You are on page 1of 26

Warstwy.

Wykorzystaj
najpotniejsze
narzdzie Photoshopa
Autor: Matt Kloskowski
Tumaczenie: Radosaw Brzozowski
ISBN: 978-83-246-1950-4
Tytu oryginau: Layers: The Complete
Guide to Photoshop's Most Powerful Feature
Format: B5, stron: 280

Kompletny zbir informacji na temat warstw w Photoshopie!


Czy wiesz, jak bardzo ograniczaby Ci paski wiat, gdzie wszystko dziaoby si
na jednej paszczynie? Ciko to sobie wyobrazi, jednak nie mieli z tym problemw
projektanci najpopularniejszego narzdzia graficznego, jakim jest Adobe Photoshop.
Ju w 1995 roku wprowadzili oni do swojej aplikacji warstwy mechanizm, ktry sprawia,
e z pozoru paski obraz skada si z wielu nakadajcych si na siebie powierzchni.
Dla kadej z nich moesz ustawi niezliczon liczb parametrw, ktre maj znaczcy
wpyw na kocowy efekt.
Ta ksika odkryje przed Tob wszystkie sekrety mechanizmu warstw w Photoshopie.
Zrozumiesz istot ich dziaania, odkryjesz drzemice w nich moliwoci, po czym nauczysz
si wykorzystywa je w codziennej pracy. Dowiesz si midzy innymi, jak uywa warstw
dopasowania, jak pracowa z ksztatami oraz jak je miesza i maskowa. Dziki ksice
Layers: The Complete Guide to Photoshop zarzdzanie elementami tekstowymi nie bdzie
stanowio dla Ciebie problemu. Matt Klosowski zaprezentuje Ci, jak przydatne mog by
warstwy w trakcie korekt oraz retuszu zdj. Liczne i interesujce przykady suce
zilustrowaniu poszczeglnych zagadnie to niewtpliwie ogromny atut tej ksiki.
Podstawowe informacje na temat warstw
Korzystanie z wielu warstw
Mieszanie warstw od podstaw do tematw zaawansowanych
Wykorzystanie warstw dopasowania
Moliwoci maski warstw
Uycie warstw tekstowych
Zastosowanie warstw ksztatu
Korekta zdj z wykorzystaniem warstw
Retuszowanie zdj za pomoc warstw
Zastosowanie stylw warstw
Sposoby uycia inteligentnych warstw
Matt Klosowski to osoba wiadoma ogranicze paskiego wiata. Jego szeroka wiedza
na temat Photoshopa zostaa doceniona przez wielu profesjonalnych grafikw. Na pytanie,
dlaczego napisa t ksik, odpowiada: Chciaem napisa dokadnie tak ksik, jakiej
sam potrzebowaem, kiedy zaczynaem przygod z Photoshopem. Jego artykuy regularnie
ukazuj si w tak uznanych pismach jak Photoshop User, Layers, Photoshop Elements
Techniques Newsletter. Jest certyfikowanym ekspertem Photoshopa oraz posiada
certyfikat Macromedia Flash.
Wykorzystaj si warstw Twoje grafiki mog by jeszcze lepsze!

Spis treci

ROZDZIA 1: PODSTAWOWE INFORMACJE O WARSTWACH

11

Podstawy zastosowania warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


Korzystanie z wielu warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wszystkie inne rzeczy,
ktre powiniene wiedzie o warstwach . . . . . . . . . . . . 25
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ROZDZIA 2: MIESZANIE WARSTW

41

Trzy najbardziej przydatne tryby mieszania . . . . . . . . . . . 42


Przygldamy si bliej trybom mieszania . . . . . . . . . . . . . 50
Tryby mieszania warstw dla fotografw. . . . . . . . . . . . . . 58
Zaawansowane mieszanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ROZDZIA 3: WARSTWY DOPASOWANIA

69

Podstawy pracy z warstwami dopasowania . . . . . . . . . . . 70


Tworzenie selektywnych dopasowa . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ultraelastyczne dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kilka dalszych pomysw
na wykorzystanie warstw dopasowania . . . . . . . . . . . . 86
Napraw jedno zdjcie, a naprawisz je wszystkie! . . . . . . . . 91
Sztuczka z mieszaniem warstw dopasowania . . . . . . . . . . 96
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

ROZDZIA 4: MASKI WARSTW

101

Podstawy masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102


Jedyna puapka zwizana z maskami warstw. . . . . . . . . .111
czenie wielu obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Przygldamy si bliej maskom warstw . . . . . . . . . . . . . 120
Dopasowywanie jednej warstwy do drugiej . . . . . . . . . . 129
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

ROZDZIA 5: WARSTWY KSZTATU I WARSTWY TEKSTOWE 139


Tworzenie warstw tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Wszystko na temat warstw ksztatu . . . . . . . . . . . . . . . 151
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

WARSTWY. WYKORZYSTAJ NAJPOTNIEJSZE NARZDZIE PHOTOSHOPA

Spis treci

ROZDZIA 6: POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

163

czenie kilku ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164


Malowanie wiatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Selektywne wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Prawidowo wykonane rozjanianie i ciemnianie . . . . . . 174
Podkrelanie wybranych kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Podkrelanie gbi ostroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

ROZDZIA 7: RETUSZ ZA POMOC WARSTW

187

Usuwanie skaz i zmarszczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188


Wygadzanie i poprawianie wygldu skry . . . . . . . . . . 193
Wybielanie zbw i biaek oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Usuwanie elementw odwracajcych uwag . . . . . . . . 203
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

ROZDZIA 8: STYLE WARSTW

211

Projektowanie za pomoc stylw warstw . . . . . . . . . . . 212


Tworzenie znaku wodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Tworzenie efektw fotogra cznych
moliwych do ponownego wykorzystania . . . . . . . . . . 221
Jeszcze kilka pomysw na wykorzystanie stylw warstw . . 227
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

ROZDZIA 9: INTELIGENTNE WARSTWY

235

Cztery powody, dla ktrych obiekty inteligentne rzdz . . 236


Projektowanie szablonw
za pomoc obiektw inteligentnych . . . . . . . . . . . . . 241
Warstwy i Creative Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Jak mam si nauczy wicej od Matta? . . . . . . . . . . . . 252
Jak mam to zrobi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

WARSTWY. WYKORZYSTAJ NAJPOTNIEJSZE NARZDZIE PHOTOSHOPA

ROZDZIA 6.

Poprawianie zdj
za pomoc warstw
Rozdzia ten dotyczy poprawiania wygldu zdj
cyfrowych, czyli tego, jak sprawi, by to, co widzisz
na ekranie (a potem na wydruku), wygldao tak
jak to, co widziae, gdy robie zdjcie.
Myl, e w caym rozdziale zobaczysz jeden motyw
przewodni (poza oczywicie technikami pozwalajcymi na poprawienie jakoci zdjcia), ktrym
bdzie prostota. adna z przedstawionych tu technik nie wymaga wielu godzin pracy. Nie dostaniesz
te nagrody za uycie najwikszej iloci warstw
w jednym zdjciu. Jak dla mnie, celem jest przeciwiestwo. Im mniej warstw uyj, tym atwiej mi si
pracuje i tym lepsze osigam wyniki.

163

rozdzia 6

czenie kilku ekspozycji


Jedn z najpopularniejszych rzeczy robionych obecnie w fotograi
jest czenie dwch ekspozycji w jedn
Jeli kiedykolwiek zdarzyo Ci si zrobi zdjcie, na ktrym niebo byo totalnie wypalone, ale reszta zdjcia wygldaa dobrze, ta prezentacja jest dla Ciebie. Oto, dlaczego tak jest: Jeli zdjcie
zawiera jasny fragment nieba, musisz dokona wyboru. Czy chcesz ustawi aparat tak, by prawidowo nawietli niebo, czy te wolisz prawidowo nawietli pierwszy plan lub gwny motyw
zdjcia? Czstokro wybranie jednego z nich spowoduje, e drugi bdzie wyglda le. Jeli nawietlisz prawidowo niebo, pierwszy plan zazwyczaj bdzie zbyt ciemny. Jeli nawietlisz pierwszy
plan, niebo bdzie prawdopodobnie tak jasne, e utracisz w nim wiele szczegw. Na szczcie,
jeli zadasz sobie minimum trudu zaplanowania zdjcia, jest na to sposb: wielokrotna ekspozycja.
Moesz zrobi jedno zdjcie, ktre nawietlisz na niebo, i drugie, ktre nawietlisz na pierwszy plan.
Nastpnie, za pomoc warstw i masek warstw, moesz bardzo atwo poczy obydwie i uzyska
to, co najlepsze z obu wiatw.

MATT KLOSKOWSKI

Zacznij od otwarcia dwch zdj,


ktre chciaby poczy. W tym
przypadku wykorzystaem dwa zdjcia tej samej sceny. Oczywicie rozwizanie to wymaga fotografowania
za pomoc statywu, poniewa
za chwil te dwa zdjcia na siebie
naoymy, co oznacza, e musz one
idealnie do siebie pasowa. Pierwsze zdjcie wykonaem tak, by mie
pewno, e niebo bdzie wygldao idealnie. Jak wida, udao mi si
to, ale pierwszy plan jest o wiele
za ciemny. Nie ruszajc statywu, wykonaem kolejne zdjcie, zmieniajc
ekspozycj tak, by tym razem pierwszy plan wyglda dobrze. Spowodowao to, e niebo jest mocno przewietlone i brak w nim szczegw.

MATT KLOSKOWSKI

KROK 1.: OTWRZ DWA ZDJCIA, KTRE CHCIABY POCZY

164

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 2.: PRZENIE ZDJCIE Z NIEUDANYM NIEBEM DO ZDJCIA,


NA KTRYM NIEBO JEST DOBRZE NAWIETLONE
Skopiuj i wklej zdjcie, ktre zawiera
przewietlone niebo, do drugiej fotogra i (tej z waciw ekspozycj nieba), klikajc najpierw pierwsze zdjcie i wciskajc Ctrl+A (Command+A),
aby cae zdjcie zaznaczy. Nastpnie kliknij Ctrl+C (Command+C),
aby je skopiowa, w kolejnym kroku
kliknij zdjcie z waciwie nawietlonym niebem i wcinij klawisze Ctrl+V
(Command+V), aby zdjcie wklei.
Teraz powiniene mie obie ekspozycje w jednym dokumencie, zawierajcym dwie warstwy. Na ekranie
powinna jednak by widoczna jedynie warstwa zawierajca przewietlone niebo.

KROK 3.: DODAJ DO GRNEJ WARSTWY MASK WARSTWY


Kliknij grn warstw, by upewni
si, e jest wybrana, a nastpnie
kliknij ikonk Add layer mask (Dodaj mask warstwy) na dole palety Layers (Warstwy), aby doda
do niej mask warstwy. Poniewa
granica midzy niebem a grami
jest nierwna, najlepszym sposobem poczenia ze sob obydwu
zdj bdzie uycie pdzla. Wybierz
wic narzdzie Brush (Pdzel) (B),
w pasku opcji kliknij ikon pdzla,
by wywoa prbnik pdzli, i wybierz
stosunkowo duy pdzel o mikkich
krawdziach.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

165

KROK 4.: MALUJ NA OBSZARZE NIEBA,


BY ODKRY PRAWIDOWO NAWIETLONE NIEBO ZNAJDUJCE SI POD SPODEM
Wcinij klawisz D, a nastpnie X,
by ustawi kolor narzdzia jako
czer, i zacznij zamalowywa obszar
odpowiadajcy na masce niebu
tak, by wydoby znajdujce si pod
spodem prawidowo nawietlone
niebo. Moesz rwnie zamalowa
czciowo gry, poniewa one
rwnie wygldaj lepiej na dolnej
warstwie. Na pocztku po prostu
zamaluj szerokim pdzlem due obszary, w ktrych nie musisz by zbyt
dokadny.

KROK 5.: ZMNIEJSZ ROZMIAR PDZLA I POWIKSZ OBRAZ, BY MALOWA WZDU KRAWDZI NIEBA
Teraz, gdy wikszo dolnej warstwy
jest ju widoczna, nadszed czas
na wiksz precyzj. Zmniejsz zdecydowanie rozmiar pdzla, a nastpnie powiksz obszar, w ktrym
niebo czy si z grami. Korzystajc
z maego rozmiaru pdzla, zamaluj
krawd midzy niebem a grami
i lasem. Ten fragment zajmuje nieco
wicej czasu, poniewa wymaga
do duej precyzji. Im mniejszy rozmiar pdzla wybierzesz, tym atwiej
bdzie o precyzj, ale oczywicie
malowanie zajmie wicej czasu.
Podpowied: Za pomoc klawisza
[ moesz szybko zmniejsza rozmiar
pdzla

166

rozdzia 6

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 6.: NIE ZAPOMNIJ, E ZAWSZE MOESZ ZMIENI KOLOR NARZDZIA, JELI ODKRYJESZ ZBYT WIELE
Najprawdopodobniej w pewnej
chwili zamalujesz za wiele, odkrywajc ciemny pierwszy plan znajdujcy
si na zdjciu poniej. Pamitaj,
e jeli to si zdarzy, moesz zawsze
zmieni kolor narzdzia na biay
i przywrci fragmenty grnego
zdjcia.
Podpowied: Wcinij klawisz X,
by zamieni kolory ta i kolor narzdzia. Na przykad, jeli w danej chwili
kolorem narzdzia jest kolor biay,
a kolorem ta czarny, wcinicie
klawisza X zamieni je miejscami tak,
e czer stanie si kolorem narzdzia, a biel kolorem ta.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

167

rozdzia 6

Malowanie wiatem
Jest to jeden z najciekawszych sposobw na poprawienie jakoci
zdjcia i zwrcenie uwagi ogldajcych na jego motyw gwny
Ilekro ucz tej techniki, ludzie prosz mnie o wicej. Ale jest ona tak ciekawa wanie dlatego,
e po prostu nie ma tu nic wicej. Dostajesz dokadnie to, co widzisz: sztuczka jest prosta, skuteczna
i nie marnuje czasu. Dlatego te tak czsto z niej korzystam. Jedna dodatkowa warstwa i zrobione.
Myl, e zgodzicie si ze mn, e najprostsze rozwizania s najlepsze.

KROK 1.: OTWRZ ZDJCIE, W KTRYM TRZEBA PRZYCIGN UWAG DO MOTYWU GWNEGO

ISTOCKPHOTO

Zacznij od otwarcia zdjcia, w ktrym trzeba skupi uwag ogldajcych na jego temacie. W tym przypadku twarz panny modej jest zbyt
ciemna i zlewa si z tem.

168

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 2.: DODAJ WARSTW DOPASOWANIA CURVES (KRZYWE) I UKRYJ J,


WYPENIAJC JEJ MASK KOLOREM CZARNYM
Teraz przejd do palety Layers
(Warstwy) i kliknij znajdujc si
na jej dole ikon Create new ll
or adjustment layer (Utwrz now
warstw wypenienia lub korekcyjn). Wybierz Curves (Krzywe),
by otworzy okno dialogowe Curves
(Krzywe). Kliknij rodek krzywej i przecignij go w gr, by rozjani cae
zdjcie. Na razie nie przesadzaj z si
dopasowania. Zawsze moesz wrci
do niego pniej i podkrci je, jeli
zajdzie taka potrzeba. Po zakoczeniu kliknij OK, by utworzy warstw
dopasowania. I jeszcze jedno. Wcinij Ctrl+I (Command+I), by odwrci
bia mask warstwy, zamieniajc
j na czarn i tym samym chwilowo
ukrywajc warstw dopasowania
Curves (Krzywe).

KROK 3.: KORZYSTAJC Z BIAEGO PDZLA O NISKIM KRYCIU,


MALUJ NA KLUCZOWYCH FRAGMENTACH ZDJCIA
Wybierz z palety Tools (Narzdzia)
narzdzie Brush (Pdzel) lub po prostu wcinij B. Wybierz z prbnika
pdzli kocwk redniej wielkoci,
o mikkich krawdziach. Nastpnie
w pasku opcji ustaw krycie w okolicach 30%. Wcinij klawisz D, by ustawi kolor narzdzia jako biay (domylne kolory narzdzia i ta ulegaj
odwrceniu w przypadku warstw
korekcyjnych) i zacznij malowa
na obszarach, ktrym chcesz doda
nieco wiata. Widzisz? Malowanie
wiatem zaczyna nabiera sensu,
prawda?

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

169

KROK 4.: TWRZ EFEKT ROZJANIENIA ZA POMOC WIELOKROTNYCH POCIGNI PDZLA


W poprzednim kroku ustawilimy krycie pdzla na poziomie 30%. Zrobilimy to, by mc malowa w sposb
subtelny. Nie chcemy, by wiato
na zdjciu wygldao sztucznie. Jeli
potrzebujemy doda do poszczeglnych fragmentw wicej wiata, zawsze moemy przecign
po nich pdzlem raz, puci klawisz
myszki i przecign pdzlem po raz
kolejny. Spowoduje to stopniowe
budowanie efektu i sprawi, e z kadym pocigniciem pdzla bdzie
on silniejszy, dajc wicej wiata.
Upewnij si tylko, e po zakoczeniu
przywrcisz pene krycie pdzla.
Jeli chcesz widzie mask, by wiedzie, co dokadnie robisz, kliknij j,
przytrzymujc klawisz Alt (Option).
Zostanie ona wywietlona w czerni
i bieli. Ponowne jej kliknicie z przytrzymanym klawiszem Alt (Option)
spowoduje ponowne wywietlenie
zdjcia.

KROK 5.: SKORYGUJ USTAWIENIE WARSTWY DOPASOWANIA CURVES (KRZYWE),


BY ZWIKSZY LUB ZMNIEJSZY ILO WIATA
Tym, co czyni ca sztuczk naprawd rewelacyjn, jest fakt, e moemy
jej efekty korygowa po zakoczeniu
malowania. Wystarczy dwukrotnie
klikn miniaturk warstwy dopasowania Curves (Krzywe) w palecie
Layers (Warstwy), by ponownie
wywietli okno dialogowe Curves (Krzywe). Nastpnie moemy
zwikszy ilo wiata, przesuwajc
krzyw do gry, lub zmniejszy j,
przesuwajc krzyw w d. Sam
zobaczysz, e pokochasz to rozwizanie.

170

rozdzia 6

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

Selektywne wyostrzanie
Za pomoc warstw moemy wyostrzy jedynie te obszary na zdjciu,
ktrym wyostrzanie jest najbardziej potrzebne
OK, moemy to powiedzie otwarcie. Do wyostrzenia zdjcia nie potrzeba Nobla z zyki. Jest ono
tak naprawd bardzo proste, wic nie bd go komplikowa terminologi techniczn. Moim zdaniem, najprostsze formy wyostrzania wygldaj najlepiej. Jednak nie wszystkie fragmenty potrzebuj (bd powinny) by wyostrzane. Czasami potrzebujemy wyostrzy jedynie wybrane fragmenty zdjcia i wanie wtedy przydaje si opisywana tu technika. Majc do dyspozycji jedn warstw
i mask warstwy, uzyskujemy ogromn doz kontroli nad procesem wyostrzania.

KROK 1.: OTWRZ ZDJCIE, KTRE WYMAGA WYOSTRZENIA

MATT KLOSKOWSKI

Zacznij od otwarcia zdjcia, ktre


wymaga wyostrzenia. Ponownie korzystam z okazji do pokazania jednego z moich synw. No i co mam powiedzie? Jestem tat i pisz ksiki.
Na moim miejscu robiby to samo.
No i to nie jest to samo co pokazywanie zdj cioci Zosi czy wujka Wieka.
Tak czy siak, mamy tu zdjcie Justina, a opisywanej techniki uyem
w rzeczywistoci, przygotowujc
to zdjcie do druku.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

171

KROK 2.: POWIEL WARSTW I ZASTOSUJ NA NIEJ


FILTR SMART SHARPENING (INTELIGENTNE WYOSTRZANIE)
Powiel warstw Background (To),
tak by w palecie Layers (Warstwy)
mie dwie kopie zdjcia. Nastpnie kliknij menu Filter (Filtr) i wybierz
Sharpen/Smart Sharpen (Wyostrzanie/Inteligentne wyostrzanie). Mamy
tu zdjcie o do niskiej rozdzielczoci, wic ustawi parametr Amount
(Warto) na poziomie 50%, a Radius
(Promie) jako jeden piksel. Gdyby
byo to zdjcie o wyszej rozdzielczoci (150 ppi lub wicej), uybym
ustawienia 75% 85% dla parametru Amount (Warto). Jeli chodzi
o parametr Remove (Usu), zawsze
ustawiam go jako Lens Blur (Rozmycie soczewkowe). Wczam take
przecznik More Accurate (Dokadniej), poniewa zwykle poprawia
to jako wyostrzenia. Po wprowadzeniu wszystkich ustawie kliknij OK,
by wykona wyostrzenie.

KROK 3.: POWIEL WYOSTRZON WARSTW I WYOSTRZ J MOCNIEJ


Dobra, na razie wykonalimy pierwsze podejcie do wyostrzania majce na celu wyostrzenie caego
zdjcia. Teraz chciabym posun
si nieco dalej, tak by naprawd przycign uwag do oczu,
ale nie chciabym ponownie wyostrza reszty zdjcia. Oto, co naley
zrobi: powiel wyostrzon warstw,
tak by w palecie Layers (Warstwy)
znajdoway si trzy warstwy. Ponownie uruchom Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie) i ponownie
ustaw parametr Amount (Warto)
na poziomie 50%. Zatwierd, klikajc
OK. Zobaczysz, e teraz zdjcie zostao wyostrzone zbyt agresywnie.
W moim przykadzie na skrze zaczyna pojawia si faktura, co zawsze
zdradza przesadne wyostrzenie.
Ale nie przejmuj si; zaraz rozwiemy ten problem.

172

rozdzia 6

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 4.: DO NADMIERNIE WYOSTRZONEJ WARSTWY DODAJ MASK WARSTWY


I WYPENIJ J KOLOREM CZARNYM
Kliknij ikon Add layer mask (Dodaj
mask warstwy) na dole palety
Layers (Warstwy), dodajc do grnej warstwy (tej, ktr nadmiernie
wyostrzylimy) mask warstwy. Nastpnie wcinij Ctrl+I (Command+I),
aby odwrci bia mask, wypeniajc j kolorem czarnym zamiast
biaego. Powoduje to ukrycie caego efektu wyostrzania warstwy,
ktra bya wyostrzana dwukrotnie,
i odkrycie efektu tworzonego przez
znajdujc si pod spodem warstw
wyostrzon tylko raz.
Podpowied: Cigle korzystam
z tego chwytu, wic warto to przeczyta. Jeli klikajc ikon Add layer
mask (Dodaj mask warstwy), przytrzymasz klawisz Alt (Option), maska
zostanie automatycznie wypeniona
kolorem czarnym zamiast biaego.

KROK 5.: ZAMALOWUJC MASK WARSTWY NA BIAO, ODKRYJESZ OBSZARY,


KTRE WYMAGAJ SELEKTYWNEGO WYOSTRZENIA
Wybierz narzdzie Brush (Pdzel) (B),
a nastpnie w prbniku pdzli ustaw
ma kocwk o mikkich krawdziach. Upewnij si, e wybranym
kolorem narzdzia jest kolor biay,
a nastpnie zacznij zamalowywa
mask nad obszarami zdjcia, ktre
powinny zosta selektywnie wyostrzone. W tym przykadzie zamalowaem oczy, zwracajc na nie uwag, wosy oraz czciowo usta. Wielk zalet opisywanej techniki jest to,
e jeli osigane rezultaty nie wygldaj dobrze, moesz zawsze przycisn klawisz X, by zamieni kolory
narzdzia i ta i ponownie zamalowa mask na czarno, ukrywajc
wyostrzenie. Tak czy siak, dysponujesz daleko posunit kontrol nad
wyostrzaniem zdjcia. Za jak cen
zapytasz? Zaledwie dwch warstw.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

173

rozdzia 6

Prawidowo wykonane
rozjanianie i ciemnianie
Rozjanianie i ciemnianie stanowi tradycyjne techniki,
ktre nadal wspaniale si sprawdzaj
Rozjanianie i ciemnianie wywodz si z czasw zdj wykonywanych w ciemni i wi si z selektywnym rozjanianiem lub przyciemnianiem fragmentw zdjcia. Dlatego te wrd narzdzi
dostpnych w Photoshopie mamy do dyspozycji narzdzia Dodge (Rozjanianie) i Burn (ciemnianie), ale ich dziaanie jest trwae i moe zniszczy zdjcie. Mimo tego uwielbiam korzysta z samej
idei rozjaniania i ciemniania, by naprawd wprowadzi widza w zdjcie, rozjaniajc fragmenty,
na ktrych chc skupi jego uwag, i przyciemniajc czci, ktre s mniej wane. I tu przydaje
si opisywana technika poniewa daje nam ona maksymaln elastyczno w pracy z warstwami
przyciemniajcymi i rozjaniajcymi bez tworzenia nieodwracalnych zmian.

KROK 1.: OTWRZ ZDJCIE WYMAGAJCE ROZJANIANIA I CIEMNIANIA

MATT KLOSKOWSKI

Otwrz zdjcie, ktre wyglda nieco niefajnie. Wiesz oczywicie, jaki


to rodzaj zdjcia. Na pewno bdziesz wiedzia, gdy takie zobaczysz.
Jest to zdjcie warte zachowania,
ktremu jednak brakuje siy oddziaywania, mogcej uczyni je wietnym zdjciem. W zdjciu, ktrego
uywam w tym przykadzie, wszystko
zdaje si zlewa. Nic tak naprawd
nie rzuca si w oczy, co jest no
wanie, niefajne.

174

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 2.: DODAJ NOW WARSTW I WYPENIJ J 50-PROCENTOW SZAROCI


Kliknij ikon Create a new layer
(Utwrz warstw) znajdujc si
na dole palety Layers (Warstwy),
tak by doda now, pust warstw
nad warstw Background (To).
Nastpnie kliknij menu Edit (Edycja)
i wybierz polecenie Fill (Wypenij).
Dla ustawienia Use (Uyj) wybierz
z rozwijanego menu 50% Gray
(50% szaroci), a nastpnie kliknij OK.

KROK 3.: ZMIE TRYB MIESZANIA NA OVERLAY (NAKADKA).


ZWR UWAG, E TO SPOWODOWAO, I SZARO STAA SI PRZEZROCZYSTA
Zmie tryb mieszania nowoutworzonej warstwy na Overlay (Nakadka).
Tryb Overlay (Nakadka) ukrywa
wszystko, co jest w 50% szare. Powoduje to, e szara warstwa zdaje si
by przezroczyst. Moesz to sprawdzi, wczajc i wyczajc warstw przez klikanie ikonki w ksztacie
oka znajdujcej si obok jej miniaturki. Niezalenie od tego, czy warstwa
jest wczona, czy nie, zdjcie wyglda dokadnie tak samo.
Podpowied: Moesz rwnie
utworzy now warstw, klikajc
Ctrl+Shift+N (Command+Shift+N),
co jednoczenie spowoduje otwarcie okna dialogowego New Layer
(Nowa Warstwa). Moesz w nim
zmieni tryb mieszania na Overlay
(Nakadka) oraz wypeni warstw
50-procentow szaroci, wszystko
za jednym zamachem.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

175

KROK 4.: WYBIERZ NARZDZIE BRUSH (PDZEL) I USTAW JEGO KRYCIE NA 20%
Nastpnie wybierz w palecie Tools
(Narzdzia) narzdzie Brush (Pdzel)
(B). Wybierz pdzel o redniej wielkoci i mikkich krawdziach, taki,
ktrym moesz malowa wewntrz
wikszoci obszarw, jakie chcesz
rozjani lub przyciemni. Jeli wybierzesz zbyt duy pdzel, bdziesz
zamalowywa wszystko jak leci.
Nastpnie ustaw w pasku opcji
parametr Opacity (Krycie)
na poziomie 20%.

KROK 5.: MALUJ KOLOREM BIAYM, BY SYMULOWA ROZJANIANIE


Kliknij szar warstw, by j uaktywni. Ustaw kolor narzdzia jako
biay, wciskajc D (dla ustawie
domylnych), a nastpnie X, by odwrci kolory. Zacznij teraz malowa
na obszarach, ktre chcesz rozjani.
Poniewa malujesz za pomoc pdzla o niskim kryciu, moesz zawsze
puci klawisz myszy i ponownie
przecign kursor, symulujc
wielokrotne pocignicia pdzla.
Zwikszy to efekt rozjanienia, czynic wybrany obszar jeszcze janiejszym. Przeanalizuj zdjcie, szukajc
kluczowych obszarw, ktre Twoim
zdaniem powinny naprawd rzuca
si w oczy. W tym przykadzie zamalowaem canoe, drzewa na rodku
zdjcia oraz may pojemnik i koo
ratunkowe obok niego.

176

rozdzia 6

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 6.: MALUJC KOLOREM CZARNYM, ZASYMULUJ CIEMNIANIE


Teraz wcinij klawisz X (zamieniajc
kolory narzdzia i ta), aby ustawi
kolor narzdzia jako czarny. Zamaluj
miejsca, ktre chciaby przyciemni. Jest to wskazane w miejscach,
na ktre widzowie maj nie zwraca
uwagi. W tym przypadku przyciemniem niektre fragmenty gr, a nawet
pomost, na ktrym znajduje si canoe. Pamitaj o zmniejszeniu pdzla,
tak by mg zamalowywa mniejsze
szczegy.
Podpowied: Za pomoc lewego
nawiasu ([) moesz szybko zmniejszy
rozmiar pdzla.

KROK 7.: MALUJC KOLOREM 50% SZAROCI, PRZYWR ZDJCIU ORYGINALNY WYGLD
Maluj dalej przy uyciu kolorw
biaego i czarnego, by zasymulowa rozjanianie i ciemnianie.
Poniewa robisz to na szarej warstwie, jest to proces niedestrukcyjny.
Ustawienie niskiego poziomu krycia
pdzla pozwala na stopniowe
i twrcze dodawanie efektu tam,
gdzie jest on potrzebny. A jeli rozjanisz lub przyciemnisz miejsce,
ktrego nie planowae, wystarczy,
e klikniesz prbk koloru narzdzia
znajdujc si w palecie Tools (Narzdzia), ustawisz jego kolor na 50%
szaroci (kolor warstwy) i zamalujesz
to miejsce. Wartoci koloru 50% szaroci to R: 128, G: 128, B: 128. Zneutralizuje to osignity wczeniej efekt
i ukryje wszelkie zmiany, poniewa
kolor szary wydaje si by przezroczystym. Pamitaj, by przywrci
pene krycie pdzla po zakoczeniu
pracy.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

177

rozdzia 6

Podkrelanie wybranych kolorw


Potrzebne wtedy, gdy potrzebujemy wzmocni jedynie wybrany kolor
wchodzcy w skad zdjcia
Bardzo czsto tra my na zdjcia, w ktrych jeden z kolorw nie robi takiego wraenia jak wtedy,
gdy robilimy zdjcie. Jedn z zalet warstwy dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)
jest to, e moemy jej uy w odniesieniu do wybranego koloru, a nie caego zdjcia. Dodatkowo
fakt, e moemy ukry wprowadzone zmiany za pomoc maski warstw, bardzo pomaga w utworzeniu wyrazistych zdj.

KROK 1.: OTWRZ ZDJCIE, W KTRYM JEDEN Z KOLORW NIE JEST TAK WYRAZISTY, JAK BY POWINIEN

MATT KLOSKOWSKI

Otwrz zdjcie, w ktrym jeden z kolorw nie ma takiej siy wyrazu, jak
powinien. W tym przykadzie bluszcz
na cianie nie jest tak zielony, jakim
wydawa si by, gdy wykonywaem
zdjcie.

178

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 2.: DODAJ WARSTW DOPASOWANIA HUE/SATURATION (BARWA /NASYCENIE).


WYBIERZ KOLOR Z MENU EDIT (EDYCJA)
Kliknij ikon Create new ll or adjustment layer (Utwrz now warstw
wypenienia lub korekcyjn) na dole
palety Layers (Warstwy) i dodaj warstw dopasowania Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie). W menu rozwijanym Edit (Edycja) okna dialogowego
wybierz kolor, ktry chcesz wzmocni. W tym przypadku instynkt mwi,
e naley wybra zielenie. A jednak
w przypadku lici i traw zwykle zawieraj one bardzo wiele komponentu tego, dlatego wybraem
Yellows (cie). Oczywicie sposb
jest tak samo skuteczny przy innych
kolorach, wic jeli chcesz, by jaki
przedmiot sta si bardziej niebieski,
wybierz zamiast tego Blues (Niebieskoci). Teraz zwiksz ustawienie
Saturation (Nasycenie), a zobaczysz,
ze cie stan si o wiele bardziej
ywe. Po zakoczeniu kliknij OK.

KROK 3.: ZAMALUJ MASK WARSTW, BY UKRY EFEKT EDYCJI NA RESZCIE ZDJCIA
Problem polega na tym, e wszystkie inne elementy zdjcia, ktre
byy te/zielone, stan si rwnie
bardziej intensywne. Oznacza to,
e w tym przypadku ciany, woda
i prawie wszystko inne stao si zbyt
nasycone. Poniewa jednak warstwa dopasowania Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie) ma przyczon
do niej mask warstwy, wystarczy
wybra narzdzie Brush (Pdzel) (B),
nastpnie w prbniku pdzli wybra
mikk kocwk i wcisn X, by zamieni kolor narzdzia na czarny.
Teraz moesz ukry efekt dziaania
dopasowania, malujc na masce
warstwy. Dziki temu warstwa dopasowania podkrelajca kolor dziaa
jedynie na bluszcz.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

179

rozdzia 6

Podkrelanie gbi ostroci


Gbia ostroci stanowi kolejny wspaniay sposb
na zwrcenie uwagi ogldajcego na gwny motyw zdjcia
Na wypadek, gdyby si jeszcze nie poapa, ten rozdzia jest powicony sposobom poprawiania wygldu zdj. Jest to zreszt jeden z naszych gwnych celw przy edycji zdj cyfrowych.
Chcemy, by zdjcie wygldao tak, jak to, co widzielimy w chwili jego wykonywania. Maa gbia
ostroci stanowi kolejne z narzdzi prowadzcych do osignicia tego celu poprzez rozmycie odlegego ta. Dla przykadu, jeli patrzylibymy na zdjcie piknego kwiatu, koncentrowalibymy si
na jego piknie, a nie na tle. Opisana technika pomoe rozwiza ten problem.

KROK 1.: ZACZNIJ OD OTWARCIA ZDJCIA, KTRE MA ZATOCZONE I W DODATKU ZBYT OSTRE TO

MATT KLOSKOWSKI

Otwrz zdjcie z zatoczonym


tem. Czasami, gdy gwny motyw
jest bardzo wyrany, rwnie to
jest ostre, tak, e odwraca ono nasz
uwag od reszty zdjcia. W wikszoci przypadkw moemy wykona
zdjcie z szeroko otwart przyson,
uzyskujc podany efekt, ale czasami nie jest to moliwe. Przekonasz
si rwnie, e jest to typowy problem aparatw kompaktowych.

180

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 2.: POWIEL WARSTW TA I ZASTOSUJ NA NIEJ FILTR GAUSSIAN BLUR (ROZMYCIE GAUSSOWSKIE)
Powiel warstw Background
(To), wciskajc klawisze Ctrl+J
(Command+J). Otwrz menu Filter
(Filtr) i wybierz Blur/Gaussian Blur
(Rozmycie/Rozmycie gaussowskie).
Parametr Radius (Promie) zaley
cakowicie od zdjcia i od tego,
jak due rozmycie ujdzie Ci na sucho.
Zazwyczaj chcesz rozmy zdjcie
w takim stopniu, by nadal widzie,
co na nim jest, lecz by byo to nieostre. Zazwyczaj korzystam z ustawienia 4 5 pikseli dla zdj o niskiej
rozdzielczoci, takich jak prezentowane tutaj. Przy zdjciach o wysokiej
rozdzielczoci wyprbuj ustawienie 10
15 pikseli. Zatwierd przyciskiem OK.

KROK 3.: DODAJ MASK WARSTWY I MALUJC KOLOREM CZARNYM,


ODKRYJ NIEROZMYT STOP DZIECKA
Ponownie kliknij ikon Add layer
mask (Dodaj mask warstwy) znajdujc si na dole palety Layers
(Warstwy), by doda mask do warstwy, ktr przed chwil rozmylimy.
Nastpnie wybierz narzdzie Brush
(Pdzel) (B), a w prbniku pdzli
wybierz mikk kocwk. Upewnij
si, e czer jest kolorem narzdzia,
i zacznij odkrywa nierozmyt wersj
gwnego motywu zdjcia. Zalenie
od motywu, moesz potrzebowa
skorzysta z mniejszego pdzla
i powikszy obraz, eby lepiej widzie krawdzie. W tym przypadku
musiaem tak wanie postpi,
by precyzyjnie zamalowa obszar
pomidzy stop dziecka i zegarkiem.
Moe to zaj par minut, ale rezultat jest warty wysiku, a cay zabieg
czyni zdjcie o wiele mocniejszym.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

181

rozdzia 6

Tworzenie efektu zmikczenia


Za pomoc warstwy i ltra bardzo atwo jest stworzy efekt
uzyskiwany za pomoc tradycyjnego ltra fotogracznego
Uwielbiam odtwarza dziaanie tradycyjnych ltrw uywanych w fotogra i. Gwnym powodem
jest to, e nie musz decydowa o uyciu pewnych efektw w chwili wykonywania zdjcia. Wiem,
e pniej mog osign rwnie dobry rezultat za pomoc Photoshopa. W ten sposb nie jestem
skazany na efekt, ktry pniej moe mi si przesta podoba.

KROK 1.: OTWRZ ZDJCIE, KTREMU PRZYDABY SI EFEKT ZMIKCZENIA

ISTOCKPHOTO

Zacznij od otwarcia zdjcia, ktre


wygldaoby dobrze, gdyby uy
w chwili jego robienia ltra zmikczajcego. Nie kade zdjcie si
do tego nadaje. Prawdopodobnie
efekt ten nie sprawdzi si w przypadku pary koni uchwyconej
w trakcie niszu eb w eb, poniewa
nie jest to zdjcie mikkie. Z kolei
portrety ludzi lub rodzicw z dziemi
i zdjcia wykonywane o poranku
sprawdzaj si tu doskonale.

182

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

KROK 2.: POWIEL WARSTW TA I ZASTOSUJ FILTR GAUSSIAN BLUR (ROZMYCIE GAUSSOWSKIE)
Wcinij klawisz Ctrl+J (Command+J),
aby powieli warstw Background (To). Otwrz menu Filter (Filtr)
i wybierz Blur/Gaussian Blur (Rozmycie/Rozmycie gaussowskie). Zwykle
wybieram 10 pikseli jako ustawienie parametru Radius (Promie),
ale pozwl, e wyjani, na co zwraca uwag, stosujc ten efekt.
Powiniene rozmy cae zdjcie,
ale nie na tyle, by jakikolwiek jego
element sta si niemoliwy do rozpoznania. Decydujc si na okrelon
warto parametru Radius (Promie),
uwaaj wiec, by wci mc rozrni
znajdujce si na nim szczegy.
Po zakoczeniu kliknij OK.

KROK 3.: ZMNIEJSZ KRYCIE ROZMYTEJ WARSTWY,


BY POKAZA ZNAJDUJC SI POD NI OSTR WARSTW.
Po zastosowaniu ltra cae zdjcie
wydaje si rozmyte. Pierwsz rzecz,
ktr powiniene zrobi, jest zmniejszenie krycia rozmytej warstwy. Zwykle zmniejszam je do ok. 50 60%,
co pozwala na pokazanie wikszej
iloci ostrej warstwy znajdujcej si
na dole.

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

183

KROK 4. (OPCJONALNY): DODAJ MASK WARSTWY


I MALUJ ZA POMOC CZARNEGO PDZLA O NISKIM KRYCIU
Ten fragment jest opcjonalny i tak
naprawd zaley od konkretnego zdjcia i od tego, czy chcesz,
by niektre jego fragmenty byy
ostrzejsze. Jeli chcesz, kliknij ikonk Add layer mask (Dodaj mask
warstwy) na dole palety Layers
(Warstwy), a nastpnie wybierz
narzdzie Brush (Pdzel) (B) i ustaw
w pasku opcji jego krycie na 30%.
Wcinij klawisz X, by zmieni kolor
narzdzia na czarny, a nastpnie
maluj na obszarach maski odpowiadajcych gwnemu motywowi,
by uczyni go nieco ostrzejszym ni
caa reszta. Na tym etapie praktycznie zakoczye tworzenie efektu
zmikczenia. Przeczytaj jednak
kolejny krok, by dowiedzie si, jak
moesz go ciekawie udoskonali.

KROK 5.: OSTATNIE KOREKTY:


DODAJ WARSTW DOPASOWANIA PHOTO FILTER (FILTR FOTOGRAFICZNY), BY OCIEPLI ZDJCIE
Fajnym dodatkiem do tego efektu
jest minimalne ocieplenie zdjcia.
Daje mu ono wygld zdjcia wykonanego w przyjemnym porannym
wietle. Kliknij ikon Create new ll
or adjustment layer (Utwrz now
warstw wypenienia lub korekcyjn) na dole palety Layers (Warstwy),
a nastpnie wybierz Photo Filter (Filtr
fotograczny). W menu rozwijanym
Filter (Filtr) wybierz Warming Filter (81)
(Filtr ciepy (81)), i zwiksz ustawienie
Density (Gsto) do 40%. Zatwierd
klikajc OK. I to ju wszystko. Za pomoc jedynie dwch dodatkowych
warstw moesz bardzo fajnie wzmocni dziaanie zdjcia.

184

rozdzia 6

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

Jak mam to zrobi?


?

SZYBKO POWIELI WARSTW


Wiem, e brzmi jak zdarta pyta, ale jeli masz zapamita z caej ksiki jeden skrt klawiaturowy, to wanie ten. Wcinij Ctrl+J (Command+J), aby szybko powieli warstw.

ZMNIEJSZY TWARDO PDZLA BEZ KORZYSTANIA Z PRBNIKA PDZLI


Aby zmniejszy lub zwikszy twardo pdzla bez otwierania prbnika pdzli, wcinij Shift+[
(lewy nawias kwadratowy) lub Shift+] (prawy nawias kwadratowy).

PRZYWRCI USTAWIENIA DOMYLNE KOLORW NARZDZIA I TA


Aby przywrci kolory narzdzia i ta do ich ustawie domylnych (czer i biel), wystarczy
wcisn klawisz D. Jednak jeli pracujesz z mask warstwy, pamitaj, e s one dokadnie
odwrotne. Wcinicie klawisza D powoduje, e kolor biay zostanie ustawiony jako kolor narzdzia, a czarny jako kolor ta.

ZAMIENI KOLORY TA I NARZDZIA


Wcinij liter X.

UTWORZY NOW WARSTW


Aby szybko utworzy now warstw bez wywietlania okna dialogowego, wcinij
Ctrl+Alt+Shift+N (Command+Option+Shift+N).

SZYBKO ZMIENI TRYB MIESZANIA NA OVERLAY (NAKADKA)


Wcinij Alt+Shift+O (Option+Shift+O). Jeli korzystasz z narzdzia, dla ktrego w pasku opcji moesz okreli tryb mieszania, skrt ten spowoduje zmian wanie tam. Jeli korzystasz z narzdzia, dla ktrego w pasku opcji nie ma trybu mieszania, jego uycie spowoduje zmian trybu
mieszania biecej warstwy.

AUTOMATYCZNIE PONOWNIE ZASTOSOWA FILTR


Z TYMI SAMYMI USTAWIENIAMI CO OSTATNIO
Moesz automatycznie ponowi uycie ostatniego ltra, z ktrego korzystae, z dokadnie
tymi samymi ustawieniami, wciskajc klawisze Ctrl+F (Command+F). Nie spowoduje to nawet
otwarcia okna dialogowego.

AUTOMATYCZNIE PONOWNIE SKORZYSTA Z FILTRA, ALE Z INNYMI USTAWIENIAMI


Moesz automatycznie ponowi uycie ostatniego ltra, z ktrego korzystae, ale tym razem
wywietli okno dialogowe, w ktrym moesz zmieni ustawienia, jeli naciniesz Ctrl+Alt+F
(Command+Option+F).

POPRAWIANIE ZDJ ZA POMOC WARSTW

rozdzia 6

185