Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diofantove jednacine - zbirka zadataka

Diofantove jednacine - zbirka zadataka

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 5,105 |Likes:
Published by Mirnes
Diofantove jednačine - Zbirka zadataka. Autor: Mirnes Smajilović
Diofantove jednačine - Zbirka zadataka. Autor: Mirnes Smajilović

More info:

Published by: Mirnes on Feb 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

 
Rijseni zadaci iz nelinearnih diofantovih jednaˇcina
Mirnes Smajilovi´csmajilovic@gmail.com25. mart 2014.
1
 
Mirnes Smajilovi´c Rijeˇseni zadaci
Szetak
Ovdje moˇzete na´ci zadatke koji se odnose na Nelinearne Diofantove jednaˇcine. Mala zbirkarijeˇsenih zadataka mze poslziti i za pripremu uˇcenika za takmcenja iz matematike. Zadrˇzavampravo da ima ˇstamparskih greˇsaka, kao i moˇzda matematiˇckih greˇsaka. U cilju da poboljˇsamoovu malu zbirku zadataka, na sve eventualne propuste moˇzete ukazati putem e-maila smaji-lovic@gmail.com.
1 Diofantove jednaˇcine
Zajedniˇcki naziv svim metodama za rjeˇsavanje Diofantovih jednaˇcine je metoda razlikovanjasluˇcajeva. Jedncina se naceˇce prvo mora zapisati u odgovaraju´ci oblik, da bi se kroz razli-kovanje dopstenih sluˇcajeva mogao suziti skup potencijalnih rjeˇsenja, te konaˇcno i na´ci samarjeˇsenja. U zavisnosti od toga kakav zapis jednaˇcine koristimo, ili pak po kojoj osnovi razli-kujemo sluˇcajeve dobijamo razliˇcite metode za rjeˇsavanje nelinearnih diofantskih jednaˇcina.
1.1 Metoda faktorizacije
Ova metoda se sastoji u tome da se data jednaˇcina faktorizuje pa onda razmotre svi mogu´cisluˇcajevi. Prvi korak u reˇsavanju je transformacija bar jedne strane jednaˇcine (zavisno odsluˇcaja) u oblik pogodan za faktorizaciju kako lijeve, tako i desne strane jednakosti. Najpo-voljnija situacija je ukoliko se na jednoj strani jednakosti izraz koji sadrˇzi promenljive rastavina faktore, a na drugoj strani jednakosti je faktorizacija konstante.
Zadatak 1
 Rijeˇsiti u skupu 
 Z
 jednaˇcinu 
(
x
2
+ 1)(
y
2
+ 1)
2(
x
y
)(1
xy
) = 4(1 +
xy
)
.
Rjsenje.
x
2
y
2
+
x
2
+
y
2
+ 1
2(
x
y
)(1
xy
) = 4 + 4
xyx
2
y
2
2
xy
 + 1 +
x
2
2
xy
 +
y
2
+ 1
2(
x
y
)(1
xy
) = 4(
xy
 −
1)
2
+ (
x
y
)
2
2(
x
y
)(1
xy
) = 4(
x
y
)
2
2(
x
y
)(1
xy
) + (1
xy
)
2
= 4(
x
y
 + 1
xy
)
2
= 4[
x
(1
y
) + (1
y
)]
2
= 4[(
x
 + 1)(1
y
)]
2
= 4
(
x
 + 1)(1
y
) = 2
 
 (
x
 + 1)(1
y
) =
 −
2Razmotrimo sve mogu´ce sluˇcajeve za prethodni proizvod cijelih brojeva.1. (
x
+ 1)(1
y
) = 2
.
(a)
 x
 + 1 = 11
y
 = 2
 ⇒
 x
 = 0
y
 =
 −
1
.
(b)
 x
 + 1 =
 −
11
y
 =
 −
2
 
 x
 =
 −
2
y
 = 3
.
(c)
 x
 + 1 = 21
y
 = 1
 ⇒
 x
 = 1
y
 = 0
.
http://matematika.com.ba 
 2
 http://ematematika.com
 
Mirnes Smajilovi´c Rijeˇseni zadaci(d)
 x
 + 1 =
 −
21
y
 =
 −
1
 
 x
 =
 −
3
y
 = 2
.
2. (
x
+ 1)(1
y
) =
 −
2
.
(a)
 x
+ 1 = 11
y
 =
 −
2
 ⇒
 x
 = 0
y
 = 3
.
(b)
 x
 + 1 =
 −
11
y
 = 2
 
 x
 =
 −
2
y
 =
 −
1
.
(c)
 x
 + 1 =
 −
21
y
 = 1
 
 x
 =
 −
3
y
 = 0
.
(d)
 x
+ 1 = 21
y
 =
 −
1
 ⇒
 x
 = 1
y
 = 2
.
Na ovaj naˇcin smo dobili rjeˇsanja polazne jednaˇcine u skupu
 Z
. Ozncimo skup svih rjeˇsanjasa
 R
:
R
 =
 {
(0
,
1)
,
(
2
,
3)
,
(1
,
0)
,
(
3
,
2)
,
(0
,
3)
,
(
2
,
1)
,
(
3
,
0)
,
(1
,
2)
}
.
Zadatak 2
 Rijeˇsiti u skupu 
 N
 jednaˇcinu 
1
x
 + 1
y
 = 1
 pq , p,q 
 prosti brojevi 
 (
 p,
 ∈
 Z
)
.
Rjsenje.
x
+
yxy
 = 1
 pq  pq 
(
x
+
y
) =
 xyxy
xpq 
ypq 
 = 0
x
(
y
 pq 
)
ypq 
 = 0
x
(
y
 
 pq 
)
 pq 
(
y
 pq 
) =
 p
2
2
(
x
 pq 
)(
y
 
 pq 
) =
 p
2
2
Kako su brojevi
 p
 i
 q 
 prosti, jedini prirodni djelioci od
 p
2
2
su: 1
,p,q,p
2
,
2
,pq,p
2
q,pq 
2
,p
2
2
,pa se razlikuju sljede´ce mogcnosti:1.
 x
 pq 
 = 1 i
 y
 pq 
 =
 p
2
2
, odakle je
 x
 = 1 +
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
 p
2
2
.2.
 x
 pq 
 =
 p
 i
 y
 pq 
 =
 pq 
2
, odakle je
 x
 =
 p
+
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
 pq 
2
.3.
 x
 pq 
 =
 q 
 i
 y
 pq 
 =
 p
2
, odakle je
 x
 =
 q 
 +
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
 p
2
.4.
 x
 pq 
 =
 p
2
i
 y
 pq 
 =
 q 
2
, odakle je
 x
 =
 p
2
+
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
2
.5.
 x
 pq 
 =
 q 
2
i
 y
 pq 
 =
 p
2
, odakle je
 x
 =
 q 
2
+
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
 p
2
.6.
 x
 pq 
 =
 pq 
 i
 y
 pq 
 =
 pq 
, odakle je
 x
 =
 pq 
 +
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
 pq 
.7.
 x
 pq 
 =
 p
2
 i
 y
 pq 
 =
 q 
, odakle je
 x
 =
 p
2
 +
 pq 
 i
 y
 =
 pq 
 +
.
http://matematika.com.ba 
 3
 http://ematematika.com

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aldin Habibović liked this
Amna Subic liked this
Hamza Merzić liked this
Nermin Mehinagic liked this
Amer Pandzo liked this
Ivan Ivanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->