Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Electromagnetism

Electromagnetism

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,015|Likes:
Published by Emil Marinchev
Lectures, BG
Lectures, BG

More info:

Published by: Emil Marinchev on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
Електромагнетизъм
 
Електростатика
 
Електрични
 
заряди
закон
 
за
 
запазване
 
на
 
заряда
.
Електростатично
 
поле
.
Закон
 
на
 
Кулон
 
Съществува
 
най
-
малък
 
електричен
 
заряд
-
е
(
елементарен
 
заряд
).
е
=1,60219.10
-19
 
С
 
Елементарните
 
частици
 
притежават
 
най
-
често
±1.e
или
 
са
 
без
 
заряд
.
Електроните
 
са
 
с
 
отрицателен
 
заряд
-
е
,
а
 
протоните
 
с
+
е
,
неутроните
 
са
 
без
 
заряд
.
Всеки
 
заряд
 
е
 
кратен
 
на
 
елементарния
 
електричен
 
заряд
.
Не
 
съществуват
 
частици
 
в
 
свободно
 
състояние
 
с
 
дробен
 
заряд
.
Кваркити
 
са
 
с
 
дробен
 
заряд
, ±
е
 /3
или
±2
е
 /3,
но
 
те
 
не
 
се
 
наблюдават
 
в
 
свободно
 
състояние
.
Електричният
 
заряд
 
не
 
може
 
да
 
се
 
създава
 
или
 
унищожава
.
В
 
затворена
 
система
 
електричният
 
заряд
 
се
 
запазва
: 
q =
Σ
q
i
= const
закон
 
за
 
запазване
 
на
 
заряда
 
Точков
 
заряд
-
на
 
който
 
може
 
да
 
пренебрегнем
 
размерите
,
най
-
опростен
 
модел
 
на
 
реален
 
заряд
.
Всеки
 
заряд
 
поставен
 
в
 
електростатично
 
поле
 
изпитва
 
силово
 
въздействие
.
Е
.q
=
F
q
 
Електростатичното
 
поле
 
може
 
количествено
 
да
 
се
 
определя
 
с
 
векторна
 
величина
 
интензитет
 
Е
,
 
равен
 
на
 
силовото
 
въздействие
 
върху
 
единичен
 
заряд
 
Е
= F
q =1
=F
q
/q
.
За
 
точков
 
заряд
Q
интензитетът
 
на
 
полето
 
е
:
 
полевивКулонназакон
4Q
2o
rE
πε=
i
E
 
вид
 
ε
o
=8,85.10
-12
F/m, 1/4
π
 
ε
o
=9.10
9
Nm
2
 /C
2
 
Принцип
 
за
 
суперпозицията
-
интензитетът
 
на
 
система
 
от
 
точкови
 
заряди
 
е
 
векторна
 
сума
 
от
 
интензитетите
 
на
 
отделните
 
заряди
.
=
E
 
Е
 
Полето
 
може
 
да
 
се
 
онагледи
 
със
 
силови
 
линии
,
 
като
 
във
 
всяка
 
точка
 
на
 
силовите
 
линии
 
интензитетът
 
Е
 
е
 
тангентен
 
вектор
.
При
 
онагледяване
 
е
 
прието
-
броят
 
на
 
силовите
 
линии
 
през
 
единица
 
площ
,
поставена
 
напречно
 
на
 
тях
,
да
 
е
 
равен
 
на
 
голимината
 
на
 
интензитета
 
Е
.
За
 
положителен
 
заряд
 
полето
 
е
 
радиално
 
със
 
силови
 
линии
 
насочени
 
навън
,
а
 
за
 
отрицателен
 
заряд
 
полето
 
е
 
антирадиално
.
Силовите
 
линии
 
започват
 
винаги
 
от
 
положителен
 
заряд
(
или
 
безкрайност
)
и
 
завършват
 
на
 
отрицатален
 
заряд
(
или
 
безкрайност
).
Потенциал
.
Връзка
 
между
 
потенциал
 
и
 
интензитет
.
Потенциална
 
енергия
 
на
 
заряд
 
в
 
електростатично
 
поле
.
Потенциална
 
енергия
 
на
 
система
 
от
 
заряди
.
Електростатичното
 
поле
 
е
 
консервативно
(
потенциално
)
и
 
може
 
да
 
се
 
представя
 
освен
 
с
 
векторната
 
величина
 
интензитет
 
Е
 
и
 
само
 
със
 
скаларна
 
величина
,
потенциал
 
ϕ
.
Между
 
тях
 
съществува
 
връзка
:
За
 
точков
 
заряд
:
 
 
14q)(
o
πε ϕ 
=
),(14q4q
o2o
ϕ πε πε 
−∇===
rE
тепотенциалина
,
ϕ 
ϕ ϕ 
qdd.
=
r
 
За
 
система
 
от
 
заряди
:
иясуперпозицзапринцип
iiii
=−∇=−∇===
ϕ ϕ ϕ ϕ 
Е
E
 
Потенциална
 
енергия
 
на
 
заряд
 
в
 
електростатично
 
поле
:
ϕ 
.qEqd.qd.dEdA
 pq pinc
=====
rErF
 
Потенциална
 
енергия
 
на
 
система
 
от
 
заряди
:
<
=
i ik iik i
)qq
ϕ ϕ 
===
i i  pik iii p
21E(,,q 21E
ϕ ϕ ϕ 
 
ϕ
ik
 
е
 
потенциалът
 
създаден
 
от
 
к
-
я
 
заряд
 
в
 
местоположението
 
на
i-
я
,
а
 
ϕ
i
 
е
 
потенциалът
 
в
 
местоположението
 
на
i-
я
,
създаден
 
от
 
всички
 
останали
.
111,d.rdr d., d).()(df ),(),( dt).t()t(df ),t(),t( dx).x()x(df ),x(),x(
2222
rrrrrr rrrrr
=== === ===

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arantheo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->