
x i = ;
1
x i =

elde edilir. Yukarida verilen diIeransiyel denklem, böylece iki adet birinci mertebeden diIeransiyel denkleme
dönüstürülmüs olmaktadir:

t 10 * 5 2 cos 77 . 9 x x x
3
1 2
'
2
-
a - + =

2
'
1
x x =

Bulunan denklemler durum denklemleri ve transIer Ionksiyonu cinsinden yazilirsa;

t 10 * 5 2 cos
77 . 9
0
x
x
1 1
1 0
x
x
dt
d
3
2
1
2
1 -
a
- -
¦
¦
¦

+
¦
¦
¦

¦
¦
¦

=
¦
¦
¦

° t 10 * 5 2 cos
3 -
a ; giris Ionksiyonu (u(t))
. J
¦
¦
¦

=
2
1
x
x
0 1 y ; . J . J 0 0 ) 0 ( x ) 0 ( x 0 x
2 1
= =

elde edilir. Elde edilen bu matris denklemlerinin cözüldügü MATLAB programi asagida verilmistir. Program
sonunda elde edilen akim-zaman degisimi ise sekil 15.14`de gösterilmistir.

a=¯0 11 -1` b=¯0 ; 9.77` c=¯1 0` d=0
x0= ¯0 0`
% akim degisimi 0150 saniye arasinda incelenmektedir
t = 00.1150;
u = cos(2·pi·5·0.001·t)
x0 = ¯0 0`
y = lsim(a, b, c, d, u, t, x0)
plot(t,y)
title(lsim komutu ile RLC devresi akimi cozumu);
xlabel(t);ylabel(i(t));grid

Sekil 15.14
Sekil 15.14' de görüldügü gibi i(t) akimi gecici bir degisimi takiben sürekli sinüzoidal duruma gecmektedir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
84

15.9. Parcalì fonk8iyon durumunda diferan8iyel denklemin czümü

Bazi durumlarda diIeransiyel denklem sisteminin icinde yer alan u(t) Ionksiyonu parcali olabilir. Bu durumda
u(t) Ionksiyonu uygun araliklarda tanimlanarak diIeransiyel denklemin cözümü yapilmalidir. Asagidaki problem
incelenmelidir:

Problem 15.16

) t ( u ÷ ) t ( y 2 ¹ ) t ( y 3 ¹ ) t ( y
' ' '
; 0 ) 0 ( y
'
= y(0)÷0

|

´
|
>
· ·
·
=
1 t , 0
1 t 0 , 1
0 t , 0
) t ( u

Yukarida verilen diIeransiyel denklemin cözümünü saglayan y(t) degisimini cizen MATLAB programini yaziniz.

@Qm

Verilen diIeransiyel denklemde degisken dönüsümü yapilirsa;

y(t)÷
1
x ; ) t ( x ) t ( x ) t ( y
2
'
1
'
= = ; ) t ( x ) t ( y
'
2
' '
= ;

elde edilir. Bu esitlikler verilen diIeransiyel denklemde yerine konulursa;

) t ( u ) t ( x 2 ) t ( x 3 ) t ( x
1 2
'
2
= + +
) t ( x ) t ( x
2
'
1
=

iki adet birinci dereceden diIeransiyel denklem elde edilir. Iki adet diIeransiyel denklem kullanilarak sisteme
iliskin durum denklemi;

) t ( u
1
0
x
x
3 2
1 0
x
x
dt
d
2
1
2
1
¦
¦
¦

+
¦
¦
¦

¦
¦
¦

=
¦
¦
¦

- -
; cikis(t)÷|1 0|
¦
¦
¦

2 x
1 x
¹0*u(t) ° x1÷y(t) cikis degiskenidir

olarak elde edilir. Yukarida verilen durum denklemlerini lsim komutu yardimi ile cözen ve y(t)÷ ) t ( x
1

degisimini cizdiren MATLAB programi asagida verilmistir:

a = ¯0 1;-2 -3`;b = ¯0; 1`;c = ¯1 0`;d = 0;
x0 = ¯0 0`; % ilk kosullar
t = 0:0.01:10; % daha hassas cizim icin delta t =0.01 yapiliyor
u=ones(1,length(t)); % t ile u(t) nin boyutu esit yapiliyor

%parcali u(t) tanitiliyor
for h=1:length(t);
if t(h)0;
u(1,h) = 0;¯1,length(t)`;
end
if 0=t(h) & t(h)=1; u(1,h)=1;
end
if t(h)1, u(1,h)=0;
end
end
%parcali u(t) tanitimi sona erdi
¯cikis x` = lsim(a,b,c,d,u,t,x0);

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
85
% x=¯x1 x2` oldugu hatirlanmalidir
x1=x(:,1); % x1(t)= y(t) oldugu hatirlanmalidir.
x2=x(:,2); % x2(t)= y(t)nin turevi oldugu hatirlanmalidir
% Aranan çozum x1(t) degisimidir.
plot(t,x1);
title('lsim komutu ile dif.denklem cozumu');
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
grid;

Yukarida verilen MATLAB programinin calistirilmasi durumunda elde edilen y(t)÷
1
x (t) degisimi sekil 15.15`de
gösterilmistir.


Sekil 15.15

Problem 15.19

) t ( h y y 2 y 3
' ' ' ' '
= + -
0 ) 0 ( y
' '
= ; 1 ) 0 ( y
'
- = ; 1 ) 0 ( y = ; y÷y(t); dt / dy y
'
=Sekil 15.18

Yukarida verilen diIeransiyel denklemi saglayan y(t) degerlerini bulan ve y(t) degisimini cizdiren MATLAB
programini yaziniz. h(t) degisimi sekil 15.18`de gösterilmistir. (Not: Cözümde l8im komutu kullanilacaktir)

Czüm

Verilen diIeransiyel denklemde degisken dönüsümü uygulanirsa;

) t ( h y y 2 y 3
' ' ' ' '
= + -
1 - ÷ ) 0 ( y
' '
; 1 ) 0 ( y
'
= ; y÷y(t); dt / dy y
'
=
0 t (sn)
h(t)
0.5
10
1
5

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
86
y x
x y x
x y x
) t ( h
3
1
x
3
1
x
3
2
y x
1
2
' '
1
3
' ' '
2
1 3
' ' ' '
3
=
= =
= =
+ = = -


elde edilir. Yukarida verilen 1. dereceden diIeransiyel denklemler l8im komutunda kullanilabilecek Iormda
yazilirsa;

) t ( h
3 / 1
0
0
3
1
x
x
x
3 / 2 0 3 / 1
1 0 0
0 1 0
x
x
x
dt
d
3
2
1
3
2
1
¦
¦
¦
¦
¦

+
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

=
¦
¦
¦
¦
¦

-

. J ) t ( h * 0
x
x
x
0 0 1 y
3
2
1
+
¦
¦
¦
¦
¦

= ; x(0)÷. J 0 1 1 -

elde edilir. Yukaridaki iIadeleri gözeterek yazilan MATLAB programi asagida verilmistir;

a=¯0 1 0 0 0 1 1/3 0 2/3`;b=¯0 0 1/3`;c=¯1 0 0`;d=0
x0=¯1 -1 0`
t=00.011;
% parcali h(t) tanitiliyor
uzun=length(t);
for s=1uzun
if t(s)=0 & t(s)=0.5
h(1,s)= 10;
else
h(1,s)= 5;
end
end
y=lsim(a,b,c,d,h,t,x0)
plot(t,y);
title(`lsim komutu ile diferansiyel denklem cözumu');

Yukarida verilen MATLAB programinin calistirilmasi sonunda elde edilen cizim sekil 15.19`da gösterilmistir.


Sekil 15.19 Sekil 15.20

Problem 15.20
) t ( h y x 3 x
'
= + +
t
h(t)
1
1 2

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
87
) t ( h 2 w x 3 y
'
- - = +
0 2 y 3 w
'
= + -

diIeransiyel denklem sistemini x(0)÷0, y(0)÷-1, w(0)÷2 ilk kosullari altinda t ÷ |0: 2|
araliginda hassasiyetle cözen ve x(t), y(t) ve w(t) degisimini alt alta cizdiren MATLAB
programi yaziniz. h(t) degisimi sekil 15.20`de verilmistir.

Czüm
) 3 ( x z
) 2 ( x y
) 1 ( x x
=
=
=
° ode komutunda bu gösterim tercih edilir
2 ) 2 ( x 3 x
) t ( h 2 ) 3 ( x ) 1 ( x 3 x
) t ( h ) 2 ( x ) 1 ( x 3 x
'
3
'
2
'
1
+ =
=
+ =
-
- -
- -


Yukarida verilen esitlikler asagidaki program satirlari ile cözülebilir:

¯t w`=od03(gcozturev,¯0 2`, ¯0 -1 2`);
subplot(3,1,1), plot(t,w(,1)), title('x(t) cizimi')
subplot(3,1,2), plot(t,w(,2)), title('y(t) cizimi')
subplot(3,1,3), plot(t,w(,3)), title('z(t) cizimi')
% ode komutu geregi olarak
% w(,1)) vektoru x=x(1) vektorune esittir
% w(,2)) vektoru y=x(2) vektorune esittir
% w(,3)) vektoru z=x(3) vektorune esittir

Asagida ise yukaridaki ana programda kullanilan altprogram satirlari verilmistir:

function turev=gcozturev(t,x) % t vektorunu od0 komutu icinden
okur
for a=1length(t);
if t(a)=1;
h(a)=1; % 0 ile 1 arasinda gecerli olan h(t)
ifadesi
else

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
88
h(a)=-t(a)+2; % 1 ile 2 arasinda gecerli h(t)
ifadesi
% (y=-x+2 denklemi)
end
turev = ¯-3·x(1)-2·x(2)+h(a) 3·x(1)-x(3)-2·h(a) -3·x(2)+2`;
end

Yukarida verilen MATLAB program satirlarinin uygulanmasi ile elde edilen x(t),y(t),z(t) degisimleri sekil
15.21`de gösterilmistir.

Sekil 15.21
Problem 15.21

Dogru gerilim kaynagindan beslenen seri R,L,C devresinde kaynak gerilimi; E÷2 Volt, R÷40 ohm, L÷0.1 Henry,
7
10 C
-
= arad olarak verilmektedir. Kapasitenin t÷0 aninda uclari arasindaki gerilim degeri 0 ) 0 ( v
c
= Volt,
devre akimi i(0)÷0 Amper olduguna göre ) t ( v
c
ve i(t) degisimlerini t÷|0;0.03| sn araliginda cizdiriniz.

Czüm

Seri R,L,C devresine KirchoII gerilim yasasi uygulanirsa;
) t ( v
dt
) t ( di
L ) t ( i * R E
c
+ + =
elde edilir. Kapasitenin tanim bagintisi;
dt
) t ( dv
C ) t ( i
c
=
olduguna göre yukarida verilen iki adet diIeransiyel denklem asagidaki Iormda yazilabilir;

) t ( u
L / E
0
i
v
L / R L / 1
C / 1 0
i
v
dt
d
c c
¦
¦
¦

+
¦
¦
¦

¦
¦
¦

=
¦
¦
¦

- -

c
v ÷ . J ) t ( u * 0
i
v
0 1 cikis y
c
+
¦
¦
¦

= =
x vektörü icin;

¦
¦
¦

=
i
v
x
c


yazilabilir. Yukarida verilen diIeransiyel denklemler asagidaki program satirlari ile cözülüp cizdirilebilir:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
89

E=2;R=40;L=0.1;C=10^-7;
a = ¯0 1/C ;-1/L -R/L`;b = ¯0; E/L`, c = ¯1 0`
d = 0; x0 = ¯0 0`;t = 0:0.0001:0.01;
u = ones(1,length(t))
¯cikis x` = lsim(a,b,c,d,u,t,x0)
figure(1)
plot(t,x(:,1)),xlabel('t'), ylabel('Vc(t)'), grid;
title('seri R L C devresinde kapasita uclari arasindaki...
gerilim degisimi');
figure(2)
plot(t,x(:,2)),xlabel(`t'), ylabel(`i(t)'), grid
title(`seri R L C devresinde akim degisimi'),
disp(¯' t vc i'`);
disp(¯t',x`) ;

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen gerilim ve akim degerleri sekil 15.22 ve sekil
15.23`de gösterilmistir.

Sekil 15.22 Sekil 15.2

Problem 15.22
a) t 3 cos 10 y 4 ' y 3 ' ' ' y = ; | ' ' ' y
dt
) t ( y d
3
3
= , ' y
dt
) t ( dy
= olarak iIade edilmistir|
diIeransiyel denklemini ) t ( y ) t ( x
1
= kabulü altinda 3 adet 1. dereceden diIeransiyel denkleme dönüstürerek
ode23 yardimi ile cözünüz ve ) t ( y ve ) t ( ' ' y degisimlerini subplot komutu yardimi ile cizdiriniz. Cizimde
üstte y(t) olacak altta ise ) t ( ' ' y cizdirilecektir. t araligi |0;2| olacaktir. 0 ) 0 ( ' ' y = , 0 ) 0 ( ' y = , y(0)÷1 aliniz.
b) ) t ( h y 4 y 3 y
' ' ' '
+ = ;
diIeransiyel denklemini ) t ( y ) t ( x
1
= kabulü altinda lsim komutu yardimi ile cözerek ) t ( y ve ) t ( ' ' y
degisimlerini subplot komutu yardimi ile cizdiriniz. h(t) degisimi sekil 15.24'de verilmistir.Cizimde üstte
y(t) olacak altta ise 2. dereceden türevin ( ) t ( ' ' y ) t'ye göre türevi cizdirilecektir. t araligi
|0;2|olacaktir. 0 ) 0 ( ' ' y = , 0 ) 0 ( ' y = , y(0)÷1

Sekil 15.24

1

2
0
h(t)

1
t (sn)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
90
Czüm
a) ) t ( y ) t ( x
1
= ; ) t ( y ) t ( x
'
2
= ; ) t ( y ) t ( x
' '
3
=
t 3 cos 10 ) t ( x 4 ) t ( x 3 ) t ( x
1 2
'
3
=
) t ( x ) t ( x
3
'
2
=
) t ( x ) t ( x
2
'
1
=

ana program
% ys;satirlari t olan,sutunlari ise sirasi ile y(t),y'(t),y''(t)
% olan bir matristir.
¯t, ys`=od03('yazalt12',¯0 2`,¯1 0 0`); % x1(0)=1,x2(0)=0,x3(0)=0
subplot(211), plot(t,ys(:,1));
title ('y nin zamanla degisimi'),grid;
subplot(212),plot(t,ys(:,3));
title ('y nin ikinci turevinin zamanla degisimi'),grid;

alt program
function dx=yazalt12(t,x)
dx=¯x(2);x(3);-4·x(1)+3·x(2)-10·cos(3·t)`;


Sekil 15.25

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen egriler sekil 15.25'de gösterilmistir.

b) ) t ( h
1
0
0
) t ( x
) t ( x
) t ( x
0 3 4
1 0 0
0 1 0
) t ( x
) t ( x
) t ( x
dt
d
3
2
1
3
2
1
¦
¦
¦
¦
¦

+
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

=
¦
¦
¦
¦
¦

a=¯0 1 0;0 0 1;-4 3 0`;
b=¯0;0;- 1`;
c=¯0 0 0`;
d=0;
x0=¯1 0 0`; % ilk kosullar
t=0:0.01:2; % daha hassas cizim icin delta t =0.01 yapiliyor
u=ones(1,length(t)); % t ile u(t) nin boyutu esit yapiliyor
% asagida parcali u(t) tanitiliyor
for h=1:length(t);
if t(h)0; u(1,h) = 0;
end

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
91
if 0=t(h) & t(h)=1; u(1,h)=t(h);
end
if 1t(h) & t(h)=2; u(1,h)=-t(h)+2;
end
end
%parcali u(t) tanitimi sona erdi
¯cikis x` = lsim(a,b,c,d,u,t,x0);
% x=¯x1 x2` oldugu hatirlanmalidir
x1=x(:,1); % x1(t)= y(t) oldugu hatirlanmalidir.
x2=x(:,2); % x2(t)= y(t)nin birinci turevi oldugu hatirlanmalidir
x3=x(:,3); % x3(t)= y(t)nin ikinci turevi oldugu hatirlanmalidir
% Aranan çozum x1(t) ve x2(t) degisimidir.
subplot(211),plot(t,x1);
title('y(t) degisimi');xlabel('t');ylabel('y(t)');grid;
subplot(212),plot(t,x3); title('y(t)nin ikinci turevinin degisimi');
xlabel('t');ylabel('y''(t)');grid;

Sekil 15.26

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen egriler sekil 15.26'da gösterilmistir.

Problem 15.2

a) Sekil 15.27'de verilen devrede A anahtari t÷0 aninda kapatildigina göre MATLAB kullanarak tüm akim
degisimlerini t'ye bagli olarak bulunuz

Acìklama: 2 adet KGY, 1 adet KAY esitligi kullaniniz 0 ) 0 t ( i , 0 ) 0 t ( i , 0 ) 0 t ( i
3 2 1
= = = = = = aliniz. Elde
edilen esitliklerden bazilari türev icermiyor ise bu esitliklerin her iki taraIinin bir kez t'ye göre
türevini aliniz). (L1÷2H,L2÷3H)

5 2 R =
A
E÷10 volt
) t ( i
1

) t ( i
2

) t ( i
3

L1
L2
4 1 R =

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
92
Sekil 15.27

b) ) t ( i ), t ( i ), t ( i
3 2 1
akimlarini alt alta subplot komutunu kullanarak t;|0 0.1| saniye arasinda cizdiriniz.

Czüm
a) E÷ 10 1 R * ) t ( i
dt
) t ( di
2 L
dt
) t ( di
1 L
2
2 1
= + + (1) KGY
2 R * ) t ( i
dt
) t ( di
2 L 1 R * ) t ( i
3
2
2
= + (2) KGY
0 ) t ( i ) t ( i ) t ( i
3 2 1
= (her iki taraIin türevini alarak diI.denklem üretelim) (3) KAY
0
dt
) t ( di
dt
) t ( di
dt
) t ( di
3 2 1
= ÷
x ) t ( i
1
= ; y ) t ( i
2
= ; z ) t ( i
3
= alinarak (degisken dönüsümü)

S=dsolve('2·Dx+3·Dy+4·y=10','4·y+2·Dy-5·z=0','Dx-Dy-Dz=0','y(0)=0',..
'x(0)=0','z(0)=0') ('enter')
S =
x: ¯1x1 sym`
y: ¯1x1 sym` % sembolik gösterim
z: ¯1x1 sym`
S.x ('enter') % x=i1(t) adli yapinin içine girmek için
ans =
16·(-3·exp(1/8·(-33+769^(1/2))·t)·(-165/3076·769^(1/2)-5/4)-exp(1/8·(-
33+769^(1/2))·t)·(-165/3076·769^(1/2)-5/4)·769^(1/2)-3·exp(-
1/8·(33+769^(1/2))·t)·(165/3076·769^(1/2)-5/4)+exp(-
1/8·(33+769^(1/2))·t)·(165/3076·769^(1/2)-5/4)·769^(1/2)-90)/(-
33+769^(1/2))/(33+769^(1/2))
S.y ('enter') % y=i2(t) adli yapinin içine girmek için


ans =
exp(1/8·(-33+769^(1/2))·t)·(-165/3076·769^(1/2)-5/4)+exp(-
1/8·(33+769^(1/2))·t)·(165/3076·769^(1/2)-5/4)+5/2

S.z ('enter') % z=i3(t) adli yapinin içine girmek için
ans =
-17/20·exp(1/8·(-33+769^(1/2))·t)·(-165/3076·769^(1/2)-5/4)-17/20·exp(-
1/8·(33+769^(1/2))·t)·(165/3076·769^(1/2)-5/4)+2+1/20·exp(1/8·(-
33+769^(1/2))·t)·(-165/3076·769^(1/2)-5/4)·769^(1/2)-1/20·exp(-
1/8·(33+769^(1/2))·t)·(165/3076·769^(1/2)-5/4)·769^(1/2)

b)subplot(311),ezplot(S.x,¯0,0.1`),grid,title('i1(t)')
subplot(312),ezplot(S.y,¯0,0.1`),grid,title('i2(t)')
subplot(313),ezplot(S.z,¯0,0.1`),grid,title('i3(t)')


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
93

Sekil 15.28

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda elde edilen egriler sekil 15.28'de gösterilmistir.

16.1. Harf karakterlerinin dizilisi

MATLAB sayisal temeller üzerine oturan bir program olmasina ragmen (özellikle cizimler üzerine yazilan text
türü yazilar vb. amaclar icin) ihtiyac duyuldugu zaman kullanilmak üzere harI türü karakter dizilerine dönük bir
alt yapiya da sahiptir.

MATLAB ortaminda her harI karakteri bir sayiya karsi gelir. Asagida verilen harIlerden olusan bir dizinin
MATLAB ortaminda isgal ettigi boyutlar gösterilmistir:

text = `Bu bir karakter dizisidir' (enter`)
text =
Bu bir karakter dizisidir
size(text)
ans =
1 26
whos (enter`)
Name Size Bytes Class
ans 1x2 16 double array
text 1x25 50 char array
Grand total is 27 elements using 66 bytes

16.2. AS kodlarì

ASCII kodu kullanildiginda, her karakter icin disk alaninda iki byte (bayt) hacime ihtiyac duyulur. A`dan Z`ye
kadar olan büyük harIler icin kullanilan ASCII kodlari 65`den 90`a kadar yer alir. Eger a`dan z`ye kücük
harIler kullanilacak ise bu dizilis 97`den 122`ye kadar devam eder. Örnegin 63 sayisi D`ye, 75 sayisi K`ya

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
94
karsi gelirken, 101 sayisi e`ye, 118 ise v`ye karsi gelir. abs komutu (burada) karakter dizisine karsi gelen
ASCII komutlarini gösterir. Asagidaki örnek incelenmelidir:
text = `Bu bir karakter dizisidir' (enter`)
text =
Bu bir karakter dizisidir
d = abs(text) (enter`)
Columns 1 through 13
66 117 32 98 105 114 32 107 97 114 97 107 116
Columns 14 through 25
101 114 32 100 105 122 105 115 105 100 105 114

Yukaridaki örnek incelendiginde bosluk` karakterinin 32 sayisi ile simgelendigi görülmektedir.

Eger ASCII kodlarindan tekrar harIlere dönüs istenir ise char komutu kullanilmalidir:

char(d) (enter`)
ans =
Bu bir karakter dizisidir

Eger a`dan z`ye tüm harI karakterleri ekranda görüntülenmek istenir ise asagidaki program incelenmelidir:

harfler = abs(`a')abs(`z') (enter`)
disp (char(harfler)) (enter`)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Karakter dizisi icinden istenilen karakterleri secmek mümkündür:

text = `Bu bir karakter dizisidir' (enter`)
u = text(815) (enter`)
u =
karakter

Karakter dizileri matris Iormatinda da yazilabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her bir satir icindeki
sütun sayilarinin ayni olmasidir:

w = ¯`Bir satirdan daha uzun karakter'
`dizilerinde her bir satirdaki '
`kolon sayisi -matrislerde '
`oldugu gibi- ayni olmalidir '` (enter`)
w =
Bir satirdan daha uzun karakter
dizilerinde her bir satirdaki
kolon sayisi -matrislerde
oldugu gibi- ayni olmalidir
size(w) (enter`)
ans =
31

Yukarida verilen örnekte 4 adet satir ve 21 adet sütun bulunmaktadir. Her bir satir yazilirken esit sayida kolon
icermesine dikkat edilmistir. HarIler ve aralarindaki boslugun toplam sayisi 31 olmadigi durumlarda (2.,3., ve 4.
satirlarda oldugu gibi) satir sonuna uygun sayida bosluk ilave edilmistir. Aksi halde hata komutu ile karsilasilir.

Asagidaki yazilim harI ve rakam karakterlerinin birlikte kullanimina örnek olmasi icin verilmistir:

bugun = ' Ekim';
bugun = ¯bugun,' 12'`
bugun =
Ekim 12


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
95
16.. Harf - rakam dnüsümleri

Asagida verilen MATLAB komutlari harI-rakam dönüsümü amaci ile kullanilirlar:

char(x) x adli bir rakami (yada rakamlar iceren bir diziyi) ASCII kodlar yardimi ile harI
(yada harIlere) cevirir. x karekteri 0 ile 65535 arasinda bir deger alabilir. (Yukarida
bir örnegi verilmisti.)

int2str(x) x matrisinin elemanlarini yuvarlar (en yakin tam sayiya atar):
x= ¯0.1 22.9 6.1`
int2str(x)
ans =
0 2
3 6

num2str(x) x sayi degeri ile harIlerin birlikte kullanimini mümkün kilan bir komuttur. Bu
komut, cizimlerde, title, xlabel, ylabel, text gibi komutlarin icinde
yaygin bir kullanim alani bulur. Asagidaki örnek incelenmelidir:
tucus = 2.2774 (enter`)
xmesaf = 144.6364 (enter`)
disp(¯ucus suresinum2str(tucus),s`)(enter`)
ucus suresi 2.2774 s
disp(¯ucus mesafesinum2str(xmesaf),ft`) (enter`)
ucus mesafesi 144.6364 ft

Yukarida disp komutu icinde yer alan isim (harI) ile rakami birbirlerine
özdeslestirme islemi disp komutunun baska türlü kullanislari ile
gerceklestirilemez.

str2num(s) s dizilisi icinde yer alan harI¹rakam dizisini sayisal bir büyüklüge dönüstürür. Bu
dizilis (s) icinde sayi, ondalik belirten noktalama isareti, ¹ veya isaretleri, e üstel
sayi belirteci, kompleks sayi belirten i` harIi de olabilir:
str2num('-2e2+300i')(enter`)
ans =
-2.0000e+002 +3.0000e+002i

16.4. Harf dizilis komutlarì

blanks(n) Bu komutun soluna yazilan iIade ile sagina yazilan iIade arasina n adet
bosluk birakilir;
n =¯`gerilim degeri',blanks(3),`3 Volt'`
n =
gerilim degeri 3 Volt

deblank(s) Bosluklari s dizisinden uzaklastirir.

eval(s) s dizisindeki iIadeyi MATLAB komutu olarak uygular:
s = 4·atan(1)
eval(s)
ans =
3.1416
% asagidaki program 1'den 3'e kadar olan
% sayilari M1,M2,M3 degiskenlerine atar
for n=13(enter`)
eval(¯M,int2str(n),= n`) (enter`)
end(enter`)
M1 =
1

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
96
M2 =
2
M3 =
3

findstr(s1,s2) s1 harI dizisinin icinden s2 harI dizisini bulur:
s1 = iki kisi iki ayri eve girdi(enter`)
s2 = iki(enter`)
findstr(s1,s2)(enter`)
ans =
1 10

Yukaridaki program sonunda iki iIadesinin s1 dizisi icinde 1. ve 10.
sütunlarda oldugu anlasilmaktadir.

ischar(s) s dizisi harI karakterlerinden olusmus ise bu komutun sonunda 1, aksi halde
0 elde edilir.

isletter(s) s dizisinin tüm elemanlarini tek tek tarar ve eleman harI ise 1, rakam ise 0
degeri olusturur.

lower(s) s dizisinin icinde büyük harI var ise bu harIi kücük harIe dönüstürür.

strcmp(s1,s2) s1 ve s2 dizilerini karsilastirir, s1 ile s2 ile ayni ise 1, aksi halde 0
degerini üretir.

strncmp(s1,s2,n) s1 dizisindeki ilk n adet karakter s2 dizisi ile ayni ise 1, aksi halde 0
degerini üretir

upper(s) s dizisinin icinde kücük harI var ise harIi büyük harIe dönüstürür.
16.5. Zaman e8aplamalarì

MATLAB ortaminda icinde bulunulan zaman üc Iarkli Iormatta tanimlanmistir;

clock Alti elemanli bir vektör icerir. Ilk eleman yil, ikinci eleman ay, ücüncü
eleman gün,dördüncü eleman saat, besinci eleman dakika,altinci eleman
ise saniye gösterir.
clock (enter`)
ans =
2003 2 25 15 12 46.9

Yukaridaki sonuca göre icinde bulunulan zaman; 2003 yilinin 2.ayinin
25. gününde saat 15`i 12 dakika 46.9 saniye gecmektedir.

date Üc adet bilgiden olusur. Ilk bilgi gün, ikinci bilgi ay, ücüncü bilgi ise yil
olmaktadir.
date (enter`)
ans =
25-Feb-2003

now Seri numaralar seklinde icinde bulunulan gün ve saat bilgilerini verir:
now (enter`)
ans =
7.316377469854166e+005

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
97

datestr(a,'dateform') a ile bildirilen zaman bilgisi, dateform türlerinden bir tanesi ile
gösterilir. Asagida dateform parametresinin cesitli türleri gösterilmistir;
datestr(now,0) (enter`)
ans =
25-Feb-2003 17:57:18
datestr(now,1) (enter`)
ans =
25-Feb-2003
datestr(now,2) (enter`)
ans =
02/25/03

dateformGün IormatiÖrnek
0 'dd-mmm-yyyy HH:MM:SS' 01-Mar-1995 15:45:17
2 'mm/dd/yy' 03/01/95
3 'mmm' Mar
4 'm' M
5 'mm' 3
6 'mm/dd' 03/01
7 'dd' 1
8 'ddd' Wed
9 'd' W
10 'yyyy' 1995
11 'yy' 95
12 'mmmyy' Mar95
13 'HH:MM:SS' 15:45:17
14 'HH:MM:SS PM' 3:45:17 PM
15 'HH:MM' 15:45
16 'HH:MM PM' 3:45 PM
17 'QQ-YY' Q1-96
18 'QQ' Q1

datenum(`yil',ay','gun') Iki parantez icinde verilen tarih bilgilerini seri numaralara`
dönüstürür.
datenum(2003,2,25,15,12,46.9) (enter`)
ans =
7.316376338761575e+005
¯d s`=weekday(`a') a ile verilen tarihin haItanin hangi günü oldugunu belirtir. Sunday
(Pazar günü)÷1 ile gösterilir. Diger günlerin numarasi ise bu sirayi
takip eder, örnegin, Saturday (Cumartesi)÷7 olur:
¯d s` = weekday(`9/09/99') (enter`)
d =
5
s =
Thu

calendar(`ay/gun/yil') a ile belirtilen tarihi iceren ay`a iliskin takvimi gösterir:
calendar(05/02/1992)
May 1992
S M Tu W Th F S
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

16.6. Zaman 8ayacì

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
98

MATLAB ortaminda bir islemin baslangic ve bitis süreleri arasindaki zaman dilimi tic ve toc komutlari ile
tesbit edilebilir. tic komutu zaman sayacini calistirir, toc komutu ise sayaci durdurur.MATLAB editör
ortaminda yazilan programin baslangic ve bitis süreleri arasindaki Iark 0.72 saniye oldugu görülmektedir.

tic
for t=15000
y(t)=sin(2·pi·t/10)
end
toc
elapsed_time =
0.7200
Eger cputime komutu ekrana yazilirsa elde edilen sayi (saniye olarak), MATLAB programinin calismaya
basladigi zaman ile o ana kadar gecen süre arasindaki Iarki belirler.

16.7. Sayì8al taban dnüsümleri

Asagida verilen komutlar 10`luk tabandaki sayiyi diger sayisal tabanlara dönüstürmekte kullanilir;

dec2bin(d) 10` tabaninda verilen d sayisini 2`lik tabana cevirir. d sayisi pozitiI ve 2
52

sayisindan kücük olmalidir:
a = dec2bin(18) (enter`)
a =
10010

10 sayisinin iki'lik düzendeki 4 bit karsiligi asagidaki komut ile bulunabilir:
dec2bin(10,4) (enter`)
ans=
1010

3 sayisinin iki'lik düzendeki 4 bit karsiligi asagidaki komut ile bulunabilir:
dec2bin(3,4) (enter`)
ans=
0011

bin2dec(d) 2`lik tabanda verilen d sayisini 10`luk tabana cevirir.
a = dec2bin(18); (enter`)
bin2dec(a) (enter`)
ans =
18

dec2hex(d) 10`luk tabanda verilen d sayisini hex (16) tabanina dönüstürür. d sayisi
pozitiI ve 2
52
sayisindan kücük olmalidir:
b = dec2hex(30) (enter`)
b =
1E

hex2dec(h) hex` tabaninda verilen d sayisini 10`luk tabana dönüstürür. d sayisi
pozitiI ve 2
52
sayisindan kücük olmalidir:
b = dec2hex(30) (enter`)
b=
1E
hex2dec(b) (enter`)
ans=
30

dec2base(d,b) 10`luk tabanda verilen d sayisini b tabaninda diger bir sayiya dönüstürür. d
sayisi pozitiI ve 2
52
sayisindan kücük, b tabani ise 2 ile 32 sayilari arasinda

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
99
olmalidir.
c = dec2base(30,4) (enter`)
c =
132

base2dec(d,b) b tabaninda verilen d sayisini 10` tabaninda diger bir sayiya dönüstürür. d
sayisi pozitiI ve 2
52
sayisindan kücük, b tabani ise 2 ile 32 sayilari arasinda
olmalidir.
c =dec2base(30,4); (enter`)
base2dec(c,4) (enter`)
ans =
30


16.8. Bit islemleri

MATLAB ortaminda iki sayinin loiik (sayisal) anlamda karsilastirilmasi isleminde bitand, bitor, bitxor,
bitcmp, bitset, bitget ,bitshift komutlarindan yararlanilir. Asagida bu komutlarin tanimlari
verilmistir; a tamsayisi 0 ile bitmax÷2
53
-1` arasinda degisir.

c= bitand(a,b) a ve b sayilarini ikili tabana cevirerek and`-ve- loiik komutu ile
karsilastirilir. Elde edilen sayi 10`luk tabanda c'ye atanir.
a=4; (enter`)
b=8; (enter`)
c = bitand(a,b) (enter`)
ans =
0

Yukarida verilen islemde
2 10
100 4 = ile
2 10
1000 8 = and` komutu ile
karsilastirilirsa 0100&1000 ÷
10 2
0 0000 = elde edilir. Programda elde
edilen 0 degeri de bu sonucla uyumludur.

c= bitor(a,b) a ve b sayilarini ikili tabana cevirerek or`-veya- loiik komutu ile
karsilastirilir. Elde edilen sayi on`luk tabanda c'ye atanir.
a=4; (enter`)
b=8; (enter`)
c= bitor(a,b) (enter`)
ans =
12

Yukarida verilen islemde
2 10
100 4 = ile
2 10
1000 8 = or` komutu ile
karsilastirilirsa 0100 ' 1000 ÷
10 2
12 1100 = elde edilir. Programda elde
edilen `12` degeri de bu sonucla uyumludur.

c= bitxor(a,b) a ve b sayilarini ikili tabana cevirerek xor`-özelveya- loiik komutu ile
karsilastirilir. Elde edilen sayi 10`luk tabanda c'ye atanir.
a=4; (enter`)
b=6; (enter`)
bitxor(a,b) (enter`)
ans =
2
Yukarida verilen islemde
2 10
100 4 = ile
2 10
110 6 = xor` komutu ile
karsilastirilirsa 100 xor 110 ÷
10 2
2 010 = elde edilir. Programda elde
edilen 2 degeri de bu sonucla uyumludur.

bitcmp(a,N) a sayisinin 2`lik tabanda ilk N adet rakaminin loiik olumsuzunu

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
100
hesaplayarak elde edilen sayiyi on`luk tabanda olan c sayisina atar.
c = bitcmp(4,3) (enter`)
c =
3
bitset(a,b,v) a sayisinin 2`lik tabandaki gösterimindeki b. bit`i v yapar. v sayisi 0 ya
da 1 olabilir:
a=6; (enter`)
b=4; (enter`)
c=bitset(6,4,1) (enter`)
c=
14

Yukaridaki islemde a÷6 sayisinin ikili tabanda karsiligi 0110 olur. Bu 4
adet bit` icinden b.÷4. bit olan 0` degeri v=1 yapilir. Böylece 0110 olan
deger 1110 olur. Bu sayi ise 10`luk tabanda 14 sayisina esittir.
bitset(6,4,0) (enter`)
ans =
6

bitget(a,b) a sayisinin 2`lik tabandaki gösterimindeki b bit degerini gösterir.

bitshift(a,N) a sayisini 2`N ile carpar (N negatiI olabilir).


Yukarida verilen komutlarin ic ice kullanildigi bir örnek asagida gösterilmistir:

dec2bin(bitor(10,3),4) (enter`)
ans=
1011

17.2. Bir 8ayìnìn 8embolik sekle dnüstürülme8i

Command Window ortaminda tanimli bir sayi, 4 Iarkli Iormatta sembolik iIadeye dönüstürülebilir:

- Sembolik kayan noktali (Iloating point) gösterim:
a=3.2; (enter`)
sym (a,'f') (enter`)
ans =
'1.999999999999a'·2^(1)

- Sembolik kesirli gösterim:
sym (a,'f') (enter`)
ans =
16/5

- Sembolik eps¹kesirli gösterim:
sym (a,'0') (enter`)
ans =
16/5+4·eps/5

- Sembolik anlamli sayi gösterimi:
sym (a,'d') (enter`)
ans =
3.2000000000000001776356839400250


Gösterilecek sayinin icerdigi rakam sayisi (deIault olarak) 32 dir. Kullanici bu sayiyi isterse kendisi

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
101
asagidaki örnekte gösterildigi gibi belirleyebilir:
digits(5)
sym (a,'d') (enter`)
ans =
3.2000


17.9. Sembolik olarak 1acobian matri8in elde edilme8i

2 ` x ) z * 2 sin( * ) y cos( * x ) z , y , x ( I + =
3 ` z ) y * 2 sin( * 3 ` x ) z , y , x ( g + =
z * x 4 ` y 3 ` x ) z , y , x ( h + =

olarak verilen 3 adet lineer olmayan denklem sistemine iliskin Jacobian matrisi sembolik arac kutusu yardimi ile
hesaplanmak istenirse (degisken olarak x,y ve z alinacaktir) asagidaki komut satirlar kullanilabilir.

syms x y z (enter`)
f=x·cos(y)·sin(2·z)+x^2; (enter`)
g=x^3·sin(2·y)+z^3; (enter`)
h=x^3-y^4+x·z; (enter`)
J=jaco-ian(¯f;g;h`,¯x y z`) (enter`)
J =
¯ cos(y)·sin(2·z)+2·x, -x·sin(y)·sin(2·z), 2·x·cos(y)·cos(2·z)`
¯ 3·x^2·sin(2·y), 2·x^3·cos(2·y), 3·z^2`
¯ 3·x^2+z, -4·y^3, x`

Yukaridaki matrisin determinanti hesaplanmak istenirse;

det(J); % sonuc cok uzun oldugu icin buraya yazdirilmamistir

yazmak yeterlidir.

17.10. Sembolik ortamda limit islemleri

MATLAB ortaminda ) x ( I lim
0 x÷
islemi;

limit(f) (enter`)

komutu kullanilarak; ) x ( I lim
a x÷
islemi;

limit(f,x,a) % veya limit(f,a) (enter`)

komutu kullanilarak; ) x ( I lim
a x

÷
islemi (8oldan limit);

limit(f,x,a,'l0ft') (enter`)

komutu kullanilarak; ) x ( I lim
a x
+
÷
islemi (8agdan limit);

limit(f,x,a,'right') (enter`)

komutu kullanilarak hesaplanir. Bilindigi gibi I(x) Ionksiyonunun türevi ) x ( I
'
;

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
102
h
) x ( I ) h x ( I
lim ) x ( ' I
0 h
+
=
÷

esitligi ile hesaplanir. Crnek olarak I(x)÷cos(x) alinirsa, ) x ( I
'
÷sin(x) olur. Bu sonuc sembolik arac kutusunda
limit komutu ile kontrol edilebilir:

syms h n x (enter`)
limit((cos(x+h)-cos(x))/h,h,0) (enter`)
ans =
-sin(x)
Görüldügü gibi ayni sonuc elde edilmistir. Diger bir rnek olarak, I(x)÷
n
)
n
x
1 ( + Ionksiyonunun · ÷ n icin
limiti aranirsa;

syms n x (enter`)
limit((1+x/n)^n,n,inf) (enter`)
ans =
exp(x)
elde edilir. Örnek olarak,
x
x
lim
0 x

÷
islemi yapilsin; (soldan limit islemi)
syms x (enter`)
limit(x/abs(x),x,0,'l0ft') ° soldan limit aliniyor (enter`)
ans =
-1
Eger,
x
x
lim
0 x
+
÷
islemi yapilirsa; (sagdan limit islemi)

limit(x/abs(x),x,0,'right') ° sagdan limit aliniyor (enter`)
ans =
1

elde edilir. Yukarida verilen Ionksiyonun ayni noktada sagdan ve soldan limitleri Iarkli oldugundan iki taraIli
limitin de olmamasi gerekir:

limit(x/abs(x),x,0) (enter`)
ans =
NaN

Görüldügü gibi limit degeri (ot a umber) NaN olmakta, diger bir iIade ile limit tanimsizdir.

Yukarida verilen örneklerde f Ionksiyonu hep limit komutu icinde tanitildi. Istenirse daha önce de
tanitilabilir. Asagdaki örnek incelenmelidir:

syms x (enter`)
f= x/abs(x); (enter`)
limit(f,x,0,'l0ft') (enter`)
ans =
-1

17.15. Sembolik islemlerin aplace dnüsümüne uygulanma8ì

s÷ iw + o


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
103
olmak üzere,

dt e ) t ( I
0
st
¦
·

(17.1)

iIadesi I(t) Ionksiyonunun Laplace dönüsümü olarak adlandirilir ve

(s)÷ dt e ) t ( I
0
st
¦
·

(17.2)

seklinde gösterilir. (s) Laplace Ionksiyonunun ters Laplace Ionksiyonu ise;
ds e ) s (
2 i
1
) t ( I
i
i
st
o
o
¦
x
=
· + o
· o
(17.3)

iIadesi ile bulunur. Yukarida i÷ 1 , reel ;
o
o sayi, w icin ise · · · · w araligi tanimlidir. (17.2) ve (17.3)
esitliklerinin bir baska gösterimleri ise asagida verilmistir:

(s)÷£|I(t)| - Laplace dönüsümü (17.4)

I(t)÷ £ )| s ( |
1
- Ters Laplace dönüsümü (17.5)

Yukarida verilen Laplace dönüsümü icin MATLAB ortaminda laplace komutu, ters Laplace dönüsümü icin ise
ilaplace komutu kullanilir. Asagida laplace komutunun cesitli kullanimlari gösterilmistir:

laplac0 Sembolik islemlerde Laplace dönüsümünde kullanilir. Asagida bu komutun
cesitli kullanilislari gösterilmistir:

F=laplace(f) : Sembolik f(t) Ionksiyonunun Laplace transIormunu bulur. f Ionksiyonu
(deIault olarak) t'ye baglidir. Dönüsüm sonunda (deIault olarak) s ile degisen
bir Ionksiyon elde edilir. Diger bir iIade ile f÷f(t) Ionksiyonuna laplace
komutu kullanilarak dönüsüm uygulandiginda, F÷F(s) elde edilir. F
Ionksiyonu f Ionksiyonunun Laplace dönüsümüdür:
= ) s ( £¦I(t)} ÷
¦
·

0
st
dt e ) t ( I (17.5a)

F=laplace(f,v) :

(17.5a) esitliginde (deIault deger olan) s yerine t koyarak I Ionksiyonunun
Laplace dönüsümünü bulur:
= ) t ( £¦I(x)} ÷
¦
·

0
tx
dx e ) x ( I
F=laplace(f,w,z):

(17.5a) esitliginde (deIault deger olan) s yerine z ve (deIault deger olan) t
yerine w koyarak I Ionksiyonunun Laplace dönüsümünü bulur:
= ) z ( £¦I(u)}
¦
·

0
zw
dw e ) w ( I

Asagidaki problemde bazi I(t) Ionksiyonlarinin Laplace dönüsümleri gösterilmistir:

Problem 17.3

a) I(t)÷
4
t olmak üzere = ) s ( £¦I(t)} iIadesini bulunuz. ( dt e t ) s (
0
st 4
¦
=
·

÷?)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
104
b) g(v)÷
v
1
olmak üzere = ) w ( £¦g(v)} iIadesini bulunuz. ( dv e
v
1
) w (
0
vt
¦
=
·

÷?)
c) I(t)÷
at
e

olmak üzere = ) x ( £¦I(t)} iIadesini bulunuz. ( dt e e ) x (
0
tx at
¦
=
·

÷?)
esitliklerinin Laplace transIormlarini bulunuz.

@Qm

a) syms t (enter`)
f=t^4; (enter`)
laplace(t^4) (enter`)
ans =
24/s^5

b) syms v; (enter`)
g=1/sqrt(v); (enter`)
laplace(g) (enter`)
ans =
(pi/s)^(1/2)

c) syms a t (enter`)
f=exp(-a·t); (enter`)
laplace(g) (enter`)
ans =
1/(s+a)

I(t) Ionksiyonunun türevinin Laplace transIormu asagida gösterilmistir:;

(s)÷£
¦
¦
¦

dt
) t ( dI
÷s(s)-I(0)
(s)÷£
¦
¦
¦
¦

2
2
dt
) t ( I d
÷
2
s (s)-sI(0)- ) 0 ( I
'


ilaplac0 Sembolik islemlerde ters Laplace dönüsümünde kullanilir. Asagida bu
komutun cesitli kullanilislari gösterilmistir:

f=ilaplace(F) : Sembolik F(s) Ionksiyonunun ters Laplace transIormunu (f(t)) bulur. F
Ionksiyonu (deIault olarak) s'e baglidir. Dönüsüm sonunda (deIault olarak) t
ile degisen bir f Ionksiyonu elde edilir. Diger bir iIade ile F÷F(s)
Ionksiyonuna ilaplace komutu kullanilarak dönüsüm uygulandiginda
f÷f(f) elde edilir. f Ionksiyonu F Ionksiyonunun ters Laplace
dönüsümüdür:
= ) t ( I £
1
¦(s)}÷
¦
x
· +
·
i c
i c
st
ds e ) s (
i 2
1
(17.5b)

f=ilaplace(F,y) :

(17.5b) esitliginde (deIault deger olan) t yerine y koyarak Ionksiyonunun
ters Laplace dönüsümünü bulur:
= ) y ( I £
1
¦(y)}÷
¦
x
· +
·
i c
i c
sy
ds e ) y (
i 2
1
(17.5c)
f=ilaplace(F,y,x):

(17.5b) esitliginde (deIault deger olan) t yerine x ve (deIault deger olan) s
yerine y koyarak F Ionksiyonunun ters Laplace dönüsümünü bulur:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
105
= ) x ( I £
1
¦(y)}÷
¦
x
· +
·
i c
i c
xy
dy e ) y (
i 2
1
(17.5d)

Asagidaki problemde bazi (s) Ionksiyonlarinin ters Laplace dönüsümleri gösterilmistir:

Problem 17.4

a) (s)÷
2
s
1
olmak üzere = ) t ( I £
1
¦(s)} iIadesini bulunuz. (£
1
¦(s)}÷
¦
x
· +
·
i c
i c
st
ds e ) s (
i 2
1
÷?)
b) (v)÷
2
) a v (
1

olmak üzere = ) x ( I £
1
¦(v))} iIadesini bulunuz. (£
1
¦(v)}÷
¦
x
· +
·
i c
i c
xv
dv e ) v (
i 2
1
÷?)
c) (u)÷
2 2
a u
1

olmak üzere = ) x ( I £
1
¦(u)} iIadesini bulunuz. (£
1
¦(u)}÷
¦
x
· +
·
i c
i c
xv
dv e ) u (
i 2
1
÷?)
esitliklerinin ters Laplace transIormlarini bulunuz.

@Qm

a) syms s (enter`)
f=1/s^2; (enter`)
ilaplace(f) (enter`)
ans =
t

b) syms v a; (enter`)
f=1/(v-a)^2; (enter`)
ilaplace(f) (enter`)
ans =
x·exp(a·x)

c) syms x u (enter`)
syms a real (enter`)
f=1/(u^2-a^2); (enter`)
simplify(ilaplace(f,x)) (enter`)
ans =
sinh(x·abs(a))/abs(a)

Problem 17.5

t cos 2 t 3 y 4 y 3 y 2
' ' '
= +

diIeransiyel denklemini, y(0)÷1 ve 1 ) 0 ( y
'
= ilk kosullari altinda Laplace transIormunu kullanarak bulunuz.

@Qm

Öncelikle verilen esitligin sol taraIi Laplace transIormu yardimi ile (s) Ionksiyonuna dönüstürülsün:

= + ) s ( Y 4 )| 0 ( y ) s ( sY | 3 ) 0 ( y ) 0 ( sy 2 ) s ( Y s 2
' 2
£|3t-2cost|

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
106
2cost| - £|3t ) 0 ( y ) 0 ( sy 2 ) 0 ( y 3 | 4 s 3 s 2 )| s ( Y
' 2
+ + + = +

Yukarida görülen £|3t-2cost| iIadesinin Laplace transIormunun elde edilisi asagida gösterilmistir:

syms s t (enter`)
laplace(3·t-2·cos(t)) (enter`)
ans =
3/s^2-2·s/(s^2+1)

Elde edilen bu sonuc yukaridaki esitlikte yerine konulursa;

s 2 4
1 s
s 2
s
3
) 0 ( y ) 0 ( sy 2 ) 0 ( y 3
1 s
s 2
s
3
| 4 s 3 s 2 )| s ( Y
2 2
'
2 2
2
+
+
= + +
+
= +
¦
¦
'
+

'

+
+

¦
¦
'
+

'

+
= s 2 4
1 s
s 2
s
3
4 s 3 s 2
1
) s ( Y
2 2 2


elde edilir. Y(s) Ionksiyonuna ters Laplace dönüsümü uygulanir ise;

syms s (enter`)
ilaplace((1/(2·s^2-3·s+4))·(3/s^2-2·s/(s^2+1)-4+2·s)) (enter`)
ans =
3/4·t+9/16+155/208·exp(3/4·t)·cos(1/4·23^(1/2)·t)-
1889/4784·exp(3/4·t)·23^(1/2)·sin(1/4·23^(1/2)·t)-
4/13·cos(t)+6/13·sin(t)

elde edilir. Yukaridaki sonuc asagidaki sekilde de yazilabilir:

t sin 46 . 0 t cos 3 . 0 ) t 2 . 1 sin( * e 812 . 1 ) t 2 . 1 cos( e 745 . 0 5625 . 0 t 75 . 0 ) t ( y
t 75 . 0 t 75 . 0
+ + + =

MATLAB ortaminda Laplace dönüsümlerinin uygulandigi alanlardan bir tanesi de elektrik devre cözümleridir.
Örnek olarak verilen bir elektrik devresine iliskin s-domeni` esitlikleri asagida gösterildigi gibi olsun:

¦
¦
¦

=
¦
¦
¦

¦
¦
¦

1
s / 1
) s ( I
) s ( I
s 1 s 2
s 2 s
2
1


Yukarida verilen denklemde ) s ( I
1
ve ) s ( I
2
akimlarinin t-domenindeki karsiliklari bulunmak istenirse;

syms s (enter`)
A= ¯-s 2·s 2·s 1-s` (enter`)
B= ¯1/s 1` (enter`)
C= inv(A)·B (enter`)
ilaplace(C) (enter`)
ans =
¯ -t+4-10/3·exp(-1/3·t)`
¯ -5/3·exp(-1/3·t)+2`


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
107
elde edilir. Bu sonuclara göre asagidaki akim esitlikleri yazilabilir:

3 / t
1
e
3
10
4 t ) t ( I

+ = ; 2 e
3
5
) t ( I
3 / t
2
+ =17.16. Sembolik islemlerin Z dnüsümüne uygulanma8ì

Z dönüsümü, ayrik sistemlerdeki Iark esitliklerinde, Laplace dönüsümüne benzer bir rol oynar.
n
I
Ionksiyonunun Z dönüsümü;
¯ =
·
=

0 n
n
n
z I ) z ( (17.6)

olarak iIade edilir. Yukaridaki iIadenin bir diger gösterimi;

| I | Z ) z (
n
= (17.7)

olarak verilir. Ters Z dönüsümü ise (z) esitliginden yola cikarak
n
I Ionksiyonunun bulunmasi
)| z ( | Z I
1
n

= (17.8)

islemidir. MATLAB ortaminda Z dönüsümünde ztrans komutu, ters Z dönüsümünde ise iztrans komutu
kullanilir.

Laplace dönüsümünde oldugu gibi Z dönüsümünün de cok önemli özellikleri vardir. Bunlarin icinde en önemli
iki esitlik asagida verilmistir:

¯ =
=

+
k
0 i
i
1 k k
k n
I z ) z ( z | I | Z (soldan kaydirma esitligi) (17.9)
¯ =

=

1 k
0 i
k i
i k
k n
I z ) z ( z | I | Z (sagdan kaydirma esitligi) (17.10)

Z dönüsümü asagida verilen örnekte oldugu gibi Iark esitliklerinin cözümünde kullanilir:

Asagida ztrans komutunun cesitli kullanilis bicimleri gösterilmistir:

trans Sembolik islemlerde Z dönüsümünde kullanilir. Asagida bu komutun cesitli
kullanilislari gösterilmistir:

F=ztrans(f) : Sembolik f(t) Ionksiyonunun Z transIormunu bulur. f Ionksiyonu (deIault
olarak) n'e baglidir. Dönüsüm sonunda (deIault olarak) z ile degisen bir
Ionksiyon elde edilir. Diger bir iIade ile f÷f(n) Ionksiyonuna laplace
komutu kullanilarak dönüsüm uygulandiginda, F÷F(z) elde edilir. F Ionksiyonu
f Ionksiyonunun Z dönüsümüdür:
= ) z ( Z ¦I(n)} ÷ ¯
·
=0 n
n
z
) n ( I
(17.10a)

F=ztrans(f,w) :

(17.10a) esitliginde (deIault deger olan) z yerine w koyarak I Ionksiyonunun
Laplace dönüsümünü bulur:
= ) w ( Z ¦I(n)} ÷ ¯
·
=0 n
n
w
) n ( I

F=ztrans(f,k,w):

(17.10a) esitliginde (deIault deger olan) n yerine k ve (deIault deger olan) z
yerine w koyarak I Ionksiyonunun Laplace dönüsümünü bulur:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
108
= ) w ( Z ¦I(n)} ÷ ¯
·
=0 n
k
w
) k ( I


Asagidaki problemde bazi I(n) Ionksiyonlarinin Z dönüsümleri gösterilmistir:

Problem 17.6

a) I(n)÷
4
n olmak üzere = ) z ( Z¦I(n)} iIadesini bulunuz. ( = ) z ( Z ¦I(n)} ÷ ¯
·
=0 n
n
z
) n ( I
÷?)
b) I(u)÷
u
a olmak üzere = ) w ( Z¦I(u)} iIadesini bulunuz. ( = ) w ( Z¦I(u)} ÷ ¯
·
=0 n
u
w
) u ( I
÷?)
c) I(n)÷sin(a*n) olmak üzere = ) z ( Z¦I(n)} iIadesini bulunuz. ( = ) z ( Z ¦I(n)} ÷ ¯
·
=0 n
n
z
) n ( I
÷?)
Czüm

a) syms n (enter`)
f=n^4; (enter`)
y=ztrans(f) (enter`)
y=
z·(z^3+11·z^2+11·z+1)/(z-1)^5

b) syms a u (enter`)
f=a^u; (enter`)
y=ztrans(f) (enter`)
simplify(y) (enter`)
y=
-z/(-z+a)

c) syms a n (enter`)
f=sin(a·n); (enter`)
y=ztrans(f) (enter`)
y=
z·sin(a)/(z^2-2·z·cos(a)+1)

itrans Sembolik islemlerde ters Z dönüsümünde kullanilir. Asagida bu komutun
cesitli kullanilislari gösterilmistir:

f=iztrans(F) : Sembolik F(z) Ionksiyonunun ters Z transIormunu bulur. F Ionksiyonu
(deIault olarak) z'ye baglidir. Dönüsüm sonunda (deIault olarak) n ile degisen
bir Ionksiyon elde edilir. Diger bir iIade ile F÷F(z) Ionksiyonuna iztrans
komutu kullanilarak dönüsüm uygulandiginda, f÷f(n) elde edilir. I
Ionksiyonu F Ionksiyonunun ters Z dönüsümüdür:
= ) n ( I
1
Z ¦(z)} ÷
¦
x
=

R z
1 n
dz z ) z (
i 2
1
; n÷1,2,.. (17.10b)

f=iztrans(F,k) :

(17.10b) esitliginde (deIault deger olan) n yerine k koyarak I Ionksiyonunun
ters Z dönüsümünü bulur:

f=iztrans(F,k,w):

(17.10b) esitliginde (deIault deger olan) n yerine k ve (deIault deger olan) z
yerine w koyarak Ionksiyonunun ters Z dönüsümünü bulur:


Asagidaki problemde bazi (z) Ionksiyonlarinin ters Z dönüsümleri gösterilmistir:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
109

Problem 17. 7

a)
2
) 2 z (
z 2
) z (

= olmak üzere = ) n ( I
1
Z ¦(z)} iIadesini bulunuz. (
1
Z ¦(z)} ÷
¦
x
=

R z
1 n
dz z ) z (
i 2
1
÷?)
b)
1 u 2 u
) 1 u ( u
) u (
2
+ +
+
= olmak üzere ) k ( I ÷
1
Z ¦(u)} iIadesini bulunuz.
c)
2 z
z
) z (

= olmak üzere = ) n ( I
1
Z ¦(z)} iIadesini bulunuz.

Czüm

a) syms z (enter`)
f=2·z/(z-2)^2; (enter`)
y=iztrans(f) (enter`)
y=
2^n·n

b) syms n (enter`)
f=n·(n+1)/(n^2+2·n+1); (enter`)
y=iztrans(f) (enter`)
y=
(-1)^k

c) syms z a (enter`)
f=z/(z-a) (enter`)
y=iztrans(f) (enter`)
y=
a^n

Problem 17. 8

n
2 n 1 n n
4
1
y y 5 y 6 = +

; 0 n >
Iark esitligini saglayan
n
y iIadesini, 1 y
1
=

; 0 y
2
=

ilk kosullari altinda bulunuz.

Czüm

Verilen esitligin her iki taraIina Z dönüsümü uygulanir ise;

= =

|
´
|
= + + + +

n
2 1
1 2
1
1
4
1
Z y y z ) z ( Y z y ) z ( Y z s ) z ( Y 6

elde edilir. Esitligin sag taraIindaki Z dönüsümü MATLAB yardimi ile bulunabilir:

syms z n (enter`)
ztrans (1/4^n) (enter`)
ans =
4·z/(4·z-1)

Elde edilen sonuc son esitlikte yerine konulursa;

= =
1 z 4
z 4
y y z ) z ( Y z y ) z ( Y z s ) z ( Y 6
2 1
1 2
1
1

= + + + +

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
110
elde edilir. Esitlikte ilk kosullar yerlerine konularak iIade düzenlenirse;

¦
'
+

'

+

¦
¦
'
+

'

+
=


5 z
1 z 4
z 4
z z 5 6
1
) z ( Y
1
2 1


elde edilir. Son esitlige iztrans komutu uygulanarak aranilan
n
y ayrik degeri bulunabilir:
syms z (enter`)
iztrans ((4·z/(4·z-1)-z^-1+5)/(6-5·z^-2)) (enter`)
ans =
1/2·(1/4)^n+5/2·(1/2)^n-2·(1/3)^n

Elde edilen sonuca göre;

n n n
n
4
1
2
1
3
1
2
2
1
2
5
y ¦
'
+

'

+ ¦
'
+

'

¦
'
+

'

=

bulunur. En basta verilen ilk kosullarin bulunan iIadeyi saglayip saglamadigi kontrol edilebilir.

17.17. Sembolik islemlerin Fourier dnüsümüne uygulanma8ì

|0 T| araliginda T periyoduyla tekrarlanan bir I(x) Ionksiyonu asagidaki sonsuz seriyle iIade edilebilir;

¯
x
¯ +
x
+ =
·
=
·
= 1 n
n
1 n
n
0
)
T
nx 2
sin( b )
T
nx 2
cos( a
2
a
) x ( I (17.11)

Periyodik bir Ionksiyon periyot icinde sürekli veya parcali sürekli olabilir, n÷1,2,3,.., · olmak üzere sonsuz
sayida cos(2 T / nx x ) ve sin(2 T / nx x ) Ionksiyonlarinin dogrusal bilesimi olarak yazilabilir. Yukarida verilen
iIadede;

¦
=
T
o o
dx ) x ( I
T
2
a (17.12)
¦ ¦
'
+

'
x
=
T
o n
dx
T
nx 2
cos ) x ( I
T
2
a (17.13)
¦ ¦
'
+

'
x
=
T
o n
dx
T
nx 2
sin ) x ( I
T
2
b (17.14)

esitlikleri gecerlidir. ourier serileri sonlu sinirlari olan periyotlarda tekrarlanan Ionksiyonlar icindir. Bir
Ionksiyon periyodik degilse ve ayni zamanda bütün uzayda tanimli ise ourier serisi anlamsizdir. Bu durumlarda
ourier serilerinin genel bicimi olarak kabul edilebilecek olan ourier dönüsümü ele alinmalidir. ourier
dönüsümü ourier serisinden türetilir. Ancak dönüsüm sonunda elde edilen artik bir serinin terim katsayilari
degil, bir Ionksiyondur. ourier dönüsümü zaman (t) uzayindan Irekans (w) uzayina dönüsümü saglar. Ters
ourier dönüsümü ise w uzayindan t uzayina dönüsümü saglar. Bu olaya teknoloiiden bir örnek verilebilir: Bir
otomobil üreticisi otomobilin yolda sarsilmadan gitmesini temin etmek icin amortisör olarak bilinen sok
tutucular kullanir. Aracta kullanilacak sok tutucularin özelligini iyi tespit etmek icin aracta cesitli testler uygular.
Üretici deneme aracina taktigi amortisörleri kötü yol kosullarinda test eder ve aracin titresimini bir alet ile
kaydeder. Elde edilen kayit cesitli Irekanslarda titresim yapan gürültü sinyalidir. Bu sinyalin ourier dönüsümü
alinirsa, üretici aracin hangi Irekanslarda siddetli, hangilerinde ise zayiI titresim yaptigini görür. Amortisörü
siddetli Irekanslardaki titresimi yutacak sekilde yeniden düzenleyerek dizayn eder.

Bütün uzayda tanimli bir I(t) Ionksiyonunun w uzayina ourier dönüsümü;

¦
x
=
·
·
dt e ) t ( I
2
1
) w (
iwt
(17.15)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
111

iIadesi ile verilir. (17.15) ile verilen dönüsümün tersi, yani w uzayindan t uzayina gecisi veren ters ourier
dönüsümü;


¦
x
=
·
·
dw e ) w (
2
1
) t ( I
iwt
(17.16)

iIadesi ile hesaplanir. (17.15) ve (17.16) esitlikleri;

= ) w ( ¦I(t)} (17.17)

= ) t ( I
1
¦(w)} (17.18)

iIadeleri ile de gösterilebilir. Buraya kadar anlatilan ourier serisi ve dönüsümü, matematik islemlerde, cesitli
cözümlerde analitik olarak kullanilmaktadir. akat bilimsel ve teknoloiik uygulamalarda elde edilen ölcüm
degerleri bir Ionksiyon degil, belirli bir eleman sayisi olan sayisal bir dizidir. Dolayisi ile bu tür sayisal verilerin
dönüsümlerinin de sayisal olarak yapilmasi gerekir. Sayisal ourier dönüsümü (Discrete ourier TransIorm-
DT) analitik dönüsümlerin tüm özelliklerini saglar. Eger bir ölcüme iliskin N adet data degeri mevcut ise
(örnegin bir elektriksel isaretin cesitli zamanlardaki degisimi ölcülmüs ise- k÷1,2,3,.... adet ölcüm sonucu
,... I , I , I I
3 2 1 k
= dizisi olusturulmus ise) bu dizinin sayisal ourier dönüsümü
h
, ourier seri ve ourier
dönüsüm Iormüllerinden hareketle;

¯ =

=
x
1 N
0 k
N / kh 2 i
k h
e I
N
1
h÷0,1,2,3,.....N-1 (17.19)

olarak tanimlanir. Ters sayisal ourier dönüsümü de yine ayni bicimde;

¯ =

=
x
1 N
0 h
N / kh 2 i
h k
e I I h÷0,1,2,3,.....N-1 (17.20)

olur. DT icin data sayisinda bir sinirlama yoktur. Mikroislemci hizlari arttikca DT algoritmasi büyük sayidaki
data degerlerini degerlendirme acisindan cazipligini koruyabilir. Ancak düsük hizdaki islemciler icin yüksek
sayida datayi isleme sokmak, DT algoritmasi icin oldukca zamana ihtiyac duyulacagindan pek tercih edilmez.
Ölcüm sayisinin cok sayida oldugu islemlerde hizli ourier dönüsümü (ast ourier TransIorm-T) tercih
edilmelidir. T algoritmasinin uygulanabilmesi icin data sayisinin
n
2 olmasi gerekir. Bu özellik T`nin
DT`ye göre bir dezavantaiidir, zira DT de data sayisinda bir kisitlama bulunmamaktadir. Eger T de data
sayisinda eksiklik olursa ve datalar 0` a dogru yakinsiyor ise ilk yol eksik datalari 0` ile doldurmaktir. Böyle bir
durum söz konusu degil ise datalar icinden uygun görülenleri disari atarak data sayisini
n
2 `e cekmektir. Diger
bir yaklasim ise interpolasyon yaparak yeni datalar üretmektir. MATLAB ortaminda ourier yöntemine iliskin
cesitli komutlar bulunmaktadir. bunlardan ilki fft komutudur:

Y=fft(y) Hizli ourier dönüsümünde (Fast Fourier %ransIorm) kullanilan MATLAB komutudur. y
vektörünün ayrik ourier dönüsümünü (DT-Discrete Fourier %ransIorm) bulur. Bu islem,
hizli ourier dönüsümü (T) algoritmasi kullanilarak gerceklestirilir. degerinin
aranìlan armonik genliklerinin k/2 katì oldugu unutulmamalìdìr. fft komutu
kullanildiginda, örnekleme sayisinin yarisi kadar (k/2) harmonik ve bunlarin genlikleri
incelenir. Örnek olarak k÷16 adet örnekleme yapilmis ise bu komut kullanildiginda dogru
bilesen dahil k/2÷8 adet (pozitiI bilesen) harmonik ile ilgili bilgi alinir. Diger kalan 16-
k/2÷8 bilesen ise negatiI bilesen degerleridir. 1. bilesen dogru akìm bilesenini,
2.,3.,4.,5.,6.,7., bilesenler pozitif bilesenleri verir. 8. harmonik bileseni ise yqui8t
frekan8 bilesenidir. Nyquist Irekansini takip eden bilesenler ise (9-15) negatif
bilesenlerdir. 9. bilesen degeri 7. bilesenin eslenigine (koniugesine) esittir. 10. bilesen 6.
bilesenin, 11. bilesen 5. bilesenin, 12. bilesen 4. bilesenin, 13. bilesen 3. bilesenin, 14.
bilesen 2. bilesenin, 15. bilesen 1. bilesenin eslenigidir (bak.sekil 17.6).

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
112

Yukarida da bahsedildigi gibi hizli ourier dönüsüm uygulamalarinda harmonik analizi yapilacak Ionksiyonun
(y) eleman sayisi (ne),
n
2 özelligini saglamalidir. k adet eleman iceren bir y Ionksiyonuna fft komutu
uygulandiginda ancak k/2 kadar harmonik ve bunlarin genlikleri hakkinda bilgi sahibi olunabilir (dogru bilesen
degeri bu harmonik sayisina dahildir).

Problem 17.9

Periyodu T÷9.6 sn olan y(t) Ionksiyonu icinden, |0;T| araliginda, esit zaman araliklari ile 16 adet örnek (ölcme
yöntemi ile) alinmaktadir. Elde edilen örnek (ayrik) degerler asagida verilmistir.

y÷| 0 4.7163 6.5026 5.6751 3.2878 0.5738 -1.5028 -2.4723 -2.3602 -1.5293 -0.4619.
0.4301 0.9153 0.9619 0.6876 0.2770 -0.0979|;

y ayrik vektörüne fft komutu kullanilarak harmonik analizini yapiniz ve graIik ortamda gösteriniz.

Czüm

Sekil 17.4'de y(t) degisimi gösterilmistir. Sekil 17.4'de y(t) degisimi, örneklenmis y ve t degerleri
gösterilmistir. Zamana iliskin baslangic, artis ve bitis degerleri t÷00.69.6 saniye olarak verilmektedir.
Örneklenmis y vektörünün eleman sayilari
4 n
2
=
÷16 sartini saglamaktadir. Sekil 17.4'e dikkatli bakildiginda y
vektörünün
o
y ile
1 n
y

arasinda degerler aldigi görülecektir (
16 n
y y = elemani bulunmamaktadir-sekil 17.5).
Diger bir iIade ile örnekleme sayisi k÷0,..., n-1 olmakta , k÷n olmamaktadìr (bak. (17.19) esitligi ve sekil
17.4). Yukarida, fft komutu kullanilarak ancak k/2 sayida harmonik hakkinda bilgi sahibi olunabilecegi
belirtilmisti. Bu bilgiye göre ulasilabilecek harmonik sayisi (m); verilen y vektörü icin k/2÷16/2÷m÷8
olmaktadir.

Yatay eksen olarak t (zaman) domeninden I (frekan8) domenine gecildiginde Irekans artisi;

10416 . 0 6 . 9 / 1 T / 1 I = = = A Hz ; ( 6 . 0 t = A sn oldugu unutulmamalidir)

olacaktir. fft komutu kullanilarak incelenebilecek en büyük harmonik Irekansi (Nyquist Irekansi);

83 . 0 10416 . 0 * 8 I * ) 2 / k ( I
maks
= = A = Hz


Sekil 17.4 Sekil 17.5

olacaktir. Sekil 17.6'da isaret Irekansi ile Nyquist Irekansi arasindaki iliski gösterilmistir. Burada görüldügü
örnegin, 3. harmonik genligi ile 14. harmonik genligi, ve 7. harmonik genligi ile 9. harmonik genligi birbirlerine
esittir. Ayni sekilde Nyquist Irekanslarinin tek katlari kendi aralarinda ve ciIt katlari da kendi aralarinda esit
harmonik genlik degerlerine sahiptir.Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
113

Sekil 17.6

Yukarida, ' degerinin aranìlan armonik genliklerinin k/2 katì oldugu unutulmamalìdìr' iIadesi kullanildi.
Bundan hareketle;

Y=fft(y)

komutu uygulandiginda (aranilan gercek harmonik genlik degerlerine ulasmak icin) Y harmonik genlik
degelerini k/2 sayisina bölmek gerekmektedir. Asagida verilen programda bu islem;

~~Yss(1:nt/2)=(2/nt)·Y(1:nt/2);

satirinda yapilmaktadir. Verilen programda;

¯fss' Yss'`;

satirinda gercek Irekans ve gercek harmonik genlik degerlerine ulasilmaktadir.

Sekil 17.5'de verilen örnekleme sartlarinda y vektörünün harmonik analizini yapan MATLAB programi asagida
gösterilmistir.

nt=16; % örnekleme sayisi ÷
n
2 sartini saglamali
T=9.6; % periyod ÷(nt+1)·dt=T
dt=T/nt; % örnekleme araligi ÷ 6 . 0 t = A sn
df=1/T; % frekans artisi ÷ 10416 . 0 6 . 9 / 1 T / 1 I = = = A Hz
fmax=(nt/2)·df; %Nyquist frekansi ÷ 83 . 0 10416 . 0 * 8 I * ) 2 / k ( I
maks
= = A = Hz
t=0:dt:(nt-1)·dt; %t=0:0.6:9;
f=0:df:(nt-1)·df; % f=0:0.10146:fmax=0.83
%y harmonik analizi yapilacak y(t)fonksiyonun örneklenmis data degerleri
y=¯0 4.7163 6.5026 5.6751 3.2878 0.5738 -1.5028 -2.4723 -2.3602...
-1.5293 -0.4619 0.4301 0.9153 0.9619 0.6876 0.2770 `;
Y=fft(y) % y vektörune fft komutu uygulaniyor
figure(1) %Y (y'nin ayrik Fourier dönusumu) zaman ekseninde gösteriliyor
subplot(221),bar(t,abs(Y)),xlabel('zaman (sn)'),ylabel('genlik(Y)');
subplot(222),bar(t,real(Y)),xlabel('zaman (sn)'),ylabel('reel(Y)');
subplot(223),bar(t,imag(Y)),xlabel('zaman (sn)'),ylabel('imajiner(Y)');
fss=0:df:(nt/2-1)·df;
Yss=zeros(1,nt/2);
Yss(1:nt/2)=(2/nt)·Y(1:nt/2);%Y degeri nt/2'ye bölunuyor(an+jbn)degerleri
¯fss' Yss'` % aranilan harmonik ve gerçek genlik degerleri
%
figure(2) % gerçek harmonik genlikleri frekans domeninde gösteriliyor
subplot(221),
bar(fss,abs(Yss)); % harmonik genliginin cubuk formunda cizimi
xlabel('frekans (Hz)'),ylabel('genlik(Yss)');
subplot(222);
bar(fss, real(Yss)); % an katsayisinin cubuk formunda cizimi
0
maks
I 2 4
maks
I 6
maks
I
maks
I
maks
I 3 5
maks
I
) y ( IIt
3* I A 14* I A
7* I A
9* I A
8* I A

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
114
xlabel('frekans (Hz)'),ylabel('reel(Yss)');
subplot(223);
bar(fss, imag(Yss)); % bn katsayisinin cubuk formunda cizimi
xlabel('frekans (Hz)'),ylabel('imajiner(Yss)');

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda Command Window ortaminda elde edilen harmonik sayisi ve
gercek genlik degerleri asagida gösterilmistir:
~~
ans =
0 15.7010 % dogru akim bileseni
0.6000 19.2996 +11.5735i % 1. harmonik nt/2 kati
1.2000 -11.2650 +13.8929i % 2. harmonik nt/2 kati
1.8000 -5.8754 + 2.3748i % 3. harmonik nt/2 kati
2.4000 -3.3826 + 0.8128i % 4. harmonik nt/2 kati
3.0000 -2.3512 + 0.3682i % 5. harmonik nt/2 kati
3.6000 -1.8616 + 0.1811i % 6. harmonik nt/2 kati
4.2000 -1.6322 + 0.0769i % 7. harmonik nt/2 kati
4.8000 -1.5642 % fmax (Nyquist) frekansindaki genlik (nt/2 kati)
5.4000 -1.6322 - 0.0769i % 7. harmonik eslenigi nt/2 kati
6.0000 -1.8616 - 0.1811i % 6. harmonik eslenigi nt/2 kati
6.6000 -2.3512 - 0.3682i % 5. harmonik eslenigi nt/2 kati
7.2000 -3.3826 - 0.8128i % 4. harmonik eslenigi nt/2 kati
7.8000 -5.8754 - 2.3748i % 3. harmonik eslenigi nt/2 kati
8.4000 -11.2650 -13.8929i % 2. harmonik eslenigi nt/2 kati
9.0000 19.2996 -11.5735i % 1. harmonik eslenigi nt/2 kati
degerleri t

ans = % gerçek genlik degerleri)
0 1.9626 % dogru akim bileseni=
ort
y
0.1042 2.4124 + 1.4467i % 1. harmonik genligi
0.2083 -1.4081 + 1.7366i % 2. harmonik genligi
0.3125 -0.7344 + 0.2969i % 3. harmonik genligi
0.4167 -0.4228 + 0.1016i % 4. harmonik genligi
0.5208 -0.2939 + 0.0460i % 5. harmonik genligi
0.6250 -0.2327 + 0.0226i % 6. harmonik genligi
0.7292 -0.2040 + 0.0096i % 7. harmonik genligi
degerleri IrekansUgur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
115

Sekil 17.7


Sekil 17.8
Yukarida verilen progamin calistirilmasi sonunda elde edilen t-Y(t) ve Iss-Yss degisimleri sekil 17.7 ve sekil
17.8'de gösterilmistir. Sekil 17.7 ve sekil 17.8'de Data Cursor ikonu yardimi ile bazi harmonik gnlik degerleri
sekil üzerinde gösterilmistir. asagida verilen problemde ise degisim Ionksiyonu verilen bir y(t) egrisinin
harmonik analizinin yapilisi gösterilmistir.

Problem 17.10

y(t)÷ 0.5¹2sin(2* x *3.125*t)¹cos(2* x *9.25*t)

Ionksiyonu ile degisen ve periyodu T÷3.2 sn olan bir isaretin fft komutu yardimi ile harmonik analizi yapin.
y(t) Ionksiyonundan periyod boyunca esit zaman araliklarinda nt÷64 adet örnek alinmaktadir.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
116

Czüm


Sekil 17.9

y(t) degisimi sekil 17.9'da görülmektedir. Verilen problemi cözen MATLAB programi asagida gösterilmistir:

nt=64; T=3.2; dt=T/nt ; df=1/T; fmax=nt/(2·T);
t=0:dt:(nt-1)·dt; f=0:df:(nt-1)·df;
y= 0.5+2·sin(2·pi·3.125·t)+cos(2·pi·9.25·t);% egri denklemi
Y=fft(y);
figure(1) % y(t) egrisinin degisimi çizdiriliyor
plot(t,y)
fss=0:df:(nt/2-1)·df;
Yss=zeros(1,nt/2);
Yss(1:nt/2)=(2/nt)·Y(1:nt/2); % an+jbn degerleri
¯fss' Yss'`

figure(2) % y(t)nin frekans domeninde harmonik genlikleri çizdiriliyor
subplot(221),
bar(fss,abs(Yss)); xlabel('frekans (Hz)'),ylabel('genlik(Yss)');
subplot(222);bar(fss,real(Yss));xlabel('frekans(Hz)'),ylabel('reel(Yss)')
subplot(223);bar(fss,imag(Yss));xlabel('frekans(Hz)'),
ylabel('imajiner(Yss)');

Yukarida verilen programin calistirilmasi sonunda Command Window ortaminda elde edilen harmonik Irekans
degerleri ve harmonik genlik degerleri asagida göasterilmistir:
~~
0 1.0272 % dogru bilesen:
ort
y
0.3125 0.0272 - 0.0014i % 1.h
0.6250 0.0272 - 0.0028i % 2.h
0.9375 0.0272 - 0.0043i % 3.h
1.2500 0.0271 - 0.0057i % 4.h
1.5625 0.0271 - 0.0072i % 5.h
1.8750 0.0271 - 0.0087i % 6.h
2.1875 0.0270 - 0.0103i % 7.h
2.5000 0.0270 - 0.0119i % 8.h
2.8125 0.0269 - 0.0136i % 9.h
3.1250 0.0269 + 1.9846i % 10.h
3.4375 0.0268 - 0.0173i % 11.h

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
117
3.7500 0.0267 - 0.0193i % 12.h
4.0625 0.0266 - 0.0214i % 13.h
4.3750 0.0264 - 0.0237i % 14.h
4.6875 0.0263 - 0.0263i % 15.h
5.0000 0.0261 - 0.0291i % 16.h
5.3125 0.0258 - 0.0322i % 17.h
5.6250 0.0255 - 0.0357i % 18.h
5.9375 0.0251 - 0.0397i % 19.h
6.2500 0.0246 - 0.0443i % 20.h
6.5625 0.0240 - 0.0498i % 21.h
6.8750 0.0231 - 0.0564i % 22.h
7.1875 0.0219 - 0.0646i % 23.h
7.5000 0.0202 - 0.0753i % 24.h
7.8125 0.0175 - 0.0899i % 25.h
8.1250 0.0130 - 0.1115i % 26.h
8.4375 0.0046 - 0.1473i % 27.h
8.7500 -0.0159 - 0.2231i % 28.h
9.0625 -0.1107 - 0.5318i % 29.h
9.3750 0.2830 + 0.6553i % 30.h
9.6875 0.1222 + 0.1214i % 31.h

Yukarida verilen programin calistirilmassi sonunda elde edilen harmonik degerleri ise sekil 17.10'da
gösterilmistir.

Sekil 17.10

fft2 : Iki boyutlu hizli ourier dönüsümünde kullanilir.

y = ifft(X) X vektörünün ters ayrik ourier dönüsümü (hizli Iourier dönüsümü
algoritmasini kullanarak) hesaplar. Eger X bir matris ise her bir
kolonun ters ayrik Iourier dönüsümünü bulur.
y = ifft(X,n) X vektörünün n noktali ters ayrik ourier dönüsümü (hizli Iourier
dönüsümü algoritmasini kullanarak) hesaplar.
y = ifft(X,n,dim)
y = ifft(X,¯`,dim)
Boyut (dim) boyunca, X vektörünün n noktali ters ayrik ourier
dönüsümü (hizli Iourier dönüsümü algoritmasini kullanarak)
hesaplar.

y = ifft(..., 'symmetric') AktiI olan boyut(dim)boyunca eslenik simetrik X matrisinin

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
118
ters ayrik dönüsümünde kullanilir. Özellikle yuvarlama hatalari
dolayisi ile tam anlami ile eslenik simetrik olamayan X
matrislerinde tercih edilir.

y = ifft(..., 'nonsymmetric') AktiI olan boyut(dim)boyunca eslenik simetrik olmayan
X matrisinin ters ayrik dönüsümünde kullanilir.

ifft2 (X) X vektör (ya da matrisinin) iki boyutlu Ters hizli ourier dönüsümü bulur.fouri0r Sembolik islemlerde ourier dönüsümünde kullanilir. Asagida bu komutun
cesitli kullanilislari gösterilmistir:

F=fourier(f) : Sembolik f(x) Ionksiyonunun ourier transIormunu bulur. f Ionksiyonu
(deIault olarak) x'e baglidir. Dönüsüm sonunda (deIault olarak) w ile degisen
bir Ionksiyon elde edilir. Diger bir iIade ile f÷f(x) Ionksiyonuna fourier
komutu kullanilarak dönüsüm uygulandiginda, F÷F(w) elde edilir. F
Ionksiyonu f Ionksiyonunun Iourier dönüsümüdür:
= ) w ( ¦I(x)} ÷
¦
·
·

dx e ) x ( I
iwx
(17.21)

F=fourier(f,v) :

(17.21) esitliginde (deIault deger olan) w yerine v koyarak I Ionksiyonunun
Iourier dönüsümünü bulur:
= ) v ( ¦I(x)} ÷
¦
·
·

dx e ) x ( I
ivx

F=fourier(f,u,v):

(17.21) esitliginde (deIault deger olan) w yerine v ve (deIault deger olan) x
yerine u koyarak I Ionksiyonunun Iourier dönüsümünü bulur:
= ) v ( ¦I(u)}
¦
·
·

du e ) u ( I
ivu


Asagidaki problemde cesitli Iourier dönüsüm örnekleri verilmistir:

Problem

Lineer olmayan bir yüke iliskin ani akim ve ani gerilim degisimleri asagida verilmistir. Bu yükün sebekeden
cektigi (armonikli) toplam aktiI ve toplam reaktiI güc degerlerini hesaplayan bir MATLAB programi yaziniz.

Czüm

akim =¯0 2.4695 4.7981 6.8567 8.5387 9.7686 10.5078 10.7580 10.5595 .
9.9877 9.1455 8.1535 7.1393 6.2254 5.5180 5.0974 5.0109 5.2680 .
5.8401 6.6627 7.6413 8.6603 9.5932 10.3144 10.7109 10.6924 10.2004 .
9.2135 7.7503 5.8684 3.6598 1.2437 -1.2437 -3.6598 -5.8684 -7.7503.
-9.2135 -10.2004 -10.6924 -10.7109 -10.3144 -9.593 -8.6603 -7.6413 -6.6627 .
-5.8401 -5.2680 -5.0109 -5.0974 -5.5180 -6.2254 -7.1393 -8.1535 -9.1455.
-9.9877 -10.5595 -10.7580 -10.5078 -9.7686 -8.5387 -6.8567 -4.798.
-2.4695 -0.0000`;
gerilim =¯ 53.5500 60.0747 63.6723 63.9568 60.9137 54.8064 46.1458 35.6458.
24.1611 12.6114 1.9019 -7.1572 -13.9199 -17.9614 -19.1129 -17.4759 -13.4101 .
-7.5000 -0.500 6.7331 13.3217 18.4449 21.4148 21.7404 19.1725 13.7288 .
5.6943 -4.4024 -15.833 -27.7368 -39.1877 -49.2830 -57.2183 -62.3594 -64.2974 .
-62.8848 -58.2484 -50.7779 -41.0917 -29.9819 -18.3455 -7.1043 2.8742 10.8545.
16.2951 18.8965 18.6249 15.7138 10.6410 4.0838 -3.1428 -10.1618 -16.1135 .
-20.2351 -21.9299 -20.8235 -16.7985 -10.0077 -0.8623 10.0028 21.7835 33.5767 .
44.4582 53.5650`;
nt=64; T=0.02; dt=T/nt ; df=1/T; fmax=nt/(2·T)
t=0:dt:(nt-1)·dt; f=0:df:(nt-1)·df;
Y1=fft(akim);

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
119
figure(1) % i(t) egrisinin degisimi çizdiriliyor
plot(t,akim)
fss=0:df:(nt/2-1)·df;
Yss1=zeros(1,nt/2);
tss=0:dt:(nt/2-1)·dt;
Yss1(1:nt/2)=(2/nt)·Y1(1:nt/2); % an+jbn degerleri
¯fss' Yss1'`;
akimgenlik=abs(Yss1);
akimaci=angle(Yss1);
% gerilim hesabi basladi
Y2=fft(gerilim);
figure(2) % v(t) egrisinin degisimi çizdiriliyor
plot(t,gerilim)
fss=0:df:(nt/2-1)·df;
Yss2=zeros(1,nt/2);
tss=0:dt:(nt/2-1)·dt;
Yss2(1:nt/2)=(2/nt)·Y2(1:nt/2); % an+jbn degerleri
¯fss' Yss2'`;
gerilimgenlik=abs(Yss2);
gerilimaci=angle(Yss2);
toplamQ=0;
for k=1:nt/2;toplamQ=toplamQ+akimgenlik(k)·gerilimgenlik(k)·0.5·sin.
(gerilimaci(k)-akimaci(k));
end
toplamQ
toplamP=0;
for k=1:nt/2;toplamP=toplamP+akimgenlik(k)·gerilimgenlik(k)·0.5·cos.
(gerilimaci(k)-akimaci(k));
end
toplam!

Program hakkinda (aciklamalar ilave et)................


lama:

Eger isaret (örnegin i(t)) 0T araliginda, Ts (örnekleme zamani) aralikla örneklenmis ve genlik degerleri (i(t)) bir
vektör icinde,

Y÷|
m 3 2 1
Y ,....., Y , Y , Y |; m÷örnekleme sayisi

olarak kaydedilmis ise ve bu örnekleme araliklarina karsi gelen (t) zaman (ya da wt ekseni) elemanlari;

t÷|
m 3 2 1
t ,...., t , t , t |

veya

wt÷|
m 3 2 1
) wt ( ,...., ) wt ( , ) wt ( , ) wt ( |
ise, Iourier katsayilari;

¯ =
=
m
1 i
i i n
) ) wt ( * n sin( Y
m
1
a ; n incelenen harmonik sayisi
¯ =
=
m
1 i
i i n
) ) wt ( * n cos( Y
m
1
b


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
120
esitlikleri kullanilarak hesaplanabilir (ayrik zaman analizinde). Yukarida kullanilan t ve wt vektörleri arasinda;

wt÷2*pi*t/T

iliskisi vardir.

ifouri0r Sembolik islemlerde ters ourier dönüsümünde kullanilir. Asagida bu
komutun cesitli kullanilislari gösterilmistir:

f=ifourier(F) : Sembolik F(w) Ionksiyonunun ters ourier transIormunu (f(x)) bulur. F
Ionksiyonu (deIault olarak) w'ya baglidir. Dönüsüm sonunda (deIault olarak)
x ile degisen bir f Ionksiyonu elde edilir. Diger bir iIade ile F÷F(w)
Ionksiyonuna ifourier komutu kullanilarak dönüsüm uygulandiginda
f÷f(x) elde edilir. f Ionksiyonu F Ionksiyonunun ters Iourier dönüsümüdür:
= ) x ( I
1
¦(w)}÷
¦
x
·
·
dw e ) w (
2
1
iwx
(17.22)

f=ifourier(F,u) :

(17.22) esitliginde (deIault deger olan) x yerine u koyarak Ionksiyonunun
ters Iourier dönüsümünü bulur:
= ) u ( I
1
¦(w)}÷
¦
x
·
·
dw e ) w (
2
1
iwu
(17.23)
f=ifourier(F,v,u):

(17.22) esitliginde (deIault deger olan) w yerine v ve (deIault deger olan) x
yerine u koyarak F Ionksiyonunun ters Iourier dönüsümünü bulur:
= ) u ( I
1
¦(v)}÷
¦
x
·
·
dv e ) v (
2
1
ivu
(17.24)

Asagidaki problemde cesitli ters Iourier dönüsüm örnekleri verilmistir:

Problem 17.12
a) I(w)÷
) a * 4 /( w
2 2
e olmak üzere,
1
¦(w)}÷
¦
·
·
dw e ) w ( I
ixw

b) g(x)÷
x
e

olmak üzere,
1
¦G(w)}÷
¦
·
·
dx e ) x ( g
itx

c) I(w)÷ 1 e 2
w

olmak üzere,
1
¦(w)}÷
¦
·
·
dw e ) w ( I
itw

d)
v
v sin
e ) v , w ( I
v w
2

= ; w reel bir sayi olmak üzere,
1
¦(w)}÷
¦
·
·
dv e ) v , w ( I
ivt

fonksiyonlarinin sembolik gösterimde ters Fourier dönüsümlerini bulunuz.

Czüm

a) syms w a real; (enter`)
f =exp(-w^2/(4·a^2)); (enter`)
F =ifourier(f); (enter`)
F = simple(F) (enter`)
ans=
a·exp(-x^2·a^2)/pi^(1/2)

b) syms x; (enter`)
g = exp(-abs(x)); (enter`)
ifourier(g) (enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
121
ans=
1/(1+t^2)/pi

c) syms w; (enter`)
f =2·exp(-abs(w))-1 ; (enter`)
simple(ifourier(f,t)) (enter`)
ans=
-(-2+pi·Dirac(t))/(1+t^2)/pi

d) syms v w real; (enter`)
f = exp(-w^2·abs(v))·sin(v)/v (enter`)
ifourier(f,v,f) (enter`)
ans=
-1/2·(-atan((t+1)/w^2)+atan((-1+t)/w^2))/pi

17.19. ATLAB ortamìnda 8eri acìlìmì

MATLAB ortaminda I(x) Ionksiyonunun %aylor acilimi icin taylor komutu kullanilir;

taylor (f) I(x) Ionksiyonunu 5. dereceden Maclaurin polinomuna göre seriye acar.

syms x (enter`)
taylor(cos(exp(x)) (enter`)
ans =
cos(1)-sin(1)·x+(-1/2·cos(1)-1/2·sin(1))·x^2-
1/2·cos(1)·x^3+(5/24·sin(1)-
1/4·cos(1))·x^4+(23/120·sin(1)-1/24·cos(1))·x^5

taylor(f,n) I(x) Ionksiyonunu (n-1). dereceden Maclaurin polinomuna göre seriye acar.

syms x (enter`)
taylor(exp(x),4) (enter`)
ans =
1+x+1/2·x^2+1/6·x^3
pretty(ans) % görsel açilim elde etmek için (enter`)
2 3
1 + x + 1/2 x + 1/6 x

taylor (f, n, u) I(x,u) Ionksiyonunu u`ya göre (n-1). dereceden Maclaurin polinomuna göre kadar
seriye acar.
syms u v (enter`)
taylor(cos(u+v),u,4) (enter`)
ans =
cos(v)-sin(v)·u-1/2·cos(v)·u^2+1/6·sin(v)·u^3

Asagidaki diger örnekler incelenmelidir:

syms x (enter`)
f=1/(5+4·cos(x)); (enter`)
T=taylor(f,8) (enter`)
T =
1/9+2/81·x^2+5/1458·x^4+49/131220·x^6
pretty(T)
2 4 49 6
1/9 + 2/81 x + 5/1458 x + ------ x
131220

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
122
syms x (enter`)
g=exp(x·sin(x)) (enter`)
t=taylor(g,12,2); (enter`)
ezplot(t,¯1,3`) (enter`)

Yukarida g adli Ionksiyonun Taylor serinin ilk 12 (siIir olmayan) elemani x÷2 civarinda üretilmekte ve
cizdirilmektedir. Elde edilen egri sekil 17.11'de gösterilmistir.


Sekil 17.11 Sekil 17.12

17.20. Ba8it fonk8iyonlarìn a8imtot mak8imum minimum ve bükülme noktalarìnìn bulunma8ì

3 x x
1 x 6 x 3
) x ( I
2
2
+
+
=
Ionksiyonu sembolik olarak MATLAB'e tanitilsin:

syms x (enter`)
pay= 3·x^2+6·x-1; (enter`)
payda= x^2+x-3; (enter`)
f=pay/payda;
ezplot(f) ° I cizdiriliyor (enter`)

f Ionksiyonunun degisimi sekil 17.12'de gösterilmistir. Eger f Ionksiyonunun yatay a8imtotu bulunmak
istenirse pozitiI sonsuzda limiti alinmalidir:

limit(f,inf) (enter`)
ans =
3 % 3 de yatay asimtot vardir

Eger f Ionksiyonunun dikey a8imtotu bulunmak istenirse paydayi 0 yapan kökler bulunmalidir::

roots=solve(payda) (enter`)
kokler =
-1/2+1/2·13^(1/2)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
123
-1/2-1/2·13^(1/2)
kok1=double(roots(1)) % 1. kök sayiya cevriliyor (enter`)
kok1 =
1.3028
kok2=double(roots(2)) % 2. kök sayiya cevriliyor (enter`)
kok2 =
-2.3028
ezplot(f); (enter`)
hold on % f egrisi tutulup üzerine yatay ve düsey asimtotlar cizdirilecek
% yatay asimtot çizdiriliyor
plot(¯-6 6`,¯3 3`) ° ¯3 3` ile yatay y÷3 egrisi cizdiriliyor (3 yatay asimtot idi)
% dusey asimtot çizdiriliyor
plot(kok1·¯1 1`,¯-4 9`) ° ¯1 1` ile kok1 degerinde düsey asimtor cizdiriliyor )
plot(kok2·¯1 1`,¯-4 9`) ° ¯1 1` ile kok1 degerinde düsey asimtor cizdiriliyor )
title('yatay ve dusey asimtotlar'),hold off

Yukaridaki program satirlarinin uygulanmasi sonunda elde edilen egri,yatay ve düsey asimtotlar sekil 17.13'de
gösterilmistir (yatay eksen siniri |-6 6|, düsey eksen siniri |-4 9| alinmistir).


Sekil 17.1 Sekil 17.14
Sekil 17.3'e bakildiginda x÷2 ile x÷3 arasinda bir yerde lokal maksimum, x÷-4 ile x÷-2 arasinda da lokal
minimum oldugu görülmektedir. Mak8imum ve minimum noktalari bulmak icin I Ionksiyonunun birinci
dereceden türevini almak gerekir:

f1=diff(f) (enter`)
f1 =
(6·x+6)/(x^2+x-3)-(3·x^2+6·x-1)/(x^2+x-3)^2·(2·x+1)
f1=simplify(f1) ° f1 basitlestiriliyor (enter`)
f1 =
-(3·x^2+16·x+17)/(x^2+x-3)^2
pretty(f1) % kokler daha iyi görülmek isteniyor (enter`)
2
3 x + 16 x + 17
- -----------------
2 2
(x + x - 3)
krit_nokt=solve(f1) ° I1 in kritik noktalari bulunuyor (enter`)
krit_nokt =
-8/3-1/3·13^(1/2) % lokal minimum
-8/3+1/3·13^(1/2) % lokal maksimum

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
124
krkok1=double(krit_nokt(1)) ° lokal minimum sayiya cevriliyor (enter`)
krkok1 =
-3.8685
krkok2=double(krit_nokt(2)) ° lokal maksimum sayiya cevriliyor (enter`)
krkok2 =
-1.4648

f Ionksiyonunun bükülme nokta8ìnì bulmak icin ikinci türevini siIir yapan kökler bulunmalidir:

f2=diff(diff(f)); % veya diff(f,2) komutu kullanilabilir (enter`)
bukulme_nok=solve(f2); (enter`)
bukkok=double(bukulme_nok) (enter`)
bukkok =
-5.2635
-1.3682 - 0.8511i
-1.3682 + 0.8511i

Yukarida elde edilen 3 kökten 2. ve 3. kökler kompleks oldugu icin (sekil 17.13'de her iki eksen de reel) bu
problemde degerlendirmeye alinmayacaktir. Yalnizca bukkok(1)ile ilgilenilecektir.Asagidaki komut satirlari
ile maksimum,minimum ve bükülme noktalari sekil üzerinde gösterilmektedir:

ezplot(f) (enter`)
hold on (enter`)
plot(krkok1,double(subs(f,krkok1)),'o') (enter`)
text(-4.5,3.2,'lokal minimum') (enter`)
plot(krkok2,double(subs(f,krkok2)),'o') (enter`)
text(-2.5,2,'lokal maksimum') (enter`)
plot(bukkok(1),double(subs(f,bukkok(1))),'·') (enter`)
text(-6,2,'bukulme noktasi') (enter`)
hold off (enter`)

Yukaridaki program satirlarinin calistirilmasi sonunda sekil 17.14'de verilen görüntü elde edilir.

17.21. ATLAB ortamìnda 8erilerin toplanma8ì

Sembolik iIadeler iceren matematiksel toplama islemlerinde symsum komutu kullanilir.

symsum(f,a,b) f adli sembolik Ionksiyonun |a b| araliginda matematiksel toplamini gerceklestirir.

- I ÷ ¯
5
1
2
n islemi MATLAB ortaminda yapilsin:

syms n (enter`)
symsum(n·n,1,5) (enter`)
ans =
55

- I ÷ ¯

5
1
1 n
)! 1 n (
1 . 0
islemi MATLAB ortaminda yapilsin:

syms n (enter`)
symsum((0.1)^(n-1)/gamma(n),1,5) (enter`)
ans =
265241/240000
double(ans) (enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
125
ans =
1.1052

- I ÷ ¯
n
1
3
k islemi MATLAB ortaminda yapilsin:

syms n k (enter`)
symsum(k^3,1,n) (enter`)
ans =
1/4·(n+1)^4-1/2·(n+1)^3+1/4·(n+1)^2
factor(ans)% sadelestirme yapiliyor (enter`)
ans =
1/4·n^2·(n+1)^2
- I ÷ ....
3
1
2
1
1
2 2
+ + + islemi MATLAB ortaminda yapilsin;
syms r (enter`)
symsum(1/r^2,1,inf) (enter`)
ans =
1/6·pi^2
double(ans) (enter`)
ans =
1.6449
- I ÷ .... x x 1
2
+ + + islemi MATLAB ortaminda yapilsin: ( 1 x · )
syms x k (enter`)
symsum(x^k,k,0,inf) (enter`)
ans=
-1/(x-1)

MATLAB ortaminda tanimlanmis matematiksel Ionksiyonlar bulunmaktadir. Bunlardan bazilari ve MATLAB
komut karsiliklari asagida verilmistir:

- ' ,gamma' Ionksiyonu
...
! r
1
...
! 3
1
! 2
1
1 ) k ( + + + + + = .

Asagidaki MATLAB satiri k÷· icin gamma` Ionksiyonunu hesaplar:

syms r (enter`)
symsum((1/gamma(r),1,inf) (enter`)
ans =
exp(1)
double(ans) (enter`)
ans =
2.7183

- J ,bessel` Ionksiyonu
0 = v ÷
k 2
0 k
2
k
0
2
x
) ! k (
) 1 (
) x ( J ¦
'
+

'

¯

=
·
=

n = v ÷
n k 2
0 k
k
n
2
x
)! k n ( ! k
) 1 (
) x ( J
+
·
=
¦
'
+

'

¯
+

=
v ÷
v +
·
=
v
¦
'
+

'

¯
+ v +

=
k 2
0 k
k
2
x
)! 1 k ( ! k
) 1 (
) x ( J

Asagidaki MATLAB satiri 0 = v ve k÷2 icin bessel` Ionksiyonunu hesaplar:

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
126

syms r (enter`)
besseli (0, 2) (enter`)
ans =
2.2796

Asagidaki MATLAB satiri n = v ve k÷2 icin bessel` Ionksiyonunu hesaplar:
besseli(n,2) (enter`)
ans =
besseli(n,2)
double(ans) (enter`)
ans =
1.5906

Asagidaki MATLAB satirlari bessel` Ionksiyonunun integralini (
¦
= ) x ( J dx ) x ( J
0 1
) hesaplar:

syms x (enter`)
int(besselj(1,x)) ° veya int(besselj(1,x),x) (enter`)
ans =
-besselj(0,x)

Diger bir 'bessel' integrali asagida verilmistir:

syms z (enter`)
a=int(besselj(1,z)^2,0,1) (enter`)
a=
1/12·hypergeom(¯3/2, 3/2`,¯2, 5/2, 3`,-1)
double(a) (enter`)
ans =
0.0717

Hatìrlatma:
MATLAB ortaminda U(t) birim ba8amak fonk8iyonunu tanimlamak icin Symbolic Toolbox icinde
Heavisidekomutu tanimlanmistir. Örnegin birim basamak Ionksiyonu icin;

|
´
|
·
>
=
0 x x , 0
0 x x , 1
) x x ( u
o
o
o

vpa(`Heaviside(2)')( enter`)
ans=
1.

elde edilir. Örnegin, 4 ile 8 arasinda U(t) birim basamak Ionksiyonunun integrali alinmak istenirse;

int(`Heaviside(x)',-4,8)( enter`)
ans=
8

elde edilir. Diger bir örnekte ise asagida verilen I(x) Ionksiyonunun ourier transIormu bulunmak istensin. I(x)
yapisi parcali olarak U(t) yapisina uydugu icin tüm x degerleri icin I(x)÷U(t)*
x 2
e

yazilabilir:

|

´
|
·
>
=

0 x , 0
0 x , e
) x ( I
x 2

syms x ( enter`)
fourier(`Heaviside(x)'·exp(-2·x))( enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
127
ans =
1/(2+i·w)

Hatìrlatma:
MATLAB ortaminda ) x ( 0 ; dirac delta (ya da impulse) Ionksiyonunu tanimlamak icin Symbolic Toolbox
icinde Dirackomutu tanimlanmistir. Bilindigi gibi dirac Ionksiyonu icin;

0 ) x x (
o
= 0 ;
o
x x
¦
= 0
·
·
) x ( I dx ) x x ( ) x ( I
o o

yazilabilir. Eger x`in tüm degerleri icin I(x)÷1 ise yukaridaki integral;
¦
= 0
·
·
1 dx ) x x (
o

olacaktir.
¦
= 0
·
·
1 dx ) x x (
o
integrali MATLAB ortaminda yapilirsa;
syms x ( enter`)
int(`Dirac(x)', -inf, inf ) ( enter`)
ans=
1.

elde edilir. Birim basamak Ionksiyonunun türevi MATLAB ortaminda alinirsa;

diff(`Heaviside(x)') ( enter`)
ans=
Dirac(x)

bulunur. Birim basamak Ionksiyonunun ourier transIormu MATLAB ortaminda söyle yazilabilir:

fourier(sym(`Heaviside(x)'))( enter`)
ans =
pi·Dirac(w)-i/w

Hatìrlatma:
MATLAB ortaminda signum(x) isaret Ionksiyonunu tanimlamak icin Symbolic Toolbox icinde signum
komutu tanimlanmistir. Bilindigi gibi sgn(x) Ionksiyonu icin;

|

´
|
·
=
>
=
0 x , 1
0 x , 0
0 x , 1
) x sgn(

yazilabilir.
vpa(`signum(4)')( enter`)
ans=
1.
syms x( enter`)
int(`signum(x)' )( enter`)
ans =
signum(x)·x
int(`signum(x)', -5, 12 )( enter`)
ans =
7
syms x( enter`)
int(`Heaviside(x)',0,t )( enter`)

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
128
Heaviside(t)·t

17.2. Fonk8iyon e8ap makina8ì

Command Window ortaminda;

funtool ( enter`)

islemi yapildiginda kullanicinin karsisina sekil 17.17'de görülen 'Ionksiyon hesap makinasi' cikar. Bu pencerede
f, g, , a adlarinda 4 adet ekran ve 28 adet buton bulunur. 4 satir halinde yerlestirilen butonlarin ilk satirinda
kontrol butonlari yer alir.Bu butonlar yardimi ile f Ionksiyonuna iliskin cesitli dönüsümler yapilir. Ikinci satirda
yer alan tuslar kullanilarak, a sabiti ile f Ionksiyonu arasinda cesitli islemler gerceklestirilir. Ücüncü satirda yer
alan tuslar kullanilarak f ve g Ionksiyonu arasinda dönüsüm islemleri yapilir. 'onksiyon hesap makinasi' nin
ekran ve butonlarin görevleri asagida gösterilmistir:


Sekil 17.17


f f Ionksiyonu (klavye yardimi ile) bu ekrana yazilir.
g g Ionksiyonu (klavye yardimi ile) bu ekrana yazilir.
f ve g degisimlerinin degisim araligi (klavye yardimi ile) girilir.
a f Ionksiyonunu degistirmek icin kullanilacak sabit deger (klavye ile) buraya yazilir.
df/d f ekranina yazilan Ionksiyonunun türevini alir.
int f f ekranina yazilan Ionksiyonunun integralini alir (hesaplanan Ionksiyonun kapali Iormda
gösterimi yoksa hata verebilir).
simpl0 f f ekranina yazilan Ionksiyonu (mümkünse) basitlestirir.
num f f in pay Ionksiyonunu gösterir.
d0n f f in payda Ionksiyonunu gösterir.
/f f Ionksiyonunun pay ve paydasinin yerini degistirir
finv f Ionksiyonunun tersini bulur (hesaplanan Ionksiyonun kapali Iormda gösterimi yoksa
hata verebilir).
f+a f Ionksiyonuna a sayisini ekler.
fa f Ionksiyonundan a sayisini cikarir.
f*a f Ionksiyonu ile a sayisini carpar.
f/a f Ionksiyonunu a sayisina böler.

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
129
f^a f Ionksiyonunun a.kuvvetini hesaplar.
f(+a) f Ionksiyonunda x yerine x+a koyar.
f(*a) f Ionksiyonunda x yerine x·a koyar.
f+g f Ionksiyonu ile g Ionksiyonunu toplar ve sonucu f ekranina yazar.
fg f Ionksiyonundan g Ionksiyonunu cikarir ve sonucu f ekranina yazar.
f*g f Ionksiyonu ile g Ionksiyonunu carpar ve sonucu f ekranina yazar.
f/g f Ionksiyonunu g Ionksiyonuna böler ve sonucu f ekranina yazar.
g=f f Ionksiyonunu g ekranina yazar.
swap f Ionksiyonunu g ekranina, g Ionksiyonunu f ekranina yazar.
Ins0rt f ekranina yazilan en son Ionksiyonu, Ionksiyon listesinin en sonuna ilave eder
(kullanicinin f ekranina yazdigi her Ionksiyon arka planda saklanir.Bundan amac
yazilan Ionksiyonlarin daha sonra tekrar cagrilma ihtimalidir)
ycl0 f ekraninda yazilan Ionksiyon ile (daha önce kullanici taraIindan bu ekrana yazilan ve
Ionksiyon listesine kaydedilen) Ionksiyon listesindeki bir sonraki Ionksiyonu yer
degistirir.
D0l0t0 onksiyon listesinde yer alan tüm Ionksiyonlari siler.
#0s0t 4 adet ekran görüntüsünü deIault ayarlara geri getirir.
H0lp funtool ile ilgili help ortamini cagirir.
D0mo onksiyon hesap makinasinda gerceklesen görüntüleri 4 adet ekranda kisa araliklarla
gösterir.
los0 funtool komutu ile acilan pencereyi kapatir.

17.24. Czel fonk8iyonlar li8te8i

MATLAB arka planinda sakli bazi özel Ionksiyonlar bulunmaktadir. Bu Ionksiyonlara ulasmak icin;

mfunlist ('enter')

komutu uygulanmalidir. Asagida bu Ionksiyonlarla ilgili aciklamalar verilmistir:


Fonk8iyon i8mi Fonk8iyonun tanìmì ATLAB komutu Kosullar

Bernoulli sayilari ve
polinomlari
¯ =

·
=

0 n
1 n
n
t
xt
! n
t
) x ( B
1 e
e


bernoulli(n)
bernoulli(n,t)

0 n >
x ( ( 2 t 0


Bessel Ionksiyonlari

BesselI, BesselJ ( birinci
dereceden Bessel Ionksiyonlari)
BesselK,BesselY
( ikinci dereceden Bessel
Ionksiyonlari)

BesselJ(v,x)
BesselY(v,x)
BesselI(v,x)
BesselK(v,x)v; reel sayi

Beta Ionksiyonu
) y , x (
) y ( ). x (
) y , x ( B

=

Beta(x,y)Binom katsayilari
) 1 n m ( ) 41 n (
) 1 m (
) ! n ! m ( ! n
! m
n
m
+
+
=

=
¦
¦
'
+

'

Binomial(m,n)


Tüm eliptik
integraller

Birinci,ikinci ve ücüncü dereceden
Legendre'nin tüm eliptik
integraller

EllipticK(k)
EllipticE(k)
EllipticPi(a,k)


a; reel sayi
· · · · a
k; reel sayi
1 k 0 · ·
Tamamlayici
(complementary)
modüllü tüm eliptik
Birinci,ikinci ve ücüncü dereceden
tamamlayici modüllü, birlesik tüm
eliptik integraller
EllipticCK(k)
EllipticCE(k)
EllipticCPi(a,k)
a; reel sayi
· · · · a
k; reel sayi

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
130
integraller 1 k 0 · ·


Tamamlayici hata
Ionksiyonlari ve
bunlarin iteratiI
integralleri
¦
=
x
=
¦
=
x
=
·

·

z
z
z
t
dt ) z , 1 n ( erIc ) z , n ( erIc
e
2
) z , 1 ( erIc
) z ( erI 1 dt e
2
) z ( erIc
2
2
erfc(z)
erfc(n,z)
n~0

Dawson integrali ¦
=

x
0
t x
dt e e ) x (
2 2


dawson(x)

Digamma
Ionksiyonu
) x (
) x (
)) x ( ln(
dt
d
) x (
'

= = +

Psi(x)


Dilogaritmik integral
dt
t 1
) t ln(
) x ( I
x
1
¦

=

dilog(x)

x~1

Hata Ionksiyonu ¦
x
=

z
0
t
dt e
2
) z ( erI
2


erf(z)

Euler sayi ve
polinomlari
(Euler sayilari icin Ionksiyon
üretir) ¯ =
·
=0 n
n
n
! n
t
E
) t ( ch
1


euler(n)
euler(n,z)

0 n >

2 / t x (Eksponansiyel
integraller
dt
t
e
z) Ei(n,
1
n
zt
¦
=
·


dt
t
e
PV Ei(x)
x
t
¦
=
·Ei(n,z)
Ei(x)


0 n >
Reel z~0
resnel'in sin ve cos
integralleri ¦
x
=
x
0
2
dt ) t
2
cos( ) x ( C
¦
x
=
x
0
2
dt ) t
2
sin( ) x ( S


FresnelC(x)
FresnelS(x)

Gamma Ionksiyonu
¦
=
·

0
t 1 z
dt e t ) z (

GAMMA(z)

Harmonik
Ionksiyonu
¯ + + + = =
=
n
1 k
) 1 n (
k
1
) n ( h v

harmonic(n)

n~0


Hiperbolik sin ve cos
integralleri
¦
=
z
0
dt
t
) t sinh(
) z ( Shi
¦

+ + ¸ =
z
0
dt
t
1 ) t cosh(
) z ln( ) z ( Chi


Shi(z)
Chi(z)Genellestirilmis
hipergeometrik
Ionksiyonlar
¯
¦

+
¦

+
=
·
=
=
=
0 k
m
1 i i
i
i
1 i
k
i
i
! k
) d (
) k d (
z
) n (
) k n (
) z , d , n (
(i ve m; sirasi ile n ve d icindeki
terim sayisidir)

hypergeom(n,d,x)

n=¯n1,n2,..`
d=¯d1,d2,..`

n1,n2,.. reel
sayilardir.

d1,d2,.. reel ve
negatiI
olmayan
sayilardir.


Tamamlanmamis
eliptik integraller

Legendre'nin birinci, ikinci ve
ücüncü dereceden
tamamlanmamis eliptik


EllipticF(x,k)
EllipticE(x,k)

· · · x 0
a; reel sayi
· · · · a

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
131
integralleri ElipticPi(x,a,k) k; reel sayi
1 k 0 · ·

Tamamlanmamis
gamma Ionksiyonu
¦
= ¬
·

z
1 a t
dt t e ) z , (

GAMMA(z1,z2)

Gamma
Ionksiyonunun
logaritmasi

)) z ( ln( ) z ( ln =

lnGAMMA(z)


Logaritmik integral
) x (ln Ei
t ln
dt
PV ) x ( Li
x
0
=

|
´
|
¦
=

Li(x)

x~1

Poligamma
Ionksiyonu
) z (
dz
d
) z (
n
) n (
+ = +
Ionksiyonu Digamma : ) z ( +


Psi(n,z)


0 n >
Kaydirilmis
sin integrali
2
) z ( Si ) z ( Ssi
x
=

Ssi(z)


MATLAB arka planinda ortogonal polinomlara iliskin hazir komutlar da yer alir. Bu tür polinomlara ulasmak
icin kullanicinin Extended Symbolic Math Toolbox 'a sahip olmasi gerekir. Bu arac kutusu
bilgisayarda yüklü ise;

maple('with','orthopoly') ('enter')

komutu kullanilarak bu Ionksiyonlara ulasilabilir. Asagida ortogonal polinomlara iliskin bilgiler yer almaktadir.
Komutlar icinde yer alan (tüm kosullarda) n; negatiI olmayan tam sayi, x ise reel bir sayidir.


Polinomlar ATLAB komutu Kosullar

Gegenbauer

G(n,a,x)
a, oranli olmayan bir iIade
ya da -1/2 den büyük
oranli bir sayidir
Hermite H(n,x)
Laguerre L(n,x)

Genellestirilmis
Laguerre

L(n,a,x)
a, oranli olmayan bir iIade
ya da -1 den büyük oranli
bir sayidir
Legendre P(n,x)

Jacobi

P(n,a,b,x)
a ve b, oranli olmayan bir
iIade ya da -1 den büyük
oranli sayilardir
Birinci ve ikinci
dereceden
Chebyshev

T(n,x)
U(n,x)


17.25. Diger 8embolik arac kutu8u komutlarì

Asagida diger bazi sembolik arac kutusu komutlari ve uygulamalari gösterilmistir:

P=poly2sym(A) :

Katsayilari A vektörü ile verilen polinomo sembolik olarak yazar. DeIault
olarak x kullanir.
P=poly2sym(A,s) : Katsayilari A vektörü ile verilen polinomo s harIini kullanarak olusturur.

A=¯2 5 -3 1`; (enter`)
P=poly(A) (enter`)
P =
2·x^3+5·x^2-3·x+1

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
132
syms s; (enter`)
P=poly(A,s) (enter`)
P =
2·s^3+5·s^2-3·s+1

P=sym2poly(s) : S adli sembolik polinomun katsayilarini P adli vektöre atar.

syms x u v;
sym2poly(x^3 - 2·x - 5)
return
1 0 -2 -5

ccode(f) : f iIadesinin C programlama dili kod karsiligini yazar.

syms x; (enter`)
f=log(1+x); (enter`)
ccode(taylor(f)) (enter`)
ans=
t0 = x-x·x/2.0+x·x·x/3.0-x·x·x·x/4.0+x·x·x·x·x/5.0;

ezcontour(f) : f sembolik Ionksiyonunun x÷|-2 x 2 x| ve y÷|-2 x 2 x| araliginda cizer

ezcontour(f,¯xmin xmax`,¯ymin ymax`): x ve y gibi iki degiskenli f sembolik
Ionksiyonunun es yükselti egrilerini x÷|xmin
xmax| ve y÷|ymin ymax| araliginda cizer.

syms x y; (enter`)
f=3·(1-x).^2.·exp(-(x.^2) - (y+1).^2) - 10·(x/5 - x.^3...
- y.^5).·exp(-x.^2-y.^2)- 1/3·exp(-(x+1).^2 - y.^2); (enter`)
ezcontour(f,¯-3,3`,¯-3 3`) % cizim gösterilmemistir (enter`)

ezmeshc(f,¯xmin,xmax,ymin ymax`): x ve y gibi iki degiskenli f sembolik Ionksiyonunu
ve es yükselti egrilerini x÷|xmin xmax| ve y÷|ymin
ymax| araliginda cizer.

Örnek olarak; z÷I(x,y)÷ y/( ) y x 1
2 2
+ + egrisi , -5·x·5 ve -8·y·8 araliginda cizdirilsin:
syms x y; (enter`)
ezmeshc(y/(1+x^2+y^2),¯-5,5,-8,8`); % cizim gösterilmemistir (enter`)

ezplot3(x,y,z,¯tmin,tmax`): x(t), y(t) ve z(t) f sembolik Ionksiyonlarini kullanarak |tmin
tmax| araliginda 3 boyutlu parametrik egri cizer.

Asagida; x÷sin(t),y÷cos(t) ve z÷t parametrik egrisini ,t÷|0,6*pi| araliginda cizdiren komut satiri verilmistir:

syms t; (enter`)
ezplot3('sin(t)','cos(t)','t',¯0,6·pi`); % cizim gösterilmemistir (enter`)


ezpolar(f,¯a,b`): f( 7 ) polar sembolik Ionksiyonunu |a b|÷ | 7 min 7 max| araliginda cizer.
DeIault 7 araligi |0 2 x| dir. Bu aralik icin |a b| yazmaya gerek yoktur.

syms t; (enter`)
ezpolar(1+cos(t),¯-pi pi`); % cizim gösterilmemistir (enter`)

J=jordan(A): A matrisinin Jordan kanonik (normal) Iormunu bulur. Burada A matrisi sembolik ya
da sayisal olabilir.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
133
¯V,J`=jordan(A): Bu komut ile hem J (kanonik Iorm) hem de benzerlik dönüsüm matrisi olan V
hesaplanir. V`nin kolonlari genellestirilmis eigen vektörleridir. (V/A*V÷J)

A = ¯1 -3 -2; -1 1 -1; 2 4 5`; (enter`)
¯V,J` = jordan(A) (enter`)
return
A =
1 -3 -2
-1 1 -1
2 4 5
V =
-1 -1 1
0 -1 0
1 2 0
J =
3 0 0
0 2 1
0 0 2

¯Y`=lambertw(x) Bu komut, Lambert`in w Ionksiyonunu x icin hesaplar. x sayisal olabilecegi gibi
sembolik de olabilir.

Lambert`,in w si, x we
w
= esitligini cözer. Burada w; x`in bir Ionksiyonudur.

lambertw(¯0 -exp(-1); pi 1`); (enter`)
ans =
0 -1.0000 + 0.0000i
1.0737 0.5671
syms x y; (enter`)
lambertw(¯0 x;1 y`) (enter`)
return
¯ 0, lambertw(x)`
¯ lambertw(1), lambertw(y)`

Z=null(A) A matrisinin bos uzayini olusturur.

A=¯2 5 9 5;-3 1 8 -2;7 9 0 8`; (enter`)
B=null(A) (enter`)
B =
-0.8171
0.1849
-0.2028
0.5070

¯Pay Payda`=numden(A): A iIadesinin payini Pay`a, paydasini Payda`ya atar. A; sayi
olabilecegi gibi sembolik bir iIade de olabilir.

A=3/5; (enter`)
¯Pay Payda`=numden(sym(A)) (enter`)
Pay =
3
Payda =
5
B=x/y+y/x; (enter`)
¯Pay Payda`=numden(sym(B)) (enter`)
Pay =
x^2+y^2
Payda =

Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
134
y·x

rank(A): A matrisinin rank`ini hesaplar. A matrisi sayilardan olusabilecegi gibi sembolik iIadelerden
de olusabilir.

syms x y; (enter`)
A=¯x 2·x 3·y;x y 2·x;3·y 2·y 3·x`; (enter`)
rank A (enter`)
ans=
3

Y=zeta(w): w elemanlarinda zeta Ionksiyonunu hesaplar. w sayisal bir matris olabilecegi gibi sembolik
bir matris de olabilir.

Zeta Ionksiyonu asagida verilmistir:

¯ = .
·
=1 k
w
k
1
...
r
1
...
3
1
2
1
1
w w w
+ + + + + =

Y=zeta(w,n): Zeta(w) Ionksiyonunun n. dereceden türevini hesaplar.

zeta(1.5) (enter`)
ans =
2.6124
syms x y; zeta(¯x 2;4 x+y`) (enter`)
ans =
¯ zeta(x), 1/6·pi^2`
¯ 1/90·pi^4, zeta(x+y)`

17.26. %aylor 8eri8i e8ap makina8ì

Kullanici MATLAB Command Window ortaminda;

taylortool (enter`)

komutunu uyguladiginda karsisina sekil 17.18`de verilen görüntü cikar.


Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
135

Sekil 17.17

Sekil 17.17`de gösterilen Taylor serisi hesap makinesi ekraninda, I(x) iadesinin sag taraIina yazilan Ionksiyonun,
N iIadesinin sag taraIina yazilan sayi derecesinden Taylor serisine acilmis hali ) x ( T
N
`in sag taraIindaki bosluga
yazilir. onksiyon x÷a noktasi civarinda seriye acilir. Sekil 17.17`de
) x sin( * x
e ) x ( I = Ionksiyonu a÷0 civarnda
8. dereceden Taylor serinine acilmistir. Elde edilen Ionksiyon ise ) x ( T
N
iIadesinin sag taraIinda gösterilmis ve
graIik ekraninda ise cizdirilmistir. x araligi ise |-2* x; 2* x | dir.Ugur Arifoglu MATLAB7.0 Simulink ve mühendislik uygulamalari
136

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7   .0 .0   1:3.943    
 039       .0 .0  
  
  
 
 
          0  0 /0;0703Q.70,5 8 3 3.0,/ ,95,7,8 3/,07,,3Q8,9 7/,8Q9:38, ,7 3 3 73090 8Q9:3 -::32,9,/ 7 1,7 ::3:9, 4/: : ,8 9,/7/0 % 479,2 3/, ,9, 0 ,7 , ,., :3:9:2,2, / 7 0307 .0,/ ,95,7,3007/7 .0*945,/ Q.70%479,2 3/, -,89-7 0/09,3 92,307-7,95,7, ,7 ,7 9,3 92, /,,8437,-:,95,7,,7 .0*945,/ Q.704: 9:7,., 0/0-7,7,,097204:907.0/0.097  .0 1:3.943 039  ( 03907 .0 1:3.943 039  .0 
( 03907 .0   
 .0 
 
( 03907 .0     

    .0 
 ( 03907 .0   
  
       :,7 /, % 8,9 7,7 0 ,/ 2 4,7, 9Q2 ,9 Q.7007 % 479,2 3, 9, 32 4/: :3/,3 8437, ,/ 2 9Q2 ,9 Q.7007 :,3,7, .0*945 ,/ ,3, Q.70 4: 9:72,9 7 Q.7033 % , 9,3 9 2,8 3/, ;0 < ,70907:,3 7 

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7  .0*945.0.0.0.0< 03907 .0*945 .,7(/4:-0( /4:-0(/4:-0(  :,7 /, 0/0 0/03 843:9, /, 7Q/Q Q - 07,3/, .0*945 ,/ Q.70 4: 9:7,3 ;07 9507 ;0 -:3,7 3 -4:9,7 7Q2090/7 :,3 . 890780 .0*945 ,/ Q.7033 07 ,3 -7 ,9 5,7,8 3 730 4,7,.0 %479,2 3/,7Q39Q00-7 .0 03907 .0 1:3.943 039  :,3 . 890780.0*945Q.70833002,3,7 , 3/,.0/8542:9:3::,3,7,-,,-7 .0/85 .0*945 03907 .0*945 < 1:3.943 039 .0*945 <   
  
      .0*945 <   
.0*945 <   
  
       :,3 . 3 3.0*945Q.708, 3/,/,90920807003 9Q7Q, , /,89072 97 .0*945  .0 .0*945  .0 .0*945  .0 .0*945  .0 :,3 . .0*945,/ ;07339Q7Q3Q 70320890780.,8842:9::,32, / 7 .,88 .0*945  ,38 .0   ,5 $97:.9:70  

//0 84.3809 70 2 807 89.7020 -07 .5. / 7  2 807 2. .8.9.3809 70 03907 2 82 0209$09 :0 %:70 .0 84.9..2 3/.3-: 03907 2 82 0209$09 .5 4: 9:7:703 . :.2 3 -7 :.. 3/.5 4: 9:7:8:3 : .3809 70 :0 %:70 807 89. 30/03-7 43:./ 2/. .38 2../ Q0 07 2. . 2 .3 /.9:9:2.38437.3 2 / 07-7 .3 4: 9:7:7  C730 4.7.033823720890780 2 807 03907 ...3809 70  .. :8948 03907 2 82 0209$09 ..5 .0 .7./ .  02.3 .5 479.5.02Q03/8::..3  4.9( .0 .3-74-33-7. ..70 - -7-73 9. 03907 2 82 0209$09 .7 -7-7073/03349.. .3 /.3 2. / 7 2 82 0209$09 03907 2 82 0209$09 2 :0 %:70 03907 2 82 0209$09 :0 %:70 2 .5.8 349:7/: :2..5 3/0 . .5 2.54:3.5 0/03 3.7 3% 479.70-.079Q7Q .7 10/ 0783 ..3 .7 2.7.8 807.7  % 479.3809 70 :0 %:70 807897:.072090/7 :.5 / 7 ..3..0 33 ..709 0.7.//0 $.. 03907 2 82 0209$09 .3-:  :.3 3/. /0 % 479./ 0 .5 .792.792.//0 84.9(  2 807 2.0 89.3 3./ ./ 82 4../ -7 .0 89.-7 33.& :7714 :% $2:3. . / 7 C7304.3..2...3809 Q0 07 2.9.3809 70 :0 %:70 807897:.9 0/780 2.3 2. ./.4: 9:7:8:3 2 807 2.2 3/. :.7.2 3/.0 .7.

 07././0.349./ .2.89072088903031...2 3/.8 07003/03 . ..99.3 .31472.7:.70/0 8 7. / 7 2 807 2..7.3/ . .. :. ..28.7.3./033%479./ /0 073 . /. 3 -079034/.709 9.0/070349. 02 0700 970-7  /0 038908:7. .1. 8 3 89077  07 9.70933./0QQ7  1.3 .3 7 :. 2.3 2.//0 $.70*34  O 157391  9. 1/070.7 :0 %:70 807897:. 8 ..847901472.7. :8948 .0 157391 8..7/ 2503./.3 8437. 42.2 3/.. 7  .:94.7. 8. 8 3 077 .7.3843:.7 3 330 1.1-9.3.0 ..-9349. - 8.792.0 /. 07 .3 . 48.07.3:./ /0 073. 3 3 349.3 .3 7 C730 38/0 03 4.31.73007/089072 97 07.02Q03/8::.88.070 97039Q2-07720890780. 8./ 7 1 8.78./0 % 73.-9 349.0 . ../033890720-2 :7. ..8. ./.& :7714 :% $2:3..3 ../0099 . 1.33 7 9 . -007.8 890303 7.2 3. 78.7..2 8. .0038.3/.107 03907 2 82 0209$09 . 2./0 1.0..07 /01..9 7 ::. 8 80 8. 1/070.479. 03907 /0 0382.3 7 : 8 2/. /.3. 7./.801.0 . 8 /0 033 . 3 38.3.07.3809 70 :0 %:70 807897:.3809 70 :0 %:70 807897:. . 03907 8.-:1.8 3/.907073-.. / 0 1   4 8 :  . 4/: :.3. 8.30.9(  :.9.5.9 7-.. 4.0 8. /.3.809-07020..2 82 .3 8437. 3 :.5.  8. 038.9 7 8020 070/4 7:820.107 /.2. .907070 -80090 2. /070./088.9.2 8. /. .9( 2 807 2.89072088903031..././033890720-2 /0 038908  @ 9.28./033%479.9 3/. 8 89072 4.7.0 8.7.7.8437.907073/03-7:.3 . 84..7..9( 2 807 2.07083/03 7030-7 .3 20/.8 0 8..792.0/3Q Q2 .7.70*34  03907 2 82 0209$09 . -111.  03907 157391 8.907 80/ .38 .2. 2...

907 1472:3/. 8. :..2 .847901472.902.0 08.709 349.3 .8 / 7 -. 8 80349./83:2. 3 42:9: 07 -7 -33 .031472.7.1./ 84.33 . 8  89072 4.7..0 8.-8. ..7.& :7714 :% $2:3.3..708. .. .7.7 8. /070. .8. / 7 : 30/030 42508 8.2 3.3 2. 077 . 3 3Q8904/: :. -  8.7./ 7 0 8.3 -7 .:94./ 4: 3:2.7.0 0/0070 970../088.9 .0842:9:  ./ 349.3 .. 03907 8.7. 157391 42:9: 0730 /85 42:9:3:3:.:94.7 3.7. 209 $.7. 0 /070. .3 20/.09 342:9:3/..3.::34:7   $.33. /070.3.7  157391 8.9 3/./. ./ -07.9 3/. 7/ 30730943:8.0.3.7.0 -78. /.7.7.9. -1.9 7. 07 . 078..3 8.  03907 078 ./ 7 8.3 8./ :2.7 /. . /. 8.0Q8901.9 .2.38437.8./03.3.7 8.3.2.847901472.-7 / 209 03907 $4.2.0 /070.9 49  :... 078 49 03907 /209 $4.9. 8 /0 033 .7.0 ./  03907 :2..7 3 :./ 843:.07 /01.9. 3 3Q8904/: :.320/.9.7.902.3. 2./088.3842:9:80/0 033 . 3 42:9: :./ 7 8 3 :3:3315739142:9:3/.9 7.8.2.9.3/  C730 4.7 /./.92.9.8  /078 -: /078903 .3 / 5747. 8 890724.5./ $.3.71 Q88Q3 .. 89077  157391 8.7 3 8907/ :3:9:2.07.4/: :3:89072090/7  157391 42:9:3:3 42508 8.07 330 /031.7.7.830788349 1 / $4..2 3.-4 :00.. -001./ 7  07 :. /.. -7 703.7 3 .. 0/070.30 0..8 /. .709 Q88Q3/0 07 8.7/. 700 8 2.03 8./  ./ :2.02Q03/8::.0 .3 2. 03907 8.9 03907 49 03907 157391 /83$4./$./ /0 073 ./ 3/.8 3 8.07 /01...9 7. .

07007 :503. .9 3/. 9: :3. 3 3 ...42:9:.7:0/03.7 $./.07.7 0  @..3/0 0307/03.70 33 8..0703 503.7/ 2 0%479.3 3/.2 3/..3 /48.0 479. 0 .7.3 ..7.. %479.070/0890303-7/48.3 $.1 3/.0 /0 0307 802 97 ..70 0 805 Q0730 9 .0700.3 8003007/03 $.3 / 3/./0/7  0   25479. 80030 . 2.. :.& :7714 :% $2:3. -.9..7:0/038007042:9:3. 0 /0890703503.7/..7: 0/0307 819 9: : 0 80070 1.9./ 703 .0 8 42:9: 805 .3 / 3/.. 0  /0 .07033849.9 3/..-782./48.-::3.0 9 .070 .2 3/.7 . .7 8 3.0479. .3. 9 4.07083/0 0 203Q8Q 3/0 07 ..08 42:9::.8  % 42:9 503.. 9 .7 :503.. 7   . 3 3.3 . .3/0 0307/03 0  /0  .2.7 8 3.3 .2 3.:. 0.8 / 3/.0.02Q03/8::.0 43.0703503..3 / 3/. 0  /0 4785.0 43: :.3 25479 .7 3/0 07 .0/0 0307.7 34:32.3 / 3/./0/0-7 0 /08907/ -4785.

70 0 9 . 25479 .7 0   0 .9.39  /48. 80030 :..  : 503. 2.3 .7 4905.0/48.3 7  0 .2 3/.. #082 /48. 32 4:7 0  . 8.02Q03/8::..2 3/.0 /48..7.7Q39Q030-7 25479.. 9.7 % 479.9.7/ 2 0./  .42:9:.7 %479.2 3. 07 % 4785.0 7082 /48..070 3/0 38 42:9: Q0730 .& :7714 :% $2:3.7 ..7  :./. 2.047/!.9780 1472/.0 479.3 7 80 890303 /48.2..9 99 8 .

3 -2.& :7714 :% $2:3. 2 -7 5747..0 -: /48.7.8.9.0977   .7.3 3...2/. /.2 3.8.0 09720 3 4. $8890230708.9.07073907.32 ..2 3.3 .0479. /.-7 : /48.. /.3 .0 9.3 .3/08. 7 2.3/48. /./ 42:9: 0 .9. .9 ./ /48.8.03/08.9.097 4.9 7.3 2../ 730 3 : 2 .3/48.7 3 9Q2Q 2.9./ 0 -07903 070 % 479. .9 .. .9.7 3/0 07 . 8. - ./ -7 2.2 3/. /.3 / 07 -7 5747.0 7 07 8 /0 8 1 7 80 -: /:7:2/..4.89072 97 .38. . % 479. .5 .. /..90707 -: 42:99.-842:9:0. /4:-0 42:9: 0 .02Q03/8::.0/.0. 8 3  3:2.-.70...9:. 8./ /48.0 . 2 /48. 25479 05479 ./42:9: % 479.8 4: 9:7:2: 80 4301472. 3 25479 2Q2Q3 . /.39 /48.3 .8.8 .  ./ /48.3 .8 9. .3.9 .9.3 2. .0 097208 0707 : . : /.9.8 0707 '0707 ..9 7..08Q9:3 : ./.2.3 2 :... 3..3. ..9.0. - . 9..9 ./ /48. 9.9..72.9780 .597 : 0207 909 4. /.. /.3 42:9.89072 97 4. 9 -::3. /0 07 : 2 /48.7Q0.7 . 2.08Q9:3 .3 7 : 42:9 3/0 07 .7.9. 8.9 . /02097 C730 4. .9 7/..8..3 7 @0 90707/0:. 00. -.3 ..3 -..1 3/.. 0/0:.7.7.8 / 3/.2..7.9 .3.39  ./ 42:9.0700 977  07/. .97830 . /.7%479.   .3 7.8 8. 03907 9: :3.7 /./ 42:9: :.-03-:.8 3/..-7 :3:339./. .3/ 0730/.0 /./..2 3/../ -7909/48. 4785. /.0.2.32.3 . 89077  07 .. /. /48.0%479.7.8.-07903/. . 3.7 -7-7070.:.32.9 3/.00320/7 . 7808Q9:38.3-.3 3 82 . : 2 /48.3 . . 4785.. /.9.2 3/.3. .7..: 994.7 3/0 07 . 4.7 2.7 :.9. .8 03/0 . $ 24/:3/.9.1 3/. 4.3..7/.7.07 3 05479 .2 3/. 4785..7 0783      %479. .-4-23/08.8 3/./ : 2  03907 8. .9.2. : 2 /48. - ./ . 8 3 3:2.5 . 42:9: 0 ./0/03 /48.3.7  8.-. 2. . %3/0:. .2 3.9..8.9.70.9.70.9 78. ..3 7 42:9:3:.. : 2.-2083-: ..0707 % 3/0 4.2 3/...3 7. 3. -   8.3 /48.0 .9 .7. /..9.7 2../ /48.0 /. $4/:3/.. /0 0307 /.9...7.   4. 7 : 42:99.9. . .3 .-2083 2Q2Q3 .07073 % 9. 479./ 42:9: 0 Q03020 2 /48./0 0307/. .3 %Q70 . 8Q9:3/./. /0 0307 /.3 /48.0. .7.8./ 03907  /48./ : 2  03907 : 2 38.3 .7 2. . .. .3 02073. /. 8.. 479.07  % .80 2. /.7  %-7/48. .7 .2 3.9.800/7  8.

077 %.2.3 34:2.:9803/0-807..20.0720 7 48.. 20.8. 0 30..9 :.2 .8..7.. 7 80.70./ /48. /.Q07 3 :.030. 42:9 9Q7Q-:/48.97833 % 479. . :942. 9. 20.0 . .2.:9 -7 /48.00977 /48.5 .. . : 2 .7 3.7.-/ -03-7.3  .9..047/48..03-7/./.02/04:2. .00 47 /48.00977 /48.39  .04. 02303.2 3/..790 : 2  03907  42:9:..8 ./.2. .70. 7 /48.9.024:2. .3 /48.00977   07/48.:9 /0 8003-7/48..-7 :42:9%.9780/0 977...2 3/. ...8.7.034: 9:7::4780 47/48.74.. 4.7..7 3.2 3/.3 3 -::3/: : /48./70807 3/0 3. .7.% .(14503 /48.3 7 48. - 0020 3 :...-.-7.. :.-7./ 0 -07903 070 % 479.-207/0::.3 .0.030 03907 - 208.... 2 :.8 .7Q070 977 C730 4..0703 42:99.7.   . 9../ 80.2.. . . 2 2.9..2./ -4 : :3.-4 42:99Q7Q &:.07/48.20.9./. 2 .7 .2. 0.7 2.. 747.7. /. .803.030. .7 80 -: /.4:2.2.8 890383 . 43:8:3/. .3 3 843:3./ . /48. 02.9.4:2.0// 3/0: 2/48.3 ./ : 42:9 0 2.-7.32..7 .2.720. 7 0.7 /..9.4: 9:7:.7..7   07/48.030 03907 - 208.9. .3..:9 /0 80 4: 9:7:7 .8 3./ : 2 03907   .-...07/48. 24947:3:3 9.. /48./0/7  07 -: /48. 7 ./ 80.3/3/4479.7 /...7.(14503 /48./ 80.3 7 48..7.7 4:3.8. ./ 07 % .02/0.030 -4 : :3. .3 2. 7 7 48.-4 /0-: 42:99Q7079.978 /48.2 3.4:2. 80 :.7  %05 8Q7Q. % . 42. /.3 /48.:94. . 4.3 0207.3-7/48.3-7.0 . ../ .8 3/.-2 7 48.8 /.3 2. 2 . 4..-7./. .9 03907  :.-7. :83 0 3 :.790 /48./ : 2 03907 : 2 3058 . 0..073043:.39  /0 730 3 49:8 9Q7Q -7 /48. .007       07 3/0 /.2./0 07072. 4.:9 803/0-807 4:3.8..%479.-7    1450342:9: 1450342:9::.422.7. 20. .9.:9/0 8003-7/48.02Q03/8::./  82 3/.7  .-7. -.2. 3. 48.7..8 3/.9 99 /..00977 . ..2.  4.7 /.7.2.3 9 2 9 7 %./... .030 1472..& :7714 :% $2:3.3 3 .0.3 7 -14503 /48.. 023/02Q2Q3 . / 7 :/48..

2 3/.7 . 4: 9:7:2.978 002..7.734905.. 78 /.1450342:9:3:3..9. 9.2 9 7 :..7 /.9 .9. .-7  C730 4.9 03907  42:98.3 349.-..7.47479..  QQ 03/. . /.9 7 ::.3 7.  843:. . 78. % /48..39 /48.-7 : 02. 78.7 3 07 -7 8.007  /48.9 4.  4/..9.07/038437..3 /48..5 / 3/.070342:98. 2.3/ 3/. 4/: :-0797  C7304. 0/0 .. 3/.3. 0 /0890703503.-7/ 3/ -99 :. 0700 202  02/0 .3. -7 0 09720/ /:7:2/..:9 4..7.9.9.4.077  1472. .-0037 48. 47 80 %. -3.3 3843:3.4: 9:7:. .3 -7/48.3 02 -.. 80-7.0700/00/7  0    1..7 /. 4:9:..3 /48.0 9.3 9 ..-71472.2 3. 70 ./ -4 : :3..2. /.3 4. 4./78 /..(14503 78 /. ./ 909/48.7  %058Q7Q.7.Q073:.99.02Q03/8::. 1472.9 4. 002.48042:9:   .. 70./ 034: 9:7/: : 909/48.9 9 03907 157391 - 1113  03907  :.3 7  0 3:.7.7 :./09 ./ -7 .8 3.3 .3 157391 42:9: 0 14503 42:9:3:3 -790 :. 3. 1472.070378 /.780 208.78 /.9.8 073078 99..-203 34905.9 :.3 7 1 .-/78479. /0 070/00/4780 02/4 7:4.2.3 78 /.7 /. 890703 15739 42:9:  2.7.7 /.7 00700 2 97 208. 4: 2: /02097 .0-07/48. .2 . -: /0 070-. 1472.2. 78... . 78.& :7714 :% $2:3.5 .9 7/.90037 88902/0 /01. 2.(14503 78 /.9 9 03907 - 208. /01.7.070342:98.9.9091472.3.. % 479. 478042:99Q7Q3Q3843:3. 4/: :3.3 .3 ./ /48..7.9/48.9  .-4  /0 890703 42:9 9Q7Q3Q3843:3. -QQ 03/.9. . 3. 3  .0 07 - 4. .2 9 7  :.3 349.3./42:9:80070/0.742..9 7 ::..8 3 439740/0-7  :.9..:0/00/7 - 5491 -78..7 :.89072 97  ( 03907 - 208.7. - 4/: : 3 42:9 9Q7Q3Q3 843:3. 8903780 - 208.9 7.8 /. 4:. /0 070738.:9 4.7.9 7 ::.3 / -7 % 5747.7 /..3/ 3/.-78.7 4/. 2.

70.7.043:3.978 8Q9:3.7 3 007 -0.32 -7/.3 .. .3. 890303 2.& :7714 :% $2:3. 14.3 7 / 8./ /48.7 %.907 39  -98..8907031472.9. 03907  42:98.8 3./ - .5 .4:2.0 . 02-.7. -: 2.907 8..9 / 7 $.8. .48042:9: .978 1472: .5 .9.0 843: 4.073307/ /.. /.3 -7 2. -::3.-4 : :89077 42:98. 39  -98.7 889020 70. 3/0 8.2.0/00/038.2 3/.5 70.07 730 4. . 1472. .8Q9Q3 8Q9:3/054. - 1450342:9:3:3::.2...7 4/.-7    179042:9: 1790 /. ^^ .7.07:. -7 / 4.709.5...9.32.3/48.7  -9./.-4 1472.32.978.1790 - . :39  -9 .3 78 /.1.7..7.3 3.480 .:0/00/7 .3. :39  -9 . ..8 3.3 7    170.80/0.978 4.32...7.3/.7  -9 . .3 7 8.92. 9 8Q70.7 /0.7.7098.5 .7./.70988.1./.2 0/7 .. :39  -9 .2.7:099 -7. 1472.3 .907 :.7.0 2.890703-7.3 7 : /48.7.7.0.9 7 3 3::.-7 .9.3 .8 3 4:2. ^^ :-9  -9 .7.2. 30 .070342:98./0 07 42.2.3 .9 :.70988.3 .. 3 .7 /./.3 3 % /.7 2.1 3/.42:9:/:7 ./48.32 9 7 3 02 . 7..07.8 3.9. 8.07 .07.2.::.7  -9 . 8Q9:3./.9 3/.7 0843:.0733 /48.7.3.7 .70988. 2 -7/48.3/48. 39  -98.3. 39  -98.3 /48.7/.5 -4 : 03907  :.-.7 /....978 .3 3%0 808208903780 .32.02Q03/8::.0 -% -72./42:9: 170..9 7 3/.5 -4 : 03907   .8 843:3/.9  -9/0 03349.8 843:.3 8 0820/0 % ./ -3.7098.9.9.  .3 8308203:.3 83020 :.7..7 8Q9:3:3002.0 479./ / 7 ..::.7. /.-4 /089072 97  %.07 -3. .9  -9/0 03349. 8Q9:3002. 5. % /. 8. 9. .3-7 42:99:7 ./ 3. 4785. 8 3 89077 .8437.0 -8.9 .480 - 03907 .30 :.7 1. :39  -9 .3/. 14.7.(170.70988..5. -9  -9 .9 7 :.70988.7 9.

8 .84:2.2.-7 : /:7:2/.3 03907  :.(18.978 070 0007.9 7 3/.8 890303/0 038.890380 3. . ..07 /48. /. 89072090 02/0(42:9:02.(18.. -( . .::./ 7 2. ./.02Q03/8::.5 .480 66 6614503 78 /.078...31 66 1 31 78 /. -7 8.9.4:9:..//08030. /48.39 8 45.3 7 / 8. /. .3 -4 : :3.07 4:3:7 :3.3 .7 /.7. - -4:9: 30 703 9Q2 /.7 / 0 -079032.7.3 /48..3142:9: 18..32 9 42:9 8..-7 : /:7:2/.7.7 7   .01.3 .& :7714 :% $2:3.00320/7      ( - 208..9.3..2.3. 8 3 3 4/: :7Q2090/7 3 /907./007/.48042:9:0/ 33%0-.7 /.3 7.7.9 79 / 8.3142:9:.9 79 78 /.(14503 78 /...7 /.347 /       8./.7 0/0::.2. .32 889020 70 4: 9:7:2: -7 .39 8 3 3 :7:2.9/48.(18.3 -: 8.3 7    18.8 3 3 4:2.  :.. -./.31 66 1 ( /   8.-.0707/.9. 890703 1472. .3-4 : :3.::.9780. 02 -: 023 3..9784./../0 0707. / 3/.2. .9 . /48.1450342:9: :.9..9.31 - 1472.7 :. .7. 9Q2/..79 58437. .3 7  .7 :. ./0/ ./. % -.0/00/03843:./0-07903 /0 03304:3../ 7 1.3.3/48.9 7 3/.0707 /0-07903 /0 0330-78Q9:32.7 /.31 1472..9:.7 4:9:2.9/48.9 9 78 /. /. 7Q03 . 890703 42:9 8.. .0.9..7  .07039Q21.83.8 0707  .    90970.9.078. --4:9:4./747 6614503 78 /.47 / 8./42:9:  .3 2.3..7 .9.3 -4 : :3..2.32 9 7 .8.34:32. 42:9:/:7  ..4:89:7::7 157391 - 1113 78 /.-7 :/:7:2/. 8 3 -0797 Q1..3 .9..9/48. 9.

.097 / $4. /48. 8.7.9 .8.0703/03@. .3 . 7Q03 42:9 8. /./ 49/0190730720/7 : 02 /0 0700 97/903 8437./ /48.3503.7. -: 42:9 :. .3 .7 /../ .3 .7 /./ 42:9: 8Q9:3 ./ ./ 1472.3 7  .873/080:..70700 97/ 3/0.070/0 /48.. ./ 42:9:3.5 8 3 89077 Q2 /0 157391 42:9:3/.& :7714 :% $2:3.0. 9 780030 380  :.3 $.5 / 3/.9 .9734 /48.7 /.2./ .7%479.2 3/. -.0 %.9 7 8. 92*/:7:2: :.00-8.3 3 .3 070 3 0 9 -07 -.097 . .2 3/. . / 3/. 3809 0/03*. 3 -07 -: /48. 4:3.0 8 80030 :.-.-9 /83/0 /03020 ..2. .3 .-07903./ 3 -0797 1472. 82 4. 7Q03 48. 89072090/7 7 7090  -. /48.9734  . 8 1.:7:8: ..7 30700 972080707 $3/48.7..9 7 3/../ . /../ 2. .3 503.9 .5 8 1472.3 7   (90970. ... /./..7 /. / 7 :3:33.7 90970.. 34905. 203Q8Q 3/0 07 . .9 8Q9:3 8Q9:3 4:3.8. . ...3/48. . /. ...3 / 3/. 2. / 7  . -07903 02 . 8907031472. 2. .:7: /.9 8.3 503. 7 4:2. 90970.-07903 . . 3 -7 ::.8 7.9 0730 .8907/ -8.:7:-07 0 /. /.. 8.42:98.9. 9 . /48..02Q03/8::. 30 070 970.7.9 7 8. . /.  :.907/073/034: .2 9: :3.9 1472. /48.8./ -4 : :3.3 7 C730 4.9 $ 4/: .9 47 ..3 3 .9:.   (90970.3 -4 : .0707 /48./ /48. 5 /48..3/8 49/01907 0 /089072 97   0 0  ..9734  :.09070070 970./0/7  8.7479.7 /./08 1472. /48./ 2./ .9 7/8 .8437.9. .3 9 .::. 8 3 890703 -7 1....070/0 07 .-7  07 . .7.3 4:2. 0  /.3.:7: /.31472. 3 :.99Q707:.:7. .9:-: :3.7. 9 .87Q3/0 /0 /0 730 3  8..9 7 3/.7./.9 8.2.0733 . /././ /030204:2.4:9:. .907 9Q7Q 4/: : -0792 4:7 8.3 4:9:.5.3-070703/48.8.

% .

80// - 8.7...87Q30 070 9703 .3 -7 2.-7 : /48./ 42:9: :.07..3 .7. 4:9:. /. /.2 3/. /Q Q3Q20/7  .07 7:-: 8Q9:3 8.34: .8.3 4: ./ 0 47 ./.072 97  . . -.3 .7. % 479.7.8.0707 :.8 90970.7Q03.8 3 8. 0 /.9 .9 7 ./ 42:9: 0 4:9:2.342:98.47 . .9077:-:-78Q9:34./ . /.9 .3 7 :.8 3 3 90970.9 7 8Q9:3/.9 7/.7 /.07 /48. -. 07 .3-.978-/Q Q3Q0-7  79  -.3-72.07 /48.:7: /.:7: /. / 3/..978 4.7 3/.87Q30070 972090/7  '07/48.

/ .5 2.3 .28.2.7 073:.8 843:3/.9077 07 1808.7 .8 .32.02Q03/8::./ 84. %479.7 /.3 4..07890  80  80  :.79 /0 /7 0 -7 907.  %.39 /48.3./ -7 ../ . /.0 % 3/0 47 .9.8. 2.9 881888  :. .380/037 :. /.7Q2088903247801472.7 /.3/.07035747.0/00/0307.3 2.7 .89072 97 .8 3 3 30/03 % -8./107.& :7714 :% $2:3.7  0.8  .9.7 1./ 209  082  0209 84.3809 0/03*/:7:2: 7032*/:7:2:(90970.87Q347../ -7.8 7032*/:7:2: &3. . 0/80 -0 47  . -07307.0/00/0307..2.0.8 .7 80 /107.39 /48./ 209  082  0209 84.:7: /.07890  80  80   :. -: /48./ 84.7.7/.:7: /.87070070 97208900-7 C730 3 0 7 207 3 0 97/ % /48../ 3.9 7 3 3::.87.  %.9 88 1 8 88  :..7 /. ...8.3 :3389.870 /107. /..070342:98.3809     0/03*/:7:2: .37Q39Q8Q./03330 .././ :7:  . 7.7 .7 7032*/:7:2: &3.37Q39Q8Q./  -.380 ..7/.32.7 3 07 .8 843:3/. -:2.9 7 :3:3 3 3.873/042.7 .2.8 ./ :7:  .7 3%3/01.87070070 97208 :..89072 97 .380 /0302 Q20730 97/ /48... 8437./ 7 07-.4: 9:7/: :/0 :.9 7 3/.8.709070 9720/7 ./  -. .87Q3/0-7.  0.2 3/.7.070342:98.9-/7031./ 7032*/:7:2:(90970. 8.9 7 3 3::.8730070 97208900-7 :3/.

.89083 :3:33. / 3/.87 .3 7 C730 3 :./ .3-:. .-20 0 3/03/7 % 3/0 .9 80030 :.7243. 7. 70920/7  0-7 023% 2. 24947:3. 0707 .7 /.87Q3. -: /48.3 -7 2 :./708% .2 3/.& :7714 :% $2:3.7 .9 ...87Q3Q3 -8. 9.39  /48.3 9 2./ -7.2..2 3/. .-::3.87/0/054.80// -47. 9.2.7243 574-02 Q2073 0703 9Q2 :.. . 82 .8. -: /48.3/ 3/4 479.Q89Q3/0 0 203Q8Q 3/0$09 !. . :30/03003./708 % . % 479.3 92.:.7243./ 24.39  /48./ -7.2.-. .87 4:3: % .873/0 .3 .02Q03/8::.7/.7 . 80 422. 8437. -: . 0702090/7 :3:3 3 80 0. .7./ .2..2.7.

 :.3 .070 ..7 :503.4:3. .9. 0  /. 0 /07Q03503.70 0 8020/7 : 02 .070/0 7Q038 7.3 / 3/. .7  0   .9 8 7.2.3.9 3.7.003.8707/0-7/. 4..2.7 8 3.070 .8 3 89072090/7   0 0  07 -: 8 7.87Q3./..3 .3..280030 80/ 3/0 0 /0.2. :. :.7.0 43 80030 3 :.3 9 2..070 3/0 // 4/07 80030 30 9 .24947:3:3.7 8 3.-7  0  /0 // 9 $:-14/078 80030 :.$09 !./ .7. %47..08 7.73/03  .0700/00/7 :503.8 303/ 3/03. 8 3/.070 .2.7243.%24947:3:3/48.3 .097 07 0 /07Q034.3 78.9 4: 1. 7Q03 503.0703503.5 / 3/.3 503. 9.9.0030.0030.7.9. 3 3 .3 ::3 /0 80 :.2.7.7243 4:3: .2.070/0%. 3 3.2.3 .

 -.Q07. 7 :.8 -::38:3 :..7.7. 8 8 .3 /809 8Q7Q.7.30833802080709 -0792090/7 $003907..2.3/48./ 208./.Q8Q3/0 &3990/ 2 .2 3.7.808.7 .Q8Q Q073/03 .070/0 :.3 478003.-7  07 #0.38Q7Q..3.3 8Q7Q. 9.20.7 8 3.3 3 -::3.$.Q8Q%9.7 3.709037 .... 3/..7.70 0 .Q8Q3/0 8Q70-7/8093-::32. -: /48.7.3 2 47 80 #024.7 .3 3-::3.79 :.079 80030 :.0 9: :3.. %5.8 07080 :.2..3 ./ /48.8 78..3 .Q4/.03. 9.070 ./.. 7 :7.3 0 /.9 80030 30 9 .78.3 7.3 78.::34.9 7 0.:9 80030 :..2.0 80030 :. 0 7Q39Q8Q0.3 -79.3.9 7 $43:4.24947:3:3 4:3:3 .7.09: :3.3 4 02 59. -.7. . 070070 972 97 07 0 /. / 07 -8.3 . 0/7 01.070 97208/7   0 0   0  07 0  /.0/7  !74-02  .Q8Q3/0 -7 % /48.:9.Q038439. .7 :.7 : 503. ./ -7 % /48./.8 .3 9 .2.7090208/. 03 843 9..703 07 801073/0 8Q7Q./.-942.7.3 .3 . 8003007 3/03 . /.907.3 .07070-:/48.2.8.38Q7Q..& :7714 :% $2:3.7.8 0707 $.0.3 8Q7Q. 8Q7Q.Q07/031.-.. 2.7 -.7Q/Q Q- 8Q7Q. . . 80030 1.7 ./ 07-7 1. /.8907030384380030  . . .. 24947: -7 /48. 0  /0 890703 -7 503. :.0.79 .9.0.8 -.2. 8Q7Q.28 -7843:479.3/.3.7.-::3. .Q89Q3/00203Q8Q3/007.  479.3 08 4.07/307  C730 4..5 2.3$09!./.32.2.4:.7 /.1 3/.. .  8Q7Q.78../0 0 -7 -. 0 03Q890070 97208/7 $4380030 80-:4:39. :. 20.3 .7.2.Q8Q30 -.3 78./.-9 8Q7Q.02Q03/8::.8 / 3/. 9 72. 023/08.3 .2..7. %2.7.-942.87 3/0 &3990/ . 9 7 2.8 2.2. -: 4. -07903 9Q2 02073 907.87Q3/0 97208 3.7. ..2./ .8. 9 72. 3 3 -208 07003 / 07 302 -7 349..-942.0-:4:39./. 9. 8907/ - 3.9 4:3:3 /0 97208.3.:9 . 890/ 3/0 .80-:48Q70...2.Q07/0.0 9: :3.. 3/.2. ..Q3/0 5747.2.3 2 %4:3/0-:/48.7..

  9  9  0  @Q2 0. 1. 2. 9 .7. 08.3-7%5747.70 Q2 3902 4. 9  83 9 .  .7 . 0.02Q03/8::. 2.7. 1..2 . 4 :.0703/0. 32 9 7  9 .7 3 /070.9 3/. 0.70. # #   #   05   05 5 . 2 307 8.0  9 .. 9  83 9  4/: :3.0 4.2. 32 9 7  .70 . 70 8Q70 .70 . 3 9Q24 :/0 0707 . 2307389072090/7  .70.7..7 .3 78.9 -708 /3Q 3Q .& :7714 :% $2:3.70/0 -QQ4. 2 :.7 ..8 3/.7 0 /0.5.

8 3/.   9  ..  9  .2.-7 '0703/0.0 4.7.8 3/.   8 -::32.7 3 /070. .7. 2. 1.9.5. 1./ 7  .7.0  9 . 2.7 00.9.  . 2.  9  .7 . 08.70/0/.70. /. #  # #   .7 ./ 7  1 ### 5 1 5 1 . 5747. .2 9 .

 5 1  # #   #  #  # #  ( ' 05  05 5.

.2 .. .30 .30 ..7.. ..2  1. ( . . '...23.

09.8 843:3/.7 . /.07035747. 1..3.7 3 :..978070/0 09202Q2Q3/Q7 .89072 97 1.7.3.9784: 9:7:2./.9783002.9 7.3 2.730073.5 :. 8.7.7 /. /.2 3. 9 7 2.7 3 3-7 82 0/ 07-72.032..0/00/03.8Q9:3.00320/7  03907  03907 ( 03907    .    72.2 3/.3. .0.8  %479.32 -72.7.9783-.

..32.7 /.9 7 2.79Q28Q9:3..9 7. 8.97830.3  ./ 7 2..707.978333:2.5 2.7 /. . 4.. 07 .7 3 2.9.709 12.3 .9783/08Q9:3 0233. .3 8.7 /.3 8.9 702/08Q9Q3 020733..7QQ384:3/.9 7 0233.3.97830.& :7714 :% $2:3...709 1 2.9 7/.0703 73090 1  1./.7./.978338Q9:3. 8Q9:3:2..9 7. .8. . 3 89072090/7  :.9783/0  8Q9:3/.07..709 8.7 9Q2 8. 3 89072090/7   03907   :...9783/0028.3./ 7 12.7 /.7   03907    :.7QQ30284:3/.9.9...9.3  .709 80 1 2...7..3..7 /..3 8Q9:3./ 7 2.3.3083/0 07.32.9783/0 8. 02..5 2.3  8Q9:3..07. .70-7 023..070373090 2.../083/0.7 3 32.3083/0 07./083/0.5 ..0703730902. 2..3./. . 3 89072090/7  !1  03907  !   :.70-7 023.028.97830.3.9.97833 8Q9Q3/.7 3 3 08 2Q208 52.3  .02Q03/8::. 3 89072090/7  1  03907    :.7 9Q2 8Q9:3 002. 3/.9 7/.97830.0703730901  1.978338.9.9783/0 8. /..7 0 1 2.7 3 3 479.9783/0 8.978333:2.3.2.9. 3/. 3 89072090/7 '7QQ38. 3 89072090/7 1    ( 03907 1    1  03907    :.9 7 002./ 3 1 2.070342:90/00700 970-7 !1 ( ( 03907  ./.9...9 7.0703730901  1.5 2.7QQ3 3Q3/0 07 .9 7.../083/0 ..7 9Q2 8.7 /.709 8Q9:3. 3 89072090/7 '7QQ3 8.3  .97830 .. 3/. .38012.5 2.9 7.

7 .  8Q9Q3  8Q9:3:3 .7.  8Q9:3 .7 :.3.00320/7        (                  ( ( 03907         :.9 7.3.0703 73090 2.3 .8 843:3/. 8Q9:3:3/.7.3 /.0 8Q9:3. /.8 -7843:0/00/0.8 3/.9 7.7.97889072:.8 3. 9:9:2. 3./ 7  07 -7 1.7. 8Q9:3:3. ./ 03-72.3 2 9 7  ( ( 03907  :.3 4.0 . .7 /./.32../.9780/00/20 8903780.0703 73007/0  1.3 .7 !   ./0 0  8Q9:3:3 .0.9 73/0..3 8Q9:3.0 8.7.9 7 ::..7303. .80// - / 4.8 3. .7 /.0  /.-0307 0207./ 7  : .7.7 /. 70 :.9 7 3 3::.7.3.3 .9. .2.8. /.-7 .9 7.7 .7 4.7 07 07.7 0  /.8 3. /.7 .& :7714 :% $2:3. !1 ( ( 03907 !   0712... /. .28.0/0 0/038Q9:3002.3 8..8 3. /.7.. 8..7 /.9.097 :.97833  /. .97833.9 7  4434507.0703%8.5 .9784: 9:7:2./ 2.7..97Q :.3. 80  8Q9:3 0037 :3.0703 73090 80 .2 3/.-7 1 ( ( 03907   :.07.02Q03/8::.978 % 479.7Q070 97780843:30./0833 3/0 .7 0 2..79 7 / 3/.2. .3 /  .7 0 ..0 /0 -./.5747.097 07302. .0  8Q9:3:3 .3/0 89072 97 ( 03907   2.    .

9 7 802.9.3.2 3/.89072:.70:.   ( 8.-20 3 2.3 02078Q9:33..   03/0 8.2 3/.7 /.7 ( 02302. /.3 / 3 3 907.97833-.97833 8.2.3/0 07078.2 3/.8.9 7 3.%8. .9 7 42..   4/: :3.00320/7 % ( 03907 %      :.7 3 3 % 479.7 /.97833 8.3 8437..32.097              0.7.7Q/Q Q-2.9 7 2.97833   .7 /.97833 8.097  7/ 077304.9 7 2. /.97833   .. 002.: ./ 7  (2.3.7.9 7 2.9 7 2. 8 0/0 972090/7  .7.7 3 3%.9 7 3 3%479.3 .97833 8.97838Q9:3. 8Q9:30730 8Q9:3 8Q9:30730 8Q9:3 8Q9:30730 8Q9:3 8Q9:3073080 8Q9:300.3 7 : .9 7 2. .978 002.9 7 2. 8.97833 8.3.5 2..978 % 479. / 4.::.7 2. 843:.70 :.97833 8.0  ( ( 03907               0/00/0.7.97833 8.2./ 7  :.9 7                :.3/0 0707/0 970-7  ( 03907              7Q/Q Q-2.-4.9 73.7:.5 . / 7 :3.702.2.7.3 .& :7714 :% $2:3.0 002.7.97833 8./.0/00/03843 2. 78.9 7..2 3/.7 /.978%479..0 002.097Q3Q4: 9:7/: :.7 /. / 4. 2.9.3.02Q03/8::.8 0707        :3. .

7 /.7 /0 07070703-72.7 3 3 08 2 Q208 /0 0707 .97833  8. 89072/0 -7 4 002.& :7714 :% $2:3.3.7.3002. / 7  .9 7  % 479.97833  . -7/03 1.5 2.8 02.3    002./.7 .97807:. 8 0070730.2 3/. 8907/ - 2.9 7 8Q9:3:7.97807-70 9707003-72.0  8.3 /0 0707 /0 970-7  .2.9 7 .7.3 /0 07 -7 90 002.7  .03-72. 7303. /.32.00320/7  ( (  ( 03907              7Q/Q Q - 2.3./.9./09002. 730073.20.3/0 07/0/0 970-7 .-70 97032.-4:9::2:/:7 :7.. /.-7  .::28::4:780.2.9 7 0  .3 .9 7 7.-/72 0./ 7  :.3 48.7.7 3 3 3/0 479.3/. 4.3.. 8.7/. -0 1. 8 .7 /.8 3/. 002.38.09.3/  8./.8  %479..3.3.00320/7  ( (  03907               :.730073.2 -72.9784: 9:7:2..3 3/.97844389072 .9780/00/0.0  8Q9:3 002.90/208 0700303302349.3 2.38. 2.7/ 2 04: 9:7:.32.7.5 703/.0  8Q9:3 002.9780 89072 :.00320/7 8  03907 8    .9784: 9:7:2. 3.2 3/.9783 -.3.0 8Q9:3 002.7 007/0 972090/7   ( 03907             0708 2Q20002. -7 2. /.9784: 9:7::47 . 4.9.    .0 :3:9:2..7 3 3 08 2Q208 /0 0707 .9.7 3 3 3/0 479.3/ 42:9:3/.8 3/. .978 -4:9: .37.3..2.3 1.3 . /.9 7 0  8Q9:3 .7..97807.3 /0 07 0 /0 97/ 3 ..34: .3/ 42:9:3:3 07 ::.0  8.9784: 9:72.:92.3.9 7 .800002.02Q03/8::..

3 2 -7 2. /947479.7    .3/3/4479..*              .978.*..9783 -.3/  03907 .**.7Q032.          .7 .0479..2 3/. 7.3/  03907 .2 3/.3 /0 070733 77. .0 03907 9: :3.-.7./ 8./0 97208 0  0 /0422.2 3/.7 :43Q0730 1.**                             % 422.( 03907 .2. .4785.               .2 3/.. /./94707. 7 0 .2. 002.97833  . ./09 9 .3/ 3/4 479. 9.8 78.*.7.7 703 43479.70 003519. 0 .02Q03/8::.3 / 3/.070377.( 03907 .37Q39Q8Q0. /.& :7714 :% $2:3.

0703 503./.1. 7Q03 8. 480  80030 :. 070..& :7714 :% $2:3.3 ..0703/0$19. 0 /   0 0 0 1    .080 1.3 480 /947 .0 9032 97 :. 0 .0/.70 0 9 .3.-:479.0703843:2.3 002. /947 503. -07903 0207 843:3/.030890303 03 /0 07.9 7.70 0 4002.8437. 2./0 9703002.8437.0 019 42:9:3. 1.78. 0 / /0 .70.02Q03/8::. 7 : 503.9780/00/7 :7.3 .7 1.02. /. 0 1 8907/ -8Q9:3..0703503. 0  .3 .0 :580030 3:.7008007 :.7 .70903038Q9:3002. 9: :3.38.070 3/0 0090 42:9: 80780 0  / /0 . 7 : 503. ./08907/ -8. 7Q/Q Q- . 0 .0.3-7 002.70903038.7 /0 970.7   0 .7 /.3 .5..9 7 : 02 -99903 8437.3 3Q0730 9 . 77.070 ./.070833 0 203Q8Q 3/0 07 .3 780 0 0 /0 .2.0700:.0 9037 0    0 . 7 .97833 .78.070 . 9 .3 Q0730 1.070 0 .3 .0$19 .7.3 .307.9 7.3/ 3/.7. .002.3.0077 .. /0890703 503.97833/0 07/0 972 4:7 07:.7 .70338.7 .2/.7 8007...7.. 9 . 503.7/ 2 0 0 .3  7 0. 479.

 3/70320 8903780 .070830 :.3 5 9: :3. / 7   ( 03907       72.9 7 ::.0703 503.3.7/ 2 083208 070038Q9:3. 503.7.9 / - 0  .2.3/3/4479.978 -4:9: QQ9Q0-7 /.070 3/0 0  .-7 C730 4. 2.9783%/947479.7 /.2 3/. 89037 80 8320 890303 8.. /. 0090 42:9: 807 : 02 843:3/. 8907/ -1.9 2.7  0    72.9.2 3/.072 48:3 ( 03907    2.0 -:8. 8437. 0 .-4:9:3:3/0 97208   0 .7 . 9 -7 2. .42:98.9 7. /. 2.0703/03970 .9 7.0 0  .978 . 0 /07Q0377.3 503.070 0/0 0/7 :7.9 .3 / 3/. . 0  . 0 . .9 7 .9783-4:9:3:3/0 972089Q7Q4.978  -4:9:3/.2. 03 090-7 03 09032. 2. /.-7./947479./..0 .978-4:9: -QQ9Q0-7 03 090-7 2.97833 0 / /08907/ - .7.9783303002. 7 :503.-.8 78.4:2380030 30 9 . /.7 8320890347803. 8Q9:3 002.97833 .0 8Q9:3.-4:9:3:3/0 97208 % 479. 1. 42:9 8. .7. .97833 730 3  8. - .070 .7 /.3/0 0707 730 3 8 1 748:3  ( (  03907      07 2.070/0 3970 74 80030 30 9 .7/ 2 .0 8. 7Q/Q Q - 2.70 . :. /.7 3 383208890380 3. .7.9 7 83070  -4:9:3.& :7714 :% $2:3.32.3 5 9: :3.2 3/. 0  .9 7 . 9 .9783%422.0. 9: :3./ 7 C730 4.32.3 /0 0707 -4 /0 . -.70338. .02Q03/8::.978  -4:9:3.71.700807 /.. / 7 :.2 3/. 7 : 80107 -: 503.709037 . . 0 0 0.978 /.0703843:0/00/7  .8 78. 8437./0 890703503.97833 -4:9: QQ2Q 9Q7  07 2.

 -4:9:3/.02Q03/8::.07.978303/03/Q0303208 .80// --4:9:304:78. 0 /    0 0 0 1  07 :.7  0 . % 479.009203 1.3 .7.7.32. / 7 8 .7.97833 -4:9:3: .2 3/.3.3 3/.700 9 ..7.3 .7.3 7 2.9. . 8.3 7   %479.8. / 7  C7304.7 3/0 ../0 970-7  .-.3 /0 0707 .80/03070 :3:92..52.38.7 /.3 3/..3.3 7 :.3 .3 8Q9:3:3 / 07 002..97807%.9783 -4:3: 002.700 8Q9:3/.2.97833-4:9:708.07030.5.9.79 0 /0 9720890/ 3/0:. 8947 80 0  1 /0 89079/ - 730 3  -7 8Q9:3 .7/ 2 0 890/ /0 07 70-7 0307 02 ./0 / 07 002.2 3/.& :7714 :% $2:3.5042:9::.503.7.   03907 .0.3 2 -72.4.-7-4:9:-7/ 4.3 ..0703 -7 2.978%.48:39Q22.978  ( 03907    48:3 :2.7.3-7Q.. 2.3/0 070703/ 3/03 .0/0-. .2.. .38        4.79 72.5.2..

7  /070.9-70833./. .7 708.97833 8. 8.08.38437.3 .9 7 8438.2 3/.97833 8.3-78. 8.7./.34: .978 3/0 8.3 2.720 8903780 157 42:9: :. / 7  %15:/  2.3-78.  - 8Q9:3 8.97833 8.0 9078 0.1.9 7.5 . 2.2.978338.1.  .978338.9 78Q9:3.9 7.9. .9 7 8438.978$.8 3 90780.97833 002..3 2.59 % 479.7 3 /070.50 .7 157      07%479.9 7 8..70093Q3Q90783Q3/0/3/Q7Q7.9.5 5/ 078.070-7D-4:9:2. / 7 157  2.9788.8 3  /Q02 QQ3.70 /Q030320890378015:/42:9::.-2. 90280983 0803 C7304.1...5 .-:3./ 2.2 3/.7  708.0 0/00/032.9788.9 7002.7 %15:/  %    07%479.7.93/3Q 3Q3Q3907889.7  :7..9 7 8./4 7: 07.97830.97807 -4:9.38     @4-4:9:2.7/.2 3/.978 .0/3/Q7Q2089037 80749 42:9::.97830.7 749 % .9783-4:9: 9.7 /.08.3.8. 9.9783 /070.7 3 .2.3 2../.090780.2 3/.9.3-7080748:3 -2.9 78 7./ 2.  2.2. 2./ 2. / 7 $749 % %2.3.8.7070. 4 -4:9: 2.3 2 / 7 D-4:9:-72.50   03907      07 % 479. 8.9 7..2093/0 /070.& :7714 :% $2:3.3 0-7730.7 :.7070%.02Q03/8::. .9780. %2.1.Q -4:9:80-:8..978.9789.3 2.8  -  ( 03907 -   .1./ 2.3 2.

1.97833 8.2.-7  07 -: 730 /.5 .9 2 07.3 7 C730 4.. 8 3 2 8Q9:3 8.8 070 /7 C7304.97833304/: :207. 070 977 . 3.9789. 8 /.7.3 -7/03 4 ..5 3:2./.7. 2.97833Q8Q207.9 503.9 8.3 .0/780 3/28 - 03907 .3 0 07.9 3:2../.-/ - 9.8:-549 .7.2. /.7..3 . Q89 Q890 .32.7Q 8.38  0/00/7 0.07033 .5 0/03 5.2.:3:3:3:92. ..9783 -4:9: .8 3 84/.3 .9 7 2 -73. 720 2Q2Q3/Q7 : /:7:2/. 3 8...9783% . .8.1...3..7.7.9780 0 -7 730 . 84/.7 .8 3 -4:94/.3 7 :7.3 8. /.97839.9.04.3 07.9.7.9783 9. 4.8.0/780 80 - 03907 .1./Q Q3Q070 2.7 2.-2..070 8.5 4/: :3: -07903 8. .0-2. Q89 8.8  8:-549 42:9: 07.3.7 07034/.5 .1./09 ../09 2 .-0807338. 070 977 07 /79 .799 .3 9 2.97833 Q073/04/: :.7  48:3 -2. .070070.070-7 -4:9 2.3 8 7.3 3-7/03423503. - 2. / 3/. 4/: :3:  -4:9 7.7 4.79./09 Q890  .9 84.3 2.8 3 -4:9809.19. 3.9 7 8. .390 3/0 . 8Q9:3:3./. 7. 8 3 89077 5 80 03 .30-0307-7 020700 9720/7 -   ( 03907   7.58 7.3-72.308 . 07-7-4:9303-72.070 4/: :3: 89077 !03.3. .3.9783 002.9 7. .070 977 : 0 5 04.8 07003302-7349./008.7. 80 .. /. /. -: 42:9: 9.97838.7.8 3  -4:9/4.9784./...7. 7 7 C730 4.. 9.. 80 -:3.3 .8 80 -   ( 03907 -     48:3 07%479./.0 :.5..0 .1.3:2.-::3/: :3: / 07-71.38  -::3:7 -2.19. 2 .7.9. .30 2 ..2 3/.9 7 C7304.7 /.9 7  ::.8 3 ./ 7  79 -4:9:-7 2.0 8Q9:3-4:9:3:  -4:9 -: 2.3 -4:9/4.3.3-74 9. 8.9 503. 8 84/.3 Q073/0 . 8:-549   42:9: ./70-7 :42:98:-549 3 2 5 -23/0:. . 0 07 9.97833-4:9:207.8 0707 :3:3380. 070 97/ 7. .0 Q89 84./.3.3 .0/780 - 03907 -    -      0/00/7 07-2. 4/: :/Q Q3QQ780 8.7.8 3/..3 3-::3/: : .3.3:2.5 .& :7714 :% $2:3.7 3. 3.5 0/03 549 42:9:0/70. / 3/.5 . 32.- 9028 0/0-7 .-:42:9:  . 007-7 2.1 0703 /4.38. /4 7: 3:2.3 . 0 97780  -4:9 9.9783 3 3.02Q03/8::.

: : ./70-7 . 9.-07080-0 /.02Q03/8::.0 Q89/0 0707./..3 .9.7. 5747./..792 2 4. 9 .843:3.5 .3 / 3/.8 / 7 -:73090 8.. 42. -07037 : 503. 8. .9 3.7.308033 .5 0/03 549 42:9: 0 .3.3 07.3 -4:99.8.0070-7 0307 0207.84.7.2. 9. 9.-2090/7 :7.32.9 7 3.070 0 080307/0 :.9 7  :70503.7./.3 .3 3 3. / 7   !4942:9::.07083/0 /9 80030 30 7508 !74507908 ..0 80030 0 080333 /0 233 3007 2 48. 9.3 3/.9 3/. 3/. .3.070/0. :.0703 0 /79 5. .3.3 .7.9 7.:0/0 . 549 42:9: 0 /720 890/ 1  143843:3/.070 3/0 %90 -4 : :3.0/0307. /. 0 5 42.7:0/780 0 072Q-4:9:80 08033/0 ./070. 8Q9:3 8.7./.0 733080307043.3 . 3 /. 7  8.9.71073 -4:9 .4: 9:7::7   .7./070.0-:3.-7 439 80030 30 9 ./.7 3/0  /.3 3.7 9.3 ./7208 :.& :7714 :% $2:3.7. 0 733 82 4478 80030 33 .00320/7 1:70     ) 549  990 3.7 3 3 .7090378040803 .7.3 503../0 :.329880030 338.2 8.7.7.71073703-07037 7/:9:.7 .-0 .7303. 80 ... ..0703/007.7.3 . 80 :704  /0 03/0 073/72090/7 0..07083:..70903780 :.0 333..38.7 ..7. 5.7 8 0.1472:3/.54.:9:.9 80030 9 . 070 977..7 807 0 /007.003/ 002.7.-0 . 8 3 7.0703 7Q39Q 0 .2 .9503.3 .0/0307. 4.7 .7 3908593% .0080307Q073/09091472.3 703 3.7202...7.-0 7/ 1:70  549   990 3. :70 4  /0 03   . . /0 972090/7 0  /.88.90/20807003349.1 3.-0 7/   0 0  0  /. . 03 .: 0 03 . :9:.. 0  /0 .8  0  /. ...0:.3 / 3/.0 733/.3:9480030 . 3/0 23/0890/ /0 2. 80 .. 890703 :70 4 503.2 .7. 7  07 0803 0 0347 80 -: 503.0 1439.

& :7714 :% $2:3. 0808 07 /Q 0 /3/Q7QQ7 0  /0 %.078080030 30 9 ...3 . 9 ..0803 /.7 .0700 9 .0 3038.3 78.3 .70903/ 3/080 3303Q8990/0 0733..0003503.3 .0 0803 Q073/0 07 ./0 0733. 7 442:9: .3 703 #0.3 .3 8003007 :.7. 7 : 503./4 7:.3 /0 0707 /0 970-7 38079 830-7 0090 $905-42:9:080030803Q073/0/0 07073.91.70907800803Q073/08.02Q03/8::.5 703 1..7.0.8 3/.3 0.07030.7/ 2 003-7/0 07.2.-7 0   0 0    .7  0  07:.-4 3/0 503.7/ 2 0 0  /0 890703 9..070 0 . 0  /0 7Q03 503.8 43:3. /.70 ./.078080030 3 . . 0 /0#0.79078/3/Q7QQ7 730 3 0803 /.79 -07030-7 : 0207 .3 / 3/.78 7.  ..070 3/0 07 . .

070703-07037 0  /0 3850.9073.0 0..3 / 3/. 4 . 7 : /:7:2/. / .70.0 0 .3 3 Q03 .0 89.7. 0 0.. 5.080030 338.. 07.7 .9.. 9 .70 :..78 9Q7073/03 -7830 ::3 0/0 /77 30 42:9:3..80:.8 3/. 0  /0 890703 .7 .7. 8 3 3-::3/: : 07 4 .3 .3 / 3/.7/ 2 0/0 .7. 0 /01.- 8003007 .70742:9:0 /00 74: 9:7.1 3/.9107 :. 9 . 3 3 . .9Q707 /Q 08.3 / 3/. 3.- 007/03..3/0 0707 080334: 9:7. 03/830 8:3:.0708 0 .7 8 3.3 .3/. 8902 .70930 9 .7. 9 .7/ 2 00 7Q0730 9 . 7 : 503.70742:9:.7. $4:7.70 0 0 733 .3.3 7 80 0  /. 080338030-7 !4995042:9:00 7 30 -.82 0::.1. :94 .7/ 2 033703 .3 7 80 4 349.3 -4 :9. .3 7 3042:9: .070/0 .0.7 . 890703 -4:9: 0 70 3 . 5.70.2.703802:9:8: . 9 .7 0 7 Q073/0 QQ7 0  ..7 :/0 0389083/03-79.0700.3 3 447/3./ 3 3-::3/: :503.3 .3 ..3 78. 9. 3 3.303 /0 03074. ::3 /0 070700 970-7   0 0  0 /040890703.7 .3 349.7 8003007 0 .947 80030 30 9 .0703503..3 .3 /0 03073 8908 .78.02Q03/8::.709703-07037 :7044780030 0 0 /0 08030733. 7 :.3830::34.7 .703802:9:8:.3 .7.70700 977 07 0 /0890703 3850.0 479.7... :.703320. 0 7 .077 3430 80030 :.78.7   0 0  07:.7 503.& :7714 :% $2:3. 4785..8 3/.9.307-7349.7 8 3. 3/.7 .709 03. 7 :503.2 3/.9.7.-07037 0307 007 .8 3.7/ 2 00803070 3/09.3 / 3/. 07 .30880780-:8003/4: 9:7.3 .947 :9:8:3.070. 1.:784743:3.

3 3/.0 33 .70903070 0 /0.2 3/. 1.8 / 3/./08338. 0 /0 890703503.07.9.3 3/4 38/0 :70 80030  .02Q03/8::.082073. 7 : 503. 703 :9:. :70 07. 07 . -7/031. /.4785.3 / 3/.0 0 /07Q03 503.7 3/ 7.700930 -..070077 3.890703 -0 5.07 . . 7 0   .7/ 2 0 -: 503.3/ 3/.5 897:.3 / 3/.070/0081.070.: . 7 0  /0 9. $90 80030 33 . .0479.9542:9:3:8020/7 07 0 /0890703.7   07 0 /0 .070/0. .9503.30090:77039.. 3/0 -0.70930 9 ./ /0 0707 03 .7009 09970-7 0./09 .07007/03 -7 82 80070 8:-549 .9.3 .39Q2/0 0307389083/03 80070 . .32. /.7033 84 9: :3.07007 .0703/007.2...070 3/0 85. 03 .9.3 / 3/.3 503.9. 9.9.07.9.. -.3 / 3/.0708.-0 5. 2 503.3 78.070 30 03 -7 2 . .7033 8.5 . 9: :3.7033849: :.7 .72.9043:Q0730 9 ... :..0 80030 ../09.3 78003.2. 07 .70008033Q0730 9 . 9 .& :7714 :% $2:3.3 7 07:.070 Q0730 1.2.0 /Q 0 0803 3 /09.0/0 0707/07Q2Q 4:7 !. 9 . .-4 4. 9: :3.7099Q2 /0 07073 0703-7.0/0 070730703 503..2 3/. 0803 .0700704.1 3/..07. !745079 /947 3080708 503.3 -7 503.7.7 .3 780 8.070 3/03 70. 9 .43203Q8Q3Q3038. 7 071.9 .9.3 3/.3!745079/947 %09 503. 0 7Q073/0720 890780 0 7 Q0730 035 1.7 /.7.-::3.3503..72. 0 /07Q03503. .. 0/0/0 7 :/:7:2/.9503.07.. 43: .0 07 :43 Q0730 9 ..9542:9:3: 9Q2 503..8 78. 80 00Q-4:9:7./ .91 . 7 20 0 7 Q0730 0977 . .:802 97 : 02::..3 43:3.343:3:3. . 7 :503.9 /.944785..70338.9.7/ 7 0 /0 .3 3/.3 / 3/. -0 5.70 0 0 733 Q0730 9 .0700/00/7   . . 7 0 /.3749.349.0 1. 0  /0 .9503..7090 7.3-4 : .070.07.  4.!745079/947 08503.3 2503.070 0 ..9. 8.7000358. 0/0 -0. 9 ./ .07084: 9:7.3 -4 : .3 // /.4: 9:7::7   0 0  0  /0 8907/ - 38079 003/ 43:3.3 0/00/7  0 /.9..2.0708 0730 0 07 1.0 .0 7 1.99.70 20.070 .$4:7. . 1. / 7 :.7 .070807 99. -::3.070073 820 890780 0090.99.-7 :3:33 .7 -.709037 80 .8 4785. 9: :3.3 :9:. .070 .7/.0703 503.3 780-7 503.. -0307 0/0 80070 9: :3.0479.99.3 03 -7 :9: 30 .3 503. .9 2 503.3 / 3/.3 9Q2 0 7073703.3-.070 0/0 0/7 79 -: 503.107/0 0 700 9.$4:7.:.0 0 733 / 07 -007/0 .07.0700.072 9  0 /08907/ -:70 !.7 . -.3 3/.7.7. .9. 84.95 80030 3:..0703/0 5479:7847. 2..:9:. 7.. -.070830 9 .3QQ-7503.709037800 7Q073/0 .0990. 0 07 503.70 .3$4!49%448203Q8Q30 9 .9 3/.30 .3-:503.70 .070.5.07083820890780 0 7Q07300351.... .3 3/.72. -.8 78.90 0 .8 / 3/. .0703503. 7/ 42:9: /.9 3/.709 !.0708.3 ... 3/.0. 4 .7.7:.

7 0   0  0  /0 :70 !.0990 503.02Q03/8::.0 0 . 730 34785.2. -7 -..8 0700.0903 -4:9: 4.7.09  .07083/0 0730 8080/ :.09  : /:7:2/.3 -::32..7 /.0 479.2 3/. / /. ..& :7714 :% $2:3.. . 3 30 -7 /0 -4:9: 70.

02Q03/8::.7 0  0   .& :7714 :% $2:3..2.

9438 80030 503. 7  07 0/0 0/03 0 7 503. .5./08 .- -  .7  C7304..3 / 3/.7 0  0  0 /0:70!..07083/007./0833Q0730 9 .890383 . 8 8 8 54342:3:33907.5.70907Q0730 9 .98. 03907  . .33.2.07007 Q073/0 -7 /0  .070830 :.8  5439 .32. 0  /0 890703 3349.7.5 2.08.308.097Q0.0707    !43423907. 89037 80 730 3 4 20 -7 909 1.0703-7 54342:33907.02Q03/8::. 0 070 9720 .0990503. 32.3'.& :7714 :% $2:3.2.2.7.7 ..-081. ( 03907 5439 .

54342:3:33907.2 :.95747.95747.95747.-.2. .7.38 / 7 3.0..-933 8 1 7 .2.2 9. .7 -7 /0 07/0 8020 890780 -: 42:9:3: :.3907./083/0 3907.3 .& :7714 :% $2:3.3 2.1 3/.95747.3.7.7 /.097Q3Q3843002. 8.-2097  !74-02  .  03907 .  8 8 8 /8 8 8  8 8  42.2. /.3 .3.7 .9. .3 .8  % 479. ..7 ./ 7 5439 .95747. -7 4.2.32..3Q2.95747.3.7 .8. . . .3 2.95747.3/.2 3/..7/ 2.2:. 07 2 2.38      /00/03843:.-7 . 4. 1.2 3/0 .-::3.. /.2.2 3/0 -7 .7. . 9. ...95747.8 3/.23/0.95747.95747. 7 .8 3 3 30/03 03 .2 .-: 0// :.-707 :3:3 / 3/.9.2 3/.95747.3 .-: 0/2090/7 3907. 2.7/ 2.2 .-9. 8.38      0/00/7   %479. .3 3 3 8 1 7 42.. 8.7 2 10 . / 7  C7304. .2.-9 8 1 7 .2 :.5 0/208 4. .3.3 1. ( 03907 5439 . 8.95747.7/ 2./ 7  5439 .-9 :. 3907.95747.02Q03/8::.-93 8 1 7/.2 /48. 3 78.7.7/ 2.. 4 8.

. - .

. .7 /. 03907 - 03907 ./ 0034-: 2. ./ 7 '07033.   /03020738./ 7 .   -  .9.0/03/03023073-:. . .95747.3%5747.2. ..4-:  ( .9. /.4-:  .. 3  @Q2 ..  /03023/0./ ./0 07073.-.2 3 . 03907  :./070.2.072 97 1:3.2. 03907 (4-: . /0 070780 .943 (4-:   ( . .

   . .

7 ( ..2..4-:  .& :7714 :% $2:3.02Q03/8::.

. -.

.. .

  -..

. . 8679 -) . .

7/ 2.2 8. .95747..-Q3Q7  07-72.5.7      3 ( .5.5.7243479.  20.89072 97      20./ 7 3.2 3/.9 7/.0/00/03/0 0707.9 7 3 .3 .9 7/.097Q3Q3042097479.3 4: 2. 9 7 2.-.2 3/.38  .3/ 3/4 479. /0 07308.3 2.3  1. 8 3. /. /.2...097Q3Q3 ./09.3  03907 .38   ( 03907  20.2.3.97880 307-78Q9:3:3:3479.7 /. . 03907 .3 7 3 02%479. .943:4-: 3 :74498 3  :.38  ..2.7      3 (  .7220.097Q3Q3 042097479.95747..7 .23/0.3  -7.5 7 .3  .7Q/Q Q-.9.38.2 80 8./08008.( 03907 .8 Ü 3 3 0420.0002.2:../0 07308.   1:3.95747.7 945.09780 -:42:90 3002. .7/ 2.0703 8.3 7.3   .2.3 .5. . /0 07308.95747.8 843:3/./ 7 422.3.( 03907 0420. .9..

( 03907 .3   .8 3  3 Ü   1.2.5.097Q3Q3 .38  97220..7220.-.5 7 ./08008.3 7 3 02%479. /..7  ..& :7714 :% $2:3.097Q3Q3.7243479.02Q03/8::. .2 3/.3  .2.

 42.8.3   -7 2./0 073003::34.5. QQ3.38   :. /0 07 3 8Q9:3..9 2.3 /0 07308.38. 03907 .97880 307-78Q9:3:3:33/0 48Q9:3/..09780 3.8 3/..3 .7 /.978 42.3 002.38    .97833 8Q9:3: 3/0 8.7. 0 . 03907 . .7Q2090/7  20/.97880-:42:90 38Q9:3.. 2./0 07 /0 07078 7.5.( 03907 20/.32./ 7  20/.( 03907 97220.7 320.7 8 7.09780-:42:90 3002./ 7 3. .9 7 Q073/0479.3 .3 3 -::7 07-72.3 7 80 307-78.0 232:2 /0 070733 .5.8 0 0/0 0/0303.-::3.38 -( 03907 20/.Q8Q9:33804.7 QQ903-QQ 08 7.3.9..9./.0Q898 3 7 .38   :.2.097Q3Q3 75 2 /0 0708.097Q3479. 479.3 7 8479  -7.3  -7.7.8 3/.8 3/.7 .7. 7Q/Q Q - - 2. 479.82:2 ..9.7.3 .3/ 3/.7 .  03907 .8 3 -::7  . Q070 80 3 479. 8Q9:33-:8.4:5-:8Q9:3:3479.2..5./0 0708.7 Q073/0 08.7 /.3 7 -72.3 7  ( 03907    8479  03907 .

-4 .0890347 80.38..0 9 . ./007/00 077 ...38.09470.QQ.    .73 0 /070780 .3/0/03-::4.07078 1 7/.347   80.0 - . 2.73-7-7073/03 . .-4 /0.. 03907 80.7   .0947:3:3.7 .%. .31.39 .2.0947:3/03 . /0 07072.   .2.QQ . /.3:./.7 0 /070780 .2  . 0 90347 .00320/7  03907   03907   . 47 03907  .072 97 %. 4 /0 0707 .78 1 7..8  /03-QQ8.39 8.2/.3/0 0089..9.38.978338.7  8479  2.-QQ .-QQ..70907%.79 2.0890347 80.3/000894.7 0 /070780 .3.7 3.0-:3/.709 3.0..7 3 QQ903-QQ 08 7.0.     ..2 3/.:.:.7 3 QQ903-QQ 08 7..7..3 4.0890347   3 33/0/03-QQ42.:4.3/0 /007/03-::8.7 80 /0 0707/4 7: 7 .39 0207 ...0 9  9 = 9/0  .38.& :7714 :% $2:3. 9 72. 890303../ 7 %479.3.0947.3 . 03907  80.9 7.7 0 /070780 . 07031. 3 7 :.  03907 80.978338Q9:3.0890347 80.9.02Q03/8::.0947:.2.0707 8 1 780 /0 0707../ .7  8479  2.0947:.

0703 0207/0 7Q/Q Q -  .7.-4 .3 /0 07.709338.7/.38    .0974.8.7/ 7   .2.0.1 3/. .7 80. ( .3 .97833%.7093079.:.7 38 7.9.7..8 3/.  -4:9:3/.709 4.709 /0 03.709 .9478 2:89 -0 .-7/4 7:80843: .. - 2. 9. 43974 .7.70.3.3 7  .7.38  2( 03907 3( 03907  2 3 03907  507.43974 02.8 4: 9:7:.0.2.42. 2 9 7  13/   -7 ..3/8 94 90 .-7/4..7 / 7 %.7.3  .     :.0 .730073.7 8 0.70933079.7Q/Q Q-2. 070 9703 .1 3/.7  .8/:7:2.709 0   ./007/4 7:80843: .7 3 3 8 7.8 3.3/ :3:9:2.8..1.7./033/4 7:.3 42.-4  /0 890703 2.079-0 94 4. /. Q70903%42:9.8 3 .7093849.7.70980 . - 03907  .3 1. . 03907 - 03907  .02Q03/8::.3/ 4507. 43974 02..7 /.7.8.843: 4./0 4.709 80. 8...03. / 7 8 1 742.3 002.  13/ .39 8.7.:08  :.7.00320/7 ..9. .7./ 3..5.097 80 -: 42:9 0  3 8 1 7 42.19.7 .9783 8Q9:3 8Q9:3 9.2..1.3 3. -: .0-: .07 07 .9.9 7 .3 3/.7 ./007/0303.097 . 1.9 7 07 . /0 030.7 /.978 80 -: 42:9 2. 8Q9:3.7 .39 8.1 3/.09707  -4:9:3/.43.0. 9 7 7 07/0 03.. 7  07 -7 2. 780843: 1..3.7.3 002.3 7   .07 %.& :7714 :% $2:3..7  ...0970 .38 -      ( 13/ . 3:.1 3/.0  -4:9:3/.7 80843: 4:7  079. 4.

9 7 8Q9:3/./ 7 .730073. - 2. -2.38  07:. .9 7.. 5747.32.8 /.9 7 8Q9:3/.7 3.3.  03907 .3 0/0 0/03 843:..02Q03/8::.30 8.9 7 8Q9:3:3/.7 8.7./708073207..3-7.9783/0 /03-QQ002.32.7.2.7 -::32.8 3/.-::32. .3.9.0-:3:3.3.42:98.7. /. / 3/.97833 /03-QQ002. -:002.-.  :.7.3.9 7 ::./ 7 07:. 8 8./ 7 8.7 3 ..-7 8.97 8:9:3(13/ - -  03907 8.7 . /./ 7 42:9:3 ::.9./70807 . 1.97833 0 0 9 002.3 2.3.7     13/ 42:9:3:3 .2 8..97 8:9:3(13/ - 03907 8.7 3 :.13/ - 03907 -     .9 7 8Q9:3/:7  . /.9.9.  03907 .79 8. 8 3.0/780.9783/0 8. -.00320/7 8..97 8:9:3  /00/03843:.9783/0 9./70880 8. /.97  8:9:3  /00/03843:.42:98. ./ 7.3 .0 8.7 /.0/0780 .3 3/.9./0 4 -7 143843 80 -: 42:9:3 .8.07037309080-2.002. 2.-7 .9 7 3 :. /.9 7 8Q9:3/. / 7 8.3.7 3 3 . .70:. 8 80 8.0/0780.3 . 9 72.-2./.3-::32.32.3. 8 -::3/: : .97  8:9:3  :./70807207.97 8:9:3(13/ - 03907 8. 3. /03-QQ002.7 /.42:98.2.9. - 2.9.3 . .32.9783/0 /03-QQ  /03QQ002.& :7714 :% $2:3.9 7 3/. ./ 7  07-2.3/0 07073207.38 ..3. 2Q2Q3/Q7 ./09002.

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7    
 , /,7309080- 33 /03-QQ;0 903QQ002,3,7 ,5 2,9,/ 7 - 13/ - - 03907 -  
     
 !74-02 :,3 . ,;0,7/ 2 0-72,97870.097 , ,3%5747,2 0-:2,9789054918, ,7-7 2,9780 30,918, ,7-7/ 072,9780;0425088, ,780-, ,-72,9780,9,3,.,9 7  @Q2 35:9  (803/0-72,97873 13/ 2, 2,9789042508, ,7 307-::3:47 - 42508, ,7 307-0,9,3 47 /85 82/07,3/,2,97838,/0.030,918, ,7 Q8Q3   /85 82//007,3/,8,/0.02,978354918, ,7 Q8Q3   /85 82/8007,3/,8,/0.042508,,7702 0748 80 0,3 -4:99,8 1 7 2,9784: 9:7::47  - :,7 /, ;0703 5747,2 3 , 9 7 2,8 843:3/, 0/0 0/03 422,3/ 3/4 07,3 7Q39Q8Q , , /, ;072 97   (803/0-72,97873 

(      
   
 82/07,3/,2,97838,/0.030,918, ,7 Q8Q3     
   82//007,3/,8,/0.02,978354918, ,7 Q8Q3     82/8007,3/,8,/0.042508,,7702         
 !74-02  

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7 7,3/ 42:9: 0 ,/  -4:9:3/, -7 2,978 Q7093  7,3/ 42:9: 0 Q70903 -: 2,9783  /03 QQ002,3,7 3/0 0707;0,/70807;0703,/ -72,9784: 9:7:,.,9 7 2,978338Q9:3: /03 QQ 8, 3 3 2,97833 ,3 8,9 7 3/, -::3/: :3:  2,97833 3. 8Q9:3: /03 QQ 8, 3 3  2,97833 ,3 8Q9:3:3/, -::3/: :3: ;0 2,97832 QQ3.Q 8Q9:3: 80 /03 QQ 8, 3 3 /0 073 ;070.097 : 02,5,3%5747,2 3 , 3  @Q2 7,3/  ,-(13/  ,8,9 73:2,7,8 -8Q9:33:2,7,8 88039 , ,3 38,9 78, 8 147:88 . :  , : - : ,;0-,/708073/0002,3/007073 ;077 03/ ,-.(,7:0/03843:2,978  -70,42:9: 47/3Q8Q3/0/0 03843/0 0730:, 2,/,3/3Q/03 2,3-70,42:9::,3 ,-7  , /,;0703/48,/, 2,978333/0 ,7,32,9, 8, ,,,3/ 3/,-:8, 3 3-::3/: :8,9 7 ;08Q9:33:2,7,8 8,59,3 504,3147/3Q07/:7/:7:2,9,;008,5,2, 03/ 42:9:3:3,9 3/,3 /0;,2092090/7 !747,2 303,9 3/,80 8, 8 3 3-::3/: :8,9 7;08Q9:33:2,7,,7 ,/ 7 2,9,/ 7   

( 147980  9 /03 3 38,9 78, 8 3,,/,7,79 47 14780  /03 3 38Q9:38, 8 3,,/,7,7947 1 9  8,97*3:2,7,89 8:9:3*3:2,7,8 -70, 03/ 03/ 03/ 8,97*3:2,7,8 8:9:3*3:2,7,8 49 :,7 /, ;0703 5747,2 3 03 -, 3, 9.  03 843:3, 80 94. , 7 ;0 5747,2 907,7 , 9 7 78, 0,580/*920 0/00/7 :3:3,3,2 9Q2 02073 8,303/0-97/ /7 07 :,7 /, ;0703 5747,2/, -70, 42:9: ,/ 7 7 5747,2 907,7 , 9 7 7 ;0 ,2,3, 907,7 -, 78, 8,300/00/7 0.0 -70,42:9:05747,208070:,3 . , ,2,3 9,8,77:1:8, ,32,9,/ 7   .4393:042:9: :,7 /, -,80// - -7 /3Q 843, 07/720 8903/ 3/0 -70, 42:9: :,3 2,9,/ 7 ,03 /3Q3Q3/:7/:7:2,8 0730,3 .,/3Q3Q34,30074,3/0 03-7,9,9 5/3Q0/0;,20920 89030-7  , /,;07035747,2/,2,978339Q2002,3,7 0-Q320901,,92:9,/0 07 /,3-QQ4,3 2,978 002,3,7 3, -: 02 ::,32,2,9, -: /:7:2 0 ,7 , / 3/, .4393:0 42:9: 0 /3Q/0 4 ,3 007 4,3 /0 033 ,/ /0 07 ,9,32,9, ;0 /3Q0 /0;,2 0/2090/7 843 4,7, 2,97833843,07,3,,/ 7 2,9,/ 7   

( 147980  14780   

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7 1,-8 9  .4393:0 03/ 9  9 

3.3 2..7 .20/2089034780. .3/0 0707. /.2 3::. 3/ 3/.2/..072 97       .95747. /.97*349 8:9:3*34 709:73 03/  ..0703 73090422.7..32.9.9 5747.2. /.7 .7  8 1 7 4.3 .7 /.97*34 8:9:3*34(-:  03907  .7. .097Q 3/0 8.2/.3 2..2 3/0 890303 ./ 7 95747.3.5747.7. /. -: 2 .8 1 7/.8 843:3/.0/00/03.7/ 2 0 /07. /.792.3 5 .9./ 7 2.3. ..9789.. 709:73 42:9: .097002.-. .0/00/0303.2 092090/7 .2/.7 3 3 4.08Q9:33:2.7 .9438.95747.230/.7 3.3. 2. .5747. 32. .97*34 8:9:3*34(-:  147980  14780  1 9  8.2 3/.3 -::32.9 5747./ .2/.0947: :. 70 4.3 3. -: ./ 7   ( 1473039  1 3  .9.0. 03/ 03/  :.978338.9./ -7.0703 % 5747.9.2 843..9 5747. 3 35491/0 07002.5 2.9. 07/75 422. ::3 8.8 843:3/. .3QQ/0 07 002.3.097002.  002. 9 7 2.2 3/.9 5747.2 .978/0 07.3..303 . 5747. .23/02.7 .97833 .2. /3Q/03 5907.95747.7 /.3 9 2.23/0709:73 42:9::.792.07035747.2. 5747..95747.9.7 3 34.2/.79.-: 2. ..792. 8437./ 07/03 /0.0947:3:35491002.3 002.3.2 3/.2 3.3/3/4479. / 7 . 3/ 07/03/0.89072 97         709:7342:9: 3. 02 .2. .3 3 3 -::3/: :2.072 97 1:3.3/ 3/4 479.7 3  9.79 0700 9 3/0 . 0 9 ..9 7.0/00/032.4393:0 03/ 3 4 3 03/ . /.3 . 5747.097Q3Q38 1 7../ 7   ( 03907 8.8 .

9. 07747 42:9: .8 20.2.9. ./0 0 -0 -7 5747. ..7 :3:9.3 .7 /.8 0709 30/.-0. :.2.2.3 .  .3 -7 2.3-7.2.7 2.3 .*-: 2.8 3 08.8 3 890/ 3/0 .95747.978002.7.2. 730 4.7208.9843:. -: 4 :.0/00/03843:.2. ..-2090/7  07 -7 1.2 -04 :.. 07.3 . 80-0-3 07.3 2..2 3.3.9.805747.2./ 7. -. 07747 42:9: :.91/0 070020 07.2 09972090/7 : 42:9:3 ::.3/ /0 0707 -: 4 :..9783 479. 1. 07.. :.7 3/. /.3 . -.-7  C730 4.*-: 2 .97833479./ 479. 2.0479.3 .7 3/.9 5747.& :7714 :% $2:3.-:3.0703 479.28./:7/:7:2.5./ 7 .3. 2/0 07.8 0774742:9::..072 97 1:3. /.3..5491/0 07/0330.733 .92.*-: 2.230-7 42:9 070 9707002 5747.59 7 2.2.1.7/ 2 0 02 5747.2.0972.7. 07/0-:5747. .3.02Q03/8::. . 3 .978 30 5491 /4 7: .-7 30 -320/7 3/0 30.9:. 2.7.2.2.7 /.8 3 02/030/03/:72. /. .2 /:7/:7./080/0:./ 7  7747:83479.. :5747.7 09070 .072 97 7Q/Q Q -5747.3.0 .9 7 3 3..9 7....7/ 2 0 08. 3 3 890/ 208..914.003/ 3/0. .2 3/:72. 32./ 3/.-730.23/0:.943/479. ./ .-7 02 /0 /:7/:72.3 42:9: ./ .97*34 8:9:3*34   0774742:9: :./ 5747.9 5747. 80 :.8 3..3 .73 0774742:9:3::.2.70/0 0/7  8.3 3 07. 2.9.978002. :.3.7 075747. 2.0 3/Q Q3070 .2/.0.-0307 .5. 3 3-7907.2 /:7/:7:2. 2.9783/007.943/479..3 .9 5747.2.7 .9.2. :.914..9..479.3 ...843:.. :. 3 3 890/ 208.8 .0. 9 7 2.3/3/4479.  .7 2093 /0 970-7  .*-: 2.3.2...8 0.2.. 5 :. ./ 7 1:3.-7 :. 9 7/ 3/.097Q3Q3479.32.479.2 3/.733 42:9:3/. 07747 42:9: 0730 .7 /4 7:42.2.9./7   ( 03907 479.7 03/ 03/ :.95747.*-:  147980  14780   . 07.2/.*-:  147980  14780  1 9  07747 2.3 /0 07 30.2.0972./ 7 3/ -5491 /4 7:.2 3 .7.0 5747.2.7 8.03 5747.2 .3.2.9.2 3.3-7002.91 8.9./ -7 2.5747. 2.-730.07035747.08..7.3  :..73342:9: 07747 42:9:3/.0703422.2.91 80 :.3.2 0820:.20.2.7 3/ 7.7 1.. 2 -07 72090 .-71.8./ .8 843:3/.3.7 4.*-:  03907  .8 /0.9 7 3 3::.7 /. 03/ 03/ 03/ /20. /.28. .

9.097 2.-730.  1.9 7.07035747. 3:2897  42:9: 0 8.2.930/0479. .9 30 /0 479. 8 . 0/0 0/03 /0 0707 .9..  3:2897 3 33 3( ( 03/ :.978002...2.  ) 83  03907        :.3/ 3/. /.907   ..07035747.3 3 3  3( ..978 002.-7 .3 .02Q03/8::.3   ./ 7 ( 03/ 03/ 03/ /20.7/.3 .*-:  03907  . 8.978 3 /3Q8Q 0 /0 07 /0 972090/7  . 32.0703730073.2. /.3.9 7.2 3/.914. 07 .42:9: :42:9%479. 32.. /.  0/00/7   0.9 7 3/.9070-70 970-2090/7  0... 42:9:3:3 -::3/: : 8. 3/0 .3..0703 143843/... /0 0707 9 73.3.2. 8 % 479..2.2..733 2. 0730 43:.7 3/.7::.00320/7  03907 0.733 2. .9 7/.7.70/00/7         ./ 7 479.2 3/..7 3/.3/ 3/.07038.097Q30./ 7  1473 0..843:.7 1 9  .... -7 30.9.28..0 9-207/0:..2. 1.7.907 - /0 0703/77 : 30/030 :.9.2.7.91 4.7 /.  ( 03907 479.2::.7 /.2. 3 8.7.32.7 /./ .& :7714 :% $2:3.479.

/ 7 2.  3 2  (  -23/0/0.2/. 3 3 .9.3 3/.9 7 10.42:9:3:3-::3/: :8. 7/   10.8 843:3/.2..978 07..7.-7/ :/:7:2/.42:9: 10.3 143843. 83 5./ 7 !747. 4.2/.02Q03/8::.07035747..3-7%42:9:/:7  143843 ./ /0 07 143843 .7.& :7714 :% $2:3. .7 3/0 .0. 32. 03 . 0 2.9. 9. .32. /..0.9073:2897 (  3 2 .. /0 07 .-8 3 2 03/ 03/ 03/  :..7.7. 5./. 3:2897 3 2 .48 9..978. 0 9 .5.7 /.0 843 4.3 - 14384380 -10.89072 97   :./ /00707 /00707 -Q2Q3/0 07 .3 /0 07...3 8.3 2 83 .3.  4. .7 /.3. . .9.3 143843 % .08.97833 002. . QQ 4./  82 3/./  82 3/.. 0/0 0/03/0 07. 143843 .0703 5747.3 3 2:9. 80 2. 07 .2 3 ::.2.7   ( 1473 1472 10.

9 7.28. 03907 -   5747.7Q/Q Q-5.7 3/.

 83 1../083/0073043:.7.34./.83 5. 8 7.7.

2.-83 ./03023407   .0-0....28.7.32.097 .../09/03024:-:2.7/..7/.9 7.8 3/..7.9 7 !747. .5.2. .7.0/034:78.0843:-/0 0730.35747.5747.89478:3:  /85 54342:303-::/070..0 0 70.9. .48:3-754342:39Q207308..097 4.8.98.0 07..3 5747.8. 3 3-070/ .7/.8 7. /.2 3/0 54342:3 . . /0 0708./ 7  10.9 7.. . 3.2 . .789072 97 /85 ..7 .7 .07200.072 97  !74-02 C0-7%5747.7./.097 .0837  /85 03-::/070..8. 3 .773  /85 3.9 7.2:.5.98.32.2::..7 07300780Q2 /.0.7/0302.95747.3/070. /..42:9:3:3.-::3.0/03-.9.3 .3 Q073/03 ..9.

.0 03 -QQ54342 /070. 33 /85 54342:303-QQ/070.80  147 .3 8. 07 .9.3/02087/42:9::.3 2  .98.077:-:3:331./0 0708.3 .077:-:3:3Q1. 9 72.8.7/.7 .7../09 /0302 -:2.. / 7 3 ::3:9.3 . 545:.7/ 2 0 3.390753  ..3 002.0. .8 7.3  .8 7..3/3/4479..097  @Q2 /85 .09707 42.0970733 -::32.9 . /.339075342:9::.98. 5.   03907  03/0/7 :42:9:3:.3 7 :42:9:3030:.89478:3: . -:2.8 0700 97/ .2 3/. 0233.3 . 8 3.02Q03/8::.083/03-. 8437.0. 8.3 2  .7/ 2 00700 97208  7 :/:72.   03907  03/0/7   7:/:72.7. 02.8.9 7  !74-02  % 479.7.0 .89478:3:847:8: .35:9 3 03. .7 /0. 993 .20/0. /0/ . .3 Q2390207:. 7.-7   3-4:9:.993. . ./ /.7/ ..3. /03023 07 4/: :3: -07903 .3 . 42.8 /:7:2:3/.7 8 7. :. /0 070730./.3 / 7.8 .8 /:7:2:3/./.2.2 3/./09/03024:-:2./0 0708.7. % 5747.7 :.7.& :7714 :% $2:3. .3/..QQ.03 -4:9:-7/4: 9:72. /48.7 3 -::3:  @Q2 422.0 ./0302307 74498 .0:.7 /0 033143843:.7. 7. 3.7..7.2.54342:3. 03/  D-4:9:.. 35:9 03/ /85 3.0 .3 7 :42:9:3030:.038:8 ..9 7 : 02 9Q2 /030207 -9030 . .3 2 4. .. /0 . .3 -2390750.097 7.0  /070..7 8 3..7 73 .. 3. 9.7 /0 033143843: . /.0733-.8 3/..3 7 ..3/..98.7 003/0 07-:2.33907542:9::.2 3/.0.0703 574-023Q2QQ073/03.  .9 7 .0/03 54342:3 .0733 -.5 .70..7..Q.7 54342:3 073 .8  0  ..0837 35:9 /85 03-QQ/070./09.843:3: 072090/7 : /0 2 9028 0/0. .070::3. 3 . . /0 070730. 3 3.0-4:9:-7/4: 9:72.5 . 8902090/7 .7 003/0 07-:2.7.QQ .0/03-. 0233 .39075  .3 ..

90 /0 289072 97  .90 0 ./.0703 42:9 8./..8 3/.8 843:3/.7 8907038Q9:3 ./.& :7714 :% $2:3.7.038:8 03907  42:9: ::.9 5 4:238974: 0  0 0 4:238974:  0  0   0  0   . 4785.2.9 7 ::.90 545  03907 ./.02Q03/8::.733!4342./.843:8907038Q9:3. -: . .039073./. ..0479.3.43/9430/ #024.7..07050..90//.3/ 3/.90 . .7 4.3/ 3/.7-0/3!! % 35419.097 2.3/8.978479.545Q.7 0/00/0.90 545 4 03907  42:9:3:3::..2 3/. /.8-.7  .  9028 0/03  /070.54398 4797.097/Q7  0  0 /.79 . 549 .8 3/./ . ..9 7 0  .097 545 0 .0/03 -7 54342:3./.0545.8 3/.32.9.0/00/035451 .097 .8/08.98.097 55419 .7. .7 .

90 . ..90/0 07070./.79 8.0 545 . 07 30 ./. . 2 3 3 50 ::3 42.308/0./.3/..8 3/.5 / % 42:98.8 . -: 023 ./.7.98. /.7 0/0 0/2 48./.7.02Q03/8::.90 .52.0703 /.9.0 0/070 0 7 :/:72.2. 1. /./ .90 .7 .8 3/.5 2.7.8 3072090/7 472.90/0 070733479. /0 070733 3472.9 7 89072 97 8/.7/.3-79.90 /0 070733 89.2.843 023307034./  . 0233907..7 /.0703 :.7 54342:3 . -2097  ././.90 20.& :7714 :% $2:3.7  :. .8 3. /.3 .097 .7 /.

0 7:/:72.843 0230 2.90 03907  :./.7.97833 .993.9.QQ :. / 3/./ /0 0707 ..7 3.::. 9 7 .0703.5 / 3/. . .3 2./ .5 2.7 .9.7. /0 070733 0 9 0 7 :/:72.90 .3 . 02073 8 7.90 ./.308 70/Q 08.:./.7/ 2 0 /7780 0 /07Q03/0 2070/00/7  549 . 55419 8/./0 070754942:9:.8.8.7.3/ 3/. 0/0 0/03 8/. 0/0 0/03 3472.097.QQ.3 ./.2 3/.3./.2 3/.5 . 02 %479. 0 7 :/:72.42:98.90. 2.0 97208 843:3/.7.07083/0%44880030 307070.0970 5419 42:9: ::.9 7 3 3 ::..097Q3Q3./.7.7/ 2 0/720/7 4.038:8 03907 5549 .8 843:3/.: 08.3 1.097 2. 2 0073/03 -7 9.-7 0.-7 :3:3 3 .8 843:3/.993.8 3/. 0 /0890703503.7/ 2 00700 97208 :.7 . 7   ..3 .978 .7.2 -::32. .843 02.90 /0 0707 0 3472.0700...7 . /0 0707 0 0 9 .3 08039..2 3/.32.7/..0 972 /0 0707/7  .843 .0/03-:5434238/..3 . / 7 0 : 02. 0233.90 545  03907 5 0  0 0  0 0  0/00/7 /070.90/0 0707.90 545 03907  /00/03 0503./ 7 :3.-7  % 479.Q 479.7.0993%44.9. 5 8/.3 3472./. 2 843:.0 0/2 /./ .8 3/.8./ 7 % 479.3.7: . ./ .7: .0/00/03843:.9 7 0 -::3../ /0 0707 54554. 2 Q073/0.7.7..3 . 993 .90 . 2.90 545 . 4 4.7 /./. 0 0700 972080707  '0703/./ .7.7./.7.90 . 33 /4 7:: :3: 90859 0920 3 :. -7 0/0 .3 . 2 3.90 545 4    7:/:72. 2..7 :. 0/0 0/03 8/./ . ..5 .2 .0703 42:9 8.3 . 3 3 /030 843:.Q0739. 2 .3 9 2.: 020/ /.5. 3472.0 3472... /.QQ/Q7    7:/:72.9 7 .9.90.90 42:9 8.2.0545./. :.770/Q08. /.993Q0730 9 .8  :. 0 7 :/:72. .89/ .QQ/ 0780:7.7 /./. /..097 2.7.8.3.32.097Q3 3472..

.3/ .2 $:-549 48.0703/0-./0833.0 . 6:. 08./ 7 :503.0 43:8:3/.3 :9:.9. 0/0 0/03 07.943 1.7 .3800309080 $:-549 .0/.0703/0:. 80 :.3 .:../0833 84 .3 / 3/.9 3/..0 54342 802/7 : 503.9. 30.070833. .3 3/.070/Q0 783320.5.9 3/.2.2.3 0503.3:9:.3503.9.077  :.94/85.07083/0 $00./ /0 233472. 5..9 3/..2 /70.0703/.:  . 07 .-. 3 3 89070..70903208 843:3/.9 3/.7 3./ 7 :3:3.0 -07037   !49 708/:.3 .8.3 .7 890703503.3 8530 390754.3 80030 302 . .. . .: .3 70/Q03 . /0 070733 /.2.9.7 3/...:..080 :-.Q .7 ..5.2/.7090303:9:..8 -.3 3/.70903/ 3/0808 7. .7/.7.9.3 3/.7.7 950 7:/:72.70903/ 3/0 -: 1.70903/ 3/080:9:.70903/ 3/0 80 0 7 :/:72.:..077    $4 3472 41 708/:.: ..39 80030 /7 : :9:. 9.. 3 3907.3 / 3/.3 -4 :9..3 7 :503.. 8 3 384.. 020700 977 07./ 479.3/.3 3/.80030 8:3:2. !0..3 3/..07.0/03-754342:/:72.198431:70. 0  /0 .& :7714 :% $2:3.072 97 0  /0 890703 80030073 . 3/./09 302 8.9.:.8 0-73.8 80030 .0700 977 ::9:.3 /70.9. :.7.843 02 .880030  .5.7.0703 0 70 3 /.9 3.9.70903/ 3/0 % 08. ./.: :3.3 :9:.0703/00 9800300707 . .031./0 0707.3 .9..7. 8 3 3.38472.0.9 3/. 07 ./7.98.070 0  90 ..9. .7/.7 5.39 4.993503.93!4342.3/ 07:9:.2.3 Q073/0 QQ7 $31.1. /070.3 .2.3 7  80030 . ..9 2. 07290 390754.:-. 8. 07 .9907 549 30549 ..3QQ3.7 /.5 .-.07.9.3 .7.3 :9:.2 3/.1. .7. 2 3/.3 70/Q /0 233 30 0/0 /70. ./09Q2074780%479. 07 .3 3/.3 54342:3 /0302 07./ 7 03907.3 . QQ3./ 7:80030 390754. /0 07 -:2.843 .07.70903/ 3/0 % 08.047.5 42:9: :./00/7   $4 06:.39 /98 80030 33 ..7 549 $. 3/.:94.3 0 /0 .3 .  /070./.2Q8.5 7   0.3.3.3-4 :9:Q0730 9 .:. 2 3/.7/ 2 0 0 7 :/:72.5.2.Q:9:. 80 -: 54342:3 .90 4.-4 :9.73042..3 8530 390754.9.80030.3 7Q39Q8Q80 0 9089072 97  549 ..7 549 .3/8.7..02Q03/8::. 0700 977 : 42:9 % ../ 390754.:.: ./033 .....0/03 54342.8432094/:3::.3 .7/. 28 -7 503.9.070 3/0 07 .90 545 74  . .: 9 .39 80030 /7 : :9:.7 8530 42:9::.7   0 0   0 /0890703.070 $05.

8 0 :/:7:.3 . 7 0  0  /.7 8 3. 9. 07 . ...7 .. 3 3.077 : -Q2Q2 03 .7   .3 / 3/. 9 .3.0 94 4785.2..0/03-. 07 . 80 :.9 3/. .070/Q3472: 03  .37Q39Q8Q0..354342/0302 54342:3 03Q80/070. 0 /0890703503.0 80030 9 .7.7 .7  0 0  0 90  -:943:3.3 780 0 /.1 3/.3 $.07033 8.02Q03/8::.070 . 708:98 -Q2Q3/0 8 7.0703 503..3 .070307..3 :207.& :7714 :% $2:3..98.7. ..8 7.

2 3/.7 8 3. 7 07 0 /.0944785..0703/08.3 / 3/.080030 .. 3 3. 3 3 -0700..3 78003Q89Q3/0 .3-4 .07033 8.37Q39Q8Q0/00/7  -:943:3.3 3/.072 97 :.3 /0 0707073/03/.3 / 3/.& :7714 :% $2:3./ /0 03308070/Q 3472: .0 -782.3-7./ . 3/.90 80030 33 84 9.0479.3 7Q39Q8Q 0 /.3-4 .70. 07 ..31 /0 070703Q89Q3/0 .0... 7 078. 890780. .0479.097-23/0.:.3 .3 780 0  0  /0 ./007-::3. 03 . .. 4785.  -23/0 .070307. 07 .9 3/.:.307.54.:.90 /0 0707 77  .0-7/0 034: 9:7::7 19 .303-QQ.3 .3 0 0.38903780/0 970-7  80030 9 ./.3.90 80030 9 .0703 3/ 1  503. -4 : .-QQ/0 070770700897.74785.-4 : .0 1 1.1 3/./007-::3.- 4:32.3 ./0/7 :80030:.7. Q2 843:3/.3 . 3.0703503.3 -4 : .02Q03/8::.9080030 33 84 ..3$.3 ./. .3 . 03.3.. . .03472708/ .54.98. .7.9080030 33849.90 .-:.99.843/.7 ./.5.3 7 :.5 3/054342:3/070.90/0 07073/070-7  :. 9.5 .7 .3 .3 .:.7 3 /0 970-7   ..2. 9 .709037800/00/03843:.843843:3/.070/0 19 ..3 .7.1 3/.890703 503./. 07 ../ ..08..0/00/03 03545 .:..7 :.7 003 545 /0 0707 07 08.:.1 3/. - 8./..01.1 3/.7.2 3/.7 3 -/703-07 3472708/..-7 897.99.5.Q2/03Q30.7. . 9./.07 ...90/0 070730.01  1.7 0  0 /0../.

0 70/Q /0 07 0/0 0/7 :. / /0 07 -:2. .02Q03/8::. 0207 .7.30574-02 Q0.843 ::.0 -: .0.0 993%44479..1 3/.4785.07083/007..9./.3 /. -4 : .7. 9.5 2.  890780 03 ::34. 2 !49 0.7090208 0907/7 :7.30 79Q7073/03-7.7/ 2 00700 97208 % . 9 72... .9 7  .:. 890780 0 /0!4998503.90 708:98 80030  ..3.7.7 . 0  /0 .9./09 .9.8 3 .097 4: :7 ..5 ./ 7Q39Q80 0 /089072 97   0  0  :.8 30 9703/ 07 -7.097Q2  /0-079/ - 4.3083.Q & :7.14.7 /.90 0803 .03 0 7 :/:72.0 0/0 0/03 /0 2 0  /0 89072 97 0  3 0897.QQ.9 7 ::. 0233:7.70900-7 : /:7:2/.54. 42:9 8.7 33/03800-7    7:/:72.7.3 .2 :.& :7714 :% $2:3. 02 .90 80030 33 84 9..2 3/.3 9 2././.7. 9Q70.:.2 / 7 :479.0479. :.7.0703 7Q39Q .8 37304.  .8 . 0 7 :/:72.7.3 . :9:8:3:39.-7.90. 3 3 .3 . 0 /. -: 03 /0 0707 0 7 Q073/0 720 890780 0  /0 07 .7 3/....3/. 9 72.2.097Q3 . /.3 .7 3/00 7:/:72.8093.3 !49 0.1944 479./.:.0545..1944 03907  :..038:8 03907  42:9:::.9 7 3 3::. .8 843:3/./. 0233 .80 . 0 7 0 /75 .7. -7/03 1.1. 0  /0 -7/03 1.3/ 3/. 0 7 .3 . 32.0 3907./. :9:8:3: ./.0030-7 7.3.3 .54.90 708:98 80030 3 . 2. .-7  7 :/:72.097 C3.30 7-:3.709032 .843 730 42. :9:.32.2.3/ 3/. /0 07 -:2.8907/ -.0 545 0803 800.0993%44. -7 0897.7.7 8 3.. 3 .7.7 : .7  0  07 :..2 3..8 0907/7 .42:98.

097073./0833 8.7 80 2.07083/0 07 .0 /0 070733 ./083007/7 : 0207 0700 97/ 3/0 0 /0 !70.70930 9 .9. 8.3/.070.0 545 :. 9.097 :./3Q Q7 79 0 7:/:72. 32.7. /3Q Q7 : 020 3 89.:9:8:3. 9 ..-7  07 -:7. 9. 8 .8093. . .9. 7  .7.3./ .1944 479./.3 -4 : . . -:943:3. . 9 .0708 : 503.0703 1472.3 25479 . 890780 -:3. 7 .20 42:9:3:3 8.3 / 3/.3 3/.0 993 %44 503.3 -7 0 7 2 0233 .1 3/.9 3/.220/.0 479. 4785.2.7 .0 479.0708 0 . 7 8.07. 0  /0 890703 993 503. /70. 9 .070/0 0 9 42:9:3./.3 . 2. :.0479. . 4 ././.2 3/.3 .3 -QQQ07 0 .097 . 8437.3 . .5542:9. 42:9:3./08338.3 / 3/..0503.-7503. 9 . 4./ 3.3 30 7:/:72.1 3/. 0 203Q8Q .0708 0 /08907031472. 023000-7  0  /0 098 .0 0 733 82 . 55. /. -::3.0:. .7   0 0    4785.90 /.02Q03/8::..98980 -07 80 0  /0 #08:98503.9..9. / 7 707 . 7 :503./.3 /. -7 0 .7.07083/007.2 3/. 809 42:9:3. -4 : . 07 .7 7  '0703 574-02/0 %. /0 0707 3/0 31 8.070/0 93. 9 .008030734: 9:7.  574-020 3 .9 0/20/7  0  /0 70. 0/7 3Q30 .7. 7 :3.901.0703 :7.90 . -0307 0207. 9.3 / 3/.5 2.0703 7Q39Q 0/0 0/7 993 503./. 80 0  /.3.1 3/.8. 7 : 503. 3. . 4: 9:7.070-077.097Q3/0 27Q0..7./.7 3/03080330.98.. 3 7  0 /0. 32. 993  .. 9.901.09707 :7. 9.42508.9..709037 0307 007.5./08338.9.7. 80 9Q2 /.0703/0.0. 0  /0 .70903/  07 . .3 .0 . . 5./7.3 / 3/.0 0803073 4: 9:7.097 .07083/0 -: .0 080330 3 /.3 2 9 7 :..097Q3Q3 .0708 0  0 .7 .7 03/ 3/03 . 3/ 0  /0 993 42:9:3. /0 0707 .-7  07 ..:9 . 9 .201. 993 503.-907 1..-7     7:/:72. 7 :. 9.7. /0 0707 3 /0 07 /01.-. 4..7/.90 .7. 0  /0 890703 503.9.2 3/.9..8 254793  0  /0 . .7/. .& :7714 :% $2:3. .-4 : .0 545 .9.3 / 3/.. .. 3 7 :/:7:2/.1 3/.78.3./09 0 9-4:99.2 3.. 07 .9 503..3 0 7 9Q7073/03 -78 80070 730 36:.3 !4342.780700 82 .9..0 993 %44 .097 : 89072/0 ./09 ..90.7 3 0730 4785.7 3../ 2./. 2..3 / 3/. 3 7 254793 : 02 843:3/..7 0208/Q Q3Q03. /0780-:7.3 / 3/. :9:8:3.

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7  :,3 . /,90/0780:7;0993%44503.07083/0-7,/090 770.097 07-:503.07033 ,9 3/,0 70 370/Q/0 2/07Q2089034780 0 /0890703:7;0993%44 503.07083/007,,3'0203Q8Q3Q33/007,,3#08/:,8

30!4980030 30 9 ,3 2, / 7  : 02 ,5 / 3/, 0  0730 0  /0 ;0703 503.070 0/0 0/7 07 :,3 . /,, Q80 20790-0/030 7:/:72,89078007,3/, 6:,9438-,/.43/9430/ #024;07050,90//,9,543984797 .039073,3/8.,3  :,7 8 0,7 , ,-7 :/:7:2/, 0 /003907,3/8.,0/,9,1,/0833849,7,1 3/,07 ,,3:9:.: ,70903070/,9,/0 07073472,00/0-7  

 0 0  

 0 0   

& :7714 :% $2:3;02Q03/8::,2,,7 

 0 0  '0703 574-02 3 0  /0 03907 ,3/ 8.,0 /,9, ,70903/ 3/0 ,7, 5,3/, ,5 ,3 3472,,843 02, , /,;072 97  ./,90
20,3 ./,90

80/03 0207/0/ .0 -   .9438 0-: 4. -7 4 0 7 9Q7Q . 9. 3  .3 9 2 9 7 O 543039.38. .8  3  5 3  O !407$0708  .3 4 9 ./.90     7:/:72.3 3  . 47. :.7 8 3.8  . 83 3 O .3 / 3/.89/ .8 3    2 5 3 2   6  2  O $:241$308  .7. - . . ..48 3 - . 9.1 3/. 8 7.3 .0 O !4342.3 390754. 07 .:88.0/ O 4:707$0708  . 54342 !407 #.3 -07030.943. /.3 .  .39 !4342. :. .9438 :. 3 3 .7. O #.3 7 : 0 7 9507 ./.943.70 79Q7QQ073/0/0300-7 0 /0%5041 9 80030 33 8. 4:707 .-. 023/0030 733908590/208 :./. $24493 $530 $:2 41 $3 1:3. 9.:88.7 : 8003007 :8942 06:.3 . -4 :9.7.1 3/.7 /.0 - ..0 0 7 9Q707 543039.

70 /0 07 0 . / 7 : 0/0 :. :.7.2.33.02Q03/8::. 03 -7 82 707 .3 . 07 .-0 41 98 503.2.70 /0 0707 /0 :.-7 / # 86:.#024.07083/007.0QQ503.3 .:3: 89072090/7 : 30/030 / 07 0 707/03 8.9 3/. 0233 843:..070/0 07 .89 %072 42:9: :. 0  0 .7. 0  /0 7Q03 45 9 42:9:3.07083/0 07 ./09 80030 077 :3.709032 97 9Q4.3 / 3/.90 ./09 07 07 07 0 7 40 .1.070/0//.. 7 %...9 3/.00/0-7./08338.0 220/./.3#08:98503. /0/ 0 9 . 02.7/./0302300383Q80 907. .98. 9 .7.7 /.070807.7/.07 . . 83 . 9 7 2.070/0 80 0 9 3/0 :. - .9438 / 07 80 0307.70 /0 0707 3.943 42:9:3.0 Q89 8 3 7 /0 07073 70.0 0/039072 830-7 0 /..089. .3 0/007.9438 1. / 3/.3 2.5 9Q:/:7:2: .07033. 3/7 : 503./0833.7 0 7 /03023 80070 0 7 :/:72. /0/ ..3 / 3/../0830 03 843.9 71.070 ...30 707 3/03 8.3. 4 .7 07003 8.5.-4 : . 9 .. 0 7 953 :.3 .3 .../09 0 7 :/:7:/: : 7Q0.07. 80 0 7339Q4/: :-320/7 $$/0 0780QQ/Q00 7334/: : -QQ/Q00 7339Q4/: : 3/.3 0 707 0  /0 0090 19 42:9: :.3 ...708 /:0 94 7747 . 8030-7 89.0703 503.3 78.& :7714 :% $2:3.8 . /.7.-04198503.0 07 0 3 $$ .308832089037808.98980/0 070707. 6:.0 :. 0  503.3  30.. .3 0 06:. /030207 -077  :.2.7. 3 -.7.0 / # 86:. ./ /Q Q3Q070 -79.7.9438 .3%. 9.9438 80030 30 9 . /.3 0  0 -03003 03 503. .070 .7 .- .30 7079085909203 0  /0 %. 07 .30 7073/0-7-70730-03074. -::3.7  3  .3 -4 :9. 0 .3 .2. 9.3 .097  : -07 0  /0 07 07 .9 . .. 6:.7.98.-7 :503.3880780%504191.3-4 :9. -.7 6:..2.8503. 9.2.9438 80030 /7 0  30.07007-::3:7 :/0 07077/ 3/0 9: :3.30 70 9 . 55 42:9:3: ::.7/ 2 0 :8942 6:./0830 :.070/0 9 3.30 707 9Q -7 0 7 :/:72.1 3/.20 1.98980 .3 ./0833 8.0 7/03029.0 / # 86:.0 .9438 0  /0 %50 41 9 1. 0307. O 0-:897-:943  .3 .07083/03.3 $$ $:2 41 $6:.. 9 ./ 3/. 7 : 503..7090307000901942:9:3././0833 8. .3 /0 07 . .55 .3 7   0  0  :9507/03. .2..7.8 0707  0 /0#08/:.097 0  /0 03 . 9 .5 . :.-04198503.943 1.90721. O :89426:. . 7 : 503.070..7/ 3/.3 503.0708 0 . 9 .00320/7 03 0 733 074/: :7Q20/7   .98.7 6:..-. / 7 0  /0 -: 0 0 8.709 . 0 733 4/: :  /03 :. 1.70 0 .07083/0 -:0 70 3/0302 .1 3.-09-70 7:/:72.99. 3 . 023 0700 970-7 0  0 -./0830 9 .00/0 6:.80// - 809903 8437. 80030 79530 30 7 /0302 . 7 : 503.1 3/. .

:9 /.0 /0 07073890703QQ-7503.070.7.7.0 Q89 8 3 7.9.3 /0 0707 3 /0 - 89030-7 C730 3.3 3 -: 0 7 0 .  4.98. 7   0 0  0  /0 $$ 8Q9:3:3. .9.3 . 89072090/7 0  /0 03 0 733 .7 . .7 .8 3/. -: 8Q9:3/.37.54. /0 070733 / 3/.3 /0 0707 0703 -7 0 7 :/:72. -.7 0 /07Q039Q20 707-8.90/0 0707 0 .9. 1.9 .7 703904/:. 8 7.3 -7 0 733 Q0730 035 84 9: . -. 02 0700 97/ 0.70 0 07.7 3:.. -: /.7 0/0-707 9.5 8.7. -0.7 3 . . -.8 / 3/.3 -: .8 4...3 3/.8 / 3/./..7 89072 97   0 0    897.3 / 3/.1..-7 0  /0 1.5 / 3 /.9 . /0 07073 :.8 3/.7.70 0 9 ..2. 1.02Q03/8::.0703 /.5 Q073/0 720 47../. 545/0 070780 0  .707.7.703/08030-7 7/0 0707338Q9:3:303Q89Q3/042.& :7714 :% $2:3. 9. 7 2 9..7.8 03 0 7 :/:72. 3 .7 0307 007/# 86:.. /0 0707 -QQQ0730 -.0703574-02/0. -: 349.1 3/.3.843 2/0 .3 7. .

0.:9.7.7 ./090 7:.& :7714 :% $2:3.3QQ./0 2090/ 07:..2.8 3/.02Q03/8::.3 .. 20. /.7.3.

. 023/0 / 07 -7 .9.7 3 8.-::3. 9 94 . ::3 :9:.9 3/.070 0/0 0/7 : /0 2 -7 890 4.0 /Q 0 080307 3 407 29 .070 0 . 9./08338.2 3/. 80780 0  /0 890703 503.3 . 3 3 .3 3 07 0 ./ 7$$.7.3.0/# 86:. /0 0707  0  .0479. 3 3 %. 07 ..70903/ 3/0 -:3. 9 . 29 /0 0707 ..:.3 2.9.7 .843/0 0707./0989. 4785.-0411988003007 0 /0%. ..3 :9:.3 9 2 9 7 $$ %08:24186:. 9..5 / 3/.30. .9.. / 7 : 02 . 2Q2Q3/Q7 C730 4./08 9 .7.070972 -::9:3:3. .1 3/.  -7 0 7 :/:72. 7 : 503.2.98.19..07.89080 097.8 : 503. 9 .7 -::32. 3/.0703/0-4 : .1 3/.3-7 89.7.80/03847::. 3/.79 29. 07 .90 .3829 43974 1. .. 2.7...32.7. 3 3. / 7 :. / 7 : 02 .54. . 9.2 3/.7./0 0 89.7 003 545/0 070789080/00/7   0 0  0 /.7.3 .70 .-0 41 98 ./ 7 .1 3/.989809.0 -:943:3.708/:09407747   .7.3. 3 3 .7 8 3. 0  /.07083/0 :/:7:.QQ-7503.3 1.843 .5. .7 .. 8.070 .52.-. :./0/7    %. :. 7Q20 89037 80 0  /0 3. 2.3 .0.7080.30 707 .70 $$/0 0703.. .890703 503./ 7 :-:943.5 / 3/.7.0 #08/:.7.9899.79 72. - . 9.-. /.3 . 0803 3 407 29 &5507 29 . .3-QQ 8030073545/0 07073-:2. 0233 0700 97/ /Q Q3Q0-7  7 :/:72. 0  /.070 .0 .1944479..7 /. 9 .00 0 /0%448203Q8Q3/007.-0 41 198 80030073 /0 97208 / 07 -7 1.9 5 .3 2 07.3 ....7 4 .54. 023/0 0 .8 30 0897.98980 -QQQ9Q7 : /0 07 8 1 7.32././.7 3 0 7 :/:72.9.8 / 3/..9. 3/.-0 41 198503.5 /48.0720Q070 070 972  .3 / 3/.88 -:943:3.5 / 3/.-0459438 -:943:3.-0 41 198 3/0 QQ7 0  /0 7Q03 %..7.08.0703 503.7.0 &5507 29-:943.5.2.3/ 98 . / 7 : 02.0. /4 7: .90 Q8Q 80 /:890/ # 86:.9:9:8:3080 890303 .7 38.070 .7090730 9 .3 .070 .7 . / 3/.. 0 /.7 8 3. 8 / 7 : /0 073  -7 0 7 :/:72.3-7.0 -: .3 .709035 55 80030 30 9 .07007/0 . 8.-782.9.0 1.7.33. . / 7 0  /.:./007 %.7/ 2 00700 972 97 0 /07Q0389.3%.:.0944785.$.0:.7 .0703 503.3  0  ./09 .8 89037 :.-4 : .9 503. /.7 8 3.9.98980 20 -QQQ073 -070208 /0 2Q2Q3/Q7 :3:3 3 0  /007.-:.3 2.070/03 4: 2.0.5 / -3/ 3 0  /.7 0  .7 : 503. 0  /0 ..7 :503.33.070/0 07 .

0 7:/:72.9. 342.. /.70 .7 4/: :8030-7  /# 86 /:890/# 86:. .3 3   0 7 :/:72. /0 07-QQ42. 8 3 # $$# $$%  3       $$ $$%$$# $$ $$% #/0 07 0.3$6:.097Q 0  .0842.9.03. 9 . 9 . .7080.3 3 $ .8 3/.70Q/Q7 .70 . 0233-.Q070 /# 86.8 3/.7   /0 07 Q03 /.097Q3Q3  002.0 7:/:72.3 7 $$ 3 /# 86  $$% ..38... / 7  -QQQ Q3 -7-730 -Q2Q3/030/00/7 3 .097Q .8 89037 #$ $ $$.7 4/: :8030-7  # 86:. 843:3/../0 7 #/0 07 0.2. 0/0 0/03 /. 470. 7 .02Q03/8::. ..1.8 89037 70/Q807-089/070. .2.98. . .3 7 $$ .7.7.843:3 .7 3 890720Q070 $$ 3     0 9 008.5.097Q3Q3  002.072890708/7 0.097Q002.70/7747 79.9.8 89037  #$ #4490.5.0..70830 0 9 -7 .& :7714 :% $2:3./. 0233-./0008.98.3 3  80. 342. . 03000 7:/:72.

     7:/:72../0/208  0   0 0   .843:.7 3 3.

19807.-8.98980 /0 0707 77. 7 :7.3.:. . 890780 :. .0/.070 . 24/030 3 54342 . /947 479.3 7 : 02 843:3/.5 / 3/.0703 503.19 4-08 4785..3 7  . 0... 7 . 0  /0 890703 503.707. 8. 0  /0 . 2.0 :7./0833 84 9.90 01. 0 /.3  7 ./0833 . 07 .5 8 3/080:.39 8 . 907.3 7 : 02 .: .3 / 3/.0 479.3 $..0 94 4785.0.2 3/.8437. 7   0 0  07:.3 $..8 . 9Q2 0 707 . 07 .7/ 2 0 9 . ./09 -:943:3.3 ..5 78.3 1990/24/0 .3 780 0 /0503. 9.7.5. -077 0307 02 44/3088 ...8907/ -479.7./ 7 C730 3 03 Q8990 07 . 20 .0 07 0 707479..070/0Q.7 8 3. /947 479..2 3/. 9 . 03 0 70 3 89.. 2 . . 0 0-0307-7503.3 2.7.5 / 3/. 07 .07083/00203Q8Q3/007.07070 707*::72.2. 3 0 /0. 8. / 7 : 02 ..070 .2 3/../ . 8903780 0  /0 890703 :7.7.Q .3 .3 .0 -:943:3.9 3../091.52. 7 :/48.: . 3 3 .9 7 0  /./09 0 7/48.709037 480 -:943:3. Q0303 1990/24/0 Q0730 19 .3./0 07. 9 .8 3.02Q03/8::.0-:943:3. 0  /0 .7 -4 .070 .07083/0 0 203Q8Q..3 / 3/..7.0 993 %44 0  /0 0 203Q8Q 3/0 07 .. 4785. 9 .30307.9.7 -: 0 7070 :.2 3/.1 3/.34.0993%44503./ $08843 42:9:3. 7 : 503.07033 84 ..7.9 3/.1 3/.2 4.7 : 503.. Q070 8..: 1. 0  /0 7Q03 0 7 9Q7073 07/0 :.070 .2./0/7 :9Q7/48./ ./09 9 .3 .3 3/.98..070.194:7 07%479.0 $08843 42:9: 9 ../0830 9 ..7 :95:9.-::3.3 / 3/./09QQ :9:.70 .7.2. 03 0 7 :/:72.5 / 3/. 9. 8900-7 :3:3 3 3. ::3-7 82./09-:943:3.-7 : 02 .0 19 94 % 4-0.3 7 : 02843:3/.3 .0.5 8 3 . 9 .2 3/.19.  4.7   0 0  :.3 3/.95747.3 -4 //7903 :9: 3/0 .0 479.7 /.3 . ../090 7/03-. 0 0 -0307 -7503.3 2.3 :9:.. :9:.3 .0 993 %44 503. 9 .070.07*:/:72.7 77.20/ 1.7./. / 7 : 02 ./.7 :. 9 .0 503. .2. . 0  /0 7Q03 07 07 07 .0703 503. 7  :. :. 707*:/:72. :9:.7  0  /0 $. .9 7 .070/0 8320 890303 0 7073 820733 84 9.9 3/.7 3:.3 -7 /48.0703:7.2.& :7714 :% $2:3..3.9 3/.7 3 820894780 0 /0!4993 -:943:3. 9 . 4: .1 3/.7 1.

3. -079/ 0/0 .-7 $Q20 023/0 .9.7 3479./ 72..Q07300351.9..0545 . 9. 4.9. /. 890780/Q0 97203.70007.3.. . 9 . .0 7070843 07. ./ .7.3 .7.9 7 7:/:72..9..-7.-. 9: :3.2 3/. 7 85. .0.95747.70/00/7 592. 3././. 3 4. 2.3 .:-.& :7714 :% $2:3. 2 .3 7 O 4. ./0 0707 0-07.7007390200 7:/:7:7 -73.3 503.98.3 .04088 300703QQ.29078843:.-7  Q0 9720 023 .7.90 /./0 070730..0703 /. 71./08 422.-20 3 % .2.3/3/4479../070.3/.9 7 .070 02. 8900-7 :3:3 3 0  /0 -7 82 890703 07*::72..3 . 07*:/:72..09707334785.3 57088:70 .:..8 3/.7 :503.1. .7.2097-7 02 42.95747.07038.070/03 30 $90. 02 4. .7 :. 19 :.:89:7.9.73/0385. 9 72. 4.85. 203 8Q20 5. 02/7 $Q20 02 Q7Q9Q0703/.2.2 3/.90 545 1.2.9 7/. .. :. 79-0.95Q7QQ Q. 47:2.3 .0703-71970/7 42 :349. 890703 :7. / 7 : 02 . 0  /. :.Q 0  /0 89072 97 :/.:9:8: -.0 0 9 /070./0 07073/. 9 72..7. /Q0 9720 824493  02 3 :.7./ . /.-2083.8 7. ./ ./0/03 07*:/:72.3 3Q3Q7Q Q ./0384 03907  42:9: ::.7  07 :. . / 7 0 /08. 7 . /.8 3 38.097Q3/03:. 2 . 19073 39020 -0307 1970 ... 2 .3 .90 545 03907 0/0 ::. .070 9.9./. .3..01993944-4 0 7:/:72..-.0479.3 .0:.7.2 3/.Q30.3 .3 3/. 07*::72.9 4.7...2/48.07038Q203902073:.5 .70338.5 / 3/. . 3 -7 8Q20 ./.3/0 07 /. 2439 .85.7.8 3 479. . 0  /0 7Q03 0 707 0/0 0/7 :.2097 42./.7..2.3 .3 2 42.3 .7 /.90 545  4.0 479.9 7 3.:.2 3/. 3.0 57088:70 -.1944 479.7 /. . -::3.3QQ/Q09.019073 .9 7 3.7./0 07073/0Q7Q9Q3Q38QQ208 824493  07 .. 2/ 7  :7. 8.-7349.9..3 ..7/ 7 1970020 . /.-0707/0 977 $5. 077 0  /0 70.3 -7 -.9.3-QQ/Q00 7/05Q7QQQ..7 2 Q70/07Q.0/0354342 4088 .0978.7. .8 3.9.07.8 3 ..8 3 077 -:-:..95747..0708. /0 0707 Q7Q9Q 0747 80 :.90 .7 3 3 9Q70.38Q20 390230-. /.94307*:/:72. 3 3 -: /0 0707 479..9248107-..8 3 . 4785. .097 4: :7  08033 4: 9:7.3 4.. 809 -:943:3. 2. .097Q .8 0707     . 003 07*:/:72. / 7 030070-:2.32. 2 .0 993 %44 503.9 7 1:3..7 -0730:.3/.4792. 7 .007/03 54342.8 3.853042:9:3:/.. 7 0803-0780.3 89077 07-7. 02 5.3 503.943 42:9:3/. 7 0 /.3 78.3 ./070.2 .9.. 7 O 4088 .7.3 8437.3 / 3/.02Q03/8::. 2/.9.0 843:9..2 -7 % /48./ 0 9 -4:99. 1:3.0 479. 3.0/0354342 4088 :.7.8 4. 5...072090/7 : 8.3 7 O $./:.03.3 7  :.3 -7:/:72.

070/0 70.$4/ 42:9:3.1 3/. 9 . .3 503. 3 3. 9.  .-4 :9.90 824490/ /. 9 . 0  /0 .70930 9 .3 / 3/. 809 -:943:3.3 7 80 0  /0 890703 0 7 /0 2 0/0 0/7 0 /0 $2449 -:943:3.3 .070 0/0 0/7 : 503./0833 8.4 .070/0 094/ 1.3 / 3/..0703 503.9.:.7. 479.7 8 3. 9 .3 / 3/.

3 78./08 -077 :7.. 0  /...07080/00/7 0384 82449 .3 . 9 .$09503.3. 7  07 2094/ 4.070 0/0 0/7 : 503.0 1.307. 7 .3 /0 073/03 ./7.0703/0-4 : .-7 :3:3 3 0  /03 -7 2094/ 8020 .2.7.9. 503.3.719 O 4088 6:.7  ./7..7 3/.3 1. 2.9 4.3 .19 8 3 7/ 3/. :.0 -: /0 073 $5.1 3/. 54342 /070./0833 8.07.9.2.9 3/.070/70389077 2094/.0 /.9 4.9.19 O $. $.7.9. 80780 $5. 0 /07Q03'0./ .070/0 70. O #4-:894088 30. -4 :9.0708 3/0 07 .9. / 7 3  02 / 07 2094/. 9 .5. /.3 78.70 0 9 . 42.8 3.7 /. '0 -:943:3. 07 -7 /Q0 9720 08.7 .. -4 : .02Q03/8::.3 . /48.3 Q2 . 349.& :7714 :% $2:3.8 89037  384 .3 -730 730 34..9 3/.3 5/. :. 7 :503. 8437.8437.-7503.7 ..7 /Q0 9720 02 ::.0 O 4088 30.7 .0944785.9.08 ..7. 809 503. 70 ./ /.719 8 3 7/ 3/. 07 0 /.  .. 9...070 3/0 07 .$. 0700 1.3 824490/ /.7.7 0  /0 $5.7 80070 907. -07903 9Q2 2094/. 809 -:943:3.9...90 824490/ /. 9 .0-:943:3.070/70389077 O #4-:894088 6:.07. 8.070.3 / 3/.8 3/.7  0 0    0 0  O 4.3 2. 890703 503. 8 .

0703/0 20/00/7 07:.3 ../0 0707-:.3 .70338.3-7349.07083/07Q03/.7 -7..9..3 7   0 0  0  /...5 /48./.2 3/.0 :9:30 9 .3 780 0 /0 .8.3 7 80 0  /0 7Q03 503.070/030$90.7 3 3/03 -7 9.3 / 3/.02Q03/8::.& :7714 :% $2:3.. 9 ./ 3 -7 /Q0 9720 2094/:3.349.308 807 .9 3/..78007./.. 7 : 503...7 0/ -32090/7  07 -:3.4785. -7. 78.7 . .070/0 07 .3 07 . 3 307.3 3/. !4993 -:943:3.8 3/.1. 9: :0 9 . 0 /03/0503.2.3QQ503.070 .0479. .

2 3/.$4/ 42:9:3. /0 0707 .7 .097073 3/03 -.07083/0 0  .0973/0 1.007 - 730 3 . 9 7 2. / 7   0 0    . 2.7 /. Q0 :.:3: 720 3 0  0 0  -7-707 0 .0 993 %44 503.0703 2439 .3.-. ..07/:7:23/0023.1944479.8 3/.5 0/03 -080 730 3  002.7.0  002.9./ .5 .:.0.3 0  002. / 7 : 02. . / 7 .9.4. 3 :7. 57088:70 .7 3 832080700-7 $30.843: :.8 2.5 / 3/.3 ./.0 /.-7  : 02073 .2./ .843.3 023 843:.070 .7 0707/0 4. /0 07073023.7 - -7-73 9.7 8 7./.0703503.7   . 3 3. 9 .7.3/0-..7 8 3.-0.5 . . /0 07073 ::3 42.3 .:/0 -:943:3. 0 /0. 9Q2 8.5 .-707 .

0 -007 -07037 C730 3 .3 .2/.90 0.9 503.3 2. 70230 -7023.3 -: . 9 .7090320/7 0.9 3/.0700 9720 890347 80 0  /0 890703 .7.9.3 023. 8907/ - -4 :.:/0 -:943:3.:843 7:0 3.& :7714 :% $2:3.07083/0 80 0230 0/0.843 0233 -: /48.:843 7:0 -:943:3.0 -: /0 07/03 QQ /0 0707 0 /0 070733 .2. 9 7 2.7. 0  /.7.070/0 84 9. . 84:. -:943:3../ .720890780 0 /00230.3 2. 07 . -07032 42.3 / 3/.1 479.097Q3/03 :. 9./002439 .5./ 7 : 023::.-4 :9. 0 /0 7Q03503.0 80 0.097Q3Q3 0 0 9 . 94 0.-208 3 843 4.70 .3 . / 7 70./0/7  07 ./ 3/0 .9 3/.7 7. -: -0 0230 . 7 : 503.0 /0 07/03 -QQ 4/: : -007 0384 3/03 :. ./ 7  07 /... -:943:3.3 / 3/.:/0 $0.7 :7. 9 7 703 3.7. 0 9 . 890383 :3:3 3 . 890780 0230 099 002.002.070 ./ 2 4.8 3/..3. 9 .3 0230 0/2003 -007 80  .-. 7 0230.20 1.09707 3/0 . :9:.70930 9 .843 02 0700 972 80 0  -:3..5 / 3/. :.5.:/0-:943:3.8091.7/ 2 0 9 .1 3/.:/0 7.7   0 0  0 /0$00. .843 02/.7 /4/:7:2.34 . / 7 : 02 .00230- 0703-7./. /..3 . 0  /0 890703 503. / 7  07 0384 3/0 /0 07073/03 -.0970733Q 002./..07.7.0708 3/0 07 . 9 .3 2.097Q3/03 02300/03/0 0707/7 4 . 3. 9.7.0700 :. -4 : . 08033/0Q/0 07 0230./ /48. 3/0 07 .1 3/.:.7 90 90 0230 0/0.0 -7 .097Q3Q4: 9:7..7 3 8207 893 0:843 7:0 503.:/0 7. 0230 0/03 -007 7 943. 7Q39Q00-7 C730 3 /.709 0890703 /0 0707 5708:70 .3 / 07-71.1479. -: 82 .09707 3/03 :.0708 3/0 8.:843 7:0 -:943:3.90 0.2./. 70.0 0700 972 4. 2.5 . 9 ./ /48.843. 3.097 0703 /48.7090890703/0 070780035708:70.8002300/039Q2/0 070707.3 78. 3 3 .9 3/./08338.0 57088:70 . 3/.3.9..9/.943 503.3 .. -:7.Q0730 9 .7 8 3. 1./ .7 3 84 -.  ...9 7.0..:/0 0384 .0384 .8 0707 0  /0 . 023.02Q03/8::.3 8437.2 3/. 9 7 2.7 3 7. 3 7  0  /0 .0 023.8 0707 :. 9 . 9Q2 /0 0707 57088:70 .3/ 9.7.9 3/. .../ .8 / 3/.19.3/0 0707/7   0 0  0  /0 .9.0384/48./0833 8.

98.7 8002300/2003/0 070789077 -:9. 170. .923.-208 3 8930:843 7:0 503.-0. 3. Q7092090/7 : /. -080 023.  .9 7  .0707 :-:943.8..9 7.. .7. % 8./. 730 3-74507490703/.9Q2/0 0707Q202090/7 0 /.7-7843:.70930/3Q Q7   0 0     080023.0 0090 -:943./.7Q073/045.-4/.0820 0207 . .3-79. .2. -7-.-0804..9.30830 9 .-:503.2097 0 907/0 :7.3 /0 07 08972 .0703/0 07 .70 0 035 84 9: . -080 023.3 .-4/.9./. /.2.7 /.20 ..19.843 02339Q7Q90 90. 943.9 7./ 7 .9.7.. :7:9:*83 . 730 4.02Q03/8::.2. 7038.& :7714 :% $2:3.-7  07 0 /0 4  .709032 97 $.8 0 03 . -.7/.5 ..0 1.38 5 .7 .7/.. 9.843.7. 1..0 993 %44-4 -.3/48.39.91 /0 /7 : -:943..79 4 2./.7090733 Q0730 1.0 -0792 9 3/ -9Q2 5.3 3 Q 302 5.7.843730  :.7 3/. -: .3 . 95 /.91 4.709  .07..7. / 3/.8078.07083/007.3 /0 07 90859 0/20 023/0 :.7..3 -7 83Q4/.7 3/ 7.702300/03/0 0707 . .3 /0 0780020809. .8 78. . 8. 8003 4  .99. 07 .7 .7 5.19.3 45 '0 #03. .:/0/ 4:7  07 1.5 .9..7.7 :./ 0 3/0 Q7Q9Q -.3 .3 .209708 8 7.843 ::3 -7 -.9 7.7.8 3/.-7  :7.2.70907  .70930 /3Q Q7 . /720 8203/720.70907 807 80 9: . -.7/ 2./. Q7Q9Q 0703 -7 83Q8 /.023. /.7 3 . . 4.7 3 . 0 /:7:2.7033 84 9: : 9:9:.

3- 7./ 7 .7.7./ 7  7. 4.2.3 .3 0803 4.7. 32.7.8 3/.9.3/42:9::.7.3 4: .70933 Q7092083/0 07.90 03907 9  ( 03907 5. /0 2090/7 .3/.9.30 . 8.3/ 89.2. 5.79 /0 07 4..097Q  .32.7.2 .097/0 8. 83 .2 55. 8003 9 .9./  002.3 2./ 7 Q7Q9Q .

070/0 0 9 -:943:3. 0 /0.0 /0 .7/ 2 0-:. 0 0/00/7  . Q70903 0 7 83Q8 1472:3/.070/0 ..( 03907 :7:9:*835.: 9 . 8.0. 0  /. .0 1993 %44 503. 9 .097..8437. . 0803 4.. 809 1./0833 8. 3.8 78. 2.7. -4 : . .3/ - .3/ 80 9  03907 :.07083/0.1 3/. 9. -:943:.0703 7Q39Q  55 .3 ..2 9 5. 2 9 7 %5041191. .4.7 ::.5 / 3/.1944 42:9: ::.7.2 83 5.3 / 3/.9.943880030 .7 /.7.7.7.7.7.9. 80 :7:9:*83 /0 0707 :.097Q  0803 4.7..3 3/.2. / 7 : 02843:3/. . / 7 : 503. :9:.07037Q39Q0/0 0/7 : 503.07083/0 993 -:943:3.2 7.3 :7.9.80$:241$3:3..7. 4/: : 3 83.070.3 7..070/0 9 459438 9: :3.3 503. :7./08338.1 3/. 9 ..9 7.9.0 1993 %44503. .3/ 3/.7. 9 .7. 9.3 2. -.3/ 3/.9 7 .7 .9.3 78.

 / 7 : 02 . 809 1.8 9:9:./0809720/7 0 /0   0 0 . 9 . 9 .3993503.79!439 /0 0707 3. 50749: /.070/0 1.3 / 3/.7..7   0 0  0  /.891./ 7Q0.79!439 /0 0707 5. 89072 97   0  /. 3 42. $9.0708.07083/0451942:9:3.7. $00...8 . 9 ./ 7   0 /.0849: :. 83Q8 .097Q3 / 3.9.070/0 93. /0 0707 3.:8437:03.:8437:0-4 : :3.0700/00/7 :503. 0 /0.3 / 3/.:843 7:0 -:943:3.. 03 -7 993 503.003/ 3/0 .7 2 9 7 0  /0 70.70933 03 /0 07 ./ /48.3 :7:9:*83 . 0  /0 890703 503.070/0.9 7 : 503./0833 8.7.7090890703/.:843 #:0 503.:7:9:*83.2 /0 070730 3.2 /0 070730 . .2.& :7714 :% $2:3.993 -:943:3.:/0 7. 7 :503. 0 .1 3/.7. 9 ..9 /./0 070750749.9. .90 0. .5 / 3/..3.-7 : 02 .02Q03/8::.-4 : .070/0 55 -:943:3.5. 83 %5041 19 -4 : :3. 78.7./ 2. 9 .3 / 3/.. 2 9 7 $00.$:241$3:3.9.30.:/0 -:943:3.  .1 3./ .9.7 / 070733 5.7/ 2 0 50749: -7 .709037.80 4 . . . ./ 2/.0030.201.7.-7 $9.070/0  . . /0 0707  08033 4: 9:7.0700/00/7 : 503.7.703384 9: : -. .7.0 3 50749 .9.3 8.0708 479.3 2.30 /2/ 3/.20 -4 : :3.3 .. 9.3 / 3/.709 /.9 !4398 147 ..2./08 097/ 3/0 0  0/0 0/7 : 503. .. /.0703503.097 2/ : 847: 847:.9438. 0700 970-7 : ./08338.3-0 . 9 7 .7/ 2 0 50749 1. -:943:3.804::./0/2 42.7 8 7. 0  /0 4  . 9.

9459438 9: :3. .:. / 7 0 034 :. 0  .8437. .0 .7 :.0 . .7 .7 .07080/0 0/7 :503.3 . 0 3 3Q89503..-041983/083 1. 9 .7.02Q03/8::. 9 ../08Q07301.3 / 3/. 2. 2 3. .& :7714 :% $2:3. 0 /0%.7./ 2/. . .98.3 2.0703503. . 80  . / 8030-7    0 0   $43 .2.. . 0207 907..3 / 3/.3 .80 0 /0.3 2.0700/00/7 0 3.9 7 023.. 0 /09459438 -:943:3.070/0 '0.7/.. . . . / 7 .7.700 9 ./ 2/.7 9 .0 .7 0730  .3503.  . :.070 3/0 . . ./ 24..  . .0.98./ 2/.98.5 .843 4 :3:33.003/ 3/00304.-: 0/0-7-7 0 7:/:72./ 2/.

#08/:.8.

 993 503.98.2.  .302 -7 0 20 8.0 .3 / 3/.0 .  .70 /0 0707. 0  /0 . 80 0  0/0 0/7 03 4 :.7/. / 7  0 0   .2. .30 549 8003007 :. /0 070730 /3Q 9Q Q /0 /03.98980/0 0707 $$ # 86:. .  .070830 3 03 /0 070780 0 /07Q2090/7  0 0 0 /089.7 . /:7:2:3/. .097 03 .3/ 7Q0. 2.7 3 3 0  /0 . 9 7 / 3/. .

 .70.39 . . 03907 ./. 023/0 3902 . .9 4.342:9::.3 ..708 2094/ 3433007 889020734230. .-7 C730 3.097 3/0 31 8.7. 543.7.2.2..89$6:.89$6:.3./. 3/8 ( 03907 .7.07083/0:.7   0 0   .3 .7. 0 8.7 90859 0920383142:9: .0708 9 59438 503.3 7 :8. 9 72.097073/03:./ -7 .7-4 Q200. :.097 3/0 02 31 02 /0 ..42:98.7 13/42:9:0908590//9038437.3 3902/7 %50 41 19 3/0 8003 0 7 24/030 70 2094/ 4942.3 .          9 59438503.7.-:8.( 03907 3/813/ 831 . /. .7 80 -: 8. .39.3 143843 . ..3 7  O #4-:89  . 80030 30 70 4: 9:7:2: 9:7 :503..0708  %50 41 19 4. 31 5..7 90859092038083. .00320/7  .7 :.3 .9..0 80030070 -.9 7.  4. 0 8.3 .7 48:3 : .70..02Q03/8::.3 7. .0 5.32 9 7 O 094/ 7 :/:72./.09707 3/0 31 .38.. 03907 .0 $24493 8530 80030073/0 9 59438 8003007 479.3 390754..9 7.3 7 0 /07Q039 59438503.7 0  /0 7Q03 9 59438 503. /. 3/8 ( 03907 3/813/ 83.7  . '0703 -7 /. /.38003007 0 /0%504119 3/0 07 .& :7714 :% $2:3.8 3/0 07 .20970073 90859 0/2083/0 :.070/07Q03907207.9.7 3. /48.3 . .7082094/:.0708 0 7 :/:72.7 . -07037 C730 3 3007 24/007 3 30.42:98. .7 .7 3 -::3/: :8Q9:33:2. /0 7 C730 3 %50 41 19 3/0 07 .0.

 38./..800300738:3.4792. 3 #4-:892094/ -86:.0/50/200.:9 /0 07 /7  0 /007.98.0431/03.9434:3/8.4-.308003007 843:1.7. 2. .1:3./.89-84:90#08/:.3 QQ 4.:. . 8 / 7 01.5 .02Q03/8::.98.30 80 843: 1.8 0 143843 .:9 /0 07 )  80 8 7.3 7  # 0. -::3.2.9 503.#4-:891993 02.:9 /0 07 ) /7 11.7907073077 .  .3 0 7 .0 ..7 #4-:890.431/03.7 3 3 .7 3 -9720 9407.3113.3 .077 C730 3 0  /0 .3 .0 %4 /01. 8907/ - :7./.3.209700730 3/7 &33438 :/:7:.1:3.3.843 02.011.:88.0 30.907 0 7 :/:72. -.7/9 .7 / 7 :80030 .7 .5 2.070/0 .070 8003007 ./. 0 -790 .3 . /.07083  .8 3/.7094/: :3/..431/03.82:28.8986:.7. 4/: : 7Q2090/7 3 503..0 7:/:7::7  86:.74-:89 0 7:/:72.07203:.7 .7/ 7 $9.98. :..4011./.3 0 70 3 .98.7 .3/0302 .. .0 993 %44 503...0   0 0   7:/:72.70 093 3902 0 ...80232.:9 /0 0707 8003 24/00 -.3 .7.:9 03/ 3/03.0 -4:3/8 /0 073 0  /.8 -86:.7. 2. . .03-07 .3 /0 0707/7 01.7080 7:/:72.8 . 80/ 7Q2090/7  :.7. .2094/:3:3907.7/.98.& :7714 :% $2:3.038003097  O 4792 7:/:72.4-.79!439 .76:..:9 /0 07 )  ..30.7 3 .30 843: 1.75.5 7 @4 : /:7:2/.98003007.7. 8 3 3  23 0  2.843 02 8:220/ 86:./09. &5507 :/:7:.3.2. 7  11 :80030/01.7 3 .70098 :.82:2 /0 2 29.98.0398 -07.7.3 7 : 800303/0. 8 / 7 01.20970073077 113. .:.077 %7:89 #043 0..:9 /0 07  /Q7 %4:3 /01.38 / 7  0  /0 07 .:88 0943 0 /007.7/.3 03 ..4792.907 %4:3.9 8 3 7 / 7 .98.3 . 890780 ..00.0 -4:3/8 /0 07 4.98.98.70 32.7 .24/01438438. .98. 5.. .82.70 41 90 708/:.82:2 907.:9/0 07 /Q7 .0%48003007800 7:/:72.7. / 7 407 :/:7:.38 3 /.7 / 7 /01.7 /01.2.30 7. 232:2 /0 2 29.843 8.7 3 3Q898 3 7 / 7     !70/.

. .03 8 3 7. .8 3/. 3/.9..7.3 .32..3 '0.8 3/.9 .2.8 .943 -4:3/8 80030 33 .097Q00 7:/:72./ 7 . 07 :/:7:.2.431/03. 730 3 802 80 /0 0730..99..0 -4:3/8 /0 07-QQ/Q0 /0 07333/0. .0/ 3. 2.39.8 3/. .07083/0 07 ..9. / 7  07 -: 80030 .097Q Q2843:./ 7 07 0/0 /0 '0 203Q8Q 3/0 570/.7 .7.7..7 . 07 . 1.7/ 7  07 0 7 /03023 0/0 0920/03 3. Q8990 08 0 733  )   ...7..7.0 -4:3/8 /0 07 4..3 0 7/03023/03 1.7 3 89072090/7 07 0/0/07Q/Q Q - .431/03.7 0  /0 #08:98 503.& :7714 :% $2:3. 1..89070308 0 7.3/0 07/.9. -.8 0 7  3 /0302 80  )  0 9 0. /. 349. #08/:. /0 23 20 3 :7.0 -4:3/8 /0 07 -QQ/Q0 .5..3.. 03 02090/7 ..431/03. 800-7 0  /0 80 .9. 0 997 #08/:. 08 0 733 80  )   /0302 0 8907/ 8030-7 Q 0 .070-70.7.8 3/.32. 730 3  03-7 /0 0730 .3 ..0 0803/.0 Q89 8 3 7 /0 0707 .7.. 0 /.843:3/. 0  /0 890703 08 0 7 .8437.7.79./ . -0 3/0 .0Q898 3 7.0 993 %44 503.3.3.0 .7.3.431/03. -.3 08 07 479.-203/.2.2.3.7 003 /0 07847:8:3 : 02 .0/00/03 .431/03.709 4/: : :3:9:2.9 7 ..431/03.070830 -.7 003/0 07 4./0 07073:.  802 97 07 0/0/0349.7 003/0 07 4...00/00/03 :/:7:.7.8 0 70 /Q  .7... -70 7:/:7:2: 48:3 .7 :.8 ./.7.072 97     #08/:.7.9 7 7Q/Q Q - . ..7..0-4:3/8/0 073330.. 3 .0 -4:3/8 /0 07 4.097Q .0 -4:3/8 /0 07 .02Q03/8::.8 3/./...:9.9 7 07 80780/0 0730.:-::3. 70/Q .3.3 0-7730.7090320 80 07 0/0 07 .-03/0.30 733.

9 7 -: 95 0 707 9Q -7 0 7 :/:72.7Q/Q Q-70/Q0 7833/0 2 0 7833097.1 3/.-7  C730 3 /. ./. ./ 7  0   0  C730 3 /.830  0 7833 097. .. /0 0707 Q2 /0 0707 0  /0 8907/ - /0 47 80 -: /0 07070 3 70/Q 0 78 0  /0 8907/ 1472/..4.  .709 0/07 :7.5 / 3.9 7 -:950 707-70 7:/:72. 7Q/Q Q - 70/Q 0 78 0  33 .203Q8Q30720/7 #0/Q/0 20 78 0/04.#08/:. 2.5 / 3..1 3/../../4.709 0/07 :7. /0 0707 Q2 /0 0707 0  /0 8907/ - /0 47 80 -: /0 07070 3 70/Q0 78 0 /08907/ 1472/.9. 4.9.9.

98. 0 7 Q0730 1.7 .3   ./.070 3/0 -: 349..07083/0 :/:7:.07083/007.7: 0/0-7 0 -7 /:7:2/.9 503.39 80030 .3 3 .3 0 7 .39 .9 24/0 8:3::7 30. Q2 843:..8 3/.3/ 070 724/0073/03-780/0 97208/7  0  0      !.98.7.0708 3/0 07 .7 9. . / 3/. .8.9. 7 : 80030 :.3 .& :7714 :% $2:3.2.3 / 3/. ::2:3 4 /. .3 89.78. 32 9 7 390754.7 . /QQ3 42.7. .50 570807.: 0/0 0/03 /.7 /4.0 8.3 7 730 3 0  /0 5 . 8530 . ./ 7 0 -7 70/Q 0 78 0 .07083/0%50419.9.070833 #08:9. 1.70 0 05 84 9: .20907 5 80030  :. 993 503. 0  /0 7Q/Q Q - 0 7 /0302 .2. 3 $24493 5..5 .. /0 0707-::3:7 :.3 .2 :.3 9 / ..3.0 $24493 $530 80030073 8:3.30 7:/:72.7.0 70 :.209742.0 /0 07073 7Q7 0  $24493 $530 24/03/0 /QQ3 -7 0 7 :/:72. -. 2.30 70 3.98980. 0 0 7 24/033 993 503. /0 0707 0 :/:7:.7089 30-47 . :.3 QQ 503.. -:24/0:. .02Q03/8::.8 3 .2097 0 7 :/:72. 390754.9503. 9 3/.07083/0 %50 41 9 .. 2/0 .7.7 5.7 30.7 42.:-.03 :.9 503. 2.7 : 80030 993 503.3 . .3 .1944 479.7. .9 3/.

.00.0703Q-4:9:3907.3 .2./.001  0 789. 42. 2. 058%479. $25843 .-7 . 42:98. / 7  697506:.32. 3907.0143843:...07039.994 3902070Q-4:9:3907. 3  49-708.2 3/.3.5. 23 2. 4-.5. 23 23 23 1  ///   % 479.8437.9 7 3/0 07.3. 32. /..0070 7.2 3/. 6 2.282 .. 0700 970.843  ./.32.3 890703 .3 2.8 30390700/0.7 /. / 7  9..& :7714 :% $2:3.3 7  697506:.2/48.3907.7.9 8 3 7 23 Q89 8 3 7 2..98 3 7 23 Q898 3 7 802..3 .39 73.5 2. 3/0 070 -7.3 3 08..7  0 0    D-4:9:3907. . 2. 890780 :.3 0803Q0730/703 %5747.097   .5.. ./ ) ) )    6  :. 479. / 7 3907.9 5747.02Q03/8::..0 0 7/0302Q /0 034./ 143843 23 2.7.361   03/042.95747.2. 02 3 97506:.0./ 42:9:3::...2.5.33.3 . 2.2 3 . 23 143843 0730 00.3 02. / 7 /-6:./ 42:9:008.-:.98 3 7 23 Q898 3 7 2..-7  !74-02  0 /0.

9./  . -*.2:: -*.    -  -*. 9 7 2. ..2::6:.30803:0730.2::  -*.7.3.8 3 3..7.07035747.8 843:3/.00 7073308 9 349./ ) .0/00/03/0 0707.89072 97 !747.7..../747 549   ) 549   :.93/. 0/00/03070 780 0 /089072 97  .7 /..2.588/0 07 -*.9  .    4/4307.-4:3.74498  ( .02Q03/8::. /..3    .308.3 . 349.96:..& :7714 :% $2:3.3 .7                0   - @Q2 .2843:3/.2 3.3 47 -..7.725.3 -*..

.02Q03/8::.. 058%479.36:.7.7./   ) .36:..7.308..74498  ( .3 .3 890703 . 349.2.3 47 -.07039...3.3      4/43 549   ) 549   !74-02   .. .../   Q033..& :7714 :% $2:3.3 .3%5747.  *. 3  49-7 08...5.8 3 3.7  0  !74-02  0 /0.. ...3.7.2 3 .*.0700 970.*.5 2.00.5.2.097             -   0  @Q2 .3 3 08..00 7073308 9 349.588/0 07 -   .3 *..3 .2 3/.

5 .2.00..7./09 -73.7.7. 3 3 9 . 4 9 1 9           0 - .380/0302073Q2Q 3 20790-0/03 -7/107.3 47 -.2::6:. 3 / 3  9 /9 3 .380 /0302 8890230 /3Q 9Q7Q0-7  : .7..725.3 ..3  3 9 ..5 . 3 3  1 9  9 4 9 9 3 9 . 3 3 .380/0302 .    4/4307. 4 9 1 9   4./ ) . .3 7 3 20790-0/03 -7 /107.7/Q0303780 .097  @Q2 .308.5 2.96:.. 3  49-7 08.380/0302 /0 03 /3Q Q2Q .7. 3  3 9 .5.3 . .. 9  9  1 9    .588/0 07 -*. .3 .07039.& :7714 :% $2:3.93/.3 .0783  0 9 907../747 549   ) 549    Q8020790-0/03/107.2 3 ./  .. 2 % 479.3. 058%479.-4:3. 3  3 9 .7..7        0 /0.7....7.9.0.3 890703 .30803:0730. 3 / 3  9 /9 3 .00 7073308 9 349.3 /3 9 /9 3 . -*.02Q03/8::.. 20790-0/03/107.. 349.0700 970.2 3/.3%5747.3 . 3  3 9 ..5.2:: -*.. 4 9 0/00/7 0 03/3Q Q2Q.2 3/.3 3 08.3 -*.8 3 3.74498  ( .2. 3 . 4 :. 3  3 9 .

3 78.20790-0/03/107.7.7./09 /107.07030 9073079.0703 .2 3/.380/0302 (.9435747.00700 707/73  @Q2 ./09-73.  :. / 7 :.2 3/.0  4 :. 3 3 9 .380 /0302 -73.2 3 382.380 /0302  /.2.9./09 -73. 3/.0 3:2. 20790-0/03 /107.5 7.20790-0/033.380/03020/3Q 2Q 9Q7  !74-02      .:.380 /03020 /3Q 2Q 42.3 .& :7714 :% $2:3. -73.0%0/97 479./ 7  ..02Q03/8::..7.7 /.0   0 907-790:. 7Q/Q Q - -73.39 0709Q709780       0/00/7   0 9    9 0 9 .00:.7  9  9   3 9  3 9   0/00/0-7  /0.7.      -::3:7 0./09/107.0     0 9  .7 /./09/107.0   0 9    43::78..0703 3 20790-0/03 -7 . 3. 4 9 1 9  3 9  3 9   9  9    9  9  0/0 0/7 0.0703 20790-0/03 /107.9 3/.2 C 3084:2./00/03.  .380 /03020 /3Q 9Q7Q3Q  9 .1 9 0709Q709780 3 9  3 9 .380/0302-7.19.3 3 9 .2..95747. .1:3.. 20790-0/03 ./09 /107.00/00/030 907079.%479.Q3Q.          1..7 .   9    /0 03/3Q Q207.0  /0 . 8 3  .4 248:3./083/0070730 0/00/7   .20790-0/03.

9Q70./082 .3.0 % 0/97 479. 3/.9 3/.7.3 .%479.0703 -73./09 /107.2 3/. :. % 5747. .7..7 0   1:3.2.943 5747.7/ 2 0                  0/0 0/7 C3.7 /./0 03/3Q Q2Q3Q :.3.33. 1:3.2 3 3 82 .7 .2 .3. .02Q03/8::.072 0/0 0/03 0 707 80 0  /.4  ( 8:-549 549 9 8  990 33.    )  (9:70.-0 9 7/ 8:-549 549 9 8  990 33-73. /.4 9  9:70. . 8.3. 89072 97 98(4/0 . 20790-0/03 Q .2 3/.    4 :.00 :.. 2.2.9439:70.380 /0302 -7 .0/73  @Q2                 /:7:2/0 0307. 7..& :7714 :% $2:3./ / (  9 5747.9 5747.Q2Q3Q-::3:. 8 3  .. / 7 : ..2 30 ..2 80 .8.3 ./082 .2.2.4 2 48:3 .380/03023 (.-0 9 7/ !74-02      /107.

.3 82 25:80 8905 39.380 /0302073 Q2Q .7 3 89072090/7 / 9 3  .7 /.380/03029.2 .. /..380/0302073/4 7:8. 2.3. .7 3.978-4:9.9 7 :7. .3 2 : 9 2   /9  9  ././082 7/8:-549 549 9 8  990 33-73..3 ./082 7/ 8:-549 549 9 8  990 333..0  . 9 /:7:2/0 03/0 07073 .9 ..4 9  /       (// / / ( :.3.072 0/0 0/03 0 707 80 0  /089072 97 98(4/0 . -. 8242:9: . .7 0  1:3.7 3 :.-2090/7 : 42:9.07032.3 2. . 9.4   ( 8:-549 549 9 8  990 33.3.33.  .943/.3. /.-0 9 7/  4 7:8.7 /.3 .2.7 80.8 0907/7 43974 2Q03/8 574-020733 % 0 Q2Q -./0 2 . .9 5747.3 2.7 /. 8  :.3 .2  .9:70.9 4..0703 /107.070. .7 0Q2Q 43974 88902 944-4 3 .5 .7.3 ..80/03%42:9. 3 9 3 / 2 : 9 2    0300970-2 808242:9:3::.38107 143843: -23/0 .3.7 /.7 /..7 /.9:70. . 3/.-208 3 .3 9 2 9 7 :.0 9  /0 07073 -:2.0703 . % 5747.-03092143843.2.9 3/.7.2. /. 7./. 8 27 /0 0307338./107. /.9.0703 % 42:9: 3/0 07 .3.7 :.978-4:9. .9780739. -.07032.5 8 3/0 07 .380 /03023 /:7:2 /0302 .2Q2Q3/Q7  (82 .7. 97. :..3 /0 0307 .3 . 8  /0 0307338. / : 9  :.072 97 3/:7:2/0 0307338.33. /4 7:8. - % 42:9.3 .& :7714 :% $2:3.93/8072..0  0 9073/0 :. .7. .02Q03/8::.2. 2 . /107.. 3 3 9 3 .901077:.072 97  .097 07/107.

978338.7.7   /0 0707. .5 2 . 9 7 2 47 80:.89072 97  .2 3/..380/03023 (.72.98./0 03/3Q Q2Q .3 .7 .3. / : 9  42:9::.0 9 0 7833  @Q2 !74-02  /. 8 3.2.097Q-0792083 (82 .7 .72.097Q C7 :.3 /0 07073 -07003 8Q9Q3 ./099031.7 .097Q3Q8 1 74. 8 3.9783 8. 8 9 .: 9 02.02Q03/8::..097Q 002..3..709.3 7808242:9: 9 /0 23/77 07 /:7:2/0 030733/0 07. 03980:2./.9 78.3 .7 42.380 /03023 /0 03 /3Q Q2Q .978 /7 143843:.Q2Q3Q-::3:. :. 8. 8 3./097 143843:3:074780079 .-070320/7 C730 3: 9 2.978 -7 143843:.& :7714 :% $2:3./:7:2/0 03.7 /.. / 7 :. 78.2.48 9 : 2. .. /.08242:9:3::.98.7 /.    4 :..3 8.0 .097Q /:7:2/0 03..98.7 /.07202 80% ./:7:2/0 03.3 . / : 9 03/0/0:.097Q/Q7 4:9: /:7:2 /0 0307 8.%479.-7  !74-02       /107. 8 :2.9 3/.8. / 7 98Q708 9 9 843 1472:3/.380/0302070/00/2 9                        4 :.097002.-7 7. . . .7. /.72. 7  07 .7  :. 8 .7 0700 977   /:7:2 /0 030733 -.0703/:7:2/0302072.7.0 997 07-:.7. /2. 3/. .0 942. .2. .97807.72.0703  20790-0/03/107. .9 7 8.0703 /107.978 -4:9:3/.7 .2. .-7..978 :   7 143843: .978 .3 3.03942:9:/..   /     )    ) /9     -::3:7 :.978338Q9:38.9780 9 3/030/00/03.9781472:3/.7 /.097Q .:. .38890207/07 8.98.42:982 . .

& :7714 :% $2:3. .3 9 ./ 1   @Q2 $07# /0.91 072 .-7/ 990 82 42:9: 0 /1 /0302 .02Q03/8::. 9  83   9  9 /9  /9 0/00/7 9 3907.-. 0907/7 !747. (/   ( 9  :0748 039 9  82 ..48   9 / 9 /9 / 9 /9 9  0/00/7 :.9073.1 39 0709Q70.2 3.     (-  (.8 ::./00/780  .708307.7. 0/780 :. 3  #42 037 1.7. 5747.. . 9.49 4. / : 9  549 9  549 9 9 /0.3 -7 . .-0 9 .3079.9 7 3.8.3 -08032090/7 0.1.3 780  / 9 # 9 ./03:79.2. 2 3 3/0 233   .3.0/00/032 0 /089072 97 0  !74-02  $07 #  /0.7 ./ /0 0707 207.2 3 03 843 8.8 843:3/.894. 9  83 19 ..7.-0 9 7/  07 33 07 9 .7... .7 /.7 /.5.072 97 .  )/(   /0 0/03 /:7:2 /03020733 % 0/97 479. .3 3 .4:2: .1 3/..411072.708 .0 9/.48   9    . 82 42:9: 0 Q2Q3Q .70/03.7  . 3 780     .  .2.9 7. /.72.2 3/.3 8. 9 7 2.

2/082 8.3/030207/:7:2/030207.-7/0 29.2.02090/7  . . 20790-0/03 /107.7. (/   ( .30./:7:2.. 78.3/0 280 0 /089072 97  .48  9 7 143843: : 9    /9    )      ) ) 0/0 0/7 /0 0/03 -: 2.2 .7/ 2 0 -73. .383/03.0032090/7 9  :.380/03020/3Q 9Q7Q0-7       143843:  . / : 9  549 9  990 8242:9:0#/0./09 -73. 20790-0/03 /107. 2 .380 /0302 /0 03 /3Q Q2Q .-0 9 . 2 0.9.380 /0302 -0.-0 9 7/  0 0 /07Q/Q Q- 9 . .0703 /107.2.4:2: .708.978 /03020733 Q/Q Q % 5747.380 /03020 /3Q 9Q7Q2Q 42.02Q03/8::.48 5  9   ( 82 . /.7 0/0 0/7 3.0 .  (- (.2.2 843:3/.& :7714 :% $2:3.097.38107143843:.0/00/03.83/. 20790-0/03 /107. 3 78./ 7      .-038Q7083Q4/.         0/0 0/7 :.  /  .072 97 !747.48   9     ::3.48   9 .7 /.3. ..

/.7.0/03 /107.7/./09 -73.0703 /:7:2 /0302073 82 42:9: .. /107. 4..0 9  9 /0 23/703%5747.9.3/09./09 /107.7.7 9  /. 0/0 0/7 :.8 9 ( : 9 9  /0 03/7   /9  4.07/ . / : 9   . .00320/7 !74-02  9  9 : 9   9 : 9    9 A 9 A 9  :..380/0302/0/0 03/3Q Q2Q. . 3  @Q2 '0703/107.3 : 9 143843: 5.547 5.8(82 .9 . 143843/:7:2:3/.  9  9  9 : 9  9  9  .380/03023Q2Q. / 7 .& :7714 :% $2:3.7/ 2 0 03 .5 78.072 97 .3 .3947 147039 9 19  :   039 9 ( 03/ 1 9  9 :  03/ 19  :   03/ 03/ 5.. 889020 3/:7:2/0302   /  : 9 . ./107.7 /.2.380 /0302 8890233 3/0 07 ..7.7./107.7. /.3..574-02 3.2.8.  9   9  9  9  9  9  0/00/7 :0 907..0703/107.7. : 9 143843:::3.: 9 9.547 :4308 039 9 90: 9 33-4:9:089.380/03023Q2Q .7.380 /0302 :.88.: 9 9.2 3 .-7 : /:7:2/.2 .7   !..380/03023Q2Q3Q8.0703/107.392843.. .7 /.  (- (.7/..3 9 /0 2303%5747.3 2.5 2. /070.02Q03/8::.7. /:7:2.380/0302/0073043::78. .380 /0302 0/0 0/7  . (/   (48:.

97.4:2: .7 (4/::.0703%5747.-0 9 7/ :.02Q03/8::../7   9 9 4/::./7 7.-0 9 .0/00/03 9  9 /0 2 0 /0 89072 97  0  !74-02    9        9  / .97.4/::.2.& :7714 :% $2:3./7   9 9 339Q70.32..7 /.8 /:7:2:3/.32.2 3 3.3.97.34:2 9 /082/7 549 9  990 8242:9:0/1 /0302. 9 7 2.32.

3 9 /0 07073 -:.380/0302/0/0 03/3Q Q2Q::.7 /..3 . . /9     0  :.0 9 /0 23 /703 % 5747..   9    9 83 9     9  / ..3 .3 78.9 7  @Q2 '0703/107. 3  9 /0 2 0 /089072 97 49@Q2/08242:9::. .0703 /107.2 3 .380 /0302 8.

/9  .

& :7714 :% $2:3.7       9          0/0 0/7 :.7 /.-0.0 1472/.0/03 /107. :.. 78.380 /030207 82 42:9:3/.   /    9 /9  .0703  /070.3 . .02Q03/8::.2. .

 .

  .

  )   0/00/7 :,7 /,1,/00709070, ,3%5747,2 , , /,;072 97 ,   

 

(- 

 9 9.0703%5747.380/0302.0/00/032 0 /.89072 97   9   )  9  9   0 0  !74-02    9  ..7 /..3947 ::3039 9 1478::3 19 8  9 8   8  080  8 03/ 03/ 82 . / 9  549 9  990 8242:9:0/107.8 843:3/.7.2 3 3. .(.Q2Q  :. (/   ( 9  5.. 9 7 2.

& :7714 :% $2:3.28.072 97  @Q2          9 4/042:9:3/.7 ./08 080 549 9  549 9  549 9   9 .9439:70.0947: .-:89072907.8090 03 . 3  9 /0 2 0 /0. /703 % 5747. 0.039 9 19 .2 4/042:9:0704.. /.07030 907.80:. 3/.072 97 1:3.7    9    /107.5747.0947: .3 .3 9 1.02Q03/8::.0947: .2.9 ..49:70. 9 9..49:70.0947:3008997 .0947:3:4/042:9:.0947:3008997 .3.0 9  9 . .88.2 9 .5747.0 9 /0 23 . 9 F  ( .9 7.7 .380 /0302 889023      4 :.9 7.7 0Q0-7 9(4/0 .0947:3008997  .2 9 .3/03 4:7 147.9.    0 .95747.0/7     9  :.07 4..3.:.7.2/.8 3/.7.7. /.  . .9 3/. . (  ( 990 990 990   8:-549  8:-549  8:-549        .7 /.7 /.2 .28.

 0.    . 9 /9 0/00/7 .7 /.7 .02Q03/8::.3 2-.89033 9 .8 0 0/0 0/03 9 9 9 /0 207 0  /089072 97  .   ( 0 !74-02  4 7:072. 072 /0 07 ./08 03/    0 .3 78. .7083/0.8 ::.3 3/.7.. /9 4/: :3.1472/. 3/.& :7714 :% $2:3.    03/ :.8.7.7  . / 9 # 9 .70 .70:.708307. :. 9 .3-080303807# /0.380/0302.5. 9  9 .32. . 9 ..3.2.0703 % 5747.7 /.70.7.2 8.5. 2  25074/: :3.8 3/. . 1.0703.-7 .072'49 # 42 037   .890339.3. . 39 8 /.9 7.. .411072.7 3 3 ::.0 9 /0 20739 (83. /.  '49 /0.8 3/.07 9   /0302 9:70.072090/7 ./09/107./ 4. ./73  @Q2 $07# /0.7.7. 3/..

/ ... : 9  . .

 .

 # .

.  . : 9 . .380/030207. .28.0703/107.8  ) . .7 0QQ5/70-7  .9 7.5747.-7 :..  .  /9 . /.097Q3 .7 /. .

2. .02Q03/8::.7  #  ) .& :7714 :% $2:3..

 .

 #.

(- .

99.-0 '.-0 9 ./00/2 97( /9 /9 /107. /70..-:Q . 0/0 0/03 072 .7/ 2 0 /73  9 /0 2 0  /0 .380/03023  9  9 . ..0/03 9Q70. 072/082 1:70  549 9  .. 9 7/ 990 807#/0.    .99.-0 9 .380/03020/3Q 9Q7070  4/0.7.7083/0.0 9 /0 20738:-54942:9:...7.0 .7/ 2 0 070 9 .48 9 / 9  / 9  4. ( /85 9 (  :.9 7    . 82 42:9: ...7.2 3 ..0703 5747.0 9 . 3  .7/ 2 0/73 @2/0 Q8990 9 4.( .7.83/.80 9 /70.5. (4..-0 9 7/ 990 807#/0. 80  /070.    9 /107.8(82 .  (4.0 0  /089072 97  0 0  !74-02 .2/082 /85 9. .0 9 /0 20738:-549 42:9: ..:..072 97 @2/0 Q8990 9 4.89.380 /03023  9  9 .7083/0. . 9 7 2.7.9 3/.-:Q.7 /.7/ 2 0Q3Q. 2 /0 0707 0  .9 7    9    9 83   0   ./09 /070.0/03/107..097 9.097 9 .8 843:3/..9 3/. / : 9  1:70  549 9  .1.3 9 9 0 70 9Q70. ( /  (9  :4308 039 9 .

   ( -  ( .  9  9  9  9  9  9   9  9  9 .9 9  /      .2 88.547 :4308 039 9 90: 9 33-4:9:089.547 ./082 7/ 8:-549 549 9 8  990 333.48 9 (  0  :.9:70.95747..943/.33.2 1:3.2.2.7 /.& :7714 :% $2:3.3/09.8.8 0 9 9 9 4./..02Q03/8::.88.2.9 .: 9 9.8 843:3/.8.3.7..3-72.2.9 7.0/00/030 707 0 /089072 97  - .3.48 9   9  9  9  9  ..7 @Q2 .3947 147039 9 19  :   03/ 9 / 9 /9 9  9  9 9   9  ..3..5747..97897 9 8(4/0 .07035747. 9 7 2.9 (  (    8:-549 549 9 8  990 33.2 3.  ( /   (48:.5.7 9 /.7 94.3 8:9:3./082 7/ .7 808 7.

02Q03/8::.7 9 .392843.9:70.9Q2.07035747. / : 9  (4/::.97.97.70/0.7 9Q70.7.70%:. 2 /0 20739 0-. 3 /0 0/030 907/03-.8(82 .7.2.3.33/082 .2..1 3 3-709 070 9Q70.-0 9 7/  0  :. 9 7 2. .7 1 9  9 :  9  03/ 19  9 :  9  03/ 03/ 5.9 / 3. 0 /0.32./09 ./7   9 9 33-73.-0 9 .-::3:  .0/00/030 707 0 /./7   9 9 4/::.2 3.& :7714 :% $2:3.0724780-:0 9073079.9Q70.34:2 9 .97./7 7.32..9Q70.32.0 9 /082/7 8:-549 549 9  990 9 /082 .7 /.4/::. 4..07/ .49 9 #    9  #    .3 3  9   9   9  .89072 97  !74-02  . 3     9 .0703/0.9.5.3.3.7.: 9 9./7   9 9 333.3..97.8 843:3/.7.-0 9 7/ 8:-549 549 9 990 9 333.-0 9 .4/::./090 9 :... .32.3 3/.

3../1 /0302Q70902   / 9 / 9 / 9  /9 /9 /9  9   9   9  .02Q03/8::.7.1 39Q70.9. 2.3.. /0 03/3Q Q2Q  $/84.7.   9 #    /9 /9 / 9  9 #    9 #   /9  9  9  9  079.8 3/./73  @Q2 / 9 / 9 .& :7714 :% $2:3./ .5 3 3307203 .7 3 .30.9 (8. 3.7.7 0  .0             03907 $ 82( 82(802-489072 82( $ 03907 9 .7.9.8:-54942:9:3::.38  05 .2.7. 9  9  9 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 ) .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 ) .

 .

 ) .

 .

 ) .

 $ 03907 9 ./ .5 3 3307203  .38 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 .

/ .5 3 3307203 .38 . $ 03907 9 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 ) .

 .

 05 .

 ) .

 9 .

 ) .

 .

 ) .

 8:-549 0549 $  ( 7/ 990 9 8:-549 0549 $  ( 7/ 990 9 8:-549 0549 $  ( 7/ 990 9   .  .

/::/: :.907/8/7 03907 909 :-7.907 -7 8./:::7  /.9070733/  % 8.7107/03 4: . .3 3/.719Q7Q.3:.8 3.597  % 479.2 3..7107 :.- .789072 97 909 :-7. 7.3 -QQ .907/0730/3Q-7 .-90 -.02Q03/8::.07035747.099 -4:9.3 -7 /33 %479.7 /. .7. . 902007 Q0730 49:7. .7 07 .. 7.9 .209. 8  0  8. /.3 $ 4/..7.0/00/030 707 0 /089072 97   .71.8 843:3/.. 8  .. /.  .3 2. 9 7 2./.9.38/4:-0.7. 07 .2.7  $4/::.0703 . 7  07 .7  /03 ..2. .77.7..7  0  :..71 .7 /0.7.2 3/..2 0/07 C730 3 8.Q070.73 9.7.3/949. 203 00 207 Q0730 .5 .7 4.8./. 8.2.38 48 03907 .3 909 9Q7Q./. 07. 909 . 80 -: /  /03 0 . .3 0 QQ ./.2 42.9073/8.3 .3 -7 5747.907/8/7 80 909 .3 / 3/. .3 0 .80020398:83-908  $4/.7107 3 :.20$0908.77.88 .2 3/.7.7.3 .7 07  .& :7714 :% $2:3.

-8 .-8 909 03907 4:238974:   4:238974:     :. 07 -7 8.73042.7107 03907 ./ /:7:2.3/. .9.7.907 .070373090..::3.003/ 3/0 -4 : . .7. 8 082003/ 7Q2090/7  07$4/.9 7.7107.7 3 89077 .00320/7 .3/. 2.7 ..2.3 2 3.7. .9070733-790:.8 / 7  78./.7.28..3/.7303. /. /.-8  03907 /85 . 8 42..71070/3Q 8903780.71.38  :.907338. 7  .907/8/7 03907 :909  03907 : .7.02Q03/8::.& :7714 :% $2:3.7 0703  8.71.90/2 97 .-4 :.8 2.97/. 7030 98.9. /. /. .907/8/7 /.3 2.742:9::.342.97807/0  4/::- .7.97/./ 7 07-78.23. 0 .42:9:0. 443 0720830/.907 /830 ./0.7.7303.97/.7 /.978 1472.7.8 3.7 ./7 80  03907 .907/8/7 03907 909 :-7.7.7 07 .7 .9 7843:3. .00/2 97 8.. 4438. 8 0 0  80 .3 42.97/.7 3 3.7. /. /./098.0 8.-.907 /073/007-78.7..  4438.9 7 .38 :-7.072 97 -::3 2 -::3-::3 ( -::3 2  . /.9070780202Q2Q3/Q7 909 :-7.7 / 03907 .907/83/03890303.7.2.00320/7 909 :-7.7.4/: :- 8.3907. .342.7/.::3..5747.9 0/208 07003 349.907 /07 2.9 3/.7.-7 :7.7/. .7 3/.907  /073/007-78.7107.9070707./098Q9:3-::32.0.0.7 /. / 7 .07.7 3/.7 003 $42:9.7Q39Q03208903780.-4 : :3945./7 ( 03907  78. .-8 42:9: -:7..::38.9 7 .9 7 3/0 8Q9:38.97807/0 4/::- .7. /./.8 2..3 09Q2./0123456789:.  .7.907/8/7  07..

 .7..7. 3... .38  0  0   .3 2.3 7..71 0 7.7  . 8 .2 /83 8.:88:708 3:2897 9:.8.00320/7 9:./.74.7  -.2 ..3 . 8. .28. -7 -QQQ 0 /3Q 9Q7Q7 : / 8 3/0 8.1 19 ( 03907 :.2.7 8/83/03:. . .7  /08030730.7 8 .3 1.0703%42:9.71 7.5747.3 8 4 :... 43/.2 -7-70730 /0 0 9720 02 /85 42:9:3:3 -.3 8.02Q03/8::. -7730 ./0%42:9:4./09 -4 :.-0 .:88:708 8 /85 :..7 3 :..7 0703 -7 / $ 4/.38   3:2897  8. .2/3Q Q207  .71073 -790 :...2/3Q Q2Q.70907 0Q890 8.7 /..70907 0..-7 8973:2 0  03907 .38 3 : 42:9:3 84:3.71/ 42:9.7   ( 39897  .71 7.-7/0 07.71 7.108 3:2897 208.71 . /85 42:9: 3/0 07 .0.:8 03907 208.1 03907 /85 :. 3 . ./0 .7/ 2 0 .9.:8208.9.. -07903349.7 ..108 19 :.3  0.7.7. 7.71070 0. 9 7 7  0.  39897 3 3 ( 03907 03/ 03907   .072 9  39897  2.7 .7 ././0 0 8.3 -::7 ./.& :7714 :% $2:3.38 '49 ( 3 072/007'49 /0-.3 . 7 3 072/007 -. /.71/04.7303.7 /. /0 07 0 ./ -7 7.2 /03 0. 39.97833002.-0 909 - 42:9.7 03.2.77 .3 2 3 2Q2Q3 ...38  .7 1473 03907 0.7  .8 3. 0:. /..709 .9.8 3/. 8 8/83/01.3.7.:8 8 ( 03907 :.2. . 9Q7Q :. 3-7:.:8208.7 3 3/0 .3 82 .. .7 0 0700 97020  8973:2 8 8 / 3/0 07 . -0790.3 1. 425088..-7 :../.::.3 -7 42:99:7 : 42:9 207/0 990 ..2. -07903 .

5.2. 8.3 8./ 7 /.9.7 /./0 0/00/7  809907 8 8/8339Q2002.-.2 843:3/.71-QQ.70./09-/034: :7 -Q3 3. QQ3. 70 3/0 -::3:.7 1472.7.3089077 . 5747.Q 002.3. 002.7.710/3Q 9Q7Q7  897.780-:..3002090/7  /.71/8333/038.2.32 9 7 .7 3 90 909. QQ3.3.8 . 9 7 7 80 8 0 .0002.7 8 8/8..097 077  002.4.4.3 /. 03907 .7 .71/83-::7 8 8.2.9 /.8.99..71QQ.9.3   3 3 .2. 002.& :7714 :% $2:3.90 D.38   :.90 03907 .9.. 843:.9-073.907 8 /8 0 .0  8Q9:3.3 -7 .907073/034: 2: 80-:42:9:3843:3/.3 Q3 /7/Q3.0 8 /073.9 3. 002.08.3 80 ..9 -0 3.3  3.3Q1.7180 7..25 8 8 8 . ...3. 9 002.71.07/ 03907 8  03907 13/897 8 8 03907 .3 2. .02Q03/8::.38 0-  34 $073:2.280 /0 074: 9:7:7  407 8 8/8333/0-QQ.2 3/.38  :.3 808.3.7    13/897 8 8 8.7 /.3 ./09 ./ 7  8.8.7.7..71...4/: :. 1.2.3/0-::3:.7/.710/3Q 9Q7Q7    . 2.308.7 03/03/0-::3:.780.71..3Q3.7  %479. 3 3 Q3Q3/08.38 0  ./0 /0 073Q7097 :5507 8 8/8333/0QQ..7 .Q-80 42./0833 8 /8 3/0  .3 .3 80  .077 34 03907 ./0 /0 073Q7097  8973.Q 002.25 8 8 3 8 /83/0 3 .

90897 34  03907 .38 0-  /.9014725. /. /.38 0-  /.90897 34 03907 .2.209708330 99Q70789072 97 /.02Q03/8::./.7.90897 .901472 9Q7073/03 -7 9.3 -8 /. 0 -/703 .& :7714 :% $2:3.7  /.901472 .90897 34  03907 .38 .308 0 89077 ..2.

.

 /.9 C730  // 222 $$  .901472Q31472.7  22.

//.

 .

.

 222 .7 2  22  22.

// .

50/07 730 3 $.9:7/.7 $$  $$! !   ! ! "" "  "" " /.390 3/0 .7.. . 9.0 .8 80 -: 8 7. .7 Q3Q 0 89077  07 Q3073 3:2.38 0 /8(00/.0703 9.7908 4:7 /8(00/. !.7.7 -073 807 3:2. Q3  5.. :2. .903:2     03907 . /3Q 9Q7Q7 /.  //  /// 0/ /     222 .0703 9.7.3 3 .7.903:2  .19.3 Q3Q 4/: :3: -0797 $:3/.73 .

.

 03907 / 8 %: ...7 .03/.

Q3.

.0-079039.289077 .7 .  .03/.. .70703. 39.

.

 .2... $%:%$            .  .38.

..2 3-.7 8. 3 . . 42:9: ..7.3 8...35747.8 3/. 42:9: 80 8. .. 9 7 7 94.8 3/.3 .094.7  %479.2 3/.7.0-9 8Q7007.0-9 8Q7007.7 0 908-9 0/0-7 9..304/: :7Q2090/7  9..3/29..42:9.2.2 3/.3 .02Q03/8::.2.  /:7/:7:7 % 0/97 479.2.& :7714 :% $2:3.-7 023-. 1479  9 83 5 9.1.

3/. 8 3/.0703 / 8.0 8.3QQ42. 8.8 3/.0703 / 8. % 5747.80 / .-3  03907 .3 QQ -9.0  03907 -  0/0./ .3 3/./0.3 7 /0. .. /. 8 5491 .-7 /0.-. 8./.-7 /0.  .7 . . 03907 .0703/8. 8 3/./ 07-78.08.-3 /  9.-.3/.3/3Q Q207  .0  8.3 3/.38  /0. . / 7 -/0.-3  03907 .3/.-.3.42:90-::3.3 3/.1.3.  0 9.77 / 8. . 8 3  : 9.3.-. / 078. /  9.-.-.9.5:920 42:9: 07.7 .3QQ42.-.-.070342:9. .7 :9. . 0. . 8 3  9.. ./3Q 9Q7Q7 / 8.38  /0.580/*920   07 . 03907 .8.3.3. / 7 -/0.0703 / 8. 8 3 3 /Q03/0-9.-.7 .0..42:90-::3. 78.7. / 7 .3 8008. 8 5491 .-. . 8 5491.-3  03907 -3/0.70038Q70. ./0.3QQ42. 8 5491.-.   8. 8.7.2 3 3 .304.08.3/. 8 3/.3 3. 8 3 :9. :9.3./3Q 9Q72090:. . 2.7 -0707   $. /3Q 9Q7Q7 / 8. 0..7.38  -3/0.77 .0  03907 - 0/0. /.38   8. 03/ 94.-. 8 3 -9.8 3/. 8 3/. /. 8 3 3 /Q03/0-9. -.9.-. 8 3  0  9. 0/0 0/03 8. /3Q 9Q7Q7 / 8.30 4.2..0703/8.-.-3  03907 .7.0 /  : 9.-.

25 -9809 -909 -9819 42:9. . .0. 8 3 3   9. 0.. .9.    0/0 0/7 !747. .7070 47 0. 03907 - 03907 .-.2/.3/ .-.2/.38    9 0207 % 479. 9 7 7 /00/038. 03907 - 03907 . 0.-947 . 0.9.80/0.7070 . / ./0.3/ 42:9: 0 .7070 47 .::2:/:7  .& :7714 :% $2:3. 8 5491 . 03907 - 03907 -947 ./09 7.0703 /8.8 3/. . . / 7 .0.3 QQ -9. .3/.7 .3 8008.7 . ./3Q 9Q7Q7 / 8.-.3/.0703 02/0   0   47 42:9: 0 . 4 42:9: 0 . .7 /.0 8./0.7 3 9.7 . 9 7 78. 8 3/.7 3  9.3 7 . -: 42:9.3 3/.2.7 3  9. .7 . 42.7 . .7 42.28.3. .7 .0 - 8.3.-.3 7 .0703 02/0   0   47 42:9: 0 .38  :. . 9 7 2. .. . .8  023/0 -9.2 3 3 4 4:28::3:  ./0 7  .7.9.3/.3 ./ 07-78. 03907 .3/ -947 -947 -9..0 - 8.7 .38 :. 9 7 7 /00/038.3/.   .38  :.2/. 3 3 4 8. 9. 4 42:9: 0 .2/.0 4 42:9: 0 .3.-947 . 9 7 78.3 7  .3.3 7 .7 /. 43 :9.7.7 .      0/0 0/7 !747.0703 02/0   0   .2 3/. 8 3  9.7 .7 3/. 0. 8. 9 7 7 /00/038.25 .::2:/:7  -9. 0/0 0/03 /0 07/0-:843:.-9.80  03907 . . 8 0 -92.  47     0/0 0/7 !747.3/ .-.-. . . :9. 0.-947 .80  03907 -.02Q03/8::. .7.7 /.-9.7 3  9. ..9. :9. . 8. 0.. 0/0 0/03/0 07/0-:843:.-.0 - 8.-.7. 9 7 78.3 3/.-.80/0. / 7 .-. /.3 2. .-. 0/0 0/03 /0 07/0-:843:. . 03907 .  -.  03907 .-. 8.3/ .072 97. 03907 .  .::2:/:7  .8 3/. .

7 1472./09 -9 3/03- -94.& :7714 :% $2:3.-...3 /0 07 4:7 :8. 8 .8.-.3/3/4479.38  .3/.0/00/038.3 / -7730. . .7 /. .-9809   03907 .802-41.-.38  -909 .070342:9. . .2 3/. 02/0 .2.7 30:./00/3Q 9Q7Q0-7 O $02-4.8. 8 3 3 9.7 .7..5.7 08.3/.3 2 -78.-3 -947   03907 . 1 03907 .890723/0- -9 .38   78. /.3 /0 07.9.5 7 0. -9809 . 3 3802-4 00/3Q 9Q7Q208 422.3/. 03907 82 .38 .-. /.  .7 30.-7 .890723/0--9/0 07389077  -9819 .8.  :.0 4.7 /. 8.914.3/.25  03907 .3/.3349.7 .. 43 :9.8..-.. 1.935439 89072 . 8 3. 8 3 3 9.8.3.02Q03/8::.4..75. 80 :9.9.8.0 997 -9809  03907 . 8 3 3 9.89072 97 /0.4.99. )  O $02-408789072 82 .5. 8 3 )0.7   4:7 : . 8 3.. 14. 1 03907 .-7  :. 03907 - 03907 .-9. .

0 03907 . O $02-4058 08789072 82 .38 .

 058.

 O $02-4.  890780 03/8  . / 03907 .2 8. 89072 82 . 8 /01.7.0 8.3.38    89070.3 .  /7 :. 3 3 07/ 7. -: 8.2 8..:9 4.

/ 03907 .7.5.. 2 F 1  02 29 1 03907  42:9::.38    $02-44.48 83    83 83   .0703.9783/090723.9 7.  03907 1  02 8..2.3 .. 1   .29 1 ...7.3 1( ( 03907  . 03907  42:9::./ 7 2..7:.3 7 3/ -1 143843:3:39Q70.978802-4.3 .0.4-.8903780 /09 843:4::34/: :3-:7.7..32.48 .. 29 1 .4-. /.3 .3/03028890230 3. 1  02 29 1 .32.39 08.5. .2.7.329  F.730908907/ --0700-7 /98  82 .48  )( )  ) ( :.32.-7  828 03907 1 .7 .2.97830/00/208 1   .7. 2 1  02 84/. .9 7 .0.32.2/.0907/7   $02-4479.42:98.329  03907  F..02Q03/8::.7..48  ( ) 83  ) .& :7714 :% $2:3. 79 42:9::.2 9 7 ..48 83  ) 03907 ) 83  ) 03907 ) )  03907 .:9:8:.8903780 /0 034.4-.2 3/.29 0207 %479.3 .7/ 2 0 08. .3 . 2 29 1 . /.5. /. 2 F.7.08./09300742. . 3.7.7 /.48 83  )     ) 83  )    ) )   4. 019 42:9::.

7.7 1  1  1  2 F 0 9 008.2. 1 83 4:7 :843:802-4 ..:9:8:3/. 2942:9:0439740/0-7 8283 03907 29 .02Q03/8::.7.48 .3 7 C730 4.48 . 3 78.1 .48  .5.& :7714 :% $2:3.

7.38 83  7Q/Q Q-.  03907 .7. 1  29.3 843:0/00/2 97 07-77304. 8283 03907 29 .3 78.

329 02 0/00/7 C7304.3 )3 3 31 03907 .38 05   02.5 8 3 84/.7. 2 F 828 03907 29 .

/.. 8. 3 47 03907 .38   07 2 02.329.329 02  F  29 .-8  019 84/.5 78.

39.8 0707 29 . /..-8  79 8.329071.1 293/042. /..7 4/: :3/.2.7.38  0/00/7 :.3 349. 3 47 03907 .329./.7 /.3.8.0703143843:3.084/.

0 /0 9.9. 3.-8  03907 .7 /.. /.3 9 .42.. .7303.3 28 / 7  :.-7 .3 9 / 8903780 /./00299. / 07-71.00320/7 828 03907 1.:2-07 .38 .0703 73007/0 1 143843: 05 29 42:9: 3/0 9. 7Q/Q Q-29/0 07 49.

0/3Q Q2Q30::.38   $02-4 02073.5.32..8  8 9   3 143843:3:3 3 F C 3 3  .-8  03907 29 1 019 03907 ..

/081 9 143843:3:3.5.072 97  8 U1 9 ( .0/3Q Q2Q4.2 3/.3 8 0730 9 4. 1 9 143843.7.7 89072 97 ...0703..7.5. 1 9 9 42.890720780..:94. .3 . /. /.5.3/ 7 7.5.5.5.  9 4 700 8.0 1 .Q070  C 1 9 0 89 /9   1.7. .0/3Q Q2Q   1 9 U  8 ( %078..3 7 ..5.5./0 0 11 9 143843:3.1143843:3:3./08 0 -::3:7 :.0/3Q Q2Q380 .  3 80 C  C .7.0 1 $02-4 1 9 143843:3:3 .:9 /0 07 4..0 /3Q Q2Q3/0 :.5.5.0/3Q Q2Q   :.0 $02-4 0207/0 ...  .5. C .0 1   .5.7.7 42...0/3Q Q2Q3Q-::7 9 U1 < 1 0 9 / C .5.3 2 / 7   .:9 /0 07 4.3/ 3/.  8 0/0 0/7  143843:1143843:3:3.042:9::.7 /. 9. 80/0 03 -7 143843 0/0 0/7  07 -7 1./083-::3:  8 9 0 89 /9  C  .0/3Q Q20789072 97 !74-02  .0/3Q Q2Q3%479.0/3Q Q2Q3Q-::7  U1 : < 1 0 / C  . -: 42:9:3 0 9:.3 2.042:9:3:30 9:..5. 0 9 3/0 /01.:94.& :7714 :% $2:3. /01.3 9 07304.7 3 3..574-02/0-.0 /01..2.. /... / 7 3Q Q2843:3/.3 8 0730 ...02Q03/8::..7.0  8 1 9 0 89 /9   C 03/089077 8 ../.042:9: 9078.0 42:9: :.0143843:3:39078.7.5..5.0 97...Q070 8 U1 9 <1.3 7  .5... 1 143843:3:3 .0/3Q Q2Q/Q7 9 4 C 8 0 89 /8   6 94 C 8 U1 9 < 1 9 0 89 /9  .0143843:80 1 9  1.3 . 9 0-. 0 9 3/0 /01.0  0 90733-7-.5.7 89072 97 .5. /.7 /..:9 /0 07 4.. /3Q Q2 ::.5.381472:3: -::7 1 143843: /01.5.

& :7714 :% $2:3.097. . 8289 03907 19) 03907 .5.2.Q070  U1 9 <1.9 /.9 42.9 0 9 /9  C 0 90733. 42.  ./083-::3:   0 . . .Q070  U .7 3 -::3:  @Q2 .381472..5.7 C  .38 .02Q03/8::../083-::3:   0 . <1. 1 9 0 ..0 9) 03907 .

 03907 .828.8) .

8679 .0  03907 . 03907 .5.38 5..

8 ) .

9 03907 ..0  03907 .9 03907 105 .  .5. 828.38 .

C 1..143843:3:39078. C 1 9 U  8 < 8 0 89 /8  .381472:3: 1 9 -::7 143843: /01.5. 6 .:9/0 074.33. /. 9 0 /0 03 -7 1 143843: 0/0 0/7  07 -7 1.0 9 3/0 /01.7. 11 1 0/0 0/7 1 143843: 143843:3:3 9078 .:9/0 074.143843:3:3 9078.3 .7.5.89072 97 /1 9 8 8 1  8 U /9 8 U .5. ..  1 9 143843:3:39Q70..5.0   ..7.0 42:9: :.:9 /0 07 4. .5.0/3Q Q2Q3Q-::7 / 1 9 /9  8  8 81 1   .5.3/ 3/. / 7 3Q Q2843:3/.. 1  U  < 6 .5.:94.0  $02-4 8 143843:3:39078 .097..3 7  .0 /3Q Q2Q3/0 :. /.3 9 0730 ..0/3Q Q2Q3Q-::7 .:94.5..7.381472:.097. C  0 8 /8  .5../0 0 8 143843:3. 0 9 3/0 /01. C 1.7 89072 97 1.5. /01.3 8 07304. /3Q Q2 ::. 8 0-. 8 .7.0 /01.3 .0 /3Q Q2Q/Q7 .0   .0 $02-4 0207/0 9078 ..3 907304.5.. -: 42:9:30 9:.

 42.0/3Q Q20789072 97 !74-02   . < ./083-::3: U  .& :7714 :% $2:3. 0 . C  0 /  / 6 . 0 907339078. C .Q070 1  U  . /. . <1.Q070 1 9 U  8 <1.7 3 -::3:  @Q2 .  6 ./083-::3: U  8 < 8 0 89 /8  6 . C  . 8 143843. 8 42. : .. .7 3 39078.02Q03/8::. 8288 1. C .7 1  U  < .097.2.574-02/0-..5.5. /. C 8 .381472.. C .

828.8) . 1.5.38 9 .0 1 ...

.. . ) .70.  . 828: 828. 1.5.0 1 .38 05 .

5.0 1  . .38 83 . :) ..) 8251 .-8 .

1 .  6 . /.5.  !74-02     9 ./083-::3: U  : < . C : 0 .-8 .097.9 3/.381472:.-::3:  @Q2 C3.381472:3::.489(  . C 03907 03907 03907 03907 03907 03907 03907 03907 03907 03907   /107..7 .Q070 1  U  : <1.0  4 :.3.7/ 2 0 8 143843:3.7.00..380/03023 .48 9 .097../3Q 9Q7Q8Q3 8  8 8 8 8 ( 8 U9 .5. :   42..07030 9 3849.7.

5.2..7 /. /.097.89072 97 82889 03907 ./0833.48 9 03907 .02Q03/8::.38 .7  8 8 8 (  8 U9 .5..489(  :.489(1..& :7714 :% $2:3.0 9 .381472:3:30/00/ .7Q03U9 . .

8) 8.

  8 8 8 8  8 8 (  8  8 8 8  8 8  8 8   8 8 8  8  0/00/7 8 143843:3.. 8)  /00/03-:843::.3 780 8288 03907 .9078.7 /.5.0/3Q Q2Q::.5..0 990073043::78.0 .

 8) 8 .

8) 8.

38 . 8)  8 03907 .

 9 .

 .

 05 .

 9 .

 05 .

48 . 9 .

 ) .

 9 9 ) .

 83 .

 ) .

 .

 . .-7 . /.7 /.843:.48 9 0/00/7 :. 0/0/0. .

7/. /.70830 3 8 /4203 0 907.8907/ -48:3 8 8 8 .0 /3Q Q20733 ::.5.48 9 83 9  % 479.0703-70097/0.3 -7 9.48 9 0 9 83  9 .308 /0 0097 /0.3/ ...2 3/. . 83 9  9 9 0 9 ..7.3.70 Q207/7 C7304. .

 2. 8  8 8  8  :.0  8 .0703/0302/0 8 .7 /.7 .7 3 39 /42033/0..7 -::32.8903780 8288 03907  8 8 8 8( 03907 .

5.8( 03907 3.  03907 .38 9  .0  03907 ..

 05 .

 9 ( .

 05 .

 9 (   .

02Q03/8::.. .& :7714 :% $2:3. 20 907. .-7   9 9 0 9 .7 0/00/7 :843:..70.2.7. /.

  9 0 9 .

:9 /0 07 4.  0/00/7 143843: 1143843:3:3/3Q Q2Q/Q7 C 1 3   1 3 <  .3 7  .2 3/..5.0 9    /3Q Q2Q.38 42:9: 9078 /3Q Q2Q3/0 80 97.1143843:3:3.32.7 0 9073/0 .0703730904/: :-1.3842:9:3:30 9:./ 72.3 3 0730 . 3 3  97.5.0 42:9::.8  /3Q Q2Q .7.3 7  .70 90733Q2Q3/0:.0 9    1  8.7 8890207/0 1. /.97.0/3Q Q2Q3Q-::7 C 1 3   1 3 < 3 3  97./00/7 :. /01. 0 9 3/0 /01. 1 143843:3:3 .38 1 $02-4 1 9 143843:3:3  97.3  07304.381472:3: -::7 1 143843: /01..0 /3Q Q2Q30 -0307 -7 74 43.0 /01.8 1 3   (    02/7 % 479. .077 %078/3Q Q2Q80 0 9 3/034..072 97 1 3 (  1 3 (       1  84/. /3Q Q2Q3/0 97.0/3Q Q2Q3Q-::7  .3 -20789072 97 97.1./3Q Q2::.7 89072 97 97.7.5. 3 0 -.. / 7 3Q Q2 843:3/.7.3 7  . /.7/ 7 :3.3 .1.38 $02-4 0207/0 /3Q Q2Q3/0 :..     $02-4 02073/3Q Q2Q30::. /...:9 4. .5./033-7/ 0789072   1 3 (   4.7 33/003302 0 9. -: 42:9:3 0 9 :./ 72.3.3 .. /.:9 /0 07 4.3  0730 4.:9 /0 07 4. 1 3 143843:3:3-::32.7.38 1   .3/ 3/./0 0 11 3 143843:3. /.7 1 3 143843:3:3/3Q Q2Q  C 3 1 3 3   4. .7..38 1   . 0 9 3/0 /01.7 /.3.7.  0 /0 03 -7 143843 0/0 0/7  07 -7 1.38 42:9: :.:9 4. .5.0/3Q Q2Q3/04/: :-/3Q Q2Q3Q3/04302007.7.7.

3 42.574-02/0-. 8283 03907 13) 03907 97./083-::3:   1 : < 3 : .02Q03/8::.38 1 03907  ) )  .& :7714 :% $2:3..7 3 3/3Q Q20789072 97 !74-02  .7 C 1   1 3 <  3   . 1 3 83 ./083-::3:   1 3 < C 3 C 1 3 3 1 : C 3   1 3 3  .2. : 42.Q070  1 3 <1.Q070  1 3 <1.Q070  1 : <1. /. 1 3 3 42. 1 3 143843.1 : ./083-::3:   1 3 < @Q2 .

): 03907 97.828.  )  .38 1 03907 8251  03907  .: 03907 1.

. .38 1 03907  83 .  .3 03907 183 . 3 03907 97. 828.

:9/0 07 4.0 /01.38 42:9: :.:94.7.3 3 0730 . / 7 3Q Q2843:3/.:9 /0 07 4.7.  97.:94.3  07304.3 3 0730 4.3/ 3/.7 89072 97 197. /3Q Q2 ::.3 7  .3 .143843:3:39078/3Q Q2Q3Q-::7  . 11 3 0/0 0/7 1 143843:143843:3:39078/3Q Q2Q/Q7   3 / 3   . 0 9 3/0 /01. 1 143843:3:3 9078/3Q Q2Q3Q-::7 197.3 .48 . /.97. 1 3   < 6  # 197.7. -: 42:9:3 0 9:.574-02/0-.  143843.381472:3: -::7  143843: /01.38    . )  .7 3 39078/3Q Q20789072 97  .:9/0 07 4. 0-.38  $02-4  143843:3:3 9078 97.38   .7.38 $02-4 0207/0 9078 /3Q Q2Q3/0 :./0 0  143843:3. /.0 9 3/0 /01. /01. 30/0 03 -7 143843 0/0 0/7  07 -7 1.7.

  42./083-::3:   @Q2 ..7  !74-02   .2./083-::3:   < 6  #  :  .02Q03/8::.Q070 1 3   <1.& :7714 :% $2:3. 828 03907 1 .Q070 1 3   <1.    3 /  42.

8283 03907 13 3 .  ) 03907 97.38 1 03907  )3 3 .

828. 03907 1. 3) 3  03907 97.38 1 03907   ) .

3 3 1.1 3.38 .38 1 03907  .1 3/..-::3:  @Q2 '07030 9 3079.)3 !74-02   3  3  3  3 K 3 1./3Q Q2Q%.7./083     4 :.70 9 38.-7 8283 03907 97.7.3 780   8          3 0/00/7 9 38.9 3/./3Q Q2Q::. . . 9. 03907 97.7 .7/ 2 0-::3.

)3 03907 .38 .

Q070 1   : <1.   /00/03843:8430 990073043::78./083-::3:  = = = =  . : : : : 42.   8           .

.& :7714 :% $2:3.-7 828 03907 97.7.3842:9:::..1.3.38 .2.7.3 ./0/Q0303780          0/00/7 $430 9 097.7 /0 07-::3.7 0/00/7 9904 :.02Q03/8::.7.3 3 .707073043:.

  )  .

 )  03907 .38 .

 .

 )3 .

 .

 )3 .

3 . . Q070 8438: 8.07034 :./08.32. 9.7.. 8Q70 4.70 3   3  3   3 439740/0-7  -::3:7 3-.8438:80701.48 % % 3 3  !074/ -7 143843 50749 3/0 8Q70 . )3 /00/03843:. 63 63   1  . 3/.. /. 5. . .0. .3 83 .31.2.48 63 .7.3.-7 3  C 42. /.%5074/:.907.8  %(.7./  $02-4 020734:707/3Q Q2Q30::.3-71 143843:.7 3-::3./00/0-7 C C . 58.

% .0 83 63 .

7 :4. 32.3 .0 .38.3 9 :.3 4:707 /3Q Q2Q 00 .9970 2.28 / 7 :/:7:2.7.48 % % -3  % % 41 83 63 /   % 0 907 007/7 4:707 80707 843: 8 3 7.3Q7Q9Q83.9 .0 4. 9.7 %078 4:707/3Q Q2Q 80:.38.9. 9089 0/07 .0703 1.7/.2. % 143843. 3 4 1 .5.7 4.. /03020 .-7 :.-Q9Q3:.:. . .30/07  Q9Q3:.7. //09 .3.3 50749.34:707/3Q Q2Q . 0/0 0/03 . 3/./0/0  % .3 .-: 0/0-0. .3073/0 80 .0 9908907::.7/. .3 7 7.7:.. 907. 3.24798707 9Q 4 4 :.7 3/7 7 1438435074//0 80.3 170.9970 2:9.7..9.8 49424-3 4/. 3.7 3 3 /4 7:8.:. -303 4 9:9:..7 /0  -7 143843/:7 4:707 /3Q Q2Q ... Q709.3 92083 9023 0920 3 ./7 :83.79 -7 80733 9072 .38. -0 2 4.78 2.:. .7/. 49:9:.98.3 2 804:7078078..7. 90 9170. 4:707 8070733 030 -2 4..7.2.7. 3 78.9.3 143843.7/. ./3Q Q2Q8./.0.38  :.3 2 -71 9 143843:3:3:. 1 9970 2 . / 7 4:707 /3Q Q2Q 4:707 80783/03 9Q7097 3. . 3.09 0 . /3Q Q2 843:3/.070-77 49424- Q709.3/.59 3 7Q7 247987Q //09170.247987 4.4:707/3Q Q2Q  C 9 /9    C 1 9 0 6  .9. 0/003/03/Q030070/.3.7 3/././0/07 /00/03. 3 9970 23 -7 . /3Q Q2Q 8. .7 /. 3/. 4 4 1 /   % 63 % /   . 8. 90344/03-7 730 .7 D709.7.3 170./.. 3 . 3.7 30 39085909203.7.7/.39:.

7 ./ 7 . 8 0-:9Q78. /0 2 Q2Q 80   .: 1  1 1 1  /8 4: 9:7:2: 80 -: /33 8./007 0 /0 89070-7 :7.0  0 907   1 9 <   1 9   <   1..5.0 4:707 /3Q Q21472Q073/03.8 0707 $.9 /3Q Q2073 9Q2 0073 8.3 7  .7/. 4:707 /3Q Q2Q  4:707 807 .7  07 -7 Q20 3 .3 :.3. 0/0 0/03 Q2 /0 0707-7143843/0 -07-7002. 3/.077   0 .5 2.:9 80 730 3 -7 009780 ./08 0 .38.9 4.. 8. 8.07073 /3Q Q20733 /0 8.3 4:707 8078 .70090   1 0 6 .0 /3Q Q2Q 2.2./..02Q03/8::.7090 4:707 %7. 8.2.3.7.0703 9078 4:707 /3Q Q2Q  C 9 1 9 /   C  0 6 1.38.3 9 :. 3.902. .0 90344 ::.9 .381472 % .3 2. 8.7  1..9.9 -280 ./09 Q2 843:.7/. 4:707 /3Q Q2Q 8. 4.7../08008. 0 .-7//7 4. . :.7093 0 9 .2./09 /.3.3. . /0 07 20.& :7714 :% $2:3. 8.. 8 4.0703 /3Q Q2Q3 9078 .9 0207/0 0 9 Q207/0 .9.

 /.89 4:707 %7.4792.9.9. 8 3  3 002097 07 -7 .084:78..7243 030733 ..7.-78 3 7.-7 8 9. -::32.7/. 8 3 3 4 8.9.4792.8 0707 : 0 % 33 % 0 70 -7/0.8.2.2 3/. 0/20/7 % .3 % 42:9:/:7  .9.3 .7 Q7092097 % 479. 8 3/.9. %.39.350907.8 34/:.%. /.7 .-208 3 /..9./::.         4.0/.843 . / 7 7.3 . 8.311942:9:/:7 119   4:707 /3Q Q2Q3/0 .8 :..7 . . 8.3 7 %0788. 8 3 3 3 42. 2 80 390754.9 7 0-7 /:7:28 43:8:/0 80/..9.381472 :.. 8.89 4:707 %7. 03 /. 8 3/.%/0/. 38 4780408/.9.3 .9../4 7:..07 3 Q80 8.8.-7 3.9.3 .0/20 CQ2 8.381472 -::7 : 02   4:707 /3Q Q2Q % .8 -QQ8.7 ..7.70904:707%7.7 0/4/:72. /.9./ 7 -:3. /0 07073 /0 0703/720 . 8.5 3 47:./.73/03::37Q0307/ .5.4792. 0700 977  /0 0733 . 4/: : 0207/0  4:707 /3Q Q2Q ..097Q3Q3.7..7. 4:707 390230 3 0 942:9..49:7 74 02.3 .3. 3/.2. 020 842.2. 02. 8 3/.9.799 .9.7./.3.7 4:707/3Q Q2Q3Q % 8..9.8 3 3 ::.3 -2/0  1  4:7 %3/.4:707/3Q Q2Q/030. /Q Q /.9.9.3 2.381472 % 907.7-::32.2. 8 3/.4792. /./ 7  07%/0/.

/.2.9 4/: : :3:9:2. / 7 119 42:9: :.3 / 3/. 8 3 3 .7 8 . . 730020 8.7 .

 ./4 7: -0 03 /.0037 C7304.7243 .3 / 3/.0 -:3.7.7 3 0307 3.5 2 80 -:42:9:.. ./09730020 .

7243 0 - . 3 7  07 . ..3 ./09 5491 -0 03 .

 -0 03 80 30.91 -0 03 /0 0707/7  -0 03 /4 7: .38 3 9.38 -0 03/7 6:89 170.077  . 2 -0 033     -0 0307 5491 -0 0307 .5 0/03 -0 0307 80  30.91 -0 0307/7  -0 03/0 07 -0 0330 03 30 43:0830 0 997 -0 03 -0 033  -0 03  -0 033  -0 03  -0 033  -0 03  -0 033   -0 03 -0 033 -0 03 -0 0330 03 /7 -. 0    1 0 6 .7243 -0 03 80 6:89 170.

      .

143843:3  002.7 /.2.& :7714 :% $2:3../09 002.7243.02Q03/8::.2. .5 ...2.7 3/..3/ 3/.3 8.3./... 119 42:9: ::.80// - 4:707/3Q Q2::. / 7  .-.7  :.3..3 0703 -7 143843:3. 8 30  3 0 3 8...

7.7 30307.2.7 .2.5 3 .7  3  .3./09730 20 39020 .-8.79 . 8 3..9.3 -::32.7 /. 32.9 -.7 /0 0707.79 3 8. /.3 . 3 -. .0-:3.097 3  002./ 7 0 0/.7 0.0 -9 /0 0707 9  8./ 7 /00/03730 . 119 42:9: :./.1479. . . 8 3 42.2./0 0707 .9.3../ 7Q0.7.7. / 3/.097Q3011942:9::.8 3/.0 0  :.7.-4:3. . ./ 7 -.3 9 143843:3/03 %(.30 4. 0 9.2.3.7243. ..0 9 /0 0707 89072 97 ./ 7 0  07 -71.07. 342.072 97                ( .7. .89073  @Q2  0  /0 9 /0 2 89072 97 0  /0 9 /0 2 730032  . 3/.2./7  !74-02  !074/:% 834.097Q3Q3002.3.7243.072090/7 C730032  ..  0 9 .9./.9.2/. .7.-7 /4 7:-0 03 /0 07-:.3  . . 3/.7./007300208.72438.9.097Q3Q3 4 0 3 .38.3.3 .

-0.0 .7243 8.0703 . 8. /. - 8. 8 2 . 3/.7243 .097Q 3 . .- 4:3.-0.0 -0792 9 : -0 70 :. .

.

2 42.3 /42033/031 170.7.08034.9 .9.2.38./ 7  .38 /4203300/ 3/0170.79  1  .9.

%  .

38 6:89170.2.3 .7.0030-0.38  1 2.. / 7  4.003-QQ.    9  834/: ::3:9:2.9 7 11942:9::.7243170..8  .3.

 7Q/Q Q 730 3 . . 0 9 .7 /.9.0 .7 03/ .724303 -7-70730 0 997 3 0/0 6:89 170. 03/ .724303/0 0707308. .7.597   .38 .724303 . 1      0 0  4.7.7 3/../.709 170..7.8 3/.7 3 3 90 ..9.9 7 0  /.  89072 97 :7.38.0 19 .724303 0 .724303 0 .38 0 6:89 170.7 3/..

8  1 2. /0 0733 ..8 1 2.7243030733.7 /.3.3 .7.7 119  1  1  1 2.2.8  1  1  1 0  :.& :7714 :% $2:3.02Q03/8::.8 1 2.8  1 2.8  1 2.

3. / 7 1. .70090 119  42:9: ::. 2.3 ./08:.7243 03 /0 070730 :..9 4/: ::3:9:2.3/ 3/.7243 03 /0 0073.2. 3  .3 070 .3 / :3/.7.

 8 3..07035747.-200702090/7 .2/.8. /.-: 02 88 39.

 .

39 39.

 89072 97  397300208..3.  8.9.5 2.2 .7243 .79 3 8.38.097Q3Q3 .070170.0070.0703 730020 . .79.9.2/. .5.724303/0 070730:. % 5074/ F 39 /9% /9%.3 % 5747./ 7 '07035747. . 188 88 ( 8. 8 F 3 .9 7 3/.2.3 ./ 7  0  /0 .9 7 3/. /.7 3/. 2.

 F 9  83 /1.7.39730020.

38.%170.79 F 1  .

%  .

   12. 39.

8  . /16:89170.38 F 1 2.

7243.3 83 . .2.-0 .3 47 1:70  33.-0 ..2..2.097Q3011942:9:::.5 .-0 700  8:-549 -.7 9 70.9.7 9 .-0 2.7 4:707/3Q Q2Q .3 83 . 9 143843:3730032 /.7 9 2./0 0707              ( 119 .2.308033/0890747 8:-549 -. 1    9 /9 39 /99  1 /1 39 /11  12.3.-0 03  8:-549 -.-8 .-0 .3 83 . .307  188 /1 39.. .

 /1 880748 39.

 88 39.

 .

39 39.

 /00739.

833.98.-0 03 88 8:-549  -. 88 .2 .:-:1472:3/.007003/0 0707 1:70 070.7243.7 188 .7.38 .-8 88 .72430333.72430307170.:-:1472:3/.3 -3 /00707 188 88 (.3.-0 170.3. 0-Q3Q47 .38/42033/0890747 8:-549  -.3 ...7 188 70.2  .

 88 -3.307 88  :.38 .07035747. 9 7 2.422.02Q03/8::.98.. 8 .-0 700 88 8:-549  -.2 3.38 .8 843:3/..2 .2.38   /4 7:.89072 97 .-0 170.0 07003/0 0707.833.0/00/03. /.:-:1472:3/.3/3/4479.& :7714 :% $2:3.72438.7 /..724339.7 188 2.-0 170.2 3/. . 2-0 03    .7 .-0 2.

724339..9     .

9     ..724339.

9     .724339..

.724339.9    .

724339..9     .

724339..9     .

03 39.9   12. 6:89 170..38 3/.

9     .72430 03 39..

72430 03 39..9    .

72430 03 39..9     .

72430 03 39..9     .

72430 03 39..9     .

.9     .72430 03 39.

9    ..72430 03 39.

724303     .38/0 0707   .724303    .724303  170.9  9/0 0707  .. 2-0 03 479    .724303     .724303    .724303    .3807003/0 0707  /4 7:.724303     .

3.0 5074/: % 834.39. /.7/ 2 0 .0 9. 0/0 0/03 9 9 .5 3  9 143843:3/.48 6  9  143843:0 /0 03 .0 0  /089072 97 0 .7 /. .7243.7/ 2 0-..33.2 3 .8 843:3/.2.02Q03/8::.0703 574.3.3-7 . .9.7093119 42:9: . 32.35074/-4:3.5 89072 97  !74-02   9  83 6  9 .7.:784743:. .3. .9./09730.7243 ..2.0703 -7 9 0 7833 .0 0 /0.0703 574-02/0 80 /0 2 143843: .0 188 88 /0 207 0  .& :7714 :% $2:3./ 7  . .7 3/.7 0   0 :. .72433/0 0707 0 Q073/0 89072 97 . 9 7 2.

2..2 .89072 97 39% /9%.02Q03/8::.7Q2090/7 '0703574-0203%5747. . /.& :7714 :% $2:3.7  @Q2 0   9 /0 2 0 /.

39/1.

39.%12.

48 5  9 07/0302 119  1:70  9 07833/0 2/747 549 9  188 /1 39. % 9 /9 39 /91 /1 39 /1  83 5  9 .

 /1 880748 39.

 88 39.

 .

39 39.

-0 170.2 3.07035747.38/42033/0.-0 170.-0 700 88 8:-549 -.-0 170.7243170.38 .7 188 70. 88 ...307 88  :.-8 88 .0.7 188 . . .-0 03 88 8:-549 -.0/00/03.8 843:3/.3 -3/00707 188 88 ( 1:70  9 33170.7 /.38  .3/3/4479. 88 .89072 97  /4 7:-0 03 479                                       . 9 7 2.422.38 .-0 2.38 /0 0707.7 188 2.724303/0 0707. /.72430307/747 8:-549  -.2 3/.

7243 /0 0707 80 0  /.2.7 4:707/3Q Q2Q  14:707/3Q Q2Q .097Q3Q3 3 349.7 4:707 119 ( /2 /3Q Q2Q  14:707 /3Q Q2Q .& :7714 :% $2:3.4792.4792.097Q3Q3 3 349.7.  .7 4:707 /3Q Q2Q  14:707 /3Q Q2Q. 08. 08.3 7  119  . 9 7 2.5.7. 0 03 82097 2.7 119 3 /2 4:9 /2 -4:3.7. 91 4. 08.8 3 :..978 80 07 -7 443:39078.5.97833  . 0/0 0/03 .7                                                                     :.88 843:3/.4792.7  07 -7 2.3.5.0703 5747. 9078 .7  119 822097.02Q03/8::. 9078 ...7 /.8 3 :. .2 3 .097Q3Q39078.7 14:707/3Q Q2Q3Q-::7 119 3  .3 -4:9 /2 -4:3.8 3 :.3. 89072 97 0   119 -4:9: 4:707/3Q Q2Q3/0:.3.

097 . 1 < C 1 0 .3 -7 Q0 3 . 3  @Q2 .3 .3.978339078.91Q/0 0707308..91./0 0 11  143843:3. 2 . /01.   0 9 3/0 /01.2 0 0 03 82097 4.3 7 C00 :..:9 /0 07 4. / C 14:707 1 : .7 89072 97 14:707 1 $02-4 1  143843:3:3 4:707 97.3  0730 .   0 9 3/0 /01.270. 4.02Q03/8::..3 2.2. 0 /0 03 -7 143843 0/0 0/7  07 -7 1.7 /3Q Q2Q3/0:. /.7.574-02/00 914:707/3Q Q273007.2 .7.7243 945.072 97 !74-02 3007 42.7. 1 : < C 1 : 0 .: /: C  .:94.0 ./...3-7%5747.2.2. .072 97 : QQ3 0-00/03 09 .1143843:3:314:707/3Q Q2Q3Q-::7 .3/ 3/. -: 42:9:3 0 9:. 14:707 42:9: :.7. 1 143843:3:3 14:707/3Q Q2Q3Q-::7 .. 0 03 82097 42. /.3  0730:4.7 9078 .3  0730 .9.:9 /0 07 4.2 .97833 -4:9:%078 4:707/3Q Q2Q-::7   14:707 $02-4 0207/0 4:707 /3Q Q2Q3/0 :.7 /3Q Q2Q3/0 :. /3Q Q2 ::.:94.3 2.2.& :7714 :% $2:3.7.3 .7.  0 -.7 /4..3 7  .:9 /0 07 4.. /.0/7  119 343822097.978073/0907.5.3 072 /0 207 . .3 .. 8 0 9. .0 /01.0945. / 7 3Q Q2843:3/. 91 4.381472:3: -::7 1 143843: /01.3 7  119 .3 -4:9 /2 -4:3.2.2                                                               ( 072                                                           ( 39% /9%.   0/0 0/7  143843:1143843:3:314:707/3Q Q2Q/Q7  1 < C 1 0 /   C 14:707 1 .

39/1.

%12.39.

2  . % 9 /9 39 /91 /1 39 /1 119 .

02Q03/8::.2.7 1:70  9 07833/0 2/747 549 9 ..2 188 /1 39.& :7714 :% $2:3.

 /1 880748 39.

 988 /9 39.

 /9 88 39.

 .

39 39.

..30 88 07208.--.203./ 119 072 1:70 .3 -3/00707 188 88 ( . 9 07833/0 2/747 549 9 072 188 /1 39.2.8.-8 88 . .

 /1 880748 39.

 988 /9 39.

 /9 88 39.

 .

39 39.

3 -3/00707 188 88 ( 07203.2" 14739... .-8 88 072.30 88 945.

2" .2"945.  03/ 945.2. .945...2" 945.203 07203  83 072.2! 14739.

.203 07203  .0973/0    2 (27300208.  03/ 945. . .2! !747.72438. 8 .0-:730020.48 3 9  -3 2   .7.7 3.7  9 9 9 9 9 2 ( .2.00303.7.7..90803 002.003/0 0707 9 -7 .945.7  2 83 3 9 33. %8 730020.7 003 9 .3 2  2 .. 3/. .48 072.7. 8  4./.2.2. 3/./0/2 80. .2!945..98.3 .2. 9 9 9 9 9 2 ( 80 14:707.2.7.2.009   .730032 .3.709 730 3 9 %. ..0.  07 .2! ..3 . .

3.:.3 .3. 9 5 9.39.7 /.3 .2.7 0 907:.02Q03/8::.08.7..7 .-7 .3.3/0 :.2.09707.& :7714 :% $2:3.8 3/.5.09.7.

 ./0 0  143843:3.3 .  0 /0 03 -7 1 143843: 0/0 0/7  07 -7 1. 11 0/00/7 1143843:143843:3:3907814:707/3Q Q2Q/Q7 1    < C  0 /   6 C 114:707 :  0 9 3/0 /01.:9/0 074.   6 C  . /. 14:707 42:9: :.7/ 7  14:707 $02-4 0207/0 9078 4:707 /3Q Q2Q3/0 :. 1  0 .3 0730:4.7.7 89072 97 114:707  $02-4  143843:3:3 90784:70797.143843:3:3 907814:707/3Q Q2Q3Q-::7 C 1 :   <  0: /   6 C 114:707 .3 7  .3  0730 . /01. -: 42:9:30 9:.7.%  8. 0 .072 97 !74-02  .. :   0 9 3/0 /01.: /.3/ 3/. < .7.143843:3:3907814:707/3Q Q2Q3Q-::7 C 1 :   .:9/0 074.:94.:94. /3Q Q2 ::.3  0730:4.0 /01.7.-.574-02/00 9907814:707/3Q Q273007.381472:3: 1  -::7 143843: /01. /.:9/0 07 4.7.3 . / 7 3Q Q2843:3/. .

Q070  . 42.Q070   < 1 . . 1  0   < 1 09 / C / 1 .7 3 3802-489072/090784:707/3Q Q2073-::3:  @Q2 . 42. .  0 42.70. 828. 0 C 83 . 03907 105 ).Q070   < C 1 0 / C .9 /. C 143843. 0 .Q070   < 42. C  0 9 / C C . 700-78.

) 03907 14:707 1 03907 8250  03907 . .38 .) . 05 ) .

5) .

828 03907 05 .-8  03907 14:707  03907   .  .

2.7 .02Q03/8::..& :7714 :% $2:3.38 .

 9) .

5 . 828 03907 1 05 .-8  03907 8250 14:707 1 9 03907 .38  5 7. 9 ..

 9) .

 03907 105 ) .-8 . 83 .5 / 828. .70.

 03907 14:707 1 .38 .. 1 03907 .

9. .3 9 .

9.) .3 9 .

) .

0/03.48 83  .47 1 1 143843:3: /070.:7354342:3. 2 39.38 .4742:9::.708070.5  %479.47..2 3/.47 .3 7 9..2 3/.48 05  03907 ..7  828 03907 9.1 143843:3:3%. 2  %479.807.

48 . .

 83 ) .

 .48 ) .

 83  .

48 ) . .

 83 .

..:7354342:3.0/03.48 ) 9.38  .47 1 3 1 143843:3: 3 /070.7  828 03907 9..47 05  03907 . .708070.

 ) .

 ) 57099 . 20/009203 03907   .38 780.

 .

48 : . 83 . 03907 9.38 .:7354342:3.70.. 9.47 .48 .7 828:. :  03907 .7 8070.. : .70 3 /070..47 1 3 : 1 : 143843:3: : ./.0/03.

:) .48 . .

 83 . :)  .00320/7 828 03907 1. /./ 07730073.

47 1  03907 % .  .48  03907 %9.

 .

 ) .

 ) .

 ) 57099 %  .

 .

 .

    .

.0 /72090/7 /00/030 7 0 /089072 97   0 0   .8  1       143843:802-44.% 09.7 828 03907 05 83  03907 99.7 3.3  .3 9 8 3 828 03907 5.7 3/.& :7714 :% $2:3./.02Q03/8::.82:2 232:2.7./ 143843:3 %.0-QQ20349.47   03907 0549 9 ( 03907  :.3 002.47 80733  8 1 7 42....82949 2..7 /. . )  03907 5.7 3 3-::32.)  03907 15.89143843.2. Q7092090 ..

 03907 407 . / 7 29 1 31 03907 .29. .. 890378054918438:/.7/ 7  071143843:3:3/0. 32./.38 /0.307-::32.9.5.82949..0 5.82949:-::32../.89037805. 0549 1 1/747 03907  1143843:3:3/0 2 0 /089072 97 071143843:3:3.82949:-::32. / 7 7449884./.5.9.

 .

 ) .

  .

2.7  .02Q03/8::..& :7714 :% $2:3.

 .

 ) .

 .82947/747 549 4 ( ( (04/0 073/0/Q 0.9.. 2.3.82:2 .82947/747 990 . 4. 3 1 143843:3:3 -73. 0 .8 843:3/.82949/ /Q 0..9.08038 3 7 ( /Q 008038 3 7 (. -7 07/0 4.82:2  0  .0.9.82949.82949. / 3/.2. .0707 1/11 1 03907 1   .7 -:2.0/Q 0.9.9.82949/747 549 4 ( ( (04/0 073/0/Q 0.747 03907 4   0549 1 03907 4/4310 789:9::5Q0730.7 /.82949/747 549 ( ( (0..7 0 /0 89072 97 .2 8.7.5747.8 3/.0/:80.9.0/039Q70.0/0 0/030 7 .7 4/411 :.7 3 3::.0 .7/70.747 03907 4  4/4:-0 74498  8. 232:2 4/: : 7Q2090/7 . /.9. 32 9 7   0 0  0  0 -. /070..9 7..82949.0.32.8 3/. 4/4:-0 74498  8.0 78/747 .0/Q 0 .0 232:2 349.7. .

)  )  .

)  )   18251 1 1-.890 9747 03907 1  )  .

.0 1 1379349.7 -::3:47 03907 79*349 ..7Q20890347 03907        79*34984. )  ) 57099 1 407/.

 .

 ) .

232:2 . 4.

 .

 ) .

2.82:2  . 4.

0  07 42508 4/: : 3 0  /0 07 0803 /0 700 -: 574-02/0/0 0703/7200..28.5 8 3 3  8283 03907 828:2 ) 3 .747 03907 74  74/4:-0 79*349 4./ 802-4143843:3.980945.2 3/.5.7. / 7 1/11 /11 1 .32.747 03907 74   1143843:3:3-QQ20349... 3/. .3 .9Q70.07037Q39Q0/00/7   %479.2. 1.02Q03/8::.7 3 3.7 02.7 /.2.3 7  828:2 1 .7 74/4:-0 79*349 4. . 0 /0. 02073/0828:242:9::.8 03907 4/411 03907  :.0.42:98.-:4 0030.0.2. /.9 7.9 7.232:28.3 .82:2 232:2.5747.2.902.7 /.8 843:3/./11 1 42:9::.. ..33.2 3/. 0/0 0/03 903  .307-::32.980945.9 7 . 32.82:2 03907 549 -:4 /4:-0 8:-8 1 -:4  03907 909  -::20349.& :7714 :% $2:3.0-QQ20349.232:2 03907 549 74 /4:-0 8:-8 1 74 4 03907 909  4.5 8 3 8283 03907 828:2 3 3  03907 .-7 03907 -::20*3484.-(.38 1 7. 9 7 2./00707032.807073945..82:28.0.2 3 0700 977  O 1  3  02%479.38  3  02%479.8  $02-41..7 0Q073/089072090/7 0549 1 03907 4/43 03907 549 74 /4:-0 8:-8 1 74 4 03907 909   4..097 .2 3/.8 3 -:2.0 1 03907 -:4/4:-0 -::20*34 03907 -:4        :.902.2.

38 .. 3  03907 .22.

 /4:-0 .38 03907 O 1  .

38   O 1 3   02%479.02Q03/8::.5 8 3 8283 03907 828:2 ) 3 03907 .7 .2 3/...38 .& :7714 :% $2:3.2.

 3 ) .

 3 ) .

.947 ./00 9720.38 8. 3 ) 1.38 .5 47 03907 .

2 3/. 3) 3 )  O 1  02%479.5 8 3  8287 03907 828:2 ..

38 .7) 31 03907 .

38 03907 .38  O 1   02%479. 5) /4:-0 ..2 3/.38 .5 8 3   828 03907 828:2 ) 31 03907 .

3 -. 143843:3:08. 9.%8.3 2.902.0 % 42:9.22.7 -::32. 143843:      7  .32 2./ 7 :3.9 7 C 3 .5.   % 479.2 3/.9.7 8287 03907 828:2 . /. /.22. .. .980 143843.7 .7 .7 .072 97 O .7/.

38  O -0880 143843: 4  4 3  4    3   4  C      3    3  C    4   C 4  .22. 7 31 03907 ..38 03907 .03 -0880 143843:3:08. /.9 7 4 .5.%8.7  .38 05  /4:-0 .

39 -0880  )  03907 ..072 97 828 03907 .38 -0880   07-7 -0880 3907.38   .38 -0880 3  /4:-0 . .& :7714 :% $2:3..02Q03/8::..5.9 7 4 3 .0.38   .%8.2. .39 -0880   03907 .7 828 03907 39 -0880  . /.03 -0880 143843:3:08.9 7. /. /.7  8287 03907 -0880  03907 .7 -0880 143843:3:33907.%8.38 03907 .5.3  /  08.7 -0880 3  03907 .

 507042 .

 .

( .

8.9 7..07031 143843:3:34:70797.8/0 05   03907 1  0  K 0 . .2.2. /. (  /4:-0 .7. 143843:3: 9..8903780 39 0.38  .381472:-::32.38  0/00/7 C730 3 0. 0.143843:3  4  : 4  4  .890383 1  ..5 8 5. 03907 .8. %44-4 3/0 0...8/042:9:9.8. .& 9 .92. 3 $2-4.2.2 3/.8/0   03907 . 32. 4.& 9 -72-.8 3/. % 479.8/0  03907 . & 9 -72 -.5.38  0/00/7 07-77309080.5 8 3.32 9 7 C730 3-72-.3 2.3 2.:/: :39Q2/0 070731 & 9  828 03907 14:707 0..7.143843:3:33907.7.-7  .2.

7 .2.02Q03/8::..& :7714 :% $2:3.38 .

 828 03907 39 7.38 7...3 2.. C 0  4 /  C 4. 3 78.5 78.3 2.%479. 25:80 143843:3: 9..143843:3:39Q70.9 7 C 0  4 /  3907..2 3/..-7 14:707 82 0.3907.2.%479. /11 0.2 3/. . 3 $2-4.42:9:9. 0...143843:3:34:70797.38  0/00/7 72-.381472:%479..  -::3:7 72-.8/0  03907 .38 5 7.2 3/.. .143843:3 0  4   4 C C C 1 0  4 / 1 4 .8.8/0  03907 . .   . /09.7 /.2.9 7.8. 0  /7. %44-4 3/07..32 9 7 3/ -/7.2 3/.92. .2.. /.  31 31  03907 . % 479.-7 07 39Q2/0 070731 80:.

32 9 7 3/ -83 143843:3  83     .2 3/.38 828 03907 39 0.8/0 9  03907     .2..92. %44-4 3/0 83:2 42:9:9.709 143843:3: 9.3 2. . % 479. 83:2  03907 .-7 .3 2.9 7. .38  828 03907 39 83:2   03907 .38 83:2  39 83:2    03907 .5. 3 $2-4. 83:2  .

8/0 9 9  4384308.07 .3 .7 0.1.02Q03/8::. .8 .9 7/. /1.-901143843:.0-:943. 3 3.8  422.52.7 370. 7 :-:943.& :7714 :% $2:3. 07.8 3/.8 3 3 07.8 3/.9 7/.2 3/..9 7 3/.3./.070/0 1   .39: .7:.8.7.3/0070 9703-:943.3 .0.5 / 3/.8.3.3/3/4479.5 7 3. .52.89072 97 0  1  .0 9 02070700 977 DQ3.7:.7/ 2 01143843:3.7.. 43974-:943. ..2.3 ./0907.3. 30 9/3Q Q207.3.0143843:.7 38.7..52.7.:.7./3Q Q2 0207.39: . /.Q8.07.7 07.7 3/. 0 /07Q03 14384308.5 7 4384308.9 7.7 8 3./09-:943 -::3:7 8. 1:3944 03907  02.7 :503.3 ..

./ 391 1143843: . 1472/.890 977 3:21 135. 7 08.3.7/ 2 0 77 1143843:3:/0 97203:.0/0 20733/0 2.9..00 -:7.8.3 3..070-7 82501 107.5. .-9/0 07 .5.. 7 1. 7 107..3.3143843:3:33907. 7 107. .3143843:3..3143843:3:39Q70.3 .0../.7.7/ 2 0 -:07.143843:3:89077 ..3..3 . .. 7 143843: ..3 3..3 3.. 8907248..0.3143843: 2Q2Q380 -. .0.7/ 2 0 -:07..3.143843:3:89077 /031 135.

.8. 8 3 .070-7 1 .5.05.7 7 1 .3. 1143843:3.9. ./. 8 3 007 1 . 1472/. 8 3 .75. 1143843:3/.5.8 3 3073/0 977 13.7 1. 1143843:0.3.3 143843:3 . 1 143843:3:390783-::7 08.8.8...1 1143843:3:35. 89072 48.

-07  . 8 3.1143843:3:..8.

5.2. 1143843:3/.02Q03/8::.3143843:3: .0730 .7 1 1143843:3/... 1143843:3:3.4...7 1 1143843:0143843:3:.0730 . :.0843:..7.3 3.7 1.& :7714 :% $2:3.0843:. 1143843:3/..:107.3 3.:107.7 1 1143843:0143843:3:945.7 1)...09308.0843:.7 7.:107.75.7 1 .4.3 3.7.7 1 .

 89077 480 1:394442:9:0.3..7 .. .0843:.1 3/.7 3/. .7.  143843..5 1143843:3:07.8. C 3907. 5.0QQ3. 2.Q/070.0/03 . 3 3 1 07.3 .  24/QQ9Q2059 0593907.7 9.  09.  %Q2059 73. . / 7 .3 3.42502039.   /070.39Q2143843.7  2  3  2 3   59.92.070. -.7. 59.07 003/70 339Q2059 59.    59. .0:..0/030880 0880 .2 3 .3 ./070. ..:.7 807 #0809 .! .7 8.0QQ3.3 3.7       09.5. 3.3 21:389 03907  42:9:::.07 7008.  %.9.37Q39Q8Q3Q/01. /.0 107./0907.  ..5.2.8 3/./09 07. 143843:3:107... 0880 .0/030880143843.5 2.3.7 0880 .0/03 . .2. .3-:07.907.:107..2.  C .7.0 0/07 :.3143843./0/03 143843 89083/0 -7 8437.3 3. . 8.2.8437.3.3 3/. 8.7./7 .7 .7.  C . .98.7.:9. .-07.3 03 843 143843: 143843 890833 03 843:3.3.3/.7 9 6   0880 0880 -73.7. 9. 143843: 07 /0 977 0090 4384389083/007.072 97  4384382 43843:39.3503. 7 7 024 43843 08./ 07 143843 . .2...070977 05 1:3944005479. 3.7008.  3907.3 3.3 7 :3/. C .-:143843.! .  0880143843.  3. 2 3 342.7008.2..7. 73.3 3/.3 2 %42:9: 4 :.0 143843 890830 ..143843:   2 2  3 3 2 3 342. 1143843:3:143843:3.7. .3 .78908 %.7008. . 7 2.32. .7.7.. . 0700 03 7Q39Q07 ./ 7 :143843.. .07 7008. . 0143843.Q/070.3/.7 38079 1 07.7  C 0 9 9 3  3  -0734: 3 3 K 0734:8. .3 3.0 9 3 0 3 -0734: 3 9 54342.7 1 1143843:3:07.. 0880 0880 0880 . 59.3 3. 24/QQ -70 9Q2 59.9 7   C0143843.3143843 0 /.7-::32.

2.9.  0 9 /9  071   6  %. .2.7 3907.91 6 3907.  143843. 3  071.2.7  3907.7   0  0 9 /9   /. .02Q03/8::.9.0 3  071.7 .143843: :078. 3  -:3.8433907.  0 071.07 C 071. . 3  /9  .& :7714 :% $2:3. 143843: 4.22..0 54342. . .07   C   071.  071.7923907.843   !8  /4  071  0:07 3 0:07 3     3 K  9 6.

7 3143843 C 93  3 Q7097 3 . .028 7.7243.07 70830 383.07  59.0 30.48 3907.07 3  93 /9   !'  .2 0593907. .0/03 9.143843: .48 3907.32.91 42.7/ 7  C .7008.   3 K #00   / /9 3    1  071  3 9 /9  9  6 :078. C .2 059  %.  59. 3. .22.8 03. C   .7/ 7  / / 700.7  9  0 9 /9 C  3   3  3   $  83 3 9 9 /9   3 a ..0..48 9 /9 9 3  C  3  3 /  2 /   a  / .7243 143843:  507-483.0. 9 3 C 0 9 0 9 /9   8543. 8 / 7  003/70 33-73.2. 3  $    507042 3 /  33 3 ( // / ( .380 3907.2.48 $  83  09 /9 C 9 6 9 /9  6 9 /9   3    70830  70830$    Ø .2.2.32.0/3/0 90728.0 QQ3.3 8.07  0300 972 507042097 143843.Q/070.   3 3 700 8.

7. 143843: . 3 :. 80700-78.7/.07 7008..& :7714 :% $2:3.  003-.7. 47.73/007.2.3 . :9:8: -8. 3  3    !' 3  3     !8 3  $8    3 K  /9  3  3 9 /3  /  .3 9Q24 :.7  .7.  3907.22.2.32.7/.22.7.7.:07 .2. 7 : 9Q7 54342./0 3 .3 .9 %44-4 . 3-0707.7.    C %. 7 42:9.8 0707 : . 3 3 903/0/ $2-4.QQ80 2.143843:  $8  $ 6  % ./ 7 2 833907. 8.8  4..39. /9   .9. . 479443.02Q03/8::. :.9142.3-71.-:143843.. /.5 42../ 7 42:9. .3 3/.22. 0 9 9 .7 %42:9: 4 :.22.3 42. 54342. !4.! .28.7 /.143843: .-7 . 143843:3:3 4. / 7  !4342..54342. 330.792.2  .7.7 59. . 07 . 3 .50 9 479454 03907  42:9::.:. 5.7923907.2. 2.479443./.

   07802-4./ 07-.:9:8:42:9.7  .3 7 !5482 8 .  0300 972 . / 7 3  07290  3  .7..:.98. .7./. . ..3 8. .03.4- 1. /03-QQ47.7 .2.713:..7.0. % 3  /070.3-7 ! 3 .3 ./03-QQ 47.4: 9:7:7  ( 03907 !54  03907 ! ) )   .07035434248.7  . / 7 ! 3  003/70  . .097Q 0 .0703 543424 802-4 4..097Q0.7..:9 4./0.3.:9:8:42:9.0/03 & 3  0-80.3-71. /.7/ 7 73.0::.:0770  .7.7 .3 42.98..47./0 3 .3 -78. . /03-QQ 47.7 01./.7 89072 97 !5482  .3 42. 802-4.. 47.:0770 -78.

7 3 . 8254 )   709:73   ./4/.38 9  .7  828 03907 14  03907 ./ .2...7 8288 03907 !54 8 03907 ! 8) 8) 8  !8254 8 $.& :7714 :% $2:3.98.7 3 !.2...2.47 1 03907 ./08335747. .4/0 9.9.4/0 1 11.02Q03/8::.7  828:./ 802-454342:3.0970.

  .

  .

   .

4394:7 1 232.0 6 6 (.0 - /0 03 1 802-4 143843:3:3 0 Q809 0 7073 23 2.07  828 03907 1  ) 05 )   )  .(.07 0.( .7.7.0232. 3/. 3/.( 232.(.4394:7 1 1802-4143843:3:3 6 6 (.  0.

 )  ) 05 ) ) .

( .00 Q8090 707323 2.( . 1 23 2.4394:7 1  ( ( 28907202 97 03907  0208.07  C7304.(. 3/.1  .7.0 23 2. 232.0-/0 031802-4143843:3: . 05  ) ) 03907 0.7.

7.   0 78 . .0 . 3/./783 828 03907 0208.

9 7 . ) )   ( 28907202 97 03907  0549  923 92. 3/.48 9 9  5( 28907202 97 03907  054.-( 7 23 7 2.7./70342:98.-4:9:5.3.7. 3/.7 .4.83 9 . 8.3  2.3 .072 97 8289 03907 0549 83 9 .(.-(.20970 707  .7802-4143843:3:.0 9 1 802-4 143843.7.07 01. 3. 2.7. /.095.343 3472.97833 47/. 1472:3: -::7 :7./. -( 1 7 54.7.7.48 9 .8..(  9  9 . 3/.07049:7  8289 03907 054.  6 (/7 :.978 802-4 .7 1 .:9 7 .48 9 55( 28907202 97 03907  47/.2.7.7 3 :. /.-7   . 923 92.20970 783 9 5(.7.(.

& :7714 :% $2:3.3 ' 08.7 ' (47/.09707/7 '.978 4.3  : 42:9 0 02 .3 7 ' 33443.343 1472 02 /0 -0307 /3Q Q2 2..02Q03/8::.7 0300 972 003.5.2.

-7  . 3-7143843:/:7  .2-079  :42:9 .-7  .2-079 ( .2-079  05 5( 03907 . ./. 3 4: 9:7:7   ( 03907 3:  03907        !. . 8. 3 !.38     828 03907 .2-079 .9.(3:2/03  1.0 -802-4-71./0833 5. .2-079 ( 3:  2.8 3 !./.7  8.3  03907 709:73     '          (.0 - 802-4/04./.2-079 38 0  0 9 307 :7.97833-4 :.5. 5.4. '    ( 03907 ' (47/.7 8.!.-0./0/04./.2-079 3143843:3: 308. 4.2-079 ( 03907 709:73 .-0.

/. .(3:2/03 82  03907 !. !. 03907 !./.!.

 .

  ./. 03907 !.!.(3:2/03 82  03907 !. ) ) !./.

-72..5.072 97 C         7 09.38  09. 143843:3:33 /070.7 2.143843:.-0.09./007/03 /04: .7 3/. .7  09. ( 03907 .7   7. /. .2.308. 3 09..38  82809.3. 8.0/039Q70.978 4.-7  828 03907    ( 03907 7.& :7714 :% $2:3. .3 03907 .7 8.9788.34: .5.0 -802-41.5.0 -802-4 -72.3 3 08.978337.  002.978/04.38 09.3  2.-0.7/.02Q03/8::.  03907 .-7  09. 143843:3:08.

 5)( .

7   .47944 03907  42:9:3:::../ 3/.47807808.2 3/.3 .3. 9.52.07037Q39Q .  (  %. 0 /0. 5) 09.8  :.3/3/4479. %422.7 8 3.

7 3/. 1 .107.7 0  0 /0890703%. 9.02Q03/8::.1 3/.47807830.3 3/. 7 0 /0 1  0 83 143843:.7. /070.47807808. 2 . .& :7714 :% $2:3.47807330. 2 9 7 /00/0314384380 % 1. 80 6 6 (/7               . % 38.1 3/.89072 ../08338.1 3. ../08338.2.0 7.7.308 07. 7 43843. .7.0/03%.-4 : . 9. ../08338.80/72 97 .1 3.7.3143843:3 1.52. 9..8 .083/03%.8070. /070.7.349...3 3/.38.73/. 9.

& :7714 :% $2:3.2.7     .02Q03/8::..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful