PERTANDINGAN BIJAK SIFIR SEMPERNA BULAN MATEMATIK SEKOLAH KEBANGSAAN TATAU,BINTULU Nama: Tahun

:

Arahan : Sila jawab soalan dibawah dalam masa 15 minit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2+2= 3+5= 6+4= 5+7= 8+9= 4+3= 1+7= 8+8= 9 + 2 = 3+9=

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7+7= 5 + 5 = 8 + 3 = 7+5= 3+3= 6 + 8 = 0 + 10 = 7+9= 6+5= 10 + 5=

MARKAH 20

disediakan oleh : Cikgu Asz/2011

JAK SIFIR SEMPERNA BULAN MATEMATIK KEBANGSAAN TATAU.BINTULU disediakan oleh : Cikgu Asz/2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful