MÜƏLLIMIN VERDIYI TAPŞIRIQ BIZDƏ

ÇOX BÖYÜK MARAQ OYATDI...
 Bunun üçün biz belə bir plan qurduq:
 1) Yaşlı əhali arasında sorğu apardıq...
 2) Problemin həlli yollarını araşdırmaqdan
ötrü lazımı instansiyalara müraciət etdik...
 3) İnternetdən məlumat və şəkillər yığdıq...
 4) Əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən
təqdimat hazırladıq...
SORĞU APARIRIQ: HAL-HAZIRDA
HƏYATIMIZDA HANSI PROBLEMLƏR VAR?
SORĞUNUN NƏTICƏSI
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Series1

ÖYRƏNDIK KI:
Bizim Şəhər
 Keçmişdə (1970) İndi (2009)
 70%(təmiz) Atmosfer 30%
 80% Yaşıllıq 20%
 20% Maşın (tıxaclar) 80%
 25% Bina 75%
 1% Körpü 99%
ŞƏXSI TƏCRÜBƏMIZDƏN
 Hər il yayda biz məhəlləmizdəki meyvə
ağaclarının bəhrələrindən istifadə edirdik...Bu il
isə bəhrə görmədik,çünki biz onun budaqlarını
qırmışdıq.Heç ağaclara qulluq etmək də
yadımıza düşmürdü...Amma indi anladıq ki,
əgər biz belə etməsəydik ağac da yaxşı bar
verərdi. Payızda biz ona yaxşı qulluq etməyi
qərara almışıq...Və istəyirik ki, bizdən sonrakı
nəsil də ağacların bəhrələrindən istifadə
eləsinlər...
Deməli,bütün bunların
arxasında canlı və şüurlu varlıq
saydığımız
Durur!