You are on page 1of 11

HARMONI

HARMONI
Pengenalan
• Harmoni ialah sesuatu rekaan seni visual yang
melibatkan susunan atau ulangan unsur seni
mengikut cara dan prinsip yang tersusun dan
menimbulkan kesan perasaan yang aman,
damai dan menarik perhatian.
• Maksud harmoni ialah aman damai.
• Bertujuan untuk memberikan kesan
ketenangan, imbangan dan kesatuan.
Harmoni pada sumber alam
Contoh Keterangan

Bulu zirafah yang bertompok memberikan


kesan harmoni

Susunan kelompak bunga yang seimbang


memberikan kesan yang harmoni

Perulangan dan susunan garisan pada siput


memperlihatkan susunan harmoni
Harmoni pada objek buatan manusia
Contoh Keterangan

Susunan kekunci pada komputer

Tingkat-tingkat menara petronas

Lukisan pada batik


Tujuan harmoni
Tujuan Keterangan
Memberi ketenangan Melalui karya harmoni sesebuah karya
akan kelihatan tenang apabila gubahan
dalam ulangan imej yang sekata, warna
sewarna, saiz yang sama dari segi bentuk
dan reka yang seimbang.

Kesan keseimbangan Harmoni diperolehi apabila kadar


imbangan simetri dalam sesebuah karya
seni

Menimbulkan kesatuan Dapat diwujudkan apabila susunan


unsur seni di susun secara berdekatan,
rapat, tindihan dan arah yang sama.
Harmoni pada unsur seni
• Harmoni pada garisan
• Harmoni pada warna
• Harmoni pada jalinan
• Harmoni pada rupa
• Harmoni pada ruang
• Harmoni pada bentuk