You are on page 1of 42

KAKO NAPRAVITI I KORISTITI

TALISMANE
IZRAEL REGARDIJE

ORDO TEMPLI ORIENTIS


SRBIJA
SADRŽAJ

Poreklo Talismana ....................................................... 3


Kako Savladati Nepovoljne Aspekte ......................... 15
Reči Moći ................................................................... 17
Talismani Pet Elemenata ............................................ 19
Jedan Praktičan Primer .............................................. 24
Kako Napuniti Talisman ............................................ 30
Dodaci ........................................................................ 32

2
ISRAEL REGARDIE

POREKLO TALISMANA

Talisman je svaki predmet, sveti ili profani, sa ili bez odgovarajućih


upisanih simbola, nenapunjen ili posvećen pomoću prikladne ritualne magije
ili meditacije. Između ostalog, on vrši i autosugestivno dejstvo na nosioca. On
je napravljen da bi služio nekoj posebnoj nameni, da donese sreću u nekoj
oblasti života, ili da bi se postigao neki specijalno navedeni cilj. Amajlija se u
stvari ne razlikuje od talismana, sem što se ona pre nosi kao zaštita od bolesti,
slabosti, nesreće ili crne magije. Zbog svrhe ovog priručnika, reč talisman će
biti pretpostavljeni termin. Uzgred, trebalo bi naglasiti da ja nemam neki opšti
prigovor teoriji sugestije sve dok se jasno shvata da sugestija ne može usaditi
u psihu, ili prizvati iz nje nešto što već nije u njoj. Sugestija je evokativna
samo za one psiho-spiritualne činioce koji su urođeni.

Prema nešto širem okviru nadležnosti iz Zlatne Zore, talisman je


"magijska figura napunjena silom koju treba da predstavlja. Kod konstrukcije
talismana treba obratiti pažnju da se on, što je više moguće, napravi tako da
predstavlja univerzalne sile kako bi bio u pravom skladu sa onima koje želite
privući, jer što je tačniji simbolizam, lakše je privući silu - ostale stvari koje
tome odgovaraju, kao što je posvećenje u pravo vreme, itd."

Na Zapadu, na talismanima se tradicionalno ispisuju jevrejske reči i


rečenice - što ukazuje da Kabala ima glavni uticaj - a ponekad latinske ili
grčke. Nijedan učenik ne bi trebalo da pokušava da napravi bilo kakav
talisman a da nije u većoj meri upoznat sa okultnim i filozofskim principima
koji čine osnovu Kabale. Tako će nešto saznati o kabalističkom Drvetu života
i njegovoj filozofiji. U tom slučaju nije potrebno da se duže zadržavam na
razmatranju.

Neke od knjiga navedenih u bibliografskom popisu daju sigile i pentakle


kojima su ispisani složeni simboli i imena čije je grčko-jevrejske i latinske
izvore skoro nemoguće označiti. (Uzgred, reč sigil naprosto znači "potpis".
Tako je sigil nekog arhanđela u stvari simbolički potpis tog bića. Ti sigili se
originalno izvode iz tradicionalnih kameja ili magijskih kvadrata, koji će biti
opisani kasnije.) Za našu sadašnju svrhu možemo ih zanemariti, pošto je ono
što se na kraju traži jedan jasan, razumljiv i primenljiv sistem.

3
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Najrazličitiji simboli iz skoro svih zamislivih izvora se upotrebljavaju da


bi osigurali karakterističnost i dali specifičnost dinamičkoj svrsi za koju je
talisman napravljen. Najuobičajeniji su planetarni i zodijački simboli.

Treba reći da su se simboli i njihov dizajn slobodno razvijali iz šesnaest


osnovnih geomantičkih simbola kojima se poreklo gubi u tami prošlosti. Ovih
šesnaest simbola, iako su pripisani za dvanaest znakova i sedam planeta,
mogu se dalje svesti na četiri elementa, kao što je pokazano na karti u dodatku.
Potrebno je onda samo malo imaginacije da se konvencionalni simbol
preobrazi u raznovrsnost likova i oblika, amblema, itd., koji aktiviraju
geomantičko značenje.

Samo od takvih simbola moguće je konstruisati lep i efektivan talisman,


bez ikakvih dodatnih sredstava. Recimo, sledi jedan primer talismana koji
isključivo koristi geomantičke simbole a koji sam ja napravio pre mnogo
godina. On me i dalje impresionira kao dobar dizajn.

Lice Naličje

Osnova većine talismana starog doba se iskazivala pomoću dvanaest


znakova zodijaka ili sedam planeta poznatih u to vreme. Drugim rečima,
većina tema za koje bi se čovek mogao zainteresovati klasifikovana je pod
jednim ili drugim od ova dva niza simbola. Na kraju krajeva, međutim, pošto
se kaže da planete vladaju sa dvanaest zodijačkih znakova, planete postaju
najistaknutije kategorije na osnovu kojih se talismanske svrhe mogu podeliti.
Klasičan primer ove sedmostruke podele talismana može se naći u Većem
ključu kralja Solomona, odakle ću citirati sledeće:

4
ISRAEL REGARDIE

"U Danima i Satima Saturna, možete izvoditi eksperimente ... za


izazivanje dobrog ili lošeg ishoda za posao; za posede, dobra, semenje,
plodove i slične stvari; da postignete znanje; da izazovete razaranje i smrt; da
posejete neslogu i mržnju.

"Dani i Sati Jupitera su pogodni za dobijanje počasti, sticanje bogatstva;


sklapanje prijateljstava, očuvanje dobrog zdravlja; postizanje svega što se
može poželeti.

"U Danima i Satima Marsa možete sprovoditi oglede u vezi rata; za


sticanje vojnih počasti; za dobijanje hrabrosti; za savladavanje neprijatelja;
zatim za izazivanje propasti, pokolja, okrutnosti, nesloge; za ranjavanje i
ubijanje.

"Dani i Sati Sunca su veoma dobri za sprovođenje eksperimenata u


pogledu svetovnog bogatstva, nade, dobitka, sreće, za predskazivanje, usluge
prinčeva (uglednih ličnosti), poništavanje neprijateljskih osećanja i sticanje
prijatelja.

"Dani i Sati Venere su dobri za stvaranje prijateljstava; za blagost i ljubav;


za radosne i prijatne poduhvate i za putovanje. Dani i Sati Merkura su dobri
za postizanje rečitosti i inteligencije; za brzinu u poslu; za nauku i
predskazivanja; za čuda, priviđanja; za odgovore o budućnosti. Pod ovom
planetom možete raditi i za krađe; pisanje; prevaru; robu.

"Dani i Sati Meseca su dobri za ambasade; putovanja; glasnike; poruke;


plovidbu; pomirenje; ljubav; dobavljanje robe preko vode."

Na primer, ako bih tražio počasti i ugled onda je Jupiter planeta koja
upravlja tim stvarima; talisman bi trebalo da bude napravljen upotrebom svih
simbola Jupitera koje bih mogao sakupiti. Ili, ako bi mi bili potrebni snaga i
agresivnost za dobijanje novog, bolje plaćenog mesta, ili hrabrost da bih
pobedio političkog protivnika, onda bi Mars bio talismanska planeta, a
simboli koje bih sakupljao bili bi ratnički. Ako bih želeo ljubav neke divne
žene, tada bi Venera imala vladajući uticaj. I tako dalje.

5
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Ono što je veoma značajno i što treba naglasiti jeste da sam učenik treba
lično da pravi talismane; mada verovatno neće biti tako lepi ili tradicionalno
precizni poput onih koji su dati u nekim od gorepomenutih tekstova, ipak će
za njega biti značajniji i efektivniji. Već njegov pokušaj sakupljanja i
ucrtavanja simbola će, sam po sebi, uliti u talisman energiju i silu koje će
težiti da ostvare željene rezultate. Jednu važnu zapovest u Većem ključu
kralja Solomona vredi ovde navesti:

"Naređujem ti, sine moj, da pažljivo urežeš u svoje pamćenje sve što ti ja
kažem, tako da te to nikad ne napusti. Ako ne nameravaš za dobru svrhu
upotrebiti tajne kojima ću te naučiti, naređujem ti da pre baciš ovaj testament
u vatru, nego da zloupotrebiš moć koju ćeš steći od silovitih duhova; jer,
upozoravam te da će milosrdni anđeli, izmučeni i iscrpljeni tvojim
nedopuštenim zahtevima, na tvoju žalost izvršiti Božje zapovesti, kao i na
žalost svih onih koji bi, sa zlom namerom, zloupotrebili one tajne koje je on
dao i otkrio meni..."

Abbot Trithemius, Pietro d'Abano i Henry Cornelius Agrippa su zaslužni


za to što su do nas došli tradicionalni magijski kvadrati, sigili i hijerarhijska
imena koji potiču iz mnogo ranijih ali nepoznatih izvora. Oni su, uglavnom,
preštampani u knjizi The Magus čiji je autor Barrett, usvojeni hermetičkog
reda Zlatna zora u prošlom veku, a ja sam ih još jednom publikovao kada sam
sakupljao materijal za četvrti tom knjige Zlatna zora. Želeo bih
zainteresovanom učeniku predložiti da bar ovaj sistem (Zlatne zore, prim.
prev.) prouči da bi došao do razumevanja klasične osnove metoda.

Magijski kvadrati planeta koji se nalaze u dodatku ove knjige predstavljaju


važan deo nauke o strukturi talismana. Svakoj planeti pripadaju, prvo, broj
sefire kojoj ona odgovara i, drugo, ostali brojevi koji su zbir raznih
horizontalnih i vertikalnih redova na kvadratu.

Na primer, Saturn je planetarni simbol Binaha, treće sefire na


kabalističkom Drvetu života. Kvadrat Saturna ima po tri stupca u svakom
pravcu, a u svakom podeljku je po jedan broj njegovog kvadrata 3x3=9, tako
da su svi brojevi od jedan do devet upotrebljeni i raspoređeni tako da kolone
daju zbir 15 u svakom pravcu, a sve tri kolone ukupno 45.

Kvadrat Jupitera, planete pripisane četvrtoj sefiri Hesed, ima četvorodelne


strane, ili 4x4, što daje 16 pojedinačnih jedinica, gde svaki red ima zbir 34, a
sve četiri kolone ukupno 136.

6
ISRAEL REGARDIE

Ovde je dat primer kvadrata Marsa koji predstavlja petu sefiru Geburah.
Svaka strana ima po pet jedinica za ukupno 25 kvadrata, a svi redovi,
vertikalni, horizontalni i dijagonalni daju zbir 65, ukupno 325.

11 24 7 20 3 65

4 12 25 8 16 +65

17 5 13 21 9 +65

10 18 1 14 22 +65

23 6 19 2 15 +65

65 +65 +65 +65 +65 =325

Slično tome, četiri posebna broja Sunca su 6, 36, 111 i 666. Planete
Venere brojevi su 7, 49, 175 i 1225.

Planetu Merkur predstavljaju brojevi 8, 64, 260 i 2080. Mesec ili Luna ima
brojeve 9, 81, 369 i 3321.

Zatim, svaki ukupni broj postaje ime kao, na primer, u slučaju Merkura,
koji predstavlja osmu sefiru Hod. Broj 64 ovde je DIN, ime koje znači pravda,
ili njegova varijacija DNI, Doni. Njegov sledeći broj 260 je Tiriel, TIRIAL,
ime inteligencije ove sefire, dok je broj 2080 Taphthartharath, TPTRTRT,
koji predstavlja duha Merkura. U svakom od ovih primera, sigile bi trebalo
iscrtavati na odgovarajućem kvadratu praćenjem toka brojeva.

Osnova za upotrebu magijskih kvadrata je metod permutacije jevrejskih


slova i brojeva nazvan "Kabala Devet pregrada". On je napravljen presekom
dve horizontalne i dve vertikalne linije, što čini devet kvadrata, na sledeći
način:

7
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

KABALA DEVET PREGRADA

Shin Lamed Gimel Resh Kaph Beth Qoph Yod Aleph


c l g r k b q y a
300 30 3 200 20 2 100 10 1
Mem Samekh Vau Kaph Nun Heh Tau Mem Daleth
krajnje krajnje
\ s w ] n h t m d
600 60 6 500 50 5 400 40 4
Tzaddi Tzaddi Teth Peh Peh Cheth Nun Ayin Zayin
krajnje krajnje krajnje
{ x f [ p j } u z
900 90 9 800 80 8 700 70 7

Ovaj raspored se zove Aik Beker. Čitajući zdesna nalevo imamo Aleph=1,
Yod=10, Qoph=100. U drugoj pregradi su Beth=2, Caph=20, i Resh=200.
Otuda Aiq Bkr.

Ovaj raspored Aiq Beker smatra se važnim za formiranje sigila ili simbola
od imena planetarnih duhova. Prvo je potrebno svesti slova i njihove brojeve
na desetice ili jedinice kako je gore prikazano. Na primer, u slučaju Zazela,
duha Saturna, slova su Zayin=7, Aleph=1, Zayin=7 i Lamed=30. Jedino slovo
koje zahteva redukciju u ovom primeru biće Lamed koje se svodi na 3.
Sledeći korak je povlačenje neprekidne linije na magijskom kvadratu Saturna.
Tako će u imenu Zazel, linija početi od broja 7, ići do 1, ponovo se vratiti na
7 i onda završiti na broju 3. Trebalo bi staviti mali kružić na prvom slovu
sigila da bi se videlo gde ime počinje.

Da bismo prikazali jedan klasičan postupak, mogli bismo na primer iz


Marsovog kvadrata izvesti sigil inteligencije Bartzabel. Na jevrejskom, ovo
ime se speluje (piše) ovako:

Beth Resh Tzaddi Beth Aleph Lamed


2 200 90 2 1 30

Tri slova - Resh, Tzaddi i Lamed - moraće se svesti pomoću Aiq Beker,
tako da se njihove nule eliminišu.

8
ISRAEL REGARDIE

Zatim, od preostalih brojeva - 2, 2, 9, 2, 1 i 3 - možemo obeležiti sledeći


sigil:

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

Sigil Bartzabela prenet na Kameju Marsa

Još jedan prozaičniji primer iscrtavanja sigila po magijskim kvadratima


može se prikazati uzimanjem slova mog imena ISRAEL i njihovim
konvertovanjem na jevrejski, ovako:

Yod Shin Resh Aleph Lamed


10 300 200 1 30

Samo u cilju demonstracije, pretpostavimo da ga želimo obeležiti na


magijskom kvadratu Sunca, prikazanom među ostalim kamejama u dodatku.

9
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

Sigil Izraela prenet na Sunčevu Kameju

Jedino Shin i Resh treba svesti pomoću Aiq Beker, a oni se mogu smanjiti
na 30 i 20. Konačno, brojevi koje ćemo upotrebiti za sigil na kvadratu su 10,
30, 20, 1 i 30.

Da bismo dalje prikazali ovaj proces, uglavnom radi ilustracije


jednostavnosti sigila i magijskih dizajna koji se mogu izvesti iz raznih kameja,
razmotrimo ime Carr. Na jevrejskom to bismo spelovali ovako:

Caph Aleph Resh Resh


20 1 200 200

Spelovanje ovog imena se zatim može primeniti na svaku planetarnu


kameju, iz čega bismo dobili po jedan različit sigil za razne planetarne oblasti.
Na primer, za pravljenje Saturnovog sigila, morali bismo svesti slova pomoću
Aiq Beker na 2, 1, 2 i 2. Taj sigil bi izgledao ovako:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

10
ISRAEL REGARDIE

Evo kako bi sigil izgledao na Jupiterovoj kameji, koja je četvorodelni kvadrat:

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

Na prvi pogled, on izgleda samo kao suprotan oblik prethodnog


Saturnovog sigila, što deluje dovoljno logično budući da je Saturn vezujući
nasuprot Jupiteru koji je ekspanzivan.

Pogledajmo ime na Marsovom kvadratu. Proces redukcije ovde se izvodi


drugačije. Slovo Resh, 200, u ovom slučaju treba svesti na 20, umesto na 2.
To menja sigil na sledeći način:

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

Većina sigila ovog imena, obeleženih na drugim kamejama, takođe će se


pokazati veoma sličnim, tako da nema svrhe da nastavljamo dalje.

Kritički nastrojeni učenik može, na ovom mestu, uzviknuti da Carr nije


tako često ime, te da bi demonstraciju trebalo izvesti sa uobičajenim imenima.
Na primer, John (Džon), prevedeno na jevrejski, jeste Yochanon:

11
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Yod Vau Cheth Nun Nun (završno)


10 6 8 50 700

U slučaju da se koristi Solarna kameja, oba slova Nun trebalo bi svesti


putem Aiq Beker na 5 i 7. Sigil prenet na Solarnu kameju izgleda ovako:

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

Ovaj niz interesantnih ali različitih dizajna ukazuje na ogromnu primenu u


iskazivanju numeričke vrednosti imena u prelazu sa jednog planetarnog
uticaja na drugi. Tako se predstavlja ime koje prvo deluje kao jedan niz talasa
ili frekvencija, a zatim kao drugi, klizeći kao da se nalazi na širokom opsegu
frekvencija. Koju će frekvenciju ili kameju čovek odlučiti da koristi zavisi
samo od toga koju funkciju on želi da istakne. Ovde je potrebno izvesno
razumevanje osnovnih značenja planeta u tradicionalnoj astrologiji.

Uzgred, za ovu šemu nije toliko važno da li se koristi tradicionalni


jevrejski sistem gematrije ili numerologije, ili modernija takozvana
pitagorejska numerologija. Jedini kriterijum je doslednost. Ako čovek koristi
jedan od ova dva sistema, bitno je da isključivo njega koristi u svakoj
operaciji. Ne postoji nijedan razlog zbog koga čovek ne bi bio u stanju da se
prebaci sa jednog sistema na drugi. Samo budite dosledni - i budite svesni šta
radite.

U zapadnom sistemu numerologije, slova imaju sledeće vrednosti:

12
ISRAEL REGARDIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K* L M N O P Q R
S T U V* W X Y Z

(Stavio sam zvezdice pored K i V, zato što se oni smatraju glavnim


brojevima, i ne bi trebalo da se svode ako je to uopšte moguće.)
Prethodno sam upotrebio ime JOHN, prevodeći ga na jevrejski. Ovaj put,
zadržimo engleska slova i ime, koristeći gornji zapadni ili pitagorejski sistem.

J O H N
1 6 8 5

Samo u radi ilustracije, obeležimo ovo ime JOHN na kameji Meseca, što
daje ovaj sigil:

57 78 29 70 21 62 13 54 5

6 38 70 30 71 22 63 14 46

47 7 39 80 31 72 23 55 15

16 48 8 40 81 32 64 24 56

57 17 49 9 41 73 33 65 25

26 58 18 50 1 42 74 34 66

67 27 59 10 51 2 43 75 35

36 68 19 60 11 52 3 44 76

77 28 69 20 61 12 53 4 45

13
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Da bih dao još jedan primer, dozvolite mi da uzmem ime još jednog
prijatelja koji se zove VINCENT:

V I N C E N T
4 9 5 3 5 5 2

(Uobičajeno je u zapadnoj numerologiji da se samoglasnici odvajaju od


suglasnika, međutim kod pravljenja sigila, mi nećemo slediti tu naviku.)
Pretpostavimo sada da Vinsent želi da poveća uspeh u životu pravljenjem
sigila svog imena na Jupiterovoj kameji, povezujući se tako sa ekspanzivnim
silama Jupitera Dobrotvora. Sigil stavljen na kameju Jupitera izgledao bi
ovako:

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

Ili bi se sigil mogao izvesti iz Solarne kameje da bi se uspostavila veza


između Vinsenta i Izvora života i svetlosti i uspeha:

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

14
ISRAEL REGARDIE

Ovih nekoliko primera trebalo bi da je dovoljno da pokaže kako se i


kabalistički i pitagorejski sistemi brojeva mogu jednako dobro i korisno
upotrebiti za formulaciju sigila po tradicionalnim magijskim kvadratima.

KAKO SAVLADATI NEPOVOLJNE ASPEKTE

Pozabavimo se sa još jednom fazom koja je u vezi sa ovom temom.


Pretpostavimo da je vaš horoskop uradio neki kompetentan astrolog i da karta
pokazuje da se previše planeta nalazi u vazdušnim znacima (Blizanci, Vaga i
Vodolija). Ako su loše aspektirane, ove planete bi se mogle pokazati prirodno
više nestalnim, relativno nestabilnim i nepraktičnim. Da bi se to nadoknadilo,
trebalo bi napraviti talisman koji bi uravnotežio nepovoljne aspekte te
(astrološke) karte. U ovim okolnostima, najkorisniji bi mogao biti talisman
Saturna.

Saturn nije samo svirepi žetelac, Ispitivač, breme života koje treba
strpljivo nositi na ramenima. On takođe predstavlja poravnanje, ravnotežu i
stabilnost. To je trećasefira na Drvetu života, Binah, čiji je simbol trougao,
osnovna geometrijska figura koja predstavlja sklad i red. "Duh Oca reče: 'Na
Troje', i odmah se sve stvari tako podeliše". To tvrde haldejski proroci. Zatim
je tu i osnovno načelo Zlatne zore: "Uvek postoje dve suprotstavljene sile, i
treća koja ih večno pomiruje".

Otuda bi, logično, Saturnov talisman bio izvanredan karakterološki


korektiv za neuravnoteženu natalnu kartu koja previše ističe vazdušne
elemente.

Prvi korak bi bio sakupljanje svih Saturnovih simbola do kojih se može


doći. Astrološki simbol, geomantički i geometrijski simboli, jevrejsko slovo,
odgovarajuća božanska imena iz odgovarajuće sefire na Drvetu života, itd.
Sakupivši ih, razmislite o nekoj frazi, biblijskom citatu ili sličnom, koje tačno
sažima uključenu ideju - stabilnost. Postepeno isprobavajte različite dizajne,
sve dok ne dođete do onog pravog, a koji i estetski zadovoljavajuće izgleda.

Evo jednog eksperimentalnog dizajna koji bi se mogao uzeti kao osnova ili
sugestija:

15
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

On udružuje većinu važnih simbola koji pripadaju Saturnu, u njihovim


višim spiritualnim aspektima. Usredsređivanje napora na crtanje ili bojenje
ovog talismana bi sam po sebi vodilo ka ispravljanju nestalnosti i raspršivanja
mentalnih energija koje izgleda veoma često prati vazdušne znake. Meditacija
o skoro beskonačnim značenjima ovih Saturnovih simbola bi takođe pomogla
da se u dubine duše usadi potrebna duhovna suština. Trebalo bi pokušati neki
oblik ritualnog posvećenja, nakon čega bi talisman, uvijen u vrećicu od svile
boje indiga, osoba trebalo sve vreme da nosi sa sobom.

Učenik bi takođe trebalo ozbiljno da razmotri savet o pravljenju posebnih


talismana za svaku od sedam drevnih planeta, i svakog dana u nedelji da
koristi drugi talisman. Na ovaj način, dnevna upotreba odgovarajućeg

16
ISRAEL REGARDIE

talismana može pomoći ispravljanju nekih astroloških neuravnoteženosti u


njegovom horoskopu i u ustrojstvu njegove ličnosti.

Ova ideja nije baš nova niti revolucionarna. To je sugerisano i ranije u


nešto drugačijoj oblasti. Učenici alhemije, upoznati sa onim što se naziva
Manja cirkulacija, naučili su da se neke biljke mogu pripisati uticaju izvesnih
planeta. Te biljke se mogu alhemijski pripremiti (vidi The Alchemist's
Handbook - Alhemičarev priručnik, Paracelsus Research Society, Salt Lake
City, 1961), i lično svaki dan druga obrađivati. Na taj način, organizam upija
planetarne uticaje visoke potencije za stvaranje suptilnih dalekosežnih
posledica: fizičkih, mentalnih i spiritualnih.

Planetarni talismani - a osoba nosi odgovarajući u određenom danu -


sračunati su da izazovu iste rezultate, sa daleko manje napora i muke oko
njihovog pripremanja. Već opisani principi obuhvataju njihovo konstruisanje.
Ovi lično dizajnirani talismani daleko su vredniji od onih koji su kopirani u
ovom ili bilo kom drugom tekstu.

REČI MOĆI

U hermetičkom redu Zlatna Zora, upotrebljen je najinteresantniji


anahronizam kao osnova za konstrukciju sigila. U vezi je sa starim simbolom
Ruže na krstu - koji sam po sebi ne bi trebalo da predstavlja nov simbol.
Međutim, to nije nijedna prethodno poznata varijanta simbola Ružo-krsta. On
nema paralele u okultnoj ili simboličkoj istoriji. Novina se sastoji od
iscrtavanja dvadeset-dva jevrejska slova u laticama Ruže u skladu sa
arhaičnim atribucijama knjige The Sepher Yetzirah.

Slova su postavljena po isvesnom redu. Dvanaest takozvanih jednostavnih


slova, koja se odnose na dvanaest znakova Zodijaka, razmeštena su u
spoljašnjem krugu ružinih latica. Unutar ovog kruga nalazi se sedam
dvostrukih slova koja se odnose na sedam planeta. Unutar ovog drugog kruga,
nalazi se treća podela širokih latica gde se nalaze tri takozvana majčinska
slova (slova-majke), koja se odnose na tri prvobitna elementa, vatru, vodu i
vazduh.

17
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Ovo je rezultiralo razvojem proste ali oštroumne šeme iz koje bi se mogao


izvući sasvim nov niz sigila, koji se prilično razlikuju od onih koji su
originalno izvođeni iz tradicionalnih magijskih kvadrata. Ovaj kompletan
simbol Ruže na krstu može se videti u jednom od tomova The Golden Dawn
"Zlatne Zore" (Llewellyn Publications, St. Paul, 1969.), mada se sama Ruža,
koja je samo deo simbola koji razmatramo, može naći u dodatku. Učeniku će
se vrlo isplatiti ako eksperimentiše sa iscrtavanjem simbola svake zamislive
vrste imena na ovoj Ruži sa dvadesetdve latice. On može pronaći i sigile
praktičnije vrednosti od onih koji su napravljeni od tradicionalnih kameja.

Na raznim talismanima koje učenik može videti u knjigama na koje se


upućuje u bibliografiji, naći će razne reči i stihove upisane u kružnim
marginama na obodu talismana. Ti stihovi ili reči su takođe tradicionalni. Po
pravilu, te reči su bile biblijska imena boga, zajedno sa imenima anđela,
duhova i inteligencija. Tabele tih hijerarhija su do nas došle iz već pomenutih
izvora. U dodatku ovom priručniku naći ćete jednu takvu tabelu imena.

Pored toga, vađene su fraze i rečenice iz Starog i Novog Zaveta kako bi se


osigurali autoritet i moć. Smatralo se da ne vredi praviti talisman sve dok se u
njega ne umetne biblijski autoritet bilo koje vrste. Trebalo je uvek naći neki
stih ili preporuku koja bi mogla posvetiti upotrebu kojoj je taj posebni
talisman namenjen. Ovde je uključen jedan arhaični princip nazvan
komemoracija (spomen). Njegova teorija prosto govori da je u prošlosti Bog
došao do cilja tako-i-tako, i da je izveo takav-i-takav podvig za neku osobu. U
upotrebljenim stihovima treba naći aluziju na taj događaj, da bi ponovo bila
potvrđena sugestija da takav božanski podvig može ponoviti ovde i sada, za
mene, isti onaj Bog koji je prethodno radio slične stvari.

Na primer: ja sam elektroinženjer, obavezan ugovorom da izgradim novu


centralu za snabdevanje svetlom i energijom novo selo koje treba podići u
blizini nekog atomskog postrojenja, i treba mi inspiracija da bih se adekvatno
pozabavio tim projektom - mogao bih napraviti Solarni talisman. Pošto bi
centrala trebalo da obezbeđuje svetlost, talismanski vladalac bi moglo biti
Sunce, izvor svetla i života na Zemlji. Odgovarajući biblijski stih za natpis
oko spoljašnje margine jedne strane talismana mogao bi da glasi: "I reče Bog:
Neka bude svetlo. I bi svetlo!"

Pisani zapis u Bibliji o ovom preistorijskom događaju pruža opravdanje i


nadu da bi se neki događaj modeliran po modelu ovog prethodnog mogao, na
zahtev, uspešno ponoviti. Beskonačan broj varijanti izmena može se ostvariti

18
ISRAEL REGARDIE

na ovu prostu temu. Međutim, ovaj (zapis) uključuje osnovnu ideju. Naravno,
čovek bi morao dobro da poznaje biblijske knjige da bi znao gde treba da traži
pravu frazu.

Stih se, takođe po tradiciji, ispisivao jevrejskim slovima. Međutim, pošto


je samo mali broj učenika mogao da piše jevrejski čitko i umešno, dolazilo je
do pojave mnogih glupih štamparskih grešaka ili neveštih prepisa, čime je
poništavano suštinsko značenje biblijskih stihova, pa su neki inovatori počeli
da koriste latinski. Nešto manje su bile šanse za pogrešan prepis na latinskom,
iako se pokazalo da, čak ni to, nije u celosti tačno. Međutim jevrejski, latinski
i ponekad grčki, bili su klasični jezici koji su se koristili za upisivanje natpisa
oko margine talismana, kao što se može videti i u Većem ključu kralja
Solomona.

Navedeni principi i dalje važe. Mnogo godina, dok sam eksperimentisao sa


talismanima, sledio sam drevna pravila. I moram priznati da, uz upotrebu
izvesne dosetljivosti i umetničke inventivnosti, rezultati bivaju veoma lepi i
upečatljivi i svakako daju najviše efekata. Učeniku se može iskreno savetovati
da sledi klasična pravila ako oseća da ga nešto privlači u tom pravcu, kao što
je mene u dalekoj prošlosti.

TALISMANI PET ELEMENATA

U ovom priručniku želeo bih da prilagodim ove klasične ili drevne


principe nešto prostijem i možda modernijem stilu. Naravno, temeljna pravila
i dalje ostaju tradicionalna i klasična, ali se metod primene može učiniti
direktnijim, lakšim i jasnijim.

Na primer, predložio bih jednu od mogućnosti da se odabrani stihovi iz


Biblije upisuju na talismanu na engleskom i bez pribegavanja jevrejskom,
latinskom ili grčkom, ako čitaocu nisu poznati ti jezici. Jedini zahtev je da to
ispiše na umetnički način. To znači da bi upotrebljena slova trebalo ispisati
čitko, Što je moguće lepše i da budu u vezi sa temom koju imate na umu.

Zatim, ne vidim nijedan razlog zašto bi se učenik morao ograničiti na


Bibliju ili bilo koju drugu posebnu knjigu u pogledu autoriteta za preduzete
projekte. Davno je prošlo vreme kada prosečna inteligentna osoba nije

19
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

poznavala nikakve druge svete spise sem onih iz svoje porodice, zemlje i
religije. Ako poznaje Kuran, Bhagavad Gitu, Knjigu Mormona, ili čak remek
delo - The Prophet (Prorok) Halila Džubrana, ili veoma visoko ceni neke
redove Šekspira, Dante Gabriela Rossetija, ili možda Čarlsa Svinborna, nema
nijednog razumnog razloga zašto njih ne bi upotrebio umesto nekih drugih.
Jedini je zahtev da ga taj upotrebljeni citat treba emocionalno da podstiče ili
obuzima. Na kraju krajeva, dozvolite mi da istaknem ovde da rituali i
talismani i sva ceremonijalna magija ne deluju samo zbog korišćenja
uvežbane volje i imaginacije, već prvenstveno pomoću buđenja osećanja za
koje ste sposobni. Entuzijazam ili božanstveno ludilo je primarni produktivni
faktor.

Pored toga, umesto tradicionalnih sedam planeta, dozvolite mi da


predložim daleko jednostavniju klasifikaciju: podelu na pet drevnih elemenata
- zemlju, vazduh, vodu, vatru i eter, kvintesenciju. A idući dalje, verujem da u
atribucijama Zlatne Zore možemo naći široku osnovu značenja po kojoj
možemo klasifikovati većinu projekata. Njihova značenja za proricanje, data
u odeljku o tarotu, daju nam osnovne potrebne materijale. Na primer, kao
osnovu možemo koristiti sledeće:

Zemlja: Posao, novac, zapošljavanje, praktični poslovi, itd.

Vazduh: Zdravlje, bolest, rasprava (spor), nevolja, itd.

Voda: Zadovoljstvo, brak, plodnost, sreća, zabava, itd.

Vatra: Moć, vlast, autoritet, prestiž, itd.

Eter: Sve duhovne stvari, ma kako se tumačile.

Za ovih pet elemenata ima više vrsta simbola, mada sam se ja, u cilju
predstavljanja, prikladno odlučio za istočnjački Tatva sistem, i to na sledeći
način:

Zemlja: Prithivi, žuti kvadrat. He (završno) Tetragramatona.


Vazduh: Vayu, plavi krug. Vau Tetragramatona.
Voda: Apas, srebrni mesečev srp. He Tetragramatona.
Vatra: Tejas, crveni trougao. Jod Tetragramatona.
Eter (Duh): Akaša, crno jaje. Šin Pentagramatona.

20
ISRAEL REGARDIE

21
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Ovo odmah pruža umetničku šemu za pravljenje talismana. Talisman vatre


bi se mogao konstruisati od sjajnog crveno obojenog papira, slično japanskom
origamiju, u obliku uspravnog trougla. Odgovarajući natpisi, tekstovi i sigili
mogli bi se upisivati zelenim mastilom (tušem) ili bojom. Rezultat bi bio
jedan bleštavi talisman, odnosno, upotreba komplementarnih boja rezultirala
bi svetlucanjem u očima, kao što se malim ogledom može dokazati. Talisman
zemlje bi se mogao napraviti od kvadrata žuto obojenog papira, sa upisima
purpurne ili slezove boje, zavisno od jačine nijanse žute boje.

Dopuštena je puna umetnička sloboda u pogledu oblika, zavisno od broja i


veličine sigila ili varvarskih reči moći ili fraza koje se žele iskoristiti.

Na primer, dvostruki trougao za Tejas mogao bi se iseći sa povezujućom


trakom ili vrpcom crvenog papira. Raširen, on bi imao četiri trougaone strane,
obezbeđujući tako više prostora za pisanje. Kada se upisivanje završi, on bi se
mogao presaviti na traci, kao što se vidi na slici:

Kada se učenik jednom upozna sa ovom šemom radeći po njoj, i malo


razmišljajući o tome, dobiće ogromnu količinu podataka koji se ovde koriste.
Postoji mnogo promena koje se mogu izvoditi po ovoj prostoj šemi.

Neki od simbola na Tarot kartama mogli bi se veoma korisno


reprodukovati na talismanima, ako to učenik želi. Na primer, ako pravi
talisman za postizanje zadovoljstva i radosti, Kec pehara u bilo kojem
konvencionalnom špilu je divan simbol da se prenese na srebrni polumesec
Apasa mastilom ili bojom.

Za duhovnu pomoć u času nevolje, mač i kruna Keca mačeva - koji


doslovno znače prizvanu snagu - bili bi idealan simbol za prenošenje na plavi
krug Vayua. Potreba za promenom u jednom inače tmurnom siromašnom
životu mogla bi se dobro predstaviti Dvojkom pentakla (diskova).

Uzgred, nema potrebe biti ropski imitator u pravljenju talismana. Čak i ako
je simbol za Zemlju žuti kvadrat, učenik bi i tada mogao da napravi kružni

22
ISRAEL REGARDIE

talisman na kojem će nacrtati Prithivi. Ili, u slučaju srebrnog polukruga ili


mesečevog srpa Apasa, mogao bi napraviti kružni talisman, i onda na njemu
nacrtati mesečev srp sa ostalim simbolima za koje smatra da su odgovarajući.
Ovo razmatranje je čisto proizvoljno, i jedina mu je namera da prosto
stimuliše pronicljivost ili skrivenu kreativnost učenika.

Alhemijske simbole elemenata bi trebalo proučavati samo radi


obezbedivanja dodatnih simbola koji će biti korišćeni kada to okolnosti ili
nužnosti zahtevaju:

B C D E A
Tradicija je svakom od ovih pet elemenata pripisala velike nizove
hijerarhijskih imena, koja potiču iz više izvora, a svako može biti korisno
kako za pravilno kreiranje talismana tako i za njegovo ritualno "punjenje".

Ova tabela, koja se takođe nalazi u dodatku, daje većinu osnovnih


informacija koje su u vezi sa elementarnim hijerarhijama potrebnim za crtanje,
slikanje ili drugačije kreiranje svakog talismana u pogledu pet elemenata, kao
što je već opisano. Ona takođe pruža podatke za upotrebu u svakom
obrednom ritualu koji se preduzima radi (p)osvećivanja napravljenog
talismana.

Postoji još jedan niz simbola koji bi trebalo pomenuti. To je anđeosko ime
sastavljeno od zodijačkih trostrukosti, a koje je Meters u materijalu Zlatne
Zore opisao sledećim rečima:

"Kada napravite magijski talisman, trebalo bi da primenite neki oblik


njegovog punjenja i posvećivanja, koji odgovara operaciji. Postoje neke
tradicionalne reči i slova koje treba prizvati u punjenje ploče, slova koja
vladaju znakom pod koji operacija spada, zajedno sa planetom koja je s njim
povezana (ako je talisman planetarni). Zato bi u elementarnim operacijama
trebalo da nađete slova odgovarajuće zodijačke trostrukosti, dodajući im
nastavak al, oblikujući tako anđeosko ime koje je izraz sile. Po pravilu,
jevrejska imena predstavljaju operaciju nekih opštih sila, dok imena
enohijanskih ili anđeoskih ploča predstavljaju neku vrstu konkretnijih ideja.

23
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Obe vrste imena bi trebalo koristiti u ovim operacijama." Ilustrovaću ovu


ideju na sledeći način:

Trostrukost Ovan Lav Strelac


Vatre: Heh Teth Samech + AL = Hitsael

Trostrukost Bik Devica Jarac


Zemlje: Vau Yod Ayin + AL = Vioel

Trostrukost Blizanci Vaga Vodolija


Vazduha: Zayin Lamed Tzaddi + AL = Zaltzel

Trostrukost Rak Škorpija Ribe


Vode: Cheth Nun Qoph + AL = Chankel

Ova imena bi trebalo ili uključiti u sam talisman, ili bi sigile zasnovane na
njima trebalo u toku rituala povući (obeležiti) iznad talismana, kao da stoje na
njemu, dok se anđeosko ime snažno i učestano vibrira.

JEDAN PRAKTIČAN PRIMER

Rasvetljavanje svih gornjih teoretskih stavki može se najbolje postići


pomoću praktičnog primera.

Pretpostavimo da sam u kritičkoj analizi mog karakternog ustrojstva


zaključio da sam u celini smušen, ozbiljan i rezervisan, i da ne raspolažem baš
velikom sposobnošću za zadovoljstvo. Drugim rečima, ja nisam u stanju da
nađem previše zabave u životu. Ako sam već došao do tog zaključka,
magijsko proučavanje me obaveštava da se te karakterne mane najbolje mogu
lečiti invokacijom viših moći elementa vode, kojoj su pripisane sreća i radost.
Dejstvo te invokacije najbolje se može produžiti ili ovekovečiti pravljenjem
talismana posvećenog vodi. Marljivim i umetničkim pravljenjem talismana,
njegovim punjenjem u odgovarajućoj ritualnoj formi, i noseći ga sa sobom
svo vreme, nameravam da stalni čulni nadražaj koji on proizvodi iskoristim
da bih iz nesvesnih dubina moje psihe prizvao skrivene potencije principa
zadovoljstva koji je bio potiskivan ranijim puritanskim vaspitanjem.

24
ISRAEL REGARDIE

Mogli bismo takođe reći i da će on delovati i kao stalni podsetnik Božjeg


prisustva i moći.

Budući da je voda zahtevani elemenat za lečenje karakterne mane, odabrao


sam veliko parče srebrnog papira na kome ću naslikati imena i simbole u
narandžasto žutoj boji vodenim bojicama ili plakatnim bojama. Veličinu
srebrnog mesečevog srpa, Apas, odrediću uglavnom po tome koliko je
pogodan, najpre, za rad sa njim na crtačkoj tabli, a potom - da li će stati u moj
novčanik. Kružni talisman prečnika 10 cm je možda najpogodniji. Da bih
dobio što je više moguće strana na kojima bih iscrtao što veći izbor simbola
koje pronađem, odlučio sam da upotrebim dvostruki krug povezan trakom,
ovako:
Raširen Presavijen

Na jednoj od strana izgleda da bi naročito bio


po desan simbol Kec pehara iz, recimo, Vejtovog
špila Tarot karata ili garniture Zlatne Zore,
koristeći isto toliko boja na mom talismanu
koliko ih ima i na karti. Ton čitavom projektu
takođe pruža i formalno značenje te karte, dato u
dokumentima Zlatne Zore, kao jedne zračeće
anđeoske ruke koja izlazi iz oblaka i pridržava
pehar. Iz njega izbija fontana bistre, blistave vode.
Mlaz pada na sve strane u čistu mirnu vodu pod
oblakom, u kojoj raste Lotos i vodeni ljiljani.
Veliko slovo Heh, slovo Natprirodne majke obeleženo je na mlazu fontane,
simbolišući plodnost, produktivnost, lepotu, zadovoljstvo, sreću, itd.

Sledeći korak je prikupljanje božanskih imena koja pripadaju ovom


elementu i neke rečenice ili sličnog koje će izraziti i formulisati moju
osnovnu nameru.

25
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Umesto da se odlučim za neki stih iz Biblije, kao što se to prethodno radilo,


setio sam se dva posebna stiha koji bi se mogli smatrati pogodnim. Prvi je
prilagođen iz jednog od rituala Zlatne zore i glasi: "Blagosloven budi Ti, Oče
besmrtnih, jer tvoja slava teče s radošću, čak i do dna zemlje!" Drugi je iz
Kroulijeve Knjige zakona: "Ali zanos je tvoj i radost zemlje".

Oba stiha su izvrsna. Nakon izvesnog razmišljanja, ipak, opredelio sam se


u korist onog iz Knjige Zakona, pošto je prikladniji mojoj svrsi. Zatim, sa
velikom ljubavlju i pažnjom, koristeći finu četkicu ili specijalno pero za
pisanje, ispisao sam stih "zanosa" na drugoj strani talismana na način kojim
bih za sebe stvorio najdraži oblik ili emocionalno dejstvo.

Na trećoj strani, odgovarajuća enohijanska božanska imena ispisuju se po


obodu. "Tri najtajnija sveta imena Boga", kako ih rituali opisuju, EMPEH
ARSL GAIOL, štampana su na gornjem delu oboda, dok je dole božansko
ime Kralja (zasnovano na središnjoj spirali) - RA AGIOSEL. Njih bi trebalo
ispisati na anđeoskom jeziku, ali sam ja odlučio da to uradim engleskim
slovima da bih upotpunio moj totalni raskid sa tradicijom.

U središtu, upisano je odgovarajuće jevrejsko ime Boga za elemenat.


Umesto korišćenja klasičnog jevrejskog pisma, odlučio sam se opet da
upotrebim velika latinična slova koja stvaraju jednako dobro dejstvo, što se
uklopilo u moju otvoreno izraženu zamisao udaljavanja od slepe tradicije i
uvođenja novog jednostavnijeg postupka. Ova imena, YHVH TZABAOTH,
rasporedio sam na prvoj strani, oko dizajna pehara iz Tarota, umesto na trećoj
kao što sam prvobitno zamislio, pošto sam tako dobio bolji dizajn.

Kao što je ranije objašnjeno, mogao bi se upotrebiti tradicionalni sigil


arhanđela Gabriela izveden iz magijskog kvadrata datog u Baretovoj knjizi
Magus. Međutim, umesto njega predlažem da se iscrta sigil na Ruži Zlatne
Zore, koja se nalazi u Dodatku.

Ime Gabriel bi zatim trebalo ispisati jevrejskim slovima, samo radi


iscrtavanja linija od tih slova na pratećoj Ruži. Prvi tom Zlatne zore daje ovo
ime i mnoga druga hijerarhijska imena na jevrejskom, tako da ne bi trebalo da
bude problema u pravljenju sigila. Crtež će tada izgledati ovako:

26
ISRAEL REGARDIE

Čisto da biste olakšali sebi, počnite prvo slovo G sa malim krugom, a


poslednje slovo L završite sa kratkom crticom.

Ovaj sigil bi zatim trebalo što je moguće pažljivije ucrtati u sredinu kruga.
Ne postoje nikakva ustanovljena pravila na koji način bi to trebalo uraditi.
Učenikov lični osećaj za dizajn ili njegov "pravi izum" je jedini faktor koji
treba poštovati.

Za sredinu četvrte strane odlučio sam da napravim veliki sigil


elementarnog Kralja čije ime je Taliahad. Ovo ime se konvertuje u jevrejski,
što je takođe dato u prvom tomu Zlatne Zore, tako da ni ovde ne bi trebalo da
bude problema. Njegov crtež na Ruži izgleda ovako:

27
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Mada to nije toliko bitno, predložio sam i korišćenje još jednog,


poslednjeg niza simbola - geomantičkih simbola i amblema izvedenih iz njih.
Postoje tri simbola pripisana vodenoj trostrukosti, ali pošto je Rubeus za
Škorpiju očito loš znak, bolje ga je izostaviti, uzimajući samo Populus za Rak
i Laetitia za Ribe.

Populus se crta ovako: m


A iz njega se lako može iscrtati nekoliko malih amblemskih oblika.

Laetitia je ovakva: y
A njeni amblemi se mogu nacrtati ovako:

Ove simbole možemo postaviti oko oboda kruga, zajedno sa


tradicionalnim simbolom vode, obrnutim trouglom. Mogli bismo uključiti i
ono što Zlatna Zora naziva kerubom (heruvimom) vode, orlovu glavu, koja
predstavlja sublimaciju (uzdizanje, oplemenjivanje) suštinske energije
Škorpije kao aktivne moći Boga koji deluje preko elementa vode. Ovako:

C
Sve ove simbole, uključujući i srebrni polumesec Apasa, trebalo bi
postaviti na četvrtoj strani talismana.

28
ISRAEL REGARDIE

Uzgred, savetujem da se najpre pokuša sa nekoliko grubih skica, sve dok


se postepeno ne izdvoji ona koja u potpunosti zadovoljava učenika. Zatim bi
to trebalo pažljivo kopirati na pergamentu, najfinijem, ili obojenom papiru
koji će predstavljati gotov talisman. Pored toga, treba se pridržavati kao
glavnog pravila da se nikad ne ostavljaju grube skice bilo koje vrste
magijskog dizajna da nemarno leže okolo. Čim učenik završi sa njima, trebalo
bi da ih pedantno uništi i spali. Konačno, to su simboli božanstva i kao takve
bi ih trebalo poštovati. Konačna i završena kopija, pre uvijanja u svilenu
vrećicu, trebalo bi da izgleda otprilike ovako:

29
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

KAKO NAPUNITI TALISMAN

Ovim je završen prvi deo postupka. Mogao bih reći da i samo završavanje
mehaničkog crtanja talismana, na najbolji mogući način i sa koncentracijom,
talisman snabdeva sa dosta sile. Koliko će energije sadržavati zavisi samo od
učenikove vestine i razvoja. Ako on poseduje "praktično znanje" talisman
može biti napunjen ili posvećen tokom celokupnog procesa njegovog crtanja.
U tom slučaju, nošenje talismana sa sobom, njegovo stalno prisustvo i
sugestija, postepeno bi vodilo ka ostvarenju željene reakcije. Međutim, ako
učenik tek počinje svoja proučavanja u ovoj oblasti, samo pravljenje ne bi
talismanu dalo mnogo magijskog naboja. U tom slučaju, stara tradicija
zahteva dalji postupak. Magijski stav je da, u tim okolnostima, sam talisman
nije ništa drugo do mrtav i neaktivan materijal. Možda je dobro poređenje sa
kandidatom za inicijaciju. Sam po sebi, on ne može ništa. On je pokušavao da
podigne sebe svojim vlastitim pertlama, ali uzaludno. Tada proces inicijacije,
koga izvode vešti praktičari inicijatičke veštine, preuzima na sebe zadatak
otvaranja kandidata za više sile. Veoma slično gledište je prihvaćeno i u
pogledu talismana. On treba da bude aktiviran silama viših planova. Kao što
je Krouli jednom davno rekao: "Videće se da dejstvo cele ove ceremonije
(rituala) treba da neaktivnoj (inertnoj) i nemoćnoj (impotentnoj) stvari
omogući ravnomerno kretanje u datom pravcu. To je formula Neofit rituala
Z.Z. Ona bi se trebala koristiti pri posvećenju aktuelnih oružja koje magičar
upotrebljava, a može se takođe koristiti i kao prva formula inicijacije.

Postoje bar dva različita pristupa u pogledu ovog posvećivanja ili punjenja
talismana naročitom vrstom energije. Prvi metod se zasniva na jednoj vrsti
meditacije, a drugi je ritualno magijsko posvećenje. Oba ćemo, redom,
ukratko razmotriti.

Bilo bi od neizmerne koristi kada bi čitalac ovog priručnika bio upoznat sa


jednim mojim ranijim delom koje se zasniva na nekim elementarnim
formulama Zlatne Zore. Ono se zove The Art of True Healing (Veština
pravog lečenja), i opisuje jedan proces zasnovan na kabalističkom Drvetu
života koji se naziva Srednji stub, a lako se može prilagoditi zadatku punjenja
ovako pripremljenog talismana. Početne faze ovog procesa podrazumevaju
jako punjenje aure ili učenikove sfere osećanja energijom. Zatim sledi
promena boje elektromagnetnog polja, naporom imaginacije, do boje
elementa sa kojim se radi. U ovom slučaju elemenat je voda i, u tom
posebnom sistemu, obojen je plavo. Kada se polje napuni ovom plavom

30
ISRAEL REGARDIE

bojom, odgovarajuća imena na samom talismanu se učestano vibriraju, i ako


se talisman drži u ruci, on se indukativno puni jakom strujom energije. Po
završetku, trebalo bi ga uviti u komad čistog platna ili obojene svile, iskrojen
u obliku džepa u koji bi se talisman mogao staviti.

Drugi metod je sažeto opisan u četvrtom tomu Zlatne Zore. Učenik koji je
došao dotle, a u izvesnoj meri bi trebalo da prouči tehničke postupke koji su
se nekad koristili u ovom magijskom redu, ne bi smeo da nikakvih poteškoća
u razumevanju ili primenjivanju sledećeg uputstva:

"Nakon pripreme prostorije na način koji je izložen kad je reč o


posvećenju niže magijske opreme, sa pretpostavkom da se radi o
elementarnom talismanu, prvo treba prema četiri pravca da formulišemo
najviši ritual pentagrama koji je objašnjen. Zatim prizivamo božanska imena
okrećući se u pravcu elementa.

"Adept zatim, sedeći ili stojeći ispred ploče, i gledajući u pravcu sile koju
želi prizvati, čini nekoliko dubokih udisaja, zatvara oči i, zadržavajući dah,
mentalno (u sebi) izgovara slova prizvanih sila. To ponovite nekoliko puta,
kao da ih izdišete na ploču izgovarajući ih na vibratorni način. Zatim, ustajući,
napravite iznad ploče znak ruže i krsta i, ponavljajući potrebnu formulu, prvo
opišite oko talismana krug, odgovarajućim magijskim instrumentom, pa zatim
napravite iznad (preko) toga prizivne pentagrame pet puta, kao da su
pentagrami postavljeni uspravno na njemu, ponavljajući slova trostrukosti
zajedno sa pridodatim AL. Zatim svečanim tonom pročitajte sve potrebne
invokacije, praveći (iscrtavajući) prave sigile iz ruže dok izgovarate imena.

"Prvi je da pokrenete (inicirate) vrtlog (kovitlac) iz sebe. Drugi, da


privučete silu iz atmosfere u taj vrtlog koji ste oblikovali. Zatim pročitajte
elementarnu molitvu kao u ritualima, i završite sa znacima kruga i krsta (to
jest ružo-krsta) nakon izvođenja neophodnog teranja.

"Međutim, pazite da ne vršite teranje preko novog tek posvećenog


talismana, pošto bi ga to naprosto opet ispraznilo i učinilo beskorisnim. Pre
teranja, napunjeni talisman bi trebalo da uvijete u čistu belu svilu ili platno."

31
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

DODACI

Elementi
Hebrejsko Naziv Numerička Znaci
Slovo Slova Značenje Sastav Tarot
Vrednost Planete
a Aleph Vo 1 [la Luda (0) D
b Beth Kuća 2 tyb Mag (I) #
g lmg Prvosveštenica
Gimel Kamila 3
(II) "
d Daleth Vrata 4 tld Carica (III) $
h Heh Prozor 5 hh Car (IV) k
w Vau Klin 6 ww Hijerofant (V) b
z Zayin Mač 7 }yz Ljubavnici (VI) c
j Cheth Ograda 8 tyj Kočije (VII) d
f Teth Zmija 9 tyf Ravnoteža (VIII) e
y Yod Ruka 10 dwy Pustinjak (IX) f
k­­] Kaph Dlan 20 / 500 [k Sreća (X) &
l Lamed
Bič
(volovski)
30 dml Strast (XI) g
m­­\ Mem Voda 40 / 600 \ym Obešeni Čovek
(XII) C
n——­—} Nun Riba 50 / 700 }wn Smrt (XIII) h
s Samekh Stub 60 ]ms Umetnost (XIV) i
u Ayin Oko 70 }yu Đavo (XV) j
p¾¾¾[ Peh Usta 80 / 800 hp Kula (XVI) %
x½{ Tzaddi Udica 90 / 900 ydx Zvezda (XVII) a
q Qoph Potiljak 100 [wq Mesec (XVIII) l
r Resh Glava 200 cyr Sunce (XIX) !
c Shin Zub 300 }yc Eon (XX) B A
t Tau Krst 400 wt Univerzum
(XXI) ' E

32
ISRAEL REGARDIE

Kameja SATURNA

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Pečat:

Duh: Zazel

Inteligencija: Agiel

33
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Kameja JUPITERA

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

Pečat:

Duh: Hismael Inteligencija: Yophiel

34
ISRAEL REGARDIE

Kameja MARSA

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

Pečat:

Duh: Bartzabel Inteligencija: Graphiel

35
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Kameja SUNCA

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

Pečat:

Duh: Sorath Inteligencija: Nakhiel

36
ISRAEL REGARDIE

Kameja VENERE

22 47 16 41 10 35 4 Pečat:

5 23 45 17 42 11 29

30 6 24 49 18 36 12

13 31 7 25 43 19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 33 2 27 45

46 15 40 9 34 3 28

Duh: Kedemel Inteligencija: Hagiel

Inteligencija: (Hor Anđela)


Beni Seraphim

37
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Kemeja MERKURA

8 58 59 5 4 62 63 1

49 15 14 52 53 11 10 56
Inteligencija: Tiriel
41 23 22 44 45 19 18 48

32 34 35 29 28 38 39 25

40 26 27 37 36 30 31 33

17 47 46 20 21 43 42 24

9 55 54 12 13 51 50 16

64 2 3 61 60 6 7 57

Pečat: Duh: Taphthartharath

38
ISRAEL REGARDIE

Kemeja MESECA

57 78 29 70 21 62 13 54 5
Pečat:
6 38 70 30 71 22 63 14 46

47 7 39 80 31 72 23 55 15

16 48 8 40 81 32 64 24 56

57 17 49 9 41 73 33 65 25

26 58 18 50 1 42 74 34 66

67 27 59 10 51 2 43 75 35 Duh: Chashomodai

36 68 19 60 11 52 3 44 76

77 28 69 20 61 12 53 4 45

Duh Duhova Inteligencija Inteligencije


Shad Barschemoth Malchan Betarshisim Ve-Ad Ruachoth
Ha-Schartathan Ha-Schechalim

39
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Ruža Zlatne Zore sa 22 latice

B C E D

p a n d v b { c
Puer Via Amissio Albus

t e m d w f o g
Fortuna
Populus Conjunctio Puella
Minor
s e | h x j z k
Fortuna
Rubeus Carcer Tristitia
Major

u i y l q < r >
Caput Cauda
Acquisitio Laetitia
Draconis Draconis

Geomantski simboli

40
Drvo Života

41
HOW TO MAKE AND USE TALISMANS

Element Božanska Arhanđeli i Anđeli Vladari Kraljevi


imena Enohijanski
kraljevi
Zemlja Adonai ha- Auriel
Aretz IC ZOD Phorlach Kerub Ghob
Gnomi EMOR DIAL HEH CHAL
HECTEGA
Vazduh Shaddai El Raphael
Chai BATAIVAH Chassan Ariel Paralda
Silfi ORO IBAH
AOZPI
Voda Elohim Gabriel
Tzabaoth RA AGIO-SEL Taliahad Tharsis Nichsa
Undini EMPEH ARSL
GAIOL
Vatra YHVH Michael
Tzabaoth OIR EDL-PERNAA Aral Seraph Djin
Salamanderi TEAA
PEDOCE
Akaša EXARP ELEXARPEH Yeheshuah
Eheiech i Agla HCOMA COMANANU i
Duh (Eter) NANTA TABITOM Yehovashah
BITOM

Tabela hijerarhijskih imena

ORDO TEMPLI ORIENTIS


SRBIJA

42